Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA: 08.01.2014
UNITATEA DE PRACTIC: Gradinita nr.28
GRUPA: mare
INSTITUTOR/ EDUCATOARE: Ionela Novac
PROPUNTOARE: Selegean Nicoleta Marcela
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA1
MIJLOC DE REALIZARE: Stiinta: - fisa-individal ! "m sa ne im#racam iarna$
"onstrctii: - individal ! "astell %anei Iarna$
Arta: - modela& ! 'ml de (a)ada$
TEMA ACTIVITII: Iarna
TIPUL DE ACTIVITATE: mi*ta
OBIECTIVE CADRU: Stiinta: +e(voltarea ca)acitatii de cn. si intelegere a medili incon&rator )recm si stimlarea crio(itatii )entr investig.
acestia
Stimlarea crio(it,-ii )rivind e*)licarea .i /n-elegerea lmii /ncon&r,toare !+S$
Constr!tii: 0m#og,-irea cno.tin-elor des)re materiale .i caracteristicile lor1 )recm .i des)re te2nici de lcr necesare )relcr,rii acestora /n sco)l
reali(,rii nor )rodse sim)le3 !+'S$
Arta: 4ormarea .i consolidarea nor a#ilit,-i )ractice s)ecifice nivelli de de(voltare motric,3 !+'S$
OBIECTIVE DE RE"ERIN: Stiinta: sa cnoasca nele elemente com)onente ale lmii incon&r: fiinta mana ca )arte integrata a medili
Constr!tii: S, cnoasc, .i s, tili(e(e nelte sim)le de lcr )entr reali(area nei activit,-i )ractice.
S, cnoasc, diferite materiale de lcr1 din natr, ori sintetice.
Arta: Sa identifice1 sa )roiecte(e si sa gaseasca cat mai mlte soltii )entr reali(area temei )ro)se /n cadrl activitatilor )ractice.
OBIECTIV "UNDAMENTAL:
OBIECTIVE OPERAIONALE:
'o1 sa recnoasca 2ainele )otrivite anotim)li
'o2 sa constriasca castell in ritm )ro)ri
'o5 sa reali(e(e n om de (a)ada )rin modelarea )lastelinei
METODE #I PROCEDEE DIDACTICE: e*)licatia1 conversatia1 demonstratia.
MIJLOACE DE $NVM%NT: fise de lcr c imagini1 )lastelina1 lego
DURATA ACTIVITII: 56-40 minte
DES"#URAREA ACTIVITII
ETAPELE
ACTIVITII
OB& OPERA&
ACTIVITATEA
EDUCATOAREI
ACTIVITATEA COPIILOR
Moment
organi(atoric
"a)tarea
atentiei78regatirea
)si2ologica
9eactali(area
cnostintelor
Anntarea temei si
a o#iectivelor
+iri&area invatarii
Oo'
Oo(
Oo)
Se asigra conditiile necesare
)entr #na desfasrare a
activitatii:
- aerisirea salii de gr)a3
- aran&area scanelelor la
maste1 )e centre
- introdcerea co)iilor in
sala de gr)a.
Am sa ca)te( atentia c o
g2icitoare:
A venit #a#a din mnti1
8este r:ri fac:nd )nti
Si a )rins s)n:nd )ovesti1
4lori de g2eata la feresti.
!iarna$
Adrese( cateva intre#ari:
-"e anotim) este acm;
-In ce lna sntem;
-"m e afara acm1 iarna;
Noi asta(i vom lcra )e centre si
ne-am )ro)s sa modelam1 sa
constrim si sa coloram.
<om avea centrele: stiinta1 arta
si constrctii. =otii co)ii vor
trece )rin fiecare centr )e
)arcrsl activitatii.
"o)iii din centrl stiinta vor
)rimi o fisa de lcr )e care snt
desenate amestecat cateva 2aine
Intra in sala de gr)a si se
asea(a la centre.
Asclta c totii si a)oi ras)nd:
IA9NA
-Noi sntem in anotim)l iarna
-Ianarie1 )rima lna din an
-4rig1 rece..
Asclta fiecare cerintele )e
centre si a)oi e*ecta.
Se rotesc )e centre cand
termina.
Inc2eierea
activitatii
atat de vara cat si de iarna1 iar ei
va tre#i sa incerciasca
im#racamintea )otrivita )entr
anotim)l iarna si a)oi sa o
colore(e.
"eilalti co)ii din centrl
constrctii va tre#i sa-si cate
si sa-si aleaga )iesele )entr a
constri castell %anei Iarna.
"o)iii din centrl arta va tre#i
sa modele(e )lastelina. >i a de
fact n om de (a)ada cat mai
original din )lastelina. >i a
li#ertatea de a-si alege clorile si
cadrl in care va fi ase(at oml
de (a)ada.
8entr a le ca)ta interesl
inainte sa le s)n ce a de fact
am sa le (ic o g2icitoare:
Sta in crte1 l:nga )om.
ii (ici om1 dar n e om3
Si c:nd soarele-ncal(este1
N-l mai ve(i1 ca se to)este.
<oi face a)recieri as)ra
desfasrarii activitatii1as)ra
res)ectarii reglilor1 as)ra
com)ortamentli individal si
colectiv.
"o)iii vor )rimi n smile
stam)ilta )e mana )entr
)artici)are la activitate
ANE*E: