Sunteți pe pagina 1din 238

Ministerul Educaiei i Cercetrii

Institutul de tiine ale Educaiei


Institutul de Cercetare a Calitii Vieii
UNICEF
PARTICIPAREA LA EDUCAIE A
CPIILR RMI
PR!LEME" #LUII" ACTRI
!UCURETI
$%%$
PARTICIPAREA LA EDUCAIE
A CPIILR RMI
PR!LEME" #LUII" ACTRI
Autori:
Mihaela &igu coordonator
Mihai #urdu - coordonator
Magda !alica
Ciprian Fartunic
Irina 'orga
Laura #urdu
Consultani:
Cezar !rzea Institutul de tiine ale Educaiei
Maria Ionescu !iciul "aional pentru #o$i
Ioan Mrginean Institutul de Cercetare a Calitii %ieii
&ilip #tanciu Ministerul Educaiei i Cercetrii
Lucrarea a ()st reali*at i +u,licat cu s+ri-inul (inanciar al Re+re*entanei UNICEF
.n R)/0nia1
'
Contri(uii ale autorilor:
Mihaela )igu *cap+ ,- '- .+,+,+- .+,+'+,+- .+'+,+'+- .+'+/+'+- 01
Mihai 2urdu *cap+ ,- .+,+,+- .+,+'+'+- .+'+,+,+- .+'+/+,+- 31
Magda 4alica *cap+ /+'+- /+/+- /+.+- .+'+,+.+- .+'+'+- 0- 3- 2tudii de caz proiecte
educaionale1
Ciprian &artunic *cap+ /+,+- .+/+- 0- 2tudii de caz proiecte educaionale1
Irina 5orga *cap+ /+'+- /+/+- /+.+- .+'+,+/+- .+'+'+- 0- 3- 2tudii de caz proiecte
educaionale1
Laura 2urdu *cap+ .+'+,+,+- 3- 2tudii de caz anchete de !a$ilie1
Au $ai cola(orat: 6aniel Arpinte- %alentina Marinescu- Monica Militaru+
Autorii $ulu$esc reprezentanilor Ministerului Educaiei i Cercetrii 6irecia 7eneral
pentru 8n9$:nt n Li$(ile Minoritilor pentru spri;inul acordat la realizarea studiului+
6e ase$enea- se aduc $ulu$iri tuturor celor care au contri(uit la realizarea in9estigaiilor:
inspectori colari- directori de coli- cadre didactice- ele9i- prini- reprezentani ai
autoritilor locale din ;udeele Arge- Constana- Co9asna- 7or;- %aslui i $unicipiul
4ucureti<
reprezentani ai instituiilor care au o!erit in!or$aii re!eritoare la proiectele educaionale
derulate- destinate populaiei de etnie ro$a+
/
CUPRIN#
INTRDUCERE111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112
CAPITLUL 31 !IECTIVELE I METDL4IA CERCET5RII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111116
CAPITLUL $1 REPERE CNCEPTUALE I PER#PECTIVE A#UPRA EECULUI CLAR I A
CAU7ELR 4ENERATARE1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111138
CAPITLUL 91 PLITICI EDUCAINALE PRIVIND #TIMULAREA PARTICIP5RII LA
EDUCAIE A CPIILR RMI1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111$:
/+,+ 6C=ME">E E=#?E"E I I">E#"A@I"ALE ?E">#= MI"#I>A@I- #A>I&ICA>E 6E #MB"IA+++++++++++++++++'.
/+'+ CA6#= LE7I2LA>I% ?#I%I"6 6#E?>=L LA E6=CA@IE AL MI"#I>A@IL# E>"ICE 8" #MB"IA++++++++++++++++'3
/+/+ ?LI>ICI "A@I"ALE 6E 2>IM=LA#E A ?A#>ICI?A#II LA E6=CA@IE A C?IIL# I >I"E#IL#++++++++++++++++++'C
/+.+ ?LI>ICI E6=CA@I"ALE 6E 2>IM=LA#E A ?A#>ICI?A#II CLA#E- 2?ECIAL 6E2>I"A>E ??=LA@IEI 6E
E>"IA #MA +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//
CAPITLUL :1 RE7ULTATELE INVE#TI4AIEI 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111192
.+,+ ?A#>ICI?A#E LA E6=CA@IE- A4A"6" CLA#- "ECLA#IDA#E+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/3
4.1.1. Cuprinderea copiilor n nvmntul obligatoriu..............................................................................36
4.1.2. Abandonul colar i necolarizarea....................................................................................................4
.+,+'+,+ >endine generale ale a(andonului colar++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.E
.+'+ 6E>E#MI"A"@I AI ?A#>ICI?A#II LA E6=CA@IE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0.
4.2.1. !eterminani colari .........................................................................................................................."4
.+'+,+,+ #esurse $ateriale ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 00
.+'+,+'+ #esurse u$ane ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3,
.+'+,+/+ !erta educaional +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ F0
.+'+,+.+ Etos colar +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ C0
4.2.2. Caracteri#tici individuale..................................................................................................................12
4.2.3. !eterminani culturali i #ocio$%amiliali...........................................................................................1&
.+'+/+,+ 6eter$inani culturali++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,EG
.+'+/+'+ 6eter$inani socio-!a$iliali++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,,E
.+/+ 2L=@II ?#?=2E 6E CA6#ELE 6I6AC>ICE ?#I%I"6 2>IM=LA#EA ?A#>ICI?A#II LA E6=CA@IE A C?IIL#
6E E>"IE #MA+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,'G
Caseta .+ Inter9iu pro!esor- localitatea M+ Hoglniceanu- ;ud+ Constana+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,/'
CAPITL ;1 #TRATE4IE PRIVIND #TIMULAREA PARTICIP5RII LA EDUCAIE A CPIILR I
TINERILR RMI1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111139<
0+,+ 4IEC>I%E ?#I%I"6 2>IM=LA#EA ?A#>ICI?A#II LA E6=CA@IE A C?IIL# I >I"E#IL# #MI+++++++++++++++,/C
0+'+ ?LA" 6E IM?LEME">A#E A 2>#A>E7IEI ?#I%I"6 2>IM=LA#EA ?A#>ICI?A#II LA E6=CA@IE A C?IIL# I
>I"E#IL# #MI++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,.0
0+/+ ?#7#AM 6E I">E#%E"@IE ?#I" 2I2>EM=L DE?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,3G
CAPITL 21 PR4RAME DE INTERVENIE EDUCAINAL5 DE#TINATE PPULAIEI DE
ETNIA RMA1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111138<
!I!LI4RAFIE1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111$%3
ANE=E11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111$%9
A"EIA ,+ 6I2>#I4=@IA ="I>A@IL# 6E 8"%A@AMB">- ?E )=6E@E- 8" &="C@IE 6E ?"6E#EA ELE%IL# 6E
E>"IE #MA++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'E.
A"EIA '+ 2>#=C>=#A I 6I2>#I4=@IA >E#I>#IALA A 7#=?=#IL# ?A#>ICI?A">E LA I">E#%I=#ILE
I"6I%I6=ALE I 6E 7#=?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'E0
A"EIA /+ "=MA#=L 6E ELE%I I ?E#2"AL 6I6AC>IC- ?E LIM4I 6E ?#E6A#E I "I%EL=#I 6E 8"%A@AMB">-
8" A"=L CLA# 'EEE-'EE,+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'EF
A"EIA .+ A4A"6" CLA# I "ECLA#IDA#E ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'EG
A"EIA 0+ #E2=#2E MA>E#IALE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++',/
A"EIA 3+ #E2=#2E =MA"E+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++',3
A"EIA F+ 2>=6II 6E CAD+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'',
A"EIA C+ M6ELE 6E ?#IEC>E 6E I">E#%E"@IE E6=CA@I"ALA 6E2>I"A>E ??=LA@IEI 6E E>"IE #MA
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++''G
.
0
INTRDUCERE
8n #o$:nia- lipsa unei tradiii reale de prote;are a di9ersitii culturale a lsat ur$e $ult $ai
ad:nci dec:t a$ !i dispui- n prezent- s recunoate$+ 8n acest sens- pot !i in9ocate
deopotri9 di!icultile din ulti$ii ani n a pro$o9a un $odel prin care s !ie prote;ate i
ncura;ate di9ersitatea etnic i cultural- c:t i eecurile n a distinge i rezol9a pro(le$ele
!iecrei $inoriti n parte+ Minoritatea de etnie ro$a este unul dintre eJe$plele care ar putea
s ;usti!ice- cel puin n parte- aceast caracterizare+
Cu o elit politic i intelectual e$ergent- $inoritatea ro$a are nc o sla( reprezentare n
instituiile pu(lice i o putere redus de a introduce pe agenda pu(lic pro(le$e speci!ice-
chiar dac este $inoritatea cea $ai nu$eroas dup cea $aghiar n #o$:nia+ Ma;oritatea
reprezentanilor acestei etnii se con!runt nc cu i$portante di!iculti- !or$ule precu$
eJcludere- $arginalizare social i cultural- discri$inare de9enind aproape un loc co$un n
descrierea situaiei $inoritii ro$a+ ?oliticile pro$o9ate- at:t la ni9el central c:t i la ni9el
local- nu au reuit s trans!or$e aceast stare de !apt at:t ti$p c:t iniiati9ele au !ost
punctuale i izolate+ Ast!el- pro(le$e precu$ ni9elul sczut de educaie- anal!a(etis$ul- lipsa
de cali!icare- lipsa unui loc de $unc- precaritatea strii de sntate- srcia au continuat s
a!ecteze o $are parte a acestei populaii+
"e9oia unei strategii gu9erna$entale de $(untire a situaiei ro$ilor care s !or$uleze
principiile directoare i care s ai( direcii de aciune concertate *ad$inistraie- ser9icii
sociale- dez9oltare co$unitar- ;ustiie- co$unicare i participare ci9ic etc+1 este un !apt
incontesta(il+ 8ncep:nd cu anul 'EE, acest docu$ent eJist
,
iar opiunile $ari de inter9enie
au !ost eJplicitate+ Este $o$entul ca asistena s ating resorturile $ai puin 9izi(ile- la
ni9elul co$unitii- prin care (arierele actuale n pro$o9area identitii acestei $inoriti s
!ie ndeprtate+ Acest lucru tre(uie s se realizeze i n do$eniul educaiei- un posi(il punct de
plecare n spargerea cercului 9icios #rcie$e'cludere$pierderea identitii. Ea reprezint unul
din atuurile i$portante pe ter$en lung pentru $anage$entul co$unitilor $ulti-etnice i
pentru co$(aterea deopotri9 a $arginalizrii culturale i a celei socio-econo$ice+
?roiectul care st la (aza studiului de !a s-a nscut din dorina de a 9eri!ica e$piric
o(ser9aiile directe pe care autorii au a9ut prile;ul s le !ac- de-a lungul anilor- asupra unor
coli din siste$ul de n9$:nt ro$:nesc+ 8n $od concret- cu ocazia unor cercetri
anterioare- a$ putut constata c eJist o serie de coli plasate n $ediul rural sau ur(an n care
ponderea ele9ilor ro$i este !oarte ridicat+ 8n aceste coli- de!inite ulterior- din necesitatea de
a le identi!ica- coli roma- ne-a surprins- n pri$ul r:nd- starea cldirilor n ter$eni de
9echi$e i aspect- de spaii i$proprii- precaritatea sau c9asi-ineJistena dotrilor $ateriale+
,
(trategia )uvernului *omniei de mbuntire a #ituaiei romilor- 4ucureti- 'EE,+
3
Acest aspect al condiiilor $ateriale necorespunztoare unui proces educati9 adec9at este cu
at:t $ai !rapant cu c:t n relati9a proJi$itate a unora dintre colile ro$a !uncioneaz coli cu
alt co$poziie etnic- n care condiiile $ateriale sunt sensi(il di!erite- n sens poziti9+
ast!el de situaie ne-a !cut s ne pune$ ur$toarele ntre(ri: sunt di!erene ntre colile
ro$a i celelalte coli din siste$K 2e poate spune c colile ro$a sunt coli de L$:na a
douaMK Care ar !i criteriile su( aspectul crora colile ro$a ar !i in!erioare celorlalte coli din
siste$K Iniial a$ 9rut s 9eri!ic$ dac colile ro$a sunt cazuri relati9 izolate sau sunt o
prezen o(inuit n cadrul siste$ului de n9$:nt ro$anesc+ Apoi- pornind de la
o(ser9aia c unele coli ro$a sunt $ai sla( dotate su( aspect $aterial- a$ 9rut s 9ede$
dac acest lucru se regsete la ni9elul ntregului siste$ sau este 9or(a doar de cazuri izolate+
8n plus- a$ 9rut s 9eri!ic$ dac colile ro$a sunt di!erite din punct de 9edere al calitii
educaiei- operaionalizat prin cali!icarea cadrelor didactice- prin a(sena N prezena
!eno$enelor de !luctuaie i na9etis$ +a+ =n alt punct de interes a !ost cel al participrii
colare la educaie+ 8n acest sens- ne-a interesat rspunsul la ntre(area: sunt colile ro$a
di!erite de ansa$(lul siste$ului su( aspectul participrii colare a ele9ilor- a(andonului colar
i necolarizriiK
?erspecti9a ur$at de-a lungul ntregului studiu a !ost aceea de a pune n e9iden decala;ele-
acolo unde eJist- ntre colile ro$a i ansa$(lul siste$ului de n9$:nt+ A$ procedat
ast!el cu con9ingerea c- pe l:ng !actorii socio-econo$ici *srcia- $arginalizarea- tipul de
ocupaie1- culturali *speci!ic cultural di!erit al populaiei ro$a1- !a$iliali +a+- eJist cauze
intrinseci siste$ului de n9$:nt care conduc la o participare colar $ai sla( a copiilor
ro$i i la rezultate colare su(stanial $ai reduse+ 2u( raport 9aloric con9ingerea autorilor
este c eJistena colilor ro$a este un lucru cu consecine negati9e asupra ar$oniei i
solidaritii sociale- care are e!ecte negati9e deopotri9 asupra populaiei ro$a i a societii
ca ntreg+ Aceast separare de cele $ai $ulte ori pe criteriul rezidenial i nu intenional -
are consecine cu at:t $ai gra9e n cazul n care calitatea educaiei este $ai sczut n colile
ro$a dec:t pe ansa$(lul siste$ului+ 6atele pe care le-a$ a9ut la dispoziie ne-au per$is
co$paraii doar ntre colile ro$a din $ediul rural i ansa$(lul siste$ului de n9$:nt
rural+ ricu$- ca ordin de $ri$e- crede$ c decala;ele eJistente o!er o i$agine orientati9
pentru ntreg siste$ul de n9$:nt+
Concluziile desprinse din in9estigaie- analiza soluiilor posi(ile n opinia cadrelor didactice i
analiza politicilor educaionale pri9ind sti$ularea participrii la educaie a copiilor ro$i
pro$o9ate p:n n prezent au stat la (aza ela(orrii unor o(iecti9e i a unui plan de
i$ple$entare a unei strategii a$eliorati9e+ 2unt prezentate direcii de aciune- instituii
responsa(ile- orizonturi de ti$p+ >otodat este prezentat n detaliu i un progra$ de
inter9enie prin siste$ul zonelor de educaie prioritar *DE?1- o soluie integrat la
pro(le$ele speci!ice educaiei copiilor pro9enind din $edii deza9anta;ate social sau cultural+
Autorii sper ast!el ca aceast cercetare s constituie i un instru$ent util pentru 9iitoarele
F
politici pri9ind sti$ularea participrii la educaie i asigurarea unei reale egaliti de anse a
copiilor ro$i cu ceilali copii- precu$ i a celor pri9ind pro$o9area educaiei interculturale-
n general+
Acest studiu a putut !i ela(orat prin utilizarea (azelor de date realizate de ctre Institutul de
tiine ale Educaiei i Institutul de Cercetare a Calitii %ieii- n cadrul unor cercetri
!inanate de 2oros pen "etOorP #o$ania+ ?rin contri(uia generoas a ="ICE& #o$:nia-
organizaie creia i $ulu$i$ i pe aceast cale- au putut !i realizate analizele secundare i
cercetarea calitati9 care ne-au per$is s ur$$ perspecti9a pe care ne-a$ propus-o+
Autorii
C
Ca+it)lul 31 !IECTIVELE I METDL4IA CERCET5RII
3131 M)ti>area cercetrii
6reptul la educaie al tuturor copiilor i tinerilor- indi!erent de origine social sau etnic- de
seJ sau apartenen religioas- garantat de Constituia #o$:niei este departe de a constitui o
realitate n cazul populaiei de etnie ro$a+ Ast!el- unele studii *+iganii. ,ntre ignorare i
ngri-orare- ICC%- ,GG'- ,GGC- Copiii romi din *omniM- 2al9ai Copiii - ="ICE&- ,GGG1
rele9 !aptul c una dintre categoriile de populaie gra9 a!ectat de !eno$enul participrii
reduse la educaie este aceast etnie+ 8n cazul educaiei precolare- de eJe$plu- participarea
copiilor ro$i este de aproape patru ori $ai sczut dec:t participarea ntregii populaii la acest
ni9el de educaie- inegalitile continu:nd n n9$:ntul pri$ar cu aproJi$ati9 '0Q $ai
puin dec:t ceilali copii i gi$nazial- n cazul cruia participarea colar este cu /EQ $ai
redus+ >re(uie a$intit i !aptul c anal!a(etis$ul este o pro(le$ cu care se con!runt
aproape .EQ din populaia adult+ Este i $ai gra9 c acest procent !oarte ridicat al
anal!a(etis$ului a crescut n perioada de tranziie co$parati9 cu perioada precedent-
a!ect:nd populaia t:nr cu 9:rste cuprinse ntre ,E i ,3 ani+
=n alt decala; n ceea ce pri9ete participarea la educaie- n special la ni9elul n9$:ntului
secundar in!erior i n9$:ntului post-o(ligatoriu- care a!ecteaz ntreaga populaie de
9:rst t:nr se $ani!est ntre $ediul ur(an i rural+ Acest decala; este ali$entat at:t de
anu$ite Lcondiii generaleM care situeaz $ediul rural ntr-o poziie de!a9orizat !a de ur(an
*Lgradul redus de echipare tehnico-edilitar- cantitatea i calitatea necorespunztoare a
in!rastructurii sociale i ser9iciilor- sla( dez9oltare a siste$elor de co$unicaii- starea
necorespunztoare a reelei de transport- n special rutier- pauperizare accentuat a unor
grupuri de populaieM1- c:t i de anu$ite pro(le$e speci!ice siste$ului de n9$:nt care se
$ani!est n zonele rurale: Lstarea necorespunztoare a cldirilor i logisticii n condiiile n
care resursele disponi(ile pentru rea(ilitarea acestora sunt $ai sczute- nu$rul insu!icient de
cadre didactice cali!icateM
'
+a+- ca s a$inti$ nu$ai unele dintre cele $ai se$ni!icati9e+
6iscrepanele care i pun a$prenta asupra ntregii populaii de 9:rst colar din $ediul rural
a!ecteaz- n $od ipotetic- i populaia de etnie ro$a din aceste arii- prezentul studiu
propun:ndu-i s 9eri!ice aceast ipotez- s identi!ice cauzele i condiiile generale i
speci!ice care genereaz participarea redus la educaie a copiilor ro$i din zonele rurale+
'
,nvmntul rural din *omnia. condiii/ probleme i #trategii de dezvoltare/ ME"-I2E- 'EEE+
G
La ni9el eJplicati9 eJist c:te9a perspecti9e generale de raportare la educaia copiilor ro$i+
pri$ perspecti9- care ar putea !i nu$it socio-econo$ic- ncearc s eJplice sla(a
participare colar a copiilor ro$i ca o consecin direct a strii de srcie n care se gsete
o $are parte a acestei populaii+ =n al doilea tip de a(ordare- LculturalistM- eJplic
participarea colar redus a ro$ilor prin di!erenele culturale- prin stilul di!erit de 9ia al
acestora+ 8n acest sens- participarea redus la colarizare ar reprezenta o !or$ de rezisten a
ro$ilor la asi$ilarea cultural+ 8n s!:rit- un al treilea tip de a(ordare 9izeaz eecul
instituional- ncerc:nd s gseasc cauzele participrii reduse n caracteristicile organizrii
siste$ului de n9$:nt i n de!icienele politicilor educaionale pro$o9ate+ a(ordare
prag$atic tre(uie s integreze cele trei perspecti9e i s rspund la ntre(area: Lce se poate
!ace pentru rezol9area acestei situaiiKM
i aceasta deoarece sla(a participare la educaie- ni9elul redus de instruire i anal!a(etis$ul se
$ani!est negati9 n planul dez9oltrii personale a ro$ilor- al Lanselor de 9iaM- al
oportunitilor de $o(ilitate social i- nu n ulti$ul r:nd- al posi(ilitii de eJercitare deplin
a drepturilor ceteneti+
8n acest conteJt- consider$ c sti$ularea participrii la educaie a copiilor ro$i constituie o
prioritate n rezol9area pro(le$elor sociale cu care se con!runt aceast etnie+ Ca atare-
cercetarea de !a i propune s contri(uie la identi!icarea i analiza cauzelor care genereaz
participarea redus la educaie- o!erirea unor soluii de a$eliorare a pro(le$elor care s
contri(uie la $ultiplicarea iniiati9elor la ni9el gu9erna$ental sau la ni9elul societii ci9ile-
ela(orarea unor reco$andri de politic educaional pentru etnicii ro$i+

31$1 ,iecti>ele +r)iectului
!erirea unei i$agini cuprinztoare asupra cauzelor care genereaz participarea redus la
educaie a copiilor ro$i:
E9aluarea situaiei pri9ind participarea la educaia de (az a copiilor ro$i- cu accent
asupra celor situai n zonele rurale<
Identi!icarea cauzelor care conduc la un ni9el redus al participrii colare i la
!eno$ene de a(andon colar+
Ela(orarea unei tipologii a progra$elor educaionale pentru ro$i derulate n perioada
,GGE-'EEE:
Identi!icarea "7-urilor care deruleaz proiecte educaionale pentru ro$i- a
o(iecti9elor proiectelor- acti9itilor derulate i rezultatelor o(inute<
?rezentarea unor practici poziti9e *proiecte de succes1 n do$eniul educaiei copiilor
ro$i+
,E
Analiza politicilor educaionale pri9ind sti$ularea participrii la educaie a copiilor i
ela(orarea unor reco$andri de politic educaional pentru etnicii ro$i:
Analiza cadrului legislati9 care st la (aza politicilor educaionale pentru ro$i<
Analiza politicilor de sti$ulare a participrii la educaie<
Ela(orarea unei strategii pri9ind creterea gradului de participare la educaie a copiilor
ro$i+
3191 Met)de i te?nici de in>esti@aie
Cercetarea a utilizat o $etodologie co$pleJ care a per$is a(ordarea co$prehensi9 a
pro(le$aticii- aceasta cuprinz:nd:
analiza docu$entar<
analiza secundar a datelor de tip cantitati9<
ancheta prin chestionar<
inter9iuri de grup !ocalizate<
inter9iuri indi9iduale<
anchete sociale+
Anali*a d)cu/entar
?rin analiza docu$entar au !ost studiate principalele legi i regle$entri care !or$eaz
cadrul legislati9 al politicilor educaionale din #o$:nia pri9ind sti$ularea participrii la
educaie a copiilor ro$i- precu$ i docu$ente naionale i internaionale n acelai do$eniu+
Anali*a secundar a datel)r
Metoda a constat n analiza unor date pro9enite din cercetri anterioare care i-au propus
o(iecti9e di!erite i ale cror date nu au !ost su!icient eJploatate+ "e re!eri$ n pri$ul r:nd la
(aza de date pro9enit din cercetarea L8n9$:ntul rural din #o$:nia: condiii- pro(le$e i
strategii de dez9oltareM+ 6atele au !ost culese n perioada ,GGG-'EEE- cu prile;ul cercetrii
realiz:ndu-se- practic- un recens$:nt al unitilor de n9$:nt din $ediul rural+ ?rin
analiza secundar a acestor date au putut !i e9ideniate aspecte re!eritoare la:
resursele $ateriale ale unitilor colare cu e!ecti9e de ele9i care includ i copii ro$i<
calitatea resurselor u$ane din aceste coli<
ponderea unitilor colare cu ele9i ro$i n care eJist cazuri de a(andon colar sau de
copii necolarizai n aria lor de cuprindere<
cauzele !eno$enelor de a(andon i necolarizare<
,,
soluiile adoptate la ni9elul colii n 9ederea pre9enirii acestor !eno$ene etc+
?entru realizarea analizei secundare au !ost selectate din (aza de date iniial colile cu
ele9i ro$i i a !ost construit o nou (az de date care a per$is analize detaliate pentru colile
respecti9e+
alt analiz secundar a !ost realizat pe (azele de date ale Institutului de Cercetare a
Calitii %ieii construite cu prile;ul cercetrilor din anii ,GG'
/
i ,GGC
.
des!urate pe
eantioane naionale reprezentati9e pentru populaia de ro$i+
8n s!:rit- a treia analiz secundar s-a realizat pe (aza de date a Institutului de tiine ale
Educaiei care include in!or$aii desprinse din cercetarea des!urat n anul 'EE, pri9ind
a(andonul colar i necolarizarea- precu$ i cauzele generatoare- cercetare realizat la
ni9elul unui eantion reprezentati9 de coli care se con!runt cu ast!el de pro(le$e+ Acestor
coli le-au !ost solicitate prin inter$ediul unei L&ie indi9iduale a ele9ului care a a(andonat
coalaM in!or$aii pri9ind:
caracteristicile indi9iduale ale ele9ilor *starea de sntate- 9:rsta i clasa n care a
a(andonat- rezultate colare anterioare a(andonului- etnia +a+1<
caracteristicile $ediului !a$ilial *tipul i !or$a !a$iliei- ni9elul de instruire i statutul
ocupaional- starea de sntate a prinilor- condiii de locuit i ali$entaie etc+1<
cauzele a(andonului i soluiile de pre9enire adoptate n !iecare caz+
Inter>iuri ()cali*ate de @ru+ i indi>iduale
8n cadrul inter>iuril)r de @ru+ cu +rini i ele>i r)/i pro(le$ele puse n discuie s-au
re!erit la ur$toarele aspecte:
percepia asupra colii<
relaia dintre ncrederea n coal i participarea colar<
!actorii care contri(uie la sporirea ncrederii n coal<
relaia !a$ilie-coal<
cauze i soluii la !eno$enul a(andonului i necolarizrii<
educaia $ulticultural i introducerea li$(ii i cultura ro$ani n curriculu$ colar<
$odele sociale dezira(ile- strategiile de 9ia de ur$at+
Inter>iurile indi>iduale cu cadre didactice i direct)ri de c)li n care se instruiesc i
ele9i ro$i s-au centrat asupra unor aspecte pri9ind:
relaia cadre didactice prini<
/
+iganii ntre ignorare i ngri-orare/ coord. C+ Da$!ir- E+ Da$!ir- Ed+ Alternati9e- 4ucureti- ,GG/+
.
0ndicatori privind comunitile de romi din *omnia- Ed+ EJpert- 4ucureti- 'EE'+
,'
i$plicarea prinilor n pro(le$ele colii- n sta(ilirea curriculu$-ului la decizia colii
*C621 i e!ectele asupra participrii colare<
percepia asupra cauzelor a(andonului i necolarizrii<
educaia $ulticultural i introducerea li$(ii i cultura ro$ani n curriculu$ colar<
soluii pri9ind creterea accesului la educaie+
Anc?ete s)ciale
2copul anc?etei s)ciale- $etod care s-a aplicat n cazul !a$iliilor copiilor ro$i care au
a(andonat coala- a !ost acela de a pune n e9iden cauzele i conteJtul ntreruperii
colarizrii copilului+ LIstoriaM ntreruperii colarizrii constituie un studiu de caz care per$ite
lansarea de ipoteze re!eritoare la cauzele a(andonului i la $odalitile de pre9enire a
acestuia+
Anc?eta +rin c?esti)nar
Metoda anc?etei +rin c?esti)nar A chestionar lansat ctre di!erite "7-uri a !ost utilizat
n scopul identi!icrii o(iecti9elor di!eritelor progra$e educaionale dez9oltate al cror grup
int l-a constituit populaia de etnie ro$a- a acti9itilor des!urate- rezultatelor i surselor
de !inanare ale acestora+ In!or$aiile o(inute pe (aza chestionarelor au !ost co$pletate prin
inter9iuri realizate cu reprezentani ai unor "7-uri i $anageri de proiecte i prin accesarea
site-urilor unor organizaii non-gu9erna$entale de pro$o9are a progra$elor educaionale+
31:1 Uniti i/+licateB +)+ulaie in>esti@at C caracteristici @enerale
?opulaia de re!erin este cea a unitilor de n9$:nt din $ediul rural- iar populaia
in9estigat prin analiza secundar a datelor este constituit din unitile de n9$:nt n care
se instruiesc i ele9i ro$i+ Ast!el- din totalul de ,' 'CF uniti de n9$:nt cuprinse n (aza
de date construit n cadrul cercetrii ,nvmntul rural din *omnia au !ost in9estigate un
nu$r de /,3' de uniti colare+ 6ac lu$ n considerare !aptul c ntr-o aceeai unitate de
n9$:nt sunt reunite- n unele cazuri- grdinie- coli generale- licee- coli pro!esionale i
de ucenici sau unele dintre acestea- atunci pute$ considera c din nu$rul real de uniti de
n9$:nt in9estigate n ,GGG-'EEE *,G .'F1 au !ost cuprinse n cercetarea de !a 003E de
cazuri+ 6istri(uia unitilor in9estigate pe tipuri de coli este redat n ta(elul ,+
Ta,el 31 Uniti de .n>/0nt in>esti@ate
T)tal 4rdinie c)li cu clase
ICIV
c)li cu clase
ICVIII
Licee c1 +r)(esi)nale i
de ucenici
;;2% '//0 GF. ,C3F ,30 ',G
,/
8n !uncie de ponderea nu$rului de ro$i- unitile de n9$:nt se distri(uie pe o scal care
$erge de la un singur ro$ n coal p:n la coli eJclusi9 ro$a- n care procentul ele9ilor
ro$i este de ,EEQ+ ?entru a a9ea o i$agine a distri(uiei unitilor de n9$:nt in9estigate
n !uncie de ponderea nu$rului de ro$i a$ !olosit ur$toarele etichete- care au i rele9an
e$piric:
c)li /iDte C categorie n care a$ inclus colile n care ponderea ele9ilor ro$i se
plaseaz ntre E-, si 0EQ+
c)li /a-)ritar r)/a C coli cu o pondere a ele9ilor ro$i situat ntre 0E- ,Q i FEQ+
c)li +red)/inant r)/a A uniti colare n care procentul de ro$i oscileaz ntre
FE-, Q i ,EEQ+
8n !uncie de ponderea nu$rului de ro$i- colile de toate ni9elurile - n care n9a ele9i de
aceast etnie se distri(uie ast!el:
CF-GQ - coli $iJte<
3-.Q - coli $a;oritar ro$a<
0-CQ - coli predo$inant ro$a+
6istri(uia unitilor de n9$:nt n !uncie de ponderea nu$rului de ro$i pe ;udee
*AneJa ,1 prezint di!erene nota(ile de la un ;ude la altul n ceea ce pri9ete tendina de a
grupa un procent $are de ro$i ntr-o aceeai coal+ Ast!el n ;udeul 4rao9- din totalul
colilor n care n9a ele9i ro$i- /0-GQ sunt coli n care ponderea ro$ilor este de peste 0EQ
*,G-FQ coli $a;oritar ro$a i ,3-'Q coli predo$inant ro$a1+ %alori apropiate se
nregistreaz i n cazul ;udeului 2i(iu unde colile cu peste 0EQ ro$i reprezint 'C-FQ
*,,-CQ coli $a;oritar ro$a i ,3-G coli predo$inant ro$a1+ Alte ;udee n care ponderea
colilor predo$inant ro$a este de peste ' ori $ai $are dec:t $edia pe totalul colilor rurale
n care n9a ele9i ro$i sunt 4acu- %aslui- Co9asna- Arge i "ea$+
?entru in9estigarea deter$inanilor a(andonului colar a !ost utilizat- dup cu$ s-a $ai
a$intit- i (aza de date I2E care cuprinde in!or$aii desprinse din cercetarea pri9ind cauzele
a(andonului+ 8n acest caz populaia de re!erin este constituit din copiii care au a(andonat
coala dintr-un eantion reprezentati9 de ,/0 uniti de n9$:nt o(ligatoriu n care se
instruiesc i copii de etnie ro$a+ Eantionul de coli este reprezentati9 n !uncie de o serie de
criterii *9aria(ile care caracterizeaz unitile colare1 i anu$e: calitatea resurselor u$ane
*personal didactic cali!icatNnecali!icat1- do$iciliul cadrelor didactice *n localitatea n care
!uncioneaz coala N n alte localiti1 i sta(ilitatea acestora *personal didactic
sta(ilN!luctuant1- gradul de izolare a localitilor n care sunt situate colile *distana !a de cel
$ai apropiat ora1 +a+ Aceste uniti sunt situate n ;udeele Arge- Arad- Constana- Il!o9 i
%aslui+ Con!or$ in!or$aiilor deinute din studiul ,nvmntul rural din *omnia- la ni9elul
acestor ;udee s-au nregistrat- n general- proporii ridicate ale unitilor colare care
,.
nregistreaz ast!el de !eno$ene+ >otodat acestea sunt reprezentati9e pentru zonele
geogra!ice $ari ale rii *cu eJcepia zonei Moldo9ei1- n !uncie de proporia unitilor
colare cu- respecti9 !r a(andon colar i necolarizare+
La ni9elul acestor coli au !ost identi!icai 03, de ele9i care au a(andonat coala- dintre care
'EE de etnie ro$a+ Acetia constituie grupul int de re!erin n analiza deter$inanilor - n
special a celor indi9iduali i socio-!a$iliali - a(andonului colar i participrii reduse la
educaie+
Inter9iurile indi9iduale i de grup- precu$ i anchetele sociale s-au des!urat n ;udeele
Arge- Constana- Co9asna- 7or; i %aslui- n coli din localiti a cror structur etnic
cuprinde i etnici ro$i - >ig9eni Mo$aia *Arge1- Mihail Hoglniceanu *Constana1-
%:lcele *Co9asna1- ?olo9ragi #udrie *7or;1- 2lo(ozia 7irceni *%aslui1- precu$ i ntr-o
coal din Municipiul 4ucureti situat n cartierul &erentari *AneJa '1+ Au !ost realizate 'E
de inter9iuri indi9iduale cu cadre didactice i directori de coal< ,' inter9iuri !ocalizate de
grup ase cu prini i ase cu ele9i !iecare cu un nu$r de C-,E su(ieci *n total peste
,EE de prini i ele9i1 i ,E anchete sociale cu !a$ilii ale unor ele9i care au a(andonat coala+
Inter9iurile indi9iduale i de grup s-au des!urat n coal- iar anchetele de !a$ilie la
do$iciliul prinilor+
31;1 Li/ite i di(iculti ale in>esti@aiei
=na dintre li$itele analizei secundare a datelor pro9ine din !aptul c acestea se re!er
eJclusi9 la $ediul rural+ Ca ur$are- analizele care ur$eaz sunt realizate eJclusi9 pe uniti
de n9$:nt din $ediul rural i nu o!er o i$agine a situaiei colilor cu ro$i din ntreg
siste$ul de n9$:nt+ ?e parcursul analizei toate co$paraiile realizate ntre colile cu ele9i
ro$i i Lsiste$M- Ltotalul colilorM sau L$edia siste$uluiM sunt co$paraii i$plicite ntre coli
rurale n care n9a i ele9i ro$i *n ponderi di!erite- de la E-,Q pan la ,EEQ1 i totalul
unitilor de n9$:nt din $ediul rural care includ i colile cu ele9i de etnie ro$a+ Ceea ce
ne-a$ propus este o analiz co$parati9a a colilor rurale care cuprind i ele9i ro$i cu
ansa$(lul siste$ului de n9$:nt din $ediul rural+
a doua li$it a analizei secundare a datelor pro9ine din $odul de nregistrare a datelor+
Ast!el- colile cu ele9i ro$i supuse analizei au !ost selectate pe criteriul 9aria(ilei pondere
romi n coal+ Aprecierea acestei ponderi aparine eJclusi9 directorului colii i crede$ c
apartenena etnic a !ost dese$nat- n acest caz- $ai cur:nd prin heteroidenti!icare dec:t prin
autoidenti!icare+ 8n plus- este posi(il ca n cazul unor coli procentul ele9ilor ro$i s !i !ost
distorsionat *$icorat sau $rit1 n !uncie de intereseNateptri locale sau conteJtuale+
,0
Cu toate aceste li$ite consider$ c studiul re!lect o i$agine relati9 !idel a colilor cu ele9i
ro$i din $ediul rural i ndeose(i a di!erenelor dintre aceste coli i ansa$(lul siste$ului de
n9$:nt rural+ 8n plus- ca sugestie- tri$ite la necesitatea unei analize a ntregului siste$ de
n9$:nt *din $ediul rural- dar i ur(an1 prin co$paraie cu colile din siste$ care cuprind
i ele9i ro$i+
,3
Ca+it)lul $1 REPERE CNCEPTUALE I PER#PECTIVE A#UPRA
EECULUI CLAR I A CAU7ELR 4ENERATARE
A,and)nul c)lar reprezint una din $ultiplele !or$e ale eecului c)lar1 "oiunea de eec
colar are coninuturi di!erite de la un siste$ de n9$:nt la altul- printre cele $ai nt:lnite
sensuri- pe l:ng a(andonarea pre$atur a colii- nu$r:ndu-se: decala;ul ntre potenialul
personal i rezultate- prsirea colii !r o cali!icare- di!icultile indi9iduale de n9are-
repetenia i anal!a(etis$ul- incapacitatea de a atinge o(iecti9ele pedagogice- eecul la
eJa$enele !inale etc+ 2e !ac chiar di!erenieri ntre un eec de ti+ c)@niti>" care se re!er la
nendeplinirea o(iecti9elor sta(ilite- i unul de ti+ nec)@niti>" care presupune inadaptarea
copilului la eJigenele $ediului colar+
A(andonul colar are- de ase$enea- accepiuni i se$ni!icaii di!erite: prsirea siste$ului de
educaie nainte de !inalizarea n9$:ntului o(ligatoriu- ieirea din siste$ nainte de
a(sol9irea unuia dintre ni9elurile acestuia- ieirea din siste$- indi!erent de ni9el- !r
o(inerea diplo$ei care atest !inalizarea ni9elului respecti9 de n9$:nt- prsirea
siste$ului de n9$:nt !r do(:ndirea unui certi!icat care s o!ere posi(ilitatea integrrii
pe piaa $uncii- ieirea pre$atur din ni9elul secundar de educaie !r integrarea n
progra$e de tipul Ra doua ansL
0
+a+
&eno$enul necolarizrii reprezint- de ase$enea- un eec at:t al indi9idului n cauz- c:t i
al politicilor educaionale de pro$o9are a accesului la educaie+
8n prezentul studiu noiunea de a(andon colar este !olosit cu sensul de +rsire a
siste/ului de educaie .nainte de a,s)l>irea .n>/0ntului ),li@at)riu A ni9el care
constituie centrul de interes al studiului - nelu:nd n considerare ele9ii care au a(sol9it clasa a
%III !r pro$o9area eJa$enului de capacitate- iar cea de necolarizare este utilizat cu
re!erire la c)+iii .n >0rst de c)lari*are E8C3: aniF care nu au (rec>entat nici)dat c)ala+
Eecul colar *inclusi9 !eno$enele $enionate1- care apare la un anu$it $o$ent al societii
$oderne- este considerat de unii specialiti n do$eniul educaiei
3
din $ai $ulte perspecti9e
de-a lungul e9oluiei pe care o ur$eaz: ca (a+t +eda@)@ic- ca in-ustiie s)cial i ca risi+
ec)n)/ic
F
+
0
1ducation at a glan#e. 21C! 0ndicator#/ 'EEE.
3
Charlot- 4+- 3en#er l4ec5ec comme evenement/ pen#er l4immigration comme 5i#toire+ 8n: 6igrant# 7 8ormation-
nr+ C,- ,GGE+
F
%ezi i )igu- Mihaela- 8actorii reuitei colare- Ed+ 7ra!oart- 4ucureti- ,GGC+
,F
Ca (a+t +eda@)@ic" eecul colar se$ni!ic di!icultile de n9are pe care le nt:$pin unii
copii n procesul de instruire+ "oiunea i capt legiti$itate odat cu generalizarea
n9$:ntului- interesul pentru di$inuarea acestuia !iind $arcat de anii S3E+ La nceput-
!eno$enul apare ca un !apt nor$al- !r consecine sociale e9idente- cauzele !iind atri(uite n
eJclusi9itate ele9ului *un ele9 Tsla(T sau cu capaciti intelectuale reduse1+
8n anii SFE -SCE- eecul colar ncepe s !ie considerat din perspecti9a in-ustiiei s)ciale" !iind
un su(iect prezent n dez(aterile asupra egalitii anselor la educaie+ 7eneralizarea
n9$:ntului i prelungirea colarizrii creeaz pre$isele teoretice de acces la educaie
pentru toate categoriile sociale+ 8n acelai ti$p coala i di9ersi!ic !unciile: aceasta o!er nu
nu$ai o !or$aie cultural de (az- ci prin !ilierele i ni9elurile sale de9ine deter$inant
pentru inseria pro!esional i social a tinerilor+ Ca ur$are- Teecul nu $ai este o pro(le$
pedagogic- ci de9ine o pro(le$ socialT *aut+ cit+1+ 6ac la nceput selecia se realiza pe
(aze !inanciare i- deci- sociale- ulterior aceasta se opereaz pe criterii acade$ice- !apt care
o!er posi(ilitatea $o(ilitii sociale prin educaie+ >otui- specialitii atrag atenia asupra
unei anu$ite Treproducii sociale prin coal *dei aceasta era conceput ca $i;loc de
de$ocratizare social1- situaie care contrazice ideea egalitii anselorT+ Eecul colar apare-
ast!el- ca eec al de$ocratizrii- instituia colar contri(uind la TgenerareaT inegalitii
sociale< Teecul nu $ai este al copilului- ci al colii nsiT *aut+ cit+1+
?erioada de relati9 criz econo$ic i social a deter$inat o nou perspecti9 asupra
eecului colar- cea de Lrisi+ ec)n)/icG+ 6ac iniial To(iecti9ul prioritar al gu9ernelor n
do$eniul educaiei a !ost reducerea inegalitii sociale i lupta contra eecului colarT- ulterior
ele9ul n situaia de eec nu $ai este considerat T9icti$a in;ustiiei sociale- ci un t:nr
costisitor pentru societate- n curs de recuperare i inserie i un 9iitor cetean puin
producti9T *aut+ cit1+ 8n aceast perspecti9 Tecono$itii au ridicat o serie de ntre(ri: lu:nd
n considerare prioritile politice- econo$ice i resursele disponi(ile- p:n unde se poate
eJtinde e!ortul unei ri pentru inseria social i pro!esional a tinerilor de!a9orizaiK
ncep:nd cu ce prag tre(uie s se nceap un trata$ent social al pro(le$ei sau- n ali ter$eni-
ce rat de $arginali i inadaptai poate societatea s tolerezeKT
C

