Sunteți pe pagina 1din 4

Grile 1. Incercuiti raspunsul considerat corect: 1.1. Daca I CA=101%, I Ns=98% si I Nz= 106% atunci: A.

A crescut producti itatea !edie anuala, a crescut "ondul total de ti!p de !unca e#pri!at in zile si a crescut producti itatea !edie zilnica$ %. A crescut producti itatea !edie anuala, s&a redus "ondul total de ti!p de !unca e#pri!at in zile si a crescut producti itatea !edie zilnica$ C. A crescut producti itatea !edie anuala, a crescut "ondul total de ti!p de !unca e#pri!at in zile si s&a redus producti itatea !edie zilnica$ D. A crescut producti itatea !edie anuala, s&a redus "ondul total de ti!p de !unca e#pri!at in zile si s&a redus producti itatea !edie zilnica$ '. (&a redus producti itatea !edie anuala, s&a redus "ondul total de ti!p de !unca e#pri!at in zile si s&a redus producti itatea !edie zilnica$ 1.). Daca I * =10+%, I *"= 10,% si I *e= 106%, atunci: A. (&a redus ponderea stocurilor de produse "inite si se!i"a-ricate in productia !ar"a "a-ricata si s&au redus stocurile de productie neter!inata si.sau i!o-ilizata$ %. A crescut ponderea stocurilor de produse "inite si se!i"a-ricate in productia !ar"a "a-ricata si s&au redus stocurile de productie neter!inata si.sau i!o-ilizata$ C. A crescut ponderea stocurilor de produse "inite si se!i"a-ricate in productia !ar"a "a-ricata si au crescut stocurile de productie neter!inata si.sau i!o-ilizata$ D. A crescut ponderea stocurilor de produse "inite si se!i"a-ricate in productia !ar"a "a-ricata si au crescut stocurile de productie neter!inata si.sau i!o-ilizata$ '. A crescut ponderea stocurilor de produse "inite si se!i"a-ricate in productia !ar"a "a-ricate, a crescut producti itatea !uncii si s&au redus stocurile de productie neter!inata si.sau i!o-ilizata$ 1.,. Daca I /A=10)%, I/An=100% $ I GI/=10,% 0GI/& 1rad de inte1rare pe erticala2, atunci: a. Au crescut c3eltuielile cu a!ortizarea si s&a redus ponderea consu!urilor inter!ediare pro enite de la terti in productia e#ercitiului, -. (&au redus c3eltuielile cu a!ortizarea si s&a redus ponderea consu!urilor inter!ediare pro enite de la terti in productia e#ercitiului, c. Au crescut c3eltuielile cu a!ortizarea si s&a redus ponderea alorii adau1ate in productia e#ercitiului, d. Au crescut c3eltuielile cu a!ortizarea si a crescut ponderea consu!urilor inter!ediare pro enite de la terti in productia e#ercitiului, e. (&au redus c3eltuielile cu a!ortizarea si a crescut ponderea consu!urilor inter!ediare pro enite de la terti in productia e#ercitiului. 1.4. Daca I 56= 10)%, I 5"7=104% $I Ns=100% atunci: A. A crescut randa!entul !i8loacelor "i#e, a crescut 1radul de 9n:estrare et3nic si a crescut producti itatea !uncii, %. A crescut ponderea !i8loacelor "i#e direct producti e 9n totalul !i8loacelor "i#e si a crescut 1radul de inzestrare te3nica,

C. A crescut 1radul de inzestrare te3nica si a crescut randa!entul !i8loacelor "i#e direct producti e, D. (&a redus 1radul de inzestrare te3nica si a crescut randa!entul !i8loacelor "i#e direct producti e, '. (&a redus 1radul de inzestrare te3nica si s&a redus randa!entul !i8loacelor "i#e direct producti e, 1.;. Daca I *e=10)%, I *"=10,% si I CI= 99% atunci: A. A crescut aloarea adau1ata si au crescut stocurile de productie neter!inata si.sau productie i!o-ilizata, %. A crescut aloarea adau1ata si s&au stocurile de productie neter!inata si.sau productie i!o-ilizata, C. (&a redus aloarea adau1ata si au crescut stocurile de productie neter!inata si.sau productie i!o-ilizata, D. (&a redus aloarea adau1ata si s&au redus stocurile de productie neter!inata si.sau productie i!o-ilizata, '. A crescut aloarea adau1ata, s&a redus 1radul de inte1rare pe erticala si au crescut stocurile de productie neter!inata si.sau productie i!o-ilizata. 1.6. Daca I <=10)%, I *e=106% si I a=104% atunci$ a. A crescut ti!pul !ediu de lucru pe salariat, s&a redus aloare adu1ata si a crescut producti itatea !uncii, -. A crescut ti!pul !ediu de lucru pe salariat, a crescut aloare adu1ata si a crescut producti itatea orara a !uncii, c. A crescut producti itatea orara a !uncii si s&a redus aloare adu1ata, d. A crescut producti itatea orara a !uncii si a crescut aloare adu1ata, e. (&a redus producti itatea orara a !uncii si s&a redus aloare adu1ata, 1.+. Daca I CA=10)%, I *"=106% si I 5"7= 104%, atunci: a. A crescut producti itatea !uncii si s&a redus 1radul de alori"icare productiei !ar"a "a-ricate, -. A crescut randa!entul !i8loacelor "i#e direct producti e si a crescut 1radul de alori"icare a productiei o-tinute destinate li rarii, c. A crescut 1radul de alori"icare a ci"rei de a"aceri si a crescut randa!entul intreprinderii, d. A crescut 1radul de alori"icare a productiei o-tinute destinate li rarii si s&a redus randa!entul !i8loacelor "i#e direct producti e, e. A crescut 1radul de alori"icare a ci"rei de a"aceri si s&a redus randa!entul intreprinderii. 1.8. Daca I<=10)%, I =3=109% si I/A=10)% atunci: a. A crescut producti itatea !edie anuala si a crescut aloarea adau1ata la un leu productie a e#ercitiului, -. A crescut productia e#ercitiului si a crescut aloarea adau1ata la un leu productie a e#ercitiului,

