Sunteți pe pagina 1din 14

1. A fost mentionat ca efect secundar principal dupa utilizarea rezorcinolilor: (pag. 1571) A. tremor B. inducerea candidozei bucale C.

greata D. torsada varfurilor E. prelungirea conducerii la nivelul nodulului atrio-ventricular A 2. Astmul bronsic apare: (pag. 1566) A. la toate varstele B. predomina la varstele de peste 60 ani C. numai la femei D. numai peste 0 ani E. numai la copii A !. In lichidul de lava bronhoalveolar la bolnavii cu astm bronsic au fost gasite numeroase: (pag. 1567) A. trombocite B. celulele epiteliale C. celule dendritice D. celule gliale E. celule mucipare ! . "iagnosticul diferential dintre astmul bronsic si insuficienta ventriculara stanga acuta are la baza prezenta: (pag. 157#) A. stridorului

B. efortului musc"ilor respiratori accesori C. ralurile umede la baze D. e#pectoratia perlata$ aderenta E. degetele "ipocratice $ %. %entru sustinerea diagnosticului de astm bronsic este obligatoriu sa se demonstreze: (pag. 157#) A. &bstructia reversibila a cailor aeriene B. Eozinofilia din sputasi s'nge C. (gE serica crescuta D. )iperinflatia pulmonarala radiografia toracica E. *ozitivitatea reactiilor cutanate la diversi alergeni A 6. &edicamentele cele mai frecvent asociate cu inducerea unor episoade de astm sunt: (pag. 156') A. (n"ibitorii enzimei de conversie B. Blocantii de calciu C. Antiinflamatoarele nesteroidice D. Antibioticele betalactamice E. Antiinflamatoare steroidice $ +. (tilizarea bromurii de ipratropiu )n astmul bronsic este ustificata de producerea bronhodilatatiei prin: (pag. 1571 * 157+) A. ,timularea receptorilor beta - adrenergici B. Diminuarea inflamasiei mucoasei bronsice C. (n"ibitia fosfodiesterazei D. (n"ibarea degranularii mastocitelor E. Efect anticolinergic

E -. In astmul bronsic cu crize rare, tratamentul de electie este reprezentat de: (pag. 157-) A. administrarea de simpaticomimetice in"alatorii$ la nevoie B. adminitrarea cronica de simpaticomimetice in"alatorii C. administrarea cronica de glucocorticoizi pe cale in"alatorie D. administrarea cronica de simpaticomimetice$ glucocorticoizi si agenti stabilizatori ai mastocitelor E. administrarea cronica de glucocorticoizi pe cale orala A .. .eactivitatea bronsica dupa o infectie virala ramane crescuta: (pag. 1567) A. mai multe ore B. ozi C. mai multe zile$ sub o saptamana D. o saptamana E. mai multe saptamani / 10. "efinitia astmului bronsic mentioneaza: (pag. 1566) A. ca e#ista o reactivitate crescuta a cailor respiratorii B. ca e#ista o reactivitate normala a cailor respiratorii C. ca e#ista o reactivitate scazuta a cailor respiratorii D. ca e#ista o reactivitate specifica a cailor respiratorii E. ca e#ista o reactivitate crescuta sau normala a cailor respiratorii A 11. "iagnosticul de astm bronsic se stabileste prin demonstrarea: (pag. 157#) A. obstructiei ireversibile a cailor aeriene B. obstructiei reversibile a cailor aeriene

C. scaderii capacitatii vitale D. cresterii volumului rezidual E. "ipersensibilitatii la alergeni A 12. &ecanismele imunologice pot fi legate cauzal de dezvoltarea astmului bronsic: (pag. 156') A. la +%--%/ dintre bolnavii adulti B. la 2%-!% / dintre bolnavii adulti C. mai frecvent la adulti D. mai frecvent la varstnici E. mai frecvent la femei ! 1!. "intre catecolaminele utilizate in tratamentul astmului bronsic, cel mai puternic efect bronhodilatator il are: (pag. 1571) A. (zoproterenolul B. epinefrina C. izoetarina D. rimiterolul E. )e#oprenalina A 1 . &ediatorii eliberati in astmul bronsic care produc o inflamatie imediata sunt: (pag. 1567) A. *rostaglandina A B. *rostaglandina B C. *rostaglandina C D. *rostaglandina D2 E. *rostaglandina 0 " 1%. Astmul bronsic se manifesta din punct de vedere fiziologic prin: (pag. 1566) A. sc"imbarea sensului de difuziune a gazelor la nivelul membranei alveolare

