Sunteți pe pagina 1din 28

CENTRUL NAIONAL DE EVALUARE I EXAMINARE

EVALUARE NAIONAL LA FINALUL CLASEI a VI-a

CAIETUL CADRULUI DIDACTIC

I. INSTRUCIUNI PRIVIND EVALUAREA TESTELOR ADMINISTRATE N PILOTAREA EN VI 2013

1. Procesul de evaluare a lucrrilor scrise admi is!ra!e " cadrul #ilo!rii evalurii a$io ale la %i alul clasei a VI&a co s! " a#recierea' #e (a)a descri#!orilor de #er%orma $ asocia$i codurilor aloca!e " caie!ul cadrului didac!ic' a rs#u surilor elevilor la i!emii di !es!*

2. Ac!ivi!a!ea de %ormare a evalua!orilor se reali)ea) " #rima %a) #ri %amiliari)area ec+i#ei, ec+i#elor de evalua!ori cu #ro(ele de evaluare admi is!ra!e' #recum -i cu descri#!orii -i codurile co $i u!e de caie!ul cadrului didac!ic*

3. . si!ua$ia " care' #e !ru evaluarea !es!elor la sec$iu ea lim( -i comu icare' res#ec!iv la sec$iu ea ma!ema!ic -i -!ii $e su ! omi ali)a!e mai mul!e ec+i#e de evalua!ori se selec!ea) alea!oriu ci ci !es!e' care se evaluea) de c!re %iecare ec+i#* Du# evaluarea celor ci ci !es!e' !oa!e ec+i#ele desem a!e #e !ru sec$iu ea lim( -i comu icare' res#ec!iv ma!ema!ic -i -!ii $e discu!, a ali)ea) codurile acorda!e #e !ru %iecare i!em* /co#ul aces!ei ac!ivi!$i es!e de a modera #ri " c0! re)ul!a!ul evalurii s corec!ori #rivi d a#licarea descri#!orilor* co se s modul de alocare a codurilor' as!%el %ie o#!imi)a!' dimi u0 du&se eve !ualele di%ere $e di !re

4. Evaluarea #ro#riu & )is a !es!elor re#ar!i)a!e %iecrei ec+i#e se reali)ea) #ri s!a(ilirea #ri co se s a codului aloca! #e !ru %iecare i!em -i #ri " cercuirea #e !es! a aces!ui cod*

5. La %i alul ac!ivi!$ii' %iecare ec+i# de evalua!ori desem a! #e !ru sec$iu ea lim( -i comu icare' res#ec!iv #e !ru sec$iu ea ma!ema!ic -i -!ii $e com#le!ea) %i-ele de evaluare ale elevilor care au #ar!ici#a! la #ilo!area ENVI & 1234* 6. . cadrul #ilo!rii evalurii a$io ale la %i alul clasei a VI&a s&au a#lica! 31 de !es!e' a cror s!ruc!ur es!e #re)e !a! " !a(elul 3*

II. SECIUNEA MATEMATIC I TIINE

II.1 PARCUL NAIONAL CO!IA

TEST 1 TEST " TEST 12 TEST 15 TEST 1#

Pa$%&' Na()*+a' C*,)a


Parcul Na$io al Co)ia es!e u a di !re cele mai %rumoase re)erva$ii !uris!ic #e !oa! #erioada a ului* Admi is!ra$ia Parcului Na$io al Co)ia a i i$ia! diverse #roiec!e' s!udii -i cerce!ri' #ri a!ra6erea u or i s!i!u!e -i #erso ali!$i cu oscu!e di dome iul -!ii $elor a!urii* /u(iec!ele de cerce!are su !7 +a(i!a!ele a!urale' #rocesele ecolo6ice' dis!ri(u$ia s#eciilor -i asocia$iile ve6e!ale -i a imale' %au a di de%ileul Ol!ului e!c* a!urale di $ara oas!r* /i!ua! " #ar!ea ce !ral5sudic a Car#a$ilor Meridio ali' #e Valea Ol!ului' el re#re)i ! o a!rac$ie

Pentru a rspunde la cerinele 1-5, citete urmtorul text: . ul!imii #a!ru a i' de la s!a$ia me!eorolo6ic de #e v0r%ul Co)ia s5au ra#or!a!

urm!oarele !em#era!uri e8!reme ale aerului' msura!e " lu a mar!ie7 A ul Tem#era!ura mi im : C; Tem#era!ura ma8im : C;
o o

