Sunteți pe pagina 1din 54

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA


FACULTATEA FINANE
CATEDRA BNCI I ACTIVITATE BANCAR
GHID
PRIVIND ELABORAREA I SUSINEREA
TEZEI DE LICEN
LA SPECIALITATEA FINANE I BNCI
n domn!"# mon$%& '! d (&d!$
A"$o&!)
S$&%$"#%$ O#*+ ,&o-. "n!/. d&.
C&#%n An%+ (on-. "n!/.
Z"0!( A#!on%+ (on-. "n!/.
C1!'!n2" 3455
S$&%$"#%$+ O#*. C&#%n+ An%. Z"0!(+ A#!on%. G1!d ,&!/!nd #%0o&%&% $6! d
#!(n72 #% 8,(!%#!$%$% 9F!n%n7 '! 02n(!. : C1!'!n2") ASEM+ 3454. : ;<,.
L"(&%&% % -o8$ #%0o&%$2 '! &(om%nd%$2 d (%$d&% 9B2n(! '! %($!/!$%$
0%n(%&2+ ,&. /&0. n&. = d!n <4 %,&!#! 3454.
R(n6n7!)
Co(!"* V!($o&!%+ (on-. "n!/. d&.+ (%$d&% 9B2n(! '! %($!/!$%$ 0%n(%&2 ASEM
2
CUPRINS
CUV>NT INAINTE
5. DISPOZIII GENERALE?????????????????????;
3. COORDONAREA I MONITORIZAREA PROCESULUI DE
ELABORARE A TEZEI?????????????????????.@
<. APROBAREA TEMEI???????????..??????????....A
;. STRUCTURAREA TEZEI????????????????????..B
C. ELABORAREA TEZEI?????????????????????..54
@. REDACTAREA TEDTULUI???????????????????.53
A. EDPUNEREA TEDTULUI????????????????????.5;
B. PERFECTAREA TEDTULUI???????????????????5B
=. PEFECTAREA BIBLIOGRAFIEI?????????????????3@
54. DEFINITIVAREA FINAL A TEZEI..............................................................<3
55. SUSINEREA TEZEI??????????????????????...<<
53. EVALUAREA TEZEI????????????????.??????<<
BIBLIOGRAFIE????????????????????????????<@
ANEDE????????????????????????????????<B
3
CUV>NT ENAINTE
ncheierea studiilor superioare universitare la ciclului I - Liceniat se sfresc
cu examenul de finalizare a studiilor superioare de licen care, potrivit
e!ulamentului-cadru privind or!anizarea examenului de finalizare a studiilor
superioare de licen "#n continuare - e!ulament-cadru$, include% &o pro' de profil
"poate include su'iecte din cteva uniti de curs(module din componenta
fundamental a planului de #nvmnt$) o pro' de specialitate "poate include
su'iecte din cteva uniti de curs(module din componenta de specialitate a planului
de #nvmnt$*
+
,
-rin teza de licen &se evalueaz competenele a'solvenilor de a efectua
cercetri, de a aplica cunotinele teoretice #n procesul de ela'orare a unor soluii
practice specifice domeniului de formare profesional sau de realizare a studiilor de
caz*
2
,
.voluiile recente #n domeniul #nvmntului universitar i exi!enele actuale
fa de aspiranii titlurilor de liceniat impun imperative moderne fa de teza pentru
conferirea !radelor de calificare,
/ctualul &0hid pentru teza de licen este destinat studenilor ciclului I 1
Liceniat specialitatea 23inane i 'nci* #n domeniul monetar, valutar, de credit,
'ancar "#n continuare 1 0hid$ este ela'orat i apro'at de catedra 24nci i activitate
'ancar* "#n continuare - catedr$ #n conformitate cu competenele acesteia sta'ilite
de e!ulament-cadru privind or!anizarea examenului de finalizare a studiilor
superioare de licen,
5enirea 0hidului este prezentarea #ntr-un mod ct mai accesi'il i detaliat a
re!ulilor, cerinelor, normelor, criteriilor, uzanelor etc, privind ela'orarea,
perfectarea i susinerea tezei,
0hidul a fost #ntocmit #n 'aza !eneralizrii experienei de coordonare tiinific
a ela'orrii tezelor de licen acumulate #n cadrul catedrei 24nci i activitate
'ancar*,
n aa mod, acesta ofer rspunsuri i soluii la ma6oritatea covritoare a
#ntre'rilor sau o'stacolelor care pot aprea #n faa studenilor i conductorilor
tiinifici #n procesul de ela'orare i susinere a tezelor,
5. DISPOZIII GENERALE
+
e!ulament-cadru privind or!anizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licen, cap, 3, art, +7,
anex la 8rdinul 5inisterului .ducaiei i 9ineretului% nr, :; din +< fe'ruarie 277:, =online>, = citat 2? aprilie 27++>,
@isponi'il% Ahttp%((edu,md(B
ln!CroD5enuItemCEDFu'5enu7C+DFu'5enu+C3DarticleCinvGsuperior(studGsuperioareGlicentaH,
2
Ibidem, cap,3, art,+7,
;
Ionferirea titlului de liceniat se face de ctre Com!8!% d #!(n72 constituit
pe domenii de formare profesional(specialiti prin ordinul rectorului, la
propunerea consiliilor facultilor, cu o lun pn la #nceperea examenului de
licen
3
, Iomisia este prezidat de -reedintele acesteia desemnat prin ordinul
ministerului de resort, #n 'aza propunerilor instituiei or!anizatoare,
T6% d #!(n72 &,&6!n$2 o #"(&%& '$!!n7!-!(2 o&!*!n%#2+ -!n%#!6%$2+ (%&
n*#o0%62 &6"#$%$# (&($2&!#o& '$!!n7!-!(+ -($"%$ d %"$o& , ,%&("&8"#
%n!#o& d 8$"d!! #% #!(n7!%$+ mn!$2 82 /!dn7!6 (om,$n7# ,&o-8!on%# %#
%(8$"!%.
.a este prezentat #n form scris, fiind ela'orat prin activitatea de cercetare
independent a studentului i valorificarea competenelor pentru specialitatea
23inane i 'nci* "anexa +$,
-lanul de #nvmnt i pro!ramele analitice ale disciplinelor universitare, cu
toate c au orientare preponderent didactic, includ importante elemente tiinifice,
/cestea se realizeaz pe parcursul valorificrii cunotinelor o'inute #n cadrul
lucrrilor practice, seminarelor, sta!iului de practic, cercurilor tiinifice
studeneti, simpozioanelor tiinifice ale tinerilor cercettori i se materializeaz #n
exerciii aplicative, studii de caz, analize economice, lucrri de sintez, referate
tiinifice, schie tematice, pro!noze economice, teze anuale, comunicri tiinifice,
articole tiinifice pu'licate #n ziare, reviste, 'rouri, mono!rafii colective etc,
3orma superioar pe care o #m'rac cercetrile tiinifice i rezultatele o'inute #n
cadrul studiilor superioare este teza, /ceast lucrare tiinific #n!lo'eaz rezultatele
studiilor i investi!aiilor efectuate de autor pe parcursul anilor de studii,
9eza nu are menirea de a reda coninutul materialului didactic, de a transpune
cuprinsul actelor normative etc, .a expune materia cercetrii tiinifice inedite,
recunoscute actual, important i necesar teoriei i practicii, Jivelul tezei indic
asupra a'ilitii autorului #n diverse aspecte% profesional, lin!vistic, lo!ic, intelectual
etc,
A($# d &*#mn$%& a aspectelor ce in de ela'orarea, perfectarea,
susinerea i evaluarea tezei sunt%
Le!ea #nvmntului nr, <;K din 2+ iulie +??<)
Le!ea privind dreptul de autor i drepturile conexe nr, 2?3-LIII din 23
noiem'rie +??;)
8rdinul 5inistrului .ducaiei i 9ineretului nr, :; din +< fe'ruarie 277: cu
privire la e!ulamentul-cadru privind or!anizarea examenului de finalizare a
studiilor superioare de licen)
MNOP K,+Q2773, RSTUSNVWXYSZ[O\X] ^X_SO`, RSTUSNVWXYSZ[O\N[
N_SOXaS[ NTbS[ PW[TNcXaS] S _WXcSUX ONOPXcU[aS],
@ecizia Jr, ;(: a Fenatului /F.5 din 2< martie 277? cu privire la
optimizarea procesului de ela'orare a lucrrilor #n form scris #n /F.5)
Iodul de etic al /F.5)
3
Ibidem, cap,;, art,2,
<
0hid privind ela'orarea i susinerea tezei de licen, 0@,7,.F9L)
0hid practic, eferine 'i'lio!rafice% norme i stiluri de citare)
0hid privind perfectarea tezelor de doctorat i a autoreferatelor)
F IF8 E?7%+??E(277<, @ocumentare, eferine 'i'lio!rafice, Ioninut,
form i structur,
n prezentul 0hid stipulrile actelor normative enumerate perimate au fost
actualizate,
3. COORDONAREA I MONITORIZAREA PROCESULUI DE
ELABORARE A TEZEI
n vederea !hidrii i monitorizrii activitilor de ela'orare a tezei, eful
catedrei desemneaz fiecrui student, #n funcie de tematic, un conductor
tiinific,
Ionductorul tiinific #ndrum studentul #n toate aspectele%
- #ntocmirea planului calendaristic de ela'orare a tezei)
- sta'ilirea o'iectivelor cercetrii)
- ela'orarea planului iniial al lucrrii)
- selectarea 'i'lio!rafiei)
- sta'ilirea surselor de date 'i'lio!rafice)
- ale!erea metodelor i procedeelor de cercetare)
- expunerea materialului "att #n aspect de coninut, ct i #n aspect
lin!vistic$)
- perfectarea tezei)
- structurarea comunicrii i ela'orarea materialelor ilustrative pentru
susinerea pu'lic a tezei etc,
Ionductorul tiinific avizeaz planul calendaristic i planul iniial al tezei,
suprave!heaz respectarea termenelor sta'ilite i verific calitatea lucrrilor
efectuate etc,, evalund studentul la fiecare etap i notnd aprecierile #n planul
calendaristic, Ialitatea lucrrilor efectuate se noteaz cu satisfctor, 'ine i foarte
'ine,
Ionductorul tiinific evalueaz periodic, dup fiecare etap, activitatea
studentului, reflectnd rezultatele #n planul calendaristic, @e asemenea conductorul
tiinific prezint informaii #n scris responsa'ilului de domeniu Liceniat, la
solicitarea acestuia, i relatri ver'ale la edina catedrei privind mersul procesului
de ela'orare a tezei,
9otodat, su'liniem c, responsa'ilitatea privind coninutul, inuta lin!vistic
i perfectarea tezei #i revine #n #ntre!ime studentului, Jerespectarea re!ulilor,
normelor, cerinelor etc, atra!e dup sine penalizri #n notare i poate duce chiar la
neadmiterea spre susinere,
E
Ionductorul tiinific este responsa'il personal de verificarea coninutului,
inutei lin!vistice i perfectrii tezei, n competena conductorului intr evaluarea
primar a tezei, admiterea sau respin!erea acesteia spre susinere,
-entru coordonarea tezei de licen sunt rezervate 2E ore de lucru cu fiecare
student, Ionductorul tiinific lucreaz cu studentul potrivit 8rarului de consultri
apro'at de eful catedrei,
Fe recomand prezena conductorului tiinific la susinerea tezei,
<. APROBAREA TEMEI TEZEI
9ematica tezelor deriv din coninutul disciplinelor universitare Fmoned i
credit, activitate bancar, relaii valutar-financiare internaionale, management
bancar, creditarea bancar, operaiuni bancareG+ incluse #n planul de #nvmnt la
specialitatea 23inane i 'nci*, Iiclul I 1 Liceniat din cadrul /F.5 i care 2este
ela'orat la catedrele de specialitate i apro'at de ctre Ionsiliul facultii*
;
,
9ematica tre'uie s acopere inte!ral temele incluse #n curricumul disciplinelor,
9itlul tezei se formuleaz #n mod laconic, reflect ideea i sensul principal al
investi!aiilor, red pro'lema cercetat, coninutul analizei, esena soluiilor,
perspectivele i tendinele fenomenului i domeniului investi!at, Fpre exemplu,
2@ezvoltarea creditrii ipotecare #n epu'lica 5oldova* sau 2.voluia i
perspectivele sistemului 'ancar naional* etc,
9otodat, se atra!e atenia asupra neadmiterii simplismului #n formulri cum ar
fi% 2olul sistemului 'ancar al epu'licii 5oldova*, 24anca Jaional a 5oldovei
1 or!an monetar* etc, 9itlul temei nu tre'uie s poarte caracter !eneral care
identific domenii, instituii, ramuri cum ar fi 2Fistemul 'ancar al epu'licii
5oldova*, 25ardetin! 'ancar*, 24anca Jaional a 5oldovei*, etc,
9itlul tezei tre'uie s reprezinte denumirea unei lucrri tiinifice i nu unui
articol de ziar, citat, slo!an, moto-u etc,
Ju se recomand repetarea cuvintelor #n denumirea tezei, folosirea sinta!melor
de tipul 2contri'uii lae*, 2cercetri referitoare lae*, 2studiu privinde* etc,
n conformitate cu procedura #n vi!oare tematica este propus de cadrele
didactice autorizate cu coordonarea tezelor de licen, /cestora le revine
responsa'ilitatea pentru corectitudinea formulrii, actualitatea i importana temei,
9otodat, pe parcursul studierii disciplinelor de specialitate, activitii #n
cercurile tiinifice studeneti, comunicrii #n cadrul !rupelor academice cu
curatorii etc, studenii pot expune doleane privind domeniul, direciile,
pro'lematica, su'iectele de cercetare, care se vor re!si #n tematica propus de
cadrele didactice,
29ematica apro'at se comunic studenilor cel trziu la finele penultimului an
de studii i, concomitent, se plaseaz pe pa!ina fe' a facultilor, 9ematica
proiectelor "tezelor$ de licen se reactualizeaz anual*
<
, ntru realizarea acestor
;
Ibidem, cap,3, art,+<,
<
Ibidem, cap,2, art,+<,
K
cerine se urmrete ca temele tezelor #n redacie identic s nu se repete pe
parcursul a trei ani consecutivi, indiferent de lim'a #n care este ela'orat teza,
9ema tezei se ale!e de student #n funcie de preferinele sale profesionale i
interesele tiinifice, respectndu-se continuitate #n investi!aiile fcute de acesta pe
parcursul studiilor #n cadrul referatelor la disciplinele de specialitate, tezelor anuale,
proiectelor de specialitate, comunicrilor la cercul tiinific studenesc, relatrilor la
