Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Zlate, M (2004), Tratat de psihologie organizaional-managerial, Editura Polirom, volumul I, pp.349-387 Mihai Jig u, (2007), Consilierea carierei, Editura Sigma, Bucure ti - Analiza SWOT pp.199-214 - Planificarea si dezvoltarea carierei, pp511-524 - Inventar l de interese profesionale !ac"son, pp##-$$ - Inventarele %olland,pp.&&-4' - (edia )n consiliere, pp.45&-4'5 - Profil l oc pa*ional, pp.'25-'&$