Sunteți pe pagina 1din 24

ASPECTE CONTABILE

I. Documente justificative
1. Beneficiarul are obligaia s prezinte la OI toate documentele justificative de efectuare a plii (facturi,
ordine de plat i alte documente de acest fel.
!. Beneficiarul trebuie s depun documentele justificative de plat care cuprind valoarea contribuiei
proprii i valoarea finanrii nerambursabile i dovada efecturii investiiei.
". #n cazul $n care proiectul necesit elaborarea unor studii i folosete serviciile unei firme de
consultan, este necesar ca la decontare s se prezinte studiul elaborat de ctre firma de consultan,
copie a facturii firmei de consultan i dovada plii efectuate de beneficiar. %ac studiul face obiectul
dreptului de autor i nu poate fi prezentat, atunci se va aduce un document de atestare a lucrrii, emis de
ctre firma de consultan la care se ane&eaz un rezumat al studiului, semnate i tampilate.
'. #n cazul proiectelor referitoare la e&tinderea cldirii, beneficiarul trebuie s prezinte documentaia
cadastral i celelalte acte care in de $nscrierea construciei $n registrul de carte funciar.
I.A. Principalele condiii de fond !i de form" ale documentelor justificative
1. (ondiiile de fond i de form ale documentelor justificative e&emplificate mai jos vor respecta reglementrile
legale, respectiv a )*otr+rii nr. ,"1 din ! decembrie 1--. pentru aprobarea modelelor formularelor comune
privind activitatea financiar i contabil i a normelor metodologice privind $ntocmirea i utilizarea acestora/ cu
modificrile i actualizrile ulterioare, respectiv O#DIN$L %E& nr. '()* din *+ noiem,rie *--. privind
documentele financiar/conta,ile0 pu,licat 1n %onitorul Oficial nr. .+- din *' decem,rie *--..
I.B. Principalele documente sunt2
- facturi0
- avize de e&pediie1
- state de plat salarii1
- procese verbale de recepie1
- procese verbale de recepie preliminar i definitiv1
- procese verbale de montaj i punere $n funciune1
- ordine de plat1
- e&trase de cont1
- documente privind calitatea i conformitatea1
- documente de transport1
- altele
II. #am,ursarea c3eltuielilor
II.). Decontarea c3eltuielilor
1. %econtarea c2eltuielilor se face $n conformitate cu prevederile contractului de finanare.
!. Beneficiarul $ntocmete Cererea de Rambursare $n ' e&emplare i o transmite la Organismul
Intermediar $n ' e&emplare, $nsoite de un set complet de copii dup documentele justificative. 3n
e&emplar avizat de 45 se $ntoarce la beneficiar.
". Beneficiarul trebuie s transmit ctre Organismul Intermediar64utoritatea de 5anagement
urmtoarele documente0
(erere de rambursare (5odelul (ererii de rambursare i lista documentelor $nsoitoare
solicitate pentru verificare sunt date $n 4ne&a 7 (erere de rambursare,
%ocumente $nsoitoare0
- 8aportul de progres1
- (opii certificate, care s conin meniunea )conform cu originalul/, tampila beneficiarului i
semntura reprezentantului legal al acestuia, dup urmtoarele documente0 facturi (trebuie s
menioneze detaliat bunul ac2iziionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat, documente de
plat, e&trase bancare, alte documente justificative0 note contabile, balane de verificare1
- 9entru procedura de ac2iziii0 dovada publicitii, criterii de selecie, raport de atribuire a
contractului1
: 9entru informare i publicitate0 fotografii, anunuri, comunicate, documente pentru evidenierea
plii publicitii radio 6;<1
: 9entru ac2iziii de bunuri0 copie certificat =I8, copie certificat dup procesul verbal de predare:
primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere $n funciune1
: 9entru prestri servicii0 aprobarea beneficiarului pentru documentele remise $n cadrul consultanei,
foi de prezen la cursuri, fie de evaluare $ntocmite de ctre participanii la cursuri, statele de plat
ale trainerilor (copii certificate1
- 1 -
- 9entru e&ecuia de lucrri de construcii0 copii certificate dup procesele verbale de verificare pe
faze determinate de e&ecuie avizate de ctre Inspectoratul de >tat $n (onstrucii, copii certificate
dup rapoartele dirigintelui de antier, deviz ofert, situaii de lucrri1
- 9entru c2eltuieli de personal0 foi de prezen, state de plat1
- 9entru c2eltuieli cu amortizarea0 declaraie privind metoda de calcul a amortizrii i valoarea
lunar a acesteia, pentru fiecare mijloc fi& (ane&a <II1
- ?acturile trebuie sa menioneze detaliat bunul ac2iziionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuata.
'. 456OI are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor
neclariti.
@. #nainte de solicitarea rambursrii, costurile respective trebuie s fie deja efectuate i pltite.
A. %ata plii se consider data efecturii transferului bancar din contul Beneficiarului $n contul
contractorului.
.. (ererile de rambursare se vor transmite ctre 4=(> la intervalele de timp stabilite prin
contract. (ererile de rambursare se fac pe activiti finalizate i pe faze determinate. =etransmiterea
(ererii de rambursare conform programului stabilit fr justificare scris, poate duce la retragerea finanrii
pentru proiect i la returnarea sumelor decontate p+n $n acel moment.
,. Organismele Intermediare vor efectua monitorizarea i controlul financiar al tuturor proiectelor
care includ ac2iziii publice.
-. 5onitorizarea proiectelor se face de ctre Organismul Intermediar (OI $n vederea urmririi
realizrii fizice a proiectului si a $ndeplinirii indicatorilor stabilii prin contract pentru atingerea rezultatelor
prevzute.
1B. 5onitorizarea din punct de vedere te2nic const $n urmrirea progresului fizic $nregistrat $n
implementarea proiectului i $n colectarea i introducerea $n >5I> : (>=8 (>istemul 3nic Informatizat de
5anagement a tuturor informaiilor legate de proiect.
11. 9rocesul de monitorizare $ncepe din momentul semnrii contractului de finanare i se termin
la @ ani dup finalizarea proiectului.
Pentru realizarea monitorizrii fizice a proiectelor, OI-ul va desfura urmtoarele activiti:
a verificarea coninutului documentelor de raportare elaborate i transmise de ctre beneficiar (activiti
desfurate6progresul fizic6indicatori1
b vizite de monitorizare care $i propun verificarea implementrii proiectului la faa locului6sediul
beneficiarului (anunate i ad:2oc.
c monitorizarea durabilitii investiiilor.
1!. 45 9O> ((C6OI efectueaz verificri la faa locului pe baz de eantion, stabilit $n urma
realizrii unei analize de risc efectuate la nivelul fiecrei instituii sau la sesizare. <erificarea se realizeaz
cel puin o dat pe durata de implementare a proiectului i $n mod obligatoriu $nainte de plata ultimei cereri
de rambursare. (u aceast ocazie se verific inclusiv aspecte ca0 dac c2eltuielile efectuate sunt destinate
e&clusiv realizrii obiectivelor proiectului, dac sunt legale, $nregistrate $n contabilitate i justificate de
documente, dac beneficiarii au respectat prevederile contractuale, prevederile legislaiei rom+ne i a
regulilor comunitare $n implementarea proiectelor.
1". <erificarea cererilor de rambursare se face de ctre 4=(>, $n termen de ma&imum "B zile de
la data depunerii acestora. <erificarea este strict documentara, const+nd in verificarea tuturor
documentelor prezentate de beneficiar. Organismul Intermediar va verifica realitatea plii dup primirea
(ererii de rambursare. <erificarea se face pe baza documentaiei solicitate ce $nsoete cererea de
rambursare.
1'. 8esponsabilul cu managementul financiar de la Biroul 8egional al Organismului Intermediar,
va primi i verifica cererea de rambursare transmis de ctre Beneficiar. #n cazul $n care sunt necesare
clarificri, modificri sau informaii suplimentare, Beneficiarul este obligat s furnizeze orice alt document
solicitat de ctre Organismul Intermediar $n termen de " zile lucrtoare de la primirea solicitrii.
1@. 3nitatea de 9lat64utoritatea de 5anagement va rambursa c2eltuielile Beneficiarului. %ata
plii se consider data efecturii transferului bancar din contul 3nitii de 9lat64utoritii de 5anagement
$n contul Beneficiarului.
1A. %ocumentele ce se vor depune pentru rambursarea c2eltuielilor vor fi $nsoite de un opis.
1.. 5odelul (C8C8II %C 845B38>48C este ane&at contractului de finanare.
II.*. %ana4ementul factur"rii !i ela,or"rii cererilor de ram,ursare
1. ?acturarea oricror articole se va baza pe principiul )msurrii/, altfel spus lucrrile, activitile
i materialele pot fi facturate doar la valoarea real de e&ecuie i nu $n cantitatea integral, specificat $n
devizul estimativ inclus $n oferta c+tigtoare a contractului.
!. 4nalizarea corectitudinii articolelor facturate prin comparaie cu lucrrile e&ecutate constituie
obligaia principal a consultantului pentru urmrirea e&ecuiei (dirigintelui de antier1 acesta va avea
- 2 -
dreptul de a deduce orice articole sau volume de lucrri e&ecutate, nejustificabile, identificate $n orice
factur.
". Inginerul are obligaia de a aproba factura $nsoit de documentele justificative recomandate,
precum devizul estimativ, rapoartele lunare privind evoluia lucrrilor, graficul actualizat al balanei
disponibilitilor, graficul actualizat al lucrrilor i lista certificatelor de plat emise p+n la data respectiv.
Inginerul va declara de asemenea c2eltuielile acceptabile din perspectiva metodologiei naionale.
'. #n urma acestei aprobri documentele sunt trimise Defului de proiect care le va administra $n
continuare.
@. >e recomand ca administrarea facturilor i a cererilor de rambursare s se desfoare $n
conformitate cu lista de control de mai jos0
=r.
crt.
%escrierea activitii ?uncia =ume %ata >emntura
1.
<erificarea corectitudinii formale, obiective i aritmetice a
facturii emise de constructorul lucrrilor
Inginerul
!.
9rimirea facturilor asociate e&ecuiei lucrrilor din partea
Inginerului
Deful de proiect
". 9rimirea facturilor emise din partea Inginerului Deful de proiect
'.
<erificarea corectitudinii formale, obiective i aritmetice a
facturii
1
Deful de proiect
@.
9li efectuate ctre (onstructor (pe ordinul de plat
trebuie s se regseasc cel puin dou semnturi ale
personalului autorizat
5anagerul financiar
A.