B. alterarea sc"imbului de gaze la nivelul membranei alveolare C. prin cresterea timpului de contact al gazelor cu membrana alveolara D. ingustarea generalizata a conductelor aeriene E. reducerea capacitatii pulmonare " 16. $u e0ceptia unuia singur urmatoarele medicamente folosite )n terapia astmului bronsic sunt foarte selective pentru tractul respirator si sunt lipsite practic de efecte cardiace adverse: (pag. 1571) A. 1erbutalina B. 2enoterolul C. ,aligeninele D. Albuterolul E. 3etaproterenolul / 1+. &ecanismul de actiune al cromol1nului de sodiu este: (pag. 157+) A. (n"ibitia degranularii mastocitelor B. 4educerea inflamatiei cailor aeriene C. Efect anticolinergic D. ,timularea receptorilor beta - adrenergici E. (n"ibitia fosfodiesterazei A 1-. "iagnosticul de astm se stabileste prin demonstrarea obstructiei reversibile a cailor respiratorii definita prin: (pag. 157#) A. 4eversibilitatea absoluta cunormalzarea 5E3, dupa 1 puf de agent betaadrenergic B. 4eversibilitatea absoluta cu cresterea 5E3, cu %/ dupa 2 pufuri de agent beta-adrenergic C. 4eversibilitatea cu cresterea 5E3, cu 1%/ dupa ! pufuri de agent betaadrenergic D. 4eversibilitatea cu cresterea 5E3, cu 1%/ dupa 2 pufuri de agent betaadrenergic E. 6ici una din afirmatiile de mai sus

" 1.. 2a e0amenul clinic la un pacient astmatic in criza gasim: (pag. 157#) A. 7"eezing B. "ipersudoratie C. "ipersecretie apoasa nasocon8unctivala D. 8ugulare turgescente E. Bradiaritmie A 20. Astmul bronsic se clasifica, din ratiuni epidemiologice si clinice: (pag. 1566) A. in functie de stimulii principali care provoaca episoadele acute B. in functie de varsta la care apare C. in functie de zona geografica D. in functie de ora la care apare E. in functie de efortul fizic la care apare A 21. "iagnosticul de astm necesita obligatoriu demonstrarea: (pag. 157#) A. Eozinofiliei din sputa si sange B. (gE serice crescute C. )iperinflatiei pulmonare la radiografia toracica D. &bstructiei reversibile a cailor aeriene E. 4eactiilor cutanate pozitive la diversi alergeni " 22. &edicamentele cele mai frecvent asociate cu inducerea unor episoade de astm sunt: (pag. 156') A. (n"ibitorii enzimei de conversie B. Antiinflamatoarele nesteroidice C. Blocantii de calciu D. Antibioticele betalactamice E. Antiinflamatoare steroidice ! 2!. 3ratamentul cel mai eficient al episoadelor acute de astm se realizeaza prin folosirea: (pag. 157+)

A. Beta-2-agonistilor sub forma de aerosoli B. Agentilor stabilizatori ai mastocitelor C. Corticoterapiei in"alatorii D. 3edicatiei anticolinergice E. Corticoterapiei orale A 2 . $alea preferata de administrare a medicamentelor stimulatoare a receptorilor beta*adrenergici, utilizate in tratamentul astmului bronsic, este: (pag. 1571) A. (n"alatorie B. (ntravenoasa C. (ntramusculara D. ,ubcutanata E. &rala A 2%. $onform definitiei astmului bronsic, reactivitatea bronsica se produce la: (pag. 1566) A. alergeni B. infectii virale C. infectii bacteriene D. efort fizic E. la o multitudine de stimuli E 26. /fectele sistemice ale corticoterapiei inhalatorii sunt: (p157+) A. supresia glandelor suprarenale$ cataracta$ candidoza orala$ purpura B. supresia glandelor suprarenale$ cataracta$ fractura$ agravarea glaucomului C. cataracta$ purpura$ interferenta cu metabolismul osos D. cataracta$ fractura$ agravarea glaucomului E. supresia glandelor suprarenale$ candidoza orala$ disfonia

A 2+. In timpul unei crize de astm prezinta alterari: (pag. 1564) A. e#clusiv capacitatea vitala B. rezistenta la flu# si volumul rezidual C. e#clusiv 2E51 95E3,: D. 2E51$ volumul rezidual si rezistenta la flu# E. 1oti parametrii spirometrici E 2-. $are este trasatura cea mai frecvent intalnita in astmul bronsic: (pag. 1567) A. prezenta terenului alergic B. "ipere#citabilitatea nespecifica a arborelui tra"eobronsic C. conductanta crescuta D. permebilitatea crescuta a membranei alveolocapilare E. conductanta scazuta ! 2.. 2a un pacient cu astm bronsic, hiperinflatia marcata a toracelui, folosirea muschilor respiratori accesori si prezenta pulsului parado0al semnifica: (pag. 157#) A. obstructia severa a cailor respiratorii B. un tablou obisnuit intalnit in criza de astm bronsic C. pneumonia D. embolia pulmonara E. asocierea infectiei A !0. (rmatoarele medicamente sunt recomandate pentru terapia de durata a astmului bronsic cu e0ceptia: (pag. 157+ * 157-)