1229 2 33

1232 5 3< 12

1233 5 32 3=

1231 < 32

1. Cea mai mic !em#era!ur a aerului a %os! ra#or!a! " a ul7 a; 1229 (; 1232 c; 1233 d; 1231

Punctaj total C*-&' 1. Rs#u s corec!7 /0

Punctaj zero
Cod 1 0 9

C*-&' 0. Al!e rs#u suri7 . cercuirea mai mul!or li!ere' al!ele dec0! li!era di dre#!ul rs#u sului corec! 1a& Rs#u s i corec!* C*-&' ". Niciu rs#u s*

Cod

2. Valoarea medie a !em#era!urilor ma8ime " re6is!ra!e " i !ervalul 1229 & 1231 es!e7 a; & 12 C (; c; d; Punctaj total C*-&' 1. Rs#u s corec!. %0 Punctaj zero C*-&' 0. Al!e rs#u suri7 . cercuirea mai mul!or li!ere' al!ele dec0! li!era di dre#!ul rs#u sului corec! 1a& Rs#u s i corec!* C*-&' ". Niciu rs#u s* &=C 3> C 3< C
o o o o

Cod

3. Varia$ia di !re !em#era!ura ma8im -i cea mi im " a ul 1232 a %os! de7 a; > C (; 32 C c; 12 C d; 4< C
o o o o

Punctaj total C*-&' 1. Rs#u s corec!7 -0 Punctaj zero C*-&' 0. Al!e rs#u suri7 . cercuirea mai mul!or li!ere' al!ele dec0! li!era di dre#!ul rs#u sului corec! 1a& Rs#u s i corec!* C*-&' ". Niciu rs#u s*

Cod

4. Valorile !em#era!urilor aerului au %os! msura!e cu a?u!orul u ui !ermome!ru* @us!i%ic de ce !em#era!ura i dica! de !ermome!ru !re(uie ci!i! du# u a umi! i !erval de !im# de la aducerea lui " co !ac! cu cor#ul a crui !em#era!ur !re(uie de!ermi a!*

Punctaj total C*-&' 1. Rs#u s corec!7 Reali)area ec+ili(rului !ermic " !re !ermome!ru -i cor#ul a crui !em#era!ur !re(uie msura!*

Punctaj zero C*-&' 0. Al!e rs#u suri* C*-&' ". Niciu rs#u s*

Pentru a rspunde la cerinele 6 10, citete urmtorul text: Di su#ra%a$a !o!al de 3A222 +a a #arcului' o su#ra%a$ de A222 +a es!e des!i a!

cerce!rii -!ii $i%ice -i es!e mo i!ori)a! de !rei ec+i#e de cerce!!ori de umi!e Alfa, Beta -i Gamma* Cele !rei ec+i#e "-i " ce# ac!ivi!a!ea #e su#ra%a$a de A222 +a des!i a! cerce!rii' "m#r$i! " !rei sec!oare -i s!udia) %lora' %au a -i %ac!orii de mediu di aces!e sec!oare*
Cod 21 11 12 00 99

2. E8#rim ra#or!ul di !re aria su#ra%e$ei des!i a!e cerce!rii -i aria res!ului su#ra%e$ei #arcului su( %orm de ra#or! #roce !ual*

Punctaj total C*-&' 21. Ra$io ame ! -i re)olvare com#le! -i corec!* Rs#u s corec!7 Exemplu: A222 3A222 A222 A2 322 A2 322 *

Punctaj parial C*-&' 11. Calculea) corec! ra#or!ul ariilor' dar re)ul!a!ul #roce !ual* Exemplu: A222 * 32222 C*-&' 12. Calculea) umai res!ul su#ra%e$ei* Exemplu: 3A222 A222 * Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s*
Cod 21 11 12 00 99

u es!e su( %orm de ra#or!

