Sunteți pe pagina 1din 11

Blk Interviul a durat aproximativ 50 de minute , In introducere am fost intrebat de motivele pentru care parasesc fosta Companie , activitatea

pe care am efectuat-o din 1998 de cand am obtinut brevetul de Chief ate si de motivele pentru care doresc sa lucre! la Columbia" #u urmat intrebarile de specialitate, $ trecere in revista a tuturor celor importante in activitatea de Chief $fficer adica intrebari din% - BC C$&' - &(#)* +,(-'. - I+ - I+/+ - #(/$0 , #1#2' 1'1*,0 2,1$I,0,I - +$0#+ , &(I0,(I , - C$0('2 , #C*I,1I &' #1'-(# I1 C$1&I*II &#*' , - 'C&I+ , 3#(*I '0'C*($1IC' , C$('C*II , 1$*IC'+ - +*C4, &(I0,(I ,C'(I1*' /$(* +*#*' C$1*($0, - 1#-I2#*I' , - 3#(*I , C$('C*II , C'(I1*' /$(* +*#*' C$1*($0 ,

1) Etapele de parcurs pentru pregatirea voiajului de la primirea instructiunilor de voiaj ,pana la terminarea incarcarii. Instructiunile de voiaj vor specifica [IMSBC Code esolution MSC !"#$#%)& Informatii pentru marfa Incarcatorul tre'uie sa dea comandantului sau repre(entantului acestuia informatiile necesare despre marfa cu suficient timp inainte de inceperea incarcarii a.i.sa sa se poata lua masurile considerate necesare pentru incarcare si transport al marfii in siguranta Informatiile vor fi inaintate in scris si tre'uie sa contina) * BCS+ si optional numele secundar al marfii * ,rupul de marfa $- si B,-,B,C) * Clasa IM. a marfii * +umarul .+/ precedat de literele /+ pentru marfa daca este aplica'il * Cantitatea totala de marfa oferita * 0actorul de stivuire * 1aca este nevoie de trimming si procedura de trimming * 2redispo(itia marfii la deplasare,inclu(and angle of repose * Certificatul de umiditate $moisture content) si 3M4 $Transportable Moisture Limit) pentru marfa care ar putea deveni lic5ida,insotite de re(ultatele la teste * 2redispo(itia marfii de a forma o 'a(a umeda * 2roprietatile marfii cu privire la incendiu,to6icitate,coro(iune si a consumului de o6igen,daca este aplica'il * 2redispo(itia marfii la autoaprindere,si daca este nevoie de nivelare $trimming) * 2roprietatea marfii de a emana ga(e inflama'ile in contact cu apa,daca este aplica'il * 2roprietatile radioactive ale marfii daca sunt aplica'ile * .rice alte informatii cerute de autoritatile nationale

Informatiile date de incarcator $s5ipper) tre'uie insotite de o declaratie a marfii intr7o forma tipi(ata care poate fi si electronica7Electronic 1ata 2rocessing $E12) sau Electronic 1ata Interc5ange $E1I) Sta'ilirea legaturii cu terminalul de incarcare si sc5im'ul de date $C.2 for Safe 4oding and /nloading of Bul8 Carriers,IMSBC Code esolution MSC !"#$#%)) +ava transmite la terminal E3-,numele navei,indicativul radio,numarul IM.,pavilionul si portul de inregistrare /n plan de incarcare ce contine)cantitatea totala de marfa,reparti(area pe maga(ii,ordinea de incarcare si cantitatea din fiecare secventa,ce dovedeste ca nava are suficiente informatii de pregatire a unui asemenea plan 2escajele de sosire si plecare 3impul necesar pentru de'alastare 4.-,latimea ma6ima,lungimea maga(iilor 1istanta de la linia de plutire pana la prima gura de maga(ie ce va fi incarcata si distanta de la gura de maga(ie pana la copastie 2o(itia scarii de acces la nava -ir draug5t7inaltimea celui mai de sus punct al navei deasupra liniei de plutire 1etalii si capacitatea instalatiei de incarcare a navei +umarul si tipul paramelor de acostare .rice alte detalii cerute de terminal 3erminalul comunica navei +umele danei si timpul estimat de acostare si de terminare al incarcarii Caracteristicile ec5ipamentului de incarcare9descarcare * ata nominala de incarcare9descarcare * +umarul de capete de incarcare9descarcare ce vor fi folosite Caracteristicile danei sau c5eului pe care comandantul tre'uie sa le cunoasca,po(itionarea tranc5etilor,'a'alelor,facilitatilor de legare -dancimea minima a apei in dana si in canalele de apropiere 1ensitatea apei la dana 1istanta ma6ima intre linia de plutire si gura de maga(ie sau rama gurii de maga(ie7care dintre ele este relevanta pentru operatiunile de incarcare,si air7draug5t7ul ma6im Caile de acces la nava Cu ce 'ord se face acostarea :ite(a ma6ima permisa de apropiere de dana de acostare si disponi'ilitatea remorc5erelor,tipul lor si forta de impingere Secventele de incarcare pentru diferite parti(i de marfa si orice alte restrictii daca nu este posi'il sa se incarce marfa in orice ordine si in orice maga(ie .rice proprietati ale marfii care pot pre(enta un risc in contact cu alte marfuri sau re(iduuri de la nava Informatii despre viitoarele operatiuni de manipulare a marfii sau sc5im'ari ale planului e6istent 1aca ec5ipamentul de incarcare9descarcare al terminalului este fi6 sau este limitat in miscari