simpozioanele tiinifice ale tinerilor cercettori etc, -entru apro'area temei
respective studentul #nainteaz o cerere, modelul creia este prezentat #n anexa 2,
@ecizia de apro'are a temei tezei i conductorului tiinific se aduce la
cunotina studenilor,
9ema tezei de licen se reflect #n Iontractul anual de studii,
Ftudentul poate solicita schim'area temei tezei numai o sin!ur dat #n timpul
studiilor, dar nu mai trziu dect cu 3 luni pn la susinerea tezei, Fchim'area
temei se apro' de ctre catedra de profil, #n cadrul aceluiai domeniu #n care a fost
#nmatriculat studentul, i nu implic modificarea duratei studiilor,
;. ELABORAREA TEZEI
/ctivitile le!ate de tez se #ncadreaz #ntr-un proces unic, constituit dintr-o
suit de etape, durata crora este strict sta'ilit #n timp, -rincipalele activiti
desfurate #n procesul de ela'orare a tezei, termenul de executare i forma
prezentrii rezultatelor sunt reflectate #n ta'elul ;,+,
9a'elul ;,+
Con7!n"$"#
%($!/!$27!#o&
T&mn"# d H("$%& Fo&m% &6"#$%$#o&
%($!/!$27!#o&
Felectarea temei de ctre student i depunerea cererii /prilie, sem, Ig Ierere
/pro'area temei tezei i conductorului tiinific fiecrui liceniat la edina
catedrei
8ctom'rie, sem, g @ecizia edinei catedrei
Ionfirmarea temei tezei de licen de Ionsiliul 3acultii Joiem'rie, sem g @ecizia Ionsiliul 3acultii
Fta'ilirea o'iectivelor i /pro'area planului iniial al tezei de licen Joiem'rie, sem, g -lanul iniial i planul
calendaristic
Felectarea i studierea literaturii de specialitate 2< ianuarie, sem, gI Lista 'i'lio!rafiei
Iolectarea datelor statistice i materialului practic +< fe'ruarie, sem, gI 4aze de date
.la'orarea i prezentarea primului capitol +< martie, sem, gI 9ext pe foi format /;, e-mail
.la'orarea i prezentarea capitolului doi +2 aprilie, sem, gI 9ext pe foi format /;, e-mail
.la'orarea i prezentarea capitolului trei + mai, sem, gI 9ext pe foi format /;, e-mail
.la'orarea Introducerii i Ioncluziilor i ecomandrilor < mai sem, gI 9ext pe foi format /;, e-mail
-erfectarea tezei de licen +7 mai sem, gI 9eza copertat
.la'orarea avizului de ctre conductorul tiinific +K mai sem, gI /vizul
@epunerea tezei de licen la catedr 27 mai sem, gI nre!istrarea de eviden
Fusinerea pu'lic a tezei +? - 2; iunie sem, gI .valuarea final i conferirea
titlului
:
/ctivitile de ela'orare a tezei sunt reflectate #n documentul 2-lanul
calendaristic de ela'orare a tezei de licen*, modelul cruia este prezentat #n anexa
3, 3iecare student, #mpreun cu conductorul tiinific, #ntocmete documentul
respectiv, Ionductorul tiinific prezint -lanul calendaristic spre apro'are efului
catedrei #n luna decem'rie, semestrul g,
espectarea termenelor de #ncheiere a activitilor sta'ilite #n -lanul
calendaristic este o o'li!aie de 'az a studentului i un criteriu de evaluare de ctre
conductorul tiinific,
-lanul calendaristic se coperteaz dup anexe,
8dat cu ela'orarea -lanului calendaristic se sta'ilesc o'iectivele cercetrii,
care clar i concret redau scopul lucrrii #n arie teoretic i practic, pro'lemele
pentru soluionare, recomandrile ateptate etc,
.ste important de a #nele!e c cercetarea efectuat #n domeniile 'ancar,
monetar, valutar posed anumite particulariti care tre'uie #nelese i care pre!nant
se evideniaz #n lucrare,
n primul rnd, conceptele monetare i de credit, care constituie su'iectul
cercetrii, nu sunt tratate i acceptate univoc #n literatura de specialitate, dar i #n
le!islaie, /ceasta impune evidenierea i ar!umentarea poziiei autorului asupra
fenomenului investi!at, deducerea conceptelor #n 'aza polemicii cu autori remarcai
#n pro'lematica tezei,
n al doilea rnd, #n tez tre'uie s prevaleze metodele de cercetare proprii
domeniului, i anume% analiza statistic, comparaia, modele econometrice etc, Ju
se admit exa!erri #n utilizarea analizei mono!rafice, redrii materialului de manual
etc,
n al treilea rnd, autorul, avnd #n vedere existena multiplelor incertitudini i
varieti a procedeelor i metodelor de analiz, tre'uie s expun clar mi6loacele de
analiz a su'iectului cercetat, metodica calculrii indicatorilor, esena i
interpretarea criteriilor de evaluare a strii de lucruri,
n al patrulea rnd, su'iectul cercetrii tre'uie redat i analizat #n 'aza
informaiilor valorice, ceea ce impune prezentarea #n lucrare a 'azelor de date
pentru anumite perioade, i anume pentru ultimii cinci ani, #n!lo'ate #n ta'ele,
Ilustrarea tendinelor #n evoluii #n mod o'li!atoriu tre'uie fcute prin construirea
dia!ramelor #n diferite forme,
n aa mod, o'iectivele cercetrii i considerentele expuse determin structura
lo!ic a lucrrii, redate #n -lanul iniial al tezei, un model al cruia este prezentat #n
anexa ;,
Ftudentul lucreaz asupra tezei individual, acesta reflectnd inte!ral munca
autorului, 3iecare compartiment al tezei #n termenul sta'ilit #l prezint
conductorului tiinific, 8'ieciile critice ale conductorului tiinific sunt luate #n
consideraie de autor la definitivarea lucrrii,
?
5aterialul inclus #n tez tre'uie s fie ori!inal, /utorul #i asum respectarea
dreptului de autor, -otrivit Le!ii privind dreptul de autor
E
este posi'il utilizarea
informaiei fr acordul autorului i fr recompens financiar a unui se!ment de
text pn la ;77 cuvinte sau a unui set de se!mente de texte pn la 377 de cuvinte
fiecare, dar nu mai mult de o coal de tipar #n total, cu referin o'li!atorie la sursa
'i'lio!rafic,
n acest sens amintim c conform prevederilor p, ; art, 27 al Iodului de .tic
universitar al /F.5 2pla!ierea tezei de licen sau de masterat se sancioneaz cu
anularea examenuluih
K
, n vederea eliminrii confuziilor i inadvertenelor, autorul
va semna #n ori!inal 2@eclaraia pe propria rspundere* "anexa <$, din care rezult
c materialul expus #n tez este produsul propriei activiti o'inut cu respectarea
drepturilor de autor, @eclaraia, expus pe o foaie, se plaseaz imediat dup foaia
de titlu, fr a i se atri'ui numr de pa!in,
-e parcursul ela'orrii tezei, studentul tre'uie s respecte disciplina, s execute
indicaiile conductorului tiinific, s manifeste atitudine responsa'il fa de
o'li!aiile sale,
C. STRUCTURAREA TEZEI
Lucrarea, #n coninutul ei, tre'uie s posede o or!anizare clar i ri!uroas,
care s dovedeasc !ndirea tiinific a autorului, Ideile exprimate #n lucrare
tre'uie s se #nlnuie conform unei lo!ici certe, n acest sens, elementele de
coeren i de coeziune a textului tre'uie folosite #n mod corect,
Ftructura tezei reflect coninutul cercetrii i este determinat de o'iectivele
investi!aiei, n aa mod, structura tezei reiese din lo!ica cercetrii i contri'uie
nemi6locit la redarea elocvent a coninutului ei,
n mod o'li!atoriu teza include Introducerea, Ioninutul de 'az, ncheierea
4i'lio!rafia, /nexele,
-refaa #n orice lucrare scris are menirea de a introduce cititorul #n tem i de
a prezenta preliminar coninutul ei, In$&od"(&% la tez are un ir de particulariti,
condiionate de faptul c aceasta este forma scris pe care o #m'rac cercetarea
tiinific i rezultatele ei,
Introducerea la tez #n mod o'li!atoriu reflect urmtoarele aspecte #n
succesiunea respectiv,
A($"%#!$%$% $m!, /ctual #nseamn c exist sau se petrece #n prezent, #n
momentul de fa, n aa mod, actualitatea temei tezei reiese din valoarea prezent
a su'iectului de investi!aie, impactul a'senei soluiilor, semnificaia !eneral a
rezultatelor cercetrii etc,
E
Le!ea privind dreptul de autor i drepturile conexe% nr, +3? din 72,7K,27+7, n% Monitorul Oficial al Republicii
Moldova =online>, 27+7, nr, +?+-+?3 din 7+,+7, art, E37 =citat 22 martie 27++>, @isponi'il% A
http%((lex,6ustice,md(index,phpBactionCviefDviefCdocDlan!C+DidC33E+<EH,
K
Iodului de .tic universitar al /F.5 =online>, =citat 22 martie 27++>, @isponi'il% A
http%((fff,ase,md(inte!ritatea(H,
+7
ineori se confund actualitatea cu importana, Importana temei red
#nsemntatea, valoarea, preul etc, al acesteia, /ctualitatea are prioritate #n
comparaie cu importana, 4unoar, o tem poate s fie important pentru teoria i
practica financiar #n !eneral, #n acelai timp nefiind actual pentru prezent,
S(o,"# o!lindete finalitatea investi!aiei efectuate, sensul studiului, elul
urmrit,
-entru realizarea scopului se traseaz un ir de o0!($!/ concrete care,
desemneaz rezultatele scontate #n urma analizelor, calculelor, soluionrii
pro'lemelor teoretice, metodolo!ice, de procedur i formularea concluziilor i
recomandrilor,
O0!($"# !n/8$!*%$
B
+ care red domeniul, sfera, sectorul, ramura, unitatea
economic, su'diviziunea structural #n care s-au fcut examinrile manifestrilor
i urmrile evoluiilor materiei studiate,
S"0!($"# (&($2&!!
=
, care red materia, fenomenul, tema, procesele, formele,
strile, aspectele, cazurile, evenimentele, aciunile, faptele, relaiile, le!turile
investi!ate, Fe menioneaz !radul de cunoatere a su'iectului cercetat de tiina
mondial i autohton cu nominalizarea celor mai relevani savani #n domeniu din
ar i peste hotare,
M$odo#o*!% (&($2&!!, care o!lindete #ntre!ul arsenal al metodelor i
instrumentarului de investi!aie tiinific propriu domeniului social-umanist #n
!eneral, i trmului economic #n particular% studiu mono!rafic, procedeele
statistice, analiza economico-financiar, modelele economico-matematice, calculele
automatizate, etc,
B%6% !n-o&m%7!on%#2, care #nfieaz sursele le!islative, metodolo!ice,
mono!rafice, tiinifice, de date statistice, informaii financiare etc,
S$&"($"&% #"(&2&!!+ care #ndrum su!estiv #n coninutul lucrrii, cu indicarea
denumirii fiecrui capitol cu o succint adnotare a lui,
En(1!&% care indic succint !eneralizrile, ce decur! din studiul efectuat,
B!0#!o*&%-!%+ care red numrul surselor utilizate,
AnH#+ care de asemenea red numrul acestora,
Con7!n"$"# d 0%62 al tezei de liceniat tradiional cuprinde trei capitole, care
la rndul su includ dou 1 patru su'capitole,
n Introducere se red informaii concentrate cu referin att la teza propriu-
zis, ct i la cercetare #n ansam'lu i rezultatele ei,
Primul capitol este orientat la investi!area teoretic a o'iectului cercetat%
polemizarea asupra conceptelor de 'az i formularea propriei opinii privind esena
acestuia, fundamentarea metodelor i procedeelor de analiz, descrierea indicatorilor
de evaluare, ar!umentarea criteriilor de calitate a materiei studiate etc,
:
.lement, materie asupra creia este #ndreptat !ndirea, activitatea intelectual a omului) coninutul asupra cruia
este #ndreptat cunoaterea,
?
9ermen, utilizat #n cazul dat #n sensul unor 6udeci lo!ice, reprezentnd noiunea ce desemneaz o'iectul !ndirii,
++
Al doilea capitol are un caracter pronunat analitic% red 'aza informaional
referitor la o'iectul cercetat, conine analize cantitative i calitative aprofundate ale
acestuia, formuleaz concluzii intermediare i evideniaz pro'lemele existente etc,
n capitolul trei se su!ereaz soluii referitor la pro'lemele evideniate, se
fundamenteaz pro!ramul i politicile de aciuni corectoare, se fundamenteaz
propuneri i recomandri de perspectiv,
@esi!ur c #n unele cazuri, condiionate de specificul o'iectului investi!at, de
particularitile metodelor i instrumentelor de cercetare etc,, teza poate include mai
multe capitole, iar unele capitole - mai multe sau mai puine su'capitole,
n ncheiere se evideniaz principalul realizat #n tez,
Bibliografia cuprinde lista surselor 'i'lio!rafice, utilizate #n ela'orarea tezei,
Anexele cuprind materialul auxiliar i secundar, dar necesar pentru dezvluirea
i ar!umentarea ideilor expuse #n coninutul de 'az al tezei,
-rin #n!lo'area #n lucrare a tuturor compartimentelor indicate aceasta o'ine
definitivare i inte!ritate,
Ioncomitent, recomandm ca numrul orientativ de pa!ini pentru fiecare
compartiment al tezei s fie #n limitele%
T%0#"# C.5
Com,%&$!mn$"# N"m2&"# d ,%*!n!
3oaie de titlu +
@eclaraie pe propria rspundere +
Lista a'revierilor +
Iuprins +
Introducere 3
Iapitolul I +E - +:
Iapitolul II +K 1 27
Iapitolul III +;- +:
ncheiere 2-3
4i'lio!rafie 3-;
9otal text de 'az <7-E7
/nexe pn la 37j din textul de 'az

