Sunteți pe pagina 1din 43

LEGEA CONCURENEI nr. 183 din 11.07.

2012
Monitorul Oficial nr.193-197/667 din 14.09.2012

***
CUPRINS Capitolul I ISPO!III GENERALE Articolul 1. Obiectul i scopul prezentei legi Articolul 2. Sfera de aplicare a prezentei legi Articolul 3. Principiile de baz ale concurenei Articolul 4. oiuni principale Capitolul II PRAC"ICI AN"ICONCURENIALE S#$%iun#a 1 A$orduri anti$on$ur#n%ial# Articolul !. "nterzicerea acordurilor anticoncureniale Articolul #. $%ceptarea acordurilor anticoncureniale Articolul &. "nterzicerea cartelurilor dure Articolul '. Acordurile anticoncureniale de i(portan (inor Articolul ). Acordurile de i(portan (inor interzise S#$%iun#a a 2&a A'u(ul d# po(i%i# do)inant* Articolul 1*. Poziia do(inant Articolul 11. "nterzicerea abuzului de poziie do(inant S#$%iun#a a 3&a A$%iunil# +au ina$%iunil# autorit*%ilor ,i in+titu%iilor ad)ini+tra%i#i pu'li$# $#ntral# +au lo$al# d# r#+tr-n.#r#/ -)pi#di$ar# +au d#naturar# a $on$ur#n%#i Articolul 12. "nterzicerea aciunilor sau inaciunilor autoritilor i instituiilor ad(inistraiei publice centrale sau locale de restr+ngere, +(piedicare sau denaturare a concurenei Articolul 13. -odul de e%ecutare a deciziilor .onsiliului .oncurenei pri/ind aciunile sau inaciunile autoritilor i instituiilor ad(inistraiei publice centrale sau locale de restr+ngere, +(piedicare sau denaturare a concurenei Capitolul III CONCURENA NELOIAL0 Articolul 14. "nterzicerea concurenei neloiale Articolul 1!. 0iscreditarea concurenilor Articolul 1#. "nstigarea la rezilierea contractului cu concurentul Articolul 1&. Obinerea i1sau folosirea ilegal a secretului co(ercial al concurentului Articolul 1'. 0eturnarea clientelei concurentului Articolul 1). .onfuzia Capitolul I1 CONCEN"R0RILE ECONO2ICE Articolul 2*. Pre/ederi generale pri/ind concentrarea econo(ic Articolul 21. Operaiuni ce nu constituie concentrri econo(ice Articolul 22. otificarea concentrrilor econo(ice Articolul 23. "n/estigarea i e/aluarea concentrrilor econo(ice Articolul 24. .alcularea cifrei totale de afaceri Articolul 2!. .o(petena .onsiliului .oncurenei +n do(eniul concentrrilor econo(ice Articolul 2#. 2estabilirea situaiei anterioare Articolul 2&. 3a%a de e%a(inare a notificrii pri/ind concentrarea econo(ic

Capitolul 1 E"ER2INAREA PIEEI RELE1AN"E Articolul 2'. Piaa rele/ant i concurena Articolul 2). Procedura de deter(inare a pieei rele/ante Articolul 3*. $le(ente probatorii pentru deter(inarea pieei rele/ante Articolul 31. .alcularea cotelor de pia Capitolul 1I CONSILIUL CONCURENEI Articolul 32. Pre/ederi generale pri/ind .onsiliul .oncurenei Articolul 33. Acti/itatea .onsiliului .oncurenei Articolul 34. .olaborarea .onsiliului .oncurenei cu alte autoriti Articolul 3!. Structura .onsiliului .oncurenei Articolul 3#. 4inanarea .onsiliului .oncurenei Articolul 3&. $/idena contabil i auditul acti/itii .onsiliului .oncurenei Articolul 3'. 2esponsabiliti Articolul 3). Atribuiile .onsiliului .oncurenei Articolul 4*. Atribuiile preedintelui .onsiliului .oncurenei Articolul 41. Atribuiile Plenului .onsiliului .oncurenei Articolul 42. .alitatea de (e(bru al Plenului .onsiliului .oncurenei. "nco(patibiliti i restricii Articolul 43. 5ur(+ntul (e(brilor Plenului .onsiliului .oncurenei Articolul 44. 6ncetarea calitii de (e(bru al Plenului .onsiliului .oncurenei Articolul 4!. -odul de adoptare +n plen a actelor ad(inistrati/e ale .onsiliului .oncurenei i intrarea +n /igoare a acestora Articolul 4#. 4or(a actelor ad(inistrati/e adoptate de Plenul .onsiliului .oncurenei Articolul 4&. -odul de atacare a actelor ad(inistrati/e ale .onsiliului .oncurenei Articolul 4'. .onsiliul de e%peri Capitolul 1II E3A2INAREA PRELI2INAR0/ IN1ES"IGAREA 4I LUAREA ECI!IILOR Articolul 4). 3e(eiurile pentru iniierea procedurii de e%a(inare Articolul !*. Procedura de e%a(inare a cazurilor de +nclcare a legislaiei concureniale Articolul !1. Pl+ngerea pri/ind presupusele aciuni anticoncureniale Articolul !2. Sarcina probei Articolul !3. $%a(inarea preli(inar a pl+ngerii Articolul !4. Solicitarea infor(aiilor Articolul !!. "n/estigarea Articolul !#. $fectuarea inspeciilor. 0repturile i obligaiile anga7ailor .onsiliului .oncurenei i ale subiecilor supui inspeciilor Articolul !&. $fectuarea inspeciilor +n alte +ncperi Articolul !'. $%ercitarea drepturilor la aprare Articolul !). 3rans(iterea raportului de in/estigaie i prezentarea obser/aiilor Articolul #*. Accesul la dosar Articolul #1. -odalitile de acces la dosarul .onsiliului .oncurenei Articolul #2. 3rata(entul docu(entelor i infor(aiilor din dosarul .onsiliului .oncurenei Articolul #3. .riterii pentru acceptarea cererilor referitoare la trata(entul confidenial al infor(aiilor Articolul #4. Audierea prilor i a altor persoane fizice sau 7uridice Articolul #!. Adoptarea i co(unicarea deciziilor Articolul ##. -odul de e%ecutare a deciziilor i a prescripiilor i ur(rirea e%ecutrii (surilor aplicate Capitolul 1III R0SPUN EREA PEN"RU 5NC0LCAREA LEGISLAIEI CONCURENIALE S#$%iun#a 1 #t#r)inar#a ,i indi6iduali(ar#a +an$%iunilor p#ntru -n$*l$ar#a l#.i+la%i#i $on$ur#n%ial# Articolul #&. 2eguli generale de indi/idualizare i deter(inare a a(enzilor pentru +nclcrile legislaiei concureniale Articolul #'. 4aptele ce constituie +nclcri ale nor(elor de procedur ale legislaiei concureniale

Articolul #). 0eter(inarea ni/elului de baz al a(enzii pentru +nclcarea nor(elor de procedur ale legislaiei concureniale Articolul &*. Adaptarea ni/elului de baz al a(enzii pentru +nclcarea nor(elor de procedur ale legislaiei concureniale Articolul &1. 4aptele ce constituie +nclcri ale nor(elor (ateriale ale legislaiei concureniale Articolul &2. 0eter(inarea ni/elului de baz al a(enzii pentru +nclcarea nor(elor (ateriale ale legislaiei concureniale Articolul &3. Adaptarea ni/elului de baz al a(enzii pentru +nclcarea nor(elor (ateriale ale legislaiei concureniale Articolul &4. Posibilitatea de plat a a(enzii Articolul &!. Aplicarea a(enzii unei asociaii de +ntreprinderi Articolul &#. Penaliti cu titlu co(inatoriu Articolul &&. 2spunderea pentru concurena neloial Articolul &'. .ontrolul deciziilor pri/ind aplicarea a(enzilor sau penalitilor cu titlu co(inatoriu Articolul &). 2epararea pre7udiciului cauzat prin practici anticoncureniale interzise Articolul '*. 2spunderea pentru aciuni de concuren neloial S#$%iun#a a 2&a "#r)#n#l# d# pr#+$rip%i# Articolul '1. 3er(enele de prescripie pentru aplicarea de sanciuni Articolul '2. 6ntreruperea ter(enului de prescripie pentru aplicarea de sanciuni Articolul '3. 3er(enul de prescripie pentru e%ecutarea sanciunilor S#$%iun#a a 3&a Politi$a d# $l#)#n%* Articolul '4. Sfera i condiiile de aplicare a politicii de cle(en Articolul '!. "(unitatea la a(end Articolul '#. "(unitatea de tip A Articolul '&. "(unitatea de tip 8 Articolul ''. 6ntreprinderile sau asociaiile de +ntreprinderi e%cluse de la beneficiul i(unitii la a(end Articolul '). 2educerea cuantu(ului a(enzii Articolul )*. .ondiiile generale pentru acordarea cle(enei Articolul )1. Procedura de acordare a i(unitii la a(end Articolul )2. Procedura beneficierii de reducere a a(enzii Capitolul I3 ISPO!III 7INALE 4I "RAN!I"ORII Articolul )3. "ntrarea +n /igoare. 0ispoziii tranzitorii Articolul )4. 6ndatoririle .onsiliului .oncurenei Articolul )!. Abrogri

Parla(entul adopt prezenta lege organic. Prezenta lege transpune pre/ederile art.1*191*# din 3ratatul pri/ind funcionarea :niunii $uropene din 2! (artie 1)!&, pre/ederile 2egula(entului ;.$< nr.112**3 al .onsiliului din 1# dece(brie 2**2 pri/ind punerea +n aplicare a nor(elor de concuren pre/zute la articolele '1 i '2 din tratat, publicat +n 5urnalul Oficial al :niunii $uropene nr.=1 din 4 ianuarie 2**3, i, parial, pre/ederile 2egula(entului ;.$< nr.13)12**4 al .onsiliului din 2* ianuarie 2**4 pri/ind controlul concentrrilor econo(ice +ntre +ntreprinderi, publicat +n 5urnalul Oficial al :niunii $uropene nr.=24 din 2) ianuarie 2**4.

Capitolul I ISPO!III GENERALE Arti$olul 1. Obiectul i scopul prezentei legi ;1< Prezenta lege stabilete cadrul 7uridic al proteciei concurenei, inclusi/ al pre/enirii i al contracarrii practicilor anticoncureniale i a concurenei neloiale, al realizrii concentrrilor econo(ice pe pia, stabilete cadrul 7uridic pri/ind acti/itatea i co(petena .onsiliului .oncurenei i responsabilitatea pentru +nclcarea legislaiei +n do(eniul concurenei. ;2< Scopul prezentei legi const +n regle(entarea relaiilor ce in de protecia, (eninerea i sti(ularea concurenei +n /ederea pro(o/rii intereselor legiti(e ale consu(atorilor. Arti$olul 2. Sfera de aplicare a prezentei legi ;1< Pre/ederile prezentei legi se aplic faptelor aciuni sau inaciuni ce au ca obiect sau au ori pot a/ea ca efect restr+ngerea, +(piedicarea sau denaturarea concurenei, precu( i faptelor aciuni de concuren neloial, care s+nt s/+rite de> a< +ntreprinderi +nregistrate +n 2epublica -oldo/a sau +n alte state, precu( i de persoane fizice? b< autoriti ale ad(inistraiei publice centrale sau locale, +n (sura +n care acestea, prin deciziile e(ise sau prin actele adoptate, inter/in pe pia, influen+nd direct sau indirect concurena, cu e%cepia situaiilor c+nd ase(enea (suri s+nt luate +n aplicarea altor legi sau pentru aprarea unui interes public (a7or. ;2< Sub incidena prezentei legi cad i persoanele asi(ilate autoritilor publice care e%ercit atribuii de putere public sau utilizeaz do(eniul public, fiind +(puternicite prin lege s presteze un ser/iciu de interes public. ;3< 6ntreprinderile crora li s9a atribuit sarcina de a gestiona ser/iciile de interes econo(ic general i +ntreprinderile care prezint caracter de (onopol fiscal se supun pre/ederilor prezentei legi i, +n special, regulilor de concuren +n (sura +n care aplicarea acestor pre/ederi nu +(piedic, +n drept sau +n fapt, +ndeplinirea (isiunii speciale care le9a fost +ncredinat. ;4< Pre/ederile prezentei legi se aplic faptelor pre/zute la alin.;1< s/+rite pe teritoriul 2epublicii -oldo/a, precu( i celor s/+rite +n afara teritoriului rii atunci c+nd produc sau pot produce efecte pe teritoriul 2epublicii -oldo/a. ;!< Prezenta lege nu se aplic relaiilor de (unc. ;#< .onsiliul .oncurenei este autoritatea de concuren naional, co(petent de punerea +n aplicare a pre/ederilor prezentei legi, +n confor(itate cu atribuiile stabilite de prezenta lege. ;&< 0ac un tratat internaional la care 2epublica -oldo/a este parte stabilete alte dispoziii dec+t cele pre/zute de prezenta lege, se aplic dispoziiile tratatului internaional. Arti$olul 3. Principiile de baz ale concurenei ;1< Statul asigur libertatea acti/itii de +ntreprinztor, protecia concurenei loiale i aprarea drepturilor i intereselor +ntreprinderilor i ale cetenilor contra practicilor anticoncureniale i concurenei neloiale. ;2< $ste interzis +ntreprinderilor s9i e%ercite drepturile +n /ederea restr+ngerii concurenei i lezrii intereselor legiti(e ale consu(atorului. ;3< Preurile la produse se deter(in +n procesul liberei concurene, pe baza cererii i ofertei, dac legea special nu pre/ede altfel. ;4< Pentru sectoarele econo(ice +n care concurena este restr+ns sau nu e%ist, precu( i +n +(pre7urri e%cepionale ;cu( ar fi> situaiile de criz, dezec@ilibrul (a7or dintre cerere i ofert<, Au/ernul este +n drept s dispun i1sau s aplice (suri cu caracter te(porar pentru a +(piedica sau c@iar pentru a bloca creterea e%cesi/ a preurilor. Aceste (suri s+nt adoptate prin @otr+re de Au/ern pe o perioad de # luni, care poate fi prelungit succesi/ pentru perioade de cel (ult 3 luni, at+ta ti(p c+t persist +(pre7urrile care au 7ustificat @otr+rea Au/ernului. ;!< 6n situaiile pre/zute la alin.;4<, inter/enia Au/ernului se face cu notificarea .onsiliului .oncurenei, +n scopul analizei efectelor (surii adoptate asupra concurenei. Arti$olul 8. oiuni principale 6n sensul prezentei legi, noiunile principale utilizate s+nt noiuni autono(e ale do(eniului concurenei i se(nific ur(toarele> acord B orice for( ;/erbal sau scris< de (anifestare a /oinei co(une cu pri/ire la co(porta(entul pe pia, e%pri(at de dou sau (ai (ulte +ntreprinderi independente? acord orizontal B acord sau practic concertat ce se realizeaz +ntre dou sau (ai (ulte +ntreprinderi care funcioneaz pe pia la acelai ;aceleai< ni/el ;ni/eluri<?

acord vertical B acord sau practic concertat con/enit +ntre dou sau (ai (ulte +ntreprinderi ce opereaz fiecare, +n sensul acordului sau al practicii concertate, la ni/eluri diferite ale procesului de producie sau distribuie, care se refer la condiiile +n care prile pot cu(pra, /inde sau re/inde anu(ite produse? activitate economic B orice acti/itate care const +n oferirea de produse pe o anu(it pia? asocia ie de !ntre"rinderi B organizaie neco(ercial constituit bene/ol de dou sau (ai (ulte +ntreprinderi +n (odul pre/zut de lege, indiferent de for(a 7uridic de organizare, de tipul de finanare, de (odul +n care s+nt luate deciziile, de caracterul obligatoriu ori facultati/ al acestora, precu( i de caracterul public al funciilor pe care le e%ercit? autorizare B aciune prin care .onsiliul .oncurenei +i per(ite solicitantului s9i realizeze intenia de concentrare econo(ic sau de acordare a a7utorului de stat, eliber+ndu9i un act cu caracter per(isi/ sub for( de decizie? cifr total de afaceri B /aloare total a /+nzrilor de produse realizat de o +ntreprindere +n cursul perioadei de gestiune. .ifra total de afaceri este asi(ilat> a< cu su(a /eniturilor aferente dob+nzilor i su(a /eniturilor neaferente dob+nzilor B pentru bnci, instituiile care acord +(pru(uturi? b< cu /aloarea total a pri(elor brute subscrise, inclusi/ de reasigurare B pentru societile de asigurri? concentrare economic B operaiuni care au ca rezultat (odificri de durat asupra controlului +ntreprinderilor i(plicate i, prin ur(are, asupra structurii pieei? concurent B +ntreprindere independent care este acti/ pe o pia rele/ant? concurent "oten ial B +ntreprindere independent care nu este acti/ pe o pia rele/ant, dar care, +n cazul unei creteri per(anente a preurilor relati/e cu 1*C, ar putea efectua in/estiii supli(entare necesare sau ar putea suporta alte costuri de transfor(are necesare pentru a intra pe piaa rele/ant respecti/ +ntr9un ter(en de (a%i(u( 3 ani? concuren B ri/alitate econo(ic, e%istent sau potenial, +ntre dou sau (ai (ulte +ntreprinderi independente pe o pia rele/ant, c+nd aciunile lor li(iteaz efecti/ posibilitile fiecreia dintre ele de a influena unilateral condiiile generale de circulaie a produselor de pe piaa respecti/, sti(uleaz progresul te@nico9tiinific i creterea bunstrii consu(atorilor? concuren neloial B orice aciune, realizat de +ntreprinderi +n procesul concurenei, care este contrar uzanelor oneste +n acti/itatea econo(ic? consumator B utilizator, direct sau indirect, de produse, inclusi/ productor care utilizeaz produse pentru prelucrare, co(erciant cu ridicata, co(erciant cu a(nuntul sau consu(ator final? control B posibilitate de a e%ercita o influen decisi/ asupra unei +ntreprinderi, care decurge din drepturi, din contracte sau din orice alte (i7loace, separat sau co(binate, in+nd sea(a de circu(stanele de drept i de fapt rele/ante, +n special din> a< dreptul de proprietate sau de folosin integral ori parial asupra acti/elor unei +ntreprinderi? b< drepturi sau contracte care confer o influen decisi/ asupra structurii, /oturilor sau deciziilor organelor de conducere ale unei +ntreprinderi. .ontrolul este dob+ndit de persoane sau +ntreprinderi care s+nt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale drepturilor +n baza contractelor +n cauz sau care, dei nu s+nt titulare ale acestor drepturi sau beneficiare ale drepturilor +n baza acestor contracte, au puterea de a e%ercita drepturile care decurg din acestea? decizie a asocia iei de !ntre"rinderi B orice (anifestare a /oinei e%pri(at de ctre asociaia de +ntreprinderi sau de ctre organele de conducere ale asociaiei de +ntreprinderi, indiferent de for(a (anifestrii sau de caracterul obligatoriu ori facultati/? dre"turi e#clusive B drepturi acordate de o autoritate public co(petent prin orice act legislati/, nor(ati/ sau ad(inistrati/ al crui efect este li(itarea de a e%ercita o acti/itate econo(ic +n cadrul unei anu(ite zone geografice la una sau (ai (ulte +ntreprinderi i care afecteaz substanial capacitatea altor +ntreprinderi de a desfura o astfel de acti/itate +n zona respecti/. 0repturile acordate +n orice for(, inclusi/ prin acte de concesiune, unui nu(r li(itat de +ntreprinderi pe baza unor criterii obiecti/e, proporionate i nediscri(inatorii ce per(it oricrei pri interesate care +ndeplinete aceste criterii s beneficieze de drepturile +n cauz nu pot fi considerate drepturi e%clusi/e? $ru" de !ntre"rinderi B +ntreprindere care e%ercit controlul i toate +ntreprinderile controlate direct sau indirect de aceasta? influen decisiv B capacitate de a deter(ina co(porta(entul strategic i tactic al +ntreprinderii? ins"ec ie B instru(ent procedural de obinere a infor(aiilor i a docu(entelor necesare la locul aflrii acestora, utilizat de .onsiliul .oncurenei pentru constatarea +nclcrii prezentei legi sau =egii nr.13) din 1! iunie 2*12 cu pri/ire la a7utorul de stat? !ntre"rindere B orice entitate, inclusi/ asociaie de +ntreprinderi, anga7at +n acti/itate econo(ic, indiferent de statutul 7uridic i de (odul de finanare al acesteia?

!ntre"rindere care "rezint caracter de mono"ol fiscal B +ntreprindere creia i s9au atribuit drepturi e%clusi/e de a desfura o acti/itate specific cu scopul de a obine /enituri pentru stat? !ntre"rinderi de"endente B +ntreprinderi care fac parte din acelai grup de +ntreprinderi sau s+nt controlate de aceeai persoan ori de aceleai persoane? !ntre"rinderi im"licate % +ntreprinderi care particip la o concentrare econo(ic? !ntre"rinderi inde"endente B alte +ntreprinderi dec+t cele dependente? notificare B solicitare, adresat .onsiliului .oncurenei, de autorizare a inteniei de a realiza o operaiune de concentrare econo(ic sau de acordare a a7utorului de stat? "ia $eo$rafic relevant B zon +n care +ntreprinderile s+nt i(plicate +n oferta sau cererea de pe piaa rele/ant a produsului, +n care condiiile de concuren s+nt suficient de o(ogene i care poate fi deosebit de zonele geografice +n/ecinate prin condiii de concuren ce difer +n (od apreciabil? "ia relevant B pia +n cadrul creia trebuie e/aluat o anu(it proble( de concuren i care se deter(in prin raportarea pieei rele/ante a produsului la piaa geografic rele/ant? "ia relevant a "rodusului B pia a produselor considerate de consu(atori ca intersc@i(babile sau substituibile datorit utilizrii date acestora, datorit caracteristicilor fizice, funcionale i preului? "ozi ie dominant "e "ia B poziie de putere econo(ic de care beneficiaz o +ntreprindere ce +i per(ite s +(piedice (eninerea unei concurene efecti/e pe o pia rele/ant, acord+ndu9i posibilitatea de a se co(porta, +n (are (sur, +n (od independent fa de concureni, de clienii si i, +n ulti( instan, fa de consu(atori? "ractic anticoncuren ial % acord anticoncurenial, decizie a asociaiei de +ntreprinderi, practic concertat, abuz de poziie do(inant, aciune sau inaciune a autoritilor publice de restr+ngere a concurenei interzise de lege? "ractic concertat B for( de coordonare a aciunilor +ntre +ntreprinderi independente i1sau grupuri independente de +ntreprinderi, prin care cooperarea practic dintre acestea +nlocuiete +n (od intenionat riscurile concurenei fr ca +ntreprinderile sau grupurile de +ntreprinderi s fi +nc@eiat un acord +n acest sens? "re de ruinare B pre inferior costurilor (edii /ariabile practicat de o +ntreprindere aflat +ntr9o poziie do(inant +n scopul eli(inrii concurenilor de pe piaa rele/ant? "rodus B bunuri, lucrri, ser/icii, inclusi/ ser/icii financiare, destinate /+nzrii, sc@i(bului sau altor (odaliti de includere +n circuitul ci/il? restr!n$ere semnificativ a concuren ei B i(pact negati/ asupra a cel puin unuia din para(etrii concurenei pe pia, cu( ar fi> preul, producia, calitatea produsului, /arietatea produsului sau ino/area? servicii de interes economic $eneral B co(ercializare de produse> a< care s+nt destinate cetenilor sau s+nt +n interesul societii +n general? b< care nu (ai s+nt furnizate sau nu pot fi furnizate +n (od satisfctor i +n condiii ;cu( ar fi> preul, trsturile obiecti/e pri/ind calitatea, continuitatea i accesul la ser/iciu< co(patibile cu interesul public astfel cu( este definit de ctre stat, de ctre +ntreprinderi care +i desfoar acti/itatea +n condiii nor(ale de pia, adic a cror furnizare o +ntreprindere nu i9ar asu(a9o sau nu i9ar asu(a9o +n aceeai (sur sau +n aceleai condiii dac ar ine sea(a de propriile interese co(erciale? c< a cror obligaie de furnizare este stabilit de o autoritate public printr9un act legislati/, nor(ati/ sau ad(inistrati/ sau printr9un contract ori printr9o serie de acte sau contracte care definesc obligaiile +ntreprinderii +n cauz i ale autoritii, specifice prestrii unor astfel de ser/icii? trucare a ofertelor B realizare, prin inter(ediul licitaiilor sau altor for(e de concurs de oferte, a acordurilor anticoncureniale ale +ntreprinderilor concurente referitoare la preuri, la +(prirea pieelor, la sursele de apro/izionare sau la calitatea produselor. Capitolul II PRAC"ICI AN"ICONCURENIALE S#$%iun#a 1 A$orduri anti$on$ur#n%ial# Arti$olul 9. "nterzicerea acordurilor anticoncureniale ;1< S+nt interzise, fr a fi necesar o decizie prealabil +n acest sens, orice acorduri +ntre +ntreprinderi sau asociaii de +ntreprinderi, orice decizii ale asociaiilor de +ntreprinderi i orice practici concertate ;denu(ite +n continuare acorduri< care au ca obiect sau efect +(piedicarea, restr+ngerea sau denaturarea concurenei pe piaa 2epublicii -oldo/a sau pe o parte a acesteia. ;2< Acordurile interzise +n te(eiul prezentului articol s+nt nule de drept. ;3< Acordurile anticoncureniale s+nt, +n special, cele +ndreptate spre>

a< stabilirea direct sau indirect a preurilor de cu(prare sau de /+nzare sau a oricror alte condiii de tranzacionare? b< li(itarea sau controlul producerii, co(ercializrii, dez/oltrii te@nice sau in/estiiilor? c< +(prirea pieelor sau surselor de apro/izionare? d< participarea cu oferte trucate la licitaii sau la orice alte for(e de concurs de oferte? e< li(itarea sau +(piedicarea accesului pe pia i a libertii e%ercitrii concurenei de ctre alte +ntreprinderi, precu( i acordurile de a nu cu(pra sau de a nu /inde ctre anu(ite +ntreprinderi fr o 7ustificare rezonabil? f< aplicarea, +n raporturile cu partenerii co(erciali, a condiiilor inegale la prestaii ec@i/alente, cre+nd astfel acestora un deza/anta7 concurenial? g< condiionarea +nc@eierii contractelor de acceptare de ctre parteneri a unor prestaii supli(entare care, prin natura lor sau +n confor(itate cu uzanele co(erciale, nu au legtur cu obiectul acestor contracte. ;4< Acordurile +nc@eiate +ntre +ntreprinderile dependente nu se calific drept acorduri anticoncureniale. ;!< 0ac s9a stabilit c un acord are ca obiect +(piedicarea, restr+ngerea sau denaturarea concurenei, e%istena unor efecte anticoncureniale nu trebuie de(onstrat de ctre .onsiliul .oncurenei pentru a constata c e%ist o restr+ngere a concurenei +n sensul prezentei legi. Arti$olul :. $%ceptarea acordurilor anticoncureniale ;1< Pre/ederile art.! alin.;1< i ;2< nu se aplic acordurilor anticoncureniale sau categoriilor de acorduri anticoncureniale care +ndeplinesc cu(ulati/ ur(toarele condiii> a< contribuie la +(buntirea producerii sau distribuiei de produse ori la pro(o/area progresului te@nic sau econo(ic? b< asigur consu(atorilor o parte ec@itabil din beneficiul obinut? c< nu i(pun +ntreprinderilor +n cauz restricii care nu s+nt indispensabile pentru atingerea obiecti/elor (enionate la lit.a< i b<? d< nu ofer +ntreprinderilor posibilitatea de a eli(ina concurena +n ceea ce pri/ete o parte se(nificati/ a produselor +n cauz. ;2< Acordurile (enionate la art.! care +ndeplinesc condiiile pre/zute la alin.;1< din prezentul articol sau se +ncadreaz +n categoriile pre/zute la alin.;3< din prezentul articol s+nt considerate legale fr a fi necesar e(iterea unei decizii +n acest sens. ;3< Anu(ite categorii de acorduri pot fi e%ceptate direct de la interdicia stabilit la art.!, prin adoptarea de ctre Plenul .onsiliului .oncurenei a regula(entelor respecti/e, +n confor(itate cu pre/ederile alin.;1< din prezentul articol. ;4< 6ntreprinderile sau asociaiile de +ntreprinderi care in/oc ca aprare, +n cazurile legate de aplicarea art.!, faptul c acordurile anticoncureniale beneficiaz de e%ceptare indi/idual confor( pre/ederilor prezentului articol au sarcina de a do/edi c acordurile +n cauz +ndeplinesc condiiile e%puse la alin.;1< din prezentul articol. ;!< 6n cazul +n care un acord face obiectul unei e%ceptri pe categorii, prile la acordul anticoncurenial s+nt eliberate de obligaia i(pus prin alin.;4<, fiind obligate, +n caz de aprare, doar s do/edeasc c acordul beneficiaz de o e%ceptare pe categorii. ;#< 0ac .onsiliul .oncurenei constat c acordurile care se +ncadreaz +n una din categoriile e%ceptate pro/oac sau pot pro/oca efecte inco(patibile cu condiiile pre/zute la alin.;1< din prezentul articol, acesta poate retrage beneficiul e%ceptrii stipulat pentru acordurile respecti/e, acion+nd din oficiu sau ca ur(are a unei pl+ngeri. 6n acest caz, .onsiliul .oncurenei ur(eaz s de(onstreze c acordurile +n cauz +ncalc pre/ederile art.! alin.;1< i nu +ndeplinesc condiiile e%puse la alin.;1< al prezentului articol. 2etragerea beneficiului e%ceptrii nu are efect retroacti/. ;&< Acordurile (enionate la art.! care rezult din aplicarea unui act legislati/ sau nor(ati/ s+nt per(ise fr a fi necesar o decizie +n acest sens. Arti$olul 7. "nterzicerea cartelurilor dure ;1< .onstituie un cartel dur acordul anticoncurenial orizontal, cu e%cepia acordului de i(portan (inor, care, +n (od direct sau indirect, izolat sau +n co(binaie cu ali factori aflai sub controlul prilor, are ca obiect> a< fi%area preurilor de /+nzare a produselor ctre teri? b< li(itarea produciei sau a /+nzrilor? c< +(prirea pieelor sau a clienilor? d< participarea cu oferte trucate la licitaii sau la alte for(e de concurs de oferte.

