Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA:19.03.2010.
CLASA (Elev): a Va i a VI-a
SUBIECTUL ACTIVITAII: C!le"iali#a#e i $%ie#e&ie
DO'E(IUL ACTIVIT)II: Consiliere(profesorul de sprijin nu desfasoara activitati de consiliere ca
profesorul psihopedagog consilier) / eu va sugerez Activitate de comunicare si interrelationare
TIPUL ACTIVIT)II: Mixt(nu faceti activitate de predare) de grup
SCOPUL ACTIVIT)II: Stailirea criteriilor valorice de alegere a prietenilor.
OBIECTIVELE OPERAIO(ALE:
Cognitive: !"# S identifice povestea din care fac parte imaginile#
!$# S sesizeze asemnrile %i deoseirile &ntre coleg %i prieten'
!(# S staileasc criterii valorice de alegere a prietenilor'
!)# S dea/ gaseasca exemple din via*a proprie legate de tema discutat'
!+# S deoseeasc/recunoasca adevrata prietenie in diferite situatii'
!,# S desprind &nv*minte despre prietenie din lecturile studiate#
Afective: !-# S participe activ %i cu interes la activitate#
.sihomotorii: !/# S0%i coordoneze mi%crile pentru a pstra o pozi*ie corect la scris '
Comportamentale: !1# S urmreasc cu aten*ie instruc*iunile date 2 este inclus in !-
STRATE*II DIDACTICE
a) +e#!,e i $%!-e,ee: 3xerci*iul4 explica*ia4 conversa*ia4 oservarea4 demonstra*ia4 prolematizarea4 studiul
de caz(nu faceti in aceasta activitate studiu de caz4 care nu este un procedeu didactic)4 lectura explicativ#
.) /!%+e ,e !%"a&i0a%e: frontal(este activitate frontala daca se adreseaza unei clase4 aici fiind vora de
o activitate de grup)4 individual'
-) +i1l!a-e ,i,a-#i-e: 2i%e de lucru individuale (anexa")' fi%e cu provere (anexa $)' fi%e de lucru
(anexa()' plan%e cu pove%ti ilustrate#
D3%a#a: (+ min
Bi.li!"%a/ie:
5umitru4 6on Alexandru4 Consilierea .sihopedagogic4 3d# .olirom4 6a%i4 $77/#
8edelcu 3lena4 3duca*ie civic4 3d# A994 :ucure%ti4 "11-#
:anea Silvia4 Morr%u ;iolanda Cristin4 <hid de resurse practice pentru activitatea de consiliere %i
orientare a elevilor4 3d# .erformantica4 6a%i4 $771#
53S=>?@AAA3A ACB6;6B>C66
Se-ve&4ele
a-#ivi#54ii
#i+$
O.. C!&4i&3#3l a-#ivi#54ii S#%a#e"ii ,i,a-#i-e Eval3a%e
Metode %i
procedee
Mijloace de
&nv*mDnt
"# Moment
organizatoric
" min
Asigur condi*iile necesare desf%urrii lec*iei' pregtesc
materialele necesare#
$#Captarea
aten*iei
$ min
!"# Se vor prezenta diverse plan%e ce ilustreaz con*inutul unei poezii#
3levii sunt ruga*i s descrie ceea ce vd &n aceste plan%e#
(# Anun*area
temei
" min
!1#
;oi anun*a tema %i oiectivele lec*iei
)# 5esf%urarea
activit*ii
$7 min
!1#
!$#
!(#
!)#
!+#
!,#
!-#
!/#
Citesc poezia Doi prieteni de 3lena =arago# ;oi &ntrea elevii dac
imaginile prezentate pot avea vre0o legtur cu poezia apoi pe aza
unor &ntreri voi conduce discu*ia cu tema prietenia#
Care este rela*ia dintre cei doi copii E
;oi ave*i prieteniE
.e cine alegem ca prieteniE (cei care ne ajut la nevoie4 cei
care se aseamn cu noi4 cei cu care ne &n*elegem mai ine)
Care este diferen*a dintre colegialitate %i prietenieE .utem
avea colegi4 tovar%i de joac4 dar nu to*i ne sunt prieteni#
Ce criterii folosim &n alegerea prietenilorE Se va cere
elevilor s noteze pe fi%a dat la anexa " calit*ile %i
defectele unui prieten4 fr s men*ioneze numele acestuia#
Se va aprecia pe aza rspunsurilor date dac respectivul
poate fi considerat prieten sau nu#
@neori &ntre prieteni apar ne&n*elegeri4 conflicte# Ce motive
pot conduce la conflicteE Cum pot fi ele dep%iteE Se vor citi
proverele de pe fi% %i va fi discutat fiecare &n parte#
Ce a*i &nv*at voi din discu*iile purtate astziE
Fn cadrul discu*iilor pe aza &ntrerilor se va face mereu trecerea
&ntre via*a real a elevilor %i poezia suport#
+#3valuare
( min
!(#
!/#
!1#

3levii vor avea de completat o fi% tip gril referitoare la criteriile
lor personale de alegere a prietenilor#
Se vor acorda calificative elevilor#
,# Fncheierea
activit*ii
$ min
Se vor formula concluziile generale ale lec*iei dup care se vor face
aprecieri generale %i individuale referitoare la participarea elevilor la
lec*ie#
A83GA "
CA96B>C6 53=3CB3
Cinstit necinstit
Sincer nesincer
Corect incorect
.oliticos nepoliticos
=idel infidel
Modest &ngDmfat4 ludros
;esel4glume* urDcios4 suprcios
5arnic zgDrcit
3conom risipitor
=rumos urDt
!rdonat dezordonat
5isciplinat indisciplinat
A83GA $
3 lucru urDt s0*i Drfe%ti prietenii altor prieteni#
8u0*i vinde ieftin o prietenie veche4 ca s n0o plte%ti prea scump pe cea nou#
Mai ine fr prieteni decDt cu prieteni ri#
Cu prieteni ri4 ru te faci# Cu cel de omenie mnDnci colaci#
.rietenul adevrat e acela care te sftuie%te de ine4 nu care &*i laud neuniile#
A83GA (
Alege varianta cu care e%ti de acord:
a) .rietenul meu treuie s fie:
0 de &ncredere'
0 s mint atunci cDnd are nevoie'
0 sincer &ntotdeauna'
0 artos'
0 un#
) Ce a%tep*i de la prietenul tu:
0 s &*i dea curaj'
0 s nu te aten*ioneze cDnd gre%e%ti'
0 s nu te prseasc la nevoie'
0 s ai acelea%i hoH0uri ca %i tine#
c) Cui refuzi prietenia ta:
0 celor care nu se *in de cuvDnt'
0 celor care schim des prietenii'
0 celor care &%i respect cuvDntul dat'
0 celor de alt etnie4 religie#
d) .roverul care corespunde adevratei prietenii:
0 CDnd &*i faci noi prieteni 4 nu0i ui*i pe cei vechi#
0 .rietenul tuturor este prietenul nimnui#
0 .rietenul la nevoie se cunoa%te#