9otodat, #n funcie de specificul temei de cercetare, modul de a'ordare, felul
de soluionare a pro'lemelor etc,, structura lucrrii poate devia de la cea
recomandat,
@. REDACTAREA TEDTULUI
edactarea, #n sensul lar! al cuvntului, #nseamn #ntrea!a alctuire a lucrrii
care exprim mesa6ul autorului, Fu'stana lucrrii este esut din ideile, constatrile,
aprecierile, consideraiile, motivrile, ar!umentele, propunerile, soluiile,
recomandrile concepute, ela'orate i formulate #n perioada cercetrii i expuse #n
succesiune lo!ic,
+2
edactarea, fiind un proces complex, implic%
- expunerea pro'lematicii ce face o'iect al cercetrii)
- ierarhizarea pro'lematicii #n funcie de o'iectivele pe care autorul #i
propune s le promoveze)
- selectarea i !ruparea materialului 'i'lio!rafic)
- fasonarea i ilustrarea datelor statistice)
- cizelarea frazelor, ale!erea cuvintelor, formularea expresiilor,
-rocednd astfel, se va forma un schelet al alctuirii lucrrii, care va fi #m'rcat
#n fraze ce #nsoesc constatrile, aprecierile, deduciile, recomandrile privind
pro'lematica cercetat,
n cursul acestui demers #n textul scris se vor intercala i alte forme de
reprezentare a fenomenului studiat cum ar fi ta'ele, dia!rame etc,, accentund sau
demonstrnd ideile promovate,
Fu'liniem separat semnificaia poziiei personale a autorului lucrrii, /precierile
proprii privind evoluia i perspectiva fenomenului studiat, care pot lua forma unor
caracterizri revelatorii, a unor propuneri de soluii, scot #n eviden a'ilitile
autorului de cunoatere i orientare #n domeniul pro'lematicii studiate, /utorul, de
re!ul, #i afirm poziia proprie prin contrapunerea diverselor puncte de viziune a
pro'lematicii, selectate din surse 'i'lio!rafice,
-e parcursul cercetrii, unele din elementele considerate foarte interesante #ntr-o
prim etap a studiului, #i pierd #nsemntatea sau chiar vala'ilitatea, #n etapele
ulterioare, prin extinderea sferei de cercetare i aflarea unor alte surse, mai recente, mai
aprofundate, mai reale sau mai la o'iect, n acest context, materialul selectat tre'uie sa
fie revzut pentru a se #ncadra #n limitele de volum a tezei, dar i pentru a evita
du'lrile i repetrile de tratri a unor idei, lsnd #n relief esena cea mai valoroas a
lucrrii,
n aa mod, pentru a scoate #n eviden esena pro'lemei studiate se poate utiliza
urmtorul al!oritm de cercetare%
- caracteristica teoretic a o'iectului studiat, cu trecerea #n revist a celor mai
relevante opinii ale specialitilor remarcai #n domeniu potrivit materialului
'i'lio!rafic)
- fundamentarea instrumentarului de analiz a o'iectului cercetat% indicatori,
metode, procedee)
- ar!umentarea criteriilor de optim al o'iectului cercetat i de eficien economic
a funcionrii acestuia)
- analiza real, potrivit metodolo!iei fundamentate #n prima parte a lucrrii, #n 'aza
materialului factolo!ic ce caracterizeaz o'iectul studiat "con6unctura economic
curent, cadrul le!al #n vi!oare, evoluia #n perioada de referin, starea actual
etc,$)
- aprecierea critic a strii actuale a o'iectului i su'iectului cercetrii prin
confruntarea cu criteriile de optim)
- constatarea deficienilor, nea6unsurilor, defectelor, dezavanta6elor, situaiilor
dificile, impedimentelor, inconvenientelor #n dezvoltarea i funcionarea
+3
su'iectului cercetat)
- formularea i ar!umentarea recomandrilor de remediere, #m'untire,
perfecionare, eficientizarea, consolidare a tendinelor pozitive #n evoluia
su'iectului cercetat utiliznd diverse modaliti% practici internaionale, modele
economico-matematice etc,)
- inserarea suitei de aciuni de modernizare, perfecionare, a6ustare etc, i
determinarea efectelor preconizate,
-otrivit acestui al!oritm se ela'oreaz cuprinsul tezei, un model al cruia este
prezentat #n anexa E,
n aa mod, rezultatul redactrii textului se materializeaz #n expunerea concis a
rodului cercetrilor efectuate #n cadrul ela'orrii tezei,
A. EDPUNEREA TEDTULUI
9ezele se scriu #n lim'a de studiu 1 romn, rus sau en!lez, 9extul tezei
tre'uie s fie expus #n conformitate cu normele orto!rafice #n vi!oare a lim'ii
respective,
n continuare atra!em atenia asupra insuficienilor frecvent #ntlnite #n
expunerea textual #n lim'a romn,
Semnele diacritice. 3olosirea semnelor diacritice "cciula, circumflexul,
vir!ula, punctul$ este o'li!atorie, Ionform normei sta'ilite de /cademia de ktiine a
5oldovei #n 27+7, se scrie cu =#> la #nceputul cuvintelor "nceput, ntreg$, la sfritul
cuvintelor "a hotr, a cobor$ i #n cuvintele derivate cu prefixe "neneles, a
prentmpina$, n toate celelalte situaii se folosete => "rnd, stnga, hotrtor,
ducnd$,
Numele proprii urmeaz forma decis de purttorii lor sau potrivit
orto!rafiei din lim'a de ori!ine, cu excepia numelor istorice, mitolo!ice, reli!ioase
i !eo!rafice intrate #n uz su' o form romnizat 'ine consacrat, 3orma unor
nume proprii sau a unor neolo!isme tre'uie verificat #ntr-o lucrare normativ%
rbu "dar i% rbu$, !lecsandri, "harlotte #ront$, %ondra "nu% %ondon$, &lorena
"nu% &iren'e$ etc(
Articolul enclitic, este un articol hotrt care se aeaz la sfritul unui
cuvnt, sau desinena de plural se adau! la a'revieri sau la cuvintele !reu
flexiona'ile 1 cu cratim% )*!-uri+ Incasso-ul+ #ussines-ul+ doi-ul+ sine-le(
Junctura, reprezint le!tur, loc de unire, 6onciune, se face cu cratim #n
cazul #mprumuturilor i al numelor de locuri a cror final prezint deose'iri #ntre
scriere i pronunare% ac,uis-ul, #ru-elles-ul, sho.-uri, head office-ul(
Fe recomand #ns ataarea fr cratim a articolului sau desinenei la cuvinte
adaptate sau neadaptate, terminate #n litere din alfa'etul lim'ii romne pronunate ca
#n lim'a romn% trenduri, bro/erul, dealeri, boardul(
Liter mic se folosete #n urmtoarele cazuri%
a$ dup dou puncte, #n afar de cazul #n care semnul preced vor'irea
direct sau un citat, .xemplu% 2e cere o soluionare mai rapid i
+;
eficient a marilor provocri ale secolului0 marile decala1e n de'voltare,
securitatea regional i global, problemele de mediu*)
'$ #n scrierea funciilor i calitilor, orict de importante, precum i numele
domeniilor la care se refer funciile, .xemplu% 2prim-ministru, preedinte
de onoare, secretar general, ministru de e-terne, lector universitar2)
c$ #n scrierea denumirilor de sisteme economico-sociale, epoci !eolo!ice,
perioade istorice relativ sla' individualizate, rz'oaie care nu au nume
unice, .xemplu% 2capitalism, me'o'oic, epoca modern, r'boaie
balcanice2)
d$ #n scrierea denumirilor de discipline de #nvmnt sau nume de tiine,
.xemplu% 2 economia politic, matematic2)
e$ #n scrierea su'stantivelor care nu fac parte din numele propriu al entitilor
!eo!rafice i administrativ-teritoriale, .xemplu% 2rul 3istru, raionul
Rbnia, satul #utuceni2(
f$ #n scrierea unor a'revieri% a(c( "anul curent$, art( "articol$, m "metru$, cca,
"circa$, a(a( "#n anii$,
Liter ma!uscul se folosete #n urmtoarele cazuri%
a$ la #nceputul unui citat precedat de dou puncte i #ncadrat de !hilimele%
4iriescu, "ostin afirm0 5"redit( Relaie bneasc ntre o persoan fi'ic
sau 1uridic numit creditor, care acord unei alte persoane, debitorul, un
mprumut n bani sau care vinde mrfuri6servicii pe datorie, n general cu o
dobnd stabil n funcie de riscul pe care-l asum creditorul sau de
reputaia debitorului,*
'$ evenimente istorice ma6ore, inclusiv rz'oaiele de anver!ur sau cele care au
un nume unic, marile epoci istorice, chiar dac nu reprezint evenimente,
manifestri tiinifice(culturale(artistice(politice% 7vul Mediu, impo'ionul
Internaional de )inerilor "ercettori, "onferina 8tiinific Internaional
din !7M+
c$ toate cuvintele din structura numelor de instituii(or!anizaii(ri se scriu cu
ma6uscul, cu excepia cuvintelor de le!tur% &acultatea de &inane, #anca
3aional a Moldovei, Ministerul 7conomiei i "omerului(
Fe scrie cu ma!uscul numai primul cuvnt din structurile%
a$ denumiri ale or!anismelor de conducere i ale compartimentelor din instituii%
"atedra bnci i activitate bancar, "atedra de limbi strine, "onsiliul
tiinific, 9epartamentul mar/eting, 9epartamentul resurse umane(
'$ titluri de pu'licaii periodice, opere, emisiuni radio-9g, documente, medalii,
premii% 7venimentul 'ilei, 9eclaraia universal a drepturilor omului,
:remiul 3obel pentru economie(
Fe prefer scrierea abre"ierilor alctuite din iniiale ma6uscule fr puncte%
;! <dar i0 (;(!(=, #3M <dar i #(3(M(=, "7" <dar i0 "(7("(=, dar se scriu numai
fr punct a'revieri de tipul% >M) <>reen.ich Mean )ime=, )*! <ta-a pe valoarea
adugat=, "* <curriculum vitae= precum i a'revieri ale unitilor de msur,
+<
mrimilor fizice, punctelor cardinale, elementelor chimice% d! "dilo!ram$, f "for$,
J "nord$, 8 "oxi!en$,
Ju se scriu cu punct #ntre litere a'revierile care conin fra!mente de cuvnt%
!>ROI39#!34, MO%9!I>, MO%97?:O.
-refixele de tipul supra# anti# hiper# super etc, se unesc cu su'stantivul sau
ad6ectivul urmtor direct, fr cratim) totui, cratima va fi meninut #n cazul
alturrii aceleiai vocale sau consoane% suprancrcat, anti-inflaionist, hiper-
realist, hiperinflaie(
Numeralele cardinale se scriu #ntotdeauna cu litere, cu excepia situaiilor cnd
apare o ar!umentare cantitativ, matematic ori tiinific evident "msurtori,
calcule exemplificate etc,$ sau cnd se introduc date calendaristice, gom lua #n
considerare patru aspecte fundamentale,
- Le!ea cu privire la 4anca Jaional a 5oldovei nr, @AB-?III din CD(EF(G@ 66
5onitorul 8ficial al , 5oldova nr, @H-@F6HCA din DC(DE(DGG@ stipuleazI+
- #n textele tiinifice, pentru mii, zeci de mii, milioane etc, se folosesc spaii,
nu puncte% D EEE)
- secolele se scriu folosind cifre romane, cu articole i fr prescurtri "secolul
al ??I-lea=, dar secolul I i secolul ?? se scriu fr articole)
- se scriu de asemenea fr articole mileniile "mileniul III$,
Femnul de punctuaie "irgula, 8 re!ul foarte !eneral de folosire a vir!ulei
este c un cuvnt(!rup de cuvinte(propoziie se pune #ntotdeauna #ntre vir!ule dac
se poate omite, fr a afecta sensul !eneral al propoziiei sau al frazei,
Ju se folosete vir!ul #ntre cuvinte sau propoziii coordonate prin i,
sau6fie6ori( @rept urmare, nu se folosete vir!ul #nainte de a'revierea etc(, care
#nseamn et cetera6et caetera "i ceilali(i celelalte$,
Fe va pune vir!ul #nainte de dar, ci, ns, iar, dimpotriv, din contr6din
contra, precum i #nainte de deci, aadar, prin urmare, n conclu'ie, n consecin(
Ju se aeaz #ntre vir!ule con6uncii adversative i concluzive ca ns, deci,
dar se pun #ntre vir!ule "aadar, prin urmare, n conclu'ie, n consecin=, precum i
structuri adver'iale de tipul totui, cu toate acestea, de altfel(
Fe folosete o'li!atoriu vir!ula #nainte de un adver'(locuiune adver'ial cu
caracter explicativ, de tipul% adic, anume, i anume, cu alte cuvinte, mai bine-'is,
mai bine-spus(
n vor'irea direct "de exemplu, un citat$ st #ntre vir!ule, eventual linii de
pauz% 5>lobali'area i regionali'area,2 se afirm n lucrarea menionat,
5evoluea' n cadrul unui accentuat proces de interdependen i de concuren pe
o pia internaional tot mai e-igent2(
Femnul punct $i "irgul se folosete%
pentru a despri idei distincte #n cadrul aceleiai fraze% 2Mai tr'iu
ncrederea se manifest nc pentru cteva monede naionale, fapt ce a
condiionat apariia unor valute de larg circulaie internaional i a avut
impact asupra sistemelor monetare naionale0 pentru garantarea banilorJ
semn naionali, de rnd cu aurul i efectele comerciale publice, se folosete i
+E
valuta, banii-semn al altei ri+ acetia devin garanie pentru emisiunea de
bani-semn naionali2+
pentru a evita am'i!uitatea de interpretare, 23u trebuie s aprofundm prea
mult ca s vedem greeala+ ca s-o corectm ns e nevoie de timp2(
Femnul dou puncte se folosete%
cnd urmeaz o enumeraie, eventual dup cuvinte precum% precum, ca,
urmtorii6urmtoarele, de e-emplu, de pild, cum ar fi+
cnd urmeaz un citat, mai ales dup un ver' al zicerii% printre cele mai
principale trsturi ale creditului vom meniona0 credibilitatea,
rambursabilitatea, caracter pltibil, garantarea, destinaia, acordarea la
scaden, consemnarea creditului+
cnd un cuvnt(!rup de cuvinte reia cele spuse anterior "structuri apozitive$%
trebuie re'olvat o problem ma1or0 ieirea din cri'a economic(
@ac dintr-un citat se elimin un fra!ment considerat irelevant "trunchierea
citatului$, acest lucru se reprezint prin puncte de suspensie cuprinse #ntre paranteze
drepte0 2K(((L( /tenie la posi'ilele distorsiuni de sens ale textului citat prin
trunchierel*
-entru a asi!ura standarde minime de calitate, rile din re!iune au folosit
sistemul acreditrii, dup modelul american, Fe pune acum pro'lema de a se crea
K(((L sisteme de mana!ement al calitii #n fiecare instituie, coordonate de o a!enie
central,
@ac se omite partea iniial a unui citat i, prin urmare lipsete un cuvnt
a'solut necesar pentru #nele!erea textului, el se aeaz #ntre parante%e drepte #n
interiorul citatului% 5K7conomiaL va avea de suferit ca urmare a acestor fenomene(2
@is6uncia "sau$ se poate indica prin bar oblic, care nu este precedat sau
urmat de 'lanc "spaiu al' care desparte dou cuvinte tiprite$% cuprins6sumar(
&ratima ocup 6umtate dintr-un 'lanc i st #ntre cuvinte, fr 'lancuri, pe
cnd linia de pau% ocup tot spaiul unui 'lanc i st #ntre 'lancuri% dndu-l
"cratim$, cuvnt J cuvnt "linie de pauz$,
n cazul scrierii unor intervale spaiale sau temporale, cratima dintre elemente
ine locul cuvintelor ntre((( i, deci este o exprimare pleonastic dac se folosete
ntre #nainte de cele dou elemente relaionate prin cratim% ntre CEE@ i CEEG sau
n perioada a(a( CEE@-CEEG "nu% #ntre +??3-+??<$,
Fe va evita folosirea parante%elor 'n parante%e "al doilea rnd de paranteze
fiind eventual #nlocuit cu linii de pauz$, ca i frazele complet #nchise #n paranteze)
dac #ns acestea din urm par uneori de neocolit, punctul final se va plasa #nainte
de #nchiderea parantezei,
Fe va evita dublarea "i, #n orice caz, triplarea$ semnelor de punctuaie "punct
sau vir!ul dup 2B* sau 2l*$) #n nici un caz nu se va pune vir!ula #nainte de linia de
pauz ori de parantez,
Semnul de punctuaie final "punct, puncte de suspensie, semnul exclamrii i
al #ntre'rii$ st #nainte de !hilimele dac textul #ntre !hilimele constituie un tot i
+K
dup !hilimele cnd textul reprodus e inte!rat #n fraz% 2Rata re'ervelor minime
obligatorii va crete*, menionea' repre'entantul #ncii 3aionale a Moldovei(
Repre'entantul #ncii 3aionale a Moldovei menionea' c rata re'ervelor
minime obligatorii 5va crete2.
&itatul 'n citat se va or!aniza !rafic #n urmtoarea ordine a !hilimelelor%
!hilimele rotunde 6os "2$ 1 !hilimele ascuite(franceze "m n$ 1 !hilimele rotunde sus
"*$, Iitatul din citat nu va fi niciodat un titlu sau un nume de instituie, care se scriu
cu litere italice, aldine sau su'liniat, e afirm n document0 5"a re'ultat al
)ratatului ;niunii 7uropene, al crui !rticol # se refer la noiunea de Mcetenie
a ;niuniiN ca la un obiectiv de atins, aceasta idee a devenit o nou parte a
)ratatului "72(
Ind trimiterile 'i'lio!rafice sunt fcute #n continuarea fra!mentului citat 'n
textul continuu, ele se #nchid #ntre paranteze, iar punctul st dup paranteze,
.xemplu% 2istemul de credit repre'int totalitatea relaiilor de credit, a formelor,
metodelor i normelor de acordare a creditelor, e-istente n economia naional i
reali'ate prin aparatul bancar "oIIp.FIi, Iostin, Moned( Mic enciclopedie,
4ucureti% .ditura enciclopedic, +??:, p, 2;F$2(
B. PERFECTAREA TEDTULUI
TH$"# reprezint exprimarea #n scris i constituie coninutul tezei,
(xpunerea materialului #n tez se face de la persoana #nti plural, #ntr-un
lim'a6 profesional accesi'il i explicit,
Lucrarea tre'uie redactat #ntr-un lim'a6 tiinific adecvat domeniului de
