Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE IPOTEC

ncheiat astzi ...................


la .......................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D .........................................................................., domiciliat n ...................................................., str.
.................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ......................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ................................................... n
(localitatea) ........................... sector/jude ...................................., fiul lui ................................. i al
..........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria .......... nr. ........................, eliberat
de ......................................, cod numeric personal .........................................., n calitate de creditor
ipotecar, pe de o parte, i
1.2. D ..........................................................................., domiciliat n ...................................................., str.
..................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ........................, nscut la data de (ziua, luna, anul) ................................................... n
(localitatea) ........................... sector/jude ................................, fiul lui ...................................... i al
........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria .......... nr. .........................., eliberat
de ............................, cod numeric personal ...................................................., n calitate de debitor
ipotecar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de ipotec, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului l reprezint garantarea mprumutului n valoare de ........................... lei cu o
dobnd de ......................... % pe an, obinut de debitorul ipotecar de la creditorul ipotecar conform
contractului de mprumut nr. ............................... ncheiat la data de ............................. .
2.2. a) Imobilul ipotecat prin care se garanteaz mprumutul este situat n .......................................,
str. ............................................. nr. ............., sectorul/judeul ......................................... i se
compune din ............. camere plus dependine, fiind n suprafa total de .................... mp.
b) Acest apartament se afl n circuitul civil i a intrat n proprietatea debitorului ipotecar prin
contractul de vnzare-cumprare nr. .................. din ............................... transcris n Cartea
funciar nr. ..................................., fiind liber de orice sarcini aa cum rezult din Certificatul
nr. ....................................... din .................................... anexat la prezentul contract.
2.3. a) Debitorul ipotecar se oblig s nu nstrineze imobilul a crui ipotec constituie obiectul
prezentului contract pn la rambursarea mprumutului i a dobnzilor aferente la scaden.
b) Totodat, debitorul ipotecar se oblig s transcrie ipoteca n Cartea funciar nr. ....................,
iar n baza ei, creditorul ipotecar poate trece la executarea silit, n cazul n care debitorul
ipotecar nu-i lichideaz datoria la scaden.
III. LITIGII
3.1. Prile au convenit c toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentanii
lor.
3.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa instanelor
judectoreti competente.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante.
4.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint
voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar
ncheierii lui.
4.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu
a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu
nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
4.4. Redactat i editat/dactilografiat n ............... exemplare la .......................................... .
S-au eliberat ........................ exemplare.

DEBITOR IPOTECAR
CREDITOR IPOTECAR