Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE TRANSPORTURI
ELECTRONICA SI TELECOMENZI IN TRANSPORTURI
SISTEME INTEGRATE UTILIZATE N
REALIZAREA VEHICULELOR PE PERN
MAGNETIC
Cuprins :
2
Introducere 3
Scurt istoric 4
Particularit i constructive i func ionale ale VPM
Supraconductori
5
10
Particularit i ale sistemului integrat 12
Inductrack 15
vanta!ele i de"avanta!ele ve#iculelor pe pern magnetic 1$
Inovatii 1%
&onclu"ii 1'
1(
)i*liografie i +e*ografie
SISTEME INTEGRATE UTILIZATE N REALIZAREA
VEHICULELOR PE PERN MAGNETIC
Intr!u"#r#
Pe msur ce lumea continu sa creasc iar ora ele tind s devin din ce ,n ce mai
aglomerate- transportul tradi ional nu mai rspunde a teptrilor societ ii- ,n special ,n "onele
suprapopulate. /e0a lungul timpului- com*usti*ilul1energia folosit pentru mi carea trenului a
fost diferit. /e la cr*uni i ap pentru trenurile cu a*ur- la curent electric 2cea mai rasp3ndit
surs de energie pentru transportul feroviar mondial actual4- la motorin 2de e5emplu a a
numitul tren 6Sgeata al*astr7 din 8om3nia4- i p3n la cele mai moderne trenuri- care
levitea" pe pern magnetic- acestea din urm afl3ndu0se ,ntr0o situa ie identic cu cea a
avioanelor la ,nceputul secolului 99.
T#$n%&i' M'&%#( 2M:netic ;<Vitation4 este produs i folosit pentru transportul
de persoane- ,n special ,n =aponia 2=8 maglev4 i :ermania 2>ransrapid4? de i e5ist sisteme
de 6plutire7- propulsie i fr3nare u or diferite- principiul este acela i@ cu a!utorul unor magne i
foarte puternici 2fi5a i at3t pe tren c3t i pe in4 se creea" c3mpuri magnetice care sus in
trenul ,n aer 2levit3nd la apro5imativ 5010 mm deasupra inei4 i ,l propulsea" cu vite"e
foarte mari
;evita ia magnetic este o metod prin care un o*iect este suspendat deasupra altui
o*iect fr alt a!utor ,n afar de c3mpul magnetic. <ste o te#nologie folosit pentru trenurile de
mare vite" - unde acestea reali"ea" propulsia - levita ia i g#ida!ul prin intermediul for elor
electromagnetice sau electrodinamice create de *o*ine parcurse de curent. Aor ele
electromagnetice sunt folosite pentru a contracara efectele for ei gravita ionale? de regul ele
se e5erci ,ntre o parte activ alimentat cu energie electric i alta pasiv format din material
feromagnetic i1sau conductor nemagnetic- fiind reduse for ele de frecare.

