Sunteți pe pagina 1din 1

Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, denumit n continuare ISCIR, este organ

de specialitate cu personalitate juridic, n subordinea Ministerului Economiei i Comerului, a !nd ca acti itate principal asigurarea n numele statului a proteciei utilizatorilor i sigurana n "uncionare pentru instalaiile i ec#ipamentele sub presiune, precum i pentru instalaiile de ridicat, denumite n continuare instalaii i ec#ipamente $

ISCIR ROMANIA

DOMENII SUPUSE REGLEMENTARILOR ISCIR


%$ Instalatii sub presiune, instalatii de ridicat si aparate consumatoare de combustibil clasice, supuse regimului de eri"icare te#nica
1. 2. 3. 4. 5. !. $. %. (. Cazane de abur, de apa calda sau fierbinte si similare. Recipiente care lucreaza sub presiune. Conducte pentru fluide sub presiune. Macarale, mecanisme de ridicat, ascensoare, instalatii de transport pe cablu, instalatii de ridicat pe plan inclinat. Sobe sau alte aparate de ncalzit, in uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau azos. "parate de atit si pentru incalzirea apei si similare, in uz neindustrial sau colecti#, alimentate cu combustibil solid, lichid sau azos. "rzatoare pentru combustibil solid, lichid sau azos. &ispoziti#ele de si uranta pentru instalatiile si aparatele pre#azute la punctele 1'$ inclusi#. "paratura si instalatiile de automatizare aferente echipamentelor si instalatiilor pre#azute la punctele 1' % inclusi#.

&$ Instalatii sub presiune, instalatii de ridicat si componente din cadrul obiecti elor si instalatiilor nucleare supuse regimului de eri"icare te#nica 1. )eneratoare de abur, apa calda sau fierbinte, inclusi# corpul reactorului. 2. Recipiente care lucreaza sub presiune. 3. Conducte de abur si apa, precum si pentru alte lichide, #apori si aze tehnice uscate sau umede. 4. *ompe. 5. "rmaturi. !. Suportii elementelor sub presiune. $. Macarale, poduri rulante si mecanisme de ridicat. %. "scensoare. (. &ispoziti#ele de si uranta pentru instalatiile pre#azute la punctele.1, 2, 3, $ si %+ C$ Materiale "olosite la construirea, montarea, e'ploatarea, repararea si eri"icarea instalatiilor si aparatelor si mijloace de control supuse regimului special de eri"icare te#nica 1. *roduse din metale feroase, neferoase si materiale nemetalice ' table, te#i, tuburi, profile, for,ate, turnate, semifabricate pentru or ane de asamblare. 2. Materiale pentru sudare'electrozi, sarme, flu-uri, materiale pentru brazare. 3. Radiofilme pentru radio rafie industriala. 4. .ichide penetrante ' de resanti, penetranti, emul atori, de#elopanti. 5. *ulberi ma netice pentru e-aminari nedistructi#e. !. Materiale folosite pentru tratarea a entilor termici ' mase schimbatoare de ioni, a enti de alcalinizare si similare. $. Mi,loace de control manuale, semiautomate sau automate pentru e-aminari, masuratori si incercari nedistructi#e prin radio rafie, ultrasunete, lichide penetrante, pulberi ma netice, curenti turbionari, emisie acustica precum si accesoriile necesare e-ecutarii lucrarilor respecti#e. %. &etectoare pentru e-aminarile de etanseitate precum si accesoriile acestora.