cercetare a'ordat, Fe vor evita particularitile lim'a6ului colocvial% cuvinte i
expresii populare, familiare sau de ar!ou i 6ar!on, folosirea formelor care evit
hiatul "la-nceput, de-acolo, care-i$, un stil prea colorat i metaforic, Ju sunt admise
!reeli !ramaticale de redactare "acord, punctuaie, lexic etc,$,
/utorul are o'li!aia de a verifica dac datele, termenii folosii, numele proprii,
citatele, titlurile "#n lim'a romn i #n alte lim'i$ sunt corecte,
/utorul tre'uie s fie consecvent #n exprimarea ideilor, #n folosirea termenilor,
a numelor proprii, a datelor, precum i a punctuaiei i a elementelor de structur a
lucrrii, Ionsecvena este necesar i #n privina tipurilor de evidenieri !rafice
folosite "litere italice, litere aldine sau su'linieri$,
9ermenii tehnici de ori!ine strin neadaptai, consacrai de lucrrile de
specialitate, nu se traduc, dar, dac se folosete o surs 'i'lio!rafic strin, este
posi'il o #ncercare de traducerea unor termeni noi, cu condiia ca cei din lim'a de
ori!ine s fie prezeni alturi, n am'ele cazuri, se recomand scrierea acestor
termeni cu litere speciale "de re!ul italice$,
La cele menionate mai sus, adu!m urmtoarea o'servaie, care nu este
deloc lipsit de importan% notarea semnelor diacritice romneti este o'li!atorie,
+:
in text romnesc #n care i se confund cu a " cu i, cu t, cu s$ nu face o
impresie 'un, d o not de ne!li6en,
-ropoziiile tre'uie construite corect din punct de vedere !ramatical, 9uturor
propoziiilor tre'uie s le revin un anumit rol #n elucidarea temei,
Ju se admite includerea materialului fr referin la tem, secundar,
neimportant sau care red noiuni didactice de manual, 8 deose'it atenie necesit
evitarea repetrilor, utilizrii frecvente a unora i acelorai cuvinte etc,
nserarea textului are loc pe hrtie al', format /;, dimensiunea 2+,7 x 2?,K
mm, Fetarea pa!inii "page setup$ se va face astfel%
- sus "top$ 1 2< mm)
- 6os "bottom$ 1 2< mm)
- stn!a "left$ - 37 mm)
- dreapta "right$ 1 +< mm%
Iorpul de liter "mrimea fontului(font si'e$ va fi de +2 puncte) spaiul dintre
rnduri "line spacing$ va fi de un rnd i 6umtate "+,<$,
9eza de licen se redacteaz computerizat cu utilizarea caracterelor 9imes
Jef oman, 9extul se niveleaz dup am'ele cmpuri laterale,
n tez nu se admit #nsemnri, corecii, conturri de litere, tersturi, pete,
adu!ri la pa!in etc,
&aracterul literelor%
a$ literele cursive(italic se folosesc #n urmtoarele situaii%
- cuvinte(pasa6e #n alte lim'i citate #n text)
- titluri de cri sau de periodice, #n text sau #n notele 'i'lio!rafice(de
su'sol "nu se marcheaz cu !hilimele$)
- un cuvnt(pasa6, pentru a fi scos #n eviden "facultativ$,
'$ literele aldine('old se folosesc astfel%
- pentru titlurile de capitole sau su'capitole)
- pentru a evidenia acele cuvinte(sinta!me(pasa6e considerate foarte
importante)
c$ su'linierea cu o linie se folosete pentru a scoate #n relief cuvinte(
sinta!me(pasa6e care exprim puncte de vedere eseniale sau care
introduc o terminolo!ie special,
Spaiile de dinainte sau de dup semnele de punctuaie "'lancuri$%
a$ se las spaiu li'er dup%
- vir!ul cuvnt, cuvnt+
- punct cuvnt( "uvnt+
- semnul #ntre'rii cuvntO "uvnt6cuvnt+
- semnul exclamrii cuvntP "uvnt6cuvnt+
- dou puncte cuvnt0 cuvnt+
- punct i vir!ul cuvnt+ cuvnt+
- puncte de suspensie cuvnt((( cuvnt6"uvnt(
'$ se las spaiu li'er att #nainte, ct i dup%
- linie de pauz cuvnt J cuvnt(
+?
c$ nu se las spaiu li'er #n cazul semnelor%
- cratim cuvnt-cuvnt+
- !hilimele 5cuvnt2 McuvntN(
La sfritul fiecrui element dintr-o enumeraie, aezat #n pa!in ca
su'diviziune, se folosete semnul punct i vir!ul i, #n acest caz, dup ultimul
element se pune punct,
Ju se utilizeaz prescurtri #n textul lucrrii "#n afara celor acceptate #n
lim'a6ul tiinific, uneori cu caracter internaional, de tipul etc(, op(cit(, id(, ibid(=
Imprimarea textului pe hrtie tre'uie s fie calitativ "literele, semnele,
formulele, fi!urile tre'uie s ai' aceeai intensitate pe parcursul rndului, pa!inii,
lucrrii #n ansam'lu, indicii formulelor s fie clar vizi'ili$, 9iprirea tezei tre'uie
fcut la imprimant laser cu "cerneal de 'un calitate i cu vizi'ilitate maxim$,
9iprirea se face pe acelai tip de hrtie "al', cu aceeai !ranulaie, de
minimum :7, i de aceeai !rosime$ i pe o sin!ur fa a colii de hrtie,
Numerotarea paginilor, 9oate pa!inile tezei, inclusiv cele care conin
foto!rafii, fi!uri, anexe se numeroteaz "chiar dac numrul nu este printat, ca #n
pa!ina de titlu, el se va lua #n calcul la numerotarea celorlalte pa!ini$ #n ordinea
o'inuit, #ncepnd cu foaia de titlu i terminnd cu ultima pa!in, Ju se admite
lipsa pa!inaiei sau repetarea numrului, inclusiv !en ?a, +7,+ etc, -a!inile vor fi
numerotate cu cifre ara'e, #n partea dreapt de 6os a fiecrei pa!ini "cifrele drepte i
fr punct(parantez(linii o'lice(linii de pauz etc,$, -rima pa!in se consider foaia
de titlu, nu se #nscrie pe ea numrul,
Numerotrile din interiorul textului. -e parcursul expunerii textului apare
necesitatea de expunere a componentelor unui fenomen, de trecere #n revist a unor
elemente etc, @e re!ul, acestea se expun fr a se numerota, La numerotare se
apeleaz numai #n cazurile de necesitate, cnd aceasta are importan att potrivit
cantitii ".xemplu% cota are trei valori0 D= DEQ+ C= D@Q+ R= CCQ$, sau potrivit
calitii ".xemplu% Importana evenimentului este subliniat de trei motive0 a=
participanii+ b= timpul+ c= locul desfurrii$, Jumerotarea poate fi fcut prin cifre
ara'e, separate cu parantez) litere mari, separate prin punct sau parantez) litere
mici de asemenea separate prin punct sau parantez,
n numerotrile interte-tuale nu se admite utilizarea a diferitor semne de
numerotare% 5S2 52, 5T2, 52 etc, 9oate numerotrile se realizeaz cu a6utorul
semnului 2-*,
Abre"ierea "acronima$ este cuvntul sau !rupul de cuvinte prescurtate utilizate
#n expunerea textului, .xist cteva modaliti de prezentare a semnificaiei
acronimelor, n tez se va folosi procedeul potrivit cruia se va #ntocmi o list de
acronime i semnificaia acestora, care se va plasa #naintea cuprinsului pe o foaie
aparte, fr a i se atri'ui numr de pa!in, Ju se admit acronime #n cuprins i
titlurile capitolelor i su'capitolelor, n lista de acronime acestea se aliniaz #n
ordine alfa'etic, interval +,<, font +2 pt, @enumirea 2Lista a'revierilor* se scrie cu
'old, ma6uscule, font +;, la centru, .xemplu de perfectare a a'revierilor%
AID : /sociaia Internaional pentru @ezvoltare)
27
BCE : 4anca Ientral .uropean)
BERD : 4anca .uropean pentru econstrucie i @ezvoltare)
BFR I 4anca 3ederal de ezerv)
BIRD :4anca Internaional pentru econstrucie i @ezvoltare)
BNM 1 4anca Jaional a 5oldovei,
C%,!$o#"# reprezint cea mai mare diviziune a tezei,
Perfectarea denumirilor capitolelor. 9itlurile capitolelor se scriu cu litere
aldine "'old$ ma6uscule font 1 +; pt, plasndu-se la centru pa!inii fr a se #ncheia
cu punct, n denumirile compartimentelor tezei nu se utilizeaz cuvintele
2-ara!raf* sau semnul q, 2Feciune*, 2@imensiune* etc,
Numerotarea capitolelor. 3iecare compartiment al tezei se numeroteaz,
Iapitolele se numeroteaz cu numere simple #n succesiune de ordine folosindu-se
cifrele romane, @up numr se pune punct, .xemplu%
*e
C%,!$o#"# I. ABORDRI TEORETICE PRIVIND POLITICA
MONETAR
e*
S"0(%,!$o#"# reprezint diviziunea "unitar$ a unui capitol,
Perfectarea denumirilor subcapitolelor. @enumirea su'capitolelor se scriu cu
caractere mici, #n afar de prima liter, font 1 +;pt, aldine, plasndu-se la centrul
pa!inii fr a se #ncheia cu punct,
Numerotarea subcapitolelor se face cu cifre ara'e, numrul fiind compus din
dou elemente% numrul capitolului din care face parte i numrul de ordine a
su'capitolului #n cadrul capitolului respectiv, acestea separndu-se #ntre ele i de
denumire prin punct, .xemplu%
&e
5.5. Con(,$ mod&n %# ,o#!$!(!! mon$%&
e*
Inter"alul dintre r)nduri 'n titlurile capitolelor, su'capitolelor, fi!urilor i #n
textul referinelor i le!endelor este de +,7,
E#mn$# !#"8$&%$!/. n scopul maximizrii efectelor instrumentelor de
cercetare, expunerea materialului #n tez se #nsoete cu fi!uri, ta'ele, formule,
anexe i alte elemente ilustrative de redate a materialului tiinific,
9oate fi!urile, ta'elele, formulele, anexele #n tez se expun, construiesc,
interpreteaz, numeroteaz #n corespundere cu cerinele F9/F - urilor respective,
normelor i re!ulilor !eneral acceptate,
/tenia acordat formei !rafice a lucrrii poate mer!e pn la exa!erare, chiar
pedanterie, 8 redactare clar, atent, ri!uroas, cu atenie la diversele detalii este la
fel de important ca i coninutul de idei i va fi punctat ca atare #n nota final
o'inut de candidat(
2+
F!*"&% reprezint ima!inea plastic a fenomenului redat prin desen, n
textele economice fi!urile redau desene, foto!rafii, scheme, dia!rame, !rafice, etc,
.le se plaseaz din rnd nou la mi6locul pa!inii, Jemi6locit su' fi!ur se arat
le!enda cu explicaiile referitor la semnele convenionale utilizate #n fi!ur, 5ai 6os
se indic sursa 1 referina 'i'lio!rafic a citatului fi!urii sau a datelor puse la 'aza
construciei ei, ki #n sfrit, su' toate acestea, ea se identific prin cuvntul &3i!ura*
cu numrul i denumirea respectiv,
3i!urile incluse #n tez se construiesc nemi6locit de autor, Ju se admite redarea
acestora prin scanare, copiere etc,
Numerotarea figurilor se face cu un numr compus din dou cifre care indic%
prima 1 numrul capitolului, a doua - numrul de ordine a fi!urii din cadrul
capitolului respectiv, Fpre exemplu, fi!ura cu numrul 2,; este cea de a patra fi!ur
din al doilea capitol,
Numrul figurilor #n text nu se re!lementeaz strict, ns, #n vederea
fortificrii laturii ilustrative a tezei i sporirii !radului de accesi'ilitate a metodelor
de cercetare i ideilor expuse se recomand ca tezele de licen s #n!lo'eze ; 1 E
fi!uri,
Perfectarea figurilor. @enumirea fi!urii se scrie cu litere aldine, mici,
mrimea +2 pt, centrat, #ncheindu-se cu punct, n mod o'li!atoriu se indic #n fi!ur
unitile de msur a indicatorilor reprezentai, @e asemenea, se indic sursa de
unde a fost luat fi!ura respectiv sau datele #n 'aza crora autorul a ela'orat-o,
.xemplu de perfectare a fi!urii% &e .voluia datoriei externe i a rezervei
valutare 'rute #n perioada a, a, 277; 1 277: #n epu'lica 5oldova este reprezentat
#n fi!, 2,+,
S"&8%) elaborat de autor n ba'a aportului anual 277? al 4ncii Jaionale a 5oldovei =online>, =citat 2? aprilie
27++>, @isponi'il% Ahttp%(('nm,md(md(annualGreportH,
F!*"&% 3.5. D!%*&%m% /o#"7!! d%$o&!! H$&n d 8$%$ '! % &6&/! /%#"$%&
22
n ,&!o%d% %.%. 344;I344B.
e*
@e re!ul, imediat dup fi!ur urmeaz comentariile) analizele, concluziile
respective, Ju se admite expunerea succesiv a dou fi!uri, ki numai #n cazul #n
care fi!ura respectiv nu poate fi plasat #n ordinea lo!ic a lucrrii din lipsa
spaiului, se admite amplasarea ei imediat pe urmtoarea pa!in,
n text referina la fi!ur se face cu indicarea numrului acesteia,
Ju poate fi inclus #n lucrare vre-o fi!ur, la care s nu fie referin #n text,
T%0#"# reprezint o foaie cuprinznd nume, cifre i date, introdu-se #n ru'rici
cu semnificaii amnunite, pentru a servi unui scop) o serie de valori numerice
o'inute prin calcul, prin o'servaii sau experiene, aran6ate #ntr-o anumit ordine, #n
iruri i coloane, pentru uurarea unor calcule sau pentru o'inerea unor clasificri,
9a'elele incluse #n tez se construiesc nemi6locit de autor, Ju se admite
redarea acestora prin scanare, copiere etc,
*abelul se construie$te #n limitele din stn!a i dreapta a scrierii, se aeaz
separat #n text, Liniile exterioare ale lui sunt executate cu aldin 3iecare ta'el se
identific prin cuvntul &9a'elul* cu numrul respectiv, /cestea se plaseaz
deasupra denumirii ta'elului #n partea dreapt,
9a'elele complexe care conin ample informaii se intituleaz, 9itlul tre'uie s
fie concis, su!estiv i s reflecte coninutul ta'elului, .l se scrie cu litere mici,
aldine, mrimea +2, aezndu-se la mi6locul pa!inii, n interiorul ta'elului literele i
cifrele se expun i evideniaz variind cu mrimea, aldin-ul, #nclinaia #n aa mod, ca
materialul s fie ct mai ilustrativ i mai uor de sesizat,
n text referina la ta'el se face cu indicarea numrului lui,
Ia i #n cazul fi!urilor, imediat dup ta'el urmeaz comentariile, analizele,
concluziile respective, Ju se admite plasarea succesiv a dou ta'ele, trecerea unei
pri a ta'elului de pe o pa!in pe alta "aceasta se admite numai #n ta'elele din
anexe$,
.xemplu de perfectare a ta'elului% &e/!re!atele monetare din epu'lica
5oldova #n perioada analizat sunt reflectate #n ta'elul +,+,
T%0#"# 5.5
A*&*%$# mon$%& n R,"0#!(% Mo#do/%
n ,&!o%d% %.%. 344; : 344B m!#. #!
INDICATORII
ANII
344; 344C 344@ 344A 344B
MI <777 E<77 K777 K<77 :777
M3
E777 K<77 :777 :<77 ?777
M<
K<77 :<77 ?<77 +7<77 +2E<7
S"&8%) elaborat de autor n ba'a aportului anual 277? al 4ncii Jaionale a 5oldovei =online>, =citat 2? aprilie>,
@isponi'il% Ahttp%(('nm,md(md(annualGreportH
23
e*
9a'elele simple, care conin informaii puine, unilaterale i sunt folosite numai
#n scopul o'inerii elocvenei materialului expus, se #ntocmesc #n aceleai condiii,
ns referina la aceste ta'ele #n text poate fi nemi6locit, i ca urmare, ele nu au
denumire,
.xemplu de perfectare a ta'elului% &en perioada a,a, 277:-277? rata
rezervelor minime o'li!atorii #n epu'lica 5oldova a constituit%
T%0#"# 3.;
An!! R%$% &6&/#o& o0#!*%$o&!!+ J
277: +K
277? +7
S"&8%) elaborat de autor n ba'a aportului anual 277? al 4ncii Jaionale a 5oldovei =online>, =citat 2? aprilie>,
@isponi'il% Ahttp%(('nm,md(md(annualGreportH
e*
9a'elele se numeroteaz #n aceiai ordine ca i fi!urile, Iuvntul 29a'elul
+,+* se scrie cu litere mici, "#n afar de prima liter$, aldine, mrimea +7 pt, aliniat
pe cmpul din dreapta,
Ju poate fi inclus #n lucrare vre-un ta'el, care s nu fie comentat #n text,
*recerea tabelului de pe o pagin pe alta. 9a'elele mari se prezint #n anexe,
n cazul #n care #n anex este prezentat un sin!ur ta'el, denumirea anexei
coincide cu denumirea ta'elului fr a fi du'lat, /cesta nu se numeroteaz, n
cazul #n care ta'elul este mare acesta se continu pe urmtoarea pa!in care va
#ncepe cu indicarea 2Iontinuarea ta'elului*, @enumirea coloanelor nu se vor repeta,
indicndu-se doar numrul de ordine al fiecreia dintre acestea,
Numrul tabelelor #n text nu se re!lementeaz strict, .vident este necesarul
ta'elelor cu date iniiale, dar i cu dare rezultate #n urma simulrii informaiei
cantitative, n aa mod, #n vederea asi!urrii unei 'aze cifrice suficiente, tezele de
licen i student tre'uie s conin 3 1 < ta'ele de diferit complexitate,
Fo&m"#% reprezint enun precis al re!ulii de urmat pentru efectuarea unei
anumite operaii) expresie precis, !eneral i invaria'il a unei idei, a unei relaii, a
unei le!i, etc,) relaie alctuit din litere i semne matematice, constituind o
identitate #n care unul dintre mem'ri este considerat ca expresie a celuilalt sau de
re!ul de urmat pentru a calcula valoarea celuilalt,
+ormulele se expun din rnd nou la mi6locul pa!inii, .le se scriu, de re!ul, cu
sim'oluri latine i !receti !eneral recunoscute sau tradiional folosite pentru
identificarea indicatorilor economici respectivi, Ionstruirea formulei se realizeaz
prin opiunea 2
a
- redactorul formulelor*,
Fu' formul se prezint semnificaia fiecrui sim'ol prin nominalizarea
complet a indicatorului economic respectiv i indicarea unitii de msur a lui, n
caz de necesitate se indic i sursa 'i'lio!rafic a referinei,
2;
n rnd cu formula, la mar!inea din dreapta a textului, se indic numrul ei #n
paranteze rotunde, care se formeaz analo!ic stilului numrului fi!urilor i ta'elelor,
.xemplu de perfectare a formulelor% &e 5rimea do'nzii simple se
calculeaz conform formulei%