+umarul de parame necesar pentru acostare -vi(ari despre acostari neo'isnuite .rice restrictie de de'alastare 2escajele ma6ime permise de autoritatile portuare .rice alte informatii cu privire la terminal cerute de comandant 2regatirea navei pentru incarcare +ava tre'uie sa fie din toate punctele apta pentru incarcarea marfii -ctele navei tre'uie sa fie in termenul de vala'ilitate Sa ai'e documentatia de sta'ilitate si manualul de incarcare apro'ate si scrise intr7o lim'a inteleasa de catre ofiterii navei $si in Engle(a,0rance(a sau Spaniola) Sa ai'e gura de maga(ie suficient de mare a.i.marfa sa poata fi in mod satisfacator incarcata,stivuita si descarcata Sa ai'e marcate clar numerele de identificare a maga(iei asa cum sunt ele in manualul de incarcare si planul de incarcare sau descarcare. 4ocali(area,marimea si culoarea acestor numere tre'uie sa fie aleasa a.i. sa fie vi(i'ile si clare operatorului ec5ipamentului de incarcare9descarcare. 2regatirea si inmanarea planului de incarcare initial si a +. S5ip7to7s5ore safet; c5ec8 list Intelegerea intre comandant si repre(entantul terminalului privind rata de incarcare si ordinea de incarcare 4imitari si restrictii privind procedurile de incarcare 2regatirea planului cu ajutorul unui instrument apro'at pe secvente pentru diferitele parti(i de marfa,respectand) Sta'ilitatea navei -sieta navei 2escajele finale si intermediare e(istenta corpului navei $BM,S0) 2lanul va cuprinde si operatiunile de 'alastare9de'alastare a.i.) Sa se evite suprasolicitarea navei Sa se mentina sta'ilitatea Balastarea9de'alastarea sa fie monitori(ata de catre un ofiter al navei Balastarea9de'alastarea sa se faca in timpul agreeat in planul de incarcare 2redarea planului de incarcare epre(entantul terminalului este raspun(ator de incarcare9descarcare in conformitate cu secventele pe maga(ie si tonajul specificate in planul de incarcare9descarcare Incarcarea navei conform planului de incarcare 0inali(area incarcarii,trimmingul navei. Citirea pescajelor si calculul marfii incarcate9descarcate dupa metoda pescajelor .'tinerea permisului de plecare,finali(area semnarii documentelor comerciale, sto<age plan etc. !) Ce tre'uie avut in vedere in timpul incarcarii si descarcarii= Monitori(area operatiunilor de manipulare a marfii Mentinerea legaturii permanente intre terminal si nava