;2< Prin natura cartelurilor dure, ca fiind cele (ai gra/e acorduri anticoncureniale, se prezu( c acestea, prin obiectul lor, au capacitatea de a +(piedica, restr+nge sau denatura concurena. ;3< .artelurile dure nu beneficiaz de e%ceptrile pre/zute la art.#. Arti$olul 8. Acordurile anticoncureniale de i(portan (inor ;1< Acordul anticoncurenial se consider c este de i(portan (inor i, i(plicit, c nu restr+nge +n (od se(nificati/ concurena dac> a< este +nc@eiat +ntre +ntreprinderi care s+nt concureni ;acord orizontal< e%isteni sau poteniali pe una din pieele afectate de acord i cota de pia cu(ulat deinut de prile la acord i de +ntreprinderile dependente de acestea nu depete 1*C pe niciuna dintre pieele rele/ante afectate de acord? b< este +nc@eiat +ntre +ntreprinderi care nu s+nt concureni i cota de pia deinut de fiecare dintre prile la acord i de +ntreprinderile dependente de acestea nu depete 1!C pe niciuna dintre pieele rele/ante afectate de acord? c< cota de pia deinut de fiecare dintre prile la acord i de +ntreprinderile dependente de acestea nu depete 1*C pe niciuna dintre pieele rele/ante afectate de acord B +n cazul +n care este dificil s se stabileasc dac este /orba despre un acord +ntre concureni sau +ntre neconcureni. ;2< 6n cazul +n care pe o pia rele/ant concurena este restr+ns de efectul cu(ulati/ al unor acorduri de /+nzare de produse +nc@eiate cu diferii furnizori sau distribuitori ;efect cu(ulati/ de blocare pro/ocat de reele paralele de acorduri cu efecte si(ilare pe pia<, pragurile (enionate la alin.;1< s+nt reduse la !C, at+t pentru acordurile orizontale, c+t i pentru acordurile /erticale. ;3< Se consider c acordurile nu restr+ng concurena +n cazul +n care cotele de pia nu depesc pragurile de 1*C, 1!C i, respecti/, !C, pre/zute la alin.;1< i ;2<, cu (ai (ult de dou puncte procentuale pe parcursul a doi ani calendaristici consecuti/i. ;4< Pre/ederile art.! nu se aplic acordurilor de i(portan (inor, cu e%cepia celor pre/zute la art.). Arti$olul ;. Acordurile de i(portan (inor interzise ;1< Art.' nu se aplic acordurilor orizontale de i(portan (inor care, +n (od direct sau indirect, izolat sau +n co(binaie cu ali factori aflai sub controlul prilor, au ca obiect> a< fi%area preurilor de /+nzare a produselor ctre teri? b< li(itarea produciei sau a /+nzrilor? c< +(prirea pieelor sau a clienilor? d< participarea cu oferte trucate la licitaii sau la alte for(e de concurs de oferte. ;2< Art.' nu se aplic acordurilor de i(portan (inor +nc@eiate +ntre neconcureni ce conin oricare din restriciile care, +n (od direct sau indirect, de sine stttor sau +n co(binaie cu ali factori aflai sub controlul prilor, au ca obiect> a< restr+ngerea capacitii cu(prtorului de a9i stabili preul de /+nzare, fr a aduce atingere posibilitii furnizorului de a i(pune un pre de /+nzare (a%i( i1sau de a reco(anda un pre de /+nzare, cu condiia ca acesta din ur( s nu fie ec@i/alent cu un pre de /+nzare fi% sau (ini(u( stabilit +n ur(a presiunilor e%ercitate de una dintre pri sau a (surilor de sti(ulare practicate de aceasta? b< restr+ngerea pri/ind teritoriul pe care cu(prtorul parte la acord poate /inde produsele ce fac obiectul acordului sau pri/ind clienii crora cu(prtorul le poate /inde aceste produse, cu e%cepia cazului ce ine de una dintre ur(toarele restricii care nu s+nt gra/e> 9 restr+ngerea /+nzrilor acti/e ctre un teritoriu e%clusi/ sau ctre o clientel e%clusi/ rezer/ate furnizorului sau cedate de furnizor unui alt cu(prtor, atunci c+nd o ase(enea restricie nu li(iteaz /+nzrile efectuate de clienii cu(prtorului? 9 restr+ngerea /+nzrilor ctre consu(atorii finali realizate de un cu(prtor care acioneaz pe pia +n calitate de co(erciant cu ridicata? 9 restr+ngerea /+nzrilor ctre distribuitorii neautorizai realizate de (e(brii unui siste( de distribuie selecti/? 9 restr+ngerea capacitii cu(prtorului de a /inde co(ponente pentru incorporare unor clieni care ar putea s le utilizeze +n fabricarea de produse ase(ntoare celor produse de furnizor? c< restr+ngerea /+nzrilor ctre consu(atorii finali realizate de (e(brii unui siste( de distribuie selecti/ care acioneaz pe pia +n calitate de /+nztori cu a(nuntul, fr a aduce atingere posibilitii de a interzice unui (e(bru al siste(ului s +i desfoare acti/itile dintr9un sediu secundar neautorizat? d< restr+ngerea li/rrilor +ncruciate +ntre distribuitori +n cadrul unui siste( de distribuie selecti/, inclusi/ +ntre distribuitori care acioneaz la diferite ni/eluri ale co(erului? e< restricia con/enit +ntre un furnizor de co(ponente i un cu(prtor care incorporeaz aceste co(ponente, care li(iteaz posibilitatea furnizorului de a /inde aceste co(ponente ca piese separate

utilizatorilor finali, unor reparatori sau altor prestatori de ser/icii care nu au fost dese(nai de cu(prtor pentru repararea sau +ntreinerea produselor lui. ;3< Art.' nu se aplic acordurilor de i(portan (inor care s+nt +nc@eiate +ntre concureni ce acioneaz, +n sensul acordului, la ni/eluri diferite ale lanului de producie sau de distribuie i care conin oricare din restriciile gra/e enu(erate la alin.;1< sau ;2< din prezentul articol. ;4< :n acord ce cade sub incidena prezentului articol este prezu(at ca intr+nd +n sfera de aplicare a art.!. .u toate acestea, +ntreprinderile au posibilitatea s de(onstreze efectele fa/orabile concurenei pre/zute la art.# alin.;1<, +n cazuri indi/iduale. S#$%iun#a a 2&a A'u(ul d# po(i%i# do)inant* Arti$olul 10. Poziia do(inant ;1< Poziia do(inant pe una sau (ai (ulte piee rele/ante poate fi deinut de o singur +ntreprindere, de un grup de +ntreprinderi ;poziie do(inant unic< sau +n co(un de dou sau (ai (ulte +ntreprinderi ori de dou sau (ai (ulte grupuri de +ntreprinderi ;poziie do(inant colecti/<. ;2< 0ou sau (ai (ulte +ntreprinderi pot ocupa +(preun o poziie do(inant ;poziie colecti/< atunci c+nd, c@iar +n lipsa oricrei legturi structurale sau de alt natur +ntre ele, acestea opereaz pe o pia a crei structur este considerat propice producerii unor efecte coordonate. ;3< Poziia do(inant rezult dintr9o co(binaie de (ai (uli factori care, luai separat, nu s+nt neaprat @otr+tori. $/aluarea unei poziii do(inante /a ine sea(a de structura concurenial a pieei i +n special de ur(torii factori> a< presiunea e%ercitat de ofertele e%istente ale concurenilor actuali i de poziia pe pia a acestora ;poziia pe pia a +ntreprinderii do(inante i a concurenilor ei<. .otele de pia ofer o pri( indicaie util +n legtur cu structura pieei i cu i(portana relati/ a diferitelor +ntreprinderi acti/e pe pia. .u toate acestea, cotele de pia /or fi interpretate prin pris(a condiiilor de pia rele/ant i +n special a dina(icii pieei, a tendinei sau e/oluiei cotelor de pia de9a lungul ti(pului, a gradului de difereniere a produselor, precu( i a altor factori care pot fi suficieni pentru a e%ercita presiuni asupra co(porta(entului pretinsei +ntreprinderi do(inante? b< presiunea e%ercitat de a(eninarea credibil a unei /iitoare e%pansiuni a concurenilor actuali sau a intrrii pe pia a unor concureni poteniali ;e%pansiunea i intrarea pe pia<. Pentru a e%ercita presiuni asupra co(porta(entului pretinsei +ntreprinderi do(inante, e%pansiunea concurenilor actuali sau intrarea pe pia a unor concureni poteniali trebuie s fie probabil, oportun i suficient? c< presiunea e%ercitat de puterea de negociere a clienilor +ntreprinderii ;puterea co(pensatorie a cu(prtorilor<. Puterea co(pensatorie a cu(prtorilor poate rezulta din di(ensiunea clienilor sau din i(portana lor co(ercial pentru pretinsa +ntreprindere do(inant, precu( i din capacitatea lor de a sc@i(ba uor furnizorii, de a fa/oriza o nou intrare pe pia sau de a se integra /ertical i de a a(enina +n (od credibil cu astfel de aciuni. ;4< Se prezu(, p+n la proba contrar, c una sau (ai (ulte +ntreprinderi se afl +n poziie do(inant pe o pia rele/ant dac cota ori cotele cu(ulate pe piaa rele/ant +n cauz, +nregistrate +n perioada supus analizei, depesc !*C. ;!< 6ntreprinderile +n/estite cu drepturi e%clusi/e s+nt considerate drept +ntreprinderi cu poziie do(inant pe piaa rele/ant la care se refer aceste drepturi. ;#< Plenul .onsiliului .oncurenei /a adopta 2egula(entul pri/ind stabilirea poziiei do(inante pe pia i e/aluarea abuzului de poziie do(inant. Arti$olul 11. "nterzicerea abuzului de poziie do(inant ;1< $ste interzis folosirea unei poziii do(inante pe piaa rele/ant +n (sura +n care aceasta poate afecta concurena sau leza interesele colecti/e ale consu(atorilor finali. ;2< Practicile abuzi/e pot consta +n special +n> a< i(punerea, +n (od direct sau indirect, a unor preuri inec@itabile de /+nzare ori de cu(prare sau a altor condiii inec@itabile de tranzacionare? b< li(itarea produciei, co(ercializrii sau dez/oltrii te@nologice +n deza/anta7ul consu(atorilor? c< aplicarea +n raporturile cu partenerii co(erciali a unor condiii inegale la prestaii ec@i/alente, cre+nd +n acest fel unora din ei un deza/anta7 concurenial? d< condiionarea +nc@eierii contractelor de acceptare de ctre partenerii co(erciali a unor prestaii supli(entare care, prin natura lor sau confor( uzanelor co(erciale, nu au legtur cu obiectul acestor contracte? e< practicarea unor preuri e%cesi/e sau a unor preuri de ruinare +n scopul +nlturrii concurenilor?

f< refuzul ne+nte(eiat de a contracta cu anu(ii furnizori sau de a face li/rri ctre anu(ii beneficiari? g< ruperea unei relaii contractuale stabilite anterior pe piaa rele/ant pentru singurul (oti/ c partenerul refuz s se supun unor condiii co(erciale ne7ustificate. ;3< 0ac datele sugereaz c preul practicat de +ntreprinderea do(inant risc s duc la +nlturarea unor concureni la fel de eficieni, acest ele(ent se /a include +n e/aluarea general a restr+ngerii se(nificati/e a concurenei, in+nd cont de alte probe cantitati/e i1sau calitati/e. ;4< 6ntreprinderile do(inante nu se penalizeaz pentru pierderi e# "ost +n cazul +n care decizia e# ante de aplicare a pretinselor practici abuzi/e a fost luat cu bun9credin, i anu(e dac pot furniza probe concludente confor( crora au putut esti(a +n (od rezonabil c acti/itatea /a fi profitabil. ;!< "nterdicia stabilit la alin.;1< i ;2< nu se aplic dac +ntreprinderea do(inant de(onstreaz c practicile sale s+nt 7ustificate, fiind necesare din punct de /edere obiecti/ sau produc+nd creteri se(nificati/e ale eficienei, care co(penseaz orice efecte anticoncureniale asupra consu(atorilor, cu condiia c practicile respecti/e s+nt indispensabile i proporionale cu pretinsul scop ur(rit de +ntreprinderea do(inant. ;#< .aracterul de necesitate obiecti/ i de proporionalitate trebuie s fie deter(inat pe baza unor factori care nu in de +ntreprinderea do(inant, cu( ar fi (oti/ele de sntate sau de siguran legate de natura produsului respecti/. ;&< 6n cazul +n care in/oc (oti/ele de cretere a eficienei care s+nt suficiente pentru a garanta c nu e%ist riscul de a cauza un pre7udiciu net consu(atorilor, +ntreprinderea do(inant /a trebui s de(onstreze, cu un grad de probabilitate suficient de ridicat i pe baza unor probe /erificabile, c s+nt +ndeplinite cu(ulati/ ur(toarele condiii> a< s9a realizat creterea eficienei sau este probabil s fie realizat ca ur(are a practicilor respecti/e, cu( ar fi +(buntirile te@nice ale calitii bunurilor sau reducerea costului de producie ori de distribuie? b< practicile respecti/e s+nt indispensabile pentru creterea eficienei> trebuie s nu e%iste alternati/e (ai puin anticoncureniale la aceste practici care s fie capabile s deter(ine +n aceeai (sur creterea eficienei? c< creterea probabil a eficienei deter(inat de practicile respecti/e co(penseaz orice efecte negati/e probabile asupra concurenei i bunstrii consu(atorilor pe pieele afectate? d< practicile respecti/e nu eli(in concurena efecti/ prin supri(area (a7oritii sau a tuturor surselor e%istente de concuren efecti/ sau potenial. ;'< Practicile de e%cludere care (enin, creeaz sau consolideaz o poziie de pia ce se apropie de cea de (onopol nu pot fi 7ustificate +n (od nor(al pe (oti/ul c acestea creeaz i c+tiguri de eficien. S#$%iun#a a 3&a A$%iunil# +au ina$%iunil# autorit*%ilor ,i in+titu%iilor ad)ini+tra%i#i pu'li$# $#ntral# +au lo$al# d# r#+tr-n.#r#/ -)pi#di$ar# +au d#naturar# a $on$ur#n%#i Arti$olul 12. "nterzicerea aciunilor sau inaciunilor autoritilor i instituiilor ad(inistraiei publice centrale sau locale de restr+ngere, +(piedicare sau denaturare a concurenei ;1< S+nt interzise orice aciuni sau inaciuni ale autoritilor i instituiilor ad(inistraiei publice centrale sau locale care restr+ng, +(piedic sau denatureaz concurena, precu(> a< li(itarea drepturilor +ntreprinderilor de procurare ori co(ercializare? b< stabilirea de condiii discri(inatorii sau acordarea de pri/ilegii pentru acti/itatea +ntreprinderilor, +n cazul +n care acestea nu s+nt pre/zute de lege? c< stabilirea de interdicii sau restricii, nepre/zute de lege, pentru acti/itatea +ntreprinderilor? d< i(punerea, direct ori indirect, a +ntreprinderilor de a se asocia ori de a se concentra sub orice for(. ;2< 6n cazuri e%cepionale, Au/ernul, autoritile i instituiile ad(inistraiei publice centrale sau locale s+nt +n drept s realizeze aciunile sau inaciunile pre/zute la alin.;1< pentru lic@idarea consecinelor cala(itilor naturale i catastrofelor i pentru pre/enirea epide(iilor, +n confor(itate cu =egea nr.2129DE din 24 iunie 2**4 pri/ind regi(ul strii de urgen, de asediu i de rzboi. ;3< 4aptele autoritilor i instituiilor ad(inistraiei publice realizate contrar pre/ederilor alin.;1< constituie +nclcri ale prezentei legi. ;4< Persoanele cu funcie de rspundere din cadrul autoritilor i instituiilor ad(inistraiei publice poart rspundere, +n confor(itate cu .odul contra/enional, pentru nefurnizarea infor(aiilor, a docu(entelor solicitate de .onsiliul .oncurenei sau pentru furnizarea de infor(aii i docu(ente neautentice sau inco(plete. Arti$olul 13. -odul de e%ecutare a deciziilor .onsiliului .oncurenei pri/ind aciunile sau inaciunile autoritilor i instituiilor ad(inistraiei publice centrale sau locale de restr+ngere, +(piedicare sau denaturare a concurenei ;1< 6n cazul +n care autoritile i instituiile ad(inistraiei publice centrale sau locale nu e%ecut sau nu se confor(eaz, +n ter(enul stabilit, (surilor dispuse prin decizie de ctre .onsiliul .oncurenei, +n scopul

restabilirii (ediului concurenial, acesta +nainteaz aciune +n contencios ad(inistrati/, solicit+nd instanei, dup caz, anularea +n tot sau +n parte a actului care a condus la restr+ngerea, +(piedicarea sau denaturarea concurenei, obligarea autoritii sau instituiei +n cauz s e(it un act ad(inistrati/ sau s efectueze o (sur ce se i(pune. ;2< Prin derogare de la ter(enul de prescripie pre/zut de =egea contenciosului ad(inistrati/ nr.&)39D"E din 1* februarie 2***, .onsiliul .oncurenei se adreseaz +n instana de 7udecat, +n condiiile alin.;1<, +n ter(en de # luni de la data e%pirrii perioadei pre/zute +n decizie, perioad +n care autoritatea sau instituia ad(inistraiei publice centrale sau locale a/ea obligaia s se confor(eze (surilor necesare restabilirii (ediului concurenial. Capitolul III CONCURENA NELOIAL0 Arti$olul 18. "nterzicerea concurenei neloiale ;1< Se interzice +ntreprinderilor s realizeze aciuni de concuren neloial. ;2< Aciunile de concuren neloial interzise prin pre/ederile art.1!91) se e%a(ineaz de ctre .onsiliul .oncurenei, la pl+ngerea pri/ind presupusele aciuni de concuren neloial depus de ctre +ntreprinderea ale crei interese legiti(e au fost lezate, +n condiiile stipulate la art.4) alin.;2<9;4<. ;3< Pl+ngerea pri/ind presupusele aciuni de concuren neloial se depune confor( for(ularului adoptat prin @otr+re a .onsiliului .oncurenei, +n condiiile pre/zute la art.!1 alin.;2< i ;3<. ;4< Procedura de e%a(inare preli(inar, in/estigare i luare a deciziilor asupra cazurilor de concuren neloial este pre/zut la art.!*9!!, !'9##, care se aplic +n (od corespunztor. ;!< 6ntreprinderea ale crei interese legiti(e au fost lezate poate +nainta pl+ngerea pri/ind presupusele aciuni de concuren neloial la .onsiliul .oncurenei +n ter(en de # luni de la data la care a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc despre realizarea presupuselor aciuni de concuren neloial de ctre o alt +ntreprindere. ;#< $%pirarea ter(enului de # luni pre/zut la alin.;!< constituie te(ei de refuz de ctre .onsiliul .oncurenei de a e%a(ina pl+ngerea, dar nu constituie un i(pedi(ent pentru adresarea +n instana de 7udecat +n cadrul ter(enului general de prescripie. ;&< 0ac nu corespunde cerinelor stabilite la alin.;3<, pl+ngerea depus nu constituie o pl+ngere pri/ind presupusele aciuni de concuren neloial. ;'< 6n ur(a e%a(inrii cazului de concuren neloial, Plenul .onsiliului .oncurenei adopt o decizie pri/ind constatarea aciunilor de concuren neloial sau pri/ind lipsa acestora. ;)< 6n cazul constatrii aciunilor de concuren neloial, prin decizia Plenului .onsiliului .oncurenei, +ntreprinderea este sancionat confor( prezentei legi i1sau obligat s +nceteze aciunile respecti/e. Arti$olul 19. 0iscreditarea concurenilor $ste interzis discreditarea concurenilor, adic defi(area sau punerea +n pericol a reputaiei sau credibilitii acestora prin> a< rsp+ndirea de ctre o +ntreprindere a infor(aiilor false despre acti/itatea sa, despre produsele sale, (enite s +i creeze o situaie fa/orabil +n raport cu unii concureni? b< rsp+ndirea de ctre o +ntreprindere a unor afir(aii false despre acti/itatea unui concurent sau despre produsele acestuia, afir(aii ce duneaz acti/itii concurentului. Arti$olul 1:. "nstigarea la rezilierea contractului cu concurentul $ste interzis instigarea, din interes sau +n interesul persoanelor tere, la rezilierea ne+nte(eiat a contractului cu concurentul unei alte +ntreprinderi, la ne+ndeplinirea sau la +ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor contractuale fa de concurentul respecti/ prin acordarea sau oferirea, (i7locit sau ne(i7locit, de reco(pense (ateriale, co(pensaii sau de alte a/anta7e +ntreprinderii parte a contractului. Arti$olul 17. Obinerea i1sau folosirea ilegal a secretului co(ercial al concurentului Se interzice obinerea i1sau folosirea de ctre o +ntreprindere a infor(aiilor ce constituie secret co(ercial al concurentului, fr consi((+ntul lui, dac acestea au adus sau pot aduce atingere intereselor legiti(e ale concurentului. Arti$olul 18. 0eturnarea clientelei concurentului $ste interzis deturnarea clientelei concurentului realizat de +ntreprinderi prin inducerea +n eroare a consu(atorului cu pri/ire la natura, (odul i locul de fabricare, la caracteristicile principale, inclusi/ utilizarea, cantitatea produselor, preul sau (odul de calculare a preului produsului.

Arti$olul 1;. .onfuzia ;1< S+nt interzise orice aciuni sau fapte care s+nt de natur s creeze, prin orice (i7loc, o confuzie cu +ntreprinderea, produsele sau acti/itatea econo(ic a unui concurent, realizate prin> a< folosirea ilegal, integral sau parial a unei (rci, e(ble(e de deser/ire, denu(iri de fir(, a unui desen sau (odel industrial sau a altor obiecte ale proprietii industriale de natur s creeze o confuzie cu cele folosite +n (od legal de ctre o alt +ntreprindere? b< copierea ilegal a for(ei, a a(bala7ului i1sau a aspectului e%terior al produsului unei +ntreprinderi i plasarea produsului respecti/ pe pia, copierea ilegal a publicitii unei +ntreprinderi, dac aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor legiti(e ale concurentului. ;2< Prezentul articol nu este aplicabil caracteristicilor produsului deter(inate e%clusi/ de funcia te@nic pe care o +ndeplinesc. Capitolul I1 CONCEN"R0RILE ECONO2ICE Arti$olul 20. Pre/ederi generale pri/ind concentrarea econo(ic ;1< P+n la declararea concentrrii econo(ice ca fiind co(patibil cu (ediul concurenial, +n te(eiul unei decizii e(ise de ctre Plenul .onsiliului .oncurenei +n confor(itate cu art.2! alin.;1< lit.b< ori alin.;2< lit.b< sau c< ori pe baza unei prezu(ii +n confor(itate cu art.2! alin.;!<, este interzis punerea +n aplicare a unei operaiuni de concentrare econo(ic ce cade sub incidena art.22 alin.;1<. ;2< O operaiune de concentrare econo(ic are loc +n cazul +n care (odificarea de durat a controlului rezult +n ur(a> a< fuzionrii a dou sau (ai (ultor +ntreprinderi independente anterior ori (ai (ultor pri ale unor +ntreprinderi independente anterior? sau b< prelurii, de ctre una sau (ai (ulte persoane care controleaz de7a cel puin o +ntreprindere ori de ctre una sau (ai (ulte +ntreprinderi, fie prin ac@iziionarea de /alori (obiliare ;pri sociale< sau de acti/e, fie prin contract ori prin alte (i7loace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori (ai (ultor +ntreprinderi sau pri ale acestora, inclusi/ prin crearea unei societi +n co(un care +ndeplinete +n (od durabil toate funciile unei entiti econo(ice autono(e. ;3< 6n (sura +n care crearea unei societi +n co(un, reprezent+nd o concentrare potri/it pre/ederilor alin. ;2< din prezentul articol, are ca obiect sau efect coordonarea co(porta(entului concurenial al +ntreprinderilor r(ase independente, o astfel de coordonare este e/aluat +n confor(itate cu criteriile pre/zute la art.! alin.;3< i la art.#. ;4< =a realizarea e/alurii pre/zute la alin.;3<, .onsiliul .oncurenei ia +n considerare, +n special, ur(toarele criterii> a< dac dou sau (ai (ulte societi9(a( rein, +ntr9o (sur se(nificati/, acti/itile de pe aceeai pia ca i societatea +n co(un ori de pe o pia situat +n a(onte sau +n a/al fa de cea a societii +n co(un ori pe o pia /ecin aflat +n str+ns legtur cu aceast pia? b< dac, prin coordonarea care reprezint consecina direct a crerii societii +n co(un, +ntreprinderile i(plicate au posibilitatea de a eli(ina concurena pentru o parte se(nificati/ a produselor +n cauz. ;!< Alin.;1< nu +(piedic punerea +n aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzacii cu /alori (obiliare, inclusi/ cu /alori (obiliare con/ertibile +n alte tipuri de /alori (obiliare, acceptate +n /ederea tranzacionrii pe o pia de tipul bursei de /alori, prin care se dob+ndete controlul de la /+nztori diferii, cu condiia ca> a< concentrarea econo(ic s fie notificat fr +nt+rziere .onsiliului .oncurenei +n confor(itate cu art.22? i b< cel care dob+ndete controlul s nu e%ercite drepturile de /ot aferente /alorilor (obiliare +n cauz sau s fac acest lucru nu(ai pentru a (enine /aloarea integral a in/estiiei sale +n te(eiul unei derogri acordate de Plenul .onsiliului .oncurenei +n confor(itate cu alin.;#<. ;#< Plenul .onsiliului .oncurenei poate acorda, la cerere, o derogare de la obligaiile i(puse la alin.;1< sau ;!<. .ererea pentru acordarea unei derogri trebuie 7ustificat. =a adoptarea unei decizii pri/ind cererea, Plenul .onsiliului .oncurenei ia +n considerare, printre altele, efectele suspendrii asupra uneia sau (ai (ultor +ntreprinderi i(plicate +n concentrarea econo(ic sau asupra unei tere pri i a(eninarea reprezentat de concentrare asupra concurenei. O astfel de derogare poate fi acordat sub rezer/a +ndeplinirii unor condiii i obligaii destinate asigurrii unor condiii de concuren efecti/. O derogare poate fi solicitat i acordat +n orice (o(ent, +nainte de notificare sau dup operaiune. ;&< Ealabilitatea oricrei operaiuni efectuate cu +nclcarea alin.;1< din prezentul articol se stabilete printr9o decizie adoptat +n te(eiul art.2! alin.;1< lit.;b< sau alin.;2< ori +n te(eiul unei prezu(ii +n confor(itate cu art.2! alin.;!<.