Aceast perspecti9 e9ideniaz deplasarea interesului de la eec spre reuit- de la realizarea
indi9idual spre co$peten- de la e!icacitate colar- spre e!icien econo$ic+
nou 9iziune asupra educaiei se contureaz dup adoptarea 6emorandum$ul privind
nvarea permanent- docu$ent al =E lansat n cadrul Consiliului European de la Lisa(ona
*octo$(rie 'EEE1+ Aceast 9iziune este re!lectat de $esa;ele coninute n docu$ent- n
special- de $esa;ele cheie nr+ , Lnoi co$petene de (az +entru t)iM *care se re!er la
garantarea accesului uni9ersal i continuu la n9are n scopul do(:ndirii i rennoirii
C
#i9iere- #+- 94ec5ec #colaire e#t$il une %atalite:- ?aris- Editions 5atier- ,GG,+
,C
capacitilor necesare pentru o participare susinut n cadrul societii cogniti9e1 i nr+ '
Lrealizarea unor in>estiii su+eri)are .n resursele u/aneM+ "oua perspecti9 transpare i din
cele patru o(iecti9e con9ergente pe care Me$orandu$-ul le susine - ocupa(ilitate- cetenie
acti9- coeziune social- realizare personal- o(iecti9e realiza(ile prin educaie+
6ei docu$entul pune accent asupra integrrii n9rii pe tot parcursul >ieii de adult- ca o
consecin- printre altele- i a tendinelor de$ogra!ice care !ac s creasc i$portana
strategic a !orei de $unc ce include persoane $ai 9:rstnice- n9area pe tot parcursul 9ieii
este considerat ca Lun continuu aparent care se ealoneaz de la leagn p:n la s!:ritul
9ieiiM+ ?re$isa de la care se pornete este asi@urarea educaiei de ,a* i a ()r/rii
+r)(esi)nale iniiale +entru t)i tinerii" Lnzestrarea lor cu noile co$petene de (az cerute
de o econo$ie !ondat pe cunoatereM+ >otodat tinerii tre(uie Ln9ai cu$ s n9eeM-
ur$rindu-se i dez9oltarea unei atitudini poziti9e !a de n9are+ 8n acelai sens- un alt
docu$ent al =E 7hidul 8ncadrrii n Munc *9arianta 'EE,1 solicit statelor $e$(re ale =E
Ls se asigure c toi tinerii ter$in n9$:ntul o(ligatoriuM+
8n ter$enii Me$orandu$-ului- pro(le$a care se pune nu $ai este- aadar- aceea a risipei de
resurse- ci a eJplorrii unor noi ci- a identi!icrii de noi soluii care s per$it s+)rirea
in>estiiei .n resursele u/ane" n educaie- ncep:nd cu !or$area iniial a tinerilor i
continu:nd pe parcursul 9ieii de adult+
?ro(le$atica eecului sau reuitei colare tre(uie a(ordat n conteJtul egalitii anselor la
educaie- concept asupra cruia eJist $ai $ulte perspecti9e
G
- pe care le 9o$ prezenta sintetic
n continuare+ pri$ perspecti9 se re!er la e@alitatea ansel)r de accesH la de(utul
colaritii tre(uie s se asigure tuturor copiilor anse egale a9:ndu-se n 9edere c acetia Lau
o zestre genetic di!eritM- pro9in din $edii eterogene i au su!erit in!luene di!erite+ a doua
perspecti9 se re!er la egalitatea de )+)rtunitiH Iconinutul progra$elor colare i
a(ordarea pedagogicM tre(uie s !ie nediscri$inatorii< inclusi9 colile ar tre(ui s !ie Tegale
ca e!icacitateT *Cole$an- ,G331+ ?erspecti9a asupra re*ultatel)r +r)cesului educati>
presupune egalizarea- cel puin relati9- a per!or$anelor colare- la ncheierea acelorai
ni9eluri de colarizare+ Aceasta i$plic- ns- o tratare indi9idualizat a ele9ilor *deci inegal1
in9estind n cei cu un Lrit$ $ai lent de n9areM sau cu Laptitudini colare reduseM $ai $ult
ti$p i $ai $ulte resurse+ 6e aceea- re!erindu-se la aceast perspecti9 asupra egalitii de
anse- cea re!eritoare la egalitatea rezultatelor *susinut- ndeose(i- de regi$urile totalitare
care-i propuneau o$ogenizarea indi9izilor- grupurilor- societii1- Cole$an *,GF/1 conchide:
Tidealul egalizrii anselor este un !als idealT+
G
5usUn- >+- 0n%luence du milieu #ocial #ur la reu#ite #colaire- ?aris- ?u(lications de lSC6E- ,GF0+
,G
8n conteJtul analizei egalitii anselor i accesului la educaie tre(uie plasat i Lseria de
dihoto$ii 9alorice ataate conceptului de egalitateM prezentat de "eacu
,E
*'EEE1:
egalitate !or$al *n ter$eni de drept garantat1 - egalitate real<
egalitate de oportuniti - egalitate de rezultate !inale<
egalitate de grup eJcelen indi9idual<
egalitate interindi9idual di9ersitate interindi9idual<
egalitate de ans Nacces co$petiie *pentru a a9ea ans i acces1<
egalitate interindi9idual li(ertate de opiune *de schi$(are i ino9are1+
Egalitatea anselor tre(uie s se$ni!ice- n !apt- o!erirea de )+iuni /ulti+le pentru
ca+aciti i a+titudini di(erite- To educaie pentru toi i pentru !iecareT *#euchlin- ,GG,1- o
educaie deschis pentru toate persoanele- indi!erent de 9:rst i condiii socio-econo$ice- dar
i o educaie pentru !iecare- n !uncie de ne9oile sale speci!ice - e9it:ndu-se o$ogenizarea i
ncura;:ndu-se di9ersitatea - care s creeze pre$isele e@alitii ansel)r de acces .n >iaa
s)cial *5usUn- ,GF01+ Aceast opiune a !ost susinut de +)liticile de e@ali*are a ansel)r
care au a9ut ca o(iecti9e co$(aterea eJcluziunii i seleciei eJacer(ate- !or$area
co$petenelor de (az pentru toi indi9izii- educaia de tip Ta doua ansT pentru cei care au
prsit siste$ul educati9- integrarea educaiei !or$ale cu educaia non-!or$al i educaia
in!or$al- ast!el nc:t s se eJtind situaiile de n9are+ Aceast perspecti9 asupra educaiei
re9ine n actualitate prin coninutul 6emorandum$ului privind nvarea permanent- prin
o(iecti9ele i $esa;ele cheie trans$ise tuturor statelor $e$(re ale =E i celor n curs de
aderare+ 6ocu$entul nu se $ai re!er nu$ai la educaia i !or$area iniial- ci acord
educaiei noi di$ensiuni i 9alene- !iind considerat ca un continuu pe durata ntregii 9iei+
?e l:ng politicile educaionale pro$o9ate eJist o serie de !actori de risc cu pri9ire la
LeJercitareaM dreptului la educaie *di$ensiunea !or$al a egalitii anselor1- !actori indui
de caracteristicile indi9iduale ale copiilor- ale $ediului socio-!a$ilial i colar- ale grupurilor
sociale din care !ac parte copiii etc+
8n ceea ce pri9ete !actorii de risc pentru reuita colar i cauzele eecului colar cu
$ultiplele sale !or$e de $ani!estare- inclusi9 a(andonul colar i necolarizarea- eJist
di!erite $odele eJplicati9e care plaseaz pe un loc central indi9idul *copilul1- coala sau
!a$ilia- considerate indi9idual sau n interaciune+ 8n cele ce ur$eaz 9o$ prezenta succint i
cu titlu de eJe$plu c:te9a din poziiile teoretice dez9oltate pe te$a !actorilor deter$inani ai
eecului colar- n !uncie de accentul pe care l pun asupra uneia sau alteia dintre structurile
cauzale generatoare
,,
+
,E
"eacu- I+- Acce#ul la educaie al copiilor din zonele rurale+ 8n: ;n deceniu de tranziie< #ituaia copilului i a
%amiliei n *omnia- ="ICE&- 4ucureti- 'EEE+
,,
%ezi i )igu- Mihaela- 8actorii reuitei colare- Ed+ 7ra!oart- 4ucureti- ,GGC+
'E
Indi>idualitatea ele>ului
Caracteristicile indi9iduale ale copilului- $ai concret ni9elul redus al inteligenei *deter$inat
de $otenirea genetic1- de!icienele i tul(urrile de natur intelectual sau psiho-senzorial-
sunt in9ocate drept principale cauze ale eecului colar de a,)rdrile @enetice1 Aceast
poziie TclasicT- poziie care a a9ut i $ai are nc susintori *)ensen- ,G3G< )acVuard- ,GC/<
?lo$in- ,GCG1- are i$plicaii i e!ecte negati9e at:t n plan social i $oral- c:t i n practica
pedagogic+
A,)rdarea +si?)Ca(ecti> situeaz n centrul $odelului eJplicati9 tot copilul- dar n relaie
cu $ediul !a$ilial i colar- cu in!luenele pe care aceste $edii le eJercit n procesul de
!or$are a personalitii sale *6e A;uariaguerra- ,GFF< Mannoni- ,GFG1+
6eose(it de i$portant pentru parcursul colar al ele9ului- pentru eJplicarea situaiilor de
eec este i atitudinea (a de cun)atere a acestuia- sensul pe care-l d copilul cunoaterii i
reuitei sau eecului colar+ Aceast atitudine se construiete- ns- n dependen de L$ediul
socio-!a$ilial- de istoria sa personal- de $odul de reacie la nt:lnirea cu coala- cu $unca
orientat spre un anu$it scopM *Charlot- ,GGE- Charlot- 4autier- #ochese- ,GG/1+
Mediul s)ci)C(a/ilial
Ma;oritatea studiilor i cercetrilor care a(ordeaz pro(le$atica eecului colar se re!er la
in!luenele eJercitate de caracteristicile de!initorii ale $ediului !a$ilial de pro9enien al
copilului a!lat n di!icultate- caracteristici de natur social- cultural- econo$ic+ =n $ediu
!a$ilial de!a9orizat i Tde!a9orizantT pentru parcursul colar al copilului nu poate asigura
re!erinele culturale necesare pentru a 9alori!ica e!icient o!erta colar i nici condiiile
$ateriale pentru susinerea studiilor copiilor+ Mai $ult chiar- ni9elul cultural al !a$iliei de
origine i atitudinea acesteia !a de coal pot pro9oca un retard al dez9oltrii intelectuale
generale- n special n plan cogniti9- cu at:t $ai greu recupera(il cu c:t $ediul este $ai
pro!und deza9anta;at+ 2e !ac re!eriri- n acest sens- la di!erenele care eJist ntre cultura n
care copiii sunt educai n !a$iliile deza9anta;ate i cultura do$inant o!erit de coal- la
tipurile de 9alori 9ehiculate- la di!erenele de li$(a; etc+
Cele de $ai sus sintetizeaz reprezentrile susintorilor teoriei ?andica+ului s)ci)Ccultural"
teorie considerat de Charlot *,GGE1 Tde!icitaristT *pune accent pe de!icit1 i Tde!ectologicT
*scoate n e9iden lacunele ele9ilor1- creia- acelai autor- i reproeaz !ondarea pe o du(l
ipotez nerealist:
caracteristicile copiilor sunt deter$inate de cele ale !a$iliilor i co$unitilor crora
aparin- e9oluia lor colar put:nd !i anticipat prin analiza acestor caracteristici
colecti9e<
',
raporturile sociale ntre grupuri sunt considerate ca raporturi ntre spaii- ast!el c
$ediul !a$ilial i social al copiilor pro9enii din !a$ilii da!a9orizate ar !i distinct de
$ediul !a$ilial i social al celor din !a$iliile !a9orizate+
"oiunea de handicap socio-cultural reduce- ast!el Lindi9idul la grupM i Lraporturile sociale la
raporturi spaialeT+ 8n aceast concepie- grupul social este pri9it ca !iind o$ogen- ignor:ndu-
se contradiciile n !a9oarea unei de!iniri a Tcategoriilor socio-pro!esionaleT sau a Tclaselor
socialeT pornindu-se de la criterii statistice- !r a se lua n considerare dina$ica social care
este redus la o Ltopogra!ie socio-culturalM+
Consideraiile autorului citat sunt reale n $sura n care un $ediu !a$ilial deza9anta;at- cu
toate atri(utele pe care le presupune- nu poate !i considerat singurul ele$ent Lresponsa(ilM de
eecul colar al copiilor pro9enii din ast!el de $edii sau un deter$inant care i conda$n pe
toi la eec- la i$posi(ilitatea $o(ilitii sociale prin coal- dup cu$ nici pro9eniena din
$edii !a9orizate socio-cultural i econo$ic nu asigur- cu necesitate- reuita colar a
copiilor- succesul pro!esional i social+ Ma;oritatea specialitilor nclin- ns- s ad$it c
pro(a(ilitatea eecului colar este $ai $are n cazul copiilor care aparin unor !a$ilii
deza9anta;ate econo$ic i socio-cultural+
Instituia c)lar
=nii teoreticieni au dez9oltat concepia potri9it creia coala este o instituie de Mreproducere
socialM dat !iind c aceasta ignor 9alorile ele9ilor pro9enii din grupuri de!a9orizate i le
pro$o9eaz pe ale celor pro9enii din Lclasele !a9orizateM+ coala reproduce- ast!el- structura
raporturilor de clas- per$anentiz:nd i legiti$:nd ierarhia social eJistent *9zut ca o
rezultant a co$petenelor indi9izilor aparin:nd unei clase1+ Copilul pro9enit dintr-un $ediu
de!a9orizat 9a intra n con!lict cu Lstilul cogniti9M i nor$ele pro$o9ate de coal- di!erite de
cele pe care el i !a$ilia sa le adopt i le respect- situaie care 9a conduce la inadaptare i
eec colar
,'
+
c)ala ca principal !actor care poate pro9oca eecul colar este in9ocat i de curentul interC
aci)nist care susine c acesta Tse construieteT n interiorul colii *Chau9eau- #ogo9as-
,GC.1 ca ur$are a $odului speci!ic de interaciune ele9i - pro!esori+ Con!or$ acestei teze-
pro!esorii au anu$ite ateptri de la ele9i- de ni9el $ai nalt sau $ai redus- TrspunsulT
ele9ilor !iind pe $sura cerinelor+ 6e ase$enea- rezultatele colare sunt pro!und in!luenate
de condiiile n care se des!oar procesul de n9are i de $odalitile concrete de e9aluare
a acti9itii *7risaW- ,GC.< 6e Landsheere- ,GCE< ?errenoud- ,GCG< 4loo$- 5astings- Madaus-
,GF/1+
,'
4ourdieu- ?asseron- ,GFE< Althusser- ,GFE+ 8n: 9a 9utte contre l4ec5ec #colaire. un de%i pour la con#truction
europeenne+ 4ruJelles- E=#X6ICE- ,GG.+
''
#econsider:nd perspecti9ele asupra cauzelor eecului colar- #i9iere *,GG,1 propune dou
tipuri de !actori generatori ai acestuia: institui)nali i indi>iduali+ 8n categoria (act)ril)r
institui)nali include:
natura i ni9elul eJigenelor cogniti9e ale n9$:ntului eJpri$ate cu prile;ul
di!eritelor tipuri de e9aluri *e9aluare curent- eJa$ene !inale +a+1<
rigiditatea rit$urilor de n9are i caracterul nor$ati9 al siste$ului de n9$:nt care
nu per$ite su!iciente adaptri la particularitile ele9ilor i speci!icul local<
LrupturileM inter9enite pe parcursul colar *trans!erul la o alt coal sau clas- la un alt
pro!esor sau n9tor1<
ali deter$inani instituionali: $ri$ea clasei *nu$rul de ele9i din clas1-
o$ogenitateaN eterogenitatea acesteia ca ni9el de per!or$an- organizarea ti$pului
colar *durata i structura anului colar- a tri$estrelor- 9acanelor- spt$:nii i zilei de
L$uncM a ele9ilor1+
8n categoria !actorilor instituionali pot !i inclui i cei re!eritori la resursele !inanciare ale
colii- calitatea i $anage$entul resurselor u$ane- cantitatea i calitatea resurselor $ateriale-
a dotrilor etc+
6intre (act)rii indi>iduali" cei $ai i$portani sunt considerai:
!actorii constituionali- de natur ereditar *caracteristici psiho-!izice1<
!actorii psiho-a!ecti9i - trsturile de natur aptitudinal i a!ecti9 care !aciliteaz sau
$piedic adaptarea colar<
!actorii socio-econo$ici i socio-culturali ca deter$inani ai $ediului !a$ilial<
!actorii generali de a$(ian educaional - conteJtul social n care se !ace educaia-
9aloarea i i$portana care i se acord acestei instituii de ctre societate- cu i$plicaii
asupra atitudinii indi9idului *ele9ului1 !a de coal+
6in prezentarea di!eritelor perspecti9e asupra eecului colar i a cauzelor generatoare se
constat c acestea iau n considerare at:t aspectele educati9e- c:t i di$ensiuni de natur
indi9idual- social- econo$ic- cultural i politic- cele $ai $ulte accentu:nd- ns- asupra
uneia sau alteia dintre acestea+ 2tudiile din ulti$ele decenii pun su( se$nul ndoielii
interpretrile unidi$ensionale- consider:nd c eecul colar se situeaz- de !apt- su( in!luena
unei con!iguraii de !actori inhi(itori ai dez9oltrii colare- ntre care sunt de reinut at:t
9aria(ilele conteJtuale i instituionale- c:t i cele indi9iduale i interpersonale- cu di!erene-
ns- de la o situaie la alta- n ceea ce pri9ete intensitatea aciunii acestora- aa cu$ se 9a
putea constata pe parcursul studiului+
'/
Ca+it)lul 91 PLITICI EDUCAINALE PRIVIND #TIMULAREA
PARTICIP5RII LA EDUCAIE A CPIILR RMI
9131 D)cu/ente eur)+ene i internai)nale +entru /in)riti" rati(icate de
R)/0nia
#o$:nia este se$natara $ai $ultor docu$ente internaionale care pro$o9eaz prinicipiile
nediscri$inrii etnice sau rasiale+ Cele $ai i$portante dintre acestea sunt :
Con9enia internaional asupra eli$inrii tuturor !or$elor de discri$inare rasial
*ICE#61 - rati!icat n anul GFE<
?actul internaional cu pri9ire la drepturile econo$ice- sociale i culturale *ICE2CE#1
i ?actul internaional cu pri9ire la drepturile ci9ile i politice *ICC?#1 rati!icate n
anul ,GF.<
Con9enia cu pri9ire la drepturile copilului *C#C1 rati!icat n anul ,GGE<
Con9enia ="E2C pri9ind discri$inarea n educaie rati!icat n anul ,G3.+
i la ni9el european eJist o serie de docu$ente care interzic discri$inarea rasial sau etnic-
rele9ante pentru politicile pri9ind $inoritatea ro$a din #o$:nia+ 8n do$eniul drepturilor i
li(ertilor a !ost ela(orat de ctre Consiliul Europei- n anul ,G0E- Convenia european
pentru aprarea drepturilor omului i libertilor %undamentale- pe care #o$:nia a rati!icat-o
n ,GG.- la scurt ti$p dup ce a de9enit $e$(r+ >otui- protocolul ,' apro(at de Co$itetul
de Minitri al Consiliului Europei nu a !ost nc rati!icat de #o$:nia- chiar dac acesta aduce
o clari!icare i o eJtindere a proteciei pe care Con9enia o o!er cetenilor $potri9a
discri$inrii+
Consiliul Europei a pro$o9at i Convenia$cadru pentru protecia minoritilor naionale-
prin care sunt trasate $surile anti-discri$inatorii pentru $inoritile naionale+ #o$:nia a
se$nat acest docu$ent n ,GG0- cu trei ani nainte ca aceasta s intre n 9igoare *, !e(ruarie
,GGC1+ #o$:nia are- ast!el- o(ligaia de a i$ple$enta politicile i de a respecta principiile
Con9eniei- c:t i de a prezenta Consiliului Europei rapoarte periodice pri9ind progresele
nregistrate+ ?entru a pro$o9a 9alorile interculturalitii i pluriling9is$ului i pentru a
prote;a li$(ile regionale sau $inoritare din Europa- Consiliul Europei a adoptat Carta
european a limbilor regionale #au minoritare. #o$:nia a se$nat acest docu$ent n ,GG0-
Carta intr:nd n 9igoare n $artie ,GGC+ =n alt docu$ent i$portant pentru educaia
$inoritilor este i Carta european a autonomiei locale/ adoptat la 2tras(ourg n ,GC0 pe
care #o$:nia l-a rati!icat n anul ,GG.+
'.
6ac p:n n ,GGE pro(le$ele $inoritii ro$a au !ost relati9 ignorate la ni9el european-
odat cu integrarea statelor din Europa Central i de Est n structurile europene aceast stare
de !apt ncepe s se schi$(e+ ?ri$a ela(orare !or$al apare n #ezoluia Consiliului Europei
,'E/N,GG/- unde se !ace re!erire la populaia ro$a ca Lo ade9rat $inoritate europeanM+
Ast!el- Consiliul Europei a n!iinat un )rup de e'pertiz pentru minoritatea roma cu sarcini
directe de consiliere a statelor $e$(re n toate aspectele re!eritoare la aceast $inoritate i de
spri;inire a acti9itii 2ecretarului 7eneral Coordonator al Aciunilor pri9ind ?opulaia #o$a+
Alte docu$ente i$portante pentru pro$o9area drepturilor $inoritii ro$a au !ost ela(orate
de ctre rganizaia pentru 2ecuritate i Cooperare n Europa *2CE1+ At:t n Carta pentru
(ecuritate 1uropean- c:t i n *apoartele 2(C1 a#upra #ituaiei romilor au !ost re$arcate
di!icultile cu care se con!runt n prezent aceast $inoritate+ La reuniunile de la Copenhaga
*,GGE1- 5elsinPi *,GG'1 sau Ista$(ul *,GGG1 statele $e$(re i-au a!ir$at preocuparea pentru
rezol9area acestor di!iculti- ceea ce este echi9alent cu un anga;a$ent $oral de a eli$ina
orice !or$ de discri$inare $potri9a ro$ilor+ #o$:nia are o(ligaii de natur politic prin
acceptarea concluziilor acestor nt:lniri+
>otui- cele $ai i$portante decizii care in!lueneaz n prezent politicile #o$:niei !a de
$inoritatea ro$a sunt cele aparin:nd =niunii Europene+ Aceasta i-a dez9oltat $surile
pri9ind populaia ro$a centr:ndu-se n special pe dou coordonate: considerarea speci!icului
local *local #en#itivit=1 i alocarea de resurse+ 3rincipiile pentru mbuntirea #ituaiei
minoritii roma n rile candidate Y7uiding principles !or i$pro9ing the situation o! the
#o$a in candidate countriesZ reprezint unul din cele $ai i$portante docu$ente adoptate de
=E- n acest sens- docu$ent ela(orat n ,GGG de ctre 7rupul de eJperi n pro(le$ele ro$a i
de 8naltul Co$isar pentru Minoriti "aionale ale 2CE+
=n alt docu$ent i$portant este !irectiva 2>43>1C din 2& iunie 2 $potri9a
discri$inrii rasiale i etnice- un reper i un !unda$ent pentru toate politicile statelor $e$(re
pri9ind $inoritile+ #o$:nia a e$is dup nu$ai o lun *august 'EEE1 o ordonan anti-
discri$inare- $sur de ar$onizare legislati9 care o apropie de standardele europene n
protecia $inoritilor+
"egocierile pri9ind aderarea sunt- n cazul statelor candidate- cadrul principal n care sunt
discutate pro(le$ele populaiei ro$a+ Acestea sunt considerate un criteriu politic i$portant n
seciunea pri9ind drepturile o$ului i protecia $inoritilor+ Ast!el- ncep:nd cu anul ,GGF-
populaia ro$a a atras o atenie special n *apoartele anuale care $onitorizeaz progresele
nregistrate de statele candidate n procesul de integrare+ 8n cazul #o$:niei- !ecizia
Con#iliului din 'C ianuarie 'EE' pri9ind principiile- prioritile- o(iecti9ele inter$ediare i
'0
condiiile cuprinse n ?arteneriatul pentru Integrare cu #o$:nia *'EE'NG'NEC1 conine $ai
$ulte reco$andri re!eritoare la $inoritatea ro$a
,/
+
91$1 Cadru le@islati> +ri>ind dre+tul la educaie al /in)ritil)r etnice .n
R)/0nia
2iste$ul legislati9 ro$:nesc stipuleaz dreptul la educaie al $inoritilor naionale printr-o
serie de regle$entri generale- cuprinse at:t n Constituie i n Legea 8n9$:ntului- c:t i
n alte regle$entri special destinate pre9enirii i co$(aterii discri$inrii+
C)nstituia R)/0niei sta(ilete principiile generale re!eritoare la drepturile- li(ertile i
ndatoririle !unda$entale ale tuturor cetenilor- precu$ i regle$entri re!eritoare la accesul
la educaie al persoanelor care aparin $inoritilor etnice+ 6intre acestea $enion$:
=nitatea poporului i egalitatea ntre ceteni: LArt+ .+ *'1 #o$:nia este patria co$un i
indi9izi(il a tuturor cetenilor si- !r deose(ire de ras- de naionalitate- de origine
etnic- de li$(- de religie+++M
6reptul la identitate: LArt+ 3+ *,1 2tatul recunoate i garanteaz persoanelor aparin:nd
$inoritilor naionale dreptul la pstrarea- la dez9oltarea i la eJpri$area identitii lor
etnice- culturale- ling9istice i religioase+ *'1 Masurile de protecie luate de stat pentru
pstrarea- dez9oltarea i eJpri$area identitii persoanelor aparin:nd $inoritilor
naionale tre(uie s !ie con!or$e cu principiile de egalitate i de nediscri$inare n raport
cu ceilali ceteni ro$:ni+M
Egalitatea n drepturi: LArt+ ,3+ *,1 Cetenii sunt egali n !aa legii i a autoritilor
pu(lice- !r pri9ilegii i !r discri$inri+M
Li(ertatea contiinei: LArt+ 'G+ Li(ertatea g:ndirii i a opiniilor- precu$ i li(ertatea
credinelor religioase nu pot !i ngrdite su( nici o !or$+++M
Li(ertatea de eJpri$are: LArt+ /E+ 2unt interzise de lege+++ nde$nul la ur naional-
rasial- de clas sau religioas- incitarea la discri$inare+++M
6reptul la n9tur: LArt+ /'+ */1 6reptul persoanelor aparin:nd $inoritilor naionale
de a n9a li$(a lor $atern i de a putea !i instruite n aceast li$( sunt garantate+++ *.1
8n9$:ntul de stat este gratuit- potri9it legii+M
6reptul la asociere: LArt+ /F+ Cetenii se pot asocia li(er n partide politice- n sindicate i
n alte !or$e de asociere+++M
,/
LAsigurarea spri;inului !inanciar adec9at i a capacitii ad$inistrati9e pentru i$ple$entarea strategiei
gu9erna$entale pentru $(untirea situaiei populaiei ro$a la ni9el naional- regional i local- acord:ndu-se o
atenie deose(it co$(aterii discri$inrii *inclusi9 n ad$inistraia pu(lic1- i asigurarea accesului egal la
educaie- locuine i ser9icii socialeM+ L8n!iinarea unui siste$ e!icient de eJa$inare a pl:ngerilor $potri9a
a(uzurilor poliiei i asigurarea accesului populaiei ro$a la acestaM+
'3
8n consens cu Constituia- Le@ea Jn>/0ntului declar c educaia este o prioritate
naional i stipuleaz dreptul la educaie al tuturor cetenilor- dreptul acestora de a se instrui
n li$(a $atern- precu$ i respectarea dreptului la patri$oniul cultural i ling9istic al
$inoritilor+ Aceste drepturi sunt eJpri$ate prin ur$toarele +re>ederi:
- organizarea de uniti colare- grupeNclase cu predare n li$(a $inoritilor la toate tipurile-
ni9elurile si !or$ele de n9$:nt<
- includerea n progra$a colar- n cazul unitilor de n9$:nt cu predare n li$(a ro$:n-
a studiului li$(ii $aterne cu aceeai pondere ca i li$(a ro$:n- precu$ i a istoriei i
tradiiilor $inoritii naionale n li$(a respecti9<
- re!lectarea istoriei i tradiiilor !iecrei $inoriti n curriculu$ educaional<
- asigurarea $anualelor i a suporturilor didactice corespunztoare n li$(a $atern<
- predarea religiei n li$(a $atern<
- pregtirea personalului didactic n li$(a $inoritilor etnice respecti9e<
- susinerea- n cadrul eJa$enelor !inale *eJa$en de capacitate - la ncheierea
n9$:ntului o(ligatoriu- eJa$en de (acalaureat - la ter$inarea liceului1 a unei pro(e la
li$(a $atern+
Accesul la educaie al tuturor copiilor i tinerilor este !acilitat- totodat- de un siste/ de
+r)tecie s)cial care cuprinde di!erite !or$e:
- gratuitatea n9$:ntului- a asistenei i a (azei logistice i- respecti9- gratuitatea
$anualelor- a asistenei $edicale i psihologice a ele9ilor i copiilor din siste$ul educaiei
precolare<
- !inanareaNco!inanarea de la (ugetul statului: !inanarea integral a costurilor colarizrii
grupei pregtitoare pentru coal< co!inanarea ntreinerii precolarilor i ele9ilor n
internate- c$ine i cantine< co!inanarea acti9itilor eJtracolare pentru ele9ii capa(ili de
per!or$ane superioare<
- asigurarea de ser9icii i !aciliti instituionale: acordarea de (urse ele9ilor cu rezultate
colare deose(ite i a unor (urse de a;utor social celor pro9enii din !a$ilii deza9anta;ate
econo$ic- reduceri ale costurilor de deplasare cu $i;loace de transport n co$un<
- protecia social a copiilor i ele9ilor cu ne9oi educati9e speciale prin organizarea i
!uncionarea de instituii adec9ate- claseNgrupe pentru precolari i ele9i cu ne9oi speciale+
8n scopul respectrii drepturilor $inoritilor naionale- 7u9ernul #o$:niei a adoptat- la
ni9elul anului 'EE'- 9egea nr. 4? pentru aprobarea 2rdonanei )uvernului nr. 13@ privind
prevenirea i #ancionarea tuturor %ormelor de di#criminare+ Con!or$ acestei regle$entri-
re!uzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la orice ni9el i !or$ de
educaie- datorit apartenenei acesteiaNacestuia la o ras- naionalitate- etnie- religie- categorie
social sau la o categorie de!a9orizat- constituie contra9enie i se pedepsete con!or$ legii+
Aceast lege se ncadreaz n pre9ederile acordurilor internaionale pri9ind co$(aterea
intoleranei i rasis$ului+
'F
9191 P)litici nai)nale de sti/ulare a +artici+rii la educaie a c)+iil)r i tineril)r
6ei nu au a(ordat eJplicit pro(le$a participrii colare- $surile de re!or$ a educaiei de
dup ,GGE au pro$o9at o serie de schi$(ri n siste$- cu i$pact potenial asupra reducerii
a(andonului i necolarizrii- !eno$ene care au luat a$ploare n pri$a parte a anilor [GE+
?ri$ele regle$entri legislati9e care au a9ut drept o(iect principal pre9enirea i a$eliorarea
acestor !eno$ene au !ost adoptate ns n anul ,GGC+
Ast!el- un in9entar al docu$entelor de politic educaional ela(orate n cadrul Ministerului
Educaiei i Cercetrii a e9ideniat $ai $ulte categorii de /suri cu i/+act asu+ra
a/eli)rrii +artici+rii c)lare:
a1 $suri i progra$e de inter9enie direct asupra cauzelor i e!ectelor !eno$enului de
neparticipare colar<
(1 regle$entri pri9ind a$eliorarea n9$:ntului din $ediul rural- cu e!ecte asupra
sti$ulrii participrii colare<
c1 $suri de cretere a calitii resurselor u$ane din siste$ul de n9$:nt din zonele
de!a9orizate<
d1 regle$entri pri9ind !leJi(ilizarea structurii anului colar i !or$e alternati9e de
organizare a procesului de n9$:nt *!or$e de n9$:nt cu !rec9en redus- clase
recuperatorii- coli de 9ar etc+1<
e1 $suri de protecie social a categoriilor de populaie de!a9orizat+
8n cele ce ur$eaz 9or !i analizate principalele +re>ederi ale acestor tipuri de regle$entri cu
i$pact asupra participrii la educaie+
aF Msuri i +r)@ra/e de inter>enie direct asu+ra cau*el)r i e(ectel)r (en)/enului
de ne+artici+are c)lare
#ecunoaterea o!icial a unor !eno$ene precu$ anal!a(etis$ul- a(andonul colar-
$arginalizarea i eJcluderea socio-pro!esional a tinerilor care au prsit pre$atur
n9$:ntul o(ligatoriu a constituit pre$isa pentru reconsiderarea politicilor educaionale n
do$eniul participrii la educaie+ Ca ur$are- n ulti$ii ani au !ost ela(orate i i$ple$entate o
serie de progra$e de a$eliorare a acestor !eno$ene- precu$ i a e!ectelor lor+ 8n acest sens-
pot !i $enionate ur$toarele regle$entri:
2.61A. nr. 4231>1&&& cu privire la aplicarea e'perimental a 3rogramului de
combatere a marginalizrii i e'cluderii #ociale i pro%e#ionale a tinerilor care au
abandonat nvmntul obligatoriu i nu au dobndit competenele minime nece#are
ocuprii unui loc de munc
?rogra$ul se adreseaz tinerilor ntre ,. '0 ani i 9izeaz:
'C
- ela(orarea de curricula pentru co$pletarea i !inalizarea educaiei de (az i pentru
pregtirea pro!esional corespunztoare colii de ucenici<
- organizarea $odulelor de pregtire pe parcursul a trei ani i ;u$tate- prin cursuri serale<
- o(inerea de ctre participanii la progra$ a unui certi!icat de a(sol9ire a n9$:ntului
o(ligatoriu- care o!er posi(ilitatea susinerii eJa$enului de capacitate+
2.61A. nr. 362>2 privind 3rogramul de educaie a adulilor n coli i licee
rdinul pre9ede introducerea- n planul de acti9itate al colilor- al liceelor i al caselor
corpului didactic- a unor progra$e concrete de educaie a adulilor- n raport cu ne9oile
speci!ice ale co$unitii respecti9e i n cola(orare cu autoritile locale i reprezentanii
societii ci9ile+ ?rogra$ele de educaie per$anent se centreaz pe co$pletarea educaiei de
(az *inclusi9 al!a(etizare1 a adulilor care nu au !inalizat n9$:ntul o(ligatoriu din
di!erite $oti9e+
?rogra$ul se adreseaz- n special- populaiilor cu risc de $arginalizare i eJcluziune:
anal!a(ei- o$eri- persoane de!a9orizate econo$ic i socio-cultural- persoane cu ne9oi
speciale+
2.61A nr. 3"1>2 privind noi aciuni de eradicare a anal%abeti#mului
rdinul reia unele $suri anterioare i pre9ede o serie de atri(uii ce re9in inspectoratelor
colare ;udeene n 9ederea eradicrii anal!a(etis$ului:
- dez9oltarea unui siste$ de $onitorizare a !eno$enului de anal!a(etis$ la ni9el local<
- realizarea de in9estigaii cu pri9ire la cauzele care au generat anal!a(etis$ul<
- ela(orarea unor $suri adec9ate n acest sens: organizarea de clase de recuperare-
colarizarea la do$iciliu pentru persoanele care nu se pot deplasa- organizarea de cursuri
co$asate sau n regi$ intensi9- ncura;area participrii la n9$:ntul precolar etc+
Aceste regle$entri pro$o9eaz parteneriatul inspectoratelor colare cu autoritile locale-
organizaii non-gu9erna$entale i reprezentani ai co$unitii n pro(le$a $onitorizrii
situaiilor de anal!a(etis$ i a organizrii acti9itilor de pre9enire a a(andonului colar+
2.61A. nr. 3&@>2 re%eritor la prevenirea abandonului colar i a#igurarea
continurii colarizrii copiilor i tinerilor de vr#t colar n nvmntul
preuniver#itar
rdinul pre9ede $suri de cuprindere a tuturor tinerilor de 9:rst colar ntr-o !or$ de
n9$:nt o(ligatoriu- $suri necesare pentru ca a(sol9enii n9$:ntului o(ligatoriu s
poat continua studiile n cadrul di!eritelor !iliere ale n9$:ntului secundar *cu accent pe
orientare i consiliere pro!esional1 i regle$entri speciale pentru colile din $ediul rural n
9ederea creterii calitii procesului didactic+
2.61A. nr. "?>1&&& i 2.61A. nr. 4@?>1&&& re%eritoare la 3rogramul naional Ba
doua an# prin educaieC
'G
?rogra$ul se adreseaz persoanelor care i-au ntrerupt studiile din $oti9e sociale- o!erind
oportuniti de continuare a educaiei i de o(inere a unei $ini$e pro!esionalizri+
#egle$entrile $enionate creeaz cadrul necesar pentru dez9oltarea parteneriatului coal
co$unitate n inter9eniile asupra cauzelor i e!ectelor neparticiprii colare+ Msurile
propuse se adreseaz n special persoanelor care au a(andonat coala sau care nu au !ost
nscrise niciodat n siste$ul !or$al de educaie- asigur:nd accesul la educaia de (az i o
$ini$ pro!esionalizare a acestora+
,F Re@le/entri +ri>ind a/eli)rarea .n>/0ntului din /ediul rural" cu e(ecte asu+ra
sti/ulrii +artici+rii c)lare
6in perspecti9a politicilor de egalizare a anselor la educaie- nu$eroase regle$entri
legislati9e din ulti$ii ani !ac re!erire la situaii speci!ice colilor din $ediul rural- pro$o9:nd
$suri de a$eliorare a participrii colare n aceste zone+
Con!or$ 2.61A. nr. 31@&>2- Pr)@ra/ul de relansare a .n>/0ntului rural- iniiat
nc din anul ,GGC de Ministerul Educaiei "aionale n concordan cu progra$ul 7u9ernului
de dez9oltare strategic pe ter$en $ediu n $ediul rural- are ca scop Legalitatea anselor la
n9tur pentru ele9ii din $ediul rural prin asigurarea unei educaii de calitate- ntr-un
$ediu !a9ora(il n9riiM+ 8n acest sens- principalele o(iecti9e ale progra$ului au ur$rit:
redi$ensionarea reelei colare din $ediul rural<
$odernizarea in!rastructurii colilor rurale<
dotarea colilor din $ediul rural cu $ateriale i echipa$ente $oderne- care s asigure
punerea n practic a schi$(rilor i$ple$entate prin re!or$<
!or$area cadrelor didactice i a $anagerilor colari- n concordan cu speci!icul colilor
din $ediul rural<
n!iinarea unor centre rurale de docu$entare- in!or$are i de !or$are a personalului
didactic<
dez9oltarea capacitii instituionale la ni9el local- prin spri;inirea colii de ctre
co$unitate i prin creterea rolului colii n cadrul co$unitii+
dez9oltarea unei reele de transport colar+
In scopul a$eliorrii accesului la ni9elurile de educaie post-o(ligatorie pentru ele9ii din
$ediul rural- 2.61A. nr. 431?>1&&& pre9ede posi(ilitatea n!iinrii colilor de ucenici nu
nu$ai n cadrul colilor pro!esionale i al grupurilor colare- ci i n unitile de n9$:nt cu
clasele I-%III sau n liceele teoretice din $ediul rural- n acord cu prioritile de !or$are
local+
/E
Aceste $suri au i$pact asupra creterii calitii n9$:ntului din $ediul rural- ca o
condiie a sti$ulrii participrii la educaie- at:t n n9$:ntul o(ligatoriu- c:t i la
ni9elurile superioare de educaie+
cF Msuri de cretere a calitii resursel)r u/ane din siste/ul de .n>/0nt din *)nele
de(a>)ri*ate
Legislaia re!eritoare la personalul didactic pre9ede $suri speci!ice pentru zone de!a9orizate-
n 9ederea creterii calitii resurselor u$ane din siste$ul de n9$:nt:
acordarea anu$itor !aciliti: sporuri salariale pentru cadrele didactice din zonele izolate-
decontarea na9etei- posi(ilitatea utilizrii unui teren agricol- credite pentru locuin<
sta(ilirea de condiii speci!ice de ocupare a posturilor i de co$pletare a nor$ei didactice
n zonele rurale<
di9ersi!icarea $odalitilor de !or$are continu<
atragerea de personal didactic cali!icat n zonele de!a9orizate prin acordarea unor (urse de
studiu- pe (az de contract- studenilor cu do$iciliu sta(il n $ediul rural< condiia
contractual este ca- la !inalizarea studiilor- a(sol9enii s pro!eseze n $ediul rural- n
specialitile pentru care s-au pregtit- pentru o perioad cel puin egal cu durata
studiilor+
Ast!el de regle$entri creeaz cadrul !a9ora(il pentru asigurarea calitii acti9itii
educaionale i pentru a$eliorarea rezultatelor colare i a participrii la educaie+
dF Re@le/entri +ri>ind (leDi,ili*area structurii anului c)lar i ()r/e alternati>e de
)r@ani*are a +r)cesului de .n>/0nt
8n 9ederea asigurrii accesului la educaie a anu$itor grupuri a!late n situaii speciale- au !ost
iniiate o serie de $suri de !leJi(ilizare a structurii anului colar i a organizrii procesului
de n9$:nt+
8n con!or$itate cu +ME"+ /FE0N,GGG cu pri9ire la structura anului colar- se pre9ede
posi(ilitatea de adaptare a structurii anului colar la condiiile locale legate de cli$- relie! i
de speci!icul ocupaiilor din zon+ ?osi(ilitatea organizrii structurii anului colar n !uncie
de condiiile locale este deose(it de i$portant pentru unitile de n9$:nt din $ediul rural
i reprezint o $sur $enit s sti$uleze participarea la colarizare i s reduc
a(senteis$ul- a(andonul colar i necolarizarea+
8n acelai sens- regle$entrile care pre9d di9ersi!icarea $odalitilor de organizare a
procesului de n9$:nt !or$e de n9$:nt cu !rec9en redus- clase recuperatorii- coli
de 9ar etc+ au ca scop lrgirea accesului la educaie a unor grupuri precu$: ele9i din zone
izolate- copii pro9enind din !a$ilii cu pro!esii itinerante- persoane care au a(andonat studiile
/,
nainte de !inalizarea n9$:ntului o(ligatoriu i se rentorc n siste$ etc+ Ast!el- +MEC+
nr+ ./FEN'EEE pri9ind $etodologia de organizare i !uncionare a claselor cu !rec9en redus
din instituiile de n9$:nt gi$nazial pre9ede organizarea acestor !or$e alternati9e pentru
persoanele care au depit 9:rsta $aJi$ ad$is pentru nscrierea la n9$:ntul de zi sau
pentru cele care- din $oti9e sociale sau $edicale- nu pot !rec9enta coala la zi+
eF Msuri de +r)tecie s)cial a cate@)riil)r de +)+ulaie de(a>)ri*at
Alturi de regle$entri i schi$(ri n plan educaional- politicile colare au pro$o9at i
$suri de protecie social a categoriilor de populaie de!a9orizat:
acordarea de (urse sociale i alte !or$e de spri;in pentru ele9ii din n9$:ntul
preuni9ersitar de stat- care pro9in din !a$ilii cu situaie socio-econo$ic di!icil- din zone
de!a9orizate sau a!ectate de o$a;<
asigurarea rechizitelor colare pentru ele9ii pro9enind din !a$ilii cu 9enituri sczute<
asigurarea de a;utor social pentru transportul ele9ilor care se deplaseaz dintr-o localitate
n alta i care pro9in din !a$ilii cu situaie $aterial precar<
acordarea unei $ese gratuite pentru ele9ii din ciclul pri$ar i gi$nazial *aplicarea acestei
$suri este nc n curs de dez(atere1+
Aceste $suri au n 9edere a$eliorarea cauzelor de natur socio-econo$ic ale
a(senteis$ului- a(andonului i necolarizrii- care deter$in- con!or$ studiilor e!ectuate-
cele $ai !rec9ente situaii de neparticipare la educaie+
8n ulti$a perioad se constat intensi!icarea interesului !actorilor de decizie pentru
a$eliorarea !eno$enului de neparticipare colar+ Ast!el- #trate@ia de*>)ltrii
.n>/0ntului +reuni>ersitar .n +eri)ada $%%3C$%%:- ela(orat de Ministerul Educaiei i
Cercetrii- propune o serie de +ri)riti strate@ice cu i$pact asupra participrii la educaie:
- asigurarea echitii n educaie n scopul egalitii anselor de acces<
- asigurarea calitii n9rii i a ser9iciilor educaionale n 9ederea e9itrii insuccesului
colar i a pierderilor colare<
- consolidarea i dez9oltarea siste$ului de !aciliti sociale pentru ele9i- n special n $edii
de!a9orizate+
8n 9ederea realizrii acestor prioriti strategice- Ministerul Educaiei i Cercetrii a iniiat n
parteneriat cu alte instituii 7u9ernul #o$:niei- inspectorate colare- uni9ersiti i colegii-
autoriti locale- "7-uri etc+ o serie de +r)@ra/e i a susinut continuarea celor care au
de(utat n anii precedeni+ Cele $ai se$ni!icati9e- n acest sens- sunt ur$toarele:
A1DA$3rogram privind educaia tinerilor aduli cu parcur# colar ntrerupt
pro$o9eaz $suri de a$eliorarea a e!ectelor a(andonului colar+
/'
A doua an# dez9olt $suri de integrare n siste$ul de educaie a tinerilor care au
a(andonat n9$:ntul o(ligatoriu n 9ederea co$pletrii educaiei de (az i asigurrii
unei $ini$e pregtiri pro!esionale+
3revenirea i combaterea abandonului colar sti$uleaz iniiati9ele co$unitii n
susinerea educaiei de (az pentru categorii de!a9orizate+
Ameliorarea activitii de nvmnt prin crearea de %aciliti pentru tran#portul elevilor
din mediul rural i propune asigurarea condiiilor de transport care s conduc la
scderea a(senteis$ului- a a(andonului i a neparticiprii ele9ilor din zone de!a9orizate+
(pri-inirea elevilor ce provin din %amilii cu venituri redu#e prin acordarea de rec5izite
colare ur$rete creterea participrii colare prin asigurarea de !aciliti pentru ele9ii
sraci+
3rogramul naional Erana n coli *a crui derulare nc nu a nceput1 9izeaz
asigurarea unei $ese pentru toi ele9ii din n9$:ntul o(ligatoriu+
A#igurarea de an#e egale pentru copiii>tinerii aparinnd minoritilor naionale
pro$o9eaz $suri de asigurare a condiiilor pentru derularea n9$:ntului n li$(a
$atern i pentru studiul istoriei- culturii i li$(ii $aterne+
?rogra$ele iniiate de Ministerul Educaiei i Cercetrii se coreleaz cu o(iecti9ele i
$surile de a$eliorare a accesului la educaie pre9zute n #trate@ia nai)nal antiCsrcie
i +r)/)>are a inclu*iunii s)ciale+
91:1 P)litici educai)nale de sti/ulare a +artici+rii c)lare" s+ecial destinate
+)+ulaiei de etnia r)/a
?oliticile de a$eliorare a participrii colare la ni9el general au !ost nsoite de o serie de
regle$entri speci!ice destinate populaiei de etnie ro$a+ 8n scopul sti$ulrii participrii la
educaie a copiilor i tinerilor ro$i- Ministerul Educaiei i Cercetrii a dez9oltat- ncep:nd cu
anul ,GGC- o strategie coerent+ Aceasta s-a concretizat ntr-o serie de regle$entri i $suri
dez9oltate- n unele cazuri- n cola(orare cu di!erite "7-uri- care 9izeaz:
Pr)/)>area tineril)r r)/i .n (aculti i c)le@ii uni>ersitare .n sc)+ul ()r/rii unei
tinere intelectualiti r)/e:
- acordarea unui nu$r sporit de locuri su(9enionate- special destinate candidailor ro$i la
n9$:ntul superior *$sura a !ost iniiat nc din anul uni9ersitar ,GG'N,GG/ i a !ost
eJtins n perioada ur$toare prin 2.61A. nr.3"@@>1&&?- nr."?3>1&&&- nr. 32&4>2 i
nr. 4"42>21+
//
#ti/ularea ()r/rii de +ers)nal didactic cun)sct)r al li/,ii r)/ani:
- n!iinarea de claseNgrupe n cadrul colilor nor$ale i a colegiilor pedagogice pentru
!or$area 9iitorilor n9toriNinstitutori de etnie ro$a sau de alt etnie- care 9or lucra la
clase de ro$i *siste$ul a de(utat nc din anul colar ,GGEN,GG, i continu n prezent- n
(aza 2.61A. nr. 3"@@>1&&? i nr. "?3>1&&?1<
- des!urarea de cursuri de iniiereNper!ecionare a cunotinelor de li$( ro$ani destinate
cadrelor didactice de etnia ro$a iNsau nero$a- cali!icate i necali!icate<
- n!iinarea seciei de li$( i literatur ro$ani n cadrul &acultii de Li$(i i Literaturi
2trine a =ni9ersitii 4ucureti- ncep:nd cu anul uni9ersitar ,GGCN,GGG+
#ti/ularea studierii li/,ii r)/ani prin $suri speciale:
- posi(ilitatea de a ncepe studiul li$(ii ro$ani ca li$( $atern n orice $o$ent al anului
colar i n orice an de studiu<
- ncura;area colilor de a ncadra cadre didactice cali!icate pentru predarea li$(ii ro$ani
sau- n lipsa acestora- a(sol9eni de liceu sau de cel puin ,E clase- de etnia ro$a+
Ela,)rarea de +r)@ra/e" /anuale i /ateriale auDiliare pentru li$(a ro$ani i pentru
istoria i tradiiile $inoritii ro$ilor+
Constituirea unor structuri n plan teritorial care s $onitorizeze participarea la educaie a
copiilor i tinerilor ro$i *n con!or$itate cu +ME"+ nr+ //3/N,GGG pri9ind nu$irea
inspectorilor ro$iNpentru ro$i n !iecare inspectorat colar ;udeean1+
8n #trate@ia de*>)ltrii .n>/0ntului +reuni>ersitar .n +eri)ada $%%3C$%%:" Ministerul
Educaiei i Cercetrii a propus iniierea i continuarea unor +r)@ra/e special destinate
sti$ulrii participrii la educaie a copiilor i tinerilor ro$i:
(tart bun pentru coal propune pilotarea unui $odel educati9 pentru di$inuarea
a(andonului colar la 9:rste $ici a populaiei ro$e+
!ezvoltarea capacitii comunitilor de romi de a retrage copiii din %ormele periculoa#e
de munc i de a$i integra n #i#temul de educaie naional 9izeaz dez9oltarea unor
$etode e!iciente de eli$inare a $uncii copiilor ro$i i de cuprindere a acestora n
siste$ul de n9$:nt+
3articiparea colar a copiilor romi. 3robleme/ actori/ #oluii ur$rete ela(orarea de
soluii pentru a$eliorarea !eno$enului+
Acce#ul la educaie a grupurilor dezavanta-ate cu centrare pe romi propune $suri de
sti$ulare a copiilor pro9enii din grupuri de!a9orizate- n special ro$i- n 9ederea
!inalizrii n9$:ntului o(ligatoriu+
Fan#e egale pentru copiii romi prin programe de dezvoltare colar i implicarea
prinilor are ca scop asigurarea anselor egale la educaie a copiilor ro$i prin adaptarea
/.
o!ertei educaionale la ne9oile speci!ice ale acestora i pro$o9area dialogului
intercultural+
3lanul naional de #timulare a participrii colare i reducere a abandonului colar n
rndul populaiei de romi propune $suri integrate de sti$ulare a participrii la
educaie a populaiei ro$e cu 9:rst de colarizare+
\
\ \
Analiza docu$entelor de politic educaional cu i$pact asupra participrii la educaie a
populaiei de etnia ro$a conduce la ur$toarele concluzii:
#o$:nia este se$natar a principalelor acorduri i docu$ente europene i internaionale
re!eritoare la respectarea drepturilor o$ului- a drepturilor $inoritilor i la pre9enirea i
sancionarea tuturor !or$elor de discri$inare+ Aceste docu$ente au reprezentat un reper
i$portant pentru ela(orarea politicilor pri9ind educaia populaiei aparin:nd $inoritilor
naionale+
Cadrul legislati9 ro$:nesc stipuleaz dreptul la educaie ca drept !unda$ental i
garanteaz accesul tuturor cetenilor la educaie i !or$are- indi!erent de apartenen
etnic+
La ni9elul politicilor educaionale se constat- n ulti$a perioad- o cretere a interesului
pentru pre9enirea i a$eliorarea !eno$enelor de a(senteis$- a(andon i necolarizare- n
general- i a populaiei ro$e- n special+ #egle$entrile i progra$ele iniiate au ca scop
at:t $suri de inter9enie asupra cauzelor !eno$enului de neparticipare colar- c:t i
asupra e!ectelor acestuia n planul integrrii sociale i pro!esionale+
6ocu$entele de politic educaional pre9d o serie de regle$entri de discri$inare
poziti9 n scopul !acilitrii accesului populaiei ro$a la educaie i al pstrrii identitii
culturale+
Cele $ai $ulte dintre regle$entrile pro$o9ate propun $suri de a$eliorare a calitii
n9$:ntului pentru populaia ro$a *cali!icarea cadrelor didactice de etnie ro$a-
ela(orarea de curriculu$ etc+1- precu$ i $suri de protecie social a ele9ilor i a
!a$iliilor lor+
2e constat o tendin de uni!icare a e!orturilor di9erselor organis$e- at:t la ni9el central
*7u9ern- Ministerul Educaiei i Cercetrii1- c:t i la ni9elul co$unitilor *reprezentani
ai autoritilor locale- "7-uri1- n dez9oltarea unor progra$e co$une de cooperare n
scopul a$eliorrii participrii la educaie a populaiei ro$a+ Ast!el- #trate@ia 4u>ernului
R)/0niei de ./,untire a situaiei r)/il)r acord un rol i$portant educaiei n
ansa$(lul $surilor de a$eliorare se$ni!icati9 a situaiei ro$ilor+
/0
Ca+it)lul :1 RE7ULTATELE INVE#TI4AIEI
:131 Partici+are la educaie" a,and)n c)lar" nec)lari*are
:13131 Cu+rinderea c)+iil)r .n .n>/0ntul ),li@at)riu
8n #o$:nia- educaia reprezint un drept garantat de Constituie pentru toi copiii i tinerii-
indi!erent de origine social sau etnic- de seJ sau apartenen religioas+ Aceasta reprezint
di$ensiunea !or$al a egalitii accesului la educaie- pre$is de la care porni$ n analiza
participrii la educaie- !r a lua n considerare- n pri$ instan- !actorii de risc cu pri9ire la
LeJercitareaM acestui drept- !actori indui de caracteristici indi9iduale- ale $ediului socio-
!a$ilial etc+
Accesul la educaie presupune- n pri$ul r:nd- pe l:ng di$ensiunea sa !or$al- asi@urarea
reelei de instituii c)lare necesare cuprinderii copiilor n siste$ul de educaie+ 6in aceast
perspecti9 c:te9a date statistice sunt edi!icatoare pentru e9idenierea accesului la educaie a
copiilor- n special a celor din $ediul rural *>a(el ,1+
Ta,el 31 Ele>i" uniti de .n>/0nt i +ers)nal didactic .n .n>/0ntul ),li@at)riu" +e
/edii de re*iden" .n anul c)lar $%%%K$%%3
Uniti de .n>/0nt Ele>i Pers)nal didactic
T)tal Din care cali(icat
Nr1 L Nr1 L Nr1 L Nr1 L
>otal ,'0.G ,EE-E '/F3FEE ,EE-E ,0.CCG ,EE-E ,'.'FE CE-'
- =r(an ,G0F ,0-3 ,'G,/G, 0.-/ F.0'C .C-, 3.3/E C3-F
- #ural ,E0G' C.-. ,EC0/EG .0-F CE/3, 0,-G 0G3.E F.-'
2ursa: ,nvmntul primar i gimnazial la nceputul anului colar 2>21- I"2+
6atele statistice prezentate re!lect !aptul c nu$rul unitilor de n9$:nt de ni9el
gi$nazial din $ediul rural- la care se adaug i secii care !uncioneaz n cadrul unor licee i
grupuri colare- este $ult superior !a de $ediul ur(an- dei e!ecti9ele de ele9i sunt $ai
reduse+ Aceast situaie- ;usti!icat- de alt!el- dac a9e$ n 9edere densitatea $ai $ic a
populaiei din ariile rurale- !a9orizeaz accesul copiilor la educaie+ 8n ulti$ii ani- datorit
tendinelor de$ogra!ice nregistrate- concretizate n reducerea populaiei i ratei natalitii
chiar i n $ediul rural- $ulte dintre unitile colare sunt su(utilizate *unele au !ost chiar
des!iinate sau co$asate1- n prezent aproape un s!ert dintre acestea !uncion:nd cu p:n la 'E
de ele9i< n aceste uniti sunt cuprinse $ai puin de 'Q din e!ecti9ele colare+ Meninerea
colilor cu nu$r redus de ele9i reprezint- ns- o $sur de sti$ulare a participrii la
educaie a copiilor din localitile rurale cu nu$r $ic de locuitori- de asigurare a accesului
/3
lor la colarizare+ Cu toate acestea- eJist nc situaii n care copiii au de parcurs distane de
.-0 P$ *uneori chiar $ai $ari1 p:n la coal- ndeose(i coli care includ ni9elul gi$nazial<
n unele cazuri localiti de deal sau $unte !r posi(ilitate de acces al auto-9ehiculelor -
nici transportul colar nu reprezint o soluie- !iind necesar identi!icarea altor $i;loace care
s !aciliteze participarea acestor copii la educaie+
6ac n pri9ina reelei instituionale datele re!lect o situaie satis!ctoare- eJist- ns- o
serie de +r),le/e +ri>ind in(rastructura c)lar: $ulte din cldiri sunt n stare a9ansat de
degradare- unele sunt 9echi de peste o sut de ani- construite din $ateriale i$proprii- lipsite
de utilitile necesare *ap- canalizare- surse $oderne de nclzire etc+1- !uncion:nd- ca
ur$are- !r autorizaie sanitar+
La cele de $ai sus se adaug gra9e de!iciene pri9ind d)tarea cu /ateriale didactice i
$i;loace $oderne de instruire- !ondul de carte srac i n9echit al (i(liotecilor- dotarea
necorespunztoare a la(oratoarelor colare *acolo unde eJist1- $o(ilierul colar n9echit i
neergono$ic +a+ 8n cazul anu$itor coli rurale- o parte din aceste de!iciene au !ost
a$eliorate prin contri(uia unor progra$e derulate n aceste zone- !r ca $ultitudinea
pro(le$elor cu care acestea se con!runt s !ie n totalitate rezol9ate+
8n pri9ina resursel)r u/ane- su( aspect nu$eric- i$plicit al raportului ele9iNpro!esor - care
n anul colar 'EEEN'EE, a !ost de ,/-0 n rural !a de ,F-/ n $ediul ur(an - se poate a!ir$a
c ele9ii din $ediul rural se a!l ntr-o situaie pri9ilegiat+ ?ro(le$ele apar n ceea ce
pri9ete calitatea resurselor u$ane- cu consecine asupra calitii actului educaional- dac
lu$ n considerare proporia ridicat a personalului didactic necali!icat+ 8n anul colar
$enionat- aceast proporie a !ost de aproape dou ori $ai $are dec:t n $ediul ur(an:
'0-CQ !a de ,/-/Q< alt!el eJpri$at- din totalul personalului didactic necali!icat- 3F-FQ
!uncioneaz n $ediul rural+ 6iscrepana dintre colile din $ediul rural i ur(an din
perspecti9a calitii resurselor u$ane reprezint o pro(le$ care se $ani!est de $uli ani-
tendinele de a$eliorare !iind nc puin 9izi(ile+
portunitile pentru educaie eJistente- considerate din perspecti9a reelei corespunztoare
de uniti de n9$:nt i a personalului didactic- asigur i accesul la educaie n li$(a
$atern a copiilor care aparin di9erselor $inoriti etnice din #o$:nia+ 8n acest sens- este
rele9ant situaia cuprinderii e!ecti9elor de copii i ele9i aparin:nd di!eritelor $inoriti n
toate ni9elurile de educaie- a nu$rului de uniti distincte i secii- precu$ i a personalului
didactic care asigur procesul de instruire+ Ast!el- con!or$ sursei MEC- la ni9elul anului
colar 'EEEN'EE,- din nu$rul total de .+E/'+,'F ele9i cuprini n n9$:ntul
preuni9ersitar- 'EC+E,/ *0-,Q1 !rec9entau n9$:ntul n li$(a $atern- n 'F,. *,,-,Q1
uniti sau secii din totalul de '.+/00 uniti colare i era instruit de ,'+3GC cadre didactice
*.-CQ1 din totalul de '33+GFG *nu$rul de ele9i i personal didactic- pe li$(i de predare i
/F
ni9eluri de n9$:nt- este prezentat n >a(elele ,- '- /- . i 0 din AneJa /1+ ?roporia
copiilor i ele9ilor aparin:nd $inoritilor etnice care se instruiesc n li$(a $atern i a
unitilor i seciilor respecti9e- pe ni9eluri de n9$:nt preuni9ersitar- este ur$toarea:
n9$:ntul precolar: ,/-CQ uniti i secii i F-3 Q copii<
n9$:ntul pri$ar: C-0Q uniti i secii i 0-3Q ele9i<
n9$:ntul gi$nazial: ,E-0Quniti i secii i .-GQ ele9i<
n9$:ntul liceal:,'-/Q uniti i secii i .-/ Q ele9i<
n9$:ntul pro!esional i de ucenici: ,E-FQ uniti i secii i '-0Q ele9i<
n9$:ntul postliceal: ,/-'Q uniti i secii i '-3Q ele9i+
Copiii care aparin $inoritii etnice a ro$ilor nu (ene!iciaz de oportuniti de genul celor
$enionate uniti de n9$:nt n care procesul de instruire se des!oar eJclusi9 n
li$(a $atern i resursele u$ane corespunztoare+ 6e alt!el- n pri9ina instruirii n li$(a
$atern a copiilor ro$i eJist di!erene de opinii at:t printre prini- c:t i la ni9elul
organizaiilor non-gu9erna$entale ale ro$ilor i reprezentanilor acestora+ 8n curriculu$-ul
naional a !ost inclus- ns- disciplina istoria i tradiiile $inoritii ro$a *la clasele a %I-a i
a %II-a1- precu$ i studiul li$(ii $aterne- la cerere+ 8n anul colar 'EEEN'EE, studiau li$(a
ro$ani *c:te /-. ore pe spt$:n1 0G3E ele9i din n9$:ntul pri$ar i 30GF din
n9$:ntul gi$nazial- procesul !iind susinut de '3E pro!esori ro$i *con!or$ sursei MEC1+
Modul n care populaia de 9:rst colar (ene!iciaz- n !apt- de accesul la educaie- su(
aspectul di$ensiunii sale !or$ale *dreptul la educaie garantat de cadrul legislati91- i de
oportunitile eJistente n acest scop *asigurarea resurselor $ateriale i u$ane1 este re!lectat
de indicatorul pri9ind gradul de cuprindere n n9$:nt *rata (rut de cuprindere colar1+
A9:nd n 9edere centrul de interes al studiului de !a - n9$:ntul de (az - n cele ce
ur$eaz 9o$ prezenta c:te9a tendine pri9ind cuprinderea copiilor n acest ni9el de educaie
*>a(el '- &ig+ ,1+
Ta,el $1 Rata ,rut de cu+rindere .n .n>/0ntul ),li@at)riu" +e /edii de re*iden" .n
+eri)ada 366%C$%%%
An c)lar 6%C63 63C6$ 6$C69 69C6: 6:C6; 6;C62 62C68 68C6< 6<C66 66C%% %%C%3
>otal G,-' GE-0 GE-F G,-. G,-G G/-/ G.-. G0-E GF-E G3-C G0-C
- =r(an ,E'-0 ,E/-' G/-C G/-F G/-, G.-C G0-3 G0-. G3-E GF-, G0-G
- #ural FC-. F3-' C3-/ CF-C GE-, G,-E G'-F G.-0 GF-F G3-. G0-3
?ri$ar GE-C G'-. G/-C G3-G GG-F GG-0 GG-, GF-0 GG-C GG-G GC-/
- =r(an GC-3 GC-G G0-3 G3-3 GC-, GF-3 G3-3 G0-, GF-' ] ]
- #ural FC-C CE-E G,-, GF-. ,E'-, ,E'-, ,E'-3 ,EE-F ,E/-E ] ]
7i$nazial G,-. CC-G C3-, C3-0 C.-/ C3-F C3-. G'-/ G.-/ G/-G G/-/
- =r(an ,E/-F ,E'-G GE-, GE-. CF-. GE-F CG-C G0-F GF-0 ] ]
- #ural FC-. F/-G CE-3 CE-G FG-C CE-C C,-0 CF-. CG-C ] ]
2ursa: *aportul Aaional al !ezvoltrii ;mane/ *omnia 2/ 3A;!/ 21 i ,nvmntul primar i
gimnazial la nceputul anului colar 2>21/ 0A(/ 21
/C
Fi@1 31 Rata ,rut de cu+rindere .n .n>/0ntul ),li@at)riu" +e /edii de re*iden" .n
+eri)ada 366%C$%%%
6up cu$ e9ideniaz datele de $ai sus- tendina general care se nregistreaz- dei cu unele
oscilaii- este de cretere a gradului de participare la educaie- at:t la ni9elul ntregului
n9$:nt o(ligatoriu- c:t i al celor dou cicluri pe care acesta le cuprinde+ >endina ncepe
s de9in 9izi(il ncep:nd cu anul ,GG0 *dup declinul nregistrat n perioada anterioar1- iar
pentru n9$:ntul pri$ar chiar din ,GG/-,GG.+ =n rol i$portant- n acest sens- l-au a9ut
regle$entrile $enite s sti$uleze participarea la educaie- respecti9 acordarea alocaiei
pentru copii n !uncie de !rec9entarea colii+
8n ceea ce pri9ete gradul de cuprindere n n9$:ntul o(ligatoriu- unele di!erene se
nregistreaz ntre !ete i (iei+ Aceste di!erene sunt n !a9oarea (ieilor i se $ani!est
nu$ai n $ediul rural i la ni9elul n9$:ntului pri$ar< di!erenele respecti9e se situau n
anul colar 'EEEN'EE, la $ai puin de ' puncte procentuale *ta(elul ur$tor1+
Ta,el 91 Rata ,rut de cu+rindere .n .n>/0ntul ),li@at)riu" +e /edii i seDe" .n anul
c)lar $%%%K$%%3
P)+ulaia sta,il la
%31%81$%%%
Ele>i .nscrii 4radul de cu+rindere
>otal Masculin &e$inin >otal Masculin &e$inin >otal Masculin &e$inin
T)tal E8C3: aniF $:<3$:< 3$2;<%$ 3$3;::2 $9828%% 3$32:6< 332%$%$ 6;"< 62"3 6;";
?ri$ar *F-,E1 ,EC30'F 000.C/ 0/,E.. ,EFF'0, 000/'0 0',G'3 GG-, ,EE-E GC-/
7i$nazial *,,-,.1 ,/G.F', F,E/,G 3C..E' ,'GG..G 33,,F/ 3/C'F3 G/-' G/-, G/-/
Din t)talH
=r(an ,/.3'G' 3C30F, 30GF', ,'G,/G, 30C/,, 3//ECE G0-G G0-G G3-E
#ural ,,/.G03 0FG'/, 000F'0 ,EC0/EG 00C,CF 0'F,'' G0-3 G3-. G.-G
2ursa. ,nvmntul primar i gimnazial la nceputul anului colar 2>21/ 0A(/ 21.
6ei tendina general este poziti9- gradul de cuprindere a copiilor n n9$:ntul gi$nazial
este nc redus aproJi$ati9 G/Q n ulti$ii ani< la acest ni9el de educaie se nregistreaz i
cele $ai $ari discrepane ntre $ediul ur(an i rural- di!erena $enin:ndu-se la aproJi$ati9
C-,E puncte procentuale pe ntreaga perioad de re!erin *chiar $ai $ult n pri$a parte a
inter9alului1 >a(el '+
/G
70
80
90
100
110
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01
Urban
Rural
6ac gradul de cuprindere n n9$:ntul o(ligatoriu a populaiei de 9:rst corespunztoare-
n ansa$(lu- este satis!ctor *eJcept:nd ni9elul gi$nazial n cazul copiilor din $ediul rural1-
ating:nd- n general- ni9elul standardelor europene- situaia pri9ind participarea la educaia de
(az a copiilor ro$i este total di!erit- datele de care dispune$ !iind ngri;ortoare+ Ast!el-
dac lu$ n considerare grupa de 9:rst F-,3 ani- se constat c la ni9elul anului ,GGC nu$ai
3,-.Q dintre copiii i tinerii ro$i erau cuprini n siste$ul de n9$:nt- un procent si$ilar
!iind al!a(etizai !uncional *Lcitesc (ineM1
,.
+
=nele di!erene pri9ind participarea la educaie- nu !oarte ridicate ns- se constat ntre !ete i
(iei+ Ast!el- din totalul copiilor i tinerilor cuprini n siste$ul de n9$:nt- din aceeai
grup de 9:rst care a !ost $enionat- 0'-EQ sunt (iei i .3-GQ !ete
,0
+ 6i!erenele sunt- de
ase$enea- $inore i atunci c:nd analiza ia n considerare criteriul $ediu de reziden+
E9aluarea participrii la educaia de (az a e9ideniat- pe l:ng tendinele generale poziti9e- i
o serie de aspecte negati9e concretizate n gradul $ai redus de cuprindere n n9$:ntul
gi$nazial a copiilor din $ediul rural- dar n special a copiilor ro$i- indi!erent de ni9elul de
educaie i $ediul lor de reziden+ &aptul c o proporie at:t de ridicat dintre copii nu
!inalizeaz educaia de (az a!ecteaz nu nu$ai dez9oltarea lor ulterioar- dar pune n
discuie egalitatea anselor de acces la educaie- !ie din perspecti9a calitii resurselor
*$ateriale i u$ane1 o!erite- !ie a unor caracteristici indi9iduale- socio-!a$iliale- de conteJt
socio-econo$ic $ai larg- aspecte pe care 9o$ ncerca s le analiz$ pe parcursul studiului+
:131$1 A,and)nul c)lar i nec)lari*area
:131$131 Tendine @enerale ale a,and)nului c)lar
?entru a o!eri o i$agine c:t $ai co$plet asupra a(andonului colar- !eno$en cu gra9e
i$plicaii asupra dez9oltrii personale a copiilor i a anselor de integrare pro!esional i
social- prezent$ la nceputul capitolului tendinele generale pe care acesta l-a nregistrat n
perioada ,GGE-'EEE+ Analiza este realizat pe (aza datelor !urnizate de Institutul "aional de
2tatistic- iar indicatorul utilizat este Lrata a(andonului colarM+ Acest indicator reprezint
a,and)nul +e +arcursul unui an colar- $etoda de calcul !olosit const:nd n raportarea
nu$rului de ele9i r$ai nscrii la s!:ritul anului colar la nu$rul de ele9i nscrii la
nceputul aceluiai an+
,.
2ituaia social-econo$ic a ro$ilor- Institutul de Cercetare a Calitii %ieii- ,GGC+
,0
6atele o!erite au !ost o(inute pe (aza unei anchete des!urate pe eantion reprezentati9+ 8n cazul populaiei
colare de etnie ro$a nu a !ost posi(il calcularea gradului de cuprindere n siste$ul de n9$:nt datorit
lipsei datelor reale pri9ind populaia de etnie ro$a- pe total i pe 9:rste- pe seJe i $edii de reziden+ 2e
consider- de alt!el- c i #ecens$:ntul populaiei din ,GG' nu a reuit s sta(ileasc ci!ra eJact a etnicilor
ro$i- o parte dintre acetia nedecalar:ndu-i etnia+ Ca ur$are- datele prezentate nu re!lect di!erena real ntre
!ete i (iei pri9ind gradul de participare la educaie calculat prin raportare la populaia total din aceeai grup
de 9:rst- ci nu$ai proporia- pe seJe- a copiilor cuprini n siste$+
.E
?ri$ele date pe care le prezent$ $ai ;os *>a(elele . i 0- &ig+ ' i /1 e9ideniaz e9oluia
!eno$enului at:t pe $edii de reziden- c:t i pe ni9eluri de n9$:nt *pri$ar i gi$nazial1+
Ta,el :1 E>)luia ratei a,and)nului c)lar +e +arcursul anului .n .n>/0ntul
),li@at)riu" +e /edii de re*iden" .n +eri)ada 366%C$%%%
Ele>i E/iiF <6K6% 6%K63 63K6$ 6$K69 69K6: 6:K6; 6;K62 62K68 68K6< 6<K66 66K%%
T 8nscrii nceput an 'CG' 'FE, '3EG '0., '0E, '.GF '0E3 '0EG '0'/ '0,G '.3,
8nscrii s!:rit an 'C'. '30/ '0F0 '0E/ '.C0 '.F' '.C3 '.GE '0E. '.G3 '..E
A(andon $": 3"< 3"9 3"; %"2 3"% %"< %"< %"< %"6 %"6
U 8nscrii nceput an ,33C ,0G. ,03. ,0/G ,0,0 ,.G/ ,0E, ,.C/ ,.3G ,./G ,/F/
8nscrii s!:rit an ,3/E ,03F ,0/G ,0E3 ,0E/ ,.GE ,.CC ,.FE ,.0. ,.'E ,/00
A(andon $"9 3"8 3"2 $"3 %"< %"$ %"6 %"6 3"% 3"9 3"9
R 8nscrii nceput an ,''. ,,EF ,E.0 ,EE' GC0 ,EE/ ,EE. ,E'F ,E0. ,ECE ,ECG
8nscrii s!:rit an ,,G. ,EC0 ,E/3 GGF GC' GC' GGG ,E'E ,E0E ,EF3 ,EC0
A(andon $"; $"% %"6 %"; %"9 $"3 %"; %"8 %": %": %":
2ursa: Institutul "aional de 2tatistic i 2tudii Econo$ice< Institutul de tiine ale Educaiei- 'EE'
Fi@1 $1 E>)luia ratei a,and)nului c)lar +e +arcursul anului .n .n>/0ntul
),li@at)riu" +e /edii de re*iden" .n +eri)ada 366%C$%%%
Ta,el ;1 E>)luia ratei a,and)nului c)lar +e +arcursul anului" +e ni>eluri de
.n>/0nt" .n +eri)ada 366%C$%%%
Ele>i E/iiF <6K6% 6%K63 63K6$ 6$K69 69K6: 6:K6; 6;K62 62K68 68K6< 6<K66 66K%%
T 8nscrii nceput an
'CG' 'FE, '3EG '0., '0E, '.GF '0E3 '0EG '0'/ '0,G '.3,
8nscrii s!:rit an
'C'. '30/ '0F0 '0E/ '.C0 '.F' '.C3 '.GE '0E. '.G3 '..E
A(andon $": 3"< 3"9 3"; %"2 3"% %"< %"< %"< %"6 %"6
P 8nscrii nceput an ,/FG ,'0. ,',, ,'E, ,'/C ,//3 ,/F3 ,/CC ,/03 ,'3C ,,F.
8nscrii s!:rit an ,/0G ,'// ,,G3 ,,C/ ,'// ,/'C
,/3C ,/FG ,/.C ,'0C ,,3.
A(andon 3": 3"2 3"$ 3"; %": %"2 %"; %"2 %"2 %"< %"<
4 8nscrii nceput an ,0,/ ,..F ,/GC ,/.E ,'3/ ,,3, ,,/E ,,', ,,3F ,'0, ,'CF
8nscrii s!:rit an ,.3. ,.'E ,/FG ,/'E ,'0' ,,.. ,,,C ,,,E ,,00 ,'/F ,'F3
A(andon 9"$ 3"6 3": 3"; %"6 3"; 3"3 3"% 3"% 3"3 %"6
2ursa: Institutul "aional de 2tatistic i 2tudii Econo$ice< Institutul de tiine ale Educaiei- 'EE'
Fi@1 91 E>)luia a,and)nului c)lar +e +arcursul anului" +e ni>eluri de .n>/0nt" .n
+eri)ada 366%C$%%%
.,
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00
rata abandonului in mediul
urban
rata abandonului in mediul
rural
%L
3L
$L
9L
:L
;L
<6K6%
6%K63 63K6$ 6$K69 69K6: 6:K6; 6;K62 62K68 68K6< 6<K66 66K%%
P 4
Analiza in!or$aiilor redate $ai sus per$ite desprinderea anu$itor tendine- printre care:
#educerea se$ni!icati9 a ratei a(andonului colar- at:t pe total- c:t i pe $edii de
reziden *ndeose(i n $ediul rural1- ncep:nd din anul colar ,GG0N,GG3- ca e!ect al
regle$entrilor pri9ind acordarea alocaiei pentru copii n !uncie de prezena la coal-
$sura ating:ndu-i scopul i do9edindu-se- ast!el- e!icient+
Modi!icri ale 9alorii ratei a(andonului- pe $edii de reziden: dup o perioad n care
a(andonul colar a !ost- n general- $ai ridicat n $ediul rural !a de ur(an- ncep:nd cu
anul colar ,GG,N,GG' tendina se in9erseaz- n rural rata a(andonului de9enind $ai
redus dec:t n ur(an+ Aceast $odi!icare poate !i generat de !eno$enul o$a;ului care
nregistreaz o $are a$ploare la nceputul anilor SGE i care a!ecteaz n special populaia
ur(an- !eno$enul presupun:nd e9entuale consecine asupra participrii la educaie a
copiilor rezideni n orae+ Meninerea tendinei constatate de-a lungul ntregii perioade de
re!erin poate !i deter$inat i de precaritatea condiiilor $ateriale a locuitorilor ariilor
rurale- a di!icultilor !inanciare- a posi(ilitilor li$itate de a des!ura anu$ite acti9iti
re$unerate iNsau de a-i 9alori!ica produsele- condiii n care cuantu$ul alocaiei pentru
copii capt o 9aloarea relati9 $ai ridicat- constituind un $i;loc de sti$ulare a
participrii la educaie+ ?e de alt parte- este posi(il ca rata a(andonului n $ediul rural s
!ie nu$ai aparent $ai redus- !iind in!luenat- ca ur$are a $odalitii de calcul utilizate-
de !eno$enul $igraiei populaiei- inclusi9 a celei colare- dinspre $ediul ur(an spre
rural+ 8n ,GG3 se in9erseaz- de alt!el- sensul !luJurilor $igratorii care- tradiional- era
dinspre rural spre ur(an- nu$rul locuitorilor din $ediul ur(an care se sta(ilesc la sat
depindu-l pe cel al rezidenilor n rural care se deplaseaz spre ora+
Meninerea di!erenei ntre n9$:ntul pri$ar i gi$nazial- 9aloarea ratei a(andonului
!iind superioar n gi$naziu !a de ciclul pri$ar- cu tendine de apropiere spre !inalul
inter9alului< di!erena se $ani!est at:t pe total- c:t i pe $edii de reziden- di$inu:ndu-
se ns 9izi(il n ulti$ii ani *>a(el 3- &ig+ . i 01+ 2urprinztor este !aptul c ncep:nd cu
anul colar ,GGFN,GGC a(andonul se reduce n $ediul rural chiar i la ni9elul gi$naziului-
nregistr:nd rate $ai sczute dec:t n ur(an+ Aa cu$ $eniona$- ns- $ai sus- este
posi(il ca rata acestuia- aa cu$ a !ost calculat- s !ie distorsionat de in!luena altor
!eno$ene care se $ani!est n ulti$ii ani n #o$:nia- anu$e $igraia populaiei dinspre
orae spre zonele rurale+
.'
Lipsa di!erenelor ntre (iei i !ete pe parcursul ntregii perioade de re!erin-
co$porta$entul acestora din perspecti9a !eno$enului analizat !iind practic identic- !r
deose(iri la ni9elul aceluiai ciclu de n9$:nt sau $ediu de reziden *>a(el 31+
Ta,el 21 E>)luia a,and)nului c)lar +e +arcursul anului" +e ni>eluri" /edii de
re*iden i seDe" .n +eri)ada 366;C$%%%
366;C3662 3662C3668 3668C366< 366<C3666 3666C$%%%
T M F T M F T M F T M F T M F
T)tal %"< %"8 %"< %"< %"< %"< %"< %"6 %"2 %"6 3"% %"6 %"6 %"6 %"6
=r(an E-G E-G E-G E-G E-G E-G ,-E ,-' E-G ,-/ ,-0 ,-/ ,-/ ,-/ ,-/
#ural E-0 E-0 E-3 E-F E-3 E-3 E-. E-0 E-/ E-. E-. E-. E-. E-/ E-.
Pri/ar
%";
%"; %";
%"2
%"2 %"2
%"2
%"8 %";
%"<
%"6 %"8
%"<
%"6 %"6
=r(an E-C E-C E-C E-G E-G E-G ,-E ,-, E-C ,-/ ,-. ,-, ,-/ ,-/ ,-.
#ural
E-'
E-, E-'
E-/
E-/ E-/
E-'
E-' E-,
E-'
E-' E-'
E-/
E-. E-/
4i/na*iu 3"3 3"% 3"3 3"% 3"% 3"% 3"% 3"3 %"< 3"3 31$ 3"3 %"6 %"6 %"6
=r(an
,-E
,-E ,-,
E-G
,-E E-C
,-,
,-/ ,-E
,-0
,-0 ,-.
,-/
,-. ,-'
#ural ,-, ,-E ,-' ,-, ,-E ,-' E-F E-G E-3 E-3 E-3 E-0 E-/ E-' E-.
2ursa: 6ate calculate pe (aza in!or$aiilor coninute n: ,nvmntul primar i gimnazial la nceputul anului
colar 1&&6>1&&@/ 1&&@>1&&?/ 1&&?>1&&&/ 1&&&>2- C"2< ,nvmntul primar i gimnazial la #%ritul anului
colar 1&&6>1&&@/ 1&&@>1&&?/ 1&&?>1&&&/ 1&&&>2- C"2 NI"2+
Fi@1 :1 E>)luia a,and)nului c)lar .n Fi@1 ;1 E>)luia a,and)nului c)lar .n
.n>/0ntul +ri/ar" +e /edii .n>/0ntul @i/na*ial" +e /edii
=nele $eniuni care au nsoit analiza sugereaz de;a i$per!eciunile $etodei *utilizat- ns-
n $od !rec9ent1 prin care a !ost surprins !eno$enul a(andonului colar+ ast!el de $etod
eJclude din calcul situaiile n care a(andonul se produce n trecerea de la o clas la alta ca
ur$are a unor cauze $ultiple- printre care: re!uzul copilului iNsau al !a$iliei de a continua
coala- neprezentarea la eJa$enele de corigen sau neacceptarea situaiei de repetare a clasei
i prsirea colii etc+
$etod care per$ite e9aluarea $ai corect a !eno$enului se (azeaz pe analiza cohortelor
de ele9i pe parcursul unui ciclu de n9$:nt+ =tilizarea acestei $etode a scos n e9iden
./
%"%L
%";L
3"%L
3";L
$"%L
$";L
6;K62 62K68 68K6< 6<K66 66K%%
Ur,an Rural
+
%"%L
%";L
3"%L
3";L
$"%L
$";L
6;K62 62K68 68K6< 6<K66 66K%%
Ur,an Rural
proporii ngri;ortoare ale !eno$enului in9estigat *>a(el F- &ig+ 31+ Ast!el- de-a lungul unei
perioade de zece ani *,GGE-'EEE1 !iecare cohort a pierdut pe parcursul unui ciclu de
n9$:nt peste ,EQ din e!ecti9ul de intrare n siste$ul de educaie- ceea ce reprezint
aproJi$ati9 'E-'0Q pe parcursul n9$:ntului o(ligatoriu+ ?ierderea este $ai $are n
gi$naziu- dar eJist o continu tendin de a$eliorare la a$(ele ni9eluri de n9$:nt+
Ta,el 81 Pr)+)ria a,s)l>enil)r .n>/0ntului +ri/arK@i/na*ial .n +eri)ada 3663C
$%%% din c)?)rtele c)res+un*t)are de ele>i
An de,ut
.n cl1 I K VCa
<8C<< <<C<6 <6C6% 6%C63 63C6$ 6$C69 69C6: 6:C6; 6;C62 62C68
An a,s)l>ire
cl1 IV K VIIICa
6%C63 63C6$ 6$C69 69C6: 6:C6; 6;C62 62C68 68C6< 6<C66 66C%%
Intrai cl+ I /F.-/ /0E-. /'.-' 'FG-, //.-, //G-C /3'-' /F3-/ /FE-. /03-'
cl+ % /C/-3 /FC-0 /FE-G /F'-G /0F-, ///-. /E'-F '3'-F /EG-E /,/-G
A(sol9eni cl+ I% /'C-C /E.-, 'F/-/ '..-0 'G0-, /E/-, /'.-3 //0-E //E-/ /'.-3
cl+ %III //,-3 /,3-G 'G,-0 /,,-G /EE-E 'C/-F '3,-G ''F-G 'F,-, 'FC-G
?ondere Q cl+ I% <8"6 <2"< <:"9 <8"2 <<"9 <6"$ <6"2 <6"% <6"$ 63"3
cl+%III <2": <9"8 8<"2 <9"2 <:"% <;"3 <2"; <2"< <8"8 <<"<
2ursa: Institutul "aional de 2tatistic i 2tudii Econo$ice< Institutul de tiine ale Educaiei- 'EE'
Fi@1 21 E>)luia a,and)nului c)lar +e +arcursul unui ciclu de .n>/0nt" +e c)?)rte
c)lare Edu+ anul a,s)l>iriiF" .n +eri)ada 3663C$%%%
Analiza pe cohorte de ele9i a a(andonului colar rele9 deose(iri nu nu$ai n !uncie de
ni9elul de n9$:nt- dar i pe $edii de reziden *&ig+ F i C1+ Ast!el- pentru e!ecti9ele de
ele9i care au a(sol9it ciclul pri$ar sau gi$nazial n anii colari ,GGCN,GGG- respecti9
,GGGN'EEE- se constat di!erene se$ni!icati9e ntre $ediul ur(an i rural pri9ind pierderile de
ele9i- at:t n ni9elul pri$ar- dar n special gi$nazial+ 8n ulti$ul caz- di!erena este de
aproJi$ati9 0 puncte procentuale- situaie ce con!ir$ rezultatele altor studii care se re!er la
o rat $ai ridicat a a(andonului n $ediul rural- acesta produc:ndu-se- ndeose(i- dup
ni9elul pri$ar+
..
%L
;L
3%L
3;L
$%L
$;L
6%K63 63K6$ 6$K69 69K6: 6:K6; 6;K62 62K68 68K6< 6<K66 66K%%
pri$ar
gi$nazial
Fi@1 ;1 Pierderi +e c)?)rte
Eni>el +ri/arF
9.5
10
11
11.9
0
2
4
6
8
10
12
14
1995/1999 1996/2000
%
Urban
Rural
Fi@1 21 Pierderi +e c)?)rte
Eni>el @i/na*ialF
9.3
10.4
14
15.3
0
5
10
15
20
1995/1999 1996/2000
%
Urban
Rural
6i!erene se$ni!icati9e n ceea ce pri9ete participarea la educaie se constat i ntre !ete i
(iei *>a(elul C care conine date re!eritoare la proporia a(sol9enilor unei cohorte de ele9i
la !inalul unui ciclu de n9$:nt i &ig+ G i ,E pri9ind pierderile pe cohort- pe $edii de
reziden i seJe1+ Acestea e9ideniaz !rec9ena $ai redus a cazurilor de a(andon n r:ndul
!etelor at:t la ni9elul celor dou cicluri de n9$:nt - n pri$ar cu / puncte procentuale- iar
n gi$naziu cu peste 0 puncte procentuale - c:t i al !iecrui $ediu de reziden+ 6i!erenele
eJistente la ni9elul gi$naziului sunt la !el de accentuate n $ediul ur(an i rural- lu:nd 9alori
care ating aproape 3 puncte procentuale+
=na dintre eJplicaiile acestei situaii o constituie !aptul c prinii apeleaz $ai !rec9ent la
a;utorul (ieilor pentru des!urarea di9erselor acti9iti n gospodrie sau- n cazuri eJtre$e-
chiar pentru ntreinerea !a$iliei prin practicarea sporadic a unor acti9iti care le per$it
o(inerea unor surse de 9enit+
Ta,el <1 Pr)+)ria a,s)l>enil)r .n>/0ntului +ri/arK@i/na*ial .n anii c)lari
366<K3666 i 3666K$%%% din c)?)rtele c)res+un*t)are de ele>i" +e /edii i seDe
Ele>i intrai .n
siste/ .n cls1 IKV .n
anul c)lar 6;K62
E/iiF
A,s)l>eni ai cls1
IVKVIII .n anul c)lar
6<K66
Ele>i intrai .n
siste/ .n cls1 IKV .n
anul c)lar 62K68
E/iiF
A,s)l>eni ai cls1
IVKVIII .n anul
c)lar 66K%%
Nu/r E/iiF Nr1 E/iiF L Nu/r E/iiF Nr1 E/iiF L
PRIMAR
!iei A T)tal
,GE-F ,3F-0 CF-C ,C/-0 ,3'-/ CC-.
.0
=r(an
#ural
Fete A T)tal
=r(an
#ural
,E0-F
C0-E
,FG-F
,EE-C
FC-G
G.-E
F/-0
,3'-C
G,-C
F,-E
CC-G
C3-0
GE-3
G,-,
GE-E
GG-G
C/-3
,F'-3
G0-E
FF-3
CG-/
F'-G
,0F-3
CF-E
FE-3
CG-.
CF-'
G,-/
G,-3
G,-E
4IMNA7IU
!iei A T)tal
=r(an
#ural
Fete A T)tal
=r(an
#ural
,0C-G
GF-0
3,-.
,0E-,
G/-E
0F-E
,/.-G
C.-3
0E-/
,/3-'
C3-'
0E-E
C.-G
C3-C
C,-G
GE-F
G'-F
CF-F
,3,-3
GC-,
3/-0
,0'-/
G/-G
0C-.
,/G-'
C3-/
0'-G
,/G-F
CF-F
0'-E
C3-,
CC-E
C/-/
G,-F
G/-.
CG-E
2ursa: 6ate calculate pe (aza in!or$aiilor coninute n: ,nvmntul primar i gimnazial la nceputul anului
colar 1&&">1&&6/ 1&&6>1&&@- C"2< ,nvmntul primar i gimnazial la #%ritul anului colar 1&&?>1&&&/
1&&&>2- C"2 NI"2+
Fi@1 61 Pierderi la ni>elul c)?)rtei care a a,s)l>it .n>/0ntul +ri/ar .n anul $%%%" +e
/edii i seDe
Fi@1 3%1 Pierderi la ni>elul c)?)rtei care a a,s)l>it .n>/0ntul @i/na*ial .n anul $%%%"
+e /edii i seDe
.3
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
17%
urban rural
baieti
fete
Metoda e9alurii a(andonului colar pe (aza analizei cohortelor LaparenteM
,3
de ele9i prezint
unele incon9eniente- reducerea e!ecti9elor colare pe parcursul anilor de studii !iind nu nu$ai
consecina a(andonului- dar i a altor !eno$ene care intr n categoria pierderilor colare:
$igraie- deces- repetenie +a+ 8n cazul repeteniei- $etoda- n sine- aduce- ns- coreciile
necesare- !iecare cohort prelu:nd anual ele9ii repeteni de acelai ni9el de studii *clas1 din
anul colar anterior- eli$in:ndu-se ast!el in!luena pierderilor prin repetenie+ >otui- dei rata
repeteniei la ni9el de ciclu se $enine relati9 constant pe anu$ite inter9ale de ti$p- datorit
di!erenelor dintre cohorte n ceea ce pri9ete nu$rul de copii pe care i includ- eJist
posi(ilitate inducerii unor anu$ite distorsiuni ale 9alorii ratei a(andonului e9aluat prin
analiza de cohort+ Metoda surprinde ns cu $ai $ult acuratee !eno$enul- se apropie $ai
$ult de esti$area proporiei sale reale+ E9entualele corecii care pot !i aduse prin eJcluderea
cazurilor de deces *pentru anii ,GGG i 'EEE rata $ortalitii la grupele de 9:rst 0-G i ,E-,.
ani a !ost de E-3-E-0^
,F
1- $igraie eJtern *pentru care nu dispune$ de in!or$aii- dar care nu
pot a!ecta se$ni!icati9 datele1- repetenie *n li$itele eJpuse $ai sus1 nu reduc se$ni!icati9
9alorile nscrise n ta(ele de $ai sus- n ;urul crora se poate aprecia c se situeaz a(andonul
colar pe cohort+
=n argu$ent supli$entar n susinerea acestor date l-ar putea constitui- ntr-o oarecare
$sur- i !aptul c- dei n ulti$ii ani rata de tranziie de la n9$:ntul gi$nazial la cel
secundar se $enine la aproJi$ati9 G0Q
,C
*aproJi$ati9 dou trei$i n liceu i o trei$e n
n9$:ntul pro!esional1- rata (rut de cuprindere n n9$:ntul secundar se situeaz n
;urul 9alorii de FEQ
,G
+
8n cadrul analizei a(andonului colar tre(uie adugat i !aptul c acesta prezint anu$ite
9ariaii de la o clas la alta- !iind $ai !rec9ent la ni9elul clasei de de(ut a n9$:ntului
pri$ar- respecti9 gi$nazial *&ig+ ,,1+
,3
Cohorta aparent- spre deose(ire de cohorta LpurM include ele9ii repeteni- eJ$atriculai cu drept de
renscriere etc+ din anii anteriori+
,F
Analize demogra%ice< #ituaia demogra%ic a *omniei n anul 2- I"2- 'EE,+
,C
*aportul Aaional al !ezvoltrii ;mane/ *omnia 2- ?"=6+
,G
I(ide$+
.F
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
17%
urban rural
baieti
fete
Fi@1 331 A,and)n E+ierderi c)lareF" +e clase" .n +eri)ada 366%C$%%%
8n cazul clasei I- rata $ai ridicat a a(andonului poate !i eJplicat prin di!icultile de
adaptare colar nt:$pinate de unii copii- n special a celor care nu au !rec9entat clasa
pregtitoare pentru coal- a unor de!iciene psiho-intelectuale diagnosticate a(ia odat cu
nceperea colii etc+< o parte dintre copiii a!lai n ast!el de situaii re9in la coal n anul
ur$tor sau- n cazuri eJcepionale- sunt orientai spre coli speciale+ &rec9ena $ai ridicat a
a(andonului n pri$a clas a gi$naziului se poate datora- de ase$enea- capacitii reduse de
adaptare la un nou ciclu de n9$:nt- cu alte cerine- cu sarcini $ai di!icile- reinerii de ctre
!a$ilie pentru a;utor n gospodrie- dat !iind c pe $sura naintrii n 9:rst copiii pot
ndeplini anu$ite acti9iti- pot ser9i ca a;utor prinilor sau in!luenei unor $entaliti
con!or$ crora este su!icient do(:ndirea cunotinelor $ini$e de scris- citit- socotit la
ni9elul ciclului pri$ar+ Meninerea ratei ridicate a o$a;ului n r:ndul tinerilor- care nu nu$ai
c au a(sol9it n9$:ntul general- dar au !inalizat i liceul sau coala pro!esional-
contri(uie la $ani!estarea unor ast!el de atitudini !a de coal+ ?e l:ng anu$ite rezer9e ale
prinilor !a de educaie- eJist i situaii n care unele !a$ilii nu pot susine colarizarea
propriilor copii- cu at:t $ai $ult cu c:t- noul ciclu de n9$:nt presupune costuri colaterale
sporite ale educaiei+
A(andonul colar i necolarizarea au o i $ai $are a$ploare n r:ndul ele9ilor de etnie
ro$a+ Ast!el- aproape ,'Q dintre copiii n 9:rst de F-,3 ani au ntrerupt coala nainte de
!inalizarea n9$:ntului o(ligatoriu- iar ,CQ sunt necolarizai *nu au !ost niciodat
cuprini n siste$ul de n9$:nt1 >a(el G+ ?roporia acestora poate !i chiar $ai ridicat-
consider:nd n aceeai categorie i cazurile de non-rspuns+ La cele de $ai sus tre(uie
adugat !aptul c peste CEQ dintre copiii necolarizai sunt ro$i+
.C
%L
$L
:L
2L
<L
3%L
3$L
3:L
<6K6% 6%K63 63K6$ 6$K69 69K6: 6:K6; 6;K62 62K68 68K6< 6<K66 66K%%
I II III I%
% %I %II %III
Ta,el 61 #ituaia c)lar a c)+iil)r r)/i" .n 366<
C)+ii de >0rst
c)lar *F-,31 ani1
Jnscrii Au .ntreru+t c)al Nu au ()st .nscrii N#KNR
3,-.Q ,,-3Q ,C-/Q C-FQ
2ursa: 6ate ICC%- ,GGC+
8n ceea ce pri9ete !eno$enul analizat- dei se nregistreaz anu$ite di!erene- pe seJe-
acestea nu sunt !oarte ridicate aproJi$ati9 3Q n cazul copiilor necolarizai *>a(el ,E1-
dup cu$ nerele9ante sunt i cele constatate pe $edii de reziden+
Ta,el 3%1 #ituaia c)lar a c)+iil)r r)/i" +e seDe" .n 366<
Nr1 c)+ii Masculin Fe/inin N#KNR
Jnscrii 0'-EQ .3-GQ ,-EQ
Nec)lari*ai .3-/Q 0'-'Q ,-.Q
2ursa: 6ate ICC%- ,GGC+
'E
Con!or$ studiilor realizate de Institutul de Cercetare a Calitii %ieii- ni9elul de
educaie al generaiilor precedente se trans$ite- se regsete n ni9elul de colaritate
al generaiilor actuale+ Ast!el- n ceea ce pri9ete ponderea necolarizarii *Rnu au
!ost nscrii niciodat la coalM1 se poate constata c tendina ridicat a acesteia se
$enine de-a lungul generaiilor
',
+
Ta,el 331 Incidena nec)lari*rii +)+ulaiei r)/a" +e @eneraii
7eneraia de 9:rst colar
*F-,3 ani1
7eneraia adult
*,F-.0 ani1
7eneraia 9:rstnic
*peste .3 ani1
,C-/ ,3-, '3-F
6ei n cazul generaiei adulte se o(ser9 o participare colar su(stanial $ai
ridicat co$parati9 cu generaia 9:rstnic- generaia actual de 9:rst colar nu
prezint o a$eliorare a participrii colare- ci di$potri9- gradul de cuprindere n
siste$ul de educaie se reduce+ Ca ur$are a recesiunii econo$ice din perioada de
tranziie- n condiiile n care- dei gratuit- n9$:ntul necesit suport $aterial din
partea !a$iliei *costuri colaterale1 scderea participrii colare este e9ident+
8n cazul generaiei de 9:rst colar- se $enine ridicat i ponderea anal!a(etis$ului- aceasta
!iind apropiat de cea nregistrat la ni9elul generaiei adulte+ 6ac aceasta din ur$ reuete
reducerea aproape la ;u$tate a ponderii anal!a(eilor co$parati9 cu generaia 9:rstnic-
tendina nu se pstreaz i n cazul actualei populaii de 9:rst colar+
Ta,el 3$1 Incidena anal(a,etis/ului .n r0ndul +)+ulaiei r)/a" +e @eneraii
Citesc Citesc cu
'E
0ndicatori privind comunitile de romi din *omnia- Ed+ EJpert- 4ucureti- 'EE'+
',
?entru o analiz co$prehensi9 a ni9elului de colaritate pe generaii- 9ezi M+ 2urdu- 1ducaia colar a
populaiei de romi n studiul Indicatori pri9ind co$unitile de ro$i din #o$:nia- Ed+ EJpert- 4ucureti- 'EE'+
.G
,ine di(icultate sau
del)c
N#KNR T)tal
7eneraia de tranziie *,E-,3 ani1 0F-G /F-0 .-3 ,EE
7eneraia adult *,F-.0ani1 3.-0 /,-C /-3 ,EE
7eneraia 9:rstnic *peste .3 de ani1 /C-. .0-/ ,3-/ ,EE
>otal populaie peste ,E ani 0F-3 /0-C 3-3 ,EE
"i9elul la care se situeaz a(andonul colar - !eno$en analizat pe parcursul prezentrii - dei
nregistreaz unele tendine poziti9e- tre(uie s constituie o pro(le$ preocupant pentru
decidenii din do$eniul educaiei- i$pun:nd politici coerente- strategii- planuri i direcii de
aciune con9ergente i e!iciente+ ?e agenda de lucru a MEC se a!l- de alt!el- pro(le$a
a(andonului colar- n general- i cea 9iz:nd participarea la educaie a copiilor ro$i- n
