Sunteți pe pagina 1din 29

AEL 5

LABORATOR - LECŢIE INTERACTIVĂ

Versiunea documentului 2.0 RELEASE

SIVECO Romania SA iulie 2005


AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

CUPRINS

CUPRINS …
………………………………………………………………………………………….2
1. LECŢIE INTERACTIVĂ................................................................................3
1.1. PREGĂTIRE CALCULATOARE ............................................................................. 3
1.2. FLUX OPERAŢII .............................................................................................. 4
1.3. PREGĂTIRE LECŢIE ......................................................................................... 5
1.3.1. Introducere date – meniul {Biblioteca}{Structură ierarhică} ............ 5
1.4. CREARE LECŢIE/TEST ..................................................................................... 6
1.4.1. Creare director.................................................................................... 6
1.4.2. Drepturile de acces............................................................................. 6
1.4.3. Crearea unei lecţii............................................................................... 8
1.4.4. Crearea unui test ................................................................................ 9
1.5. PREDARE ....................................................................................................20
1.5.1. Pregătire lecţie ..................................................................................20
1.5.2. Predare...............................................................................................20

2/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

1. LECŢIE INTERACTIVĂ

1.1. PREGĂTIRE CALCULATOARE


Scopul acestui laborator este de a executa practic operaţiile de creare şi
predare a lecţiei, precum şi alte acţiuni ajutătoare. Astfel se vor executa
următoarele:

• crearea unei lecţii;


• crearea unui test;
• importul unor resurse necesare lecţiei;
• predarea lecţiei.

Pentru buna funcţionare a transmiterii lecţiilor de la profesor către elevi


trebuie să funcţioneze corect modulul de comunicaţie. Programul
atenţionează de la început dacă sunt probleme de comunicaţie.

Figura 1. Avertizare – comunicare cu server-ul nefuncţională (simbolul


roşu)

Corectarea acestei probleme se face prin următorii paşi. Se porneşte


fereastra Java Console. Se transmite conţinutul erorii la AeL@siveco.ro. Se
execută apoi instrucţiunile primite prin eMail. Dacă problema s-a rezolvat,
pictograma de conectare la server se colorează în verde.

Figura 2. Avertizare – comunicare cu server-ul funcţională (simbolul


verde)

3/29
1.2. FLUX OPERAŢII
1.3 FLUXUL OPERAŢIILOR PENTRU SUSŢINEREA LECŢIILOR
Administrare
- configurare sală de clasă (o dată pentru totdeauna pentru cazul în
care avem IP-uri statice)
- desenare / poziţionare calculatoare;
- completare IP-uri (meniul Administrare/Săli de clasă)
- în fereastra de comandă (în meniul start/run/cmd) se execută
"ipConfig" şi se citeşte IP-ul pe fiecare staţie;
- observaţie – dacă este instalat DHCP se va alege opţiunea – IP
nu expiră niciodata.
Utilizare
- profesorul configurează lecţia pentru clasa prezentă;
- elevii se conectează în sistem fiecare cu propria parolă (aparţin unei
singure clase : exemplu X B sau alta);
- profesorul anunţă numărul lecţiei la care se conectează elevii
- elevii se conectează la lecţia anunţată şi profesorul verifică asta pe
harta sălii de clasă;
- dacă este setat corect orarul se pot adăuga absenţele în catalog;
- se alege etapa lecţiei şi se apasă play (din panou lecţie sau
telecomandă)
- se urmăreste ca etapa transmisă a ajuns la elevi;
- se alege un test şi se transmite către elevi
- se urmăreşte desfăşurarea testului;
- se vizualizează statistici test;
- se adaugă în catalog notele de la test;
- se vizualizează în catalog notele introduse, se introduc note în
afara testului, se calculează media;
- în catalog se urmăresc notele de la test (de tip link - albastre)
şi se vizualizează răspunsurile de la test.

1.3. PREGĂTIRE LECŢIE


1.3.1. Introducere date – meniul {Biblioteca}{Structură ierarhică}
În acest laborator vom efectua următoarele operaţiuni.
• Crearea unor directoare noi pentru a lucra separat de ceilalţi cursanţi.
o Ex: Catedre\<specializare>\<nume cursant>
• Adăugarea unei lecţii noi
• Adăugarea unui test nou
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

1.3.1.1 Crearea unui director


Pentru a crea un nou director se alege locaţia unde acesta va fi plasat şi se
accesează link-ul: Creare director, vezi figura de mai jos.

