Sunteți pe pagina 1din 12

Revista Romn de Medicin de Laborator Vol. 6, Nr.

1, Martie 2007
1
Scrierea unui articol
Sitalul !linic "ude#ean de $r%en# Mure&, Laboratorul !entral de 'nali(e Medicale
Re(umat
Multe articole sunt di)icil de *n#eles din cau(a construc#iei lor de)icitare. +,rimarea %reoaie,
re(enta- rea de(ordonat a ideilor, e,cesul sau lisa de amnunte dintr-un articol ot )ace o idee bun s se
iard en - tru lumea &tiin#i)ic. 'cest re)erat este un %.id ractic entru scrierea articolelor &tiin#i)ice. Sunt
re(entate e scurt )ormatul &tiin#i)ic, cu re)eriri asura con#inutului sec#iunilor unui articol, s)aturi entru
re%tirea unor ta- bele &i )i%uri e)iciente &i cteva elemente de stil. $rmrirea ctorva re%uli simle
re(entate oate *mbunt#i substan#ial calitatea articolelor trimise sre ublicare.
!uvinte-c.eie/ articol &tiin#i)ic, abordare ractic, )ormat, structur, stil.
'bstract
Man0 scienti)ic aers are .ard to understand due to t.eir oor 1ritin%. Verbose st0le, unmet.odical
resentation o) ideas, e,cess or lac2 o) details in an article can ma2e a %ood idea be lost )or t.e scienti)ic
communit0. 3.is revie1 is a ractical %uide )or 1ritin% a researc. aer. 4t resents brie)l0 t.e scienti)ic )ormat
and t.e structure o) a aer, %uidelines )or ma2in% e))icient tables and )i%ures and a )e1 elements on st0le.
5olo1in% simle %uidelines can %reatl0 imrove t.e 6ualit0 o) scienti)ic aers sent )or ublication.
7e01ords/ scienti)ic aer, ractical aroac., )ormat, structure, st0le.
!aracteristica cea mai imortant a cer-
cetrii &tiin#i)ice este reci(ia. Similar, caracte-
ristica rimordial a scrierii &tiin#i)ice ar
trebui s )ie claritatea. Sre deosebire de
scrierea lite- rar, *n care )olosirea )i%urilor de
stil &i a *n#ele- surilor multile este nu numai
accetat, ci c.iar *ncura8at, *n scrierea
&tiin#i)ic, *n care
multe )enomene sunt descrise &i e,licate en-
tru rima dat, trebuie )olosite cuvinte &i e,re-
sii cu un sin%ur *n#eles, iar claritatea s )ie e
rimul loc. 9in cate, *n lumea real a ubli-
ca#iilor &tiin#i)ice, acest de(iderat nu este *ntot-
deauna *ndelinit. Mul#i cercettori nu *&i ot
e,rima clar &i simlu iote(ele &i conclu(iile.
:
'dresa entru coresonden#/ Liviu Sorin +nac.e, Sitalul !linic "ude#ean de $r%en# Mure&, Laboratorul
!entral de 'nali(e Medicale, Str. ;.. Marinescu, Nr. <0, 3*r%u Mure&, "ud. Mure&
3el./ 072= >>277?, +-mail/ e n ac. e sli v iu @ 0 a . oo . c o m
9e aceea, o bun arte din re(ultatele ob#inute
din cercetarea &tiin#i)ic rmn ne*n#elese. 'u-
torii ar *mbunt#i substan#ial calitatea unui
arti- col &tiin#i)ic &i &ansele lui de a )i accetat
sre ublicare dac ar acorda scrierii articolului
ace- ea&i aten#ie ca &i reali(rii studiului.
Scoul acestui re)erat este de a o)eri un
scurt %.id celor care doresc s scrie un articol
&tiin#i)ic &i de a-i a8uta s re(olve roblemele
ractice care ot area *n )ormularea &i ci(ela-
rea articolului.
Su%estiile o)erite *n acest re)erat nu tre-
buie considerate re%uli absolute. 5ormatul &i
sti- lul unei comunicri deind de natura ei &i
de 8urnalul *n care va )i ublicat. 3oate
8urnalele ublic ANoteB, A;.iduriB,
ARecomandriB sau
A4nstruc#iuniB entru autori, e care cei care
do-
resc s ublice *ntr-un 8urnal trebuie s le res-
ecte.
Cnainte de a *ncee s v structura#i lu-
crarea *n detaliu, trebuie s rsunde#i la cteva
*ntrebri/
D !e mesa8 doresc s transmitE FNu A!are
a )ost scoul studiuluiEBG
D !are este )ormatul otrivit entru mesa-
8ul meuE
D Voi descrie re(ultate ale unui studiu ori-
%inal imortantE
D Voi trece *n revist literatura
disonibilE
D Voi o)eri o rivire de ansamblu asura
unei anumite temeE
D !are este audien#a real entru mesa8ul
meuE
D !e va trebui s le sun entru a-i a8uta s
*n#elea% mesa8ul meuE
D !are este 8urnalul otrivit entru
lucrarea meaE
Rsun(nd la aceste *ntrebri, v clari-
)ica#i ideile &i v va )i mai u&or s scrie#i artico-
lul cu su)iciente detalii entru ca mesa8ul dum-
neavoastr s )ie *n#eles de ctre cititori.
Hre%tirea scrierii articolului
Hlani)icarea studiului &i documenta
- rea
Scrierea unui articol de calitate *ncee
odat cu lani)icarea studiului. 'ceast aborda-
re *l )or#ea( e autor s *&i or%ani(e(e ideile &i
s descoere elementele e care nu le *n#ele%e
*nc.