special+
8n acelai ti$p- analiza re!lect i di!icultatea surprinderii i e9alurii !eno$enului- di!icultate
generat de de!icienele care persist la ni9elul siste$ului in!or$aional cel puin n ceea ce
pri9ete $onitorizarea cazurilor de a(andon i necolarizare- at:t pe ansa$(lul populaiei de
9:rst corespunztoare n9$:ntului o(ligatoriu- dar n special pentru copiii de etnie ro$a+
0E
:131$1$1 A,and)n c)lar i nec)lari*are la ni>elul unitil)r de .n>/0nt din /ediul
rural cu +)+ulaie de etnie r)/a
E9aluarea a(andonului colar i necolarizrii- realizat prin analiza secundar a (azei de date
ela(orat n cadrul cercetrii pri9ind n9$:ntul rural din #o$:nia- a luat n considerare
ur$torii indicatori:
ponderea unitilor de n9$:nt n care sunt cuprini i ele9i de etnie ro$a care
nregistreaz !eno$ene de a(andon i necolarizare n aria lor de cuprindere<
proporia ele9ilor necolarizai- respecti9 a celor care au a(andonat coala nainte de
!inalizarea n9$:ntului o(ligatoriu la ni9elul unitilor colare< n cazul necolarizrii
9aria(ila ia 9alorile deloc- #ub "G i pe#te "G/ iar n cazul a(andonului 9alorile
corespunztoare sunt deloc/ #ub 2G/ ntre 2$"G/ pe#te "G.
=n pri$ aspect pe care analiza datelor l-a scos n e9iden se re!er la ponderea ridicat a
unitilor de n9$:nt cu copii ro$i care nregistreaz- n aria din care i recruteaz ele9ii-
cazuri de copii nec)lari*ai1 Ast!el" ;u$tate din colile n care e!ecti9ele colare de etnie
ro$a au o pondere $ai $ic de 0EQ nregistreaz cazuri de copii necolarizai i aproape
3EQ dintre colile n care ele9ii ro$i sunt $a;oritari se con!runt cu acelai !eno$en+ 2e
constat- de ase$enea- c n ti$p ce pentru ntreg siste$ul unitilor de n9$:nt
o(ligatoriu din $ediul rural se nregistreaz !eno$ene de necolarizare n aproape o trei$e
dintre uniti- n cazul colilor cu ro$i prezena !eno$enului se $ani!est n ;u$tate dintre
acestea *>a(el ,1+ 6i!erena este i $ai $are- a;ung:nd p:n la '0 de puncte procentuale n
cazul n care co$paraia se realizeaz nu$ai cu unitile colare n care ele9ii ro$i sunt
$a;oritari+
Ta,el 31 P)nderea unitil)r de .n>/0nt ),li@at)riu din /ediul rural" .n (uncie de (rec>ena
nec)lari*arii i structura etnic a e(ecti>el)r de ele>i
C .n L C
Fr nec)lari*ai #u, ;L nec)lari*ai Peste ;L nec)lari*ai
coli cu su( 0EQ ro$i 0,-, ./-' 0-F
coli cu peste 0EQ ro$i .,-F ..-' ,.-,
>otal coli rurale cu ro$i .G-C ./-' F-E
>otal coli rurale 33-3 'G-C /-3
6in datele prezentate- se o(ser9- totodat- c +)nderea unitil)r de .n>/0nt care
.nre@istrea* ) nec)lari*are de +este ;L este a+r)a+e du,l .n ca*ul c)lil)r cu r)/i
c)/+arati> cu ansa/,lul siste/ului+ 6ac a9e$ n 9edere colile cu un procent de ro$i de
peste 0EQ- ponderea colilor care nregistreaz o necolarizare de peste 0Q este de aproape .
ori $ai $are dec:t pentru ntreg siste$ul de n9$:nt rural+
Incidena necolarizrii se prezint di!erit de la un ;ude la altul *>a(el ,- AneJa .1+ )udeele
cu o pondere ridicat de uniti colare cu un procent de peste 0Q necolarizai sunt
0,
ur$toarele: Constana *'/-,Q1- Ialo$ia *'EQ1- %rancea *,F-3Q1- Iai *,.-0Q1- 4rao9
*,.-/Q1- Co9asna *,.-,Q1- 2i(iu *,'-GQ1- 4acu *,'-/Q1- Clrai *,'-'Q1- Mehedini
*,'Q1+
Ca i n cazul necolarizrii- ponderea unitilor de n9$:nt care nregistreaz situaii de
a,and)n c)lar este $ai ridicat n cazul colilor cu ro$i co$parati9 cu ansa$(lul
siste$ului+ 6i!erena cea $ai $are se nregistreaz la ni9elul n9$:ntului pri$ar: de
aproape dou ori $ai ridicat- dac se !ace co$paraia cu totalul colilor cu ele9i ro$i- i de
aproape trei ori $ai $are n cazul colilor cu un procent de peste 0EQ ro$i *>a(el '1+
Ta,el $1 P)nderea unitil)r de .n>/0nt ),li@at)riu care au .nre@istrat cel +uin un ca* de
a,and)n .n +eri)ada 3668C3666" .n (uncie de structura etnic a e(ecti>el)r de ele>i
C .nL C
A,and)n .n +ri/ar A,and)n .n @i/na*ial
coli cu su( 0EQ ro$i /E-/ .,-F
coli cu peste 0EQ ro$i .3-, 3G-,
>otal coli rurale cu ro$i /'-. ..-'Q
>otal coli rurale ,F-' .E-E
?entru distri(uia pe ;udee 9ezi >a(elele ' i /- AneJa .+
2ituaia a(andonului colar n n9$:ntul o(ligatoriu pentru anul colar ,GGC-,GGG rele9-
de ase$enea- di!erene ntre colile cu ro$i i siste$ n !uncie de intensitatea !eno$enului+
Ast!el- n cazul colilor cu clase I-I%- procentul celor cu ele9i ro$i n care a(andonul colar
depete 0Q pe unitate colar este de peste dou ori $ai $are co$parati9 cu siste$ul
*>a(el /1+ 6i!erena se $ani!est i la ni9elul colilor cu clase I-%III- dar este ce9a $ai
redus+
Ta,el 91 A,and)nul c)lar +entru t)tal uniti rurale i uniti cu r)/i" +e ti+uri de
c)li" .n anul c)lar 366<C3666
C .n L C
Del)c #u, $L Jntre $C;L Peste ;L
>otal coli I-I% GE-C .-E /-/ ,-G
coli I-I% cu ro$i GE-3 ,-3 /-' .-3
>otal coli I-%III 00-' /E-F ,,-. '-F
coli I-%III cu ro$i 3/-' ',-E ,,-F .-,
Indicatorii generali selectai prin ipotez pentru a eJplica parial necolarizarea i a(andonul
colar *populaia satului- distana p:n la cel $ai apropriat ora- tipul localitii- ni9elul de
dez9oltare a co$unei- structura ocupaional a populaiei localitii1 nu contri(uie ntr-o
$sur se$ni!icati9 *>a(el .- AneJa .1 la rele9area cauzelor acestor !eno$ene+ 2ingura
o(ser9aie pe care o pute$ !ace din analiza asocierilor acestor indicatori cu !eno$enele
e9aluate este c n localitile $ai $ari ponderea necolarizrii tinde s creasc- iar
pro(a(ilitatea de a nt:lni cazuri de a(andon colar n unitile de n9$:nt din aceste
localiti este $ai ridicat+ Alt!el spus- cu c:t co$unitatea este $ai $ic cu at:t $ai puin
0'
pro(a(il este s ne con!runta$ cu !eno$ene de necolarizare i a(andon colar+ EJplicaia
poate !i o!erit de !aptul c n unele dintre aceste localiti cu nu$r redus de copii interesul
cadrelor didactice pentru participarea acestora la educaie- dar i pentru pstrarea propriului
post- este $ai $are- aciunea lor- n acest sens- !iind $ai e!icient+
0/
:1$1 Deter/inani ai +artici+rii la educaie
?rin ipoteza studiului s-a considerat con!or$ unui $odel interpretati9 $ultidi$ensional - c
rezultatele ele9ilor- succesul sau eecul colar prezint o serie de deter$inani- sunt
in!luenate de $ultiple 9aria(ile independente dintre care- a$inti$:
deter$inani socio-econo$ici generali- 9aria(ile de conteJt- printre care se situeaz
ni9elul de dez9oltare a localitilor< $ri$ea localitii *nu$rul de locuitori1< structura
ocupaional a populaiei< gradul de izolare *distana !a de cel $ai apropiat ora1 +a<
deter$inani colari<
caracteristici indi9iduale ale ele9ilor<
deter$inani socio-!a$iliali+
Aciunea 9aria(ilelor de conteJt socio-econo$ic asupra participrii colare a !ost prezentat-
de;a- pe parcursul studiului- n cele ce ur$eaz propun:ndu-ne s e9alu$ in!luena ulti$elor
trei categorii de 9aria(ile a$intite $ai sus+
:1$131 Deter/inani c)lari
Literatura de specialitate include n categoria !actorilor colari cu i$plicaii asupra reuitei
sau eecului o serie de indicat)ri i caracteristici ale c)lii" precu$ i criterii de e(icacitate
a +r)(es)ril)r1
?ri$a categorie pune accent asupra resurselor !inanciare i in9estiiilor n coal- asupra
calitii dotrilor- echipa$entelor i progra$elor *prezenaNa(sena la(oratoarelor de tiine-
nu$rul de criNele9 din (i(lioteca colii- nu$rul ele9ilor care ur$eaz un progra$ de
recuperare +a+1- iar a doua- pe o serie de caracteristici ale personalului didactic: studiile-
eJperiena n acti9itate- 9:rsta- $o(ilitatea- statutul socio-econo$ic etc+
Alturi de cele $enionate- unii autori *Cole$an- ,G331 introduc printre 9aria(ilele colare i
Tco$poziia social a $ediului colarT - care- dei include caracteristici ale ele9ilor i ale
$ediului !a$ilial din care pro9in- deter$in 9ariaii la ni9elul per!or$anelor de la o coal la
alta - sau caracteristici ale etosului colar+ %aria(ilelor colare- inclusi9 celor re!eritoare la
pro!esori- 9ehiculate n literatura de specialitate- li se pot aduga i altele - raportul ntre
personalul didactic cali!icat N necali!icat- sta(ilitatea sau !luctuaia cadrelor didactice- stagiile
de per!ecionare ur$ate etc+
6in categoria !actorilor colari- studiul de !a a luat n considerare ur$torii poteniali
deter$inani ai participrii la educaie:
0.
resursele $ateriale ale colii *spaii colare i dotri1<
calitatea personalului didactic *personal didactic cali!icatNnecali!icat1- sta(ilitatea n
unitatea colar- situarea acestora n proJi$itatea unitii colare sau la distan $ai $are
*do$iciliul n localitate sau n alte localiti1<
o!erta educaional<
etosul colar+
:1$13131 Resurse /ateriale
#esursele $ateriale- in!rastructura i dotrile colare in!lueneaz- n $od direct- rezultatele
colare i $ai puin participarea la educaie+ >otui- dat !iind c- pe de o parte- n $ulte situaii
eecul su( !or$a repeteniei *uneori Trepetenia repetatT1 conduce la a(andon colar- iar pe
de alt parte calitatea necorespuztoare a resurselor $ateriale a!ecteaz nsi calitatea
procesului de educaie- n cele ce ur$eaz 9o$ prezenta c:te9a aspecte pri9ind situaia
acestora i 9o$ e9alua e9entualele di!erene dintre colile din $ediul rural n !uncie de
structura etnic a e!ecti9elor de ele9i+ #e!eritor la resursele $ateriale se i$pun- ns- anu$ite
precizri+ Ast!el- aa cu$ s-a $ai a$intit- analiza se (azeaz pe in!or$aiile o(inute n cadrul
studiului ,nvmntul rural din *omnia/ realizat n anul ,GGG-'EEE+ 8n ceea ce pri9ete
(aza $aterial- n perioada care s-a scurs p:n n prezent- pe l:ng e9entualele reno9ri- $ici
reparaii sau *re1a$ena;ri- un nu$r i$portant de uniti din $ediul rural au (ene!iciat de
3rogramul de reabilitare a con#truciilor colare co-!inanat de 4anca Mondial i &ondul de
6ez9oltare 2ocial+ 6e ase$enea- n decursul ulti$ului an s-a derulat 3rogramul de
relan#are a nvmntului rural care a per$is dotarea cu echipa$ente- $aterial didactic i
$o(ilier colar a unui nu$r nse$nat de uniti colare din C ;udee ale rii< alte progra$e
au 9izat dotarea (i(liotecilor colare+ 8n aceste condiii- dei analiza 9a insista asupra unor
indicatori- apreciai ca a9:nd o sta(ilitate $ai $are- reco$and$ anu$ite precauii n
interpretarea unora din datele prezentate- datorit schi$(rilor inter9enite n ulti$ii doi ani- n
acest do$eniu+
In(rastructura c)lil)r
=nul dintre indicatorii utilizai n cercetarea pri9ind n9$:ntul rural din #o$:nia pentru a
caracteriza unitile de n9$:nt a !ost anul c)nstruciei c)lil)r+ =tiliz:nd acelai
indicator pentru a caracteriza colile din $ediul rural n care n9a ele9i ro$i constat$ c
procentul cldirilor construite nainte de ,GEE este du(lu n cazul colilor cu ro$i co$parati9
cu $edia ntregului siste$ de n9$:nt rural *'0-.Q !a de ,'-FQ1+
00
i n acest caz eJist ;udee *9ezi >a(el ,- AneJa 01 care se a(at cu $ult de la aceast situaie+
Ast!el- n ;udeele 7alai *,EEQ1 i >i$i *GF-0Q1 toate sau aproape toate cldirile colilor n
care n9a ele9i ro$i au o 9echi$e de peste ,EE de ani+
Ta,el 31 Anul c)nstruciei c)lii +entru t)talul c)lil)r rurale i +entru c)lile rurale cu
ele>i r)/i
Anul c)nstruciei P0n .n 36%% 36%%C36:; 36:;C368% 368%C366% Du+ 366%
>otalul colilor rurale ,'-F /0-F /F-, ,'-G ,-3
coli rurale cu ro$i '0-. /3-E 'C-/ G-, ,-'
Alte ;udee n care ponderea colilor cu ele9i ro$i construite nainte de anul ,GEE este ridicat
sunt: 5arghita *.3Q1- Co9asna *.0-/Q1- 2i(iu *..-,Q1- Cara-2e9erin */F-0Q1 i Arad
*//Q1+
=n alt indicator !olosit pentru a e9alua in!rastructura colilor este anul ulti/ei re+araii
ca+itale *sau anul construciei n cazul n care cldirea nu a su!erit reparaii capitale1+
E9aluarea cldirilor colare din perspecti9a acestui indicator este redat n ta(elul ' *9ezi
>a(el '- AneJa 0 pentru distri(uia pe ;udee1+
Ta,el $1 Anul re+araiei ca+itale +entru t)talul c)lil)r rurale i c)lile cu ele>i r)/i
Anul re+araiei ca+itale
Esau al c)nstruciei" dac nu
a su(erit re+araii ca+italeF
P0n .n 36%% 36%%C36:; 36:;C368% 368%C366% Du+ 366%
>otalul colilor rurale .-. ,0-, '.-/ 'F-/ 'C-G
coli rurale cu ro$i /-F C-3 '/-3 //-, /E-G
?ute$ o(ser9a c nu eJist di!erene nota(ile cu eJcepia !aptului c un nu$r $ai $are de
coli cu ele9i ro$i au su!erit reparaii capitale n perioada anilor ,GFE-,GGE- !apt eJplica(il
a9:nd n 9edere 9echi$ea $are a acestor coli+
?entru a e9alua in!rastructura colar a$ !olosit n ancheta din ,GGG i indicatorul starea
cldirii- indicator care a !ost $surat pe (aza aprecierilor directorilor unitilor respecti9e de
n9$:nt+ ?entru co$paraie red$ acest indicator i n cazul colilor cu ele9i ro$i+
Ta,el 91 #tarea cldiril)r +entru t)talul c)lil)r rurale i c)lile cu ele>i r)/i
#tarea cldirii !un Necesit /ici
re+araii
Necesit inter>enii
/a-)re
>otalul colilor rurale ,0-E .G-F /0-'
coli rurale cu ro$i ,/-. .F-F /G+-
6atele prezentate nu re!lect o di!eren se$ni!icati9 ntre totalul colilor din siste$ul
n9$:ntului rural i colile cu ro$i- n !uncie de acest indicator- dar scot n e9iden starea
necorespunztoare a unei proporii ridicate a cldirilor colare situate n zonele rurale- chiar
dac o parte dintre acestea au (ene!iciat de 3rogramul de reabilitare a con#truciilor colare+
03
Fig. 1. Distributia unitatilor de invatamant cu copii
romi, in functie de vechimea cladirii
pana in 1900
1901-194
194!-19"0
19"1-1990
dupa 1990
?recaritatea in!rastructurii colare este pus n discuie i de ctre su(iecii inter9ie9ai:
Caseta 31 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i" ele>i r)/i C l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Printe: Ai 9zut situaia- ]do$nul n9tor s-o lu sracul i o (tu i el nite sc:nduri +++
cdea r:n n cap la copii+++coala se duce n ruin- se duce+
Printe: 9edei n ce situaie este+ coala e de$olat- nu $ai este do$nule- nu $ai+ Iarna c:nd
9in copiii la coal- e !oarte greu- ncl$inte n-a9e$ do$Sle- n-a9e$ ca s tri$ite$ copiii la
coal n !iecare zi+ E greu- i coala n dealul sta ] e !oarte greu ] dac e ce9a- o posi(ilitate-
s !ie o coal nou- o ncpere $ai (un- noi sunte$ de acord- alt!el nu ] e (un i aicea c aicea
a$ n9at Yi noiZ- i toat copilria asta- aicea- dar 9edei ce situaie este ]
+erat)r: Cu$ 9i se pare coala astaK
Ele>: Mie $i se pare c sunt prea 9echi !a de aia de la #aco9a- n care n9$ noi acu$a-
clasele sunt $ai $ari+ Aici (ncile sunt rupte]
D)tarea c)lil)r cu utiliti reprezint o alt 9aria(il prin care ne-a$ propus s co$par$
in!rastructura colilor din $ediul rural- pe ansa$(lu- cu cea a colilor n care n9a i ele9i
ro$i+ 8n categoria utilitilor a$ inclus racordarea la reeaua de curent electric- sursa de ap i
Oc-ul+ >a(elul . prezint co$parati9 situaia dotrii cu utiliti *pentru distri(uia pe ;udee
9ezi >a(el / AneJa 01+
Ta,el :1 D)tarea cu utiliti +entru t)talul c)lil)r rurale i c)lile cu ele>i r)/i
Utiliti Curent electric #urs +r)+rie de
a+
MC .n c)al
>otalul colilor rurale GF-G F3-0 GF-G
coli rurale cu ro$i GG-' F,-F G,-0
Cu eJcepia curentului electric- n pri9ina dotrii cu utiliti situaia colilor cu ro$i
co$parati9 cu $edia siste$ului este relati9 $ai sla(+ Ast!el-
cu aproape 0Q din colile cu ro$i peste $edia siste$ului nu dispun de surs proprie de
ap<
cu aproJi$ati9 3Q din colile cu ro$i peste $edia siste$ului nu dispun de _C n coal+
?ro(le$ele pri9ind dotarea unitilor colare cu utiliti au !ost se$nalate i n cadrul
inter9iurilor de grup: BHaza material e#te de#tul de precar/ toate #unt vec5i/ #unt di#tru#e/
nu avem nici o #ur# de ap pe aiciC *inter9iu pro!esor localitatea #udrie- ;udeul 7or;1+
#+aiul c)lar +er ele>
=n indicator i$portant n aprecierea in!rastructurii este s+aiul c)lar asi@urat unui ele> sau-
alt!el spus- @radul de a@l)/erare a clasel)r+ ?entru a caracteriza colile cu ro$i potri9it
acestui indicator a$ de!init 9alorile acestuia n !uncie de nor$ele eJistente pentru
0F
construciile colare
''
: li$ite nor$ale ntre ,-C-'-, $p pe ele9 n sala de clas i '-F-/$p
pentru !iecare copil n grdini+ 8n ta(elul 0 red$ 9alorile acestui indicator +
Ta,el ;1 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt +e ti+uri" .n (uncie de s+aiul c)lar +e
ele> +entru t)talul c)lil)r rurale i c)lile cu ele>i r)/i
#u, s+aiul /ini/
Esu+ra.ncrcareF
Jn li/ite n)r/ale Peste s+aiul /aDi/
Esu,.ncrcareF
4rdinie
>otal uniti rurale
=niti rurale cu ro$i
F,-G
03-C
,0-3
F-0
,'-0
/0-F
c)li ICIV
>otal coli rurale
coli rurale cu ro$i
,'-E
'/-E
G-E
G-3
FG-E
3F-0
c)li ICVIII
>otal coli rurale
coli rurale cu ro$i
3-/
'F-3
G-G
G-,
C/-C
3/-/
Licee i @ru+uri c)lare
>otal coli rurale
coli rurale cu ro$i
,'-'
'F-G
,.-3
,.-'
F/-'
0C-E
Cu eJcepia grdinielor- caz n care procentul unitilor cu ro$i suprancrcate este $ai $ic
dec:t $edia siste$ului- se poate o(ser9a c pentru restul ni9elurilor de educaie ponderea
unitilor colare suprancrcate este $ai $are n cazul celor care au i ele9i ro$i n
co$paraie cu $edia siste$ului+ 8n cazul n9$:ntului prepri$ar- ns- i participarea
copiilor ro$i este su(stanial $ai sczut *de aproape patru ori $ai $ic1+
2uprancrcarea n cazul colilor cu ro$i- co$parati9 cu $edia siste$ului este:
de aproape dou ori $ai $are n colile cu clase I-I%<
de peste patru ori $ai $are n colile cu clase I-%III<
de peste dou ori $ai $are n cazul liceelor- colilor pro!esionale i grupurilor colare+
Condiiile necorespunztoare din unitile de n9$:nt- considerate din perspecti9a
indicatorului analizat- sunt recla$ate i de su(iecii inter9ie9ai- pro!esori i prini:
Caseta $1 Inter>iu +rini" .n>t)r C l)calitatea Ti@>eni" -udeul Ar@e
Printe: "u sunte$ $ulu$ii cu coala c e !oarte $ic+ E a$r:t- nu e ntreinut+ 2tau c:te /-
. copii ngr$dii n (nci
Jn>t)are: "-a9e$ sli+ A9e$ trei sli- dar aia n care stau eu e !oarte $ic- n-ai cu$ s intri
printre r:nduri+
Caseta 91 Inter>iu +r)(es)r C l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Pr)(es)r: 2paiul colii este eJtre$ de $ic- $o(ilier $ini$al opt (nci i o $as+
''
Iezi ,nvmntul rural din *omnia- ME"-I2E- 4ucureti 'EEE- pag+F,
0C
Caseta :1 Inter>iu +r)(es)r C l)calitatea M1 N)@lniceanu" -udeul C)nstana
Pr)(es)rH "u ne a;ung slile de clas- 9re$ s $ai a$ena;$ nite sli de clas- la(oratorul de
in!or$atic- c asta e una din realizri- a$ schi$(at pro!ilul din $ate$atic - !izic- care nu $ai
eJist- n $ate$atic in!or$atic+ "e-a$ dotat cu F calculatoare cu a;utorul prinilor- deci au
!ost nite (ani- pri$ria a pro$is- a pltit- ur$eaz s $ai pri$i$ c:te9a calculatoare- dar $i
spune zice- nu tiu- trecei acu$ cu salariile de noi- trecei cu cldirile de noi- dar do$nul e !oarte
decis i spune e o ordonan- nu este o lege- i eu dac 9oi cheltui i 9oi !ace in9estiii- de c:te9a
$ilioane- o s 9in Curtea de Conturi i o s $i le i$pute $ie+ i stau aa- unde !ac al doilea
ca(inet de in!or$aticK =nde $ut clasele pentru c i 4iserica cere tot localulK
#+aii c)lare cu destinaie s+ecial
=n alt aspect care di!ereniaz colile cu ro$i de ansa$(lul siste$ului i care a$ considerat
c tre(uie $enionat se re!er la a(sena (i(liotecii n cazul a 0E-FQ dintre colile cu ro$i-
co$parati9 cu /.-/Q- proporie corespunztoare pe ansa$(lul unitilor de n9$:nt din
$ediul rural- indi!erent de ni9elul de educaie pe care l reprezint+
Caseta ;1 Inter>iu de @ru+ ele>i r)/i C l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Ele>H s a9e$ i noi o (i(liotec]ne aducea doa$na (i(liotecar de la 7irceni- ne-a pro$is c
!ace$- 9enea n !iecare ;oi- dar de $ult n-a $ai 9enit+
+erat)rH i 9 aduce cri i le luai acasK
Ele>: 6a- le citi$ i le aduce$ napoi+
+erat)rH i a;ung pentru toi copiiiK
Ele>: 6a+
+erat)r: 2unt $uli care 9or s citeascK
Ele>: 6a+
+erat)rH i apoi le schi$(ai ntre 9oiK
Ele>: "u- nu ne d 9oie+
+erat)rH >re(uie s le dai napoi K
Ele>: 6a- napoi i dac 9re$ s lu$ pute$ s lu$ tot cartea aia care ne place- dar dac le
rupe$ tre(uie s le plti$+
+erat)rH i de c:nd n-a $ai 9enit s 9 aduc doa$na criK
Ele>: 6e $ult+
+erat)rH i n-ai ntre(at pe cine9a- de ceK
Ele>: A$ ntre(at pe dl+ 6iriginte i a spus c le-a tre(uit lor acolo la 7irceni- au !cut
concurs- ++i n-a $ai a9ut ti$p s $ai a;ung+
+erat)rH 6ar o s $ai a;ungK
Ele>: 6a- a zis dl+ diriginte c spt$:na 9iitoare a spus c 9ine+
+erat)rH 8n a!ar de cri de po9eti ce alte cri $ai alegeiK
Ele>: ?e Ion Creang
+erat)rH 6eci legate de ce n9ai la coalK i crile le alegei 9oiK
Ele>: 6a+
+erat)rH 2au 9 spune pro!esorul de ro$:nK
Ele>: "oi le alege$- !ace$ nite (ileele de h:rtie- d$ luS doa$na (i(liotecar- i ea le a$estec-
0G
le arunc pe catedr- i care (ilet pri$i$ ne trece pe nu$e i cine e ] pri$ul alege cartea i cine
e ulti$ul i nu $ai r$:ne
"u se supr+ Ea a !ost cu ideea+
+erat)rH 6eci 9 dorii !oarte $ult s a9ei o (i(liotec]
Ele>: 6a- !oarte $ult+
D)tarea cu /),ilier i /ateriale didactice
6incolo de ite$ii co$para(ili din punct de 9edere cantitati9- eJist o serie de de!iciene n
ceea ce pri9ete dotarea $aterial a colilor cu ro$i 9izitate *$o(ilier- echipa$ente- $aterial
didactic1- caracteristice pentru o $are parte a colilor din $ediul rural *o situaie $ai (un o
au colile care au !ost dotate cu $o(ilier- calculatoare- copiatoare- $ateriale didactice +a prin
3rogramul de relan#are a nvmntului rural/ 3rogramul de dotare a bibliotecilor colare
sau alte progra$e dez9oltate la ni9el local- cu$ sunt cele ale CE6= 'EEE` +a+1+
>oate categoriile de su(ieci in9estigai n cadrul inter9iurilor indi9iduale i de grup recla$
aceste de!iciene care i pun a$prenta asupra calitii educaiei:
Caseta 21 Inter>iu de @ru+ ele>i r)/i C l)calitatea Rudrie" -udeul 4)r-
Ele>: "e $ai tre(uie (nci c- uite- $ai sunt rupte+
Caseta 81 Inter>iu de @ru+ +rini A l)calitatea Ti@>eni" -udeul Ar@e
Printe: 2 li se !ac i lor condiii- s li se dea i lor drepturi i la coala asta]o perdea- o
9opsea- o $as+
Caseta <1 Inter>iu direct)r A l)calitatea V0lcele" -udeul C)>asna
Direct)r: 6otrile n $ediul rural au r$as la ni9elul anilor aFE]a(ia a$ reuit]s !ace$ rost
de un calculator- unul singur pentru toate centrele colare i acela este !olosit pentru pro(le$ele
!inanciare+
Caseta 61 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i" ele>i r)/i C l)calitatea M1 N)@lniceanu"
-udeul C)nstana
Pr)(es)r: Calculatoare nu a9e$+ i atunci 9or(i$ ca despre !izica lui "apoleon- sau despre o na9
spaial- este !oarte greu s 9or(eti despre ce9a ce nu ai+++ noi nu a9e$ $ateriale- nu a9e$ atelier-
nu a9e$ ustensile pentru a prelucra le$nul- atunci se !ac lucruri teoretice- dar practica unde
r$:neK
Pr)(es)r: Mo(ilier $ini$al opt (nci i o $as- $aterial didactic eJclusi9 creat de noi i nu$ai
(azat pe i$agini+++
Printe: 8n9torul spune c n-au piJuri n-au caiete- dar dac o$ul n-are de undeK "u au nici cri
toi- nu le-a dat de la coal]
Ele>: Co$pas nu ]epru(ete- su(stane- nu ]a9eiK "ici eJperiene nu a$ !cut+
3E
Cercetarea calitati9 a pus n e9iden precaritatea dotrilor pe ur$toarele co$ponente:
$o(ilier colar 9echi i deteriorat- n unele cazuri a!lat la a doua generaie- n sensul c
i prinii ele9ilor au n9at n acelai a$(ient colar<
c9asiineJistena $aterialelor didactice- cu eJcepia celor realizate de cadrele didactice
din resurse proprii< puinele $ateriale care eJist sunt 9echi i aproape inutiliza(ile<
lipsa la(oratoarelor- n $a;oritatea colilor 9izitate sau- n colile care au un spaiu
destinat acestui scop- lipsa $aterialului didactic speci!ic<
lipsa atelierelor colare *chiar n cazul unor cldiri colare noi- construite prin
3rogramul de reabilitare a con#truciilor colare1 i Nsau a dotrilor corespunztoare<
a(sena slilor de sport n $a;oritatea colilor 9izitate<
sla(a dotare cu !ond de carte a (i(liotecilor colare i 9echi$ea considera(il a
acestuia- n cazul n care unitile de n9$:nt dispun de (i(liotec<
lipsa calculatoarelor- a copiatoarelor- !aJului n $a;oritatea colilor 9izitate i- n unele
cazuri- chiar a tele!onului<
nu$rul insu!icient de $anuale- care deter$in ca ' p:n la 3 copii s studieze pe un
acelai $anual+
In9estigaiile asupra resurselor $ateriale ale unitilor de n9$:nt din $ediul rural-
considerate n ansa$(lu *inclusi9 cele n care n9a ele9i ro$i1- au e9ideniat o serie de
+r),le/e +ri>ind in(rastructura c)lar: $ulte din cldiri sunt n stare a9ansat de
degradare- unele sunt 9echi de peste o sut de ani- construite din $ateriale i$proprii- lipsite
de utilitile necesare *ap- canalizare- surse $oderne de nclzire etc+1- unele coli
!uncion:nd- ca ur$are- !r autorizaie sanitar+
La aceste pro(le$e se adaug gra9e de!iciene pri9ind d)tarea cu /ateriale didactice" lipsa
$i;loacelor $oderne de instruire- !ondul de carte srac i n9echit al (i(liotecilor- dotarea
necorespunztoare a la(oratoarelor colare *acolo unde eJist1- $o(ilierul colar n9echit i
neergono$ic +a+ 6ei prin progra$ele naionale derulate o parte din aceste pro(le$e s-au
a$eliorat- eJist nc o $ultitudine de di!iculti cu care se con!runt colile din lu$ea satului
i- su( anu$ite aspecte- n special cele n care n9a i ele9i ro$i+
:1$131$1 Resurse u/ane
Calitatea resurselor u$ane ale n9$:ntului co$ponent principal a siste$ului de
educaie i gradul de i$plicare n acti9itatea didactic a personalului de la catedr reprezint
unii dintre !actorii care in!lueneaz rezultatele colare ale ele9ilor i participarea la procesul
de educaie- !apt con!ir$at de o serie de studii i cercetri+
%aria(ilele re!eritoare la personalul didactic reinute n studiul de !a se re!er la:
3,
de!icitul de personal didactic cali!icat la ni9elul unitilor colare i pe discipline de
n9$:nt<
intensitatea !eno$enului de !luctuaie i na9etis$ prezent n r:ndul cadrelor didactice+
?rin ipotez s-a considerat c de!icitul de personal didactic cali!icat este $ai $are- iar
!luctuaia i na9etis$ul sunt $ai intense la ni9elul unitilor de n9$:nt n care populaia
colar este $a;oritar de etnie ro$a- ipotez care a !ost 9eri!icat prin analiza secundar a
in!or$aiilor coninute n (aza de date construit cu prile;ul cercetrii asupra n9$:ntului
rural+
Categoriile de personal didactic cu care s-a operat n cadrul analizei sunt ur$toarele
'/
:
+ers)nal didactic cali(icatH educatori- n9tori i pro!esori care au cali!icarea atestat
prin diplo$ de specialitate con!or$ postului ocupat<
+ers)nal didactic necali(icatH personal didactic care nu are cali!icarea cerut de postul
ocupat- cali!icare care s !ie atestat printr-o diplo$ de studii<
+ers)nalul didactic na>etistH personal didactic cu do$iciliul n alt localitate dec:t cea n
care este situat coala n care i des!oar acti9itatea<
+ers)nal didactic (luctuantH personal care i des!oar acti9itatea n aceeai unitate de
n9$:nt pe o durat $ai $ic dec:t un ciclu de n9$:nt+
De(icitul de +ers)nal didactic cali(icat
6e!icitul de personal didactic cali!icat a !ost e9aluat pe (aza $ai $ultor indicatori- i anu$e:
ponderea unitilor de n9$:nt din $ediul rural- cu e!ecti9e de ele9i a cror structur
etnic cuprinde i copii ro$i- care !uncioneaz cu cel puin un cadru didactic necali!icat<
ponderea personalului didactic necali!icat la ni9elul unitilor de n9$:nt care prezint
caracteristicile $enionate $ai sus<
ponderea personalului didactic necali!icat din totalul cadrelor didactice din $ediul rural
care !uncioneaz n coli ce includ i copii ro$i<
de!icitul de personal didactic cali!icat- pe discipline de n9$:nt+
?ri$a constatare care se detaeaz din analiza datelor de care dispune$ date care corespund
anului colar ,GGGN'EEE - se re!er la proporia !oarte $are a unitilor de n9$:nt din
$ediul rural care se$naleaz de!icit de personal didactic cali!icat+ Aceast proporie este
se$ni!icati9 $ai ridicat n cazul unitilor cu populaie colar a crei structur etnic
include copii ro$i *>a(el ,1+ 6ac se co$par totalul colilor din siste$ul rural- pe tipuri de
uniti- cu cele care cuprind i ele9i de etnie ro$a- indi!erent de proporia acestora- di!erena
'/
Categoriile de personal sunt cele de!inite n cadrul studiului ,nvmntul rural din *omnia< probleme/
condiii i #trategii de dezvoltare/ ME"-I2E- 'EEE+
3'
cea $ai accentuat se constat la ni9elul colilor cu clase I-I% - 3F-,Q !a de ./-0Q+
6i!erena este i $ai e9ident- nregistr:ndu-se la toate tipurile de coli- indi!erent de ni9elul
de educaie pe care l reprezint *dar n special la cele cu clase I-I% i n grdinie1- dac se
iau ca ter$eni de co$paraie totalul unitilor din siste$ i cele care includ copii ro$i n
proporie de peste 0EQ *coli $a;oritar sau predo$inant ro$a1+ 8n acest caz- di!erena
respecti9 este de aproJi$ati9 /E de puncte procentuale: FE-F0Q !a de ./-.FQ+ ?onderea
cea $ai ridicat a unitilor colare care nregistreaz de!icit de personal cali!icat se constat-
totui- la ni9elul celor cu clase I-%III- indi!erent de structura etnic a e!ecti9elor de ele9i
peste G3Q< n acest caz- toate unitile cu populaie colar $a;oritar sau predo$inant ro$a
!uncioneaz cu cel puin un cadru didactic necali!icat+
Ta,el 31 Uniti de .n>/0nt cu de(icitO de +ers)nal didactic cali(icat" +e ti+uri de
c)li" .n (uncie de structura etnic a e(ecti>el)r de ele>i
C .n L C
Uniti de .n>/0nt 4rdinie c)li cu clase
ICIV
c)li cu clase
ICVIII
coli $iJte .E-0 30-E GC-E
coli $a;oritar ro$a 0F-, 33-/ ,EE
coli predo$inant ro$a C/-/ C/-0 ,EE
>otal coli cu copii Nele9i ro$i .'-E 3F-, GC-,
>otal coli rurale .F-3 ./-0 G3-F
\ ?entru deter$inarea proporiilor respecti9e- n categoria personalului didactic necali!icat au !ost cuprinse i
cadrele didactice cali!icate n alt specialitate dec:t disciplina predat- con!or$ regle$entrilor corespunztoare
anului colar ,GGGN'EEE+ 2e esti$eaz c prin eJcluderea din calcul a acestora- proporia unitilor de n9$:nt
cu de!icit de personal didactic cali!icat se reduce cu aproJi$ati9 ,E puncte procentuale n cazul unitilor de
n9$:nt o(ligatoriu i cu dou puncte procentuale n cazul n9$:ntului precolar+ 6i!erena dintre totalul
unitilor din $ediul rural i cele care includ copii ro$i se pstreaz- ns- i n aceast 9ariant+
Fi@1 31 P)nderea unitil)r c)lare cu clase ICIV cu de(icit de +ers)nal didactic cali(icat"
.n (uncie de structura etnic a e(ecti>el)r de ele>i
3/
=n indicator rele9ant pentru analiza de!icitului de personal didactic cali!icat este i +)nderea
cadrel)r didactice necali(icate +e unitate c)lar1 %alorile acestui indicator- prezentate
$ai ;os *>a(el '1- re!lect aceeai situaie de de!a9orizare a colilor care includ i ele9i ro$i-
aproape un s!ert din totalul acestora *respecti9 /,-.Q pentru colile cu populaie $a;oritar
ro$a i 0C-/Q pentru colile n care etnicii ro$i predo$in1 !uncion:nd cu peste 0EQ
personal didactic necali!icat< proporia corespunztoare la ni9elul tuturor unitilor de
n9$:nt o(ligatoriu din $ediul rural este de aproJi$ati9 GQ+ 6eza9anta;ul ele9ilor ro$i
este cu at:t $ai $are dac a9e$ n 9edere c o parte dintre acetia prezint di!iculti de
adaptare colar- ne9oi speciale de educaie- interes $ai redus pentru instruire indus de unele
!a$ilii cu rezer9e pri9ind rolul colii n dez9oltarea personal a copiilor +a+- di!iculti $ai
greu recupera(ile de ctre un personal didactic necali!icat- care nu dispune n su!icient
$sur de co$petenele necesare+
Ta,el $1 P)nderea +ers)nalului didactic necali(icat la ni>elul unitil)r de .n>/0nt
),li@at)riu" .n (uncie de structura etnic a e(ecti>el)r de ele>i
$:
Del)c #u, $;L $;C;%L ;%C8;L Peste 8;L
coli $iJte '-, /E-C .3-F ,3-C /-3
coli $a;oritar ro$a E-E ,3-. 0'-' ''-. G-E
coli predo$inant ro$a E-E 0-E /3-F /3-F ',-3
>otal coli cu ele9i ro$i ,-G 'G-/ .3-3 ,F-F .-0
>otal coli rurale ,.-0 .C-C 'F-G 3-C '-E
Cele $ai $ulte dintre unitile de n9$:nt o(ligatoriu care cuprind i copii ro$i i care au
se$nalat de!icit de personal didactic cali!icat sunt situate n localiti izolate- situate la
distan $ai $are !a de ora *peste '0 de P$+1- n cele n care ocupaiile des!urate de
populaie sunt eJclusi9 agricole- n localitile care nu sunt centre de co$un i care- n
general- au un ni9el $ai redus de dez9oltare *>a(el '- AneJa 31+
Acelai pattern de asociere se constat i n cazul analizei tuturor unitilor de n9$:nt din
$ediul rural cu de!icit de personal didactic cali!icat+ EJplicaia acestui tip de asociere este
'.
?roporia personalului didactic necali!icat la ni9el de unitate colar s-a calculat- con!or$ $etodologiei
utilizate n ,nvmntul rural din *omnia< probleme/ condiii i #trategii de dezvoltare/ dup eJcluderea
colilor cu un nu$r $ai $ic de . cadre didactice- situaie n care se a!l peste G0Q din totalul colilor cu clase
I-I%+ 8n consecin- 9alorile acestui indicator sunt esti$ate nu$ai pentru unitile de n9$:nt o(ligatoriu cu
$ai $ult de . cadre didactice+
3.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Scoli cu clase !"
Scoli #i$te
Scoli #a%oritar ro#a
Scoli &re'o#inant ro#a
(otal scoli cu co&ii /ele)i ro#i
(otal scoli rurale
o!erit chiar de caracteristicile localitilor respecti9e- localiti puin atracti9e pentru cadrele
didactice cali!icate+ "i9elul $ai redus de dez9oltare a acestor aezri rurale care de cele $ai
$ulte i pune a$prenta asupra strii in!rastructurii i a dotrilor colare distana $are !a
de ora- di!icultile de transport etc+ descura;eaz cadrele didactice cali!icate din zonele
ur(ane $ai apropiate sau din localiti rurale $ai dez9oltate s !ac na9eta i- cu at:t $ai
puin- s se sta(ileasc n ast!el de localiti- dup cu$ re$arc i actorii in9estigai:
Caseta 31 Inter>iu direct)r C l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Direct)r: Localitatea noastr este izolat- distana $are !a de pri$ul ora- $i;loacele de
transport lipsesc] e greu s aduce$ aici- la noi- pro!esori cali!icai+
?entru a co$pleta i$aginea asupra de!icitului de personal didactic cali!icat a !ost e9aluat i
+r)+)ria +ers)nalului didactic necali(icat din totalul cadrelor didactice care !uncioneaz
n unitile de n9$:nt din $ediul rural cu copii de etnie ro$a *>a(el / i >a(el ,- AneJa 3
care prezint ponderea personalului didactic necali!icat- pe ;udee1+ i n acest caz se constat
o $are di!eren ntre unitile $enionate *$ai puin n n9$:ntul precolar1 i totalul
colilor din $ediul rural- di!erena !iind de aproJi$ati9 ,E puncte procentuale pentru
n9tori i 'E puncte procentuale pentru pro!esori+ 6i!erenele sunt $ult $ai $ari dac se ia
ca ter$en de co$paraie personalul didactic *n9tori i pro!esori1 care !uncioneaz n
colile cu populaie $a;oritar sau predo$inant ro$a+
Ta,el 91 Pr)+)ria cadrel)r didactice necali(icate la ni>elul unitil)r de .n>/0nt" +e
cate@)rii de +ers)nal" .n (uncie de structura etnic a e(ecti>el)r de ele>i
Educat)are Jn>t)ri Pr)(es)ri
coli $iJte //-0 'F-' .E-F
coli $a;oritar ro$a .0-' /G-' .C-/
coli predo$inant ro$a 0F-C .G-F 0C-C
>otal coli cu copii Nele9i ro$i /0-F 'G-0 .,-F
>otal coli rurale //-0 'E-/ ',-G
E9aluarea calitii resurselor u$ane ale unitilor de n9$:nt cu copii ro$i a luat n
considerare i LdurataG de(icitului de +ers)nal cali(icat la di(erite disci+line *Lo(iecte de
studiu neacoperite de personal didactic cali!icatM1 nregistrat la ni9elul unitilor de
n9$:nt *>a(el .1+ ?e (aza in!or$aiilor !urnizate de $anagerii unitilor colare- se
constat c peste 3EQ dintre acestea !uncioneaz cu Lde!icit de personal didactic la unele
discipline de peste ' aniM- proporie de dou ori $ai $are dec:t cea nregistrat pe ansa$(lul
unitilor de n9$:nt secundar in!erior i superior din $ediul rural+
Ta,el :1 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt secundar Ein(eri)r i su+eri)rF" .n (uncie
de durata de(icitului de +ers)nal didactic cali(icat la di(erite disci+line i de structura
etnic a e(ecti>el)r de ele>i
C .n L C
Nu eDist
de(icit
La unele
disci+line .n
La unele
disci+line de
La /a-)ritatea
disci+linel)r .n
La /a-)ritatea
disci+linel)r de
30
ulti/ii $ ani +este $ ani ulti/ii $ ani +este $ ani
coli $iJte ,'-F ',-E 0G-C E-3 0-G
coli $a;oritar ro$a 0-, ,0-' 3F-, ,-/ ,,-.
coli predo$inant ro$a '-C .-' 3/-/ E-E 'C-'
>otal coli cu ele9i ro$i ,,-G 'E-E 3E-. E-F F-,
>otal coli rurale ./-0 ,.-E /E-3 ,-F ,E-'
Fi@1 $1 Uniti de .n>/0nt cu de(icit de +ers)nal didactic cali(icat la unele disci+line
de +este $ ani" .n (uncie de structura etnic a e(ecti>el)r de ele>i
6e!icitul de personal didactic cali!icat care n unele coli se nregistreaz la $ai $ult de trei
$aterii - se regsete- n special- la disciplinele li$(i $oderne- li$(a ro$:n- istorie- $uzic-
geogra!ie- desen- educaie !izic- (iologie +a+ Aceste discipline sunt se$nalate n proporii
cuprinse ntre /EQ i ,EQ din totalul unitilor de n9$:nt care !uncioneaz cu personal
didactic necali!icat- cu eJcepia disciplinei li$(i $oderne care este indicat de peste FEQ
dintre colile respecti9e+ 6e!icienele pri9ind calitatea pregtirii resurselor u$ane ale
n9$:ntului din $ediul rural sunt cu at:t $ai gra9e cu c:t acestea se $ani!est chiar n
cazul cadrelor didactice care predau discipline la care se susine eJa$enul de capacitate+
Caseta $1 Inter>iu direct)r C l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Direct)r: A9e$ cadre didactice cali!icate+ Mai $ult de ;u$tate sunt cali!icate i trei sunt
necali!icate+ 6urerea $ea cea $ai $are este ns la gi$naziu] pro!esorul de ro$:n este
necali!icat- iar la capacitate ]
Aceast situaie i pune a$prenta asupra calitii pregtirii ele9ilor- asupra rezultatelor lor
colare o(inute at:t pe parcursul anilor de studii- c:t i la eJa$enul de capacitate- situ:nd
ele9ii din $ediul rural- n special pe cei de etnie ro$a- ntr-o poziie de deza9anta; !a de cei
din ur(an- deza9anta; pe care prinii i copiii l contientizeaz:
Caseta 91 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i C l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Printe: 2unt pro!esori (uni- i ai notri]dar unii ro$:ni- care pot- i dau copiii la ora]acolo
or !i $ai (uni+++ Al $eu e ntr-a %II-a]l-a da i eu la ora dac a a9ea cu ce]
Caseta :1 Inter>iu de @ru+ ele>i r)/i C l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
33
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Scoli cu 'eficit 'e &ersonal 'i'actic la unele
'isci&line, 'e &este 2 ani
Scoli #i$te
Scoli #a%oritar ro#a
Scoli &re'o#inant ro#a
(otal scoli cu co&ii /ele)i ro#i
(otal scoli rurale
Ele>: A$ !i 9rut un pro!esor de $uzic care s ne n9ee $uzica aa- pe note]i la instru$ente i
la 9oce]Cel pe care l a9e$ nu ne n9a pe note]aa a$ auzit c e la ora]
8n unele cazuri- pe l:ng lipsa cali!icrii ntr-o anu$it specialitate- prinii sau copiii recla$
!ie sla(a pregtire a unor pro!esori *LA$am rma# repetentJm$a retra# mama i a zi# c/
la# c te dau o dat cu cealalt YsorZ- nvtoarea a#ta nu e bunJi m$a dat pe urmJM
7 inter9iu de grup copii ro$i- 4ucureti1- !ie i$plicarea i interesul redus *chiar al celor
cali!icai1 pentru propria acti9itate i pentru educaia i instruirea copiilor:
Caseta ;1 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i C !ucureti
Printe: 2unt n9tori care nu i dau interesul deloc+ Eu a$ !etia la a II-a i nu sunt $ulu$it
de doa$na chiar deloc+ 8$i 9ine copilul acas- ncep s !ac te$ele cu el i copilul spune c n-a
neles ni$ic] Chiar ieri a$ !ost la coal]copiii erau n pauz i ei erau nchii cu cheia]
atunci copiii ddeau cu picioarele n u s ias a!ar+ 6:nsa era la cancelarie+ I-a$ zis- doa$n-
sparg copiii tia ua aici]8nc ,E $inute- a zis- i a$ ateptat-o 'E de $inute la u i ipa$ la
copiii nchii n clas]6eci sunt i n9tori care nu-i dau silina]
#ealiz:nd c nu-i pot a;uta copiii n acti9itatea colar *Ldn#a #au dn#a care nu tiu deloc
carte nu poate #$i a-ute Ype copiiZC 7 inter9iu de grup prini ro$i- 4ucureti1- prinii ro$i
consider pro!esorii !actorii deter$inani ai succesului *sau eecului1 colar al acestora: La#ta
mic e premiant de cnd a nceput coalaJa avut o nvtoare %oarte bunJdeci
profesorii sunt cheiaM 7 inter9iu de grup prini ro$i- 4ucureti1+
6ei n9torii i pro!esorii apreciaz c trans!erul ntregii responsa(iliti a educaiei
copiilor asupra colii reprezint o atitudine contraproducti9 i puin (ene!ic pentru copii- cei
$ai $uli sunt contieni c ast!el de atitudini sunt ;usti!icate de li$itele i di!icultile
prinilor n acordarea unui $ini$ a;utor n rezol9area sarcinilor colare- n susinerea
studiilor copiilor- a9:nd n 9edere ni9elul redus de instruire al celor $ai $uli dintre ei+
8n acord cu prinii- pro!esorii inter9ie9ai i $anagerii unitilor de n9$:nt cu de!icit de
personal didactic cali!icat acuz cu at:t $ai $ult aceast situaie i propun ca principale
soluii Lacordarea de !aciliti pentru atragerea de personal didactic cali!icatT i La$eliorarea
accesului la progra$e de !or$are continuM+
Fluctuaia +ers)nalului didactic
&luctuaia cadrelor didactice a !ost considerat- de ase$enea- ca posi(il !actor de in!luen
asupra rezultatelor ele9ilor i chiar asupra participrii colare- in!luen care se datoreaz:
- insu!icientei cunoateri a ele9ilor de ctre cadrele didactice cu sta(ilitate redus ntr-o
anu$it unitate colar- cunoatere care ar per$ite adaptarea $etodelor de instruire la
caracteristicile acestora<
3F
- e!orturilor supli$entare ale ele9ilor de adaptare i readaptare la stilul de predare i
personalitatea cadrelor didactice- cu posi(ile repercusiuni asupra rezultatelor colare<
- relaiilor sla(e de cola(orare cu !a$ilia ca o consecin a insta(ilitii n coal +a+
6atele pe (aza crora au !ost e9aluate di$ensiunile acestui !eno$en- prezentate $ai ;os-
*>a(el 01 per$it ur$toarele constatri:
!luctuaia cadrelor didactice se $ani!est la toate unitile de n9$:nt din $ediul rural-
dar n special la colile cu clase I-%III- coli care dispun i de un personal $ai nu$eros<
!rec9ena !eno$enului - considerat n !uncie de proporia unitilor de n9$:nt la care
se nregistreaz - este $ult $ai ridicat n cazul unitilor cu copii de etnie ro$a- proporia
respecti9 !iind de peste trei ori $ai $are pentru unitile de ni9el prepri$ar i o(ligatoriu
i de peste dou ori pentru cele care aparin n9$:ntului secundar+
Ta,el ;1 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt cu +ers)nal didactic (luctuant" +e ti+uri de
uniti" .n (uncie de structura etnic a e(ecti>el)r de ele>i
C .n L C
4rdinie c)li cu clase
ICIV
c)li cu clase
ICVIII
Licee" @ru+uri
c)lare" c1 +r)(1
coli $iJte 'G-C .,-/ 3,-G ',-3
coli $a;oritar ro$a /G-3 0E+3 33-F '0-E
coli predo$inant ro$a .0-G 0G-F F3-E ,C-'
>otal coli cu ele9i ro$i /,-/ ./-, 3'-F ',-F
>otal coli rurale F-G ,3-F ',-E ,E-,
Fi@1 91 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt cu +ers)nal didactic (luctuant" +e ti+uri de
uniti" .n (uncie de structura etnic a e(ecti>el)r de ele>i
&luctuaia personalului se asociaz- la !el ca i de!icitul de cadre didactice cali!icate- cu
anu$ite caracteristici ale localitilor+ Ast!el- aceasta este $ai accentuat n unitile colare
situate n localiti izolate- srace- cu ni9el $ai redus de dez9oltare *buartila ,1 i n cele care
nu sunt reedin de co$un *>a(el /- AneJa 31+ Ast!el de localiti nu LreinM cadrele
didactice cali!icate- nu prezint interes pentru sta(ilirea acestora n zonele respecti9e+
3C
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
gradinite scoli #-#$ scoli #-$### licee, gr.
scolare, sc.
prof esionale
(otal scoli cu ele)i ro#i
(otal scoli rurale
E!ectele negati9e ale !luctuaiei cadrelor didactice sunt rele9ate at:t de ctre pro!esorii i
directorii de coli inter9ie9ai- din perspecti9a di!icultilor de a crea un colecti9 sta(il i un
etos care s !a9orizeze succesul colar al ele9ilor *L#untem un colectiv mic/ care #e #c5imb
de la an la an i e#te greu # ai cu adevrat o ec5ip cu care # lucrezi pentru binele
copiilorM 7 inter9iu director- localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1- c:t i de prini- acetia
pun:nd accent asupra di!icultilor pe care !eno$enul le creeaz copiilor *Ldac anul #ta
%ace cu un pro%e#or/ anul viitor cu altul/ pentru copii e#te greuJ%iecare cere de la copii n
%elul lui/ %iecare are metoda luiJi copiii #e obinuie#c greu/ ce # mai nveeKM 7 inter9iu de
grup prini ro$i- localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1+
Aceiai actori consider c !luctuaia cadrelor didactice este $ai !rec9ent n $ediul rural -
cre:nd un deza9anta; supli$entar copiilor rezideni n aceste zone - n special n cazul
unitilor de n9$:nt situate n localiti izolate- cu di!iculti de transport- cu populaie
srac i ni9el redus de dez9oltare econo$ic- cadrele didactice cali!icate care nu au
do$iciliul n localitile respecti9e - !olosind orice oportunitate pentru a le prsi+ &eno$enul
atinge un ni9el i $ai nalt dup cu$ apreciaz su(iecii inter9ie9ai- aprecieri con!ir$ate-
de alt!el- de datele prezentate $ai sus n unitile colare cu e!ecti9e de ele9i $a;oritar
ro$a+ La cauzele enu$erate $ai sus se adaug- n ast!el de cazuri aa cu$ a!ir$ chiar
unele cadre didactice di!icultile pe care le nt:$pin n acti9itatea didactic cu ele9i care
prezint ne9oi speciale de educaie- pro(le$e de adaptare colar- interes redus pentru coal-
precu$ i cele re!eritoare la relaionarea cu prinii acestor copii- unii dintre ei cu atitudini
rezer9ate !a de coal i educaie+
parte dintre soluiile indicate de $anagerii unitilor de n9$:nt pentru reducerea
di$ensiunii !eno$enului de !luctuaie sunt si$ilare cu cele re!eritoare la de!icitul de personal
didactic cali!icat: acordarea de !aciliti pentru ncura;area sta(ilitii i atragerea de personal
didactic cali!icat- a$eliorarea accesului la !or$are pro!esional i accent $ai $are- n cadrul
acestor progra$e- asupra dez9oltrii co$petenelor de recuperare a copiilor cu ne9oi speciale-
a celor cu nt:rzieri $inore n dez9oltarea psiho-intelectual- datorate- n special- sti$ulrii
insu!iciente etc+ Alte soluii se re!er la titularizarea suplinitorilor cali!icai- $sur care ar
putea ncura;a sta(ilitatea- i Lin9estirea directorului colii cu atri(uii n selectarea i
ncadrarea propriului personalM+
Na>etis/ul cadrel)r didactice
&eno$enul na9etis$ului are e!ecte negati9e n pri$ul r:nd asupra cadrelor didactice- $ai ales
n localitile rurale unde eJist di!iculti de transport datorate in!rastructurii precare-
orarului inadec9at sau a(senei $i;loacelor de transport- situaie care genereaz !eno$ene de
3G
o(oseal- disponi(ilitate redus pentru i$plicarea n pro(le$ele colii- n unele cazuri
a!ect:nd chiar acti9itatea didactic+ >oate acestea au consecine asupra rezultatelor colare ale
ele9ilor i chiar asupra colarizrii copiilor datorit disponi(ilitii $ai reduse a cadrelor
didactice i lipsei de ti$p pentru a dez9olta relaii cu prinii- co$unitatea- alte instituii n
9ederea pre9enirii necolarizrii i a(andonului colar+
6in analiza declaraiilor $anagerilor colari s-a constatat c !eno$enul se nregistreaz cel
$ai !rec9ent n cazul unitilor de n9$:nt cu clase I-%III sau n cele de ni9el secundar
superior *>a(el 31+ 2pre deose(ire de acestea- n grdinie i n colile pri$are na9etis$ul este
$ai puin prezent- posi(il i datorit !aptului c proporia cadrelor didactice necali!icate care
!uncioneaz la ni9elurile respecti9e de educaie este $ai $are- iar acestea sunt- n $a;oritate-
localnice+ #e!eritor la !eno$enul analizat- di!erena dintre totalul unitilor de n9$:nt din
$ediul rural i cele cu copii ro$i- pe tipuri de coli- este $ai accentuat totui n cazul
unitilor de ni9el prepri$ar i pri$ar+
Ta,el 21 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt .n (uncie de +re*ena +ers)nalului didactic
na>etist i de structura etnic a e(ecti>el)r de ele>i" +e ti+uri de uniti
C .n L C
4rdinie c)li cu clase
ICIV
c)li cu clase IC
VIII
Licee" @ru+uri
c)lare" c1 +r)(1
coli $iJte
'0-F 'C-. //-E .E-3
coli $a;oritar ro$a ',-. ',-C /,-F ,F-3
coli predo$inant ro$a '3-3 'G-0 .'-/ /E-C
>otal coli cu ele9i ro$i '0-0 'C-E //-/ /C-.
>otal coli rurale F-C ,'-F /E-0 /C-C
Fi@1 :1 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt .n (uncie de +re*ena +ers)nalului didactic
na>etist i de structura etnic a e(ecti>el)r de ele>i" +e ti+uri de uniti
FE
2pre deose(ire de !luctuaie i de!icitul de personal didactic cali!icat- na9etis$ul nregistreaz
o tendin opus- acesta regsindu-se ndeose(i n cazul unitilor de n9$:nt situate n
localiti $ari *cu nu$r $ai $are de locuitori1- $ai apropiate de zonele ur(ane i n
localitile centre de co$un *>a(el .- AneJa 31+ Aceste localiti atrag nu nu$ai cadre
didactice *de cele $ai $ulte ori cali!icate1 din alte arii rurale- dar chiar din oraele situate n
apropiere datorit condiiilor $ai !acile de na9et pe care le o!er: in!rastructur- $i;loace de
transport- e9entual orar adec9at al acestora +a+
?ro(le$ele puse n discuie n cadrul inter9iurilor de grup- at:t de ctre pro!esori- c:t i de
prini- cu pri9ire la na9eta cadrelor didactice au 9izat $ai puin repercusiunile !eno$enului
asupra ele9ilor- centr:ndu-se- n special- pe di!icultile nt:$pinate !ie datorit costurilor
i$plicate- !ie condiiilor di!icile n care aceasta se realizeaz i a e!ectelor pe care le produce
asupra celor n cauz: o(oseal- e9entual i$plicare $ai redus n acti9itatea didactic +a+
Caseta 21 Inter>iu +r)(es)r A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Pr)(es)r: A !ost i la noi n coal un pro!esor care !cea na9eta+ "u a rezistat $ult+ La noi
condiiile de transport sunt !oarte grele- $ai ales iarna ] Auto(uzul se $ai nzpezete sau nu
$ai $erge c:te9a zile] Iar dup toate acestea nici pri$ria nu a9ea (ani s-i deconteze+
Caseta 81 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Printe: 6a- $i-aduc a$inte] A !ost i aici un do$n n9tor care 9enea din alt co$un- $ai
spre ora]8nghea sracua prin auto(uz ]l-a$ 9zut o dat]
La pro(le$ele analizate $ai sus re!eritoare la de!icitul de personal didactic cali!icat-
!luctuaie i na9etis$ se adaug o serie de di!iculti pri9ind ()r/area c)ntinu a cadrel)r
didactice- $enionate de $anagerii colari chestionai- printre care se nu$r:
accesul $ai di!icil al cadrelor didactice din $ediul rural la di!eritele !or$e de pregtire
pro!esional- ndeose(i al celor situate n localitile rurale $ai izolate<
di!icultile pri9ind !rec9entarea unor cursuri de !or$are datorit costurilor colaterale
i$plicate<
inadec9area cursurilor de !or$are la pro(le$ele speci!ice $ediului rural<
F,
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
gradinite scoli #-#$ scoli #-$### licee, gr.
scolare, sc.
prof esionale
(otal scoli cu ele)i ro#i
(otal scoli rurale
o!erta redus a progra$elor de !or$are n ceea ce pri9ete dez9oltarea co$petenelor care
s per$it adaptarea $etodelor de instruire la caracteristicile anu$itor categorii de risc ale
populaiei colare- printre care se nu$r i unii dintre copiii ro$i<
lipsa unor centreN!or$e de pregtire la ni9el local etc+
\
\ \
6up cu$ se poate constata din datele prezentate- de!icitul de personal didactic cali!icat
reprezint o pro(le$ cu care se con!runt $ulte uniti de n9$:nt din $ediul rural care
cuprind i copii de etnie ro$a- calitatea necorespunztoare a pregtirii unei proporii
i$portante dintre cadrele didactice put:nd a9ea consecine i$portante asupra parcursului
colar al copiilor+ Ast!el- la ni9elul n9$:ntului precolar- eJist riscul pentru o proporie
ridicat de copii - ca de!icitul de personal didactic cali!icat s di$inueze rolul i !unciile
acestui seg$ent de educaie: pregtirea n 9ederea colarizrii- reducerea di!icultilor de
adaptare- recuperare n cazul copiilor cu ne9oi speciale de educaie etc+ Consecinele sla(ei
pregtiri a resurselor u$ane se $ani!est i n n9$:ntul o(ligatoriu- ndeose(i asupra
rezultatelor colare i chiar asupra participrii la educaia de (az+ 8n acest sens- este
se$ni!icati9 !aptul c n unitile colare care dispun de personal didactic cali!icat n proporie
de peste GEQ di$ensiunile !eno$enelor de a(andon colar i necolarizare sunt $ult $ai
reduse dec:t n colile n care proporia corespunztoare este de nu$ai 0EQ sau $ai puin
*>a(el 0- AneJa 31+
Concluzia este pertinent dac lu$ n considerare !aptul c personalul necali!icat dispune
$ai puin de co$petenele necesare pentru a des!ura un proces instructi9 de calitate i- n
acelai ti$p- atracti9 pentru ele9i- de co$petene care s per$it pre9enirea inadaptrii
colare i !acilitarea introducerii treptate a acestora n sarcinile colare- de co$petene pri9ind
adaptarea instruirii la caracteristicile ele9ului per$i:nd- n unele cazuri- reducerea
deza9anta;ului cultural cu care copilul 9ine din !a$ilie etc+
&eno$enele de a(andon i necolarizare se asociaz i cu alte 9aria(ile ataate personalului
didactic i anu$e gradul de sta(ilitate a acestuia n coal i situarea !a de localitatea n care
!uncioneaz coala *do$iciliul n aceeai localitate n care !uncioneaz coala sau n alt
localitate1 *>a(el 0- AneJa 31+ 8n acest caz- eJplicaia o constituie !aptul c- de $ulte ori-
prinii $ani!est $ai $ult ncredere- respect- deschidere !a de cadrele didactice care
locuiesc n aceeai localitate n care ei nii do$iciliaz sau au un grad $ai $are de
sta(ilitate n coal+ Cazurile n care prinii rein copiii de la coal sunt- posi(il- $ai puin
!rec9ente- relaiile $ai apropiate pe care le au cu cadrele didactice di$inu:nd $ani!estarea
atitudinilor de rezer9 !a de educaie+ Mai $ult- ei ncura;eaz participarea i chiar
controleaz !rec9ena copiilor la coal- !apt con!ir$at n discuiile de grup cu prinii:
F'
Caseta <1 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Printe: ]l tri$it]l tri$it la coal]pro!esorul e de aici- din sat- e de-al nostru+ Mi-e ruine
s nu-l tri$it]l cunoate$- ne cunoate]Cu ce o(raz $ai dau ochii cu elK Chiar l ntre( pe
copil dac a !ost la coal- l ntre( i pe do$a pro!esor c:nd l 9d sau c:nd $ $ai duc pe la
coal ]asta $ai rar+ La lecii nu-l controlez- c nu tiu]
atitudine deschis- apropiere i nelegere generate de o $ai (un cunoatere a copiilor
ro$i- a capacitilor i pro(le$elor lor i a !a$iliilor pe parcursul $ai $ultor ani $ani!est i
cadrele didactice rezidente n aceeai localitate cu proprii ele9i+
Caseta 61 Inter>iu +r)(es)ri A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Pr)(es)r: ]l cunosc de $ic]i pe el i !a$ilia ] au $ulte necazuri]n-au cu ce s-l $(race-
ce s-i dea de $:ncare+ Le $ai aduce$ noi- i $:ncare- i rechizite] ?rinii l tri$it la coal- le
e ruine i de noi- doar i cunoate$ dintotdeauna ]A dori $ult s reueasc s intre la un liceu
sau la o coal pro!esional+ Le-a$ spus i prinilor c nu$ai aa poate o s-o duc el $ai (ine+ Ei
$ ascult- dar nu au (ani s l tri$it la ora]
In!or$aiile de care dispune$- dei nu ne per$it generalizri- par s e9idenieze eJistena
unor relaii $ult $ai apropiate n localitile rurale- ndeose(i n cele $ai izolate- ntre cadrele
didactice- pe de o parte- i copiii i prinii ro$i- pe de alt parte- co$parati9 cu aezrile
ur(ane sau cu cele situate n proJi$itatea acestora+ ?osi(il- cadrele didactice de la sate- din
co$unitile $ai $ici- contientizeaz i $ani!est $ai $ult nelegere !a de pro(le$ele cu
care se con!runt copiii i !a$iliile de etnie ro$a- !apt care !a9orizeaz adoptarea unor
atitudini non-discri$inatorii: Lnu/ domnul pro%e#or nu %ace deo#ebire de eti igan ori
romnJel #e poart bine cu toiJM $ inter9iu de grup ele9i ro$i- localitatea 7irceni- ;udeul
%aslui+
8n ora- n schi$(- cel puin con!or$ declaraiilor unor prini ro$i- pro!esorii *dar i copiii
ro$:ni1 par s $ani!este atitudini rezer9ate !a de copiii ro$i: Lne mai bat/ ne zic iganiJM $
inter9iu de grup ele9i ro$i- 4ucureti< Lpe %ata mea a mutat$o ntr$o alt cla#/ de iganiJm$
am du# la doamna dirigint i i$am #pu# #$o dea napoiJnu m intere#eaz c n cla#a aia i
da ceva de mncareJM $ inter9iu de grup prini ro$i- 4ucureti+ 8n cazul prezentat-
sensi(ilitatea accentuat a inter9ie9atului !ace di!icil- ns- distincia ntre posi(ila atitudine
discri$inatorie a cadrelor didactice i interpretarea pe care acesta o d situaiei relatate+
Acelai eJe$plu atrage totui atenia asupra precauiilor ce tre(uie luate n dez9oltarea
di!eritelor progra$e pentru ro$i: chiar dac acestea i propun o(iecti9e generoase *ca i n
cazul de !a c:nd se ur$rea sti$ularea participrii colare prin acordarea unei gustri la
coal1 $odul de i$ple$entare a progra$ului *repartizarea copiilor ro$i n clase separate1
poate leza sensi(ilitatea- poate trezi anu$ite suscepti(iliti ale etnicilor ro$i care co$pro$it
rezultatele acestuia+
F/
6eose(irea se$nalat ntre cele dou $edii de reziden este deter$inat at:t de
caracteristicile distincte ale co$unitilor rurale- respecti9 ur(ane- ndeose(i n ceea ce
pri9ete tipul de relaii sociale care se dez9olt- c:t i de statutul relati9 di!erit al cadrelor
didactice n cele dou tipuri de co$uniti: n $ediul rural- cadrul didactic pare s-i pstreze
nc un statut $ai nalt- apreciat i respectat de ceilali $e$(rii ai co$unitii- situaie care-
cel puin ntre anu$ite li$ite- !a9orizeaz participarea colar a copiilor+
6in prezentarea situaiei resurselor $ateriale i u$ane ale unitilor de n9$:nt se
desprinde posi(ila in!luen a acestora asupra participrii colare- dei- aa cu$ se 9a constata
n continuarea analizei- eJist o $ultitudine de !actori- de 9aria(ile i caracteristici
indi9iduale- socio-!a$iliale- de conteJt co$unitar- pe care coala- cadrele didactice !ie nu le
poate controla- !ie nu le poate in!luena n su!icient $sur nc:t s deter$ine participarea la
educaie a tuturor copiilor+ ?e de alt parte- ni9elul de pregtire- co$petenele de care o parte
a personalului didactic dispune- chiar gradul de disponi(ilitate i i$plicare di$inueaz
posi(ilitatea colii de a aciona n acest scop+
F.
:1$13191 (erta educai)nal
8n perspecti9a asigurrii egalitii de anse- adaptarea o!ertei educaionale la speci!icul i
ne9oile populaiei colare aparin:nd $inoritilor naionale a constituit un o(iecti9 i$portant
n cadrul re!or$ei siste$ului de n9$:nt+ =na dintre pro(le$ele ur$rite n cadrul
studiului de !a a !ost $sura n care di!erite caracteristici i oportuniti ale o!ertei
educaionale !or$e de organizare a procesului de n9$:nt- o!erta curricular a colii-
asigurarea de cadre didactice de etnia ro$aN9or(itoare de li$(a ro$ani etc+ in!lueneaz
participarea la educaie i succesul colar al copiilor ro$i+
r@ani*area de claseKc)li se+arate +entru c)+iii r)/i
8n con!or$itate cu cadrul legislati9- la ni9elul siste$ului de n9$:nt ro$:nesc se
organizeaz clase cu predare n li$(ile $inoritilor naionale+ ?entru etnia ro$a nu eJist un
n9$:nt cu predare integral n li$(a $atern- iar politicile educaionale pro$o9eaz
principiul integrrii copiilor aparin:nd etniei ro$a n uniti de n9$:nt destinate
populaiei $a;oritare+ In9estigaia de !a a artat- de alt!el- c $a;oritatea prinilor ro$i i a
cadrelor didactice resping ideea )r@ani*rii .n>/0ntului cu +redare .n li/,a r)/ani
sau chiar ideea )r@ani*rii un)r c)li sau clase se+arate +entru r)/i+
?e de o parte- i$ple$entarea unor ase$enea $suri este perceput ca o $odalitate de
segregare pe criterii etnice- care poate a9ea ur$ri negati9e asupra e9oluiei colare a copiilor
i integrrii sociale a acestora+ ?rinii apreciaz c un n9$:nt special destinat copiilor
ro$i nu are aceeai calitate ca cel destinat populaiei $a;oritare pentru c $uli dintre
pro!esorii cali!icai re!uz s predea n coli nu$ai cu populaie ro$a+ 6e ase$enea- ei susin
c $odelul de socializare a copiilor n coal tre(uie s corespund conteJtului social n care
acetia triesc< ast!el- con9ieuirea $ai $ultor etnii n aceeai co$unitate presupune
includerea copiilor de di!erite etnii n aceeai coal+ 2unt criticate cazurile n care s-au
organizat clase speciale pentru ele9i de etnia ro$a- dei pro!esorii $oti9eaz c La !ost o
nt:$plareM organizarea acestora- criteriul !iind nu apartenena etnic- ci rezultatele la
n9tur+
Caseta 31 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A !ucureti i l)calitatea Mi?ail N)@lniceanu"
-udeul C)nstana
M)derat)r: Care este prerea du$nea9oastr- ar !i (ine ca ele9ii ro$i s n9ee separat- n clase sau coli
special destinate lorK
Printe 3: "u- n nici un caz- atunci chiar ar inter9eni o discri$inare] ar !i chiar] a $ai !cut o coal sau
clas de asta aici- n apropiere- i copiii sunt !oarte $arginalizai+ "u sunt de acord+ "u $ dau n lturi c
sunt iganc- dar 9reau s triasc copiii aa ca p:n acu$- ca i n cartier- nicidecu$ separai+
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]++
Printe $: "u- asta nuc 6ac le d$ o educaie- tre(uie s !ie ca lu$eac 6ac triesc toi n acelai loc- copiii
F0
tre(uie s !ie la !el+
Printe 9: >oi sunt copii+ 6ac ar !i o coal de igani- i educaia ar !i alta i nu ne-ar con9eni+
?e de alt parte- integrarea copiilor ro$i n colile de $as este considerat o $odalitate
e!icient de recuperare a e9entualelor deza9anta;e socio-culturale ale copiilor !a de cultura
pro$o9at de coal *printre care i cele generate de necunoaterea li$(ii ro$:ne la intrarea
n coal1- o cale de sti$ulare a $oti9aiei pentru n9are- de educaie inter-cultural necesar
ntr-o co$unitate n care triesc $ai $ulte etnii i de contientizare a !aptului c toi sunt Lla
!elM+
Caseta $1 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i C l)calitatea Rudrie" -udeul 4)r-
M)derat)r: Cu$ este $ai (ine pentru copiii du$nea9oastr- s n9ee n clase separate sau $preun cu
copiii ro$:niK
Printe 3: A$estecai+ 6ac 9ede c n9a cei de ro$:ni- n9a i ai notri- se ci9ilizeaz i ei dup ei+
Printe $: La coala din 9ale e n clas dou-trei !ete de rudari i restul- !ete de ro$:ni+ i !etele de ro$:ni le
a;ut pe astea de rudari+ "ou ne pare (ine+
Printe 9: %ede c la n9a- la n9a i zice Ln9 i euM+
Caseta 91 Inter>iu de @ru+ ele>i r)/i C !ucureti
M)derat)r: %-ar plcea s n9ai la o coal nu$ai cu copii ro$i sau la una o(inuitK
Ele> 3: "u- nu nu$ai cu copii ro$i+ Eu a pre!era s !iu ntr-o coal n care s !ie i copii ro$:ni+ ?oate c
$ai n9 ce9a de la ro$:ni] sau ei de la noi+ M-a $prieteni cu ei+
Ele> $: "oi credea$ c ro$:nii sunt $ai culi+ 6ar- cu toate c $ai greea$ eu c:te o 9or(- i ei greea+ i
a$ a!lat c i ei greesc+++
6ac $a;oritatea prinilor ro$i opteaz pentru integrarea copiilor lor n n9$:ntul
o(inuit- n unele cazuri ele9ii ro$i i-au eJpri$at dorina de a n9a separat de ele9ii
ro$:ni: L# %im toi unii/ # %im numai noi/ c ne tim #eamaM *inter9iu de grup ele9i ro$i-
localitatea #udrie- ;udeul 7or;1+ Ei acuz !aptul c n colecti9ele $iJte din punct de 9edere
etnic ro$ii sunt uneori $arginalizai L#unt aezai n ultimele bnci i #unt l#ai n pace/
numai # #tea cuminiM *inter9iu pro!esor- localitatea #udrie- ;udeul 7or;1 i criticai
pentru !elul n care se $(rac- pentru co$porta$ent sau pentru rezultatele sla(e la n9tur+
Chiar unii dintre pro!esori consider c ele9ii ro$i ar tre(ui s n9ee n clase separate< ei
apreciaz c- n condiiile n care e9aluarea n siste$ul de n9$:nt se !ace nc prin
raportarea la nor$a de grup i $ai puin pe (aza unor standarde de per!or$an- iar copiii
ro$i intr n coal cu anu$ite deza9anta;e socio-culturale care nu le per$it s ai( acelai
rit$ de n9are ca ceilali copii- acetia Lpot a-unge n #ituaia de a rmne repeteni cu toiiM
sau de a a(andona coala *inter9iu pro!esor- localitatea ?olo9ragi- ;udeul 7or;1 dac sunt
integrai n clase o(inuite+
F3
6i!erenele de opinie eJpri$ate de ctre cei in9estigai conduc la concluzia c a$(ele opiuni
integrarea copiilor de etnia ro$a n colile destinate populaiei $a;oritare sau organizarea de
clase separate pot conduce la participare colar redus dac nu se ine cont de speci!icul
!iecrei situaii n parte *tipul de co$unitate ro$a- caracteristicile colii etc+1+
De*>)ltarea un)r ()r/e alternati>e de .n>/0nt" ada+tate la ne>)ile educai)nale
ale c)+iil)r r)/i *clase de recuperare- n9$:nt cu !rec9en redus- coli de 9ar etc+1
?ro!esorii care lucreaz n coli cu populaie ro$a consider c organizarea unor !or$e de
educaie recuperatorie este a(solut necesar la de(utul colaritii+ Aceast $sur se i$pune
pentru c o $are parte dintre copiii ro$i nu !rec9enteaz grdinia- !apt care deter$in
di!iculti de adaptare: di!iculti de nelegere a sarcinilor de n9are pentru c nu cunosc
li$(a ro$:n- pro(le$e de adaptare la disciplina de tip colar- di!iculti de relaionare cu
ceilali copii+ 8n acest sens- unele coli au organizat de;a progra$e intensi9e de $editaii i
consultaii gratuite pentru copiii cu rezultate sla(e la n9tur+ Cadrele didactice susin i
ideea organizrii unor !or$e alternati9e de n9$:nt *coli de 9ar- n9$:nt co$asat-
n9$:nt cu !rec9en redus1 pentru ele9ii ro$i care sunt n situaia de risc colar din cauza
a(senelor $ultiple sau a di!icultilor de n9are sau pentru cei care datorit depirii 9:rstei
legale nu pot !inaliza n9$:ntul o(ligatoriu+
2pre deose(ire de acetia- $uli dintre prini resping ideea introducerii unor ase$enea !or$e
alternati9e de organizare+ Ei apreciaz c Raia nu mai e coal/ acolo nu mai nva nici attM-
Li aa vin aproape la %r %recven pentru c nu avem cu ce # i trimetem la coalM
*inter9iu de grup prini ro$i- localitatea Mihail Hoglniceanu- ;udeul Constana1 i c
rezultatele ele9ilor 9or !i !oarte sla(e- a9:nd n 9edere c ti$pul acordat pentru pregtirea
leciilor acas este de cele $ai $ulte ori redus- iar condiiile pentru n9at asigurate de ctre
!a$ilie sunt necorespunztoare+ 6e aceea- prinii ar pre!era $ai degra( organizarea colii n
regi$ de se$i-internat- cu acordarea unei $ese de pr:nz i cu organizarea progra$ului de
pregtire a leciilor la coal- dup ore- su( supra9egherea unui personal specializat- care
poate s acorde spri;inul pedagogic de care copiii ro$i au ne9oie+
Pr)iectarea )(ertei curriculare .n >ederea >al)ri(icrii s+eci(icului cultural al etniei
r)/a
(erta curricular a colii poate constitui un alt !actor deter$inant al participrii colare+
?rin re!or$a curricular au !ost introduse n +lanulCcadru de .n>/0nt discipline special
destinate copiilor aparin:nd $inoritilor naionale: Li$(a i literatura $atern i Istoria i
tradiiilor $inoritilor naionale+ 8n unitileNseciile cu predare n li$(a unei $inoriti-
studiul li$(ii $aterne este pre9zut n trunchiul co$un cu o pondere de F-C oreNspt$:n n
clasele I i a II-a i /-. oreNspt$:n la celelalte clase< n unitileNseciile cu predare n
FF
li$(a ro$:n- li$(a $atern este pre9zut ca o(iect de studiu cu o pondere n orarul colar
de /-. oreNspt$:n+ Istoria i tradiiile $inoritilor este cuprins n cadrul curiculu$-ului
la decizia colii la ni9elul claselor a %I-a a %II-a i se studiaz n li$(a $atern+ 6e
ase$enea- regle$entrile pre9d posi(ilitatea ca religia s !ie studiat n li$(ile $inoritilor
naionale+ ?e l:ng orele pre9zute n trunchiul co$un- colile cu populaie aparin:nd
$inoritilor naionale pot aloca- din curriculu/Cul la deci*ia c)lii- ore supli$entare pentru
predarea li$(ii $aterne i a istoriei $inoritilor+
Predarea Li/,ii r)/ani ca li$( $atern de studiu prezint unele caracteristici-
deter$inate de anu$ii !actori *$igraia unor !a$ilii de ro$i de la o localitate la alta pe
parcursul unui an colar- de!icitul de personal didactic cali!icat pentru predarea li$(ii ro$ani
etc+1+ Ca ur$are- regle$entrile conin pre9ederi speci!ice: studiul li$(ii ro$ani poate ncepe
n orice an de studiu sau n orice $o$ent al anului colar- !r condiionarea do$iciliului
sta(il n localitatea respecti9< predarea orelor de li$(a ro$ani poate !i realizat- n lipsa
cadrelor didactice cali!icate- de ctre ro$i a(sol9eni ai liceului< susinerea tezelor i a
eJa$enului de capacitate la li$(a ro$ani este !acultati9 etc+
Curriculu$ propus de progra$ele colare pentru li$(a ro$ani se centreaz pe: dez9oltarea
progresi9 a co$petenelor de co$unicare oral i scris- cunoaterea 9alorilor spirituale ale
etniei ro$a i a(ordarea coninuturilor din perspecti9a interculturalitii+ 2pre deose(ire de
celelalte li$(i $aterne- predarea li$(ii ro$ani n pri$ul an de studiu include nu$ai
o(iecti9ele ce 9izeaz !or$area i dez9oltarea capacitilor de co$unicare oral- scrierea
ncep:nd cu al doilea an de studiu+
8n ulti$ii ani a crescut se$ni!icati9 nu$rul colilor care au inclus n o!erta educaional ore
de li$(a ro$ani+ 6iscuiile de grup realizate cu ele9i i prini de etnia ro$a- precu$ i
inter9iurile cu pro!esorii care predau n colile cu populaia ro$a au artat c eJist opinii
di!erite cu pri9ire la predarea li$(ii ro$ani n coal+
parte dintre persoanele in9estigate au artat o $oti9aie puternic pentru studiul li$(ii
ro$ani- deter$inat at:t de $oti9e intrinseci- c:t i de cauze eJterioare+ ?e de o parte- li$(a
$atern este apreciat ca un ele$ent de!initoriu al identitii etnice+ ?e de alt parte-
cunoaterea li$(ii este considerat o necesitate pentru c asigur o (un co$unicare n cadrul
co$unitii de apartenen sau cu alte co$uniti aparin:nd aceleiai etnii+ piunea pentru
studierea li$(ii ro$ani a !ost eJpri$at at:t de cei care pro9in din co$uniti etnice
co$pacte- care utilizeaz li$(a $atern n !a$ilie- c:t i de cei care utilizeaz cu
preponderen li$(a ro$:n n 9iaa de zi cu zi+
FC
Caseta :1 Inter>iu de @ru+ ele>i r)/i C !ucureti i l)calitatea Mi?ail N)@lniceanu"
-udeul C)nstana
M)derat)r: %-ar plcea dac s-ar n9a la coal li$(a ro$aniK
Ele>i *toi1: 6a+
M)derat)r: Ai a9ut ase$enea ore p:n acu$ la coalK
Ele> 3: A !ost o pro!esoar- dar n9a nu$ai clasa ei+ Acu$ a 9enit o alt doa$n n locul ei- i 9re$ s ne
nscrie$ acolo+
Ele> $: 6a- a !ost !ru$os+ A plecat doa$na acu$+ 6ar a 9rea s $ai !ac- e li$(a noastr+ E di!eren la noi-
sunt $ai $ulte !eluri de ro$i- sunt i ursari- i spoitori- i lingurari] "u ne nelege$ nici ntre noi+ La noi e
!a$ilia de igani ro$anizai i nu se 9or(ete pe ignete prea $ult- dei e !a$ilia de igani< $aic-$ea tie
pe ignete- taic-$eu nu prea- deci nu are de ce s se 9or(easc pe ignete la noi n cas+ 6ar a 9rea s
n9+
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]+]]]]]+
M)derat)r: La tine acas n ce li$( se 9or(eteK
Ele> 9: @ignete $ai $ult+ 6ar 9or(ele igneti sunt ro$:neti $ai $ult]
Ele> :: Eu sunt i ro$:n- i igan- i turc+ La $ine se 9or(ete tot ignete- dar alt!el ca la ei+
M)derat)r: Ar !olosi la ce9a dac ai a9ea ore de li$(a ro$ani K
Ele> ;: 6a- c i acas 9or(i$ $ai $ult li$(a noastr i ar !i o chestie (un+ "e-ar !i uor+ i ne-a$ nelege
$ai (ine+
Caseta ;1 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i C !ucureti i l)calitatea Mi?ail N)@lniceanu"
-udeul C)nstana
M)derat)r: Ce prere ai a9ea du$nea9oastr dac s-ar preda li$(a ro$ani n coalK
Printe 3: "-a !i contra- dac noi sunte$ igani- at:ta ti$p c:t eJist li$(a tre(uie tiut- n9at- $i-ar
plcea] Chiar dac nu 9or(esc corect ignete- cu toate c sunt iganc] La $ine s-a 9or(it aa] i $ai
$ult neleg dec:t s 9or(esc< dac a 9rea s in un dialog nu$ai n li$(a igneasc nu pot- $ai $ult
9or(esc ro$:nete+ i $i-ar !i plcut la r:ndul lor copiii $ei s tie ignete+
Printe $: Eu tiu- dar copiii $ei nu tie+ =nii tie i tre(uie i copiii s tie+
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]+
M)derat)r: 6u$nea9oastr ce prere a9eiK
Printe 9: Eu sunt i ro$:n i igan] Atia sunte$- eu $ $:ndresc c sunt iganc+
Printe :: Mie $i-ar place- pe l:ng copila a n9a i eu din a(ecedarul la sau ce le d- $i-a $(ogi
9oca(ularul $eu ignesc+ 6a- $i-ar place- i $-ar a;uta i pe $ine i pe copil+
6in alt perspecti9- prinii din alte co$uniti apreciaz c studiul li$(ii ro$ani n coal
nu constituie o necesitate+ parte dintre prinii care cunosc li$(a ro$ani i 9or(esc aceast
li$( consider c sunt su!iciente cunotinele acu$ulate de copii n !a$ilie i nu este necesar
ca li$(a ro$ani s de9in un o(iect de studiu n coal< ei cred c nu$ai studiul li$(ii
ro$:ne poate asigura o (un integrare colar i social a copiilor ro$i+ La !el ca i acetia- o
parte dintre prinii din co$unitile n care nu se 9or(ete li$(a ro$ani nu o percep pe
aceasta ca pe un ele$ent de identitate etnic+
FG
Caseta 21 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A l)calitatea Mi?ail N)@lniceanu" -udeul
C)nstanaB l)calitatea Ti@>eni" -udeul Ar@eB l)calitatea Rudrie" -udeul 4)r-
M)derat)r: Ai spus c nu n9a li$(a du$nea9oastr n coal- dar 9-ar con9eni s n9eeK
Printe 3: Ei o tiu li$(a- sunte$ etnie care ti$ li$(a- dar cel $ai corect ar !i s !ie n li$(a ro$:n+ 8ntre
copiii ro$i sunt copii care s-au dat la coal i n-au tiut li$(a ro$:n- ro$:nete n-au tiut s 9or(easc
corect- pentru c au trit doar n cartier+ i le-a !ost greu]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Printe $: >ot ro$:na- c nu ti$ alt li$(] "u ti$ ignete+
Printe 9: 6e-a(ia traduce$ noi li$(a asta ro$:neasc- dar s $ai n9ee alt li$(+++ ignete+
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Printe :: 6e ce s n9ee li$(a igneascK Li$(a ro$:n- doa$nc ?i- nu nelege$ ce zice+ "oi at:t c
9or(i$ cu - dar nu 9or(i$ ignete+
Chiar i o parte dintre cadrele didactice apreciaz c studiul li$(ii ro$ani nu este o necesitate
n co$unitile n care aceasta nu este utilizat n !a$ilie i cred c introducerea orelor de
li$(a ro$ani nu ar !ace dec:t s aglo$ereze orarul copiilor ro$i+
Alturi de predarea li$(ii ro$ani- colile cu populaie ro$a au inclus n progra$- ncep:nd
cu anul colar ,GGG-'EEE- ore de Ist)ria i tradiiile /in)ritii r)/il)r+ >e$ele pre9zute
n progra$a colar au ca o(iecti9e: cunoaterea ade9rului istoric pri9ind etnia ro$a i a
speci!icului relaiilor ro$ilor din spaiul ro$:nesc cu populaia $a;oritar- pro$o9area
ncrederii i respectului la ni9el inter-etnic- 9alori!icarea surselor docu$entare i etnogra!ice
re!eritoare la trecutul $inoritii ro$a+
Interesul pentru aceast $aterie de studiu este destul de ridicat at:t n r:ndul ele9ilor ro$i- c:t
i al prinilor acestora: L# tim i noi cum ne$am n#cut ca naie/ cum a %o#t nainte/ de unde
venim...M/ Lne mai pove#tete mama/ tata/ dar degeaba/ nu e ca la ore/ unde a%li mult mai
multeM *inter9iu de grup ele9i ro$i- localitatea %:lcele- ;udeul Co9asna1+ 6e ase$enea-
pro!esorii care predau n coli cu copii de etnia ro$a consider c orele de istoria i tradiiile
$inoritii ro$ilor sunt necesare pentru c asigur Rlegiti$areaM identitii etnice i i a;ut pe
copii s capete $ai $ult ncredere n capacitile lor+
=n alt aspect i$portant din perspecti9a o!ertei curriculare a colilor cu populaie de etnia
ro$a- considerat a !i un puternic !actor $oti9aional pentru participarea la coal a copiilor-
este cel re!eritor la asi@urarea unei /ini/e +r)(esi)nali*ri1 6iscuiile de grup au
identi!icat $ai $ulte posi(iliti de realizare a unei $ini$e pro!esionalizri pentru aceast
populaie colar:
- organizarea de coli pro!esionale sau de ucenici pe l:ng colile generale care au populaia
ro$a<
CE
- realizarea unei pre-pro!esionalizri prin introducerea unor pachete opionale n
curriculu$-ul la decizia colii la ni9elul claselor a %II-a a II-a *ciclul de o(ser9are i
orientare1- n condiiile generalizrii n9$:ntului o(ligatoriu la G ani+
?ro!esorii i prinii propun ca- acolo unde co$unitile de ro$i practic nc $eseriile lor
tradiionale- acestea s !ie adaptate la conteJtul actual al pieei $uncii i incluse n
curriculu$-ul colar< aceast opiune asigur posi(ilitatea 9alori!icrii co$petenelor pe care
copiii ro$i le-au do(:ndit de;a n $ediul !a$ilial+ 6e ase$enea- se propune dez9oltarea unor
pachete opionale centrate pe pro!esionalizarea n $eserii cerute pe piaa local a $uncii+
2e consider c asigurarea unei $ini$e pro!esionalizri a ele9ilor de etnia ro$a n cadrul
n9$:ntului o(ligatoriu sau pe l:ng colile generale este !oarte necesar- n condiiile n
care $a;oritatea !a$iliilor acestora au condiii socio-econo$ice precare i nu pot susine
!inanciar continuarea studiilor+ ?e l:ng 9alori!icarea speci!icului cultural al etniei ro$a-
aceast o!ert a colii sporete ansele de integrare socio-pro!esional a copiilor ro$i i
de9ine- ast!el- $oti9aie pentru participarea la educaie a acestora+
r@ani*area de acti>iti eDtrac)lare
Acti9itilor eJtracolare li se atri(uie- n general- puternice 9alene educati9e< acestea
constituie !or$e de organizare alternati9e la lecia clasic- n care se pot a(orda te$e noi i se
pot organiza noi tipuri de acti9iti cu ele9ii+ rganizarea de acti9iti eJtracolare destinate
copiilor ro$i sau care s i i$plice i pe acetia- n co$un cu copii de alte etnii- constituie o
$odalitate e!icient de educaie intercultural- de atragere ctre coal i de i$plicare a
copiilor- precu$ i a prinilor acestora+
La ni9elul Ministerului Educaiei i Cercetrii au !ost dez9oltate progra$e naionale de
acti9iti eJtracolare pentru ro$i- n cola(orare cu "7-uri: ta(ere de li$(a ro$ani- ta(ere
de educaie intercultural- concursuri naionale de li$(a ro$ani+
6iscuiile de grup realizate n cadrul cercetrii de !a au e9ideniat !aptul c la ni9elul $ultor
coli in9estigate au !ost organizate acti9iti eJtracolare cu copiii ro$i eJcursii- 9izite-
ta(ere- concursuri de o(iceiuri i tradiii- ser(ri- cercuri colare- schi$(uri de eJperien cu
alte coli care au ele9i de etnia ro$a etc+ cu spri;inul !inanciar al autoritilor locale sau al
di!eritelor "7-uri+ Aceste acti9iti au i$plicat deseori i !a$iliile copiilor+
6e $ulte ori ns- acti9itile eJtracolare se rezu$ la ser(rile de s!:rit de an sau cele
organizate cu ocazia di!eritelor sr(tori+ rganizarea de 9izite i eJcursii este $ai di!icil n
condiiile n care resursele (ugetare ale colilor sunt reduse- iar situaia $aterial a !a$iliilor
de ro$i nu le per$ite acestora acordarea de spri;in !inanciar copiilor pentru a participa la
aceste acti9iti+ La aceste aspecte se adaug i na9etis$ul unora dintre cadrele didactice- care
C,
nu r$:n n coal dup orele de curs i nu au ti$pul necesar pentru a organiza i alte tipuri
de acti9iti cu copiii+
rganizarea de acti9iti eJtracolare a !ost apreciat poziti9 de copii- precu$ i de prini+
Chiar dac la nceput unii dintre prini au $ani!estat anu$ite rezer9e !a de organizarea
unor acti9iti *de eJe$plu- tri$iterea copiilor n ta(ere- nensoii de cine9a din !a$ilie1- ei
au contientizat i$portana acestora pentru integrarea copiilor n colecti9ul colii+ Muli dintre
ei au declarat c aceste e9eni$ente sunt singurele anse ale copiilor de a iei din co$unitate-
de a 9edea i alte locuri- de a a9ea i alte eJperiene educaionale dec:t cele din cadrul colii+
Cadrele didactice consider c acti9itile eJtracolare sunt oportuniti pentru realizarea unei
educaii interculturale a copiilor i pentru 9alorizarea altor co$petene dec:t cele solicitate n
cadrul leciilor *de eJe$plu- talentul artistic al copiilor ro$i1+ 6e ase$enea- declar c
participarea copiilor ro$i la aceste acti9iti are ca i$pact a$eliorarea relaiilor cu ceilali
copii- o $ai (un adaptare la etosul colar- precu$ i creterea $oti9aiei acestora pentru
n9are+ 6e aceea- este susinut i$portana organizrii unor ast!el de acti9iti i necesitatea
i$plicrii copiilor ro$i n cadrul acestora+
Caseta 81 Inter>iu +r)(es)ri C l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
M)derat)r: 8n a!ar de achiziia de cunotine- credei c ar tre(ui s !ie 9alorizate i alte co$petene-
deprinderi ale copiilorK
Pr)(es)r: %-a$ 9or(it de $icul actor] sunt copii ro$i care do9edesc $ult talent+ Cred c ar tre(ui s eJiste
$ai $ulte acti9iti eJtracolare pentru ei+ "oi- ca pro!esori- descoperi$ talentul- dar tre(uie s l i
