Sunteți pe pagina 1din 1

.

FAZELE SI CICLUL DE VIATA AL UNUI PROIECT Proiectul este un set de activiti desfurate ntr-o perioad de timp determinat, lanificate i controlate i care au drept scop producerea unei schimbri n bine a situai ei beneficiarilor . Exista in literatura de specialitate mai multe definitii pentru un proie ct, majoritatea au ca element comun faptul ca un proiect se caracterizeaza prin unicitate, prin obiective specifice care trebuie atinse conform unui plan in lim ita resurselor si a unui buget disponibil. Pe baza acestor elemente, putem defin i proiectul ca fiind o serie de activitati organizate, desfasurate in vederea at ingerii unor obiective predefinite, care necesita resurse si efort si care repre zinta o intreprindere unica si, prin urmare, riscanta -, pe baza unui buget si a unui program.