Claborarea cererii de rambursare cu includerea
c2eltuielilor acceptabile
Deful de proiect
.. <erificarea cererii de rambursare i a semnturii
4li angajai ai
Beneficiarului $n
afar de >9
,. <erificarea cererii de rambursare semnate i parafate
(onducerea
Beneficiarului
A. 9rincipalele aspecte ce trebuie urmrite sunt0
separarea clar a funciilor $ntre personalul responsabil pentru certificarea primirii bunurilor i serviciilor
(prin facturare i cel responsabil cu efectuarea plilor1
cel puin o persoan va fi responsabil cu e&aminarea validitii i corectitudinii cererilor de
rambursare1
certificarea (prin semnturi a cererilor de rambursare se va atribui unui numr de minim doi membri ai
personalului desemnat de Beneficiar1
includerea $n cererea de rambursare e&clusiv a sumelor datorate1
deducerea din fondurile alocate a c2eltuielilor non:eligibile (c2eltuieli administrative i ;<4 $n cazul $n
care beneficiarul are obligaia ac2itrii acestuia1
evitarea consemnrii plilor neefectuate1
asigurarea faptului c nu se pot efectua pli fr a fi consemnate.
+. Erori posi,ile la cereri de ram,ursare
?actura nr. ............. 6 data .............., nu prezint semntura de primire, iar contul furnizorului de lucrri
este diferit de contul furnizorului de lucrri din contractul de ac2iziie, nu menioneaz numrul
contractului de ac2iziie $n baza cruia a fost emis, nu prezint semntura de primire1
;otalul de plat din factura nr. ............. 6 data .............. este incorect1
?actura nr. ............. 6 data .............. nu este completat la rubrica cont bancar al cumprtorului1
Eipsesc facturile de avans nr. ............. 6 data .............., emise de ctre furnizorul de bunuri1
Eipsesc facturile proforma emise de ctre furnizorul de bunuri1
Eipsesc facturile proforma nr. ............. 6 data .............., (sunt menionate $n O9 nr. ............. 6
data .............., nr. ............. 1
Eipsete factura nr. ............. 6 data .............. $n baza creia s:a $ntocmit %9C nr. ............. 6 data ...........1
?actura proforma nr. ............. 6 data .............. este incomplet1
?actura proforma nr. ............. 6 data .............. nu este semnat i tampilat de furnizor1
?acturile e&terne nu sunt semnate i tampilate de furnizor, i nu sunt traduse1
1
- 3 -
Eipsete factura de stornare a facturilor de avans1
<aloarea facturilor emise de furnizorul de lucrri, este mai mare dec+t valoarea situaiilor de lucrri1
#n factura nr. FF.6 data FFF data emiterii contractului este menionat incorect1
#n declaraia furnizorului de bunuri, data emiterii facturii e&terne nr. ............. 6 data .............. este
menionat greit1
=umrul facturii menionate $n O9 nr. ............. 6 data .............. nu este complet1
#n O9 nr. ............. 6 data .............. i $n biletul la ordin emis pentru garania de bun e&ecuie, se
menioneaz un cont diferit de cel precizat $n contractul $nc2eiat cu furnizorul de lucrri1 B.O. menionat
nu este completat1
(ontul beneficiarului plii de pe O9 nr. ............. 6 data .............. este diferit de contul furnizorului de pe
factura nr. ............. 6 data ...............1
9e %9C nr. ............. 6 data ..............este $nscris factura nr. ............. 6 data .............., factur
nee&istent $n cererea de plat1
9e %9C nr. ............. 6 data ..............se face referire la factura proforma nr. ............. 6 data ..............,
document ce nu se regsete $n cererea de plat ci doar traducerea1
Ordinul de plat nr. ............. 6 data .............. nu menioneaz numrul facturii sau contractului de
ac2iziii $n baza cruia s:a efectuat plata1
Ordinul de plat nr. ............. 6 data .............. este emis $naintea facturii nr. ............. 6 data ...............1
(onturile beneficiarului plii din Op nr. ............. 6 data .............. si nr. ............. 6 data .............. sunt
diferite de contul furnizorului din contractul de ac2iziie bunuri nr. ............. 6 data ...............1
>ituaia de lucrri pentru instalaii de $nclzire birouri emis de furnizorul de lucrri, nu este semnat i
stampilat de beneficiar1
%eclaraia de conformitate emis de furnizor nu este datat1
9< de recepie $ntocmit pentru furnizorul de bunuri, prezint dou date de emitere1
%ocumentul nr. .............6 data............. nu este tradus1
Eipsesc procesele verbale menionate $n programul de control al calitii lucrrilor de rezisten
(verificare natur teren fundare, verificare armare radier i perei cuv, etc.1
9rocesul verbal de recepie la terminarea lucrrilor nr. ............. 6 data ..............este incomplet, conine
erori de redactare, nu este semnat si stampilat de ctre I>( (comisia de recepie nu este format din
cel puin @ membrii, se face referire doar la contractul de lucrri cu furnizorul de lucrri, iar data acestui
contract este diferit de data contractului de ac2iziii lucrri avizat de ctre OI1
9rocesul verbal de predare primire $nc2eiat $ntre beneficiar i furnizorul de bunuri nu este tradus. Ea fel
i certificatul de calitate pentru bunurile furnizate de ctre furnizorul de bunuri nu este tradus1
Eipsesc ordinele de $ncepere a lucrrilor i procesele verbale de predare primire a amplasamentului i
a bornelor de repere pentru lucrrile e&ecutate de ctre furnizorii de lucrri1
Eipsesc documente justificative de unde s rezulte constituirea garaniei de bun e&ecuie lucrri
pentru lucrrile realizate de ctre furnizorii de lucrri1
Eipsesc situaiile de lucrri i listele de utilaje pentru lucrrile e&ecutate de ctre furnizorii de lucrri1
<aloarea menionat $n autorizaia de construcie nr. ............. 6 data .............. este mai mic dec+t
valoarea lucrrilor solicitate spre decontare prin prezenta cerere de plat1
#n dosarul de plat nu sunt ataate toate certificatele de calitate i conformitate pentru bunurile
ac2iziionate1
Eipsete procesul verbal de predare primire pentru unele bunuri1
%in facturile solicitate a doua oar spre decontare (emise de ctre furnizorul de bunuri nu rezult care
sunt utilajele care se resolicit la plat1
Eipsesc e&trasele de cont pentru conturile de garanie de bun e&ecuie lucrri la contractele
nr. ............. 6 data .............. si nr. ............. 6 data .............., furnizor de lucrri1
Eipsete ordinul de $ncepere al lucrrilor aferent contractului de lucrri nr. ............. 6 data ...............1
C&trasul de cont nr. nr. ............. 6 data .............. este incomplet. %e asemenea lipsete e&trasul de cont
aferent %9C nr. ............. 6 data ...............1
9e e&trasul de cont nr. ............. 6 data .............. data facturii care este pltit cu O9 nr. ............. 6
data .............. este $nscris greit1
C&trasul de cont nr. ............. 6 data .............. este incomplet1
9rocesul verbal de recepie la terminarea lucrrilor nr. ............. 6 data .............. nu este semnat i
tampilat de ctre reprezentantul administraiei publice locale i de ctre reprezentantul I>(1
Eipsete centralizatorul situaiilor de lucrri pentru situaiile de lucrri aferente facturilor1
8eferatele de verificare din proiectul te2nic prezint observaii $n urma verificrii (la specialitatea
Instalaii utilizare gaze naturale, instalaii sanitare1
- 4 -
Eipsete adresa Bncii &&& de unde s rezulte cursul euro din ziua emiterii facturilor pentru bunurile
furnizate de ctre furnizorii de bunuri1
>cadena biletului la ordin emis de furnizorul de lucrri nu corespunde cu obligaiile din contractul de
ac2iziii1
Eipsesc actele de legtur $ntre productorii care au emis certificate de calitate i declaraii de
conformitate pentru materialele de construcii, instalaii i firmele care e&ecut lucrrile conform
contractelor de ac2iziii lucrri1
#n declaraia de conformitate a productorului de bunuri nu este specificat tipul bunului $nscris $n
factura nr. ............. 6 data ..............1
(ontractul nr. ............. 6 data .............. prevede c valabilitatea pentru livrri data de FFFF, din
certificatul de garanie reiese faptul c utilajul s:a livrat la data de FFF., iar procesul verbal de
predare 7 primire a bunului este $ntocmit la data de FFF...1
(entralizatorul situaiilor de lucrri emis de furnizorul de lucrri este incorect completat1
Eips semntur constructor la 9< de predare 7 primire amplasament1
Eips tampil diriginte de antier la 9<?% nr. ............. 6 data .............. i nr. ............. 6 data ..............1
Eips tampil proiectant la 9<?% nr. ............. 6 data .............. i nr. ............. 6 data .............., 9< de
verificare a naturii terenului de fundare (staia de epurare i 9< de verificare a naturii terenului de
fundare (2al de producie, 9< de verificare a naturii terenului de fundare (corp administrativ1
=econcordan la data emiterii 9< de predare 7 primire a proiectului te2nic1
Eips semntur beneficiar la 9<E4 emis de furnizorul de lucrri1
Eips semntur i tampil constructor la 9< de trasare a lucrrilor1
=ota de renunare nu este semnat i tampilat de constructor, diriginte de antier i beneficiar1
(ertificatele de conformitate i garanie 7 calitate emise de furnizorul de bunuri, nu sunt datate1
Eips meniune $n contractul nr. ............. 6 data .............., $nc2eiate cu furnizorul de lucrri i bunuri,
privind modalitatea de constituire a garaniei de bun e&ecuie1
Eips documente care s certifice constituirea garaniei de bun e&ecuie pentru furnizorii de lucrri i
bunuri1
%eclaraiile de conformitate6calitate prezentate $n dosarul cererii de plat nu sunt semnate, tampilate
sau datate de emitent1
8aportul de progres incorect $ntocmit1
Eips 9< de predare 7 primirea pentru bunurile ac2iziionate de la ! dintre furnizorii de bunuri1
Eips 9< de punere $n funciune pentru bunurile ac2iziionate1
%in centralizatorul proceselor verbale de adjudecare, ataat $n dosarul de ac2iziii, nu rezult
$ncadrarea pe liniile bugetare1
=u este condic de betoane i certificate de calitate pentru betonul turnat1
=u este prezentat certificatul de autorizare pentru Eaboratorul societii comerciale ce verific
materialele1
%eclaraia de conformitate bunuri nu conine valori ale caracteristicilor te2nice $n afara parametrilor
optimi1
Eipsa c2itane pltite la I>( B,1G si B,.G si 1G aferente autorizrii lucrrilor la 9rimrie1
4ne&a la 9roiectul te2nic, partea reproiectat, trebuie verificat i tampilat de un verificator atestat i
$nsoit de referatul de verificare, care lipsete1
Eipsa polia de asigurare pentru bunuri1
#ncadrarea $n liniile bugetare a c2eltuielilor realizate, dup luarea $n considerare a =(> >I =8 7 urilor
nu este corect1
(2eltuielile privind >tudiul geote2nic solicitat la plat prin factura nr. ............. 6 data .............. sunt
neeligibile deoarece acesta este realizat de ctre alt firm dec+t cea menionat $n contractul de
ac2iziii proiectare avizat de ctre OI1
%ispoziia de antier ataat $n dosarul cererii de plat este semnat i stampilat de ctre ofertantul
nec+tigtor1 la fel i procesele verbale din dosarul cererii de plat (9rocesul verbal de verificare a
naturii terenului de fundare, 9rocesele verbale de control al calitii lucrrilor pe faze determinate. #n
procesele verbale mai sus menionate se face referire la faptul ca ofertantul nec+tigtor la ac2iziia de
lucrri, este subantreprenor1
Eipsete lista de comand suplimentar (pentru cantitile de lucrri care sunt menionate in dispoziia
de antier i lista de renunare (pentru cantitile de lucrri la care se renun. Eipsete de asemenea
antemsurtoarea semnat i tampilat de ctre proiectant i oferta de lucrri pentru cantitile de
lucrri mai sus menionate (semnat i tampilat de ctre constructor1
C&ista neconcordante $ntre data $ntocmirii proceselor verbale de control al calitii lucrrilor pe faze
determinate, procese verbale de lucrri ascunse etc., i data $ntocmirii situaiilor de lucrri1
- 5 -
%evizul financiar al serviciilor de proiectare nu este $ntocmit $n conformitate cu oferta de servicii,
aferent contractului nr. ............. 6 data ...............1
8eferatul privind verificarea de calitate la cerina ( prezint observaii privind verificarea proiectului
te2nic la cerina mai sus amintit1
Eipsete autorizaia de funcionare cerut la ultima tran.