espectarea procedurilor din BC Code privind trimmingul Se va urmari ca marfa din 'd. sa fie ca si cea din td.$evitarea torsionarii) Sc5im'arile in planul de incarcare9descarcare nu se vor face decat cu apro'area comandantului si comunicate repre(entantului terminalului +ava va fi tinuta fara nici un fel de canarisire a.i.sa se elimine orice torsiune Se va monitori(a frecvent cantitatea de marfa incarcata si se va mentine comunicarea astfel incat nava sa poata compara cantitatea comunicata de terminal cu cantitatea calculata de nava prin metoda pescajelor Marfa este rujata cnf. BC Code Comandantul sa se asigure ca spatiile de marfa sunt ventilate,pescajele sunt luate frecvent,maga(iile sunt incarcate9descarcate conform planului,sunt9nu sunt avarii la nava >) IS2S7cine poate s5im'a nivelul de risc la nava= ,uvernul contractant tre'uie sa fi6e(e nivelul de securitate -dministratia unui stat contractant poate sc5im'a nivelul de securitate +ava va lua la cunostinta de sc5im'area nivelului de securitate +ava va confirma catre 02S. initierea implementarii masurilor si procedurilor corespun(atoare in conformitate cu planul de securitate al navei +ava va anunta fara intar(iere autoritatea competenta pe al carei teritoriu este situata facilitatatea portuara si 02S. despre aceasta situatie. SS. si 02S. coordonea(a implementarea masurilor ?) Cate grade$nivele) IS2S sunt= Sunt trei nivele IS2S $de securitate)) Securit; level 1 7 nivelul de securitate la care nava operea(a tot timpul Masuri de securitate minime Securit; level ! nivelul de securitate ridicat atata timp cat e6ista riscul de incident de securitate Masuri de securitate aditionale care se mentin pe o perioada de timp Securit; level > nivel e6ceptional care se aplica pentru o perioada de timp cand este pro'a'il sau iminent riscul de incident de securitate Masuri protective specifice de securitate vor fi mentinute pentru o perioada limitata de timp cand un incident de securitate este pro'a'il sau iminent c5iar daca nu este posi'ila identificarea riscului specific %) Ce tre'uie urmarit dupa plecarea in voiaj$nava incarcata)= Conservarea marfii pe timpul transportului :erificarea Etanseitatii a.i.apa sa nu intre peste marfa 2oate conduce la fluidi(area marfii 2oate conduce la deplasarea marfii si rasturnarea navei -mestecul cu apa poate produce ga(e to6ice,inflama'ile,coro(ive 2oate conduce la avarii la nava 2oate conduce la im'olnaviri,accidente etc Sondarea santinelor in mod regulat :erificarea compo(itiei aerului in maga(ii si spatiile adiacente,daca este ca(ul) concentratia de o6igen concentratia de dio6id de car'on concentratia de metan

:erificarea temperaturii marfii pentru marfurile care sunt predispuse autoaprinderii :entilarea marfii,daca este ca(ul,in functie de recomandarile pentru tipul de marfa din ane6a) :entilarea de suprafata :entiarea fortata :entilare continua ") Cum se pregateste o nava pentru incarcare= 2regatirea maga(iilor de marfa Curatare de resturile anterioare de marfa Spalare Clatire Eliminarea mirosurilor $daca este ca(ul) -tentie la puturi de santina si capace santine,tu'ulatura de santina,valvule non7 return $cu clapet),pompe de santina,tu'uri de sonda etc. :erificarea si pregatirea instalatiilor :erificarea si pregatirea ventilatiei :erificarea si pregatirea sistemului de inc5idere a maga(iilor :erificarea si pregatirea iluminatului :erificarea luminii de semnali(are de canarisire :erificarea si pregatirea instalatiei de incarcare :erificarea si pregatirea portilor etanse :erificarea si pregatire instalatiilor de legare si acostare7 ancore,ca'luri, vinciuri :erificarea si pregatire instalatiei de stins incendiu :erificarea instalatiei si liniei de 'alast)pompe,tu'ulaturi,valvule Instruirea ec5ipajului -ccesul in spatiile inc5ise si cu risc de asfi6iere,to6icitate,otravire,incendiu, fumigare $@or8 2ermit) 2ermisul de lucru cu foc desc5is $Aot <or8 permit) Siguranta personala,respectarea regulilor din SMS $ISM) elatii cu stivatorii Conservarea marfurilor pe timpul transportului 4ivrarea la destinatie fara litigii B) Ce tre'uie avut in vedere in relatiile cu ec5ipajele de alta nationalitate= Interferentele culturale Cultura nationala 7 o'iceiuri,credinte,cutume Cultura intreprinderii $organi(ationala) * ritualuri si sim'oluri, * comportamente si lim'aj comun * povestioare, * valori ale intreprinderii, * mituri * cum merg tre'urile pe7aici, 1imensiuni culturale specifice fiecarei natiuni * Individualism9colectivism 0rance(i,engle(i,germani,americani,filipine(i,indieni7 individualisti