j +77 3E7

=
' d i
3 R "
9 F 5.<G


#n care%
D 1 do'nda, lei )
C
!
1 capital iniial, lei)
R
d
1 rata do'nzii, j)
N
6
1 numrul de zile, zile,
e*
-ot fi utilizate i alte stiluri de expunere% & 5rimea do'nzii simple FDG se
calculeaz prin raportarea capitalului iniial FC
!
G+ #nmulit cu rata do'nzii FR
d
G i
numrul de zile FN
6
G i se exprim #n lei%

j +77 3E7

=
' d i
3 R "
9 F 5.<G

e*
n acest caz nu se indic separat semnificaiile sim'olurilor,
Numrul formulelor #n text nu se re!lementeaz strict, 9otodat, utilizarea
procedeelor matematice #ntr-o investi!aie economic este o axiom, n vederea
confi!urrii ct mai explicite a tehnicilor de calcul, tezele de licen tre'uie s
conin 3 1 < formule de diferit complexitate,
AnH% reprezint cea ce este alturat sau alipit ca element secundar sau
dependent, pe ln! ceva mai important) material suplimentar care dezvolt sau
lmurete un text, /nexele pot conine ilustraii suplimentare "foto!rafii, fi!uri,
desene, ta'ele, !rafice, hri etc,$ sau alte materiale relevante pentru studiul
#ntreprins i au rolul de a aduce o informaie ori!inal i pertinent, inele dintre
acestea se pot insera i #n text, dar cu msur "lucrarea nu se poate reduce la o
alturare de materiale non-textuale, aa cum nu poate fi o alturare de citate din
diveri autori$,
9ot #n aceast parte a lucrrii pot aprea texte considerate importante pentru
ar!umentare, dar a cror inserare #n textul de 'az ar ocupa un spaiu prea mare "de
exemplu, textul unei le!i sau al unui alt act cu caracter normativ$, /tenie #ns la
#ntinderea lucrriil /nexele nu pot reprezenta mai mult de 37j din lucrare,
n anexele la tez, de re!ul, #i !sete reflecie materialul utilizat #n
cercetare, #ns folosit #n rolul de ar!umentare, fundamentare, ilustrare sau #n alt
funcie secundar, dar necesar #n lucrare, /nexe pot fi% acte sau extrase din acte
2<
normative, instructive, statistice etc,, fi!uri sau dia!rame, !rafice, scheme,
documente conta'ile, financiare, 'ancare, contracte etc,
-entru fiecare anex tre'uie s existe referina respectiv #n textul de 'az a
lucrrii,
golumul anexei poate fi diferit 1 de la o pa!in pn la cteva,
/nexa se identific prin cuvntul 2/nex*, prima liter fiind ma6uscul,
celelalte mici, toate de mrimea +2 pt, 'old, aliniat pe dreapta,
3iecare anex are propria denumire i propriul numr, @enumirea anexei
su!estiv red coninutul acesteia i se scrie cu litere mici, mrimea +2 pt, 'old,
centrat, Jumrul este simplu, red ordinea anexelor i se confer #ncepnd cu unu,
3i!urile, ta'elele, formulele din anex, dac sunt mai multe de asemenea se
numeroteaz prin numr compus din litera mare 2/*, numrul anexei i numrul de
ordine a acestora #ncepnd cu unu #n fiecare anex, Fpre exemplu, ta'elul /,+,+
#nseamn c acesta este primul ta'el din anexa +, eferina la anex #n text este
o'li!atorie,
Iuvntul 2anexa* #n text se scrie cu litere mici,
Numrul anexelor la tez nu se re!lementeaz strict, Ioncomitent, !raie
volumului #nsemnat de informaii cu caracter valoric, 6uridic, tiinific etc, existent
#n prezent i #n vederea extinderii i consolidrii informaionale a lucrrii folosirea
anexelor #ntr-o investi!aie economic a devenit re!ul,
P&-($%&% -o!! d $!$#" se face conform anexei K,
=. PEFECTAREA INFORMAIILOR BIBLIOGRAFICE
in aspect special al tezei #l constituie informarea 'i'lio!rafic i perfectarea
acesteia, .lementele 1 cheie ale informrii 'i'lio!rafice sunt% 'i'lio!rafia, citatul i
referinele 'i'lio!rafice,
B!0#!o*&%-!% reprezint descrierea de specialitate a lucrrilor referitoare la
pro'lematica cercetat, /ceasta reprezint o structur care include totalitatea
materialelor informative "mono!rafii, manuale, pu'licaii metodico-didactice,
articole etc,, care #m'rac forma de cri, 'rouri, reviste, documente, manuscrise,
pu'licaii electronice etc,$ privitoare la o anumit tem,
4i'lio!rafia se alctuiete "structureaz$, #n !eneral, potrivit diferitor criterii,
4i'lio!rafia la teza de licen se va structura #n funcie de coninutul de fond al
materialelor informative,
n aa mod, 'i'lio!rafia se insereaz cu divizare pe compartimente #n felul
urmtor%
I. Acte normati"e,
- acte internaionale "declaraii, decizii ale 8Ji, or!anelor de specialitate
internaionale, convenii et,$)
- acte normative naionale "Ionstituia, Le!i, rotrri ale -arlamentului,
@ecrete ale -reedintelui, rotrri ale 0uvernului etc,$)
2E
- e!ulamente, instruciuni etc,
II. Lucrri $tiinifice,
la care se refer pu'licaiile de natur analitic, cu coninut tiinific, care au
#m'rcat form de volume "mono!rafii, manuale$, au fost incluse #n
volume colective "materiale ale simpozioanelor, mono!rafii colective etc,$,
s-au re!sit #n reviste, ziare, ediii speciale, pu'licaii de informare, surse
electronice etc,
III. Surse statistice $i de date,
- anuare statistice)
- rapoarte analitice, de sintez)
- dri de seam etc,
/ctele normative internaionale, actele normative naionale, actele de
re!lementare i sursele statistice i de date se aeaz pe cate!orii succesiv
superioritii ierarhice a or!anului care le-a emis, iar #n cadrul fiecrei cate!orii - #n
ordine cronolo!ic,
Lucrrile tiinifice se !rupeaz #n funcie de lim'a pu'licaiei "rom, rus, en!,
francez, !erman$, iar #n interiorul cate!oriei lin!vistice - #n ordine alfa'etic a
numelor autorilor,
C!$%$"# reprezint un fra!ment dintr-o lucrare scris, reprodus #ntocmai cu
indicarea exact a izvorului, #n scopul de a #ntri i a ilustra o idee sau o
ar!umentare,
Necesitatea citatelor. Iercetarea tiinific se spri6in pe informaii o'iective,
date precise, fapte istorice veridice, clauze 6uridice exacte, idei ale savanilor
expuse corect sau pe materiale care reprezint proprietate a unor persoane fizice
i(sau 6uridice etc, 9oate acestea sunt culese din anumite surse, n aa mod, pentru
asi!urarea identitii i concordanei celor expuse cu sursele lor, pentru delimitarea
efortului autorului la rezultatele cercetrii de la aportul altor exploratori, pentru
!arantarea inviola'ilitii proprietii intelectuale #n expunerea textului se apeleaz
la citate,
Numrul citatelor #n text nu se re!lementeaz strict, ns, este cert faptul c
#ntr-o cercetare tiinific de profil economic ele sunt strict necesare, deoarece
aceasta se spri6in pe simularea informaiei valorice o'iective, Iredi'ilitatea unei
cercetri expuse #n forma tezelor de licen poate fi asi!urat prin utilizarea a +< 1
27 citate,
R-&!n7% 0!0#!o*&%-!(2 reprezint o indicaie precis despre materialul
informativ respectiv i citatul utilizat, n aa mod, se distin! referine 'i'lio!rafice
ale materialelor informative i ale citatelor, 8'iect al referinelor 'i'lio!rafice pot fi
toate tipurile de documente pu'licate sau nepu'licate pe orice suport "inclusiv
electronic$, prile lor componente, precum i un !rup de documente,
-eferinele bibliografice ale materialelor informati"e se #nsereaz #n
corespundere cu Ftandardele naionale referitoare la 'i'lioteconomie, informare,
documentare, n epu'lica 5oldova descrierea 'i'lio!rafic a documentelor i
lucrrilor se face #n corespundere cu F5 F IF8 E?7%277<, Informare i
2K
documentare, eferine 'i'lio!rafice, Ioninut, form i structur "Information and
documentation, 4i'lio!raphic references% Iontent, form and structure$ i F5 F
IF8 E?7-2%277<, Informare i documentare, eferine 'i'lio!rafice, -artea 2%
@ocumente electronice complete sau pri componente,
@e rnd cu acestea, #n iunie 27+7 a fost lansat standardul 4F IF8 E?7%27+7
>uidelines for bibliographic references and citations to information resources care
#nlocuiete IF8 E?7%+?:K i IF8 E?7-2%+??K, Joul standard ofer liniile directoare
pentru prezentarea referinelor 'i'lio!rafice i citatelor #n toate tipurile de resurse
informaionale, inclusiv mono!rafii, seriale, contri'uii, 'revete, materiale
carto!rafice, resurse electronice de informare "pro!rame de calculator i 'aze de
date$, muzic, stampe, foto!rafii, lucrri !rafice i audiovizuale, /ctualmente, IF8
E?7%27+7 #nc nu este adoptat #n epu'lica 5oldova, Iu toate acestea, pentru a-l
a6uta pe autorul-cercettor "student, masterand, cola'orator al unei instituii de
cercetare$ s alctuiasc #n mod corect citrile i referinele 'i'lio!rafice, or!anele
de resort "Ionsiliul Jaional de /creditare i /testare, /cademia de ktiine a
5oldovei, etc,$ propun drept cluz anume acest !hid practic, #n care este
!eneralizat informaia de ri!oare, @in aceste considerente aducem exemple de
perfectare a referinelor 'i'lio!rafice, care #n mod o'li!atoriu tre'uie s le urmeze
autorul tezei de licen,
-eproducerea referinelor bibliografice ale materialelor informati"e. .xist
mai multe modaliti de perfectare a referinelor 'i'lio!rafice ale materialelor
informative, n exemplele de mai 6os se arat descrierea diferitor !enuri de materiale
informative plasate att pe suport de hrtie, ct i #n format electronic,
.xemplu de descriere a actelor normati"e,
Le!ea cu privire la 4anca Jaional a 5oldovei% nr, <;:-LIII din 2+,7K,?<, n%
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, +??<, nr, <E-<K(E2;, p,<-K,
Le!ea cu privire la 4anca Jaional a 5oldovei% nr, <;:-LIII din 2+,7K,?<, n%
Monitorul Oficial al Republicii Moldova =online>, +??<, nr, <E-<K, art,E2; =citat 2?
martie 27++>, @isponi'il% A http%(('nm,md(md(lafG'nmH,
.xemplu de descriere a crilor cu un autor,
0I08Ips, Iornelia, !ctivitatea bancar, .d, a II-a, rev, i compl, Ih,% Iartier,
277;, ;32 p,
4/FJ8, Iezar, Moned( "redit( #nci, 4ucureti% .ditura @idactic i
-eda!o!ic, , /,, 2773, 3K; p,
2:
9//J98L/, /l'ert, 7lements for phUsics0 Vuantities, ,ualities, and intrinsic
theories =online>, 4erlin) reidel'er!) Jef tord% Fprin!er, 277E =citat 2? martie
27++>, @isponi'il% Ahttp%((fff,ip!p,fr(utarantola(3iles(-rofessional(4oods,pdfH,
.xemplu de descriere a crilor cu doi autori,
48I85/J, aisa) iFi, @6ulieta, "omunicarea persuasiv cu impact n
activitatea managerial i de afaceri( Ih,% /F.5, 277?, 3;K p,
r/9.L, ichard v,) r/9.L, /nna oate, ai cosa mangin0 %a scien'a del cibo
=online>, Jef tord% Fprin!er, 277: =citat 2? martie 27++>, @isponi'il%
Ahttp%((fff,sprin!erlind,com(content(?K:-::-;K7-++K;H,
.xemplu de descriere a crilor cu trei autori,
5..ips, I,) I/I8gL.g, I,) piI/J, F, )ratamentul chirurgical
contemporan al melanomului malign cutanat, Ih,% F, n,, 277?, +27 p,
/Fr/3, 5,) 8w9io, 5,) /9r/, r,, "eds,$, alinitU and Water tress0
Improving "rop 7fficiencU =online>, 4erlin) reidel'er!% Fprin!er, 277? =citat 27
au!ust 27+7>, @isponi'il% Ahttp%((fff,sprin!erlind,com(content(?K:-+-;727-?7E;-
E(xsectionC+27??KDpa!eC?DlocusCK:H,
n cazul unei lucrri cu mai mult de 3 autori, se vor meniona numele i
prenumele primului autor, ale primilor doi sau primilor trei autori, urmate de '. %. :
'! %#7!!+ $ %#. : $ %#!!+ K LM. : K LMNOKP.
@/0J.g, .mil , a, Metodologia cercetrii n domeniul studiilor sud-est
europene( Ih,% I.- iF5, 277?, +?2 p,
@/0J.g, .mil , a, Metodologia cercetrii n domeniul studiilor sud-est
europene =online>, Ih,% I.- iF5, 277? =citat 27 au!ust 27+7>, @isponi'il%
Ahttp%((fff,sprin!erlind,com(content(?K:-+-;727-?7E;-
E(xsectionC+27??KDpa!eC?DlocusCK:H,
.xemplu de descriere a crilor care se descriu la titlu,
Republica Moldova0 ediie enciclopedic, Ih,% .nciclopedia 5oldovei, 277?, K3E p,
!rab Xuman 9evelopment Report CEEG0 "hallenges to Xuman ecuritU in the !rab
"ountries =online>, Jef tord% iJ@-, 277? =citat 27 au!ust 27+7>, @isponi'il%
Ahttp%((fff,ara'-hdr,or!(contents(index,aspxBridC<H,
.xemplu de descriere a materialele conferinelor,
2?
Managementul ntreprinderii n mediul economic contemporan% materialele conf,
t,, Ihiinu, 2;-2< sept, 277?, Ih,% .vrica, 277?, 3?E p,
"onferina fi'icienilor din Moldova, "&M-CEEG, Ihiinu, 2E-2: noiem, 277?%
a'str, =online>, Ih,, 277? =citat 2? martie 27++>, @isponi'il%
Ahttp%((sfm,asm,md(cfm277?(rezumateI357?,pdfH,
.xemplu de descriere a contribuiilor din monografii# culegeri de articole,

F9/9iL/9, 8le!) g/L.II8, gladimir ,a, -iaa hrtiilor de valoare i felurile
lor, n% #ncile n relaiile economiei de pia( :artea I( Ihiinu% .ditura 08Lg8,
+??;, p, :<-?E,