Pentru a evita obţinerea unei structuri anarhice în “AeL Content Area”


se recomandă următoarele:

1.4. CREARE LECŢIE / TEST

1.4.1. Creare director

Se creează un director separat de cel de “Lecţii” , de exemplu


“Catedre”, în care să fie create propriile lecţii ale profesorilor. Directorul
“Lecţii” în care se primesc lecţii prin ISJ este recomandat să nu fie folosit de
către profesori, pentru a putea fi administrat mai uşor.
Pentru ca profesorii de la o catedră să nu şteargă fişierele unei alte
catedre se vor crea subdirectoarele “matematica”, ”fizică”, … . În aceste
subdirectoare se vor creea directoarele de lucru ale profesorilor.
Pentru a crea un director nou în AeL Content Area se accesează, de pe
contul de administrator, meniul {Bibilotecă} şi apoi link-ul "Creează director".
După introducerea numelui directorului se apasă butonul [Creează].

Figura 3. Crearea unui director

1.4.2. Drepturile de acces


Cu click pe simbolul asociat directorului, administratorul poate
acorda sau retrage anumite drepturi ale utilizatorilor asupra materialelor din
directorul respectiv. Drepturile pot fi de Citire, Creare, Modificare, Ştergere
sau Administrare. Ele pot fi acordate individual, la nivel de utilizatori sau la
nivel de grup de utilizatori, apăsând pe butonul [Adaugă utilizatori], respectiv
[Adaugă grupuri]. Din fereastra nou apărută se selectează utilizatorii sau
grupurile pentru care se doreşte adăugarea de drepturi şi se apasă pe
butonul [Salvează].

Figura 4. Administrarea unui director

6/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 5. Adăugarea unui utilizator

Pentru fiecare utilizator adăugat se pot acorda drepturi specifice.


Implicit, este acordat dreptul de citire. Pentru a acorda şi alte drepturi se face
click pe simbolul .

Figura 6. Acordarea drepturilor

Figura 7. Drepturile asupra unui director

După selectarea drepturilor se apasă butonul [Salvează]. Pentru


fiecare utilizator se acordă toate drepturile pentru directorul propriu de lucru.

7/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

1.4.3. Crearea unei lecţii

Pentru a elabora o lecţie nouă, utilizatorul trebuie să parcurgă


următorii doi paşi: crearea lecţiei propriu-zise şi crearea componentelor
lecţiei (a momentelor din care este alcătuită).
Crearea lecţiei propriu-zise se realizează astfel:

1. Se accesează meniul {Bibliotecă}{Structură ierarhică} de pe contul de


profesor.
2. Se navighează pâna în directorul asupra căruia există drepturi şi se
apasă link-ul "Creează lecţie"

Figura 8. Crearea unei lecţii

3. În fereastra nou apărută se introduc informaţiile necesare creării noii


lecţii.

Figura 9. Introducerea informaţiilor pentru crearea lecţiei

8/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Pentru a introduce materiile asociate, anii de studiu asociaţi şi


cuvintele cheie, se apasă pe butonul [Modifică], alăturat câmpului respectiv.
Din lista de materii disponiblile (afişată în partea stângă a ferestrei) se
selectează cele corespunzătoare, se apasă butonul [Adaugă] şi apoi butonul
[Salvează].
După introducerea datelor obligatorii se apasă butonul [Salvează]. În
directorul curent va fi creat un pachet nou cu numele
pachet_<nume_lecţie>, care conţine lecţia nou creată şi un director cu
resursele asociate lecţiei. Iniţial aceste directoare sunt goale.

Figura 10. Structura unei lecţii

Pentru a respecta standardele internaţionale pentru materiale


educaţionale (SCORM, IMS), vom adăuga fişiere sau materiale educaţionale
doar în directorul de resurse al lecţiei. În acest mod, componentele lecţiei vor
referi doar resurse locale lecţiei, facând posibilă funcţionarea lecţiei în caz că
este exportată şi apoi importată intr-un alt sistem educaţional care respectă
standardul SCORM.
Vom adăuga în directorul de resurse:
• un test grilă;
• resurse simple (imagini, fişiere text);
• resurse compuse (fişiere Word sau PowerPoint salvate în format
HTML)
După aceea se creează componetele lecţiei care referă aceste resurse.