III. %ana4ementul conta,il
a. 9ersonalul responsabil cu contabilitatea trebuie s difere de cel $nsrcinat cu efectuarea
plilor1 se recomand ca activitatea de contabilitate s fie asigurat de acelai manager financiar ca acela
care asigur plile (vezi mai sus.
b. 8egulile privind contabilitatea trebuie s respecte prevederile Eegii (ontabilitii nr. ,!61--1
modificat i actualizat.
c. 9rincipalele aspecte ce trebuie urmrite $n cazul managementului contabil al proiectului 3C
sunt0
4sistena financiar furnizat de 3C trebuie separat $n mod clar $n cadrul sistemului financiar:contabil
de alte activiti desfurate de ctre organizaie1
>istemul de contabilitate al Beneficiarului trebuie s reflecte6identifice primirea co:finanrii naionale.
III.). #e4lement"ri conta,ile aplica,ile pentru instituii pu,lice
1. 9roiectele trebuie s in o contabilitate precis bazat pe un sistem de contabilitate $n dubl
partid. 9roiectele au posibilitatea de a ine aceast contabilitate $n sistem clasic sau electronic, dei este
$n mod clar preferabil a se ine $n format electronic.
!. Beneficiarul va trebui s in un registru i o eviden contabil clar a implementrii aciunilor
folosind sistemul de contabilitate $n dubl partid ca parte integrant sau ca ajutor pentru contabilitatea
beneficiarului. 4cest sistem de contabilitate trebuie s se desfoare $n conformitate cu procedurile
stabilite $n practica profesional. ;rebuie evideniate $n mod distinct in conturi analitice corespunztoare,
veniturile i c2eltuielile. ;rebuie de asemenea s se evidenieze distinct dob+nzile provenite din fondurile
nerambursabile.
". Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil folosind conturi analitice distincte pentru
9roiect, $ntocmind o balan de verificare distinct. >istemul contabil utilizat va fi $n conformitate cu
legislaia naional $n vigoare i va asigura, unde este cazul, evidena contabil distinct a activitilor
economice i non7economice (c2eltuieli, venituri, cont de rezultate.
'. Preci5are0 conform punctului H1.'.". 8egistrele de contabilitate/ din O5?9 =r. 1-1. din 1!
decembrie !BB@, $n cazul $n care o instituie public are uniti subordonate fr personalitate juridic care
conduc contabilitatea p+n la balana de verificare, 8egistrul:jurnal se va conduce de ctre unitile
subordonate, cu condiia $nregistrrii acestuia $n evidena unitii.
@. 4ceste uniti fr personalitate juridic care vor implementa proiecte finanate din fonduri
nerambursabile vor organiza deci o activitate contabil pe proiect, $n mod independent, p+n la balana de
verificare.
A. >istemul contabil utilizat va fi $n conformitate cu legislaia naional $n vigoare i va asigura,
unde este cazul, evidena contabil distinct a activitilor economice i non7economice (c2eltuieli, venituri,
cont de rezultate.
III.).A. O,li4aiile ,eneficiarilor2
1. Beneficiarul va menine $nregistrri periodice i e&acte $n contabilitate, referitoare la
implementarea 9roiectului, folosind un sistem de eviden contabil $n partid dubl, ca parte a
contabilitii proprii sau adiacent acesteia. 4cest sistem dedicat va fi implementat cu respectarea
procedurile impuse de practic profesional. 9entru fiecare 9roiect trebuie realizate $nregistrri separate $n
contabilitate, care s evidenieze toate veniturile i c2eltuielile. #nregistrrile $n contabilitate trebuie s
poat oferi cu precizie detalii privind dob+nda provenind din fondurile pltite de 4utoritatea (ontractant.
!. Beneficiarul va permite (omisiei Curopene, Oficiului Curopean 4nti:fraud i (urii Curopene a
4uditorilor s verifice, prin e&aminarea documentelor sau prin inspecii la faa locului, implementarea
9roiectului, i s realizeze, dac este necesar, un audit complet pe baza documentelor justificative, a
documentelor de $nregistrare $n contabilitate i a oricror alte documente relevante pentru finanarea
9roiectului. 4ceste inspecii pot s aib loc $n urmtorii @ ani dup plata final, respectiv p+n la e&pirarea
termenului de " ani de la data $nc2iderii oficiale a 9O> ((C. #n plus, Beneficiarul va permite Oficiului
Curopean 4nti:fraud s fac verificri la faa locului $n conformitate cu procedurile stabilite de legislaia
(omisiei Curopene pentru protejarea intereselor financiare ale (omunitilor Curopene $mpotriva fraudelor
i a oricror altor nereguli. #n acest scop, Beneficiarul se angajeaz s permit personalului sau agenilor
(omisiei Curopene, Oficiului Curopean 4nti ?raud i ai (urii Curopene a 4uditorilor, personalului OI si
- 6 -
45 accesul $n locurile i spaiile unde se implementeaz 9roiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice
i la toate documentele i bazele de date privind managementul te2nic i financiar al 9roiectului. %e
asemenea, Beneficiarul se angajeaz c va lua toate msurile pentru a facilita munca acestora. 4ccesul
agenilor (omisiei Curopene, Oficiului Curopean 4nti ?raud i (urii Curopene a 4uditorilor se face $n
condiiile pstrrii confidenialitii fa de teri, fr a prejudicia obligaiile de drept public crora le sunt
supuse. %ocumentele trebuie s fie uor accesibile i s fie ar2ivate astfel $nc+t s permit o verificare
uoar, iar Beneficiarul este obligat s informeze 4utoritatea (ontractant asupra adresei e&acte unde
acestea sunt pstrate.
". %ocumentele la care se face referire $n punctul ! includ0
4. Eucrri, bunuri i servicii0
: oferte de la furnizori1
: contracte i comenzi1
: facturi i dovezi ale plii, sau facturi pltite1 dac bunurile provin din stocurile Beneficiarului,
facturile vor reflecta preul pltit la data ac2iziiei1 o copie a facturii de ac2iziie trebuie s fie
ataat1
: pentru carburani i uleiuri, Beneficiarul va ine evidena distanelor parcurse, a (onsumului :
mediu al ve2iculelor folosite, a costurilor carburanilor i a c2eltuielilor de $ntreinere.
B. (osturile de personal0
: evidena c2eltuielilor cu personalul local angajat pe perioad determinat, menion+nd sumele
pltite ca remuneraie, certificate corespunztor de persoana responsabil la nivel local, cu
detalierea salariului brut, a ta&elor i contribuiilor la asigurrile sociale i a salariului net1
: evidena c2eltuielilor cu personalul din afara rii angajat $n interesul proiectului1 c2eltuielile vor fi
evaluate pe baza costurilor unitare pe uniti de timp efectiv lucrate i verificabile i vor fi
detaliate $n salariu brut, ta&e i contribuii la asigurrile sociale i salariu net.
: %ocumentele contabile trebuie0
> fie $ntocmite pe baza documentelor surs (facturi, e&trase bancare, etc.1
> specifice tipul documentelor contabile1
> fie numerotate1
> detalieze coninutul tranzaciilor contabile1
> specifice valoarea sumelor $n ECI i6sau C38O1
> fie datate1
> specifice contul bancar folosit pentru tranzacie1
> fie $n original.
'. ;oate documentele folosite $n timpul tranzaciilor contabile vor fi parte integrant a
documentelor contabile. 4ceste documente vor fi $nregistrate, completate i ar2ivate astfel $nc+t s se
pstreze legtura dintre anumite documente.
@. 9entru instituiile publice se aplic Ordinul 5?9 nr. 1-1. din 1! decembrie !BB@ pentru
aprobarea =ormelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice,
9lanul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, publicat $n 5onitorul
Oficial nr. 11,A bis din !- decembrie !BB@.
III.).B. Ba5a le4al"2
: 9rincipiile i procedurile contabile vor fi reglementate de acordurile $nc2eiate cu 4utoritatea de (ertificare, cu
reglementrile (omisiei Curopene i se vor afla $n concordan cu0
Eegea contabilitii nr.,!61--1, cu modificrile i completrile ulterioare1
Ordinul nr. 1-1. 6 !BB@ al 5inisterului ?inanelor 9ublice1
O8%I= =r. 11,. 6 !BB, al 5inisterului ?inanelor 9ublice1
9lanul (ontabil pentru instituiile publice aprobat prin ordinul 5inisterului ?inanelor 9ublice1
Eegea nr. @BB6!BB! privind finanele publice modificat de Eegea nr. "1'6!BB"1
Ordinul nr. 1.-!6!BB! al 5inisterului ?inanelor 9ublice prin care se aprob normele metodologice $n
ceea ce privete previziunile bugetare, verificrile i aprobrile, alocarea de pli i plata c2eltuielilor
bugetare, cu specificarea organizaiei, $nregistrrii i referinei previziunii bugetare1
Eegea @.1 6 !BB" privind (odul ?iscal al 8om+niei cu modificrile i completrile ulterioare.