Aig. 1 Pricipiul de *a" al unui tren Maglev
Bn ve#icul Maglev "*oar magnetic controlat la distan e de ordinul a 21C1-54 cm
respectiv 10C15 mm fa de calea de "*or fiind propulsat de calea de g#ida! prin sc#im*area
3
c3mpului magnetic cu a!utorul electromagne ilor de pe ine care atrag trenul ,n moment ce
vine i ,l ,mping ,n timp ce pleac. Dn momentul ,n care trenul a!unge ,n dreptul urmtoarei
sec iuni se sc#im* magnetismul astfel c trenul se deplasea" mai departe. <lectromagne ii
se deplasea" pe lungimea cii de g#ida!.
<5ist 4 te#nologii principale maglev@
0 o te#nologie care se *a"ea" pe electromagne i adapta*ili 2suspensie electromagnetic sau
<MS4. <5emplu@ >ransrapid
0 o te#nologie care se *a"ea" pe magne i supraconductori 2suspensie electrodinamic sau
</S4. <5emplu@ =80Maglev.
0 o te#nologie poten ial mai ieftin- care folose te magne i permanen i 2Inductrack4.
0 pe l3ng acestea- mai e5ist i suspensia magnetodinamic 2M/S4- recent inventat i
deocamdat pu in testat.
Aig.2 Modelul structural ai cii de g#ida! Aig.3 &ale de g#ida! de testare !apone"
S"urt istri"
;evita ia magnetic este un concept care a st3rnit interesul multor oameni de tiin din
multe ri- unul dintre ace tia fiind americanul 8o*ert :oddard- care ,n 1(04 a ve#iculat
ideea crerii unei teorii prin care trenurile pot fi ridicate deasupra cii ferate cu a!utorul unor
ine electromagnetice. Multe presupuneri i idei au fost formulate de0a lungul anilor dar a*ia
,n anul 1(22 germanul Eermann Femper a efectuat cercetri asupra trenurilor cu sustenta ie
magnetic. depus un *revet ,n domeniu pe 14 august 1(34. /in cau"a celui de0al doilea
r"*oi mondial- lucrrile sale au fost ,ntrerupte.
=apone"ii au continuat cercetrile ,n anul 1($2? americanii :ordon /an*G i =ames
PoHell ,n 1($' au avut fonduri pentru cercetri de scurt durat ? ,n :ermania ,ncep cercetrile
,n anul 1(%3 la >ec#nisc#en Bniversitat )raunsc#Heig- primul tren Maglev din lume care a
transportat cltori fiind >ransrapid 05 2 Eam*urg4? ,n 1('3 se construie te o linie de metrou
de 1-$ km *a"at pe levita ie magnetic- la )erlin. Proiectul s0a dovedit a fi un succes- ,nsa
linia a fost inc#is ,n 1((2din lips de fonduri. Dntre anii 1('4 I 1('5 - ,n )irming#am-
nglia- a func ionat o cale ferat de acest gen care fcea legatura ,ntre aeroport si metrou? tot
,n 1('4 a fost dat ,n serviciu linia de test >ransrapid ,n <msland- :ermania.
;a 12 decem*rie- 1((% trenul Maglev M;901 al &ompaniei &entrale de &i Aerate
din =aponia a *tut recordul mondial de vite" cu cltori@ 531 km1# pe linia de test
Jamanas#i- pentru ca ,n 2 decem*rie 2003 acesta s0si depaseasca propriul record @ 5'1
km1# pe aceeasi linie de test.
Dn 2003 a fost dat ,n serviciu linia >ransrapid care poarta si numele companiei ce se
ocupa de de"voltarea sistemului. /esi compania dispune de o pist de ,ncercare ,n :ermania
reali"area comercial a companiei este linia de 30 km ,ntre centrul ora ului S#ang#ai i
aeroportul ora ului.
4
P'rti"u%'rit) i "nstru"ti(# i *un" in'%# '%# VPM
C%'si*i"'r#' sist#+#%r !# prpu%si# ' VPM
L#(it'ti' +'&n#ti"' repre"int o form de transport ce suspend- g#idea" i
propulsea" ve#icule- este o stare de ec#ili*ru sta*il ,n direc ie vertical- respectiv ori"ontal-
fr contact mecanic- reali"at prin for e electromagnetice i electrodinamice controlate ce se
manifest ,ntre ve#icul i calea sa de "*or magnetic. ceast metod poate fi mai rapid i mai
conforta*il dec3t transportul pe ro i. Ve#iculele pe pern magnetic pot atinge vite"e foarte
mari- asemntare avioanelor cu reactie2 peste 500km1#4. /eoarece mare parte a propulsiei
ve#iculelor de acest tip se reali"ea" prin intermediul cii de rulare i nu prin ve#icul acestea
sunt mai u oare i pot urca pante mai a*rupte dec3t trenurile conven ionale.
;evita ia i &$i!',u% %'t#r'% magnetic se reali"ea" cu sisteme similare- a e"ate ,n
po"i ie adecvat fa de cale sau pot fi asigurate integrat de acela i sistem. <5ist dou tipuri
de levita ie @ prin respingere 2un o*iect poate fi suspendat folosind proprietatea de respingere a
magne ilor de acela i pol- iar sistemul se nume te electromagnetic 0S<M4 i prin atrac ie 2 un
o*iect poate fi ,n suspensie magnetic datorit for elor de atrac ie dintre magne ii cu poli
opu i- iar sistemul se nume te electrodinamic 0 S</4.
Aig4. ;evitatie prin respingere Aig.5 ;evita ie prin atractie
<lectromagnetul este un dispo"itiv ,n care magnetismul este produs de curentul electric
ce trece prin conductor.
AorKa de"voltat de c,mpul magnetic de inducKie magnetic ) al unui magnet
2electromagnet4 ,n imediata vecintate a unui pol- cu aria suprafeKei - asupra unui material
feromagnetic cu permea*ilitatea m- este@
5
Aactorii de care depinde valoarea inducKiei c3mpului magnetic generat de conductoare
parcurse de curent electric@
intensitatea curentului electric prin conductor- )LI
proprietKile magnetice ale mediului ,n care se afl conductorul parcurs de curent
electric
geometria circuitului
Puterea c3mpului magnetic produs de un astfel de electromagnet depinde de@
Mumrul de spire
Magnitudinea curentului
Permea*ilitatea magnetic a mie"ului
Sensul liniilor de c3mp magnetic depinde de sensul curentului din circuit Ni se afl cu
regula *urg#iului
Pentru un conductor rectiliniu se aNea" *urg#iul paralel cu conductorul Ni se roteste a.,.
miNcarea de translaKie a acestuia s fie in sensul curentului electric? sensul miNcrii de
rotaKie indic sensul liniilor de c3mp.
Pentru spir1cadru multiplicator se aNea" *urg#iul in centrul spirei1cadrului-
perpendicular pe planul acesteia- Ni se roteNte ,n sensul curentului electric din
spir1cadru? sensul miNcrii de translaKie a *urg#iului arat sensul liniilor de c3mp.
&3mpul magnetic al *o*inei
InteracKiunea dintre *o*in Ni magnet poate fi de atracKie sau de respingere.
/ac magnetul este prea aproape1departe de *o*in se va sc#im*a tipul interacKiunii-
dac ,ntre *o*in Ni magnet avem o interacKiune de atracKie1respingere aceasta se va sc#im*a ,n
$
una de respingere1atracKie prin inversarea polilor *o*inei adic prin sc#im*area sensului
curentului prin *o*in dar i prin modificarea intensit ii acestuia.

'- .-
Interaciunile dintre bobin i magnet
2a I respingere- * I atracKie4
%
Sc#ema teoretic a monta!ului
Prin liniari"area modelului procesului din ecuaKiile de mai sus- presupun3nd c
magnetul este locali"at ,ntr0o po"iKie iniKial 51204OG204- putem gsi un sistem liniar
prin calcularea matricii =aco*ian in !urul punctului G204.
'
Ni(#%u% s%u%ui
B.in'
/R0L-
1 T#nsiun#'
%' intr'r# (/t-
Cur#ntu% %'
intr'r# i/t-
2
Crp +'&n#ti" /M-
S#n3r H'%%
OM Pg I
0 G2t4 I po"iKia magnetului in metri
0 M O 0.1 Fg este masa magnetului
0 g O (.' m1s2 este acceleraKia
gravitaKional
0 8 O 50 Q este re"istenKa *o*inei
0 ; O 0.5 E este inductanKa *o*inei
0 v2t4 I tensiunea la intrare
0 i2t4 I curentul din *o*in

'

4 2 4 2
4 2
4 2
4 2 4 2
3
2
1
t i t x
dt
t dy
t x
t y t x
4 2
1
4 2
4 2
4 2
4 2 4 2
4 2
4 2
3
3
1
2
3 2
2
1
t v
L
t x
L
R
dt
t dx
t x M
t x
g
dt
t dx
t x
dt
t dx
+

V'ri'.i%# !# st'r#
E"u'tii !# st'r#

'

4 - 2
4 - 2
u x h y
u x f x

'

+
+

u D x C y
u B x A x
u
h
D
x
h
C
u
f
B
x
f
A

?
?
Sist#+ n#%ini'r M!#% %ini'ri3't
Dar sistemul trebuie s fie in echilibru deci acceleraia s fie nul,
vom obine :
R#pr#3#nt'r# +'tri"i'%) ' sist#+u%ui
Sist#+u% r#&u%'tr in .u"%' in"$is'
G
p
0 mrimea prescris?
G 0 mrimea reglat?
H 0 pertur*aKia?
:
A
2s4 0 funcKia de transfer a prKii fi5ate?
:
8
2s4 0 funcKia de transfer a regulatorului.
(
1
1
1
1
1
1
]
1

L
R
y M
x
y M
x
J
0 0
4 0 2
2
0
4 0 2
0 1 0
3
2
2
3
g y M x 4 0 2
2
3
4 2
1
4 2
4 2
4 2
4 0 2
2 4 2
4 0 2
4 2
4 2
4 2
3
3
3 1
2
2
1
t v
L
t x
L
R
dt
t dx
t x
y M
g
t x
y
g
dt
t dx
t x
dt
t dx
+