Lua#i ct mai multe noti#e, c.iar mai
multe dect crede#i c v vor )olosi. Le ute#i
%si utile e arcursul studiului. 5ace#i coii ale
articolelor care v sunt utile &i numerota#i-le.
'ceasta v va a8uta la *ntocmirea biblio%ra)iei.
5olosirea resurselor 4nternetului *n cer-
cetarea &tiin#i)ic este tot mai )recvent. !utri
ale unor articole de interes care *n trecut durau
luni de (ile, ot )i )cute *n cteva minute. Re-
(umate sau c.iar articole *ntre%i %site *n ba(ele
de date disonibile on-line ot )i salvate *n cal-
culatorul ersonal sau trimise e adresa erso-
nal de e-mail &i ot )i tirite aoi entru a u-
tea )i studiate mai comod. 9iverse servicii on-
line ermit imortarea re)erin#elor biblio%ra)ice
&i adatarea lor *n )ormatele utili(ate de ctre
ma8oritatea 8urnalelor. 'ceast )acilitate ermi-
te o economie considerabil de tim &i de ener
- %ie. Ma8oritatea societ#ilor &tiin#i)ice *&i
ubli- c acum 8urnalele &i on-line. I arte
dintre aceste 8urnale ermit accesul liber la
articolele lor, care ot )i vi(uali(ate &i coiate *n
diverse alica#ii ar#ial sau inte%ral, inclusiv
tabele sau ilustra#ii. Cn re(ent, o arte din
edi#iile electro- nice ale 8urnalelor ublic,
*mreun cu artico- lele lor, )i&iere au,iliare
care curind e,lica#ii, descrieri e lar% ale
metodelor, tabele cu re(ul- tate &i alte elemente
care u&urea( *n#ele%erea &i adatarea
con#inutului lucrrilor resective la nevoile altor
cercettori
7
.
'le%erea 8urnalului *n care s )ie u-
blicat lucrarea
!.iar &i *n domenii seciali(ate ale &ti-
in#ei e,ist numeroase 8urnale care di)er
*ntre
ele rin )ormat, )recven#a aari#iei, rata acce-
trii articolelor, audien#, resti%iu. 'le%erea
atent a unui 8urnal entru ublicarea comuni-
crii &tiin#i)ice este un as imortant care
trebu- ie )cut *nc din stadiul de lani)icare a
lucrrii. Re(ultatul oate )i cre&terea
substan#ial a &an- selor ca articolul s )ie
ublicat.
Veri)ica#i dac un 8urnal este otrivit
nevoilor dumneavoastr, #innd cont de cteva
elemente/
D dac este sau nu un 8urnal )undamental,
D dac tema dumneavoastr este inclus
*n domeniul de interes al 8urnalului,
D )recven#a cu care aare tema dumnea-
voastr *n 8urnal,
D tiul &i mrimea audien#ei,
D )ormatele articolelor accetate de ctre
8urnal,
D timul necesar articolelor entru a
area *n 8urnal,
D calitatea reroducerii )oto%ra)iilor &i %ra-
)icelor,
D costul reroducerii ilustra#iilor color.
!onsultarea A4nstruc#iunilor entru au-
toriB disonibile *n 8urnalul ales v oate lmuri
*n rivin#a unora dintre aceste asecte.
+valua#i imactul 8urnalului. "ournal
!itation Reorts clasea( 8urnalele *n )unc#ie de
)actorul lor de imact. "urnalele cu )actor de
imact mare sunt rintre cele mai resti%ioase.
9esi%ur, oricine ar dori s *&i vad articolul u-
blicat *n una dintre aceste ublica#ii de mare
circula#ie. "urnalele de mare resti%iu au &i rate
mari de resin%ere, utnd de&i ?0J. +ste re-
comandat s ale%e#i unul dintre aceste 8urnale
numai dac articolul dumneavoastr este cu
adevrat e,traordinar, iar tema &i audien#a lui
se otrivesc er)ect cu cele ale 8urnalului.
mare de cercettori. 5ormatul &tiin#i)ic ermite
studierea articolelor e di)erite nivele/ unele
ersoane citesc doar titlurile entru a-&i )ace o
rere desre in)orma#ia curins *n articole.
'l#ii citesc doar titlul &i re(umatul. !ei care
sunt interesa#i de subiectul articolului vor dori
s citeasc &i sec#iunea de Re(ultate sau !on-
clu(ii. $tili(nd un )ormat standard entru arti-
colul dumneavoastr v asi%ura#i c cititorul va
re#ine datele imortante indi)erent de nivelul de
ro)un(ime *n care studia( articolul
1
.
5ormatul standard este indicat *n ca(ul
articolelor care descriu studii &tiin#i)ice ori%ina-
le &i nu este obli%atoriu *n ca(ul re)eratelor &i
articolelor teoretice.
Ma8oritatea articolelor &tiin#i)ice sunt
*mr#ite *n urmtoarele sec#iuni/ 3itlu, 'utori,
Re(umat, 4ntroducere, Metode, Re(ultate, 9is-
cu#ii, Mul#umiri &i Kiblio%ra)ie.
3itlul
!el mai bun moment entru )ormularea
unui titlu este atunci cnd articolul este termi-
nat. 'st)el, titlul va re)lecta cu acurate#e con#i-
nutul &i ideea rincial a articolului
=
.
3itlul trebuie s )ie ct mai scurt cu u-
tin#, dar su)icient de comlet entru a )i *n#e-
les. 'utorii trebuie s se %ndeasc la )atul c
titlul articolului lor va )i citit de mii de oameni.