,reci,rusi,u8rainieni,romani,'ulgari,ara'i,africani,spanioli7 colectivisti * 1istanta fata de putere) mare9mica 0rance(i,engle(i,germani,australieni7distanta mica fata de putere omani,'ulgari,ara'i,filipine(i distanta mare fata de putere * 0eminitate9masculinitate 0rance(i,engle(i,romani,germani,greci,ara'i7masculinitate ridicata 0ilipine(i,rusi,u8raineni,t5ailande(i7feminitate ridicata * Evitarea incertitudinii $riscului)) puternica9redusa * :i(iunea asupra timpului) a'ordarea pe termen lung9scurt * /niversalism9particularism * Specific9difu( * -fectiv9neutru etc. 4im'a de lucru si lim'ile vor'ite 4im'ajele de transmitere a mesajelor si informatiilor espectul fata de persoana si fata de ceilalti mem'ri ai ec5ipajului elatiile care pot coe6ista intre mem'rii din aceeasi comunitate si dintre comunitati elatii intre indivi(i

Container Interviul a constat in ) 1"#tributiuni 5enerale C$ este primul ofiter al navei si este primul inlocuitor al comandantului navei in ca!ul in care acesta nu-si poate exercita functia C$ executa planificarea,conducerea operatiunilor privind incarcarea6descarcarea navei,dupa cum este instructionat de catre comandant C$ se subordonea!a direct comandantului navei C$ este seful serviciului punte are in subordine personalul de punte or5ani!ea!a,conduce,indruma si controlea!a personalul din subordinea sa or5ani!ea!a si conduce rolurile navei si instruirea echipa7ului conduce si tine evidentele la materialele de intretinere si de inventar executa cartul de navi5atie ca ofiter sef de cart verifica si controlea!a instalatiile si echipamentele de punte or5ani!ea!a,planifica si conduce activitatea de intretinere a corpului navei si a instalatiilor si echipamentelor de punte 8"#tributiuni ofiter safet9 si controale efectuate in diferite situatii sa initie!e,implemente!e si sa monitori!e!e politica ,pro5ramele si procedurile comisia de sanatate si si5uranta ocupationala sa asiste comisia pentru conformarea la le5islatia si re5lementarile curente privind sanatatea si si5uranta ocupationala cu obiectivul de a se asi5ura ca masurile corecte sunt luate pentru prote7area si5urantei si sanatatii sa ridice constiinta cu privire la sanatate si si5uranta la toate nivelele in interiorul or5ani!atiei

sa cercete!e si sa raporte!e toate accidentele care se intampla la bord sa aprecie!e riscurile de accident si imbolnavire si sa le raporte!e superiorilor sai sa conduca inspectia de safet9 sa participe la intrunirile +afet9 eetin5 Committee sa raspunda de incendiu si rolurile de ur5enta sa coordone!e inre5istrarea si predarea deseurilor periculoase sa primeasaca rapoarte si sa se supuna ordinelor inspectorilor de munca sa aran7e!e testarea si6sau evaluarea locului de munca dpdv al sanatatii si prevenirii accidentelor de catre a5entii6consultanti daca este necesar sa tina le5atura cu or5anele 5uvernamentale si de re5lementare sa coordone!e pre5atirea personalului dpdv al safet9-prim a7utor,prevenirea si cercetarea accidentelor,inspectiile locului de munca si alte probeleme le5ate de implementarea procedurilor de safet9 sa coordone!e procedurile de ur5enta ale comitetului si sa actione!e ca si coordonator al actiunilor de ur5enta ale comitetului sa asiste pe ,ceilalti ofiteri in pre5atirea procedurilor de ur5enta da complete!e,sa revada si actuali!e!e capitolele ce-l privesc din anualul /rocedurilor de ,r5enta +a ia le5atura cu planificatorii,sa aduca la !i planurile,sa or5ani!e!e rolurile si sa evalue!e procedurile +a tina le5atura cu pompierii in privinta procedurilor de ur5enta,comunicatiilor si pro5ramelor de educare in privinta prevenirii incendiului +a coordone!e ale5erea si distribuirea echipamentului de comunicatii de ur5enta catre celelalte compartimente +a indeplineasca si alte atributii care i-au fost incredintate :"#tributiuni ofiter securitate si ca!uri concrete de actiune in diferite situatii +a efectue!e frecvent inspectarea navei pentru a se asi5ura ca se mentin conditiile de securitate +a mentina si supervi!e!e implementarea planului de securitate al navei si amendamentelor acestuia +a coordone!e aspectele de securitate la manipularea marfii si materialelor navei impreuna cu ceilalti membrii din echipa7 si )/+$ +a faca propuneri de modificare ale planului de securitate +a raporte!e ofiterului cu securitatea de la companie orice deficiente si neconformitati identificate in auditurile interne,controalele periodice,inspectiilor si verificarilor de conformitate si sa ia masuri corective +a imbunatateasca atentia si vi5ilenta privind securitatea la bord +a se asi5ure ca se face pre5atirea adecvata personaului de la bord +a raporte!e toate incidentele de securitate +a coordone!e implementarea planului de securitate al navei impreuna cu ofiterul cu securitatea pe companie si )/+$ +a se asi5ure ca echipamentul de securitate,daca exista, este operat corect,testat,calibrat si intretinut ;"$fiter de cart in diferite situatii% cu pilot la bord, pe vi!ibilitate redusa, manevra, 2 &++ - receptionare distress si actiune, mesa7e 1avtex