;'< Prezentul articol nu are niciun efect asupra /alabilitii tranzaciilor cu /alori (obiliare, inclusi/ asupra tranzaciilor cu /alori (obiliare con/ertibile +n alte tipuri de /alori (obiliare, acceptate +n /ederea tranzacionrii pe o pia de tipul bursei de /alori, cu e%cepia cazurilor +n care /+nztorul i cu(prtorul tiau sau ar fi trebuit s tie c tranzacia a fost efectuat cu +nclcarea alin.;1<. Arti$olul 21. Operaiuni ce nu constituie concentrri econo(ice u constituie operaiuni de concentrare econo(ic situaiile +n care> a< controlul este dob+ndit i e%ercitat de ctre un lic@idator sau ad(inistrator dese(nat prin @otr+re 7udectoreasc sau de ctre o alt persoan +(puternicit de autoritatea public pentru +ndeplinirea unei proceduri de lic@idare, de insol/abilitate sau altei proceduri si(ilare? b< bncile i participanii profesioniti la piaa financiar nebancar ale cror acti/iti includ operaiuni cu /alori (obiliare pe cont propriu sau pe contul terilor dein te(porar /alori (obiliare ale unei +ntreprinderi pe care le9au dob+ndit +n /ederea re/+nzrii, c+t ti(p ele nu e%ercit drepturile la /ot conferite de /alorile (obiliare pentru a deter(ina co(porta(entul concurenial al +ntreprinderii +n cauz ori le e%ercit nu(ai +n /ederea pregtirii +nstrinrii integrale sau pariale a +ntreprinderii +n cauz sau a acti/elor acesteia ori re/+nzrii /alorilor (obiliare +n cauz, cu condiia ca +nstrinarea sau re/+nzarea s aib loc +n ter(en de p+n la 12 luni de la data dob+ndirii. Plenul .onsiliului .oncurenei poate prelungi acest ter(en, la cerere, +n cazul +n care respecti/ele bnci sau participanii profesioniti la piaa financiar nebancar pot do/edi c re/+nzarea nu a fost posibil, +n condiii rezonabile, +n ter(enul stabilit? c< +ntreprinderile, inclusi/ grupurile de +ntreprinderi, realizeaz operaiuni de restructurare sau de reorganizare a propriilor acti/iti. Arti$olul 22. otificarea concentrrilor econo(ice ;1< Operaiunile de concentrare econo(ic s+nt supuse e/alurii i ur(eaz a fi notificate .onsiliului .oncurenei +nainte de punerea +n aplicare, atunci c+nd cifra total de afaceri realizat cu(ulati/ de +ntreprinderile i(plicate, +nregistrat +n anul anterior operaiunii, depete 2!****** lei i e%ist cel puin dou +ntreprinderi i(plicate +n operaiune care au realizat pe teritoriul 2epublicii -oldo/a, fiecare +n parte, o cifr total de afaceri (ai (are de 1**** *** lei +n anul anterior operaiunii. ;2< Prin punerea +n aplicare a operaiunii de concentrare econo(ic se +nelege, dup caz, +nc@eierea acordului, anunarea ofertei publice sau preluarea pac@etului de control. ;3< .oncentrrile econo(ice care se realizeaz prin fuziunea a dou sau (ai (ultor +ntreprinderi trebuie notificate +(preun de ctre prile la fuziune, iar cele care se realizeaz prin preluarea controlului +n co(un trebuie notificate +(preun de ctre persoanele sau +ntreprinderile care dob+ndesc controlul +n co(un. 6n celelalte cazuri, notificarea trebuie s fie realizat de persona sau +ntreprinderea care preia controlul asupra uneia sau (ai (ultor +ntreprinderi ori asupra unei pri a uneia sau (ai (ultor +ntreprinderi. 4iecare parte care +nainteaz notificarea este responsabil pentru caracterul e%act i co(plet al infor(aiilor furnizate. ;4< otificrile se depun confor( 4or(ularului de notificare, parte co(ponent a 2egula(entului pri/ind concentrrile econo(ice, adoptat de Plenul .onsiliului .oncurenei. ;!< otificarea prezentat .onsiliului .oncurenei trebuie s cuprind> 4or(ularul de notificare, +nsoit de copiile docu(entelor 7ustificati/e, nota pri/ind cifra total de afaceri calculat i do/ada plii ta%ei de e%a(inare. ;#< ota pri/ind cifra total de afaceri calculat trebuie s cuprind at+t cifra total de afaceri, c+t i cifrele totale de afaceri din care este co(pus, cu (enionarea +ntreprinderilor de la care pro/in, +(preun cu toate docu(entele care au stat la baza calculelor. ;&< 6n ter(en de 1* zile lucrtoare de la +nregistrarea notificrii, .onsiliul .oncurenei /a confir(a +n scris prii1prilor notificatoare sau reprezentanilor acestora +ntrunirea condiiilor pentru ca notificarea s fie considerat /alabil depus. ;'< 6n ter(en de 1* zile lucrtoare de la +nregistrarea notificrii, .onsiliul .oncurenei /a putea solicita prii1prilor notificatoare sau reprezentanilor acestora co(pletarea infor(aiilor trans(ise i1sau confir(area caracterului e%act i co(plet al acestora. otificarea /a fi considerat efecti/ nu(ai dup co(pletarea acesteia. ;)< Partea1prile notificatoare sau reprezentanii acestora /or putea furniza i alte infor(aii pe care le consider utile pentru e/aluarea operaiunii de concentrare econo(ic. ;1*< otificarea de/ine efecti/ la data la care a fost +nregistrat la .onsiliul .oncurenei, cu e%cepia cazurilor +n care se constat c infor(aiile cuprinse +n ea s+nt ine%acte sau inco(plete. ;11< 6n cazul +n care .onsiliul .oncurenei constat c o concentrare econo(ic notificat intr +n sfera de aplicare a prezentei legi, acesta public pe pagina sa Feb i +n -onitorul Oficial al 2epublicii -oldo/a infor(aia despre efectuarea notificrii, (enion+nd nu(ele prilor i(plicate, natura concentrrii i sectoarele

econo(ice i(plicate, lu+nd +n considerare interesul legiti( al +ntreprinderilor de prote7are a secretelor co(erciale. Arti$olul 23. "n/estigarea i e/aluarea concentrrilor econo(ice ;1< Prile care intenioneaz s depun o notificare pot solicita .onsiliului .oncurenei consultri prealabile pentru discutarea unor aspecte 7uridice sau practice eseniale pri/ind concentrarea econo(ic. 6n acest scop, prile /or furniza .onsiliului .oncurenei, cu cel puin 3 zile lucrtoare anterior datei stabilite pentru consultare, infor(aii rele/ante pri/ind concentrarea econo(ic, cu( ar fi> prile i(plicate +n concentrare, pieele pe care acestea acti/eaz, descrierea su(ar a concentrrii econo(ice respecti/e i a (odalitii de preluare a controlului. ;2< "n/estigarea operaiunilor de concentrare econo(ic se /a efectua confor( pre/ederilor cap.E"". ;3< S+nt declarate inco(patibile cu un (ediu concurenial concentrrile econo(ice care ar ridica obstacole se(nificati/e +n calea concurenei efecti/e pe pia sau pe o parte se(nificati/ a acesteia, +n special ca ur(are a crerii sau consolidrii unei poziii do(inante. ;4< O concentrare econo(ic care nu ridic obstacole se(nificati/e +n calea concurenei efecti/e pe pia sau pe o parte se(nificati/ a acesteia, +n special ca ur(are a crerii sau consolidrii unei poziii do(inante, este declarat co(patibil cu un (ediu concurenial. ;!< Pentru stabilirea co(patibilitii cu un (ediu concurenial, operaiunile de concentrare econo(ic se e/alueaz +n baza ur(toarelor criterii, cu condiia ca acestea s fie +n beneficiul consu(atorului i s nu reprezinte un obstacol +n calea concurenei> a< necesitatea de a (enine i de a dez/olta concurena pe piaa rele/ant, in+nd cont de structura tuturor pieelor /izate de concentrare i de concurena e%istent sau potenial din partea +ntreprinderilor aflate pe teritoriul sau +n afara 2epublicii -oldo/a? b< poziia de pia deinut de ctre +ntreprinderile i(plicate, puterea lor econo(ic i financiar? c< alternati/ele disponibile pentru furnizori i utilizatori, accesul lor la piee i la surse de apro/izionare, precu( i orice bariere legale sau de alt natur la intrarea pe pia? d< tendina cererii i a ofertei pentru produsele rele/ante? e< interesele consu(atorilor inter(ediari i ale celor finali? f< e/oluia progresului te@nic i econo(ic. ;#< .oncentrrile econo(ice susceptibile a ridica obstacole se(nificati/e +n calea concurenei efecti/e pe pia sau pe o parte substanial a acesteia pot fi autorizate dac prile i(plicate +n operaiunea de concentrare econo(ic do/edesc +ndeplinirea cu(ulati/ a ur(toarelor condiii> a< operaiunea de concentrare ur(eaz a contribui la creterea eficienei econo(ice, la a(eliorarea calitii produciei, distribuiei sau progresului te@nic ori la creterea co(petiti/itii la e%port? b< efectele fa/orabile ale concentrrii co(penseaz efectele nefa/orabile ale restr+ngerii concurenei? c< de a/anta7ele rezultate profit +ntr9o (sur rezonabil i consu(atorii. ;&< -odalitatea de aplicare a e/alurii concentrrilor econo(ice /a fi stabilit +n 2egula(entul pri/ind concentrrile econo(ice. Arti$olul 28. .alcularea cifrei totale de afaceri ;1< 6n sensul prezentului capitol, cifra total de afaceri cuprinde su(ele obinute de +ntreprinderile i(plicate +n anul anterior din /+nzare de produse fc+nd parte din acti/itile obinuite ale +ntreprinderilor +n cauz, dup deducerea rabaturilor aplicate la /+nzare i a ta%ei pe /aloarea adugat i a altor i(pozite direct legate de cifra de afaceri. ;2< .ifra de afaceri realizat pe teritoriul 2epublicii -oldo/a cuprinde produsele /+ndute +ntreprinderilor sau consu(atorilor din 2epublica -oldo/a. ;3< .+nd o operaiune de concentrare econo(ic are loc +n (odul pre/zut la art.2* alin.;2< lit.b< prin cu(prarea de ele(ente de acti/e, cifra total de afaceri este asi(ilat su(ei aferente acti/elor ce constituie obiectul operaiunii. 0ac dou sau (ai (ulte operaiuni, +n sensul prezentului alineat, au loc pe parcursul unei perioade de doi ani +ntre aceleai persoane sau +ntreprinderi, aceste operaiuni s+nt tratate ca fiind una i aceeai concentrare realizat la data +nc@eierii ulti(ei operaiuni. ;4< .ifra total de afaceri realizat de +ntreprinderile i(plicate se calculeaz prin adunarea cifrelor totale de afaceri ale> a< +ntreprinderilor i(plicate? b< +ntreprinderilor la care +ntreprinderea i(plicat, +n (od direct sau indirect> 9 deine peste 7u(tate din capital? sau 9 are puterea de a e%ercita peste 7u(tate din drepturile de /ot? sau

9 are puterea de a nu(i peste 7u(tate din (e(brii consiliului societii, ai organului e%ecuti/ sau ai organelor care reprezint legal +ntreprinderile? sau 9 are dreptul de a gestiona acti/itile +ntreprinderilor? c< +ntreprinderilor care dein +n +ntreprinderea i(plicat drepturile sau co(petenele specificate la lit.b<? d< +ntreprinderilor +n care o +ntreprindere (enionat la lit.c< deine drepturile sau co(petenele specificate la lit.b<? e< +ntreprinderilor +n care dou sau (ai (ulte +ntreprinderi (enionate la lit.a<9d< dein +(preun drepturile sau co(petenele specificate la lit.b<. ;!< .ifra total de afaceri realizat de +ntreprinderile i(plicate nu include /aloarea /+nzrilor de produse inter/enite +ntre oricare dintre +ntreprinderile (enionate la alin.;4<. ;#< 0ac +ntreprinderile i(plicate +n concentrarea econo(ic dein +(preun drepturile sau co(petenele pre/zute la alin.;4< lit.b<, la calcularea cifrei totale de afaceri a +ntreprinderilor i(plicate nu se ia +n considerare cifra de afaceri rezultat din /+nzrile de produse inter/enite +ntre +ntreprinderea co(un i fiecare dintre +ntreprinderile i(plicate sau orice alt +ntreprindere care are legturi cu oricare dintre ele, +n confor(itate cu alin.;4< lit.b<9e<, dar se ia +n considerare cifra de afaceri rezultat din /+nzrile de produse inter/enite +ntre +ntreprinderea co(un i orice +ntreprinderi tere. .ifra total de afaceri astfel calculat se distribuie +n (od egal +ntre +ntreprinderile i(plicate. Arti$olul 29. .o(petena .onsiliului .oncurenei +n do(eniul concentrrilor econo(ice ;1< 6n ter(en de 3* de zile lucrtoare de la pri(irea notificrii co(plete a unei operaiuni de concentrare econo(ic, .onsiliul .oncurenei> a< infor(eaz prile notificatoare, printr9o scrisoare, despre faptul c operaiunea de concentrare econo(ic notificat nu cade sub incidena prezentei legi? sau b< adopt +n plen o decizie prin care declar operaiunea de concentrare econo(ic notificat ca fiind co(patibil cu (ediul concurenial, dac constat c, dei operaiunea de concentrare econo(ic notificat cade sub incidena prezentei legi> 9 nu e%ist +ndoieli gra/e pri/ind co(patibilitatea cu (ediul concurenial? 9 +ndoielile pri/ind co(patibilitatea cu (ediul concurenial au fost +nlturate prin (odificarea de ctre prile i(plicate a concentrrii econo(ice notificate. Plenul .onsiliului .oncurenei poate stabili prin decizie condiii i obligaii de natur s asigure respectarea de ctre prile i(plicate a anga7a(entelor pe care i le9au asu(at +n scopul realizrii co(patibilitii concentrrii cu (ediul concurenial? sau c< decide +n plen iniierea unei in/estigaii, dac constat c operaiunea de concentrare econo(ic notificat cade sub incidena prezentei legi i prezint +ndoieli gra/e pri/ind co(patibilitatea cu (ediul concurenial, iar acestea nu au putut fi +nlturate potri/it pre/ederilor alin.;1< lit.b<. ;2< .u e%cepia cazurilor +n care +ntreprinderile i(plicate de(onstreaz, con/ing+nd Plenul .onsiliului .oncurenei, c au renunat la concentrarea econo(ic, Plenul .onsiliului .oncurenei, +n ter(en de )* de zile lucrtoare de la iniierea in/estigaiei> a< e(ite o decizie prin care declar operaiunea de concentrare econo(ic inco(patibil cu (ediul concurenial, dac operaiunea de concentrare econo(ic ridic obstacole se(nificati/e +n calea concurenei efecti/e pe pia sau pe o parte substanial a acesteia, +n special ca ur(are a crerii sau consolidrii unei poziii do(inante, potri/it pre/ederilor art.23 alin.;3<, ori, +n cazurile pre/zute la art.2* alin.;3<, dac nu +ndeplinete condiiile pre/zute la art.#? b< e(ite o decizie prin care declar operaiunea de concentrare econo(ic co(patibil cu (ediul concurenial, dac operaiunea de concentrare econo(ic nu ridic obstacole se(nificati/e +n calea concurenei efecti/e pe pia sau pe o parte substanial a acesteia, +n special ca ur(are a crerii sau consolidrii unei poziii do(inante, potri/it pre/ederilor art.23 alin.;4<, ori, +n cazurile pre/zute la art.2* alin.;3<, dac +ndeplinete condiiile pre/zute la art.#. Se consider c o decizie prin care se declar o concentrare ca fiind co(patibil include restriciile direct legate i necesare punerii +n aplicare a concentrrii? c< e(ite o decizie prin care declar operaiunea de concentrare econo(ic co(patibil cu (ediul concurenial, dac constat c, +n ur(a (odificrilor efectuate de +ntreprinderile i(plicate, operaiunea de concentrare econo(ic notificat +ndeplinete criteriul pre/zut la art.23 alin.;4< i, +n cazurile (enionate la art.2* alin.;3<, criteriile pre/zute la art.#. Plenul .onsiliului .oncurenei are dreptul de a stabili, prin decizie, obligaiile i1sau condiiile necesare s asigure respectarea de ctre prile i(plicate a anga7a(entelor pe care i le9au asu(at +n scopul realizrii co(patibilitii concentrrii cu (ediul concurenial. ;3< 3er(enele pre/zute la alin.;1< i ;2< se prelungesc +n cazul +n care prile care fac notificarea +nainteaz o cerere +n acest sens +n ter(en de cel (ult 1! zile lucrtoare de la iniierea procedurii. Prile care fac notificarea pot +nainta o singur cerere de prelungire. 0up iniierea procedurii, Plenul .onsiliului

.oncurenei poate prelungi ter(enele pre/zute la alin.;1< i ;2< cu acordul prilor care au fcut notificarea. 0urata total a oricrei prelungiri sau a oricror prelungiri efectuate nu poate depi 2* de zile lucrtoare. ;4< 3er(enele pre/zute la alin.;1< i ;2< se prelungesc cu 3* de zile lucrtoare +n cazul +n care +ntreprinderile i(plicate se ofer s +i asu(e anga7a(ente +n te(eiul alin.;1< sau ;2< +n /ederea realizrii co(patibilitii concentrrii econo(ice cu (ediul concurenial. ;!< 6n cazul +n care Plenul .onsiliului .oncurenei nu ia o decizie +n ter(enele pre/zute la alin.;1< i ;2<, operaiunea de concentrare econo(ic se consider autorizat tacit. ;#< 0ac, din cauza unor +(pre7urri de care este responsabil una dintre +ntreprinderile i(plicate +n concentrare, .onsiliul .oncurenei a trebuit s solicite infor(aii +n te(eiul art.!4 sau s dispun o inspecie printr9un ordin adoptat +n te(eiul art.!#, ter(enele pre/zute la alin.;1< i ;2< din prezentul articol se suspend i +ncep s curg de la data la care prile au furnizat .onsiliului .oncurenei toate infor(aiile solicitate. ;&< Plenul .onsiliului .oncurenei are dreptul s adopte, printr9o prescripie, (suri interi(are adec/ate pentru restabilirea sau (eninerea condiiilor de concuren efecti/ +n cazul +n care o concentrare econo(ic> a< a fost pus +n aplicare cu +nclcarea art.2* alin.;1< i nu a fost +nc adoptat o decizie pri/ind co(patibilitatea concentrrii cu (ediul concurenial? b< a fost pus +n aplicare cu +nclcarea unei sau a (ai (ultor condiii incluse +ntr9o decizie adoptat +n confor(itate cu alin.;1< lit.b< sau alin.;2< lit.c<? c< a fost de7a pus +n aplicare i este declarat inco(patibil cu (ediul concurenial. ;'< .onsiliul .oncurenei poate re/oca actul ad(inistrati/ e(is +n te(eiul alin.;1< sau ;2< +n cazul +n care> a< actul ad(inistrati/ se bazeaz pe infor(aii incorecte pentru care este responsabil una dintre +ntreprinderi ori infor(aiile au fost obinute prin fraud? sau b< +ntreprinderile i(plicate +ncalc una sau (ai (ulte obligaii incluse +n act. ;)< 6n cazurile (enionate la alin.;'<, Plenul .onsiliului .oncurenei are dreptul s adopte un act +n confor(itate cu alin.;1< fr a a/ea obligaia de a respecta ter(enul pre/zut la alin.;1<. Arti$olul 2:. 2estabilirea situaiei anterioare ;1< 6n cazul +n care .onsiliul .oncurenei constat c o concentrare econo(ic a fost de7a pus +n aplicare i c ea a fost declarat inco(patibil cu (ediul concurenial, acesta este +n drept> a< s solicite +ntreprinderilor i(plicate s dizol/e concentrarea, +n special prin dizol/area fuziunii sau prin cesionarea tuturor aciunilor ;prilor sociale< sau acti/elor dob+ndite, astfel +nc+t s se restabileasc situaia e%istent anterior punerii +n aplicare a concentrrii? b< s intenteze o aciune +n instana de 7udecat pri/ind dizol/area concentrrii. ;2< 6n cazul +n care prin dizol/area concentrrii nu este posibil restabilirea situaiei e%istente anterior punerii +n aplicare a concentrrii, Plenul .onsiliului .oncurenei are dreptul s adopte orice alt (sur adec/at pentru a restabili, +n (sura posibilului, situaia anterioar. ;3< .onsiliul .oncurenei poate aciona potri/it alin.;1< i ;2< din prezentul articol i atunci c+nd constat c o concentrare econo(ic a fost pus +n aplicare cu +nclcarea unei condiii i(puse printr9o decizie adoptat potri/it pre/ederilor art.2! alin.;2< lit.c<, prin care s9a stabilit c, +n cazul absenei condiiei, concentrarea ar +ndeplini criteriul pre/zut la art.23 alin.;3< sau, +n cazurile pre/zute la art.2* alin.;3<, nu ar +ndeplini criteriile pre/zute la art.#. ;4< 6n cazurile care intr sub incidena alin.;1< lit.a< din prezentul articol, (surile pre/zute la alin.;1< pot fi i(puse fie printr9o decizie adoptat +n te(eiul art.2! alin.;2< lit.a<, fie printr9o decizie separat. Arti$olul 27. 3a%a de e%a(inare a notificrii pri/ind concentrarea econo(ic ;1< Prin prezenta lege se instituie ta%a de e%a(inare a notificrii pri/ind concentrarea econo(ic. ;2< 3a%a de e%a(inare a notificrii pri/ind concentrarea econo(ic se stabilete +n (ri(e de *,1C din cifra total de afaceri realizat cu(ulat pe teritoriul 2epublicii -oldo/a de ctre +ntreprinderile i(plicate +n concentrarea econo(ic. 3a%a de e%a(inare se calculeaz pe baza cifrei totale de afaceri realizate +n anul anterior notificrii operaiunii de concentrare econo(ic i nu poate depi &!*** lei. ;3< S+nt obligate s ac@ite ta%a de e%a(inare persoana, +ntreprinderea sau +ntreprinderile care au +naintat .onsiliului .oncurenei o notificare a unei operaiuni de concentrare econo(ic. ;4< 3a%a de e%a(inare se restituie persoanelor i1sau +ntreprinderilor care au +naintat .onsiliului .oncurenei o notificare a unei operaiuni de concentrare econo(ic +n cazul +n care aceast operaiune nu cade sub incidena prezentei legi. ;!< 0in (o(entul infor(rii prilor +n te(eiul art.2! alin.;1< lit.a<, .onsiliul .oncurenei, +n ter(en de 3* de zile calendaristice, restituie (i7loacele bneti ac@itate pentru e%a(inarea notificrii. Capitolul 1

