Sunteți pe pagina 1din 8

1. Tipurile intestinale de cancer gastric apar pe o portiune modificata de metaplazie intestinala ce reprezinta: (pag.

1206) A: inlocuirea epiteliului gastric cu celule seroase si mucoase B: inlocuirea epiteliului gastric cu tesut fibrochistic : inlocuirea epiteluilui gastric cu celule !anneth si celule mucinoase " #: ingrosarea pliurilor epiteliale ale mucoasei $: in%azia directa a structurilor adiacente 2. onform stadializarii T&' a cancerului gastric stadiului &2 are intereseaza: (pag. 120() A: ganglionii limfatici perigastrici la sub ) cm B: ganglionii limfatici intraabdominali si hepatoduodenali : ganglionii limfatici retropancreatici #: ganglionii limfatici mezenterici $: ganglionii limfatici regionali la mai mult de ) cm " ancerul gastric are o predispozitie mare de a metastaza precoce pe urmatoarele cai*cu e+ceptia: (pag. 1206) A: directa B: limfatica C: hematologica D: intralumenala " E: peritoneala

).

,. -rmatoarele afirmatii referitoare la cancerul gastric sunt ade%arate*cu e+ceptia: (pag. 120.) A: cancerul gastric este o tumora biologic agresi%a B: tumorile benigne ale stomacului sunt rare C: adenocarcinomul gastric este responsabil pentru /.0 din numarul total de tumori gastrice maligne D: dieta a fost cel mai studiat factor de risc pentru cancerul gastric E: ulcerul duodenal este un mar1er pentru dez%oltarea in continuare a cancerului gastric " .. el mai frec%ent semn de cancer gastric este: (!ag. 120() A: Anore+ia cu scaderea ponderala " B: 2ematemeza C: 3reata D: 4arsaturile E: #urerea

6. 5n cancerul gastric precoce*leziunile subdeni%elate corespund tipului: (!ag. 1206) A: 55 b B: 5 C: 55 a D: 55 c " E: 555 (. ea mai rara afectiune gastrica maligna este: (!ag. 120/) A: ancerul gastric schiros B: 7imfosarcomul

C: 7eiomiosarcomul " D: Angiosarcomul E: ancerul gastric polipoid 6. #upa adenocarcinoame* tumorile maligne gastrice mai frec%ente sunt () A: limfomul " B: angiosarcomul C: leiomiosarcomul D: carcinosarcomul E: carcinomul scuamos /. ancerul gastric are urmatorul raport barbati:femei: (!ag 120.) A: egal cu 1 B: 2:1 " C: 1:2 D: 6:( E: 0

10. 5ncidenta ce mai ridicata a cancerului gastric din 8ntreaga lume este8nt9lnita 8n: (!ag 120.) A: :tatele -nite B: 'alaezia C: ;aponia " D: hile E: 5slanda 11. ancerul gastric in forma de schir: (!ag.120.*1206) A: are un prognostic bun B: este bine diferentiat C: aspectul macroscopic nu este legat de tipul histopatologic al tumorii D: nu intereseaza toate straturile stomacului E: se mai numeste si linita plastica " 12. !recizati care afirmatie nu este corescta: (!ag.120() A: ea mai importanta in%estigatie specifica este endoscopia fle+ibila gastrointestinala superioara B: 7aparoscopia este utilizata din ce in ce mai des C: laparoscopia este utilize pt determinarea prezentei metastazelor hepatice D: ea mai importanta in%estigatie specifica este endoscopia fle+ibila gastrointestinala inferioara " E: $cografia endoscopica ofera informatii e+acte despre profunzimea penetratiei tumorale prin peretele gastric 1). Tratamentul pacientilor cu cancer gastric: (!ag 1206) A: este in primul rand paliati% B: <adio si chimioterapia sunt foarte utile C: cel mai bun tratament paleati% pentru pacientii cu stenoza duodenala este rezectia " D: pentru un procedeu paleati% marginile rezectiei sa fie in tesut sanatos E: ea mai frec%enta operatie efectuata este gastrectomia radicala totala