u
L
x
x
x
L
R
y M
g
y
g
x
x
x

1
1
1
1
]
1

+
1
1
1
1
1
]
1

1
1
1
1
1
1
]
1


1
1
1
1
1
]
1

1
0
0
0 0
4 0 2
2 0
4 0 2
0 1 0
3
2
1
3
2
1
[ ]
1
1
1
1
1
]
1


3
2
1
0 0 1
x
x
x
y
) s ( N
) s ( M
K ) s ( G ) s ( G ) s ( G
F R

) s ( M * K ) s ( N
) s ( M * K
) s ( G
) s ( G
) s ( G
+

1
0
Supr'"n!u"trii
Supraconductorii repre"int un tip de conductori electrici a cror re"istenK devine
practic nul la temperaturi mai mici dec3t valori specifice materialelor din care sunt construiKi.
ceast proprietate permite de"voltarea unor te#nologii precum@ ve#icule propulsate prin
levitaKie magnetic Ni care funcKionea" folosind supraconducti*ilitatea la temperaturi ceva mai
ridicate- ve#icule silenKioase- care se deplasea" fr frecare Ni care sunt foarte uNor de
accelerat.
Dn continuarea vor fi introduse principii ce descriu funcKionarea supraconductorilor@
efectul Meissner si efect de prindere ,n flu5 magnetic.
Dn cadrul acestei demonstraKii- o*iectul negru din interiorul containerului de polistiren
2ve"i filmul de deasupra4 este un fragment de J)&R 2o5id de cupru- Gtriu Ni *ariu 0 un material
care capt proprietKi de supraconductor la temperaturi ceva mai ridicate4. ;3ng
supraconductor este o lingur de fier. ;a temperatura camerei supraconductorii se comport
asemenea pietrelor- fr a interacKiona deloc cu lingura. R*iectul cilindric cu ,nveliN metalic
este un magnet foarte puternic. &3nd lingura de fier este plasat ,n apropierea puternicului
magnet- acesta este atras rapid spre lingur.
;ic#idul fumeg3nd care este turnat pe supraconductor este a"ot lic#id. >emperatura
acestuia este de minus 1($ grade &elsius sau %% de grade Felvin. ;ic#idul din prea!ma
supraconductorului trece printr0un proces intens de fier*ere datorit cldurii a*sor*ite de a"otul
lic#id din materialul supraconductor. "otul lic#id devine ga"- iar temperatura
supraconductorului scade gradat. &3nd procesul de fier*ere se opreNte- ,nseamn c
supraconductorul Ni a"otul lic#id sunt ,n ec#ili*ru termic. <ste un indiciu al faptului c
temperatura a sc"ut su* pragul critic de supraconducti*ilitate- adic (1 de grade Felvin ,n
ca"ul compusului de J)&R- materialul av3nd ,n acest moment proprietKi supraconductive.
E*#"tu% M#issn#r
Pe parcursul procesului de rcire- supraconductorul nu a fost plasat ,n imediata
vecintate a unui magnet. cest tip de rcire poart numele de rcire nestimulat- ceea ce
,nseamn c materialul supraconductor este rcit ,n a*senKa vreunui c3mp magnetic e5terior.
/up ce materialul capt proprietKi supraconductive- pe msur ce un magnet se apropie de
el- se manifest un fenomen ciudat. Supraconductorul este respins. cest fenomen poart
numele de efect Meissner.
10
E*#"tu% prin!#rii in *%u4u% +'&n#ti" si %#(it'ti' +'&n#ti")
Dn continuare fi5m supraconductorul dedesu*tul magnetului- prin apsarea magnetului
spre acesta. &3mpul magnetic generate de magnet va traversa supraconductorul d3nd naNtere
unui aNa0numit efect de prindere ,n flu5 magnetic.
Dn acest moment supraconductorul Ni magnetul se resping Ni se atrag ,n acelaNi timp.
ceast com*inaKie de forKe de respingere Ni de atracKie permite magnetului s pluteasc ,n
mod sta*il deasupra supraconductorului. cest fenomen poart numele de levitaKie magnetic.
/ac magnetul este uNor rotit- acesta se va rsuci deasupra supraconductorului.
Prpu%si' VPM
Prpu%si' VPM se reali"ea" prin intermediul motoarelor electrice liniare- alctuite
dintr0o parte fi5 i una mo*il- preva"ute cu circuite electrice i1sau magnetice cuplate
magnetic ,ntre ele ? acest tip de motor transform energia electric ,n energie mecanic pe *a"a
creia partea mo*il se deplasea" rectiliniu ,n lungul pr ii fi5e.
Partea activ se poate a e"a pe ve#icul Iprimarul0 i ,n acest ca"- este necesar un
sistem de transfer a energiei electrice pe VPM sau se poate a e"a de0a lungul cii I secundar0
c3nd aceasta se nume te cale activ.
<5ist i posi*ilitatea ca am*ele pr i Iprimarul i secundarul0 s fie alimentate cu
energie ,n cadrul solu iilor de tip motor sincron liniar.
Pr ile principale care compun VPM sunt@
0 Sistemul de propulsie I motorul liniar
0 <lectromagne i de levita ie
0 <lectromagne i de g#ida!
0 Sistemul de transfer a energiei pe ve#icul
0 Sistemul tiristori"at de alimentare i control a propulsiei
0 Sistemul de alimentare i control a levita iei i g#ida!ului
0 &ircuitele au5iliare
I. )oldea consider c ,ntr0o vi"iune intuitiv motoarele liniare se pot o* ine din cele
rotative prin sec ionarea acestora din urm dup generatoare i desf urarea ,n plan a celor
dou pr i numite primar i secundar- urm3nd
ca partea fi5 s fie prelungit de0a lungul cii
de "*or 2pag.1(4.
11
Dis" sup#r"n!u"tr
M'&n#t
Nitr&#n %i"$i!
E*#"t M#issn#r

Aig. $ Sectiunea unui motor de c.a Aig.% &omponentele unui motor asinctron trifa"at liniar