E"ER2INAREA PIEEI RELE1AN"E Arti$olul 28. Piaa rele/ant i concurena ;1< $%a(inarea proble(elor concureniale i e/aluarea unei cauze de concuren se efectueaz +n cadrul pieei rele/ante. ;2< 0eter(inarea pieei rele/ante este necesar +n special pentru> a< e/aluarea concentrrilor econo(ice i analiza (odificrilor structurale care afecteaz cererea sau oferta unui produs pentru +(piedicarea crerii sau consolidrii poziiei do(inante i pentru pre/enirea restr+ngerii se(nificati/e a concurenei? b< in/estigarea i constatarea abuzurilor de poziie do(inant? c< stabilirea e%istenei unor restricii se(nificati/e ale concurenei, analiza efectelor restricti/e ale unui acord sau /erificarea +ndeplinirii condiiei pre/zute la art.# alin.;1< lit.d<. ;3< 0eter(inarea pieei rele/ante reprezint un instru(ent de identificare i de definire a cadrului +n care se e%ercit concurena. 6n funcie de natura proble(ei concureniale, di(ensiunile pieei rele/ante pot fi diferite. ;4< Scopul principal al deter(inrii pieei rele/ante rezid +n identificarea constr+ngerilor concureniale cu care se confrunt siste(atic +ntreprinderile +n cauz. ;!< 6n sensul prezentului capitol, +ntreprinderile +n cauz s+nt> prile care particip la concentrarea econo(ic, +n cazul unei concentrri econo(ice? +ntreprinderile care fac obiectul in/estigaiei sau, dup caz, autorul pl+ngerii, +n cazul in/estigaiilor efectuate +n te(eiul pre/ederilor cap."" seciunea a 29a? prile acordului, +n cazul in/estigaiilor efectuate +n te(eiul pre/ederilor cap."" seciunea 1. ;#< 0eter(inarea pieei rele/ante, at+t la ni/elul produselor, c+t i la ni/el geografic, trebuie s per(it identificarea concurenilor e%isteni i poteniali ai +ntreprinderilor +n cauz care s+nt capabili s condiioneze co(porta(entul respecti/elor +ntreprinderi i s le +(piedice s acioneze independent de presiunile unei concurene. ;&< Perioada de ti(p a analizei pieei rele/ante se deter(in +n funcie de obiectul in/estigaiei i de particularitile pieei rele/ante. ;'< Principiile funda(entale de deter(inare a pieei rele/ante in de constr+ngerile concureniale i s+nt ur(toarele> substituibilitatea la ni/elul cererii, substituibilitatea la ni/elul ofertei i concurena potenial. Arti$olul 2;. Procedura de deter(inare a pieei rele/ante ;1< .riteriile i ele(entele probatorii utilizate pentru deter(inarea pieei rele/ante a produsului s+nt diferite, +n funcie de caracteristicile i de specificul ra(urii econo(iei naionale i al produselor analizate. ;2< =a deter(inarea pieei rele/ante a produsului se /or utiliza ele(ente probatorii suficiente pentru a a7unge la o concluzie pri/ind di(ensiunile pieei, +n scopul rezol/rii proble(ei concureniale aferente unui caz concret, precu( i a altor sarcini no(inalizate la art.2' alin.;2<. ;3< 6n procesul de deter(inare a pieei rele/ante a produsului, +n baza infor(aiilor preli(inare disponibile sau a infor(aiilor co(unicate de +ntreprinderile +n cauz, se decide dac produsele aparin aceleiai piee a produsului. ;4< 6n caz de necesitate, ulterior /or fi luate +n considerare i alte ele(ente probatorii dec+t cele indicate la alin.;3< care per(it e/aluarea (surii +n care substituia +ntre produse ar putea a/ea loc. 6n unele cazuri anu(ite ele(ente de fapt pot fi decisi/e, +n ti(p ce +n alte cazuri aceleai ele(ente de fapt ar putea fi irele/ante. ;!< -odul de abordare a infor(aiilor este unul desc@is, care are scopul de a e%ploata eficace toate infor(aiile posibile ce ar putea fi utile la e/aluarea cazurilor indi/iduale. u se utilizeaz o ierar@ie strict a diferitelor surse de infor(aii sau a diferitelor tipuri de ele(ente de fapt pentru stabilirea e%istenei substituibilitii. ;#< 6n funcie de fiecare caz, c+nd nu se pun proble(e de concuren, nu este necesar s se deli(iteze definiti/ piaa rele/ant a produsului sau s se deter(ine dac aceasta include ori nu produse supli(entare. ;&< Procesul de deter(inare a pieei geografice rele/ante const +n selectarea i siste(atizarea infor(aiilor care contribuie la identificarea obstacolelor i a barierelor ce izoleaz +ntreprinderile situate +ntr9o anu(it zon de presiunea concurenial a +ntreprinderilor situate +n afara acestei zone, astfel +nc+t s se clarifice cu precizie gradul de interpenetrare a pieelor la ni/el naional. ;'< Atunci c+nd o deter(inare precis a pieei rele/ante este considerat necesar, /or fi contactai, dup caz, pentru prezentarea infor(aiei +n for( /erbal i1sau scris> a< clienii principali i +ntreprinderile principale din sectorul respecti/ pentru co(unicri asupra li(itelor pieei rele/ante a produsului i ale pieei geografice rele/ante i pentru a obine ele(ente de fapt, +n scopul de a a7unge la o concluzie pri/ind definirea pieei rele/ante? b< asociaiile profesionale co(petente i +ntreprinderile care acti/eaz pe pia +n a(onte sau +n a/al pentru a defini, +n (sura +n care acest lucru este necesar, piee rele/ante ale produsului i piee geografice rele/ante distincte pentru diferite ni/eluri de producie sau de distribuie a produselor +n cauz?

c< +ntreprinderile +n cauz referitor la prezentarea infor(aiilor supli(entare. Arti$olul 30. $le(ente probatorii pentru deter(inarea pieei rele/ante ;1< Pentru e/aluarea substituibilitii +ntre produse se utilizeaz, dup caz, ur(toarele categorii de ele(ente probatorii> a< infor(aii referitoare la utilizarea dat produselor, substituibilitatea funcional sau caracteristicile si(ilare. :tilizarea dat produselor, substituibilitatea funcional sau caracteristicile si(ilare pot, +ntr9o pri( etap, s li(iteze sfera cercetrilor pri/ind e/entualele produse substituibile. 6n cazul +n care probele respecti/e nu s+nt suficiente, se /or lua +n considerare alte categorii de ele(ente? b< infor(aii despre preuri, despre capacitatea de reacie a clienilor la creterea per(anent i se(nificati/ a preurilor. Se consider se(nificati/ creterea preurilor cu 1*C? c< rezultate obinute +n ur(a aplicrii diferitelor abordri statistice i1sau econo(etrice? d< ele(ente pri/ind substituia +n trecutul apropiat? e< puncte de /edere argu(entate ale principalilor consu(atori i concureni asupra li(itelor pieei rele/ante a produsului? f< preferine ale consu(atorilor finali, opinii e%pri(ate de co(ercianii cu a(nuntul, studii de pia prezentate de pri i de concurenii lor, anc@ete cu pri/ire la obiceiurile de consu( i la co(porta(entele de cu(prare ale consu(atorilor? g< infor(aii referitoare la barierele i la costurile aferente unui transfer al cererii ctre produsele potenial substituibile? @< infor(aii referitoare la diferite categorii de clieni i la discri(inare prin pre? i< rezultate obinute +n ur(a aplicrii diferitelor teste cantitati/e, sonda7e concepute pentru deli(itarea pieelor rele/ante. ;2< Pentru deter(inarea di(ensiunii geografice se utilizeaz, +n caz de necesitate, ur(toarele categorii de ele(ente probatorii> a< infor(aii referitoare la reorientarea co(enzilor +n trecut ctre alte zone? b< natura cererii ;preferinele consu(atorilor, necesitatea unei prezene locale< pentru produsul rele/ant? c< puncte de /edere argu(entate ale principalilor consu(atori i concureni asupra li(itelor pieei geografice rele/ante? d< localizare a co(porta(entului de cu(prare al consu(atorilor. .+nd consu(atorii se apro/izioneaz prin licitaii ai cror ofertani s+nt +ntreprinderi situate pe teritoriul 2epublicii -oldo/a, se consider c piaa geografic rele/ant este teritoriul 2epublicii -oldo/a? e< flu%uri co(erciale? f< bariere i costuri de transfer aferente reorientrii co(enzilor ctre +ntreprinderi situate +n alte zone. ;3< Pe baza ele(entelor de probaiune colectate se definete piaa geografic rele/ant, a crei sfer ar putea /aria de la di(ensiuni locale la di(ensiuni (ondiale. ;4< 0eter(inri diferite ale pieei rele/ante ar putea rezulta +n cazul +n care> a< e/entualele constr+ngeri asupra substituiei s+nt i(puse de condiiile de pe pieele cone%e? b< co(patibilitatea cu produsul pri(ar este i(portant? c< este dificil de identificat produsele secundare, precu( i e%istena unor preuri ridicate i a unui ciclu de /ia lung al produselor pri(are? d< substituia +ntre produsele secundare este se(nificati/? e< caracteristicile produselor pri(are fac posibile reacii rapide i obiecti/e ale consu(atorilor la creterile preurilor relati/e ale produselor secundare? f< e%ist lanuri de substituie coroborate cu ele(ente legate de interdependena la ni/elul preurilor la li(itele lanurilor de substituie. i/elurile de pre la li(itele lanurilor trebuie s fie de aceeai di(ensiune. Arti$olul 31. .alcularea cotelor de pia ;1< 0eter(inarea pieei rele/ante per(ite identificarea furnizorilor i a consu(atorilor care acioneaz pe piaa respecti/. ;2< -ri(ea total a pieei i cotele de pia deinute pot fi cunoscute consult+nd surse de infor(aie cu( ar fi pre/iziunile +ntreprinderilor sau studiile co(andate +ntreprinderilor de consultan i1sau asociaiilor profesionale co(petente, rapoartele financiare i statistice, infor(aiile de la autoritile /a(ale, de la autoritile de regle(entare etc. 6n absena unor astfel de surse de infor(aie sau atunci c+nd pre/iziunile disponibile nu s+nt fiabile, .onsiliul .oncurenei solicit, de obicei, fiecrui furnizor de pe piaa rele/ant s +i co(unice propria cifr de afaceri, astfel +nc+t s poat calcula (ri(ea total a pieei i cotele de pia deinute. ;3< E+nzrile s+nt punctul de referin pentru calculul cotelor de pia. 6n funcie de specificul produselor sau de industria +n cauz, e%ist i alte repere care pot oferi infor(aii utile, cu( ar fi, +n special, nu(rul de

clieni, /olu(ul de trafic, capacitatea instalat, nu(rul +ntreprinderilor +n oferta de pe pia, unitile de flote +n do(eniul aerospaial sau rezer/ele deinute +n cazul anu(itor sectoare. Capitolul 1I CONSILIUL CONCURENEI Arti$olul 32. Pre/ederi generale pri/ind .onsiliul .oncurenei ;1< .onsiliul .oncurenei este o autoritate public autono(, responsabil fa de Parla(ent, ce asigur aplicarea i respectarea legislaiei din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii +n li(itele co(petenei sale. ;2< .onsiliul .oncurenei este +n/estit cu putere de decizie, de regle(entare, de interdicie, de inter/enie, de inspecie i de sancionare, +n li(itele stabilite de legislaie. ;3< .onsiliul .oncurenei este persoan 7uridic, cu bilan propriu, dispune de ta(pil cu i(aginea Ste(ei de Stat i cu denu(irea sa. Sediul central al .onsiliului .oncurenei este +n (unicipiul .@iinu. 6n funcie de necesiti, acesta +i poate desc@ide filiale +n teritoriu. ;4< Acti/itatea .onsiliului .oncurenei se e%ercit pe +ntreg teritoriul 2epublicii -oldo/a. Arti$olul 33. Acti/itatea .onsiliului .oncurenei ;1< .onsiliul .oncurenei acti/eaz potri/it pre/ederilor .onstituiei, prezentei legi, altor acte legislati/e i nor(ati/e, regula(entului de organizare i funcionare i este independent +n e%ercitarea atribuiilor sale. ;2< Organizarea i acti/itatea .onsiliului .oncurenei se bazeaz pe principiile autono(iei, independenei i colegialitii. ;3< .onsiliul .oncurenei +ntoc(ete anual un raport pri/ind acti/itatea sa. 2aportul .onsiliului .oncurenei se adopt de ctre Plenul .onsiliului .oncurenei i se prezint anual Parla(entului p+n la data de 1 iunie, fiind ulterior publicat. ;4< 2aportul pri/ind acti/itatea .onsiliului .oncurenei /a conine> a< raportul financiar anual i, dup caz, raportul auditului de perfor(an? b< infor(aii despre acti/itile .onsiliului .oncurenei +n realizarea atribuiilor stabilite de prezenta lege i de legislaia +n do(eniul a7utorului de stat i publicitii? c< infor(aii despre direciile prioritare de acti/itate ale .onsiliului .oncurenei pentru anul ur(tor? d< alte infor(aii stabilite de .onsiliul .oncurenei. Arti$olul 38. .olaborarea .onsiliului .oncurenei cu alte autoriti ;1< 6n e%ercitarea atribuiilor, .onsiliul .oncurenei conlucreaz cu autoritile publice +n /ederea realizrii pre/ederilor legislaiei din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii, in li(itele co(petenei sale. ;2< Autoritile ad(inistraiei publice trans(it .onsiliului .oncurenei spre a/izare proiectele de acte legislati/e i nor(ati/e care au sau pot a/ea i(pact anticoncurenial. ;3< 6n cazul +n care constat pe pieele regle(entate fapte ce pot fi calificate ca practici anticoncureniale, .onsiliul .oncurenei solicit opinia autoritii de regle(entare co(petente asupra acestor fapte. Opinia trebuie prezentat +n ter(enul stabilit de .onsiliul .oncurenei. ;4< 0ac, +n e%ercitarea atribuiilor, autoritile de regle(entare i alte autoriti ale ad(inistraiei publice constat, din oficiu sau la cerere, se(ne ale +nclcrii prezentei legi, acestea /or sesiza .onsiliul .oncurenei cu pri/ire la cazul respecti/ i +i /or pune la dispoziie toate infor(aiile rele/ante deinute. ;!< .olaborarea dintre .onsiliul .oncurenei i alte autoriti de regle(entare se efectueaz confor( deli(itrii de funcii i atribuii date prin lege pe baza ur(torului principiu> organele de regle(entare acioneaz e# ante ;anterior< +n sectorul regle(entat, iar .onsiliul .oncurenei acioneaz e% "ost ;ulterior< pentru asigurarea concurenei, aplic+nd legislaia concurenial asupra tuturor relaiilor din econo(ia naional ce cad sub incidena prezentei legi. ;#< .onsiliul .oncurenei este +n drept s colaboreze cu organis(ele de specialitate internaionale corespunztoare. Arti$olul 39. Structura .onsiliului .oncurenei ;1< .onsiliul .oncurenei este constituit din conducere, aparat e%ecuti/, for(at din subdi/iziuni specializate i operaionale, i filiale teritoriale. .onsiliul .oncurenei este condus de Plenul .onsiliului .oncurenei. ;2< Plenul .onsiliului .oncurenei este un organ colegial decizional co(pus din ! (e(bri, inclusi/ un preedinte i doi /icepreedini, care s+nt, respecti/, preedinte i /icepreedini ai .onsiliului .oncurenei.

;3< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei e%ercit funcii de de(nitate public. Personalul .onsiliului .oncurenei este co(pus din personal de specialitate, care cade sub incidena =egii nr.1!'9DE" din 4 iulie 2**' cu pri/ire la funcia public i statutul funcionarului public, i personal te@nic. ;4< 6n /ederea e%ercitrii atribuiilor sale, .onsiliul .oncurenei elaboreaz i aprob un regula(ent de organizare i funcionare.
&'lin.()*+(6* art.3) a,ro$ate "rin -e$ea nr.174 din 12.07.2013+ !n vi$oare 02.0..2013/

;&< 0repturile i responsabilitile personalului te@nic al .onsiliului .oncurenei s+nt regle(entate de legislaia (uncii. ;'< .onsiliul .oncurenei /a asigura for(area iniial i instruirea profesional continu a personalului confor( regula(entului de organizare i funcionare. Arti$olul 3:. 4inanarea .onsiliului .oncurenei ;1< 4inanarea .onsiliului .oncurenei /a acoperi costul esti(ati/ al tuturor acti/itilor, astfel +nc+t acesta s +i e%ercite efecti/, eficient i plenar acti/itile. ;2< 8ugetul .onsiliului .oncurenei se for(eaz din> a< ta%a de e%a(inare a notificrilor pri/ind concentrrile econo(ice pre/zut la art.2&? b< (i7loacele financiare alocate din bugetul de stat. ;3< 8ugetul .onsiliului .oncurenei pe anul ur(tor, li(ita nu(rului de uniti de personal i sc@e(a de +ncadrare se aprob de Parla(ent p+n la data de 1 iulie a anului +n curs. ;4< Parla(entul re(ite Au/ernului bugetul aprobat al .onsiliului .oncurenei pentru includerea lui +n proiectul legii bugetului de stat pentru anul ur(tor. ;!< Su(ele ce reprezint a(enzi sau alte sanciuni aplicate de .onsiliul .oncurenei se fac /enit la bugetul de stat, +n condiiile legii. Arti$olul 37. $/idena contabil i auditul acti/itii .onsiliului .oncurenei ;1< .onsiliul .oncurenei asigur +nregistrarea contabil a tuturor (i7loacelor financiare +ncasate i alocate, autorizarea corespunztoare a plilor din contul acestor (i7loace financiare i controlul adec/at asupra patri(oniului .onsiliului .oncurenei. ;2< Anual, dup efectuarea auditului intern al .onsiliului .oncurenei prin care s+nt e/aluate procesele de acti/itate, se raporteaz Plenului .onsiliului .oncurenei asupra suficienei i eficienei siste(elor de control intern i de contabilitate. ;3< Auditul de perfor(an se efectueaz de ctre .urtea de .onturi. Arti$olul 38. 2esponsabiliti ;1< 6n e%erciiul funciei, (e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei i anga7aii .onsiliului .oncurenei e%clud orice interes personal care ar putea influena +ndeplinirea atribuiilor de ser/iciu. ;2< Anga7aii .onsiliului .oncurenei nu pot desfura alte acti/iti re(unerate, cu e%cepia acti/itilor didactice, tiinifice, de creaie sau acti/itii re(unerate +n cadrul organizaiilor internaionale +n legtur cu acti/itatea .onsiliului .oncurenei. ;3< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei i anga7aii .onsiliului .oncurenei respect strict regi(ul 7uridic al conflictului de interese pre/zut de legislaia cu pri/ire la conflictul de interese. ;4< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei, anga7aii .onsiliului .oncurenei i e%perii antrenai de .onsiliul .oncurenei s+nt obligai s pstreze confidenialitatea infor(aiei ce constituie secret ocrotit de lege i a altei infor(aii confideniale la care au acces +n legtur cu e%ercitarea atribuiilor pre/zute de prezenta lege. ;!< "nfor(aiile confideniale colectate +n procesul aplicrii prezentei legi se utilizeaz de .onsiliul .oncurenei doar +n scopul pentru care au fost obinute i nu pot fi di/ulgate dec+t cu consi((+ntul, e%pri(at +ntr9o for( e%plicit, al persoanei de la care au fost obinute sau la cererea instanei de 7udecat ori a altor organe co(petente, dac acest fapt este pre/zut de lege. ;#< Pentru di/ulgarea infor(aiei ce constituie secret ocrotit de lege, (e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei, anga7aii .onsiliului .oncurenei i e%perii antrenai de acesta poart rspundere ci/il, contra/enional sau penal, dup caz. ;&< Opinia oficial a .onsiliului .oncurenei este e%pri(at de preedintele .onsiliului .oncurenei sau de /icepreedintele +(puternicit +n acest sens. :n anga7at al .onsiliului .oncurenei poate e%pri(a opinia oficial a .onsiliului .oncurenei nu(ai dac este +(puternicit +n acest sens.

Arti$olul 3;. Atribuiile .onsiliului .oncurenei .onsiliul .oncurenei are ur(toarele atribuii principale> a< pro(o/eaz cultura concurenial? b< elaboreaz actele nor(ati/e necesare pentru i(ple(entarea legislaiei din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii, +n li(itele co(petenei sale? c< a/izeaz proiectele de acte legislati/e i nor(ati/e ce pot a/ea i(pact anticoncurenial? d< sesizeaz organele co(petente pri/ind inco(patibilitatea actelor legislati/e i nor(ati/e cu legislaia din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii, +n li(itele co(petenei sale? e< in/estig@eaz practicile anticoncureniale, concurena neloial i alte +nclcri ale legislaiei din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii, +n li(itele co(petenei sale? f< constat +nclcri ale legislaiei din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii, i(pune (suri interi(are +n /ederea +ncetrii +nclcrilor denunate, i(pune (suri corecti/e i aplic sanciuni pentru co(iterea +nclcrilor, +n li(itele co(petenei sale? g< adopt decizii pre/zute de lege pentru cazurile de concentrri econo(ice? @< autorizeaz, (onitorizeaz i raporteaz a7utorul de stat? i< +nainteaz +n instana de 7udecat aciuni pri/ind cazurile ce in de co(petena sa? 7< realizeaz alte atribuii +n confor(itate cu legislaia din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii, +n li(itele co(petenei sale. Arti$olul 80. Atribuiile preedintelui .onsiliului .oncurenei ;1< Preedintele .onsiliului .oncurenei> a< poart rspundere +n faa Parla(entului pentru +ndeplinirea de ctre .onsiliul .oncurenei a atribuiilor acestuia pre/zute de actele legislati/e i nor(ati/e din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii? b< reprezint .onsiliul .oncurenei +n relaiile cu autoritile publice, persoanele fizice i 7uridice, instanele de 7udecat, precu( i cu organis(ele internaionale de specialitate respecti/e? c< con/oac edinele Plenului .onsiliului .oncurenei, le prezideaz i (onitorizeaz +ndeplinirea deciziilor adoptate? d< aprob ordinea de zi a edinelor Plenului .onsiliului .oncurenei? e< repartizeaz atribuii /icepreedinilor i (e(brilor Plenului .onsiliului .oncurenei, confir(ate prin @otr+re a Plenului .onsiliului .oncurenei? f< organizeaz acti/itatea .onsiliului .oncurenei? g< organizeaz i desfoar concursuri pentru ocuparea funciilor /acante? @< nu(ete +n funcie, +nc@eie, (odific, suspend i desface contractele indi/iduale de (unc cu anga7aii .onsiliului .oncurenei, +n confor(itate cu legislaia. 6n caz de necesitate, aplic anga7ailor sanciuni disciplinare? i< asigur pregtirea i instruirea profesional a anga7ailor .onsiliului .oncurenei? 7< se(neaz ordinele, delegaiile, aciunile +n 7udecat, corespondena? G< se(neaz actele ad(inistrati/e, a/izele, rapoartele .onsiliului .oncurenei? l< e%ercit alte atribuii pre/zute de lege. ;2< 6n caz de absen ori de indisponibilitate a preedintelui, atribuiile acestuia s+nt e%ercitate de /icepreedintele dese(nat al .onsiliului .oncurenei. ;3< Preedintele .onsiliului .oncurenei este +n drept s acorde +(puterniciri oricrui (e(bru al Plenului .onsiliului .oncurenei, anga7ailor .onsiliului .oncurenei, ur(+nd s specifice e%pres +(puternicirile delegate i durata e%ercitrii acestora. Arti$olul 81. Atribuiile Plenului .onsiliului .oncurenei ;1< Plenul .onsiliului .oncurenei are ur(toarele atribuii> a< e%ercit conducerea .onsiliului .oncurenei +n confor(itate cu legislaia? b< aprob li(ita nu(rului de uniti de personal i sc@e(a de +ncadrare a .onsiliului .oncurenei, care ulterior se prezint spre aprobare Parla(entului? c< dispune elaborarea i adopt acte nor(ati/e necesare e%ecutrii legislaiei din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii, +n li(itele co(petenei sale, precu( i acte interne? d< e(ite a/ize pentru proiectele de acte legislati/e i nor(ati/e care pot a/ea i(pact anticoncurenial i propune (odificarea celor care au sau pot a/ea un i(pact anticoncurenial? e< sesizeaz organele co(petente pri/ind inco(patibilitatea actelor legislati/e i nor(ati/e cu legislaia din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii, +n li(itele co(petenei sale? f< dispune iniierea in/estigaiilor ce in de co(petena .onsiliului .oncurenei?

g< e%a(ineaz rapoartele de in/estigaie, for(uleaz obser/aii cu pri/ire la acestea i dispune asupra (surilor ce se i(pun, +n li(itele co(petenei sale? @< ia decizii de constatare a +nclcrii legii, de i(punere a (surilor corecti/e, de aplicare a sanciunilor, de aplicare a politicii de cle(en i alte decizii pre/zute de prezenta lege, +n li(itele co(petenei sale, +n ur(a in/estigaiilor efectuate? i< ia decizii de retragere a beneficiului e%ceptrii de la pre/ederile art.!, stabilit prin regula(entul adoptat de .onsiliul .oncurenei pentru unele categorii de acorduri, dac constat c acestea nu (ai +ndeplinesc pre/ederile art.# alin.;1<? 7< ia decizii de refuz, de autorizare i de autorizare condiionat a concentrrilor econo(ice, de re/ocare a unei decizii adoptate +n confor(itate cu art.2! alin.;1< lit.b< sau alin.;2< lit.b< ori c<? G< ia decizii de constatare a faptului c (sura notificat nu constituie a7utor de stat, decizii de autorizare a a7utorului de stat, de autorizare condiionat, de interzicere a a7utorului de stat i de recuperare a a7utorului utilizat abuzi/ sau ilegal? l< dispune (suri interi(are, +n condiiile pre/zute de lege? (< asigur aplicarea i e%ecutarea eficient a deciziilor proprii? n< dispune efectuarea din oficiu a in/estigaiilor utile pentru cunoaterea pieei? o< ia decizii cu pri/ire la +naintarea +n instana de 7udecat a aciunilor pri/ind cazurile ce in de co(petena sa? p< ia decizii cu pri/ire la sesizarea organelor de ur(rire penal sau altor organe co(petente asupra posibilelor fapte de +nclcare a legislaiei +n /igoare? H< ur(rete aplicarea dispoziiilor legale i a altor acte nor(ati/e din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii, +n li(itele co(petenei sale, confor( legislaiei +n /igoare? r< face reco(andri Au/ernului i autoritilor ad(inistraiei publice centrale i locale, +n di/erse sectoare econo(ice, pentru adoptarea de (suri care s faciliteze dez/oltarea pieei i a concurenei, precu( i +ndru(ri pri/ind aspecte generale ale aplicrii legislaiei +n do(eniul concurenei, lu+nd +n considerare practica instanelor de 7udecat naionale i europene? s< dispune efectuarea studiilor i aprob rapoarte pri/ind do(eniul su de acti/itate i furnizeaz Parla(entului, Au/ernului, publicului i organizaiilor internaionale specializate infor(aii de rigoare? t< ia decizii de (odificare, co(pletare sau anulare a propriilor acte ad(inistrati/e, a/ize i rapoarte e(ise +n +ndeplinirea atribuiilor ce decurg din prezenta lege sau din alte acte legislati/e? u< ia decizii pri/ind acceptarea anga7a(entelor propuse de +ntreprinderi confor( prezentei legi? /< e%ercit alte atribuii pre/zute de lege. ;2< 0ac Plenul .onsiliului .oncurenei, acion+nd ca ur(are a unei pl+ngeri sau din oficiu, constat o +nclcare a art.!, &, ) sau 11, acesta solicit printr9o decizie +ntreprinderilor i asociaiilor de +ntreprinderi +n cauz s +nceteze respecti/a +nclcare. 6n acest scop, Plenul .onsiliului .oncurenei le poate i(pune orice (suri corecti/e co(porta(entale sau structurale care s+nt proporionale cu +nclcarea co(is i s+nt necesare pentru +ncetarea efecti/ a +nclcrii. -surile corecti/e structurale nu ar trebui i(puse dec+t atunci c+nd nu e%ist o (sur corecti/ co(porta(ental la fel de eficient sau atunci c+nd o (sur corecti/ co(porta(ental la fel de eficient ar fi (ai oneroas pentru +ntreprinderea +n cauz dec+t o (sur corecti/ structural. Plenul .onsiliului .oncurenei poate, de ase(enea, constata c o +nclcare s9a co(is +n trecut, dac are un interes legiti( de a aciona +n acest (od. ;3< 0ac, dup e%a(inarea preli(inar a pl+ngerii, consider c e%ist (oti/e suficiente pentru a iniia o in/estigaie asupra presupusului caz de +nclcare a legislaiei din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii, Plenul .onsiliului .oncurenei, acion+nd din oficiu, poate s dispun, +n caz de urgen deter(inat de riscul unui pre7udiciu gra/ i ireparabil adus concurenei, printr9o prescripie, (suri interi(are. -surile interi(are pot fi dispuse nu(ai dac presupusa +nclcare reprezint o practic interzis e%pres de lege i trebuie eli(inat fr +nt+rziere pentru a pre/eni sau a opri producerea unui pre7udiciu gra/ i cert. -surile interi(are trebuie s fie strict li(itate, at+t +n durat, c+t i +n obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a cori7a afectarea liberei concurene. O astfel de prescripie poate fi re+nnoit +n (sura +n care este necesar i adec/at. ;4< Atunci c+nd Plenul .onsiliului .oncurenei intenioneaz s adopte o decizie care i(pune +ncetarea +nclcrii, iar +ntreprinderea propune anga7a(ente pentru a rspunde preocuprilor e%pri(ate de Plenul .onsiliului .oncurenei +n e/aluarea sa preli(inar, Plenul .onsiliului .oncurenei poate, printr9o decizie, s fac respecti/ele anga7a(ente obligatorii pentru +ntreprindere. O astfel de decizie poate fi adoptat pe o durat deter(inat i poate concluziona c nu (ai e%ist (oti/e pentru aciunea Plenului .onsiliului .oncurenei. ;!< Plenul .onsiliului .oncurenei poate, la cerere sau din oficiu, s redesc@id procedura> a< +n cazul +n care inter/ine o sc@i(bare esenial pri/ind oricare dintre faptele pe care s9a funda(entat decizia? b< +n cazul +n care +ntreprinderile +n cauz acioneaz contrar anga7a(entelor luate?