9e )at, ma8oritatea cititorilor nu intr *n
amnuntele articolului, ci e,aminea( doar ti-
tlul. 9ac acesta este rea va% sau dac nu e,-
rim adecvat con#inutul articolului, atunci citi-
torii vor utea considera c articolul nu este re-
levant entru domeniul lor de interes &i articolul
va )i trecut cu vederea. I mare cantitate de
ener%ie &i tim investite *n reali(area studiului
&i *n scrierea articolului ot )i ierdute *n acest
mod.
Structura unui articol
5ormatul &tiin#i)ic are o structur ri%i-
d, re(ultat din nevoia de a comunica e)icient
&i unitar descoeriri &tiin#i)ice ctre un numr
3itlul are dou )unc#ii imortante/ s
atra% audien#a &i s *nlesneasc %sirea &i inde-
,area articolului
=
. 9in ce *n ce mai mul#i cerce-
ttori caut articole &tiin#i)ice de interes )olo-
sind sisteme in)ormati(ate de cutare. Ma8orita-
tea acestora %sesc articole e ba(a cuvintelor
re(ente *n titlu. 9e aceea, este o idee bun ca
titlul s curind o arte dintre cuvintele c.eie
ale articolului.
Cn titlu nu trebuie )olosite )ormule, sim-
boluri, termeni de 8ar%on &i abrevieri. 3o#i ter-
menii trebuie scri&i *n *ntre%ime. +ste recoman-
dat )olosirea cuvintelor *n locul e,resiilor
care con#in indici &i e,onen#i. 3o#i cunoa&tem
)ormula c.imic a ionului bicarbonic FL!I
M
-
G.
9ac unii autori scriu *n titlu termenul *ntre%,
ion bicarbonic, iar al#ii scriu L!I
M
-
, un sistem
automat de inde,are va crea dou intrri/ F1G bi-
carbonic &i F2G L!I
M
-
. !ercetatorii interesa#i de
sistemele )i(iolo%ice de re%lare a ec.ilibrului
acido-ba(ic *n or%anism, sre e,emlu, vor
cu- ta articole care con#in *n titlu e,resia Aion
bi- carbonicB &i este osibil s iard un numr
*nsemnat de articole care au *n titlu )ormula
c.i- mic. 9e asemenea, *n timul cutrii )r
a8u- torul calculatorului *ntr-un inde, de
termeni al unei biblioteci, este mult mai
robabil ca un in- divid s caute bicarbonatul la
bi dect la L!.
+ste de evitat *ncrcarea titlului cu cu-
vinte &i e,resii care nu aduc nici o in)orma#ie
util, cum sunt ARaort desreB, AStudiu asu-
raB, A+lemente deB etc.
3itlurile *n serie nu sunt utile. 9e )at,
unele 8urnale nu le accet deloc. $n motiv este
acela c un subiect vast, care nu oate )i tratat
*ntr-un sin%ur articol, oate )i *mr#it *n dou
sau mai multe articole al cror con#inut s nu se
suraun &i care s aib )iecare un titlu ct mai
aroiat de asectul descris. +ste u#in robabil
ca, *n cadrul unei serii de (ece articole, articolul
numrul 1 &i articolul numrul 10 s aib un
con#inut att de aroiat *nct s suorte un titlu
comun. Cn lus, re)eren#ii &tiin#i)ici ot resin%e
articolele urmtoare ale unei serii dac au ace-
la&i titlu, deoarece ot considera c tema res-
ectiv a mai )ost tratat *n detaliu *ntr-un arti-
col recedent
=
.
'utorii
Cn lista autorilor trebuie inclu&i to#i cei
care au contribuit substan#ial la reali(area studi-
ului, c.iar dac articolul a )ost scris de o sin%u
- r ersoan. Irdinea autorilor trebuie decis
de comun acord de ctre to#i coautorii.
!alitatea de autor va )i atribuit numai
entru contribu#ii substan#iale *n/
D conce#ia &i roiectarea sau anali(a &i in-
terretarea datelor,
D sc.i#area articolului sau revi(uirea critic
a con#inutului su intelectual,
D arobarea variantei )inale a articolului,
care va )i ublicat.
!ele trei condi#ii de mai sus trebuie
*ndelinite simultan.
Harticiarea numai la ob#inerea )inan-
#rii sau numai la colectarea datelor nu este su-
)icient, la )el ca &i conducerea %eneral a ec.i-
ei de cercetare. Irice arte a articolului decisi-
v entru conclu(iile rinciale trebuie s )ie
resonsabilitatea a cel u#in un autor.
5iecare autor trebuie s aib o contribu-
#ie su)icient de imortant la reali(area studiu-
lui entru a-&i utea asuma resonsabilitatea
ublic entru con#inutul articolului
<
.
!ei care au contribuit la reali(area stu-
diului sau la revi(uirea articolului, dar nu *nde-
linesc criteriile entru a )i numi#i autori, vor )i
aminti#i la caitolul Mul#umiri.
Multe ublica#ii solicit cel u#in un
renume *ntre% al autorului, *n loc de ini#ialele
renumelor, *ntruct e,ist multe nume care au
aceea&i ini#ial &i ot area con)u(ii. 5olosi#i
renumele, urmat de ini#ial, aoi numele de )a-
milie Fe,. 4on M. 4onescuG sau ini#iala urmat
de renume, aoi de nume FM. 4on 4onescuG.
Irice modalitate )olosi#i, )i#i consecven#i. 'rti-
cole di)erite semnate de acela&i autor *n moduri
di)erite F4on M. 4onescu, M. 4on 4onescu, 4ones-
cu 4on M, 4onescu M. 4onG vor avea dret re(ul-
tat citri biblio%ra)ice *n locuri di)erite, )cnd
di)icil, c.iar imosibil asocierea activit#ii cu
o sin%ur ersoan
=
.
