Sunteți pe pagina 1din 9

NOT DE FUNDAMENTARE

Seciunea 1
Titlul proiectului de act normativ
HOTRRE
pentru modiicarea !i completarea Normelor metodolo"ice de aplicare a #e"ii nr$ %&1'())*
privind +odul i,cal- apro.ate prin Hot/r0rea 1uvernului nr$22'())2
Seciunea a (3a
Motivul emiterii actului normativ
Promovarea acestui act normativ este determinat de necesitatea actualizrii metodologiei de aplicare
unitar a dispoziiilor Legii nr.571/2003 privind Codul iscal! ca urmare a modiicrilor "i
comletrilor aduse prin #$% nr.102/2013! #$% nr.1&/201&! #$% nr.1'/201& precum "i a altor
aspecte te(nice generate de situaii aprute )n aplicarea prevederilor Codului iscal.
*n acest conte+t! se adopt norme metodologice reeritoare! )n principal! la,
A$ 4mpo5itul pe proit
condiiile de determinare a proitului reinvestit scutit de impozit-
ela.orarea clariicrilor! de ordin te(nic! pentru contri.ua.ilii care
aplic reglementri conta.ile conorme cu /tandardele internaionale de raportare inanciar
0123/4 "i care! la prima aplicare a 123/! evalueaz imo.ilizrile corporale! la valoarea 5ust "i
opteaz s utilizeze aceast valoare drept cost presupus.
6$ Acci5e !i alte ta7e ,peciale
corelrii 6ormelor metodologice de aplicare a Codului iscal cu modiicrile "i completrile
aduse Codului iscal-
aplicarea 3egulamentului de punere )n aplicare 0$74 nr. 182/2013 al Comisiei din 21
e.ruarie 2013 de modiicare a ane+ei la 3egulamentul 0C74 nr. 31''/'3 privind
recunoa"terea reciproc a procedurilor pentru denaturarea complet a alcoolului )n scopul
scutirii de la plata accizelor.
unele clariicri "i precizri de ordin te(nic-
+$ 4mpo5itul pe con,trucii
e+empliicri de )ncadrare )n categoria construcii a anumitor mi5loacelor i+e comple+e care! pe
.aza caracetristicilor te(nice deinute! sunt compuse at9t din componente construcii! c9t "i din
instalaii "i ec(ipamente-
clariicarea modului de determinare a .azei impoza.ile a impozitului pe construcii! )n corelare cu
prevederile reeritoare la impozitul pe cldiri ale :itlului 1; < =1mpozite "i ta+e locale= din Codul
iscal! )n ceea ce prive"te scderea valorii lucrrilor de reconstruire! modernizare! consolidare!
modiicare sau e+tindere pentru cldirile )nc(iriate! luate )n concesiune! alate )n administrare ori )n
olosin! pentru care se datoreaz impozit pe cldiri! precum "i )n cazul cldirilor scutite de la plata
impozitului pe cldiri-
clariicarea aplicrii impozitului pentru construciile e+istente )n patrimoniul contri.ua.ililor!
destinate v9nzrii.
1$ De,crierea ,ituaiei actuale
A$ Titlul 44 84mpo5itul pe proit9
1. 6ormele metodologice pentru neimpozitarea proitului reinvestit!
au avut o aplicare temporar! )n perioada octom.rie 200'<decem.rie
2010! aduc9nd clariicri "i e+empliicri necesare aplicrii unitare a
prevederilor introduse de Legea nr.32'/200' privind reorganizarea
unor autoriti "i instituii pu.lice! raionalizarea c(eltuielilor
pu.lice! susinerea mediului de aaceri "i respectarea acordurilor<
cadru cu Comisia 7uropean "i 2ondul >onetar 1nternaional! )n
corelare cu modalitile de determinare a impozitului pe proit )n
vigoare )n perioada respectiv.
?in9nd seama de aptul c prevederile articolului 1'
2
din Codul
iscal! "i<au )ncetat aplica.ilitatea! )ncep9nd cu data de 1 ianuarie
2011! normele de te(nic legislativ impun a.rogarea lor "i
introducerea unor noi norme! corelate cu prevederilor #rdonanei de
urgena a %uvernului nr.1'/201&! aplica.ile )n perioada 1 iulie
201&<31 decem.rie 2018.
2. Contri.ua.ilii care aplic reglementri conta.ile conorme cu
/tandardele internaionale de raportare inanciar "i care! la prima
aplicare a 123/! evalueaz imo.ilizrile corporale la valoarea 5ust
pot opta s utilizeze aceast valoare drept cost presupus. @cest cost
presupus nu este considerat valoare iscal! potrivit reglementrilor
iscale sta.ilite de prevederile art.7 pct.33 "i 3& din Codul iscal.