dez9olt$- chiar s-l orient$ n 9iitor+ Ei Ycopiii ro$iZ c:nt !oarte !ru$os- danseaz] ncearc ast!el s i
eJpri$e personalitatea+ i tre(uie s ine$ sea$a de asta]
De*>)ltarea unei )(erte educai)nale +entru +rinii r)/i
Alturi de o!erta educaional adresat populaiei de 9:rst colar- dez9oltarea unor
progra$e pentru prinii ro$i reprezint o $odalitate e!icient de cretere a interesului pentru
educaie i- i$plicit- de cretere a participrii colare a copiilor+
6iscuiile de grup cu prinii ro$i au e9ideniat !aptul c cea $ai $are parte dintre acetia
contientizeaz i$portana educaiei i ar dori s participe la progra$e de educaie special
destinate lor: L1u nu tiu # cite#c/ dac n$am apucat de copilJ ,mi pare tare ruJA vrea
# vin la coal # nv i eu/ mi$ar plcea i m$ar a-uta mult n via. Drebuie # tiu i eu i
trebuie i copiii mei # tie+M *inter9iu de grup prini ro$i 4ucureti1+
colile care au organizat progra$e educaionale pentru prini *progra$e de al!a(etizare-
educaie pentru sntate- educaie ci9ic etc+1 au (ene!iciat n $a;oritatea cazurilor de
!inanare din surse eJtra(ugetare: "7-uri- progra$e internaionale etc+ Mult $ai puine au
!ost cazurile n care colile au a9ut propria iniiati9 de organizare a unor ase$enea progra$e-
C'
dei cadrele didactice recunosc !aptul c ni9elul redus de instruire al prinilor i atitudinea
rezer9at a acestora !a de siste$ul !or$al de educaie sunt printre cauzele principale ale
insuccesului colar al copiilor ro$i+
Asi@urarea de cadre didactice de etnia r)/aK>)r,it)are de li/,a r)/ani .n c)lile cu
ele>i r)/i
=n alt aspect al o!ertei educaionale care in!lueneaz participarea colar a copiilor ro$i este
ncadrarea colilor care cuprind ele9i ro$i cu cadre didactice de etnia ro$a sau 9or(itoare de
li$(a ro$ani+ Msurile de politic educaional n do$eniu ncura;eaz !or$area de personal
didactic cali!icat din r:ndul etniei ro$a i ncadrarea acestora n coli cu pondere ridicat de
ele9i ro$i+
Muli dintre $anagerii colari i pro!esorii din colile cuprinse n cercetare au su(liniat
i$portana ncadrrii de personal cali!icat de etnia ro$a sau care s cunoasc li$(a ro$ani+
Aceast $sur se i$pune $ai ales n n9$:ntul precolar i n ciclul pri$ar- pentru a-i
a;uta pe copii s depeasc di!icultile de n9are generate de necunoaterea li$(ii ro$:ne+
6e ase$enea- se apreciaz c pro!esorii care pro9in din aceeai etnie cu copiii sunt $ai
apropiai de acetia- reuesc s neleag $ai (ine pro(le$ele generate de !aptul c pro9in din
culturi di!erite de cea $a;oritar- iar copiii ro$i regsesc n acetia $odele de reuit n 9ia+
Caseta <1 Inter>iu +r)(es)ri C l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Pr)(es)r 3: Categoric copiii l-ar considera de-al lor i rceala- distana !a de coal s-ar $icora+ 8n plus- ar !i
un eJcelent $odel pentru co$unitatea ro$a n ceea ce pri9ete succesul in9estiiei n educaie+
Pr)(es)r $: Eu a$ un coleg pro!esor care este ro$ i ele9ii au un deose(it respect pentru el+ 8ncearc s-l i$ite-
s gseasc un $odel pe care s l ur$eze pentru c sunt la 9:rsta la care au ne9oie de $odele+
>otui- unii prini ro$i pun su( se$nul ndoielii autoritatea pe care ar a9ea-o pro!esorii ro$i
n !aa copiilor aparin:nd aceleiai etnii: L1u cred c ar %i mai ri bieii notri dac
pro%e#orul ar %i rom. Ar zice Ke igan de$al no#truL i i$ar #ri n capJ Au tiu dac ar mai
e'i#ta re#pectul elev$nvtor care trebuie # e'i#te. Ar %i mai greu pentru c e unul de$ai
notriM *inter9iu de grup prini- localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1.
\
\ \
6atele prezentate $ai sus conduc la concluzia c o!erta educaional a colii- su( toate
aspectele sale !or$e de organizare a procesului de n9$:nt- curriculu$- acti9iti
eJtracolare- cadre didactice- progra$e pentru prini etc+ reprezint unul dintre principalii
deter$inani ai participrii la educaie a copiilor ro$i prin !aptul c dez9olt $oti9aia pentru
C/
n9are- 9alori!ic speci!icul cultural al etniei ro$a i asigur pre$isele integrrii socio-
pro!esionale a acestora+
C.
:1$131:1 Et)s c)lar
Cercetrile din ulti$ele decenii n do$eniul sociologiei educaiei au pus su( se$nul
incertitudinii interpretrile unidi$ensionale i $ecaniciste pri9ind in!luena !actorilor de
$ediu !a$ilial sau colar asupra reuitei colare a ele9ilor+ Ast!el- nc din anii CE- o serie de
analize co$parati9e asupra siste$elor educati9e aduceau n discuie unele paradoJuri pri9ind
raportul dintre originea social a ele9ilor i in!luenele $ediului colar- pe de o parte i
succesul colar al acestora- pe de alta *CherVaoui- M+1+ 2e constata- de pild- c spri;inul
pedagogic supli$entar acordat ele9ilor pro9enind din $edii sociale de!a9orizate- prin si$pla
sporire a nu$rului de ore de curs- nu conduce n $od auto$at la a$eliorarea per!or$anelor
colare ale acestora+ 6e ase$enea- contrar opiniilor co$une la ni9elul co$unitii tiini!ice
con!or$ crora siste$ele educati9e puternic selecti9e a9anta;eaz ele9ii pro9enind din clase
sociale !a9orizate- datele o(inute prin analize co$parati9e de$onstrau c- n !apt- cu c:t un
siste$ educati9 este $ai selecti9- cu at:t ele9ii pro9enind din $edii sociale deza9anta;ate au
$ai $ulte anse de succes+
Ase$enea paradoJuri au sti$ulat interesul pentru cercetri care au apro!undat analizele
pri9ind !actorii de in!luen colar asupra rezultatelor ele9ilor- eJtinz:nd s!era de in9estigaie
de la !actori o(iecti9i- o(ser9a(ili i $sura(ili *ni9elul co$petenelor acade$ice i
pedagogice ale pro!esorilor- resursele $ateriale ale colii- o!erta curricular etc+1 la ele$ente
i$plicite i su(iecti9e ce in de cultura i cli$atul organizaiei colare+ Cercetrile au artat
c- dei $ai greu o(ser9a(ili i $ai di!icil de in9estigat- aceti !actori de natur su(iecti9 ce
in de 9alorile- credinele i $odelele de co$porta$ent pro$o9ate n organizaia colar au o
in!luen cel puin la !el de i$portant ca oricare dintre celelalte categorii !actori+
2tudii de dat $ai recent pri9ind coala ca organizaie social care Ln9a i produce
n9areM- precu$ i analizele sociologice de !actur interpretati9 asupra $ediului colar au
de$onstrat c relaiile care se sta(ilesc ntre $e$(rii organizaiei colare *ele9i- pro!esori-
directori- prini etc+1- prin natura i $odul personal de raportare a !iecruia la 9alorile-
nor$ele i credinele $prtite- creeaz un uni9ers su(iecti9- o at$os!er a!ecti9 i inter-
relaional aparte ce con!er identitate !iecrei organizaii colare- contri(uind la construirea
et)sului c)lar+ ?rin etos colar nelege$- ast!el- gradul n care $e$(rii organizaiei Lader
la cultura colii- $prtesc credinele- con9ingerile- nor$ele- $odelele de co$porta$ent i
9alorile acesteiaM+ Etosul organizaiei colare se $ani!est prin Lsensurile i se$ni!icaiile
su(iecti9e pe care $e$(rii organizaiei le con!er di!eritelor aspecte i situaii cu care se
con!runt n 9iaa cotidian a organizaieM *?un- E+1+
6ei studiul de !a nu i-a propus n $od eJplicit o analiz siste$atic a relaiei dintre etosul
colar i !eno$enele de a(andon i neparticipare- instru$entele de natur calitati9 *inter9iuri
C0
indi9iduale i de grup1 utilizate n in9estigaie au per$is e9idenierea unor aspecte legate de
percepiile i reprezentrile ele9ilor ro$i- prinilor- pro!esorilor- directorilor pri9ind
at$os!era- tririle i nor$ele- cultura i speci!icul organizaiei colare din care !ac parte+
?ornind de la ipoteza c etosul colar- prin natura sa- reprezint unul dintre !actorii care
!a9orizeaz succesul colar sau- n asociere cu !actori de aciune negati9- genereaz eecul
ele9ilor- 9o$ ncerca s identi!ic$ n continuare c:te9a aspecte care de!inesc cultura i
cli$atul colilor cuprinse n in9estigaie i $odul n care acestea in!lueneaz participarea la
educaie a ele9ilor ro$i+
Cultura c)lii
8n interpretarea aspectelor re!eritoare la cultura colar care pot in!luena participarea copiilor
ro$i la educaie a$ optat pentru un $odel $ultini9elar de analiz care a ur$rit identi!icarea
ur$toarelor co$ponente:
- presupoziii de (az ale culturii colare<
- 9alorile culturii colare<
- nor$ele culturii colare+
Presu+)*iiile de ,a* ale culturii c)lare
?resupoziiile culturii colare se construiesc pe (aza reprezentrilor $e$(rilor organizaiei
*pro!esori- ele9i- prini etc+1 pri9ind rolul colii i al educaiei n depirea (arierelor socio-
culturale i n !a9orizarea $o(ilitii sociale- a credinelor pri9ind in!luena originii etnice
asupra e9oluiei colare a ele9ilor etc+ 6in analiza inter9iurilor realizate cu principalii actori ai
instituiilor colare in9estigate au !ost identi!icate o serie de percepii i reprezentri cu pri9ire
la presupoziiile !unda$entale pe care se nte$eiaz cultura colar- at:t din perspecti9a
pro!esorilor- c:t i a prinilor i ele9ilor ro$i+
8n cele $ai $ulte cazuri- cadrele didactice au o 9iziune opti$ist pri9ind aciunea poziti9 a
educaiei i a colii n dez9oltarea personalitii ele9ilor+ Ei cred n Lnatura (unM a copilului
i n capacitile indi9iduale ale ele9ilor- indi!erent de originea etnic a acestora+ 2e constat-
ns- i un oarecare !atalis$ i un senti$ent de !rustrare al cadrelor didactice n raport cu
i$posi(ilitatea colii de a co$pensa prin educaie situaia de de!a9orizare econo$ic i
social a copiilor pro9enind din !a$ilii srace+ ?ro!esorii consider c succesul colar al
ele9ilor depinde n (un $sur de spri;inul acordat n !a$ilie- de calitatea ti$pului destinat
studiului indi9idual acas- de interesul prinilor pentru educaia copiilor+ 6e $ulte ori-
pro!esorii cred c e!ortul lor pedagogic este zdrnicit de lipsa unui spri;in $ai acti9 al
!a$iliei n educaia copilului+
C3
Caseta 31 Inter>iu +r)(es)ri A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Pr)(es)r: Copii ro$i au caliti surprinztoare+ C:nt la instru$ente- au o $are inteligen practic]++
Caseta $1 Inter>iu .n>t)r A l)calitatea Ti@>eni" -udeul Ar@e
Pr)(es)r 3: Ei *copii ro$i1 nu pot s n9ee (unele $aniere- nor$ele de co$portare n societate at:ta 9re$e
c:t $ediul lor !a$ilial este 9iciat+ "u este 9iciat din lips de dragoste- i iu(esc copiii- dar este 9iciat din lipsa
resurselor $ateriale- e!ecti9 - a hranei- a $(rc$intei- a condiiilor de locuit+
Pr)(es)r $: Cred c- de !apt- n per$anen ei 9in la coal ne$:ncai+ Ce s $ai n9ee un copil dac e
ne$:ncatKcc
8n general- prinii ele9ilor ro$i apreciaz educaia $ai ales din perspecti9a 9alorii
instru$entale a acesteia: prin coal poi do(:ndi anu$ite cunotine i a(iliti pentru a te
descurca n 9ia- pentru a a9ea un loc de $unc- pentru a a9ea un 9enit care s-i asigure
eJistena+ 8n $ai puine cazuri prinii percep educaia ca pe o ans de reuit i $o(ilitate
social+ >otui- cei $ai $uli dintre prinii ro$i care nu au a9ut acces la educaie n copilrie
i eJpri$ regretul pentru c Lnu au trecut prin coalM i chiar sunt deschii la propuneri
pri9ind progra$e de al!a(etizare i educaie adresate adulilor- do9edind ast!el un ni9el ridicat
de ncredere n rolul educaiei+
Caseta 91 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A l)calitatea Mi?ail N)@lniceanu" -udeul
C)nstana
M)derat)r: Ce prere a9ei- !olosete coala la ce9a n 9iaK
Printe: 6a- n pri$ul r:nd la citit+ 2unt !il$e i tre(uie s neleag+ Ai carte ai parte- noi nu 9re$ s !ie
nec;ii copii notri cu$ sunte$ noi+
M)derat)r: i este coala o ans pentru eiK
Printe: 6a- dac au carte+
M)derat)r: 6ar dac s-ar organiza la coal nite cursuri pentru du$nea9oastr s 9 n9ee s citii- ai 9eniK
Mai /uli +rini *n cor/ aprobator1: 6a- sigurc "ou ne placec
Ele9ii ro$i cuprini n in9estigaie $prtesc n $are parte ideile prinilor sau ale cadrelor
didactice pri9ind rolul educaiei+ Ast!el- nici unul dintre ele9ii ro$i inter9ie9ai nu a pus la
ndoial i$portana colii- dar argu$entele lor oscileaz de la cele de tip instru$ental *s tie
s !ac cu$prturi- s citeasc la tele9izor- s scrie o scrisoare din ar$at- s poat do(:ndi
per$is de conducere auto etc+1 la argu$ente cu nalt 9aloare $oti9ant pentru n9are:
educaia i 9a a;uta Ls de9in oa$eniM- Ls cunoasc lu$ea i oa$eniiM- Ls i schi$(e
9iaaM+
Caseta : 1 Inter>iu de @ru+ ele>i r)/i A l)calitatea Ti@>eni" -udeul Ar@e
CF
Ele> 3: Mie $i place s 9in la coal ca s n9 i s $ !ac ce9a $are]>ractorist- poliai]
Ele> $: E (ine s !aci coala ca s poi s c:tigi (ani+
M)derat)r: % este !olositor ce n9ai la coalK
Ele> 9: C:nd eti $are- poi s $ergi la ser9iciu- dac ai !cut coal+ tii s scrii- s citeti+ 6ac nu tii- te
ntrea( cine9a ]ne !ace$ de ruine+
Caseta ; 1 Inter>iu de @ru+ ele>i r)/i A l)calitatea Mi?ail N)@lniceanu" -udeul
C)nstanaB l)calitatea V0lcele" -udeul C)>asna
M)derat)r: La ce 9 !olosete dac 9enii la coalK
Ele> 3: coala ne pregtete s !i$ oa$eni]ca s a;ungi un pro!esor- ce9a- s tii s te iscleti- s scrii- s
citeti]
Ele> $: s pute$ $erge la ser9iciu]
]]]]]]]++]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]+
Ele>: coala e (un la $ulte- oric:nd ai ne9oie+ Ai carte- ai parte+
2e poate a!ir$a- !r intenia i posi(ilitatea de a generaliza- c presupoziiile care stau la (aza
culturii organizaiilor colare in9estigate creeaz pre$ise pentru un etos poziti9- $oti9ant
pentru participare i n9are+ ?rincipalele li$itri ale ncrederii actorilor in9estigai n puterea
educaiei se regsesc la ni9elul condiionrilor de natur econo$ic ale reuitei colare i nu
al celor ce in de originea etnic a ele9ilor+ Ast!el- presupoziia c educaia de9ine inoperant
n !aa acestor tipuri de condiionri poate constitui un !actor de$oti9ant i !rustrant- at:t
pentru prini i ele9i- c:t i pentru acti9itatea cadrelor didactice- cu e!ecte negati9e n planul
reuitei colare a ele9ilor+
Val)rile culturii c)lare
Lu:nd n considerare !aptul c in9estigaia de !a nu a a9ut n 9edere n $od intenionat i
eJplicit identi!icarea tipurilor de 9alori pro$o9ate de organizaiile colare cuprinse n
cercetare i nu a utilizat o $etodologie speci!ic n acest sens- ne 9o$ li$ita la analiza
$odului n care actorii inter9ie9ai se raporteaz la ur$toarele tipuri de 9alori: e@alitatea .n
educaie i res+ectul (a de cultura r)/il)r+ Argu$entele acestei opiuni sunt: rele9ana
pentru te$atica studiului i !rec9ena relati9 ridicat a discuiilor re!eritoare la aceste 9alori-
n cadrul inter9iurile realizate+
8n cele $ai $ulte cazuri- at:t pentru cadrele didactice in9estigate- c:t i pentru prini-
egalitatea n educaie presupune: o!ert curricular co$un pentru toii ele9ii- coli i clase
$iJte- $etodologii pedagogice nedi!ereniate- o(iecti9itate n e9aluarea co$petenelor+ 6in
dorina accentuat de a e9ita discri$inarea i segregaionis$ul *!eno$ene prezente- $ai $ult
sau $ai puin- la ni9el social1 actorii inter9ie9ai pun se$nul egalitii ntre trata$entul
nedi!ereniat i cel nondiscri$inati9+ Ast!el- pentru cei $ai $uli dintre prinii ro$i- o coal
special destinat copiilor ro$i- cu pro!esori pro9enind din r:ndul etniei- cu o!ert di!ereniat
reprezint n $od e9ident o surs de discri$inare i nclcare a egalitii n educaie: L!ac le
CC
dm o educaie trebuie # le dm ca lumeaM !ac trie#c toi n acelai loc/ copiii trebuie #
%ie tratai la %elM ;nde trie#c Ncopiii romniO: !oar ntre iganiMJ AuM Doi #unt copiiM !ac
ar %i o coal de igani i educaia ar %i alta i nu ne$ar conveniJ 1 mai bun educaia n
#ituaia a#taM B *inter9iu de grup prini ro$i - localitatea M+ Hoglniceanu- ;udeul
Constana1+
#espectul pentru cultura i tradiiile ro$ilor reprezint- n opinia celor inter9ie9ai- $ai
cur:nd- o 9aloare intrinsec- creia tre(uie s i se acorde atenie ca oricrei alte 9alori ce ine
de identitatea indi9idual sau colecti9+ 6ei consider interesant ideea ca ele9ii ro$i s
studieze n coal li$(a- istoria i tradiiile etniei ro$ilor- at:t prinii i ele9ii- c:t i cadrele
didactice nu pri9esc aceast opiune n ter$enii respectrii unui drept ce st la (aza egalitii
n educaie+ Cadrele didactice cred c ar !i util studierea li$(ii i culturii de origine- dar
opineaz c o ase$enea $sur nu 9a in!luena n $od hotr:tor participarea colar sau
rezultatele ele9ilor ro$i+ parte dintre prini i eJpri$ interesul pentru studiul li$(ii i
istoriei ro$ilor ca o ans a ren9ierii tradiiilor de care ei nii s-au ndeprtat de-a lungul
ti$pului< este- $ai ales- cazul !a$iliilor de ro$i care locuiesc n $ediul ur(an i care nu $ai
cunosc li$(a ro$ani: L6ie mi$ar plceaM 3e lng copila a nva i eu din abecedarul la
#au ce le d/ mi$a mbogi vocabularul meu igne#cM *inter9iu de grup prini ro$i -
4ucureti1+
2e poate constata c- cel puin la ni9el declarati9- n ceea ce pri9ete raportarea la 9alorile de
egalitate n educaie i respect pentru cultura $inoritii ro$ilor- eJist un ni9el nalt al
etosului organizaiilor colare in9estigate+ Ast!el- at:t prinii i ele9ii- c:t i pro!esorii neleg
egalitatea n educaie ca trata$ent nedi!ereniat al ele9ilor- pornind de la pre$isa c nu eJist
di!erene ntre ele9i din perspecti9a originii etnice a acestora+ 6i9ersi!icarea o!ertei
educaionale prin introducerea studiului li$(ii i istoriei ro$ilor este apreciat poziti9- n
general- !r a considera o ase$enea $sur ca pe un drept !unda$ental pentru asigurarea
egalitii n educaie+ 8n consecin- nici e!orturile colii- i nici solicitrile prinilor nu sunt
at:t de insistente nc:t s se procedeze la generalizarea studierii li$(ii i istoriei ro$ilor n
toate colile n care se gsesc ele9i de etnie ro$a+
N)r/ele culturii c)lare
8nelese drept ansa$(lu de reguli i ateptri pe (aza crora se $ani!est co$porta$entul
$e$(rilor unei organizaii- nor$ele reprezint cele $ai o(ser9a(ile i $ai concrete eJpresii
ale culturii colare+ =ni9ersul colar este regle$entat- n esen- pe (aza a dou tipuri de
nor$e *?un- E+1:
- n)r/e institui)nale *!or$ale sau eJplicite1 cuprinse n legi- docu$ente i
regle$entri o!iciale pri9ind organizarea i !uncionarea siste$ului de
n9$:nt i a instituiilor colare<
CG
- n)r/e c)nsensuale *predo$inant in!or$ale sau i$plicite1- rezultat al
negocierii ntre pro!esori-ele9i-prini pri9ind organizarea intern a colii i
co$porta$entul dezira(il al $e$(rilor n organizaie+
A$ considerat rele9ant pentru te$a de !a relaia dintre tipurile de nor$e $enionate i
i$pactul acestora asupra etosului prezent la ni9elul instituiilor in9estigate- pornind de la
analiza ur$toarelor eJe$ple de regle$entri instituionale:
EDe/+lul nr13
Acordarea alocaiei prin unitatea de nvmnt e#te condiionat de %recvena la coal a
elevilor. 9a un numr de ab#ene mai mare dect cel prevzut prin lege/ cadrele didactice au
dreptul # #i#teze acordarea alocaiei. Dot cadrele didactice #unt n m#ur # motiveze
ab#enele elevilor/ n m#ura n care acetia prezint #cutire medical #au #unt reinui de
prini pentru evenimente deo#ebite n %amilie.
Iniiat la ni9el de siste$ ca o $sur de sti$ulare a participrii la educaie- acordarea
alocaiei prin inter$ediul colii a generat- prin punerea ei n aplicare- o serie de e!ecte- at:t n
plan social- c:t i la ni9elul nor$ati9itii instituiei colare+ ?entru $ulte !a$ilii srace-
inclusi9 a celor de ro$i- alocaia a reprezentat singura surs de 9enit+ Constituind- n ulti$
instan- o $oti9aie eJtrinsec su!icient de puternic pentru unele !a$ilii a!late n di!icultate
de a-i tri$ite copiii la coal- acordarea alocaiei a reprezentat ns un su(iect i$portant de
disput ntre pro!esori- ele9i i prini+ ?e de o parte- prinii copiilor care depeau pragul
$aJi$ ad$is de a(sene ne$oti9ate se considerau !rustrai de sistarea alocaiei- ncerc:nd s
gseasc soluii pentru a con9inge cadrele didactice s se$neze docu$entele necesare
ridicrii acesteia+ ?e de alt parte- cadrele didactice contientizau i$portana acestui 9enit
pentru !a$iliile copiilor care a9eau !rec9ena redus- !apt care !cea di!icil decizia de a (loca
acordarea alocaiei+
#ezol9area acestor situaii con!lictuale i-au gsit- uneori- rezol9area prin negocierea unor
nor$e consensuale ntre $e$(rii organizaiei colare+ Ast!el- s-a constatat c a(senteis$ul
LcalculatM la li$ita $aJi$ ad$is de a(sene p:n la care se acord alocaia a de9enit o
practic n cazul unor ele9i+ 6e $ulte ori- aceast situaie reprezint- de !apt- o !or$ $ascat
de a(andon colar+ alt practic des nt:lnit pentru $oti9area a(senelor este cea a
docu$entelor de scutire $edical- a cror 9eridicitate este Ltrecut cu 9edereaM de ctre
cadrele didactice+
Caseta 21 Inter>iu +r)(es)r C !ucureti
+erat)r: Copiii ro$i lipsesc $ai $ult co$parati9 cu cei ro$:niK
GE
Pr)(es)r: 6a- dar sunt ca$ la !el- ei au totui preponderen+
+erat)r: 6e o(icei- i $oti9eaz a(seneleK Cu$K Care sunt $oti9ele pe care le in9ocK
Pr)(es)r: "u prea+ Moti9aiile sunt oricu$+ Au dreptul la 0 zile pe an pentru e9eni$ente deose(ite n !a$ilie+
?rintele !ace un (ilet ctre diriginte- se$nat de printe+ 6ar sunt scutirile $edicale+++
+erat)r: Le utilizeaz !rec9entK
Pr)(es)r: "u pot 9eri!icac Eu 9d para!a $edicului ca diriginte- 9d data- i dac nu e retroacti9- e n ordine+
"u pot s !ac anchete+ A9e$ o coal !oarte grea+ >re(uie s !ace$ i predare- i pe ddaca- i pe preotul+ Ei
9in de $ulte ori s se descarce datorit necazurilor din !a$ilie+ 2cutirile nu le pot 9eri!ica+++
Caseta 81 Inter>iu +r)(es)r A l)calitatea Mi?ail N)@lniceanu" -udeul C)nstana
Pr)(es)r: noi- !iind un colecti9 t:nr- i ascult$+ Mai ales c ei au pro(le$e ] i chiar cu CEC-urile pentru
alocaie] sunt pus n situaia s-i nde$n s $earg la $edic pentru a-i scoate o ade9erin $edical pentru
a nu pierde acei (nui ] "u sunte$ reci n relaia cu ei+
Lu:nd n considerare e!ectele sociale ale neacordrii alocaiei- cadrele didactice se 9d ast!el
ne9oite s instituie unele nor$e i$plicite atunci c:nd tre(uie s ia o ase$enea decizie+ 6in
pcate- instituirea unor ase$enea nor$e nescrise nu stau la (aza unui etos poziti9- sti$ulator
pentru participarea e!ecti9 a copiilor ro$i la educaie- ci sunt doar soluii de co$pro$is
te$porar ntre ne9oia de protecie social a !a$iliei i aplicarea unor $suri coerciti9e
legi!erate la ni9el de siste$+
EDe/+lul nr1 $
Gruparea elevilor n clase e#te o decizie ce aparine colii i #e poate realiza pe baza unor
criterii #tabilite de ctre ec5ipa managerial a unitii de nvmnt.
&unda$entat pe ideea unui curriculu$ !leJi(il- care s !aciliteze dez9oltarea personalitii
copilului n con!or$itate cu particularitile sale indi9iduale- studierea unor discipline
opionale reprezint- n sine- o $sur $enit s contri(uie la respectarea principiului
egalitii n educaie+ In9estigaia de !a a identi!icat- ns- unele situaii n care organizarea
unor clase n scopul studierii disciplinelor opionale a condus indirect la segregarea ele9ilor
ro$i n clase separate+ #espect:nd anu$ite criterii de $prire a ele9ilor n clase *de o(icei-
$edia general sau $edia la aria curricular coneJ disciplinei opionale1- au eJistat colecti9e
alctuite eJclusi9 din copii de etnie ro$a+ Alteori- in9oc:nd $oti9ul studierii li$(ii- istoriei i
tradiiilor ro$ilor- ca discipline destinate eJclusi9 copiilor de origine ro$a- unele coli au
constituit clase separate alctuite doar din ele9i ro$i+ Ase$enea situaii au generat reacii
9ehe$ente din partea prinilor+
Caseta <1 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A !ucureti
Printe: ]%reau s 9 spun c aici- n coal- se !ace o $are di!eren+ 6e eJe$plu- eu sunt ro$- dar nu
G,
9reau s !iu ro$- nu 9reau s !ac parte din etnia respecti9- iar d:nsul a (gat /E de igani la o clas+ (tai un
pic domnule director/ de ce ai bgat copilul #ta aici dac nu vrea: Cine vrea/ v rog %rumo# #$l punei la
cla#a re#pectivM Cine nuJ 6e eJe$plu- c:te clase ter$in acu$ clasa a II-aK Cred c sunt 0+ 6in astea 0 au
!cut o di!eren+ 8ntr-una au (gat ,E i ntr-una doi copii rsrii+
Adaptarea la ni9elul colii a unor nor$e instituionale prin pro$o9area unor strategii
$anageriale care conduc i$plicit i in!or$al la !eno$ene de segregare pe criterii etnice
reprezint- n !apt- o situaie cu caracter puternic con!lictual+ Ase$enea nor$e i$plicite-
di!uze i neasu$ate la ni9el declarati9 de ctre cei responsa(ili pot genera un etos colar cu
e!ecte negati9e n planul participrii i al rezultatelor colare ale ele9ilor ro$i+
EDe/+lul nr1 9
=n alt eJe$plu interesant pri9ind nor$ele culturii colare pune n e9iden tendina unor
$e$(ri ai organizaiei de a trans!or$a nor$ele in!or$ale i consensuale n nor$e !or$ale la
ni9elul instituiei colare- n scopul declarat al a$eliorrii calitii acti9itii+ ?ropunerea de
instituionalizare a regulilor de co$porta$ent n coal are- ns- $enirea de a ridica ni9elul
de control !or$al al $ani!estrilor ele9ilor i pro$o9eaz un cli$at autoritar- care nu este
ntotdeauna producti9 i (ene!ic pentru participarea colar a ele9ilor+
Caseta 61 Inter>iu +r)(es)r A !ucureti
+erat)rH Cu$ credei c ar putea !i $(untite relaiile dintre copiii ro$i i cadrele didacticeK
Pr)(es)r: tiu i euK ?ro(a(il c la nceputul anului ar tre(ui s se citeasc un regula$ent n !aa prinilor i
ele9ilor- un regula$ent de co$portare a ele9ilor- de care s ia cunotin i prinii- i pro!esorii+ =nde s
sta(ileasc anu$ite nor$e: nu ai 9oie s n;uri- nu ai 9oie s +++ nu ai 9oie s dac !aci asta eti pedepsit cu
asta+ 6eci- s li se scad nota la purtare- sau alte lucruri care s i usture $ai tare- nu (taie+ 6ar ce9a care s i
trezeasc+ Eu cred c ar $erge $:n n $:n toate lucrurile astea+ A$ 9or(it $ai de9re$e c de liceu ar tre(ui
in!or$ai prinii- !oarte (ine+ La un liceu nu poi a;unge dec:t dac ai $edia ,E la purtare- deci printele liceul
este !oarte (un pentru c asigur asta- asta- dar pentru a a;unge aici el tre(uie s !ac astea- s n9ee at:ta i s nu
ai( nota asta la purtare+ 6eci pentru a nu a9ea $edia la purtare asta- el nu tre(uie s sparg un gea$ sau s !ac
eu tiu ce altce9a+
+erat)rH 6ar sunt ast!el de discuii ntre pro!esori i priniK
Pr)(es)r: "u tiu- $-ai ntre(at ce ar !i 6ar deoca$dat 8n $od sigur sunt dirigini care n $o$entul n
care iau contact cu prinii spun i partea (un a copilului i cea rea i ei ar tre(ui s !ac ce9a pentru a nu se $ai
a;unge la partea rea+ Cu siguran nu sunt pro!esori- de aici- din coal- care s 9rea rul unui ele9+
+erat)rH cola(orare $ai str:ns cu prinii ar putea contri(ui la $(untirea rezultatelor colare i a
co$porta$entului ele9ilorK
Pr)(es)r: 6a- e9entual a!iat unde9a regula$entul c:nd intr printele n coal s 9ad regula$entul acolo+
?entru c de $ulte ori nu prea 9ine prin coal- $car c:nd 9ine s-l 9ad Mai colorat- s atrag atenia
EDist ) cultur c)lar s+eci(ic a ele>il)r r)/iP
G'
Cercetrile de sociologie a educaiei i etno$etodologie pri9ind etosul organizaiei colare au
re$arcat $ani!estarea la ni9elul colii a unor su(tipuri de culturi: cultura $anagerilor- cultura
pro!esorilor i cultura ele9ilor+ Interaciunea dintre acestea- precu$ i gradul de con9ergen
i o$ogenitate ntre di9ersele tipuri de culturi la ni9elul colii con!er dina$ic i unicitate
etosului colar- !ie n sensul unor 9alori e$ergente- de dez9oltare i e9oluie poziti9 a
organizaiei- !ie n direcia crerii unor stri tensionale sau chiar con!lictuale ntre $e$(rii
organizaiei- cu e!ecte negati9e asupra acti9itii colare- n general+
6in perspecti9a studiului de !a- consider$ interesant o analiz succint a culturii c)lare
a ele>il)r r)/i care s o!ere posi(ilitatea identi!icrii unor caracteristici ce constituie
e9entuale cauze- $ai puin o(ser9a(ile- ale neparticiprii sau insuccesului colar al acestora+
8n acest sens- in9estigaia realizat n coli cu ele9i ro$i a per$is ur$toarele o(ser9aii:
8n general- tipul de co$porta$ent i relaiile cu adulii pro$o9at n !a$iliile de
pro9enien sunt $ai per$isi9e i $ai deschise n cazul ele9ilor ro$i+ Ca ur$are- ele9ii
ro$i au tendina de a !i $ai independeni i $ai direci n relaia cu pro!esorii+ Ase$enea
atitudini sunt interpretate uneori ca acte de indisciplin i sunt sancionate n consecin-
aduc:nd pre;udicii i$aginii de sine a ele9ilor- dar i relaiei acestora cu pro!esorii sau
colegii+
2pre deose(ire de cultura colii- care ncura;eaz nc un co$porta$ent docil i
con!or$ist al ele9ilor- copiii ro$i doresc s !ie re$arcai- s li se respecte punctul de
9edere- s !ie 9alorizai+ 8n cazul n care pro!esorii ignor aceste aspecte- ele9ii ro$i i
construiesc strategii de rezisten $potri9a culturii colare- !ie prin co$porta$ente de
supunere aparent- !ie prin $ani!estarea unor atitudini negati9e eJplicite+
Atunci c:nd nt:$pin di!iculti de adaptare la solicitrile de tip acade$ic ale colii- unii
ele9i ro$i apeleaz la strategii de natur a!ecti9- care s i a9anta;eze n aprecierea
per!or$anelor+ Alii 9d- ns- n pro!esori un spri;in a!ecti9 real n rezol9area
pro(le$elor cu care se con!runt n !a$ilie sau coal+
8n unele cazuri- ele9ii ro$i au tendina de a interpreta ca !iind discri$inati9e atitudinile
unor pro!esori- chiar i atunci c:nd co$porta$entul i aprecierile cadrelor didactice
re!eritoare la o situaie dat par s !ie o(iecti9e+ 8n !apt- aceast tendin !uncioneaz ca o
consecin a !eno$enului de etichetare- prezent- $ai $ult sau $ai puin- n unele coli
in9estigate+ =nii ele9i ro$i triesc- ast!el- o stare con!uz- nereuind s disting ade9rata
cauz a aprecierilor negati9e ale pro!esorilor: propriile rezultate sla(e ale acti9itii
colare sau si$plul !apt c este ro$K
G/
Chiar i n interiorul grupului ele9ilor de etnie ro$a se disting dou su(specii de culturi:
a1 cultura celor care au interiorizat 9alorile pro$o9ate de coal i $ani!est un nalt grad
de con!or$is$ la nor$ele colare- n sperana declarat con!or$ creia educaia
reprezint ansa depirii condiiei socio-econo$ice i a reuitei< (1 cultura ele9ilor care
sunt $ai ataai de 9alori i nor$e de co$porta$ent eJterioare colii *!a$ilia de origine-
grupul de prieteni- grupul ele9ilor ro$i de 9:rst $ai $are etc+1 i care se constituie- de
$ulte ori ntr-o cultur anti-coal- asociat cu !eno$ene de neparticipare sau de9ian
co$porta$ental+
Alturi de aceste o(ser9aii- prezent$ n continuare o descriere interesant pri9ind cultura
colar speci!ic a ele9ilor ro$i din perspecti9a cadrelor didactice+
Caseta 3%1 Inter>iu +r)(es)r A l)calitatea Mi?ail N)@lniceanu" -udeul C)nstana
+erat)r: Credei c sunt pro!esori n coal care se poart alt!el cu ele9ii ro$i- doar pentru c aparin acestei
etniiK
Pr)(es)r: Mie nu $i se pare- lor li se pare+ i nu tiu eJact: Bdoamna dirigint/ dar nou ni #e pare c pe ali
copii i trateaz alt%elC ... Bdragii mei/ nivelul vo#tru e mai #czut dect la celelalte cla#e de a I000$a i voi o
tiiC JC#unt cla#e de a I000$a care #unt %oarte bune/ lucreaz #uplimentar/ vin la ore/ #e mani%e#t alt%elC. i
de aici repulsia asta- pentru c te roag dl+ pro!esor s 9ii la ore i dac tu nu 9ii] ?ro(a(il c s-a creat o
(arier ntre ei care e !oarte grea+ Cred c din partea cadrelor didactice ar eJista o $:n ntins+ Ei nu tiu s
a;ung la un consens- $ie aa $i se pare+ i sunt $ai i$pulsi9i- au tendina de a se rsti- de a se $ani!esta $ai
ciudat+ Ceilali- c:nd le atragi atenia- i cer scuze+ #o$ii- nuc B!ar de ce doamn:C Ei- i atunci- sunt
pro!esori care nu tolereaz nc acest co$porta$ent+ Eu ncerc s le eJplic: Bia %ii voi alt%el/ #c5imbai$v voi
atitudinea i i vor #c5imba i pro%e#orii atitudinea.C Muli au neles lucrul acesta- $uli nu+ 2e si$t
nedreptii+
+erat)r: 6u$nea9oastr+ credei c aceasta este nu$ai i$presia lorK
Pr)(es)r: Eu aa cred+ "u cred c a9e$ $oti9e+ >oi locui$ n aceeai localitate+ Eu nu 9d $oti9e+ "iciodat
nu a$ auzit n cancelarie: Bla# c i aa e romC/ Bnu merg la ora a#ta c #unt de romiC. "u tiu ce !ac eJact
ei la or dar i si$t aa ++i nu i neleg+ A$ discutat cu ei+ 2unt pro!esori care chiar in la ei- pentru c sunt
copii sensi(ili- su( toat $asca asta a lor+ %or ei s par $ai duri i $ai interesani- c pro(a(il 9or s ias n
e9iden alt!el- dac nu sunt tratai aa cu$ tre(uie+
Caseta 331 Inter>iu +r)(es)r A !ucureti
+erat)r: Cunoatei cazuri de pro!esori care !ac di!erenieri pe $oti9ul c ele9ii sunt ro$iK
Pr)(es)r: "u- nu cred+ Altce9a e interesant+ A$ a9ut dou cazuri n care anu$ii copii ro$i nu n9au i
a9eau o co$portare care lsa de dorit+ i $-au acuzat. B!omnule pro%e#or/ mie mi dai not mai mic pentru
c #unt romMC 4ineneles c n interior a !ost o iritare !oarte $are- dar dup aceea le-a$ eJplicat c ei sunt
egali n !aa $ea i le-a$ dat eJe$plu: B;ite/ verioara ta e#te e%a cla#ei/ nva bine la englez/ pe cnd tu
nu nvei/ nu eti di#ciplinat/ i m doare c #pui tocmai tu lucrul #ta/ cnd tii %oarte bine c eti #ingura
vinovat/ pentru #ituaia ta. Au e#te cin#tit #$mi #pui aa ceva cnd tii %oarte bine cum m port cu voiMC 2unt
copii care 9or s i ca$u!leze indisciplina prin lucrul sta care $i se pare lipsit de orice !el ]6ar cazurile
astea sunt !oarte rare+ 8n general- ei sunt ;udectori drepi+
G.
6ei datele i scopul in9estigaiei de !a nu au per$is o analiz $ai pro!und a aspectelor ce
in de su(tipurile de culturi colare eJistente la ni9elul instituiilor de n9$:nt in9estigate-
pute$ a!ir$a c ele9ii ro$i $ani!est un set de atitudini i co$porta$ente speci!ice !a de
coal- caracteristici ce se pot constitui ntr-un tip aparte de cultur colar+ Cu siguran-
acest tip de cultur poate !i se$nalat i n cazul unor ele9i care nu aparin etniei ro$a- dar
anu$ite co$porta$ente ce au drept cauz interiorizarea unor LeticheteM de !actur etnic
asociate de LceilaliM ele9ilor ro$i par s capete o anu$it speci!icitate+ &ie c este o cultur
de rezisten- de respingere sau de a!iliere !a de coal- aceasta poate !acilita sau (loca n
$od i$plicit i su(iecti9 succesul colar al ele9ilor- a9:nd- uneori- e!ecte poate $ai
i$portante dec:t alte categorii de !actori $ai uor de identi!icat+
Cli/atul c)lar
Cli$atul reprezint di$ensiunea esenial su(iecti9 a organizaiei colare- !iind o eJpresie
calitati9 a caracteristicilor relaiilor psihosociale dintre $e$(rii si+ #ezultant a
interaciunii dintre $ai $uli !actori de natur structural- instru$ental sau socio-a!ecti9-
cli$atul in!lueneaz calitatea acti9itii pedagogice derulate n coal i- i$plicit-
per!or$anele ele9ilor+ 7radul de $oti9are i $o(ilizare a resurselor u$ane i$plicate i
coeziunea aciunilor acestora n cadrul co$unitii colare reprezint- ast!el- o condiie a unui
cli$at poziti9- cu rol de sti$ulare i !acilitare a succesului colar al ele9ilor+
8n studiul de !a- analiza cli$atului colar a ur$rit- n principal- in9estigarea $odului n
care se sta(ilesc i se dez9olt relaiile dintre actorii organizaiei colare i e!ectele acestora
asupra participrii colare a ele9ilor ro$i+ A$ considerat se$ni!icati9- n acest sens- analiza
a cel puin patru tipuri de interaciuni la ni9elul colii: relaia pro!esori-ele9i< relaiile ntre
ele9i< relaia pro!esori-prini< relaia coal-co$unitate+
Relaia +r)(es)riCele>i
In!or$aiile o(inute n ur$a anchetei au e9ideniat !aptul c- n general- eJist o relaie
se$ni!icati9 ntre co$porta$entul cadrelor didactice n raport cu ele9ii- pe de o parte- i
gradul de ataa$ent al acestora !a de instituia colar- pe de alt parte+ ?ro!esorii
inter9ie9ai declar c sunt contieni de !aptul c acti9itatea didactic ntr-o coal cu ele9i
$a;oritari ro$i este $ai di!icil i solicit co$petene pro!esionale- dar i caliti u$ane
deose(ite+ 6e $ulte ori- cadrele didactice se a!l n situaia de a-i depi atri(uiile strict
pro!esionale- des!ur:nd acti9iti de consiliere- spri;in pedagogic supli$entar sau chiar
a;utorare $aterial a copiilor+ =n ni9el nalt al ataa$entului !a de coal i pro(le$ele ei se
constat $ai ales n cazul colilor $ai $ici din $ediul rural- unde situaia de deza9anta;
socio-econo$ic al !a$iliilor copiilor nu di!er se$ni!icati9 n !uncie de originea etnic a
G0
acestora+ 8n opinia dasclilor- ni9elul ridicat al srciei topete (arierele de natur etnic ntre
copii- pro!esorii percep:nd pro(le$ele ele9ilor ca !iind co$une- indi!erent c acetia sunt
ro$i sau ro$:ni+
Caseta 3$1 Inter>iu +r)(es)ri C l)calitatea Ti@>eni" -udeul Ar@e
Pr)(es)r 3: La noi la coal un cadru didactic tre(uie s !ie $ai nt:i printe i dup aceea pedagog+ Muli
copii 9in di$ineaa la coal suprai- iar eu i ntre( ce s-a nt:$plat+ =nii spun c nu i-au scris te$a pentru
c tata I-a stins lu$ina sau !ratele i-a luat piJul+ 2au 9in copii crora le e !oa$e i !ace$ chet i lu$ p:ine]
Pr)(es)r $: A;utorul nostru pentru copii a;unge p:n la donarea din partea noastr de haine- ncl$inte-
$ateriale pentru ora de a(iliti etc+
Caseta 391 Inter>iu +r)(es)ri A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Pr)(es)r: ]colegii $ei se strduiesc s le insu!le- s le dea anu$ite $odele- s-i consilieze i c:teodat s-i
aline+ Conteaz $ult- pentru c n $o$entul sta se $ai netezesc ca spirite- deci n $sura posi(ilitilor- noi
ncerc$+
+erat)r: Cunoatei cazuri de pro!esori care !ac di!erenieri pe $oti9ul c ele9ii sunt ro$iK
Pr)(es)r: "u- nu cred- realitatea te !ace s de9ii $ai tolerant- sau te duci la alt coal- ori renuni ori stai i
accepi nite lucruri+
Cu toate acestea- at:t ele9ii ro$i- c:t i prinii inter9ie9ai se$naleaz cazuri n care
atitudinea unor cadre didactice este eJplicit sau i$plicit discri$inati9: utilizarea unor
apelati9e ;ignitoare cu conotaie etnic- aezarea ele9ilor ro$i n (ncile din spatele clasei-
constituirea unor clase nu$ai cu ele9i ro$i etc+ Ase$enea co$porta$ente sunt n $sur s
creeze stri con!lictuale cu e!ecte negati9e asupra participrii i rezultatelor colare ale
ele9ilor ro$i+ Cu toate acestea- cazurile se$nalate au caracter izolat i nu sunt eJpresia unui
etos al cadrelor didactice care s pro$o9eze atitudini generalizate de discri$inare !a de
ele9ii ro$i+
Caseta 3:1 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A l)calitatea V0lcele" -udeul C)>asna i
l)calitatea Ti@>eni" -udeul Ar@eB Inter>iu +r)(es)r A l)calitatea Rudrie" -udeul 4)r-
Printe 3: Au !ost c:i9a pro!esori care s-au purtat ur:t: Rdeschide gea$ul c $iroase a igan- !ir-ai ai dracua de
iganiM+ 6ar nu se g:ndete c noi tri$ nu$ai din (anii de copil- de eJe$plu la doi copii '3EEEE+ 8$(rc$inte-
ncl$inte- caietul- $:ncarea- detergentul- ce poi s ieiK
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Printe $: Copiii notri se si$te !oarte prost+ Ii pune n ulti$a (anc la coala din centru- ro$:nii n pri$a+
Printe 9: "u se n9a- doa$n+ 8i d interesul nu$ai pentru ro$:ni- pentru rudari nu+ 8i pune n ulti$a (anc
pe rudari- ro$:nii stau n !a+ 8l punea ulti$ul n (anc+
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]+
Pr)(es)r 3: Cred c este $ai (ine s n9ee n clase separate pentru c ni9elul lor- al ele9ilor- este $ai sla( dec:t
al celorlali copii+ 6ac ar !i dui la coala din centru ar r$:ne repeteni cu toii+
Pr)(es)r $: EJist di!erene ntre copiii ro$:ni i cei rudari+ Ei YrudariiZ sunt aezai n ulti$ele (nci i sunt
lsai n pace- nu$ai s stea cu$ini+
G3
Relaiile .ntre ele>i
Inter9iurile cu ele9ii ro$i au e9ideniat eJistena unor stri a!ecti9e negati9e ale acestora n
raport cu ceilali copii+ =nii dintre ele9ii inter9ie9ai e9oc situaii n care colegii lor ro$:ni
le-au adresat cu9inte ;ignitoare cu conotaie etnic sau au $ani!estat co$porta$ente agresi9e
!a de ei+ E!ectele acestor atitudini se $ani!est prin izolare i respingere a co$unicrii cu
colegii- asociate cu !eno$ene de dezinteres pentru coal i n9are+ Aceste stri psiho-
a!ecti9e negati9e se se$naleaz $ai ales n cazul copiilor ro$i cu rezultate $ai sla(e la
n9tur- cu di!iculti de adaptare la $ediul colar pe care l percep- n ansa$(lu- drept
ostil+ Aceeai categorie de ele9i declar c ar pre!era s n9ee n coli special destinate
ro$ilor- toc$ai pentru a e9ita aceste stri de discon!ort n raport cu ceilali+
Cei $ai $uli dinte ele9ii ro$i inter9ie9ai consider- ns- c relaiile lor cu colegii ro$:ni
sunt satis!ctoare i chiar reprezint o oportunitate pentru a $prti eJperiene i interese
co$une+ ?ercepia poziti9 a relaiilor cu ceilali i are originea n dorina ele9ilor ro$i de a
reui prin nsuirea unor $odele de co$porta$ent dezira(il+ Aceste $odele de re!erin se
regsesc- p:n la ur$- n i$aginea colegului ro$:n- care e Ls:rguincios i n9a (ineM i pe
care pro!esorii l apreciaz+
Caseta 3;1 Inter>iu de @ru+ ele>i r)/i C l)calitatea Mi?ail N)@lniceanu" -udeul
C)nstana
M)derat)r: @ie ce i place la coal- i plac colegii ti K
Ele> 3: "u- pentru c $ !ace igan $puitc
M)derat)r: 6ar cu cine te nelegi $ai (ineK
Ele> 3: "e nelege$ aa- cu ro$ii] dar cu ro$:nii- nu prea+
Ele> $: i $ie $i place- dar ro$:nii ip: LiganeM Li $ $ai (at cu ei+ 2unt i ro$:ni care se (at- i alii
care nu+
M)derat)r: >uK
Ele> 9: Mie $i place !oarte $ult ro$:na- doa$na e !oarte (un- $ $pac cel $ai (ine cu o !at care n9a
cel $ai (ine de la noi din clas- care e ro$:nc- dar copiii nu se iau de $ine+ 2unt toi (uni- cldirea este
!ru$oas+
M)derat)r: >u ce prere aiK
Ele> :: Mie $i place s citesc- i cu colegii $ei $ $pac (ine+
M)derat)r: Este ce9a ce nu i place la coalK
Ele> 9: >otul $i place+
M)derat)r: >u ce spui- El9isK
Ele> 3: Mie $i place $ate$atica i $ $pac (ine cu toi+
Ele> ;: Mie $i place- sunt cu$inic i $ neleg (ine i cu ro$:nii+
6ei la ni9el !or$al nu s-au nregistrat cazuri de con!lict sau agresi9itate ntre ele9ii de etnii
di!erite n colile in9estigate- se constat c la ni9elul percepiilor i su(iecti9itii !iecrui
copil- unele di!erene de tip socio-cultural n raport cu coala i cultura pro$o9at n
interiorul acesteia sunt resi$ite !ie ca stri a!ecti9e de respingere i izolare- !ie ca puternice
GF
$oti9aii pentru a reui+ >oc$ai de aceea- poate- rezultatele colare ale ele9ilor ro$i se
asociaz de $ulte ori cu tipul de percepie a relaiilor cu ceilali n interiorul colii+
Relaia +r)(es)riC+rini
At:t prinii- c:t i pro!esorii cred c este i$portant realizarea unei co$unicri ntre !a$ilie
i coal i sunt de prere c aceast relaie poate a9ea e!ecte n planul participrii colare i al
rezultatelor ele9ilor+ 6e cele $ai $ulte ori- nt:lnirile cu prinii se realizeaz eJclusi9 n
incinta colii- ntr-un cadru !or$alizat: edinele cu prinii+ 8n unele cazuri- prinii sunt
solicitai s 9in la coal pentru nt:lniri indi9idualizate cu pro!esorii- $ai ales atunci c:nd
rezultatele colare sau co$porta$entul ele9ilor Lridic pro(le$eM+ %izitele la do$iciliul
ele9ilor nu reprezint o practic- ci doar o $odalitate de co$unicare la care pro!esorii
apeleaz n cazuri $ai deose(ite- dei prinii ro$i se do9edesc a !i deschii n aceast
pri9in i se si$t onorai atunci c:nd cine9a se intereseaz de situaia lor+
8n general- cadrele didactice consider c este o datorie a prinilor s se intereseze de situaia
colar a copiilor- n ti$p ce pro!esorul este cel a(ilitat i ndreptit s gseasc soluii
pedagogice la pro(le$ele ele9ilor< doar n rare cazuri- cadrele didactice pri9esc cola(orarea
cu acetia din perspecti9a unui parteneriat real n identi!icarea unor soluii co$une+ ?entru a
;usti!ica lipsa unor strategii de cointeresare a prinilor n pro(le$ele colii- cadrele didactice
in9oc dezinteresul !a$iliei pentru educaia copiilor: BJ,n %ine/ a treia categorie e#te
reprezentat de prinii care au o imagine %oarte #impli#t de#pre educaie i care nu pot
privi dincolo de intere#ul lor ngu#t. Acetia ne creeaz cele mai mari probleme/ nct am
a-un# # ne dorim # %ie indi%ereni i # ne la#e # ne %acem treaba aa cum tim noi mai
bine.C *inter9iu pro!esor localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1
?rinii ro$i po9estesc cu oarecare $:ndrie despre $o$entele n care au stat de 9or( cu
pro!esorii+ Ei cred c au un cu9:nt de spus i doresc ca prerea lor s !ie ascultat+ ?rinii
ro$i recunosc autoritatea tiini!ic a cadrelor didactice i apreciaz calitatea u$an a
acestora- dar se consider ndreptii s ia atitudine atunci c:nd se$naleaz situaii de
incorectitudine din partea colii+
Caseta 321 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A l)calitatea M1 N)@lniceanu" -udeul
C)nstana
+erat)r: Ai a9ut pro(le$e cu pro!esorii de aiciK
Printe 3 *i ali prini1: "uc A9e$ nite pro!esori]nici nu ne g:ndea$c La alte coli pro!esorii nu sunt
nelegtori dar ei ne duc n cancelarie: Lspunei- ce pro(le$ a9eiKM 6ar asta e c n-au posi(ilitatea s ne
a;ute+ "e tiu situaia destul de clar- n-au !cut di!erene+
+erat)r: C:t de des 9 chea$ la coalK
GC
Printe $: La edine+ C:nd au ne9oie de ce9a ne tri$it (ilet prin copii+ %eni$- pentru c la edine $ai
discut$ ce $ai e- ce cutare]i noi spune$] 2au ne $ai cere+ "oi a$ 9rea s a9e$ posi(ilitate- dar dac
a9eau (r(aii notri ser9iciu ]
Inter9iurile de grup au e9ideniat unele di!erene de percepie i ni9el de ateptare pri9ind
relaiile !a$iliei cu coala n !uncie de $ediul de pro9enien+ Ast!el- se constat c- n
$ediul rural- prinii ele9ilor ro$i au ni9el $ai ridicat de ataa$ent !a de coal i
$ani!est respect !a de co$petenele cadrelor didactice+ 8n general- n co$unitile rurale
in9estigate- unde !eno$enul srciei este $ai accentuat- relaia prinilor cu pro!esorii pare s
!ie $ai degra( una de su(ordonare- iar participarea prinilor la deciziile colii i atitudinea
critic sunt !oarte sczute< prinii triesc- deseori- un senti$ent de culpa(ilitate pentru c nu
pot o!eri condiii $ateriale $ai (une pentru dez9oltarea copilului sau pentru c ni9elul lor de
instruire nu le per$ite s-i spri;ine $ai $ult copiii n rezol9area sarcinilor colare+
?rinii ro$i din $ediul ur(an $ani!est- n general- o atitudine $ai critic !a de coal i
!a de prestaia cadrelor didactice- consider:nd educaia- $ai cur:nd- un ser9iciu social care
tre(uie s rspund ne9oilor concrete ale (ene!iciarilor i care poate !i a$endat n ceea ce
pri9ete calitatea+ Accesul $ai larg la in!or$aie i i$plicarea social $ai acti9 a prinilor
ro$i din $ediul ur(an a per$is crearea unor opinii $ai coerente ale acestora pri9ind
drepturile $inoritilor- trata$entul nondiscri$inati9- parteneriatul cu coala etc+
#eprezentaii prinilor ro$i se consider nedreptii atunci c:nd nu sunt consultai n
legtur cu anu$ite decizii la ni9elul colii i solicit $ai $ult transparen din partea
cadrelor didactice i a directorului+
Caseta 381 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i C !ucureti
Printe3H Eu nu tiu ce se !ace cu !ondul colii+
Printe$H EJist un co$itet]Curenie nu este- toate clasele sunt $izera(ile- dac un pro!esor locuiete aa
acas]
M)derat)rH 6ar un co$itet de prini pe coal eJistK
Printe9H Este- i-a selectat d:nsul+ 6oa$na Maricica !ace parte din co$itetul sta pe coal+
Printe3H *adre#ndu$#e doamnei 6aricicaO i dl+ director are o situaie clar c:i (ani s-au str:ns de la ele9i
i pe ce s-au cheltuitK
Printe$H Eu nu a$ pri$it- de !iecare dat 9ine cu chitane- cu dosare- dar eu nu a$ 9eri!icat personal- alt
printe da+
Printe3H Ar tre(ui aa]C:nd se !ace o edin cu prinii] do$nule I uitai care e situaia- s-a cheltuit
pentru coal at:t] c a !cut clasa %III C curenie] dac se $ai str:nge ce9a !ace$ i %II C- dar d:nsul nu
a dat nici o eJplicaie+
Printe9H 6in !ondul colii nu se !ac clasele- se !ac holurile- (ncile+ 6ac !ondul clasei nu este de a;uns- i se
str:ng doar 'EE+EEE i $ai tre(uiesc nc 'EE+EEE se ia din !ondul colii i se pune restul de (ani- eu c:nd a$
9rut s !ac parte din co$itetul sta- $i-a spus nu- stai linitit- s-a !cut- asta e de ani de zile+ ?i stai do$nule-
du$neata de ani de zile i ii pe toiK 2chi$(-i+ "u s-au !cut alegeri de $ult- de 0 ani+
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Printe: H]%reau s 9 spun c aici- n coal- se !ace o $are di!eren+ 6e eJe$plu eu sunt ro$- dar nu
GG
9reau s !iu ro$- nu 9reau s !ac parte din etnia respecti9- iar d:nsul a (gat /E de igani la o clas+M 2tai un
pic- do$nule directorc 6e ce ai (gat copilul sta aici- dac nu 9reaKc Cine 9rea- 9 rog !ru$os- s-l punei la
clasa respecti9- cine nu]
M)derat)rH Aceasta este o pro(le$ n care nu au !ost consultai nici copiii- nici priniiK
Printe3H >re(uia s !iu consultat eu- nu copilul- pentru c- poate- copilul zicea da+ ]"u se poatec M-a$ dus
la do$nul director: L6o$ule director- du$nea9oastr tre(uia s-$i dai $ie negru pe al(- dac sunt de acordc
At:t relaiile de tip neanga;at ntre prini i pro!esori- (azate pe deli$itarea sarcinilor !iecrui
actor- c:t i cele de tip critic i con!lictual creeaz pre$isele unui cli$at nchis- n care !iecare
dintre pri are ateptri !r a a9ea iniiati9e constructi9e de cola(orare+ =n ase$enea tip de
cli$at nu poate !i- ns- producti9 ntr-o pro(le$ cu$ este participarea colar a ele9ilor
ro$i- unde parteneriatul real ntre prini i pro!esori reprezint o p:rghie i$portant de
rezol9are+
Relaia c)alCc)/unitate
6atele o(inute prin inter9iurile de grup au artat c relaiile colii cu co$unitatea se situeaz-
nc- $ai $ult la ni9elul (unelor intenii i $ai puin al iniiati9elor concrete- constr:ngerile
!iind date- pe de o parte- de penuria resurselor la ni9el local- iar pe de alt parte- de lipsa unor
strategii de dez9oltare instituional la ni9elul colii+ 8n acest conteJt- se dez9olt- uneori- la
ni9elul co$unitii un cli$at general (azat pe suspiciune- unde !iecare actor are i$presia c a
!cut tot ce era posi(il- dar nu e spri;init de ceilali n aceeai $sur+
Caseta 3<1 Inter>iu +r)(es)r C l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Pr)(es)r 3: ] >otui- nc nu a$ reuit s con9inge$ autoritile locale s ne spri;ine+ ?oate nu a$ tiut la ce
ui s (ate$ sau nu a$ !ost su!icient de insisteni: peste tot ni s-a spus c- ntr-ade9r- pro(le$ele noastre sunt
reale i c a9e$ ne9oie de a;utor- dar deoca$dat nu eJist resursele necesare pentru a o !ace+
M)derat)r: Cu$ credei c ar putea !i depite aceste pro(le$eK
Pr)(es)r 3: Cu noile responsa(iliti- toi i paseaz pisica de la unii la alii]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]+
Pr)(es)r $: M-a$ z(tut $ult- dar- din pcate- ca$ unul singur+ A9e$ toate deza9anta;ele unei coli
$ici]+8n su!letul $eu- a$ 9rut s !ie ce9a !oarte !ru$os- dar nu poi s !aci prea $ul singur+
8n general- se constat un cli$at $ai deschis- !a9ora(il co$unicrii colii cu reprezentanii
co$unitii- n cazul unitilor de n9$:nt din $ediul rural+ Actorii co$unitari sunt
persona;e cunoscute- apropiate colii i !a$iliei- tiu pro(le$ele cu care se con!runt i
ncearc s dez9olte o atitudine suporti9 n relaia cu cadrele didactice- n $sura
posi(ilitilor- uneori at:t de li$itate+ =neori- reprezentanii autoritilor locale sau ali
$e$(ri $arcani ai co$unitii au o putere $ai $are de in!luen asupra prinilor n a
sti$ula $oti9aia participrii la educaie+ Este cazul unui pri$ar dintr-o localitate rural care a
,EE
o!erit !a$iliilor de ro$i o supra!a de p$:nt spre eJploatare- cer:ndu-le n schi$( s-i
tri$it copii la coal+
Caseta 361 Inter>iu +r)(es)r C l)calitatea M1 N)@lniceanu" -udeul C)nstana
+erat)rH 2-a nt:$plat ce9a n sensul sta- s i putei a;uta ntr-un !el+ ?ri$ria !ace ce9aK
Pr)(es)rH 6a- a$ a9ut o edin cu pri$ria- prinii ro$i- pro!esorii+ "e-a a;utat !oarte $ult s i aduce$ la
coal+ 6o$nul pri$ar are in!luen asupra lor+ I-a spri;init ntotdeauna pe ei+ #eprezentanilor ro$i care erau
acolo doar at:ta le spunea: B I rog %rumo#/ tii c i eu v$am a-utat ct am putut/ v rog a-utai$m i voiM
Eaidei #$i aducem la coalMC i pentru c ro$ii au inter9enit- reprezentantul lor a 9or(it cu ei- a contat
!oarte $ult+ Au 9enit copiii la coal+ ]A$ 9zut c au un respect !a de pri$rie+
+erat)rH 6ar nu tii ce a !cut pri$ria pentru astaK
Pr)(es)rH I-a a;utat- ntotdeauna+ Au gsit ei o deschidere- i-au spus da- do$nule pri$ar- cu$ ne-ai a;utat
d9s+ pe noi aa 9 a;ut$ i noi+ "u tiu ce anu$e+
M)derat)rH 6ar pri$arul pleda pentru che$area copiilor la coalK
Pr)(es)rH 6a- i pentru c reprezentanii lor au neles acest lucru- au !ost copii care ani de zile au lipsit i a$
reuit s-i aduce$ la coal]+
Alteori- preotul satului este cel care des!oar acti9iti care au ca scop sti$ularea interesului
pentru educaie: LA %o#t un preot %oarte apropiat de oameniJinea orele de religie/ copiii
erau %oarte apropiai/ #e duceau la bi#eric/ veneau la coalJC *inter9iu pro!esor -
localitatea 7irceni- )udeul %aslui1
6ei unitile de n9$:nt din $ediul ur(an (ene!iciaz de un spri;in $ai acti9 din partea
co$unitii i sunt i$plicate n di!erite proiecte ale unor organizaii non-gu9erna$entale-
Lpartenerul co$unitarM este perceput ca !iind unul eJterior+ =n ase$enea cli$at (azat pe
relaii !or$ale i indirecte NBau venit cei de la organizaiaJi ne$au dat a-utoareC$ printe-
4ucureti1 creeaz suspiciuni din partea prinilor i ele9ilor: BJvin de Crciun i le d la
romi pac5eteM A#ta nu le ngra/ mai bine la# copilul # tria#c aa ca pn acumM
*inter9iu de grup prini ro$i- 4ucureti1+
\
\ \
Etosul organizaiei colare este o di$ensiune esenial su(iecti9 care se construiete
per$anent n interaciunea dintre $e$(rii acesteia+ Ele$entele ce in de percepiile-
atitudinile i co$porta$entul !a de coal i educaie pot in!luena i$ple$entarea $surilor
de natur siste$ic i instituionalizat+ ?oliticile $anageriale la ni9elul colii ar tre(ui s ia
n considerare aceste di$ensiuni speci!ice i s pro$o9eze un cli$at deschis- de co$unicare
real i parteneriat ntre pro!esori- ele9i- prini i co$unitate+
,E,
:1$1$1 Caracteristici indi>iduale
6intre !actorii care in!lueneaz succesul colar al copiilor- caracteristicile indi9iduale
reprezint o categorie aparte+ 2pre deose(ire de !actorii de $ediu socio-!a$ilial i
educaional- a cror aciune asupra reuitei colare este una de tip eJtern- caracteristicile
indi9iduale constituie un rezultat al interaciunii dintre deter$inrile de tip intern *ereditar1 i
celelalte categorii de !actori eJterni+ Cercetrile n do$eniu au artat c particularitile
indi9iduale ale ele9ilor reprezint principala categorie de deter$inani ai succesului sau ai
eecului colar+ "u se poate 9or(i ns de aciunea acestora n a!ara in!luenelor $ediului
socio-!a$ilial i educaional- care i pun a$prenta asupra e9oluiei psiho-intelectuale a
copiilor+
8n categoria particularitilor indi9iduale deter$inante pentru succesul colar al copilului-
literatura de specialitate $enioneaz:
starea de sntate !izic<
caracteristici ale dez9oltrii psiho-intelectuale<
i$aginea de sine a copilului<
atitudinea !a cunoatere- n general- respecti9 !a de coal *gradul de ncredere n
educaie i n coal1<
ni9elul $oti9aiei !a de n9are +a+
6up cu$ a$ enunat n $etodologia cercetrii- e9aluarea in!luenei caracteristicilor
indi9iduale asupra participrii colare a copiilor *ca de alt!el- i a caracteristicilor $ediului
socio-!a$ilial1 a !ost realizat prin analiza secundar a (azei de date I2E- construit n cadrul
unei cercetri des!urate n anul 'EE,- asupra !eno$enelor de a(andon i necolarizare+
Aceast (az de date conine in!or$aii pri9ind 03, de copii care au a(andonat coala sau nu
au !ost colarizai- dintre care 'EE de etnie ro$a- asupra crora se 9a concentra analiza care
ur$eaz+ La aceste date se adaug in!or$aiile desprinse din inter9iurile indi9iduale i de
grup des!urate cu pro!esori- n9tori- prini i ele9i ro$i- precu$ i din anchetele sociale
des!urate n !a$ilii de ro$i cu copii care au a(andonat coala+
6atorit unor considerente logistice- in9estigaia nu i-a propus o a(ordare eJhausti9 a
!actorilor indi9iduali care ar putea deter$ina insuccesul colar- lu:nd n considerare nu$ai
in!or$aiile !urnizate de categoriile de su(ieci $enionai+ parte din aceste date *de eJ+-
cele re!eritoare la atitudini i $oti9aii ale copiilor1 tre(uie interpretate cu rezer9a c acestea
sunt percepii ale pro!esorilor sau prinilor asupra caracteristicilor indi9iduale ale copiilor
care au a(andonat coala sau sunt necolarizai+
Ancheta prin chestionar a solicitat aprecieri pri9ind ur$toarele caracteristici ale ele9ilor:
,E'
starea de sntate<
ni9elul de dez9oltare psiho-intelectual<
atitudinea !a de coal<
tipuri de co$porta$ente $ani!estate+
Alte aspecte precu$ $oti9aia pentru n9are- ni9elul de aspiraii- i$aginea de sine a copiilor
etc+ au !ost ur$rite n inter9iurile indi9iduale i discuiile de grup+
6atele cercetrii au e9ideniat c starea +recar a sntii reprezint o cauz i$portant a
a(andonului colar i a necolarizrii+ Ast!el- dintre copiii ro$i a!lai ntr-una din aceste
situaii- aproape ,EQ se con!runt cu pro(le$e gra9e de sntate !izic sau psihic- iar
aproJi$ati9 'EQ au pro(le$e $inore de sntate care !ac- totui- di!icil !rec9entarea colii+
Anchetele realizate n !a$ilie au e9ideniat !aptul c unele dintre pro(le$ele de sntate ar
putea !i a$eliorate sau rezol9ate- e9it:ndu-se- ast!el- necolarizarea sau a(andonul colar+ 8n
$ulte situaii acest lucru nu este posi(il- !ie din cauza condiiilor socio-econo$ice ale
!a$iliei- !ie din cauza lipsei actelor de identitate- care $piedic accesul la ser9iciile de
sntate+ 6in aceleai $oti9e- pentru unele !a$ilii este di!icil s i nscrie pe copiii cu
de!iciene gra9e n n9$:ntul special+
Caseta 31 Anc?et .n (a/ilie C l)calitatea Mi?ail N)@lniceanu" -udeul C)nstana
+erat)r: Diceai c a9ei pro(le$e de sntate cu un copil+++
Ma/a: El nu poate s $earg- dac $erge de aici i p:n pe strada cealalt- gata+ 7reu de tot- sunt zile c:nd
nici nu poate s se ridice din pat+ 6e asta nici nu l-a$ dat la coal+
+erat)r: Ce pro(le$e areK
Ma/a: 6in natere- dar unde s $ ducK C i la un doctor tre(uie s dai un (an+ Cine $ 9ede pe $ine- !r
un (anK i i tre(uie i acte+ Lui i tre(uia certi!icat de handicapat cel puin de gradul doi- dar nu are+
+erat)r: i i dai ce9a $edica$enteK
Ma/a: 6e undeK "i$ic- dac n-are nici certi!icat de handicapat- nu poate lua o pensie+
Caseta $1 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i C l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Printe 3: >rei ani a n9at i n9torul l-o n9at (ine+ 6ar nu o a9ut ce s scoat de la d:nsul+ Are
nt:rzieri $intale+ !ost chin+ 6a- a !ost cu el la %aslui- la policlinic] i el are pro(le$e i cu 9ederea]
M)derat)r: i acu$ c:i ani areK
Printe 3: Are treisprezece- e ca$ dus el]
M)derat)r: i $ai e la coalK
Printe 3: "u- nu l-o $ai dus aici- c dac el e]
M)derat)r: "u l-ai dus la coala special din %asluiK
Printe 3: 4a chiar $-a$ $pru$utat de nite (ani de l-a$ dus]
Printe $: i eu a$ o !eti i a 9rea s-o dau la coala special+ "u prea 9or(ete (ine i a 9rea s-o dau i eu
la %aslui acolo i n-a$ nici o posi(ilitate+
,E/
situaie special este cea a copiilor ro$i (olna9i de 2I6A+ 8n cazurile n care acetia nu sunt
integrai n instituii de n9$:nt special destinate- prinii pre!er s nu i tri$it la coal-
dei din inter9iurile realizate se constat c- cel puin la ni9el declarati9- cadrele didactice
$ani!est o atitudine de acceptare a copiilor (olna9i de 2I6A n n9$:ntul de $as+
Caseta 91 Inter>iu +r)(es)ri C l)calitatea Mi?ail N)@lniceanu" -udeul C)nstana
Pr)(es)r 3: =nul dintre aceti copii care au a(andonat coala a r$as repetent- a a9ut o sor (olna9 de 2I6A-
pro(a(il c i !ata aceasta este suspect i prinii n-au $ai dat-o la coal+ =nu care nu $ai 9ine a !ost luat la
!urat cu alii- a czut- are o !ractur i e n spital de ast 9ar+ 2ora lui este epileptic i n-o $ai las $a$a la
coal+
Pr)(es)r $H A9e$ copii (olna9i de 2I6A n coal i sunt integrai+ A9e$ $ai $ulte case special destinate
copiilor (olna9i de 2I6A- i ntr-o cas de eJe$plu stau F copii< este pltit un ad$inistrator din nu tiu ce
!undaie- iar !e$eia care i ngri;ete este pltit de inspectorat+ 6e acolo- copiii care sunt $ai sntoi 9in la
noi+ La nceput a !ost o reinere din partea unor cadre didactice- dar apoi+++ A9e$ copii n sat (olna9i de 2I6A-
pe unii i ti$- pe alii nu+ A$ a9ut o discuie cu doa$na doctor i ne-a zis: Lpe !oarte $uli nu i tii i nu 9i-i
spune$- $ai (ine te !ereti de oricare copil s nu-l atingi- dac ai ran]M+ Le-a$ dat un eJe$plu- un copil
$i-a adus !lori i l-a$ pupat i le-a$ de$onstrat celorlali c nu se nt:$pl ni$ic+
?e l:ng pro(le$ele de sntate !izic- cadrele didactice se$naleaz i o alt cauz a
a(andonului colar sau a necolarizrii: .nt0r*ierile .n de*>)ltarea +si?)Cintelectual a
copiilor+ 8n a!ara cazurilor $ai gra9e care necesit cuprinderea copiilor n n9$:ntul
special- aceste nt:rzieri pot !i recuperate cu succes printr-o aciune educati9 siste$atic+
EJist ns i situaii n care di(icultile de .n>are deter/inate de necun)aterea li/,ii
r)/0ne sunt etichetate ca nt:rzieri n dez9oltarea psiho-intelectual a copiilor ro$i+ &aptul
c aceste pro(le$e nu sunt e9aluate corect de ctre prini i pro!esori i nu se iau $suri
concrete de a$eliorare i spri;in pedagogic adec9at conduce adesea la rezultate colare sla(e
i chiar la situaii de a(andon+
alt 9aria(il indi9idual care poate in!luena succesul colar este ran@ul .n (ratrie+ =nele
studii susin ipoteza con!or$ creia eJist un !actor de risc pentru dez9oltarea !izic i psiho-
intelectual a ulti$ilor nscui dintr-o !ratrie nu$eroas- iar de!icienele de cretere i
dez9oltare se pot repercuta asupra e9oluiei i rezultatelor colare ale copiilor+ #angul n
!ratrie este n relaie cu 9:rsta prinilor: cu c:t aceasta este $ai naintat- cu at:t riscul pentru
sntatea !izic i psihic a copiilor este $ai $are+ 8n legtur cu acelai aspect- unele studii
se re!er la un potenial psiho-intelectual $ai ridicat al pri$ilor nscui *>erassier- ,GC,1+
?osi(ilitatea de e9aluare a e!ectelor 9aria(ilei n spe prin si$pla analiz statistic este ns
di!icil+ E9entuala in!luen a acesteia este asociat i cu cea $ani!estat de alte 9aria(ile-
ndeose(i cele de natur socio-!a$ilial+ 6e $ulte ori- n !a$iliile de etnia ro$a nu$eroase i
cu $uli copii- 9eniturile- spaiul de locuit- hrana etc+ se distri(uie la un nu$r $are de
$e$(rii ai acesteia- de9enind ast!el insu!iciente- $ai ales n cazul celor de!a9orizate socio-
,E.
econo$ic+ E9oluia colar a copiilor este a!ectat- ast!el- prin i$pactul produs de in!luena
cu$ulat a tuturor acestor !actori+ 6atele in9estigaiei de !a nu con!ir$ ipoteza relaiei
dintre rangul n !ratrie i participarea la educaie toc$ai datorit in!luenelor cu$ulate ale
!actorilor socio-!a$iliali pe care le suport copiii din grupul int+
Alturi de datele re!eritoare la particulariti ale dez9oltrii !izice i intelectuale- aprecierile
celor inter9ie9ai pri9ind caracteristicile de ti+ /)ti>ai)nalCatitudinal o!er in!or$aii
i$portante n analiza !actorilor indi9iduali+ Con!or$ declaraiilor cadrelor didactice pri9ind
atitudinea c)+iil)r r)/i (a de c)al- aproape dou trei$i dintre cei a!lai n situaia de
a(andon $ani!est dezinteres !a de coal- iar peste 'EQ au atitudini de respingere sau chiar
de a9ersiune+ "u$ai n ,EQ dintre cazuri pro!esorii consider c aceti copii au o atitudine
poziti9 !a de coal- cauzele care au generat a(andonul !iind de alt natur+
6atele prezentate tre(uie luate n considerare cu anu$ite rezer9e deoarece- nu de puine ori-
cadrele didactice nu percep pro(le$ele reale de adaptare ale copiilor ro$i la $ediul colar
*deter$inate de necunoaterea li$(ii ro$:ne- de pro9eniena din $edii socio-culturale
di!erite- de !aptul c nu au !rec9entat grdinia i nu sunt o(inuii cu reguli de disciplin
speci!ice regi$ului colar etc+1 i interpreteaz unele reineri i re!uzuri !a de sarcinile de
n9are ca atitudini general negati9e !a de coal+
Atitudinea negati9 a copiilor !a de coal- n cazurile n care aceasta este real- reprezint
un rezultat al unui co$pleJ de !actori+ #eprezentrile copiilor pri9ind i$portana educaiei
pentru parcursul indi9idual se construiesc at:t n $ediul !a$ilial i socio-cultural *atitudinea
prinilor !a de siste$ul !or$al de educaie- ncrederea prinilor n rolul colii ca !actor de
reuit social- ni9elul de aspiraii !a de 9iitorul copiilor etc+1- c:t i n $ediul colar
*eJperiene de relaionare cu pro!esorii i cu colegii- !rec9entarea grdiniei etc+1+ Ast!el-
atitudinea negati9 !a de coal a copiilor translateaz pro(le$a cauzelor a(andonului colar
din planul !actorilor indi9iduali ctre cei de tip socio-!a$ilial i educaional+
Aceleai tipuri de argu$ente sunt 9ala(ile i n cazul /)ti>aiei +entru .n>are a c)+iil)r+
6in inter9iurile cu copiii ro$i s-a constatat c unii dintre cei a!lai n situaia de a(andon sau
necolarizare- pro9enind din $edii de!a9orizate econo$ic i socio-cultural- au o $oti9aie
sczut !a de n9are- deter$inat de reprezentrile !ataliste pri9ind ansa de a-i depi
condiia social prin educaie+ 8n unele situaii- chiar i atunci c:nd copiii $ani!est interes
pentru n9are- $oti9ele pentru !rec9entarea colii sunt eJtrinseci *de eJ+- o(inerea alocaiei
sau a (ursei sociale1 sau sunt centrate pe ateptri i$ediate i punctuale *de eJ+- do(:ndirea
deprinderilor de (az nu ca pre$ise ale unei (une integrri socio-pro!esionale- ci cu scopul de
a putea ur$ri seriale la tele9izor1+
,E0
EJist i cazuri de copii ro$i care $ani!est interes accentuat pentru educaie- pentru
continuarea studiilor i au un ni9el de aspiraii ridicat+ Moti9aia deter$inant pentru a n9a
este do(:ndirea de cunotine i co$petene necesare n 9ia Lcoala ne a-ut # nvm
de#pre natur/ de#pre oameni/ de#pre cum trie#c ali oameni n alte priM- L# a%lu lucruri
noiM- L# tiu # numr banii/ # %ac cumprturi/ # m i#cle#c/ # #criu/ # cite#cM- L# tim
cum # ne comportm n viaM *inter9iu de grup ele9i ro$i localitatea Mihail
Hoglniceanu- ;udeul Constana1 precu$ i posi(ilitatea de $o(ilitate social+ Ei sper-
chiar sunt con9ini c educaia este singurul $i;loc care le 9a per$ite accesul la alte condiii-
la alt stil de 9ia dec:t cel al propriei !a$ilii+ Este cazul unei ele9e ro$e din clasa a %III-a
care a!ir$: Lvreau # nvJ# %ac un liceu/ o coal pro%e#ionalJtrebuie # plec la ora
J vreau # am o alt viaJM *inter9iu de grup ele9i ro$i localitatea 7irceni- ;udeul
%aslui1+
8n inter9iurile cu ele9ii ro$i i cu prinii acestora pot !i se$nalate o serie de di(erene .n
(uncie de @en +ri>ind atitudinea (a de c)al i /)ti>aia +entru .n>are+ Aceste
di!erene sunt deter$inate $ai ales de $odelele culturale tradiionale ale etniei ro$a- con!or$
crora !etele se cstoresc la 9:rste $ici- iar rolul lor social este acela de a crete copii- a
ngri;i !a$ilia i nu de a eJercita o pro!esie pe (aza unui parcurs colar speci!ic+ Ast!el- n
$ulte cazuri- !etele sunt descura;ate s !rec9enteze coala- lipsa de educaie a acestora !iind
tolerat la ni9elul co$unitii de ro$i+
Caseta :1 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i C l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
M)derat)r: C:te clase a !cut (iatul du$nea9oastrK
Printe: ?atru clase+ 9rut $ult s n9ee- dar nu s-a putut] 6oar i spunea$: LMi- &lorine- n9a i tu- c
doar eti (ietc !at !r coal $ai este cu$ $ai este- dar tu eti (iat- o s te duci n ar$at- o s tre(uiasc
s scrii i tu o scrisoarecM+
Caseta ;1 Inter>iu de @ru+ ele>i r)/i C l)calitatea Ti@>eni" -udeul Ar@e
Ele>: >ata-$eu are a$(iie pe $ine s n9 c aa e $ai (ine- ca un (iat s n9ee] A zis c (iat ca $ine
$are- e ru s nu tii s citeti i s scrii scrisori c:nd o s !ii n ar$at+ 2 te rogi de alii]
8n ciuda perpeturii unor $entaliti tradiionale- n unele !a$ilii de ro$i se constat
contientizarea rolului educaiei i dorina de a susine participarea la educaie a copiilor-
indi!erent de gen+
Caseta 21 Inter>iu de @ru+ ele>i r)/i A l)calitatea V0lcele" -udeul C)>asna
M)derat)r: ?rinii ti ce zicK
Ele> 3: La $ine taic-$eu 9rea !oarte $ult s 9in la coal- dar c:nd $ ;oc pe strad i $ai uit s !ac te$ele
la englez- $ chea$ la (uctrie i $a$a zice: Lei- las-o n pace c e !at- tot la tigaie a;unge] L- dar el
zice: Ldaa las-o s 9in s i !ac te$eleM+ i $ $ai a;ut el+ C:nd nu tiu c:te ce9a l $ai che$ din curte:
Lhai- tat- s $ a;ui i pe $inecM+ El 9rea !oarte $ult s $erg la coal+
,E3
Atitudinea !a de coal i $oti9aia pentru n9are pot !i interpretate i ca $ani!estri ale
i/a@inii de sine a copilului+ #eprezentrile despre propria persoan se !or$eaz n ti$p- ca
rezultat al unui co$pleJ de !actori i eJperiene trite at:t n $ediul socio-!a$ilial- c:t i n
cel colar: reuite sau eecuri- ncura;ri sau etichetri- susinere sau constr:ngere- $odele de
co$porta$ent- relaia ntre grupul de apartenen i cele de re!erin etc+ 6iscuiile de grup au
e9ideniat c- de $ulte ori- ele9ii ro$i a!lai n situaia de a(andon sau cu risc de a(andon
prezint un decala; ntre posi(ilitile reale i reprezentrile pri9ind propriile capaciti-
do9ad a unei distorsionri a i$aginii de sine+ =n eJe$plu- n acest sens- l constituie cazul
unor copii inter9ie9ai care- dei au a9ut rezultate (une la n9tur pe parcursul colarizrii-
consider c ele9ii ro$:ni sunt $ult $ai (ine pregtii i c nu 9or putea niciodat s intre n
co$petiie cu acetia+
Caseta 81 Inter>iu +r)(es)ri C l)calitatea Ti@>eni" -udeul Ar@e
M)derat)r: 2e prezint ele9ii ro$i la eJa$enul de capacitateK
Pr)(es)r: 6a- dar ansele sunt destul de $ici din pcate pentru ei- i asta din cauza dezinteresului lor+ 8n
9acan i-a che$at doa$na de ro$:n la pregtire supli$entar- n-au 9enit+ I-a ntre(at: L6ar de ce- drag- n-
ai 9enitKM Li aa noi nu lu$+M LCine 9-a spus 9ou c nu luaiKM Lricu$ ceilali copii tiu $ult $ai $ult
dec:t noi+M i doa$na era deza$git- spera ca $car 0 copii s 9in- $car copiii $ai (uni+ "u tiu de ce nu
au 9enit+
6ei re*ultatele c)lare ale ele9ilor reprezint eJpresia i$pactului di!eritelor categorii de
!actori *caracteristici indi9iduale- speci!icul $ediului !a$ilial- trsturi ale $ediului colar1-
unii pro!esori asociaz rezultatele colare sla(e ale ele9ilor cu ni9elul redus al dez9oltrii
psiho-intelectuale a acestora i sunt in9ocate ca !iind principala cauz a a(andonului colar+
6istri(uia cazurilor in9estigate n !uncie de re*ultatele c)lare ),inute anteri)r
a,and)nului arat c un procent de ,GQ dintre copiii ro$i cuprini n in9estigaie nregistrau
$edii generale su( 0- iar aproape ;u$tate se situau la li$ita pro$o9a(ilitii- $ediile
generale ale acestora !iind ntre 0 i 3+ Aceste date e9ideniaz !aptul c rezultatele colare
sla(e ale ele9ilor se asociaz !rec9ent cu situaia de a(andon+ ?e de o parte- per!or$anele
sla(e la n9tur deter$in situaia de repetenie care duce- n $ulte cazuri- la a(andon+ ?e
de alt parte- o(inerea n $od repetat a unor rezultate colare sla(e are e!ecte negati9e n
planul $oti9aiei pentru n9are a copiilor- care poate deter$ina situaii de respingere !a de
coal+ Cu toate acestea- un nu$r se$ni!icati9 dintre ele9ii ro$i *'EQ1 nregistrau rezultate
colare satis!ctoare sau chiar (une anterior a(andonului- cauzele eecului colar !iind de alt
natur n aceste situaii+
Mai $ult de ;u$tate dintre copiii ro$i cu a(andon colar cuprini n cercetare au !ost n
situaia de re+etenie o singur dat sau chiar de dou ori+ #ezultatele in9estigaiei au artat
,EF
ns c repetenia nu nsoete ntotdeauna a(andonul colar- ast!el c aproape .EQ dintre
ele9ii care au renunat s !rec9enteze coala nu au nregistrat niciodat repetenie+
=n alt aspect ur$rit n in9estigaie a !ost relaia dintre a(andonul colar sau necolarizare i
co$porta$entul de9iant+ Mani(estarea de>ianei c)/+)rta/entale n r:ndul copiilor ro$i
care au a(andonat sau nu au !rec9entat niciodat coala este $enionat cu pondere ridicat -
aproJi$ati9 'EQ dintre cazuri+ 2tudiul de !a a artat c nu eJist di!erene se$ni!icati9e n
$ani!estarea co$porta$entelor de9iante n !uncie de apartenena etnic+ &or$ele de de9ian
co$porta$ental sunt di9erse- de la atitudini de indisciplin n grup la co$porta$ente gra9e
de delinc9en *!urt- 9aga(onda;- prostituie etc+1+
Caseta <1 Anc?et .n (a/ilie C !ucureti
+erat)r: A$ neles c nu$ai ea No %etiO este la coal+ 8n $od nor$al ar tre(ui s $ai $earg la coal i
(iatul de ,, ani i !ata de ,. ani+ Au !ost 9reodat la coalK
Ma/a: 6a- sigur+
+erat)r: C:i ani au !ost la coalK
Ma/a: Au !ost anul sta- dar nu $ai $erg+
+erat)r: 6ar ce s-a nt:$platK
Ma/a: &ata- nu s-a $ai dus ea- nu c n-o las eu]
+erat)r: 6e ce nu s-a $ai dusK Care a !ost $oti9ulK
Ma/a: Ea p:n n clasa a %I-a a r$as de dou ori repetent+ Acu$ este $ai dez9oltat !izic- $ai nu tiu
ce] e!ecti9 i-a !ost ruine s $ai $earg+
>ecin Ncare a a#i#tat la di#cuie1: A !ugit de acas doa$n- de ce nu 9 spune dreptK 2-a prostituat !ata eic
+erat)r: Lsai s ne spun d:nsa+
>ecin: >re(uie s 9 spun- c noi sunte$ 9ecinic Copii sunt a$r:i- copilul la !ur- ce tot at:ta discuiiK
"u$ai (iatul cel $are $uncetec At:tc #estul sunt golani- ce tot at:ta $inciunK 6e ce s nu spune$
ade9rulK
Ma/a: 6ac 9 intereseaz c:nd a a(andonat coala- ea- practic- dac e s-o lu$ dup acte- a ter$inat 0
clase+ 6ar de la anul 9rea s se reintegreze+ Ar putea s-o integreze- dac e i dorina ei+ 2-a anturat cu cine nu a
tre(uit i s-a a;uns unde s-a a;uns+ Copilul e plecat de acas de ' luni i] d:nsa *vecina1 9d c tie $ai (ine-
eu nu tiu]
Co$porta$entul de9iant poate reprezenta- n unele situaii- cauza a(andonului colar+ 6e cele
$ai $ulte ori- ns- acesta este $ai degra( consecina neintegrrii tinerilor n organizaia
colar i are o cauzalitate $ultipl: in!luene ale $ediului !a$ilial- !actori de conteJt socio-
econo$ic- deter$inani colari etc+
\
\ \
6atele re!eritoare la caracteristicile indi9iduale ale ele9ilor ro$i cuprini n in9estigaie au
e9ideniat !aptul c unele particulariti indi9iduale ale copiilor pot constitui cauze
deter$inante ale a(andonului colar sau ale necolarizrii+ In!luena acestora asupra
participrii copiilor la educaie tre(uie interpretat- ns- n relaie cu alte categorii de !actori-
care in de $ediul !a$ilial i socio-cultural sau de $ediul colar+
,EC
:1$191 Deter/inani culturali i s)ci)C(a/iliali
8n cadrul categoriei deter$inanilor re!eritori la $ediul !a$ilial a$ operat o distincie ntre
!actori culturali i socio-!a$iliali+ A$ considerat necesar aceast separare- care este $ai
cur:nd de ordin operaional- a9:nd n 9edere caracteristicile grupului int al studiului+
:1$19131 Deter/inani culturali
2tudii realizate n acest do$eniu
'0
au pus n e9iden c se poate 9or(i de o serie de
deter$inani culturali ai participrii colare+ 6intre acetia a$ considerat c naionalitatea
declarat i li$(a 9or(it n !a$ilie sunt dou 9aria(ile RtariM ale identitii etnice i n
consecin Rdau sea$aM de speci!icul cultural al unei populaii+ Acest lucru este 9ala(il $ai
ales n cazul populaiei ro$a a crei tradiie cultural este una preponderent oral+ Ast!el- a$
considerat c persoaneleN!a$iliile care declar c aparin etniei ro$a i n special cele care
9or(esc li$(a ro$ani re!lect ntr-o $sur ridicat tradiiile i cultura ro$ani+ Acesta a !ost
$oti9ul pentru a introduce 9aria(ilele li$(a 9or(it n !a$ilie i naionalitatea declarat n
categoria deter$inanilor culturali+ Cele dou 9aria(ile a$intite re!lect o i$agine di!erit a
ta(loului participrii colare+ Ast!el- analizele participrii la educaie pe (aza acestor dou
9aria(ile au pus n e9iden ur$toarele:
?articiparea la educaia precolar este de dou ori $ai sczut n cazul !a$iliilor n
care se 9or(ete li$(a ro$ani co$parati9 cu !a$iliile de ro$i *hetero sau
autoidenti!icate1 care nu cunosc aceast li$(+ EJist- de ase$enea- tendina unei
participri $ai sczute la acest ni9el de educaie n cazul n care ro$ii triesc n
co$uniti co$pacte co$parati9 cu situaia n care acetia triesc n co$uniti $iJte
sau dispersai printre ro$ani+ Ast!el- n anul ,GGC- participarea la educaia precolar
n cazul co$unitilor co$pacte de ro$i era de ,'-,Q- n ti$p ce n co$unitile
$iJte se ridica la ,G-,Q- iar n cazul ro$ilor dispersai printre ro$:ni - la 'G-/Q+
8n cazul copiilor de 9:rst colar *F-,3ani1- necolarizarea este de dou ori i
;u$tate $ai ridicat n cazul !a$iliilor n care se 9or(ete li$(a ro$ani co$parati9
cu !a$iliile n care nu se 9or(ete li$(a+ "ecolarizarea copiilor de 9:rst colar este
de aproape trei ori $ai ridicat n cazul !a$iliilor care se autoidenti!ic de etnie ro$a+
8n cazul populaiei ro$a de peste ,3 ani- cele dou 9aria(ile *li$(a 9or(it i
naionalitatea declarat1 opereaz- de ase$enea- di!erene n pri9ina ni9elului de
colaritate do(:ndit+ 8n pri$ul r:nd- necolarizarea- ca i n cazul copiilor- este $ult
$ai ridicat n cazul 9or(itorilor de ro$anes i al celor care se declar ro$i+ 6e
ase$enea- ni9elul de colaritate do(:ndit este $ai sczut *$ai puini a(sol9eni de C
clase- coal pro!esional- liceu1 n cazul adulilor care 9or(esc ro$ani iNsau se
'0
0ndicatori privind comunitile de romi din *omnia- Ed+ EJpert- 4ucureti- 'EE'+
,EG
identi!ic de etnie ro$a co$parati9 cu cei care nu 9or(esc ro$anes i cei care nu se
declar ro$i+
?articiparea colar di!erit- n !uncie de li$(a 9or(it i naionalitatea declarat- considerate
9aria(ile ce caracterizeaz speci!icul cultural- poate !i rezultatul unor stiluri de 9ia di!erite
datorate integrriiNneintegrarii n cultura do$inant i asi$ilriiNneasi$ilrii 9alorilor
populaiei $a;oritare- incluz:nd aici 9alorizarea colii i percepia acestei instituii+ Ca o
consecin a stilurilor de 9ia di!erite- ncrederea n coal poate !i o 9aria(il care
structureaz gradul de participare colar+
"encrederea n coal- lipsa 9alorizrii instituiei colare se regsesc ntr-o $sur $ai nalt
n !a$iliile care 9or(esc li$(a ro$ani i se declar de etnie ro$a+ ?articiparea $ai sczut la
educaie a copiilor din aceste !a$ilii re!lect nu doar di!erenele de speci!ic cultural i stil de
9ia- ci- posi(il- i o rezisten- contientizat sau nu- la asi$ilarea cultural pe care- e9entual-
coala ar putea s o eJercite+ 8n acest sens- !r o o!ert colar intercultural pute$
presupune c decala;ul de participare colar structurat n ;urul 9aria(ilelor li$(a 9or(it i
naionalitate declarat se 9a $enine+ "ecunoaterea sau sla(a cunoatere a li$(ii ro$:ne la
intrarea n coal deter$in nu doar rezultate colare $ai sla(e- ci- n unele cazuri- chiar
a(andon colar sau re!uzul de a !rec9enta coala+ Interculturalitatea presupune nu doar
regsirea li$(ii $aterne n coal- ci i a ele$entelor de cultur speci!ice populaiei ro$a+
:1$191$1 Deter/inani s)ci)C(a/iliali
?rintre 9aria(ilele identi!icate ca principali deter$inani ai participrii la educaie- ai
rezultatelor colare- ai succesului sau eecului colar- de teoriile dez9oltate i studiile
ela(orate pe aceast te$ se nu$r cele care de!inesc $ediul !a$ilial- 9aria(ile care !ac
o(iectul acestui capitol+
6intre caracteristicile $ediului socio-!a$ilial- studiul de !a s-a aJat asupra ur$toarelor:
a1 ni9elul de educaie al prinilor<
(1 ocupaia prinilor<
c1 starea $aterial a !a$iliei:
9enitul !a$iliei *apreciere general1<
d1 di$ensiunea !a$iliei:
tipul !a$iliei *nuclear- larg1<
nu$rul de copii din !a$ilie<
e1 condiiile de 9ia ale copilului n !a$ilie:
condiii de locuit<
starea (unurilor personale i condiii de ali$entaie a copilului<
!1 starea de sntate a prinilor i situaii speciale ale acestora<
,,E
g1 !or$a !a$iliei *Lnor$alM- dezorganizat- reorganizat1<
h1 cli$atul a!ecti9 din !a$ilie:
relaiile dintre prini<
atitudinea prinilor !a de copil<
i1 atitudinea prinilor !a de coal i educaia copiilor+
=na dintre 9aria(ilele !a$iliale care pare s in!lueneze ntr-o $are $sur
participarea colar este ni>elul de educaie al +rinil)r- cea $ai $are parte a
ele9ilor care au a(andonat coala *peste 0EQ1 pro9enind din !a$ilii !r studii sau
care au a(sol9it cel $ult coala pri$ar *>a(elul ur$tor1+
Ta,el 31 Distri,uia ele>il)r care au a,and)nat c)ala .n (uncie de ni>elul de
instruire al +rinil)r El)t t)talF
N F
r
stu
dii
c)al