Nu se includ titlurile academice, ro)e-
sionale, o)iciale, militare sau reli%ioase.
Se vor nota institu#iile de aartenen#
ale autorilor )olosind e,onen#i sau asteris2, *n
)unc#ie de ublica#ie, entru a desemna aarte-
nen#a )iecruia. Se va indica autorul cruia *i va
)i trimis coresonden#a. Cntr-o not de subsol
se va scrie adresa o&tal a acestuia, adresa de
e-mail &i numrul de tele)on.
Re(umatul
Re(umatul este o condensare a con#inu-
tului *ntre%ului articol *n 1<0-2<0 cuvinte care
indic natura &i scoul studiului &i oate )i )olo-
sit de ctre serviciile de inde,are. 5ormularea
acestuia trebuie s *l )ac o unitate de sine
stttoare care oate )i *n#eleas )r a8utorul
restului articolului, *ntruct re(umatele ot )i
ublicate *n colec#ii sau ot )i incluse *n ba(e de
date centrali(atoare de re(umate.
+ste bine ca re(umatul s )ie scris du
ce a )ost terminat articolul, entru a v asi%ura
c re)lect cu acurate#e con#inutul articolului &i
c toate a)irma#iile )cute *n re(umat au acoe-
rire *n te,t.
Re(umatul unui studiu ori%inal va re-
(enta roblema abordat, metodele )olosite en-
tru re(olvarea acesteia, rincialele re(ultate &i
conclu(ii. Nu vor )i incluse *n re(umat tabele,
%ra)ice sau trimiteri ctre ele. Re(umatul unui
re)erat va descrie tema abordat, scoul re)era-
tului, rincialele surse studiate &i conclu(iile
=
.
'brevierile &i acronimele vor )i )olosite
numai dac este necesar &i vor )i de)inite la ri-
ma aari#ie *n re(umat &i, din nou, la rima aa-
ri#ie *n te,tul articolului.
La s)r&itul re(umatului, autorii vor
enumera minim trei cuvinte-c.eie care vor
)aci- lita inde,area re(umatului &i articolului.
Cn cali- tate de cuvinte-c.eie vor )i )olosi#i, de
re)erin- #, termeni re(en#i *n Medical
Sub8ect Leadin- %s din 4nde, Medicus
<
.
4ntroducerea
5unc#ia introducerii este de a re(enta
roblema de re(olvat &i contribu#ia autorului.
Cncee#i 4ntroducerea rin a
identi)ica clar aria dumneavoastr de interes.
5olosi#i cu- vintele-c.eie *nc din rimele )ra(e
ale te,tului.
'ceasta v va a8uta s v concentra#i raid asu-
ra temei rinciale, )r s v ierde#i *n dis-
cu#ii %enerale.
'rta#i care este roblema e care o
aborda#i &i de ce merit s )ie re(olvat Fcare
este semni)ica#ia eiG. +,rima#i scoul studiului
dumneavoastr.
+nun#a#i abordarea dumneavoastr &i
)elul *n care di)er de lucrrile ublicate anteri-
or. Nu lsa#i cititorul s %.iceasc *n ce const
contribu#ia dumneavoastr. 'lctui#i o list cu
aorturile dumneavoastr, care va conduce
*ntre%a lucrare. 'rticolul va sus#ine a)irma#iile
)cute *n introducere. Cn )elul acesta, structura
lo%ic a *ntre%ului articol va )i aceea a unei de-
monstra#ii. He arcurs, cita#i lucrrile relevante
)r a intra *n amnunte.
4ntroduce#i roblema de re(olvat &i ide-
ea dumneavoastr )olosind e,emle &i aoi re-
(enta#i ca(ul %eneral. Cl ve#i a8uta e cititor s
v intuiasc ideea. Numai du aceea, va utea
urmri &i detaliile. Ni c.iar dac mai
AscaB din detalii, tot rmne cu ceva
imortant.
'si%ura#i-v c )iecare a)irma#ie )cut
*n introducere va )i demonstrat *n te,t &i )ace#i
trimiteri de la a)irma#ii ctre demonstra#ia lor
6
.
Sec#iunea de materiale &i metode
Cn sec#iunea Materiale &i metode descri-
e#i modul *n care a#i e)ectuat studiul. Ir%ani(a#i
re(entarea *n a&a )el *nct cititorul s oat
*n#ele%e cursul lo%ic al e,erimentelor. 9e mul-
te ori, ordinea cronolo%ic este cea mai siml
&i clar.
Hentru studii e,erimentale, o)eri#i su)i-
ciente detalii entru ca &i al#i cercettori s oa-
t reeta e,erimentele &i s ob#in re(ultate
comarabile.
9escrie#i cantitativ metodele *n ca(ul *n
care nu sunt standardi(ate. 9ac )olosi#i o me-
tod standardi(at, indica#i sursa biblio%ra)ic
adecvat &i da#i numai detaliile necesare. 5urni-
(a#i in)orma#ii desre reactivii utili(a#i, inclusiv
desre uritatea &i sursa lor. 9escrie#i or%anis-
mele )olosite *n studiu, dac este ca(ul. 9escri-
e#i aaratele )olosite numai dac nu sunt stan-
dard sau disonibile comercial.
+c.iamentul standard oate )i identi)icat
adecvat indicnd *n arante( numele
comaniei roductoare &i numrul modelului.
9escrie#i modul *n care au )ost anali(a-
te datele ob#inute, indicnd metodele statistice
alicate. Nu este nevoie de descrierea amnun-
#it a )ormulelor matematice care stau la ba(a
anali(ei statistice, *ntruct acestea sunt cunos-
cute de8a.
