Sunteți pe pagina 1din 2

Macroeconomie curs 3 (07.03.

2008) Rezultatele activitatii macroeconomice Sistemul contabilitatii nationale Continutul indicatorilor macroeconomici Rezultatele obtinute de agentii economici la nivelul diferitelor ramuri si sectoare ale ec. nationale precum si rezultatele inregistrate ca urmare a participarii la circuitul economic international se e prima prin indicatorii macroeconomici. !cesti indicatori evidentiaza in mod sintetic volumul bunurilor si al serviciilor produse pt. consumul final si vandute pe piata pe o perioada determinata( de obicei un an) in intreaga ec. "eterminarea acestor indicatori permite caracterizarea cantitativa a rezultatului activitatii ec.# aprecierea performantelor ec. nat.# a dinamicii si structurii acesteia# precum si plasarea sa in conte tual ec. mondiale. $ndicatorii macroeconomici caracterizeaza flu urile care au loc intre agentii economici. $n primul rand sunt% & flu urile de venituri ca e presie a recomp. fact. de productie si de vanzare a bunurilor si serviciilor' & flu urile de c(eltuieli concretizate in c(eltuieli efectuate de catre ag. ec. pt producerea bunurilor si a serviciilor dar si pt ac(izitionarea fact. de productie. )videntierea acestor flu uri la scara macroec. se realizeaza cu a*utorul contabilitatii nationale sau a sistemului conturilor nationale. Ctb. nat. (contabilitatea nationala)+,C- (sistemul conturilor nationale). ansamblul te(nicilor care permit masurarea activitatii ec. a unei tari pe parcursul unei anumite perioade. Ca sistem de evidenta si analiza macroec. ,e utilizeaza in tarile cu ec. de piata# in statistica /-0# precum si a altor organisme internationale. Ctb. nat. se bazeaza pe un sistem de norme conventionale codificate si ia in considerare 3 mari categorii de operatiuni% 1./peratiuni asupra bunurilor si serviciilor&productia# consumurile finale si intermediare# formarea bruta a cap. f # importul#e portul 2./peratiuni de repartitie 2 procesul de constituire si repartizare a veniturilor e . plata salariilor# a impozitelor si ta elor 3./peratiuni financiare 2 credite# imprumuturi "eterminarea rezultatului activitatii ec.# respectiv a indicatorilor macroec. se poate realiza prin% a) metoda de productie b) metoda c(eltuielilor+utilizarii productiei finale
1

c)

metoda costurilor producatorilor

$ndiferent de metoda utilizata pt calcularea lor# indicatorii macroec. tb. sa inregistreze aceleasi dimensiuni. $ndicatorii macroec. inregistreaza o forma bruta(atunci cand la productia finala se adauga consumul de capital fi &amortizare) si forma fara amortizare adica o forma neta. 3otodata# acesti indicatori se pot determina fie ca indicatori interni fie ca indicatori nationali. 4rincipalii indicatori macroeconomici% & 456 & 4-6 & 7enitul personal & 4$- & 4-& 7enitul disponibil & 4$6 & 7enitul national 456 reflecta in e presie valorica productia de bunuri si servicii din ec. nat. intr&o perioada de timp. !ceste indicator include si inregistrarile repetare&consum intermediar. $ndicatorul de baza al evaluarii rezultatului ec. il constituie 4$6. !cest indicator e prima valoarea bruta a productiei finale de bunuri si servicii create intr&o perioada de timp de catre ag. ec. ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul unei tari. Ca modalitate de calcul# 4$6&ul se poate determina % & ca diferenta intre 456 si consumul intermediar' & 89: valoarea adaugata cu 37! si ta ele vamale directe & prin 89: c(eltuielilor efectuate de ag. ec. in interiorul tarii' & respectiv prin 89: consumului final (privat si guvernamental) cu invest. brute si e portul net(. diferenta dintre e port si import). 4$-.diferenta dintre 4$6 si amortizare 4$6 si 4$- se evalueaza atat la preturile pietei cat si la preturile factorilor de productie.