1.4.4. Crearea unui test

Pentru crearea unui test se selectează directorul de resurse al lecţiei


şi se accesează link-ul: "Creează test".
Informaţiile necesare creării unui nou test sunt:

Numele testului - Reprezintă numele testului creat.


Numele autorilor - Reprezintă numele autorilor testului

9/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Data creării - Reprezintă data la care a fost creat testul respectiv.


Versiunea - Reprezintă versiunea testului.
Descrierea testului - Reprezintă un text ajutător în identificarea domeniului
de aplicabilitate a testului.
Modul de parcurgere - Poate fi cu parcurgere fixă sau aleatorie sau adaptiv.
Gradul de dificultate - Poate fi de la 1 la 5 (unde 5 reprezintă gradul maxim
de dificultate).
Modul de revenire - Decide dacă elevul poate reveni sau nu asupra
problemelor parcurse.
Durata – Testul poate fi cu sau fără timp limită.
Materiile asociate testului - Reprezintă materiile la care se poate folosi
testul.
Anii de studiu asociaţi testului - Cuprinde lista anilor de studiu asociaţi
testului.
Obiectivele asociate testului - Un set de criterii de evaluare. Aceste obiective
definite la nivelul testului pot fi ataşate fiecărei probleme. Se vor folosi în
viitor pentru a selecta automat intrebări din seturi de întrebări astfel încât
obiectivele dorite să fie acoperite de întrebările alese.
Cuvinte cheie asociate testului - Reprezintă scurte şiruri de caractere care
permit căutarea şi regăsirea rapidă a testului.

Figura 11. Crearea unui test

Butonul permite editarea testului. Butonul permite ştergerea


testului respectiv. Prin apăsarea butonului [Creează] se salvează în baza de
date testul creat.

10/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

1.4.4.1 Adăugarea unei noi probleme

După completarea machetei testului, testul creat este gol. Pentru


crearea unei probleme se selectează testul în care se va adăuga aceasta şi se
accesează link-ul "Crează problemă".

Figura 12. Crearea unei probleme

Informaţiile necesare creării unei noi probleme sunt:

Numele problemei - Reprezintă numele problemei create.


Gradul de dificultate - Poate fi de la 1 la 5.
Timpul - Valoarea trebuie dată în minute.
Punctajul - Este pe o scară de la 1 la 10.
Obiectivul - Reprezintă obiectivele definite la nivelul testului.
Tipul problemei -Poate fi una din următoarele opţiuni:
- Cu o variantă de răspuns corectă;
- Cu mai multe variante de răspuns corecte;
- Cu expresii de tip adevărat/fals;
- Cu evaluarea variantei de răspuns;
- Cu variante intermediare de raspuns;
- Cu ordonare de elemente;
- Cu introducerea răspunsului;
- Cu completare de spaţii libere.
Enunţul problemei - Conţine enunţul problemei.
Descrierea problemei - Reprezintă descrierea problemei.
Indicaţie - Prin bifarea acestui check-box apare un câmp în care poate
introduce un text ajutător problemei.
Explicaţie - Prin bifarea acestui checkbox apare un câmp în care se poate
introduce sub forma de text o notă explicativă pentru problema respectivă.

11/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 13. Crearea unei probleme

Prin apăsarea butonului [Creează] se salvează în baza de date enunţul


şi tipul problemei create. După apăsarea acestui buton devin disponibile
butoanele [Adaugă variantă] şi [Adaugă fişier multimedia]. Folosind butonul
[Adaugă variantă] se introduc variantele de răspuns.

Figura 14. Adăugarea variantelor

După adaugarea variantelor de răspuns se bifează


răspunsul/răspunsurile corecte se apasă butonul [Salvează].

Pentru adaugarea de imagini în cadrul enunţului sau variantelor de


răspuns se urmează paşii:
1. După scrierea enunţului şi alegerea tipului întrebării se apasă butonul
[Salvează].
2. Se apasă butonul [Browse].

12/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 15. Căutare fişier multimedia

3. Se navighează pâna la imaginea dorită (aflată pe hard-disk, CD sau


dischetă) şi se selectează. Se apasă butonul [Open].