Sublinia#i riscurile care ot area *n
cursul e)ecturii e,erimentelor, cum ar )i ris-
cul de e,lo(ie, to,icitatea etc. 4nclude#i roce-
durile seciale de maniulare, de eliminare a
de&eurilor, dac este ca(ul, entru ca al#i ce-
crcettori care reet e,erimentele s *&i oat
lua msuri de recau#ie.
!.eia entru a scrie o sec#iune bun de
Materiale &i metode este de a o)eri un numr
adecvat de detalii/ rea u#ine detalii nu ot asi-
%ura reetabilitatea e,erimentelor de ctre al-
#ii, iar rea multe detalii vor )ace articolul s
se- mene cu un manual. +ste imortant s v
cu- noa&te#i audien#a
7
.
Re(ultatele
Hre(enta#i numai re(ultatele relevante,
obiectiv, )r interretare, *ntr-o ordine
lo%ic/ )ie e cele mai imortante la *nceut,
)ie or- nind de la simlu la comle,, )ie *n
ordine cro- nolo%ic. 9a#i su)iciente detalii
entru a v sus- #ine conclu(iile.
Re(ultatele ot )i sus#inute rin tabele
&i )i%uri, numai dac este necesar entru clarita-
te. Cn te,t trebuie s v re)eri#i la )iecare tabel &i
)i%ur *n arte, indicnd *n mod clar rinciale-
le re(ultate e care le o)er. Hre(en#a mi8loace-
lor de sus#inere a te,tului nu substituie nevoia
de a re(enta *n te,t re(ultatele esen#iale.
3e,- tul trebuie s )ie inteli%ibil &i de ctre o
ersoa- n care *nc nu a v(ut )i%urile &i
tabelele.
Nu trebuie reetate *n te,t re(ultatele
re(entate *n tabele &i )i%uri &i nici nu trebuie
re(entate acelea&i re(ultate *ntr-un tabel &i
*ntr-
o )i%ur. Nu se raortea( re(ultate brute dac
ot )i comrimate ca medii, rocente etc.
Re(ultatele testelor statistice sunt ra-
ortate de obicei *n arante(, alturi de re(ul-
tatele biolo%ice e care le sus#in. Nu )ormula#i o
)ra( searat entru a e,rima doar re(ultate
statistice. 5olosirea cuvntului Asemni)icativB
resuune c a )ost e)ectuat un test de semni)i-
ca#ie statistic. Limita#i utili(area cuvntului
Asemni)icativB numai entru aceast situa#ie
entru a evita con)u(iile. 9e asemenea, dac a#i
notat *n arante( o valoare a lui care denot
semni)ica#ia statistic, utili(area *n te,t a cu-
vntului Asemni)icativB este inutil.
Raorta#i &i re(ultatele ne%ative, c.iar
dac nu v sus#in iote(a sau c.iar o contra(ic.
'ceste re(ultate sunt imortante dac a#i lucrat
corect. +le au )ost ob#inute &i trebuie interreta-
te. 9e asemenea, ele ot )i utile unor cititori
1
.
9iscu#iile
Scoul 9iscu#iilor este de a interreta &i
comara re(ultatele. 3rebuie subliniat imor-
tan#a biolo%ic a re(ultatelor &i rela#ia lor cu
iote(a ini#ial, )ie c o sus#in, )ie c o contra-
(ic. Re(ultatele ob#inute trebuie inte%rate cu
cele din alte studii entru a o)eri o e,lica#ie a
)enomenelor. 9iscu#iile ot con#ine &i osibile
e,lica#ii, enun#ate ca iote(e, entru re(ultate-
le nea&tetate.
Nu se reet o arte a re(ultatelor &i
nici nu se introduc re(ultate noi *n sec#iunea de
9iscu#ii. 9ac este necesar ca re(ultatele &i in-
terretarea lor s )ie *mreun, autorul oate
ota entru o sec#iune comun de ARe(ultate &i
9iscu#iiB.
Scoate#i *n eviden# att reali(rile, ct
&i limitrile studiului dumneavoastr. Hute#i su-
%era alica#ii sau continuarea studiului, dac
este ca(ul. Nu este recomandat )olosirea unei
e,resii de tiul ASubiectul acesta mai trebuie
aro)undatB. 3oate subiectele din biolo%ie mai
ot )i aro)undate
2
.
Nu *ncerca#i s scoate#i *n eviden#
unctele slabe din abordrile altora *n seran#a
c articolul dumneavoastr va )i mai bine rivit.
Recunoa&te#i meritele cometitorilor.
'dresarea mul#umirilor
Cn aceast sec#iune se ot adresa mul#u-
miri entru ersoane &i or%ani(a#ii &i entru )i-
nan#are. 'dresa#i mul#umiri celor care au
a8utat la des)&urarea studiului rin s)aturi sau
asisten- # te.nic sau au o)erit materiale &i
consumabi- le. Nu se includ titlurile lor. 9ac
este ca(ul, ute#i aminti %ranturi ob#inute,
sonsori(ri &i, de asemenea, ausiciile sub
care s-a des)&urat studiul.
'ne,e
'ne,ele con#in in)orma#ii care nu sunt
esen#iale entru *n#ele%erea articolului, dar care
ot )i utile cititorilor seciali(a#i. 'ne,ele sunt
sec#iuni )acultative ale articolelor. Cn ane,e ot
)i incluse tabele &i )i%uri mari, date analitice,
demostra#ii matematice, documenta#ie entru
diverse ro%rame de calculator utili(ate *n cur-
sul e,erimentelor, dia%rame de circuite etc.