1,. 7imfomul: (!ag 120/=1210) A: se mai numeste si limfomiom B: are originea in musculature neteda C: este cea mai rara dintre afectiunile gastrice maligne D: este diagnosticat frec%ent in urma unei hemoragii gastrointestinale E: diagnosticul definiti% este pus prin endoscopie si biopsie " 1.. at la suta din numarul total de tumori gastrice maligne e reprezentat de A#> gastric: (pag.120.) A: 600 B: (.0 C: /.0 " D: .00 E: &ici una din %ariante 16. Tipul difuz de cancer gastric: (pag 1206) A: a fost descris ca tip epidemic si predominant in regiunile cu risc crescut B: epiteliul gastric este inlocuit cu celule !anneth si celule mucinoase C: are un prognostic mai bun decat tipul intestinal D: incidenta sa relati%a a scazut E: este mai rar asociat cu infectia cu 2. !?lori " 1(. ea mai importanta in%estigatie specifica in cancerul gastric este: (pag.120() A: <+ abdominala pe gol B: T abdomen C: $chografia abdominala D: $ndoscopia fle+ibila gastrointestinala superioara " E: <'& 16. are din urmatoarele %ariante nu se asociaza cu cancerul gastric: (pag 120.) A: antecedentele de gastrectomie partiala B: ingestia de aflato+ine C: ulcerul duodenal " D: grupul de sange A E: infectia cu 2. !?lori 1/. ea mai frec%enta tumora maligna gastrica este: (pg 120.) A: limfomul B: adenocarcinomul gastric " C: leiomiosarcomul D: angiosarcomul E: carcinosarcomul 20. &u intra in categoria factorilor de risc: (pg 120.) A: ulcerul gastric B: alimentatia sarata C: aclorhidria D: alimentele conser%ate* afumate* condimente E: ulcerul duodenal "

21. ea mai frec%enta tumora maligna gastrica este: (pg 120.) A: limfomul B: adenocarcinomul gastric " C: leiomiosarcomul D: angiosarcomul E: carcinosarcomul 22. &u intra in categoria factorilor de risc: (pg 120.) A: ulcerul gastric B: alimentatia sarata C: aclorhidria D: alimentele conser%ate* afumate* condimente E: ulcerul duodenal " 2). are din urmatoarele forme nu se incadreaza in clasificarea histologica a cancerului gastric@ (pag 1206) A: tipul papilar B: tipul schiros " C: tipul tubular D: tipul mucinos E: tipul cu celule in pecete 2,. -rmatoarele afirmatii despre cancerul gastric sunt ade%arate* cu e+ceptia: (pg 120.) A: incidenta este mai mare la barbati B: %9rful incidentei este 8n a cincia si a sasea decada " C: boala este mai frec%enta la negri dec9t la albi D: e+ista o frec%enta mai mare la populatia cu un ni%el de trai scazut E: e+ista o crestere a incidentei bolii la ni%elul cardiei 2.. ancerul gastric precoce: (pg 120() A: Tipul 5 A %arianta superficiala B: Tipul 55 A %arianta profunda C: Tipul 55A A leziuni ele%ate cu o 8naltime care nu depaseste grosimea mucoasei " D: Tipul 55B A leziuni subdeni%elate cu aspect de ulceratie profunda E: Tipul 555 A leziuni esca%ate* cu in%azia muscularei proprii de celulele canceroase 26. 'anifestarile clinice 8n cancerul gastric: (pg 120() A: anemia si s9ngerarile oculte sunt frec%ente " B: greata si %arsaturile apar 8n cazul localizarii la ni%elul cardiei C: anore+ia cu scadere ponderala apare la .00 din cei diagnosticati D: nodulul lui 4irchoB este nodulul metastatic ombilical E: metastazarea la ni%elul o%arelor este cunoscuta ca semnul lui Blumer 2(. Tipul difuz de cancer gastric: (pg 1206) A: are un prognostic mai prost dec9t tipul intestinal " B: se localizeaza 8n antru C: apare la %9rstnici D: incidenta lui relati%a a scazut E: se asociaza cu metaplazia

26. 7imfosarcomul generalizat: (pg 120/) A: gastrectomia este tratamentul de electie B: este chimiorezistent C: 8n cazul aparitiei complicatiilor se recurge la radioterapie D: terapia combinata radio= si chimioterapia este tratamentul obisnuit " E: perforatia si obstructia nu constituie complicatii 2/. 7eiomiosarcomul: (pg 1210) A: metastazeaza precoce B: metastazeaza pe cale limfatica C: raspunde bine la chimioterapie D: rezectia este tratamentul preferat " E: limfadenectomia masi%a este 8ntotdeauna necesara )0. Tipul intestinal de cancer: (pg 1206) A: este mai putin corelat cu influentele de mediu dec9t tipul difuz B: nu se localizeaza 8n antru C: se asociaza cu mutatii ale tipului de celula din glandele gastrice normale D: se asociaza cu metaplazia " E: apare frec%ent la tineri )1. -rmatoarele afirmatii sunt ade%arate referitor la tratamentul cancerului gastric* cu e+ceptia: (pg 120/) A: este 8n primul r9nd chirurgical B: rezectia este cea mai buna metoda paliati%a C: la pacientii cu stenoza duodenala tratamentul consta 8n rezectie D: cea mai frec%enta operatie efectuata pentru %indecare este gastrectomia radicala totala " E: marginile rezectiei trebuie sa fie 8n tesut sanatos )2. Cn stadializarea T'&: Tumora care penetreaza seroasa* fara interesarea structurilor adiacente este: (pg 120() A: T1 B: T2 C: T2a D: T) " E: T, )). Agentii chemoterapici utilizati 8n tratamentul cancerului gastrice sunt urmatorii* cu e+ceptia: (pg 120/) A: 'etotre+at " B: .=DC: Adriamicina D: 'itomicina E: 'etil= &),. -rmatoarele afirmatii despre leiomiosarcomul gastric sunt false: (pg 1210) A: 8si are originea 8n musculatura neteda B: este cea mai rara din afectiunile gastrice maligne C: rezectia este tratamentul de preferat

