Sunteți pe pagina 1din 6

Exercițiul 1 – Cota de piață

În tabelul de mai jos găsiți numărul de autoturisme noi Dacia vândute în România în ultimii 5 ani
și valoarea totală a autoturismelor noi vândute în fiecare dintre acești ani. Determinați cota de
piață și comentați evoluția observată.

Tabel 1 – Număr autoturisme noi livrate anual pe piața din România

2013 2014 2015 2016 2017


Marca Dacia (nr. 22727 26918 33890 35448 39596
bucăți)
Total autoturisme 68702 82809 98325 115004 130414
noi (nr. bucăți)
Sursa: Apia.ro

Cota de piață se determină în acest caz anual.

Nr . autoturisme Dacia livrate


Cota de piață = x 100%
Nr .total autoturisme piata

22727
Cota de piață în 2013 = x 100% = 33,08%; la fel se determină și pentru următorii ani.
68702

2013 2014 2015 2016 2017


Cota de piață 33,08% 32,51% 34,47% 30,82% 30,36%
Dacia

Comentarii: Cota de piață a mărcii Dacia a fluctuat în perioada 2013-2015. Astfel, între 2013-
2014 a înregistrat o ușoară scădere a cotei de piață, urmată de o creștere în 2015, pentru ca apoi,
în 2016 și 2017 să piardă aproape 4 puncte procentuale din cota de piață, ajungând în 2017 la
30,36%, sub nivelul deținut în 2013. Se constată că în 2015 marca Dacia a înregistrat cota de
piață cea mai ridicată.

Colectați într-un tabel similar celui de sus numărul livrărilor de autoturisme noi pentru o
marcă la alegere, alta decât Dacia, consultând tabelele APIA, „Vânzări pe mărci” pentru
luna decembrie a fiecărui an analizat. Preluați valoarea totală pe an pe marcă numai
pentru autoturisme. Alegeți o marcă pentru care numărul anual de autoturisme livrate
este de cel puțin 1000 de unități în 2017. Calculați cota de piață pentru marca respectivă,
prezentați rezultatele sub formă de tabel și comentați rezultatele obținute. (Informațiile se
găsesc aici: http://www.apia.ro/publicatii/buletin-statistic/; și pentru 2017 datele se prezintă
astfel: http://www.apia.ro/wp-content/uploads/2018/01/2017-12-Situatie-pe-marci.pdf;
pentru ceilalți ani deschideți voi documentele aferente.)
Exercițiul 2 – Analiza rezultatelor unei cercetări de piață

Într-o cercetare de piaţă asupra motivelor pentru care consumatorii ar cumpăra Expressoare de
cafea cu capsule/pastile pentru uz casnic s-au obținut următoarele răspunsuri din partea a 300 de
subiecți, colectate pe o scală Likert. Se cere calcularea notelor medii pentru fiecare motiv și
realizarea unei ierarhii a motivelor.

CARACTERISTICA Acord Acord (4) Asa si asa Dezaco Dezacord


total (5) (3) rd (2) total (1)
M1. Prepararea mai rapidă 85 125 51 36 3
a cafelei.
M2. Gust mai bun față de 90 100 30 40 40
celelalte moduri de
preparare a cafelei.
M3. Potrivit pentru 128 94 57 30 1
petreceri.
M4. Aparat la modă 155 46 60 34 5

Punctajele medii se calculează cu ajutorul mediei ponderate:

Punctaj mediu pentru motivul 1 (M1): (85*5+125*4+51*3 +36*2 + 3*1)/300= 3,843

Punctaj mediu pentru motivul 2 (M2): (90*5+100*4+30*3 +40*2 +40*1)/300= 3,533

Punctaj mediu pentru motivul 3 (M3): (128*5+94*4+57*3 +30*2 +1*1)/300= 4,160

Punctaj mediu pentru motivul 4 (M4): (155*5+46*4+60*3 +34*2 +5*1)/300= 4,040

Motivele pentru care este apreciat și ar fi cumpărat un Expressor de cafea capsule/pastile


pentru uza casnic sunt:
1. Potrivit pentru petreceri;
2. Aparat la modă;
3.Prepararea mai rapidă a cafelei;
4. Gust mai bun față de celelalte moduri de preparare a cafelei

În urma rezultatelor acestui studiu se recomandă firmelor care comercializează Expressoare să se


adreseze cu produsul lor în principal persoanelor care organizează petreceri acasă și sunt
preocupate de inovații și modă.
E rândul vostru să interpretați rezultatele unei cercetări care a folosit scala Likert:

Într-o cercetare de piaţă asupra cererii pentru un anumit produs, s-a cerut subiecţilor
intervievaţi (400 subiecţi) să indice, pe o scală Likert, importanța următoarelor
caracteristici în decizia de a cumpăra o cutie de bomboane de ciocolată. Se cere calcularea
notelor medii pentru fiecare caracteristica realizând ierarhizarea acestora și comentarea
implicațiilor pentru managementul marketingului.

CARACTERISTI Foarte Importan Asa Putin Foarte putin


CA important t (4) si important important (1)
(5) asa (2)
(3)
Marca produsului 155 105 101 36 3
(nr. respondenti)
Ambalajul (nr. 178 183 31 6 2
respondenti)
Prezența 82 138 131 48 1
anumitor
ingrediente –
fructe, alune,
lapte (nr.
respondenti)
Pretul (nr. 145 156 60 34 5
respondenti)
Diversitatea 90 120 140 49 1
bomboanelor (nr.
respondenti)
Exercitiul 1.

2013 2014 2015 2016 2017


Marca 520 677 714 916 1160
volkswagen
Total 6669 6284 8868 11068 11844
autoturisme
noi

2013 2014 2015 2016 2017


Cota de 7,79% 10,77% 8,05% 8,27% 9,79%
piata

Cota de piata a marcii Volkswagen a inregistrat in anul 2014 cota de piata cea mai ridicata
fata de ceilalti ani. Putem observa ca intre anii 2015-2017 cota de piata este in crestere.

Exercitiul 2.

Punctaj mediu pentru caracteristica 1- (155*5+105*4+101*3+36*2+3*1)/400 = 3.9

Punctaj mediu pentru caracteristica 2- (178*5+183*4+31*3+6*2+2*1)/400 = 4.3

Punctaj mediu pentru caracteristica 3- (82*5+138*4+131*3+48*2+1*1)/400 = 3.63

Punctaj mediu pentru caracteristica 4- (145*5+156*4+60*3+34*2+5*1)/400 = 4.005

Punctaj mediu pentru caracteristica 5 – (90*5+120*4+140*3+49*2+1*1)/400 = 3.62

1. Ambalajul
2. Pretul
3. Marca produsului
4. Prezenta anumitor ingrediente – fructe, alune, lapte
5. Diversitatea bomboanelor

In urma rezultatelor acestui studiu se recomanda firmelor producatoare de bomboane


de ciocolata sa-si indrepte atentia spre aspectul ambalajului.