#. Di su#ra%a$a des!i a! cerce!rii' ec+i#a Alfa a mo i!ori)a! 1=B' ec+i#a Beta 2/5 di res!ul su#ra%e$ei' iar ec+i#a Gamma su#ra%a$a rmas* De!ermi aria su#ra%e$ei mo i!ori)a!e de ec+i#a Beta* Punctaj total C*-&' 21. Ra$io ame ! -i re)olvare com#le! -i corec!* Rs#u s corec!7 1322 +a* Exemple: 1 1= A222 = 1322 +a A222 = 322 Ec+i#a Alfa: 1= A222 = 3A=2 +a 322 Res!ul7 A222 3A=2 = =1=2 +a 1 Ec+i#a Beta7 =1=2 = 1322 +a =

Punctaj parial C*-&' 11. Ra$io ame ! corec!' dar re)olvarea es!e i com#le! sau co $i e 6re-eli de calcul* C*-&' 12. Re)olvare i com#le! -i rs#u s 6re-i!* Exemplu: 1= Ec+i#a Alfa7 A222 = 3A=2 +a 322 1 Ec+i#a Beta7 A222 = 1C22 +a = Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri*

C*-&' "". Niciu rs#u s*

Cod

21

11

12
4

00

99

". Ec+i#a Gamma a lua! o #ro( de sol cu masa de 3<2 6 -i cu volumul de =2 cm * Calculea) de si!a!ea #ro(ei s!udia!e' e8#rim0 d re)ul!a!ul " D6,m4* Punctaj total C*-&' 21. Calcularea corec! a de si!$ii* Rs#u s corec!7 = 4122 Exemplu: m = D6 m
4

3<2 6

= 4'1

= 4122

D6 V

Punctaj parial 4 =2 cm 4 4 cm m C*-&' 11. Ra$io ame ! corec!' dar re)olvarea es!e i com#le!* Exemplu: m = 3<2 6 6 = = 4'1 V =2 4 4 cm cm C*-&' 12. Ra$io ame ! corec!' dar li#se-!e u i!a!ea de msur* Exemplu: m =

= 4122
Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s*

Pentru a rspunde la cerinele 11-15, citete urmtorul text:

6ru# de co#ii a %os! i vi!a! s se al!ure ec+i#elor de cerce!!ori* Ec+i#a Alfa

#arcur6e !raseul A-B-D' ec+i#a Beta se de#lasea) #e drumul AD' #er#e dicular #e BC' iar ec+i#a Gamma mer6e de la A la D' !rec0 d #ri #u c!ul C* /e -!ie c !riu 6+iul ABC es!e ec+ila!eral*

Cod

21

11

12

00

99

12. Ec+i#a Alfa #arcur6e !raseul A-B-D cu o vi!e) medie de 4 Dm,+ " 1 ore' iar ec+i#a Gamma #arcur6e !raseul A-C-D " 4 ore* Calculea) vi!e)a medie cu care se de#lasea) ec+i#a Gamma' -!ii d c lu 6imile celor dou !rasee su ! e6ale* Punctaj total C*-&' 21. Calcularea vi!e)ei medii cu care se de#lasea) ec+i#a Gamma* Rs#u s corec!7 Punctaj parial C*-&' 11. Ra$io ame ! corec!' dar li#sesc u i!$ile de msur* Exemplu: C*-&' 12. Ra$io ame ! corec!' dar re)olvarea es!e i com#le! sau co $i e 6re-eli de calcul* Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s*

Cod

14. . !im#ul u ui #o#as' u ul di !re co#iii care " so$e-!e ec+i#a Gamma mu! o (usol di !r5 u loc " al!ul -i co s!a! c acul (usolei rm0 e orie !a! #e direc$ia N5/* E8#lic de ce acul ma6 e!ic "-i me $i e #o)i$ia care i dic direc$ia N5/* Punctaj total

C*-&' 2. Acul (usolei se orie !ea) de5a lu 6ul li iilor de c0m# ma6 e!ic !eres!ru' care au direc$ia N5/*

Punctaj parial C*-&' 1. Preci)ea) c es!e vor(a de o i !erac$iu e ma6 e!ic* Punctaj zero C*-&' 0. rs#u suri* C*-&' ". rs#u s* Al!e Niciu

II.2 ACTIVITI E3TRA COLARE

TEST 2 TEST 10 TEST 16

A%4)5)46() 784$a9%*'a$7
. cadrul ac!ivi!$ilor e8!ra-colare' elevii di clasa a VI5a A reali)ea) u e8#erime ! #e !ru #roiec!ul cu !i!lul EIn luena luminii asupra dez!oltrii plantelor"' iar elevii di clasa a VI5a F #ar!ici# la ame a?area #arcului -colii*

Pentru a rspunde la cerinele 1-5, citete urmtorul text:

E8#erime !ul reali)a! de elevii clasei a VI5a A co s! " o(servarea' !im# de o s#!m0 ' a dou lo!uri de #la !e di aceea-i s#ecie7 '*4&' 1-:a$4*$ a %os! e8#us lumi ii a!urale' iar '*4&' 2 a %os! me $i u! la " !u eric* Am(ele lo!uri de #la !e au %os! cul!iva!e " acela-i !i# de sol -i au %os! uda!e i i$ial cu aceea-i ca !i!a!e de a#* Pe #arcursul e8#erime !ului' !em#era!ura a %os! me $i u! la 12 C -i #la !ele au %os! uda!e c0 d a %os! evoie* Gil ic' s5 au " re6is!ra! modi%icrile a#ru!e " as#ec!ul 6e eral al #la !elor di cele dou lo!uri -i s5a msura! lu 6imea %iecrei #la !e* La !ermi area e8#erime !ului' elevii au %cu! %o!o6ra%ii cu #la !ele di cele dou lo!uri*
o

%o!o6ra%ia 3' Ale8a dru a %i alul

#u!u! o(serva cum ar!au #la !ele la e8#erime !ului*

Pe !ru %iecare )i a s#!m0 ii' Ale8a dru a calcula! media ari!me!ic a lu 6imilor #la !elor di %iecare lo!* As!%el' el a o($i u! lu 6imea medie a #la !elor di '*4&' 1- :a$4*$' res#ec!iv di '*4&' 2; #e !ru %iecare )i di s#!m0 * A#oi' Ale8a dru a reali)a! dia6rama 3*

Cod
o

4* Tem#era!ura de 12 C' la care s5a des%-ura! e8#erime !ul' !ra s%orma! " Delvi i' es!e7 a; 3A4'3= H (; 1=4'3=H c; 1A4'3= H d; 194'3= H

Punctaj total C*-&' 1. Rs#u s corec!7 -0 Punctaj zero C*-&' 0. Al!e rs#u suri7 . cercuirea mai mul!or li!ere' al!ele dec0! li!era di dre#!ul rs#u sului corec! 1a& Rs#u s i corec!* C*-&' ". Niciu rs#u s*

Pentru a rspunde la cerinele 6-#, citete urmtorul text: Elevii clasei a VI5a F #ar!ici# la ame a?area #arcului di cur!ea -colii' u de #la !ea) di%eri!e s#ecii de #la !e or ame !ale' #ri !re care 3< #uie$i de salc0m -i de #i * Puie$ii su ! !ra s#or!a$i " 6+ivece #0 la locul de #la !a!* Numrul #uie$ilor de salc0m -i umrul #uie$ilor de #i #la !a$i su ! umere direc! #ro#or$io ale cu 4 -i =*

Cod

21

11

12

00

99

6. Preci)ea) c0! la su! di

umrul #uie$ilor de #i re#re)i ! umrul #uie$ilor de salc0m*

Punctaj total C*-&' 21. De!ermi area #roce !ului* Rs#u s corec!7 <2B* Exemplu:
p 322 32k = <k p = <2B *

Punctaj parial C*-&' 11. Rs#u s corec!' dar %r ?us!i%icare* C*-&' 12. Ra$io ame ! corec!' dar re)olvarea es!e i com#le! sau co $i e 6re-eli de calcul* Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s* 2. De!ermi umrul #uie$ilor de #i #la !a$i " #arc*

Punctaj total
Cod 21 11 12 00 99

C*-&' 21. De!ermi area umrului de #uie$i de #i #la !a$i " #arc* Rs#u s corec!7 32 #uie$i de #i * Punctaj parial C*-&' 11. Rs#u s corec!' dar %r re)olvare*

C*-&' 12. Ra$io ame ! corec!' dar re)olvarea es!e i com#le! sau co $i e 6re-eli de calcul* Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s*
Cod 21 11 12 00 99

#. Dac masa #m0 !ului di !r5u


4

6+iveci es!e m = 1=2 g ' iar de si!a!ea sa medie es!e

= 1 g/cm ' de!ermi volumul #m0 !ului di 6+iveci* Punctaj total C*-&' 21. Calcul corec!* Rs#u s7 V = 31= cm4 *

Punctaj parial C*-&' 11. Re)olvarea co $i e 6re-eli de calcul sau a %os! scris doar %ormula V = C*-&' 12. Valoarea corec! sau li#se-!e* Exemple: V = 31= cm V = 31= Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s* Pentru a rspunde la cerinele 10-15, citete urmtorul text: /c+i$a #arcului -colii es!e re#re)e !a! " %i6ura 3* . #u c!ele A' B -i C s5au #la !a! salc0mi* Triu 6+iul ABC es!e dre#!u 6+ic " B' lu 6imea la!urii AB es!e e6al cu < me!ri -i msura u 6+iului ACB es!e e6al cu 42* . #la !a! u #i * #u c!ul :mi?locul la!urii AC; es!e umeric o($i u! es!e corec!' dar u i!a!ea de msur m *

u es!e i dica!