$tili(area ane,elor este *ncura8at din ce *n ce
mai mult de ctre ublica#iile care au &i edi#ii
electronice. 9e obicei, ane,ele nu sunt
tirite, ci sunt disonibile *n )ormat electronic
e !9- RIM sau e 4nternet.
Kiblio%ra)ia
3rebuie s men#iona#i un alt autor de
cte ori )ace#i re)eriri la metodele,
re(ultatele sau conclu(iile lui *n articolul
dumneavoastr. +vita#i citarea re(umatelor *n
biblio%ra)ie. Nu vor )i amintite *n lista
biblio%ra)ic Acomunicri ersonaleB &i
Aobserva#ii neublicateB. Men#io- nri ale unor
comunicri scrise ot )i )cute *n te,t, *ntre
arante(e sau ca note de subsol.
$n articol accetat entru ublicare dar
neublicat *nc oate )i citat, utili(*nd e,resia
A4n ress.B *n lista biblio%ra)ic.
'corda#i mare aten#ie scrierii listei bi-
blio%ra)ice. Cn lista de biblio%ra)ie se
strecoar mai multe %re&eli dect oriunde
altundeva *n
te,tul articolului. 9ac imorta#i indici biblio-
%ra)ici din alt surs, veri)ica#i-i. 'si%ura#i-v
c toate re)erin#ele biblio%ra)ice )cute *n te,t
se re%sesc *n sec#iunea de Kiblio%ra)ie &i c
to#i indicii din aceast sec#iune sunt cita#i *n
te,t. Nu include#i *n Kiblio%ra)ie re)erin#e care
nu sunt citate *n te,t
M
.
Modalit#ile de *ntocmire a listei biblio-
%ra)ice varia( mult de la un 8urnal la altul. 9e
cte ori dori#i s trimite#i un articol sre ubli-
care *ntr-un 8urnal, citi#i cu aten#ie ARecoman-
drile entru 'utoriB e care le ublic, entru
a v asi%ura c lista dumneavoastr biblio%ra)i-
c este )ormult a&a cum este cerut de ctre 8ur-
nalul ales.
$n mod ractic de a alctui lista biblio-
%a)ic este acela de a nota e )oi de .rtie sea-
rate toate amnuntele le%ate de sursele dumnea-
voastr biblio%ra)ice Fautori, titlu, anul aari#iei,
editura, 8urnalul, a%inile etc.G, c.iar dac 8ur-
nalul la care dori#i s trimite#i nu cere toate
aceste in)orma#ii. $n ro%ram de calculator v
oate )i )oarte util entru aceasta. 4n)orma#ia,
odat introdus, oate )i editat cu u&urin# en-
tru a se otrivi cerin#elor. Cnre%istrarea tuturor
acestor date v oate )i de a8utor *n ca(ul *n
care dori#i s )olosi#i ace&ti indici biblio%ra)ici
la alte articole. Cn ca(ul ne)ericit *n care artico-
lul la care lucra#i nu va )i accetat de ctre 8ur-
nalul ales, ve#i dori s trimite#i articolul sre u-
blicare la alt 8urnal care oate avea cerin#e di)e-
rite de *ntocmire a biblio%ra)iei. 'r )i di)icil s
aduna#i din nou toate sursele biblio%ra)ice &i s
scrie#i datele desre ele *n )ormatul cerut de
noul 8urnal.
Modurile de alctuire a biblio%ra)iei ot
)i *mr#ite *n trei cate%orii
M
.
Hrima cate%orie este rere(entat de no-
tarea *n te,t a numelui autorului &i anul aari#iei
lucrrii citate, de e,emlu, A4onescu F1??<GB.
9ac lucrarea are cel mult trei autori, vor )i
aminti#i to#i la rima citare *n te,t, iar la ur-
mtoarele aari#ii *n te,t va )i amintit doar ri-
mul, urmat de Aet al.B &i anul aari#iei. 9ac lu-
crarea are mai mult de atru autori, va )i amintit
de la *nceut doar rimul, urmat de Aet al.B.
'cest model este )oarte comod entru cel care
scrie articolul, dar nu &i entru cititor. Cn ca(ul
re(en#ei multor re)erin#e *n te,t, cititorul se va
*ntrerue des entru a cuta unde se reia te,tul,
iar aten#ia *i va )i distras de la con#inut.
'l doilea model este rere(entat de ci-
tarea *n te,t cu a8utorul unui numr care are co-
resondent *ntr-o list de indici biblio%ra)ici or-
dona#i al)abetic du numele autorilor,
lasat la s)r&itul articolului.
'l treilea model resuune alctuirea
listei biblio%ra)ice la s)r&itul articolului *n or-
dinea *n care re)erin#ele aar *n te,t. Cn ca(ul
ar- ticolelor scurte, cu u#ini indici
biblio%ra)ici, ci- titorul oate urmri u&or
re)erin#ele. Cn ca(ul *n care numrul articolelor
citate este mare, este anevoioas urmrirea
re)erin#elor *n lista de bi- blio%ra)ie neordonat
al)abetic. Cn lus, diverse- le ublica#ii ale unui
autor citat ot s aar se- arate.
+lemente entru sus#inerea te,tului
O
ilustra#iile
+lementele de sus#inere a te,tului O ta-
belele &i )i%urile O ot *mbunt#i un articol
atunci cnd sunt corect )olosite. +le simli)ic
in)orma#ia, )cnd-o mai u&or de *n#eles, scurte-
a( te,tul &i soresc claritatea. 3abelele &i )i%u-
rile ot )i )olosite *n diverse scouri/ entru re-
(entare datelor e,acte, clasi)icarea
in)orma#ii- lor, e,rimarea unor rela#ii *ntre
variabile, unor tendin#e, comara#ii, di)eren#e,
ilustrarea unor rela#ii sa#iale, rela#ii de
cau(alitate, interac#i- uni, rocese, )enomene
etc. +le trebuie alese *n )unc#ie de audien#
7
.