III.).C. Su,venii2
: #n ceea ce privete $nregistrrile contabile pentru cldirea finanat din fonduri structurale, respectiv pentru
realizarea6ac2iziionarea de active $n general, avem $n vedere precizrile Ordinului 1.@!6!BB@, subseciunea .0
>3B<C=;II.
III.).D. Sursele de finanare
- 7 -
>unt reglementate de Eegea nr. @BB din 11 iulie !BB! privind finanele publice, care prevede urmtoarele0
H48;. A!
?inanarea instituiilor publice
(1 ?inanarea c2eltuielilor curente i de capital ale instituiilor publice se asigur astfel0
a integral din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dup caz1
b din venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale, dup caz1
c integral, din veniturile proprii.
(! Instituiile publice finanate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale, dup caz, vars integral veniturile realizate la bugetul din care sunt finanate.
48;. A'
?inanarea unor instituii publice
?inanarea c2eltuielilor unor instituii publice, indiferent de subordonare, se asigur at+t din bugetul de stat,
c+t i din bugetele locale, numai $n cazurile $n care, prin legea bugetar anual sau prin legi speciale, se
stabilesc categoriile de c2eltuieli care se finaneaz prin fiecare buget.
48;. A@
<eniturile proprii ale instituiilor publice
(1 <eniturile proprii ale instituiilor publice, finanate $n condiiile art. A! alin. (1 lit. b i c, se $ncaseaz, se
administreaz, se utilizeaz i se contabilizeaz de ctre acestea, potrivit dispoziiilor legale.
(! <eniturile proprii ale instituiilor publice, finanate potrivit art. A! alin. (1 lit. b i c, provin din c2irii,
organizarea de manifestri culturale i sportive, concursuri artistice, publicaii, prestaii editoriale, studii,
proiecte, valorificri de produse din activiti proprii sau ane&e, prestri de servicii i altele asemenea.
48;. AA
C&cedentele bugetelor instituiilor publice
(1 C&cedentele rezultate din e&ecuia bugetelor instituiilor publice, finanate $n condiiile art. A! alin. (1 lit.
b, se regularizeaz la sf+ritul anului cu bugetul din care sunt finanate, $n limita sumelor primite de la acesta.
(! C&cedentele anuale rezultate din e&ecuia bugetelor instituiilor publice, finanate integral din venituri
proprii, se reporteaz $n anul urmtor.
48;. A.
8egimul de finanare a unor activiti sau instituii publice
Iuvernul poate aproba $nfiinarea de activiti finanate integral din venituri proprii pe l+ng unele instituii
publice sau sc2imbarea sistemului de finanare a unor instituii publice, din finanate potrivit prevederilor art. A!
alin. (1 lit. a i lit. b $n finanate $n conformitate cu prevederile art. A! alin. (1 lit. b i c, dup caz, stabilind
totodat domeniul de activitate, sistemul de organizare i funcionare a acestor activiti, categoriile de venituri
i natura c2eltuielilor./
III.).E. %ono4rafia operaiunilor de finanare la instituii pu,lice conform Ordinului %E& nr. )).+ din )6
aprilie *--. pentru modificarea !i completarea Normelor metodolo4ice privind or4ani5area !i
conducerea conta,ilit"ii instituiilor pu,lice0 Planul de conturi pentru instituiile pu,lice !i
instruciunile de aplicare a acestuia0 apro,ate prin Ordinul %inistrului &inanelor Pu,lice nr.
).7)+8*--(9:
III.).E.). Contul ;(. <Sume de primit8de restituit A4eniilor8Autorit"ilor de Implementare8Autorit"ilor de
Certificare8Autorit"ilor de %ana4ement8A4eniilor de Pl"i =la ,eneficiarii finali: / P>A#E0 SAPA#D0
ISPA0 INST#$%ENTE ST#$CT$#ALE0 &OND$#I PENT#$ A?#IC$LT$#@0 &OND$#I DE LA B$?ET AI
ALTE &OND$#IJ este cont bifuncional i se dezvolt astfel0
: contul '@,1 J>ume de primit de la 4geniile64utoritile de Implementare : 9*48C, I>94, >4948% : (la
beneficiarii finaliJ1
: contul '@," J>ume de primit de la 4utoritile de (ertificare64utoritile de 5anagement64geniile de 9li :
I=>;835C=;C >;83(;384EC, ?O=%38I 9C=;83 4I8I(3E;38K, ?O=%38I %C E4 B3IC; DI 4E;C
?O=%38I (la beneficiarii finaliJ1
: contul '@,' J>ume de restituit 4utoritilor de (ertificare64utoritilor de 5anagement64geniilor de 9li :
I=>;835C=;C >;83(;384EC, ?O=%38I 9C=;83 4I8I(3E;38K, ?O=%38I %C E4 B3IC; DI 4E;C
?O=%38I (la beneficiarii finaliJ.
a. (ontul '@," J>ume de primit de la 4utoritile de (ertificare64utoritile de 5anagement64geniile de 9li :
I=>;835C=;C >;83(;384EC, ?O=%38I 9C=;83 4I8I(3E;38K, ?O=%38I %C E4 B3IC; DI 4E;C
?O=%38IJ (la beneficiarii finali/. (u ajutorul acestui cont instituiile publice : beneficiari finali : in evidena
sumelor de primit de la 4utoritile de (ertificare64utoritile de 5anagement64geniile de 9li, reprezent+nd
instrumente structurale, fonduri pentru agricultur, fonduri de la buget i alte fonduri.
b. (ontul '@," J>ume de primit de la 4utoritile de (ertificare64utoritile de 5anagement64geniile de 9li :
I=>;835C=;C >;83(;384EC, ?O=%38I 9C=;83 4I8I(3E;38K, ?O=%38I %C E4 B3IC; DI 4E;C
- 8 -
?O=%38IJ (la beneficiarii finali este un cont de activ. #n debitul contului se $nregistreaz sumele de primit de
la 4utoritile de (ertificare64utoritile de 5anagement64geniile de 9li, iar $n credit sumele primite. >oldul
debitor al contului e&prim sumele de primit de la 4utoritile de (ertificare64utoritile de
5anagement64geniile de 9li.
c. (ontul '@," J>ume de primit de la 4utoritile de (ertificare64utoritile de 5anagement64geniile de 9li :
I=>;835C=;C >;83(;384EC, ?O=%38I 9C=;83 4I8I(3E;38K, ?O=%38I %C E4 B3IC; DI 4E;C
?O=%38IJ (la beneficiarii finali se debiteaz prin creditul conturilor0
..' J?inanarea din fonduri e&terne nerambursabileJ
: cu sumele de primit de la 4utoritile de (ertificare64utoritile de 5anagement64geniile de 9li
reprezent+nd instrumente structurale, fonduri pentru 4gricultur i alte fonduri1
.., J<enituri din contribuia naional aferent programelor6proiectelor finanate din fonduri e&terne
nerambursabileJ1
: cu sumele de primit de la 4utoritile de (ertificare64utoritile de 5anagement, reprezent+nd contribuia
naional aferent programelor6proiectelor finanate din fonduri e&terne nerambursabile1
etc.
d. (ontul '@," J>ume de primit de la 4utoritile de (ertificare64utoritile de 5anagement64geniile de 9li :
I=>;835C=;C >;83(;384EC, ?O=%38I 9C=;83 4I8I(3E;38K, ?O=%38I %C E4 B3IC; DI 4E;C
?O=%38IJ (la beneficiarii finali se crediteaz prin debitul conturilor0
@1@1 J%isponibil $n lei din fonduri e&terne nerambursabileJ
: cu sumele primite de la 4utoritile de (ertificare64utoritile de 5anagement reprezent+nd instrumente
structurale, fonduri pentru agricultur i alte fonduri1
@@,1 J%isponibil din contribuia naional reprezent+nd cofinanarea de la buget aferent
programelor6proiectelor finanate din fonduri e&terne nerambursabileJ1
: cu sumele primite de la 4utoritile de (ertificare64utoritile de 5anagement reprezent+nd cofinanare de
la buget1
@@,! J%isponibil din contribuia naional reprezent+nd c2eltuieli neeligibile i c2eltuieli cone&e de la buget
aferente programelor6proiectelor finanate din fonduri e&terne nerambursabileJ1
: cu sumele primite de la 4utoritile de (ertificare64utoritile de 5anagement reprezent+nd c2eltuieli
neeligibile i c2eltuieli cone&e de la buget1
etc.
e. (ontul '@,' J>ume de restituit 4utoritilor de (ertificare64utoritilor de 5anagement64geniilor de 9li :
I=>;835C=;C >;83(;384EC, ?O=%38I 9C=;83 4I8I(3E;38K, ?O=%38I %C E4 B3IC; DI 4E;C
?O=%38IJ (la beneficiarii finaliJ. (u ajutorul acestui cont, instituiile publice : beneficiari finali : in evidena
sumelor de restituit 4utoritilor de (ertificare64utoritilor de 5anagement64geniilor de 9li, reprezent+nd
instrumente structurale, fonduri pentru agricultur, fonduri de la buget i alte fonduri.
f. (ontul '@,' J>ume de restituit 4utoritilor de (ertificare64utoritilor de 5anagement64geniilor de 9li :
I=>;835C=;C >;83(;384EC, ?O=%38I 9C=;83 4I8I(3E;38K, ?O=%38I %C E4 B3IC; DI 4E;C
?O=%38IJ (la beneficiarii finaliJ este un cont de pasiv. #n creditul contului se $nregistreaz sumele de restituit
4utoritilor de (ertificare64utoritilor de 5anagement64geniilor de 9li, iar $n debit sumele restituite. >oldul
creditor al contului e&prim sumele de restituit.
g. (ontul '@,' J>ume de restituit 4utoritilor de (ertificare64utoritilor de 5anagement64geniilor de 9li :
I=>;835C=;C >;83(;384EC, ?O=%38I 9C=;83 4I8I(3E;38K, ?O=%38I %C E4 B3IC; DI 4E;C
?O=%38IJ (la beneficiarii finaliJ se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi0
..' J?inanarea din fonduri e&terne nerambursabileJ1
: cu sumele reprezent+nd debite din fonduri e&terne nerambursabile, notificate de 4utoritile de
(ertificare64utoritile de 5anagement1
.., J<enituri din contribuia naional aferent programelor6proiectelor finanate din fonduri e&terne
nerambursabileJ1
: cu sumele reprezent+nd debite din fonduri de la buget, notificate de 4utoritile de (ertificare64utoritile de
5anagement1
etc.