+ri/a
r
4i/n
a*iu
c)al

+r)(e
si)nal

N)
nC
rs
+u
nsK
Nu
e
ca*
ul
3
T
M
,
Include i cazurile de deces: 0/ dintre

copii- /' ro$:ni i ', de etnie ro$a au $a$a sau tatl
decedat+
6ei- n general- capitalul u$an din $ediul rural *su( aspectul ni9elului de
instruire1- $ediu n care s-au des!urat in9estigaiile- este $ai puin dez9oltat dec:t
n ur(an *recens$:ntul populaiei din ,GG' e9idenia o proporie de /C-GQ a
locuitorilor din rural care nu a9eau studii generale i $edii- !a de ,'-0Q
'3
- procent
corespunztor $ediului ur(an1 surprinde- totui proporia !oarte ridicat a
prinilor copiilor din lotul de studiu care au un ni9el !oarte redus de educaie+
'3
*aportul Aaional al !ezvoltrii ;mane/ *omnia 2- ?"=6+
,,,
Aceasta cu at:t $ai $ult cu c:t- o parte a populaiei !r coal a(sol9it sau nu$ai
cu studii pri$are identi!icat cu prile;ul recens$:ntului - era de 9:rst naintat
*o parte su!erind un proces natural de dispariie1- iar ateptrile au n 9edere o
e9oluie poziti9 n perioada care s-a scurs din ,GG' n ceea ce pri9ete acest
indicator+
#e!eritor la ni9elul de educaie al prinilor- tre(uie $enionat !aptul c $a;oritatea
celor !r studii sunt de etnie ro$a: peste /EQ n cazul tatlui i .EQ n cazul
$a$ei *>a(elul ur$tor1- ceea ce reprezint de opt- respecti9 de patru ori $ai $ult
dec:t n cazul celor pro9enii din r:ndul populaiei $a;oritare
'F
+ 6e alt!el- i
proporia copiilor care au a(andonat coala i care pro9in din aceast etnie este $ai
$are- nu n sine */0-FQ- !a de 3,-,Q ro$:ni i /-'Q alte naionaliti1- ci raportat
la totalul populaiei ro$a care- con!or$ celor $ai nalte 9alori esti$ate este de
aproJi$ati9 FQ din totalul populaiei rii+
8n acest conteJt- tre(uie $enionat c etnicii ro$i reprezint o categorie care se con!runt cu
$ultiple pro(le$e: econo$ice- socio-culturale- educaionale+ 2e esti$eaz- ast!el- c o
pondere !oarte ridicat a acestora prezint un ni9el sczut de educaie- situ:ndu-se- n acelai
ti$p- su( pragul de srcie+ #elaia dintre srcie i educaie se $ani!est n a$(ele sensuri:
srcia reduce accesul la n9$:nt i durata 9ieii colare< aceasta este- ns- proporional
cu ni9elul de instruire atins- lipsa educaiei deter$in:nd srcia+ 8n esen- srcia eJistent
conduce la o srcie $ai $are- !actorul generator !iind lipsa educaiei- i$plicit a anselor de
9alorizare indi9idual i de integrare pe piaa !orei de $unc- cu consecine asupra condiiilor
de 9ia+ 2ituaia este agra9at i de anu$ite reprezentri pri9ind rolul i !unciile colii+
parte dintre etnicii ro$i nu realizeaz relaia dintre ni9elul de educaie i situaia socio-
econo$ic+ ?articiparea la educaie nu constituie- n percepia acestora- o garanie pentru
succesul social- $ani!est:nd- ca ur$are- atitudini rezer9ate !a de coal
'C
+
Ta,el $1 Distri,uia ele>il)r care au a,and)nat c)ala .n (uncie de ni>elul de
instruire al +rinil)r" du+ a+artenena etnic
'F
6eter$inanii socio-!a$iliali au !ost in9estigai prin analiza secundar a (azei de date I2E ela(orat cu prile;ul
unei cercetri asupra cauzelor a(andonului colar n n9$:ntul o(ligatoriu+ %ezi capitolul re!eritor la
$etodologia cercetrii+
'C
%ezi i ,nvmntul rural din *omnia< condii/ probleme i #trategii de dezvoltare/ ME"- I2E- 'EEE+
,,'
Ni>el
de
instrui
re
F
r
st
ud
ii
c
)a
l
+r
i/
ar

4i
/
na
*i
u
c
)a
l
+r
)(1
N)
nC
r
s+
un
s K
N
u
e
ca
*u
l
3
#
#
#
#
,
Include i cazurile de deces+
Fi@1 31 Ni>elul de instruire al tatlui" .n (uncie de )ri@inea etnic
Fi@1 $1 Ni>elul de instruire al /a/ei" .n (uncie de )ri@inea etnic
,,/
0%
10%
20%
30%
40%
50%
F
a
r
a

s
t
u
d
i
i
%
c
o
a
l
a
p
r
i
m
a
r
a
&
i
m
n
a
'
i
u
%
c
o
a
l
a
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
a
(
o
n
-
r
a
s
p
u
n
s
*tnie ro#+na
*tnie rro#a
0%
10%
20%
30%
40%
50%
F
a
r
a

s
t
u
d
i
i
%
c
o
a
l
a
p
r
i
m
a
r
a
&
i
m
n
a
'
i
u
%
c
o
a
l
a
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
a
(
o
n
-
r
a
s
p
u
n
s
*tnie ro#+na
*tnie rro#a
2tatutul educaional al prinilor acioneaz ca un handicap n ceea ce pri9ete
participarea la educaie a copiilor+ =nele cercetri
'G
au e9ideniat- de alt!el- !aptul c
in!luena cea $ai puternic a ni9elului de educaie a prinilor se $ani!est n cazul
ele9ilor din pri$ele cicluri de n9$:nt ni9el asupra cruia s-a centrat i
cercetarea de !a - ulterior produc:ndu-se o di$inuare a intensitii i$pactului
$ediului !a$ilial- n spe- al ni9elului educaional al prinilor+ Cu alte cu9inte-
in!luena poziti9 sau negati9 a !a$iliei asupra copilului atinge un opti$ n pri$ii
ani- di!erenele de eec sau reuit datorate acesteia e9ideniindu-se pregnant la
nceputul colaritii< in!luenele continu i ulterior- dar sunt uor di$inuate+
%aloarea de deter$inant al eecului sau succesului pe care l are ni9elul de educaie
al prinilor tre(uie luat n considerare nu at:t n sine- c:t $ai ales prin !actorii pe
care i antreneaz: di!erene n pri9ina li$(a;ului utilizat i a 9alorilor pro$o9ate
n !a$ilie *n unele cazuri1 !a de cele 9ehiculate n coal- !apt care creeaz
di!iculti de adaptare colar a copiilor i eec colar- tendine de non-9alorizare a
educaiei- i$posi(ilitatea de a acorda un $ini$ a;utor- de a Lsupra9egheaM
rezol9area sarcinilor colare de ctre copii etc+
=nii dintre prini sunt contieni de deza9anta;ul lor educaional- de !aptul c nu
pot ser9i copiilor ca $odel i nu le pot acorda spri;in n acti9itatea colar- dei ar
dori ca acetia s depeasc propria condiie social:
Caseta 31 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Printe: ]de]noi a$ 9re]- a$ 9re s-l a;ut$- dar nu ti$]nu ti$- c n-a$ !cut carte< i el
spunea c i noi tri$- chiar dac nu ti$ carte]nu tia- nu putea singur+ A$ !i dorit s n9ee- s
nu $ai !ie aa- ca noi]
Alii- aa cu$ a$ $ai a$intit- pun su( se$nul ntre(rii i$portana educaiei
pentru asigurarea succesului- pentru $o(ilitate social:
Caseta $1 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A l)calitatea 4irceni" -udeul VasluiB
l)calitatea V0lcele" -udeul C)>asnaB l)calitatea Rudrie" -udeul 4)r-
Printe 3: ]i dac ar !i n9at- tot una] sunt pe aici- pe la noi- unii care au !cut carte]
degea(a- n-au gsit nici un ser9ici+ =nul a 9enit napoi de la ora]nu $ai e !a(rica la care a
lucrat+++
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]
Printe $: ter$inat coala- iese n o$a;]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]
'G
Mihaela )igu- 8actorii reuitei colare- Ed+ 7ra!oart- 4ucureti- ,GGC+
,,.
Printe 9: 6up ce-o ter$ina coala- ia sapa de coad- cu$ a$ luat-o i noi+
Printe :: s triasc de azi pe $:ine- aia 9or !ace< nu poate s a;ung inginer sau doctor sau s a;ung s
conduc ara+
Printe ;: 6ac n-ai posi(il s-l dai $ai departeK 8n9a p:n n clasa a %III-a- dar ca s-l $ai
duci la 4aia- n-ai cu ce+ "oi a$ 9rea- daa daca n-ai]
parte dintre prinii care au a(sol9it n9$:ntul pro!esional *tatlN$a$a sau
a$:ndoi prinii1 ai cror copii au a(andonat coala !ac parte din categoria
persoanelor care au re9enit n $ediul rural dup intrarea n o$a; ca ur$are a
procesului de restructurare a econo$iei i lichidrii unor ntreprinderi+ 8n cazul
unora dintre aceste !a$ilii- schi$(rile i$portante care au inter9enit n statutul lor-
n condiiile i stilul de 9ia- au produs reale (ul9ersri care i-au pus a$prenta i
asupra parcursului colar al copiilor- conduc:nd chiar la situaii eJtre$e a(andon
colar+
=n aspect constatat cu prile;ul anchetei realizate se re!er la !aptul c o parte a
personalului didactic nu deine su!iciente in!or$aii cu pri9ire la $ediul !a$ilial al
ele9ilor care au a(andonat coala- aspect rele9at de nu$rul relati9 $are de non-
rspusuri la $a;oritatea ite$ilor pe care i conine !ia indi9idual a copiilor a!lai
n aceast situaie- !i care a tre(uit s !ie co$pletat de cadrele didactice de la
clasele n care erau integrai copiii nainte de prsirea colii+ Aceast constatare
poate s re!lecte relaia sla(- cel puin n unele cazuri- pe care cadrele didactice au
a9ut-o cu prinii copiilor a!lai n situaie de criz- de eec colar $a;or- dei
$odalitile de inter9enie n 9ederea pre9enirii !eno$enului presupun o legtur i
o cola(orare str:ns cu aceste !a$ilii- cunoaterea $ediului de 9ia a copiilor- a
in!luenelor- e9entual a presiunilor i pri9aiunilor de orice natur pe care acetia le
suport+
Con!or$ speci!icului ariei n care s-a des!urat in9estigaia *$ediul rural1 i
ni9elului de educaie- $a;oritatea prinilor *aproape dou trei$i1 au )cu+aii
legate de agricultur+ 6e se$nalat este ns !aptul c nu$ai aproJi$ati9 /E-/0Q
dintre !a$ilii lucreaz pe terenul propriu- alte //-/0Q !iind puse n situaia de a
Llucra cu ziuaM *n agricultur1- n localitatea n care do$iciliaz *$a;oritatea1 sau
n a!ara acesteia- n 9ederea o(inerii celor necesare traiului zilnic- dat !iind c nu
posed terenuri pe care s le poat eJploata+ i su( acest aspect populaia ro$a este
de!a9orizat- o proporie $ult $ai ridicat- n special n cazul !e$eilor- a!l:ndu-se
n aceast situaie *>a(elul /1+ Chiar i o proporie ridicat dintre copiii care au
a(andonat coala- dup ce acest e9eni$ent s-a produs- des!oar acti9iti
aductoare de 9enituri - acti9iti sezoniere *Llucrul cu ziuaM1- acti9iti agricole sau
non-agricole n localitatea natal sau n alte localiti - dei ca 9:rst se situeaz su(
,,0
li$ita legal pentru integrarea n $unc+ Alteori- !aptul c prinii i tri$it la
$unc- chiar n a!ara localitii de do$iciliu- reprezint cauza a(andonului:
Caseta 91 Inter>iu +r)(es)ri A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Pr)(es)r 3: 6ar p:n la ur$ tot a a(andonat coala ] Acu$ e unde9a prin 4acu i nu pute$ lua legtura
cu el ] le e !ric c l-a$ putea con9inge pe el s-i con9ing s 9in la coal- ori prinii nici nu 9or s aud+
2pun c n-au ce $:nca i c sunt ne9oii s-l dea acolo ca s aduc ce au ne9oie+ 6ar ei nu $uncesc- poate
tatl da ]sunt alcoolici ]
Pr)(es)r $: Aceti copii au !ost deter$inai s a(andoneze coala ] nu din 9ina lor- din cauza lipsurilor< unii
copii- din ceea ce 9d eu- sunt chiar !olosii de prini i tri$ii la $unci n locul lor- pentru a aduce p:inea cea
de toate zilele ]
Copiii nii relateaz- n cadrul inter9iurilor- despre !aptul c uneori sunt o(ligai
s lipseasc de la coal pentru a des!ura anu$ite acti9iti n localitate *%etele la
prit/ cu %raii mai mici/ la curenie/ la mncare J bieii cu animalele/ la coa#/
la aratJea lip#ete ca # #e duc la muncJprinii #unt beivi/ muncete/ dar bea
banii apoiJ1 sau acti9iti sezoniere n a!ara localitii $preun cu prinii a
plecat cu tatl lui la oi i a %cut iar cla#a i n$a terminat c iar #$a du#Jpleac de
primvara pn in noiembrie *inter9iu de grup ele9i ro$i localitatea 7irceni-
;udeul %aslui1+
Ta,el 91 Distri,uia ele>il)r care au a,and)nat c)ala .n (uncie de )cu+aia
+rinil)r" du+ a+artenena etnic
cu
+ai
a
A L A A A A N
N
,
8n aceast categorie au !ost incluse persoane n situaie de o$a;- cele plecate s lucreze n
strintate- care practic ghicitul- ceretoria +a+
'
Include i cazurile de deces+
,,3
?e l:ng acti9itile agricole- o parte dintre prinii copiilor din lotul de studiu
practic i acti9iti cu caracter non-agricol- dar care nu presupun o anu$it
cali!icare- sunt plecai te$porar s lucreze n strintate sau practic dup cu$
declar cadrele didactice in9estigate - Lacti9itiM precu$ ceretoria *n special cei
din r:ndul etniei ro$a1+
8n i$posi(ilitatea de a o(ine date concrete pri9ind >eniturile (a/iliei- pentru a co$pleta
i$aginea asupra situaiei $ateriale- s-a solicitat din partea cadrelor didactice- prin !ia
indi9idual pe care au co$pletat-o pentru !iecare ele9 care a a(andonat coala- o apreciere
general- o e9aluare a resurselor $ateriale ale prinilor acestora- co$parati9 cu 9eniturile
nregistrate de !a$iliile celorlali ele9i+ 6up cu$ se poate constata i din speci!icul
acti9itilor des!urate- 9eniturile o(inute sunt n $ulte situaii ocazionale- nesigure- n CEQ
din cazuri acestea !iind apreciate de ctre cadrele didactice - ca !iind total insu!iciente- la
li$ita supra9ieuirii< proporia se pstreaz at:t n cazul !a$iliilor de ro$i- c:t i de ro$:ni+
Caseta :1 Inter>iu +r)(es)ri A l)calitatea Ti@>eni" -udeul Ar@eB l)calitatea
V0lcele" -udeul C)>asna
Pr)(es)r 3: Ma;oritatea !a$iliilor acu$ triesc din cerit- din $unci prestate ctre populaie: spat- prit-
str:ns !:n- $ai !ac $turi- couri+ "i9elul de trai este !oarte sczut- $uli sunt su( condiiile $ini$e+
Pr)(es)r $: Cred c de !apt n per$anen ei 9in la coal ne$:ncai+ Ce s $ai !ac un copil
dac e ne$:ncatK] 8$i po9estea o $a$ de copil i-$i spunea de ce nu 9ine copilul la coal:
Rpi cu$- doa$n- pleac di$ineaa ne$:ncai- se duc la pr:nz acas- nu gsesc de $:ncare i
taic-su i ia cu parul s-i (at c de ce pl:ng de !oa$e+ C:nd 9in de la cerit ei sunt $ai grai
dec:t c:nd stau acas+
Pr)(es)r 9: Copiii n general !l$:nzesc+ Ei nu pot sta la cursuri p:n la ,' pentru c le este
!oa$e+ ri pleac- ori nu $ai ascult ni$ic+ &oarte $uli se pl:ng de dureri de sto$ac sau de cap+
Ast iarn pur i si$plu stteau ne$:ncai- nu a9eau ni$ic i cereau prin sat+ Asta era singura lor
surs de hran+
?rinii nii relateaz n cadrul inter9iurilor despre pri9aiunile pe care le suport: L#unt zile
n care i noi i copiii mncm mmlig cu cenu JC *inter9iu de grup prini ro$i-
co$una 7irceni- ;udeul %aslui1- iar pro!esorii con!ir$ aceast situaie: C#unt %oarte
#raciJcare umbl n genunc5i pentru o or de munc #au o %ar%urie de mncare< #rcia
e#te principala problemJ nu ar mai %i reinui copiii de ctre %amilie/ nu i$ar mai trimite la
munc dac n$ar %i aa #raciJC *inter9iu pro!esori- localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1+
2rcia populaiei din $ediul rural- disparitile dintre $ediul ur(an i rural- n general-
eJistente nc nainte de ,GCG- au continuat s se ad:nceasc datorit- n special- in9estiiilor
reduse realizate n aceste zone i n sectorul agricol al econo$iei i practicrii unei agriculturi
LautarhiceM la ni9elul gospodriilor indi9iduale+ Anii de tranziie- cu schi$(rile pe care le-a
indus- n $od deose(it cele generate de #e!or$a agrar din ,GG,- La retrans!or$at ranul
,,F
cooperatist lipsit i de salariu i de proprietate al socialis$ului n $icul proprietar de
p$:nt speci!ic nceputului de secol n #o$:nia i tuturor societilor capitaliste pre-
industriale din Europa secolelor I%III-IIIM
/E
+ #e!or$a a deter$inat- totodat- Lsepararea
p$:ntului de tehnologie i eJpertizM -Ldistrugerea 9echiului patri$oniu al CA?-urilor de
la irigaii p:n la !er$ele zootehniceM i re9enirea la gospodria de tip tradiional i la
$odelul satului tradiional- $odel care a condus la Lcronicizarea srcieiM i la o Lecono$ie
de su(zistenM+
Cu at:t $ai dra$atic este situaia ro$ilor din $ediul rural- $uli dintre ei lipsii de terenuri
indi9iduale si ne9oii ast!el- aa cu$ a$intea$ $ai sus- s $unceasc Lcu ziuaM pe terenurile
proprietarilor de p$:nt pentru su$e sau produse care nu le asigur totui Ltraiul zilnicM:
Lunde # ne ducem? n$avem %erm/ n$avem nimica/ unde # ne ducem? C5iar de zilele a#tea
care au plouat/ de #mbt #eara/ am %cut o grev de %oame/ c n$am avut. !a ieri/ cu toat
greva/ m$am du# pe la romniL+ *inter9iu de grup prini ro$i - localitatea 7irceni- ;udeul
%aslui1+
I$pactul srciei asupra participrii la educaia de ni9el precolar i o(ligatoriu a copiilor
ro$i este pus n e9iden i de datele unei cercetri realizate pe un eantion naional de
populaie ro$a
/,
+ Ast!el- n ceea ce pri9ete cuprinderea n n9$:ntul precolar- aceasta
este de . ori $ai sczut n gospodriile !oarte srace
/'
co$parati9 cu gospodriile (ogate
>a(el .1+ Cu alte cu9inte- cu c:t o gospodrie este $ai srac- cu at:t este $ai pro(a(il s
nt:lni$ neparticipare colar+
Ta,el :1 Partici+area la educaia +rec)lar .n (uncie de starea /aterial a @)s+)driei
4)s+)drii ()arte srace 4)s+)drii
srace
4)s+)drii
cu situaie
ec)n)/ic /edie
4)s+)drii ,)@ate
3%"6 3<"8L $6";L :$";L
8n cazul n9$:ntului o(ligatoriu tendina se pstreaz- RneparticipareaM colar !iind de trei
ori $ai ridicat n cazul copiilor care pro9in din !a$ilii srace sau !oarte srace co$parati9 cu
cei care aparin unor !a$ilii (ogate sau cu situaie econo$ic de ni9el $ediu+
consecin a strii de srcie pare a !i- n unele !a$ilii- i alc))lis/ul+ =neori- n ast!el de
cazuri- prinii- !r a contientiza consecinele pe care le are asupra propriilor copii
ntreruperea colarizrii- indi!erent de $o$entul n care aceasta inter9ine- i tri$it la $unc
pentru a o(ine (anii necesari pentru procurarea alcoolului:
Caseta ;1 Inter>iu +r)(es)ri A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
/E
?asti- %l+- ;n deceniu de tran#%ormri #ociale+ 8n: ;n deceniu de tranziie< #ituaia copilului i a %amiliei n
*omnia- ="ICE&- 4ucureti- 'EEE+
/,
Indicatori pri9ind co$unitile de ro$i din #o$:nia- Ed+ EJpert- 4ucureti- 'EE'+
/'
Caracterizarea gospodriilor este realizat de ctre operatorii de inter9iu care au aplicat chestionarul+
,,C
Pr)(es)r: ]!a$ilia aceea are ,E copii- al ,,-lea e pe dru$ i unul decedat ] ?e tat zilnic l gsesc la (u!et-
i-i tri$ite copiii la 9aci ] o !eti creia a$ reuit s-i pune$ dou note- chiar la a %III-a a anga;at-o la
9aci- unde9a- ntr-o localitate- nici noi nu ti$ eJact+ "u pute$ lua legtura pentru a o(ine $anualele- tre(uie
s lu$ legtura cu prinii+ 6ar tatl lor este un (ei9 notoriu i nu tiu cu$ o s !ace$ ]
8n lipsa altor 9enituri aceti prini !olosesc chiar alocaia copiilor+ i totui- chiar n ast!el de
!a$ilii eJist copii dornici s n9ee+ Este eJe$plar- n acest sens- cazul unui copil ro$
aparin:nd unei !a$ilii n care a$(ii prini $ani!est !eno$ene accentuate de alcoolis$-
relatat de un cadru didactic:
Caseta 21 Inter>iu +r)(es)ri A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
6oa$na dirigint- $i zicea- eu sunt ne9oit s 9in la coal s-$i iau CEC-ul i s $ duc s cu$pr nainte
pe datorie ce a$ ne9oie pentru coal ] c dac $i-ar prinde $aic-$ea CEC-ul $i l-ar (ea +++ i ntr-ade9r-
$ergea la $agazin- cu$pra pe datorie caiete- creioane] rechizite] 9:nztorul l cunotea< apoi c:nd lua
alocaia $ergea i pltea datoria+ ?rinii nu $ai puteau cheltui (anii pe (utur+ i copilul n9a (ine- chiar
!oarte (ine- chiar dac uneori- dup dou - trei ore i el i ali copii se apleac pe (anc de !oa$e ]&a$ilia l-a
tri$is totui la $unc i a a(andonat coala ]
7radul de srcie apare cu at:t $ai e9ident dac se ia n considerare di/ensiunea (a/iliei
Eti+ul (a/iliei i nu/rul c)+iil)rF+ Ast!el- n peste .EQ din cazuri *$ai $ult de 0EQ la
etnicii ro$i1 copiii care au a(andonat coala pro9in din !a$ilii constituite din prini- copii i
(unici- uneori i alte rude- iar 3EQ dintre !a$ilii *FEQ n cazul ro$ilor1 au . sau $ai $uli
copii: Aoi #untem pe#te 2 de %amilii de romi/ care %iecare %amilie are cel puin cte "$6
copii i nu au putut # i dea la coal din cauza condiiilor *inter9iu de grup prini ro$i
localitatea M+ Hoglniceanu- ;udeul Constana1+ %eniturile $ini$e o(inute de adulii care
lucreaz sunt necesare- ast!el- pentru ntreinerea unui $are nu$r de persoane- !iind total
insu!iciente+ =neori- prin L$unca cu ziuaM des!urat pe ti$pul 9erii se achit datorii din
iarna precedent- dup cu$ susin n cadrul discuiilor de grup prinii ro$i: Liarna ne
mprumutm de mlai/ de %a#ole/ de carto%i/ de alteleJiar vara trebuie # muncim pentru
eleJnu ne mai a-ungem niciodatJtrebuie # muncim mai mult pentru ca # avem i vara ce
mncaJi mai lum i pe copii/ dar trebuie # nu uitm de norm Jalt%el pierdem
alocaiaJM *inter9iu de grup prini ro$i localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1+
Inter9ie9atul se re!er la nu$rul $aJi$ de a(sene pe care ele9ii nu tre(uie s-l depeasc-
lunar- pentru a pri$i alocaia+ Este o practic de;a cunoscut i acceptat de pro!esori- ei !iind
contieni de pri9aiunile pe care copiii i prinii acestora le suport+ Iar eJe$plele o!erite
constituie cazuri L!ericiteM n care srcia- lipsurile- i$posi(ilitatea satis!acerii ne9oilor de
(az nu au condus la a(andonul colar al copiilor *cel puin p:n la $o$entul inter9iului1+
=nii copii- toc$ai datorit precaritii condiiilor de 9ia consider educaia un $i;loc de a
depi aceast situaie+ ast!el de atitudine- de i$agine asupra educaiei are o ele9 de etnie
,,G
ro$a c:nd a!ir$: Lvreau # nvJ vreau # a-ung i eu cevaJvreau # plec de aiciJC
*inter9iu de grup ele9i ro$i - localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1+
%eniturile $ini$e ale !a$iliei se re!lect i n c)ndiiile de l)cuit< n aproape .EQ din cazuri
acestea sunt apreciate de ctre cadrele didactice ca Ltotal necorespunztoareM: /EQ pentru
!a$iliile din r:ndul populaiei $a;oritare i aproape 0EQ pentru !a$iliile de etnie ro$a+ Cu
prile;ul 9izitelor n !a$ilie n scopul realizrii anchetelor sociale i din relatrile prinilor-
cadrelor didactice i copiilor inter9ie9ai au !ost constatate situaii n care ntr-o singur
ca$er locuiesc i dor$- n condiii de pro$iscuitate i total lips de igien- 0-3 persoane-
uneori chiar $ai $ult+ Iar aceast situaie nu este speci!ic nu$ai $ediului rural- ci se
regsete chiar n oraele $ari: T(unt %amilii care trie#c cte 1 oameni n 1 m
2
. 0$am
ntrebat cum trii/ cum dormii: Cu #c5imbul/ mi$au r#pun#P. *inter9iu pro!esor -
4ucureti1+

situaie ase$ntoare se constat i n ceea ce pri9ete starea ,unuril)r
+ers)nale ale c)+iil)r i c)ndiiile de ali/entaie a acestora: a$(ele aspecte sunt apreciate
ca Ltotal necorespunztoareM n cazul unei proporii care depete o trei$e din totalul
ele9ilor- pstr:ndu-se di!erenele ntre ro$:ni i ro$i $ai puin de o trei$e !a de ./-
respecti9 .3Q+
#eaduce$ n atenie sec9enele din inter9iurile realizate cu prini ro$i i cadre didactice cu
pri9ire la ali$entaia necorespunztoare a copiilor- la lipsa rechizitelor *pe care uneori le
cu$pr chiar pro!esorii- con!or$ declaraiilor unora dintre ei1 redate $ai sus- aduc:nd i alte
eJe$ple re!eritoare la pri9aiunile nt:$pinate de acetia: Lmerg i iarnaJi trimitem/ nu
totdeauna/ dar i trimitem Jle mai punem pungi de pla#tic pe#te nclrile #parte i #e ducJ
a-ung ng5eai bocnJC *inter9iu de grup prini ro$i - localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1+
Acelai !apt este con!ir$at i de ctre pro!esori- tot cu pri9ire la copiii de etnie ro$a: Lcu
mbrcmintea #ubire i g5etele #tricate pe care le au a-ung att de ng5eai/ nct trebuie
#$i l#m vreo or pe lng #ob/ # #e nclzea#cJau minile i picioarele roii i um%late
i nici nu pot vorbi bineJle clnne diniiJi mai #unt uneori i nemncai JC< Ccopilul
acela/ n plin iarn/ era %r o#ete i$n adidaiJnici CgeacC n$avea pe elJvenea ntr$un
puloverJi nici cciulJC< Cla ultimele ore ne #pun. nu mai putem rezi#ta/ noi n$am mncat
de$a#earC< C(untem n #ecolul QQ0/ dar de multe ori ateapt o or # li #e dezg5ee
picioarele i # %ie #plaiC. *inter9iu pro!esori - localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1+ i copiii
aduc n discuie ast!el de pro(le$e- indi!erent dac pro9in din $ediul rural sau din localiti
situate n 9ecintatea oraelor: CAlii care nu au cu ce # #e ncaleJi coala aia la valeJ
era %rig/ nu ne convenea # mergem prea mult pe la coal/ cnd cumpram geamuri alii le
#prgeaJC . *inter9iu de grup ele9i ro$i - localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1+ C3i lip#e#c n
%iecare ziJm ia %oamea i plec de la coalJM *inter9iu de grup ele9i ro$i - localitatea M+
Hoglniceanu- ;udeul Constana1+
,'E
6up cu$ constat$- copiii se re!er i la starea precar a in!rastructurii colare- situaie care
se $enine nc n unele zone rurale- chiar dac altele au (ene!iciat de progra$ele de
inter9enie a$intite pe parcursul studiului+
6e ase$enea- pe l:ng pro(le$ele pri9ind condiiile de ali$entaie i $(rc$inte- din
relatrile prinilor i pro!esorilor se desprinde i riscul pri9ind a(andonul colar sau- n orice
caz- a(senteis$ul colar crescut- !eno$en care i pune a$prenta asupra calitii pregtirii
ele9ilor+ In!or$aiile prezentate atrag atenia asupra posi(ilelor consecine ale condiiilor de
9ia din !a$ilie- n pri$ul r:nd a ali$entaiei insu!iciente i necorespunztoare din punct de
9edere al di9ersitii i calitii- asupra strii de sntate a copiilor i dez9oltrii lor psiho-
intelectuale+ 6ei i$plicaiile condiiilor de ali$entaie pri9ind sntatea copiilor i tinerilor
reprezint ele$entul cel $ai i$portant- atrage$ atenia i asupra relaiei dintre ni9elul
per!or$anelor i cel al condiiilor de hran con!ir$at de studii n do$eniu+
8n !a$iliile unora dintre ele9ii care au a(andonat coala i care au constituit grupul int au
inter9enit i alt!el de pro(le$e care 9izeaz ()r/a (a/iliei i care- cel puin potenial- au
a!ectat e9oluia lor colar: decesul unuia dintre partenerii cuplului !a$ilial *aproape ,EQ din
cazuri1- dezorganizarea !a$iliei prin di9orNdesprire *,0Q1- reorganizarea !a$iliei *$a$a
sau tata recstorit sau concu(ina;1 care nu ntotdeauna este !a9ora(il copilului *,EQ1+
6ezorganizarea !a$iliilor i consecinele asupra copiilor sunt e9ideniate i de ctre cadrele
didactice n cadrul inter9iurilor: C%amiliile copiilor #unt de multe ori dezorganizate< am o
treime dintre copii care au %o#t abandonai< la compunerea 6ama/ de e'emplu/ acetia o
de#criu pe bunica.M *inter9iu pro!esori - localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1+
Literatura sociologic $enioneaz- de alt!el- e!ectele negati9e ale unor $edii !a$iliale
dezorganizate- reorganizate sau carenate - care- n cazul nostru- se regsesc la peste o trei$e
dintre copiii care au a(andonat coala - nu nu$ai asupra per!or$anelor i parcursului colar-
!apt e9ideniat i de prezentul studiu- dar i asupra e9oluiei copilului- n general+
Alte aspecte pe care ancheta le-a e9ideniat se re!er la precaritatea strii de sntate a unora
dintre prinii copiilor care au prsit pre$atur siste$ul de n9$:nt- situaie care a!ecteaz
,EQ dintre !a$ilii *0Q n cazul tatlui i 0Q al $a$ei >a(elul 01+ 6ac se adaug i
nu$rul copiilor care prezint gra9e a!eciuni *GQ1- proporia !a$iliilor n care cel puin unul
dintre $e$(ri are pro(le$e $a;ore de sntate a;unge la un ni9el ngri;ortor- at:t din
perspecti9a te$ei de interes a studiului- c:t i n ceea ce pri9ete starea general de sntate a
populaiei+ 8n unele cazuri- a!eciunile se9ere ale prinilor au necesitat internarea pe o
perioad $ai ndelungat de ti$p *n peste 3Q dintre !a$ilii1 cu repercusiuni asupra ngri;irii
i supra9egherii copiilor+ &r a se nregistra di!erene se$ni!icati9e- cazurile prezentate se
regsesc- totui- $ai !rec9ent printre !a$iliile de etnie ro$a+
,',
Ta,el ;1 Distri,uia ele>il)r care au a,and)nat c)ala .n (uncie de starea de
sntate a +rinil)r
#ta
rea
de
sn
tat
e
!un Pr),le
/e
/in)re
de
sntat
e
Pr),le
/e
@ra>e
de
sntat
e
N)nC
rs+un
sKNu e
ca*ul
3
Tat
a
Ma
/a
,
Include i cazurile de deces+
La o ast!el de situaie concur !actori $ultipli: ni9elul redus de instruire- condiiile
nesatis!ctoare de igien i lipsa educaiei sanitare- starea de srcie *n unele cazuri- de
srcie eJtre$1- cu i$plicaii asupra condiiilor de ali$entaie- de!icienele reelei de
asisten $edical n zonele rurale- n general- i n cele $ai izolate- n special- situaie care
nu per$ite- uneori- acordarea asistenei $edicale de urgen- cu at:t $ai puin practicarea
asistene $edicale pre9enti9e +a+
?entru ulti$ul aspect a$intit este ilustrati9 eJe$plul dra$atic o!erit n discuiile de grup cu
prini ro$i *inter9iu realizat ntr-o localitate izolat- situat la aproJi$ati9 .E P$ !a de
ora- distana p:n la cel $ai apropiat $i;loc de transport !iind de ,E P$1 re!eritor la cazul
unui copil n 9:rst de su( , an:
Caseta 81 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Printe: o rcit sracua ]i-o !cut 9reo dou zile $-sa leacuri de-ale noastre]((eti]o !ost tot $ai ru+
=nde s te duciK Iarn- n$ei c:t casa]dispensarul departe]9reo ,E P$+ 6octorul nu 9ine nici 9ara $ereu+
Auto(uz nu] plecat de ne(un cu el pe dru$]i-o $urit n (rae]
6up cu$ a $ai !ost $enionat- n unele !a$ilii apar i tendine spre alcoolis$- de cele $ai
$ulte ori n cazul tatlui- dar uneori al a$(ilor prini+ La acestea se asociaz n $ai puine
cazuri i !eno$ene gra9e de de9ian co$porta$ental soldate cu detenia persoanelor n
cauz *peste 3Q n cazul tatlui i ,Q al $a$ei- pe ansa$(lu1- ast!el de situaii !iind $ai
!rec9ente n r:ndul !a$iliilor de etnie ro$a *aproJi$ati9 3EQ din totalul cazurilor1+
,''
&eno$enele $enionate au gra9e consecine nu nu$ai asupra colarizrii copiilor su( acest
aspect consecinele $ani!est:ndu-se de;a - dar i asupra $odelului co$porta$ental trans$is
copiilor- !iind ast!el eJpui unui risc $a;or de $arginalizare i eJcluziune social+
8n s!:rit- un !eno$en care pare s !i cptat o a$ploare $ai $are n anii SGE se re!er la
+lecarea te/+)rar din l)calitate sau" .n unele ca*uri" din ar" uneori n $od ;usti!icat
n 9ederea o(inerii unui loc de $unc i asigurrii celor necesare traiului zilnic - alteori
datorit unui anu$it - eu!e$istic denu$it - spirit de a9entur+ Ast!el de situaii n special
plecrile n strintate - se regsesc- n special- la !a$iliile de etnie ro$a *aproape un s!ert
dintre prinii copiilor ro$i din cadrul grupului int1+ E!ectul acestei L$igraii te$porareM
interne sau eJterne asupra participrii la educaie a copiilor- indi!erent dac acetia i nsoesc
pe prini sau r$:n n ngri;irea (unicilor sau altor rude- este de $ulte ori acelai: n pri$ul
caz- prsirea localitii- i deci a colii- nu este ur$at de nscrierea i continuarea
colarizrii la o alt unitate de n9$:nt- iar n al doilea- lipsa autoritii sau autoritatea $ai
sla( asupra copiilor- atitudinea $ai puin responsa(il a rudelor etc+ *nu $ult di!erit- n
ulti$ instan- de a prinilor1 i aduce pe acetia tot n situaia de a(andon colar+
2rcia- carenele pri9ind starea de sntate- pro(le$ele aprute n !a$ilie *decesul unuia
dintre parteneri- dezorganizarea !a$iliei1- alcoolis$ul- co$porta$entul de9iant al unor prini
+a+ altereaz i cli/atul a(ecti> din (a/ilie di$ensiune cu i$plicaii asupra
per!or$anelor- succesului sau eecului colar - at:t su( aspectul relaiil)r dintre +rini- c:t
i al c)/+)rta/entului i atitudinii acest)ra (a de c)+ii+ Lu:nd n considerare aprecierile
cadrelor didactice- constat$ c n aproape /EQ dintre !a$iliile copiilor care au constituit
grupul int copii care au a(andonat coala - eJist Lnenelegeri per$anenteM i Lcon!licte
gra9e i repetateM- alte 'EQ !iind !a$ilii carenate prin deces sau di9or N desprire+ Con!or$
acelorai aprecieri- n aproape .EQ din cazuri tatl- $a$a sau a$(ii prini $ani!est o
atitudine de indi!eren !a de copii- acestora ne!iindu-le o!erite ngri;irea- supra9egherea-
a!eciunea- cldura c$inului !a$ilial: C6ediul e deza#truo# i prinii nu$i re#pect copiii 7
vocabular/ abuzuri/ btiJC *inter9iu pro!esor - localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1+ C(unt
copii care au abandonat coala datorit prinilor/ cuno#c #ituaii de genul #ta/ la mine n
bloc #unt prini care bea/ pleac de aca#/ nu i intere#eaz ce %ac copiii/ mame ca la 4 de
aniJ i au copiiJ i atunci de copilul la mai tie ceva/ dac a %cut temele/ dacJ?M
*inter9iu de grup prini ro$i - 4ucureti1+ 2u( acest aspect in9estigaiile nu au e9ideniat
deose(iri se$ni!icati9e n !uncie de criteriul etnic+
Aceeai atitudine de indi!eren o $ani!est $ulte !a$ilii *peste dou trei$i1 i (a de
c)al" (a de educaia c)+iil)r- indi!erena trans!or$:ndu-se- uneori *aproape ,0Q din
cazuri1- ntr-o atitudine de rezer9 pri9ind educaia+ Aceast perspecti9 asupra atitudinii
!a$iliei !a de coal- aparin:nd cadrelor didactice- poate !i- ntr-o oarecare $sur-
,'/
distorsionat- datorit unei anu$ite tendine a acestora de a trans!era o $are parte a
responsa(ilitii educaiei copiilor asupra !a$iliei+
8n unele cazuri- atitudinea de indi!eren a prinilor !a de educaia copiilor este indus de
anu$ite MtradiiiM- dup cu$ a!ir$a un cadru didactic Cunii prini/ mai ale# igani turci/
cred/ #pun c Jpi nici noi n$am nvat mai mult/ copiii de ce # nvee? deci e o tradiieC
*inter9iu pro!esor- localitatea M+ Hoglniceanu- ;udeul Constana1 - alteori aceasta pro9ine
din rese$nare- din contientizarea !aptului c precaritatea condiiilor $ateriale nu le 9a
per$ite susinerea !inanciar a studiilor copiilor dup a(sol9irea n9$:ntului o(ligatoriu:
Caseta <1 Inter>iu +r)(es)ri A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Pr)(es)r: ?rini triesc de pe o zi pe alta- sunt a(rutizai- nu reuesc s-i !ac nici $car 9ise pentru copiii
lor sau ulti$ul lucru la care se g:ndesc este educaia copiilor lor+ Chiar daca unii tiu c 9iitorul copiilor lor
este ngropat de!initi9 dac nu-l dau $ai departe la coli- nu !ac ni$ic pentru a crea un ast!el de 9iitor copiilor
sau nu pot !ace ni$ic+
7i$naziul- ntruc:t nu o!er ansa pro!esionalizrii- ocuprii unui loc de $unc i $o(ilitii
spre ora *idealul unora dintre copii- $odelul lor de succes pro!esional i social1- este
considerat- n ulti$ instan- aproape inutil+ ast!el de atitudine- chiar dac nu este
eJpri$at eJplicit- transpare totui din unele inter9enii ale prinilor ro$i n cadrul
inter9iurilor de grup- prini ai cror copii nu au a(andonat totui coala:
Caseta 61 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Printe: 8l tri$it la coal]s $earg]i dup opt clase- ce !aceK >ot cu $ine- la sap- s-i c:tige
p:inea]C n-a$ cu ce s-l port $ai departe prin coli- la ora+ 6e undeK Internat- cantin]Era (ine cu
coala co$ple$entar din co$un]n9au copiii o $eserie]6ar acu$ s-o des!iinat]are nu$ai opt
clase]
Printe: Ar tre(ui sa $earg $ai departe- da noi cu ce s-i da$? La ora actual] nu$ai aicea dac se !ace o
coal]
?e l:ng pesi$is$ul pri9ind e9oluia i de9enirea copilului prin coal- generat de
constr:ngerile de natur $aterial i !inanciar- inter9eniile prinilor e9ideniaz i o(stacole
de alt ordin- n cazul concret la care ne re!eri$ acestea 9iz:nd de!icienele reelei colare care
(locheaz accesul populaiei colare din zonele rurale- n special din cele $ai izolate- la
educaia de ni9el secundar+ 8ntr-o ast!el de situaie- prinii recla$ realizarea unei $ini$e
pro!esionalizri a copiilor la ni9elul gi$naziului- e9entual n $eserii tradiionale:
Caseta 3%1 Inter>iu de @ru+ +rini r)/i A l)calitatea 4irceni" -udeul Vaslui
Printe 3: 2 aduc i la copii strung- s aduc ce9a pentru le$nrie- s n9ee copilul o le$nrie- aa] s
$ai !ie ce9a] c:nd s-or trezi i or iei din coal- s !ac i ei o (anc ]
Printe $: 6e-ar aduce ce9a s lucreze un copil la coal- s spun: (- $ duc s n9 i eu ce9a]s i $ai
,'.
ie dou ore acolo- la atelier- s $etereasc ]
Printe 3: 6ac ar a9ea un atelier aici- s spun: $ duc i eu- n9 i eu $eserie]dac 9in- copiii n9a]
Copilul 9ine el singur- trage la coal ]cu$ !ac pesa- s ter$in pesa- $ duc s n9 i eu $eserie+++
Printe 9: Ar !i (ine s !ie i un pro!esor de $uzic- s !ac i copilul aista ce9a ] al $eu c:nt i la
tro$pet- i la saJo!on- i la oriice]s aduc instru$ente- s !ie a colii- i c:nd e ora de $uzic s n9ee ]
aici asta era tradiia- n !an!ar]
Aspiraiile prinilor cu pri9ire la 9iitorul pro!esional al copiilor n situaiile n care acetia
au o atitudine poziti9 !a de coal i educaie - se di!ereniaz n !uncie de $ediul de
reziden+ Ast!el- spre deose(ire de cei din $ediul rural pentru care idealul de reuit a
copiilor ar !i do(:ndirea unei $ini$e pro!esionalizri care s le per$it depirea propriei
condiii sociale *eJe$plul de $ai sus1- cei din $ediul ur(an sau din zonele proJi$e ale
oraului au un ni9el $ai nalt de aspiraii- dei speranele ca acestea s se realizeze sunt
reduse+ Cu alte cu9inte- di!erena se re!er- de !apt- la $odelul ideal de realizare prin educaie:
1u vreauJla# # mearg mai departe/ la liceu *inter9iu de grup prini ro$i 4ucureti1+
1u vreau # %ac mult coalJ # %ie doctor/ cevaJIreau # mearg toi pn la a Q00$a
i vreau # a-ung i ei oameni mari/ # m a-ute i pe mine Jdar cu ce? *inter9iu de grup
prini ro$i localitatea M+ Hoglniceanu- ;udeul Constana1+
Idealul de reuit personal a copiilor- i$plicit atitudinea !a de educaie- se di!ereniaz i n
!uncie de genul acestora: 5ai/ %ata #e duce la tigaie/ dar un biat trebuie # aib un #erviciu
cnd #e n#oar/ # aib gri-. *inter9iu de grup prini ro$i localitatea M+ Hoglniceanu-
;udeul Constana1+
parte dintre prini- chiar dac sunt con9ini c educaia copiilor se 9a !inaliza odat cu
a(sol9irea n9$:ntului o(ligatoriu- consider c i aceasta are un rol i$portant n
pregtirea pentru 9ia a copiilor- n dez9oltarea unor atitudini i co$porta$ente poziti9e:
Fcoala a-ut/ c5iar a#ta de aici a-ut/ cum # nu a-ute. !ac n$ar %i coala n#eamn c J
cre#c nite 5andicapai toiJnu tiu carte/ nu tiu nimicaJcrete 5oi/ %ur/ crete %r
educaie/ a-ungem la probleme mari/ #$apuc de %uratJ *inter9iu de grup prini ro$i
localitatea 7irceni- ;udeul %aslui1+
\
\ \
Analiza prezentat e9ideniaz pro9eniena copiilor care au constituit grupul int din $edii
!a$iliale pro!und deza9anta;ate- cu $ultiple caracteristici de!a9orizante care decurg unele din
altele- se ntreptrund i se poteneaz reciproc- eecul colar !iind rezultanta aciunii
cu$ulate a acestora- dar i a !actorilor indi9iduali *parte dintre ei indui tot de deter$inanii
socio-!a$iliali1 i educaionali+
,'0
Multe dintre pro(le$ele pe care !a$iliile copiilor ro$i le nt:$pin i care conduc- n unele
situaii- la participarea redus la educaie- la a(andon colar i necolarizare- prezentate pe
parcursul analizei- au !ost e9ideniate i de personalul didactic in9estigat n cadrul studiului
,nvmntul rural din *omnia. Managerii unitilor de n9$:nt din $ediul rural care
cuprind i ele9i ro$i *peste 0EEE de su(ieci1 apreciaz- ast!el- c principalele cauze ale
a(andonului sunt de natur socio-!a$ilial- printre acestea !igur:nd- n ordinea n care au !ost
indicate:
pro9eniena copiilor din !a$ilii !oarte srace<
reinerea copiilor pentru di!erite acti9iti agricole i a;utor n gospodrie<
apartenena la grupuri cu pro!esii sezoniereNitinerante *situaie care ntrerupe te$porar sau
de!initi9 colarizarea copiilor1<
ni9elul redus de instruire al prinilor+
>ri$iterile la cauze de alt natur sunt $ai puin !rec9ente i se re!er- n special- la:
de!iciene de dez9oltare psiho-intelectual a copiilor i pro(le$e de sntate *ca !actori
indi9iduali1 i di!iculti pri9ind !rec9entarea colii datorit distanei $ari ntre unitatea de
n9$:nt i do$iciliul ele9ilor *de!iciene ale reelei colare1+ =lti$a $enionat reprezint-
totui- o pro(le$ i$portant- $ai ales n condiiile n care nu se asigur transportul colar+
perspecti9 ase$ntoare asupra deter$inanilor participrii la educaie se desprinde i din
aprecierile cadrelor didactice in9estigate n cadrul cercetrii din anul 'EE, cu pri9ire la
cauzele a(andonului colar+ Acestea au !ost selectate de la ni9elul a ,/0 de uniti de
n9$:nt din $ediul rural care se con!runt cu !eno$ene accentuate de a(andon *9ezi
$etodologia cercetrii1 i au !ost solicitate s-i eJpri$e opiniile asupra cauzelor
!eno$enului- n spe- cu re!erire direct la cazurile concrete nregistrate la clasele la care
predau+
?rincipala categorie de deter$inani e9ideniat- n acest $od- o reprezint !actorii socio-
!a$iliali- i anu$e: atitudinea ne@ati> a +rinil)r (a de c)al *0CQ1- n special a celor
de etnie ro$a< i/+)si,ilitatea (a/iliei de a asi@ura +entru c)+il /i-l)acele necesare
(rec>entrii c)lii E./,rc/inte" .ncl/inte" rec?i*ite etc1F A *00Q1 i reinerea
c)+ilului +entru di(erite acti>iti .n @)s+)drie *0.Q1+ Cu !rec9en redus au $ai !ost
indicate drept cauze /i@raia se*)nier a (a/iliei" a+artenena c)+ilului la (a/ilii n)/ade
i c)/+)rta/entele de>iante /ani(estate de ctre /e/,rii (a/iliei *delinc9en-
alcoolis$1- precu$ si anu$ite tradiii s+eci(ice *eJ+ Rlegea igneascM %emeia nu trebuie
# tie carte mult1+ situaie special nt:lnit nu$ai n cazul copiilor ro$i- pe care cadrele
didactice o in9oca drept cauz a necolarizrii- se re!er la li+sa actel)r de identitate a
copiilor- situaie pe care unele cadre didactice o i$put tot !a$iliei+
,'3
?e al doilea loc se situeaz cauzele indi9iduale: atitudinea ne@ati> a c)+ilului (a de
c)al */.Q1- $ai !rec9enta in cazul copiilor ro$i- de(iciene ale de*>)ltrii +si?)C
intelectuale *'FQ1 sau starea +recar de sntate *,'Q1+ I$portant ca !rec9en- n
special n cazul ele9ilor aparin:nd $inoritii ro$a- este i sc?i/,area strii ci>ile a
ele>il)r Ecst)rieF C *FQ1+
QRe+etenia re+etatQ a uneia sau a /ai /ult)r clase a !ost indicat drept cauz a
a(andonului de aproape ;u$tate dintre repondeni *..Q1+ >re(uie su(liniat ns !aptul c
per!or$antele colare ale ele9ilor sunt rezultanta unui co$pleJ de !actori de in!luen at:t
!a$iliali- de genul celor a$intii $ai sus- dar i colari- ca de eJe$plu: $etodologiile
didactice utilizate- $odalitile de a(ordare a copiilor cu di!iculti de adaptare colar iNsau
deza9anta; socio-cultural- calitatea i di9ersitatea $i;loacelor didactice- etosul colar-
derularea unor acti9iti eJtra-curriculare sti$ulati9e etc+ Cadrele didactice s-au re!erit- ns-
ntr-o $ult $ai $ic $sur la categoria !actorilor colari care pot genera a(andonul+
?e (aza analizei prezentate- se poate a!ir$a c at:ta ti$p c:t per!or$anele colare- reuita
sau eecul colar au ca deter$inani eseniali !actorii de natur socio-!a$ilial *situaia
$aterial a !a$iliei- ni9elul de educaie a prinilor i atitudinea acestora !a de coal etc+1 i
indi9idual *$uli dintre ei indui de pri$a categorie1- n coneJiune cu o serie de alte
9aria(ile - $ai $ulte sau $ai puine- cu un grad $ai nalt sau $ai redus de in!luen -
dependente- n general- de acetia- e@alitatea ansel)r de reuit este nc departe de a !i
con!ir$at de realitate- cu at:t $ai puin n cazul copiilor de etnie ro$a1 Aceasta nu nsea$n
c toi copiii pro9enii din !a$ilii deza9anta;ate econo$ic- socio-cultural- educaional sunt
Tconda$naiT din start la eec- la o e9oluie colar $ai puin reuit- la insucces pro!esional
i social+ >otui- eecul- $ai ales cel care ia !or$a a(andonului colar- este $ult $ai !rec9ent-
$ani!est:ndu-se aproape n eJclusi9itate- n cazul copiilor pro9enii din $edii i zone
de!a9orizate sau care se constituie n grupuri deza9anta;ate- iar n aceast situaie se a!l o
$are parte a populaiei de etnie ro$a+
2-ar putea concluziona c c)ala nu reuete s reduc di(erenele de natur indi>idual i
s)cial ale c)+iil)r" s di$inueze deza9anta;ul socio-cultural prezent la o parte dintre ele9i-
indi!erent de etnia acestora *cu at:t $ai puin pe cel econo$ic1+ 8ntr-o anu$it $sur- i
concluziile unor studii care au ncercat s rspund la ntre(area c:t se datoreaz 9ariaiile la
ni9elul per!or$anelor
//
celor de la ni9elul condiiilor i !actorilor indi9iduali- socio-!a$iliali
//
I$pactul di!eritelor categorii de deter$inani analizai n cadrul studiului se $ani!est i asupra rezultatelor
colare ale ele9ilor+ Ast!el- rata re+eteniei la ni9elul n9$:ntului o(ligatoriu calculat pentru unitile
colare cu ele9i ro$i a !ost- n perioada ,GGF-,GGG- de 0-'Q !a de /-GQ- 9aloarea corespunztoare a ratei
pentru ansa$(lul colilor din $ediul rural+ Acest decala; este i $ai e9ident n cazul colilor predo$inant ro$a
*cu peste FEQ ele9i de etnie ro$a1+ Ast!el- n cele ,F0 de coli predo$inant ro$a care au o!erit in!or$aii
re!eritoare la acest indicator- rata repeteniei este de ,,-/Q- adic de aproape trei ori $ai $are co$parati9 cu
ansa$(lul siste$ului+ 6e ase$enea- i n ceea ce pri9ete +re*ena la eDa/enul de ca+acitate *sesiunea din
,'F
i colari- i care au su(liniat rolul pri$elor dou categorii- pot !i interpretate n acelai sens+
Cu alte cu9inte- coala- cu tot ceea ce i$plic *organizare- ansa$(lul de condiii- !actori i
resurse1- pare s nu reueasc- uneori n $od o(iecti9- s eli$ine in!luenele eJercitate de
$ediul !a$ilial- de co$unitate- de caracteristicile indi9iduale ale celor educai i- deci- s
realizeze o egalizare deplin a anselor la educaie- cu at:t $ai $ult cu c:t la ni9elul instituiei
colare eJist o serie de pro(le$e- de!iciene care-i di$inueaz acest rol- aa cu$ s-a putut
constata pe parcursul prezentrii+
8n cazul copiilor la care eecul colar se $ani!est su( cea $ai se9er !or$ a(andonul
colar la ni9elul n9$:ntului o(ligatoriu categorie din care !ac parte i copiii ro$i care au
constituit grupul int al studiului de !a i care pro9in din $edii pro!und deza9anta;ate-
$arginalizate- eJcluse social- riscul perpeturii situaiei propriilor !a$ilii este eJtre$ de $are-
!apt care necesit adoptarea unor soluii de recuperare a copiilor care au a(andonat de;a
coala- dar i de pre9enire a !eno$enului+ 2oluiile care se i$pun se re!er at:t la $ediul
colar- la instituia colar cu resursele ei !inanciare- $ateriale i u$ane- dar se eJtind i
dincolo de aceasta- 9iz:nd siste$ul de protecie social a copiilor i !a$iliilor de!a9orizate-
progra$e speciale pentru di!erite populaii de risc- cu$ este cea de etnie ro$a +a+- soluii la
care ne 9o$ re!eri n ulti$ul capitol al studiului+
anul ,GGG1- colile cu ro$i nregistreaz 9alori sensi(il $ai sczute: dac pentru toate unitile de n9$:nt din
$ediul rural prezena la eJa$enul de capacitate a !ost de CCQ- n cazul colilor cu ro$i aceasta scade la C'-.Q-
iar la colile predo$inant ro$a la 3G-3 *indicatorul a !ost calculat pentru ,/' de coli care au !ost o!erite
in!or$aiile corespunztoare1+ 8n s!:rit- dincolo de prezena nregistrat- pro$o9a(ilitatea la eJa$enul de
capacitate re!lect acelai decala;+ Ast!el- dac pentru ansa$(lul colilor din $ediul rural pro$o9a(ilitatea la
eJa$enul de capacitate a !ost de 3CQ- n cazul colilor cu ele9i ro$i 9aloarea acestui indicator scade la 3/-,Q+
2ituaia cea $ai critic se constat la colile predo$inant ro$a- n cazul crora $ai $ult de ;u$tate dintre ele9ii
care se prezint la eJa$en nu reuesc s depeasc acest prag *rata de pro$o9are este de nu$ai ..-3Q1+
,'C
:191 #)luii +r)+use de cadrele didactice +ri>ind sti/ularea +artici+rii la
educaie a c)+iil)r de etnie r)/a
8n prezentul capitol 9or !i prezentate )+iniile cadrel)r didactice pri9ind soluiile posi(ile
pentru sti$ularea participrii la educaie a copiilor de etnie ro$a+ Co$pletarea in9estigaiei
cu perspecti9a acestor actori asupra !eno$enelor analizate este i$portant deopotri9 pentru
cunoaterea #oluiilor care de-a au %o#t ncercate la ni9elul unitilor colareNco$unitilor i
pentru nelegerea %ezabilitii soluiilor pe care le-au propus+ Analiza noastr se spri;in n
pri$ul r:nd pe in!or$aiile o(inute din analiza secundar a datelor o(inute prin cercetarea
des!urat n cadrul I2E pri9ind Abandonul colar n zonele rurale i pe inter9iurile
indi9iduale i de grup organizate n cadrul prezentei cercetri+ Concluziile sunt co$pletate i
cu in!or$aii din studiul ,nvmntul rural din *omnia. condiii/ probleme i #trategii de
dezvoltare.
Chestion:nd $anagerii colari i cadrele didactice asupra $surilor ntreprinse de coal n
9ederea pre9enirii a(andonuluiNnecolarizrii copiilor- in9estigaiile au reuit s aduc o serie
de clari!icri n ceea ce pri9ete aceast te$+ Ma;oritatea $surilor luate de coli pentru
pre9enirea a(andonului au ca int !a$ilia+ Inter9eniile presupun iniierea unui dialog cu
prinii ro$i i acordarea de spri;in prin cooperarea colii cu co$unitatea i instituiile
i$portante ale acesteia *autoriti locale- (iseric1 sau cu agenii econo$ici locali+ ?rintre
soluiile $enionate se $ai nu$r i i$punerea unor sanciuni !a$iliei- n con!or$itate cu
legislaia n 9igoare+ 2ingura soluie ce ine eJclusi9 de coal a a9ut n 9edere $odi!icarea
structurii anului colar+ sintez a rezultatelor este prezentat n &ig+ ,+
,'G
Fi@1 3 Msuri de +re>enire a a,and)nului K nec)lari*rii
EQ
,EQ
'EQ
/EQ
.EQ
0EQ
3EQ
FEQ
CEQ
GEQ
,EEQ
' , . / 0 3 F
,d in9itarea prinilor la coal
' d 9izite la do$iciliul ele9ului
/d a;utor $aterial acordat !a$iliei cu spri;inul
co$unitii
.d a;utor $aterial acordat !a$iliei cu spri;inul
autoritilor locale
0d spri;in din partea (isericii
3d sancionarea !a$iliei
Fd adaptarea structurii anului colar la
condiiile locale *cli$- relie!- ocupaii etc+1
Metoda cea $ai des utilizat de colile in9estigate o reprezint discuiile cu prinii *peste
GEQ din cazuri1- !ie prin in9itarea acestora la coal- !ie prin 9izite la do$iciliul ele9ilor+
6ialogul cu !a$ilia este soluia la care recurg aproape toate cadrele didactice c:nd se
con!runt cu situaii n care ele9ii nu 9in sau nu $ai 9in la coal+ >otui- tre(uie re$arcat
!aptul c aceast aciune este nu$ai o soluie preli$inar: coala intr n contact cu !a$ilia
pentru a o in%orma asupra situaiei copilului- pentru a $oti9a prinii s se in!or$eze sau s
identi!ice cauzele care au condus la aceast stare de !apt i pentru a sti$ula interesul acestora
pentru instruirea copiilor+ EJist ns o $are 9arietate de !actori care pot s $piedice !a$ilia
s spri;ine de$ersul colii- ceea ce nsea$n c dialogul nu este de cele $ai $ulte ori
su!icient i nu poate- n sine- s conduc la rezol9area pro(le$ei participrii colare+
Managerii colari i pro!esorii in9estigai au $enionat- n cea $ai $are parte- soluiile
re!eritoare la dialogul cu !a$ilia n 9re$e ce in!or$aiile pri9ind alte $suri au !ost srace+
Ideile eJpri$ate n cadrul anchetelor sociale spri;in aceast o(ser9aie *Caseta ,1+ Ast!el- n
$a;oritatea cazurilor de a(andon anchetate- indi!erent de !actorii care-l declaneaz- lipsesc
eJe$ple de iniiati9e ale colii *Caseta '1+ Acest lucru se nt:$pl at:t nainte- c:t i dup ce
ele9ii renun s $ai 9in la coal- cu alte cu9inte at:t n cazul $surilor ce ar tre(ui luate
pentru pre9enirea- c:t i a celor pentru co$(aterea a(andonului+
Caseta 31 Inter>iu +r)(es)ri C l)calitatea M1 N)@lniceanu" -udeul C)nstana
M)derat)r: 6ar ai ncercat s !acei ce9a s o aducei la coalK
Pr)(es)r: Cu$ s nu- a$ $ers la ea acas- i a$ 9zut condiiile- sttea ntr-ade9r cu (unica- dup aceea a
repetat a I%-a- $urise (unica- le-a prut ru i prinilor- erau nite prini cu care se putea discuta- nu erau
pro(le$e- ca i cei pe care i a$ acu$< prinii se ocup- $car c le spun s scrie- (ine- ru- chiar dac nu se
pricep- s-i a;ute+++ $car au ncercat- e ce9a pentru ei+
Direct)r: Y]Z A$ !cut e!orturi s tii ++
M)derat)r: Concret- ce ai !cutK
Direct)r: ?i- o legtur $ai $are cu ei+++ Merge$ i n co$unitate- i aici sunt in9itai i la ?ri$rie+
!erirea de ser9icii- nu c-i condiionezi dar discui cu el- spui uite o s ai( ne9oie- tre(uie s se anga;eze-
tre(uie s !ac coala- dei pri$ria le $ai o!er posturi de $unc i atunci i tri$it i ei copiii+ 6eci n
pri$ul r:nd- discuiile acestea- i a9:nd totui eJe$plu: cu ani n ur$ a9ea$ ele9i care au ter$inat liceul- i
una din ele este cstorit tot cu un ro$- care este student la drept+
Caseta $1 Anc?et .n (a/ilie C l)calitatea P)l)>ra@i" -udeul 4)r-
Ele>: A$ $ers F ani la coal dar nu a$ $ai $ers c se duceau tia (tr:ni la $unc i tre(uia s r$:n
cine9a acas+ "-a$ putut s $ai $erg c tre(uia s stau acas c:t erau plecai la $unc prinii+ C:nd $-a$
dus n toa$n a spus directorul s nu $ai 9in i nu $-a$ $ai dus+ A$ r$as repetent un an+ 6ar nici
pro!esorii nu se prea ocupau de noi+ "e dictau i dac apucai s scrii (ine- dac nu+++
Aceeai idee se desprinde i din inter9iurile de grup cu prinii+ Acetia apreciaz deschiderea
pro!esorilor i gradul de cunoatere a pro(le$elor cu care se con!runt ele9ii ns critic sla(a
capacitate a cadrelor didactice de a identi!ica soluii concrete la di!eritele pro(le$e ale colii+
,/E
Caseta 91 Inter>iuri de @ru+ +rini r)/i C !ucureti
M)derat)r: 6l+ Ilie- d9s+ cu$ 9 nelegei cu pro!esoriiK
Printe: ?:n acu$ (ine- dar rezultatele sunt altele- e 9or(a despre copii- p:n ntr-a patra a $ers !oarte (ine-
la clasa a %-a a dat peste copii care sunt de ,.-,0 ani- i a pierdut relaia cu realitatea] n se$estrul II a$
reuit eu- pe ur$ a ptruns sc:r(a+
M)derat)r: 6in cauza acelor copii $ai $ariK
Printe: coala asta e $ai speci!ic- se !ace orice- cei $ai $ari sunt $ai puternici]ce $ai $ici se (azeaz pe
prini- deci se si$te supus- u$il- parc nu $ai are ++ ca nainte- totui a $ai recuperat] dar ce a$ o(ser9at eu
la copilul $eu- e sc:r( s 9in la coala asta: tat nu $ $ai duc- (a sunt scuipat- (a $i se ia caietul- se ia
(ani din (uzunare< care e $ai sla( nu are dreptul s triasc+
M)derat)r: i cu dl+ diriginte cu$ 9 nelegeiK
Printe: 4ine- ns este de acord cu cei $ai tari+
M)derat)r: 6ar i-ai spusK
Printe: 6a- nor$al+ A !ost o pro(le$- a$ 9enit la coal- nu a$ stat acas s atept s 9in copilul]+8ns
nu a !cut ni$ic+ Acu$ n 9acana aceasta a$ luat hotr:rea c nu l $ai las la coala asta- pre!er s-l tri$it cu
$aina- cu tra$9aiul- dec:t s-l $ai las la coala asta+
M)derat)r: Care sunt ocaziile c:nd 9enii la coalK
Printe: 6ac sunt che$at de pro!esoar- 9iu+ 2au la edine+
M)derat)r: 6ar cu ce alte ocazii 9 $ai chea$ pro!esorii la coalK
?rinte: C:nd nu $erge (ine la o $aterie- sau sunt ce9a pro(le$e cu sntatea+
M)derat)r: 6ar si$ii ne9oia s 9enii $ai des la coalK
Printe: Categoric- dac prinii ar da $ai des pe la coal i copiii lor le-ar !i $ai (uni]c pro!esorii singuri
nu a;ut+
Printe: @in:ndu-$ dup el- i $ai trag c:te una- $ai $erge]
Msurile $enionate de cadrele didactice arat c preocuprile colilor de a pre9eni
a(andonulNnecolarizarea nu au a;uns- n general- s se trans!or$e n strategii sau acti9iti
ino9atoare+ Au !ost utilizate n cele $ai $ulte cazuri soluii si$ple- care i$plic un $ini$ de
resurse *u$ane i $ateriale1- !r a se derula- cu unele eJcepii- proiecte care s !ie dedicate
sau s ai( un i$pact asupra !eno$enului de participare colar+ 6atorit nenu$ratelor
di!iculti *analizate pe larg n capitolele care trateaz !actorii neparticiprii sau a(andonului1
$a;oritatea iniiati9elor- unde eJist- nu $ai a;ung s !ie puse n practic+
a doua categorie de $suri- n ordinea !rec9enei- este ac)rdarea unui a-ut)r /aterial
(a/iliil)r cu s+ri-inul aut)ritil)r l)cale+ Acestea au !ost $enionate de aproJi$ati9 o
trei$e din totalul de ,/0 de coli in9estigate n care s-au nregistrat cazuri de copii ro$i care
au a(andonat studiile de ni9el o(ligatoriu+ &iind ndeplinite condiiile $ini$ale pentru
aplicare *(una cola(orare a colii cu pri$ria i eJistena unor resurse !inanciare disponi(ile
n (ugetul local1- aceast $sur se poate do9edi e!icient n cazurile n care participarea
colar este in!luenat negati9 de condiiile econo$ice precare ale !a$iliei+ In!or$aiile
!urnizate de ctre pro!esori n cadrul inter9iurilor indi9iduale las s se ntre9ad- ns- c:t
este de greu- n prezent- s recurgi la o ast!el de soluie- dei rezultatele care pot !i o(inute
prin adoptarea acestora sunt deose(ite+
,/,
Caseta :1 Inter>iu +r)(es)r" l)calitatea M1 N)@lniceanu" -ud1 C)nstana
Pr)(es)r: Lipsesc i ro$:ni dar eu nu prea a$ n clas- sau sunt aa i aa- un printe ro$ i unul ro$:n- i o
alt pro(le$ la $ine n clas e i cea $aterial- sunt desprii prinii+++
M)derat)r: 2-a nt:$plat ce9a n sensul sta- i putei a;uta du$nea9oastr sau pri$ria n 9reun !elK
Pr)(es)r: 6a- a$ a9ut o edin cu pri$ria- prinii ro$i- pro!esorii+ "e-a a;utat !oarte $ult s i aduce$ la
coal+ 6l+ pri$ar are in!luen asupra lor- i-a spri;init ntotdeauna- dar reprezentanilor ro$i care erau acolo
doar at:ta le spunea- 9 rog !ru$os- tii c i eu 9-a$ a;utat c:t a$ putut- 9 rog a;utai-$ i 9oi- haidei s-i
aduce$ la coal+ ?entru c ro$ii au inter9enit- a 9or(it i reprezentantul lor- un lucru ce a contat !oarte $ult-
au 9enit copiii la coal+ >otui ei lipsesc n continuare- c !ac ca$ tot ce 9or ei+ 8ns a eJistat acea punte:
#a$ona de care spunea$- doa$na a spus c nu poate s o aduc la coal- nu 9rea- i-a$ zis tri$itei-o 9 rog
o spt$:n s stea de 9or( cu $ine- s stea n clas aici- aducei-o- i s-a ncadrat i 9a ter$ina opt clase+
6eci ni$eni n-a considerat-o alt!el- dar a$ neles c e o legtur str:ns ntre pri$rie i ei+ Aa a$ 9zut- c
au un respect !a de pri$rie+
M)derat)r: 6ar nu tii ce a !cut pri$ria pentru astaK
Pr)(es)r: I-a a;utat- ntotdeauna- au gsit ei o deschidere+++ I-au spus da- do$nule pri$ar cu$ ne-ai a;uta d9s+
pe noi aa 9 a;ut$ i noi+ "u tiu ce anu$e+
M)derat)r: 6ar pri$arul pleda pentru che$area copiilor la coalK
Pr)(es)r: 6a- i pentru c reprezentanii lor au neles acest lucru- au !ost copii care ani de zile au lipsit i a$
reuit s-i aduce$ la coal Y]Z Mesa;ul ctre co$unitate a !ost : dac voi nu a-ungei pro%e#ori .. 5ai # %ii
i voi/ #$i #pri-inii i voi pe ai votri/ dac credei c nu g#ii nelegere la alt etnie/ ridicai$v voi # v
#u#inei cauza.
AproJi$ati9 o cinci$e dintre rspunsuri au $enionat /surile de asisten (inanciar a
(a/iliei cu a-ut)rul c)/unitii l)cale+ Ca i n cazul precedent- aceste soluii sunt
condiionate de ni9elul de dez9oltare econo$ic a localitii *prezena agenilor econo$ici-
resursele prinilor celorlali ele9i etc+1- de deschiderea (isericii !a de pro(le$ele
co$unitii i de capacitatea colii de a atrage resurse !inanciare eJtra(ugetare+ 8n inter9iurile
cu cadrele didactice au !ost o!erite $ai $ulte eJe$ple care ilustreaz acest tip de inter9enie+
Caseta ;1 Inter>iu +r)(es)ri C l)calitatea M1 N)@lniceanu" -udeul C)nstanta
Direct)r: Du- $ai $erg i cu T(un ziuaT- pentru c:te o sponsorizare- a9e$ o acti9itate s:$(t- toc$ai
pentru a-i atrage i pe ttici- c unii nu prea tiu unde este coala- i a$ nceput cu cei de la I-I% c ei sunt $ai
acti9i- ne-a$ pus pe tot !elul de concursuri- !ot(al- ah- i dac a9e$ $car c:te un caiet- un piJ pentru !iecare
participant- nu$ai eu tiu c:t a$ alergat+
M)derat)r: i de unde o(ineiK
Direct)r: 2ursa principal este o staie de (enzin+
M)derat)r: Are copii aici la coal directorul de la (enzinrieK
Direct)r: "u- sta este aspectul cel $ai plcut- du$nealui nu este din Hoglniceanu- soia lui a !ost ele9a
colii- dar oa$enii acetia a;ut i coala- grdiniele- i dac naintea noastr se duc alii- i a;ut+ La intrare
$ai sunt i alte chiocuri- !iind at:t de $uli copii cunoscui- desigur c dac se duc la chiocul din curtea
colii i coada este prea $are- atunci se $ai duc i la cellalt+ Ei- acel patron ne a;ut- (rad arti!icial de Anul
"ou- i alte+ M-a$ dus i la cellalt: tii/ avem copii J nu v dau nimicM
M)derat)r: 6ar ageni econo$ici $ai a9ei pe aiciK
Direct)r: "u sunt- patroni din acetia+++a$ ncercat la o !ir$ care se ocup cu diri;area a9ioanelor la aeroport+
,/'
6o$nul director era !oarte nc:ntat- $ai ales c prinii unor copii lucrau acolo+ A$ cerut acolo nite $o(ilier
c-l ddeau la casare- nite calculatoare- i au zis c le tre(uie apro(area 4ucuretiuluic Lucruri pe care le
ddeau la casarec
6ei eJist i situaii n care !a$ilia $ani!est o atitudine rezer9at !a de educaie i nu
percepe ndeprtarea copilului de coal ca pe un !apt pro!und negati9- nu$ai '-'Q dintre
rspunsuri $enioneaz sanci)narea (a/iliei ca !iind una din soluiile aplicate+ 2e poate
re$arca !aptul c sunt pre!erate $surile de cooperare i asisten a !a$iliilor cu copii
necolarizai sau care au a(andonat coala- n de!a9oarea celor (azate pe constr:ngere- n
special dup ce din ce n ce $ai $uli prini acuz legiti$itatea condiionrii acordrii
alocaiei de participarea colar+ >otui- i asistarea !inanciar a !a$iliilor de etnie ro$a ca
$sur de pre9enire a a(andonului sau a necolarizrii poate conduce la e%ecte perver#e. =n
eJe$plu poate !i crearea unei culturi a dependenei: unele !a$ilii 9or !i tentate s-i rein
copiii n !a$ilie nu$ai pentru a (ene!icia de e9entuale a9anta;e $ateriale+ =n alt eJe$plu l
gsi$ n unul din inter9iurile realizate cu cadrele didactice:
Caseta 21 Inter>iu +r)(es)r C l)calitatea M1 N)@lniceanu" -udeul C)nstana
Pr)(es)r: A$ ncercat i noi- a$ !cut dou aciuni de str:ngere de $(rc$inte- nu$ai anul acesta- plus c
de la liceul econo$ic- a$ pri$it i de acolo+ A$ !cut-o i n ali ani- dar anul acesta- a9:nd at:tea- a$ uitat- i
cei de la liceul econo$ic au 9enit ei cu iniiati9a+ Apoi ai notri au spus dar noi de ce s nu ++ i a$ !cut de
?ati- i una de Anul "ou+ 8n cazul a;utoarelor acestea- au !ost cazuri nu nu$ai pentru ro$i- ci i pentru
ro$:ni- deci care nu a9eau 9enituri- dar au !ost cazuri c:nd o parte din ro$i au 9:ndut caietele sau ] ?oate
nu aa cu$ s-a dat atunci- de ordinul $ilionului+ 6ai de la nceput o su$ $ai $icu pentru cri- caiete-
ncl$inte- i $ai dai o dat anul ur$tor- tot aa a;utor+
8n consecin- e!ectele secundare nedorite ce ar putea s apar prin acordarea asistenei
!inanciare !a$iliilor 9ulnera(ile tre(uie s !ie corectate prin alte aciuni ale colii- prin
adaptarea strategiilor a$eliorati9e la particularitile indi9iduale ale copiilor cu risc de
a(andon sau necolarizare- $odelul socio-cultural speci!ic di!eritelor $inoriti etnice !iind
unul dintre !actorii care pot in!luena n $od direct e!iciena unor $suri+
Analiza $surilor de a$eliorare a participrii colare n !uncie de apartenena etnic realizat
n cadrul studiului I2E pri9ind participarea arat c- n general- nu eJist di!erene
se$ni!icati9e n ceea ce pri9ete tipul soluiilor aplicate- ci a !rec9enei cazurilor care au
(ene!iciat de o anu$it soluie+
,//