c< +n cazul +n care decizia a fost funda(entat pe infor(aii inco(plete, ine%acte sau care induc +n eroare, furnizate de pri. ;#< 0eciziile sau prescripiile e(ise de Plenul .onsiliului .oncurenei +n aplicarea pre/ederilor alin.;2< i ;3< /or fi e%pediate autorului pl+ngerii i +ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi care face obiectul pl+ngerii sau a in/estigaiei +n ter(en de 1* zile calendaristice de la e(itere i /or cuprinde (oti/area deciziei sau prescripiei, dup caz. Aceste decizii sau prescripii pot fi atacate ne(i7locit +n instana de contencios ad(inistrati/ co(petent +n ter(en de 3* de zile de la pri(irea lor. ;&< Plenul .onsiliului .oncurenei, dup caz, poate pune +n discuie +n edin i rezol/a unele c@estiuni confor( regula(entului de organizare i funcionare, conse(n+ndu9le +n procesul9/erbal al edinei. 6nscrierile protocolare se aplic doar +n li(itele +n care nu este necesar adoptarea unei decizii, @otr+ri, dispoziii sau prescripii. Arti$olul 82. .alitatea de (e(bru al Plenului .onsiliului .oncurenei. "nco(patibiliti i restricii ;1< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei, inclusi/ preedintele, s+nt nu(ii +n funcie prin @otr+re a Parla(entului, la propunerea Preedintelui Parla(entului, cu a/izul co(isiei parla(entare de profil. ;2< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei nu reprezint autoritatea care i9a nu(it i s+nt independeni +n luarea deciziilor. ;3< 0urata (andatului (e(brilor Plenului .onsiliului .oncurenei este de ! ani. 4iecare (e(bru al Plenului .onsiliului .oncurenei are dreptul la dou (andate consecuti/e. ;4< -andatele (e(brilor Plenului .onsiliului .oncurenei +ncep la data intrrii +n /igoare a @otr+rii respecti/e a Parla(entului i +nceteaz la e%pirarea ter(enului pre/zut la alin.;3< din prezentul articol, cu e%cepia +ncetrii calitii de (e(bru +n condiiile art.44. ;!< 6n funcia de (e(bru al Plenului .onsiliului .oncurenei poate fi nu(it persoana care deine cetenia 2epublicii -oldo/a, are studii superioare, co(peten profesional, o bun reputaie i /ec@i(e +n (unc de cel puin 1* ani +n acti/iti din do(eniul> econo(ic, al concurenei sau 7uridic. ;#< Preedintele .onsiliului .oncurenei trebuie s fi +ndeplinit o funcie de conducere, +n care a fcut do/ada co(petenei sale profesionale i (anageriale. ;&< .alitatea de (e(bru al Plenului .onsiliului .oncurenei este inco(patibil cu e%ercitarea oricrei alte acti/iti re(unerate, profesionale sau de consultan, cu participarea, direct sau prin persoane interpuse, la conducerea sau ad(inistrarea unor +ntreprinderi publice sau pri/ate, cu e%cepia acti/itii didactice i tiinifice. -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei nu pot fi dese(nai e%peri sau arbitri nici de pri i nici de instana 7udectoreasc sau de ctre o alt instituie. ;'< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei nu pot face parte din partide sau for(aiuni politice. ;)< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei s+nt responsabili pentru actele ad(inistrati/e adoptate de Plenul .onsiliului .oncurenei i pentru e%ercitarea atribuiilor ce le re/in. ;1*< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei nu pot fi reinui, arestai dec+t la cererea Procurorului Aeneral. ;11< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei s+nt responsabili de sectorul ce ine de do(eniul acti/itii .onsiliului .oncurenei, +ncredinat de preedintele .onsiliului .oncurenei. ;12< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei s+nt obligai s participe la edinele Plenului .onsiliului .oncurenei i s /oteze IpentruJ sau IcontraJ adoptrii actelor ad(inistrati/e ale Plenului .onsiliului .oncurenei. ;13< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei depun declaraii cu pri/ire la /enituri i proprietate +n condiiile legii. Arti$olul 83. 5ur(+ntul (e(brilor Plenului .onsiliului .oncurenei ;1< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei, inclusi/ preedintele i /icepreedinii, la nu(ire +n funcie, depun ur(torul 7ur(+nt> I5ur s slu7esc 2epublica -oldo/a cu credin, s respect .onstituia i legile 2epublicii -oldo/a, s prote7ez proprietatea public, de(ocraia i bunstarea poporului.J. ;2< 5ur(+ntul se depune +n faa Parla(entului dup adoptarea actului de nu(ire. Arti$olul 88. 6ncetarea calitii de (e(bru al Plenului .onsiliului .oncurenei ;1< .alitatea de (e(bru al Plenului .onsiliului .oncurenei +nceteaz +n caz de> a< e%pirare a duratei (andatului? b< de(isie? c< re/ocare? d< deces.

;2< 2e/ocarea unui (e(bru al Plenului .onsiliului .oncurenei se face de Parla(ent, la propunerea Preedintelui Parla(entului sau a 113 din nu(rul deputailor alei, +n cazul +n care> a< a +nclcat pre/ederile prezentei legi, fapt stabilit de ctre instana de 7udecat, sau a fost conda(nat prin @otr+re 7udectoreasc definiti/ i ire/ocabil pentru s/+rirea unei infraciuni? b< sur/ine cel puin una din situaiile pre/zute la art.42 alin.;&< i ;'<? c< nu9i poate +ndeplini atribuiile din cauza incapacitii fizice sau psi@ice, constatat de ctre o co(isie (edical? d< a lipsit ne(oti/at de la trei sau (ai (ulte edine consecuti/e ale Plenului .onsiliului .oncurenei. 6n acest caz, re/ocarea se face la propunerea preedintelui .onsiliului .oncurenei. ;3< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei se re/oc din funcie cu /otul (a7oritii deputailor alei. ;4< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei ale cror (andate au e%pirat /or r(+ne +n funcie p+n la nu(irea succesorilor lor. .el puin cu o lun p+n la e%pirarea (andatului (e(brului, preedintele .onsiliului .oncurenei /a notifica +n acest sens Parla(entul, pentru de(ararea procesului de nu(ire a unui nou (e(bru. ;!< 6n caz de /acan a unui loc +n Plenul .onsiliului .oncurenei, pentru situaiile pre/zute la alin.;1< lit.b<9d< din prezentul articol se /a proceda, confor( art.42 alin.;1<, la nu(irea unui nou (e(bru +n funcia de/enit /acant. ;#< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei s+nt obligai s notifice de +ndat .onsiliului .oncurenei sur/enirea oricrei situaii de inco(patibilitate pre/zute la art.42 alin.;&< i ;'<, ei fiind de drept suspendai din funcie din (o(entul sur/enirii acestei situaii, iar dac situaia se prelungete peste 1* zile calendaristice, (andatul +nceteaz i se procedeaz confor( pre/ederilor alin.;2< i ;!< din prezentul articol. Arti$olul 89. -odul de adoptare +n plen a actelor ad(inistrati/e ale .onsiliului .oncurenei i intrarea +n /igoare a acestora ;1< Actele ad(inistrati/e ale .onsiliului .oncurenei se adopt la edinele Plenului .onsiliului .oncurenei, care pot fi ordinare sau e%traordinare. Procesele9/erbale ale edinelor s+nt se(nate de preedintele .onsiliului .oncurenei, de (e(brii prezeni i de secretarul edinei. Kedinele ordinare se con/oac +n funcie de necesitate, dar nu (ai rar de 2 ori pe lun. Kedinele e%traordinare se con/oac din iniiati/a preedintelui sau a cel puin 2 (e(bri ai Plenului .onsiliului .oncurenei. ;2< Kedinele Plenului .onsiliului .oncurenei pot fi +nc@ise sau publice. Kedinele +nc@ise ale .onsiliului .oncurenei au loc +n scopul prote7rii infor(aiei ce constituie secret de stat, secret co(ercial ori a unei alte infor(aii confideniale a crei di/ulgare este restr+ns sau interzis prin lege. ;3< Kedinele Plenului .onsiliului .oncurenei s+nt deliberati/e dac la ele particip cel puin 3 (e(bri, dintre care unul este preedintele sau /icepreedintele, i dac s+nt prezidate de ctre preedintele .onsiliului .oncurenei sau, +n absena acestuia, de ctre /icepreedintele dese(nat. ;4< Actele ad(inistrati/e ale .onsiliului .oncurenei se adopt de Plenul .onsiliului .oncurenei cu /otul (a7oritii (e(brilor prezeni. 4iecare (e(bru dispune de un /ot. 6n caz de paritate a /oturilor, /otul preedintelui sau, +n absena acestuia, al /icepreedintelui care prezideaz edina este decisi/. ;!< -e(brii Plenului .onsiliului .oncurenei nu au dreptul de a se abine de la /ot. -e(brii care au /otat +(potri/ +i pot conse(na opinia separat +n procesul9/erbal al edinei. ;#< 0eciziile, dispoziiile i prescripiile .onsiliului .oncurenei intr +n /igoare la data adoptrii, dac decizia, dispoziia sau prescripia nu pre/ede o dat ulterioar. Lotr+rile .onsiliului .oncurenei intr +n /igoare la data publicrii +n -onitorul Oficial al 2epublicii -oldo/a, dac @otr+rea nu pre/ede o dat ulterioar. Arti$olul 8:. 4or(a actelor ad(inistrati/e adoptate de Plenul .onsiliului .oncurenei ;1< Plenul .onsiliului .oncurenei adopt ur(toarele acte ad(inistrati/e> decizii, dispoziii, prescripii i @otr+ri, care se e%pun +n scris i se se(neaz de preedintele .onsiliului .oncurenei sau, +n absena acestuia, de /icepreedintele dese(nat. ;2< 0eciziile s+nt acte ad(inistrati/e cu caracter indi/idual prin care se constat +nclcarea pre/ederilor legale, se i(pun (suri corecti/e, se aplic sanciunile corespunztoare, se soluioneaz notificrile pri/ind concentrrile econo(ice, confor( atribuiilor .onsiliului .oncurenei. ;3< 0ecizia pri/ind aplicarea sanciunilor trebuie s specifice ter(enul +n care ur(eaz a fi ac@itat sanciunea. 0ata9li(it la care ur(eaz a fi ac@itat sanciunea nu poate fi (ai (ic de #* de zile lucrtoare de la data co(unicrii ctre +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi obligat s ac@ite sanciunea a deciziei (oti/ate pri/ind aplicarea sanciunii. ;4< Prin dispoziii se iniiaz in/estigaii ale presupuselor cazuri de +nclcare a legislaiei din do(eniul concurenei, a7utorului de stat i publicitii, se iniiaz, din oficiu, in/estigaii utile pentru cunoaterea pieei.

;!< Prin prescripii se dispun (suri interi(are, se oblig autoritile ad(inistraiei publice, precu( i persoanele asi(ilate autoritilor publice, s +nceteze +nclcarea legii i1sau s +nlture efectele negati/e aduse prin +nclcarea legii, inclusi/ s abroge sau s (odifice un act nor(ati/ sau un act indi/idual, s efectueze anu(ite aciuni sau s se abin de la efectuarea lor. ;#< Lotr+rile s+nt acte cu caracter nor(ati/ prin care se adopt, se (odific sau se abrog actele necesare pentru asigurarea organizrii i acti/itii .onsiliului .oncurenei i actele necesare pentru e%ecutarea prezentei legi, cu( ar fi cele care /izeaz> a< organizarea i funcionarea .onsiliului .oncurenei? b< organizarea, funcionarea i atribuiile .onsiliului de e%peri de pe l+ng .onsiliul .oncurenei? c< e/aluarea acordurilor anticoncureniale, acordurile anticoncureniale care nu intr +n sfera de aplicare a art.! i e%ceptarea unor categorii de acorduri anticoncureniale? d< stabilirea poziiei do(inante pe pia i e/aluarea abuzului de poziie do(inant? e< concentrrile econo(ice? f< acceptarea anga7a(entelor propuse de ctre +ntreprinderi? g< alte aspecte ce in de +ndeplinirea atribuiilor ce decurg din legislaia din do(eniul concurenei i a7utorului de stat. ;&< .onsiliul .oncurenei /a elabora i /a adopta +n plen actele nor(ati/e necesare aplicrii prezentei legi, pre/zute la alin.;#< lit.c<9g<, +n concordan cu pre/ederile =egii nr.23!9DE" din 2* iulie 2**# pri/ind principiile de baz de regle(entare a acti/itii de +ntreprinztor. Arti$olul 87. -odul de atacare a actelor ad(inistrati/e ale .onsiliului .oncurenei ;1< 0eciziile i prescripiile .onsiliului .oncurenei, precu( i ordinele pre/zute la art.!# alin.;1< pot fi atacate, +n ter(en de 3* de zile calendaristice de la pri(irea acestora de ctre pri, ne(i7locit +n instana de contencios ad(inistrati/ co(petent, fr a fi necesar depunerea unei cereri prealabile. ;2< 0ispoziiile pre/zute la art.4# alin.;4< se atac nu(ai odat cu decizia sau prescripia adoptat +n cazul respecti/, cu e%cepia prescripiilor prin care se i(pun (suri interi(are. ;3< "ntentarea aciunii +n 7ustiie nu suspend e%ecutarea deciziei sau prescripiei .onsiliului .oncurenei p+n la soluionarea cauzei +n fond de instana de 7udecat, dac instana nu dispune altfel. ;4< 6n cazul +n care decizia atacat +n partea ce ine de aplicarea sanciunilor a fost anulat, +n tot sau +n parte, printr9o @otr+re 7udectoreasc definiti/ i ire/ocabil, su(a corespunztoare a a(enzii se restituie pltitorului acesteia din bugetul de stat +n ter(en de 4! de zile. Arti$olul 88. .onsiliul de e%peri ;1< Pe l+ng .onsiliul .oncurenei poate fi constituit te(porar, ca organis( consultati/, .onsiliul de e%peri. -odul de constituire, co(ponena i atribuiile acestui organ se stabilesc de ctre Plenul .onsiliului .oncurenei. ;2< .onsiliul .oncurenei poate antrena specialiti i e%peri pentru consultaii, pentru efectuarea e%pertizelor i analizelor. Acetia /or putea e(ite opinii, care nu s+nt obligatorii, cu pri/ire la principalele aspecte ale politicii de concuren. Capitolul 1II E3A2INAREA PRELI2INAR0/ IN1ES"IGAREA 4I LUAREA ECI!IILOR Arti$olul 8;. 3e(eiurile pentru iniierea procedurii de e%a(inare ;1< .onsiliul .oncurenei iniiaz procedura de e%a(inare a presupusului caz de +nclcare a legislaiei concureniale> a< la pl+ngerea unei persoane fizice sau +ntreprinderi afectate de presupusa +nclcare a legii? b< din oficiu, cu e%cepia +nclcrilor pre/zute la cap.""". ;2< Pentru a fi abilitat s depun o pl+ngere pri/ind presupusele aciuni anticoncureniale, autorul pl+ngerii trebuie s de(onstreze interesul lui legiti(. ;3< Autorul pl+ngerii are un interes legiti( dac co(porta(entul denunat afecteaz +n (od real i direct interesele lui. "nteresul trebuie s fie bazat pe un drept pre/zut de legislaie. ;4< Asociaia de +ntreprinderi poate in/oca un interes legiti( c@iar dac nu este afectat +n (od direct de co(porta(entul denunat, cu condiia c, pe de o parte, asociaia are dreptul de a reprezenta interesele (e(brilor si i, pe de alt parte, co(porta(entul denunat afecteaz +n (od real i direct interesele colecti/e ale (e(brilor asociaiei. ;!< .onsiliul .oncurenei poate +ncepe e%a(inarea din oficiu, +n baza (aterialelor de care dispune referitoare la presupusa +nclcare a legislaiei.

Arti$olul 90. Procedura de e%a(inare a cazurilor de +nclcare a legislaiei concureniale Procedura de e%a(inare a cazurilor de +nclcare a legislaiei concureniale cuprinde e%a(inarea preli(inar i1sau in/estigarea. "n/estigarea pe (arginea cazului se dispune +n condiiile art.!!. 6n celelalte cazuri, etapa in/estigrii /a fi o(is. Arti$olul 91. Pl+ngerea pri/ind presupusele aciuni anticoncureniale ;1< Pl+ngerea pri/ind presupusele aciuni anticoncureniale trebuie s conin infor(aiile cuprinse +n 4or(ularul de pl+ngere, aprobat de Plenul .onsiliului .oncurenei prin @otr+re. ;2< Pl+ngerea se trans(ite prin scrisoare reco(andat, cu a/iz de pri(ire sau se depune la .onsiliul .oncurenei pe suport de @+rtie, +n dou e%e(plare, i, +n (sura posibilitii, +n /ersiune electronic. ;3< 6n cazul +n care se solicit confidenialitatea pentru oricare dintre prile pl+ngerii, autorul pl+ngerii trebuie s furnizeze i o /ersiune neconfidenial a pl+ngerii, precu( i un rezu(at al infor(aiilor confideniale. 6n /ersiunea care conine infor(aii confideniale, autorul pl+ngerii trebuie s indice +n (od obligatoriu te(eiul de fapt i de drept +n baza cruia infor(aiile s+nt considerate confideniale. ;4< 0ac nu corespunde cerinelor pre/zute la alin.;1<9;3<, pl+ngerea depus nu constituie o pl+ngere pri/ind presupusele aciuni anticoncureniale i este considerat de ctre .onsiliul .oncurenei drept o infor(aie de ordin general. ;!< 6n cazul pre/zut la alin.;4<, .onsiliul .oncurenei> a< iniiaz, printr9o dispoziie adoptat +n plen, o in/estigaie din oficiu, dac constat un interes public (a7or i consider c s+nt +ntrunite condiiile art.!! pentru iniierea in/estigaiei? b< la cerere, restituie pl+ngerea autorului. ;#< 0espre cele pre/zute la alin.;4< i, dup caz, despre dispoziia adoptat .onsiliul .oncurenei infor(eaz +n scris autorul pl+ngerii +n ter(en de 1! zile lucrtoare de la data depunerii ei. ;&< 6n cazul restituirii pl+ngerii +n confor(itate cu alin.;!< lit.b<, autorul pl+ngerii are dreptul s depun o nou pl+ngere care s corespund cerinelor pre/zute la alin.;1<9;3<. Arti$olul 92. Sarcina probei ;1< =a sesizarea presupuselor aciuni anticoncureniale, autorul pl+ngerii trebuie s prezinte probe +n susinerea faptelor pe care +i +nte(eiaz pl+ngerea. ;2< 6ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi care in/oc beneficiul e%ceptrii pre/zut la art.# +i re/ine sarcina de a do/edi c s+nt +ndeplinite condiiile din respecti/ul articol sau pre/ederile regula(entelor respecti/e. ;3< 6n procedura de e%a(inare a presupuselor cazuri de +nclcare a legislaiei concureniale, sarcina probei +nclcrii +i re/ine .onsiliului .oncurenei. ;4< 6n scopul aplicrii prezentei legi, .onsiliul .oncurenei poate s utilizeze ca (i7loc de prob orice ele(ent de fapt i de drept, inclusi/ infor(aii confideniale dob+ndite +n (odul pre/zut de lege, care ser/esc la constatarea e%istenei sau lipsei +nclcrii. ;!< 6n scopul aplicrii prezentei legi, .onsiliul .oncurenei ad(ite at+t probe directe, c+t i probe indirecte. Probe directe s+nt depoziiile (artorilor sau ale altor persoane, probele (ateriale, +nscrisurile, +nregistrrile audio i1sau /ideo, concluziile e%perilor i orice alte do/ezi care probeaz +n (od e%pres e%istena sau lipsa unei +nclcri a legii. Probe indirecte s+nt probele care dau natere unei concluzii logice precu( c o +nclcare a legii e%ist sau a e%istat la un (o(ent dat ori nu e%ist i nu a e%istat la un (o(ent dat. ;#< Probe care stau la baza lurii deciziei Plenului .onsiliului .oncurenei s+nt probele obinute de anga7aii .onsiliului .oncurenei, precu( i cele prezentate de pri sau tere persoane. Arti$olul 93. $%a(inarea preli(inar a pl+ngerii ;1< $%a(inarea preli(inar a pl+ngerii pri/ind presupusele aciuni anticoncureniale se efectueaz +n ter(en de 3* de zile lucrtoare de la data depunerii. ;2< 6n cadrul e%a(inrii preli(inare a pl+ngerii, .onsiliul .oncurenei deter(in dac e%ist te(eiuri rezonabile pentru a suspecta +nclcarea legislaiei concureniale. ;3< 0ac consider c, +n baza infor(aiilor prezentate de autorul pl+ngerii i a celor acu(ulate pe parcursul e%a(inrii preli(inare, nu e%ist te(eiurile (enionate la alin.;2<, .onsiliul .oncurenei /a infor(a +n scris autorul pl+ngerii despre aceasta, indic+nd (oti/ele unei ase(enea concluzii, i +i /a acorda un ter(en de 1* zile lucrtoare +n care acesta s9i e%pri(e +n scris punctul de /edere. 6n cazul dat, ter(enul pre/zut la alin. ;1< se suspend. .onsiliul .oncurenei nu este obligat s ia +n considerare orice alte obser/aii scrise prezentate dup e%pirarea ter(enului de 1* zile lucrtoare.

;4< 6n cazul +n care autorul pl+ngerii nu prezint obser/aii rele/ante +n ter(enul (enionat la alin.;3<, pl+ngerea este considerat retras +n (od tacit. 6n notificarea e%pediat autorului pl+ngerii, .onsiliul .oncurenei +l /a infor(a i despre efectele neprezentrii obser/aiilor. ;!< 0ac autorul pl+ngerii +i e%pune obser/aiile +n ter(enul (enionat la alin.;3<, .onsiliul .oncurenei> a< respinge prin decizie pl+ngerea, +n cazul +n care obieciile pri(ite nu conduc la o alt e/aluare a pl+ngerii? sau b< dispune prin dispoziie efectuarea in/estigaiei. ;#< Pentru a respinge o pl+ngere pe (oti/ c co(porta(entul sesizat nu contra/ine regulilor de concuren sau nu intr +n sfera lor de aplicare, .onsiliul .oncurenei nu este obligat s in cont de circu(stanele care nu i9au fost aduse la cunotin de ctre autorul pl+ngerii i pe care nu le9ar fi putut descoperi dec+t in/estig+nd cazul. ;&< 0ecizia de respingere a pl+ngerii, adoptat confor( alin.;!< lit.a<, +(piedic autorul pl+ngerii s cear redesc@iderea procedurii de e%a(inare preli(inar a pl+ngerii sau s depun o nou pl+ngere cu pri/ire la acelai obiect i pe aceleai te(eiuri. ;'< .onsiliul .oncurenei are dreptul s solicite autorului pl+ngerii infor(aii co(ple(entare celor prezentate pentru a se putea deter(ina asupra necesitii iniierii unei in/estigaii ca ur(are a pl+ngerii depuse. ;)< 6n caz de a(biguitate a pl+ngerii, .onsiliul .oncurenei poate solicita autorului pl+ngerii precizarea obiectului pl+ngerii i te(eiurilor acesteia. Arti$olul 98. Solicitarea infor(aiilor ;1< 6n scopul e%ercitrii atribuiilor sale, .onsiliul .oncurenei are dreptul s solicite i s obin de la +ntreprinderi, asociaii de +ntreprinderi, de la autoriti ale ad(inistraiei publice docu(entele i infor(aiile necesare. ;2< .onsiliul .oncurenei solicit +n scris infor(aiile necesare, indic te(eiul 7uridic i scopul solicitrii infor(aiei, precizeaz infor(aiile solicitate i stabilete un ter(en rezonabil +n care acestea trebuie furnizate, precu( i specific sanciunile pre/zute de lege pentru nefurnizarea de infor(aii ori pentru furnizarea unei infor(aii ine%acte, inco(plete sau care induce +n eroare. ;3< 6ntreprinderile i asociaiile de +ntreprinderi nu pot fi obligate s recunoasc c au co(is o +nclcare, dar s+nt obligate s rspund la +ntrebri factuale i s furnizeze docu(ente c@iar dac aceste docu(ente sau infor(aii pot fi folosite pentru a stabili +(potri/a lor sau altei +ntreprinderi e%istena unei +nclcri. ;4< Obligaia de a furniza infor(aiile solicitate +n nu(ele +ntreprinderii sau al asociaiei de +ntreprinderi +n cauz +i re/ine proprietarilor +ntreprinderilor ori reprezentanilor +ntreprinderilor sau asociaiilor de +ntreprinderi, iar +n cazul persoanelor 7uridice, societilor sau asociaiilor care nu au personalitate 7uridic, +i re/ine persoanelor autorizate s le reprezinte +n te(eiul legii sau al statutului. A/ocaii autorizai s acioneze +n (od corespunztor /or furniza infor(aiile +n nu(ele clienilor lor. Acetia din ur( au +n continuare +ntreaga responsabilitate +n cazul +n care infor(aiile furnizate s+nt inco(plete, ine%acte sau induc +n eroare. ;!< 6n scopul e%ercitrii atribuiilor sale, .onsiliul .oncurenei are dreptul s inter/ie/eze orice persoan fizic sau 7uridic care consi(te s fie inter/ie/at +n scopul obinerii de infor(aii pri/ind obiectul in/estigaiei. ;#< 6n cazul +n care doresc s inter/ie/eze o persoan, anga7aii .onsiliului .oncurenei s+nt obligai s indice, +nainte de a +ncepe inter/iul, te(eiul 7uridic ;dispoziia Plenului .onsiliului .oncurenei pri/ind iniierea in/estigaiei< i scopul inter/iului, intenia lor de a +nregistra inter/iul i dreptul persoanei de a refuza inter/ie/area. ;&< "nter/iul poate fi luat prin orice (i7loace, inclusi/ prin telefon sau internet. .onsiliul .oncurenei poate +nregistra sub orice for( declaraiile fcute de persoanele inter/ie/ate. O copie a +nregistrrii trebuie pus la dispoziia persoanei inter/ie/ate pentru aprobare. 3otodat, .onsiliul .oncurenei stabilete un ter(en rezonabil +n care persoana inter/ie/at +i poate co(unica orice corectare ce trebuie fcut +n declaraie. .orectrile /or fi co(unicate +n scris. Arti$olul 99. "n/estigarea ;1< 0ac dup e%a(inarea preli(inar a pl+ngerii se consider c, +n baza infor(aiilor prezentate de autorul pl+ngerii i a celor acu(ulate pe parcursul e%a(inrii preli(inare, e%ist te(eiuri rezonabile pentru a suspecta +nclcarea legislaiei concureniale, Plenul .onsiliului .oncurenei adopt o dispoziie de iniiere a in/estigaiei concureniale. ;2< Plenul .onsiliului .oncurenei este +n drept s dispun din oficiu iniierea in/estigaiei +n baza (aterialelor de care dispune. ;3< Prin dispoziia de iniiere a unei in/estigaii, Plenul .onsiliului .oncurenei dese(neaz un raportor responsabil pentru +ntoc(irea raportului asupra in/estigaiei, pentru co(unicarea acestuia prilor +n cauz,