Figura 16. Selectare fişier multimedia

4. Se apasă butonul [Adaugă fişier multimedia].


5. Pentru a insera imaginea în cadrul testului se face click pe simbolul
(mini-editor HTML), aflat în partea dreaptă a câmpurilor "Enunţ" sau
"Variantă de răspuns". Din partea stânga-sus a noii ferestre se alege
imaginea dorită şi apoi se apasă butonul [Salvare conţinut] aflat în
dreapta-sus. Mini-editorul HTML poate fi folosit si pentru editarea
câmpurilor enunţ sau variante de răspuns.

Figura 17. Inserarea unei imagini în test

13/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

1.4.4.2 Adăugarea unui fişier în directorul de resurse

Pentru a adăuga fişiere în directorul de resurse al lecţiei se urmează


pasii:
1. Se accesează directorul de resurse al lecţiei din meniul
{Bibliotecă}{Structură ierarhică}.
2. Se apasă link-ul "Adaugă fişier".
3. Se apasă butonul [Browse], se alege fişierul dorit şi se apasă [Open].

Figura 18. Adăugarea unui fişier în directorul de resurse


4. Se apasă butonul [Adaugă].

1.4.4.3 Adăugarea unui fişier WORD în directorul de resurse

Pentru a adăuga fişiere WORD în directorul de resurse al lecţiei se


urmează paşii:
1. Se deschide aplicaţia Microsoft Word (din meniul Start->
Programs/Toate programele-> Microsoft Word) şi se scrie textul dorit.
Acest pas poate fi omis dacă există deja fişierul Word.
2. Se accesează meniul File/Fişier-> Save as Web Page/Salvare ca
pagină web.

Figura 19. Salvare WORD ca pagină web


3. Se salvează fişierul pe hard-disk (de exemplu în D:\Popescu).
4. Se accesează directorul de resurse al lecţiei din meniul
{Bibliotecă}{Structură ierarhică}.
5. Se apasă link-ul "Adaugă fişier".
6. Se apasă butonul [Browse], se alege fişierul HTML salvat la pasul 2 şi
se apasă butonul [Adaugă].

1.4.4.4 Adăugarea unui fişier PowerPoint în directorul de resurse

Pentru a adăuga fişiere PowerPoint în directorul de resurse al lecţiei se


urmează paşii:
1. Se deschide aplicaţia Microsoft PowerPoint (din meniul Start->
Programs/Toate programele-> Microsoft PowerPoint) şi se realizează

14/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

prezentarea dorită. Acest pas poate fi omis dacă există deja fişierul
PowerPoint.
2. Se accesează meniul File/Fişier-> Save as Web Page/Salvare ca
pagină web.

Figura 20. Salvare PPT ca pagină web

3. Se creează pe hard-disk un director nou (Atenţie: acest lucru este


extrem de important) – de exemplu D:\Ionescu\PPT.

Figura 21. Crearea unui nou director în care se salvează prezentarea

4. Se apasă butonul [Publish]/[Publicare].


5. Se apasă butonul [Web options]/[Opţiuni web] şi apoi se bifează check-
box-ul "Show slide animation while browsing" (pentru a salva şi
animaţia din cadrul prezentării).
6. Se apasă butonul [OK].
7. Atenţie! Numele fişierului nu trebuie sa conţină spaţii sau diacritice.
8. Se apasă butonul [Publish].

15/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 22. Păstrarea animaţiei în cadrul prezentării

9. Se accesează directorul de resurse al lecţiei din meniul


{Bibliotecă}{Structură ierarhică}.
10. Se face click pe link-ul "Import".
11. Se apasă butonul [Caută], se navighează pâna fişierul HTML salvat
anterior, se selectează şi se apasă [Open] (vezi imaginea de mai jos,
figura 23).
12. În câmpul "Numele arhivei" se introduce un nume oarecare (acest
nume nu va fi vizibil în bibliotecă, apare doar în coada de importuri).
13. Se apasă butonul [Transferă].
14. După apăsarea butonului [Transferă], directorul importat este adăugat
în coada de importuri (vezi figura 24).
15. Pentru a verifica terminarea importului se apasă butonul [Actualizează
pagina].

16/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 23. Importul unui director

Figura 24. Coada de importuri

1.4.4.5 Crearea componentelor lecţiei

Ultimul pas în crearea unei lecţii îl reprezintă crearea componentelor


lectiei. În funcţie de tipul resursei, se vor crea componente de tip fişier sau
componente de tip test.

