Sunteți pe pagina 1din 2

Planificarea are o importanta deosebita pentru desfasurarea oricarui proiect.

Ea nu are loc numai la inceputul proiectului, ci este o activitate ce revine pe to ata durata desfasurarii acestuia. Desi numarul proceselor de planificare e ste considerabil, trebuie tinut cont intotdeauna de continutul proiectului, iar efortul alocat planificarii trebuie corelat cu anvergura si continutul proiectul ui. Prin planificare se vor stabili etapele de execuie i momentul execuiei fiecr ei etape, resursele necesare i momentele la care acestea trebuie s fie disponibile , bugetul necesar. n afar de planificarea timpului i a resurselor, deosebit de impo rtant este planificarea financiar, prin care trebuie s se asigure o estimare rezona bil a cheltuielilor pentru fiecare activitate, un plan de finanare aferent, ntocmir ea unei diagrame a fluxului de numerar, pentru asigurarea sustenabilitii proiectul ui n toate fazele sale i evitarea eventualelor crize de lichiditi. Planificarea urmrete : ? definirea abordarii organizaionale a proiectului; ? definirea sarcinilor proiectului; ? programarea etapelor de execuie; ? programarea i alocarea resurselor; ? formarea echipei de proiect Planul de proiect rezultatul acestui proces reprezinta un document formal, aprob at, utilizat pentru executia proiectului. Contine: Toate informatiile necesare pentru a putea fi utilizat ca un ghid pentru executi a proiectului O documentare a ipotezelor luate in calcul in planificarea proiectului O documentare asupra deciziilor de planificare privind alternativele alese Informatiile necesare pentru a facilita comunicarea intre stakeholderi Definirea modalitatilor de evaluare a proiectului din punct de vedere al continu tului, limitelor si duratelor. Nivele de referinta pentru masurarea progresului si controlul proiectului. Analiza cost-beneficiu este o tehnica folosita in studiile de fezabilitate si pr esupune: ? identificarea, specificarea si evaluarea costurilor, care includ costuri le de achizitie, constructie, intretinere, reparatii si exploatare (consumul de energie, chirii) aferente unei propuneri pe perioada sa de viata prevazuta; ? identificarea, specificarea si evaluarea beneficiilor aferente propuneri i pe perioada sa de viata prevazuta In acest curs vom discuta trei metode de evaluare a unei propuneri de proiect di n punct de vedere financiar: ? metoda perioadei de recuperare; ? metoda valorii actuale nete; ? metoda ratei interne de rentabilitate. Toate cele trei metode propuse evalueaza financiar un proiect pe baza fl uxului de numerar al acestuia. Metoda perioadei de recuperare: metoda simplista care calculeaza durata de timp care se scurge pana la recuperarea investitiei initiale in proiect, pe b aza fluxurilor de numerar asteptate. Aspecte care trebuie luate in considerare: ? Fluxurile de numerar trebuie calculate dupa deducerea impozitelor (metod a presupune recuperarea investitiei din venitul net obtinut de proiect) ? Se exclud costurile de amortizare din costurile de exploatare (cheltuiel ile de capital sunt incluse la inceput) ? Costurile de finantare reale sau teoretice din perioada de recuperare tr ebuie incluse in fluxul de numerar in costurile de exploatare. Metoda valorii actuale nete: valoarea actuala neta (VAN) este valoarea o btinuta prin actualizarea fluxului de numerar in raport cu anul in care au loc, luand astfel in considerare evolutia in timp a valorii banilor. Metoda ratei interne de rentabilitate: rata interna de rentabilitate (RI R) este inversul metodei VAN; nu se estimeaza in avans rata de rentabilitate a i nvestitiei, ci, pornind de la ipoteza ca valorile actualizate ale fluxurilor de

numerar nete din viitor vor putea acoperi investitia initiala, se calculeaza rat a interna de rentabilitate (RIR este egala cu rata de actualizare pentru care va loarea actuala neta a proiectului se apropie de zero). Se obtine prin aproximari succesive. Metoda nu este infailibila si nici nu este posibil intotdeauna sa se com pare viabilitatea propunerilor de proiect numai pe baza RIR. Este mult mai bine ca ierarhizarea propunerilor sa se faca dupa VAN-ul pe care il au, la o rata de rentabilitate data. (atunci cand acest lucru este posibil)