pentru pri(irea obser/aiilor i prezentarea raportului +n edina Plenului .onsiliului .oncurenei. 2aportorul dese(nat instru(enteaz toate actele procedurii de in/estigaie i propune Plenului .onsiliului .oncurenei dispunerea (surilor care s+nt de co(petena acestuia. ;4< 0ispoziia de iniiere a in/estigaiei nu stabilete co(iterea unei +nclcri a legislaiei concureniale. 6nclcarea legislaiei concureniale se constat prin decizie a Plenului .onsiliului .oncurenei. ;!< .onsiliul .oncurenei este abilitat s stabileasc diferite grade de prioritate pentru cazurile pe care ur(eaz s le in/estig@eze, +n dependen de gra/itatea +nclcrii i de interesul public. Arti$olul 9:. $fectuarea inspeciilor. 0repturile i obligaiile anga7ailor .onsiliului .oncurenei i ale subiecilor supui inspeciilor ;1< 6n scopul efecturii in/estigaiilor dispuse confor( art.!!, .onsiliul .oncurenei poate s efectueze inspeciile necesare la +ntreprinderi i la asociaii de +ntreprinderi. $fectuarea inspeciilor este dispus prin ordin e(is de preedintele .onsiliului .oncurenei, +n care se indic scopul i obiectul inspeciei, data la care +ncepe inspecia i sanciunile pre/zute la art.#'9&* i &#, precu( i dreptul de a ataca ordinul +n instana de 7udecat. ;2< "nspecia este e%ercitat de ctre anga7aii .onsiliului .oncurenei, cu e%cepia debutanilor, nu(ai dac e%ist indicii c pot fi gsite docu(ente sau pot fi obinute infor(aii considerate necesare pentru in/estigaia presupusului caz de +nclcare a legislaiei concureniale, iniiat prin dispoziie a Plenului .onsiliului .oncurenei, fapt care nu necesit a fi de(onstrat subiectului supus inspeciei. ;3< Anga7aii .onsiliului .oncurenei abilitai s desfoare o inspecie au ur(toarele drepturi de inspecie> a< s intre +n +ncperi, pe terenuri sau +n (i7loace de transport aflate +n proprietatea sau +n folosina +ntreprinderii, asociaiei de +ntreprinderi sau autoritilor ad(inistraiei publice, cu e%cepia +ncperilor de locuit, a terenurilor aferente acestora i a (i7loacelor de transport care aparin persoanelor fizice? b< s e%a(ineze registre i orice docu(ente aflate +n raport cu obiectul i scopul in/estigaiei, indiferent de suportul fizic sau electronic pe care s+nt pstrate? c< s ridice sau s obin copii sau e%trase, sub orice for(, din registrele i docu(entele (enionate la lit.b<. 2idicarea registrelor i docu(entelor se ad(ite nu(ai dac ase(enea (sur este necesar pentru pre/enirea ascunderii, +nlturrii, (odificrii sau distrugerii acestora sau dac nu este posibil de a face copii de pe acestea +n incinta respecti/? d< s sigileze +ncperile destinate acti/itii +ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi, registrele i docu(entele aflate +n raport cu obiectul i scopul in/estigaiei, pe perioada inspeciei ;dar nu (ai (ult de &2 de ore< i +n (sura necesar inspeciei, fr a suspenda acti/itatea +ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi supuse inspeciei? e< s solicite oricrui reprezentant sau anga7at al +ntreprinderii, al asociaiei de +ntreprinderi sau al autoritii ad(inistraiei publice e%plicaii asupra faptelor sau docu(entelor aflate +n raport cu obiectul i scopul in/estigaiei i s +nregistreze rspunsurile acestora? f< s cear ca infor(aia aflat +n raport cu obiectul i scopul in/estigaiei, pstrat pe calculator i accesibil din +ncpere, s fie prezentat +ntr9o for( care ar per(ite ridicarea, precu( i s fie /izibil i lizibil. ;4< 6n cazul +n care anga7aii .onsiliului .oncurenei cer e%plicaii reprezentanilor sau anga7ailor unei +ntreprinderi sau ai unei asociaii de +ntreprinderi, e%plicaiile /izate pot fi +nregistrate sub orice for(. O copie de pe +nregistrarea efectuat este pus la dispoziia +ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi +n cauz dup inspecie. 6n cazul +n care s9au cerut e%plicaii unui anga7at al +ntreprinderii sau al asociaiei de +ntreprinderi care nu este sau nu era autorizat de +ntreprindere sau de asociaia de +ntreprinderi s dea e%plicaii +n nu(ele acesteia, .onsiliul .oncurenei stabilete un ter(en +n care +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi poate trans(ite rectificri sau co(pletri la e%plicaiile date de acest anga7at. 2ectificrile i co(pletrile se supli(enteaz la e%plicaiile +nregistrate. ;!< Anga7aii .onsiliului .oncurenei autorizai s desfoare o inspecie +i e%ercit drepturile de inspecie prin prezentarea ordinului (enionat la alin.;1< i a unei delegaii se(nate de preedintele .onsiliului .oncurenei, +n care se indic +(puternicirile acestora. ;#< 6n cazul +n care nu este nicio persoan +n +ncperea +n care ur(eaz a fi efectuat inspecia, anga7aii .onsiliului .oncurenei autorizai s desfoare inspecia s+nt obligai> a< +nainte de +nceperea acesteia, s +ntreprind toate aciunile rezonabile pentru a infor(a persoana care ocup sau opereaz +ncperea despre intenia de a efectua inspecia? b< dup ce persoana respecti/ a fost infor(at, s9i ofere acesteia sau reprezentantului ei posibilitatea rezonabil de a asista la efectuarea inspeciei? c< +n cazul +n care nu s9a reuit infor(area persoanei respecti/e, s lase +n +ncpere, +ntr9un loc proe(inent, o copie de pe docu(entele (enionate la alin.;!<.

;&< 6n cazul +n care +ncperea nu este ocupat sau persoana care o ocup este absent te(porar, anga7aii .onsiliului .oncurenei, dup desfurarea inspeciei, /or prsi +ncperea ls+nd9o +n starea de siguran +n care au gsit9o. ;'< Anga7aii .onsiliului .oncurenei autorizai s desfoare o inspecie pot solicita spri7inul subdi/iziunilor abilitate ale -inisterului Afacerilor "nterne, care s+nt obligate s acorde asistena necesar anga7ailor .onsiliului .oncurenei +n e%erciiul funciunii, +n confor(itate cu =egea nr.41#9D"" din 1' dece(brie 1))* cu pri/ire la poliie. =a efectuarea inspeciilor pot fi antrenai, dup caz, i e%peri +n anu(ite do(enii, +(puternicii de .onsiliul .oncurenei, +n condiiile alin.;!<. ;)< Pe parcursul efecturii inspeciei, anga7aii .onsiliului .oncurenei i e%perii autorizai s+nt obligai> a< s infor(eze persoana supus inspeciei despre drepturile i obligaiile acesteia? b< s efectueze inspecia +n confor(itate cu +(puternicirile atribuite i in+nd cont de obiectul i scopul acesteia? ;1*< Pe parcursul efecturii inspeciei, subiectul supus inspeciei are ur(toarele drepturi> a< s ia cunotin de dispoziia de in/estigaie a cazului, de ordinul +n baza cruia a fost dispus efectuarea inspeciei i de delegaia de inspecie i s obin c+te o copie de pe acestea? b< s obin un e%e(plar al proceselor9/erbale pri/ind efectuarea inspeciei? c< s prezinte probe +n cadrul efecturii inspeciei? d< s prezinte e%plicaii +nregistrate sub orice for( referitoare la obiectul i scopul inspeciei? e< s identifice datele i infor(aiile ce constituie secret co(ercial i alte infor(aii confideniale furnizate de el +n procesul efecturii inspeciei? f< s obin copii de pe toate registrele sau docu(entele ridicate pe parcursul inspeciei i lista acestor registre i docu(ente se(nat de anga7aii .onsiliului .oncurenei care desfoar inspecia? g< s fie asistat de a/ocai, de ali reprezentani +(puternicii confor( legislaiei. =ipsa acestora nu poate fi in/ocat de subiectul supus inspeciei drept te(ei pentru a(+narea inspeciei. ;11< 6ntreprinderea, asociaia de +ntreprinderi, autoritatea ad(inistraiei publice au obligaia s se supun inspeciei .onsiliului .oncurenei. ;12< "nspecia se desfoar +ntre orele *)>** i 1'>** i trebuie efectuat +n prezena persoanei supuse inspeciei sau a reprezentantului ei. "nspecia poate continua i dup ora 1'>** nu(ai cu acordul persoanei supuse inspeciei sau a reprezentantului ei. ;13< 3er(enul de efectuare a unei inspecii se stabilete +n funcie de gra/itatea presupusei +nclcri, de durata acesteia, precu( i de alte criterii care ar afecta durata de efectuare a inspeciei, i nu poate depi 1* zile lucrtoare. ;14< 2ezultatul inspeciei este conse(nat +ntr9un proces9/erbal pri/ind efectuarea inspeciei, care se +ntoc(ete +n dou e%e(plare, se nu(eroteaz i se se(neaz pe fiecare pagin de toi anga7aii .onsiliului .oncurenei care au efectuat inspecia. ;1!< :n e%e(plar al procesului9/erbal se +n(+neaz, contra unei confir(ri +nscrise +n procesul9/erbal, subiectului supus inspeciei. Subiectul supus inspeciei este obligat s confir(e prin se(ntur, inclusi/ prin inter(ediul persoanelor cu funcie de rspundere sau altui reprezentant al su, pri(irea e%e(plarului de proces9 /erbal, c@iar i +n caz de dezacord cu constatrile e%puse +n acesta. 6n cazul +n care reprezentantul subiectului supus inspeciei refuz s pri(easc sau s confir(e prin se(ntur pri(irea e%e(plarului de proces9/erbal, pe procesul9/erbal se face (eniunea pri/ind refuzul de a pri(i e%e(plarul de proces9/erbal i1sau de a confir(a prin se(ntur pri(irea e%e(plarului de proces9/erbal, se(nat de anga7aii .onsiliului .oncurenei care au efectuat inspecia, iar procesul9/erbal /a fi e%pediat subiectului supus inspeciei prin scrisoare reco(andat, cu a/iz de pri(ire. ;1#< 2egistrele i docu(entele ridicate +n baza prezentului articol pot fi reinute cel (ult trei luni. ;1&< Obligaia de a prezenta docu(ente sau infor(aii i dreptul de a ridica docu(ente nu se aplic co(unicrilor dintre a/ocat sau consilier 7uridic independent i client fcute +n scopul i +n interesul e%ercitrii dreptului la aprare al clientului +n cadrul procedurilor pre/zute de prezenta lege. Arti$olul 97. $fectuarea inspeciilor +n alte +ncperi ;1< 6n cazul +n care e%ist o suspiciune +nte(eiat c registrele sau alte docu(ente pri/ind acti/itatea i obiectul inspeciei care ar putea fi pertinente pentru a do/edi o +nclcare gra/ a art.! i 11 s+nt pstrate +n +ncperi, terenuri i (i7loace de transport ale persoanelor fizice, inclusi/ +n locuinele (e(brilor organelor de conducere sau ale (e(brilor personalului +ntreprinderilor sau asociaiilor de +ntreprinderi +n cauz, Plenul .onsiliului .oncurenei poate dispune, printr9o decizie, desfurarea unei inspecii +n aceste +ncperi, terenuri sau (i7loace de transport.

;2< "nspecia pre/zut la alin.;1< se efectueaz +n condiiile art.!#. Supli(entar la infor(aia (enionat la art.!# alin.;1<, ordinul pri/ind efectuarea unei ase(enea inspecii /a indica (oti/ul care a deter(inat .onsiliul .oncurenei s concluzioneze c e%ist o suspiciune +n sensul alin.;1< al prezentului articol. ;3< Accesul reprezentanilor .onsiliului .oncurenei +n +ncperi, terenuri sau (i7loace de transport ocupate de persoane fizice, +n lipsa consi((+ntului lor, se per(ite nu(ai +n baza (andatului 7udectoresc e(is +n condiiile prezentului articol i prezentat persoanei supuse inspeciei. ;4< -andatul 7udectoresc poate fi eliberat nu(ai dac> a< e%ist o suspiciune +nte(eiat c +n +ncperile, terenurile sau (i7loacele de transport ce ur(eaz a fi supuse inspeciei s+nt pstrate registre sau alte docu(ente a cror prezentare a fost solicitat de .onsiliul .oncurenei +n confor(itate cu prezenta lege, dar care nu au fost prezentate +n ter(enul stabilit? sau b< e%ist o suspiciune +nte(eiat c +n +ncperile, terenurile sau (i7loacele de transport ce ur(eaz a fi supuse inspeciei s+nt pstrate registre sau alte docu(ente a cror prezentare poate fi solicitat de .onsiliul .oncurenei +n confor(itate cu prezenta lege i care, dac ar fi fost cerute, nu ar fi fost prezentate, dar ar fi fost ascunse, +nlturate, (odificate sau distruse? sau c< anga7aii .onsiliului .oncurenei au +ncercat s ptrund +n +ncperile, terenurile sau (i7loacele de transport ce ur(eaz a fi supuse inspeciei, dar nu au reuit i e%ist o suspiciune +nte(eiat c +n +ncperile, terenurile sau (i7loacele de transport respecti/e s+nt pstrate registre sau alte docu(ente a cror prezentare a fost solicitat de .onsiliul .oncurenei +n confor(itate cu prezenta lege. ;!< -andatul 7udectoresc /a conine infor(aia (enionat la art.!# alin.;1< i este /alabil o lun de la data e(iterii. ;#< 6n cazul solicitrii unui (andat, instana de 7udecat este obligat s /erifice dac ordinul preedintelui .onsiliului .oncurenei pri/ind efectuarea inspeciei este autentic i dac (surile coerciti/e preconizate nu s+nt arbitrare sau e%cesi/e, a/+nd +n /edere obiectul in/estigaiei. Atunci c+nd /erific proporionalitatea (surilor coerciti/e, instana de 7udecat poate solicita .onsiliului .oncurenei e%plicaii detaliate, +n special pri/ind te(eiurile care deter(in .onsiliul .oncurenei s suspecteze +nclcarea art.! sau 11, precu( i pri/ind gra/itatea +nclcrii suspectate, i(portana probelor cutate, natura i(plicrii +ntreprinderii +n cauz i probabilitatea rezonabil c registrele i docu(entele legate de obiectul in/estigaiei se pstreaz +n locul pentru care se solicit (andatul. ;&< -andatul 7udectoresc e(is +n confor(itate cu prezentul articol poate fi atacat cu recurs, care nu este suspensi/ de e%ecutare, dac instana de recurs nu dispune altfel. Arti$olul 98. $%ercitarea drepturilor la aprare ;1< 6nainte de adoptarea deciziilor pre/zute la art.#! alin.;1<, .onsiliul .oncurenei, +n cadrul procedurilor de in/estigaie, garanteaz pe deplin drepturile la aprare ale prilor +n cauz prin acordarea dreptului de a9i e%pri(a punctul de /edere cu pri/ire la concluziile i propunerile din raportul de in/estigaie, prin asigurarea accesului la dosar i dreptului la audieri. ;2< 6n cazul unei proceduri de in/estigaie desfurate +n confor(itate cu cap."E, pre/ederile alin.;1< s+nt aplicabile persoanelor i +ntreprinderilor i(plicate +n concentrarea econo(ic. ;3< 0ac intenioneaz s adopte o decizie +n te(eiul art.41 alin.;4<, Plenul .onsiliului .oncurenei public un rezu(at al cauzei i coninutul esenial al anga7a(entelor sau al aciunii /iitoare propuse. 3erii interesai pot s9i prezinte obser/aiile +ntr9un ter(en stabilit de Plenul .onsiliului .oncurenei +n publicarea efectuat, care nu poate fi (ai (ic de o lun. Publicarea ia +n considerare interesul legiti( al +ntreprinderilor +n prote7area secretului lor co(ercial. ;4< Plenul .onsiliului .oncurenei +i bazeaz deciziile doar pe constatrile din raportul de in/estigaie asupra crora prile +n cauz i9au putut prezenta obser/aiile. Arti$olul 9;. 3rans(iterea raportului de in/estigaie i prezentarea obser/aiilor ;1< 2aportul de in/estigaie /a conine obiectul in/estigaiei, faptele constatate, probele, concluziile i propunerile raportorului +n ur(a finalizrii in/estigaiei. ;2< 0up +ntoc(irea raportului de in/estigaie, o copie a /ersiunii neconfideniale a raportului /a fi trans(is, pentru infor(are, prilor +n cauz> autorului pl+ngerii i +ntreprinderilor sau asociaiilor de +ntreprinderi care au fcut obiectul in/estigaiei. =a solicitare, o copie a /ersiunii neconfideniale a raportului de in/estigaie /a fi trans(is i persoanelor a cror audiere a fost ad(is confor( pre/ederilor art.#4 alin.;3<. ;3< 6n ter(en de 3* de zile lucrtoare de la data pri(irii raportului de in/estigaie, prile au dreptul s prezinte obser/aii asupra acestuia. ;4< 3er(enul (enionat la alin.;3< poate fi prelungit de ctre .onsiliul .oncurenei, o singur dat, cu cel (ult 3* de zile lucrtoare, +n baza unei cereri +nte(eiate, la care se ane%eaz probele ce do/edesc necesitatea

prelungirii ter(enului. 6n acest caz, prii ce a +naintat cererea i se co(unic +n scris, +n ter(en de cel (ult 3 zile lucrtoare, rezultatul e%a(inrii cererii. ;!< Prile pot (eniona +n obser/aiile lor scrise te(eiul legal i faptele pe care le cunosc i care s+nt pertinente pentru aprarea lor +(potri/a preteniilor +naintate de .onsiliul .oncurenei. Prile pot ane%a orice docu(ente rele/ante care do/edesc faptele (enionate i pot propune s fie audiate persoane care ar putea confir(a faptele prezentate +n obser/aiile lor. ;#< 2aportul de in/estigaie, +(preun cu obser/aiile prezentate de pri i cu (aterialele +ntregului dosar al cauzei, se pred de ctre raportor secretariatului Plenului .onsiliului .oncurenei pentru audieri i, dup caz, pentru adoptarea deciziei respecti/e. ;&< .onsiliul .oncurenei poate solicita de la orice persoan, inclusi/ de la o autoritate a ad(inistraiei publice, s9i e%pun +n scris punctul de /edere asupra raportului de in/estigaie. Arti$olul :0. Accesul la dosar ;1< Autorul pl+ngerii poate solicita accesul la docu(entele pe care .onsiliul .oncurenei i9a bazat e%a(inarea preli(inar. =a cerere scris, autorului pl+ngerii i se /a acorda o singur dat accesul la aceste docu(ente, ca ur(are a infor(rii fcute de .onsiliul .oncurenei +n confor(itate cu art.!3 alin.;3<. ;2< 6ntreprinderile i asociaiile de +ntreprinderi care fac obiectul procedurilor desfurate de .onsiliul .oncurenei au dreptul de acces la dosarul .onsiliului .oncurenei, sub rezer/a interesului legiti( al +ntreprinderilor de a9i prote7a secretele co(erciale. 0reptul de acces la dosar nu include accesul la infor(aiile confideniale i docu(entele interne ale .onsiliului .oncurenei, la corespondena .onsiliului .oncurenei cu autoritile de concuren din alte state. Accesul la dosar /a fi asigurat, la cerere scris, o singur dat ca ur(are a trans(iterii de ctre .onsiliul .oncurenei a raportului de in/estigaie pentru prezentarea de obser/aii. ;3< Accesul la dosar este acordat cu condiia ca infor(aia din dosar s fie folosit nu(ai +n cadrul procedurii respecti/e desfurate de .onsiliul .oncurenei sau procedurii 7udiciare e/entuale legate de aceast procedur. Arti$olul :1. -odalitile de acces la dosarul .onsiliului .oncurenei ;1< Preedintele .onsiliului .oncurenei per(ite prilor +n cauz accesul la dosar la secretariatul Plenului .onsiliului .oncurenei i obinerea, la cerere, contra unui cost stabilit prin @otr+re a .onsiliului .oncurenei, a copiilor i a e%traselor din dosar. ;2< Prilor li se /a co(unica data stabilit pentru accesul la dosar +n ter(en de cel (ult 3 zile lucrtoare de la data depunerii cererii. ;3< .onsiliul .oncurenei nu are obligaia s furnizeze traducerea docu(entelor din dosar. Arti$olul :2. 3rata(entul docu(entelor i infor(aiilor din dosarul .onsiliului .oncurenei ;1< 0ocu(entele ridicate +n cadrul inspeciei desfurate de .onsiliul .oncurenei care, ca ur(are a unei cercetri (ai detaliate, se do/edesc a nu a/ea legtur cu obiectul in/estigaiei se returneaz +ntreprinderii de la care au fost ridicate. 0up returnare aceste docu(ente nu (ai fac parte din dosarul cauzei. ;2< 6n cazul docu(entelor cu acces restricionat din dosarul .onsiliului .oncurenei, accesul /a fi acordat, dac este posibil, la /ersiunea neconfidenial a acestor docu(ente, trans(is de +ntreprinderea care beneficiaz de protecia caracterului confidenial. .+nd confidenialitatea poate fi asigurat prin rezu(area infor(aiilor rele/ante, accesul /a fi acordat la rezu(atul acestora. ;3< Procesele9/erbale i notele +ntoc(ite +n baza inter/iurilor, confir(ate prin se(ntur de ctre persoana sau +ntreprinderea +n cauz, /or fi accesibile dup +nlturarea din coninutul lor a secretelor co(erciale sau a altor infor(aii confideniale. Arti$olul :3. .riterii pentru acceptarea cererilor referitoare la trata(entul confidenial al infor(aiilor ;1< "nfor(aiile ce pot constitui secret co(ercial s+nt definite de =egea nr.1&19D""" din # iulie 1))4 cu pri/ire la secretul co(ercial. ;2< "nfor(aiile, altele dec+t secretele co(erciale, pot fi considerate ca fiind confideniale +n cazul i +n (sura +n care dez/luirea acestora poate duna se(nificati/ unei persoane sau unei +ntreprinderi. "nfor(aiile confideniale pot include infor(aii care ar per(ite prilor s9i identifice pe autorii pl+ngerii sau pe ali teri, atunci c+nd acetia din ur( au un te(ei (oti/at, probat +n scris, de a r(+ne anoni(i. ;3< "nfor(aiile ce constituie secret co(ercial /or fi (arcate corespunztor +n confor(itate cu =egea cu pri/ire la secretul co(ercial. ;4< "nfor(aiile, altele dec+t secretele co(erciale, /or fi calificate ca fiind confideniale +n cazul +n care persoana, +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi +n cauz depune o cerere (oti/at +n acest sens i cererea respecti/ este acceptat de .onsiliul .oncurenei.

;!< .ererea (enionat la alin.;4< trebuie s se refere doar la infor(aiile obinute de .onsiliul .oncurenei de la autorul cererii. 6n cerere trebuie s fie identificate prile fa de care infor(aiile deinute de .onsiliul .oncurenei s+nt considerate confideniale. ;#< .alificarea unei infor(aii ca fiind secret co(ercial sau alt infor(aie confidenial nu +(piedic .onsiliul .oncurenei s dez/luie sau s utilizeze o astfel de infor(aie dac aceasta este necesar pentru a do/edi o pretins +nclcare. ;&< 6n cazul +n care .onsiliul .oncurenei intenioneaz s dez/luie infor(aii cu acces restricionat, persoanei sau +ntreprinderii interesate trebuie s +i fie garantat posibilitatea de a furniza o /ersiune neconfidenial a docu(entelor care conin respecti/a infor(aie, cu aceeai /aloare probant ca a docu(entelor originale. Arti$olul :8. Audierea prilor i a altor persoane fizice sau 7uridice ;1< Prile crora le9a fost trans(is raportul de in/estigaie s+nt +n drept s solicite audieri. Audierile s+nt solicitate de ctre pri +n scris odat cu prezentarea obser/aiilor pe (arginea raportului de in/estigaie. ;2< Audierile pot fi dispuse, de ase(enea, din oficiu, de preedintele .onsiliului .oncurenei. ;3< 6n cazul +n care consider necesar, Preedintele .onsiliului .oncurenei poate dispune sau ad(ite audierea altor persoane fizice sau 7uridice. .ererile de audiere ale acestor persoane se aprob dac acestea de(onstreaz suficient interes. 0ac cererile persoanelor (enionate se aprob, acestora li se trans(ite, la solicitare, o copie a /ersiunii neconfideniale a raportului de in/estigaie. ;4< .onsiliul .oncurenei poate in/ita orice persoan, inclusi/ reprezentani ai autoritilor ad(inistraiei publice, s asiste la audiere i s +i e%pri(e punctul de /edere pe parcursul desfurrii audierii. ;!< Persoanele in/itate s participe la audieri se prezint personal sau s+nt reprezentate, dup caz, de reprezentani legali sau statutari ori de a/ocai +(puternicii legal. ;#< Audierile se desfoar +n cadrul edinelor +nc@ise ale Plenului .onsiliului .oncurenei. Persoanele in/itate s+nt audiate +n prezena altor pri ale cauzei, cu luarea (surilor i(puse pentru prote7area infor(aiilor ce constituie secret co(ercial sau au caracter confidenial. 0ac se consider util, pentru asigurarea proteciei infor(aiilor ce constituie secret co(ercial sau au caracter confidenial, persoanele in/itate pot fi audiate separat. ;&< Audierea se +nregistreaz pe suport (agnetic sau se conse(neaz +ntr9un proces9/erbal care conine principalele declaraii fcute de pri i care se ane%eaz la dosar. 0eclaraiile trebuie s fie se(nate de partea care le9a fcut. .onsiliul .oncurenei /a infor(a persoana audiat despre intenia de a +nregistra declaraiile fcute la audiere. ;'< eprezentarea sau renunarea la audiere, precu( i refuzul oricrei declaraii nu constituie i(pedi(ente pentru continuarea procedurii de in/estigaie. Arti$olul :9. Adoptarea i co(unicarea deciziilor ;1< 0up e%a(inarea obser/aiilor fcute de pri asupra raportului de in/estigaie i, dup caz, dup desfurarea audierilor, Plenul .onsiliului .oncurenei decide> a< +ncetarea in/estigaiei cazului, deoarece pe parcursul desfurrii acesteia nu au fost descoperite probe suficiente pri/ind +nclcarea pre/ederilor legii care ar 7ustifica aplicarea de (suri corecti/e sau sanciuni? sau b< adoptarea unei decizii sau prescripii +n te(eiul art.41 alin.;1< lit.@<9l< i u<. ;2< 0ac prezenta lege nu pre/ede altfel, deciziile i prescripiile Plenului .onsiliului .oncurenei adoptate +n /ederea realizrii atribuiilor sale, pre/zute de prezenta lege, se co(unic +n scris persoanelor /izate +n ter(en de 1* zile calendaristice de la data adoptrii lor. ;3< 0eciziile i prescripiile Plenului .onsiliului .oncurenei se public pe pagina Feb a .onsiliului .oncurenei. Publicarea deciziilor i a prescripiilor se face cu luarea +n considerare a interesului legiti( al +ntreprinderilor +n prote7area secretelor co(erciale. Arti$olul ::. -odul de e%ecutare a deciziilor i a prescripiilor i ur(rirea e%ecutrii (surilor aplicate ;1< 0eciziile i prescripiile Plenului .onsiliului .oncurenei adoptate +n condiiile prezentei legi se e%ecut, +n ter(enul (enionat +n ele, de ctre +ntreprinderile, asociaiile de +ntreprinderi, autoritile ad(inistraiei publice crora le s+nt adresate. ;2< Persoanele /izate s+nt obligate s infor(eze .onsiliul .oncurenei despre (surile +ntreprinse +n /ederea e%ecutrii deciziei, +n ter(enul stabilit +n aceasta. ;3< $%ecutarea (surilor aplicate autoritilor publice, precu( i ur(rirea e%ecutrii lor se efectueaz +n condiiile art.13.