/eoarece nu pot fi folosite cu infrastructura e5istent- trenurile Maglev tre*uie
concepute de la 00 !in +ti(# #"n+i"# i #n#r&#ti"# *iin! %u't# 5n "nsi!#r'r#
ur+)t'r#%# ('ri'nt# "ntru"ti(#:
0 LIM2 +tru% %ini'r !# in!u" i# "u "'%# p'si()0 uni%'t#r'% s'u .i%'t#r'% 0 "u
*%u4 %n&itu!in'%6
0 ;SEM0 motorul liniar sincron #omopolar cu cale pasiv- unilateral?
0 ;SM0 motorul liniar sincron #eterp%'r0 "u #4"it' i# "n(#n in'%) "u "'%#
'"ti()0 .i%'t#r'% s'u uni%'t#r'%
0 ;S&M0 motorul liniar sincron #eteropolar- unilateral cu e5cita ie supraconductoare
cu cale activ
0 &8IR</0 criotransmisia electrodinamic - ca3 5n "'r# VPM "u CRIOED s#
nu+# t# "ri'#r.us7
ceste sisteme de"volt pe l3ng for a de propulsie i for e de levita ie sau 1 i de
g#ida! suficient de mari pentru a levita i &$i!' VPM0 'st*#%:
0 Sist#+# int#&r't# !# prpu%si# i &$i!', /LSCM-
0 Sisteme integrate de propulsie i levita i# /LSHM si LASM-
0 Sisteme int#&r't# !# prpu%si# 0 %#(it' i# i &$i!', /CRIOED-
0 Dn ('ri'nt' .i%'t#r'%) LIM !#3(%t) *r # !# 'ut&$i!'r# !'r *'rt# +i"i0
insu*i"i#nt# p#ntru ' put#' &$i!' (#$i"%u%0 i'r 5n ('ri'nt' uni%'t#r'%) !#3(%t)
*r ) !# 'tr'" i# "'r# p't# pr#%u' p8n) %' 9:; !in +'s' VPM7
P'rti"u%'rit) i '%# sist#+u%ui int#&r't
C%'si*i"'r#' sist#+#%r +'&n#ti"# i !# %#(it' i# VPM
Suspensia electromagnetic 2S<M4 i cea electrodinamic 2S</4 sunt dou tipuri de
te#nologii folosite la trenurile maglev.
Susp#nsi' #%#"tr+'&n#ti") p#r+it# "' tr#nu% s) s# ri!i"# 5n '#r 5n") !in'int# !#
prnir#7
Sist#+u% !# susp#nsi# #%#"tr+'&n#ti") se *a"ea" pe principiul atrac iei magnetice
dintre un electromagnet cu mie" feromagnetic alimentat de regul in curent continuu 2sau in
curent alterntiv4 i o cale masiv 2 sau laminat4 feromagnetic. >renul levitea" deasupra cii
de rulare ,n timp ce electromagne ii- ata a i trenului- sunt orienta i spre calea de rulare de
dedesu*t. Sistemul este dispus pe o serie de *ra e ,n forma literei &- cu partea superioar a
*ra ului ata at de ve#icul- iar marginea interioar de dedesu*t av3nd ,n componen
magne ii- ,ntre cele dou margini afl3ndu0se ina.
/atorit faptului ca S<M alimentat ,n curent continuu este insta*il at3t static c3t i
dinamic - ,n vederea asigurrii sta*ilit ii statice i dinamice este nevoie de un sistem de
12
control automat al curentului - ,n func ie de ,ntrefierul S- vite"a v
v
i accelera ia a
v
pe vertical.
Sistemul de control automat tre*uie s men in ,ntrefierul ,n limitele 2 0-%5C1-254 n evit3nd
prin aceasta impactul ve#iculului cu calea i limit3nd astfel i consumul de energie. Dntrefierul
nominal este de o*icei SnO210C154mm. Sta*ilitatea dinamic tre*uie reali"at fie prin controlul
permanent al curentului ,n func ie de vite"a pe vertical v
v
fie printr0un amorti"or mecanic.
vanta!ul principal al S<M const ,n simplitatea constructiv i faptul c poate
func iona la orice vite"- ,n compara ie cu S</ care func ionea" la o vite" minim de
30km1#.
<lectromagne ii utili"a i pentru levita ie i g#ida! au forma de B iar ,n procesul de
calcul al acestora tre*uie luate ,n considerare urmtoarele @
0greutatea minim a electromagentului?
0consumul minim de energie pe electromagnet ,n condi ii de for de levita ie dat .
;a densit i mari de curent tre*uie adoptat un sistem de rcire for at a crui mas
tre*uie luat ,n considerare la un calcul glo*al de optim.
Aig. ' Sistemul de suspensie electromagnetic
<fectul longitudinal
Prin deplasarea electromagneului cu vite"a v fa de placa feromagnetic masiv se
induc ,n aceasta curen i tur*ionari- efectul acestora fiind du*lu i anume@
0rducerea fo tei de levita ie?
0producerea unei for e de fr3nare magnetic.
/istan a minim de 10 mm este permanent monitori"at de un sistem computeri"at
pentru a se evita contactul cu ina? deasemenea- trenul tre*uie s levite"e ,n centrul cii de
g#ida! - motiv pentru care *o*inele de g#ida! sunt prev"ute cu sen"ori plasa i pe fiecare parte
a structurii trenului - cu scopul de a0l men ine pe acesta centrat ,n toate punctele de pe traseu-
inclusiv la cur*e. Dn afar de g#ida!- magne ii permit trenului s se ,ncline i s se *alanse"e ,n
cur*e. Pentru a men ine distan a impus pe parcursul ,ntregului traseu- magne ii lucrea"
,mpreun cu a!utorul unor sen"ori pentru a men ine po"i ia centrat a trenului ,n cadrul cii de
rulare. >otu i- magne ii de g#ida! i magne ii de levita ie func ionea" independent .

Susp#nsi' #%#"tr!in'+i") p#r+it# %#(it'r#' '.i' !up' "# tr#nu% !#p) # t#
'nu+it) (it#3)- av3nd nevoie de ro i pentru pornire i deplasare cu vite"e mici.
Sist#+u% !# susp#nsi# #%#"tr!in'+i") func ionea" pe principiul interac iunii prin
repulsie electrodinamic ,ntre *o*ine supraconductoare plane montate pe ve#icul care se
deplasea" cu vite"a v - i o plac sau o scar conductoare a e"at de0a lungul cii de "*or- la
sol. Prin acest tip de interac iune se produc dou for e@ una de levita ie F
l
i una de fr3nare F
d