2. (ontul '@,' J>ume de restituit 4utoritilor de (ertificare64utoritilor de 5anagement64geniilor de 9li :
I=>;835C=;C >;83(;384EC, ?O=%38I 9C=;83 4I8I(3E;38K, ?O=%38I %C E4 B3IC; DI 4E;C
?O=%38IJ (la beneficiarii finaliJ se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi0
@1@1 J%isponibil $n lei din fonduri e&terne nerambursabileJ
: cu sumele restituite 4utoritilor de (ertificare64utoritilor de 5anagement, reprezent+nd debite din fonduri
e&terne nerambursabile1
@@,1 J%isponibil din contribuia naional reprezent+nd cofinanarea de la buget aferent
programelor6proiectelor finanate din fonduri e&terne nerambursabileJ1
: cu sumele restituite 4utoritilor de (ertificare64utoritilor de 5anagement reprezent+nd debite i
penaliti6dob+nzi la debitele aferente cofinanrii de la buget1
- 9 -
@@,! J%isponibil din contribuia naional reprezent+nd c2eltuieli neeligibile i c2eltuieli cone&e de la buget
aferente programelor6proiectelor finanate din fonduri e&terne nerambursabileJ1
: cu sumele restituite 4utoritilor de (ertificare64utoritilor de 5anagement reprezent+nd debite din
c2eltuieli neeligibile i c2eltuieli cone&e de la buget. etc.
III.).E.*. Planul de conturi utili5at de ,eneficiarii finali =instituii pu,lice: pentru instrumente structurale0
fonduri pentru a4ricultur"0 fonduri de la ,u4et !i alte fonduri.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M '@, M >ume de primit i de restituit 4utoritilor de M
M M (ertificare64utoritilor de 5anagement : I=>;835C=;C M
M M >;83(;384EC DI ?O=%38I %C E4 B3IC; M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M '@," M >ume de primit de la 4utoritile de (ertificare64utoritileM
M M de 5anagement : I=>;835C=;C >;83(;384EC DI ?O=%38I %C E4 M
M M B3IC; M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M '@,".1 M >ume de primit de la 4utoritile de (ertificare64utoritileM
M M de 5anagement : I=>;835C=;C >;83(;384EC M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M '@,".! M >ume de primit de la 4utoritile de (ertificare64utoritileM
M M de 5anagement : ?O=%38I %C E4 B3IC; M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M '@,' M >ume de restituit 4utoritilor de (ertificare64utoritilor M
M M de 5anagement : I=>;835C=;C >;83(;384EC DI ?O=%38I %C E4 M
M M B3IC; M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M '@,'.1 M >ume de restituit 4utoritilor de (ertificare64utoritilor M
M M de 5anagement : I=>;835C=;C >;83(;384EC M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M '@,'.! M >ume de restituit 4utoritilor de (ertificare64utoritilor M
M M de 5anagement : ?O=%38I %C E4 B3IC; M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M @1@ M %isponibil din fonduri e&terne nerambursabile M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M @1@1 M %isponibil $n lei din fonduri e&terne nerambursabile M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M @@, M %isponibil din contribuia naional aferent M
M M programelor6proiectelor finanate din fonduri e&terne M
M M nerambursabile M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M @@,1 M %isponibil din contribuia naional reprezent+nd cofinanareM
M M de la buget aferent programelor6proiectelor finanate din M
M M fonduri e&terne nerambursabile M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M @@,!.1 M %isponibil din contribuia naional reprezent+nd c2eltuieli M
M M neeligibile de la buget aferente programelor6proiectelor M
M M finanate din fonduri e&terne nerambursabile M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M @@,!.! M %isponibil din contribuia naional reprezent+nd c2eltuieli M
M M cone&e de la buget aferente programelor6proiectelor finanateM
M M din fonduri e&terne nerambursabile M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M @,1 M <iramente interne M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M A." M ;ransferuri interne M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M ..B M ?inanarea de la buget M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M ..B1 M ?inanarea de la bugetul de stat M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M ..B! M ?inanarea de la bugetele locale M
- 10 -
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M ..' M ?inanarea din fonduri e&terne nerambursabile M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
M .., M <enituri din contribuia naional de la buget aferent M
M M programelor6proiectelor finanate din fonduri e&terne M
M M nerambursabile M
MLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
III.).&. %ono4rafia privind 1nre4istrarea 1n conta,ilitatea ,eneficiarilor finali =instituii pu,lice: a
operaiunilor cu instrumente structurale0 fonduri pentru a4ricultur"0 fonduri de la ,u4et !i alte fonduri2
III.).&.). Ac3i5iii de ,unuri !i servicii 1n ,a5a facturii emise de furni5ori2
a. $nregistrarea activelor fi&e corporale sau necorporale
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M =ot M (onturi de active fi&e M!&& M N M M
M contabil MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M ?urnizori de active fi&e M'B' M M N M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
b. $nregistrarea bunurilor ac2iziionate
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M =ot M (onturi de stocuri M"&& M N M M
M contabil MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M ?urnizori M'B1 M M N M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
c. $nregistrarea serviciilor prestate
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M =ot M (onturi de c2eltuieli MA&& M N M M
M contabil MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M ?urnizori M'B1 M M N M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
III.).&.*. Plata furni5orilor din sursele proprii
a. la instituiile publice finanate de la buget
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M ?urnizori M'B1 M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M ?inanarea de la buget M..B M M N M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M ?urnizori de active fi&e M'B' M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M ?inanarea de la buget M..B M M N M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
b. la instituiile publice finanate integral sau parial din venituri proprii
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
- 11 -
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M?urnizori M'B1 M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M(onturi la trezoreria statului M@&& M M N M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M ?urnizori de active fi&e M'B' M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M (onturi la trezoreria statului M@&& M M N M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
III.).&.'. Bnre4istrarea cererii de ram,ursare a c3eltuielilor transmise Autorit"ilor de
Certificare8Autorit"ilor de %ana4ement
a. sume de rambursat din Instrumente >tructurale
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M =ot M >ume de primit de la 4utoritile de M'@,".1 M N M M
M contabil M (ertificare64utoritile de M M M M
M M 5anagement : I> M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M ?inanarea din fonduri e&terne M..' M M N M
M M nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
b. sume de rambursat din ?onduri de la buget
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M =ot M >ume de primit de la 4utoritile de M'@,".! M N M M
M contabil M (ertificare64utoritile de M M M M
M M 5anagement : ?B M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M <enituri din contribuia naional deM.., M M N M
M M la buget aferent programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
III.).&.;. Bncasarea sumelor ram,ursate de c"tre Autorit"ile de Certificare8Autorit"ile de %ana4ement
a. sume rambursate din instrumente structurale
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M %isponibil $n lei din fonduri e&terneM@1@1 M N M M
M cont M nerambursabile M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M >ume de primit de la 4utoritile de M'@,".1 M M N M
M M (ertificare64utoritile de M M M M
M M 5anagement : I> M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
b. sume rambursate din ?onduri de la buget : cofinanare
- 12 -
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M %isponibil din contribuia naional M@@,1 M N M M
M cont M reprezent+nd cofinanare de la buget M M M M
M M aferent programelor6proiectelor M M M M
M M finanate din fonduri e&terne M M M M
M M nerambursabile M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M >ume de primit de la 4utoritile de M'@,".! M M N M
M M (ertificare64utoritile de M M M M
M M 5anagement : ?B M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
c. sume rambursate din ?onduri de la buget : c2eltuieli neeligibile
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M %isponibil din contribuia naional M@@,!.1 M N M M
M cont M reprezent+nd c2eltuieli neeligibile M M M M
M M de la buget aferente programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M >ume de primit de la 4utoritile de M'@,".! M M N M
M M (ertificare64utoritile de M M M M
M M 5anagement : ?B M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
d. sume rambursate din fonduri de la buget : c2eltuieli cone&e
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M %isponibil din contribuia naional M@@,!.! M N M M
M cont M reprezent+nd c2eltuieli cone&e de la M M M M
M M buget aferente programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M >ume de primit de la 4utoritile de M'@,".! M M N M
M M (ertificare64utoritile de M M M M
M M 5anagement : ?B M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
III.).&.(. #e1ntre4irea sumelor avansate de la ,u4et
a. la instituiile publice finanate de la buget
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M <iramente interne M@,1 M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M %isponibil $n lei din fonduri e&terneM@1@1 M M N M
M M nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
- 13 -
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M ?inanarea de la buget M..B M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M <iramente interne M@,1 M M N M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
b. la instituiile publice finanate integral sau parial din venituri proprii
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M <iramente interne M@,1 M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M %isponibil $n lei din fonduri e&terneM@1@1 M M N M
M M nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M (onturi la trezoreria statului M@&& M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M <iramente interne M@,1 M M N M
III.).&.6. Bnre4istrarea notelor de de,it primite de la Autorit"ile de Certificare8Autorit"ile de
%ana4ement
a. debite aferente Instrumentelor >tructurale
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M =ot M ?inanarea din fonduri e&terne M..' M N M M
M contabil M nerambursabile M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M >ume de restituit 4utoritilor de M'@,'.1 M M N M
M M (ertificare64utoritilor de M M M M
M M 5anagement : I> M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
=O;K0
#nregistrarea se mai poate efectua astfel0 '@,'.1 O ..' : $n rou
b. debite aferente ?ondurilor de la buget
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M =ot M <enituri din contribuia naional deM.., M N M M
M contabil M la buget aferent programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M >ume de restituit 4utoritilor de M'@,'.! M M N M
M M (ertificare64utoritilor de M M M M
M M 5anagement : ?B M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
=O;K0
#nregistrarea se mai poate efectua astfel0 '@,'.! O .., : $n rou
- 14 -
III.).&.+. Cirarea 1n conturile Autorit"ilor de Certificare !i Plat"8Autorit"ilor de %ana4ement a sumelor
repre5entDnd de,ite
a. debite aferente Instrumentelor >tructurale
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M >ume de restituit 4utoritilor de M'@,'.1 M N M M
M cont M (ertificare64utoritilor de M M M M
M M 5anagement : I> M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M %isponibil $n lei din fonduri e&terneM@1@1 M M N M
M M nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
b. debite aferente ?ondurilor de la buget
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M >ume de restituit 4utoritilor de M'@,'.! M N M M
M cont M (ertificare64utoritilor de M M M M
M M 5anagement : ?B M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M %isponibil din contribuia naional M@@,1 M M N M
M M reprezent+nd cofinanare de la buget M M M M
M M aferente programelor6proiectelor M M M M
M M finanate din fonduri e&terne M M M M
M M nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M >ume de restituit 4utoritilor de M'@,'.! M N M M
M cont M (ertificare64utoritilor de M M M M
M M 5anagement : ?B M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M %isponibil din contribuia naional M@@,!.1 M M N M
M M reprezent+nd c2eltuieli neeligibile M M M M
M M de la buget aferente programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
III.).&... Bn situaia 1n care c3eltuielile neeli4i,ile sunt cuprinse 1n ,u4etul propriu al ,eneficiarilor0
acestea se virea5" 1n cont de disponi,il desc3is la Tre5oreria Statului
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M ;ransferuri interne MA." M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M ?inanarea de la buget M..B M M N M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
- 15 -
M C&tras de M %isponibil din contribuia naional M@@,!.1 M N M M
M cont M reprezent+nd c2eltuieli neeligibile M M M M
M M de la buget aferente programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M <enituri din contribuia naional deM.., M M N M
M M la buget aferent programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
III.).&.7. $tili5area sumelor din contri,uia naional" repre5entDnd c3eltuieli neeli4i,ile de la ,u4et
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M ?urnizori M'B1 M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M %isponibil din contribuia naional M@@,!.1 M M N M
M M reprezent+nd c2eltuieli neeligibile M M M M
M M de la buget aferente programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M ?urnizori de active fi&e M'B' M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M %isponibil din contribuia naional M@@,!.1 M M N M
M M reprezent+nd c2eltuieli neeligibile M M M M
M M de la buget aferente programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M (onturi de c2eltuieli MA&& M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M %isponibil din contribuia naional M@@,!.1 M M N M
M M reprezent+nd c2eltuieli neeligibile M M M M
M M de la buget aferente programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
III.).&.)-. Bn situaia 1n care c3eltuielile coneEe sunt cuprinse 1n ,u4etul propriu al ,eneficiarilor0
acestea se virea5" 1n cont de disponi,il desc3is la Tre5oreria Statului
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
- 16 -
M C&tras de M ;ransferuri interne MA." M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M ?inanarea de la buget M..B M M N M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M %isponibil din contribuia naional M@@,!.! M N M M
M cont M reprezent+nd c2eltuieli cone&e de la M M M M
M M buget aferente programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M <enituri din contribuia naional deM.., M M N M
M M la buget aferent programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
III.).&.)). $tili5area sumelor din contri,uia naional" repre5entDnd c3eltuieli coneEe de la ,u4et
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M ?urnizori M'B1 M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M %isponibil din contribuia naional M@@,!.! M M N M
M M reprezent+nd c2eltuieli cone&e de la M M M M
M M buget aferente programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M ?urnizori de active fi&e M'B' M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M %isponibil din contribuia naional M@@,!.! M M N M
M M reprezent+nd c2eltuieli cone&e de la M M M M
M M buget aferente programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
M %ocument M C&plicaie M (ont M%ebitM(reditM
M contabil M M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M C&tras de M (onturi de c2eltuieli MA&& M N M M
M cont MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
M M %isponibil din contribuia naional M@@,!.! M M N M
M M reprezent+nd c2eltuieli cone&e de la M M M M
M M buget aferente programelor6 M M M M
M M proiectelor finanate din fonduri M M M M
M M e&terne nerambursabile M M M M
MLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLMLLLLLLM
=O;K0
- 17 -
: #nregistrrile de la punctele ,, -, 1B i 11 sunt valabile i pentru cofinanarea prevzut $n bugetele locale.