F9/9iL/9, 8le!, iscurile #n sistemul #mprumuturilor o'li!atare municipale,
n% !nalele tiinifice ale !cademiei de tudii 7conomice din Moldova, 277K, ed, a
<, p, 22:-23+,
4//J8g, F,/, / three-layer model of an amorphous microfifre, In% urface
7ngineering and !pplied 7lectrochemistrU =online>, 27+7, vol, ;E, nr, 3 =citat 27+7-
+7-7;>, p, 2K+-2K<, @isponi'il%
Ahttp%((fff,sprin!erlind,com(content(p:uKn<++:m+<3K<7(fulltext,pdfH
.xemplu de descriere a contribuiilor din materialele simpo%ioanelor#
conferinelor,

F.II.i, 0ri!ore, /'ordri conceptuale privind pre!tirea doctoranzilor #n
domeniul informaticii, In% I")Y Information and "ommunication )echnologies-
CEEG% proc, of the Intern, Ionf,, +:-2+ 5ay 277?, Ih,, 277?, p, ;2-;;,
JIo8L/.g/, /, et al, 0iant ma!netoresistance and ma!netothermopofer in
sin!le-crystal 4iF' fires, In0 International Umposium on Vuantum &luids and
olids, V&-CEEG, .vanston, <-++ /u!, 277? =online>, .vanston, 277? =citat 2?
martie 27++>, @isponi'il% Ahttp%((fff,zfs277?,northfestern,ed(Jidolaeva,pdfH
.xemplu de descriere a articolelor publicate 'n re"iste,
F9/9iL/9, 8le!) 4.@ILs, /na, mprumuturile o'li!atare municipale%
avanta6area financiar prin de'locarea le!islativ, n% 9rept, economie i
informatic, 277K, nr, 3, p, <-E,
37
I8gi, 5,F,) g/FILI.g, I,/,) Fr-89tio, 8,I, et al, /!ein! phenomena in thin
amorphous /sxFe+77-x films, In) Zournal of Optoelectronics and !dvanced
Materials, 277?, vol, ++, nr, +2, p, 27++-27+:,
kL/-/I, 5ariana, 9he nef comparative discipline, n% Revista de Istorie a
Moldovei =online>, 277:, nr, + =citat 2? martie 27++>, p, E:-K<, @isponi'il%
Ahttp%((iisd,md(fp-content(uploads(27+7(7E(rist-277:-+,pdfH,
I8i@.I, Ihristophe, -latinum !roup metals in !lass madin!, In% :latinum
Metals Revie. =online>, 27+7, vol, <;, nr, 3 =citat 2? martie 27++>, p, +:E-+?+,
@isponi'il% Ahttp%((fff,platinummetalsrevief,com(dynamic(article(vief(<;-3-
+:E-+?+H
.xemplu de descriere a articolelor publicate 'n %iare,
F9/9iL/9, 8le!, 8ri!inea denumirii unitii i su'unitii monetare naionale(
n% 7"O maga'in economic, 277:, +3 decem'rie, p, 2,
F9/9iL/9, 8le!, mprumuturile o'li!atare municipale 1 alternativ pentru
finanarea proiectelor investiionale, n% 7conomistul =online>, 277:, octom'rie ++
=citat 3+ martie 27++>, @isponi'il% A http%((eco,md( H,
.xemplu de descriere a te%elor doctor# doctor habilitat,
Iir/L, geronica, Impactul politicii monetare asupra creterii economice% teza de
dr, #n tiine economice, Ihiinu, 277K, +E2p,
.xemplu de descriere a autoreferatelor la te%ele de doctor $i doctor habilitat,
Iir/L, geronica, Impactul politicii monetare asupra creterii economice%
autoreferat la teza de dr, #n tiine economice, Ihiinu, 277K, 2;p,
Iir/L, geronica, Impactul politicii monetare asupra creterii economice%
autoreferat la teza de dr, #n tiine economice =online>, Ih,, 277K =citat 2? martie
27++>,@isponi'il%Ahttp%((fff,cnaa,md(files(theses(277K(E++;(veronicaGcuhalGa'st
ract,pdfH,
.xemplu de descriere a documentelor de bre"et,
I5 hgI9/-r/5-I85h FL, 5@, irop pe ba' de suc de struguri <variante=,
Inventator% Jade6da @848k, epu'lica 5oldova, 4revet de invenie, 5@ ;773,
27+7-7+-3+,
3+
-eferina bibliografic a citatelor reprezint o informaie, lmurire, explicaie
care #m'rac forma unei trimiteri "note$ #n 6osul pa!inii unui text sau la sfritul lui,
ce indic a$ cartea, revista, raportul etc, ce conine informaia citat pentru
confruntare i consultare, sau '$ precizri, comentarii "uneori polemice$ etc,
-eproducerea referinelor bibliografice ale citatelor. .xist mai multe stiluri
de perfectare a referinelor 'i'lio!rafice ale citatelor
+7
, n tez se va utiliza opiunea
oferit de pro!ramul vord, care perfecteaz referina #n su'solul pa!inii,
numerotnd-o #n ordinea expunerii #n text, n aa mod, notele de su'sol Reference6
OO{U\S se realizeaz la calculator prin succesiunea% fixarea cursorului #n text la
locul unde tre'uie s apar numrul de ordine a notei, setarea opiunii Insert
footnotes 6[\]^[_^ \`a\_b( @up tastarea O4 #n su'sol apare numrul de ordine a
referinei dup care se insereaz cu font +7 referina 'i'lio!rafic a materialului
informativ citat,
.xist mai multe modaliti de perfectare a referinelor 'i'lio!rafice ale
citatelor, n exemplele de mai 6os se arat descrierea diferitor !enuri de citate plasate
att pe suport de hrtie, ct i #n format electronic,
.xemplu de descriere a actelor normati"e,
Le!ea cu privire la 4anca Jaional a 5oldovei% nr, <;:-LIII din 2+,7K,?<, n%
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, +??<, nr, <E-<K(E2;, cap,2, art,33,
Le!ea cu privire la 4anca Jaional a 5oldovei% nr, <;:-LIII din 2+,7K,?<, n%
Monitorul Oficial al Republicii Moldova =online>, +??<, nr, <E-<K, art,E2;, cap,2,
art,33, =citat 2? martie 27++>, @isponi'il% A http%(('nm,md(md(lafG'nmH,
.xemplu de descriere a crilor cu un autor,
0I08Ips, Iornelia, !ctivitatea bancar, .d, a II-a, rev, i compl, Ih,% Iartier,
277;, p, 32,
4/FJ8, Iezar, Moned( "redit( #nci, 4ucureti% .ditura @idactic i
-eda!o!ic, , /,, 2773, p, K;
+7
ACS "/sociaia /merican de Ihimie$) AMA "/sociaia /merican de 5edicin$) APA "/sociaia
/merican de -siholo!ie$) C1!(%*oQT"&%0!%n "iniversitatea din Ihica!o) C1!(%*oQT"&%0!%nR CSEQCBE
"Ionsiliul .ditorilor #n ktiine$) MLA "/sociaia Lim'ilor 5oderne din /merica$) V%n(o"/& "Iomitetul
Intern, al .ditorilor de |urnale 5edicale$ etc,
32
9//J98L/, /l'ert, 7lements for phUsics0 Vuantities, ,ualities, and intrinsic
theories =online>, 4erlin) reidel'er!) Jef tord% Fprin!er, 277E =citat 2? martie
27++>, p,<E, @isponi'il%
Ahttp%((fff,ip!p,fr(utarantola(3iles(-rofessional(4oods,pdfH,
.xemplu de descriere a crilor cu doi autori,
48I85/J, aisa) iFi, @6ulieta, "omunicarea persuasiv cu impact n
activitatea managerial i de afaceri( Ih,% /F.5, 277?, p,;K
r/9.L, ichard v,) r/9.L, /nna oate, ai cosa mangin0 %a scien'a del cibo
=online>, Jef tord% Fprin!er, 277: =citat 2? martie 27++>, p,:?, @isponi'il%
Ahttp%((fff,sprin!erlind,com(content(?K:-::-;K7-++K;H,
.xemplu de descriere a crilor cu trei autori,
5..ips, I,) I/I8gL.g, I,) piI/J, F, )ratamentul chirurgical
contemporan al melanomului malign cutanat, Ih,% F, n,, 277?, p,+2,
/Fr/3, 5,) 8w9io, 5,) /9r/, r,, "eds,$, alinitU and Water tress0
Improving "rop 7fficiencU =online>, 4erlin) reidel'er!% Fprin!er, 277? =citat 27
au!ust 27+7>, p,<E, @isponi'il% Ahttp%((fff,sprin!erlind,com(content(?K:-+-;727-
?7E;-E(xsectionC+27??KDpa!eC?DlocusCK:H,
n cazul unei lucrri cu mai mult de 3 autori, se vor meniona numele i
prenumele primului autor, ale primilor doi sau primilor trei autori, urmate de '. %. :
'! %#7!!+ $ %#. : $ %#!!+ K LM. : K LMNOKP.
@/0J.g, .mil , a, Metodologia cercetrii n domeniul studiilor sud-est
europene( Ih,% I.- iF5, 277?, p,?2
.xemplu de descriere a crilor care se descriu la titlu,
Republica Moldova0 ediie enciclopedic, Ih,% .nciclopedia 5oldovei, 277?, p, K3,
!rab Xuman 9evelopment Report CEEG0 "hallenges to Xuman ecuritU in the !rab
"ountries =online>, Jef tord% iJ@-, 277? =citat 27 au!ust 27+7>, p,<K,
@isponi'il% Ahttp%((fff,ara'-hdr,or!(contents(index,aspxBridC<H,
.xemplu de descriere a materialele conferinelor,
33
Managementul ntreprinderii n mediul economic contemporan% materialele conf,
t,, Ihiinu, 2;-2< sept, 277?, Ih,% .vrica, 277?, p, 3?,
"onferina fi'icienilor din Moldova, "&M-CEEG, Ihiinu, 2E-2: noiem, 277?%
a'str, =online>, Ih,, 277? =citat 2? martie 27++>, p,K:, @isponi'il%
Ahttp%((sfm,asm,md(cfm277?(rezumateI357?,pdfH,
.xemplu de descriere a contribuiilor din monografii# culegeri de articole,

F9/9iL/9, 8le!) g/L.II8, gladimir ,a, -iaa hrtiilor de valoare i felurile
lor, n% #ncile n relaiile economiei de pia( :artea I( Ihiinu% .ditura 08Lg8,
+??;, p, :<,

F9/9iL/9, 8le!, iscurile #n sistemul #mprumuturilor o'li!atare municipale,
n% !nalele tiinifice ale !cademiei de tudii 7conomice din Moldova, 277K, ed, a
<, p, 23+,
4//J8g, F,/, / three-layer model of an amorphous microfifre, In% urface
7ngineering and !pplied 7lectrochemistrU =online>, 27+7, vol, ;E, nr, 3=citat 27+7-
+7-7;>, p, 2K<,
@isponi'il%Ahttp%((fff,sprin!erlind,com(content(p:uKn<++:m+<3K<7(fulltext,pdfH
.xemplu de descriere a contribuiilor din materialele simpo%ioanelor#
conferinelor,

F.II.i, 0ri!ore, /'ordri conceptuale privind pre!tirea doctoranzilor #n
domeniul informaticii, In% I")Y Information and "ommunication )echnologies-
CEEG% proc, of the Intern, Ionf,, +:-2+ 5ay 277?, Ih,, 277?, p, ;2,
JIo8L/.g/, /, et al, 0iant ma!netoresistance and ma!netothermopofer in
sin!le-crystal 4iF' fires, In0 International Umposium on Vuantum &luids and
olids, V&-CEEG, .vanston, <-++ /u!, 277? =online>, .vanston, 277? =citat 2?
martie 27++>, p,K:, @isponi'il%
Ahttp%((fff,zfs277?,northfestern,ed(Jidolaeva,pdfH
.xemplu de descriere a articolelor publicate 'n re"iste,
F9/9iL/9, 8le!) 4.@ILs, /na, mprumuturile o'li!atare municipale%
avanta6area financiar prin de'locarea le!islativ, n% 9rept, economie i
informatic, 277K, nr, 3, p, <,
3;
I8gi, 5,F,) g/FILI.g, I,/,) Fr-89tio, 8,I, et al, /!ein! phenomena in thin
amorphous /sxFe+77-x films, In) Zournal of Optoelectronics and !dvanced
Materials, 277?, vol, ++, nr, +2, p, 27++,
kL/-/I, 5ariana, 9he nef comparative discipline, n% Revista de Istorie a
Moldovei =online>, 277:, nr, + =citat 2? martie 27++>, p, E:, @isponi'il%
Ahttp%((iisd,md(fp-content(uploads(27+7(7E(rist-277:-+,pdfH,
I8i@.I, Ihristophe, -latinum !roup metals in !lass madin!, In% :latinum
Metals Revie. =online>, 27+7, vol, <;, nr, 3 =citat 2? martie 27++>, p, +:E,
@isponi'il% Ahttp%((fff,platinummetalsrevief,com(dynamic(article(vief(<;-3-
+:E-+?+H
.xemplu de descriere a articolelor publicate 'n %iare,
F9/9iL/9, 8le!, 8ri!inea denumirii unitii i su'unitii monetare naionale(
n% 7"O maga'in economic, 277:, +3 decem'rie, p, 2,
F9/9iL/9, 8le!, mprumuturile o'li!atare municipale 1 alternativ pentru
finanarea proiectelor investiionale, n% 7conomistul =online>, 277:, octom'rie ++
=citat 3+ martie 27++>, p,;<, @isponi'il% A http%((eco,md( H,
.xemplu de descriere a te%elor doctor# doctor habilitat,
Iir/L, geronica, Impactul politicii monetare asupra creterii economice% teza de
dr, #n tiine economice, Ihiinu, 277K, p,E2,
.xemplu de descriere a autoreferatelor la te%ele de doctor $i doctor habilitat,
Iir/L, geronica, Impactul politicii monetare asupra creterii economice%
autoreferat la teza de dr, #n tiine economice, Ihiinu, 277K, p,2;,
Iir/L, geronica, Impactul politicii monetare asupra creterii economice%
autoreferat la teza de dr, #n tiine economice =online>, Ih,, 277K =citat 2? martie
27++>, p, 27,
@isponi'il%Ahttp%((fff,cnaa,md(files(theses(277K(E++;(veronicaGcuhalGa'stract,pd
fH,
.xemplu de descriere a documentelor de bre"et,
I5 hgI9/-r/5-I85h FL, 5@, irop pe ba' de suc de struguri <variante=,
Inventator% Jade6da @848k, epu'lica 5oldova, 4revet de invenie, 5@ ;773,
27+7-7+-3+,
3<
-entru simplificarea referinelor citatelor, #n tez se folosesc o serie de notri
cu caracter internaional, unele dintre ele a'reviate "scrise cu caractere italice$, cum
ar fi idem, ibidem, apud etc,
Idem "din lat, acelai$ se folosete #n cazul #n care autorul este acelai ca #n
nota precedent, dar este citat cu alt lucrare, Idem su'stituie numele autorului,
/ceast expunere #m'rac forma% Idem, numele lucrrii, =pa!ina(pa!inile>,
.xemplu% Idem( 5oned, Iredit, 4nci, 4ucureti% .ditura @idactic i -eda!o!ic,
, /,, 2773, p, K,
Ibidem "din lat, tot acolo, n acelai loc$ apare atunci cnd exist trimiteri
succesive la acelai autor i aceeai lucrare, I'idem su'stituie #ntrea!a descriere
'i'lio!rafic a sursei cu excepia pa!inii, /ceast expunere #m'rac forma% ibidem,
=pa!ina(pa!inile>, .xemplu% Ibidem, p,K, @ac #ntre prima trimitere i urmtoarea s-
a intercalat o alt not, meniunea ibidem nu mai este vala'il,
!pud "din lat, dup, la$ se #ntre'uineaz cnd se citeaz un autor nu din sursa
ori!inal, dar din alt lucrare semnat de un altul, /ceast expunere #m'rac forma%
@escrierea 'i'lio!rafic a sursei ori!inale, apud, @escrierea 'i'lio!rafic a sursei
citate, .xemplu% 2F9/iFF, Ilaude L}vi, spuns la ancheta iJ.FI8 privind
tiinele sociale, In% Revue Internationale des ciences ociales, +?E;, vol, LgI, nr,
;, apud 4.0., en}, !rt i comunicare( 4ucureti% .dit, 5eridiane, +?KE, p,
E?*,
.aterialele informati"e citate# lucrrile autorilor numii 'n te%# i%"oarele
datelor redate 'n lucrare 'n mod obligatoriu trebuie s se regseasc 'n
Bibliografie.
Intervalul dintre sursele 'i'lio!rafice este de +,<, iar intervalul dintre rnduri #n
descrierea sursei este de +,7, n anexa : este prezentat modelul de perfectare a
'i'lio!rafiei,
Numrul materialelor informati"e. /vnd #n vedere complexitatea
investi!aiei, lista 'i'lio!rafiei care #nsoete teza tre'uie s includ #n 6urul a ;7
titluri,