;4< 6n cazul nee%ecutrii +n ter(en de ctre +ntreprinderi i asociaii de +ntreprinderi a deciziilor Plenului .onsiliului .oncurenei, e%ecutarea silit a acestora se efectueaz +n confor(itate cu pre/ederile prezentei legi i ale .odului de e%ecutare. Capitolul 1III R0SPUN EREA PEN"RU 5NC0LCAREA LEGISLAIEI CONCURENIALE S#$%iun#a 1 #t#r)inar#a ,i indi6iduali(ar#a +an$%iunilor p#ntru -n$*l$ar#a l#.i+la%i#i $on$ur#n%ial# Arti$olul :7. 2eguli generale de indi/idualizare i deter(inare a a(enzilor pentru +nclcrile legislaiei concureniale ;1< "ndi/idualizarea a(enzilor pre/zute de prezenta lege se efectueaz in+nd sea(a de gra/itatea i durata faptei. ;2< Stabilirea cuantu(ului a(enzii se face prin deter(inarea ni/elului de baz al acesteia, care se /a (a7ora +n cazul e%istenei circu(stanelor agra/ante i se /a reduce +n cazul e%istenei circu(stanelor atenuante. ;3< Pentru deter(inarea ni/elului de baz al a(enzii, ca baz de calcul se ia cifra total de afaceri realizat de +ntreprindere +n anul anterior sancionrii. ;4< 6n cazul +n care cifra total de afaceri realizat +n anul anterior sancionrii nu poate fi deter(inat, se ia +n considerare ulti(ul an anterior sancionrii +n care +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi a realizat o cifr de afaceri. ;!< Prin derogare de la .odul contra/enional, a(enzile pentru +nclcarea legislaiei concureniale se stabilesc confor( prezentei legi. Arti$olul :8. 4aptele ce constituie +nclcri ale nor(elor de procedur ale legislaiei concureniale ;1< Plenul .onsiliului .oncurenei are dreptul s aplice, prin decizie, persoanelor (enionate la art.2* alin.;2< lit.b< sau +ntreprinderilor a(enzi +n cazul +n care, +n (od intenionat sau din negli7en> a< ca rspuns la o solicitare fcut +n te(eiul art.!4, acestea furnizeaz infor(aii ine%acte, inco(plete sau care induc +n eroare ori furnizeaz docu(ente inco(plete sau nu furnizeaz +n ter(enul stabilit infor(aiile sau docu(entele solicitate? b< acestea furnizeaz infor(aii ine%acte, inco(plete sau care induc +n eroare +ntr9o cerere, confir(are, notificare sau co(pletare a acesteia, potri/it pre/ederilor art.22? c< +n ti(pul inspeciilor desfurate potri/it art.!# i !&, acestea prezint registrele i celelalte docu(ente solicitate, aflate +n raport cu scopul i obiectul in/estigaiei, +n for( inco(plet? d< acestea refuz s se supun unei inspecii desfurate +n confor(itate cu art.!# i !&? e< ca rspuns la o +ntrebare adresat +n confor(itate cu art.!# alin.;3< lit.e<, acestea> 9 dau un rspuns ine%act sau care induce +n eroare? 9 nu rectific, +n ter(enul stabilit de preedintele .onsiliului .oncurenei, un rspuns ine%act, inco(plet sau care induce +n eroare dat de un (e(bru al personalului? sau 9 nu dau un rspuns co(plet sau refuz s dea acest rspuns cu pri/ire la fapte care au legtur cu obiectul i scopul inspeciei dispuse printr9un ordin adoptat +n confor(itate cu art.!# alin.;1<? f< sigiliile aplicate +n confor(itate cu art.!# alin.;3< lit.d< de ctre anga7aii autorizai ai .onsiliului .oncurenei au fost rupte. ;2< 6n aprarea sa, persoana, +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi poate de(onstra c infor(aiile solicitate nu se afl +n posesia sa sau sub controlul su i c este i(posibil ca ea s se confor(eze cerinei .onsiliului .oncurenei, utiliz+nd toate (i7loacele rezonabile. ;3< A(enda pre/zut la prezentul articol nu se aplic dac infor(aia, registrele sau docu(entele au fost solicitate ori sigiliile au fost aplicate de .onsiliul .oncurenei sau reprezentanii acestuia cu +nclcarea pre/ederilor prezentei legi. Arti$olul :;. 0eter(inarea ni/elului de baz al a(enzii pentru +nclcarea nor(elor de procedur ale legislaiei concureniale ;1< i/elul de baz al a(enzii pentru +nclcarea nor(elor de procedur ale legislaiei concureniale se deter(in +n funcie de gra/itatea i durata faptei. i/elul de baz se obine prin +n(ulirea procentului deter(inat +n funcie de gradul de gra/itate cu factorul aferent duratei +nclcrii.

;2< =a e/aluarea gra/itii +nclcrii se ine cont de natura faptei, +n special dac infor(aiile solicitate puteau a/ea i(pact se(nificati/ asupra soluionrii cazului aflat +n e%a(inare la .onsiliul .oncurenei datorit naturii, i(portanei i caracterului util al acestora. ;3< 6n funcie de gra/itate, faptele se +(part +n 3 categorii> a< fapte de gra/itate (ic> ni/elul de baz se stabilete +n cuantu( de p+n la *,1!C din cifra total de afaceri, +n sensul art.#&? b< fapte de gra/itate (edie> ni/elul de baz se stabilete +n cuantu( de la *,1!C p+n la *,2!C din cifra total de afaceri, +n sensul art.#&? c< fapte de gra/itate (are> ni/elul de baz se stabilete +n cuantu( de la *,2!C p+n la *,4!C din cifra total de afaceri, +n sensul art.#&. ;4< 6nclcrile pre/zute la art.#' alin.;1< lit.d< i f< s+nt considerate fapte de gra/itate (are. ;!< 6n funcie de durat, faptele se +(part +n 3 categorii> a< fapte de scurt durat ;(ai puin de 1! zile< sau cu consu(are instantanee> factor 1? b< fapte de durat (edie ;1! B 3* de zile<> factor 1,2? c< fapte de lung durat ;peste 3* de zile<> factor 1,4. Arti$olul 70. Adaptarea ni/elului de baz al a(enzii pentru +nclcarea nor(elor de procedur ale legislaiei concureniale ;1< i/elul de baz al a(enzii pentru +nclcarea nor(elor de procedur ale legislaiei concureniale poate fi (a7orat sau redus cu un procent cuprins +ntre !C i 1*C din cuantu(ul ni/elului de baz stabilit +n confor(itate cu art.#) pentru fiecare circu(stan agra/ant sau atenuant constatat. ;2< .ircu(stane agra/ante care deter(in (a7orarea ni/elului de baz pot fi> a< continuarea sau repetarea de ctre o +ntreprindere a unei +nclcri identice sau si(ilare dup ce Plenul .onsiliului .oncurenei a constatat c aceast +ntreprindere a co(is o +nclcare (enionat la art.#'? b< (surile de inti(idare asupra altor +ntreprinderi pentru a le deter(ina s nu furnizeze infor(aiile solicitate de .onsiliul .oncurenei sau s le furnizeze de o (anier ine%act ori inco(plet sau orice +ncercare de a deter(ina astfel de atitudini. ;3< .ircu(stane atenuante care deter(in reducerea ni/elului de baz pot fi> a< colaborarea efecti/ cu .onsiliul .oncurenei +n cadrul procedurilor, dincolo de obligaia legal de a coopera? b< +ncetarea +nclcrii din propria /oin a fptuitorului sau de la pri(ele inter/enii ale .onsiliului .oncurenei? c< alte +(pre7urri care de(onstreaz /oina +ntreprinderii de a facilita e%a(inarea cauzelor iniiate de .onsiliul .oncurenei? d< do/ada fcut de +ntreprindere pri/ind faptul c +nclcarea a fost co(is din negli7en. ;4< =ista circu(stanelor atenuante (enionate la alin.;3< nu este e%@austi/. ;!< Pentru +nclcrile pre/zute la art.#' alin.;1<, s/+rite de ctre o +ntreprindere nou9+nfiinat care nu a realizat o cifr total de afaceri +n anul anterior sancionrii, a(enda se stabilete +n cuantu( de p+n la !***** lei. ;#< Atunci c+nd, +n ur(a aplicrii criteriilor de indi/idualizare, ni/elul (a%i( stabilit la art.#) alin.;3< este depit, a(enda /a fi redus p+n la un ni/el (a%i( de *,!C din cifra total de afaceri, +n sensul art.#&. Arti$olul 71. 4aptele ce constituie +nclcri ale nor(elor (ateriale ale legislaiei concureniale Plenul .onsiliului .oncurenei are dreptul s aplice, prin decizie, +ntreprinderilor a(enzi +n cazul +n care, +n (od intenionat sau din negli7en, aceste +ntreprinderi> a< +ncalc pre/ederile art.! i 11? b< contra/in unei prescripii care dispune (suri interi(are +n te(eiul art.41 alin.;3<? c< nu respect un anga7a(ent care de/ine obligatoriu printr9o decizie +n te(eiul art.41 alin.;4<? d< nu notific o concentrare econo(ic, definit la art.22 alin.;1<, +nainte de punerea +n aplicare a acesteia, cu e%cepia cazurilor +n care s+nt autorizate +n (od e%pres +n acest sens +n confor(itate cu art.2* alin.;!< sau printr9o decizie adoptat +n te(eiul art.2* alin.;#<? e< realizeaz o operaiune de concentrare econo(ic cu +nclcarea pre/ederilor art.2* alin.;!<? f< pun +n practic o operaiune de concentrare econo(ic declarat inco(patibil cu (ediul concurenial printr9o decizie a .onsiliului .oncurenei, potri/it pre/ederilor art.2! alin.;2< lit.a<. Arti$olul 72. 0eter(inarea ni/elului de baz al a(enzii pentru +nclcarea nor(elor (ateriale ale legislaiei concureniale

;1< i/elul de baz al a(enzii pentru +nclcarea nor(elor (ateriale ale legislaiei concureniale se deter(in +n funcie de gra/itatea i durata faptei. i/elul de baz se obine prin +n(ulirea procentului deter(inat +n funcie de gradul de gra/itate cu factorul aferent duratei +nclcrii. ;2< =a e/aluarea gra/itii +nclcrii nor(elor (ateriale ale legislaiei concureniale se iau +n considerare, +n special, natura faptei s/+rite, ponderea +n cifra total de afaceri a /+nzrilor de produse realizate de +ntreprindere pe piaa geografic rele/ant de pe teritoriul 2epublicii -oldo/a care au legtur direct sau indirect cu +nclcarea ;atunci c+nd este posibil o astfel de esti(are<, cotele de pia cu(ulate ale tuturor +ntreprinderilor participante, i(pactul +nclcrii pe pia ;atunci c+nd acesta poate fi (surat<, probabilitatea ca o operaiune de concentrare econo(ic s fi fost interzis dac ar fi fost notificat. ;3< i/elul de baz al a(enzii calculat pentru gra/itatea faptei constituie> a< p+n la 1C din cifra total de afaceri, +n sensul art.#&, pentru faptele de gra/itate (ic> acordurile anticoncureniale /erticale care au un i(pact redus asupra pieei sau care afecteaz o parte li(itat a acesteia? +nclcrile pre/zute la art.&1 lit.d<, e< i f< referitoare la operaiuni de concentrare econo(ic +n pri/ina crora .onsiliul .oncurenei e(ite o decizie de autorizare fr obieciuni, deoarece nu e%ist +ndoieli pri/ind co(patibilitatea cu (ediul concurenial sau deoarece +ndoielile pri/ind co(patibilitatea cu (ediul concurenial au fost +nlturate prin (odificrile propuse de +ntreprinderi i acceptate de .onsiliul .oncurenei? +nclcrile pre/zute la art.11 care au un i(pact redus asupra pieei sau care afecteaz o parte li(itat a acesteia? +nclcrile co(ise din negli7en? b< de la 1C p+n la 2C din cifra total de afaceri, +n sensul art.#&, pentru faptele de gra/itate (edie> acordurile anticoncureniale orizontale sau /erticale, cu e%cepia celor pre/zute la lit.a< i c< din prezentul alineat? +nclcrile pre/zute la art.11, cu e%cepia celor pre/zute la lit.a< i c< din prezentul alineat? +nclcrile pre/zute la art.&1 lit.d<, e< i f< referitoare la operaiuni de concentrare econo(ic +n pri/ina crora .onsiliul .oncurenei, +n ur(a desfurrii unei in/estigaii, poate adopta o decizie de autorizare condiionat? c< de la 2C p+n la 4C din cifra total de afaceri, +n sensul art.#&, pentru faptele de gra/itate (are> acordurile orizontale de tipul cartelurilor dure? +nclcrile pre/zute la art.&1 lit.d<, e< i f< referitoare la operaiuni de concentrare econo(ic +n pri/ina crora .onsiliul .oncurenei, +n ur(a desfurrii unei in/estigaii, poate adopta o decizie prin care /a declara operaiunea de concentrare econo(ic inco(patibil cu (ediul concurenial? +nclcrile pre/zute la art.11 care au a/ut consecine deosebit de gra/e pentru pia, produc+nd efecte pe zone +ntinse ale acesteia. ;4< 6n cazul +n care o asociaie de +ntreprinderi s/+rete o +nclcare ce se refer la acti/itile (e(brilor si, ni/elul de baz al a(enzii se calculeaz din cifra total de afaceri a fiecrui (e(bru acti/ pe piaa afectat de +nclcarea s/+rit de asociaie. ;!< 6n funcie de durat, faptele se +(part +n 3 categorii> a< fapte de scurt durat ;(ai puin de un an< sau cu consu(are instantanee> factor 1? b< fapte de durat (edie ;de la un an la cinci ani<> factor 1,2? c< fapte de lung durat ;peste cinci ani<> factor 1,4. ;#< 6n cazul unei +ntreprinderi nou9+nfiinate care nu a realizat o cifr de afaceri +n anul financiar anterior sancionrii, a(enda se stabilete +n cuantu( de p+n la !****** lei. Arti$olul 73. Adaptarea ni/elului de baz al a(enzii pentru +nclcarea nor(elor (ateriale ale legislaiei concureniale ;1< i/elul de baz al a(enzii pentru +nclcarea nor(elor (ateriale ale legislaiei concureniale poate fi (a7orat sau redus cu un procent cuprins +ntre !C i 1*C din cuantu(ul ni/elului de baz stabilit +n confor(itate cu art.&2 pentru fiecare circu(stan agra/ant ori atenuant constatat. 6n cazul circu(stanelor agra/ante (enionate la alin.;2< lit.a< din prezentul articol, ni/elul de baz /a fi (a7orat cu un procent cuprins +ntre 1*C i 2!C pentru fiecare astfel de +nclcare constatat de .onsiliul .oncurenei. ;2< .ircu(stane agra/ante care deter(in (a7orarea ni/elului de baz pot fi> a< continuarea sau repetarea de ctre o +ntreprindere a unei +nclcri identice sau si(ilare dup ce Plenul .onsiliului .oncurenei a constatat c aceast +ntreprindere a +nclcat dispoziiile art.! sau 11? b< continuarea deliberat a +nclcrii +n cursul desfurrii in/estigaiei +n cazurile referitoare la cartelurile dure? c< refuzul de a coopera cu .onsiliul .oncurenei sau obstrucionarea acestuia +n desfurarea in/estigaiilor? d< rolul de conductor sau de instigator la +nclcare. Se iau +n considerare (surile +ntreprinse pentru a constr+nge alte +ntreprinderi s participe la +nclcare i1sau (surile de retorsiune +ntreprinse +(potri/a altor +ntreprinderi cu scopul de a i(pune co(iterea +nclcrii? e< natura instituionalizat a cartelului dur. ;3< .ircu(stane atenuante care deter(in reducerea ni/elului de baz pot fi>

a< furnizarea de ctre +ntreprindere a do/ezilor de +ncetare a co(iterii +nclcrii de la pri(ele inter/enii ale .onsiliului .oncurenei. .ircu(stana atenuant +n cauz nu se aplic acordurilor sau practicilor de natur secret ;+n special cartelurilor dure<? b< furnizarea de ctre +ntreprindere a do/ezilor c participarea sa la +nclcarea s/+rit este e%tre( de redus i c, +n cursul perioadei +n care a fost parte la +nclcare, +n (od efecti/, a e/itat punerea +n aplicare a acesteia, adopt+nd un co(porta(ent concurenial corect pe pia? c< colaborarea efecti/ a +ntreprinderii cu .onsiliul .oncurenei +n afara do(eniului de aplicare a politicii de cle(en i dincolo de obligaia sa legal de a coopera? d< autorizarea sau +ncura7area co(porta(entului anticoncurenial al +ntreprinderii de autoriti publice ori de legislaia e%istent? e< do/ada fcut de +ntreprindere pri/ind faptul c +nclcarea a fost co(is din negli7en. ;4< =ista circu(stanelor atenuante (enionate la alin.;3< nu este e%@austi/. ;!< .onsiliul .oncurenei /a lua +n considerare necesitatea de a (a7ora a(enda pentru a depi c+tigurile ilicite realizate ca ur(are a +nclcrii s/+rite, atunci c+nd este posibil esti(area acestui cuantu(, +ns nu (ai (ult dec+t ni/elul (a%i( stabilit la alin.;&<. ;#< 6n cazul +nclcrilor pre/zute la art.&1 alin.;1< lit.a<, dac, dup pri(irea raportului de in/estigaie i e%ercitarea dreptului de acces la dosar sau +n cadrul audierilor, +ntreprinderea recunoate +n (od e%pres s/+rirea faptei anticoncureniale, aceasta /a fi reinut ca circu(stan atenuant sub for(a colaborrii +n cadrul procedurii de in/estigare a cazului i /a deter(ina di(inuarea cuantu(ului a(enzii cu un procent cuprins +ntre 1*C i 2!C din ni/elul de baz deter(inat potri/it pre/ederilor art.&2. =a deter(inarea procentului cu care se /a reduce ni/elul de baz ca ur(are a recunoaterii faptei, .onsiliul .oncurenei /a a/ea +n /edere, de la caz la caz, faptul c +ntreprinderea a recunoscut total sau parial fapta constatat +n raport. 6n caz de recunoatere parial, .onsiliul .oncurenei poate refuza acordarea reducerii, dac recunoaterea este considerat insuficient i nu denot asu(area de ctre +ntreprindere a faptelor co(ise. ;&< Atunci c+nd, +n ur(a aplicrii criteriilor de indi/idualizare, ni/elul (a%i( stabilit la art.&2 alin.;3< este depit, a(enda /a fi redus p+n la un ni/el (a%i( de !C din cifra total de afaceri, +n sensul art.#&. Arti$olul 78. Posibilitatea de plat a a(enzii 6n cazuri e%cepionale, la solicitare, .onsiliul .oncurenei are dreptul s reduc a(enda, in+nd sea(a de absena capacitii de plat a unei +ntreprinderi +ntr9un anu(it conte%t social i econo(ic. Plenul .onsiliului .oncurenei nu acord o reducere a a(enzii +ntr9un astfel de caz doar pe baza si(plei constatri a unei situaii financiare nefa/orabile sau precare. 2educerea se poate acorda nu(ai pe baza unor probe obiecti/e potri/it crora aplicarea unei a(enzi, +n condiiile stabilite de prezenta lege, ar pune ire(ediabil +n pericol /iabilitatea econo(ic a +ntreprinderii i(plicate i ar conduce la de/alorizarea co(plet a acti/elor acesteia. Arti$olul 79. Aplicarea a(enzii unei asociaii de +ntreprinderi ;1< 6n cazul +n care o a(end se aplic unei asociaii de +ntreprinderi lu+ndu9se +n considerare cifra total de afaceri a (e(brilor si, iar asociaia nu este sol/abil, ea are obligaia s le cear (e(brilor si s acopere, prin contribuii, su(a ce reprezint a(end, dac este constatat i(plicarea acestora +n co(iterea faptei anticoncureniale. ;2< 6n cazul +n care contribuiile solicitate nu s9au acordat asociaiei +n ter(enul stabilit de Plenul .onsiliului .oncurenei, plata a(enzii sau a diferenei r(ase se solicit direct de la fiecare (e(bru al asociaiei care a fost i(plicat +n co(iterea faptei anticoncureniale. ;3< 0ac, +n ur(a solicitrii efectuate +n confor(itate cu procedura pre/zut la alin.;1< i ;2<, nu s9a acoperit +ntregul cuantu( al a(enzii, plata diferenei este cerut de la (e(brii asociaiei care erau acti/i pe piaa rele/ant pe care a fost +nclcat legea, aa cu( aceasta este definit +n decizia .onsiliului .oncurenei prin care a fost sancionat +nclcarea legii. ;4< Plenul .onsiliului .oncurenei nu solicit plata +n te(eiul alin.;2< sau ;3< +ntreprinderilor care de(onstreaz c nu au pus +n aplicare decizia asociaiei care a dus la +nclcare sau c nu au a/ut cunotin de e%istena acesteia, sau c s9au distanat acti/ de aceasta +naintea iniierii in/estigaiei de ctre Plenul .onsiliului .oncurenei +n cauza respecti/. ;!< Su(a care re/ine spre plat fiecrei +ntreprinderi (e(bru al asociaiei nu poate depi ni/elul (a%i( al a(enzii stabilit prin prezenta lege pentru tipul de +nclcare ;procedural sau (aterial< respecti/, calculat din cifra total de afaceri realizat de +ntreprinderea +n cauz +n anul anterior sancionrii. Arti$olul 7:. Penaliti cu titlu co(inatoriu ;1< Plenul .onsiliului .oncurenei poate aplica, prin decizie, persoanelor (enionate la art.2* alin.;2< lit.b<, +ntreprinderilor sau asociaiilor de +ntreprinderi penaliti +n su( de p+n la !C din cifra de afaceri

zilnic (edie realizat de +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi +n cauz +n anul anterior sancionrii, pentru fiecare zi de +nt+rziere, calculate de la o dat ulterioar stabilit +n decizie, pentru a le obliga> a< s +nceteze o +nclcare a pre/ederilor art.! sau 11, +n confor(itate cu o decizie luat +n te(eiul art.41 alin.;2<? b< s respecte o prescripie care dispune (suri interi(are +n te(eiul art.41 alin.;3<? c< s respecte un anga7a(ent de/enit obligatoriu printr9o decizie +n te(eiul art.41 alin.;4<? d< s furnizeze +n (od co(plet i corect infor(aiile i docu(entele care le9au fost cerute potri/it pre/ederilor art.!4? e< s se supun inspeciei dispuse prin ordin al preedintelui .onsiliului .oncurenei +n condiiile art.!# i !&? f< s respecte o condiie sau o obligaie i(pus printr9o decizie adoptat +n te(eiul art.2! alin.;1< lit.b< sau alin.;2< lit.c<. ;2< 6n cazul +n care persoanele (enionate la art.2* alin.;2< lit.b<, +ntreprinderile sau asociaiile de +ntreprinderi au +ndeplinit obligaia pentru e%ecutarea creia au fost aplicate penalitile cu titlu co(inatoriu, Plenul .onsiliului .oncurenei poate fi%a su(a definiti/ a penalitilor cu titlu co(inatoriu la o /aloare (ai (ic dec+t cea care rezult din decizia iniial. Art.&! se aplic +n (od corespunztor. Arti$olul 77. 2spunderea pentru concurena neloial ;1< Prin derogare de la legea penal, co(iterea faptelor de concuren neloial interzise la art.1!91) din prezenta lege se sancioneaz de .onsiliul .oncurenei cu a(end +n (ri(e de p+n la *,!C din cifra total de afaceri realizat de +ntreprinderea +n cauz +n anul anterior sancionrii. ;2< Pre7udiciul produs ca rezultat al aciunilor constatate drept concuren neloial ur(eaz a fi reparat, +n confor(itate cu pre/ederile .odului ci/il, de +ntreprinderea care l9a cauzat. Arti$olul 78. .ontrolul deciziilor pri/ind aplicarea a(enzilor sau penalitilor cu titlu co(inatoriu ;1< .urtea Supre( de 5ustiie i .urtea de Apel .@iinu au co(peten deplin +n ceea ce pri/ete controlul deciziilor prin care Plenul .onsiliului .oncurenei a aplicat o a(end sau o penalitate cu titlu co(inatoriu. ;2< "nstanele (enionate la alin.;1< pot reduce sau (a7ora a(enzile sau penalitile cu titlu co(inatoriu aplicate, iar +n cazul +n care constat c decizia pri/ind constatarea +nclcrii i1sau aplicarea a(enzii sau a penalitii este ne+nte(eiat i1sau este adoptat cu +nclcarea procedurii, acestea pot anula a(enzile sau penalitile cu titlu co(inatoriu aplicate. Arti$olul 7;. 2epararea pre7udiciului cauzat prin practici anticoncureniale interzise ;1< "ndependent de sanciunile aplicate potri/it pre/ederilor prezentei legi, dreptul la aciune al persoanelor fizice i1sau 7uridice pentru repararea integral a pre7udiciului ce le9a fost cauzat printr9o practic anticoncurenial interzis de prezenta lege r(+ne rezer/at. ;2< Persoanele fizice sau 7uridice care se consider pre7udiciate printr9o practic anticoncurenial interzis de prezenta lege /or putea +nainta cerere pri/ind acordarea de despgubiri +n ter(en de un an de la data la care decizia .onsiliului .oncurenei pe care se +nte(eiaz aciunea a r(as definiti/ sau a fost (eninut, +n tot sau +n parte, printr9o @otr+re 7udectoreasc definiti/ i ire/ocabil. Arti$olul 80. 2spunderea pentru aciuni de concuren neloial ;1< "nstana /a obliga persoana care s/+rete o aciune de concuren neloial s +nceteze aciunea sau s +nlture consecinele, s restituie docu(entele confideniale +nsuite +n (od ilicit de la deintorul lor legiti( i, dup caz, s plteasc despgubiri pentru daunele pricinuite, confor( legislaiei +n /igoare. ;2< =a cererea deintorului legiti( al secretului co(ercial, instana poate dispune (suri de interzicere a e%ploatrii industriale i1sau co(erciale a produselor rezultate din +nsuirea ilicit a secretului co(ercial sau distrugerea acestor produse. "nterdicia +nceteaz atunci c+nd infor(aia prote7at a de/enit public. ;3< 0ac /reuna dintre aciunile de concuren neloial cauzeaz daune patri(oniale sau (orale, cel pre7udiciat este +n drept s se adreseze instanei co(petente cu aciune +n rspundere ci/il corespunztoare. ;4< Prin @otr+rea dat asupra fondului, instana poate dispune ca (rfurile sec@estrate s fie /+ndute, dup distrugerea falselor (eniuni. 0in su(a obinut +n ur(a /+nzrii se /or acoperi (ai +nt+i despgubirile acordate. ;!< 0reptul la aciune +n concuren neloial aparine persoanelor fizice i 7uridice care practic acti/itate de +ntreprinztor, cu condiia ca +ntre acestea i autorul faptei s e%iste un raport de concuren, adic s e%ercite un gen de acti/itate identic sau si(ilar.