D: poate fi uneori necesara e+cizia colonului adiacent sau a splinei E: metastazeaza pe cale limfatica " ).. Alegeti afirmatia ade%arata referitor la cancerul gastric: (pg 1206) A: cancerul schiros este intotdeauna diferentiat B: tipul difuz este frec%ent corelat cu influentele de mediu C: tipul celular in inel cu pecete este asociat cu cancerul gastric schiros " D: tipul difuz este localizat in antru E: tipul intestinal se dez%olta prin mutatii ale tipului de celule din glandele gastrice normale )6. are este %arful de incidenta al cancerului gastric@ (pagina 120.) A: decada , B: decada . C: decada .=6 D: decada 6=( " E: decada 6 )(. are este singura posibilitate de %indecare al cancerului gastric @ (pagina 1206) A: rezectia " B: chimioterapia C: chimioterapia si radioterapia D: radioterapia E: tratamente naturiste )6. Dactorul de risc cel mai incriminat pentru cancerul gastric este: (p.120.) A: fumatul B: radiatiile C: dieta " D: istoricul familial E: aflato+inele )/. #espre tipul difuz de cancer gastric este falsa urmatoarea afirmatie: (!g. 1206) A: &u se asociaza cu metaplazia intestinala B: $ste localizat in antru " C: Are un prognostic mai prost decat tipul intestinal D: :e dez%olta prin mutatii ale tipului de celula din glandele gastrice normale E: $ mai frec%ent la oamenii tineri ,0. 5n stadializarea T a cancerului gastric* stadiul 55 inseamna : (!g. 120() A: 5n%azia directa a structurilor adiacente B: !rezenta de metastaze C: Dormatiune intraluminala* fara ingrosarea peretelui D: 5ngrosarea peretelui mai mica de 1 cm E: 5ngrosarea peretelui mai mare de 1 cm " ,1. and cancerul este localizat la ni%elul cardiei simptomul dominant este (pg 120() A: anore+ia cu scadere ponderala B: disfagia " C: durerea retrosternala

D: pirozisul E: hematemeza masi%a ,2. E tumora ce depaseste musculara proprie dar nu penetreaza seroasa si intereseaza gg de pe artera gastrica stanga este (pg 120() A: T2&2 " B: T1&1 C: T)&2 D: T2&) E: T)&) ,). !este /00 din tumorile stomacului sunt: (p120.) A: benigne B: maligne " C: leiomioame D: leiosarcoame E: polipoide ,,. <iscul crescut 8n cancerul gastric este infectia cu: (pg. 120.) A: streptococ B: colibacil C: stafilococ D: helicobacter p?lori " E: proteus ,.. <iscul mai mare de aparitie al cancerului gastric este la persoanele cu grupa de s9nge : (pg. 120.) A: 05 B: A55 " C: B555 D: AB54 E: B555 cu <h= ,6. ancerul gastric schiros intereseaza: (pg. 120.) A: toate straturile stomacului " B: mucoasa gastrica C: mucoasa si submucoasa D: seroasa E: muscularis mucosae ,(. #intre manifestarile clinice ale cancerului gastric (pag.120() A: cele mai frec%ente semne sunt greata si %arsaturile B: durerea apare precoce C: la unii pacienti poate sa apara hematemeza masi%a " D: disfagia este simptomul dominant atunci cand cancerul este localizat la ni%elul pilorului E: un semn de neoplasm gastric a%ansat este palparea unui ganglion limfatic in fosa subcla%iculara stanga

,6. ancerul gastric de la ni%elul cardiei este asociat cu o crestere comcomitenta a: (120.) A: cancerului duodenal B: cancerului splenic C: cancerului esofagian " D: cancerului laringian E: cancerului hepatic ,/. Tratamentul pacientilor cu cancer gastric este in primul rand: (pag. 1206) A: radioterapic B: chimioterapic C: chirurgical " D: medicamentos E: fitoterapic .0. #e cate ori creste riscul de cancer gastric la populatia cu infectie cu 2.p?lori (pg. 120.) A: 2 B: 6 C: , D: 6 " E: 10