54. DEFINITIVAREA FINAL A TEZEI


9eza finalizat se (o,&$%62 #n scoare tari,
-e copert se aplic o etichet cu dimensiunea +7x+< cm perfectat #n
corespundere cu anexa ?,
-e partea interioar a scoarei de titlu se #ncleie dou plicuri, destinate
documentelor de #nsoire a tezei "avizul conductorului etc,$, /vizul conductorului
tiinific este un document o'li!atoriu pentru admiterea tezei spre susinere,
Iopertat i #nsoit de avizul conductorului tiinific, teza se depune la
catedr strict #n termenul sta'ilit,
3E
55. SUSINEREA TEZEI
29ezele de licen se susin pu'lic, #n faa comisiilor de evaluare sta'ilite prin
ordinul conducerii instituiei or!anizatoare de student, Iomisiile de evaluare a
tezelor de licen sunt constituite din cel puin trei mem'ri, inclusiv reprezentani ai
an!a6atorilor*
++
, 8rarul susinerii tezelor se va da pu'licitii pe pa!inile v.4 a
catedrei 24nci i activitate 'ancar*,
-entru prezentarea lucrrii candidatul face o comunicare de +7-+2 minute #n
care va relata succint principalele rezultate ale cercetrii efectuate, n acest sens se
va scoate #n eviden o'iectivele cercetrii, se vor releva metodele de investi!are,
accentua prile ori!inale ale lucrrii, #n mod special, se va scoate #n lumin
contri'uia proprie a autorului la ela'orarea constatrilor i recomandrilor,
Iomunicarea ver'al va fi #nsoit de ilustrarea celor mai importante aspecte,
realizat la calculator #n pro!ramul :o.er:oint, /ceasta are menirea de a contri'ui
la sesizarea explicit a ideilor expuse ver'al, exemplificarea concluziilor i
demonstrarea soluiilor, -rezentarea nu tre'uie supra#ncrcat cu prea multe ima!ini
sau cu prea multe culori sau fonturi, Ilustrarea tre'uie realizat #n aa mod, ca s fie
un suport #n expunere, dar s nu se transforme #ntr-un dezavanta6,
n timpul prezentrii tezei, studentul va manifesta capaciti de comunicare i
expunere ver'al, a'iliti de comentare etc,
@up prezentarea raportului, studentul rspunde la #ntre'rile adresate de
mem'rii comisiei de evaluare, spunsurile tre'uie s fie clare, succinte i la
su'iect,
ilterior, preedintele Iomisiei de evaluare a tezelor de licen d citire
/vizului conductorului tiinific, /utorul, #n caz de necesitate, se pronun pe
mar!inea o'ieciilor,
53. EVALUAREA TEZEI
E/%#"%&% $6! d #!(n72 este un proces complex, care include% evaluarea
tezei i atitudinii studentului de conductorul tiinific) admiterea tezei spre
susinere de eful catedrei) aprecierea coninutului i susinerii tezei #n cadrul
edinei comisiei de evaluare, care i sta'ilete nota final,
("aluarea de conductorul $tiinific este o apreciere preliminar i se
re!sete #n expunerea opiniei privind valoarea tezei #n avizul perfectat #n
corespundere cu cerinele expuse #n anexa +7,
/vizul conductorului tiinific reprezint o apreciere critic a tezei i a
activitii de cercetare a autorului acesteia, n aviz #i !sesc reflecie urmtoarele
su'iecte%
++
e!ulament-cadru privind or!anizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licen, anex la 8rdinul
5inisterului .ducaiei i 9ineretului% nr, :; din +< fe'ruarie 277:, =online>, =citat 2? martie 27++>, @isponi'il%
Ahttp%((edu,md(Bln!CroD5enuItemCEDFu'5enu7C+DFu'5enu+C3DarticleCinvGsuperior(studGsuperioareGlicentaH,

3K
- aprecierea corespunderii instrumentarului de cercetare utilizat de autor
tematicii i o'iectivelor cercetrii)
- aprecierea redactrii "alctuirii$ lucrrii)
- expunerea nea6unsurilor)
- estimarea valorii teoretice i practice a concluziilor i recomandrilor)
- aprecierea atitudinii autorului fa de cercetare)
- evaluarea !eneral,
Ionductorul tiinific d curs tezei numai #n condiia perfectrii lucrrii
potrivit cerinelor prezentului 0hid,
("aluarea de $eful catedrei este o apreciere intermediar i are loc #n 'aza
analizei coninutului i perfectrii tezei, avnd ca spri6in avizul conductorului
tiinific, finalizndu-se cu admiterea spre susinere sau respin!erea tezei,
("aluarea de ctre comisia de e"aluare reprezint aprecierea final "sumativ$ a
tezei potrivit criteriilor cuantifica'ile expuse #n ta'elul +2,+, ct i a nivelului de
instruire #n ansam'lu a specialistului #n raport cu competenele de formare la Iiclul I
1 Liceniat, specialitatea 23inane i 4nci* stipulate #n Iadrul Jaional al
Ialificrilor pentru #nvmntul superior, domeniul de formare profesional 3E;
3inane "anexa +$,
T%0#"# 53.5
C&!$&!! d /%#"%& % $6! d #!(n72 '! ,ond&% %(8$o&%
N&.
(&!$&!"#"!
C&!$&!!# d /%#"%& % $6! Pond&%
+, /ctualitatea temei 7,+
2, Ialitatea fundamentrii tiinifice 7,+
3, ealizarea o'iectivelor cercetrii 7,2
;, /decvarea "complexitatea$ metodolo!iei de cercetare temei, scopului i
o'iectivelor tezei
7,3
<, elevana practic a studiului efectuat "o'iectivitatea concluziilor i
valoarea recomandrilor$
7,2
E, -restana prezentrii "lizi'ilitate, !rafic, elocin etc,$ 7,+
Jota final "J3$ se va calcula conform formulei%
unde%
d
i
1 ponderea criteriului 2i*)
p
i
1 nota criteriului 2i*, calculat ca medie aritmetic a notelor atri'uite de
ctre mem'rii comisiei,
3:
Iomisia de evaluare #n sta'ilirea notei finale pentru teza de licen utilizeaz
modelul de calcul prezentat #n anexa ++,
ezultatul susinerii tezei de licen se comunic studenilor #n aceeai zi dup
#ncheierea edinei Iomisiei de evaluare a tezei,
n cazul #n care teza a fost apreciat cu o not su' <,7 Iomisia de licen
decide dac aceast lucrare, dup rectificrile necesare, poate fi prezentat la o
susinere repetat #n sesiunile ulterioare sau este necesar schim'area temei tezei de
licen,
n cazul depistrii pla!iatului #n procesul de susinere a tezei, Iomisia pentru
examenul de licen apreciaz teza cu nota +"unu$,
@ac studentul nu este de acord cu nota acesta are dreptul la contestare,
Con$8$%&% reprezint nerecunoaterea notei atri'uite i #naintarea unui
demers #n vederea reevalurii lucrrii,
2Ftudenii au dreptul s conteste decizia Iomisiei de licen, Iererile pentru
contestaii se depun #n decurs de 2; ore de la anunarea rezultatelor examenului de
licen i se #nre!istreaz de ctre secretarul Iomisiei de licen #n e!istrul de
eviden a proceselor-ver'ale, -ot fi contestate oricare din pro'ele examenului de
licen, Iontestaiile vor fi examinate de ctre Iomisia de licen #n ziua imediat
urmtoare de dup expirarea termenului de depunere a contestaiilor, Iomisia de
licen reverific i noteaz pro'ele contestate, Fchim'area notei contestate cu nota
acordat dup examinarea contestaiei se va face prin cretere sau prin micorare,
rmnnd definitiv
+2
*,
-rocedura concret de contestare i componena Iomisiei de contestare se
apro' prin 8rdinul ectorului /F.5 i se aduce la cunotina studenilor,
n cazul #n care studentul nu a susinut teza #n sesiunea de licen #n anul de
a'solvire, acesta are dreptul s o susin repetat de cel mult dou ori #n decursul a <
ani de la a'solvire cu suportarea cheltuielilor de examinare sta'ilite de Fenatul
/F.5, La a doua susinere, studentul v-a solicita reconfirmarea temei tezei cu cel
puin E luni pn la #nceperea examenului de licen prin depunerea cererii, avizat
de eful catedrei de specialitate i decanul facultii respective, pe numele rectorului,
BIBLIOGRAFIE
+2
Ibidem, cap,;, art,37, 3+,
3?
+, Le!ea #nvmntului% nr, <;K din 2+ iulie +??<, n% Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, =online>, +??<, nr, E2-E3, art,E?2 =citat 2? martie 27++>,
@isponi'il% A http%((lex,6ustice,md(index,phpB
actionCviefDviefCdocDlan!C+DidC3++E:;H,
2, Le!ea privind dreptul de autor i drepturile conexe% nr, +3? din 72,7K,27+7,
n% Monitorul Oficial al Republicii Moldova =online>, 27+7, nr, +?+-+?3, art,
E37 =citat 2? martie 27++>, @isponi'il% A http%((lex,6ustice,md(index,phpB
actionCviefDviefCdocDlan!C+DidC33E+<EH,
3, e!ulament-cadru privind or!anizarea examenului de finalizare a studiilor
superioare de licen, anex la 8rdinul 5inisterului .ducaiei i 9ineretului%
nr, :; din +< fe'ruarie 277:, =online>, =citat 2? martie 27++>, @isponi'il%
Ahttp%((edu,md(B
ln!CroD5enuItemCEDFu'5enu7C+DFu'5enu+C3DarticleCinvGsuperior(st
udGsuperioareGlicentaH,
;, rotrrea Iomisiei de /testare a IJ//% nr, /973(++ din 23 aprilie 277?
pentru apro'area 0hidului privind perfectarea tezelor de doctorat i
autoreferatelor, =online>, =citat 2? martie 27++>, @isponi'il% A
http%((fff,cnaa,md(normative-acts(H,
<, @ecizia Fenatului /F.5% nr, ;(: din 2< martie 277? Iu privire la
optimizarea procesului de ela'orare a lucrrilor #n form scris #n /F.5,
=online>, =citat 2? martie 27++>, @isponi'il% A http%((fff,ase,md(uc''v(H,
E, Iodului de .tic universitar al /F.5 =online>, =citat 2? martie 27++>,
@isponi'il% A http%((fff,ase,md(inte!ritatea(H,
K, 9icionarul ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne, 4ucureti%
.ditura inivers .nciclopedic, 277<, :K+p,
:, >ramatica limbii romne, !cademia Romn <C volume=( 4ucureti% .ditura
/cademiei omne, 277<, 3;<p,
?, F IF8 E?7%+??E, Informare i documentare, eferine 'i'lio!rafice,
Ioninut, form i structur, n% tandarde naionale n vigoare referitoare la
biblioteconomie, informare, documentare, Ih,, 2777, gol, 2, p, :<-++7,
+7, IF8 E?7%27+7 ".$, Information and documentation( >uidelines for
bibliographic references and citations to information resources, 3rd ed,
0eneva% International 8r!anization for Ftandardization, 27+7-7E-+<, vi, ;7 p,
++, F5 F IF8 E?7-2%277<, Informare i documentare, eferine 'i'lio!rafice,
-artea 2, @ocumente electronice complete sau pri de documente, n%
tandarde naionale referitoare la biblioteconomie, informare, documentare,
Ih,, 277K, p, 23-<<,
;7
+2, F9/9iL/9, 8le!, 7laborarea te'elor de licen( Indicaii metodice pentru
studenii de la specialitatea c&inane i credit2( Ihiinu% .ditura /,F,.,5,,
+??K, 33 p, "Ioautor$
+3, F9/9iL/9, 8le!, Indicaii metodice pentru efectuarea te'elor anuale i
lucrrilor de control la disciplina d&inane publiced( Ihiinu% .ditura
/,F,.,5,, +??2, 2< p, "~ ONXcPcNWOPc[$
+;, F9/9iL/9, 8le!, Indicaii metodice privind elaborarea i perfectarea
te'ei de licen pentru studenii anului III, speciali'area 5&I3!3e7 8I
#f3"I2, Ihiinu% /F.5, 277:, +<p,
+<, F9/9iL/9, 8le!, Mg]ahbig\_bg j_^k^`bl ma `^mb\^`bn b
aoapqrg`bn hbmraq`as p^ta]u hrl \]jhg`]a[ III _jp\^ \mgvb^rw`a\]b
cxyz{z|} y ~{zy2( SSa[c% ,,,, 277:, +<O,
+E, Mg]ahbig\_bg j_^k^`bl ma [umar`g`bn hbmraq`u p^ta] hrl
\]jhg`]a[ \mgvb^rw`a\]b cxb`^`\u b _pghb]2( SSa[c% ^-cN
,,,, +??K, 3E c, "~ ONXcPcNWOPc[$
+K, F9/9iL/9, 8le!, g]ahbig\_bg j_^k^`bl ma [umar`g`bn _jp\a[u b
_a`]parw`u p^ta] ma hb\vbmrb`g da\jh^p\][g``ug ob`^`\u2(
SSa[c% ^-cN ,,,, +??2, 27 O, "~ ONXcPcNWOPc[$,
+:, M~ ~ ,
M , | F(D-CEER
~btrbap^obig\_^l k^mb\w( ~btrbap^obig\_ag amb\^`bg( tbg
]pgta[^`bl b mp^[br^ \a\]^[rg`bl =online>, NO\cX% ^-cN
OPXaXWPNc, 277; =citat 2? martie 27++>, +EE p, @isponi'il%
Ahttp%((fff,ifap,ru(li'rary(!ost(K+2773,pdf H,
AnH% 5
EDTRAS
d!n C%d&"# N%7!on%# %# C%#!-!(2&!#o& ,n$&" n/272mSn$"# 8",&!o&
;+
domn!"# d -o&m%& ,&o-8!on%#2 <@; F!n%n7
,&!/!nd (om,$n7# 8,(!%#!8$"#"! -o&m%$ #% C!(#"# II : L!(n7!%$+ 8,(!%#!$%$% F!n%n7 '! B2n(!
LICENA
Iompetene pentru specialitatea% F!n%n7 '! 02n(!
R%$!n*"# n
-"n(7! d
!m,o&$%n72
Dn"m!&%
8"((!n$2 %
(om,$n7#o&
(1! 8,(!-!(
D8(&!&% (om,$n7#o&
La finalizare studentul tre'uie s fie capa'il%
N!/#"#
d8(&!,$o&!#o&
d #% D"0#!n
5 Com,$n7% d
("no%'$&
F demonstreze cunotine i comprehensiune #n urmtoarele
domenii%
+, sistemul 'ancar, operaiunile 'ancare i tehnicile de
plat)
2, sistemul monetar, moneda, inflaia, politica
monetar)
3, sistemul valutar financiar-internaional i .uropean,
metodolo!ia ela'orrii 'alanei de pli, metodolo!ia
determinrii cursului valutar i a factorilor de
influen)
A+ B
A+ B
A+ C
3 Com,$n7% d
*8$!on%& %
!n-o&m%7!!#o&
;, s selecteze i s utilizeze optim informaia din
diferite surse #n lim'a matern i strin)
<, s aplice metode cantitative i calitative de analiza i
prelucrare a informaiei)
E, s explice rezultatele o'inute #n 'aza informaiei
prelucrate din punct de vedere financiar)
K, s aplice le!islaia #n vi!oare i s analizeze fluxurile
informaionale statistice #n scopul #naintrii
concluziilor vis-a-vis de activitatea 'ancar)
:, s utilizeze re!lementrile i actele normative din
domeniul 'ancar)
B+C+D
B+ C
B+ C
B+ C
< Com,$n7 d
*8$!on%& %
&8"&8#o&
?, s formuleze soluii #n cadrul unei analize inte!rale a
situaiei economico-financiare a 'ncii)
+7, s prezinte strate!ii de renta'ilizare a resurselor
creditare i monetare)
++, s dezvolte a'iliti privind furnizarea de fonduri
financiare, de credit i de mi6loace de plat
internaionale, precum i instituirea i funcionarea
unor mecanisme i tehnici de finanare, creditare i
de plat internaionale)
B+C
B+C+D
B+C
; Com,$n7 d
*8$!on%& %
%($!/!$27!#o&
(onom!(oI
-!n%n(!%&
+2, s recomande strate!ii de !estionare a
performanelor 'ancare i modaliti de redresare a
activitii 'ancare inte!rale)
+3, s propun metode de eficientizare a activitii
sistemului 'ancar, posi'iliti de optimizare a masei
monetare, modaliti noi de ela'orare a politicii
monetare, pro!nozarea instrumentelor politicii
monetare i estimarea tendinelor sistemului
monetar)
+;, s recomande modaliti de !estionare a rezervei
valutare, de perfecionare a activitii valutar
financiare internaionale, de ela'orare a politicii
valutare,
B+C
B+ C
B+ C
C Com,$n7 d
,&o!($%&
+<, s structureze un plan de aciuni #n vederea ma6orrii
performanelor 'ancare) B+C
;2
+E, s proiecteze indicatorii monetari, s planifice masa
monetar, s pro!nozeze a!re!atele monetare)
+K, s ela'oreze msuri #n vederea echili'rrii i a6ustrii
'alanei de pli, optimizrii rezervei valutare,
meninerii sta'ilitii i pro!nozrii cursului valutar,
or!anizrii eficiente a pieei valutare)
B+ C
B+ C
@ Com,$n7
$!(
+:, s dezvolte a'ilitile de comunicare profesional cu
cole!ii ( echipa de lucru ( privind analiza anumitor
aspecte din activitatea 'ancar, corectitudinea
msurilor de aciune formulate)
C+ D
A Com,$n7 d
(&($%&
+?, s dezvolte capacitatea de colectare, selectare,
!eneralizare i structurare a informaiilor necesare
cercetrii #n domeniul 'ancar)
27, s ela'oreze strate!ii i metode de perfecionare a
sistemelor 'ancar, s evalueze efectele acestuia #n
economie)
2+, s amplifice capacitatea de acumulare, prelucrare i
furnizare a informaiilor monetare la nivelul
economiei autohtone i mondiale
22, s ela'oreze o lucrare aplicativ cu evidenierea
pro'lematicii i formularea recomandrilor #n
vederea soluionrii unor pro'leme din domeniul
'ancar,
C+E
C+E
C+E
C+E
B Com,$n7 d
(ond"(& %
o%mn!#o&
23, s posede capaciti de a lucra independent sau #n
echip, s formuleze i s ela'oreze sarcini aferente
diverselor aspecte ale activitii 'ancare, s creeze
relaii de lucru eficiente i s dezvolte cola'orarea #n
echip,
B+ D
AnH% 3
;3
MODEL
DE CERERE PRIVIND APROBAREA TEMEI TEZEI DE LICEN
@ecanului facultii &3inane*
@-nei Ludmila Io'zari
-rofesor universitar, dr, ha',
CERERE
Fu'semnatul "a$ GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG, student "$ la facultatea
23inane*, specialitatea 23inane i 4nci*, #nvmnt cu frecven
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG, anul de studii GGG, !rupa GGGGGGGGG, ro! s mi se apro'e
"forma de studii la zi(redus$
tema,,,,,,,% GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG,
GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
"data$ "semntura studentului$
Fe numete #n calitate de conductor
tiinificGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
"data$ "semntura efului de catedr$
GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
"data$ "semntura conductorului$
9elefoane de contact ale studentului%
mo'il% GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
fix% GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
e-mail% GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
AnH% <
;;
MODELUL
PLANULUI CALENDARISTIC DE ELABORARE A TEZEI
PLANUL
(%#nd%&!8$!( %# #%0o&2&!! $6! d #!(n72
N&. Con7!n"$"#
%($!/!$27!#o&
T&mn"# d
H("$%&
Fo&m%
&6"#$%$#o&
%($!/!$27!#o&
No$% (oo&don%$o&"#"!
T&mn"#
-($!/ d
H("$%&
A,&(!&!
F(" no$2
d #% 5 #%
54G
Smn2$"&%
Felectarea temei de ctre student i depunerea
cererii
/prilie 27+7 Ierere G
/pro'area temei tezei i coordonatorului
tiinific fiecrui liceniat la edina catedrei
8ctom'rie
27+7
-r, ver',
edin catedr
G
Fta'ilirea o'iectivelor i apro'area planului
iniial al tezei de licen
Joiem'rie
27+7
-lan calendaristic
Felectarea i studierea literaturii de specialitate 2< ianuarie
27++
Lista 'i'lio!rafiei
Iolectarea i sistematizarea datelor statistice i
materialului practic
+< fe'ruarie
27++
4aze de date
.la'orarea prezentarea primului capitol
coordonatorului tiinific
+< martie 27++ .xpunere scris
.la'orarea i prezentarea capitolului doi
coordonatorului tiinific
+2 aprilie 27++ .xpunere scris
.la'orarea i prezentarea capitolului trei
coordonatorului tiinific
2 mai 27++ .xpunere scris
.la'orarea i prezentarea Introducerii i
Ioncluziilor coordonatorului tiinific
< mai 27++ .xpunere scris
9ransmiterea tezei de licen copertat
coordonatorului tiinific pentru avizare
+7 mai 27++ Lucrare copertat
.la'orarea avizului de ctre coordonatorul
tiinific
+; mai 27++ /viz
@epunerea oficial a tezei de licen de ctre
student la catedr
+E mai 27++ 9eza copertat i
avizat
Fusinerea pu'lic a tezei de licen Ionform
orarului
sesiunii de
licen
/precierea
comisiei de
licen
@ataGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGG
"semntura studentului$
AnH% ;
;<
PLANUL INIIAL AL TEZEI
A,&o0%$ Coo&don%$
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGG
kef catedr Ioordonatorul tiinific
24nci i /ctivitate 4ancar* GGGGGGGGGGGGGGGGGGG
prof ,univ, dr, Ftratulat 8le!
2GG*GGGGGGGGGGG27+7 GGGGGGGGGGGGGGGGGG