!"gu#a 1

Cod

21

11

12

00

99

12. O al(i care adu #ole )(oar de la salc0mul si!ua! " #u c!ul A :%i6ura 3; la salc0mul di #u c!ul B #e drumul cel mai scur!' cu vi!e)a co s!a ! $ I 1= )(or*

Punctaj total C*-&' 21. Rs#u s corec!7 t = 1> s * Punctaj parial C*-&' 11. Re)olvarea co $i e 6re-eli de calcul sau a %os! scris doar %ormula t = C*-&' 12. Valoarea corec! sau li#se-!e* Exemple: t = 1> t = 1> m s umeric o($i u! es!e corec!' dar u i!a!ea de msur d * $

u es!e i dica!

Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s*

Cod

13. Mi+ai a mu!a! u reci#ie ! di #las!ic de la um(ra u ui co#ac di #arcul -colii -i l5a a-e)a! la soare* Jorma reci#ie !ului s5a modi%ica!' a-a cum se #oa!e o(serva " ima6i ile al!ura!e* /crie de umirea %e ome ului !ermic ce a avu! loc*

Punctaj total C*- 1. Rs#u s corec!7 Je ome ul de dila!are*

Punctaj zero C*-&' 0. Al!e rs#u suri* C*-&' ". Nici u rs#u s*

II.3 PROIECT A<RICOL

TEST 3 TEST 11 TEST 12

P$*)7%4 a=$)%*'
U iu ea Euro#ea a?u! $rile mem(re s5-i de)vol!e a6ricul!ura* . aces! sco#' o%er %o duri celor care doresc s " cea# o a%acere " a6ricul!ur* U a6ricul!or di $ara oas!r accesea) aces!e %o duri -i #rime-!e =2222 de euro #e !ru a " ce#e u #roiec!* . cadrul aces!ui #roiec!' el " %ii $ea) o livad -i o ser* Pentru a rspunde la cerinele 1-5, citete urmtorul text: Pe !ere ul a%la! " #ro#rie!a!ea lui' a6ricul!orul #la !ea) #omi %ruc!i%eri " lu a mar!ie' " ce#0 d di )iua " care !em#era!ura solului la ora C722 dimi ea$a es!e mai mare dec0! 32KC * . s#!m0 a " care a " ce#u! #la !area' !em#era!ura solului' msura! la ora C*22' a avu! urm!oarele valori7 Giua Tem#era!ura : KC ; lu i 9 mar$i C miercuri 9 ?oi 33 vi eri 31 s0m(! 3> dumi ic 3>

Cod

2. Media ari!me!ic a !em#era!urilor " re6is!ra!e " s#!m0 a " care a " ce#u! #la !area es!e7 a; 32'> (; 33 c; 33'= d; 31

Punctaj total C*-&' 1. Rs#u s corec!7 /0 Punctaj zero C*-&' 0. Al!e rs#u suri7 . cercuirea mai mul!or li!ere' al!ele dec0! li!era di dre#!ul rs#u sului corec! 1a& Rs#u s i corec!* C*-&' ". Niciu rs#u s*

Cod

4* Pe !ru a msura !em#era!ura solului' a6ricul!orul %olose-!e u !ermome!ru cu lic+id* /crie de umirea %e ome ului %i)ic #e (a)a cruia %u c$io ea) !ermome!rul* Punctaj total C*-&' 2. Rs#u s corec!. %e ome ul de dila!are* Punctaj parial C*-&' 1. Preci)ea) c lu 6imea coloa ei de lic+id varia) cu !em#era!ura' dar u de ume-!e %e ome ul de dila!are* Punctaj zero C*-&' 0. Al!e rs#u suri* C*-&' ". Niciu rs#u s* Pentru a rspunde la cerinele 6-10, citete urmtorul text: Tere ul a%la! " #ro#rie!a!ea a6ricul!orului are %orma u ui dre#!u 6+i cu lu 6imea

% = 122 m -i l$imea l =322 m * Pe aces! !ere ' s5au #la !a! #omi %ruc!i%eri -i s5a ame a?a! -i o ser* Pe !ru a avea c+el!uieli mai mici cu iri6area !ere ului' a6ricul!orul mo !ea) u sis!em de $evi ce %ormea) u !riu 6+i ec+ila!eral av0 d la!ura e6al cu ?um!a!e di l$imea !ere ului*

Cod

21

11

12

00

99

6. Calculea) lu 6imea sis!emului de $evi mo !a! #e !ru iri6area !ere ului' e8#rim0 d re)ul!a!ul " decame!ri*

Punctaj total C*-&' 21. Calcularea corec! a lu 6imii sis!emului de $evi* Rs#u s corec!73= dam* Exemplu: l De!ermi la!ura !riu 6+iului : a = ;' scrie rela$ia #e !ru #erime!rul !riu 6+iului -i 1 calculea) valoarea : p = 4l = 3=2 m I3= dam ;*

Punctaj parial C*-&' 11. Rs#u s corec!' dar %r re)olvare7 3= dam* C*-&' 12. Ra$io ame ! corec!' dar a 6re-i! la calcul sau la !ra s%ormarea u i!$ii de msur* Exemplu:

Jie a la!ura !riu 6+iului ec+ila!eral* a = p = 4l = 422 m I 42 dam Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s*

'

Cod

21

11

12

00
4

99

2. Pe !ru #la !area u ui #om %ruc!i%er' a6ricul!orul sa# o 6roa#' di care scoa!e <> dm #m0 !* Cu osc0 d c de si!a!ea medie a solului di livad es!e de 1'1 6,cm4 calculea) masa #m0 !ului #e care a6ricul!orul "l scoa!e di 6roa#*

de

Punctaj total C*-&' 21. Re)olvare corec!* Rs#u s corec!7 m = 3>2' C D6 Punctaj parial C*-&' 11. Re)olvarea co $i e 6re-eli de calcul sau a %os! scris doar %ormula m = V C*-&' 12. Valorile umerice o($i u!e su ! corec!e' dar u i!a!ea de msur u es!e i dica! corec! sau li#se-!e* Exemple: m = 3>2' C 6 m = 3>2' C

Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s*

10. Pe !ru ser se %olose-!e o i s!ala$ie de iri6a! #ri #icurare* Re)ervorul aces!eia co $i e =222 de li!ri de a#* !ii d c " !r5o or di re)ervor cur6 122 de li!ri -i c i s!ala$ia a %u c$io a! de la ora C722 la ora 11722' calculea) volumul de a# rmas " re)ervor* E8#rim re)ul!a!ul " m *
4

Punctaj total C*-&' 21. Re)olvare corec!* Rs#u s corec!7 V#&ma' = 1' 1 m *
4

Punctaj parial C*-&' 11. Re)olvarea co $i e 6re-eli de calcul' dar ra$io ame !ul es!e corec!* C*-&' 12. Valoarea umeric es!e corec!' dar es!e e8#rima! " li!ri' sau valoarea umeric es!e corec! iar u i!a!ea de msur u es!e i dica! corec! sau li#se-!e* Exemple: V = 1122 l V = 1' 1

Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s* Pentru a raspunde la cerintele 11-15, citeste urmatorul text: Dre#!u 6+iul ABCD di %i6ura 3 re#re)i !a sc+i!a !ere ului a%la! " #ro#rie!a!ea a6ricul!orului* Tere ul are lu 6imea 122 m si la!imea 322 m* Por!iu ea +asura!a di %i6ura 3 re#re)i !a sera* Pu c!ele si ( su ! mi?loacele la!urilor AD' res#ec!iv CD*

Cod

21

11

12

00

99

12. U ie#ure se de#lasea) #e l0 6 6ardul !ere ului #e !raseul re#re)e !a! " sc+i$ #ri

-D-

(-C -i i !r " livad #ri !r5o s#r!ur di 6ard' marca! " sc+i$ #ri #u c!ul C* A#oi ie#urele se de#lasea) #e !raseul re#re)e !a! #ri C-(-)-* -i a?u 6e la i !rarea " ser' marca! #ri #u c!ul * :%i6ura 3;* Pu c!ul * es!e mi?locul se6me !ului ) * . !re6ul !raseu a %os! #arcurs " 1= de mi u!e* De!ermi vi!e)a medie a ie#urelui #e !oa! dura!a de#lasrii*