Fi@1 $1 Masuri de +re>enire a a,and)nuluiH
EQ
'EQ
.EQ
3EQ
CEQ
,EEQ
' , / . 0 3 F
ro$ani rro$i
8n cazul ele9ilor de etnie ro$a soluiile re!eritoare la spri;inul (isericii sunt aproJi$ati9 de
dou ori $ai puine !a de ele9ii ro$:ni- n 9re$e ce soluiile (azate pe asistena !inanciar a
!a$iliei sunt $ai !rec9ente n cazul ele9ilor de etnie ro$a+
Caseta 81 Inter>iu +r)(es)ri A l)calitatea Ti@>eni" -udeul Ar@e
M)derat)r: Care ar !i soluiile- n opinia du$nea9oastr- pentru reducerea necolarizrii i a a(andonuluiK
Pr)(es)r: Aici tre(uie o a(ordare co$pleJ+ "oi a9e$ rolul deter$inant- ns nu tre(uie uitat !aptul c
tre(uie dus o $unc educati9 cu prinii+ i aici nu nu$ai coala- dar i autoritile i celelalte instituii ar
tre(ui s-i spun un cu9:nt $ai pregnant+ @iganii $erg la (iseric- dar cu un scop $ercantil- s cereasc- s
pri$easc+ rele de religie n coal s-au !cut super!icial- nu s-au !cut constant- e!ecti9 pro!esorul nu 9enea+
?reotul din sat este o persoan cu autoritate dar 9enea n loc de trei ore- una+ ?ri$ria nu a tiut s i atrag pe
igani n e9eni$ente culturale- spre eJe$plu+ 2e $ai socializau i ei- de asta au ne9oie i prinii i copiii+ 2-ar
nt:lni cu ceilali prini i i-ar da sea$a c ntre ei i ceilali copii nu eJist $ari di!erene+ Li s-a i$pregnat
n s:nge !aptul c aparin unei co$uniti de rudari+++ sunt $arginalizai+
?ornind de la ipoteza c o coal care tie s atrag prinii n rezol9area pro(le$elor i n
acti9itile acesteia are $ai $ulte anse de a a9ea succes n $surile de pre9enire a
a(andonului i a necolarizrii- a$ ncercat s surprinde$ n in9estigaia noastr relaia colii
cu !a$ilia i do$eniile n care prinii de etnie ro$a s-au i$plicat+ Ast!el- nu$ai /Q dintre
coli a!ir$ c nu i$plic prinii n nici un !el n acti9itile lor- n 9re$e ce peste GE Q
declar c au i$plicat prinii n cel puin un aspect al acti9itii colii+ Cel $ai !rec9ent
$enionate sunt acti9itile ad$inistrati9e *FCQ1+ ?onderi se$ni!icati9e nregistreaz i
i$plicarea prinilor n alegerea curriculu$-ului la decizia colii *3FQ1 sau n organizarea
acti9itilor eJtra-curriculare */0Q1- lucru ncura;ator dac a9e$ n 9edere i$pactul poziti9
pe care acestea l pot a9ea asupra participrii colare+ 6ei nu au !ost $enionate de cadrele
didactice ca soluie- aceste acti9iti pot s trans!or$e coala ntr-un $ediu $ai apropiat de
speci!icul co$unitii locale i $oti9ant pentru !a$ilie+ &aptul c prinii rspund la ast!el de
solicitri de$onstreaz c eJist un potenial i$portant ce tre(uie 9alori!icat+ 8n condiiile n
care !oarte $ulte studii de$onstreaz i$portana atitudinii prinilor pentru succesul colar al
copiilor- progra$ele care 9or reui s includ n acti9itile eJtra-curriculare i o(iecti9e
speci!ice pre9enirii !eno$enelor de a(andon i necolarizare *precu$ !a$iliarizarea prinilor
,/.
, d in9itarea prinilor la coal
' d 9izite la do$iciliul ele9ului
/ d a;utor $aterial acordat !a$iliei cu
spri;inul co$unitii
. d a;utor $aterial acordat !a$iliei cu
spri;inul autoritilor locale
0 d spri;in din partea (isericii
3 d sancionarea !a$iliei
F d adaptarea structurii anului colar
la condiiile locale
i copiilor cu rigorile unui siste$ !or$al de educaie- sti$ularea socializrii copiilor- asistarea
prinilor n identi!icarea ne9oilor speci!ice ale copiilor- orientare i consiliere etc+1 se pot
do9edi e!iciente+ Ast!el- $surile de sti$ulare a participrii cuprinse n planurile de
dez9oltare instituional ale colilor care se con!runt cu aceste !eno$ene nu tre(uie s se
li$iteze nu$ai la soluii de asisten econo$ic a !a$iliilor+
Chiar dac $ai $ult de ;u$tate dintre colile in9estigate declar c prinii a;ut !inanciar
coala *0. Q1- aceste contri(uii au n general o 9aloare redus i sunt destinate n special
rezol9rii unor pro(le$e ad$inistrati9e- ceea ce !ace ca spri;inul altor instituii s !ie 9ital
pentru a;utarea $aterial a !a$iliilor cu copii necolarizai sau care au a(andonat cursurile+
Cu$ nu$ai ,Q dintre coli declar c prinii s-au i$plicat n atragerea unor
donaiiNsponsorizri pentru coal sau n iniierea unor progra$e al cror (ene!iciar s !ie
coala- se poate spune c- p:n n prezent- colile nu au reuit s atrag prinii n realizarea
unor reale parteneriate locale i nu au eJploatat toate oportunitile eJistente n i$ple$entarea
acestui tip de soluii+
Este relati9 ncura;ator !aptul c aproape 'EQ dintre uniti colare au declarat c au iniiat
sau au (ene!iciat de progra$e la ni9el local- regional sau naional+ 8n a(sena unor ast!el de
progra$e- este eJtre$ de di!icil s !ie dez9oltate capaciti $anageriale- iar conducerea unei
uniti colare s de9in cu ade9rat un agent al schi$(rii+ "eparticiparea colar este una
dintre cele $ai di!icile pro(le$e pe care un director de coal tre(uie s o rezol9e+ 8n acest
sens- eJperiena unor progra$e- n special dac la acestea particip i ali parteneri- poate !i
un i$portant punct de spri;in+
colile care declar c au des!urat di!erite proiecte apreciaz i$pactul poziti9 asupra
acti9itii lor curente- !apt ce con!ir$ concluzia de $ai sus+ Cu toate acestea- nu$ai o
cinci$e dintre coli su(liniaz- printre e!ectele poziti9e- i di$inuarea nu$rului de cazuri de
a(andon+ "u a !ost $enionat nici un progra$ creat special pentru a co$(ate acest !eno$en-
proiectele care au condus i la acest e!ect a9:nd te$e !oarte di9erse+ Cele $ai des $enionate
sunt: !acilitarea integrrii 9iitorilor ele9i ro$i sau a ele9ilor din clasa nt:i *progra$e de
pregtire supli$entar pentru ele9i- progra$e de !or$are pentru cadrele didactice i pentru
educatori- dotarea cu $ateriale didactice1< dez9oltarea colar *!or$area directorilor-
consiliere i orientare- crearea unor la(oratoare- dotarea cu $o(ilier etc+1< educaia pentru
$inoriti *educaie intercultural- istorie oral- acti9iti culturale organizate cu spri;inul
co$unitii1< atragerea prinilor ctre coal *lectorate cu prinii- i$plicarea prinilor n
sta(ilirea disciplinelor din cadrul curriculu$-ului la decizia colii sau a acti9itilor eJtra-
curriculare- includerea prinilor n structurile de decizie ale colii1+ Au $ai !ost $enionate i
3rogramul de reabilitare a con#truciilor colare- 3rogramul de relan#are a nvmntului
rural i cel de A#igurare a tran#portului colar+ 6in pcate- proiecte de succes nu au reuit s-
i asigure sustena(ilitatea datorit di!icultilor de a a-i atrage surse de !inanare dup
,/0
!inalizare+ Analiza principalelor surse de !inanare ale unor ast!el de progra$e indic !aptul c
$ai puin de CQ dintre colile in9estigate au reuit s des!oare anu$ite progra$e eJclusi9
prin e!orturile proprii sau cu spri;inul unor organizaii non-gu9erna$entale sau a unor
sponsori+ #estul colilor au reuit s des!oare anu$ite proiecte nu$ai datorit progra$elor
iniiate la ni9el naional+
6up cu$ a$ artat- soluiile care se re!er n $od direct la copiii care a(andoneaz studiile
sau sunt necolarizai sunt puin di9ersi!icate+ Analiza progra$elor pe care colile le-au iniiat
i des!urat susin ideea c eJist- nc- o eJperien redus a acestora n ceea ce pri9ete
dez9oltarea unor strategii pentru ele9ii a!lai n situaie de risc+ 6ei $a;oritatea colilor
in9estigate declar c des!oar progra$e de pregtire supli$entar a ele9ilor- pro(le$ele
unui copil a!lat pe punctul de a renuna la coal nu se li$iteaz la cele de tip cogniti9+ $ai
atent analiz a ne9oilor indi9iduale ale copiilor *de pregtire- dar i psiho-a!ecti9e1 poate s
detecteze din ti$p ele9ii a!lai n situaia de risc de a a(andona coala i poate s o!ere
in!or$aii i$portante pentru progra$ele de pre9enie+
6e ase$enea- organizarea n $od regulat a unor acti9iti eJtra-curriculare- la ale cror
9alene educati9e ne-a$ $ai re!erit- ar reprezenta una dintre soluiile la pro(le$a participrii
la educaie+ proporie ridicat dintre colile in9estigate *CEQ1 $enioneaz organizarea unor
ast!el de aciuni- !r ns a le considera n $od eJplicit soluii de sti$ulare a participrii la
educaie i de pre9enie a a(andonului colar+ Acti9itile eJtracuriculare- cu i$pact poziti9
asupra $oti9aiei i atitudinii ele9ilor !a de coal- la !el ca i curriculu$-ul la decizia colii
reprezint unul din cele $ai e!iciente instru$ente pe care le are coala pentru a se adapta la
speci!icul co$unitii locale- pentru a dez9olta o nou identitate a ele9ilor *dez9oltarea
senti$entului de apartenen la o colecti9itate clas- coal1 i pentru sti$ularea iniiati9elor
educati9e in!or$ale+ Acest lucru- indirect- 9a contri(ui i la di$inuarea nu$rului ele9ilor
care renun la coal+
i soluiile indicate de $anagerii unitilor colare n care sunt cuprini ele9i de etnie ro$a-
desprinse din analiza secundar a (azei de date constituite cu prile;ul cercetrii asupra
n9$:ntului rural din #o$:nia- 9izeaz- n special- a$eliorarea condiiilor i !actorilor
socio-!a$iliali+ Cu o !rec9en $ai $are au !ost $enionate:
- spri;in $aterial i !inanciar pentru copiii ro$i i !a$iliile acestora<
- cola(orarea cu !a$ilia n scopul sti$ulrii interesului acesteia i al copiilor pentru coal<
- cola(orarea cu instituiile i autoritile locale<
- aplicarea de sanciuni !a$iliilor+
2oluiile care 9izeaz deter$inanii colari- indicate ntr-o pondere $ai redus- se re!er la:
a$eliorarea calitii pregtirii cadrelor didactice i $(untirea accesului acestora la
progra$e de !or$are continu< dez9oltarea de !or$e alternati9e de educaie< aplicarea de
,/3
sanciuni pro!esorilor care nu sunt interesai de pro(le$a participrii la educaie a ele9ilor<
asigurarea transportului colar n situaiile n care acest lucru este necesar etc+
?ropunerile $anagerilor colari i cadrelor didactice pri9ind sti$ularea participrii la educaie
a copiilor ro$i au !ost incluse n strategia ela(orat n acest scop- prezentat n capitolul care
ur$eaz+
,/F
Ca+it)l ;1 #TRATE4IE PRIVIND #TIMULAREA PARTICIP5RII LA
EDUCAIE A CPIILR I TINERILR RMI
;131 ,iecti>e +ri>ind sti/ularea +artici+rii la educaie a c)+iil)r i tineril)r
r)/i
!IECTIVE 4ENERALE
31
$1
91
:1
;1
21
81
Creterea @radului de cu+rindere a c)+iil)r i tineril)r r)/i .n t)ate ni>elurile
de .n>/0nt
A/eli)rarea calitii resursel)r u/ane ale .n>/0ntului .n sc)+ul crerii
unui /ediu educai)nal sti/ulati> +entru c)+iii r)/i
Pr)iectarea )(ertei educai)nale .n sc)+ul +r)/)>rii interculturalitii
Asi@urarea accesului adulil)r r)/i la educaie i ()r/are
Desc?iderea c)lii ctre c)/unitate i di>ersi(icarea +r)iectel)r de +arteneriat
cu act)rii de la ni>elul c)/unitii
Ela,)rarea unui siste/ nai)nal de /)nit)ri*are a +artici+rii c)lare a
c)+iil)r i tineril)r r)/i .n sc)+ul (unda/entrii /suril)r de a/eli)rare
Val)ri(icarea eDe/+lel)r de succes din cadrul +r)@ra/el)r i +r)iectel)r
educai)nale nai)nale i eur)+ene destinate +)+ulaiei r)/a
,/C
31 Creterea @radului de cu+rindere a c)+iil)r i tineril)r r)/i .n t)ate ni>elurile de
.n>/0nt
Puncte critice
7radul sczut de cuprindere n n9$:ntul precolar a copiilor de etnie ro$a
?articipare redus a copiilor i tinerilor ro$i la educaia de (az i la ni9elurile de
n9$:nt post-o(ligatoriu- n special a celor pro9enii din $edii !a$iliale de!a9orizate
socio-econo$ic i cultural- cu risc sau n situaia de eJcludere social
6e!iciene ale reelei de uniti de n9$:nt precolar- cu i$plicaii asupra participrii
copiilor la acest ni9el de educaie
2la(a dez9oltare a reelei de n9$:nt post-o(ligatoriu n $ediul rural
6i!iculti de !rec9entare a n9$:ntului de zi de ctre copiii ro$i rezideni n zone
rurale izolate- cu di!iculti de transport do$iciliu coal- pro9enii din !a$ilii $igrante
Acces li$itat la !or$e alternati9e de educaie *n9$:nt cu !rec9en redus- n9$:nt
la distan etc+1 a copiilor i tinerilor ro$i care au nregistrat a(andon colar sau nu au
!rec9entat niciodat coala
,iecti>e s+eci(ice
,+,+ 2ti$ularea participrii copiilor ro$i la educaia precolar- n special la grupa
pregtitoare pentru coal- n 9ederea pre9enirii di!icultilor de adaptare colar- inclusi9
a celor generate de necunoaterea li$(ii ro$:ne
,+'+ #edi$ensionarea reelei de n9$:nt precolar ast!el nc:t s se asigure accesul !iecrui
copil din co$unitile ro$e la acest ni9el de educaie
,+/+ 2ti$ularea participrii la educaia de (az a copiilor ro$i- n special a celor pro9enii din
$ediile socio-!a$iliale cele $ai de!a9orizate- prin progra$e special destinate
,+.+ 6ez9oltarea unor !or$e alternati9e de organizare a educaiei de (az pentru copiii ro$i
a!lai n situaii speciale *rezideni n zone izolate- a celor care au a(andonat sau nu au
!rec9entat niciodat coala- a celor pro9enind din !a$ilii $igrante- a celor cu risc de eec
colar1
,+0+ 2ti$ularea participrii tinerilor ro$i la ni9elurile superioare de educaie
,+3+ 6i9ersi!icarea reelei de n9$:nt post-o(ligatoriu n 9ederea eJtinderii posi(ilitilor
de acces a tinerilor ro$i la aceste ni9eluri de educaie
,/G
$1 A/eli)rarea calitii resursel)r u/ane ale .n>/0ntului .n sc)+ul crerii unui
/ediu educai)nal sti/ulati> +entru c)+iii r)/i
Puncte critice
?roporia !oarte sczut a cadrelor didactice cali!icate i $anagerilor colari care aparin
etniei ro$a
"u$rul redus de cadre didactice cali!icate de etnie ro$a n raport cu necesarul de
personal care s asigure- la solicitarea co$unitii- predarea li$(ii ro$ani
?onderea ridicat a cadrelor didactice necali!icate *ro$i sau de alt naionalitate1 n
$ediul rural i a$ploarea !eno$enelor de !luctuaie i na9etis$
Accesul li$itat al cadrelor didactice din $ediul rural- inclusi9 a celor de etnie ro$a- la
unele progra$e de !or$are continu datorit costurilor ridicate i$plicate i inadec9area
o!ertei de !or$are la speci!icul n9$:ntului rural i la pro(le$atica ele9ilor cu ne9oi
speciale de educaie
A(sena sau insu!icienta dez9oltare- n cadrul progra$elor de !or$are iniial i continu
a cadrelor didactice- a unor $odule care s pro$o9eze educaia intercultural i s
dez9olte co$petenele necesare pre9enirii- $onitorizrii i a$eliorrii situaiilor de
inadaptare i eec colar
Lipsa co$petenelor cadrelor didactice de lucru cu adulii i dez9oltarea insu!icient a
a(ilitilor de co$unicare i relaionare cu principalele instituii i actori ai co$unitii
Lipsa unor $suri - sau e!icacitatea redus a celor eJistente de sti$ulare a tinerilor ro$i
pentru !or$area n pro!esia de cadru didactic
,iecti>e s+eci(ice
'+,+ Creterea nu$rului cadrelor didactice cali!icate de etnie ro$a
'+'+ Asigurarea necesarului de personal didactic cali!icat pentru predarea li$(ii ro$ani n
unitile de n9$:nt preuni9ersitar
'+/ Asigurarea necesarului de personal didactic cali!icat de etnie ro$a pentru des!urarea
procesului de instruire *clasele I-I%NI-%III1 n li$(a ro$ani- n unitile de n9$:nt
din co$unitile care solicit predarea n li$(a $atern
'+.+ 2ti$ularea pro$o9rii cadrelor didactice cali!icate de etnie ro$a n posturi ale
ad$inistraiei colare *inspectori colari i directori n uniti de n9$:nt cu pondere
ridicat a populaiei colare de etnie ro$a1
'+0+ Atragerea de personal didactic cali!icat n $ediul rural- din r:ndul etnicilor ro$i sau al
populaiei $a;oritare- i reducerea !eno$enelor de !luctuaie i na9etis$
'+3+ Lrgirea accesului cadrelor didactice din $ediul rural- n general- i din co$unitile cu
populaie de etnie ro$a- n special- la progra$e de !or$are continu
,.E
'+F+ Adec9area o!ertei de !or$are la ne9oile de pregtire ale cadrelor didactice i $anagerilor
colari din unitile care au populaie colar de etnie ro$a
'+C+ &or$area personalului didactic n scopul pro$o9rii educaiei interculturale
'+G+ Creterea gradului de contientizare de ctre cadrele didactice a pro(le$elor 9iz:nd
participarea colar- a$ploarea !eno$enelor de necolarizare i a(andon i i$plicarea lor
n acti9iti concrete de a$eliorare a acestora
'+,E+ 2ti$ularea cadrelor didactice din colile situate n co$uniti ro$e pentru i$plicarea n
acti9iti de educaie a adulilor i educaie co$unitar
'+,,+ 6ez9oltarea unei reele de $ediatori colari din r:ndul etniei ro$e
91 Pr)iectarea )(ertei educai)nale .n sc)+ul +r)/)>rii interculturalitii
Puncte critice
2la(a di9ersi!icare a o!ertei de $anuale i $ateriale auJiliare necesare predrii $ateriilor
de studiu Li$(a ro$ani i Istoria i cultura $inoritii ro$ilor
Insu!icienta dez9oltare a a(ordrilor interculturale n progra$ele colare ale $ateriilor de
studiu din trunchiul co$un *din ariile curriculare Li$( i co$unicare- $ i societate-
Arte1
Lipsa unor $ateriale didactice- $ateriale de in!or$are i docu$entare cu caracter
intercultural n grdinie i coli- destinate ele9ilor i cadrelor didactice
Caracterul sporadic al acti9itilor eJtracolare cu caracter intercultural sau special
destinate ele9ilor de etnie ro$a
2la(a 9alori!icare a $eteugurilor speci!ice etniei ro$e n cadrul o!ertei de !or$are
pro!esional iniial i continu
,iecti>e s+eci(ice
/+,+ 6i9ersi!icarea o!ertei curriculare necesare predrii $ateriilor de studiu destinate copiilor
ro$i *Li$(a ro$ani- Istoria i cultura $inoritii ro$ilor1
/+'+ 6ez9oltarea a(ordrilor interculturale n predarea $ateriilor de studiu din trunchiul
co$un *din ariile curriculare Li$( i co$unicare- $ i societate- Arte1
/+/+ %alori!icarea culturii- istoriei i tradiiilor etniei ro$a n curriculu$-ul la decizia colii
din unitile de n9$:nt cu populaie ro$a
/+.+ 6ez9oltarea o!ertei de acti9iti eJtracolare *ta(ere- ser(ri- concursuri- sr(torirea unor
e9eni$ente etc+1 cu speci!ic intercultural sau special destinate ele9ilor de etnie ro$a
/+0+ %alori!icarea $eteugurilor speci!ice etniei ro$a n cadrul o!ertei de !or$are
pro!esional iniial i continu
,.,
:1 Asi@urarea accesului adulil)r r)/i la educaie i ()r/are
Puncte critice
"i9elul sczut de instruire al adulilor ro$i
#ata ridicat a anal!a(etis$ului adulilor ro$i
Atitudinea rezer9at a prinilor ro$i !a de coal i participarea la educaie a copiilor
Acces li$itat la progra$e de !or$are
"i9elul redus al ocuprii
,iecti>e s+eci(ice
.+,+ Creterea stocului de educaie la ni9elul populaiei adulte de etnie ro$a
.+'+ 2ti$ularea dez9oltrii atitudinilor poziti9e ale adulilor ro$i !a de coal i
contientizarea rolului i i$portanei educaiei
.+/+ 2ti$ularea interesului adulilor ro$i pentru creterea ni9elului de pro!esionalizare
.+.+ 2porirea anselor de ocupare
;1 Desc?iderea c)lii ctre c)/unitate i di>ersi(icarea +r)iectel)r de +arteneriat cu
act)rii de la ni>elul c)/unitii
Puncte critice
7radul redus de i$plicare a prinilor ro$i n luarea deciziilor la ni9elul colii
Lipsa de ncredere a prinilor ro$i- n special a celor cu ni9el redus de instruire- n rolul
colii ca !actor deter$inant al a!ir$rii socio-pro!esionale a ele9ilor i trans!erarea
responsa(ilitilor pri9ind rezultatele i 9iitorul colar al copiilor eJclusi9 asupra colii
6i!icultile de co$unicare i lipsa proiectelor de cola(orare cu ad$inistraia local
pentru pro$o9area proiectelor educaionale- n special a celor care se centreaz pe
educaia $ulticultural
Insu!icienta dez9oltare a unor strategii $anageriale de cointeresare a agenilor econo$ici
n progra$e care s aduc (ene!icii colii
,.'
Lipsa proiectelor centrate pe inseria tinerilor a(sol9eni aparin:nd etniei ro$a i nu$rul
redus de parteneriate coal - co$unitate pentru !acilitarea integrrii pro!esionale n
co$unitile cu populaie ro$a
,iecti>e s+eci(ice
0+,+ 2ti$ularea participrii prinilor ro$i la acti9itile colii i utilizarea acestora ca resurs
n acti9itile educati9e
0+'+ 8$(untirea co$unicrii i cooperrii ntre coal i autoritile locale n 9ederea
pro$o9rii unor progra$e destinate copiilor i tinerilor aparin:nd etniei ro$a
0+/+ 6ez9oltarea unor strategii $anageriale de cointeresare a agenilor econo$ici n progra$e
de cooperare cu unitile de n9$:nt
0+.+ I$plicarea unitilor colare n crearea i !uncionarea Centrelor de re#ur#e comunitare
pentru populaia roma i creterea rolului educaiei n dez9oltarea co$unitar
0+0+ I$plicarea unitilor de n9$:nt de ni9el post-o(ligatoriu n dez9oltarea unor proiecte
de ocupare pentru tinerii a(sol9eni n co$unitile de ro$i
21 Ela,)rarea unui siste/ nai)nal de /)nit)ri*are a +artici+rii c)lare a c)+iil)r i
tineril)r r)/i .n sc)+ul (unda/entrii /suril)r de a/eli)rare
Puncte critice
6e!iciene n siste$ul de colectare a datelor pri9ind situaiile de a(andon i necolarizare
a copiilor ro$i
Lipsa unei (aze de date la ni9el ;udeean i naional pri9ind a(andonul i necolarizarea
,iecti>e s+eci(ice
3+,+ I$ple$entarea unui siste$ de $onitorizare a !eno$enului de a(andon colar i
necolarizare a copiilor ro$i
3+'+ pti$izarea siste$ului de colectare a datelor pri9ind a(andonul i necolarizarea
3+/+ Iniierea unui siste$ de in!or$are la ni9el naional re!eritor la e9oluia !eno$enelor de
a(andon i necolarizare n r:ndul copiilor ro$i
81 Val)ri(icarea eDe/+lel)r de succes din cadrul +r)@ra/el)r i +r)iectel)r
educai)nale nai)nale i eur)+ene destinate +)+ulaiei r)/a
Puncte critice
,./
"i9elul redus de dise$inare i $ediatizare a rezultatelor progra$elor destinate educaiei
populaiei ro$a
Lipsa unor e9aluri periodice pri9ind i$pactul progra$elor destinate populaiei de etnie
ro$a
"i9elul redus de coeren i continuitate a inter9eniilor realizate prin progra$e care au
9izat $ai ales pro(le$e punctuale ale populaiei ro$e
6istri(uia neo$ogen a progra$elor cu i$pact asupra educaiei- pe zone geogra!ice n
care sunt situate co$unitile de ro$i
,iecti>e s+eci(ice
F+,+ Creterea 9izi(ilitii progra$elor destinate educaiei populaiei ro$e n scopul
9alori!icrii rezultatelor acestora
,..
;1$1 Plan de i/+le/entare a strate@iei +ri>ind sti/ularea +artici+rii la educaie a c)+iil)r i tineril)r r)/i
31 Creterea @radului de cu+rindere a c)+iil)r i tineril)r r)/i .n t)ate ni>elurile de .n>/0nt
,iecti>e s+eci(ice Direcii de aciune
Ni>eluri de inter>enie
ri*)nt
de ti/+
E(ecte ate+tate
3131 #ti/ularea +artici+rii
c)+iil)r r)/i la
educaia +rec)lar" .n
s+ecial la @ru+a
+re@tit)are +entru
c)al" .n >ederea
+re>enirii di(icultil)r
de ada+tare c)lar"
inclusi> a cel)r
@enerate de
necun)aterea li/,ii
r)/0ne
Condiionarea acordrii alocaiei pentru
copii de !rec9entarea grupei pregtitoare
pentru coal- n condiiile n care aceasta 9a
de9eni o(ligatorie
- Ad$inistraia central 'EE0 Creterea gradului de
cuprindere a copiilor ro$i
de 9:rst precolar n
grupa pregtitoare pentru
coal p:n la GEQ
#ealizarea anual a recens$:ntului tuturor
copiilor ro$i de 9:rst precolar- de ctre
cadre didactice n cola(orare cu $ediatorii
colari
- 7rdinia
- Inspectoratele colare
;udeene
Anual #ealizarea unei (aze de
date cu toi copiii de 9:rst
precolar din co$unitate
8ncadrarea unei educatoare de etnie ro$a
sau cunosctoare a li$(ii ro$ani n
grdiniele din co$unitile $a;oritar ro$e
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
'EEF 6i$inuarea di!icultilor de
adaptare la $ediul
precolar- n special a celor
de co$unicare n li$(a
ro$:n
I$plicarea educatoarelor n identi!icarea
cazurilor de copii !r acte de identitate i n
se$nalarea acestor cazuri autoritilor
a(ilitate
- 7rdinia
- Ad$inistraia local
?er$anent #educerea nu$rului
copiilor ro$i !r acte de
identitate
6es!urarea de acti9iti de in!or$are a
prinilor ro$i pri9ind i$portana
!rec9entrii grdiniei i a educaiei ti$purii
a copiilor
- 7rdinia
- Co$unitatea local
- rganizaii de ro$i
- Lideri ai co$unitilor de
ro$i
- Mass-$edia
?er$anent 2chi$(ri poziti9e n
atitudinea prinilor ro$i
!a de participarea la
educaia precolar a
copiilor
Integrarea copiilor ro$i n grdinie cu
progra$ prelungit- ca pre$is a $ultiplicrii
in!luenelor educati9e i a e!ectelor acestora
asupra dez9oltrii personalitii copiilor
- Inspectorat colar
- 7rdini
?er$anent 2chi$(ri poziti9e n
atitudinile i
co$porta$entul copiilor-
pre9enirea di!icultilor de
adaptare colar
Asigurarea unei $eseNgustri gratuite tuturor
copiilor din n9$:ntul precolar
- Ad$inistraia central
*7u9ern- Ministerul Educaiei
i Cercetrii1<
- Co$unitatea *prini- ageni
econo$ici- "7-uri etc+1
?er$anent Creterea gradului de
cuprindere a copiilor ro$i
de 9:rst precolar n
grdini
Acordarea de spri;in $aterial copiilor i
celor $ai srace !a$ilii de etnie ro$a prin
i$plicarea co$unitii
- Ad$inistraia central
*7u9ern- Ministerul Educaiei
i Cercetrii1<
- Co$unitatea *prini- (iserica-
ageni econo$ici- "7-uri1
- rganizaiile de ro$i
31;1 Redi/ensi)narea
reelei de .n>/0nt
+rec)lar ast(el .nc0t s
se asi@ure accesul
(iecrui c)+il din
E9aluarea reelei actuale a n9$:ntului
precolar n scopul identi!icrii
co$unitilor n care nu eJist grdini
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
- Ad$inistraia local
'EE/ EJistena cel puin a unei
grdinie n !iecare
co$unitate N asigurarea
transportului copiilor la
unitile de n9$:nt
,.3
c)/unitile r)/e la
acest ni>el de educaie
precolar din localitile
n9ecinate
A$eliorarea reelei de n9$:nt precolar-
n !uncie de e9oluia de$ogra!ic la ni9el
de localitate
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
- Ad$inistraia local
'EEF
8$(untirea calitii in!rastructurii i
dotrilor unitilor de n9$:nt precolar
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Ad$inistraia local
- Co$unitatea
'EE3 6otarea unitilor de
n9$:nt precolar n
con!or$itate cu standardele
MEC
3121 #ti/ularea +artici+rii
la educaia de ,a* a
c)+iil)r r)/i" .n s+ecial
a cel)r +r)>enii din
/ediile s)ci)C(a/iliale
cele /ai de(a>)ri*ate"
+rin +r)@ra/e s+ecial
destinate
8ncadrarea de cadre didactice de etnie ro$a
sau cunosctoare ale li$(ii ro$ani n colile
cu pondere ridicat de copii ro$i
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
'EEF 6i$inuarea di!icultilor de
adaptare la $ediul colar- n
special a celor de
co$unicare n li$(a
ro$:n
Continuarea progra$ului pri9ind acordarea
de spri;in $aterial *rechizite gratuite1 pentru
copiii pro9enii din !a$ilii srace
- Ad$inistraia central
*7u9ern- Ministerul Educaiei
i Cercetrii1
?er$anent Creterea gradului de
cuprindere a copiilor ro$i
de 9:rst colar n
n9$:ntul o(ligatoriu
Acordarea unei $eseNgustri gratuite:
- %arianta,: tuturor copiilor- indi!erent de
etnie- din n9$:ntul o(ligatoriu
- %arianta ': tuturor copiilor- indi!erent de
etnie- din n9$:ntul pri$ar
- %arianta /: tuturor copiilor din colile cu
clase I-I% N I-%III n care proporia celor de
etnie ro$a depete /E-0EQ
- Ad$inistraia central
*7u9ern- Ministerul Educaiei
i Cercetrii1<
- Co$unitatea *prini- ageni
econo$ici- "7-uri etc+1
,.F
Acordarea de spri;in $aterial copiilor i
celor $ai srace !a$ilii de etnie ro$a prin
i$plicarea co$unitii
- Ad$inistraia central
*7u9ern- Ministerul Educaiei
i Cercetrii1<
- Co$unitatea *prini- (iserica-
ageni econo$ici- "7-uri1
- rganizaiile de ro$i
I$ple$entarea unor $suri de !acilitare a
accesului copiilor de etnie ro$a la coal:
- 8nscrierea n coal a copiilor de etnie ro$a
care nu au acte de identitate i acordarea de
spri;in pentru o(inerea acestor docu$ente
- Iniierea unor $suri legislati9e de !acilitare
a trans!erului de la o coal la alta a copiilor
de etnie ro$a care pro9in din !a$ilii
$igrante ce i schi$( !rec9ent do$iciliul
- E!icientizarea acti9itii de eJa$inare
psihologic a copiilor la de(utul colaritii
*asigurarea de specialiti- instru$ente de
eJa$inare adec9ate etc+1
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
- Centrele ;udeene de asisten
psiho-pedagogic
- coala
- Ad$inistraia local
?er$anent
'EE/
'EE.
#educerea cazurilor de
a(andon- necolarizare i a
celor de orientare
ne!unda$entat ctre
n9$:ntul specialN
n9$:ntul de $as
3181 De*>)ltarea un)r
()r/e alternati>e de
)r@ani*are a educaiei
de ,a* +entru c)+iii
r)/i a(lai .n situaii
s+eciale Ere*ideni .n
*)ne i*)late" a cel)r
care au a,and)nat sau
A$eliorarea calitii in!rastructurii i a
dotrilor la ni9elul unitilor de n9$:nt
cuprinse n reeaua actual
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Ad$inistraia local
- Co$unitatea
'EE. 6otarea unitilor de
n9$:nt o(ligatoriu n
con!or$itate cu standardele
MEC
,.C
nu au (rec>entat
nici)dat c)ala" a
cel)r +r)>enind din
(a/ilii /i@rante" a
cel)r cu risc de eec
c)larF
Asigurarea condiiilor de acces spre coal
prin dez9oltarea reelei de transport colar
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
- Ad$inistraia local
- Co$unitatea
'EE/ #educerea nu$rului de
copii care a(andoneaz
coala sau care sunt
necolarizai
#educerea a(senteis$ului
colar
Asigurarea in!rastructurii- a resurselor
$ateriale i u$ane- ela(orarea curriculu$-
ului n 9ederea dez9oltrii !or$elor
alternati9e de educaie:
- $odelul Lpro!esorilor itineraniM pentru
colarizarea copiilor rezideni n zone izolate
sau a celor pro9enind din !a$ilii no$ade<
- !or$e de n9$:nt o(ligatoriu cu
!rec9en redus- n regi$ co$asat sau
intensi9 pentru copiii ro$i care- din $oti9e
o(iecti9e- nu pot ur$a n9$:ntul de zi<
- !or$e de n9$:nt de recuperare pentru
copiii necolarizai sau pentru cei care au
a(andonat coala i doresc s se
integrezeNreintegreze n siste$ul !or$al de
educaie<
- siste$ul de n9$:nt deschis i la distan
pentru n9$:ntul post-o(ligatoriu-
destinat copiii ro$i rezideni n zone izolate+
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
- Centrul "aional de
Curriculu$
- 2er9iciul "aional de
E9aluare i EJa$inare
- coala
- Ad$inistraia local
'E,E #educerea nu$rului de
copii care a(andoneaz
coala sau care sunt
necolarizai
#educerea a(senteis$ului
colar
,.G
3161 #ti/ularea +artici+rii
tineril)r r)/i la
ni>elurile su+eri)are de
educaie
Acordarea de (urse de studiu tinerilor ro$i
cu rezultate deose(ite la n9tur care
doresc s-i continue studiile n coli
pro!esionale- licee- colegii i uni9ersiti
- Ad$inistraia central
*7u9ern- Ministerul Educaiei
i Cercetrii1
- Ad$inistraia local
- Ageni econo$ici
- rganizaii de ro$i
Anual Creterea nu$rului
specialitilor de etnie ro$a
n do$eniile speci!icate
Acordarea de locuri su(9enionate n
n9$:ntul superior pentru tinerii ro$i- n
special n do$eniile: sntate- asisten
social- ad$inistraie pu(lic etc+
- Ad$inistraia central
*7u9ern- Ministerul Educaiei
i Cercetrii1
313%1 Di>ersi(icarea
reelei de .n>/0nt
+)stC),li@at)riu .n
>ederea eDtinderii
+)si,ilitil)r de acces
a tineril)r r)/i la
aceste ni>eluri de
educaie
A$eliorarea reelei unitilor de n9$:nt
post-o(ligatoriu din $ediul rural i a
dotrilor corespunztoare
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Ad$inistraia local
'EEF Creterea gradului de
participare la n9$:ntul
post-o(ligatoriu a tinerilor
ro$i din $ediul rural
8n!iinarea de specializri pentru
n9$:ntul de ucenici i cel pro!esional
special destinate tinerilor ro$i- care s
9alori!ice $eteugurile tradiionale ale
etniei ro$e
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
- rganizaiile de ro$i
'EEF Creterea nu$rului
tinerilor ro$i specializai n
do$eniile speci!icate
6ez9oltarea unor !or$e de n9$:nt
9ocaional *secii n cadrul liceelor de
$uzic i coregra!ie- coli populare de arte
etc+1 care s 9alori!ice ele$ente ale culturii
i tradiiilor etniei ro$e
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
- rganizaiile de ro$i
'EEF
,0E
$1 A/eli)rarea calitii resursel)r u/ane ale .n>/0ntului .n sc)+ul crerii unui /ediu
educai)nal sti/ulati> +entru c)+iii r)/i
,iecti>e s+eci(ice Direcii de aciune
Ni>eluri de inter>enie
ri*)nt
de ti/+
E(ecte ate+tate
$131 Creterea nu/rului
cadrel)r didactice
cali(icate de etnie r)/a
Iniierea unui progra$ special de susinere
!inanciar destinat etnicilor ro$i care
!rec9enteaz n9$:ntul pedagogic
- Ad$inistraia central
*7u9ern- Ministerul
Educaiei i Cercetrii1
- rganizaii ale ro$ilor
?er$anent A$eliorarea de!icitului de
personal didactic cali!icat
de etnia ro$a
Acordarea- n continuare- de locuri
su(9enionate pentru etnicii ro$i n cadrul
instituiilor de n9$:nt cu pro!il pedagogic-
cu condiia ca dup a(sol9ire s-i des!oare
acti9itatea n coli cu populaie de etnie ro$a
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Colegii pedagogice
- =ni9ersiti
6ez9oltarea de progra$e de !or$are special
destinate cadrelor didactice necali!icate de
etnie ro$a
- Inspectoratele colare
;udeene
- Casele corpului didactic
- Colegii pedagogice
- =ni9ersiti
- Institutul de tiine ale
Educaiei
- "7-uri
$1$1 Asi@urarea necesarului
de +ers)nal didactic
cali(icat +entru
Identi!icarea unitilor de n9$:nt n care
se solicit predarea li$(ii ro$ani i sta(ilirea
necesarului de personal didactic
- Inspectoratele colare
;udeene
'EE/ A$eliorarea de!icitului de
personal didactic cali!icat
,0,
+redarea li/,ii r)/ani
.n unitile de
.n>/0nt
+reuni>ersitar
pentru predarea li$(ii
ro$ani
6ez9oltarea de progra$e de !or$are special
destinate cadrelor didactice necali!icate de
etnie ro$a
- Inspectoratele colare
;udeene
- Casele corpului didactic
- Colegii pedagogice
- =ni9ersiti
- Centre de !or$are a
personalului didactic
- rganizaii ale ro$ilor
?er$anent
Iniierea unui progra$ special de susinere
!inanciar destinat etnicilor ro$i care studiaz
n !aculti de pro!il
- Ad$inistraia central
*7u9ern- Ministerul
Educaiei i Cercetrii1
- rganizaii ale ro$ilor
Anual
Creterea nu$rului de locuri n cadrul
!acultilor de pro!il
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- =ni9ersiti
Anual
$191 Asi@urarea necesarului
de +ers)nal didactic
cali(icat de etnie r)/a
+entru +redarea li/,ii
r)/ani" .n c)lile din
c)/unitile care
s)licit aceasta
Iniierea unui progra$ special de susinere
!inanciar destinat etnicilor ro$i care
!rec9enteaz instituiile corespunztoare de
n9$:nt
- Ad$inistraia central
*7u9ern- Ministerul
Educaiei i Cercetrii1
- rganizaii ale ro$ilor
'E,E Asigurarea condiiilor
pentru studierea li$(ii
$aterne- n co$unitile
care solicit aceasta
Acordarea de locuri su(9enionate pentru
etnicii ro$i n cadrul instituiilor
corespunztoare de n9$:nt
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Colegii pedagogice
- =ni9ersiti
,0'
$1:1 #ti/ularea +r)/)>rii
cadrel)r didactice
cali(icate de etnie r)/a
.n +)sturi ale
ad/inistraiei c)lare
Eins+ect)ri c)lari i
direct)ri .n uniti de
.n>/0nt cu +)ndere
ridicat a +)+ulaiei
c)lare de etnie r)/aF
Ela(orarea i adoptarea de $suri legislati9e
corespunztoare
- 7u9ern- ?arla$ent
- Inspectoratele colare
;udeene
- rganizaii ale ro$ilor
'EE/ Creterea ponderii
$anagerilor colari de etnie
ro$a
Asigurarea accesului cadrelor didactice
cali!icate de etnie ro$a la progra$e de
!or$are continu special organizate n
9ederea a(ilitrii cu co$petenele
$anageriale necesare
- Inspectoratele colare
;udeene
- =ni9ersiti
- Case ale corpului didactic
- Centre de !or$are a
$anagerilor colari
- Institutul de tiine ale
Educaiei
- "7-uri
?er$anent
$1;1 Atra@erea de +ers)nal
didactic cali(icat .n
/ediul rural" din
r0ndul etnicil)r r)/i
sau al +)+ulaiei
/a-)ritare" i
reducerea (en)/enel)r
de (luctuaie i
na>etis/
Acordarea de !aciliti cadrelor didactice
cali!icate care se sta(ilesc n $ediul rural i
ndeose(i n zonele cele $ai de!a9orizate i
izolate iNsau respectarea celor de;a pre9zute
n regle$entrile legislati9e
- Ad$inistraia central
*7u9ern- Ministerul
Educaiei i Cercetrii1
- Ad$inistraia local
- Inspectoratele colare
;udeene
?er$anent #educerea de!icitului de
personal didactic cali!icat
din $ediul rural
Continuarea progra$ului de acordare a unor
!aciliti *(urse- susinerea !inanciar a
colarizrii etc+1 studenilor cuprini n
n9$:ntul pedagogic care i 9or des!ura
acti9itatea n uniti colare din $ediul rural
- Ad$inistraia central
*7u9ern- Ministerul
Educaiei i Cercetrii1
- Ad$inistraia local
?er$anent
,0/
$121 Lr@irea accesului
cadrel)r didactice din
/ediul rural" .n
@eneral" i din
c)/unitile cu
+)+ulaie de etnie
r)/a" .n s+ecial" la
+r)@ra/e de ()r/are
c)ntinu
6escentralizarea siste$ului de !or$are
continu a cadrelor didactice din $ediul rural
prin dez9oltarea centrelor zonale de !or$are
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
- Casele corpului didactic
'EEF Creterea nu$rului de
cadre didactice participante
la progra$e de !or$are
continu
&leJi(ilizarea organizrii !or$rii
pro!esionale prin dez9oltarea siste$ului
n9$:ntului deschis i la distan- cursuri
prin coresponden- tutoriat- progra$e
intensi9e de !or$are- coli de 9ar- 9izite de
studiu +a+
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
- Casele corpului didactic
- Colegii- uni9ersiti
- Centre de !or$are a
personalului didactic
- Institutul de tiine ale
Educaiei
- "7-uri
- rganizaii ale ro$ilor
'EE.
$181 Adec>area )(ertei de
()r/are la ne>)ile de
+re@tire ale cadrel)r
didactice i
/ana@eril)r c)lari
din unitile care au
+)+ulaie c)lar de
etnie r)/a
6ez9oltarea unor $odule de !or$are iniial
i continu a cadrelor didactice i a
$anagerilor colari- centrate pe $etode de
educaie co$pensatorie i pe strategii de
pre9enire- consiliere- $onitorizare i
inter9enie n situaii de neadaptare colar-
a(andon i necolarizare
- Inspectoratele colare
;udeene
- =ni9ersiti
- Colegii pedagogice
- Casele corpului didactic
- Centre de !or$are a
personalului didactic
- Institutul de tiine ale
Educaiei
'EE. A(ilitarea cadrelor
didactice cu co$petene de
pre9enire i a$eliorare a
situaiilor de eec colar
$1<1 F)r/area +ers)nalului
didactic .n sc)+ul
+r)/)>rii educaiei
interculturale
Cuprinderea- n cadrul !or$rii iniiale i
continue a cadrelor didactice- a unor $odule
pe te$a educaiei interculturale
- Inspectoratele colare
;udeene
- Colegii- uni9ersiti
- Case ale corpului didactic
- Centre de !or$are a
personalului didactic
- Institutul de tiine ale
'EE. 2chi$(ri la ni9elul
atitudinilor $ani!estate de
cadrele didactice i a
practicilor educati9e
utilizate- n con!or$itate cu
principiul interculturalitii
,0.
Educaiei
- "7-uri
- rganizaii ale ro$ilor
$161 Creterea @radului de
c)ntienti*are de ctre
cadrele didactice a
+r),le/el)r >i*0nd
+artici+area c)lar"
a/+l)area
(en)/enel)r de
nec)lari*are i
a,and)n i i/+licarea
l)r .n acti>iti
c)ncrete de a/eli)rare
8ncadrarea unitilor de n9$:nt cu
consilieri colari sau per!ecionarea unui
cadru didactic din !iecare coal n pro(le$e
de consiliere a ele9ilor a!lai n situaie de risc
de eec colar i a !a$iliilor acestora
- Inspectoratele colare
;udeene
- =ni9ersiti
- Colegii pedagogice
- Case ale corpului didactic
- Centre de !or$are a
personalului didactic
- Institutul de tiine ale
Educaiei
'EE. Asigurarea n !iecare coal
a unui cadru didactic
a(ilitat cu co$petene de
consiliere a ele9ilor i
!a$iliilor
Includerea n proiectul de dez9oltare
instituional a colilor a unui capitol special
de acti9iti de pre9enie i a$eliorare a
participrii colare a ele9ilor
- coala ?er$anent 6ez9oltarea unor strategii
concrete de a$eliorare a
participrii colare la
ni9elul !iecrei uniti de
n9$:nt
$13%1 #ti/ularea cadrel)r
didactice din c)lile
situate .n c)/uniti
r)/e +entru
i/+licarea .n acti>iti
de educaie a adulil)r
i educaie c)/unitar
6erularea unor aciuni de contientizare a
cadrelor didactice pri9ind i$portana
educaiei adulilor i educaiei co$unitare din
perspecti9a colii
- Inspectoratele colare
;udeene
- Casele corpului didactic
- Institutul de tiine ale
Educaiei
- "7-uri
- rganizaii ale ro$ilor
?er$anent Creterea $oti9aiei
cadrelor didactice pentru
participarea la progra$e de
educaie a adulilor
,00
Includerea n cadrul progra$elor de educaie
iniial i continu a unor $odule pri9ind
dez9oltarea co$petenelor de educaie a
adulilor i educaie co$unitar i a
a(ilitilor de co$unicare i cooperare cu ali
actori i instituii cu rol educati9 din cadrul
co$unitii *!a$ilie- 4iseric- autoriti
locale- asociaii i organizaii1
- Inspectoratele colare
;udeene
- Casele corpului didactic
- Colegii- uni9ersiti
- Centre de !or$are a
personalului didactic
- Institutul de tiine ale
Educaiei
- "7-uri
- rganizaii ale ro$ilor
'EE0 A(ilitarea cadrelor
didactice cu co$petene n
do$eniul realizrii
educaiei adulilor i
educaiei co$unitare
$1331 De*>)ltarea unei
reele de /ediat)ri
c)lari din r0ndul
etniei r)/e
6ez9oltarea unor progra$e de !or$are
*iniial i continu1 a $ediatorilor colari din
r:ndul etniei ro$e
- Colegii
- =ni9ersiti
- Centre de !or$are a
personalului didactic
'EE. Asigurarea n !iecare coal
a unui $ediator colar n
9ederea opti$izrii relaiei
coal-co$unitate
8ncadrarea n colile cu ele9i de etnie ro$a a
$ediatorilor colari care s !aciliteze relaia
colii cu co$unitatea n pro(le$e legate de
a(andon- necolarizare i risc de eec colar-
n cola(orarea cu $ediatorii sociali i cei
sanitari
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
- coala
'EEF
,03
91 Pr)iectarea )(ertei educai)nale .n sc)+ul +r)/)>rii interculturalitii
,iecti>e s+eci(ice Direcii de aciune Ni>eluri de inter>enie ri*)nt
de ti/+
E(ecte ate+tate
9131 Di>ersi(icarea )(ertei
curriculare necesare
+redrii /ateriil)r de
studiu destinate
c)+iil)r r)/i ELi/,a
r)/ani" Ist)ria i
cultura etniei r)/il)rF
Continuarea procesului de ela(orare a
progra$elor colare de Li$(a ro$ani pentru
toate ni9elurile de n9$:nt preuni9ersitar
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Consiliul "aional pentru
Curriculu$
'EE0 ?rogra$e colare de Li$(a
ro$ani pentru toate
ni9elurile de n9$:nt
preuni9ersitar
Ela(orarea de $anuale colare pentru
predarea Li$(ii ro$ani i a Istoriei i
culturii etniei ro$ilor
'EEF !ert di9ersi!icat de
$anuale- $ateriale
didactice i auJiliare
6ez9oltarea de $ateriale auJiliare necesare
predrii Li$(ii ro$ani i a Istoriei i culturii
etniei ro$ilor: $etodici i ghiduri pentru
pro!esori- $ateriale de in!or$are i
docu$entare- culegeri de teJte- caiete
speciale pentru ele9i etc+
Ela(orarea de $ateriale didactice (iling9e
*l(+ ro$:n - l(+ ro$a1 destinate n9rii
li$(ii ro$:ne i- respecti9- li$(ii ro$ani n
grdinie i n clasa I
,0F
91$1 De*>)ltarea
a,)rdril)r
interculturale .n
+redarea /ateriil)r de
studiu din trunc?iul
c)/un

Introducerea unor te$e de educaie
intercultural n progra$ele i $anualele
colare ale $ateriilor de studiu din ariile
curriculare Li$( i co$unicare- $ i
societate- Arte *li$(a i literatura ro$:n-
istorie- geogra!ie- educaie ci9ic- religie-
arte plastice- $uzic etc+1- care s cuprind
i ele$ente ale culturii ro$a
- Consiliul "aional pentru
Curriculu$
'EE0 >e$e- $odule i suporturi
educaionale pentru
educaia intercultural
9191 Val)ri(icarea culturii"
ist)riei i tradiiil)r
etniei r)/e .n
curriculu/Cul la
deci*ia c)lii din
unitile de
.n>/0nt cu
+)+ulaie r)/a

