Sunteți pe pagina 1din 13

A verificat:Beltei Diana

Conflictele de munca reprezinta


acele conflicte individuale sau
colective nascute
intre angajator si salariati cu
privire la interesele cu caracter
profesional, social sau economic
ori drepturile rezultate din
desfasurarea raporturilor
de munca.
Conflict.La locul de munca

Conflictele de munca ce au ca
obiect stabilirea conditiilor
de munca cu ocazia negocierii
contractelor colective
de munca sunt conflicte referitoare
la interesele cu caracter
profesional, social sau economic ale
salariatilor, denumite conflicte de
interese.
Conflictele de munca ce au ca obiect
exercitarea unor drepturi sau
indeplinirea unor obligatii
decurgand din legi sau din alte acte
normative, precum si din
contractele colective sau individuale
de munca sunt conflicte referitoare
la drepturilor salariatilor,
denumite conflicte de drepturi."
- colective, atunci cand implica un
numar mai mare de salariati, care
urmaresc sustinerea acelora si
drepturi sau interese, sau

- individuale, atunci cand implica
raportul dintre angajator si un
anumit salariat.
conflictul poate fi evitat;
conflictul e cauzat de erori manageriale n
proiectarea si conducerea organizatiei;
conflictele dezbina organizatia si mpiedica
obtinerea performantei optime;
obiectivul managementului este de a elimina
conflictul;
performanta optima necesita ndepartarea
conflictului.

conflictul este inevitabil;

conflictul este cauzat de: structura organizatorica, diferente n
scopuri, n perceptii, evaluarea resurselor umane, etc.;

conflictele contribuie la defaimarea performantei organizatiilor n
diferite grade;

obiectivul managementului este de a conduce nivelul conflictului
spre obtinerea performantelor optime n organizatie;
performanta optima necesita reducerea nivelului conflictului.

Relatiile dintre intensitatea conflictelor si
rezultate
Un model explicativ al procesului
conflictual
Va multumim!!!