Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC Data: 11.02.

2014 Clasa: a III-a Gimnaziul Anton Bunduchi Practicant: Andronic Doina Aria curricular: Matematica si Stiinte Disciplina: Matematica u!i"ctul: Impartirea cu rest diferit de 0 Tipul d" l"c#i": de predare-invatare O!i"cti$ %undam"ntal: efectuarea impartirii cu rest a doua numere pe baza scaderii repetate. O!i"cti$" op"ra#ional": O1 sa foloseasca in e ercitii terminolo!ia specifica operatiei de impartire: deimpartit" impartitor" cat" rest# O2 sa stabileasca le!atura dintre deimpartit" impartitor" cat si rest aplicand-o in e ercitii diverse# O$ sa aplice al!oritmul de efectuare a impartirii cu rest# O4 sa realizeze proba unei impartiri cu rest# O% sa afle resturile posibile pentru diferite impartiri# trat"&ii didactic": '( )"tod" *i proc"d"": e plica&ia" conversa&ia" e ercitul" invatarea prin descoperire" munca independent'. +( R"surs": a( de timp: %0 min b( biblio!rafice: M. )or!an Exerciii i probleme de matematic, *d. +aba" ,ucure-ti" 200.# *. Isar" Matematic, clasa a II-a, culegere-caiet, *d. /e0nopress" Ia-i" 2001 ,( -orma d" or&anizar" a acti$it#ii: frontal" individual

Timp alocat 2 min )om"nt or&anizatoric /"ri%icar"a t"m"i Actualizar"a cunostin#"lor 1 min

O!( Op(

Continuturil" in$atarii

trat"&ii didactic" )i.loac" d" in$at( )"tod" *i proc"d""

E$aluar"

Se asi!ur' lini-tea 2n clas'" se pre!'tesc materialele necesare. Se verifica tema. 3umarul pe care il impartim se numeste ...... 45eimpartit(. 5ati un e emplu in care 8etoanele cu +onversatia deimpartitul sa fie 6. terminolo!ie 7ezultatul operatiei de impartire se numeste .... ,lutac9 * ercitiul cat. 5ati un e emplu in care catul sa fie 2 3umarul la care se imparte se numeste ...... impartitor. 5ati un e emplu in care impartitorul sa fie $. Operatia de impartire este ...... scadere repetata. :stazi vom aprofunda cunostintele le!ate de impartire" invatand sa facem impartiri cu restul mai mare decat 0. *u am un prieten foarte dra!" pe care il c0eama *rasmus" iar el a venit astazi cu $ prieteni de-ai ?rsuletii de sai: /i!rila" Martinica si 8u;u. *rasmus este din plus 3orve!ia" iar prietenii sai sunt din )ermania" @oto!rafii ,el!ia si :merica. *i bine" *rasmus are nevoie de a;utor. 5in calatoriile sale" a venit cu foto!rafii pe care nu stie cum sa le imparta prietenilor lui. 3u stie daca ii mai raman foto!rafii neimpartite. *l vrea sa le imparta in mod e!al. +um va proceda si cate va da fiecarui prieten< =aideti sa il a;utam> 5eci" *rasmus are 1 foto!rafii. Imparte cate una 2

O1

+apacitatea de a utiliza terminolo!ia specifica

Anuntar"a t"m"i Captar"a at"n#i"i

2 min

Diri.ar"a in$atarii

fiecarui prieten. +ate foto!rafii mai are acum< Mai putine> 1$A4 Mai da cate o foto!rafie fiecarui prieten. 5eci fiecare prieten are cate doua> 5aca am luat $ inseamna ca are mai putine acum> 4$A1 Mai poate da fiecaruia cate o foto!rafie< 3u" pentru ca nu are destule> 1 B $ Crin urmare" a avut 1 din care a impartit in mod e!al la $ prieteni cate 2 si a ramas cu 1 neimpartita 4rest( 1$$A1 1
4deimpartit(

Invatarea prin descoperire * plicatia +onversatia

$
4impartitor(

2
4cat(

4rest 1(
4rest(

Se mai putea face in alt mod< :tentie> 1 : $ A 2 4!asim catul( -. Inmultesc catul cu impartitorul 42 $ A .( A 1 Scad din deimpartit produsul obtinut 41 .( PROBA: $ prieteni cu cate 2 foto!rafii plus una ramasa 2 $ D1 A 1 4cat impartitor D rest A deimpartit( 7estul este intotdeauna impartitorul>> 7BI mai mic decat

O4

+apacitatea de a efectua proba

O2 O%

Se dau e ercitii :flati catul si restul impartirilor: 4:2A 1. : % A 2. : % A %:2A 11 : % A 6:%A .:2A 1$ : 1 A 1$ : 1 A Croblema: EDinu are 13 bomboane El ofera prietenilor cate ! bomboane "entru cati colegi ii a#ung bomboanele$ %ate ii raman$& %orina a cules g'iocei Ea a facut ( buc'ete cu cate ) g'iocei si i-au ramas * %ati g'iocei a cules %orina$

O$

Munca independenta +apacitatea de a afla restul unei impartiri * ercitiul +apacitatea de a aplica al!oritmul unei impartiri cu rest

R"alizar"a %"dd!ac0ului 1nch"i"r"a acti$it#ii

1 min

Spune daca propozitiile urmatoare sunt adevarate sau false: a( daca impartitorul este 1" restul poate fi F# b( daca impartitorul este $" restul poate fi $# c( daca impartitorul este F" restul poate fi 6# d( daca impartitorul este %" catul 2 si restul $" atunci deimpartitul este 1$. Se realizeaza permanent prin incura;ari si limba; non verbal. Se d' o tem' de rezolvat 2n clas'. +aietele de conversa&ia lucru

Ministerul *ducatiei al 7epublicii Moldova

3r.GGGGGGGGGGG

Proiect didactic la matematica Impartirea cu rest diferit de 0


Data:11.02.2014

+0isinau 2014