Introducerea n C62 a unor discipline
opionale centrate pe ele$ente socio-
culturale speci!ice culturii ro$e *istorie-
art- tradiii i o(iceiuri etc+1
- coala
- Consiliul "aional pentru
Curriculu$
- rganizaiile de ro$i
'EE0 Module pentru C62
centrate pe cultura ro$a i
pe $eteugurile
tradiionale ro$a
2ti$ularea participrii la
n9$:ntul o(ligatoriu
I$ple$entarea unor pachete opionale de
pre-pro!esionalizare cuprinse n ciclul de
o(ser9are i orientare din n9$:ntul
o(ligatoriu *clasele %II-II1- centrate pe
$eteuguri tradiionale ro$e sau alte
$eserii cu speci!ic local- prin consultarea
prinilor i a co$unitii
'EE0
91:1 De*>)ltarea )(ertei de
acti>iti eDtrac)lare
cu s+eci(ic
intercultural sau
s+ecial destinate
ele>il)r de etnie r)/a
6ez9oltarea de progra$e *ser(ri- eJcursii-
ta(ere- sr(torirea unor e9eni$ente
i$portante din istoria i cultura etniei ro$e-
acti9iti de ntra;utorare n co$unitate etc+1
n co$un cu ele9i aparin:nd di!eritelor etnii
- coala
- Co$unitatea *prini-
reprezentani ai autoritilor
locale etc+1
- rganizaiile de ro$i
?er$anent 6i9ersi!icarea $odalitilor
de eJpri$are a identitii
etnice i de co$unicare
inter-etnic
,0C
Creterea interesului pentru
educaie
rganizarea de acti9iti eJtracolare special
destinate copiilor de etnie ro$a *ta(ere
naionale- eJcursii etc+1- care s pro$o9eze
speci!icul cultural al etniei ro$e
- coala
- Co$unitatea *prini-
reprezentani ai autoritilor
locale etc+1
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
rganizarea de acti9iti eJtracolare care s
pro$o9eze dreptul la educaie i i$portana
acesteia- at:t pentru !ete c:t i pentru (iei
- coala ?er$anent 2ti$ularea participrii la
educaie a !etelor
91;1 Val)ri(icarea
/eteu@uril)r
s+eci(ice etniei r)/e .n
cadrul )(ertei de
()r/are +r)(esi)nal
iniial i c)ntinu
Introducerea unor specializri n cadrul
n9$:ntului pro!esional i a unor $odule
de !or$are continu care s actualizeze i s
adapteze $eteugurile tradiionale ro$e la
cerinele de pe piaa $uncii
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Centrul "aional de
6ez9oltare a 8n9$:ntului
?ro!esional i >ehnic
'EE0 2porirea anselor de
ocupare a populaiei ro$a
%alori!icarea eJperienei
do(:ndite n !a$ilie-
re!eritoare la ocupaiile
tradiionale
,0G
:H Asi@urarea accesului adulil)r r)/i la educaie i ()r/are
,iecti>e s+eci(ice Direcii de aciune
Ni>eluri de inter>enie
ri*)nt
de ti/+
E(ecte ate+tate
:131 Creterea st)cului de
educaie la ni>elul
+)+ulaiei adulte de
etnie r)/a
:1$1 #ti/ularea de*>)ltrii
atitudinil)r +)*iti>e
ale adulil)r r)/i (a
de c)al i
c)ntienti*area r)lului
i i/+)rtanei
educaiei
Identi!icarea ne9oilor de educaie ale adulilor
din cadrul co$unitii
- coala
- Ad$inistraia local
- "7-uri
- rganizaii ale ro$ilor
?er$anent #educerea ratei
anal!a(etis$ului i
creterea ni9elului de
educaie a adulilor ro$i
rganizarea unor acti9iti de in!or$are i
contientizare a adulilor ro$i pri9ind
i$portana educaiei pentru dez9oltarea
copiilor- pentru (iei i !ete deopotri9
- coala
- "7-uri
- rganizaii ale ro$ilor
- Mass-$edia- n special >%
i radio
?er$anent
Iniierea de ctre coal a unor progra$e de
educaie pentru aduli *cursuri intensi9e-
n9$:nt cu !rec9en redus- coli de 9ar
+a+1- n acest scop utiliz:ndu-se in!rastructura
i resursele $ateriale ale colii- resursele sale
u$ane- dar i ali reprezentani ai co$unitii-
"7-urilor +a+< *n aceast perspecti9 coala
de9ine un co$pleJ cultural $ulti!uncional1
- coala
- Ad$inistraia local
- Inspectoratele colare
;udeene
- "7-uri
- rganizaii ale ro$ilor
?er$anent
6ez9oltarea unor $odule de !or$are a
!or$atorilor n 9ederea utilizrii
$etodologiilor de educaie a adulilor
- Case ale corpului didactic
- Centre de !or$are a
personalului didactic
- Institutul de tiine ale
Educaiei
'EE/ Module de !or$are a
!or$atorilor
,3E
Ela(orarea curriculu$-ului necesar
al!a(etizrii i a $odulelor pe te$e de
educaie sanitar- educaie ci9ic- educaia
prinilor- plani!icare !a$ilial +a
- Inspectoratele colare
;udeene
- =ni9ersiti
- Colegii pedagogice
'EE/ Module de educaie a
adulilor
rganizarea de nt:lniri co$une prini
pro!esori sau specialiti n di9erse do$enii- pe
te$e pri9ind pro(le$atica dez9oltrii psiho-
indi9iduale a copilului- orientare i consiliere
colar- oportuniti de continuare a studiilor-
dreptul la educaie i i$portana acesteia
pentru dez9oltarea personal- at:t a !etelor-
c:t i a (ieilor etc+
- coala
- Inspectoratele colare
;udeene
- Ad$inistraia local
?er$anent A$eliorarea cli$atului
educati9 al !a$iliei i
dez9oltarea atitudinilor
poziti9e ale prinilor !a
de instrucia copiilor
6ez9oltarea la ni9elul colii a unor progra$e
de educaie co$unitar n scopul re9italizrii
tradiiilor culturale speci!ice etniei ro$ilor i
a spiritului co$unitar- al pro$o9rii
atitudinilor de acceptare i respect reciproc i
a interculturalitii
- coala
- "7-uri
- rganizaii ale ro$ilor
?er$anent Creterea coeziunii sociale
:191 #ti/ularea interesului
adulil)r +entru
creterea ni>elului de
+r)(esi)nali*are
:1:1 #+)rirea ansel)r de
)cu+are
Identi!icarea ne9oilor de !or$are pro!esional
ale adulilor ro$i
- coala
- "7-uri
- rganizaii ale ro$ilor
?er$anent 2porirea anselor de
ocupare a populaiei ro$a
i a$eliorarea condiiilor de
trai
6erularea unor aciuni de contientizare a
i$pactului !or$rii pro!esionale asupra
anselor de ocupare- i$plicit asupra
condiiilor de trai
- coala
- "7-uri
- rganizaii ale ro$ilor
?er$anent
,3,
2porirea posi(ilitilor de acces ale adulilor
ro$i la progra$e de !or$are pro!esional prin
dez9oltarea unor progra$e speciale la ni9elul
unitilor de n9$:nt- grupurilor colare i
centrelor de cali!icare
- Ad$inistraia central
*Ministerul Educaiei i
Cercetrii- Ministerul
Muncii i ?roteciei 2ociale1
- Inspectoratele colare
;udeene
- Ageniile de ocupare a !orei
de $unc
- =niti i grupuri colare
- Centre pu(lice de cali!icare
- !ertani pri9ai de !or$are
'EE. 2porirea anselor de
ocupare a populaiei ro$a
i a$eliorarea condiiilor de
trai
#ecunoaterea cali!icrilor N eJperienei N
deprinderilor adulilor ro$i- do(:ndite n
conteJte non!or$ale i in!or$ale de educaie
- Ad$inistraia central
*Ministerul Educaiei i
Cercetrii- Ministerul
Muncii i ?roteciei 2ociale1
'EE.
,3'
;1 Desc?iderea c)lii ctre c)/unitate i di>ersi(icarea +r)iectel)r de +arteneriat cu act)rii de la ni>elul c)/unitii
,iecti>e s+eci(ice Direcii de aciune Ni>eluri de inter>enie ri*)nt
de ti/+
E(ecte ate+tate
;131 #ti/ularea +artici+rii
+rinil)r r)/i la
acti>itile c)lii i
utili*area acest)ra ca
resurs .n acti>itile
educati>e
Acti9area unui grup de Lprini de contactM i
popularizarea cu a;utorul acestora a proiectului de
dez9oltare instituional a colii
- coala ?er$anent Creterea gradului de
contientizare de ctre
prini a i$portanei
educaiei copiilor
I$plicarea curent i acti9 a prinilor ro$i n
structurile decizionale ale colilor cu ele9i
aparin:nd acestei etnii *consilii de ad$inistraie-
co$itete de prini etc+1
- coala ?er$anent 6ez9oltarea relaiei coal-
!a$ilie i a$eliorarea
statutului colii n
co$unitate
rganizarea unor acti9iti care s asigure
9izi(ilitatea colii n co$unitate i contientizarea
i$portanei educaiei:
- sr(torirea unor e9eni$ente cu se$ni!icaie
pentru coal i pentru co$unitate
- sondarea opiniei prinilor !a de acti9itatea colii
- i$plicarea prinilor- pe (az de 9oluntariat- n
acti9iti educaionale: participarea la acti9iti
didactice- progra$e de $entorizare pentru copii-
predarea scrisului i cititului pentru aduli
- i$plicarea prinilor n acti9itei care pro$o9eaz
ele$ente speci!ice culturii ro$a i n acti9iti cu
caracter intercultural *ser(ri- spectacole de
$uzic- teatru- dans etc+1
- coala
- Co$itetele de prini
- Ad$inistraia local
- rganizaiile de ro$i
?er$anent A$eliorarea participrii la
educaie a copiilor ro$i i
reducerea riscului de
a(andon colar
6i9ersi!icarea !unciilor
colii n co$unitate
,3/
;1$1 J/,untirea
c)/unicrii i
c))+errii .ntre c)al
i aut)ritile l)cale .n
>ederea +r)/)>rii
un)r +r)@ra/e
destinate c)+iil)r i
tineril)r a+arin0nd
etniei r)/a
6ez9oltarea de ctre coal n parteneriat cu
autoritile locale a unor progra$e educaionale la
ni9el co$unitar:
- rganizarea de nt:lniri regulate ale colii cu
reprezentani ai autoritilor locale
- Identi!icarea partenerilor instituionali i a
responsa(ilitilor acestora
- I$plicarea organizaiile de ro$i *asociaii de
prini- organizaii non-gu9erna$entale etc+1 n
progra$ele des!urate i n ela(orarea strategiilor
a$eliorati9e la ni9el local
- E9aluarea costurilor i identi!icarea unor surse
alternati9e de susinere a progra$elor
- E9aluarea n co$un a rezultatelor progra$elor i
generalizarea eJe$plelor de succes
- coala
- Ad$inistraia local
?er$anent Creterea gradului de
susinere a colii de ctre
autoritile locale
rganizarea de progra$e intensi9e de pregtire a
unor reprezentani ai autoritilor locale n
pro(le$e speci!ice educaiei $inoritilor
- Inspectorate colare
;udeene
- Case ale Corpului
6idactic
- Centre de !or$are a
personalului didactic
- Institutul de tiine ale
Educaiei
- Ad$inistraia local
'EE/ 2ensi(ilizarea
reprezentanilor
ad$inistraiei locale i
creterea gradului de
i$plicare a acestora n
a$eliorarea pro(le$elor
speci!ice educaiei etnicilor
ro$i
Cola(orarea colii cu autoritile locale n
identi!icarea i soluionarea pro(le$elor legate de
lipsa actelor de identitate n cazul unora dintre
copiii ro$i
- =niti colare
- Ad$inistraia local
?er$anent #educerea nu$rului
copiilor ro$i !r acte de
identitate
,3.
;191 De*>)ltarea un)r
strate@ii /ana@eriale
de c)interesare a
a@enil)r ec)n)/ici .n
+r)@ra/e de c))+erare
cu unitile de
.n>/0nt
6ez9oltarea capacitilor $anageriale ale
conductorilor unitilor colare cu populaie ro$a
*atragere de !onduri- ela(orare i $anage$ent de
proiect etc+1
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Case ale corpului
didactic
- Institutul de tiine ale
Educaiei
?er$anent Creterea gradului de
susinere a colii din partea
agenilor econo$ici
Atragerea agenilor econo$ici la realizarea unor
acti9iti eJtracurriculare- la cele de tip social i la
ser9iciile co$unitare ale colii
- coala
- Ageni econo$ici
- rganizaii de ro$i
?er$anent
8$(untirea in!rastructurii co$unicaionale a
colii *tele!on- !aJ- Internet1
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Ad$inistraia local
'EE. E!icientizarea acti9itii
$anageriale
,30
;1:1 I/+licarea unitil)r
c)lare .n crearea i
(unci)narea Centrelor
de resurse comunitare
pentru populaia roma
i creterea r)lului
educaiei .n de*>)ltarea
c)/unitar
rganizarea unor Centre de re#ur#e comunitare
pentru populaia roma *la ni9elul unitilor colare
sau centre separate1 i utilizarea celor eJistente-
constituindu-se o reea local acti9 cu rol de
identi!icare a ne9oilor locale de educaie i de
i$plicare n proiectele de dez9oltare colar prin:
- $(untirea cooperrii ntre instituiile
responsa(ile pentru dez9oltarea local i pentru
i$ple$entarea proiectelor educaionale pentru
$inoriti
- organizarea de acti9iti educaionale pentru
prinii ro$i *educaie ci9ic- sanitar- consiliere i
orientare pro!esional- $entoriat etc+1
- atragerea $ediatorilor co$unitari *colari- sociali
i $edicali1- cu responsa(iliti n a$eliorarea
relaiei colii cu co$unitatea
- !acilitarea accesului colilor la progra$e de
!inanare din do$eniul educaiei
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectorate colare
;udeene
- coala
- rganizaiile de ro$i
- Ad$inistraia local
- ?rini
- Ageni econo$ici
'EE. Creterea gradului de
susinere a colii n
co$unitate
Creterea ni9elului de
educaie a prinilor ele9ilor
de etnie ro$a i a gradului
de contientizare de ctre
acetia a i$portanei
educaiei copiilor
;1;1 I/+licarea unitil)r
de .n>/0nt de ni>el
+)stC),li@at)riu .n
de*>)ltarea un)r
+r)iecte de )cu+are
+entru tinerii
a,s)l>eni .n
c)/unitile de r)/i
6ez9oltarea parteneriatului colii cu agenii
econo$ici n 9ederea identi!icrii potenialilor
anga;atori ai tinerilor a(sol9eni de etnie ro$a
*contracte- t:rguri de ;o(-uri etc+1
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectorate colare
;udeene
- Ageniile ;udeene de
ocupare a !orei de
$unc
- coala
- Ageni econo$ici
- rganizaiile de ro$i
?er$anent Creterea anselor de
ocupare a tinerilor
a(sol9eni de etnie ro$a
,33
21 Ela,)rarea unui siste/ nai)nal de /)nit)ri*are a +artici+rii c)lare a c)+iil)r i tineril)r r)/i .n sc)+ul
(unda/entrii /suril)r de a/eli)rare
,iecti>e s+eci(ice Direcii de aciune Ni>eluri de inter>enie ri*)nt
de ti/+
E(ecte ate+tate
2131 I/+le/entarea unui
siste/ de /)nit)ri*are
a (en)/enel)r de
a,and)n c)lar i
nec)lari*are a
c)+iil)r r)/i
21$1 +ti/i*area siste/ului
de c)lectare a datel)r
+ri>ind a,and)nul i
nec)lari*area
2191 Iniierea unui siste/
de in()r/are la ni>el
nai)nal re(erit)r la
e>)luia (en)/enel)r
de a,and)n i
nec)lari*are .n
r0ndul c)+iil)r r)/i
Ela(orarea unui siste$ de indicatori pentru
$onitorizarea !eno$enelor
Ela(orarea unei (aze de date la ni9el ;udeean i
naional re!eritoare la situaiile de a(andon i
necolarizare- co$pletat i actualizat anual
2ta(ilirea de responsa(iliti speci!ice la ni9elul
Inspectoratelor colare ;udeene pri9ind:
- coordonarea acti9itii de colectare a in!or$aiilor
re!eritoare la situaiile de a(andon i necolarizare-
la ni9el ;udeean
- 9eri!icarea $odalitilor de $onitorizare a
cazurilor de a(andon i necolarizare la ni9el local
- ela(orarea unui raport la s!:ritul !iecrui an
colar- care s prezinte di$ensiunea !eno$enelor-
e9oluia lor i progra$ele iniiate de Inspectoratele
i unitile colare n 9ederea a$eliorrii
participrii la educaie
#esponsa(ilizarea $anagerilor colari cu atri(uii
pri9ind coordonarea acti9itii de identi!icare i
$onitorizare a situaiilor de a(andon i
necolarizare la ni9el local
6ez9oltarea unei reele de in!or$are coal - alte
instituii la ni9elul co$unitii pentru coro(orarea
datelor pri9ind cazurile de necolarizare i
identi!icarea cauzelor
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
- coala
- Ad$inistraia local i
alte instituii de la
ni9elul co$unitii
- rganizaii ale ro$ilor
'EE. !erirea unei i$agini reale
asupra !eno$enelor de
a(andon i necolarizare
Contientizarea
pro(le$elor pri9ind
participarea la educaie a
populaiei de etnie ro$a
&unda$entarea politicilor
de pre9enire i co$(atere a
!eno$enelor de a(andon i
necolarizare
,3F
81 Val)ri(icarea eDe/+lel)r de succes din cadrul +r)@ra/el)r i +r)iectel)r educai)nale nai)nale i
eur)+ene destinate +)+ulaiei r)/a
,iecti>e s+eci(ice Direcii de aciune Ni>eluri de inter>enie ri*)nt
de ti/+
E(ecte ate+tate
8131 Creterea >i*i,ilitii
+r)@ra/el)r destinate
educaiei +)+ulaiei
r)/e .n sc)+ul
>al)ri(icrii
re*ultatel)r acest)ra
#ealizarea unei (aze de date la ni9el naional
pri9ind progra$ele i proiectele destinate
populaiei ro$e pe do$eniul educaie *te$atic-
o(iecti9e- populaie int- acti9iti1 disponi(il pe
Internet
Iniierea unor studii pri9ind i$pactul progra$elor
derulate p:n n prezent
=tilizarea eJperienelor poziti9e o(inute n cadrul
unor progra$e destinate populaiei ro$e n
proiectarea unor noi inter9enii
#ealizarea unor ca$panii de in!or$are la ni9el
local i regional pri9ind oportunitile de !inanare
a unor proiecte cu o(iecti9e n do$eniul educaiei
ro$ilor
- Ministerul Educaiei i
Cercetrii
- Inspectoratele colare
;udeene
- coala
- rganizaii ale ro$ilor
- "7-uri care deruleaz
progra$e destinate
populaiei ro$a
- Mass-$edia- n special
radio i >%
Creterea i$pactului
progra$elor educaionale
adresate populaiei de etnie
ro$a
,3C
;191 Pr)@ra/ de inter>enie +rin siste/ul 7EP
;19131 Pre*entare @eneral a siste/ului I*)nel)r de educaie +ri)ritarG
2iste$ul L*)nel)r de educaie +ri)ritarG- care i$plic principiul discri$inrii poziti9e
*alocarea de resurse colare supli$entare copiilor cu di!iculti de n9are i rezultate colare
reduse datorit situaiei de deza9anta; socio-econo$ic1- a !ost iniiat n Anglia *EPA -
Educati)nal Pri)ritR AreasF n ,G3F+ Acesta a !ost preluat ulterior n &rana *,GC,1- a9:nd
ca o(iecti9 spri;inirea aciunilor educati9e n zonele n care condiiile geo-econo$ice i
sociale constituie un o(stacol pentru reuita colar a ele9ilor- apoi dez9oltat n $a;oritatea
statelor $e$(re ale =niunii Europene+
?rogra$ele DE? dez9oltate n aceste ri se adreseaz unor @ru+uri int care includ- n
general- copii n 9:rst de p:n la ,. ani care nu au !rec9entat coala sau care au prsit
pre$atur siste$ul de n9$:nt- populaie colar care pro9ine din cartiere peri!erice ale
$arilor orae locuite de i$igrani- populaie rural sta(ilit de puin ti$p n orae- copii ro$i
care nu !rec9enteaz n $od regulat coala- copii aparin:nd unor !a$ilii care practic
ocupaii itinerante- alte categorii de populaie de!a9orizat socio-econo$ic- cu risc sau n
situaie de eJcludere social- at:t din $ediul ur(an- c:t i rural+ 8n !uncie de caracteristicile
grupului crora se adreseaz *cu deose(iri de la o ar la alta1- progra$ele DE? reunesc n
clase LuniceM copii de 9:rste di!erite sau organizeaz clase pe ni9eluri corespunztoare
9:rstei+
8n general- progra$ele educati9e din zonele prioritare i propun ca ),iecti>e:
eradicarea *reducerea1 anal!a(etis$ului<
asigurarea educaiei de (az pentru tinerii pro9enii din $edii de!a9orizate socio-
econo$ic<
!acilitarea inseriei pro!esionale a acestora+
6ez9oltarea siste$ului DE? presupune anu$ite c)ndiii i eta+e +re@tit)are:
!unda$entarea pedagogic a proiectului- inclusi9 T;usti!icareaT sa psihologic- social-
econo$ic etc+<
deschiderea spre eJterior a siste$ului educati9 i crearea condiiilor pentru un
n9$:nt di!ereniat<
coerena cu politica general n do$eniul educaiei<
descentralizarea- autono$ia instituiilor colare- dar i gradul sporit de responsa(ilitate a
acestora<
,3G
ela(orarea i aplicarea unui curriculu$ alternati9 care 9izeaz achiziionarea de
co$petene de (az iNsau pro!esionale<
!or$area iniial i continu a pro!esorilor - actori care dein principalul rol n aplicarea
principiilor pedagogiei co$pensatorii - n 9ederea a(ilitrii cu co$petene 9iz:nd
depistarea pro(le$ei- !iJarea o(iecti9elor- alctuirea unui progra$ concret de acti9itate-
e9aluarea rezultatelor etc+<
i$plicarea educati9 $ulti-instituional<
reunirea ntr-o acti9itate educati9 co$un a copiilor- prinilor i altor $e$(rii ai
co$uniti<
acceptarea de ctre copii i prini a principiului discri$inrii poziti9e+
A9:ndu-se n 9edere grupurile int crora le sunt adresate i o(iecti9ele ur$rite- progra$ele
DE? prezint c:te9a caracteristici de ordin general:
e!ectele educati9e pe ter$en lung sunt $ai e9idente dec:t cele pe ter$en scurt i $ai
pro!ita(ile dec:t n cazul progra$elor care ur$resc nu$ai achiziia de cunotine<
9izeaz a$eliorarea nu nu$ai a per!or$anelor colare- c:t $ai ales a relaiei copilului
cu coala *ca resurs educati91<
reprezint un cadru i o $etodologie co$pleJ de a(ordare educati9 a copilului cu
eec colar *eecul !iind considerat glo(al i nu nu$ai la unele discipline1 i nu o
tehnic didactic<
presupun $odi!icarea esenial a rolului tradiional al colii- centr:ndu-se pe aspecte
sociale- de adaptare- integrare pro!esional etc+
;191$1 Descrierea +r)@ra/ului
2tudiul asupra participrii colare a copiilor i tinerilor ro$i a per$is identi!icarea $ultiplelor
cauze care genereaz !eno$ene de necolarizare i a(andon colar+ A9:nd n 9edere
co$pleJitatea cauzelor depistate- propune$ o a(ordare glo(al a inter9eniilor a$eliorati9e
su( !or$a siste$ului Rzonelor de educaie prioritarM *DE?1+
8n acest scop prezent$ n continuare c:te9a ele$ente i caracteristici ale unei zone de
educaie prioritar:
- caracteristici ale populaiei int<
- un eJe$plu ipotetic al unei coli de di$ensiune $edie cuprins ntr-un ast!el de
progra$ i resursele pe care le presupune<
- inter9enii necesare<
- esti$area costurilor i$plicate+
,FE
Descrierea *)nei i a +)+ulaiei int
Aria @e)@ra(ic de cu+rindere:
- un cartier de la peri!eria unui ora+
Caracteristicile @enerale ale +)+ulaiei:
- de!a9orizare socio-econo$ic *ni9el redus de instruire i ocupare- condiii precare de
locuit- srcie accentuat1<
- $are concentrare a populaiei de etnie ro$a+
P)+ulaia c)lar cu+rins .n +r)@ra/:
?opulaia colar 9a !i alctuit at:t din ele9i de etnie ro$a- crora progra$ul li se
adreseaz n pri$ul r:nd- c:t i din ele9i aparin:nd altor etnii sau populaiei $a;oritare
pro9enii din $edii !a$iliale de!a9orizate socio-econo$ic+ E!ecti9ele de ele9i 9or !i
structurate n dou categorii- n !uncie de adresa(ilitatea progra$ului:
- ?ri$ul grup int : copii n 9:rst de ,,-,3 necolarizai sau care au a(andonat coala
de peste ' ani<
- Al doilea grup int H ele9i cu di!iculti de n9are i risc $a;or de eec colar- copii
necolarizai n 9:rst de p:n la ,E ani i ele9i care au a(andonat coala de $ai puin
de ' ani+
Descrierea c)lii
Di/ensiunea c)lii:
coala are 0'0 ele9i:
- F0 ele9i cu caracteristici care de!inesc pri$ul grup int descris anterior: / clase \ '0
ele9i<
- .0E cu atri(utele speci!ice celui de-al doilea grup int: ,C clase *c:te ' claseNni9el1 \
'0 ele9i+
Ti+uri de +r)@ra/e )(erite de c)al:
- ?entru pri$ul grup int progra$ul 9a a9ea o durat de / ani i 9a a9ea ca scop
asigurarea unui $ini$ de cunotine de (az *scris- citit- socotit- cunotine de istorie-
geogra!ie- educaie ci9ic1 ' ani i pro!esionalizarea , an+ Integrarea copiilor n
acest progra$ se 9a realiza pe (aza unei e9aluri iniiale a co$petenelor- n !uncie de
care se 9a !ace repartiia pe ani de studii+
- ?entru al doilea grup int progra$ul se 9a derula pe (aza curriculu$-ului naional-
opt:ndu-se pentru nu$rul $ini$ de oreNspt$:n+ ?rin curriculu$-ul la decizia
colii se 9a ur$ri do(:ndirea unei $ini$e pro!esionalizri+
,F,
r@ani*area +r)@ra/ului c)lar:
coala 9a !unciona ntr-un singur schi$(- n regi$ de se$i-internat- ceea ce presupune:
- asigurarea $esei de pr:nz la coal *cu susinere !inanciar din partea statului- a "7-
urilor +a+1<
- asigurarea condiiilor pentru pregtirea indi9idual a ele9ilor n coal- dup orele de
curs- cu asisten din partea unui personal specializat+
Mana@e/entul instituiei:
=nitatea de n9$:nt 9a dispune de un grad sporit de autono$ie- dar i de
responsa(ilitate n luarea deciziilor pri9ind:
- gestionarea resurselor u$ane<
- gestionarea resurselor $ateriale<
- sta(ilirea o!ertei educaionale<
- organizarea structurii anului colar i a progra$ului zilnic de coal+
In(rastructura i /),ilier:
coala tre(uie s dispun de:
- ', sli de clas<
- / la(oratoare *!izic- chi$ie- (iologie1<
- , ca(inet in!or$atic<
- ' ateliere *speci!ice $eseriilor n care coala realizeaz pro!esionalizarea ele9ilor1<
- , ca(inet de consiliere<
- , (i(liotec cu sal de lectur<
- , sal de sport<
- , cantin colar+
2e poate utiliza spaiul unei coli de;a eJistente- cu e9entuale reno9ri i a$ena;ri
corespunztoare cerinelor+
coala tre(uie s !ie dotat cu $o(ilier $ulti-!uncional care s per$it at:t des!urarea
orelor de curs- c:t i a pregtirii indi9iduale+
D)tare cu /i-l)ace de .n>/0nt:
- coala 9a !i dotat cel puin cu $aterialele pre9zute n Aormativul minimal de dotare al
6ini#terului 1ducaiei i Cercetrii<
- La solicitarea colii se 9or asigura $i;loace de n9$:nt supli$entare- n !uncie de
ne9oile de pregtire speci!ice ele9ilor i de $etodologiile adoptate+
,F'
Resurse u/ane:
- Asi@urarea necesarului de +ers)nal:
o personal didactic cali!icat pe ur$toarele categorii: n9tori- pro!esori-
$aitri instructori- pedagogi colari- consilier colar- $ediator colar
co$unitar<
o personal nedidactic i auJiliar+
>re(uie s se ai( n 9edere asigurarea personalului didactic necesar predrii li$(ii
ro$ani- n !uncie de cerinele ele9ilor i !a$iliilor acestora+
- #electarea +ers)nalului didactic n !uncie de anu$ite criterii: ni9el ridicat de
co$petene pro!esionale i pedagogice- disponi(ilitate de a participa la progra$-
!leJi(ilitate- creati9itate+ 2e reco$and ca o parte din personalul didactic s aparin
populaiei de etnie ro$a+
- #ti/ularea +ers)nalului didactic pentru participarea la progra$ prin acordarea de
sporuri salariale+
- F)r/area +ers)nalului didactic prin $odule de !or$are iniial i continu centrate pe
dez9oltarea de co$petene pri9ind:
o autono$ia i responsa(ilitatea n luarea deciziilor<
o a(ordarea ele9ilor cu ne9oi speciale de educaie<
o pre9enirea i a$eliorarea di!icultilor de adaptare colar<
o al!a(etizarea i predarea cunotinelor de (az *curriculu$ alternati9 pentru
ele9ii cuprini n progra$ pri$ul grup int1
o educaia adulilor+
(erta educai)nal:
- Curriculu/ *planuri de n9$:nt- progra$e colare- $anuale i $ateriale auJiliare1
adaptat la speci!icul ele9ilor care constituie pri$ul grup int 9a cuprinde cunotine de
(az *scris- citit- socotit- cunotine de istorie- geogra!ie- educaie ci9ic etc+1 i ele$ente
de pro!esionalizare+
- Curriculu/ *progra$e colare- $anuale i $ateriale auJiliare1 destinat ele9ilor cuprini
n cel de-al doilea grup int 9a include pachete opionale de $ini$ pro!esionalizare+
?ro!esionalizarea se 9a realiza prin curriculu$-ul la decizia colii- la ni9elul claselor a
%II-a a II-a *n perspecti9a generalizrii n9$:ntului o(ligatoriu la G ani1- n ulti$ul
an ponderea disciplinelor corespunztoare a;ung:nd la /EQ+
- Curriculu/ 9a conine pentru ele9ii de etnie ro$a din a$(ele grupuri int:
o li$(a ro$ani<
,F/
o ele$ente de istoria i cultura etniei ro$a+
- 8n procesul didactic 9or !i utilizate /et)d)l)@ii acti>C+artici+ati>e- care i propun
a$eliorarea di!icultilor de adaptare- pre9enirea i co$(aterea eecului colar-
9alorizarea progreselor copiilor at:t n plan cogniti9- c:t $ai ales n plan atitudinal i
co$porta$ental n 9ederea sti$ulrii $oti9aiei pentru n9are i a$eliorrii i$aginii de
sine a acestora+
- ?rogra$ele de acti>iti eDtrac)lare 9or !i di9ersi!icate i 9or 9iza aspecte precu$:
dez9oltarea spiritului ci9ic- respectarea identitii culturale- 9alori!icarea patri$oniului
cultural al $inoritii ro$e- co$unicarea intercultural+ Aceste acti9iti 9or deine o
pondere ridicat n cadrul progra$ului i se 9or des!ura cu participarea prinilor i a
altor $e$(ri ai co$unitii+
- coala 9a organiza +r)@ra/e de educaie a +rinil)r *educaie sanitar- plani!icare
!a$ilial etc+1 i de al!a(etizare a adulilor+
- coala 9a o!eri ser>icii de c)nsiliere at:t ele9ilor- c:t i !a$iliilor acestora+
Centru de resurse 7EP
Donele de educaie prioritar ar tre(ui s cuprind un Centru de re#ur#e R13 care 9a a9ea
ur$toarele (uncii:
- constituirea unei reele locale acti9e cu rol de identi!icare a ne9oilor de educaie
ale copiilor- prinilor acestora i ale altor $e$(ri ai co$unitii<
- dez9oltarea de acti9iti educaionale pentru prinii ro$i i pentru ali $e$(ri ai
co$unitii- cu i$plicarea cadrelor didactice i a altor actori cu responsa(iliti la
ni9el co$unitar<
- atragerea $ediatorilor co$unitari *colari- sociali i $edicali1- cu responsa(iliti
n a$eliorarea relaiei colii cu co$unitatea<
- organizarea de acti9iti n (ene!iciul co$unitii+
Resursele u/ane i$plicate n acti9itatea Centrului de resurse DE?:
- cadre didactice<
- $ediatori co$unitari colari- sociali i $edicali<
- reprezentani ai autoritilor locale+
Centrul de resurse DE? poate !unciona !ie ca unitate distinct- !ie n cadrul colii- utiliz:nd
resursele acesteia+
C)sturi esti/ate
,F.
unitate de n9$:nt care !uncioneaz ntr-o zon de educaie prioritar presupune
cheltuieli supli$entare pentru:
- dotri speci!ice *$o(ilier- $aterial didactic- echipa$ente1<
- acordarea unei $ese gratuite copiilor<
- dez9oltarea de progra$e speciale de !or$are destinate cadrelor didactice i
$anagerilor colari<
- necesar supli$entar de cadre didactice i sporuri salariale<
- dez9oltarea de curricula speci!ic<
- !uncionarea centrului de resurse+
8n continuare 9o$ prezenta o esti$are a costurilor- pentru anu$ite categorii de cheltuieli- pe
care le presupune dez9oltarea siste$ului DE? la ni9elul unei uniti de n9$:nt ale crei
caracteristici au !ost descrise $ai sus+
F)r/area cadrel)r didactice
3remi#e metodologice. stagii de !or$are pentru cadrele didactice a c:te ,E zile+
Co#t %ormare>zi. ' =26 *suport de curs i alte $ateriale auJiliare1 ` , =26 *plata
!or$atorului1 d / =26Npersoan
Cost total formare cadre didactice:
/C *cadre didactice1 \ / =26 \ ,E *zile1 d 33:% U#D
D)tarea cu /),ilier
3remi#e metodologice: dotarea celor ', sli de clas cu $o(ilier $odular *'0 pupitre ` '0
scaune- , catedr ` , scaun- , ta(l- , ra!t de (i(liotec1
Co#t #li cla#.
'0 *pupitru`scaun1 \ 3E =26 d ,0EE =26
, *catedr`scaun1 \ CE =26 d CE =26
, *ta(l1 \ ,0E =26 d ,0E =26
, *ra!t (i(liotec1 \ ,EE =26 d ,EE =26
Cost sal clas: ,0EE =26 ` CE =26 ` ,0E =26 ` ,EE =26 d ,C/E =26
Cost total sli clas:
', *sli clas1 \ ,C/E =26 d 9<:9% U#D
Co#t laboratoare.
,/ *$as la(orator , pentru ' ele9i1 \ ,'E =26 d ,03E =26
'0 *scaun1 \ 'E =26 d 0EE =26
, *catedr`scaun1 \ ,'E =26 d ,'E =26
, *ta(l1 \ ,0E =26 d ,0E =26
, *dulap la(orator1 \ /EE =26 d /EE =26
,F0
Cost la(orator: ,03E =26 ` 0EE =26 ` ,'E =26 ` ,0E =26 ` /EE =26 d '3/E
=26
Cost total la(oratoare:
/ *la(oratoare1 \ '3/E =26 d 8<6% U#D
Co#t cabinet in%ormatic.
'0 *$as calculator`scaun1 \ 0E =26 d ,'0E =26
, *catedr`scaun1 \ CE =26 d CE =26
, *ta(l1 \ ,0E =26 d ,0E =26
, *ra!t (i(liotec1 \ ,EE =26 d ,EE =26
Cost total ca(inet in!or$atic:
,'0E =26 ` CE =26 ` ,0E =26 ` ,EE =26 d 3;<% U#D
Costuri dotare coal cu mobilier: /C./E =26 ` FCGE =26 ` ,0CE =26 d :86%% U#D
D)tarea cu /aterial didactic
3remi#e metodologice: Esti$area se re!er la dotarea colii cu ur$toarele categorii de
$ateriale didactice
/.
:
- plane i hri<
- auJiliare i ;ocuri didactice<
- $ateriale pentru arte i sport<
- dotarea la(oratoarelor i a atelierelor colare+
2-a considerat un nu$r $ediu de '0 ele9iNclas+
Cost total dotare: 39:%% U#D
D)tarea cu ec?i+a/ente Ec)+iat)are" calculat)areF
3remi#e metodologice: dotarea colii cu copiator- calculatoare- !aJ+
Co#turi e#timate:
- copiator: , *copiator1 \ ,EEEE =26 d ,EEEE =26
- calculatoare: ,E *calculator`i$pri$ant1 \ ,EEE =26 d ,EEEE =26
- !aJ: , *!aJ1 \ ,'E =26 d ,'E =26
Cost total echipamente:
,EEEE =26 ` ,EEEE =26 ` ,'E =26 d $%3$% U#D
C)/+letarea ()ndului de carte al ,i,li)tecii
3remi#e metodologice: nnoirea !ondului de carte eJistent al (i(liotecii *,EEE 9olu$e1 cu
0EE 9olu$e+
/.
Au !ost a9ute n 9edere $aterialele didactice prezentate n Aormativul de dotare minimal pentru cla#ele 0$0I/
re#pectiv I$I000- n ME" 0,3GN/E+,'+,GGG- iar costurile au !ost esti$ate pe (aza in!or$aiilor cuprinse n
cataloagele de prezentare+
,F3
Co#t e#timat: '-0 =26N9olu$+
Cost total fond de carte: 0EE *9olu$e1 \ '-0 =26 d 3$;% U#D
C)sturi /as
Co#t e#timat zi: , =26Nele9
Cost total mas: 0'0 *ele9i1 \ E-0 =26 \ ,F/ *zile de studiuNan colar1 d :;:3$ U#D
Ta,el sintetic +ri>ind c)sturile esti/ate
&or$are cadre didactice , ,.E =26
6otare cu $o(ilier .F GEE =26
6otarea cu $aterial didactic ,/ .EE =26
6otarea cu echipa$ente 'E ,'E =26
6otarea (i(liotecii colare , '0E =26
Mas .0 .,' =26
T)tal c)sturi 3$6 $$$ U#D
,FF
Ca+it)l 21 Pr)@ra/e de inter>enie educai)nal destinate +)+ulaiei de
etnia r)/a
8n scopul identi!icrii unor practici poziti9e n do$eniul progra$elor educaionale pentru
ro$i- a !ost realizat n cadrul cercetrii de !a un in9entar al proiectelor care au ur$rit
sti$ularea participrii la educaie a copiilor i tinerilor ro$i- derulate n #o$:nia n perioada
,GGC-'EE'+
Met)d)l)@ia utili*at pentru colectarea datelor a constat n aplicarea unui chestionar de auto-
e9aluare i realizarea de inter9iuri cu pro$otorii de progra$e+
C?esti)narul de aut)Ce>aluare a !ost adresat unui nu$r de 'EE organizaii care deruleaz
acti9iti sau au responsa(iliti n do$eniul educaiei+ Instru$entele de in9estigaie au !ost
distri(uite prin pot i prin e-$ail+ In!or$aiile solicitate n chestionar au 9izat ur$toarele
aspecte: rolul organizaiei i$plicate n derularea progra$ului *pro$otor- partener1- surse de
!inanare- o(iecti9e- acti9iti derulate- rezultate i i$pact+ Chestionarul a !ost co$pletat de 3C
organizaii- care au o!erit date re!eritoare la ,,E proiecte+ I">E#"E>-ul a reprezentat- de
ase$enea- una dintre sursele de in!or$are pri9ind organizaiile care au derulat proiecte n
do$eniul educaiei ro$ilor i acti9itile acestora+
?e (aza in!or$aiilor culese- au !ost selectate ,E organizaii pro$otoare de proiecte- cu
reprezentanii crora au !ost realizate inter>iuri+ ?atru dintre proiectele re!eritoare la
sti$ularea participrii la educaie a copiilor ro$i sunt prezentate n AneJa C- ca $odele de
(un practic+
6ei in9entarul realizat nu este unul eJhausti9- datele o(inute per$it identi(icarea unei
ti+)l)@ii a +r)@ra/el)r+
?rincipalele cate@)rii de instituii +r)/)t)are au !ost:
instituii pu(lice *centrale i locale1: $inistere- pre!ecturi- pri$rii- inspectorate
;udeene- uniti de n9$:nt- centre de !or$are- institute de cercetare-dez9oltare<
organizaii non-gu9erna$entale:
- !undaii i asociaii ale ro$ilor<
- alte !undaii- asociaii- organizaii ci9ice cu scop de caritate- cu rol n protecia
copilului a!lat n di!icultate- cu atri(uii n pro(le$e de tineret etc+ care au
derulat progra$e destinate $inoritii ro$a<
organizaii internaionale care au reprezentane n #o$:nia- a$(asade etc+<
ageni econo$ici<
partide politice+
,FC
6in in9entarul realizat- cea $ai $are parte a proiectelor a !ost dez9oltat de ctre organizaii
non-gu9erna$entale ale ro$ilor *'/Q1 i cele cu rol n protecia copilului a!lat n di!icultate
*,CQ1- precu$ i de ctre organizaiile internaionale *,GQ1+ Este de re$arcat !aptul c cele
$ai $ulte dintre proiecte au i$plicat un parteneriat acti9 la ni9el local ntre instituia
pro$otoare i alte organizaii cu responsa(iliti n do$eniul educaiei +
?roiectele s-au adresat unor @ru+uri int 9ariate:
copii ro$i cuprini n siste$ul !or$al de n9$:nt sau cei a!lai n situaie de
a(andon colar i necolarizare<
tineri i aduli ro$i<
prini ro$i<
cadre didactice care i des!oar acti9itatea n uniti cu populaie de etnia ro$a
*pro!esori de etnia ro$a- pro!esori necali!icai- $anageri colari1<
!or$atori<
$ediatori colari<
reprezentani ai co$unitilor de ro$i<
reprezentani ai autoritilor locale+
?rogra$ele au (ene!iciat de di9erse surse de (inanare+ Cele $ai $ulte dintre acestea au
pri$it !onduri din surse eJterne: ?hare- 4anca Mondial- =niunea European- &undaia pentru
o 2ocietate 6eschis- ="ICE& etc+ Alte resurse !inanciare au !ost asigurate de progra$e
gu9erna$entale- progra$e ale autoritilor locale- ageni econo$ici- donaii+ parte dintre
proiecte au (ene!iciat de co-!inanare din resursele proprii ale pro$otorilor+
8n !uncie de ),iecti>ele s+eci(ice ale proiectelor- poate !i re$arcat ur$toarea tipologie:
proiecte de $(untire a in!rastructurii i a dotrilor colilor n care n9a ele9i ro$i
*construirea de grdinie i coli- centre de zi< (i(lioteci- $o(ilier colar- $aterial
didactic etc+1<
proiecte de spri;in $aterial *rechizite- hran- $(rc$inte1 i !inanciar *(urse-
granturi colare1 pentru ele9ii ro$i i !a$iliile acestora<
proiecte de editare a unor $anuale colare i alte pu(licaii n li$(a ro$ani<
proiecte care 9izeaz introducerea n curriculu$-ul colar *trunchi co$un sau
curriculu$ la decizia colii1 a unor ele$ente legate de li$(a- istoria i cultura
$inoritii ro$a<
proiecte de dez9oltare a unor acti9iti eJtracolare destinate copiilor ro$i *ta(ere-
9izite- concursuri- cercuri tiini!ice- $editaii etc+1<
proiecte de !or$are a cadrelor didactice care lucreaz n coli din co$unitile cu ro$i
*!or$area cadrelor didactice pentru predarea li$(ii ro$ani- !or$area cadrelor
,FG
didactice necali!icate- !or$area cadrelor didactice i a $anagerilor colari pe pro(le$e
legate de educaie intercultural etc+1<
proiecte de recuperare colar *al!a(etizare- pregtire pentru coal- n9area li$(ii
ro$:ne- asisten i consiliere etc+1 destinate ele9ilor a!lai n situaia de risc colar-
celor care au a(andonat siste$ul !or$al de educaie sau celor necolarizai<
proiecte de cali!icare a tinerilor i adulilor ro$i n $eserii tradiionale sau alte tipuri
de $eserii cerute pe piaa $uncii<
proiecte care 9izeaz sti$ularea unui cli$at de cunoatere i co$unicare inter-etnic
n colile i co$unitile cu ro$i- prin dez9oltarea unui parteneriat ntre coal
prini - autoriti locale+
Categoriile de o(iecti9e identi!icate acoper o ga$ larg de ne9oi educaionale ale copiilor i
tinerilor ro$i- analizate n pro!unzi$e n studiul de !a+ Multe dintre soluiile dez9oltate prin
proiecte au potenial de generalizare la ni9elul altor co$uniti de ro$i i au !ost 9alori!icate
n cadrul direciilor de aciune din strategia de sti$ulare a participrii colare a copiilor i
tinerilor ro$i ela(orat n cadrul prezentei lucrri+
,CE
Nr1 Nu/e
)r@ani*aie
Titlu +r)iect Finanat)ri Peri)ada
de derulare
4ru+
int
Descrierea +r)iectului
, Agenia de
6ez9oltare
Co$unitar
R8$preunM
A#>#o$ ?rogra$ul Matra- Ministerul
A!acerilor EJterne-landa-
prin parteneriatul dintre
Agentia I$preuna i 2polu
International &oundation-
landa
'0 de copii i tineri cu 9:rsta
cuprins ntre ,E i ,3 ani
EJpri$area creati9itii copiilor ro$i<
Atragerea spre coal a copiilor ro$i care au
depit 9:rsta de colarizare<
La s!:ritul celor / luni de !or$are- s-a organizat
o eJpoziie de pictur denu$it A#> #o$+
' Agenia de
6ez9oltare
Co$unitar
R8$preunM
A#>#o$ ?rogra$ul Matra- Ministerul
A!acerilor EJterne-landa-
prin parteneriatul dintre
Agenia 8$preun i 2polu
International &oundation
landa
,GGG-'EEE Copii din co$unitatea ?ata
#at
Construcia unui centru de zi pentru copiii din
?ata #at+
/ Agenia de
6ez9oltare
Co$unitar
R8$preunM
7rdinia pentru
copiii precolari
?rogra$ul Matra- Ministerul
A!acerilor EJterne-landa-
prin parteneriatul dintre
Agenia I$preuna i 2polu
International &oundation
landa
'EEE -'EE, ,0 copii ro$i ?regtirea pentru coal a ,0 copii ro$i<
Co$unitatea local nero$ a pri9it inial cu
suspiciune organizarea acestei grdinie- dar- n
ti$p- dup eJplicarea a9anta;elor proiectului i
9z:nd progresele !cute de copii- s-a realizat o
apropiere ntre etnia $a;oritar i cea $inoritar+
6e alt!el- la deschiderea grdiniei au !ost prezeni
at:t reprezentanii autoritilor locale- c:t i cei ai
Inspectoratului colar )udeean i ai Cultelor- care
au nde$nat locuitorii la (un ntelegere+
?rogra$ul grdiniei ur$eaz curriculu$-ul
naional- adaptat la speci!icul copiilor ro$i-
inclusi9 n9$:ntul n li$(a ro$ani+Au loc
dese nt:lniri cu prinii copiilor- acetia particip
la ser(rile organizate de grdini+
. Agenia de
6ez9oltare
Co$unitar
L8$preunM
Educaia
ro$ilor %rancea
- ,GGG-'EEE -
0 Agenia de
6ez9oltare
Co$unitar
Meditaii la
li$(a ro$:n
?rogra$ul Matra- Ministerul
A!acerilor EJterne-landa-
prin parteneriatul dintre
'EEE-'EE, ', de copii ntre C-,, ani-
ele9i ai colii nr- ,F
#o$:neti
Creterea rezultatelor la n9tur a copiilor
ro$i-$editaii la li$(a ro$:n+
Copiii au !cut progrese n n9area li$(ii
,C,
R8$preunM Agenia LI$preunM i 2polu
International+
ro$:ne- !apt re!lectat n $ai (una nelegere a
disciplinelor predate n procesul de n9$:nt- n
o(inerea unor cali!icati9e $ai (une i n scderea
nu$rului de a(sene+ La r:ndul lor- !a$iliile
copiilor sunt $ulu$ite i pentru c acetia
pri$esc o gustare pe durata $editaiilor+ Cu
spri;inul unor sponsori locali- &iliala 2al9ai
Copiii din Craio9a a o!erit copiilor daruri cu
ocazia sr(torilor de ?ate *tenii- dulciuri1 i s-a
organizat o eJcursie de o zi n 9acana de
pri$9ar+
?roiectul a continuat p:n la 9acana de 9ar< n
septe$(rie 'EEE- s-au reluat cursurile cu o alt
clas de copii- p:n n anul 'EE,- prin antrenarea
altor susintori locali ai proiectului+
3 Aliana
pentru
=nitatea
#o$ilor
A;utai-ne s
n9$ o
$eserie
- ,GGG-'EEE >ineri ro$i din Caranse(e Creterea gradului de pregtire pro!esional i
integrare a tinerilor ro$i din Caranse(e prin
colarizarea n di!erite $eserii cutate pe piaa
$uncii+
F Aliana
pentru
=nitatea
#o$ilor
2ti$ularea
anga;rii de
!uncionari ro$i
de ctre
ad$inistraiile
locale i
ser9iciile
pu(lice
- ,GGG-'EEE >ineri ro$i a(sol9eni de liceu
i studeni ro$i a!lai n anii
ter$inali din ;udeele
4ucureti- 6ol;- >i$i i Iai
rganizarea unei reele de in!or$are i pregtire a
ro$ilor care s cuprind F ;udee<
Crearea de co$petene de a lucra n ad$inistraia
local i instituiile pu(lice prin cursuri de
instruire de !uncionari pu(lici+
C A$are
?hrala
L&raii
notriM Clu;
Cursuri de
cali!icare pentru
tinerii ro$i
- ,GGG-'EEE >ineri ro$i rganizarea unor cursuri de cali!icare pentru
tinerii ro$i+
G A$are
?hrala
L&raii
notriM Clu;
6e9enind $ai
e!icieni
- ,GGG-'EEE 2tudeni ro$i Cursuri de li$(a englez pentru studenii ro$i+
,E Asociaia ?rogra$ de - ,GGG-'EEE Aduli ro$i ?roiect realizat $preun cu pro!esorii din Liceul
,C'
LCordialM
%rancea
al!a(etizare
pentru ro$i
TE$il 4ottaT Ad;ud pentru al!a(etizarea ro$ilor+
,, Asociaia
LAlternati9e
2ocialeM Iai
6e la
co$unitatea
ro$a la
co$unitatea
ro$a
?hare 'EEE >ineri ro$i ?roiect co$pleJ de dez9oltare co$unitar adresat
tinerilor ro$i: nscrierea la coal- integrare-
instruire 9ocaional- !il$e docu$entare+
,' Asociaia
LCo$unitate
a n 2pri;inul
CopiluluiM
Arge
?roiect de
aciune
co$unitar
- ,GGG-'EEE - ?roiectul a !ost realizat n cola(orare cu
=ni9ersitatea 4ucureti i #eprezentana ="ICE&
#o$:nia i =ni9ersitatea MA"C5E2>E#+
,/ Asociaia
L5il!e &ur
#u$anienM
>i$i
2pri;in $aterial - ,GGG-'EEE >inerii ro$i cuprini n clase
de recuperare colar
2pri;in $aterial din partea Asociaiei 5il!e &ur
#u$anien+
,. Asociaia
L%asile
%oiculescuM
2i(iu
?roiecte de
instruire a
copiilor ro$i-
utiliz:nd $etoda
_aldor!
?hare 'EE, Copii ro$i Construirea unei cldiri colare pentru copiii ro$i
din #oia- ;udeul 2i(iu
?re9enirea a(andonului colar i acordarea de
asisten copiilor cu ne9oi speciale
,0 Asociaia
Cultural
L>ata
anceaM
Cara
2e9erin
portuniti
pentru tinerii
ro$i
?hare 'EEE >ineri ro$i ?rogra$ de instruire n scopul $(untirii
a(ilitilor de co$unicare- organizainale i de
$anage$ent al tinerilor ro$i+
,3 Asociaia
6e$ocrat a
#o$ilor
Li(eri
A6#L
A;utor pentru
copii ro$i
7u9ernul #o$:niei
?rogra$ul ?hare
'EEE Copii ro$i din coala
general Iscroni
Acordarea de rechizite colare pentru 0E copii
ro$i cu pro(le$e sociale<
6otarea colii cu un calculator i o i$pri$ant+
,F Asociaia
&e$eilor
@ignci
Centru de
eJpertiz pentru
educaia copiilor
- 'EE,-'EE' >ineri ro$i *n special !ete1
din ;udeul >i$i
Autoriti locale
8n!iinarea unui centru de eJtertiz n parteneriat
ntre autoritile locale i centrale "7-uri ale
ro$ilor+
,C/
L?entru
copiii notriM
>i$i
ro$i Acti9iti:
cursuri de al!a(etizare<
consiliere<
!or$are pro!esional<
n!iinarea unei (i(lioteci<
editarea unei re9iste n li$(a ro$ani+
,C Asociaia
&e$eilor
@ignci
L?entru
copiii notriM
>i$i
?rin art i
cultur ctre
identitate i
ncredere n sine
- ,GGG-'EE, Copii i tineri ro$i ?roiectul a cuprins / seciuni: li$(a ro$ani-
$uzic i dans< teatru n li$(a ro$ani< ta(r de
9ar+
A !ost organizat un !esti9al n care au !ost
prezentate creaiile copiilor cuprini n proiect+
,G Asociaia
ro$ilor L
del A$enzaM
Cursuri de
cali!icare
recali!icare
pentru tinerii
ro$i
- ,GGG-'EEE >ineri ro$i rganizarea unor progra$e de cali!icare i
recali!icare pentru tinerii ro$i+
'E Caritas Al(a 6istri(uire de
rechizite colare
CA#I>A2 ,GGG-'EEE Copii ro$i de la coala cu cls+
I-%III nr+' 4la; i coala cu
cls+ I-I% 7ura #osiei
Acordarea de rechizite colare pentru copii ro$i
cu pro(le$e sociale+
', Caritas
Co9asna
>a(ra de
n9are a li$(ii
ro$ani i a
$eteugurilor
tradiionale ale
ro$ilor
- ,GGG-'EEE Ele9i ro$i rganizarea unei ta(ere de n9are a li$(ii
ro$ani i a $eteugurilor tradiionale ale
ro$ilor+
'' Caritas-2atu
Mare
A$eliorarea
accesului la
educaie a
copiilor ro$i
- ,GGG-'EEE Ele9i ro$i din co$+ Li9ada i
>urulung- 2atu Mare
rganizarea colilor n regi$ de se$i-internat- cu
asisten psihopedagogic supli$entar i $as
gratuit+
'/ Caritas-2atu
Mare
Asigurarea
accesului la
educaie
- ,GGG-'EEE Copii precolari i ele9i ro$i Asigurarea de hran la grdinia i coala ?etea-
co$una 6orolt
'. Casa ?articip i tuc ?ri$ria "ea$ 'EE' ,0 directori din colile cu ro$i Identi!icarea ne9oilor educaionale ale copiilor
,C.
Corpului
6idactic
"ea$
3 n9tori i pro!esori care
predau la clasele cu copii ro$i
Consilieri pe pro(le$ele
ro$ilor
ro$i<
Ela(orarea unui $odul C62 care s rspund
ne9oilor identi!icate<
6ez9oltarea parteneriatului colii cu reprezentani
ai ro$ilor<
rganizarea de sesiuni de !or$are pentru cadrele
didactice+
'0 Casro$
Mure
A$eliorarea
situaiei sociale
i educati9e a
copiilor ro$i
- ,GGG-'EEE Co$uniti de ro$i 6istri(uirea unor a;utoare u$anitare const:nd n
articole de $(rc$inte- ncl$inte i
rechizite colare n ur$toarele localiti: Ludu-
>g-Mures- 2:npaul- gra- %:ntori+
'3 Centrul
Cretin al
#o$ilor
2i(iu
8n9$:nt la
distan
- ,GGG-'EEE tineri ro$i a(sol9eni a C clase
care au depit 9:rsta de
colarizare
In!iinarea unei clase de liceu n siste$
n9a$:nt la distan- n perspecti9a !or$rii
unor intelectuali ai etniei ro$a+
'F &ederaia
Etnic a
#o$ilor
L2al9ai
CopiiiM
Constana
?roiect colar
Mangalia
- ,GGG-'EEE Adolesceni ro$i care au
depit 9:rsta de colarizare
Consiliere colar acordat adolescenilor ro$i<
Al!a(etizarea adolescenilor care au depit 9:rsta
colar+
'C &undaia
pentru o
2ocietate
deschis
Clu;
&undaia
_assdas
A doua ans &undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE >ineri cu 9:rste cuprinse ntre
,. i '0 de ani care au
a(andonat coala n clasele
gi$naziale
?rogra$ul s-a realizat la 7rupul colar Energetic
din Clu;-"apoca+ 8n prezent /' de tineri i
continu studiile n regi$ de ucenicie la acest
grup+
'G &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
Clu;
&inanare pentru
coala 2o$eel-
;ud+ Clu;
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE Ele9i din coala 2o$eel- ;ud+
Clu;
#econstrucia i rea$ena;area centrului de zi
pentru ele9ii ro$i din cadrul colii+
,C0
2polu
landa
/E &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
Constana
Cola(orarea $ai
str:nsa a
prinilor ro$i
cu coal
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE
/, &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
Constana
8nelegerea
rolului educaiei
n !a$ilie
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE
/' &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
Constana
2chi$(area
poziti9 a
atitudinii
ro$ilor !a de
coal
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE
// &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
Co9asna
Cali!icarea
cadrelor
didactice ro$i
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE Cadre didactice necali!icate de
etnie ro$a
?rogra$ de !or$are a cadrelor didactice de etnie
ro$a+
/. &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
5unedoara
A doua ans &undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE '0 de tineri ntre ,. i '0 de
ani din co$+ Criscior-
5unedoara
?regtirea ele9ilor ro$i n $eseriile de tinichigii
auto (ieii i de croitorese !etele+
/0 &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
Ialo$ia
Educaie
$ulticultural i
identitate
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE Ele9i ro$i din 2trachina ?roiectul a a9ut drept scop $(untirea
politicilor pu(lice n do$eniul educaiei i
9alori!icarea speci!icitii culturale prin
sti$ularea dialogului ntre ele9ii ro$i i ele9ii
ro$:ni+
/3 &undaia Centru pentru &undaia pentru o 2ocietate ,GGG-'EEE Ele9i ai colii >g+ &ru$os ?roiectul se deruleaz n parteneriat ntre coala
,C3
pentru o
2ocietate
6eschis
Iai
Consiliere i
Asistenta
Co$erciala i
Manageriala
pentru
Co$unitatea
#o$a din >g+
&ru$os
6eschis ?ro!esional >g+ &ru$os- Inspectoratul colar al
)udeului Iai- ?artida #o$ilor i Centrul "aional
pentru 6ez9oltare+ ?roiectul se deruleaz la coala
pro!esional >g+ &ru$os i 9izeaz crearea unui
Centru pentru Consiliere i Asisten Co$ercial
i Managerial pentru co$unitatea ro$a+
/F &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
Iai
A doua ans &undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE // ele9i- $a;oritar ro$i+ ?roiectul se deruleaz la coala LIon CreangaM i
coala ?ro!esional L>g+ &ru$osM- Iai
/C &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
"ea$
Mediatori
sociali ro$i -
!actori de
ncredere i
co$unicare
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE Mediatori colari ?rogra$e de !or$are a $ediatorilor colari
/G &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
lt
Curs de iniiere
i per!ecionare
a cadrelor
didactice i
potenialelor
cadre didactice
i $ediatori
colari- n
perioada
9acanei
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE Ele9e de la coala nor$al
8n9tori i pro!esori care
lucreaz cu copiii ro$i
A(sol9eni de liceu ro$i i
nero$i care cunosc li$(a
ro$ani
A(sol9eni ro$i a ,E clase
care cunosc li$(a ro$ani
?ro!esori de li$(i strine sau
alte cadre didactice doritoare
s predea li$(a ro$ani
?rogra$e:
Iniiere i per!ecionare n studiul li$(ii ro$ani<
Iniiere n operare pe co$puter<
Manage$entul proiectelor<
8n9are prin cooperare n conteJt $ulticultural+
.E &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis lt
anse egale
pentru toi
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE
., &undaia 2perane pentru &undaia pentru o 2ocietate ,GGG-'EEE
,CF
pentru o
2ocietate
6eschis lt
!iecare 6eschis
.' &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
?raho9a
6ez9oltarea
colar n
co$unitile cu
ro$i-anse
egale
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE n proiect au !ost cuprinse / uniti colare-
acestea (ene!iciind de !inanare pentru $aterial
didactic- rechizite colare i !or$are continu a
personalului didactic+
./ &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
2i(iu
6ez9oltare
colar n
co$uniti cu
ro$i
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE coala 7en+ nr+ / Copa-Mic-
7rupul colar Industrial
TIndependentaT 2i(iu
?:n n prezent s-a realizat $onitorizarea colilor
resurs i pilot- precu$ i !or$area echipei de
lucru+
.. &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
2ucea9a
anse egale &undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE Ele9ii din 3 uniti a!late n
co$uniti cu ro$i
%alori!icarea speci!icului local i al etniei ro$a
prin realizarea unui ca(inet intercultural- o coal
de du$inic a prinilor- $entorizarea copiilor+
coala a !ost e9aluat pe parcursul progra$ului-
dotat cu aparatur $odern *calculator1+ i la
celelalte 0 coli selecionate din ,E care au !cut
proiecte s-a $ers pe !or$are de cadre */E de ore
realizate pe plan local1 i se$inarii organizate de
&26 i pe dotarea colilor cu $aterial didactic-
rechizite+
.0 &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
>i$i
Construcia i
!inanarea
grdiniei
%aria >i$i
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE Co$unitatea %aria >i$i Construcia unei grdinie pentru copiii ro$i din
localitatea %aria- ;udeul >i$i
.3 &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
>i$i
Cursuri de
!or$are pentru
cadre didactice
care lucreaz cu
copii ro$i la
ni9elul ;udeului
>i$i
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE Cadre didactice rganizarea unor progra$e de !or$are a cadrelor
didactice care lucreaz cu copiii ro$i
.F &undaia &or$area &undaia pentru o 2ocietate ,GGG-'EEE F cadre didactice nscrise rganizarea unor progra$e de !or$are a cadrelor
,CC
pentru o
2ocietate
6eschis
>i$i
cadrelor
didactice
aparin:nd etniei
ro$ilor prin
Colegiul
=ni9ersitar
4ucureti
6eschis didactice aparin:nd etniei ro$ilor
.C &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
>i$i
?ri$ii pai n
scris citit
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE Copii ro$i #ecuperarea di!icultilor de citit scris
.G &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
>i$i
6ez9oltare
colar n
co$uniti cu
ro$i
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE FEE ele9i i ,0E cadre
didactice
0E &undaia
pentru o
2ocietate
6eschis
>i$i
A doua ans &undaia pentru o 2ocietate
6eschis
,GGG-'EEE /' tineri cu 9:rsta ntre ,.
'0 ani
7rup colar Ind+ transporturi Auto
7rup colar Industrie =oar
0, &undaia
LAciunea
Ci9icM
4ucureti
Centru de
instruire a
prinilor ro$i
?hare 'EEE ?rini de etnia ro$a rganizarea unui centru de instruire a prinilor
de etnia ro$a din co$unitatea #as9ani- cu scopul
creterii gradului de i$plicare a acestora n
procesul educaional al copiilor+
0' &undaia
LAliana
pentru
#o$iM
Ialo$ia
7rdini pentru
copiii ro$i
- ,GGG-'EEE Copii ro$i de 9:rst
precolar
?roiectul are ca o(iecti9 general !or$area unei
grupe de grdini cu precolari ro$i- ntr-o
co$unitate de ro$i+ 8n cadrul progra$ului se
pre9ede asigurarea unei $ese gratuite pentru copii
i dotri corespunztoare n sala de grup+
0/ &undaia
LCasro$
#ecuperarea
social a
- ,GGG-'EEE Co$unitile de ro$i din >g+
Mure
E$isiune radio destinat ro$ilor din >g-Mures+
?rin inter$ediul acestor e$isiuni se trans$it
,CG
#o$:niaM
Mure
copiilor ro$i
prin educaie
in!or$aii din toate do$eniile legate de
pro(le$ele ro$ilor< articole de pres local+<
?unerea n aplicare a ordinului ME" pri9ind
n9area li$(ii ro$ani< ast!el- i-a propus
n!iinarea grupelor- claselor speciale pentru
n9area acestei li$(i- recuperarea colar i
al!a(etizarea copiilor ro$i- prepararea prin
$editaii i cursuri speciale de n9are a li$(ii
ro$ani+
0. &undaia
LConeJiuniM
?re9enirea
$altartrii la
copil !or$are
resurse u$ane
?rogra$ul Leonardo da %inci ,GGG-'EE' ?ro!esionii i$plicai n s!era
pro(le$aticii copilului
&or$are continu a resurselor u$ane n ar i n
&rana<
Asisten pentru F copii 9icti$e ale $altratrii+
00 &undaia
LCopiii i
!a$iliaM4istr
ia
6iscri$inare
9ersus ignoran
?hare 'EEE Co$unitatea local =n proiect destinat !acilitrii accesului ro$ilor la
ser9icii de educaie i sntate prin utilizarea
$ediatorilor colari i sociali n co$unitile de
ro$i
03 &undaia
LasisM
Mure
&acilitarea
integrrii
colare i
sociale a
copiilor ro$i
- ,GGG-'EEE Copii ro$i cuprini n
siste$ul de n9$:nt sau
care au a(andonat coala
?rincipale o(iecti9e:
Integrarea copiilor cu 9:rsta cuprins ntre / i F
ani n siste$ul colar de stat<
Al!a(etizarea celor cu 9:rsta cuprinsa ntre F-,0
ani care au a(andonat cursurile<
Acti9iti educati9e supli$entare pentru copiii
nscrii n siste$ul colar de stat<
Educaie sanitar<
6istri(uire a;utoare u$anitare+
0F &undaia
LasisM
Mure
7rdinia pentru
copiii ro$i din
%alea #ece- ;ud+
Mure
- ,GGG-'EEE Copii ro$i de 9:rst
precolar din %alea #ece-
;ud+ Mure
8n!iinarea unei grupe de grdini pentru copiii
ro$i+
0C &undaia
LasisM
Mure
2ti$ularea
n9rii i
integrrii sociale
- ,GGG-'EEE 'E ele9i din colile din
$unicipiului >g-Mure
Alocaii de spri;in n 9ederea sti$ulrii n9rii i
integrrii sociale+
,GE
a copiilor ro$i
0G &undaia
L?hoeniJM
4ucureti
Consiliere i
colarizare a
ro$ilor
- ,GGG-'EEE Copii i tineri ro$i Acti9iti de consiliere i orientare colar pentru
copii i tineri ro$i+
3E &undaia
L?hoeniJM
4ucureti
#o$a A- 4- C-
Arit$etica-
A(ecedar
- ,GGG-'EEE Ele9i de etnie ro$:n- ro$a i
$aghiar
Editarea a dou $anuale: Arit$etica triling9
*ro$:n- ro$ani i $aghiar1 i a a(ecedarului
triling9
Asigurarea a ,EEE $anuale colare pentru ro$i+
3, &undaia
L#o$a
=$anitateM
Clu;
coala
al!a(etizrii
- ,GGG-'EEE ?rogra$e de al!a(etizare
3' &undaia
MConeJiuniM
?re9enirea
a(andonului
inter9enie i
asisten
6onaii ,GGC-'EE' &a$ilii a!late n situaia de
risc de a(andon
2pri;in $aterial direct<
Consiliere social i psihologic+
Anual- ,E-,' copii a!lai n situaia de a(andon au
!ost $eninui n !a$ilii+
3/ &undaia de
6ez9oltare
Local
L2peranaM
Integrare prin
instruire
?hare 'EEE Copii ro$i =n proiect educaional cu scopul pre9enirii
a(andonului colar al copiilor ro$i
3. &undaia
Internaional
pentru
Copil i
&a$ilie
4ucureti
2tudiu pri9ind
e9aluarea
(arierelor
!a$ilie coala
n cartierul
&erentari
4ucureti
="ICE& ,GG0 ,'F' !a$ilii- dintre care ,0'
!a$ilii de ro$i
#ealizarea unei inter9enii de tip $odular- pentru
a iniia i spri;ini integrarea social a persoanelor
aparin:nd etniei ro$ilor<
Creterea participrii colare prin antrenarea
prinilor i a $e$(rilor co$unitii n procesul
de colarizare a copiilor<
Identi!icarea particularitilor !actorilor socio-
econo$ici la !a$iliile de ro$i- care pot contri(ui
la crearea (arierelor dintre !a$ilie i coal<
Identi!icarea copiilor care !rec9enteazN nu
!rec9enteaz coala<
E9idenierea perceperii de ctre !a$ilii a unei
atitudini de!a9ora(ile de natur etnica n coala-
care ncura;eaz ne!rec9entarea i a(andonul
,G,
colar+
30 &undaia
pentru Copii
i &a$ilie
Clu; "apoca
#eea de
in!ocentre
pentru
co$unitatea
srac din
$ediul rural
=E 'EE' Co$unitatea local 8$(untirea rezultatelor colare ale copiilor<
Cursuri de iniiere n in!or$atic<
Cursuri de al!a(etizare<
&or$are de $ediatori co$unitari+
33 &undaia
pentru Copii
i &a$ilie
Clu; "apoca
Educaia
ro$ilor din
co$una Crasna
*localitile
5useni i #atin1
=E 'EE' Co$unitatea ro$a #ea(ilitarea colilor
Asigurarea transportului colar al ele9ilor
Acordarea de a;utor $aterial !a$iliilor srace de
ro$i
8n!iinarea unei grupe de grdini pentru copii
ro$i
8n!iinarea unei clase de recuperare de tip Lansa a
douaM
3F &undaia
pentru
>ineret lt
?rogra$ pentru
!or$area
!or$atorilor
- ,GGG-'EEE &or$atori
3C &undaia
#=>5
4ucureti
A;utorarea
ele9ilor ro$i
&undaia #=>5 ,GGG-'EEE .E ele9i ro$i !oarte sraci de
la o coal din Arad
?roiect social de a;utorare a ele9ilor ro$i+ care
pri$esc rechizite i o $as cald pe zi- n coal+
3G &undaia
=$anitar
LC$inul
?hillipM
4ucureti
Integrarea
colar i
social a
copiilor
de!a9orizai
- 'EEE-'EE, coli cu ele9i de etnie ro$a Achiziionarea de $anuale colare pentru studiul
li$(ii ro$ani n coli cu populaie de etnia ro$a+
FE 7rupul
colar
Crasna
Educaie pentru
copiii ro$i din
co$unitatea
Crasna
?hare 'EEE Ele9i ro$i #eno9area unor coli din zon
Asigurarea transportului la coal a copiilor ro$i
din zonele izolate+
F, Inspectoratul
colar
Mure
&undaia
#esurse
educaionale
pentru copii
ro$i i pentru
?hare 'EEE Ele9i ro$i
?ro!esori care lucreaz n coli
cu ro$i
Ela(orarea unui curs de li$(a ro$ani<
?rogra$e interacti9e pe calculator n li$(a
ro$ani+
,G'
Casro$ pro!esorii lor- n
scopul asigurrii
unei educaii
ele$entare
F' Institutul
Intercultural
>i$ioara
*I+I+>+1
Acti9iti
educai9e
interculturale n
scoli cu ele9i
ro$i din ;udeul
>i&$is
&undaia pentru o 2ocietate
6eschis #o$:nia
,GGF-,GGC Ele9i ro$i i nero$i
Cadre didactice
Mediatori colari
?rini ai ele9ilor din 3 coli
din ;ud+ >i$i
8$(untirea !rec9enei colare i asigurarea
egalitii anselor pentru ele9ii ro$i<
#ezultate: clu(uri interculturale n 3 coli din
;ude<
&or$area a 3 $ediatori colari+
F/ Institutul
Intercultural
>i$ioara
*I+I+>+1
Educaia
copiilor din
co$unitile de
ro$i: !or$area
cadrelor
didactice care
lucreaza cu
copii ro$i
?rogra$ul Msuri de
8ncredere a Consiliului
Europei
,GG3-,GGC Cadre didactice care lucreaz
cu copii ro$i
#eprezentani ai co$unitilor
de ro$i- cu rol de $ediatori
colari
8$(untirea !rec9enei colare i asigurarea
egalitii anselor pentru ele9ii ro$i<
#ezultate: raport !inal pu(licat n ro$:n i n
!rancez<
Iniierea proiectului Activiti educative
interculturale n coli cu elevi romi din -udeul
Dimi *&undaia pentru o 2ocietate 6eschis1+
F. Institutul
Intercultural
>i$ioara
*I+I+>+1
Educaie
intercultural n
co$uniti
$ultietnice
?rogra$ul Msuri de
8ncredere a Consiliului
Europei
'EEE-'EE' Ele9i i cadre didactice din
coli $ultietnice
?rini ai ele9ilor
#eprezentani ai "7-urilor
$inoritilor naionale
8ntrirea cunoaterii reciproce- a co$unicrii i a
ncrederii ntre di!eritele co$uniti etnice<
8ntrirea legturilor dintre coal- societatea ci9il
i autoritile locale- ntr-un $ediu $ulticultural-
prin sporirea rolului "7-urilor $inoritilor
naionale+
#ealizarea unui ghid $etodologic- n li$(ile
ro$:n i !rancez pornind de la eJperienle
participanlor la proiect+
F0 Institutul
Intercultural
>i$ioara
*I+I+>+1
Educaie
intercultural n
coli $ultietnice
&undaia Cultural European ,GGG-'EEE 'C de cadre didactice din
colile i$plicate n proiect *F
din !iecare coal1 i ele9ii lor
&or$area cadrelor didactice n $etode i acti9iti
educaie intercultural<
A$eliorarea cli$atului din coal- prin sti$ularea
parteneriatelor ntre cadre didactice i ele9i
reprezentani ai di!eritelor culturi<
2ti$ularea parteneriatelor colare- la ni9el local-
regional dar i trans!rontalier *coli din =ngaria1+
#ezultate: parteneriate la ni9elul a . coli din
,G/
regiune i cola(orri la ni9el trans!rontalier<
$a;oritatea cadrelor didactice participante
continu s predea i s practice educaia
intercultural n clasele lor+
F3 Institutul
Intercultural
>i$ioara
*I+I+>+1
E=#M
Integrarea
culturii ro$ilor
n educaia
colar i
eJtracolar
?rogra$ul 2ocrates ,GGC-'EE, Copii ro$i
&a$ilii i co$uniti de ro$i
Cadre didactice i $ediatori
colari care lucreaz cu copii
ro$i
#esponsa(ili ai asociaiilor
interesate de pro(le$atica
a(ordat
Creterea !rec9enei colare i asigurarea egalitii
de anse pentru ele9ii ro$i<
Crearea i consolidarea unei reele colare
internaionale care s per$it cadrelor didactice
s-i $prteasc eJperienele<
2ensi(ilizarea prinilor cu pri9ire- pe de o parte-
la colarizarea copiilor- iar- pe de alt- la necesara
co$ple$entaritate dintre educaia realizat n
!a$ilie i cea realizat n coal<
#ezultate: do#ar de #intez n li$(ile ro$:n-
spaniol i !rancez< g5id metodologic adresat
cadrelor didactice care lucreaz cu ele9i ro$i<
curs de !or$are on-line adresat cadrelor didactice
care lucreaz cu ele9i ro$i< curs de !or$are
continu- disponi(il n Catalogul CME"I=2
'EE,-'EE'+
FF Institutul
pentru o
2ocietate
6eschis
4udapesta
>a(r de
cultur ro$ani
pentru copiii
ro$i >i$i
- ,GGG-'EEE Copii ro$i organizarea unei ta(ere de cultur ro$ani pentru
copiii ro$i din ;udeul >i$i
FC rganizaia
L2al9ai
copiiiM
Con9enia
6repturilor
Copilului
*!or$a scurt1
n li$(a ro$ani
Consiliul Europei ,GGG Copiii care studiaz li$(a
ro$ani i pro!esorii lor
&a$iliarizarea $ai uoar cu drepturile copilului
pentru 9or(itorii de li$(a ro$ani<
#ealizarea unui $aterial de studiu util i plcut+
FG rganizaia
L2al9ai
copiiiM
6reptul copiilor
ro$i la anse
egale
#adda 4arnen-2uedia 'EE' ,CE copii ro$i i ro$:ni din
;udeele >i$i- Cara-2e9erin
i 5unedoara
Apropierea i nelegerea ntre copiii celor dou
etnii<
#ealizarea unui 9olu$ care s reuneasc cele $ai
(une lucrri ale copiilor+
,G.
CE rganizaia
L2al9ai
copiiiM
Educaia
garania unui
9iitor $ai (un
pentru copiii
ro$i
=niunea European Access 'EE' Copiii de la . grdinie i .
coli din ?iteti- >:rgo9ite-
Craio9a i 7alai
2cderea a(senteis$ului i a(andonului colar n
r:ndul copiilor ro$i<
Atragerea i $eninerea n siste$ul colar a unui
nu$r sporit de copii ro$i+
C, rganizaia
L2al9ai
copiiiM
Educaia
precolar a
copiilor ro$i
din cartierul
4alcescu
>ecuci- ;ud+
7alai
?hare-Lien ,GGG-'EEE 'E copii ro$i ?regtirea pentru coal a copiilor ro$i<
Copiii care au ur$at cursurile grdiniei sunt
pre$ianii clasei I- iar proiectul continu- !iind
preluat de Inspectoratul colar 7alai+
C' rganizaia
L2al9ai
copiiiM
Educaie
precolar a
copiilor ro$i
A$(asada Canadei la
4ucureti
'EE' 3E copii ro$i i colegii lor
ro$:ni de la grdiniele din
#o$:neti- Costeti %ale-
Merisu i 7oleasca-ot:nga
Crearea unui $ediu a$(iant atrgtor pentru
copii- sti$ularea interesului pentru educaia
precolar- pregtirea pentru coal<
Creterea nu$rului de copii ro$i care
!rec9enteaz grdiniele+
C/ rganizaia
L2al9ai
copiiiM
7rdinia pentru
copii ro$i de la
2inger de
?dure- ;ud+
Mures
Agenia de 6ez9oltare
8$preun
'EEE-'EE' 7rupe de c:te ,3 copii ro$i N
an
!erirea posi(ilitaii educaiei precolare unor
copii cu $i;loace !inanciare precare<
Asigurarea de anse egale de dez9oltare
intelectual a copiilor<
8ncadrarea !r di!iculti n progra$ul colar+
C. rganizaia
L2al9ai
copiiiM
8$preun pentru
o lu$e !r
discri$inare
=niunea European EI65# 'EE, ?este /EE copii ro$i i ro$ani
din ;udeele Arge- ?raho9a i
7alai
Apropierea- nelegerea i respectul reciproc al
di!erenei de ctre copiii ro$i i ro$:ni<
$ai $are atenie acordat de copii relaiilor
interetnice<
8$(untirea cli$atului n coal<
Acceptarea i respectarea di!erenelor+
C0 rganizaia
L2al9ai
Lucrarea
*omani penul$
Consiliul Europei ,GGG Ele9ii i cadrele didactice care
iniiaz o educaie
!erirea de in!or$aii despre tradiiile din
!a$iliile de ro$i<
,G0
copiiiM #au 6i#tica
%amiliei la romi
de 6elia
7rigore
$ulticultural =tilizarea lucrrii n procesul pe predare-n9are
de ctre pro!esorii i ele9ii interesai+
C3 rganizaia
L2al9ai
copiiiM
Meditaii de
li$(a ro$:n
pentru ele9ii
ro$i de la
coala nr+ ,F
Craio9a
Agenia de 6ez9oltare
L8$preunM
'EEE-'EE' 7rupe de c:te 'E copii ro$i N
an
8nsuirea corect a li$(ii ro$:ne de ctre copiii a
cror li$( $atern este ro$ani<
8$(untirea rezultatelor la n9tur- copiii
!iind capa(ili s ur$reasc i s neleag
eJplicaiile n9torilor+
CF rganizaia
L2al9ai
copiiiM
nou
$entalitate:
atitudinea !a
de copiii ro$i n
coli
Consiliul Europei
="ICE&
#adda 4arnen
,GGG-'EE, Cadrele didactice care
lucreaza cu copii ro$i
?regtirea- in!or$area cadrelor didactice pri9ind:
istoria- cultura- tradiiile ro$ilor- drepturile de
care tre(uie s se (ucure copiii ro$i i care s
conduc la eli$inarea discri$inarii n coli<
8$(untirea cli$atului colar n unele uniti de
n9a$:nt+
CC rganizaia
L2al9ai
copiiiM
2 construi$ un
9iitor (azat pe
respect reciproc
Consiliul Europei 'EE, Copii- prini- autoritati din
;udeele Arge- ?raho9a-
6:$(o9ia
Cunoaterea regle$entrilor interne i
internaionale re!eritoare la protecia $inoritilor
i drepturilor copiilor ro$i<
Contientizarea necesitii de a gsi soluii locale
!ar a $ai apela la autoritile centrale< rezol9area
unor cazuri+
CG rganizaia
L2al9ai
copiiiM
2e$inar tehnic
L2ituaia
copiilor ro$i n
#o$:niaM
2al9ai Copiii 2uedia *#adda
4arnen1
,GGG Copiii ro$i din #o$:nia 2oluii de $(untire a situaiei copiilor ro$i n
do$eniile: educaie- sntate- identitate cultural<
Adoptarea ?lanului naional de aciune n
!a9oarea copiilor ro$i- care a !ost naintat
autoritilor ro$:ne pentru a !i !olosit n
ela(orarea strategiei pentru $(untirea
situaieie ro$ilor+
GE rganizaia
L2al9ai
copiiiM
2e$inarul
internaional
LCopiii ro$i n
EuropaM
2al9ai Copiii 2uedia *#adda
4arnen1
A$(asada Angliei la
,GGC Instituii i organizaii
negu9erna$entale care se
ocup de copiii ro$i din ,F
ri ale Europei
6epistarea cauzelor situaiei copiilor ro$i din
rile Europei<
Identi!icarea soluiilor pentru a$eliorarea
,G3
4ucureti
&62C
="ICE&
Ministerul Culturii
acesteia<
#ealizarea unui !il$ docu$entar Lanse egaleM
despre copiii ro$i din #o$:nia i a unui studiu
despre acetia<
Adoptarea unui ?lan de aciune european n
!a9oarea copiilor ro$i+
G, rganizaia
L2al9ai
copiiiM
i copiii ro$i au
drepturi
Centrul de #esurse pentru
6i9ersitate Etnocultural
'EE,-'EE' Autoritile locale i
co$unitile ro$e din unele
localiti din ;udeele Arge-
Constana- 4rao9-
6:$(o9ia- 6ol;- Iai-
2ucea9a- "ea$- 7alai-
%aslui
Crearea posi(litii de dialog ntre autoriti i
prinii ro$i pentru gsirea de soluii locale n
9ederea respectrii drepturilor copilului<
#ezol9area pe plan local a unor situaii ale
!a$iliilor i copiilor a!lai n di!icultate+
G' rganizaia
L2al9ai
CopiiiM
Mure
7rdinia pentru
copii ro$i n
localitatea
2:ngerul de
?dure
- ,GGG-'EEE Copii ro$i de 9:rst
precolar
8n!iinarea unei grupe de grdini pentru copiii
ro$i+
G/ ?artida
#o$ilor
4istria
"sud
Achiziionarea
de $anuale
colare pentru
studiul li$(ii
ro$ani
- ,GGG-'EEE Ele9i de etnie ro$a 2-au co$andat 'EE de $anuale colare n 9ederea
predrii li$(ii ro$ani n coli+
G. ?artida
#o$ilor
%aslui
?rioriti n
eli$inarea
surselor de
$(oln9ire a
co$unitilor
colare ro$e
- ,GGG-'EEE Ele9i ro$i ?roiectul a constat n acordarea de articole de
$(rc$inte- rechizite colare- articole de igien
personal pentru un nu$r de /'E ele9i de la
coala cu cls+ I-%III ?usci- co$+ Laza- )ud+
%aslui+
G0 ?E# Mure Educaie
$ulticultural
- ,GGG-'EEE Cadre didactice care predau la
clasele cu $uli copii ro$i+
Cursuri pe o perioad de un an+
G3 ?ri$ria
$unicipiului
Caranse(e
Ei sunt 9iitorul
nostru
?hare 'EEE Co$unitatea local ?roiect de construire a unei cree i a unei
grdinie pentru copiii ro$i+
,GF
Aliana
pentru
unitatea
ro$ilor
GF ?ri$ria
$unicipiului
6e9a
?rotecie social
n spri;inul
educaiei
?hare 'EEE Copii ro$i Crearea unei organizaii a ro$ilor la ni9el local<
8n!iinarea unei grdinie n co$unitatea de ro$i<
rganizarea unor ta(ere de 9ar pentru copiii
ro$i+
GC ?ri$ria
oraului
)i$(olia
Accesul ro$ilor
pai concrei
pentru
$(untirea
situaiei ro$ilor
din )i$(olia
?hare 'EEE >ineri ro$i o$eri Instruirea n di9erse $eserii a tinerilor ro$i
o$eri+

GG #o$ 2tar
4acu
Conectarea
colii la reeaua
electric
- ,GGG-'EEE Ele9ii colii ?oiana
"egustorului- co$una
4lgeti
Conectarea colii la reeaua electric+
,EE #o$ 2tar
4acu
?rogra$ de
educaie pentru
copii ro$i
- ,GGG-'EEE CE de copii ro$i ntre ,. i ,C
ani
?roiectul a 9izat introducerea studiului li$(ii
ro$ani- al istoriei- datinilor i o(iceiurilor ro$ilor
n educaia tinerilor+ Ele9ii cuprini n progra$ au
n9at s scrie i s citeasc n li$(a ro$ani+
#ezultatele proiectului au $o(ilizat liderii-
cadrele didactice i Inspectoratul colar pentru
introducerea li$(ii ro$ani n alte ,' coli+
,E, #o$ 2tar
4acu
?rogra$ de
!or$are a
cadrelor
didactice
- ,GGG-'EEE Cadre didactice 6erularea unor progra$e de !or$are a cadrelor
didactice pentru predarea li$(ii ro$ani n coal+
,E' #o$ 2tar
4acu
?rogra$ de
!or$are a
$ediatorilor
colari
- ,GGG-'EEE Mediatori colari 2electarea unor lideri din co$unitile de ro$i i
derularea unor progra$e de !or$are a acestora
pentru a de9eni $ediatori colari+
,E/ #o$ani
Criss
Asociaia
Educaie
sanitar i
igiena corporal
- ,GGG-'EEE Copiii ro$i din Coltu-
Mara$ure
?rogra$e de educaie: educaie sanitar- li$(a
ro$ani- cultural ro$ani+
,GC
ro$ilor din
Coltu-
Mara$ure
2tudiul li$(ii i
culturii ro$ani
,E. #o$ani
Criss
Co9asna
Educaia
sanitar i de
igien corporal
- ,GGG-'EEE - ?rogra$e de educaia sanitar+
,E0 coala
7eneral nr+
/ >g+ )iu-
7or;
CM?A2
Educarea i
integrarea
copiilor ro$i
?rogra$ul 2ocrates ,GGG-'EE' Ele9i ro$i i nero$i din ciclul
gi$nazial
6erularea de acti9iti colare i eJtracolare cu
participarea prinilor ro$i
rganizarea de $o(iliti ale cadrelor didactice i
ale ele9ilor n coli din strintate
,E3 coala
?ro!esional
>g+ &ru$os
Asociaia
Lansa
#o$aniM
Centru de
instruire i
integrare socio-
pro!esional
pentru ro$i
?hare 'EEE Copii ro$i ?rogra$ de instruire 9ocaional pentru copiii
ro$i+
,EF ="ICE&
MEC
#o$aniCriss
2tart (un pentru
coal
- 'EE,-'EE' /E de copii ro$i cu 9:rste
cuprinse ntre 3-,' ani
?roiectul i propune pilotarea unui $odel
educati9 pentru di$inuarea a(andonului colar la
9:rste $ici a populaiei ro$e+ Acti9itile
pre9zute au a9ut ca scop pregtirea pentru coal
a copiilor ro$i care nu au !rec9entat niciodat
grdinia sau coala ori care au a(andonat
cursurile- pregtire care s asigure o (un
integrare i reuit colar a acestora+
,EC ="ICE&
MEC
EC52C
?rogra$ul
Internaional
de Eli$inare
a Muncii la
Copil
Agenia de
6ez9oltare
6ez9oltarea
capacitii
co$unitilor de
ro$i de a
retrage copiii
din !or$ele
periculoase de
$unc i de a i
integra n
siste$ul de
educaie
naional
- 'EE,-'EE' 'EEE de copii ro$i ntre 3-,0
ani din co$unitile ?ata #at -
Clu;- Cal9ini - 4uzu i
4ucureti
Contientizarea i asu$area drepturilor copiilor n
con!or$itate cu pre9ederile docu$entelor interne
i a instru$entelor internaionale la care #o$:nia
este parte<
Ela(orarea unor ci i $etode e!iciente de
eli$inare a $uncii copiilor i a instituionalizrii
acestora+
,GG
Co$unitar
L8$preunM
rganizaia
L2al9ai
copiiiM
?rogra$ul
de
$(untire
a 2ituaiei
#o$ilor n
#o$ania
,EG =niunea
7eneral a
#o$ilor
5unedoara
Cali!icarea
ro$ilor n
$eseriile cerute
pe piaa de ctre
agenii
econo$ici
- ,GGG-'EEE >ineri ro$i Cursuri de cali!icare a ro$ilor- ur$ate de atestare
prin diplo$ i anga;are n li$ita locurilor
9acante pe pia+
,,E _assdas
Clu;
?roiecte de
spri;in
educaional n
co$unitile de
ro$i de la
?atarat i Iris
- ,GGG-'EEE Co$unitile de ro$i de la
?atarat i Iris
?rogra$e educaionale
'EE
!I!LI4RAFIE
Ansts)aie" V1" Tarn)>sc?i" D1 *ed+1 3roiecte pentru romii din *omnia/ 1&&&$2+
4ucureti- Ministerul In!or$aiilor ?u(lice !iciul "aional pentru #o$i- 'EE,+
C?arl)t- !1 3en#er l4ec5ec comme evenement/ pen#er l4immigration comme 5i#toire+ 8n:
6igrant# 7 8ormation- nr+ C,- ,GGE+
C?erSa)ui" M1 9e# parado'e# de la reu##ite #colaire+ ?aris- ?ress =ni9ersitaires de &rance-
,GFG+
'usTn" T1 0n%luence du milieu #ocial #ur la reu#ite #colaire+ ?aris- ?u(lications de lSC6E-
,GF0+
&i@u" M1 8actorii reuitei colare+ 4ucureti- Editura 7ra!oart- ,GGC+
Mann)ni" P1 Drouble# #colaire# et vie a%%ective c5ez l4adole#cent+ ?aris- Editions E2&- ,GFG+
Neacu- I1 Acce#ul la educaie al copiilor din zonele rurale+ 8n: ;n deceniu de tranziie<
#ituaia copilului i a %amiliei n *omnia- 4ucureti- ="ICE&- 'EEE+
Pasti" Vl1 ;n deceniu de tran#%ormri #ociale+ 8n: ;n deceniu de tranziie< #ituaia copilului
i a %amiliei n *omnia- 4ucureti- ="ICE&- 'EEE+
Pun1 E+ Fcoala 7 abordare #ocio$pedagogic+ Iai- Editura ?oliro$- ,GGG+
Ri>iere" R1 94ec5ec #colaire e#t$il une %atalite:+ ?aris- Editions 5atier- ,GG,+
#tnciulescu" E1 Deorii #ociologice ale educaiei+ Iai- Ed+ ?oliro$- ,GG3+
7a/(ir" C1" 7a/(ir" E1 *coord+1 +iganii ntre ignorare i ngri-orare/ 4ucureti- Editura
Alternati9e- ,GG/+
\\\ Analize demogra%ice< #ituaia demogra%ic a *omniei n anul 2- I"2- 'EE,+
\\\ 1ducation at a glan#e. 21C! 0ndicator#/ 'EEE.
\\\ 0ndicatori privind comunitile de romi din *omnia- Ed+ EJpert- 4ucureti- 'EE'
\\\ ,nvmntul n *omnia< date #tati#tice+ C"2- ,GG.- ,GG3+
'E,
\\\ ,nvmntul primar i gimnazial la nceputul anului colar 1&&6>1&&@/ 1&&@>1&&?/
1&&?>1&&&/ 1&&&>2+ C"2NI"2+
\\\ ,nvmntul primar i gimnazial la #%ritul anului colar 1&&6>1&&@/ 1&&@>1&&?/
1&&?>1&&&/ 1&&&>2. C"2NI"2
\\\ 6inoriti i nvmnt n *omnia. Anul colar 2$21+ Ministerul In!or$aiilor
?u(lice 6eparta$entul pentru #elaii Interetnice- Ministerul Educaiei i Cercetrii
6irecia 7eneral pentru 8n9$:nt n Li$(ile Minoritilor
\\\ *aportul Aaional al !ezvoltrii ;mane/ *omnia 2+ ?"=6- 'EEE+
'E'
ANE=E
'E/
AneDa 31 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt" +e -udee" .n (uncie de +)nderea
ele>il)r de etnie r)/a
9;
- .n L C
&udeul MiDte Ma-)ritar r)/a Pred)/inant r)/a
Al(a C0-, G-0 0-.
Arad G,-. 3-F ,-G
Arge C'-F 0-0 ,,-C
4acu C,-E 0-' ,/-C
4ihor CG-, 3-. .-0
4istria "sud GE-. .-, 0-0
4otoani G'-E - C-E
4rao9 3.-, ,G-F ,3-'
4rila GC-' ,-C -
4uzu G,-C 0-F '-0
Cara 2e9erin G,-C '-F 0-0
Clrai GC-0 ,-0 -
Clu; G,-F 3-C ,-0
Constana CF-0 3-/ 3-/
Co9asna FG-' C-/ ,'-0
6:$(o9ia CC-F 0-3 0-3
6ol; G/-, /-. /-.
7alai G'-0 0-E '-0
7iurgiu G0-0 /-. ,-,
7or; G3-3 - /-.
5arghita CF-0 C-G /-3
5unedoara G'-F '-. .-G
Ialo$ia GE-G - G-,
Iai CG-' ,-0 G-/
Mara$ure G/-/ 0-E ,-F
Mehedini 3/-E //-/ /-F
Mure C.-3 G-E 3-.
"ea$ FG-' C-/ ,'-0
?raho9a CG-G .-0 0-3
2atu Mare G'-G /-C /-'
2la; CF-3 F-E 0-.
2i(iu F,-/ ,,-C ,3-G
2ucea9a GE-G /-3 0-0
>eleor$an G0-F .-/ -
>i$i GC-/ ,-F -
>ulcea ,EE-E - -
%aslui C/-/ /-/ ,/-/
%:lcea GE-E F-0 '-0
%rancea GE-E '-0 F-0
Il!o9 CF-. 0-F 3-G
T)tal <8"6 2": ;"<
/0
MiJte d pondere ro$i p:n la 0EQ< Ma;oritar ro$a d pondere ro$i ntre 0E-FEQ< ?redo$inant ro$a d
pondere ro$i peste FEQ+
'E.
AneDa $1 #tructura i distri,uia terit)rial a @ru+uril)r +artici+ante la
inter>iurile indi>iduale i de @ru+
Ta,el 31 #tructura i distri,uia terit)rial a @ru+uril)r +artici+ante la inter>iurile de
@ru+
&udeul L)cul .n care sCa des(urat inter>iul C)/+)nena
@ru+ului
Nu/r
+artici+ani
Arge >ig9eni-Mo$aia ?rini C
Arge >ig9eni-Mo$aia Ele9i G
Co9asna %:lcele ?rini G
Co9asna %:lcele Ele9i ,E
Constana M+Hoglniceanu ?rini C
Constana M+Hoglniceanu Ele9i ,E
7or; ?olo9ragi ?rini C
7or; ?olo9ragi Ele9i G
%aslui 2lo(ozia-7irceni ?rini ,,
%aslui 2lo(ozia-7irceni Ele9i ,E
4ucureti Cartier &erentari *c+ 7eneral nr+ ,/31 ?rini ,E
4ucureti Cartier &erentari *c+ 7eneral nr+ ,/31 Ele9i G
T)tal inter>iuri de @ru+ Prini 2
Ele>i 2
T)tal su,ieci Prini
;:
Ele>i
;8
'E0
Ta,el $1 #tructura i distri,uia terit)rial a su,iecil)r in>esti@ai +rin inter>iuri
indi>iduale
&udeul L)cul .n care sCa des(urat inter>iul #tatutul
+r)(esi)nal
Nu/r
inter>ie>ai
Arge >ig9eni-Mo$aia 6irector ,
Arge >ig9eni-Mo$aia ?ro!esor ,
Arge >ig9eni-Mo$aia 8n9tor ,
Co9asna %:lcele 6irector ,
Co9asna %:lcele ?ro!esor ,
Co9asna %:lcele 8n9tor ,
Constana M+ Hoglniceanu 6irector ,
Constana M+ Hoglniceanu ?ro!esor '
Constana M+ Hoglniceanu 8n9tor ,
7or; ?olo9ragi 6irector ,
7or; ?olo9ragi ?ro!esor '
7or; ?olo9ragi 8n9tor ,
%aslui 2lo(ozia-7irceni 6irector ,
%aslui 2lo(ozia-7irceni ?ro!esor ,
%aslui 2lo(ozia-7irceni 8n9tor '
4ucureti c+ general nr+ ,/3 - Cartier &erentari ?ro!esor '
T)tal $%
Ta,el 91 Distri,uia terit)rial a su,iecil)r in>esti@ai +rin anc?ete .n (a/ilie
&udeul L)cul .n care sCa des(urat inter>iul Nu/r anc?ete
Arge >ig9eni-Mo$aia ,
Co9asna %:lcele '
Constana M+ Hoglniceanu '
7or; ?olo9ragi '
%aslui 2lo(ozia 7irceni '
4ucureti Cartier &erentari ,
T)tal 2 3%
'E3
AneDa 91 Nu/rul de ele>i i +ers)nal didactic" +e li/,i de +redare i ni>eluri de
.n>/0nt" .n anul c)lar $%%%C$%%3
Ta,el 31 Nu/rul de c)+ii .nscrii i cadre didactice" +e li/,i de +redare" .n
.n>/0ntul +rec)lar
Li/,a de +redare C)+ii .nscrii Pers)nal didactic
T)tal 233%92 9:%$9
R)/0n ;2:663 9366$
Maghiar .EEC3 ,G.E
7er$an 0,,G 3E
2:r( 'FF C
=crainean 'C3 C
2lo9ac '/F ,.
Croat .E ,
2ursa: Institutul "aional de 2tatistic+
Ta,el $1 Nu/rul de ele>i .nscrii i cadre didactice" +e li/,i de +redare" .n
.n>/0ntul +ri/ar i @i/na*ial
Li/,a de +redare
Ele>i
Pers)nal didactic
T)tal $9828%% 3;:<<6
#o$:n ''0'C,F ,.FF0E
Maghiar ,,'C.F 3CG3
7er$an G.C' ,00
2:r( /03 ,G
=crainean 'F. /
2lo9ac CE/ 3.
Ceh G, '
Croat /E -
2ursa: Institutul "aional de 2tatistic+
Ta,el 91 Nu/rul de ele>i .nscrii i cadre didactice" +e li/,i de +redare" .n
.n>/0ntul liceal
Li/,a de +redare Ele>i Pers)nal didactic
T)tal 2<8636 2:%3<
#o$:n 30FG,E 3,,3.
Maghiar '3'EF '0GG
7er$an /,GF ,C.
2:r( ,/. 'E
=crainean ',. ,3
2lo9ac C/ ,E
4ulgar ,'3 3
Croat .C ,G
2ursa: Institutul "aional de 2tatistic+
'EF
Ta,el :1 Nu/rul de ele>i i cadre didactice" +e li/,i de +redare" .n .n>/0ntul
+r)(esi)nal
Li/,a de +redare Ele>i Pers)nal didactic
T)tal $96;;% :<6:
#o$:n '/'F/3 .F3/
Maghiar 3FGC ,/,
7er$an ,3 -
2ursa: Institutul "aional de 2tatistic+
Ta,el ;1 Nu/rul de ele>i i cadre didactice" +e li/,i de +redare" .n .n>/0ntul +)stC
secundar
Li/,a de +redare Ele>i Pers)nal didactic
T)tal <$338 3:9<
#o$:n FGG00 ,/.C
Maghiar ',EE CG
7er$an 3' ,
2ursa: Ministerul Educaiei i Cercetrii i Institutul "aional de 2tatistic+
'EC
AneDa :1 A,and)n c)lar i nec)lari*are
Ta,el 31 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt ),li@at)riu din /ediul rural care cu+rind
ele>i r)/i" .n (uncie de +)nderea nec)lari*rii" +e -udee E.n LF
&udeul Del)c #u, ;L Peste ;L
Al(a 0F-. /C-/ .-/
Arad .3-/ .0-/ C-.
Arge .C-0 0E-0 ,-E
4acu .G-, /C-3 ,'-/
4ihor 0'-3 /3-0 ,E-G
4istria "sud 30-, /E-' .-C
4otoani FE-E /E-E -
4rao9 'C-3 0F-, ,.-/
4rila '3-/ 3C-. 0-/
4uzu 0,-. ..-G /-F
Cara 2e9erin 3,-, /3-, '-C
Clrai 'G-/ 0C-0 ,'-'
Clu; 0C-/ /G-. '-.
Constana /E-C .3-' '/-,
Co9asna /G-. .3-0 ,.-,
6:$(o9ia 0F-G /3-C 0-/
6ol; 0E-E 0E-E -
7alai ''-G 3C-3 C-3
7iurgiu 0E-3 ..-/ 0-,
7or; FE-C 'E-C C-/
5arghita .C-, .C-, /-C
5unedoara C'-, ,F-G -
Ialo$ia ,E-E FE-E 'E-E
Iai .F-/ /C-' ,.-0
Mara$ure 3'-0 /0-F ,-C
Mehedini .E-E .C-E ,'-E
Mure 03-, /G-. .-0
"ea$ //-/ 3,-G .-C
?raho9a .G-' ..-. 3-/
2atu Mare 0E-G ..-C .-/
2la; 0F-0 /3-F 0-C
2i(iu .E-0 .3-3 ,'-G
2ucea9a //-/ 0F-, G-0
>eleor$an FC-. ',-3 -
>i$i /F-0 0/-3 C-G
>ulcea .0-0 0.-0 -
%aslui .F-C .F-C .-/
%:lcea 0.-/ .'-G '-G
%rancea 'G-. 0'-G ,F-3
Il!o9 /,-F 3E-/ F-G
'EG
T)tal :6"6 :9"9 2"8
Ta,el $1 Distri,uia +e -udee a unitil)r de .n>/0nt +ri/ar
92
cu c)+ii r)/i care au
declarat ca*uri de a,and)n c)lar .n +eri)ada 3668C3666
&udeul Nu/r c)li Pr)cent c)li
Al(a ' ''-'
Arad ,G 00-G
Arge ' G-0
4ihor '/ 3E-0
4istria "sud 3 /0-/
4otoani . 0E-E
4rao9 '/ 0.-C
4rila ,E 0C-C
4uzu ,' /.-/
Cara 2e9erin 0 3-C
Clrai ,3 3.-E
Clu; F ''-3
Constana . CE-E
Co9asna ,F 03-F
6:$(o9ia ,, .'-/
6ol; . 33-F
7alai G '0-E
7iurgiu ,/ 0G-,
7or; ' ,3-F
5arghita 0 .0-0
5unedoara - -
Ialo$ia . CE-E
Iai 'E /0-F
Mara$ure / .'-G
Mehedini , /-C
Mure ,C .'-G
"ea$ ' ,.-/
?raho9a G /E-E
2atu Mare ,0 ,'-,
2la; ,E /.-0
2i(iu ,C /.-E
2ucea9a ,3 3.-E
>eleor$an C 'E-0
>i$i ,F ,.-C
>ulcea . 33-F
%aslui ' .E-E
%:lcea , '0-E
%rancea ,E /0-F
Il!o9 ,G 3/-/
T)tal 983 9$":
/3
La acest ite$ au o!erit date ,,.3 de coli- reprezent:nd .,-0Q din totalul colilor cu clase I-I% care cuprind
ele9i ro$i+
',E
Ta,el 9. Distri,uia +e -udee a unitil)r de .n>/0nt ),li@at)riu Eclasele ICVIIIF cu
c)+ii r)/i care au declarat
98
ca*uri de a,and)n c)lar .n +eri)ada 3668C3666
&udeul Nu/r c)li Pr)cent c)li
Al(a . /E-C
Arad ,/ 0'-E
Arge ,E 0E-E
4acu G 3.-/
4ihor ,F .0-G
4istria "sud ,, .0-C
4otoani / 3E-E
4rao9 '/ 3G-F
4rila ,, 3,-,
4uzu ,F .F-'
Cara 2e9erin . C-0
Clrai ,0 3C-'
Clu; ,E /,-/
Constana . 0F-,
Co9asna ,G 3F-G
6:$(o9ia ,. .E-E
6ol; . CE-E
7alai ,0 00-3
7iurgiu ,. 0/-C
7or; . /3-.
5arghita F 3/-3
5unedoara , 'E-E
Ialo$ia . 33-F
Iai '0 0.-/
Mara$ure F FF-C
Mehedini F /0-E
Mure '. 0'-'
"ea$ 3 .3-'
?raho9a C 'F-3
2atu Mare ,F ,G-0
2la; G /G-,
2i(iu 'E .3-0
2ucea9a '0 FC-,
>eleor$an ,E '0-3
>i$is 'E ''-E
>ulcea 0 3'-0
%aslui F FF-C
%:lcea , ,.-/
%rancea ,. 3/-3
Il!o9 ', FF-C
T)tal :;6 ::"$
/F
Au o!erit date la acest ite$ ,E/C de coli- reprezent:nd 00-GQ din totalul colilor cu clase I`%III care cuprind
ele9i ro$i+
',,
Ta,el :1 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt ),li@at)riu .n (uncie de +re*ena
(en)/enel)r de nec)lari*are i a,and)n i de unele caracteristici ale l)calitii
L c)li .n
cate@)rie
P)nderea nec)lari*rii
Pre*enaKa,sena
a,and)nului
Del)c #u, ;L Peste ;L Nu Da
PPULAIA #ATULUI ELA RECEN#5MUNTF
su( '0E de locuitori 0-/ F/-0 ''-G /+3 C.+C ,0+'
'0E-0EE locuitori ,0-F 3C-. '3-G .+F CE+, ,G+G
0EE-CEE locuitori ,F-C 03-0 /F-F 0+C FE+0 'G+0
CEE-,0EE locuitori '3-3 .0-E 0E-' .+C 0G+3 .E+.
peste ,0EE locuitori /.-0 /'-G 03-3 ,E+0 .'+. 0F+3
Distana +0n la cel /ai a+r)+riat )ra
su( ,E P$ 'E-3 .C-0 .0-, 3+. 00+. ..+3
,E-'0 P$ 03+. .F+G .0+E F+, 00+. ..+3
'0 de P$ i peste '/+E 0E+F ./+E 3+'Q 3'+. /F+3
Ti+ul l)calitii
2at reedin de co$un
*inclusi9 sate su(ord-ora1
.3-E /G-F 0/-, F-' 0E-. .G-3
2at nereedin de co$un 0.-E 03-, /F-0 3-. 3.-C /0-'
Vuartile de de*>)ltare a c)/unei
b, ,0-0 .C-G ..-F 3-. 0,-0 .C-0
b' ''-C .G-C .'-G F-/ 0G-. .E-3
b/ /E-G .G-. ..-0 3-' 0C-/ .,-F
b. /E-F .3-' .3-3 F-' 03-/ ./-F
#tructura )cu+ai)nal a +)+ulaiei l)calitii
acti9iti eJclusi9 agricole G0-/ .C-G ..-0 3-3 0F-/ .'-F
acti9iti di9ersi!icate .-F .'-' .G-' C-3 0'-' .F-C
','
AneDa ;1 Resurse /ateriale
Ta,el 31 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt cu ele>i r)/i" +e -udee" .n (uncie de
>ec?i/ea cldiril)r
C .n L C
&udeul Anul c)nstruciei
P0n .n 36:; 36%%C36:; 36:;C368% 368%C366% Du+ 366%
Al(a ',-, .'-/ '/-G C-0 .-'
Arad //-E /G-E 'E-E C-E -
Arge C-' .E-C .E-C F-, /-,
4acu F-, //-G .,-, ,F-G -
4ihor '/-C //-0 /F-/ 0-. -
4istria "sud '0-E 'G-. /C-' 0-G ,-0
4otoani C-/ 'E-C 0.-' ,'-0 .-'
4rao9 '3-F 0/-/ ,.-/ .-C ,-E
4rila F-C 0,-E '0-0 ,0-F -
4uzu ,/-C /3-0 'C-G 'E-, E-3
Cara 2e9erin /F-0 'C-, ',-G G-. /-,
Clrai 'E-C //-/ 'F-, ,'-0 3-/
Clu; '3-' /,-E /F-/ .-E ,-3
Constana ,C-' 3/-3 ,C-' - -
Co9asna .0-/ .'-' ,E-G ,-3 -
6:$(o9ia F-. .,-/ 'C-G ,F-. 0-E
6ol; /E-. /.-C ',-F ,/-E -
7alai ,EE-E - - -
7iurgiu ,F-G .F-. '3-G 3-. ,-/
7or; '0-E 'G-' 'G-' ,3-F -
5arghita .3-E .'-E C-E .-E -
5unedoara ,F-3 /C-' /0-/ C-C -
Ialo$ia ,E-E .E-E 'E-E 'E-E ,E-E
Iai 'F-E 'F-E //-/ ,'-F -
Mara$ure ,F-G '3-C ..-3 ,E-F -
Mehedini 'E-E .E-E 'E-E ,3-E .-E
Mure ,F-E /G-. /.-G F-0 ,-'
"ea$ ,/-E /.-C /.-C ,F-. -
?raho9a G-. .F-, '0-G ,0-/ '-.
2atu Mare ''-3 /G-. 'F-F ,E-/ -
2la; ,,-' /,-' .0-3 ,'-E -
2i(iu ..-, ./-. ,E-/ '-' -
2ucea9a /'-, /0-C ,F-E ,,-/ /-C
>eleor$an ,/-/ .C-G /0-3 '-' -
>i$i G0-F ,-F ,-F E-G -
>ulcea .E-E 'E-E /E-E - ,E-E
%aslui - 0E-E 0E-E - -
%:lcea - /3-. 0.-0 G-, -
%rancea ,3-' ,C-G .0-G ,C-G -
Il!o9 ''-3 /C-, 'G-C G-0 -
T)tal $;": 92"% $<"9 6"3 3"$
',/
Ta,el $1 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt cu ele>i r)/i" +e -udee" .n (uncie de anul
ulti/ei re+araii ca+itale
- .n L C
&udeul Anul ulti/ei re+araii ca+itale Esau anul c)nstruciei" .n ca*ul .n care nu a
inter>enit nici ) re+araieF
P0n .n 36:; 36%%C36:; 36:;C368% 368%C366% Du+
366%
Al(a 0-3 G-G '0-. '0-. //-C
Arad '-E G-E '.-E /F-E 'C-E
Arge ,-E 3-G 'G-F .'-3 ,G-C
4acu ,-C F-, //-G ..-3 ,'-0
4ihor ,-3 0-C /'-3 /'-, 'F-G
4istria "sud ,-. 0-C ,C-C .G-/ '.-3
4otoani - .-E 'E-E .C-E 'C-E
4rao9 - ,E-' ,0-F /'-. .,-F
4rila '-E ,/-F //-/ /G-' ,,-C
4uzu 0-E 3-G 'F-F .,-0 ,C-G
Cara 2e9erin .-3 /-, 'E-E '/-, .G-'
Clrai '-E C-E '3-E 'E-E ..-E
Clu; .-F ,E-' 'F-3 ''-C /.-3
Constana - ,C-' 'F-/ /3-. ,C-'
Co9asna .-0 ,'-, ,0-' 'C-C /G-.
6:$(o9ia '-0 G-, ',-0 .'-, '.-C
6ol; .-E - C-E ..-E ..-E
7alai 0-E ,'-0 /E-E /E-E ''-0
7iurgiu /-C ,'-F /,-3 .,-C ,E-,
7or; - .-' 'E-C /F-0 /F-0
5arghita 3-E ,E-E ,3-E /C-E /E-E
5unedoara - ,E-C 'G-F ',-3 /F-C
Ialo$ia - - 'E-E /E-E 0E-E
Iai .-C .-C ,G-E .F-3 '/-C
Mara$ure - ,-C 'G-C /C-3 'G-C
Mehedini .-E ,'-E 'E-E 'C-E /3-E
Mure '-. C-0 'E-/ '3-. .'-/
"ea$ .-' .-' 'G-' //-/ 'G-'
?raho9a - ,E-3 'G-. /.-, '0-G
2atu Mare '-3 F-F ,G-G /'-, /F-C
2la; ,-3 F-, ,0-F ,G-F 00-G
2i(iu F-. ,F-3 'E-3 '0-F 'C-F
2ucea9a - F-/ ,.-0 0.-0 '/-3
>eleor$an - .-. '3-F 00-3 ,/-/
>i$i ,.-F ,.-F ''-. ,C-, /E-'
>ulcea - - ,E-E 'E-E FE-E
%aslui - - - 0E-E 0E-E
%:lcea - 0-F 'E-E 0.-/ 'E-E
%rancea - '-F 'G-F .E-0 'F-E
Il!o9 F-, G-. '0-G '0-G /,-C
T)tal 9"9 <"2 $9"8 99"9 93"3
',.
Ta,el 91 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt cu ele>i r)/i" +e -udee" .n (uncie de
d)tarea cu utiliti
- .n L C
&udeul Curent electric #urs +r)+rie de a+ MC .n c)al
Al(a ,EE-E CF-0 G.-0
Arad ,EE-E 3'-G G0-G
Arge ,EE-E CC-3 GF-'
4acu ,EE-E GF-3 G3-3
4ihor GG-0 F.-, G'-F
4istria "sud G0-G 3G-' G0-C
4otoani ,EE-E G/-C G'-E
4rao9 GG-, 0'-G C'-/
4rila ,EE-E GF-3 GC-'
4uzu GG-. F,-' G0-0
Cara 2e9erin ,EE-E C0-E G/-,
Clrai GC-0 33-E G'-/
Clu; ,EE-E FG-0 G3-,
Constana G,-F 33-F 0C-/
Co9asna ,EE-E 3,-, G.-.
6:$(o9ia GG-/ CG-C G.-,
6ol; G3-E CF-E CC-0
7alai ,EE-E 33-F GF-0
7iurgiu ,EE-E CF-G G3-3
7or; ,EE-E C'-, ,EE-E
5arghita ,EE-E /C-' C'-,
5unedoara GG-0 CE-0 C0-.
Ialo$ia G0-G GE-E GE-G
Iai ,EE-E F'-/ G3-G
Mara$ure GG-, .'-E G/-,
Mehedini ,EE-E G3-' G3-/
Mure GG-. 33-, G,-G
"ea$ ,EE-E FG-' G0-C
?raho9a GC-0 3/-E FF-/
2atu Mare ,EE-E 03-0 GE-.
2la; G,-F FG-/ G'-'
2i(iu ,EE-E 0/-' CF-0
2ucea9a GG-/ F,-, CC-G
>eleor$an G3-E GF-F G0-F
>i$i ,EE-E 3F-0 FC-3
>ulcea ,EE-E 0E-E C/-/
%aslui ,EE-E FF-C ,EE-E
%:lcea ,EE-E C0-F G0-E
%rancea GF-. C.-3 G.-G
Il!o9 ,EE-E FE-G C,-3
T)tal 66"$ 83"8 63";
',0
AneDa 21 Resurse u/ane
Ta,el 31 P)nderea +ers)nalului didactic necali(icat .n unitile de .n>/0nt cu c)+ii
r)/i" +e ni>eluri de educaie
&udeul 4rdinie Jn>/0nt +ri/ar Jn>/0nt @i/na*ial
i +)stC@i/na*ial
Al(a '/-, ''-. /'-/
Arad /C-' '/-. //-C
Arge '/-' ',-E /F-/
4acu 0-0 'G-' .0-'
4ihor 'F-F ,3-/ /.-E
4istria "sud '/-. 'E-3 ..-,
4otoani /'-3 /.-, 3,-F
4rao9 0E-. //-0 .F-3
4rila /G-3 '.-G ./-F
4uzu 'F-, /,-/ /F-C
Cara 2e9erin 0/-C .3-C ./-E
Clrai 0E-' '0-0 .F-'
Clu; /3-, 0G-' .0-.
Constana 'G-0 '3-. '.-.
Co9asna .G-G //-C .0-,
6:$(o9ia /,-C 3'-3 /G-E
6ol; 0.-, .0-. /'-G
7alai //-, '3-. ./-.
7iurgiu '.-C '.-F .G-0
7or; '.-3 /E-C .'-G
5arghita 03-, ,F-G 0.-0
5unedoara 'F-C ,.-, /3-C
Ialo$ia ,'-, '.-C .0-C
Iai /E-C ,C-C .3-3
Mara$ure ,0-. /'-' '/-'
Mehedini /,-G 'C-' ..-E
Mure ./-F ''-. .3-/
"ea$ /'-. ,F-. ..-,
?raho9a ,.-/ /0-/ .E-'
2atu Mare /F-E ,F-E /F-C
2la; ,G-' 0/-, ./-G
2i(iu 0C-F ,,-C 0'-C
2ucea9a 'C-C '/-' /C-F
>eleor$an 'E-E .G-F 'F-,
>i$i 0C-' 'E-G ..-3
>ulcea /.-0 '/-. 0F-3
%aslui .,-C '.-3 0/-G
%alcea ''-F ',-3 'G-/
%rancea '3-C .F-/ .,-G
Il!o9 /C-G ] .F-C
T)tal 9;"8 $6"2 :3"8
',3