: 9rezenta monografie contabil nu constituie temei legal pentru $nregistrarea $n contabilitate a operaiunilor.
4ceste operaiuni se vor $nregistra numai $n msura $n care sunt reglementate prin acte normative specifice
(Eegi, Ordonane ale Iuvernului, Ordonane de urgen ale Iuvernului, *otr+ri ale Iuvernului, Ordine ale
ministrului economiei i finanelor etc..J
III.*. #e4lementari conta,ile aplica,ile pentru instituii institute de cercetare 8a4eni economici
Ba5a le4ala2 O%&P )+(*8*--(
III.*.). %ono4rafia activit"ilor de cercetare F de5voltare. %ono4rafia 1nre4istr"rilor 1n conta,ilitatea
institutelor de cercetare !i a a4enilor economici cu activitate de cercetare a c3eltuielilor de
cercetare Fde5voltare
C3eltuielile de de5voltare / recunoa!tere
Imobilizrile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetrii sau a
altor cunotine, $n scopul realizrii de produse sau servicii noi sau $mbuntite substanial, $naintea stabilirii
produciei de serie sau utilizrii.
C&emple de activiti de dezvoltare sunt0
a proiectarea, construcia i testarea produciei intermediare sau folosirea intermediar a prototipurilor i
modelelor1
b proiectarea uneltelor i matrielor care implic te2nologie nou1
c proiectarea, construcia i operarea unei uzine pilot care nu este fezabil din punct de vedere
economic pentru producia pe scar larg1
d proiectarea, construcia i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele,
sistemele sau serviciile noi sau $mbuntite.
(2eltuielile de dezvoltare se amortizeaz pe perioada contractului sau de:a lungul duratei de utilizare,
dup caz.
#n situaia $n care c2eltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din
profituri, cu e&cepia cazului $n care suma rezervelor disponibile pentru distribuire i a profitului reportat este cel
puin egal cu cea a c2eltuielilor neamortizate. #ntruc+t legislaia naional nu definete rezervele distribuibile,
se vor avea $n vedere rezervele care pot fi utilizate, potrivit legii.
III.*.*. Evaluarea iniial" a imo,ili5"rilor corporale .C3eltuieli ulterioare
O imobilizare corporal recunoscut ca activ trebuie evaluat iniial la costul su determinat potrivit
regulilor de evaluare din reglementrile contabile, $n funcie de modalitatea de intrare $n entitate.
!emple de costuri care se efectueaz "n le#tur cu construcia unei imobilizri corporale, direct atribuibile
acesteia $%otr&rea 'uvernului nr( )(*+,-+.(**()../ pentru aprobarea catalo#ului privind clasificarea i
duratele normale de funcionare a mi0loacelor fi!e (5.O. nr. 'A61".B1.!BB@1, sunt:
a costurile reprezent&nd salariile an#a0ailor, contribuiile le#ale i alte cheltuieli le#ate de
acestea2
b cheltuieli materiale2
ccosturile de amena0are a amplasamentului2
d costurile iniiale de livrare i manipulare2
e costurile de instalare i asamblare2
f cheltuieli de proiectare i pentru obinerea autorizaiilor2
g onorariile profesionale pltite avocailor i e!perilor etc(
Corespondena cu %' nr( 3 din , ianuarie )..3 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-
economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodolo#iei de elaborare a devizului #eneral
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii:
4e includ "n valoarea investiiilor i o serie de cheltuieli de #enul:
+(/( Or#anizarea procedurilor de achiziie
4e includ cheltuielile aferente or#anizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice, precum: cheltuieli
aferente "ntocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii acesteia $e!clusiv cele cumprate de ofertani12
cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor desemnai "n comisiile de evaluare2 anunuri
- 18 -
de intenie, de participare i de atribuire a contractelor, coresponden prin pot, fa!, pot electronic etc(, "n
le#tur cu procedurile de achiziie public(
+(5( Consultan
4e includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
a1 plata serviciilor de consultan la elaborarea studiilor de pia, de evaluare etc(2
b1 plata serviciilor de consultan "n domeniul mana#ementului e!ecuiei investiiei sau administrarea
contractului de e!ecuie(
+(6( 7sisten tehnic
4e includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
a1 asisten tehnic din partea proiectantului pe perioada de e!ecuie a lucrrilor $"n cazul "n care aceasta
nu intr "n tarifarea proiectului12
b1 plata diri#inilor de antier, desemnai de autoritatea contractant, autorizai conform prevederilor le#ale
pentru verificarea e!ecuiei lucrrilor de construcii i instalaii(
4in#urele naturi de cheltuieli pentru care %' nr( 3 din , ianuarie )..3 nu se pronun sunt :
- cheltuieli de publicitate,
- cheltuieli de audit2
7cestea sunt incluse de re#ul numai "n bu#et(
Opinie personal: dac sunt finanate prin proiect, atunci trebuie incluse "n valoarea total a investiiei(
8ac nu, se pot "nre#istra pe cheltuieli de e!ploatare direct(
9n costul unei imobilizri corporale pot fi incluse i costurile estimate iniial cu demontarea i mutarea
acesteia la scoaterea din eviden, precum i cu restaurarea amplasamentului pe care este poziionat
imobilizarea, atunci c&nd aceste sume pot fi estimate credibil i entitatea are o obli#aie le#at de demontare,
mutare a imobilizrii corporale i de refacere a amplasamentului(
Costurile estimate cu demontarea i mutarea imobilizrii corporale, precum i cele cu restaurarea
amplasamentului se recunosc "n valoarea acesteia, "n coresponden cu un cont de provizioane $contul *5*+
:Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare le#ate de acestea:1(
III.'.A. %ono4rafia conta,il" privind 1nre4istrarea c3eltuielilor !i a veniturilor le4ate de cercetare F
de5voltare 1n situaia 1n care nu se o,ine o imo,ili5are necorporal"
O imobilizare necorporal este, $n sensul art. .' din cadrul O8%O=4=PCI Iuvernului =r. @. din 1A
august !BB! privind cercetarea tiinific i dezvoltarea te2nologic, orice rezultat obinut $n cadrul activitilor
de cercetare:dezvoltare $nregistrate $n baza derulrii unui contract finanat din fonduri publice, de natura0
;a1 documentaii, studii, lucrri, planuri, scheme i altele asemenea2
b1 brevete de invenie, certificate de "nre#istrare a desenelor i modelelor industriale i altele asemenea2
c1 tehnolo#ii, procedee, produse informatice, reete, formule, metode i altele asemenea2
d1 obiecte fizice i produse realizate "n cadrul derulrii contractului respectiv(<
nregistrarea principalelor cheltuieli - Faza de cercetare
#n luna ianuarie !BB,, entitatea a $nregistrat urmtoarele consumuri pentru laboratorul propriu de
cercetare0
: materii prime0 !.BBB lei,
: materiale au&iliare0 @.BBB lei,
: manoper0 @BB lei,
: amortizare imobilizri corporale0 "BB lei.
;otal c2eltuieli0..,BB lei.
#ntruc+t cercetarea este investigarea original i planificat $ntreprins $n scopul c+tigrii unor
cunotine sau $nelesuri tiinifice sau te2nice noi, din activitatea desfurat $n laboratorul propriu de
cercetare este greu de prevzut posibilitatea obinerii de beneficii economice viitoare. #n acest sens, c2eltuielile
ocazionate au fost considerate costuri de cercetare i au afectat profitul contabil al perioadei.
