Sunteți pe pagina 1din 2

Obiective si prioritati

Planul pentru Dezvoltare Regionala 2007-2013 se bazeaza pe urmatorul obiectiv strategic:


pana n 2015 calitatea vietii n regiunea !ucure"ti-#l$ov va atinge nivelul altor regiuni ale
capitalelor europene n termeni %e acces la servicii publice ntr-un conte&t %e crestere
sustinuta si %urabila si %e creare %e locuri %e munca %e calitate pentru toti' De asemenea
acesta va contribui la atingerea coeziunii teritoriale economice si sociale'
Acest obiectiv i gsete o baz solid n Agenda de la Lisabona si Gotenburg, de competitivitate
prin inovare, crestere economica, locuri de munca mai multe si mai bune si protectia mediului.
Obiectivul general se transpune in patru obiective specifice, articulate pe urmatoarele prioritati:
- Imbunatatirea capacitatii administrative regionale
- Imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii
- Imbunatatirea calitatii mediului, inclusiv utilizarea eficienta a resurselor de energie
- !timularea cresterii economice si a ocuparii fortei de munca.
Obiective speci$ice Prioritati
"# $mbunt%irea capacit%ii "# Administrare regional
administrative regionale
&# $mbunt%irea accesibilit%ii i &# Accesibilitate i mobilitate
'obilit%ii
(# $mbunt%irea calit%ii mediului, (# 'ediu
inclusiv utilizarea eficient a
resurselor de energie
)# !timularea creterii economice )# *retere economic i crearea
locurilor de munc
i a ocuprii for%ei de munc
#mbunatatirea capacitatii a%ministrative
Guvernarea regionala este considerat de administra%iile locale din +ucureti,Ilfov ca fiind
prioritatea regional suprem. -e l.ng importan%a dezvoltrii zonei metropolitane a
+ucuretiului ca o re%ea func%ional de comunit%i i servicii, dimensiunea investi%iilor necesare
pentru rezolvarea problemelor de mediu, de traffic i sociale ale regiunii necesit eforturi
e/traordinare pentru promovarea nivelului nalt de capacitate administrativa, indispensabil pentru
coordonarea procesului.
Obiectivele priorit%ii
0 *onstruirea capacit%ii institu%ionale a administra%iilor locale din regiune cu privire la
dezvoltarea si perfectionarea strategiilor regionale durabile integrate, intr,un cadru larg de
parteneriat.
0 1ezvoltarea capacit%ii de gestionare pentru implementarea efectiva, eficienta si transpartena a
strategiilor i serviciilor publice
0 $mbunt%irea capacit%ii administrative pentru utilizarea corespunzatoare a resurselor financiare
disponibile, inclusive a asistentei financiare nerambursabile
#mbunatatirea accesibilitatii si mobillitatii
Accesul la serviciile de baz, la locurile de munc i la bunurile necesare dezvoltrii locale
reprezint domenii importante de actiune pentru regiunea +ucuresti,Ilfov. 1isponibilitatea
resurselor variaza substantial, la fel si nevoile. *alitatea mediului ar putea fi mbunt%it prin
reducerea dependen%ei de transportul rutier, deci reducerea traficului, reducerea emisiilor de gaze
de la autoturisme, a costurilor de transport i a impactului negativ asupra snt%ii umane.
2educerea timpului de deplasare poate oferi noi oportunit%i de locuri de munc pentru locuitorii
din regiunile nvecinate. $n cele din urm, nivelul nalt de accesibilitate este o pre,condi%ie pentru
investi%iile n activit%ile economice i este esen%ial pentru mbunt%irea imaginii regionale.
Obiectivele priorit%ii
0 3ransportarea eficienta i n siguran% a unui numr din ce n ce mai mare de persoane si
a unui volum sporit de mrfuri
0 2educerea distantelor de transport atat catre regiunile limitrofe, cat si catre 45
0 2educerea proportiei transpotului rutier in cadrul ofertei totale de transport, reducand
astfel, printre altele, aglomerarea traficului.
#mbunatatirea calitatii me%iului
*alitatea mediului va fi abordat ca un concept integrat n care prevenirea riscurilor privind
mediul ncon6urtor, reducerea nivelului de poluare, gestiunea resurselor de ap i a deeurilor
sunt situate ntr,un cadru de evaluare a resurselor i sistemelor de mediu, a gradului lor de
reproducere, de vulnerabilitate precum i a utilizrii poten%iale.
Obiectivul prioritatii
-rincipalul obiectiv al strategiei de mediu a regiunii +ucuresti,Ilfov este de a imbunatati calitatea
vietii prin adaptarea unei abordri n dezvoltarea teritoriului care s reduca presiunea asezarilor
umane si productive asupra sistemelor si resurselor naturale.
Alte obiective ale priorit%ii :
0Abordarea efectiva si eficienta a poluarii in crestere a solurilor, aerului si apei
0*rearea de sisteme de gestiune a apelor si deeurilor, care s fie conforme cu 1irectivele 45
relevante i care, posibil, s atrag private
0Imbunatatirea si recalificarea calitatii mediului din teritoriul urban
0!c7imbarea tendintei de pierdere a biodiversitatii in regiune
0-revenirea riscurilor de mediu si de disipare a resurselor neregenerabile.
Programe %e investitii
Investi%ii n guvernarea regional +ucureti,Ilfov &889,&8": ; Ane/a "
-rogramul de investi%ii n accesibilitate al regiunii +ucureti,Ilfov
&889,&8": ; Ane/a &
-rogramul de investi%ii n mobilitate +ucureti,Ilfov &889,&8"( ; Ane/a (
-rogramul de investi%ii pentru conservarea i mbunt%irea
mediului +ucureti,Ilfov &88<,&8": ; Ane/a )

S-ar putea să vă placă și