Sunteți pe pagina 1din 12

REGULI PENTRU REALIZAREA TRIMITERILOR BIBLIOGRAFICE

CONFORM ASOCIATIEI PSIHOLOGILOR AMERICANI (APA) (2009). LEARNING APA STYLE. WWW.APA.ORG, ACCESAT LA 11.12.09

Asocia ia Psihologilor Americani (APA) ofer un standard . pentru scrierea documentelor, acesta fiind cel mai utilizat format pentru manuscrisele din tiin ele sociale. n edi ia a 5-a a manualului APA, sunt oferite exemple pentru formatul general al documentelor, cit ri n text, note de final/note de subsol, i bibliografie. Stilul APA recomand autorilor c foloseasc timpul trecut atunci cnd folosesc fraze care descriu cercet ri anterioare. Ex: Jones (1998) a descoperit...

Citarea APA - standarde


y Cnd folosim formatul APA, trebuie s folosim metoda

autor, an, pagin de trimitere n text. Acest lucru nseamn c numele autorului, anul publica iei i pagina din surs ar trebui s apar n text. y Ex: (Jones, 1998, p. 25) y Referin a complet trebuie s apar n bibliografia de la sfr itul lucr rii.

Citarea unuia sau mai multor autori


y O lucrare cu doi autori: Trece i ambii autori n fraza de

referin , sau ntre paranteze, de fiecare dat cnd cita i lucrarea. Folosi i cuvntul " i" ntre numele autorilor n cadrul textului, i folosi i semnul "&" n paranteze. Cercetarea lui Wegener i Petty (1994) sus ine... .....................................................(Wegener & Petty, 1994)

y O lucrare cu trei pn la cinci autori: n irui i to i autorii n

fraza de referin sau n parantez , cnd cita i sursa prima dat . (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) y n cit rile urm toare, folosi i doar numele primului autor urmat de "et al." n fraza de referin sau n parantez . (Kernis et al., 1993) y n formula et al., et nu trebuie urmat niciodat de un punct. ase sau mai mul i autori: Folosi i numele primului autor urmat de et al. n fraza de referin sau n parantez . Harris et al. (2001) a contrazis... (Harris et al., 2001)
y

y Autor necunoscut: Dac lucrarea nu are un autor, cita i

sursa dup titlul s u n fraza de referin , sau folosi i primul sau primele dou cuvinte n parantez . Titlurile c r ilor i raporturilor sunt scrise cu text cursiv sau subliniat; titlurile articolelor i capitolelor sunt scrise ntre ghilimele. Un studiu asem n tor a fost f cut pe studen i care nv au s structureze lucr ri de cercetare ("Using APA," 2001). y Note: n cazul rar n care este utilizat "Anonim" pentru autor, trebuie tratat precum numele autorului (Anonim, 2001). n bibliografie, folosi i numele Anonim ca autor.

y Autorul este o organiza ie: Dac autorul este o organiza ie sau o agen ie

guvernamental , men iona i organiza ia n fraza de referin sau n citarea n parantez , cnd cita i sursa prima dat . Conform Asocia iei Psihologice Americane (2000),... y Dac organiza ia are o abreviere bine cunoscut , include i abrievierea n parantez dreapt cnd cita i prima dat sursa i folosi i doar abrevierea n cit rile ulterioare. Prima citare: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000) A doua citare: (MADD, 2000)
y Dou sau mai multe lucr ri n aceea i parantez : Cnd citarea din parantez

include dou sau mai multe lucr ri, ordona i-le n acela i mod n care apar n bibliografie, separate cu punct i virgul . (Berndt, 2002; Harlow, 1983) al turi de nume. (E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)

y Autori cu acela i nume: Pentru a preveni confuziile, folosi i ini ialele prenumelor

y Dou sau mai multe lucr ri de acela i autor n acela i

an: Dac ave i dou surse de acela i autor, n acela i an, scrie i cu litere mici (a, b, c) anul n ordinea a ez rii din bibliografie. Folosi i litere mici, al turate anului, n citatele din text. Cercetarea lui Berndt (1981a) a ilustrat faptul c ... (pentru prima lucrare din anul 1981) A a cum subliniaz Berndt (1981b).... (pentru a doua lucrare din anul 1981 a aceluia i autor)

Citarea surselor indirecte


aminti i sursa original n fraza de referin . Trece i sursa secundar n lista bibliografic , i include i sursa secundar n parantez . Johnson a argumentat c ...(apud Smith, 2003, p. 102). Altfel spus, dac vre i s include i n lucrarea dvs. o idee a lui Freud, pe care a i preluat-o din cartea lui Ionescu, proceda i astfel: n opinia lui Freud (apud Ionescu, 1998, p. 5), .... Sau: n clasificarea f cut de Ghergu (2005, apud Buic , 2004, p. 15)....
y Dac folosi i o surs care a fost citat n alt surs ,

Surse electronice
y Dac este posibil, cita i un document electronic la fel ca

orice alt document, folosind stilul (autor, an, pagin ). y Autor sau dat necunoscute: Dac data sau autorul nu sunt specificate, folosi i titlul n fraza de referin , sau primul-primele dou cuvinte ale titlului n parantez i folosi i abrevierea "n.d." (pentru "nicio dat "). Un alt studiu pe studen i i decizii a descoperit c studen ii au reu it cu ajutorul tutoring-ului (Tutoring i APA, n.d.)

Surse f r pagini numerotate


y Cnd unei surse electronice i lipse te numerotarea paginilor,

trebuie s ncerc m s includem informa ia care i va ajuta pe cititori s g seasc pasajul citat. Cnd ntr-un document electronic sunt numerotate paragrafele, folosi i simbolul , sau abrevierea "para." urmat de num rul paragrafului: (Hall, 2001, 5) sau (Hall, 2001, para. 5). y Dac paragrafele nu sunt numerotate i documentul include antete, oferi i antetul respectiv i specifica i paragraful de sub acel antet. n unele surse electronice, cum ar fi paginile Web, oamenii pot folosi func ia Find din browserele lor, pentru a localiza pasajele citate. Conform lui Smith (1997), ... (sec iunea Mintea contra materiei, para. 6).

S-ar putea să vă placă și