Punctaj total C*-&' 21. De!ermi area corec! a vi!e)ei medii de de#lasare a ie#urelui* Rs#u s corec!7

$ = 2' 1= m,s *

Punctaj parial C*-&' 11. Rs#u s corec!' dar %r re)olvare* C*-&' 12. Ra$io ame ! corec!' dar re)olvarea es!e i com#le! sau co $i e 6re-eli de calcul* Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s*
Cod 21 11 12 1+ 00 99

14. Pe !ru cre-!erea #roduc$iei de le6ume #e !im#ul ier ii' a6ricul!orul mo !ea) " ser mai mul!e (ecuri* Dese ea) sc+ema u ui circui! elec!ric %orma! di 6e era!or' " !reru#!or -i #a!ru (ecuri le6a!e " #aralel' as!%el " c0! la " c+iderea circui!ului s %u c$io e)e !oa!e (ecurile*

Punctaj total C*-&' 21. Dese ea) sc+ema corec! a circui!ului* Punctaj parial C*-&' 11. Dese ea) o sc+em corec! cu (ecuri mai #u$i e* C*-&' 12. Dese ea) o sc+em' dar u #o)i$io ea) corec! " !reru#!orul* C*-&' 13. Dese ea) o sc+em' dar (ecurile su ! 6ru#a!e " serie* Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s*

II.4 DELTA DUNRII

TEST 4
D7'4a D&+6$))

Del!a Du rii' u $i u! u ic " Euro#a' se carac!eri)ea) #ri !r5o mare varie!a!e a %lorei -i %au ei* Ve6e!a$ia di Del!a Du rii es!e re#re)e !a!' " mare #ar!e' de #la !e s#eci%ice mla-!i ilor' iar %au a es!e re#re)e !a! de o mare diversi!a!e de a imale* Di Del!a Du rii' se colec!ea) da!e -i i %orma$ii com#le8e' re)ul!a!e di ac!ivi!a!ea mai mul!or i s!i!u!e de cerce!are*

Pentru a rspunde la cerinele 1-5, citete urmtorul text:

. ul!imii #a!ru a i' la u ul di #u c!ele de cerce!are di Del!a Du rii s5au e%ec!ua! msurri -i s5au " re6is!ra! da!e des#re !em#era!ura aerului " lu a au6us!* Pe (a)a da!elor " re6is!ra!e' s5a de!ermi a! !em#era!ura medie a aerului " lu a au6us! di %iecare a -i s5a !rasa! dia6rama di %i6ura de mai ?os*

Cod

1. Com#le!ea) !a(elul de mai ?os #e (a)a i %orma$iilor di dia6ram* A ul Tem#era!ura medie a aerului " lu a au6us! : C;
o

122C

1229

1232

1233

Punctaj total C*-&' 2. Com#le!area corec! a celulelor li(ere di !a(el* A ul Tem#era!ura medie a aerului " lu a au6us! : C;
o

122C 13

1229 1=

1232 14

1233 1A

Punctaj parial C*-&' 1. Com#le!area corec! a cel #u$i !rei celule di !a(el*

Punctaj zero C*-&' 0. Al!e rs#u suri* C*-&' ". Niciu rs#u s*

2. Tem#era!ura medie a aerului di lu a au6us! a avu! cea mai mare valoare " a ul7 a; 122C (; 1229 c; 1232 d; 1233 Punctaj total C*-&' 1. Rs#u s corec!7 -0 Punctaj zero C*-&' 0. Al!e rs#u suri7 . cercuirea mai mul!or li!ere' al!ele dec0! li!era di dre#!ul rs#u sului corec! 1a& Rs#u s i corec!* C*-&' ". Niciu rs#u s*

Cod

3. Tem#era!ura aerului se msoar cu u !ermome!ru cu lic+id* /crie de umirea %e ome ului %i)ic #e (a)a cruia %u c$io ea) !ermome!rul cu lic+id*

Punctaj total C*-&' 2. Rs#u s corec!. %e ome ul de dila!are*

Punctaj parial C*-&' 1. Preci)area de#e de $ei di !re lu 6imea coloa ei de lic+id -i !em#era!ur' %r a %ace re%erire la %e ome ul de dila!are*