;#< 0ac aciunea de concuren neloial a fost s/+rit de un salariat +n e%ercitarea atribuiilor de ser/iciu, patronul rspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, cu e%cepia cazului +n care /a putea do/edi c, potri/it uzanelor, nu era +n (sur s pre/in co(iterea faptei. ;&< Persoanele care au creat +(preun pre7udiciul rspund solidar pentru actele sau faptele de concuren neloial s/+rite. ;'< Pentru luarea unei (suri ce nu sufer a(+nare se pot aplica dispoziiile art.1&491&) din .odul de procedur ci/il. ;)< 0reptul la aciune pre/zut de alin.;3< se prescrie +n ter(en de un an de la data la care pgubitul a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc dauna i pe cel care a cauzat9o, dar nu (ai t+rziu de trei ani de la data s/+ririi faptei. S#$%iun#a a 2&a "#r)#n#l# d# pr#+$rip%i# Arti$olul 81. 3er(enele de prescripie pentru aplicarea de sanciuni ;1< 0reptul .onsiliului .oncurenei de a aplica sanciuni pentru +nclcarea pre/ederilor prezentei legi se supune ur(toarelor ter(ene de prescripie> a< un an, +n cazul +nclcrilor ce in de concuren neloial pre/zute la art.1!91)? b< trei ani, +n cazul +nclcrii pre/ederilor art.#'? c< cinci ani, +n cazul tuturor celorlalte +nclcri ale pre/ederilor prezentei legi. ;2< 3er(enul de prescripie +ncepe s curg de la data co(iterii +nclcrii. 6n cazul +nclcrilor cu caracter continuu sau repetate, ter(enul de prescripie +ncepe s curg de la data +ncetrii +nclcrii. Arti$olul 82. 6ntreruperea ter(enului de prescripie pentru aplicarea de sanciuni ;1< Orice act e(is de ctre .onsiliul .oncurenei +n scopul e%a(inrii preli(inare sau in/estigrii unei +nclcri +ntrerupe cursul ter(enului de prescripie pentru aplicarea de sanciuni pre/zut la art.'1. 6ntreruperea ter(enului de prescripie produce efect de la data co(unicrii de ctre .onsiliul .oncurenei a actului e(is, co(unicare fcut cel puin unei +ntreprinderi sau asociaii de +ntreprinderi care a participat la s/+rirea +nclcrii. ;2< 3er(enul de prescripie se +ntrerupe prin acte ale .onsiliului .oncurenei, cu( ar fi> a< solicitare de infor(aii, +n scris? b< ordin pri/ind desfurarea inspeciei? c< dispoziie pri/ind iniierea procedurii de in/estigaie. ;3< 6ntreruperea ter(enului de prescripie produce efecte pentru toate +ntreprinderile sau asociaiile de +ntreprinderi care au participat la s/+rirea +nclcrii. ;4< 0up +ntreruperea cursului ter(enului de prescripie +ncepe s curg un nou ter(en, cu o durat si(ilar, de la data la care .onsiliul .oncurenei a e(is unul din actele (enionate la alin.;2<. 3er(enul de prescripie /a e%pira cel t+rziu +n ziua +n care s9a scurs o perioad egal cu dublul ter(enului de prescripie aplicabil pentru s/+rirea +nclcrii +n cauz, fr s fi aplicat .onsiliul .oncurenei o sanciune pre/zut de prezenta lege. Arti$olul 83. 3er(enul de prescripie pentru e%ecutarea sanciunilor ;1< Orice act al .onsiliului .oncurenei e(is +n scopul e%a(inrii preli(inare sau in/estigrii unei +nclcri +ntrerupe cursul ter(enului de prescripie pentru aplicarea sanciunilor pre/zut la art.'1. 6ntreruperea ter(enului de prescripie produce efect de la data co(unicrii actului de ctre .onsiliul .oncurenei, co(unicare fcut cel puin unei +ntreprinderi sau asociaii de +ntreprinderi care a participat la s/+rirea +nclcrii. ;2< 3er(enul de prescripie se +ntrerupe prin acte ale .onsiliului .oncurenei, cu( ar fi> a< solicitare de infor(aii, +n scris? b< ordin pri/ind desfurarea inspeciei? c< dispoziie pri/ind iniierea procedurii de in/estigaie. ;3< 3er(enul de prescripie pentru e%ecutarea sanciunilor este +ntrerupt> a< prin co(unicarea unei decizii de (odificare a cuantu(ului iniial al sanciunii sau de refuzare a unei cereri de (odificare? b< prin orice act al .onsiliului .oncurenei e(is +n scopul e%ecutrii silite a sanciunilor. ;4< 0up +ntreruperea cursului ter(enului de prescripie +ncepe s curg un nou ter(en, cu o durat si(ilar, de la data la care .onsiliul .oncurenei a e(is unul din actele (enionate la alin.;2<. 3er(enul de prescripie /a e%pira cel t+rziu +n ziua +n care s9a scurs o perioad egal cu dublul ter(enului de prescripie

aplicabil pentru s/+rirea +nclcrii +n cauz, fr s fi aplicat .onsiliul .oncurenei o sanciune pre/zut de prezenta lege. ;!< 3er(enul de prescripie pentru e%ecutarea sanciunilor se suspend> a< pe perioada +n care se poate efectua plata? b< pe perioada +n care e%ecutarea silit a plii este suspendat +n te(eiul unei @otr+ri a instanei de 7udecat. S#$%iun#a a 3&a Politi$a d# $l#)#n%* Arti$olul 88. Sfera i condiiile de aplicare a politicii de cle(en ;1< .le(ena este reco(pensa acordat de .onsiliul .oncurenei pentru cooperarea +ntreprinderilor i asociaiilor de +ntreprinderi cu .onsiliul .oncurenei, +n cazul +n care acestea s+nt sau au fost parte a unui acord anticoncurenial. ;2< Politica de cle(en nu se aplic acordurilor orizontale sau /erticale care, confor( legii, pot fi e%ceptate de la interdicia pre/zut la art.! alin.;1<. ;3< 6ntreprinderile i asociaiile de +ntreprinderi pot obine i(unitate la a(end sau reducerea cuantu(ului acesteia dac +ndeplinesc condiiile pre/zute de prezenta lege. ;4< Orice declaraie +naintat de o +ntreprindere .onsiliului .oncurenei +n scopul beneficierii de cle(en face parte integrant din dosarul cauzei, dac +ntreprinderii respecti/e i se acord cle(ena de ctre .onsiliul .oncurenei. Aceasta nu poate fi di/ulgat sau utilizat +n alte scopuri dec+t pentru aplicarea art.!. ;!< Accesul la e%plicaii este acordat doar prilor i(plicate, cu condiia ca acestea s se anga7eze, +(preun cu reprezentanii +(puternicii legal care pri(esc acces +n nu(ele lor, s nu fac copii, prin (i7loace (ecanice sau electronice, ale oricror infor(aii din e%plicaiile la care este acordat accesul. Aceste persoane trebuie s asigure faptul c infor(aiile obinute din e%plicaie /or fi utilizate doar pentru scopurile (enionate la alin.;4<. Alte persoane, precu( autorii pl+ngerilor, nu au acces la e%plicaii. .onsiliul .oncurenei /a considera c acest tip de protecie specific nu se (ai 7ustific din (o(entul +n care solicitantul dez/luie unor tere persoane coninutul cererii. ;#< .onsiliul .oncurenei nu poate lua nicio decizie +n ceea ce pri/ete oportunitatea acordrii i(unitii condiionate sau oportunitatea reco(pensrii /reunei solicitri de cle(en +n cazul +n care se constat c solicitarea se refer la +nclcri care depesc ter(enul de prescripie de ! ani pre/zut la art.'1, deoarece o astfel de cerere nu ar (ai a/ea obiect. Arti$olul 89. "(unitatea la a(end "(unitatea la a(end reprezint e%onerarea de la aplicarea a(enzii pentru +nclcarea pre/ederilor art.! alin.;1<. $%ist dou tipuri de i(unitate la a(end> de tip A i de tip 8. Arti$olul 8:. "(unitatea de tip A ;1< .onsiliul .oncurenei /a acorda i(unitate de tip A la a(end dac s+nt +ndeplinite cu(ulati/ ur(toarele condiii> a< +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi este pri(a care furnizeaz infor(aii i ele(ente probatorii care, +n opinia .onsiliului .oncurenei, per(it declanarea procedurii de in/estigaie i efectuarea de inspecii? b< la data furnizrii ele(entelor probatorii, .onsiliul .oncurenei nu deinea suficiente ele(ente pentru declanarea procedurii de in/estigaie sau efectuarea de inspecii? c< s+nt +ndeplinite condiiile generale pentru acordarea cle(enei pre/zute la art.)*. ;2< Pentru ca .onsiliul .oncurenei s poat declana procedura de in/estigaie i s poat efectua inspecii +n confor(itate cu pre/ederile alin.;1<, +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi trebuie s furnizeze ur(toarele infor(aii i ele(ente probatorii> 1< o declaraie care s includ, +n (sura +n care +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi are cunotin despre aceste ele(ente la (o(entul +naintrii cererii> a< o descriere detaliat a (odului de organizare a presupusului acord, inclusi/> 9 scopurile sale, acti/itile i (odalitatea de funcionare? 9 produsele i(plicate, aria geografic, durata de funcionare i /olu(ele de pia esti(ate a fi afectate de ctre presupusul acord? 9 datele i locurile de +nt+lnire, coninutul discuiilor i participanii la +nt+lnirile desfurate +n cadrul presupusului acord? 9 toate e%plicaiile rele/ante +n legtur cu ele(entele probatorii furnizate pentru a susine cererea?

b< nu(ele i adresa +ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi care +nainteaz cererea pentru acordarea i(unitii, precu( i nu(ele i adresele tuturor celorlalte +ntreprinderi sau asociaii de +ntreprinderi care particip sau au participat la presupusul acord? c< nu(ele, funciile, a(plasarea birourilor i, +n caz de necesitate, adresele de do(iciliu ale persoanelor care, din infor(aiile +ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi, s+nt sau au fost parte a presupusului acord, inclusi/ a persoanelor care au fost i(plicate +n nu(ele solicitantului? 2< alte probe +n legtur cu presupusul acord, aflate +n posesia +ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi ori disponibile la (o(entul +naintrii cererii, incluz+nd +n (od particular orice probe din perioada +nclcrii suspectate. ;3< 0eclaraiile pot lua for(a unor docu(ente scrise i se(nate de ctre reprezentani ai +ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi ori de +(puternicii +n nu(ele acestora sau pot fi efectuate oral, +n acest caz fiind +nregistrate pe suport (agnetic. Arti$olul 87. "(unitatea de tip 8 ;1< .onsiliul .oncurenei /a acorda i(unitate de tip 8 la a(end dac s+nt +ndeplinite cu(ulati/ ur(toarele condiii> a< +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi este pri(a care furnizeaz infor(aii i ele(ente probatorii ce /or per(ite .onsiliului .oncurenei s stabileasc +nclcarea pre/ederilor art.! alin.;1<? b< la data furnizrii ele(entelor probatorii, .onsiliul .oncurenei nu deinea suficiente ele(ente pentru a stabili +nclcarea pre/ederilor art.! alin.;1<? c< nicio +ntreprindere sau asociaie de +ntreprinderi nu obinuse i(unitatea confor( art.'# +n legtur cu presupusul acord? d< s+nt +ndeplinite condiiile generale pentru acordarea cle(enei specificate la art.)*. ;2< Pentru a obine i(unitatea de tip 8, +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi trebuie s furnizeze infor(aii i ele(ente probatorii de natura celor pre/zute la art.'# alin.;2<. Arti$olul 88. 6ntreprinderile sau asociaiile de +ntreprinderi e%cluse de la beneficiul i(unitii la a(end 6ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi iniiatoare a acordului i1sau +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi care a +ntreprins (suri pentru a constr+nge alte +ntreprinderi s participe la presupusul acord ori s r(+n parte a acestuia nu pot beneficia de i(unitate la a(end. Acestea pot beneficia de o reducere a cuantu(ului a(enzii, dac +ndeplinesc cerinele i condiiile pre/zute de prezenta lege. Arti$olul 8;. 2educerea cuantu(ului a(enzii ;1< 6ntreprinderile sau asociaiile de +ntreprinderi care dez/luie participarea lor la un acord ce afecteaz concurena, dar care nu +ndeplinesc condiiile pentru obinerea i(unitii, pot beneficia de o reducere a cuantu(ului a(enzii fa de ni/elul care le9ar fi fost aplicat +n (od nor(al. ;2< Pentru a putea beneficia de reducerea (enionat la alin.;1<, +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi trebuie s furnizeze .onsiliului .oncurenei ele(ente probatorii referitoare la pretinsa +nclcare a legii, care s aduc o contribuie supli(entar se(nificati/ +n raport cu cele aflate de7a +n posesia acestuia i trebuie s +ndeplineasc condiiile generale pentru acordarea cle(enei. ;3< .ontribuia supli(entar se(nificati/ se refer la (sura +n care ele(entele probatorii, necunoscute p+n la acea dat, furnizate de o +ntreprindere sau asociaie de +ntreprinderi consolideaz, prin +nsei natura lor i1sau prin gradul lor de precizie, capacitatea .onsiliului .oncurenei de a de(onstra e%istena presupusului acord. ;4< $le(entele probatorii scrise pro/enind din perioada la care faptele se raporteaz au o contribuie (ai (are dec+t cele stabilite ulterior. ;!< $le(entele probatorii care au o legtur direct cu faptele +n cauz /or fi considerate ca fiind (ai i(portante dec+t cele care nu au dec+t o legtur indirect cu faptele respecti/e. ;#< $le(entele probatorii concludente /or fi considerate ca a/+nd o contribuie supli(entar (ai i(portant dec+t ele(entele probatorii, precu( declaraiile, care necesit /erificarea i coroborarea cu alte surse, +n situaia +n care s+nt contestate. ;&< 6n toate deciziile e(ise, la sf+ritul procedurii de in/estigaie, .onsiliul .oncurenei /a deter(ina ni/elul reducerii de care /a beneficia +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi, raportat la a(enda care i9ar fi fost aplicat +n (od nor(al> a< pentru pri(a +ntreprindere care furnizeaz ele(ente probatorii ce aduc o contribuie supli(entar se(nificati/ B o reducere cuprins +ntre 3*C i !*C? b< pentru a doua +ntreprindere care furnizeaz ele(ente probatorii ce aduc o contribuie supli(entar se(nificati/ B o reducere cuprins +ntre 2*C i 3*C?

c< pentru celelalte +ntreprinderi care furnizeaz ele(ente probatorii ce aduc o contribuie supli(entar se(nificati/ B o reducere de (a%i(u( 2*C. ;'< Pentru a deter(ina ni/elul reducerii +n cadrul fiecreia dintre tranele (enionate la alin.;&<, .onsiliul .oncurenei /a lua +n considerare data la care i9au fost co(unicate ele(entele probatorii ce +ndeplinesc condiiile pre/zute la alin.;2<, precu( i /aloarea contribuiei supli(entare aduse de acestea. ;)< 0ac +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi care solicit reducerea cuantu(ului a(enzii este pri(a care furnizeaz ele(ente probatorii, +n sensul celor pre/zute la alin.;3<9;#<, pe care .onsiliul .oncurenei le utilizeaz pentru a identifica fapte adiionale care conduc la creterea gra/itii sau duratei +nclcrii, .onsiliul .oncurenei nu /a lua +n calcul aceste fapte adiionale la stabilirea cuantu(ului a(enzii aplicate +ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi care le9a furnizat. Arti$olul ;0. .ondiiile generale pentru acordarea cle(enei ;1< Orice +ntreprindere sau asociaie de +ntreprinderi care dorete s solicite i(unitate la a(end trebuie s se adreseze .onsiliului .oncurenei. ;2< 6ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi poate beneficia de cle(en dac +ndeplinete cu(ulati/ ur(toarele condiii> a< coopereaz +n (od real, total, continuu i pro(pt cu .onsiliul .oncurenei pe parcursul +ntregii proceduri de in/estigaie, adic> 9 furnizeaz .onsiliului .oncurenei toate infor(aiile rele/ante i ele(entele probatorii de care dispune sau ar trebui s dispun referitoare la +nclcarea suspectat? 9 r(+ne la dispoziia .onsiliului .oncurenei pentru a rspunde oricrei solicitri care ar putea contribui la stabilirea faptelor +n cauz? 9 nu distruge, nu falsific i nu ascunde infor(aii rele/ante ori ele(ente probatorii referitoare la presupusul acord? i 9 nu dez/luie e%istena cererii pentru cle(en sau coninutul acesteia +nainte ca .onsiliul .oncurenei s trans(it raportul de in/estigaie prilor, cu e%cepia cazului +n care .onsiliul .oncurenei a stabilit altfel? b< a +ncetat, la solicitarea .onsiliului .oncurenei, i(plicarea +n presupusul acord? c< nu a dez/luit intenia sa de depunere a unei cereri pentru cle(en sau ele(ente ale cererii. Arti$olul ;1. Procedura de acordare a i(unitii la a(end ;1< O +ntreprindere sau asociaie de +ntreprinderi care +nainteaz o cerere pentru i(unitate trebuie> a< s furnizeze i(ediat .onsiliului .oncurenei, pe l+ng declaraii, toate infor(aiile i ele(entele probatorii de care dispune +n legtur cu presupusa +nclcare a legii? sau b< s prezinte +n pri( faz infor(aiile de care dispune, +ntr9o for( ipotetic. 6ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi trebuie s prezinte o list descripti/ a ele(entelor probatorii propuse a fi di/ulgate la o dat ulterioar con/enit. Aceast list trebuie s reflecte cu e%actitate natura i coninutul ele(entelor probatorii, pstr+nd caracterul ipotetic al di/ulgrii. .opiile docu(entelor, din care au fost eli(inate pasa7e sensibile, pot fi utilizate pentru a de(onstra natura i coninutul ele(entelor probatorii prezentate +n lista descripti/. u(ele +ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi solicitante, precu( i nu(ele altor +ntreprinderi i(plicate +n presupusa +nelegere nu s+nt necesare a fi di/ulgate p+n la (o(entul +n care s+nt furnizate ele(entele probatorii indicate +n lista descripti/. 3rebuie identificate cu claritate tipul +nclcrii, produsul i(plicat +n presupusul acord, aria geografic afectat, precu( i durata esti(at a presupusei +nclcri. ;2< .onsiliul .oncurenei /a confir(a +n scris pri(irea cererii de i(unitate la a(end, precu( i data i ora la care +ntreprinderea a furnizat ele(entele probatorii (enionate. ;3< 0up ce a pri(it infor(aiile i ele(entele probatorii furnizate confor( alin.;1< lit.a< din prezentul articol i a /erificat dac acestea +ndeplinesc condiiile pre/zute la art.'# alin.;1< lit.a< i b< sau la art.'& alin. ;1< lit.a<, b< i c<, .onsiliul .oncurenei acord +ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi, +n scris, i(unitatea condiionat la a(end. ;4< 6n situaia +n care o +ntreprindere sau asociaie de +ntreprinderi a prezentat infor(aiile i ele(entele probatorii +n for( ipotetic, .onsiliul .oncurenei /erific dac natura i coninutul ele(entelor probatorii descrise +n lista (enionat la alin.;1< lit.b< din prezentul articol +ndeplinesc condiiile pre/zute la art.'# alin. ;1< lit.a< i b< sau la art.'& alin.;1< lit.a<, b< i c< i infor(eaz +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi +n acest sens. 0up furnizarea ele(entelor probatorii, dar nu (ai t+rziu de data con/enit, i dup ce a /erificat c acestea corespund descrierii fcute +n list, .onsiliul .oncurenei +i /a acorda +n scris +ntreprinderii sau asociaiei de +ntreprinderi i(unitatea condiionat la a(end. ;!< .onsiliul .oncurenei /a infor(a +n scris +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi despre ne+ndeplinirea condiiilor pre/zute la art.'# i '&.

;#< 6n situaia +n care e%ist (ai (ulte solicitri pentru acordarea i(unitii, .onsiliul .oncurenei e%a(ineaz cererile referitoare la aceeai potenial +nclcare a legii +n ordinea cronologic a pri(irii lor. ;&< 0ac, la sf+ritul procedurii de in/estigaie, +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi +ndeplinete condiiile pre/zute la art.'# sau '&, dup caz, .onsiliul .oncurenei +i acord prin decizie i(unitate la a(end. 6n situaia +n care, la sf+ritul procedurii de in/estigaie, +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi nu +ndeplinete condiiile pre/zute la art.'# sau '&, aceasta nu /a beneficia de i(unitate. ;'< 6ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi poate s infor(eze +n orice (o(ent .onsiliul .oncurenei c nu (ai dorete continuarea procedurilor referitoare la cererea sa. 6n aceast situaie, +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi poate retrage infor(aiile i docu(entele +naintate .onsiliului .oncurenei +n /ederea acordrii i(unitii sau poate solicita ca acestea s fie luate +n considerare pentru o e/entual reducere a a(enzii. Acest lucru nu poate +(piedica .onsiliul .oncurenei s se foloseasc de drepturile sale de in/estigaie pentru a obine infor(aiile respecti/e. Arti$olul ;2. Procedura beneficierii de reducere a a(enzii ;1< O +ntreprindere sau asociaie de +ntreprinderi care dorete s beneficieze de reducerea cuantu(ului a(enzii confor( art.') alin.;2< trebuie s +nainteze o cerere .onsiliului .oncurenei i s prezinte suficiente ele(ente probatorii ale presupusului acord. Orice furnizare /oluntar a unor ele(ente probatorii ctre .onsiliul .oncurenei, de natur a fi luat +n considerare pentru a beneficia de trata(entul fa/orabil pre/zut la art.'), trebuie s fie clar identificat la (o(entul trans(iterii ca fc+nd parte dintr9o solicitare pentru reducerea cuantu(ului a(enzii. ;2< .onsiliul .oncurenei confir( +n scris pri(irea cererii pentru reducerea cuantu(ului a(enzii i fiecare furnizare ulterioar de ele(ente probatorii, indic+nd data i ora e%act a fiecrei furnizri. .onsiliul .oncurenei nu se pronun asupra unei cereri pentru reducerea cuantu(ului a(enzii +nainte de a lua o decizie cu pri/ire la o cerere e%istent pentru i(unitate condiionat la a(end referitoare la aceeai +nclcare. ;3< 6n cazul +n care .onsiliul .oncurenei a7unge la concluzia preli(inar c ele(entele probatorii prezentate de +ntreprindere sau asociaia de +ntreprinderi aduc o contribuie supli(entar se(nificati/ confor( art.') alin.;2< i ;3< i c +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi a +ndeplinit condiiile pre/zute la art.)* alin.;2< i la alin.;1< al prezentului articol, acesta infor(eaz +n scris +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi cu pri/ire la posibilitatea de a reduce cuantu(ul a(enzii confor( art.') alin.;&<, dar nu (ai t+rziu de data la care raportul de in/estigaie este trans(is prilor i(plicate. 6n cadrul aceleiai perioade de ti(p, .onsiliul .oncurenei infor(eaz +n scris +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi, dac a7unge la concluzia preli(inar c respecti/a +ntreprindere sau asociaie de +ntreprinderi nu poate beneficia de reducerea cuantu(ului a(enzii. ;4< 6n deciziile pe care le e(ite la finalizarea procedurii de in/estigaie, .onsiliul .oncurenei /a e/alua situaia final a fiecrei +ntreprinderi sau asociaii de +ntreprinderi care a +naintat o cerere pentru reducerea cuantu(ului a(enzii i /a deter(ina> a< dac ele(entele probatorii furnizate de ctre +ntreprindere sau asociaia de +ntreprinderi aduc o contribuie supli(entar se(nificati/ +n raport cu ele(entele probatorii aflate de7a +n posesia .onsiliului .oncurenei? b< dac au fost +ndeplinite condiiile pre/zute la art.') alin.;2<? c< ni/elul e%act al reducerii de care beneficiaz +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi confor( art.') alin.;&<. ;!< 6n cazul +n care .onsiliul .oncurenei constat c +ntreprinderea sau asociaia de +ntreprinderi nu a +ndeplinit condiiile pre/zute la art.') alin.;2<, aceasta nu /a beneficia de cle(en. Capitolul I3 ISPO!III 7INALE 4I "RAN!I"ORII Arti$olul ;3. ;1< Prezenta lege intr +n /igoare la data publicrii, cu e%cepia pre/ederilor ce in de acceptarea anga7a(entelor propuse de +ntreprinderi, care se pun +n aplicare cu +ncepere de la 1 ianuarie 2*1!. ;2< 6n ter(en de 2 luni de la data intrrii +n /igoare a prezentei legi, Agenia aional pentru Protecia .oncurenei se reorganizeaz +n .onsiliul .oncurenei, care de/ine succesor al Ageniei aionale pentru Protecia .oncurenei. ;3< P+n la 1 noie(brie 2*12, Au/ernul, +n co(un cu .onsiliul .oncurenei, /a prezenta Parla(entului propuneri pri/ind (odificarea legislaiei referitoare la ni/elul de salarizare a .onsiliului .oncurenei. ;4< 0irectorul general al Ageniei aionale pentru Protecia .oncurenei i cei doi ad7unci ai acestuia, nu(ii +n funcie +n condiiile =egii nr.11*39D"E din 3* iunie 2*** cu pri/ire la protecia concurenei, /or

e%ercita funcia de preedinte i, respecti/, de /icepreedini ai Plenului .onsiliului .oncurenei p+n la dese(narea co(ponenei Plenului .onsiliului .oncurenei +n confor(itate cu pre/ederile prezentei legi. ;!< Pl+ngerile i cauzele ale cror proceduri de e%a(inare de ctre Agenia aional pentru Protecia .oncurenei nu s9au +nc@eiat p+n la data intrrii +n /igoare a prezentei legi se e%a(ineaz confor( nor(elor de procedur pre/zute de prezenta lege i nor(elor (ateriale, inclusi/ celor pri/ind rspunderea pentru +nclcarea legislaiei concureniale, pre/zute de legea +n /igoare la data co(iterii +nclcrii. ;#< =itigiile care la data intrrii +n /igoare a prezentei legi se afl +n proces de e%a(inare se soluioneaz +n confor(itate cu nor(ele legii +n /igoare la data apariiei litigiului.
&'rt.93 modificat "rin -e$ea nr.174 din 12.07.2013+ !n vi$oare 02.0..2013/

Arti$olul ;8. 6n ter(en de # luni de la data publicrii prezentei legi, .onsiliul .oncurenei> a< /a elabora i /a adopta actele nor(ati/e necesare punerii +n aplicare a prezentei legi? b< /a aduce actele sale nor(ati/e +n concordan cu pre/ederile prezentei legi? c< /a prezenta, +n co(un cu Au/ernul, propuneri de (odificare a legislaiei +n /igoare, +n scopul asigurrii co(patibilitii cu prezenta lege. Arti$olul ;9. =a data intrrii +n /igoare a prezentei legi, se abrog> =egea nr.)*#9D"" din 2) ianuarie 1))2 pri/ind li(itarea acti/itii (onopoliste i dez/oltarea concurenei ;-onitorul Parla(entului 2epublicii -oldo/a, 1))2, nr.2, art.4#<, cu (odificrile i co(pletrile ulterioare? =egea nr.11*39D"E din 3* iunie 2*** cu pri/ire la protecia concurenei ;-onitorul Oficial al 2epublicii -oldo/a, 2***, nr.1##91#', art.12*!<, cu (odificrile i co(pletrile ulterioare.
PRE4E IN"ELE PARLA2EN"ULUI C<i,in*u/ 11 iuli# 2012. Nr.183. 2arian LUPU

__________ Legile Republicii Moldova 183/11.07.2012 Legea concurenei //Monitorul Oficial 193-197/667, 14.09.2012