Prin urmare! sunt necesare norme de clariicare a modalitii de
deducere a acestor valori la calcul amortizrii iscale "i a regimului
iscal aplica.il rezervelor din reevaluare care s<au )nregistrat p9n la
momentul utilizrii valorii 5uste drept cost presupus.
6$ Titlul 444 84mpo5itul pe venit9
*n prezent la pct. 20' din 6ormele metodologice se menioneaz
aptul c organul iscal competent regularizeaz impozitul pe
veniturile din salarii pentru persoanele izice deta"ate s des"oare
activitate dependent )n strinntate pltite de ctre sau )n numele
unui anga5ator care este rezident )n 3om9nia sau are sediul
permanent )n 3om9nia )n situaia )n care iniial contractul de
deta"are prevede o perioad de "edere )n strintate mai scurt dec9t
perioada prevzut de Convenie dar ulterior acesta se prelunge"te.
@stel! dreptul de impunere asupra venitului din salarii revine
statului strin )n care salariatul )"i des"oara activitatea. 1mpozitul
reinut de anga5atorul rom9n se restituie salariatului de ctre
autoritatea iscal prin depunerea de ctre contri.ua.il a declaraiei
privind veniturile realizate din strintate! care reprezint "i cerere
de restituire-
+$ Titlul : 84mpo5itul pe veniturile o.inute din Rom0nia de
nere5ideni !i impo5itul pe repre5entanele irmelor ,tr/ine
;niinate ;n Rom0nia9
*n prezent la pct.13
1
din 6ormele metodologice este detaliat
procedura de restituire pentru impozitele reinute )n plus de ctre
pltitorii de venituri din 3om9nia persoanelor nerezidente.
D$ Titlul :44 8Acci5e !i alte ta7e ,peciale9
1$ *n prezent antrepozitele iscale de depozitare autorizate e+clusiv
pentru aprovizionarea aeronavelor "i navelor sunt o.ligate s realizeze
un volum mediu trimestrial al ie"irilor de produse acciza.ile mai mare
de 100 tone. Produsele livrate din aceste antrepozite au ca destinaie
aprovizionarea aeronavelor! navelor "i altor am.arcaiuni! cu
implicaii asupra volumului livrrilor datorate speciicitii activitii
acestora date de condiii meteo! anotimp! aria de activitate
0aeroclu.uri! aeroporturi administrate de autoritile locale! Aelta
Aunrii4.
($ *n prezent! )n legislaia naional sunt prevzute dou ormule
admise a i utilizate pentru denaturarea complet a alcoolului! )n
concentraie la (ectolitru de alcool pur! dup cum urmeaz,
a4 .enzoat de denatoniu 0nr. C@/ 373&<33<84 1 gram 0c(imic pur4!
metiletilceton 0.utanon4 0nr. C@/ 7B<'3<34 2 litri 0c(imic pur4 "i
al.astru de metilen 0nr. C@/ 81<73<&- C.1. 520154 0!2 grame 0c(imic
pur4- sau
.4 izopropanol 0nr. C@/ 87<83<04 3 litri 0c(imic pur4!
metiletilceton 0.utanon4 0nr. C@/ 7B<'3<34 3 litri 0c(imic pur4 "i
.enzoat de denatoniu 0nr. C@/ 373&<33<84 1 gram 0c(imic pur4.
*$ *n prezent! nu sunt prevzute precizri reeritoare la locul unde pot
i realizate operaiunile de marcare "i colorarea motorinei utilizat
)ntr<un scop scutit "i )n alt /> sau )n aara $7.
E$ Titlul 4<
*
84mpo5itul pe con,trucii9
Pentru acest impozit nu sunt )n prezent norme metodologice.
($ Sc=im./ri preconi5ate A$ Titlul 44 84mpo5itul pe proit9
>odiicrile "i completrile )n domeniul impozitului pe proit
vizeaz,
1. clariicri de ordin te(nic! pentru contri.ua.ilii care aplic
reglementrile conta.ile conorme cu /tandardele internaionale de
raportare inanciar 0123/4 "i care! la prima aplicare a 123/!
evalueaz imo.ilizrile corporale! la valoarea 5ust "i opteaz s
utilizeze aceast valoare drept cost presupus.
2. @.rogarea normelor metodologice aerente prevederilor privind
proitul reinvestit! )n vigoare pentru perioada octom.rie 200'<31
decem.rie 2010! inclusiv.