Cu pilot la bord +a suprave5he!e ambarcarea debarcarea pilotului +a continue conducerea navei in navi5atie +a colabore!e cu pilotul%pericole de navi5atie,repere +a inre5istre!e po!itia navei +a inre5istre!e comen!ile ca carma si masina /e vi!ibilitate redusa +a anunte comandantul +a intareasca ve5hea vi!uala si auditiva folosind in acelasi timp toate mi7loacele disponibile pentru detectarea pericolelor de navi5atie +a poste!e suplimentar personal pentru intarirea ve5hei +a continue navi5atia cu vite!a adaptata +a anunte compartimentul masina a"i"sa fie pre5atit pentru manevra de ur5enta% fie oprirea de ur5enta fie chiar sa puna masinile inapoi In timpul manevrei +a execute atributiile preva!ute de + + <I+ = +a suprave5he!e manevra la postul de manevra prova +a suprave5he!e manevra de acostare,ancorare,le5are la 5eamandura de la postul prova +a mentina comunicatia cu comanda navei de la postul prova +a anunte si sa pre5ateasca personalul pentru manevra 2 &++ ,rmareste mesa7ele primite *ransmite mesa7e de ur5enta la statia de coasta in 7urisdictia -erifica si testea!a '/I(B -erifica si testea!a -3) ,rmareste mesa7ele 1#-*'> si avi!e etc 5"Car5o pro5ram - etape de verificare, parametrii, stabilitate dinamica si statica, marfuri periculoase- cate5orii, se5re5are, conditii /ro5ramul de incarcare Incepe prin primirea informatiilor de la armator <operator,mana5eri etc= Informatii privind marfa,denumire,cantitate,porturi de descarcare,rotatia porturilor si proprietatile acestei marfi Informatii privind portul6porturile de incarcare,dana de incarcare,conditii de incarcare6descarcare Continua cu etapa pre5atirii navei pentru incarcare /re5atirea ma5a!iilor /re5atirea instalatiilor /re5atirea iluminatului de lucru,verificarea balasturilor etc Intocmirea car5o-planului si planului de incarcare6descarcare in ba!a listei de incarcare si a celorlalte documente de marfa * (espectarea stabilitatii navei 1ava sa aiba o stabilitate suficienta in toate situatiile din timpul incarcarii * (espectarea pesca7elor si asietei /recalculul sa asi5ure ca nu va fi depasit pesca7ul maxim in dana si caile de apropiere