A. 3etotre#atului B. Beta -2 -agonistilor C. Corticoterapiei in"alatorii D. Agentii stabilizatori ai mastocitelor E. Corticoterapiei orale A !1. Atacurile din astmul bronsic evolueaza tipic: (pag. 1566) A. minute$ ore B. saptamani C. luni D. ani E. ,ecunde A !2. %entru a sustine diagnosticul diferential dintre bronsita cronica si astmul bronsic trebuie sa se evidentieze )n primul r5nd: (pag. 157#) A. ;ipsa perioadelor pur asimptomatice B. Dispneea permanenta C. Eozinofilia din s'nge D. Absenta e#pectoratiei mucopurulente E. )iperinflatia pulmonarala e#amenul radiologic A !!. In astmul bronsic, conform definitiei sunt afectate: (pag. 1566) A. caile respiratorii superioare B. arborele tra"eobronsic

C. laringele D. bronsiile sub 2 cm diametru E. 1ra"eea ! ! . !romura de ipratropiu produce bronhodilatatie la bolnavii cu astm bronsic prin: (pag. 1571*157+) A. Efect anticolinergic B. ,timularea receptorilor beta-adrenergici C. Diminuarea inflamatiei mucoasei bronsice D. (n"ibitia fosfodiesterazei E. (n"ibarea degranularii mastocitelor A !%. In astmul alergic sunt: (pag. 1567) A. niveluri crescute de (gA B. niveluri crescute de (gD C. niveluri crescute de (gE D. niveluri crescute de (g0 E. niveluri scazute de (gE $ !6. 6timulul farmacologic cel mai des asociat cu producerea unui episod acut de astm este: (pag. 156') A. cefalosporine B. <uinolonele C. tetraciclinele D. tartrazina E. 3acrolidele

" !+. &ediatorii eliberati in astmul bronsic care produc o inflamatie imediata sunt: (pag. 1567) A. ;eucotriena A B. ;eucotriena B C. ;eucotriena C D. ;eucotriena 3 E. ;eucotriena 6 $ !-. (rmatorii stimuli interactioneaza cu reactivitatea cailor aeriene si produc episoade acute de astm bronsic cu e0ceptia: (pag. 1567 * 1564) A. Alergenilor B. ,timulilor farmacologici C. (nfectiilor respiratorii D. 2umatului E. Efortului fizic " !.. .eactia intarziata la bolnavii cu astm bronsic alergic apare: (pag. 156') A. la toti barbati B. la o minoritate dintre bolnavi C. la !0-%0/ dintre bolnavi D. la femei E. la copii $ 0. .eactivitatea bronsica: (pag. 1567) A. creste dupa infectii virale numai la astmatici B. creste dupa infectii virale numai la normali C. creste dupa infectii virale si la normali si la astmatici

D. nu este influentata de infectii virale E. nu este influentata de poluanti $ 1. 2a pacientul astmatic in criza trebuie evitata administrarea de: (pag. 157#) A. diuretice B. sedative C. betaadrenergice D. antibiotice E. Antipiretice ! 2. 3erapia medicamentoasa a astmului este reprezentata de: (pag. 1571) A. 3ineralocorticoizi B. Agenti stabilizatori ai neutrofilelor C. Anticolinergici D. Antagonisti beta adrenergici E. Alfa blocante $ !. In definitia astmului bronsic se subliniaza: (pag. 1566) A. ca este o afectiune a alveolelor pulmonare B. ca este o afectiune la nivelul laringelui C. ca este o afectiune a cailor respiratorii D. ca este o afectiune a interstitiului E. ca este o afectiiune a cailor respiratorii si a interstitiului $ . &ecanismul reactivitatii bronsice este e0plicat prin ipoteza: (pag. 1567) A. neurogena

B. inflamatiei cailor aeriene C. deficitului de receptori D. deficitului enzimatic E. deficitului de stimulare neurogena ! %. "iagnosticul de astm bronsic se stabileste prin unul sau mai multe dintre urmatoarele teste: (pag. 157#) A. Demonstrarea obstructiei reversibile a cailor aeriene B. Demonstrarea e#istentei reactiilor cutanate pozitive la diversi alergeni C. Demonstrarea eozinofiliei in sange D. Demonstrarea eozinofiliei in sputa E. Demonstrarea cresterii (gE serice A 6. $orpii $reola din lumenul bronsic provin din: (pag. 1567) A. epiteliul cailor aeriene B. distructie limfocitara C. proteine granulare ale polimorfonuclearelor neutrofile D. membrane macrofagice E. "ipersecretie de mucus A +. $el mai eficient tratament al episoadelor acute de astm este administrarea de: (pag. 157+) A. beta2 agonisti B. corticoizi C. metil#antina D. antibiotice E. antialergice A

-. &entionati care din urmatorii stimuli nu produc episoade acute de astm bronsic prin interactiunea cu reactivitatea cailor aeriene: (pag. 156' * 1564) A. &#idul de carbon B. Efortul fizic intens C. &zonul D. (nfectiile virale E. ,tresul emotional !