1.4.4.5.1 Crearea unei componente de tip fişier

Pentru adăugarea în cadrul lecţiei a unei componente de tip fişier se


urmează paşii:
1. Se accesează lecţia (simbolizată de ) din meniul
{Bibliotecă}{Structură ierarhică}.
2. Se face click pe link-ul "Creează componentă lecţie".

17/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 25. Crearea componentei

Figura 26. Crearea componentei de tip fişier

3. Se face click pe simbolul ("Selectează un fişier").


4. În fereastra deschisă se face click pe directorul de resurse asociat
lecţiei (în partea stângă a ferestrei) şi se alege unul din fişierele aflate
în directorul de resurse (cu click pe link-ul "Selectează").

Figura 27. Alegerea componentei de tip fişier

5. Se modifică numele componentei, poziţia în cadrul lecţiei, durata


(opţional) şi se apasă butonul [Creează].

Paşii 4 şi 5 se repetă pentru fiecare resursă de tip fişier care se doreşte a fi


adăugată ca şi componentă în cadrul lecţiei.

18/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 28. Crearea componentei de tip fişier

1.4.4.5.2 Crearea unei componente de tip test

Pentru adăugarea în cadrul lecţiei a unei componente de tip test se


urmează paşii:
1. Se accesează lecţia (simbolizată de ) din meniul
{Bibliotecă}{Structură ierarhică}.
2. Se face click pe link-ul "Creează componentă lecţie".
3. Se face click pe simbolul ("Selectează un test").
4. În fereastra deschisă se face click pe directorul de resurse asociat
lecţiei (în partea stângă a ferestrei) şi se alege testul aflat în directorul
de resurse (cu click pe link-ul "Selectează").
5. Se poate modifica numele testului, poziţia în cadrul lecţiei, durata
(opţional) şi se apasă butonul [Creează].

Cu click pe simbolul asociat lecţiei se poate vizualiza structura lecţiei şi se


poate deschide fiecare componentă.

19/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 29. Structura lecţiei

1.5. PREDARE
1.5.1. Pregătire lecţie
Înainte de a susţine o lecţie în sistemul AeL, trebuie să avem
îndeplinite următoarele condiţii:
1. Să existe contul pentru profesorul care vrea sa susţină lecţia (vezi
Laborator secretariat).
2. Să existe conturi pentru elevii care vor participa la lecţie (vezi
Laborator secretariat).
3. Să existe lecţia (vezi capitolul 1.4).
4. Să fie definită sala de clasă (vezi Manual de utilizare AeL5).

1.5.2. Predare
Vom prezenta partea de predare a lecţiei din cele două puncte de
vedere: profesor şi elev.

1.5.2.1 Alegerea şi pornirea lecţiei

1.5.2.1.1 Profesor

Profesorul se conectează în sistemul AeL folosind contul creat şi


accesează meniul {Clasă virtuală}. În această fereastră profesorul alege:
1. Materia dorită – din câmpul “Selectaţi materia”
2. Clasa cu care va susţine lecţia – din câmpul "Selectaţi clasa:".
3. Lecţia pe care o va susţine – din câmpul "Selectaţi lecţia:".
4. Sala de curs în care se va susţine lecţia – din câmpul "Selectaţi sala de
curs".

20/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

După selectarea acestor attribute, profesorul apasă butonul [Parcurgere] şi


anunţă elevii că pot accesa lecţia.

Figura 30. Pregătire pentru predare

1.5.2.1.2 Elev

Elevul se conectează în sistemul AeL folosind contul creat şi accesează


meniul {Clasă virtuală}. Când profesorul anunţă pornirea lecţiei elevul face
click pe butonul [Actualizează].

Figura 31. Accesarea lecţiei de către elev

21/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

1.5.2.2 Clasă Virtuală

1.5.2.2.1 Profesor

Interfaţa de clasă virtuală este împărţită în două părţi. În partea stângă


se află structura lecţiei cu toate componentele, precum şi un timp estimativ
pentru fiecare componentă.
Fiecare componentă a lecţiei respective poate fi lansată în execuţie
independent. Materialul poate fi trimis catre toţi elevii sau numai catre un
grup selectat in zona icoanelor elevilor folosind butonul "Play" . Cele
două butoane de navigare, "Înainte" şi "Înapoi" , permit
navigarea în lista de componente. Profesorul are posibilitatea să vizualizeze
materialul folosind simbolul , în timpul prezentării.