3abelele &i )i%urile trebuie )olosite dac
transmit in)orma#ia mai e)icient dect
descrie- rea verbal. 9atele din te,t nu trebuie
dublate *n ilustra#ii.
4lustra#iile trebuie conceute entru a
utea )i *n#elese &i de ctre cineva care nu ur-
mre&te tot te,tul.
3abele
5olosi#i tabele doar dac ele con#in date
rere(entative. Nu se includ date *n tabele doar
entru c au )ost colectate. 9ac dou sau mai
multe tabele con#in date comune, *ncerca#i s le
combina#i, entru a ob#ine un sin%ur tabel.
!ititorul urmre&te mai u&or seriile de
date din tabele dac sunt re(entate e vertical
Fe coloaneG dect e ori(ontal Fe rnduriG.
Cncerca#i s construi#i tabelele #innd cont de
acest lucru.
5iecare tabel trebuie numerotat &i trebu-
ie s oarte un titlu. 3itlul va )i a&e(at deasura
tebelului. 4nclude#i unit#ile de msur *n cae-
tele coloanelor sau rndurilor.
9ac re(enta#i date rocentuale *n ta-
bele, include#i &i numrul total al ca(urilor FnG
*n )unc#ie de care a#i calculat rocentele. +vita#i
s re(enta#i rocente calculate e un numr
mic de ca(uri FnG, *ntruct ute#i induce *n eroa-
re cititorul.
Cnainte de a da )orma )inal a tabelelor,
consulta#i A4nstruc#iunile entru autoriB entru a
%si eventuale limitri imuse )ormatului sau
dimensiunilor tabelelor. 9ac A4nstruc#iunile
entru autoriB nu v dau su)iciente detalii des-
re dimensiunile tabelelor, consulta#i cteva vo-
lume ale revistei entru a le )olosi dret model.
9e obicei, revistele tirite e o sin%ur coloa-
n suort mai bine tabelele late dect revistale
tirite e dou coloane. 'cestea din urm vor
re)era tabele cu l#imea aroiat de l#imea
unei coloane. +vita#i s construi#i tabele )oarte
late, care vor )i tirite *n un%.i dret )a# de
te,t, *ntruct sunt incomode entru cititori.
9ac un tabel este rea lat, ute#i )olosi abrevi-
eri *n caetele de tabel &i s le e,lica#i *ntr-o
not de subsol. 9e asemenea, dac toate datele
dintr-o coloan sau un rnd sunt identice, &ter-
%e#i acea coloan sau rnd &i une#i datele res-
ective *n titlu sau *ntr-o not. !u ct un tabel
este mai mic, cu att are mai multe &anse s
aar mai aroae de locul unde a )ost citat *n
te,t. Cn )inal, tiri#i tabelele la dimensiunea la
care dori#i s aar *n revist entru a le veri)ica
li(ibilitatea.
5i%urile
Sub aceast denumire sunt curinse
%ra)icele, .isto%ramele, sc.emele, desenele &i
)oto%ra)iile.
5iecare ti de %ra)ic oate )i )olosit
entru a rere(enta mai su%estiv un anume ti
de in)orma#ie. ;ra)icele cu linii &i .isto%ramele
re(int varia#ia unei mrimi *n )unc#ie de
alta, cu deosebirea c %ra)icele cu linii arat
varia#ii continue, iar .isto%ramele arat
variabile dis- crete. ;a)icele cu bare ermit
comararea unor variabile. !nd dori#i s
rere(enta#i datele unei rela#ii de ti cau(-
e)ect, ale%e#i abscisa entru mrimea controlat
FindeendentG &i ordonata entru variabila
deendent de rima. ;ra)icele cu sectoare de
cerc arat rela#ia r#ilor como- nente dintr-un
*ntre%.
;ar)icele lo%aritmice sunt )olosite )rec-
vent atunci cnd varia#ia relativ a unei mrimi
este mai imortant dect varia#ia ei
absolut sau cnd o mrime varia( *ntre limite
rea lar- %i entru a utea )i rere(entat
e)icient *ntr-un %ra)ic normal. ;ra)icele cu
uncte Fscatter %ra.sG )olosesc uncte
neconectate rin linii entru a eviden#ia
coresonden#a dintre dou variabile
rere(entate )iecare e cte o a,. Re-
re(entrile lo%aritmice &i cele cu uncte sunt
mai %reu de interretat de ctre cititorii nein-
strui#i.
mensiunile literelor )olosite *n )i%ur &i %rosi-
mea liniilor. 9e obicei, autorii crea( )i%urile la
dimensiuni mai mari dect ot )i tirite *n re-
vist. 9e aceea, ele vor )i mic&orate de ctre
editori. 'le%erea unor caractere disroor#ionat
de mici entru scrierea te,tului inclus *n )i%uri
Fde e,emlu, titlul &i le%enda %ra)icelorG va
avea ca re(ultat un te,t ili(ibil *n urma mic&o-
rrii )i%urii *n cursul editrii revistei. 'cela&i lu-
cru se oate *ntmla cu liniile rea sub#iri )olo-
site *n %ra)ice &i sc.eme, mai ales dac se
%sesc deasura unui )undal intens. +vita#i cu-
vintele scrise *n *ntre%ime cu M'"$S!$L+,
*ntruct acestea scad li(ibilitatea. 9ac )olosi#i
nuan#e ale aceleia&i culori, ale%e#i-le *n a&a )el
*nct s oat )i u&or deosebite una de alta F)o-
losi#i, de e,emlu, intensit#i de 20J, <0J &i
>0JG
>
.