13

Aig. ( Sistemul de suspensie electrodinamic
&3mpul magnetic al trenului este produs fie prin electromagne i 2e5@ =80Maglev4 ori
printr0o dispunere de magne i permanen i 2e5@ Inductrack4. Aor a de respingere ,n calea de
rulare este creat de un c3mp magnetic inductor ,n conductoare sau alte *en"i conductoare din
circuit.Interac iunea are loc prin intermediul curen ilor indu i prin mi care- de ctre *o*ine
supraconductoare S&- ,n placa sau ,n scara conductoare a cii. )o*inele S& sunt necesare
pentru crearea unor c3mpuri magnetice puternice ,n aer - capa*ile s de"volte o for de
levita ie care dep e te de cel pu in 50$ ori greutatea *o*inelor S& i a instala iilor de
men inere a strii supraconductoare. 2 I.)R;/<4.
)o*inele supraconductoare se compun din *o*ina!ul supraconductor- criostatul de #eliu
lic#id- si i"olatia vidat din fi*re de sticl. Dn locul acestei i"ola ii se pot folosi alte materiale
cu conductivitate termic- de cca. 405P10
0%
+1mPF. /easemenea tre*uie sa pre"inte re"isten
mecanic ridicat.
/in punct de vedere static S</ este sta*il deoarece for a de repulsie cre te ,n ca"ul
apropierii *o*inelor S& de cale. /in punct de vedere dinamic - la vite"e de peste %0km1# S</
este insta*il - motiv pentru care este necesar o *o*in conven ional de control a e"at pe
ve#icul su* *o*ine S&- al crui curent este propor ional cu vite"a momentan pe vertical v
v
i
cu ,ntrefierul ! ea este folosit pentru a amorti"a oscila iile- c#iar i la frecven e !oase.
&uren ii indu i ,n plac la S</ precum i cei indu i ,n calea feromagnetic
masiv la S<M produc i o for de fr3nare numit magnetic- care la vite"e de 1000110m1s au
acela i ordin de mrime pentru am*ele sisteme- ceva mai mic pentru S</. /eoarece for a de
fr3nare ,n ca"ul S</ atinge valori ma5ime ,ntre 100'0 m1s ea constituie un de"avanta! la
demara! - dar este i un avanta! pentru fr3narea ,n apropierea sta iilor.
;a S<M for a de fr3nare cre te monoton cu vite"a 2p3n la 1000110m1s4 ,n timp ce la
S</ are un ma5im ,n intervalul 100'0m1s- ca apoi s scad rapid cu vite"a. Aor a de fr3nare
este important3 la proiectarea sistemului de propulsie.
P3n c3nd ve#icolul atinge 30km1# - suspensia acestuia se reali"ea" pe ro i u oare de
tipul celor pentru avioane- de tip retracti*il 2 la vite"e mici curentul indus ,n *o*ine i flu5ul
magnetic re"ultat nu sunt suficient de puternice pentru a suporta greutatea trenului4 deoarece
for a de levita ie este 0 ,n repaos i cre te monoton cu vite"a p3n la o valoare limit . Dn ca"ul
S<M pre"en a ro ilor este necesar numai pentru situa ii critice- precum sta ionarea ,n tria!e
sau depouri sau ,ntreruperi de curent- deoarece for a de atrac ie prin levita ie este ma5im ,n
repaos- i scade u or cu vite"a.
In!u"tr'"<
14
Inginerii ,ncearc constant s de"volte te#nologiile precedente- astfel c un nou model
de maglev numit Inductrack se gse te ,n fa"a de proiectare. /iferen a ma!or dintre acesta i
S</ const ,n folosirea unor magne i permanen i ,n locul celor supraconductori. cest sistem
util"ea" un aran!ament de magne i pemanen i foare puternici numi i dispunere Eal*ac#
pentru a crea for a de levita ie. /ispunerea Eal*ac# folose te *are magnetice aran!ate astfel
,nc3t c3mpul magnetic al acestora are un ung#i de (0 grade pe fiecare parte - ceea ce produce
un puternic c3mp magnetic ,n !urul lor. &3mpul magnetic al dispunerii Eal*ac# pe tren
respinge c3mpul magnetic produs de deplasarea dispunerii pe calea de "*or- inele ,n sistem
fiind pu in diferite. &alea de rulare este compus din dou r3nduri de *o*ine str3ns unite - iar
trenul ,n sine are dou dispuneri Eal*ac#@ una deasupra *o*inelor pentru levita ie i una
pentru g#ida!. Inductrack folose te un motor liniar sincron- ca i S<M i S</.


