Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN nr. 2.

721 din 28 octombrie 2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utili area acestora pentru o!iectivul convergen" apro!ate prin Ordinul ministrului finanelor pu!lice nr. 2.#4$/2009 EMITENT: %&N&'()*+, -&N.N/),O* 0+1,&2) PUBLIC T !N: %ON&(O*+, O-&2&., nr. 363 din 45 octom!rie 2055 .v6nd 7n vedere dispo iiile8 9 :otr6rii Guvernului nr. 4#3/200$ privind cadrul instituional de coordonare i de gestionare a instrumentelor structurale" cu modificrile i completrile ulterioare; 9 ,egii nr. #00/2002 privind finanele pu!lice" cu modificrile i completrile ulterioare; 9 Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utili area acestora pentru o!iectivul convergen" apro!at cu modificri prin ,egea nr. 462/2009" cu modificrile i completrile ulterioare; 9 *egulamentului <2)= nr. 5.0$4/2006 al 2onsiliului din 55 iulie 2006 de sta!ilire a anumitor dispo iii generale privind -ondul )uropean de >e voltare *egional" -ondul 'ocial )uropean i -ondul de coe iune i a!rogare a *egulamentului <2)= nr. 5.260/5999" cu modificrile i completrile ulterioare; 9 *egulamentului <2)= nr. 5.$2$/2006 al 2omisiei din $ decem!rie 2006 de sta!ilire a normelor de punere 7n aplicare a *egulamentului <2)= nr. 5.0$4/2006 al 2onsiliului de sta!ilire a anumitor dispo iii generale pentru -ondul )uropean de >e voltare *egional" -ondul 'ocial )uropean i -ondul de coe iune i a *egulamentului <2)= nr. 5.0$0/2006 al 0arlamentului )uropean i al 2onsiliului privind -ondul )uropean de >e voltare *egional" cu modificrile i completrile ulterioare" 7n temeiul art. 50 alin. <4= din :otr6rea Guvernului nr. 44/2009 privind organi area i funcionarea %inisterului -inanelor 0u!lice" cu modificrile i completrile ulterioare" ministrul finanelor pu!lice emite urmtorul ordin8 .*(. & Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utili area acestora pentru o!iectivul convergen" apro!ate prin Ordinul ministrului finanelor pu!lice nr. 2.#4$/2009" pu!licat 7n %onitorul Oficial al *om6niei" 0artea &" nr. 659 din 5# septem!rie 2009" cu modificrile i completrile ulterioare" se modific dup cum urmea 8 5. ,a articolul 52 alineatul <5=" litera != se modific i va avea urmtorul cuprins8 ?!= unul sau mai multe contracte de furni are de !unuri/prestare de servicii/e@ecuie de lucrri 7ncAeiat<e= 7ntre !eneficiar i unul sau mai muli operatori economici a crui/cror valoare/valoare cumulat s fie de minimum 2B din valoarea eligi!il a proiectului 7n

ca ul proiectelor maCore" respectiv de minimum #B 7n ca ul celorlalte proiecte" cu e@cepia proiectelor a cror implementare se reali ea fr 7ncAeierea vreunui astfel de contract;?. 2. ,a articolul 54" alineatul <4= se modific i va avea urmtorul cuprins8 ?<4= .utoritile de management au o!ligaia recuperrii integrale a prefinanrii acordate 7n ca ul proiectelor pentru care !eneficiarii nu transmit nicio cerere de ram!ursare 7n termen de ma@imum 4 luni de la primirea acesteia" cu e@cepia proiectelor care intr su! incidena aCutorului de stat/de minimis.? .*(. && 0re entul ordin se pu!lic 7n %onitorul Oficial al *om6niei" 0artea &. %inistrul finanelor pu!lice" GAeorgAe &alomiianu 1ucureti" 2$ octom!rie 2055. Nr. 2.325. 99999