3. /ta.ilirea semniicaiei termenului CproducieD de ec(ipamente
te(nologice )n scopul aplicrii scutirii proitului reinvestit.
&. 7+empliicarea modalitii de calcul a impozitului pe proit
pentru contri.ua.ilii care aplic scutirea proitului reinvestit! )n
corelare cu modalitatea de plat a impozitul! trimestrial/anual.
6$ Titlul 444 84mpo5itul pe venit9
$rmare modiicrilor aduse #% nr.'2/2003 privind Codul de
procedur iscal! repu.licat! cu modiicrile "i completrile
ulterioare restituirea impozitului reinut )n plus se realizeaz de ctre
pltitorul de venituri.
*n aceast situaie! pentru persoanele izice deta"ate s des"oare
activitate dependent )n strinntate pltite de ctre sau )n numele
unui anga5ator care este rezident )n 3om9nia sau are sediul
permanent )n 3om9nia "i care datorit prelungirii perioadei de
"edere )n statul de deta"are nu mai datoreaz impozit pe veniturile
din salarii )n 3om9nia de la )nceputul perioadei de deta"are!
restituirea impozitului se realizeaz conorm prevederilor #%
nr.'2/2003 privind Codul de procedur iscal! urm9nd ca organul
iscal pe .aza declaraiei depuse de contri.ua.il s realizeze
regularizarea impozitului pentru veniturile de aceast natur.
+$ Titlul : 84mpo5itul pe veniturile o.inute din Rom0nia de
nere5ideni !i impo5itul pe repre5entanele irmelor ,tr/ine
;niinate ;n Rom0nia9
/e a.rog prevederile reeritoare la procedura de restituire pentru
impozitele reinute )n plus de ctre pltitorii de venituri din 3om9nia
persoanelor nerezidente )n condiiile )n care procedura general de
restituire a impozitelor reinute )n plus se regse"te )n #% nr.'2/2003
privind Codul de procedur iscal! repu.licat! cu modiicrile "i
completrile ulterioare.
D$ Titlul :44 8Acci5e !i alte ta7e ,peciale9
1$ /e sta.ile"te pentru antrepozitele iscale de depozitare autorizate
)n e+clusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor "i! respectiv! a
navelor "i am.arcaiunilor! cu produse energetice destinate utilizrii
drept com.usti.il s realizeze un volum mediu trimestrial al ie"irilor
de produse acciza.ile mai mare de 30 tone! pentru a nu aduce
pre5udicii asupra uncionrii acestor operatori economici "i a
.eneiciarilor scutirilor.
($ >odiicrile normelor metodologice de aplicare a Codului iscal
vizeaz eliminarea ormulei naionale de denaturare complet a
alcoolului etilic! respectiv .enzoat de denatoniu 0nr. C@/ 373&<33<84
1 gram 0c(imic pur4! metiletilceton 0.utanon4 0nr. C@/ 7B<'3<34 2
litri 0c(imic pur4 "i al.astru de metilen 0nr. C@/ 81<73<&- C.1.
520154 0!2 grame 0c(imic pur4 "i meninerea utilizarea la denaturarea
complet doar a celei europene. @stel se respect prevederile
3egulamentului de punere )n aplicare 0$74 nr. 182/2013 al Comisiei
din 21 e.ruarie 2013 de modiicare a ane+ei la 3egulamentul 0C74
nr. 31''/'3 privind recunoa"terea reciproc a procedurilor pentru
denaturarea complet a alcoolului )n scopul scutirii de la plata
accizelor.
*$ /e introduce o precizare de ordin te(nic care prevede! similar
marcrii "i colorrii pcurei "i a produselor asimilate acesteia! ca
aceste operaiuni s se poat ace! )n cazul motorinei utilizate )ntr<un
scop scutit "i )n aara $7.