9entru reflectarea $n contabilitate a consumurilor ocazionate $n activitatea de cercetare, se efectueaz
$nregistrrile0
AB1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL(2eltuieli cu materiile prime O "B1 5aterii prime
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!.BBB lei
AB! (2eltuieli cu materialele consumabile O "B! 5ateriale consumabile @.BBB lei
A'1 (2eltuieli cu salariile personalului O '!1 9ersonal : salarii datorate @BB lei
- 19 -
A,11 (2eltuieli de e&ploatare privind O !,1 4mortizri privind "BB lei
LLLLLLLamortizarea imobilizrilorLLLLLLLLL imobilizrile corporaleLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Bnre4istrarea veniturilor
(ontul utilizat0 +-( <Cenituri din studii !i cercet"ri<
(u ajutorul acestui cont se ine evidena veniturilor realizate din studii i cercetri. (ontul .B@ J<enituri din
studii i cercetriJ este un cont de pasiv. #n creditul contului se $nregistreaz veniturile realizate, iar $n debit, la
sf+ritul perioadei, veniturile $ncorporate $n contul de rezultat patrimonial.
Ea sf+ritul perioadei, contul nu prezint sold.
(ontabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare.
(ontul .B@ J<enituri din studii i cercetriJ se crediteaz prin debitul conturilor0
'11 J(lieniJ
: cu valoarea studiilor i a contractelor de cercetare e&ecutate clienilor.
'1, J(lieni : facturi de $ntocmitJ
: cu valoarea studiilor i a contractelor de cercetare e&ecutate clienilor, pentru care nu s:au $ntocmit facturi.
'.! J<enituri $nregistrate $n avansJ
: cu veniturile $nregistrate $n avans aferente perioadei curente.
'," J%econtri din operaii $n participaieJ
: cu veniturile primite prin transfer din operaii $n participaie.
(ontul .B@ J<enituri din studii i cercetriJ se debiteaz prin creditul contului0
1!1 J8ezultatul patrimonialJ
: la sf+ritul perioadei, cu soldul creditor al contului $n vederea $nc2iderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
'," J%econtri din operaii $n participaieJ
: cu veniturile realizate din operaii $n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de
asociere.
In e&emplul de mai sus, $nregistrarea veniturilor din cercetare realizate in baza unui contract $nc2eiat cu 4=(>
se face astfel0
'11 J(lieniJ O .B@ J<enituri din studii i cercetriJ ..,BB lei
O,servaii2
1. fiind vorba de un contract $nc2eiat cu 4=(>, nu se obine profit, c2eltuielile fiind egale cu veniturile1
O,s.2
a c2eltuielile de cercetare de mai sus sunt integral deductibile la calculul profitului impozabil,conform
art.!1 din ECIC4 =r. @.1 din !! decembrie !BB" privind (odul fiscal, astfel0
;$*1 Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile
efectuate "n scopul realizrii de venituri impozabile, inclusiv cele re#lementate prin acte normative "n vi#oare(
(! >unt c2eltuieli efectuate $n scopul realizrii de venituri i0
01 cheltuielile de cercetare, precum i cheltuielile de dezvoltare care nu "ndeplinesc condiiile de a fi
recunoscute ca imobilizri necorporale din punct de vedere contabil2<
b din punctul de vedere al recunoaterii ca imobilizri necorporale din punct de vedere contabil,
apreciem c O8%O=4=P4 Iuvernului =r. @. din 1A august !BB! privind cercetarea tiinific i dezvoltarea
te2nologic introduce o obligaie care, de principiu, anuleaz deductibilitatea c2eltuielilor de cercetare $n modul
artat mai sus, determin+nd recunoaterea $n contabilitate a unei imobilizri necorporale la valoarea simbolic
de 1 leu, conform art( =6 din ordonan0 /9nre#istrarea rezultatelor cercetrii "n evidena contabil se face
distinct, cu e!cepia celor prevzute la art( =/ alin( $*1 lit( b1, la valoarea simbolic de * leu, de ctre
persoanele 0uridice e!ecutante, care rspund, potrivit le#ii, de luarea msurilor necesare "n vederea
conservrii, depozitrii, pstrrii, valorificrii, refolosirii sau casrii, dup caz, a acestora(<
>oluia contabil la aceasta obligaie este, $n opinia noastr, plec+nd de la prevederea ordonanei care
nu specific modul de $nregistrare in contabilitate, ca $nregistrarea imobilizrii s nu se efectueze $n
contabilitatea $n partida dubl, prin $nregistrarea0
!B"/ (2eltuieli de dezvoltare/ O .B@ J<enituri din studii i cercetriJ la valoarea simbolica de 1 leu ci $n contul
$n afara bilanului ,B", H4lte valori $n afara bilanului/ la valoarea simbolica de 1 leu 7 $n baza registrului special
de eviden reglementat prin aceeai ordonan de mai sus.
5enionam c $n practica celor mai multe institute de cercetare din tara aceasta este modalitatea de
$nregistrare $n contabilitate 7 de $nregistrare $n bilan i nu $n afara bilanului 7 ceea ce contravine deductibilitii
c2eltuielilor din punct de vedere fiscal.
- 20 -
Oricum, prevederea de mai sus (art. .A din O8%O=4=P4 Iuvernului =r. @. din 1A august !BB! este
deja depit, $ntruc+t valoarea de 1 leu trebuie denominat i devine B,BBB1 lei 7 suma care este ridicol de a
fi $nregistrat $n contabilitate c2iar $n afara bilanului.
!. pe aceeai baz (contract $nc2eiat cu 4=(> considerm c $n mod legal nu se colectea5" TCA !i nu
se facturea5" (aspect oarecum neobinuit $n contabilitate i fiscalitate $ntruc+t nu este vorba de un
transfer de proprietate, proprietatea rm+n+nd asupra institutului de cercetare, conform art..@ din
O8%O=4=P4 Iuvernului =r. @. din 1A august !BB!0
;$*1 Rezultatele cercetrilor obinute pe baza derulrii unui contract finanat din fonduri publice aparin
persoanelor 0uridice e!ecutante i ordonatorului principal de credite, "n e#al msur, dac prin contract nu s-a
prevzut altfel(
()1 Rezultatele cercetrii prevzute la alin( $*1 sunt administrate de unitile care le-au produs, cu acordul
ordonatorului principal de credite, cu e!cepia documentaiilor de interes naional care rm&n "n custodia
acestor uniti i sunt sub controlul autoritii de stat pentru cercetare-dezvoltare(<
#n situaia $n care prin contractul de cercetare $nc2eiat cu 4=(> au loc i cumprri de dotri incluse $n buget,
conform art. .A din O8%O=4=P4 Iuvernului =r. @. din 1A august !BB!, atunci0
H>e $nregistreaz $n patrimoniu, potrivit legislaiei $n vigoare, ac2iziiile efectuate $n vederea e&ecutrii
contractului, care nu au fost $nglobate $n rezultatele cercetrii/
(onform prevederilor de mai sus, apreciem c modul de $nregistrare a acestor ac2iziii practicat $n prezent de
majoritatea institutelor de cercetare nu este corect. #nregistrarea unei astfel de situaii este, de regula,
urmtoarea0
C&emplu0
Buget total 01BB.BBB lei, din care0 dotri 7 1@.BBB lei0
'111 H(lieni O G 1BB.BBB
.B@ J<enituri din studii i cercetriJ ,@.BBB
'.! H<enituri $nregistrate in avans/ 1@.BBB
#nregistrarea pe venituri anticipate a contravalorii dotrilor finanate printr:un contract de cercetare nu
este corect.
5otivaia const $n faptul ca au loc intrri de numerar fr nici o contraprestaie din partea
beneficiarului, $n privina finanrii ac2iziiilor de astfel de dotri 7 aceste sume av+nd caracter de subvenii i
trebuind a fi $nregistrate ca atare $n contabilitate. Oricum, din punct de vedere fiscal, institutele de cercetare
procedeaz corect (recunosc+nd implicit caracterul de subvenie a acestor sume atunci c+nd, odat cu
amortizarea pe seama c2eltuielilor a acestor dotri, $nregistreaz concomitent aceleai sume i pe venituri
pentru a nu altera rezultatul fiscal.
8eferitor la amortizare mai semnalm o anomalie care se refer la perioada $n care se amortizeaz
aceste dotri finanate prin contracte de cercetare si anume0 $n cele mai multe cazuri perioada de amortizare
este cea aferent contractului de cercetare, ceea ce contravine legislaiei $n domeniu, respectiv art.!'
H4mortizarea fiscal/ din Eegea nr.@.16!BB", care stipuleaz c imobilizrile se amortizeaz din punct de
vedere fiscal pe durata de via normat. 4ceast durat de via normat, este $n cazul dotrilor de cercetare,
conform *I =r. !1"- din "B noiembrie !BB' pentru aprobarea (atalogului privind clasificarea i duratele
normale de funcionare a mijloacelor fi&e, de ':A ani (cod de clasificare !.!... H4parate i instalaii pentru
cercetarea tiinific.
III.'.B. %ono4rafia conta,il" privind 1nre4istrarea c3eltuielilor !i a veniturilor le4ate de cercetare F
de5voltare 1n situaia 1n care se o,ine o imo,ili5are necorporal"
#n situaia $n care se apreciaz c e&ist elemente pentru recunoaterea c2eltuielilor de cercetare ca i
active necorporale (e&ist certitudinea obinerii unor beneficii economice suplimentare din aplicarea rezultatului
cercetrii, iar costurile ocazionate au fost determinate $n mod obiectiv, principalele operaiuni contabile sunt
urmtoarele0
C&emplu 10
#n domeniul cercetrii i dezvoltrii, activitatea desfurat la >.(. )N/ are ca scop obinerea unui nou
vaccin antigripal i a altor trei medicamente noi. >.(. )N/. a $nc2eiat cu un centru de cercetri pentru
medicamente un contract pentru ac2iziionarea studiului J;e2nologia de obinere a vaccinului 4ntigripJ $n
valoare de AB.BBB lei. >e apreciaz c sunt $ndeplinite criteriile pentru recunoaterea acestor c2eltuieli ca activ.
#nregistrarea $n contabilitate0
!B" (2eltuieli de dezvoltareLLLLLLLLL O 'B' ?urnizori de imobilizriLLLLLLLLLLLAB.BBB lei
- 21 -
Cntitatea )N $nregistreaz $n aceeai lun produsul astfel obinut la Oficiul de >tat pentru Invenii i 5rci
(O>I5. ;a&ele pltite pentru brevetarea acestei invenii se ridic la suma de @.BBB lei, produsul fiind protejat
pe o perioad de trei ani. Cntitatea obine dreptul de a vinde licena asupra fabricrii acestui vaccin pe o
perioad de trei ani. #nregistrarea licenei la o valoare de A@.BBB lei (c2eltuiala de dezvoltare este de AB.BBB lei
la care se adaug c2eltuielile aferente brevetrii $n sum de @.BBB lei
!B@ (oncesiuni, brevete, licene mrci O G A@.BBB lei
comerciale, drepturi i active similare !B" (2eltuieli de dezvoltare AB.BBB lei
'B' ?urnizori de imobilizri @.BBB lei
Cntitatea decide ca licena respectiv s se amortizeze pe perioada celor trei ani, c+t este $nregistrat la
O>I5, dreptul de e&ploatare.