Ta,el $1 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt ),li@at)riu cu c)+ii r)/i" .n (uncie de
+re@tirea +ers)nalului didactic i de caracteristicile l)calitil)r
Caracteristicile l)calitii P)nderea unitil)r cu +ers)nal didactic T)tal
Cali(icat Necali(icat
PPULAIA #ATULUI ELA RECEN#5MUNTF
su( '0E de locuitori /.-' 30-C ,EE
'0E-0EE locuitori '3-/ F/-F ,EE
0EE-CEE locuitori ,.-C C0-' ,EE
CEE-,0EE locuitori F-' G'-C ,EE
,0EE de locuitori si peste 3-. G/-3 ,EE
Distana +0n la cel /ai a+r)+iat )ra
2u( ,E P$ ,0-F C.-/ ,EE
,E-'0 P$ ,/-/ C3-F ,EE
'0 de P$ i peste ,,-C CC-' ,EE
Ti+ul l)calitii
2at reedin de co$un ,F-. C'-3 ,EE
2at nereedin de co$un C-E G'-E ,EE
Vuartile de de*>)ltare a c)/uneiO
buartila , ,'-, CF-G ,EE
buartila ' ,/-, C3-G ,EE
buartila / ,/-C C3-' ,EE
buartila . ,/-C C3-' ,EE
#tructura )cu+aiil)r
Acti9iti eJclusi9 agricole ,E-G CG-, ,EE
Acti9iti di9ersi!icate ,/-3 C3-. ,EE
\ 6E%CM - indice propus de 6u$itru 2andu **ural communit= povert= in *omania. Darget# %or povert=
alleviation b= *omania (ocial development 8und- _orld 4anP- 4ucharest- ,GGC+1
',F
Ta,el 91 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt cu c)+ii r)/i" .n (uncie de (luctuaia
+ers)nalului didactic i de caracteristicile l)calitil)r
Caracteristicile
l)calitii
Fluctuaia +ers)nalului didactic T)tal
Da Nu
PPULAIA #ATULUI ELA RECEN#5MUNTF
su( '0E de locuitori /F+/ 3'+F ,EE
'0E-0EE locuitori .F+F 0'+/ ,EE
0EE-CEE locuitori 0F+0 .'+0 ,EE
CEE-,0EE locuitori 3E-' /G-C ,EE
,0EE de locuitori si peste 3.-' /0-C ,EE
Distana +0n la cel /ai a+r)+iat )ra
su( ,E P$ 0F-, .'-G ,EE
,E-'0 P$ 0C-/ .,-F ,EE
'0 de P$ si peste 3/-E /F-E ,EE
Ti+ul l)calitii
2at reedin de co$un 0.-3 .0-. ,EE
2at nereedin de
co$un
3,-G /C-, ,EE
Vuartile de de*>)ltare a c)/uneiO
buartila , 3,-3 /C-. ,EE
buartila ' 3'-' /F-C ,EE
buartila / 00-F ..-/ ,EE
buartila . 00-E .0-E ,EE
\ 6E%CM - indice propus de 6u$itru 2andu **ural communit= povert= in *omania. Darget# %or povert=
alleviation b= *omania (ocial development 8und- _orld 4anP- 4ucharest- ,GGC+1
',C
Ta,el :1 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt cu c)+ii r)/i" .n (uncie de na>etis/ul
+ers)nalului didactic i de caracteristicile l)calitil)r
Caracteristicile
l)calitii
Na>etis/ul +ers)nalului didactic T)tal
Da Nu
PPULAIA #ATULUI ELA RECEN#5MUNTF
su( '0E de locuitori ,F-. C'-3 ,EE
'0E-0EE locuitori 'E-C FG-' ,EE
0EE-CEE locuitori '/-3 F3-. ,EE
CEE-,0EE locuitori 'G-. FE-3 ,EE
,0EE de locuitori i peste /E-' 3G-C ,EE
Distana +0n la cel /ai a+r)+iat )ra
su( ,E P$ ''-, FF-G ,EE
,E-'0 P$ 'C-3 F,-. ,EE
'0 de P$ si peste '3-' F/-C ,EE
Ti+ul l)calitii
2at reedin de co$un 'G-0 FE-0 ,EE
2at nereedin de
co$un
'.-. F0-3 ,EE
Vuartile de de*>)ltare a c)/uneiO
buartila , 'C-' F,-C ,EE
buartila ' 'G-/ FE-F ,EE
buartila / '0-. F.-3 ,EE
buartila . '0-C F.-' ,EE
\ 6E%CM - indice propus de 6u$itru 2andu **ural communit= povert= in *omania. Darget# %or povert=
alleviation b= *omania (ocial development 8und- _orld 4anP- 4ucharest- ,GGC+1
',G

Ta,el ;1 Distri,uia unitil)r de .n>/0nt ),li@at)riu cu c)+ii r)/i" .n (uncie de
+re*ena (en)/enel)r de nec)lari*are i a,and)n i de anu/ite caracteristici ale
cadrel)r didactice
P)nderea nec)lari*rii Pre*enaKa,sena
a,and)nului c)lar
T)tal
del)c su, ;L +este ;L nu da
Pr)+)ria cadrel)r didactice cali(icate
su( 0EQ .G-F ..-3 0-C F.+3 '0-. ,EE
0E-GEQ /G-F 0E-' ,E-, 30-G /.-, ,EE
peste GEQ 3,-F 'G-F C-3 GE-0 G-0 ,EE
Pr)+)ria cadrel)r didactice din l)calitate
su( 0EQ .G-0 ./-3 3-G F0-/ '.-F ,EE
0E-GEQ .,-3 0E-C F-0 30-. /.-3 ,EE
peste GEQ 0F-C /F-, 0-, C/-0 ,3-0 ,EE
Fluctuaia cadrel)r didactice
nu Ncazuri izolate 0E-C ./-, 3-E F0-E '0-E ,EE
cazuri !rec9ente /F-. 0'-G G-F 3C-3 /,-. ,EE
C)la,)rarea c)lii cu (a/ilia
"on-rspuns 0G-E /3-/ .-F CF-' ,'-C ,EE
6a .C-' .0-. 3-. F'-3 'F-.
"u .E-E .3-/ ,/-C FG-/ 'E-F ,EE
''E
AneDa 81 #tudii de ca*
#tudiu de ca* nr1 3
41A1" sat P)l)>ra@i" -udeul 4)r-H 38 ani" a,and)n c)lar .n clasa a VIICa- cstorit-
ateapt un copil *anchet realizat cu $a$a !etei1+
7+A+ a a(andonat cursurile colii 7enerale din co$una >ig9eni- ;udeul Arge- nainte de
a(sol9irea n9$:ntului o(ligatoriu+ Moti9ul a(andonului- dup spusele $a$ei- este !aptul
ca- !iind cel $ai $are dintre copii- a !ost ne9oit s renune la coal n !a9oarea creterii
!railor $ai $ici+ 8n ti$pul c:t prinii erau la $unc- cel $ai $are dintre copii prelua
sarcinile prinilor i era ne9oit s ai( gri;a gospodriei+ =neori- 7+A+ i nsoea prinii la
di9erse $unci agricole- la cules de !ructe *$ure- z$eur- cpuni1 cut:nd- $preun cu
!a$ilia- s o(in (ani sau produse din orice acti9itate care li se o!erea+
L3e %ata a#ta mai mare nu am mai l#at$o la coal dect pn n cla#a a I00$aJ c #ttea
cu tia mai mici/ c noi mergeam la munc/ mergeam la C.A.3. 8etei i plcea coala/ dar
nu am avut ce # %ac. 6ai mergea i la munc la prit/ la mure. Cam de la 12 ani mergea la
muncM+
"ici unul dintre prini nu este anga;at n prezent+ >atl a lucrat la C+A+?+ p:n la des!iinarea
acestuia- dar datorit unei de!iciene de auz nu s-a $ai putut anga;a ulterior+ 2ingurul 9enit
constant al !a$iliei este o alocaie de stat pentru copii- pri$it de 7+M+- care este ele9 n clasa
a %II-a la coala 7eneral ?olo9ragi+ 6in cauz c $unca este ocazional i sezonier-
9eniturile !a$iliei sunt !luctuante+ 8n sezonul !a9ora(il agriculturii- $e$(rii !a$iliei $uncesc
cu ziua i ncearc s !ac econo$ii pentru anoti$pul rece c:nd nu au nici unde- nici ce s
$unceasc+
L6uncim cu ziua. 6ai culegem cpuni la oameni. (e d @ de mii de la 6 dimineaa pn la
? #eara. !ac e dup 12 #e d 3" de mii. 0arna #tm c nu avem. 6ai punem vara la C1C ca
# avem cu ce tri iarnaM+
&raii lui 7+A+ au a(andonat coala sau sunt n situaie de risc de a(andon colar+ ?rincipalul
$oti9 care eJplic a(andonul n cazul acestor copii este ni9elul accentuat de srcie n care se
gsete !a$ilia+ =nul dintre !rai a a(sol9it totui opt clase- dar costurile i$plicate de
continuarea studiilor *cazarea sau transportul la o coal din a!ara localitii1 au !ost
inaccesi(ile !a$iliei+ 6in cauza srciei- copiii sunt ne9oii s $unceasc alturi de prini-
prioritatea !iind c:tigarea hranei zilnice- i nu coala+
LHiatul nu e n#urat c nu a %cut nc armata. A %cut opt cla#e dar nu am avut po#ibilitate
#$l dau mai departe i #t cu mine/ munceteJAu l$am dat Sla coalT c trebuie bani/
trebuie #$i plte#c cazarea i n$am de unde. Copilul nva bine. A mai nvat i cla#a a 0Q$
a dou #ptmni dar dac a vzut c n$am po#ibilitate de bani nu #$a mai du#JCealalt
%at e#te cla#a a I00$a/ dar cred c rmne repetent c nu prea a mer# la coal. A %o#t cu
noi la plantaie. Au am avut ce$i %aceJ ( termine i ea cla#a a I000$a i dup aia la muncM+
'',
6ei $a$a are opt clase i pro9ine dintr-o !a$ilie cu ,' copii care au a(sol9it- !iecare dintre
ei- opt clase- ea nu pretinde copiilor s ating acelai ni9el de educaie+ Ma$a 9alorizeaz
coala *L!ac ai carte ai parteM< LAr g#i copiii un #erviciM1- ns di!icultatea satis!acerii unor
ne9oi ele$entare *hran i $(rc$inte1 i puintatea resurselor $ateriale nu per$it
copiilor s ur$eze coala *LA 9rea s $earg la o coal- dar dac nu a9e$ $:ncare-
haine] c tre(uia s $earg ca oricare copilM1+
&a$ilia nu are p$:nt n proprietate i nu-i poate acoperi o parte din consu$ cu ceea ce ar !i
o(inut din culti9area p$:ntului propriu+ rice produs ali$entar este cu$prat *Lnumai apa
nu o cumprmM1+
&a$ilia are relaii (une cu autoritile locale- n special cu preotul i $edicul din sat i o
atitudine de indi!eren !a de pri$rie sau chiar de ostilitate 9is-a-9is de pri$arul co$unei
care nu a i-a ndeplinit pro$isiunile i nu !ace ni$ic pentru a a;uta co$unitatea de rudari+
#tudiu de ca* nr1 $
Fa/ilia L1" c)/una V0lcele" -udeul C)>asna< are 8 c)+ii" dintre care nu/ai unul de 39
ani /er@e la c)al- !iind n clasa a III-a la coala 7eneral %:lcele+
&a$ilia L+ are o atitudine rezer9at !a de coal+ 6in cei apte copii pe care i are- nu$ai
unul singur $erge n prezent la coal+ Acest copil este n clasa nt:i- dei are ,/ ani+ Copilul
a r$as de $ai $ulte ori repetent i este pe cale de a a(andona de!initi9 coala+ Cauzele
repeteniei repetate sunt starea de sntate a copilului *tatl declar c are epilepsie1 i
neprezentarea la cursuri+ n 9iziunea tatlui- copilul a r$as repetent din cauza a(senelor de
la coal+ Copilul o(inuiete ca- zilnic- in loc s !rec9enteze coala- s $earg s caute n
gunoaie n prea;$a oraului 2!+ 7heorghe+ >atl su susine c l-a tri$is la coal- dar copilul
a ales N a pre!erat L# caute prin gunoaieM n loc s ur$eze coala+
LAm @ copii din care unu mere la coal. Are 13 ani/ cla#a a 0$aJpentru c o rma# repetent.
9$o dat a%ar c o mai mer# pe la containereJ3i tot nvtoarea l$a l#at aca# c o mer#
pe la containere/ l$am trimi# la coal/ el/ pe de alt parte/ a mer# la containere. Acu e du# la
containere prin (%. )5eorg5e. 3leac pe -o#/ de dimineaa i #e ntoarce #earaM+
"i9elul de instruire al prinilor este !oarte sczut- tatl a9:nd . clase i $a$a chiar $ai
puin+ "ici unul dintre copii nu tie s citeasc+ 2peranele tatlui r$:n pentru acest copil de
,/ ani- care nc $ai este LprinsM n siste$ul de educaie *Lam 4 cla#e/ tiu # #criu/ # cite#c.
Aeva#ta nu prea tie. Aici copiii nu tiu # citea#c. Aumai #ta de 13 ani poate o nva+M1+
6ei la ni9el declarati9 tatl este contient de i$portana colii n 9iaa de zi cu zi *L(igur c
o # %ie mai bine dac el merge la coalJ%r carte me#erie nu poi # g#eti. Fcoala e
%oarte bunJM1- n !apt pare s nu ai( nici un !el de ateptri din partea colii+ colarizarea
copiilor este pro(le$a acestora i $ai puin a prinilor+ Copiii au posi(ilitatea s decid
singuri dac tre(uie s ur$eze coala sau nu+ Modelul o!erit- ns- de prini nu este unul
sti$ulati9+ Este pro(a(il ca nici $odelul o!erit de coal *relaiile dintre ele9i i dintre ele9i i
pro!esori1 s nu !ie unul ncura;ator+
8ncrederea n coal a $e$(rilor !a$iliei L+ este- de ase$enea- redus+ =na dintre !ete-
prezent la discuie i care- la r:ndul ei- are copii de 9:rst colar- susine c dezinteresul
cadrelor didactice !a de ele9i este cauza rezultatelor colare sla(e ale copiilor+ Ele9ii ter$in
'''
. clase i nu tiu s citeasc i s nu$ere- !iind practic anal!a(ei+ *Lam o %at care merge
cla#a a 000$a i nu tie # citea#c i nu cunoate numerele. A mer# pe %iecare zi la coal. Am
%cut i eu opt cla#e dar tiu # cite#c. Au #e ocup de ei+M1+
&a$ilia L+ i c:tig eJistena practic:nd o $eserie tradiional pentru zona n care triesc+
6in generaie n generaie s-au ocupat cu con!ecionarea de couri i $turi pe care apoi le
9:nd+ Copiii n9a de $ici s $earg la nuiele i s-i a;ute prinii la con!ecionarea
courilor i $turilor+ 8n a!ar de aceast surs de 9enituri- !a$ilia triete i din 9:nzarea
clandestin a ciupercilor- a !ructelor de pdure- atunci c:nd este sezon+ ?recaritatea i
inconsistena surselor de 9enit- insta(ilitatea acestora sunt poate $oti9e care l-au nde$nat pe
copilul de ,/ ani s-i !ac o o(inuin din cutarea n gunoaiele oraului cel $ai apropiat+
4ene!iciul i$ediat al acestei practici contra(alanseaz (ene!iciul ndeprtat al colarizrii-
di!icil de realizat de ctre copil n a(sena unui $odel parental de ur$at+
L6 ocup cu mturi/ cu couri. Am nvat de la prini. 1i tot mturi/ couri %ceau. Doi de
aici din zon %ac mturi i couriJ SCopilulT mai citete/ mai vine la lucru pe unde m duc
eu. 6ai m duc pe la mturi/ nuiele pentru couri/ bureiJCopiii merg la burei/ la mturi/ la
containereJM
&a$ilia are pro(le$e serioase de supra9ieuire- n condiiile n care nu dispune de p$:nt i
nici de 9reun a;utor din partea co$unitii sau a statului+
L8oarte ru ne de#curcm cu mncarea. *u de tot. )rdin nu avem. Cnd mncm/ cnd
nu mncm. Ap lum de la grlJ9a televizor #pune c ne d/ aici primarul #pune c nu
are/ c e igani muliM+
#tudiu de ca* nr1 9
V1M1" 32 ani" c)/una V0lcele" -udeul C)>asnaB a a,and)nat c)ala cu 9 ani .n ur/< n
prezent este nscris la cursurile cu !rec9en redus+
%+M+ !ace parte dintr-o !a$ilie cu G copii+ 8n prezent nici unul dintre prini nu este anga;at i
nici nu (ene!iciaz de a;utor social *L(ocial nu avem/ pen#ie nu/ trim din alocaiiJAu ne
a-ut primarul cu un leu. !ac #$ar %i dat #ocialul cum #e d prin alte priJM1+ A$(ii prini
au lucrat la uzina L>ractorulM - 4rao9- de unde au !ost disponi(ilizai n ,GGC+ 2ingurul 9enit
per$anent al !a$iliei l reprezint alocaiile de stat pentru copiii care n prezent ur$eaz
coala+ &a$ilia apreciaz 9eniturile ca !iind cu totul insu!iciente n raport cu ne9oile+
Cei G copii au 9:rste cuprinse ntre C i 'C de ani< o parte dintre acetia nu au !inalizat
n9$:ntul o(ligatoriu:
- 2+A+- 'C ani- C clase- cstorit- are . copii< locuiete cu prinii+
- %+M+- '. ani- C clase- cstorit- are / copii< are propria locuin n %:lcele+
- %+E+- '' ani- 3 clase- cstorit- are un copil+
- %+%+- 'E ani- . clase- cstorit- are / copii+
- %+I+- ,C ani- F clase- cstorit- are ' copii+
- %+M+- ,3 ani- este nscris la cursurile cu !rec9en redus dup ce cu / ani n ur$
a(andonase coala+
- %+#+- ,. ani- este n clasa a %I-a- locuiete cu prinii+
- %+2+- ,E ani- nscris n clasa I+
''/
- %+L+- C ani nscris n clasa I+
Copilul care a a(andonat cursurile de zi a !ost renscris la cursurile cu !rec9en redus+
?rincipala $oti9aie a renscrierii la cursuri a !ost pri$irea alocaiei de stat pentru copii+
R;nu din ei a rma# repetent/ dar dup aia l$am bgat napoi ca # nu ne ntrerup cecul.
Ae$a cuno#cut directoarea/ domnul Aicu/ i tie c #untem %amilie amrt i ne$a a-utatJ c
#e ddea 6" i dup aia 13. 3rinde bine n ca#. 1 a I0$a i are 16 aniM+
?rincipala pro(le$ a !a$iliei pare s !ie asigurarea hranei pentru toate cele ,, persoane care
locuiesc n gospodrie+
L9ocuim aici noi i copiii. 6ai avem i nepoi. (tm 11 n ca#a a#ta. Aici geamuri nu avem.
Avem dou camere i buctria. Aici #t o %at cu 4 copii i dincolo #tm noi. Drimitem copiii
la coal %lmnzi/ vin %lmnzi. 6ergem cu ziua/ banii care$i lum i mncm #earaJ 2
dat n zi mncmJ6erge %lmnd la coal. !ac aducem burete nu am cu ce #$l gte#c.M
&a$ilia i asigur traiul !c:nd couri i $turi i culeg:nd !ructe de pdure- atunci c:nd e
sezonul acestora+ ?ericolul- n cazul acestor acti9iti l reprezint poliia- 9inderea !ructelor i
a produselor lucrate de $e$(rii !a$iliei !iind ilegale+ 8ntruc:t zona are resurse naturale de ap
$ineral- !a$ilia ncearc i co$ercializarea acesteia- cu aceeai constr:ngere *lipsa
autorizaiei de 9:nzare1+ 8$proprietrirea cu p$:nt este considerat o soluie pentru ieirea
din criza cu care se con!runt !a$iliile de ro$i din localitate+ Ad$inistratorul colii din
%:lcele consider c rudarii ar putea !i spri;inii prin acordarea unor autorizaii necesare
acti9itilor de co$er i prin crearea condiiilor de des!acere a produselor+
RAici poliia nu ne la#. Am avut de#tule probleme cu poliiaJAm #tat cu ciuperci pe
marginea drumului/ ni le ia i le arunc. 3ierdem toat ziua. Cic nu e voie. Cred c nu e
voie/ dar # ne %ac primarul o condiie. !ar dac dn#ul nu %ace o cercetare # vad care
are pmnt/ dar dac eu nu am din ce # trie#c:J( %ur eu nu m$am du#. (unt cteva
%amilii care %ur/ dar nu #unt toi. 3rimarul # con#tateze #ituaia. 2mul #ta n$are din ce
tri/ #$i %acem o condiieM+
Acordarea unor (urse sociale copiilor care !rec9enteaz coala este considerat- de ase$enea-
o soluie pentru ntreaga !a$ilie+ ?ro(a(il c acest lucru ar sti$ula i participarea colar a
ele9ilor ro$i+ $ai $are nelegere a situaiei ele9ilor ro$i din partea cadrelor didactice este
o alt dorin a prinilor *Lcoala e (un- dar sunt pro!esori care sunt ncp:nai+ A$ doi
copii la clasa I i i tri$ite acas dac n-are caieteM1+
#tudiu de ca* nr1 :
P1A1" 32 ani" c)/una P)l)>ra@i" -udeul 4)r-" a,and)n c)lar .n clasa a VIICa *anchet
realizat cu copilul i $a$a acestuia1+
Moti9ul principal al a(andonului colar este considerat a !i necesitatea prezenei copilului n
gospodrie i- respecti9- i$posi(ilitatea lui de a ur$a cursurile n ti$pul n care prinii $erg
la $unc+ 6ei ?+A+ este cel $ai $ic dintre copii i nu are !rai n gri;- el r$:ne totui n
gospodrie- n 9re$e ce prinii i !raii $ai $ari $erg s $unceasc+ 8n a!ara gospodriei-
?+A+ ngri;ete nepoii+ A(andonul colar al ele9ului a !ost precedat de repetenie+
''.
RAm mer# @ ani la coal/ dar nu am mai mer# c #e duceau tia btrni la munc i trebuia
# rmn cineva aca#JA$am putut # mai merg c trebuia # #tau aca# ct erau plecai
la munc prinii. Cnd m$am du# n toamn a #pu# directorul # nu mai vin i nu m$am mai
du#. Am rma# repetent un an. !ar nici pro%e#orii nu #e ocupau de noi. Ae dictau i dac
apucai # #crii bine/ dac nu...M
?+A+ i a$intete cu plcere de 9re$ea c:nd ur$a cursurile colii generale din localitate+ 6ei
se si$ea $arginalizat de ele9ii ro$:ni- ?+A+ i asu$a condiia de rudar i era contient de
!aptul c posi(ilitile $ateriale reduse i constr:ng pe rudari s accepte co$porta$entul
di!ereniat al colegilor i pro!esorilor+ Acu$ulrile din ti$pul colii sunt $ini$ale n cazul lui
?+A+- care este aproape anal!a(et la cei ,3 ani ai si *citete cu $are di!icultate i pronun
nt:i literele i apoi ntregul cu9:nt1+
R?+A+: 1ra bine la coal/ mai nvam cte ceva. Cteodat ne mai ncieram cu romnii.
C i ei erau pe noi.
perator: ,n ce banc #tteai:
?+A+: (tteam n a doua banc/ dar ne mai #coteau bieii din #at i ne trimiteau n ultima
banc. Riceau c cei mai #raci # #tea n ultima banc. *udarii #tteau tot timpul mai n
#pate.
perator: !ar rudari cu romni #tteai n banc:
?+A+: Au. *udarii cu rudarii i romnii cu romnii. Riceau c avem pduc5i/ c #untem
murdari...
perator: Copiii cum v #trigau la coal:
?+A+: *udari ne ziceau. Au ne ziceau c #untem igani.
perator: !ar v$ai #upra dac v$ar #pune c #untei igani:
?+A+: Au ne$am #upra. !ar noi #untem #raci/ nu avem ce mnca. (unt care au @$? copii i
nu au ce # le dea de mncare/ i te uii c nu au ce # mnnce. !ac ar avea de munc #$ar
duce. 2ricare #$ar duce la munc. !ar nu #e g#ete. ,n re#t n$avem nici o #oluie.
perator: !ar dac aveai ? cla#e/ g#eai ceva de munc:
?+A+: 3i cred c g#eam/ dar nu aveam unde.
perator: Du ce ai vrea # te %aci:
?+A+: Dractori#t/ dar dac nu am coal...C
Ca $a;oritatea !a$iliilor din co$unitatea de rudari din ?olo9ragi- !a$ilia inter9ie9at nu
deine acte de proprietate pe p$:nt sau pe cas+ 8n consecin- condiiile de locuit ale !a$iliei
sunt !oarte proaste+ 2tarea locuinelor este $odest- iar spaiul de locuit este eJtre$ de redus
*LAici n 3olovragi/ avem ca# cu o camer. Acolo #tm cu toii. 3mnt nu avem c dac
noi #untem la pdure/ nu ne$a datM1+ Lipsesc dependinele i utilitile+ 6otrile cu (unuri de
uz ndelungat se reduc la piesele de $o(ilier strict necesare *LAu avem televizor/ din #at care
au luat televizor pe timpul lui Ceaue#cu au/ care nu...M1+
Lipsa terenului necesar construciei unor noi case a deter$inat supra-aglo$erarea co$unitii+
2-a a;uns la situaia- cu$ este i cazul !a$iliei de !a- n care prinii o!er copiilor care se
cstoresc un loc de cas n propria curte- dei spaiul deinut este !oarte restr:ns+ ?ot !i
nt:lnite situaii n care n aceeai curte se a!l /-. case+ Autoritile locale ;usti!ic aceast
situaie prin lipsa loturilor de p$:nt necesare $proprietrii rudarilor+
Lipsa p$:ntului accentueaz starea de srcie n care se a!l !a$iliile de rudari *LA$avem
nimic. !ac am avea pmnt am pune porumb/ carto%i/ roii... dar dac nu avem/ unde #
punem: Am cerut pmnt/ dar ne$au #pu# c e al #tatului i nu$l dM+1
''0
8n ?olo9ragi nu$ai o $ic parte din locuinele !a$iliilor de rudari sunt racordate la reeaua de
ali$entare cu curent electric+ 2ituaia este ;usti!icat de autoritile locale prin !aptul c aceste
!a$ilii nu au acte de proprietate pe locuine- $oti9 pentru care reeaua de curent electric nu
poate !i eJtins+ Ca ur$are- !a$iliile racordate n $od legal la reea per$it i celorlalte
accesul la curent electric prin racordri i$pro9izate+
?rincipala ocupaie a $e$(rilor !a$iliei este $unca sezonier+ cupaia tradiional a
rudarilor- con!ecionarea unor o(iecte de uz casnic din le$n- nu ntrunete condiiile $ini$ale
pentru a de9eni o ocupaie per$anent+ Lipsa $ateriilor pri$e- 9olu$ul sczut al co$enzilor-
lipsa pieei de des!acere sunt doar c:i9a din !actorii care au deter$inat renunarea la
ocupaiile tradiionale+ ?e de alt parte- prin des!iinarea unitilor agricole de stat $a;oritatea
rudarilor i-au pierdut locurile de $unc+
R!ac avem de lucru la oameni mergem/ dac nu... 1u nu merg la lucru de o #ptmn. 3e
timpul lui Ceaue#cu mai g#eam. 6ergeam la cule#/ la #pat/ pe la (ibiu. Acum #$a
de#%iinat i nu mai avem unde # mergem. ($a de#%iinat tot. 3lecam nainte cu copii cu tot i
mai aduceam cte ceva aca#M+
%eniturile per$anente ale !a$iliei sunt alocaiile de stat pentru copii+ Acestea sunt co$pletate
de 9enituri o(inute din $uncile sezoniere+ &a$ilia nu $ai pri$ete a;utor social- autoritile
locale a!ir$:nd c insu!iciena !ondurilor (ugetare a i$pus ntreruperea acordrii a;utoarelor
sociale pentru !a$iliile (ene!iciare+ 6e alt!el- nici una din !a$iliile de rudari din ?olo9ragi nu
$ai pri$ete a;utor social+

#tudiu de ca* nr1 ;
Fa/ilia R1" !ucureti" str1 Iac), AndreiB are +atru c)+ii dintre care d)i cu a,and)n
c)lar+ Ancheta este realizat cu $a$a i cu #+A+- copilul cel $ai $ic+
&a$ilia #+ locuiete ntr-o garsonier- la 0 $inute deprtare de coal+ 8n zon sunt nu$ai
garsoniere locuite de ro$i+ &a$ilia #+ are patru copii+ Cel $ai $are *,C ani1 lucreaz la o
spltorie+ >oi ceilali au 9:rsta colarizrii+ Cea $ai $are dintre !ete are ,. ani i a
a(andonat coala n ur$ cu ' luni- $o$ent n care a plecat i de acas+ 4iatul cel $ic- #+A+-
a r$as repetent de trei ori+ Anul acesta a $ers la coal o perioad dup care a a(andonat i
el+ 6up declaraiile unei 9ecine- #+A+ a !ost i$plicat ntr-o serie de acte de delic9en
*!urturi- spargeri1 i a stat o perioad la Centrul de recuperare a $inorilor LCireariiM+ &etia
cea $ic- #+?+- este singura care !rec9enteaz coala n acest $o$ent i are rezultate (une+
8n garsonier sunt dou paturi- un reou- o $as i un tele9izor+ Este o singura ca$er- !r
(uctrie+ Condiiile necorespunztoare de locuit nu au per$is realizarea inter9iului n
ncpere+ 6e alt!el- $a$a era 9izi(il ;enat i a !ost de acord ca discuia s se poarte n a!ara
locuinei+ 8n aceste condiii- nu s-a putut e9ita inter9enia unei 9ecine n discuie+ 8n $ai $ic
$sur- la discuie a participat #+A+ i !iul cel $ai $are+
Cea $ai $are dintre !ete- care a a(andonat recent coala- dei n 9:rst de ,. ani- este a(ia n
clasa a %I-a- din cauz c a r$as de doua ori repetent+ Ma$a consider c a(andonul are
drept cauz repetenia repetat+ &etei i era ruine s $ai $earg la coal- !iind $ai
dez9oltat- $ai $are dec:t colegii si+ pinia 9ecinei- care pretinde c !ata a;unsese sa se
''3
prostitueze i- n cele din ur$- s !ug de acas- este con!ir$at ulterior de $a$+ 8ntr-
ade9r !ata a plecat n ur$ cu dou luni din locuina prinilor- $rit:ndu-se+
RMa$a: Au #$a mai du# ea/ nu c n$o la# euJ
perator: !e ce nu #$a mai du#: Ftii: I$a pove#tit: Care a %o#t motivul: !ar #incer+
Ma$a: 1a pn n cla#a a I0$a a rma# de 2 ori repetent. Acuma/ mai dezvoltat mai nu
tiu ceJ e%ectiv i$a %o#t ruine # mai mearg+
9ecin *asistase la discuie i a inter9enit re9oltat1: A %ugit de aca#/ doamn/ de ce nu v
#pune drept: ($a pro#tituat %ata ei/ c e#te pcat de %emeia a#taM
Ma$a: 3oate c v$ai dat #eama de natura J i #$a anturat cu cine nu a trebuit/ i #$a a-un#
unde #$a a-un#. Copilul e plecat de aca# de 2 luniJ
perator: Cnd ai vorbit cu ea ultima dat:
Ma$a: Acum o lun. A venit n vizitJ Bmam/ #unt bine/ m$am mritat/ o duc bineC. A#ta a
%o#t totulM.
Copilul cel $ic- #+A+- !iind i$plicat ntr-o aciune ilegal *!urt- spargeri1- a a;uns s stea
c:te9a spt$:ni la Centrul de recuperare a $inorilor LCireariiM+ 8ntoarcerea la coal nu
este uoar pentru #+A+- care se si$te stig$atizat- $arginalizat de colegi i de pro!esori *Li
la nivel de nvtoareJ dup ce a ieit de acolo el i$a urmat cur#urile/ i n multe cazuri
nvtoarea le #punea copiilor/ %ii cumini dac nu vrei # a-ungei unde a %o#t #ta. Fi
c5e#tii de genul #ta/ i pe el l$a marcat c5e#tia a#ta/ i a zi# c mai bine dect # %iu artat
cu degetul la %iecare clip ]M1+ ?entru a iei din aceast situaie- #+A+ !rec9enteaz coala din
ce n ce $ai puin- anul trecut r$:n:nd repetent+ 8n anul acesta se a!l- practic- n situaia de
a(andon colar *L,i nv/ le e'plic ce #e ntmpl dac abandoneaz/ unde vor a-unge/ c nu
li #e vor de#c5ide uile/ c #unt pla%onai. 6ereu i$am #pu#. K5ai/ mi Andrei/ du$te/ c nu #e
ia nimeni de tineML. Hiatul. Knu m duc i nu m ducJLM1+
Ma$a apreciaz c pro!esorii nu au nici o 9in pentru nereuita copiilor- c acetia au 9enit de
$ai $ulte ori s-i con9ing s nu renune la coal+ %ina este atri(uit copiilor nii
*Lpro%e#orii au %o#t %oarte nelegtori cu ei. Am con#iderat c #unt %oarte apropiai de copii.
!eci/ motivul pentru care nu #e duc copiii mei nu #unt domnii nvtori/ #unt caracterele lor
Yale copiilorZ. !ar nu e coala de vin...M1+ A(andonul colar al copiilor o las pe $a$ !r
speran n ceea ce pri9ete a(sol9irea de ctre copii a n9$:ntului o(ligatoriu- pe care l
consider aproape un ideal pentru reuita n 9ia a copiilor si+ Ma$a se concentreaz $ai
degra( pe ncercarea de a-i aduce !ata acas- dei nu $ai sper ca aceasta se 9a ntoarce la
coal+ Este surprinztoare atitudinea $a$ei !a de e9oluia colar a doi dintre copiii si- cu
at:t $ai $ult cu c:t $a$a declar c are studii postliceale+
#esursele $ateriale ale !a$iliei sunt insu!iciente- singurele 9enituri !iind alocaia !etei celei
$ai $ici i salariul (iatului care lucreaz la spltorie+ Ca ur$are- ali$entaia !a$iliei este
de sla( calitate i insu!icient- $(rc$intea $e$(rilor !a$iliei necorespunztoare+
Rperator: Fi cu mncarea cum #tai:
Ma$a: !e e'emplu/ a#tzi %ac orez.
perator: Fi aa #e ntmpl n %iecare zi:
Ma$a: !a+
perator: Carne:
Ma$a: 1 un vi# laJM
perator: Au prea cumprai:
Ma$a: Au+
perator: Cu mbrcmintea cum v de#curcai:
''F
Ma$a: ;itai/ tia panto%ii/ de e'emplu/ #unt cei mai buniM Hiatul/ Andrei/ nu are deloc.
2perator. Fi cum %acei # le cumprai:
Ma$a: Au/ tia #unt de cptatM !e la cineva care are i ea copii. !up ce le$a rma# mici
#au #$au uzat un pic mai mult/ mi i$a dat J #ub %orma a#ta #$a mer#. Aiciodat nou.
2tatutul $arital al !a$iliei este a$(iguu: prinii s-au desprit- apoi s-au recstorit- dar
relaiile ntre soi sunt tensionate+
''C
AneDa <1 M)dele de +r)iecte de inter>enie educai)nal destinate +)+ulaiei de
etnie r)/a
Pr)iect nr1 3
Dezvoltare colar n comuniti cu romi anse e!ale pentru copiii romi prin educaie
Iniiat)ri
?rogra$ul !ezvoltare colar n comuniti cu romi 7 Fan#e egale pentru copiii romi prin
educaie s-a des!urat n #o$:nia prin cola(orarea dintre 2L *Institutul "aional de
6ez9oltare a Curriculu$ului1 landa- 7u9ernul landei *prin progra$ul MA>#A1 i
&undaia pentru o 2ocietate 6eschis N Centrul 1ducaia 2U #o$:nia+ &inanarea a !ost
asigurat de ctre 7u9ernul landei i &26+
Peri)ada de des(urare: ,GGC-'EE,
,iecti>e
?rogra$ul a ncercat s acorde asisten ele9ilor ro$i i s $(unteasc oportunitile lor
de integrare n societate prin adaptarea o!ertei educaionale la ne9oile lor i ale prinilor- prin
i$ple$entarea de strategii coerente de dez9oltare colar- i$plicarea prinilor n acti9itile
i procesul decizional al colii i pro$o9area eJperienelor de succes- replica(ile la ni9el de
siste$+
6i!icultile cu care se con!runt n coal copiii ro$i au constituit punctul de plecare pentru
dez9oltarea progra$ului- c)nce+teleCc?eie ale progra$ului !iind:
C)ntienti*area poziiei sociale actuale a $inoritilor i a pro(le$elor legate de
n9$:ntul pentru $inoriti+
Recun)aterea i$portanei i necesitii unui echili(ru ntre participarea acti9 a
$inoritilor n societate i $eninerea propriei identiti+
Reuita c)lar considerat n relaie cu reuita n 9iaa social i pe piaa $uncii+
colile au !ost spri;inite pentru a de9eni responsa(ile n rezol9area pro(le$elor i n adaptarea
o!ertei educaionale la particularitile ele9ilor- ur$rindu-se a(ilitarea echipelor colii n:
- ela(orarea planurilor de dez9oltare instituional<
- $(ogirea curriculu$-ului colar cu $aterii opionale rele9ante pentru ele9ii ro$i:
li$(a $atern- istoria i cultura ro$ilor- istorie oral i altele<
- crearea unui cli$at intercultural n coal i co$unitate<
- ncura;area stilurilor ino9atoare- aplicarea de strategii de instruire i $etode de n9are
aJate pe ne9oile indi9iduale ale copiilor<
- construirea unei reele locale acti9e !or$at din instituii pu(lice i din reprezentani ai
co$unitii- reea care s 9in n nt:$pinarea ne9oilor co$unitii n ceea ce pri9ete
educaia+
Reea
''G
colile care au cel puin ,EQ ele9i de etnie ro$a i care s-au artat interesate de situaia
colar a acestora au !ost in9itate s prezinte un proiect de dez9oltare colar+ ?e (aza
acestuia- ntr-o pri$ !az- au !ost selectate ,' coli crora li s-au adugat n ,GGG-'EEE nc
alte ,C+ ?rogra$ul a cuprins ast!el uniti colare din G ;udee- rsp:ndite n $a;oritatea
regiunilor rii+
Acti>iti
?e parcursul celor trei ani de i$ple$entare- progra$ul a dorit s creeze un cadru prin care
colile s i identi!ice realist pro(le$ele- resursele- oportunitile etc+- cele $ai i$portante
di$ensiuni ale acestuia !iind:
c)nstruirea i ./,)@irea curriculu/Cului la deci*ia c)lii *istoria i cultura
ro$ilor< li$(a ro$ani< tradiii i ndeletniciri ale ro$ilor< istorie oral1<
s+ri-inirea .n>rii *progra$e de $entorizare- inter9enii de re$ediere a
di!icultilor de n9are- progra$e de pregtire a precolarilor1<
()r/area +r)(es)ril)r *n9are prin cooperare- educaie intercultural-
$anage$entul clasei1<
./,untirea d)tril)r *$ateriale didactice i echipa$ente pentru coal1<
ac)rdarea de s+ri-in /aterial ele9ilor *rechizite1<
)r@ani*area un)r cursuri +entru +rinii r)/i *consiliere- coli de du$inic pentru
prini- prini ro$i resurse educaionale1<
i/+licarea c)/unitii *nt:lniri cu reprezentani ai autoritilor locale i cu alte
instituii i$portante n plan local< constituirea unui parteneriat local1<
in()r/are i sc?i/,uri de eD+erien *(uletine in!or$ati9e- re9iste- nt:lniri1+
?rogra$ele de !or$are s-au des!urat at:t pentru pro!esoriNdirectori din colile participante
*cu eJperi ai Centrului1 c:t i pentru pro!esoriNdirectori din alte coli *cu !or$atori selectai
din participanii la progra$ele naionale de !or$are1 i a cuprins ur$toarele arii:
$anage$ent- parteneriat i dez9oltare colar- i$plicarea prinilor n procesul de educaie-
educaie intercultural- istorie oral- $anage$entul clasei- n9are prin cooperare- educaie
re$edial+
?rin progra$ sCau +r)dus: opt crticele pentru educaia re$edial- n colecia AHC 3rimii
3ai< opt ghiduri n colecia Fan#e 1gale< un a(ecedar n li$(a ro$ani- B3rima mea carteC< o
carte resurs- n ro$:n i englez cu practici poziti9e din colile pilot< o carte
auto(iogra!ic (iling9 ro$:nNro$ani+ >otodat au !ost ela(orate $ai $ulte $ateriale de
pro$o9are a acti9itilor progra$ului: 3 (uletine in!or$ati9e n ro$:n *cu rezu$at n
li$(ile englez i ro$ani1< ' (uletine in!or$ati9e n englez *cu rezu$at n li$(ile ro$:n i
ro$ani1< a!iul i pliantul progra$ului< un Oe( site *OOO+i$preuna+co$1+
Re*ultate
?entru e9aluarea !idel a i$pactului acti9itilor acestui proiect i pentru corectarea
de!icienelor au !ost utilizate di9erse instru$ente de e9aluare: chestionare pentru coli-
ghiduri de inter9iu pentru directori i cadre didactice- chestionare pentru participanii la
sesiunile de !or$are etc+ Acti9itile de $onitorizare au presupus 9izite n coli- *participarea
la ore- discuii cu cadre didactice i cu ele9i- nt:lniri cu prinii etc+1- asistarea la sesiunile de
!or$are- participarea la di9ersele acti9iti organizate la ni9elul colilor din reea etc+ 2-a
ur$rit ast!el $odul concret n care proiectele colilor au !ost i$ple$entate+
'/E
?roiectul a reuit s nregistreze progrese n toate co$ponentele ur$rite+ ?rin eli$inarea
discri$inrilor- prin adoptarea unor $etode $oderne de predareNn9are- prin rea$ena;area
spaiului colar- $(untirea dotrii cu $ateriale didactice trans!or$rile la ni9elul
coliiNclasei au !ost $ultiple+ 8n colile selectate proiectul a condus la creterea gradului de
participare a ele9ilor de etnie ro$a+ Ast!el- s-a nregistrat o scdere a nu$rului copiilor
necolarizai *n proporii 9ariind ntre /0-3EQ1- a cazurilor de a(andon *ntre 'E- 0EQ1- c:t i
a nu$rului de a(sene *,0-/EQ1+ 8n acelai ti$p- rezultatelor colare ale acestora s-au
$(untit+ 8n colile din reea at:t nu$rul cori;enelor c:t i cel al situaiilor de repetenie s-
a di$inuat *,E-'0Q1- iar proporia ele9ilor din clasele pri$are care nu i-au nsuit
deprinderile de (az scris-citit a atins un $ini$ de /-GQ+ i n cazul ele9ilor ro$i din ciclul
gi$nazial s-au nregistrat progrese+ "u$rul celor care se nscriu la eJa$enul de capacitate a
crescut *n $edie cu ,E-'EQ1- la !el ca i cei care reuesc s pro$o9eze acest eJa$en *,E-
,0Q1+ 8n !ine- s-a nregistrat un progres i n cazul ele9ilor ro$i care-i continu studiile dup
!inalizarea n9$:ntului o(ligatoriu- chiar dac n acest caz nu$rul lor a crescut nu$ai cu
0-,EQ+
?rintre rezultatele i$portante ale proiectului se nu$r i creterea gradului de i$plicare a
!a$iliilor ro$e n acti9itile colii+ 8n co$paraie cu situaia colilor din reea naintea
nceperii progra$ului- n prezent eJist n !iecare unitate colar din progra$ prini de
contact *n (aza de date eJist aproape /EE de persoane1- cu a;utorul crora coala pri$ete un
spri;in at:t n acti9itile ad$inistrati9e- c:t i n cele didactice+ Acti9itile de !or$are i-au
do9edit utilitatea i prin scderea nu$rului prinilor care 9alorizeaz negati9 educaia sau
sunt ostili iniiati9elor colii i prin nu$eroasele eJe$ple de 9oluntariat ai $e$(rilor
co$unitii n: predarea scrisului i cititului pentru aduli< progra$e de $entorizare pentru
copii< acti9iti interculturale i proiecte de istorie oral etc+
?rin asistena $etodologic pentru coli i prin pro$o9area unor stiluri i $etode de n9are
ino9atoare- proiectul a a9ut in!luene 9izi(ile n coal- acolo unde pro!esorii co$unic i se
i$plica $ai uor *$anage$entul clasei- educaie re$edial1- au $ai $ulte iniiati9e n
pro$o9area educaiei interculturale i au nelegere $ai apro!undat a ne9oilor ele9ilor de
etnie ro$a+ 8n grade di!erite i cu accente di!erite- $anagerii i cadrele didactice i$plicate n
progra$ au ncercat i au reuit s a$elioreze cultura organizaional- relaiile cu
co$unitatea- strategiile educaionale- $ediul de n9are- relaiile dintre copii etc+
&acilitarea schi$(rilor instituionale a condus i la creterea capacitii colilor din reea de a
atrage autoritile locale n !inanarea proiectelor colii+ Ast!el- $area $a;oritate au reuit s-
i $(unteasc in!rastructura i dotrile cu spri;inul (ugetului local+ 8n plus- colile din
progra$ au iniiat acti9iti de cola(orare cu alte uniti colare i cu alte instituii i$portante
la ni9el local *ageni econo$ici- organizaii non-gu9erna$entale din #o$:nia i din
strintate etc+1- iar aproJi$ati9 o cinci$e din coli au reuit s o(in !inanri i de la ali
donori+
C)ntinuarea +r)@ra/ului
EJperiena acu$ulat n ti$pul des!urrii proiectului a !cut posi(il ela(orarea unui $odel
coerent pentru dez9oltarea colar i i$plicarea co$unitii care s pro$o9eze $(untirea
participrii copiilor de etnie ro$a la educaie i a rezultatelor colare ale acestora+ Acest
$odel a de9enit punctul de plecare al noului proiect Fan#e egale care se 9a des!ura tot pe o
perioad de trei ani+ 2e dorete ca acti9itile 9echiului progra$ s continue i s !ie
dez9oltate prin lrgirea reelei p:n la 0E de uniti colare i prin:
'/,
introducerea unui $odel de dez9oltare colar centrat pe creterea gradului de
contientizare a pro(le$elor copiilor ro$i- pe co$unicarea ne9oilor i drepturilor
acestora i $(unirea anselor de succes n coal<
dez9oltarea de $ateriale educaionale adaptate culturii i istoriei ro$ani- ceea ce
presupune ela(orarea de $ateriale de predareNn9are cu coninut ro$ani- pachete
in!or$aionale despre li$(a- cultura i istoria ro$ani i eJe$ple de (une practici n
educaia $inoritilor *ro$a1 la ni9el local i naional<
$(ogirea o!ertei educaionale a colilor i adaptarea acesteia la ne9oiele ele9ilor
ro$a- a9:ndu-se 9edere aspecte precu$ curriculu$-ul la decizia colii- educaia
inclusi9- educaia re$edial etc<
$(untireea co$unicrii i cooperrii ntre instituiile cheie responsa(ile pentru
dez9oltarea local i i$ple$entarea proiectelor educaionale pentru $inoriti+ ?rintre
instituiile cheie se nu$r coli- CC6-uri i Inspectorate colare<
integrarea $odelului de dez9oltare colar ntr-o reea de instituii cheie ale siste$ului
de educaie *coli- grdinie- inspectorate colare- centre de per!ecionare- uni9ersiti1
i crearea unor noi oportuniti pentru copiii ro$a de a a9ea succes n educaie+
?entru a dez9olta aceste direcii au !ost concepute $ai $ulte instru$ente- printre care:
asisten acordat echipelor $anageriale ale colilor< dez9oltare colar *inclusi9 prin
i$plicarea prinilor1 i crearea colilor resurs *trei din totalul colilor i$plicate n proiect1+
8n !elul acesta se ateapt ca noi eJe$ple de (une practici s !ie puse la dispoziie pentru coli
cu condiii si$ilare din alte regiuni ale rii pentru a pro$o9a o recunoatere deplin a
culturilor $inoritilor n procesul educati9+
Pr)iect nr1 $
"mbuntirea condiiilor de studiu pentru copiii romi# $ocus %omnia
Iniiat)ri
?rogra$ul ,mbuntirea condiiilor de #tudiu pentru copiii romi. 8ocu# 7 *omnia este
!inanat de Ministerul A!acerilor EJterne Austria- 6EDA Agenia Ele9eian pentru
Cooperare i 6ez9oltare i de Centrul Educaia 'EEE`- n cadrul ?actului de 2ta(ilitate pentru
Europa de 2ud- Est+
Peri)ada de des(urare: 'EE,-'EE'
,iecti>e
Acest progra$ are ca scop dez9oltarea unor $odele educati9e pentru copii ro$i prin !olosirea
eJperienei organizaiilor non-gu9erna$entale care acti9eaz n cadrul proiectelor
educaionale n zona Europei de 2E+ 8$(untirea proceselor educaionale 9a !i realizat
prin pregtirea continu a cadrelor didactice- dez9oltarea i i$ple$entarea unor proiecte ale
colilor din progra$- ela(orarea de $ateriale didactice i dise$inarea rezultatelor n zona
4alcanic+
Reea
7rupul int este reprezentat de cadre didactice din cinci coli din #o$:nia- ele9i- $e$(rii ai
co$unitilor locale- reprezentani ai organizaiilor non-gu9erna$entale din #o$:nia i
'/'
#egiunea de 2E a Europei+ ?roiectul !uncioneaz n 0 coli pilot: 7uloia-6olhasca *2ucea9a1-
Criscior *5unedoara1- Chilieni *2ucea9a1- >ecuci *7alai1 i 4rheti *7alai1+
Acti>iti
?roiectul a de(utat cu o nt:lnire la care au participat "7-uri i$plicate n pro(le$atica
ro$a- reprezentani ai $inoritii ro$a i autoriti- directori i pro!esori din colile pilot
*$artie 'EE,1+ Cu aceast ocazie au !ost prezentate eJe$ple de proiecte de succes pe care
organizaii ro$a din 2E Europei le-au des!urat n ulti$ii ani- iar directorii colilor cuprinse
n progra$ au prezentat participanilor instituiile pe care le conduc+
La pri$ul atelier de lucru al proiectului *2inaia- EF-,, $ai 'EE,1 au participat /E de pro!esori
din colile pilot i ' !or$atori *2=A i #o$:nia1+ ?rincipalele arii de !or$are acoperite au
!ost: teorii i $odele de g:ndire i n9are u$an- n9are prin cooperare- tehnici de a pune
ntre(ri- grupurile i structura lor etc+ 8n cadrul acestei pri$e nt:lniri au !ost sta(ilite
contacte i legturi de parteneriat cu organizaii non-gu9erna$entale din 2E Europei- acti9e n
do$eniul proiectelor educaionale pentru $inoritile etnice+ ?articipanii la proiect i-au
eJpri$at opiniile pri9ind ne9oile colilor pe care le reprezint i au !ost discutate soluiile
posi(ile de a$eliorare+ A !ost ast!el structurat n detaliu progra$ul de acti9iti al proiectului+
>a(ra de 9ar internaional M8$preun pentru o coal $ai (unM*''-'C iulie 'EE,1 a reunit
pro!esori- ele9i i reprezentanii "7-urilor di9erselor $inoriti din toat zona Europei de
2E+ Acti9itile organizate au ur$rit s pro$o9eze educaia intercultural- torerana-
cunoaterea i co$unicarea ntre copii i aduli de di9erse etnii din rile din Europa de 2E-
c:t i ncura;area copiilor de a se i$plica acti9 n deciziile colii+
?articipanii au ela(orat proiecte de dez9oltare colar *n grupuri $iJte ele9i-cadre
didactice1- i-au dez9oltat a(ilitile de co$unicare i de lucru n grup i au cunoscut noi
culturi i tradiii+ Cadrele didactice au participat la sesiuni de !or$are pri9ind aspecte
!unda$entale pri9ind dez9oltarea colar- la dez(ateri pri9ind pre;udecile i stereotipurile
etnice i culturale i- alturi de ele9i- au !ost instruite cu$ s coopereze cu reprezentanii
co$unitii+ Acti9itile recreati9e au a9ut i co$ponente educati9e- cre:nd oportuniti
prentru schi$(uri de eJperien cu colegii din alte localiti sau alte ri+
8n perioada 'C+,, EF+,'+'EE, 7oethe Institute din 4ucureti a gzduit o eJpoziie cu lucrri
realizate de participanii la ta(r+ La cere$onia de deschidere au !ost prezeni reprezentani
ai #adio #o$ania International- Allge$aine 6eutsche Deitung- cotidianului #o$ania Li(er-
A$(asadei Austriei etc+
Al doilea atelier de lucru *2inaia- ,'-,0 noie$(rie 'EE,1 a a9ut ca participani /E de
pro!esori din cele 0 coli pilot i / !or$atori *din Austria i #o$:nia1+ ?rincipalele arii de
!or$are acoperite au !ost: structura o!ertei curriculare i a proiectului instituional-
curriculu$-ul ca i spaiu conceptual- indicatori de co$porta$ent- $etode de predare
interacti9e- integrarea colii n co$unitate- co$unicare didactic e!icient- pai n
co$unicarea li(er etc+ Ca i n cazul pri$ului se$inar- toate cadrele didactice prezente s-au
i$plicat acti9 n acti9itile nt:lnirii- lu:nd cunotin de noi proceduri i practici de predare-
!a$iliariz:ndu-se cu instru$ente alternati9e de e9aluare i dez9olt:ndu-i co$petenele de
co$unicare didactic+ atenie deose(it a !ost acordat a(ilitrii participanilor la sesiunile
de !or$are n dise$inarea in!or$aiei i cunotinelor do(:ndite+ dat rentori n coli- au
!ost organizate nt:lniri ale participanilor cu colegii lor ast!el nc:t e!iciena sesiunilor s
creasc+
'//
Re*ultate
Chiar dac proiectul nu s-a !inalizat- eJist $ai $ulte argu$ente pri9ind i$pactul poziti9
asupra colilor i asupra grupului int+ 8n e9aluarea rezultatelor o(inute p:n n prezent a$
!olosit at:t in!or$aiile din rapoartele de e9aluare inter$ediare realizate de echipa
coordonatoare- c:t i cele o(inute n ur$a discuiilor cu participanii la proiect i a 9izitei
ntr-una din colile cuprinse n proiect+
>oate cele cinci coli- n ur$a in9estiiilor realizate au reuit s-i trans!or$e radical
condiiile n care se des!oar procesul didactic+ In9estiiile n in!rastructur au cuprins:
construirea de so(e- repararea courilor de !u$- repararea t:$plriei- repararea instalaiei
electrice- reparare !aadei eJterioare- introducerea apei curente n coal- zugr9ire-
a$ena;area toaletelor- repararea acoperiurilor etc+
>oate cheltuielile pri9ind $(untirea in!rastructurii colilor din progra$ au !ost !inanate
de Ministerul A!acerilor EJterne al Austriei+ >ot din aceast surs colile au pri$it i o serie
de echipa$ente I>+ Ast!el- toate colile din progra$ 9or !i conectate la Internet p:n la
s!:ritul acestui an colar+ Centrul Educaia 'EEE` intenioneaz s organizeze n acest an
cursuri de specialitate pentru !a$iliarizarea cadrelor didactice cu !olosirea Internet-ului ca i
resurs educaional+ 8n !elul acesta ele9ii 9or putea s achiziioneze co$petenele necesare
utilizrii $i;loacelor $oderne de co$unicare *e-$ail- Internet1+ EJist de;a disponi(il un
Oe(-site care reunete e!orturile organizaiilor non-gu9erna$entale acti9e n do$eniul
educaiei pentru $inoritatea ro$a- i care o!er o plat!or$ 9irtual de discuie+ Ele9ii i
colile cuprinse n proiect 9or a9ea ast!el posi(ilitatea de a-i prezenta reuitele n pro(le$ele
educaionale- paginile Oe( !iind n $od regulat aduse la zi+ At:t Agenia 6EDA c:t i CE6=
asigur !inanarea costurilor speci!ice derulrii proiectului *consu$a(ile- coneJiune Internet
etc+1+
6atorit sesiunilor de !or$are eJist n prezent un nu$r de /E pro!esori !or$ai n: $etode
de predare interacti9e- integrarea colii n co$unitate- co$unicare didactic e!icient- teorii i
$odele de g:ndire i n9are u$an- n9are prin cooperare- tehnici de a pune ntre(ri-
teoria grupurilor etc+ >oi participanii au contri(uit la ela(orarea planurilor de i$ple$entare
pentru aplicarea deprinderilor i cunotinelor do(:ndite+ #ealizarea de noi strategii de
predareNn9are care a nceput n pri$9ara anului 'EE, continu i n prezent+
6up ta(ra internaional i colile au organizat acti9iti speciale+ I$pactul asupra ele9ilor
participani *$a;oritatea pro9enind din $edii !oarte srace1 a !ost !oarte $are- copiii apreciind
n $od deose(it posi(ilitatea de a cunoate colegi din alte ri- pro9enind din $edii culturale
di!erite+ Ast!el- ele9ii colii Chilieni- au po9estit colegilor r$ai acas- prinilor i altor
$e$(ri ai co$unitii ro$a despre eJperiena trit+ 8n coala nr+ F - >ecuci a !ost organizat
un carna9al cu ocazia cruia au !ost prezentate picturi realizate n ta(r+ 6e alt!el- n toate
colile au !ost organizate $ici locuri speciale care e9oc acest e9eni$ent+ Ca ur$are a
sesiunilor de !or$are organizate n ta(r- ele9ii au organizat n toate colile din progra$
Consilii ale ele9ilor- iar pro!esorii apreciaz c gradul lor de i$plicare n clas i n coal a
crescut+
Au aprut schi$(ri i n $anage$entul unitilor colare din progra$+ Ast!el- directorii au n
9edere ca n 9iitorul an colar s propun introducerea unor noi discipline n curriculu$-ul la
decizia colii i s iniieze $ai $ulte acti9iti alturi de ele9i i cadre didactice prin care
'/.
coala s se i$plice n a$eliorarea unor pro(le$e la ni9el co$unitar *ecologie- a;utarea
persoanelor cu ne9oi speciale etc+1+ Iniiati9ele nu 9or !i luate izolat deoarece colile pilot
coopereaz n prezent !oarte (ine i au loc schi$(uri de eJperien regulate+ Cu a;utorul
echipa$entelor I> pe care colile le au acu$ la dispoziie co$unicarea a !ost $ult !acilitat+
Pr)iect nr1 9
"mpreun pentru o lume fr discriminare
Iniiat)riH rganizaia R2al9ai CopiiiM
Peri)ada de des(urare: 'EE, 'EE'
Ti+ de (inanare: =niunea European n cadrul progra$ului: LIniiati9 European pentru
6e$ocraie i 6repturile $uluiM
,iecti>e
?roiectul a a9ut drept scop dez9oltarea unor co$porta$ente i atitudini (azate pe respect
reciproc- toleran i e9itarea discri$inrilor de orice natur a ele9ilor din n9$:ntul
o(ligatoriu+ ?roiectul a pornit de la o in9estigaie n r:ndul ele9ilor cu 9:rste ntre ,'-,. ani n
legtur cu percepiile i reprezentrile acestora pri9ind ter$eni ca: toleran- discri$inare
etnic- drepturile copilului etc+ #ezultatele anchetei au e9ideniat !aptul c- n general- ele9ii
nu identi!ic situaiile de intoleran i discri$inare cu care se con!runt n relaiile cu ceilali
i nu sunt pregtii pentru a e9ita apariia acestora+ 6e aceea- proiectul i-a propus s
organizeze o serie de nt:lniri- dez(ateri i reuniuni in!or$ale la care s participe deopotri9
ele9i ro$:ni i ro$i+ 8n acest scop au !ost selectate G coli n care erau cuprini copii ro$:ni
i ro$i- c:te trei din ;udeele: 7alai- ?raho9a i Arge+ colile selectate erau situate at:t n
$ediul rural c:t i n ur(an+
Acti>iti
6ez(aterile ntre ele9i au a9ut loc la ni9elul !iecrei coli selectate+ 8n cadrul acestor nt:lniri
s-au discutat at:t ele$ente teoretice pri9ind ter$enii de toleran i respect reciproc-
drepturile copilului i pro(le$a $inoritilor etnice- c:t i aspecte pri9ind situaii concrete-
co$porta$ente i atitudini $ani!estate la ni9elul colii pri9ind aceste pro(le$e+ 6ez(aterile
au a9ut $enirea de a crete ni9elul de contientizare a situaiilor de discri$inare i intoleran
n co$porta$entul de !iecare zi i de a o!eri instru$ente pentru pre9enirea i rezol9area
situaiilor con!lictuale din coal pe aceast te$+
?entru realizarea unei co$unicri ntre grupurile de lucru din !iecare coal- au !ost realizate
nt:lniri la ni9el ;udeean cu reprezentanii !iecrei coli i$plicate n proiect+
?entru a o!eri un cadru propice de $ani!estare a relaiilor dintre copiii ro$i i ro$:ni n
scopul unei $ai (une cunoateri reciproce- a nelegerii i apropierii dintre acetia- n cadrul
proiectului a !ost organizat &abra de educaie pentru democraie' nondiscriminare i
creativitate' la 2toeneti- ;udeul Arge *',-/E august 'EE,1+ >a(ra a reunit aproape GE de
copii ro$i i ro$:ni- din colile cuprinse n proiect+ ?rogra$ul ta(erei a cuprins ateliere de
dez(ateri- creaie literar- arte plastice- $uzic- dansuri i sport+
'/0
Re*ultate
Cel $ai i$portant i$pact al proiectului a !ost nregistrat la ni9elul relaiilor interpersonale
dintre ele9ii ro$i i ro$:ni+ Con!or$ declaraiilor organizatorilor- pe parcursul derulrii
proiectului nu s-au nregistrat situaii de discri$inare sau con!lict- toate acti9itile derul:ndu-
se n spiritul sintag$ei L>oi di!erii toi egalicM+ 6e ase$enea- s-a constatat o $(untire a
cli$atului colar- ele9ii !iind $ult $ai deschii la co$unicarea cu colegii i $ani!est:nd
iniiati9 n realizarea unor acti9iti n co$un+
Dise/inare i c)ntinuarea +r)iectului
?rodusele o(inute n cadrul ta(erei de 9ar au !ost 9alori!icate prin realizarea de ctre ele9i a
unei re9iste care a cuprins creaiile realizate n cadrul atelierelor de lucru+ Aceast re9ist a
!ost distri(uit la ni9elul colilor i$plicate n proiect- dar i al altor coli din ;udeele ?raho9a-
7alai i Arge+
Pr)iect nr1 :
(tart bun pentru coal pro!ram intercultural de optimizare a adaptrii copiilor romi
la cerinele colare
Iniiat)ri
?roiectul (tart bun pentru coal a !ost pro$o9at n +arteneriat de ctre ="ICE&-
Ministerul Educaiei i Cercetrii- Institutul de tiine ale Educaiei- #o$ani C#I22 i
autoritile locale din localitatea ?anciu- ;udeul %rancea+
?roiectul a a9ut ca @ru+ int un nu$r de '/ de copii ro$i din localitatea ?anciu- cu 9:rste
cuprinse ntre 0-,' ani- care nu au !rec9entat grdinia sau coala ori s-au con!runtat cu
situaia de a(andon nainte de ncheierea pri$ului an de coal+
Peri)ada de des(urare: 'EE,-'EE'
Ti+ de (inanare: #eprezentana ="ICE&+
,iecti>e
?roiectul i-a propus pilotarea unui $odel educati9 pentru di$inuarea a(andonului colar la
9:rste $ici a populaiei ro$a+
Acti9itile pre9zute n proiect au a9ut ca scop pregtirea pentru coal a copiilor ro$i care
nu au !rec9entat niciodat grdinia sau coala ori care au a(andonat cursurile- pregtire care
s asigure o (un integrare i reuit colar a acestora+
Acti>iti
I$ple$entarea proiectului (tart bun pentru coal a nceput n luna $ai 'EE,+ ?rincipalele
acti9iti au 9izat ur$toarele aspecte:
- realizarea unui studiu de !eza(ilitate n cadrul co$unitii n care ur$a a !i
i$ple$entat proiectul<
'/3
- des!urarea unui se$inar de !or$are a cadrelor didactice care ur$au s lucreze cu
copiii ro$i<
- dez9oltarea unui progra$ de pregtire a copiilor ro$i<
- organizarea unui se$inar de e9aluare a progra$ului i de identi!icare a posi(ilitilor
de continuare<
- organizarea unui Centru de 2pri;in Educati9+
Reali*area studiului de (e*a,ilitate
8n !aza iniial a proiectului s-a realizat un studiu de !eza(ilitate n co$unitatea de ro$i din
localitatea ?anciu- care a e9aluat posi(ilitile de i$ple$entare a proiectului i a sta(ilit
cadrul de des!urare a acti9itilor prin:
- cola(orarea cu autoritile locale n 9ederea identi!icrii spaiului necesar pentru
organizarea acti9itii didactice cu copiii<
- identi!icarea copiilor care ur$au s !ie cuprini n proiect<
- alegerea resurselor u$ane cadre didactice i $ediatorul colar care ur$au s
lucreze cu copiii+
6e ase$enea- s-a sta(ilit un acord co$un cu coala general din ?anciu- prin care a !ost
pre9zut posi(ilitatea nscrierii la coal a copiilor ro$i $ai $ari de F-C ani+
Des(urarea se/inarului de ()r/are a cadrel)r didactice
2e$inarul a a9ut ca scop !or$area a ,/ n9tori i educatori de la coala pilot- precu$ i a
unui $ediator colar- pe te$e speci!ice:
- ele$ente de educaie intercultural<
- rolul $ediatorului colar ca !actor de !acilitare a cola(orrii coal-co$unitate<
- noiuni de $anage$entul clasei<
- pro(le$atica e9alurii rezultatelor colare ale ele9ilor<
- $odaliti de adaptare a curriculu$-ului la ne9oile i particularitile ele9ilor ro$i+
>e$atica a(ordat a !ost adaptat speci!icului grupului int al proiectului i a 9izat
sensi(ilizarea cadrelor didactice care lucreaz cu copiii ro$i !a de pro(le$ele de adaptare a
acestora la $ediul colar- dez9oltarea unor atitudini i co$porta$ente !a9ora(ile unei (une
integrri colare- precu$ i do(:ndirea de noi co$petene necesare n acti9itatea didactic cu
copiii ro$i+
De*>)ltarea +r)@ra/ului de +re@tire a c)+iil)r r)/i
8n cadrul proiectului a !ost ela(orat curriculu/Cul de +re@tire a c)+iil)r r)/i +entru
c)al- care s-a centrat pe: dez9oltarea capacitii de eJpri$are oral- dez9oltarea unor
atitudini de cooperare- creterea $oti9aiei pentru coal- !or$are unor deprinderi necesare
unei (une integrri n acti9itatea de tip colar+
8n ce-a de-a doua etap s-a des!urat +r)@ra/ul de +re@tire +entru c)al a c)+iil)r
r)/i din grupul int ales+ Copiii au !ost $prii n dou grupe- n !uncie de 9:rst *3-C ani
i G-,' ani1 i de eJperiena colarNeducaional anterioar *acolo unde era cazul1+ Au !ost
des!urate at:t acti9iti pe grupe- c:t i n co$un: acti9iti $ate$atice- de dez9oltare a
li$(a;ului- de cunoatere a $ediului- de educaie pentru societate- acti9iti artistico-plastice-
educaie !izic- ;ocuri i acti9iti li(er-creati9e+
'/F
?e parcursul progra$ului de !or$are- copiii au pri$it gratuit rechizite i o gustare consistent
n !iecare zi+ 8n acti9itile colare i eJtracolare des!urate cu copiii ro$i au !ost i$plicai
prini- reprezentani ai autoritilor locale- ali $e$(ri ai co$unitii+
?e parcursul derulrii progra$ului au !ost organizate periodic acti9iti de $onitorizare a
$odului de i$ple$entare a acti9itilor pre9zute+
#e/inarul de e>aluare a +r)@ra/ului de >ar
La !inalul progra$ului de pregtire a ele9ilor s-a organizat un se$inar de e9aluare- care a
a9ut ca scop prezentarea realizrilor progra$ului- identi!icarea pro(le$elor i riscurilor cu
care s-au con!runtat cadrele didactice- precu$ i identi!icarea $odalitilor de continuare a
progra$ului i de eJtindere a acestuia la ni9elul altor co$uniti+
Centrul de #+ri-in Educati>
8n cadrul progra$ului (tart bun pentru coal s-a constituit un Centru de 2pri;in Educati9
care are rolul de a o!eri spri;in supli$entar ele9ilor (ene!iciari ai proiectului+ Ast!el- dup
!iecare zi de curs- n cadrul Centrului se des!oar di!erite acti9iti educati9e: e!ectuarea
te$elor pentru acas- repetarea leciilor pentru a doua zi- corectarea unor de!iciene sau
co$pensarea lor- alte acti9iti de n9are care s constituie pre$ise pentru o $ai (un
adaptare colar a copiilor+
Re*ultate
?rincipala realizare a proiectului a !ost considerat a !i pregtirea pentru coal a '/ de copii
ro$i- care constituie un Rstart (unM- o pre$is a unei (une integrri i reuite colare a
acestora+ 6intre acetia- ,0 copii cu 9:rste cuprinse ntre F i ,' ani au !ost nscrii n clasa I-
iar F copii de 0-3 ani au !ost nscrii la grdini+ &rec9ena ele9ilor la cursuri i la acti9itile
organizate n cadrul Centrului de 2pri;in Educati9 este !oarte (un+ 6eprinderile do(:ndite de
copii n cadrul progra$ului de 9ar au asigurat o (un integrare a acestora n siste$ul !or$al
de educaie+
A crescut interesul i gradul de i$plicare a cadrelor didactice n acti9itile educati9e
des!urate cu copiii ro$i- precu$ i cu prinii acestora+ 6e ase$enea- s-a instituit o
cooperare per$anent ntre cadrele didactice i Centrul de 2pri;in Educati9- !apt care asigur
caracterul unitar al inter9eniilor educaionale+
Interesul prinilor pentru coal a crescut< acetia 9in periodic la coal pentru discuii cu
n9toarea i cola(oreaz e!icient cu $ediatorul colar+ Ei au contientizat i$portana
educaiei i necesitatea acordrii de anse pentru copiii lor n 9ederea asigurrii reuitei
colare i integrrii lor sociale+
Dise/inare i c)ntinuare a +r)@ra/ului
Dise/inarea re*ultatel)r proiectului a !ost realizat la ni9elul co$unitii din ?anciu prin
organizarea de acti9iti di9erse- cu participarea at:t a cadrelor didactice- c:t i a prinilor- a
autoritilor locale- a organizaiilor de ro$i+
8n cadrul acestor acti9iti au !ost identi!icate /)daliti de eDtindere a +r)@ra/ului la
ni9elul altor co$uniti- precu$ i pentru alte categorii de copii a!lai n situaia de risc colar
i s-a propus di9ersi!icarea acti9itilor acestuia: organizarea unor $odaliti di9erse de
pregtire a copiilor pentru coal- organizarea unor progra$e de !or$are a cadrelor didactice-
des!urarea unor acti9iti de educaia prinilor i educaia adulilor+
'/C