E$ Titlul 4<
*
84mpo5itul pe con,trucii9
6ormele metodologice )n domeniul impozitului pe construcii
vizeaz clariicarea modului de determinare a .azei impoza.ile a
impozitului pe construcii! lu9nd )n considerare situaiile de sta.ilire
a impozitului pe cldiri! potrivit :itlului 1; < =1mpozite "i ta+e
locale= din Codul iscal! "i anume,
< construciile e+istente )n patrimoniul contri.ua.ililor la
data de 31 decem.rie a anului anterior! nu includ
Eimo.ilizri corporale )n curs de e+ecuieD evideniate
potrivit reglementrilor conta.ile aplica.ile-
< din valoarea construciilor e+istente )n patrimoniul
contri.ua.ililor la data de 31 decem.rie a anului anterior nu
se scade valoarea cldirilor prevzute la art.250 din Codul
iscal! cldiri care sunt scutite de la plata impozitului pe
cldiri-
< valoarea construciilor e+istente )n patrimoniul
contri.ua.ililor la data de 31 decem.rie a anului anterior
include "i valoarea construciilor evideniate potrivit
reglementrilor conta.ile aplica.ile! )n conturi de stocuri
pentru care nu se datoreaz impozit pe cldiri-
< din valoarea construciilor e+istente )n patrimoniul
contri.ua.ililor la data de 31 decem.rie a anului anterior! se
scade valoarea cldirilor pentru care se datoreaz impozit pe
cldiri! potrivit prevederilor titlului 1;! r a lua )n
considerare valoarea impoza.il care a reprezentat .aza
pentru determinarea impozitului pe cldiri-
< valoarea lucrrilor de reconstruire! modernizare!
consolidare! modiicare sau e+tindere pentru cldirile
)nc(iriate! luate )n concesiune! alate )n administrare ori )n
olosin este cea deinit la pct.5& alin.014F01
2
4 din
6ormele metodologice date )n aplicarea art.253 din Codul
iscal.
*$ Alte inormaii 6u este cazul.
Seciunea a *3a
4mpactul ,ocioeconomic al proiectului de act normativ
1$ 4mpactul macroeconomic 6u este cazul.
1
1
4mpactul a,upra mediului
concurenial !i domeniului a>utoarelor
de ,tat
6u este cazul.
($ 4mpactul a,upra mediului de
aaceri
Clariicrile aduse )n aplicarea prevederilor din domeniul
impozitului pe proit "i impozitului pe construcii vor avea
un impact pozitiv )ntruc9t vor reduce costurile de
conormare a contri.ua.ililor..
*$ 4mpactul ,ocial 6u este cazul.
2$ 4mpactul a,upra mediului 6u este cazul.
%$ Alte inormaii 6u au ost identiicate.
Seciunea a 23a
4mpactul inanciar a,upra .u"etului "eneral con,olidat- at0t pe termen ,curt- pentru anul curent-
c0t !i pe termen lun" ?pe % ani@
< mil. lei <
4ndicatori Anul curent Urm/torii 2 ani Media pe % ani
1 2 3 & 5 8 7
1@ Modiic/ri ale
veniturilor .u"etare-
plu,'minu,- din careA
a4 .uget de stat! din
acestea,
0i4 impozit pe proit
0ii4 impozit pe venit
0iii4 accize
.4 .ugete locale,
0i4 impozit pe proit
c4 .ugetul asigurrilor
sociale de stat,
0i4 contri.uii de
asigurri
(@ Modiic/ri ale
c=eltuielilor .u"etare-
plu,'minu,- din careA
a4 .uget de stat! din
acestea,
0i4 c(eltuieli de personal
0ii4 .unuri "i servicii
.4 .ugete locale,
0i4 c(eltuieli de personal
0ii4 .unuri "i servicii
c4 .ugetul asigurrilor
sociale de stat,
0i4 c(eltuieli de personal
0ii4 .unuri "i servicii
*@ 4mpact inanciar-
plu,'minu,- din careA
a4 .uget de stat
.4 .ugete locale
2@ Bropuneri pentru
acoperirea cre!terii
c=eltuielilor .u"etare
%@ Bropuneri pentru a
compen,a reducerea
veniturilor .u"etare
C@ +alcule detaliate
privind undamentarea
modiic/rilor
veniturilor !i',au
c=eltuielilor .u"etare
&@ Alte inormaii
Seciunea a %3a
Eectele proiectului de act normativ a,upra le"i,laiei ;n vi"oare
1$ M/,uri normative nece,are pentru
aplicarea prevederilor proiectului de
act normativ
a@ acte normative ;n vi"oare ce vor i
modiicate ,au a.ro"ate- ca urmare a
intr/rii ;n vi"oare a proiectului de act
normativD
.@ acte normative ce urmea5/ a i
ela.orate ;n vederea implement/rii
noilor di,po5iii
6u este cazul.
6u este cazul.
(@ +onormitatea proiectului de act
normativ cu le"i,laia comunitar/ ;n
ca5ul proiectelor ce tran,pun
prevederi comunitare
>odiicrile legislative )n domeniul accizelor sunt )n
conormitate cu legislaia comunitar.
