Sunteți pe pagina 1din 3

Matei Oliviu Emanuel

MAINA SINCRON
Masina sincrona este tipul de masina electrica rotativa de curent alternativ care, pentru o tensiune la borne de frecventa data, functioneaza cu o turatie riguros constanta. Regimul de baza n functionarea masinii sincrone este regimul de generator electric, la fel cum regimul de motor este cel de baza pentru masina asincrona. Masina sincrona n regim de generator reprezinta baza economica a producerii energiei electrice n toate centralele electrice actuale. n acest regim de functionare masinile sincrone ating cele mai mari puteri nominale fiind cele mai mari masini electrice construite de om. Consideratii economice pledeaza pentru cresterea nencetata a puterii nominale a generatoarelor sincrone (scad investitiile specifice n lei/kW, creste randamentul . Cele mai mari masini sincrone actuale au atins puteri de !"##MW ca turbogeneratoare si $##MW ca %idrogeneratoare. Regimul de motor sincron se foloseste mai cu seama datorita avanta&elor fata de motoarele asincrone (randament mai ridicat, factor de putere merg'nd p'na la unitate, cuplu invariabil cu turatia, ntrefier mai mare . (ucrul acesta a fost cu putinta numai dupa ce te%nica a putut rezolva cu succes doua deficiente grave ale motorului sincron) absenta cuplului de pornire si posibilitatea de pendulare cu pericolul desprinderii din sincronism (pierderea stabilitatii . n acest regim de functionare masina sincrona se foloseste n toate actionarile ce necesita o turatie constanta (compresoare, mori cu bile, pompe de irigatii, etc. nlocuind din ce n ce mai mult motoarele asincrone (n special la puteri mari unde primeaza considerentele economice) randament, factor de putere . *n alt regim de functionare particular masinii sincrone este compensatorul sincron, regim n care a+ul masinii se nv'rte n gol masina servind la mbunatatirea factorului de putere al retelei, compens'nd energia reactiva consumata n special de motoarele asincrone alimentate din retea Numele acestei maini vine din caracteristica ei principal de funcionare i anume faptul c viteza cmpului nvrtitor este ntotdeauna egal cu viteza mecanic a rotorului mainii. Ma,ina sincron- poate fi utilizat- at't n regim de generator c't ,i n regim de motor. .otu,i, n marea ma&oritate a aplica/iilor ea este utilizat- ca ,i generator. 0eneratoarele sincrone sunt realizate ca ma,ini sincrone trifazate ,i servesc pentru producerea energiei electrice. Motoarele sincrone se folosesc la ac/ionarea unor utila&e de mare putere la care nu este necesar- reglarea tura/iei ,i care nu necesit- porniri prea dese. Ma,ina sincron- are dou- p-r/i constructive de baz-) statorul ,i rotorul. Statorul ma,inii sincrone este partea fi+- (imobil- a ma,inii, ,i cuprinde) miezul magnetic statoric ,i nf-,ur-rile statorice. Miezul statoric este realizat din tole de o/el electrote%nic de #,1 mm grosime izolate prin l-cuire sau o+idare. Miezul statoric are form- de coroan- cilindric- ,i este prev-zut la periferia interioar- cu crest-turi (,an/uri longitudinale n care se a,eaz- nf-,urarea statoric- (trifazat- . nf-,ur-rile statorice, trifazate, sunt realizate de obicei din conductoare de cupru. n aceste nf-,ur-ri se induce tensiunea electromotoare, produs- de flu+ul inductor creat ce nf-,urarea rotoric- alimentat- n c.c. ,i aflat- n mi,care de rota/ie. 2e aceea statorul poartdenumirea de indus al ma,inii sincrone. Rotorul ma,inii sincrone este partea mobil- a ma,inii, care cuprinde miezul de fier rotoric, nf-,ur-rile rotorice (de curent continuu , inelele colectoare, perii. 3nelele ,i periile servesc pentru alimentarea nf-,ur-rilor rotorice.4+ist- dou- forme constructive principale ale rotorului) rotor cu poli apareni, format dintr5o serie de piese polare fi+ate de &ug. 6e poli sunt a,ezate bobinele rotorice, numite bobine de e+cita/ie, alimentate n curent continuu astfel nc't s- formeze poli care s- alterneze succesiv) 7, 8, 7,9etc. Rotorul cu poli aparen/i se folose,te numai la ma,ini sincrone cu tura/ie de cel mult !### rot/min (: perec%i de poli 75 ";

8 deoarece este dificil s- se asigure o rezisten/- mecanic- corespunz-toare la tura/ii mai ridicate pentru aceast- variant- constructiv-. rotor cu poli necai, format dintr5un bloc masiv cilindric de o/el prev-zut la periferie cu crest-turi longitudinale n care se a,eaz- nf-,urarea rotoric- de e+cita/ie. 2in acela,i bloc de o/el este realizat ,i arborele rotorului. Capetele nf-,ur-rii rotorice (de curent continuu sunt conectate la dou- inele colectoare pe care alunec- o perec%e de perii. <ceast- variantconstructiv- este preferat- la viteze mari de rota/ie, de !1## sau :### rot/min, datoritrezisten/ei mecanice mai ridicate ,i siguran/ei mai mari n func/ionare. <limentarea n curent continuu a nf-,ur-rii de e+cita/ie a ma,inii sincrone se poate realiza de la un generator de curent continuu ce se afl- pe acela,i arbore (a+ cu ma,ina sincron-, denumit e+citatoare. nf-,urarea rotoric- a generatorului, cea care prin mi,care de rota/ie induce tensiune electromotoare n nf-,ur-rile statorice se nume,te nf-,urare de e+cita/ie sau inductor. 0eneratoarele sincrone de tura/ie mare (!1## sau :### rot/min ,i de putere nominal- mare se construiesc cu poli neca/i ,i sunt antrenate de turbine cu abur, turbogeneratoare. 0eneratoarele sincrone cu poli aparen/i, de tura/ie redus- ,i putere nominal- mare sunt antrenate, de regul-, de turbine %idraulice ,i se numesc %idrogeneratoare. ncrcarea mainii sincrone la arbore determin modificarea ung iului intern dintre tensiunea electromotoare indus n nfurarea statoric i tensiunea la bornele nfurrii statorice. <cest ung%i = ia valori intre # grade pentru func/ionarea n gol ,i ;# de grade pentru nc-rcarea ma+im- pe care o poate suporta n mod ideal ma,ina sincron-.

Miezul rotoric are doua variante constructive) cu poli aparenti (figura ! > cu poli necati (figura " . Miezul cu poli aparenti este format dintr5o serie de poli (piese polare fi+ati la periferia unei roti polare solidare cu arborele masinii. 6olii poseda nfasurari de e+citatie n curent continuu. ?obinele de e+citatie ale polilor se leaga n serie sau paralel, n asa fel nc't polaritatea polilor sa alterneze la periferia rotorului. <limentarea bobinelor se face prin intermediul inelelor de contact solidare cu arborele (inele izolate ntre ele si fata de masa si la care se leaga capetele nfasurarii de e+citatie si a doua perii fi+e care freaca pe inelele de contact.

:#

(a periferia interioara a statorului, n aceasta varianta, ntrefierul este neuniform, de grosime relativ mica sub piesele polare si foarte mare n zonele dintre poli. Miezul cu poli necati (figura @.: este o constructie cilindrica masiva din otel de mare rezistenta. (a periferia rotorului se taie o serie de crestaturi n care se plaseaza spirele bobinelor de e+citatie n c.c. a polilor. nfasurarea unui pol acopera, de obicei, doua treimi din desc%iderea unui pol, n mi&locul polului ram'n'nd o zona de apro+imativ o treime din desc%iderea polului n care nu sunt practicate crestaturi. <ceasta zona se mai numeste dinte mare, spre deosebire de ceilalti dinti cu desc%idere mult mai mica care separa crestaturile. Capetele frontale ale bobinelor sunt puternic str'nse prin banda&e masive pentru a face fata solicitarilor centrifuge. <ceasta varianta constructiva conduce la un ntrefier constant, la periferia interioara a statorului. 0eneratoarele electrice de turatii mari (!### :### rot/min actionate de turbine cu aburi numite turbogeneratoare se construiesc cu poli necati datorita rezistentei mai mari la solicitarile mecanice centrifuge. 0eneratoarele electrice de turatii mici (sute de rot/min ant renate de turbine %idraulice se mai numesc si idrogeneratoare si se construiesc cu poli aparenti deoarece prezinta o mai mare simplitate te%nologica. Aidrogeneratoarele se construiesc, de obicei, cu a+a de rotatie verticala. 0eneratoarele sincrone de puteri sub !##kW se mai construiesc si n constructie inversa, cu poli aparenti de e+citatie pe stator si nfasurarea trifazata cu inele de contact pe rotor. 0eneratorul sincron trifazat prezinta caracteristici e+trem de convenabile pentru producerea energiei electrice de curent alternativ si reprezinta unica solutie general acceptata de constructorii de centrale electrice si de sisteme electro5energetice. <nsamblul format din motorul primar si generatorul sincron poarta denumirea de grup electrogen. 2upa natura masinii primare care furnizeaza energie mecanica nt'lnim) dieselgeneratoarele, turbogeneratoare, %idrogeneratoare.

:!