C&emplu !0
O entitate ac2iziioneaz un program de contabilitate $n sum de "B.BBB lei care urmeaz a fi utilizat
pentru nevoi proprii. %urata de utilizare economic este de trei ani. Odat cu ac2iziia programului pentru
necesiti proprii, entitatea ac2iziioneaz i licena $n valoare de ",.BBB lei, respectiv dreptul de a multiplica i
vinde terilor acest program, pe o perioad de doi ani. %eoarece se poate efectua o separare clar $ntre cele
dou componente, $n contabilitate ele vor fi urmrite separat0
G O 'B' ?urnizori de imobilizri A,.BBB lei
!B@ (oncesiuni, brevete, licene, mrci co: ",.BBB lei
merciale, drepturi i active similare
!B, 4lte imobilizri necorporaleLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL"B.BBB lei
#n aceste condiii, amortizarea programului informatic utilizat pentru necesiti proprii se va efectua pe
perioada de utilizare, respectiv trei ani, iar costul licenei va fi amortizat pe o perioad de doi ani.
III.'.C. Su,venii
#n categoria subveniilor se cuprind subveniile aferente activelor i subveniile aferente veniturilor(
4cestea pot fi primite de la0 guvernul propriu:zis, agenii guvernamentale i alte instituii similare naionale i
internaionale.
#n cadrul subveniilor se reflect distinct0
: subvenii guvernamentale1
: $mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii1
: alte sume primite cu caracter de subvenii.
4ubveniile aferente activelor reprezint subvenii pentru acordarea crora principala condiie este ca
entitatea beneficiar s cumpere, s construiasc sau s ac2iziioneze active imobilizate. 9ot e&ista, $ns,
condiii secundare care restricioneaz tipul sau amplasarea activelor sau perioadele $n care acestea urmeaz
s fie ac2iziionate sau deinute.
O subvenie guvernamental poate $mbrca forma transferului unui activ nemonetar, caz $n care
subvenia i activul sunt contabilizate la valoarea just.
#n conturile de subvenii pentru investiii se contabilizeaz i donaiile pentru investiii, precum i plusurile
la inventar de natura imobilizrilor corporale i necorporale.
4ubveniile pentru activele neamortizabile (de e&emplu, terenuri pot fi condiionate de $ndeplinirea unor
obligaii. #n astfel de situaii, subveniile se vor recunoate ca venituri de:a lungul perioadelor care confirm
costul realizrii respectivelor obligaii. %e e&emplu, o subvenie pentru ac2iziia unui teren poate fi condiionat
de construirea unei cldiri pe terenul respectiv, caz $n care subvenia va fi recunoscut ca venit de:a lungul
perioadei utile de via a cldirii.
4ubveniile aferente veniturilor cuprind toate subveniile, altele dec+t cele pentru active.
8eguli privind subveniile
: >ubveniile se recunosc, pe o baz sistematic, drept venituri ale perioadelor corespunztoare
c2eltuielilor aferente pe care aceste subvenii urmeaz s le compenseze1
: >ubveniile nu trebuie $nregistrate direct $n conturile de capital i rezerve1
: >ubveniile pentru active, inclusiv subveniile nemonetare la valoarea just, se $nregistreaz $n
contabilitate ca subvenii pentru investiii i se recunosc $n bilan ca venit am+nat. <enitul am+nat se
$nregistreaz $n contul de profit i pierdere pe msura $nregistrrii c2eltuielilor cu amortizarea sau la casarea
ori cedarea activelor1
: 8estituirea unei subvenii referitoare la un activ se $nregistreaz prin reducerea soldului venitului
am+nat, cu suma rambursabil1
: 8estituirea unei subvenii aferente veniturilor se efectueaz fie prin reducerea veniturilor am+nate dac
e&ist, fie, $n lipsa acestora, pe seama c2eltuielilor1
- 22 -
: #n msura $n care suma rambursat depete venitul am+nat sau dac nu e&ist un asemenea venit,
surplusul, respectiv valoarea integral restituit, se recunoate imediat ca o c2eltuial.
III.;. Tratamentul contabil al fondurilor din cadrul Programelor de finanare extern
Cntitile care deruleaz fonduri nerambursabile $n cadrul unor 9rograme de finanare e&tern vor utiliza
tratamentul contabil aplicabil pentru subvenii, $n vederea contabilizrii operaiunilor generate de primirea i
utilizarea acestor fonduri. (ele mai $nt+lnite contracte pentru derularea unor astfel de programe sunt0 fondul
I>94, fondul >4948%, fondul 9*48C, fondurile structurale.
8aionamentele contabile utilizate la reflectarea $n contabilitate a fondurilor din cadrul programelor de
mai sus vor avea $n vedere at+t prevederile din contractele de finanare, c+t i reglementrile contabile i
politicile contabile aplicabile beneficiarilor de fonduri.
#n funcie de informaiile asociate acestor surse de finanare, c+t i de prevederile legale specifice
activitii finanate prin subvenii, entitile care utilizeaz astfel de surse vor stabili seturi de proceduri i politici
contabile prin care s se respecte at+t principiile contabile, c+t i prevederile contractuale stabilite $ntre pri.
9rocedurile contabile pentru derularea fondurilor nerambursabile sunt stabilite $n conformitate cu
tratamentul contabil aplicabil at+t subveniilor aferente activelor, c+t i subveniilor aferente veniturilor. 8egula
de baz utilizat presupune corelarea corespunztoare a veniturilor din subvenii cu c2eltuielile prevzute a se
efectua din aceste surse.
#n situaia $n care, potrivit unor acte normative specifice, se constituie fonduri speciale cu scopul de a
finana anumite obiective de investiii, acestea pot fi asimilate subveniilor.
4ceste fonduri sunt utilizate conform destinaiilor prevzute $n acele acte normative $n baza crora s:au
constituit, cum ar fi0 ac2itarea ratelor scadente aferente creditelor e&terne contractate pentru plata furnizorilor
de imobilizri, ac2itarea costurilor $ndatorrii, c+t i alte destinaii.
>e precizeaz c $n cazul derulrii de asemenea programe, $n contabilitatea financiar operaiunile
economice se $nregistreaz potrivit 8eglementrilor contabile conforme cu %irectiva a patra a (CC, parte
component a reglementrilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1..@!6!BB@, cu
modificrile i completrile ulterioare. ;otodat, entitile trebuie s organizeze evidena intern pentru a
rspunde cerinelor de informaii pe proiect solicitate de finanator, conform contractelor $nc2eiate.
#n continuare se prezint, e&emplificat, pe cele dou activiti specifice finanrii din subvenii (activitatea
de investiii i activitatea curent, principalele $nregistrri contabile efectuate ca urmare a derulrii programelor
I>94, >4948% , 9*48C, fonduri structurale.
Operaiunile contabile efectuate au la baz documentele justificative $ntocmite i clauzele contractuale
stabilite $ntre pri.
a Operaiuni privind finanarea investiiilor (subvenii aferente activelor
EEemplu
O entitate primete o sum nerambursabil (finanare I>94 de 1BB.BBB lei pentru ac2iziionarea unui
ec2ipament te2nologic. Cntitatea ac2iziioneaz ec2ipamentul la cost de ac2iziie de 1BB.BBB lei. %urata de
via estimat a respectivului ec2ipament este de 1B ani, iar amortizarea se calculeaz prin metoda liniar.
#n contabilitate se efectueaz urmtoarele $nregistrri0
: recunoaterea dreptului de a $ncasa subvenia de 1BB.BBB lei0
''@ >ubvenii O 1"1 >ubvenii guvernamentale
pentru investiii
1BB.BBB lei
: $ncasarea subveniei0
@1!1 (onturi la bnci $n lei O ''@ >ubvenii 1BB.BBB lei
: ac2iziionarea ec2ipamentului te2nologic0
!1"1 Cc2ipamente te2nologice (maini, O 'B' ?urnizori de imobilizri utilaje i
instalaii de lucru
1BB.BBB lei
: ac2itarea furnizorului de imobilizri0
'B' ?urnizori de imobilizri O @1!1 (onturi la bnci $n lei 1BB.BBB lei
: $nregistrarea amortizrii lunare de ,"","" lei (1BB.BBB lei61B ani61! luni O ,"",""" lei0
A,11 (2eltuieli de e&ploatare privind O !,1" 4mortizarea instalaiilor,
amortizarea imobilizrilor mijloacelor de transport,
animalelor i plantaiilor
,"","" lei
i concomitent,
: recunoaterea venitului aferent subveniei (venitul din subvenie este la nivelul c2eltuielii cu
amortizarea deoarece investiia a fost subvenionat integral0
- 23 -
1"1 >ubvenii guvernamentale O .@,' <enituri din subvenii pentru
investiii pentru investiii
,"","" lei
>ot: 9n cazul finanrilor "n valut, operaiunile economice se "nre#istreaz "n contabilitate cu
respectarea re#ulilor referitoare la decontarea operaiunilor "n valut, prevzute de Re#lementrile contabile(
8iferenele de curs valutar nefavorabile ce pot rezulta "n astfel de cazuri nu pot fi incluse "n valoarea
imobilizrilor cu e!cepia situaiilor "n care se aplic metoda capitalizrii costurilor de investiii ? situaie "n care
i dob&nda $acumulat p&n la punerea "n funciune1 va fi "nre#istrat pe valoarea de intrare(
b Operaiuni privind finanarea de c2eltuieli (subvenii aferente veniturilor
C&emple de reguli ce trebuie respectate la $nregistrarea sumelor care au rolul de a acoperi c2eltuieli
curente0
: o subvenie guvernamental (sum nerambursabil care urmeaz a fi primit drept compensaie
pentru c2eltuieli sau pierderi deja suportate $n cursul e&erciiului, fr a e&ista costuri viitoare aferente, se
recunoate ca venit $n perioada $n care devine crean, astfel0
''@ >ubvenii O .'1 <enituri din subvenii de e&ploatare
sau
: $n cazul $n care se primesc fondurile pentru finanare i nu s:au efectuat c2eltuielile care se finaneaz
din aceast surs se efectueaz $nregistrarea0
''@ >ubvenii O '.! <enituri $nregistrate $n avans
i pe msura $nregistrrii c2eltuielilor $n conturile din clasa A, are loc reluarea la venituri a sumelor din
contul '.!0
'.! <enituri $nregistrate $n avans O .'1 <enituri din subvenii de e&ploatare
: $ncasarea subveniei $n contul de disponibil0
@1!1 (onturi la bnci $n lei O ''@ >ubvenii
*( mai *--7
dr.ec.jr. TA%AS SGO#A ATTILA
- 24 -