*@ M/,uri normative nece,are
aplic/rii directe a actelor normative
comunitare
6u este cazul.
2@ Hot/r0ri ale +urii de Eu,tiie a
Uniunii Europene
>odiicrile legislative nu contravin 5urisprudenei Curii de
Gustiie a $niunii 7uropene.
%@ Alte acte normative !i',au
documente internaionale din care
decur" an"a>amente
6u este cazul.
C@ Alte inormaii 6u este cazul.
Seciunea a C3a
+on,ult/rile eectuate ;n vederea ela.or/rii proiectului de act normativ
1@ 4normaii privind proce,ul de con,ultare cu
or"ani5aii ne"uvernamentale- in,titute de cercetare !i
alte or"ani,me implicate
@u ost organizate consultari cu
reprezentanii Coaliiei pentru
Aezvoltarea3om9niei! 21C! @mC(am!
etc
(@ Fundamentarea ale"erii or"ani5aiilor cu care a avut
loc con,ultarea- precum !i a modului ;n care activitatea
ace,tor or"ani5aii e,te le"at/ de o.iectul proiectului de
act normativ
<
*@ +on,ult/rile or"ani5ate cu autorit/ile admini,traiei
pu.lice locale- ;n ,ituaia ;n care proiectul de act normativ
are ca o.iect activit/i ale ace,tor autorit/i- ;n condiiile
Hot/r0rii 1uvernului nr$ %(1'())% privind procedura de
con,ultare a ,tructurilor a,ociative ale autorit/ilor
admini,traiei pu.lice locale la ela.orarea proiectelor de
acte normative
6u este cazul.
2@ +on,ult/rile de,/!urate ;n cadrul con,iliilor
intermini,teriale- ;n conormitate cu prevederile Hot/r0rii
1uvernului nr$ &%)'())% privind con,tituirea con,iliilor
intermini,teriale permanente
6u este cazul.
%@ 4normaii privind avi5area de c/treA <
a@ +on,iliul #e"i,lativ
Proiectul de act normativ se avizeaz
de ctre Consiliul Legislativ.
.@ +on,iliul Suprem de Ap/rare a F/rii 6u este cazul
c@ +on,iliul Economic !i Social
Proiectul de act normativ se avizeaz
de ctre Consiliul 7conomic "i /ocial.
d@ +on,iliul +oncurenei 6u este cazul
e@ +urtea de conturi 6u este cazul
C@ Alte inormaii 6u este cazul
Seciunea a &3a
Activit/i de inormare pu.lic/ privind ela.orarea !i implementarea proiectului de act normativ
1@ 4normarea ,ociet/ii civile cu privire la nece,itatea
ela.or/rii proiectului de act normativ
*n procesul de ela.orare a proiectului
de act normativ au ost )ndeplinite
procedurile prevzute de Legea nr.
52/2003 privind transparena
decizional! cu modiicrile "i
completrile ulterioare.
Proiectul de act normativ a ost
pu.licat pe site<ul >inisterului
2inanelor Pu.lice "i dez.tut )n
cadrul Comisiei de Aialog /ocial la
care particip reprezentani ai
organismelor interesate.
(@ 4normarea ,ociet/ii civile cu privire la eventualul
impact a,upra mediului ;n urma implementarii
proiectului de act normativ- precum !i eectele a,upra
,/n/t/ii !i ,ecurit/ii cet/enilor ,au diver,it/ii .iolo"ice
6u este cazul.
*@ Alte inormaii 6u este cazul
Seciunea a G3a
M/,uri de implementare
1@ M/,urile de punere ;n aplicare a proiectului de act
normativ de c/tre autorit/ile admini,traiei pu.lice
centrale !i',au locale H ;niinarea unor noi or"ani,me ,au
e7tinderea competenelor in,tituiilor e7i,tente
6u este cazul
(@ Alte inormaii 6u este cazul
@v9nd )n vedere cele prezentate! am ela.orat proiectul de Hot/r0re pentru modiicarea !i
completarea Normelor metodolo"ice de aplicare a #e"ii nr$ %&1'())* privind +odul Fi,cal-
apro.ate prin Hot/r0rea 1uvernului nr$22'())2- pe care )l supunem spre apro.are.
M4N4STRU# F4NANFE#OR BU6#4+E M4N4STRU# DE#E1AT BENTRU 6U1ET

4OANA MAR4A BETRES+U #4:4U :O4NEA
A:4IAT FA:ORA64#
M4N4STRU# EUST4F4E4-
RO6ERT MAR4US +AIAN+4U+

S-ar putea să vă placă și