Fi&7 == M!#% In!utr'"<
vanta!ul acestui tip de sistem este acela c ,n ca"ul unei cderi de tensiune- trenul
continu s levite"e datorit utili"rii magen ilor permanen i. Dn consecin- trenul este capa*il
s ,ncetineasc p3n opre te? ,n plus el poate levita fr alt surs de putere implicat- singura
surs de care are nevoie fiind motorul liniar sincron iar singura pierdere de putere care apare ,n
acest tip de sistem fiind for a de frecare aerodinamic i re"isten a electric din circuitele de
levita ie.
A('nt',#%# i !#3'('nt',#%# (#$i"u%#%r p# p#rn) +'&n#ti")
A('nt',# :
15
Fi&7=: Dispun#r# H'%.'"$
0nu e5ist frecare cu ina- astfel se pot prinde vite"e foarte mari?
0sunt mult mai pu in "gomotoase- iar mi carea este mai lin?
0consum mai pu in curent electric dec3t trenurile clasice 2curentul electric este necesar pentru
de"voltarea c3mpului magnetic4?
0 ina trenurilor maglev este de regul suspendat pe st3lpi- la o ,nl ime de 10020 m de sol?
acest fapt repre"int un avanta! din punct de vedere ecologic@ de regul- rutele de transport- fie
ele drumuri- osele- autostr"i- ci ferate- sunt construite la nivelul solului 2pe sol4- i
traversea" 2taie4 suprafe e mari de p uni- pa!i ti- pduri- diminu3nd sau c#iar *loc3nd
deplasarea animalelor dintr0o parte ,n alta. Migra ia animalelor ,n cadrul unui ecosistem- sau
dintr0un ecosistem ,n altul este foarte important pentru conservarea speciei 2gsirea #ranei-
reproducere etc4. Aaptul c ina trenurilor Maglev este suspendat pe st3lpi- face ca traversarea
"onei de ctre animale s ai* loc fr pro*leme- pe su* in.
0lipsa de frecare cu ina- face ca ,ntre inerea trenurilor i a inei s fie mai pu in costisitoare-
pentru c acestea nu au de ce s se u"e"e- degrade"e ,n timp?
0te#nologia maglev permite luarea unor cur*e mai accentuate dec3t ,n ca"ul trenurilor clasice-
fapt care face mai fle5i*il planificarea rutelor de transport?
0spa iul ocupat de st3lpii care sus in la ,nl ime ina trenurilor maglev este mult mai mic dec3t
spa iul ocupat de un coridor feroviar clasic- amplasat la nivelul solului? de asemenea- st3lpii
care sus in ina nu tre*uie amplasa i o*ligatoriu la distan e perfect egale unii de ceilal i- astfel
se pot evita foarte u or conductele de ga"e1petrol1ap din pmant?
0condi iile meteo 2ploaie- "pad- ,ng#e etc4 nu afectea" func ionarea trenurilor maglev?
0trenurile maglev nu poluea"a atmosfera prin eliminarea de no5e.?
0maglev f%s#st# "u >:; +'i pu in) #n#r&i# !#"8t un tr#n !# +'r# (it#3)0 %' '"##' i
(it#3)6
0#st# !# ?: !# ri +'i si&ur !#"8t '(i'n#%#0 !# ?@: !# ri !#"8t ")i%# *#r't# i !# A:: !#
ri !#"8t 'ut+.i%#%#6
0,n "iu!' (it#3#i !# @::<+B$ p's'&#rii s# pt +i "' %i.#r prin tr#n6
0nu pre"int ris" !# in"#n!iu !#'r#"# +'t#ri'%#%# !in "'r# #st# "nstruit nu sunt
in*%'+'.i%#0 i'r '%i+#nt'r#' nu s# *'"# "u "+.usti.i%i6
0 o coli"iune ,ntre dou trenuri maglev este imposi*il deoarece motoarele linisr# in!u"ti(#
pr#(in "ir"u%' i' 5n s#nsuri pus#6
0,n ca"ul unei cderi de tensiune *ateriile se ,ncarc "ntinuu7
D#3'('nt',#:
0trenurile maglev nu pot func iona pe inele clasice de tren- au nevoie de un tip de in
special?
1$
0costurile necesare pentru infrastructur 2 ine- garnituri de tren4 sunt foarte mari comparativ cu
trenurile clasice?
0sta*ilitatea trenurilor magnetice ,n mers este asigurat de un sistem computeri"at foarte precis?
la vite"a mare- o mic eroare a acestui sistem poate duce la atingerea inei i la un posi*il
accident?
0c3mpurile magnetice puternice pot afecta laptopurile- telefoanele mo*ile- cr ile de credit- iar
efectul asupra snt ii umane pe termen lung este ,nc necunoscut?
0,n pre"ent- vite"a ma5im atins de un tren maglev25'1km1#4 nu este mult mai mare fa de
vite"a pe care o pot prinde unele trenuri clasice. /e e5emplu- 6france"ul7 >:V 2>rain T
:rande Vitesse4 a atins ,n 200% vite"a de 5%4.' km1#?
O in('Ci# ,'pn#3) !#s"$i!# "'%#' spr# tr#nuri%# +'&%#( "# s# !#p%'s#'3) *%sin!
%u+in'
;evitaKia magnetic este te#nologia care st la *a"a celor mai rapide trenuri concepute de om
p3n acum- ,ns dependenKa acestora de electromagneKi Ni de Nine limitea" numrul locurilor
,n care trenurile maglev pot fi folosite ca mi!loc de transport.
cum- o ec#ip de cercettori de la Bniversitatea oGama :akuin a propus o variant
alternativ@ sc#im*area proprietKii materialelor. &ercettorii au folosit grafit deasupra unor
magneKi circulari Ni au profitat de tendinKa acestui material de a genera un c3mp magnetic opus-
reuNind s deplase"e grafitul prin lansarea unui fascicul laser la marginea materialului. cest
lucru sc#im* comportamentul magnetic din "ona respectiv suficient de mult pentru a
de"ec#ili*ra grafitul- fie pentru a se deplasa ,ntr0o direcKie dorit sau pentru a se ,nv3rti.
&ercettorii cred c inovaKia lor ar putea duce la conceperea unor forme de transport maglev
care folosesc doar lumina pentru a manevra ve#iculul- fr a mai fi nevoie de contact sau de
g#ida! e5tern. stfel- piloKii acestor ve#icule ar avea mult mai mult control asupra direcKiei ,n
care se deplasea".
1%
/e asemenea- cercettorii cred c te#nologia ar putea fi folosit pentru conceperea unor
sisteme productoare de energie electric prietenoase cu natura. Aolosind lumina laser sau cea
de la soare- cercettorii au reuNit s roteasc discul de peste 200 de ori pe minut- ceea ce ar
putea duce la de"voltarea unui sistem de conversie a energiei luminoase.
cest clip video arat cum au reuNit cercettorii !apone"i s deplase"e grafitul folosind doar o
surs de lumin concentrat@ #ttp@11HHH.Goutu*e.com1Hatc#UvO=%fMVpVR5s
Cn"%u3ii
Sistemul nu este gata pentru a fi folosit ,n pre"ent dar va putea fi utili"at ,n viitorul
apropiat. 8ecordul de vite" atins cu pasageri a fost de 5'1km1# 2 pista Jamanas#i- =aponia- ,n
20034.
Magne ii supraconductori creea" un puternic c3mp magnetic care poate fi o pro*lem
pentru unii pasageri 2 ,n special purttorii de pacemaker4.
>renul pre"int siguran ,n privin a cutremurelor deoarece cu c3t spa iul dintre in i
ve#icul este mai mare cu at3t sunt permise deformrile cii de "*or.
:eneratoarele liniare produc electricitatea de care este nevoie ,n interiorul trenului-
doar o parte a cii de rulare care este folosit de trenul ,n mi care fiind alimentat cu energie -
evit3ndu0se pierderile inutile.
Ve#iculele pe pern magnetic folosesc magne i pentru levita ie i propulsie ?
deoarece nu e5ist frecare trenul poate atinge vite"e foarte mari.
8epre"int un mod sigur i eficient de a cltori 2de e5emplu- distan a dintre centrul
ora ului S#ang#ai i aeroportul interna ional de $0 de km este stra*tut ,n ' minute cu o
vite" de apro5imativ 400Fm1# de trenul >ransrapid4.
Viitorul trenurilor Maglev depinde ,n special de progresul te#nologic pe care ri ca
:ermania- =aponia i &#ina ,l de"volt c3t i de disponi*ilitatea autorit ilor de a face
investi ii semnificative pentru infrastructura Maglev.
&#ina a anun at ,n 2010 ca a ,nceput de"voltarea unui sistem de transport care pleac de
la te#nologia Maglev- ,nsa trenurile vor 6"*ura7 printr0o re ea de tuneluri 6vidate7. stfel- pe
l3ng lipsa frecrii cu ina- trenurile nu vor mai ,nt3mpina nici frecarea cu aerul- putand fi
atinse vite"e impresionante.
/e"voltarea unor trenuri rapide- via*ile pe distan e foarte lungi- ar putea s duc ,n
timp la eliminarea sau reducerea transportului aerian de persoane- care este unul dintre
principalii poluatori atmosferici de pe Pm3nt- din cau"a arderii unor cantit i imense de
kerosen- i eliminarea &R2 ,n atmosfer.

