Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECIE

Data: 30.01.2014 Gimnaziul Anton Bun u!"i# Cla$a: a III-a In%atato&: Bun u!"i 'a&ia El(%a)*&a!ti!ant+: An &oni! Doina O,i(!tul: Matematic -u,i(!tul: Impartirea exacta la 10 si 100. Ti*ul l(!ti(i: consolidare de priceperi si deprinderi -u,!om*(t(nt(: - consolidarea algoritmului de calculoral si scris al operatiilor; - dezvoltarea capacitatii de a rezolva probleme; - deducerea unor consecinte posibile ce decurg dintr-un set de ipoteze; - Dezvoltarea gandirii matematice; O,i(!ti%( o*(&a.ional(:
s rezolve independent exerci!ii "i probleme ce con!in termeni speci#ici$ demonstr%nd cunoa"terea lor; s deduc prin analogie regula pentru 'mpr!irea la 100; s aplice algoritmii de calcul corespunztori 'mpr!irii la 10 "i 100 'n rezolvarea unor exerci!ii "i probleme; s rezolve exerci!ii cu mai multe opera!ii$ respect%nd ordinea e#ecturii acestora; s exprime clar "i concis semni#ica!ia calculelor #cute 'n rezolvarea unei probleme; /o&ma ( o&0aniza&(: #rontal$ individual. '(to ( 1i *&o!( ((: 'nv!area prin analogie$ explica!ia$ demonstra!ia$ exerci!iul$ problematizarea$ +ocul didactic R($u&$( mat(&ial(: manualul$ caiete$ instrumente de sris$ #i"e de lucru$ creta colorat; /o&m( 1i t("ni!i ( (%alua&(: observa!ia sistematic$ c,estionare oral$ autoevaluarea; Bi,lio0&a2i(: -te#an .acearc$ Mariana Mogo"$ /Matematic Manual pentru clasa a III-a0$ 1ditura 2ramis$ 3ucure"ti$ &00* 4iorica .%r%ial$ 5ristian 6eorge .%r%ial$ Dumitru D. .%r%ial$ Matematic. Culegere auxiliar al manualelor. Teste de evaluare pentru coninutul obligatoriu$ 1d. 1uristica$ Ia"i$ &007 O1 O& O( O) O*

1tapele lec!iei 1. Moment organizatoric

&. 5apterea aten!iei

Ob. 2ctivitatea 'nv!torului Op. 5er elevilor s pregteasc materialele necesare lec!iei "i asigur climatul de 'ncrederee reciproc pentru reu"ita actului didactic .ropun elevilor s descopere raspunsul la o g,icitoare: C3t( $unt4 %oi a.i a2lat5 Ana, Nina i Irina, Magdalena i Adina, !"#nd c nu prea sunt nori, Au mers s culeag $lori. %iecare a cules Cte zece- apoi au mers &e-au dus $lorile acas 'i le-au a e"at pe mas. Mama mult s-a bucurat, Apoi zece flori a luat ( le dea unei vecine Cu care se-mpac bine. Ce-a rmas, a numrat 'i-n va" le-a a e"at. C#te sunt, voi ai a$lat)

2ctivitatea elevului 1levii pregtesc cele necesare lec!iei

Metode "i procedee conversa!ia

Mi+loace de 'nv!m%nt 8ala de clas

1valuare Observare sistematic

8unt aten!i "i gsesc rspunsurile la g,icitoare.

exerci!iul

5,estionare oral

(. 2nun!area temei "i a obiectivelor ).4eri#icarea temei *.9eactualizarea cuno"tin!elor

2nun! tema lec!iei "i obiectivele lec!iei 4eri#ic tema avut acas Cal!ul mintal : (x:; *x<; 7x=; (&:<; 1levii citesc tema pentru acas. 8unt aten!i "i dau rspunsuri corecte la 'ntrebri exerci!iul 5alcul mintal 5aietele de teme 5,estionare oral Observarea sistematica

:&:=; <x)>7; =x7-); (&><:); 7):<>); *0-&0:*; *x10; *x &; 7x100; )x10; 100x(; .ropun elevilor un !al!ul o&al. 5are este produsul numerelor * "i =? 5are este di#eren!a numerelor = "i )? 5are este c%tul numerelor )& "i :? 5are este suma numerelor *& "i <? 5are numr 'nmul!it cu = d produsul :&? 2#la!i +umtatea numrului < . 2#la!i numrul cu * mai mare dec%t numrul 10. .ropun elevilor un +oc didactic:$$2+ut-l pe #lutura" sasi gseac #loarea@@A2nexaB 7..redarea noilor cuno"tin!e .rezint problema: Al(6an &u a &(zol%at 30 ( *&o,l(m( 4ia& Alina ( 10 o&i mai *u.in( . C3t( *&o,l(m( a &(zol%at Alina5 .utem rezolva problema?8e discut "i se rezolv problema. 8e ia ca exemplu exerci!iul: )x<;(& ---(&:<;) 'mprtirea este opera!ia invers 'nmul!irii.

5lculeaz suma $di#eren!a $ produsul $ c%tul a dou numere$apic ordinea e#ecturii opera!iilor 'n exerci!ii$

5,estionare oral 5,estionare oral

5alcul oral

1xerci!iul 5,estionare oral

9ezolv sarcina dat

Cocul didactic 1xerci!iul

Di"e de lucu

1valuare scris Observarea sistematica

2scult problema "i 'ncearc s o rezolve oral.

Dau alte exemple de 'nmul!iri #c%ndu-le proba

5aietele de lucru 'n clas

Da!+ 76108704 atun!i 70:7810 Da!+ 7610087004 atun!i 700:10087 8e prezint problema Al(6an &u a &(zol%at 9nt&)o $+*t+m3n+ 300 ( *&o,l(m( 4ia& Alina 4 ( 10 o&i mai *u.in( . C3t( *&o,l(m( a &(zol%at Alina5 8e precizeaz regula algoritmului de 'mprtire la 10 sau la 100 . 44:n num+& natu&al t(&minat !u z(&ou&i $( 9m*a&t( la 10 $au la 1004 9nl+tu&3n ( la &(a*ta lui unul4 &($*(!ti%4 ou+ z(&ou&i.;; 8e #ac oral diverse exerci!ii : (0 : 10; )00 :100; 700 :100; =00 :100; :00 : 10 ; <00 :10 ; :.Dixarea cuno"tin!elor

prin opera!ia invers.

2sculta problema "i o rezolv 5,estionare oral

9e!in algoritmul de 'mpr!ire a unui numr de trei ci#re terminat cu zerouri la 10 sau la 100.

exerci!iul 5,estionare oral

8cot elevii la tabl s vd dac 1levii vor ie"ii la tabl "i exerci!iul au 'n!eles cum se #ac exerci!iile: vor #ace exercitii de tipul: A&*0 > 1*0B : 100 ; =00: A 700 - *00B; A&)0 - &00B :10 ; .ropun elvilor +ocul didactic 9ezolv exerci!iul A 'n & $$5ursa Iste!ilor0 minuteB 5ine rezolv corect "i repede este cel mai $$iste!@@. (00:100x):&x10; .rimii Eiste!i0 vor #i recompensa!i prin cali#icativ.

Fabla de scris 2utoevaluare

5aiete

<. Frans#erul cuno"tin!elor

.ropun spre rezolvare problema :$$ Maria a colec!ionat (&) de timbre rom%ne"ti "i 1:7

1levii citesc problema $ o discut$ vd ce cunosc$ ce nu cunosc "i ce trebuie s

.roblematizarea

5ulegerea de probleme

5,estionare oral

de timbre straine . 1a 'mparte toate timbrele 'n mod egal la 100 de copii. 5%te timbre prime"te #iecare copil? =. Fema pentru acas 10.Gnc,eierea activit!ii Dau tema pentru acas 2precieri verbale

a#le. 9ezolv problema Manualul de matematic

Hoteaz tema pentru acas

2+ut- l pe #lutura" s- "i gseasc #loarea:

<4

& x (& ;

* x 11 ;

&< x ( ;

Ministerul 1duca!iei al 9epublicii Moldova

P&oi(!t i a!ti!
Ia matematic
Subiectul*Impartirea

exacta la
Gnv!tor: 3unduc,i Maria 1lev-practicant: 2ndronic Doina

10,100

5,i"inu &01)