2GG*GGGGGGGGGGGGG27+7
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGG
"numele, prenumele, !rupa studentului "ei$$
TEMA TEZEI DE LICEN) TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
OBIECTIVELE CERCETRII%

CUPRINS
F,#%n"# !n!7!%# %# $6! d #!(n72G
In$&od"(&
C%,!$o#"# I. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
+,+,GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
+,2,GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
+,3,GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
C%,!$o#"# II. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
2,+,GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
2,2,GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
2,3,GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
C%,!$o#"# III.GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
3,+,GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
3,2,GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
3,3,GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
En(1!&
B!0#!o*&%-!
AnH
AnH% C
;E
DECLARAIA
, ,&o,&!% &28,"nd&
Fu'semnatul "a$ GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
a'solvent al 3acultiiGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG a /cademiei de Ftudii .conomice din
5oldova, specializareaGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
declar pe propria rspundere c teza de licen pe temaGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
a fost ela'orat de mine i nu a mai fost prezentat niciodat la o alt facultate sau instituie de
#nvmnt superior din ar sau din strintate,
@e asemenea, declar c sursele utilizate #n tez, inclusiv cele din internet sunt indicate cu
respectarea re!ulilor de evitare a pla!iatului,
- 3ra!mentele de text sunt reproduse #ntocmai i sunt scrise #n !hilimele, deinnd
referina precis a sursei)
- edarea(reformularea #n cuvinte proprii a textelor altor autori conine referina precis)
- ezumare ideilor altor autori conine referin precis a ori!inalului,
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Jumele -renumele
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Femntura
AnH% @
;K
MODEL DE CUPRINS


CUPRINS
In$&od"(&??????.????????????????...........................................<
C%,!$o#"# I. DEFINIREA I EVALUAREA SISTEMELOR BANCARE NAIONALE.....@
5.5. Con(,$"# d 8!8$m 0%n(%& n%7!on%#??????????....??....................@
5.3. M$od+ !nd!(%$o&! '! (&!$&!! d /%#"%& % n!/#"#"! d d6/o#$%& % 8!8$m#o&
0%n(%& n%7!on%#......................................................................................................5C
C%,!$o#"# II. EVOLUIA I POZIIA ACTUAL A SISTEMULUI BANCAR AL
REPUBLICII MOLDOVA?????..........................????????.? 3C
3.5. Con8$!$"!&% '! /o#"7!% 8!8$m"#"! 0%n(%& n%7!on%#??????????.......3C
3.3. E8$!m2&! ,&!/!nd (on8o#!d%&% '! d6/o#$%&% 8!8$m"#"!
0%n(%& n%7!on%#.....................................................................................................?<C
3.<. D-!(!n7# H!8$n$ n %d&%&% #% No"# A(o&d FB%8# IIG???????......;3
C%,!$o#"# III. MODERNIZAREA SISTEMULUI BANCAR AL REPUBLICII
MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ADERRII LA NOUL
ACORD DE CAPITAL BASEL????..........................................?.............C4
<.5. P&%($!(! !n$&n%7!on%# d %d%,$%& % 8!8$m"#"! 0%n(%& n%7!on%# #% &!*o&!#
No"#"! A(o&d d C%,!$%#????????????????????...........C4
<.3. D!&(7!! d %U"8$%& % 8!8$m"#"! 0%n(%& n%7!on%# #% (&!n7#
No"#"! A(o&d d C%,!$%#...........................................................................................CC
En(1!&??.?????????.....??????.?????????????.........CB
B!0#!o*&%-!??...........................................................................................................................@4
AnH.................................???????????????????????...??.....@<
AnH% A
MODELUL

-rezentul cuprins reflect coninutul tezei de licen cu tema 2.g8LipI/ kI -.F-.I9Ig.L. FIF9.5iLiI
4/JI/ /L .-i4LIIII 58L@8g/*
;:
FOII DE TITLU
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA
FACULTATEA FINANE
CATEDRA BNCI I ACTIVITATE BANCAR
<)imes 3e. Roman, DCpt, bold, interval D(E, centrat=
G&!*o& VASILE
<)imes 3e. Roman, DBpt, bold, centrat=
EVOLUIA I PERSPECTIVELE SISTEMULUI BANCAR
AL REPUBLICII MOLDOVA
<)imes 3e. Roman, DBpt, bold, interval D(E, centrat=
TEZ DE LICEN
<)imes 3e. Roman, DHpt, bold, centrat=
#% 8,(!%#!$%$% <@;.5 F!n%n7 '! B2n(!
<)imes 3e. Roman, DApt, bold, centrat=
A"$o&)
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 8$"dn$ *&. FB 3A3+
- (%$d&2) n/272mSn$ (" -&(/n7% #% 6!
,&o-. "n!/.+ d&. STRATULAT O#* VASILE G&!*o&
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
/000001000000000000000000002344 <semntura=
<)imes 3e. Roman, DCpt= Cond"(2$o& '$!!n7!-!()
,&o-. "n!/.+ d&. STRATULAT O#*
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
<semntura=
<)imes 3e. Roman, DApt=
C1!'!n2" I 3455
<)imes 3e. Roman, DApt, bold, centrat=
AnH% B
MODEL
;?
DE PERFECTARE A LISTEI DE BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE
I. A($ no&m%$!/
+, Le!ea cu privire la 4anca Jaional a 5oldovei% nr, <;:-LIII din 2+,7K,?<, n% Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, +??<, nr, <E-<K, p,<-K,
2, Le!ea cu privire la 4anca Jaional a 5oldovei% nr, <;:-LIII din 2+,7K,?<, n% Monitorul
Oficial al Republicii Moldova =online>, +??<, nr, <E-<K, art, E2; =citat 2? martie 27++>,
@isponi'il% A http%((lex,6ustice,md(index,phpB
actionCviefDviefCdocDlan!C+DidC3++E:<H,

II. L"(&2&! '$!!n7!-!(
3, 4/FJ8, Iezar, Moned( "redit( #nci, 4ucureti% .ditura @idactic i -eda!o!ic, ,
/,, 2773, 3K; p,
;, 0I08Ips, Iornelia, !ctivitatea bancar, .d, a II-a, rev, i compl, Ih,% Iartier, 277;,
;32 p,
<, Iir/L, geronica, Impactul politicii monetare asupra creterii economice% teza de dr, #n
tiine economice, Ihiinu, 277K, +E2p,
E, Iir/L, geronica, Impactul politicii monetare asupra creterii economice% autoreferat la
teza de dr, #n tiine economice, Ihiinu, 277K, 2;p,
K, F9/9iL/9, 8le!, mprumuturile o'li!atare municipale 1 alternativ pentru finanarea
proiectelor investiionale, n% 7conomistul =online>, 277:, octom'rie ++ =citat 2? martie
27++>, @isponi'il% A (( http%((eco,md( H,
:, F9/9iL/9, 8le!, mprumuturile o'li!atare municipale% avanta6area financiar prin
de'locarea le!islativ, n% 9rept, economie i informatic, 277K, nr, 3, p, <-E,
?, F9/9iL/9, 8le!, 8ri!inea denumirii unitii i su'unitii monetare naionale( n%
7"O maga'in economic, 277:, +3 decem'rie, p,2,
+7, F9/9iL/9, 8le!, iscurile #n sistemul #mprumuturilor o'li!atare municipale, n%
!nalele tiinifice ale !cademiei de tudii 7conomice din Moldova, 277K, ed, a <, p, 22:-
23+,
++, F9/9iL/9, 8le!) g/L.II8, gladimir ,a, -iaa hrtiilor de valoare i felurile lor, n%
#ncile n relaiile economiei de pia( :artea I( Ihiinu% .ditura 08Lg8, +??;, p, :<-
?E,
<7
III. S"&8 8$%$!8$!( '! d d%$
+2, aport anual 27+7 al 4ncii Jaionale a 5oldovei =online>, =citat 2? martie 27++>,
@isponi'il% A fff,'nm,mdH,
AnH% =
MODELUL
$!(1$! d , (o,&$% $6! d #!(n72
<+
A(%dm!% d S$"d!! E(onom!( d!n Mo#do/%
G&!*o& VASILE+ *&. FB3A3
TEZA DE LICEN
E/o#"7!% '! ,&8,($!/# 8!8$m"#"! 0%n(%& %# R,"0#!(!! Mo#do/%
Cond"(2$o& '$!!n7!-!()
,&o-. "n!/.+ (on-.
O#* STRATULAT
C1!'!n2" I 3455
<2
AnH% 54
AVIZ
d /%#"%& % $6! d #!(n72 (" $!$#"#
..........................................................................................................
#%0o&%$2 d 8$"dn$"#?????????????????????????????
/precierea realizrii o'iectivelor cercetriiGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
/precierea corespunderii instrumentarului de cercetare utilizat de autor tematicii i o'iectivelor
cercetriiGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
.valuarea relevanei analizei practice a o'iectului cercetatGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
/precierea redactrii "alctuirii$ lucrriiGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
.stimarea valorii concluziilor GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
/precierea atitudinii autorului fa de cercetareGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG/lte
su!estiiGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
.valuarea !eneral a tezeiGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
D%$% Cond"(2$o& '$!!n7!-!(
P.S. Ionductorul tiinific d curs tezei numai #n condiia perfectrii lucrrii potrivit cerinelor
prezentului 0hid,
<3
AnH% 55
CALCULUL
no$! -!n%# ,n$&" $6% d #!(n72 % 8$"dn$"#"! *&.TTTTTTTTTTTTTTTTT
N&. C&!$&!"# Pond&%
NOTA
Md!%
,ond&%$2
P&'d!n$ V!(,&'d!n$ 5 mm0&" 3 mm0&" Md!%
5. /ctualitatea temei 7,+
3. Ialitatea fundamentrii
tiinifice
7,+
<. ealizarea o'iectivelor
cercetrii
7,2
;. /decvarea
"complexitatea$
metodolo!iei de cercetare
temei, scopului i
o'iectivelor tezei
7,3
C. elevana practic a
studiului efectuat
"o'iectivitatea concluziilor
i valoarea recomandrilor$
7,2
@. -restana prezentrii
"lizi'ilitate, !rafic,
elocin etc,$
7,+
TOTAL +,7