Partea dreaptă a ecranului reflectă prezenţa elevilor la lecţie şi


dispunerea lor în sala de clasă. Deoarece legăturile între calculatoare se pot
întrerupe din diverse motive, funcţia „Actualizează pagina” permite
profesorului să ştie în orice moment care elevi sunt activi (conectaţi la sistem
pentru lecţia respectivă).

Butonul [Lista absenţelor] permite vizualizarea elevilor absenţi.

Figura 32. Clasa virtuală

În colţul din stânga sus va apărea numărul de sesiune al lecţiei. Acest


numar este un identificator unic al lecţiei .

Pe măsură ce elevii se conectează la lecţie, pe ecranul profesorului se


actualizează icoanele corespondente.

22/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 33. Elev conectat

Profesorul poate vedea în orice moment ecranul unui elev cu un simplu


click pe simbolul asociat elevului respectiv (vezi figura “Urmărire elev”).
Ecranul poate fi mărit dacă se face click pe imagine. În cazul în care se
doreşte o urmărire dinamică şi continuă a elevului, se apasă butonul [Start
captură] (care poate fi dezactivat prin apăsarea butonului [Stop captură]).

Figura 34. Urmărire elev

1.5.2.2.2 Elev

La conectarea în clasa virtuală elevul are următoarea interfaţă:

23/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 35. Elev conectat la lecţie

După conectare, elevul aşteaptă ca profesorul să îi transmită


componentele lecţiei. În centrul ecranului este afişat numărul unic de
identificare al lecţiei curente.

O conectare corectă a elevului în clasa virtuală este simbolizată de

(simbol verde), iar o conectare incorectă este simbolizată de


(simbol roşu).

1.5.2.3 Transmiterea unui test

1.5.2.3.1 Profesor

Pentru a lansa un test către calculatoarele elevilor se selectează testul


şi se apasă butonul "Play" . În fereastra care se deschide se apasă
butonul [Lansează testul].

24/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 36. Lansarea testului

După lansarea testului, profesorului îi apare mesajul din imagine.

Figura 37. Test lansat

În timpul rulării unui test, în dreptul lui apare simbolul . Cu click pe


acest simbol se poate urmări dinamic desfăşurarea testului (procentul de
întrebări la care a răspuns deja fiecare elev precum şi procentul de
răspunsuri corecte).

25/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 38. Urmărire test

După terminarea testului, în dreptul testului apare simbolul care


permite vizualizarea statisticilor testului. Aici se pot vizualiza pentru fiecare
elev răspunsurile date şi punctajul obţinut. Profesorul are posibilitatea să
editeze nota testului (în câmpul "Nota propusă") şi apoi să o treacă în catalog
prin apăsarea butonului [Adaugă nota în catalog].

Figura 39. Vizualizare statistici test

Pentru vizualizarea răspunsului dat de elev la o anumită întrebare se


apasă butonul [Detalii] şi se afişează conţinutul întrebării şi răspunsul dat de
elev.

26/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

1.5.2.3.2 Elev

După ce profesorul lansează testul, elevul primeşte următoarea


fereastră din care el apasă butonul [Lansează testul].

Figura 40. Lansarea testului de către elev

Elevul bifează răspunsul/răspunsurile corecte şi apasă pe butonul


[Problema următoare]. Pentru a reveni la problema anterioară se apasă
butonul [Problema anterioară]. Pentru a sări la o altă problemă din cadrul
testului se apasă butonul [Probleme] şi se selectează problema dorită.

Figura 41. Problemă din cadrul testului

27/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Figura 42. Selectarea unei probleme din cadrul testului

La terminarea testului elevul apasă butonul [Terminarea testului].


După apăsarea acestui buton elevul primeşte o fereastra nouă cu rezultatele
testului.

Figura 43. Rezultatele testului

28/29
AEL 5
Laborator – Lecţie interactivă

Interpretarea rezultatelor testului:

Variantele bifate cu gri reprezinta răspunsul/răspunsurile corecte.

Coincindenţa dintre răspunsurile date de elevul care a dat testul cu


răspunsurile corecte este dată de imaginile din stânga variantelor.

Imaginea albastra apare pentru răspunsuri incorecte lăsate nebifate


şi răspunsuri corecte bifate.
Imaginea roşie apare pentru răspunsuri incorecte bifate şi
răspunsuri corecte lăsate nebifate.
O problemă soluţionată corect este o problemă cu toate imaginile din
stânga variantelor de culoare albastră.

29/29