/recalculul sa asi5ure pesca7e finale +e va urmari o asieta convenabila * (espectarea conditiilor de re!istenta +e va urmari ca nava sa nu depaseasca B si +) maxime * (espectarea conditiilor de se5re5are <I &2= ? in ca!ul marfurilor periculoase Conditiile privind se5re5area marfurilor periculoase in respectarea termenilor si tablei de se5re5are arcarea po!itiei exacte in car5o-plan a marfii periculoase * (espectarea conditiilor de stivuire arfurile mai 5rele se incarca mai 7os * (espectarea rotatiei porturilor * (espectarea principiului ca nava sa asi5ure un front cat mai mare de lucru la incarcare si descarcare 'tapa operarii <incarcarii-descarcarii= navei +e urmaresc si se suprave5hea!a operatiunile de incarcare conform planului de incarcare +e suprave5hea!a pesca7ele,asieta,balstare-debalastarea navei,stabilitatea +e compara pesca7ele observate cu pesca7ele calculate +e observa conditiile de maree si efectul lor asupra adancimii apei de-a lun5ul danei +e urmareste cantitatea de marfa incarcata dupa ponta7ul navei comparativ cu ponta7ul incarcatorului +e urmareste starea marfii si a ambala7ului,avarii la marfa si nava +e verifica si se controlea!a paramele si le5aturile navei +e restrictionea!a accesul in ma5a!ii si alte spatii inchise +e restrictionea!a lucrul cu foc deschis si permisul de lucru in !ona de operatiuni 'tapa finala 'ste etapa verificarii documentelor de marfa * )ise de ponta7 * ate@s receipt-remarci * Conosamente <B0@s=-inscriere remarci * Calculul cantitatii de marfa comparativ cu pesca7ele navei +e intocmeste si se calculea!a stoAa5e plan-ul * +e calculea!a stabilitatea si re!istenta corpului navei * +e compara pesca7ele calculate cu cele observate +e pre5ateste nava pentru iesire in mare * +e inchid ma5a!ii * +e efectuea!a controale de safet9 si securit9 * +e pun la punct ultimele detalii de navi5atie,aprovi!ionare etc +e semnea!a si se inmanea!a documentele de marfa,surve9-uri etc B"/ro5ram de intretinere si situatii concrete de actiune

'ste una din atributiile C$ +e intocmeste pe perioada intre5ului voia7 +e poate defalca pe perioade mai scurte,decadale,!ilnice +e urmareste intretinerea% Corpului navei Instalatiilor si utila7elor Incaperilor si ma5a!iilor +e respecta in intocmirea pro5ramului intrunirea conditiilor impuse de% #rmator Constructor #lte or5ane abilitate- le5islatie,conventii,re5ulamente -opsirea si peticirea navei <paintin5 and touch-up= +tocul de vopsea-sa corespunda obiectivului ales +e alcatuieste echipa de intretinere +e controlea!a permanent starea de intretinere a corpului navei% 0ocurile si suprafata unde a aparut ru5ina /osibilitatea de a curata ru5ina si a aplica vopsea 2resarea +e controlea!a si se observa starea de 5resare a pieselor in miscare *urnicheti +cripeti (ole Cabluri +arme Balamale +uruburi Inlocuirea unor piese sau mici re5la7e +e controlea!a starea unor componente si se inlocuiesc cu altele noi 3artia de la 1#-*'> 3artia de la inre5istratorul de drum (ole la capacele de la ma5a!ii 2arnituri la usile etanse Broasca de la usa sau incuietori +e re5lea!a 59ro in functie de latitudine si vite!a +e schimba !ona la I1 #(+#*,1#-*'> etc C" arpol - 5unoi si poluare 2unoi si poluare ? anexa - arpol (e5istrul de 5unoi )acturi6bonuri de predare /lanul de colectare si 5estionare a 5unoiului la nava etc

Interviul a durat ?!min. si a constat din intre'ari din) 7 ISM) ce repre(inta 12- si care sint atri'utiile sale in cadrul companiei 7 IS2S) masurile care se iau la nava pentru nivelul de securitate !, decis de autoritatile portuare $sedinta cu ec5ipajul, informarea CS., masuri practice la 'ord.

7 2regatirea navei pentru incarcare pentru diferite tipuri de marfa $minereu 9 car'une 9 cereale) 7 Cargoplanul initial si planuri incarcare. Ce contin si de ce se tine cont pe timpul ela'orari lor 7 Controlul starii marfii pe timpul transportului 7 ,radul de umiditate al marfii si determinarea ei la 'ord 7 Intrarea in spatii inc5ise, actiuni concrete 9 forme ale companiei ce tre'uiesc completate 7 -varii posi'ile la nava pe timpul operarilor $incarcare 9 descarcare), si acte ce se intocmesc in acest ca( si in ce conditii se sting pro'lemele aparute 7 1aca doresc sa devin comandant $+/) Intre'arile au fost strict profesionale si nu s7a incercat o marire a gradului de dificultate pe aspecte speciale ale su'iectelor respective