c. A crescut aloarea adau1ata la un leu productie a e#ercitiului si au crescut c3eltuielile cu a!ortizarea, d. A crescut productia e#ercitiului si a scazut aloarea adau1ata la un leu productie a e#ercitiului, e. A crescut 1radul de inte1rare pe erticala si a crescut productia e#ercitiului. 1.9. Daca I Ns=9;%, I *"=100% si I 56= 10)% atunci: a. a crescut producti itatea !uncii, a crescut 1radul de inzestrare te3nica si a crescut e"icienta utilizarii !i8loacelor "i#e, -. s&a redus producti itatea !uncii, a crescut 1radul de inzestrare te3nica si a crescut e"icienta utilizarii !i8loacelor "i#e, c. a crescut producti itatea !uncii, a crescut 1radul de inzestrare te3nica si s&a redus e"icienta utilizarii !i8loacelor "i#e, d. s&a redus producti itatea !uncii, s&a redus 1radul de inzestrare te3nica si s&a redus e"icienta utilizarii !i8loacelor "i#e, e. a crescut producti itatea !uncii, s&a redus 1radul de inzestrare te3nica si a crescut e"icienta utilizarii !i8loacelor "i#e. 1.10. Daca I *e=101%, I /A=108%, I Ns=99%, atunci:

a. A crescut ponderea consu!urilor inter!ediare pri enite de la terti in productia e#ercitiului si a crescut producti itatea !uncii, -. A crescut ponderea consu!urilor inter!ediare pri enite de la terti in productia e#ercitiului, a crescut 1radul de inte1rare pe erticala si a crescut producti itatea !uncii, c. A scazut ponderea consu!urilor inter!ediare pri enite de la terti in productia e#ercitiului, a crescut 1radul de inte1rare pe erticala si s&a redus producti itatea !uncii, d. A scazut ponderea consu!urilor inter!ediare pri enite de la terti in productia e#ercitiului si a crescut producti itatea !uncii, e. A scazut ponderea consu!urilor inter!ediare pri enite de la terti in productia e#ercitiului si a a scazut producti itatea !uncii. ). Daca CA = Ns NS Mf Mf > Qf si se dispune de datele: Indicatori Simbol 1. Ci"ra de a"aceri & lei CA ). ?roductia o-tinuta destinata li rarii & lei *" ,. /aloarea !edie a !i8loacelor "i#e & lei 5" 4. /aloarea !edie a !i8loacelor "i#e direct 5"7 producti e & lei ;. Nu!arul !ediu de salariati & persoane Ns P0 1 0)8 160 1 )8; )00 ;0 400 4) 840 ;0 P1 1 ;6+ +;; 1 +41 9;0 ;; ,00 49 ++0 40
Mf Mf > Qf CA

In"luenta !odi"icarii randa!entului !i8loacelor "i#e direct producti e 0e"icientei !i8loacelor "i#e direct producti e2 asupra ci"rei de a"aceri este: a. @1+69,6 lei -. @ )101,4 lei c. &)101,4 lei, d.@ ;%, e. &;%

,. Daca Rc =

?r 100 , atunci in"luenta !odi"icarii ci"rei de a"aceri asupra ratei CA

renta-ilitatii co!erciale este: Indicatori 1. Ci"ra de a"aceri lei ). ?ro"it a""erent ci"rei de a"aceri lei ,. Aata renta-ilitatii co!erciale % a. 6% -. ,% c. &,%

(i!-ol ?0 CA 10+ ;00 ?r 1) 900 Ac 1) d. &1,9;,% e. &,; ;00 lei

?1 +) 000 10 800 1;

4. Daca Rata cheltuielilor = Cifra de afaceri 1000 , atunci in"luenta !odi"icarii C3eltuielilor totale asupra Aatei c3eltuielilor este: Indicatori P0 P1 C3eltuieli totale & lei 1;0 000 100 9;0 Ci"ra de a"aceri & lei 18+ ;00 1,4 600 Aata c3eltuielilor & lei la !ie 800 +;0 a. B ;0 lei, -. &,6; lei, c. B ,1; lei, d. &;) 900 e. &49 0;0 lei

Cheltuieli totale

;. Daca Wa = Nz Nh Wh atunci relatia Nz1 Nh1 Wh1 Nz1 Nh1 Wh0 se deter!ina: Wa -. Nh . a. c. d. WhWA e. Nz WA NhWa 6. Daca VA = Ns t Wh va , atunci WhVA se deter!ina ast"el: a. NS1 t1 Wh1 va1 NS 0 t0 Wh0 va 0 -. NS1 t1 Wh0 va 0 NS1 t0 Wh0 va 0 c. NS1 t1 Wh1 va 0 NS1 t1 Wh0 va 0 d. NS1 t1 Wh1 va1 NS1 t1 Wh0 va1 e. NS1 t1 Wh1 va1 NS 0 t0 Wh1 va 0

S-ar putea să vă placă și