Bi.%i&r'*i# :
1. *#is#ek Me#ra- 7Magl"v and its a##li$ati%n&s0pro!ect report-;ovelG Professional
BniversitG P#agHara- 200(
1'
2. )oldea - S..Massar- 7'"hi$ul" #" #"(n) *agn"ti$) + #(%#ulsi", l"vita i" i ghida- 7- <ditura
cademiei 8epu*licii Socialiste 8om3nia - )ucure ti- 1('1
3. /ustG Aunk- FGle :estla-7 Magn"ti$ L"vitati%n .(ain/ final ("#%(t 7 )radleG BniversitG-
200$
4. . Famla Me#ru-7Magl"v t(ains0 Institute of >ec#nologG Sultanpur-sesion 200'0200(
5. ;ilienkamp Fatie- ;und*erg Fent- 7L%1 $%st *agn"ti$ l"vitati%n #(%-"$t 2its f%( t"a$hing
f""d3a$2 syst"* d"singn-7 Massac#utess Institute of >e#nologG- 2004
$. 7Magn"ti$ L"vitati%n 4x#"(i*"nt0 I BniversitG of Wueensland- 200%
%. 8ussel 8aG- 7Magn"ti$ L"vittati%n '"hi$l"0
'. Saura*# Sing#al - 75"*ina( ("#%(t %f Magl"v t(ains0/epartment of Mec#anical <ngineering
D#.&r'*i# :
#ttp@11HHH.descopera.org1
#ttp@11HHH.maglev.net1
#ttp@11HHH.21stcenturGsciencetec#.com1
#ttp@11HHH.enational.ro1
#ttp@11alttransport.com1
#ttp@11ninpope0p#Gsics.comuv.com1
#ttp@11ro.Hikipedia.org1
HHH.trenuri.go.ro
#ttp@11HHH.eco0stGle.ro1
#ttp@11HHH.descopera.ro
1(