Punctaj zero C*-&' 0. Al!e rs#u suri* C*-&' ". Niciu rs#u s*

Pentru a rspunde la cerinele 6-10, citete urmtorul text: . Del!a Du rii !riesc umeroase s#ecii de mami%ere #ri !re care7 vidra' mis!re$ul' (i)amul' urca' ie#urele' vul#ea -i c0i ele e o!*Vul#ea are mem(re scur!e' cele di %a$ av0 d ci ci de6e!e' iar cele di s#a!e' umai #a!ru* Lu 6imea cor#ului es!e

cu#ri s " !re 332 cm -i 342 cm * Vul#ea adul! #oa!e a?u 6e #0 la o mas de 32 D6 -i are o vi!e) ma8im de de#lasare de =2'> Dm,+ * /#era $a medie de via$

es!e de 31 a i ' " ca#!ivi!a!e' -i de 4 a i #0 la = a i " li(er!a!e


Cod 2 1 0 9

6. /crie dou mrimi %i)ice -i dou u i!$i de msur ide !i%ica!e " !e8!*

Punctaj total C*-&' 2. /crierea a dou mrimi %i)ice -i a dou u i!$i de msur' di lis!a de mai ?os* lu 6imea

[ % ] = cm
m,-

[ ]
= D6

masa

vi!e)a

[$] =
i

Dm +

[t ] = a

Punctaj parial C*-&' 1. /crierea a cel #u$i u ei mrimi %i)ice -i a u ei u i!$i de msur*

Punctaj zero C*-&' 0. Al!e rs#u suri* C*-&' ". Niciu rs#u s*

Cod

21

22

11

12

00

99

2. Calculea) dis!a $a #e care alear6 vul#ea cu vi!e)a ma8im " !im# de 1 mi u!e*

Punctaj total C*-&' 21. Calcularea corec! a dis!a $ei #e care alear6 vul#ea* Rs#u s corec!7 d = 3<C2 m * Exemplu: m d = v ! d = 3> 312 s = 3<C2 ms C*-&' 227 Calcularea corec! a dis!a $ei #e care alear6 vul#ea* Rs#u s corec!7 d = 3'<C Dm * Exemplu: d = v ! d = =2'> + = 3'<C Dm Dm 1 <2

Punctaj parial C*-&' 11. Ra$io ame ! corec!' dar re)olvarea es!e i com#le! sau co $i e 6re-eli de calcul* Exemplu: d = v ! d = =2'> 1 = 322'C Dm

C*-&' 12. Ra$io ame ! corec!' dar li#se-!e u i!a!ea de msur* Exemplu: d = v ! d = 3> 312 = 3<C2

Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri*

C*-&' "". Niciu rs#u s*

Pentru a rspunde la cerinele 11-15, citete urmtorul text: Pescui!ul es!e u a di !re cele mai vec+i ocu#a$ii ale #o#ula$iei di re#re)i ! -i as!)i o ac!ivi!a!e im#or!a ! " #o#ula$ia adul! di )o * U #escar #leac " %iecare dimi ea$ la #escui! di #u c!ul D :%i6ura 3;* . #rima )i el se de#lasea) #0 " #u c!ul A, " a doua )i #0 " #u c!ul B -i " a !reia )i #0 " #u c!ul C* /e -!ie c !riu 6+iul ABC es!e u ul dre#!u 6+ic' iar BD es!e media * Del!a Du rii -i

care es!e im#lica! #es!e ?um!a!e di

Cod

21 Cod

11 21

12 11

1+ 12

00 00

99 99

13. . #rima )i' #escarul #leac la ora C722 #e !raseul D-A :%i6ura 3; -i se de#lasea) cu vi!e)a co s!a ! v3 < Dm,+* Pescuie-!e !im# de 4 ore " A -i se " !oarce cu aceea-i vi!e) " #u c!ul D, u de a?u 6e la ora 31722* A doua )i' #leac la #escui! !o! la ora C722 #e !raseul D-B-D : DB = AD ;' dar se " !oarce " #u c!ul D la ora 34722* De!ermi vi!e)a medie di !im#ul

de#lasrii #escarului " cea de5a doua )i' dac el a #escui! e%ec!iv 4 ore*

Punctaj total C*-&' 21. De!ermi area corec! a vi!e)ei medii de de#lasare a #escarului* Rs#u s corec!7
1

Punctaj parial C*-&' 11. Ra$io ame ! corec!' dar re)olvarea es!e i com#le! sau co $i e 6re-eli de calcul* C*-&' 12. Rs#u s corec!' dar %r re)olvare*

Punctaj zero C*-&' 00. Al!e rs#u suri* C*-&' "". Niciu rs#u s*

V MULUMIM>