Hentru a v asi%ura c a#i )olosit o ro-
or#ie bun *ntre elementele )i%urilor, tiri#i la
imrimant cte un e,emlar din )iecare )i%ur
la dimensiunea la care vor area *n revist.
Hentru )oto%ra)ii, dac nu le ave#i scanate, ute-
#ia )olosi un coiator entru a le mic&ora.
$nele 8urnale erce o ta, sulimenta-
r din artea autorilor entru reroducerea ilus-
tra#iilor color. 9ac 8urnalul unde dori#i s u-
blica#i nu ractic ast)el de ta,e, include#i ilus-
tra#ii color *n articol entru a bene)icia de *ntre-
%ul lor oten#ial in)orma#ional &i vi(ual.
9ia%ramele &i sc.emele sunt )olosite
entru a ilustra modele de structuri, aarate e,-
erimentale, rocese, tiuri de or%ani(are
etc. $tili(area lor este *n )unc#ie de audien#.
!u ct cititorii sunt mai u#in ini#ia#i *n tema
articolu- lui, cu att articolul oate con#ine
mai multe sc.eme e,licative. Sc.emele
trebuie s curin- d doar elemente esen#iale,
rea multe amnun- te utnd distra%e aten#ia
cititorului.
5i%urile trebuie numerotate consecutiv,
*n ordinea citrii *n te,t. 3itlul va )i a&e(at sub
)i%ur.
'tunci cnd crea#i )i%urile, acorda#i
aten#ie roor#iei *ntre dimensiunile )i%urii,
di-
Revi(uirea articolului
!itirea articolului de ctre autorFiG
9u )inali(area rimei )orme a artico-
lului, sunt recomandate cel u#in dou revi(uiri
din ertea autorului
7
. Hrima se va ocua de or-
%ani(are &i de lo%ic, iar a doua de stil &i e,ri-
mare.
Nu uita#i s )ace#i o coie de re(erv a
rimei versiuni. +ste osibil s descoeri#i c
unele asa8e erau scrise mai bine rima dat de-
ct du modi)icri. 9ac a#i utili(at un ro-
%ram de editare a te,tului entru scrierea artico-
lului, tiri#i mai multe coii la imrimant. 9e
obicei, ute#i urmri mai u&or te,tul tirit de-
ct e ecranul calculatorului. He ecran este
a)i&at o or#iune limitat de te,t, e cnd a%i-
nile tirite, a&e(ate una ln% alta, v dau o
ima%ine de ansamblu.
Cn timul rimei revi(uiri, citi#i tot arti-
colul o dat. Veri)ica#i ordinea ideilor re(enta-
te, lo%ica re(entrii, citrile &i re)erin#ele bibli-
o%ra)ice. Simli)ica#i tabelele, eventual combi-
na#i-le. 5ace#i acum ma8oritatea activit#ii de
re- aran8are a ordinii te,tului. Nu ierde#i
timul cu detalii de orto%ra)ie *n timul rimei
revi(ii.
Cn timul celei de-a doua revi(uiri, ci-
(ela#i e,rimarea. Nu uita#i c, *n scrierea &tiin-
#i)ic, e rimul loc este claritatea &i nu )rumu-
se#ea.
5olosi#i un rocesor de te,t Fde e,em-
lu Microso)t I))ice Pord, IenI))ice Priter
etc.G att entru a scrie rima versiune a artico-
lului, ct &i entru a o a8usta. Modi)icrile ot )i
)cute )oarte u&or, asa8e *ntre%i de te,t ot )i
mutate, &terse sau introduse )r a a)ecta asec-
tul manuscrisului.
Hrocesoarele de te,t disun de
)unc#ii de veri)icare a orto%ra)iei &i %ramaticii
*n diver- se limbi. 'cestea sunt utile, dar au
limitrile lor. +le ot %si %re&eli arute *n
urma omiterii sau adu%rii unor litere sau
sa#ii Fcu condi#ia ca e,resiile sau cuvintele
re(ultate s nu e,iste *n vocabularul limbii
resectiveG, ot )ace su%estii *n rivin#a toicii
sau construc#iei )ra(elor rea lun%i. 9ac
disun de un dic#ionar de sinonime entru limba
*n care scrie#i, )olosi#i-l entru a evita
reeti#iile inutile. 3otu&i, ele ot considera
%re&ite anuminte cuvinte e care nu le au *n
dic- #ionar &i care rere(int termeni de
secialitate reali. 'cest nea8uns oate )i de&it
rin osibi- litatea de ersonali(are a
dic#ionarelor rin in- troducerea unor termeni
noi, e care ro%ramul *i va recunoa&te ulterior.
Cn re(ent, rocesoarele de te,t nu co-
rectea( de(acorduri %ramaticale &i nici nu re-
cunosc utili(area %re&it a unor termeni *n con-
te,t, atta tim ct cuvintele resective sunt re-
cunoscute ca )cnd arte din dic#ionarul limbii
selectate. 5olosi#i )unc#iile de corectare, entru
c ot %si multe %re&eli care v ot sca ne-
observate, dar veri)ica#i *ntotdeauna re(ultatul.
Hrocesul de revi(uire a articolului de
ctre autor oate )i *ndelun%at, dar trebuie )cut.
Numai a&a oate )i ob#inut un articol de calitate
care are &anse mari de a )i accetat sre ubli-
care. La urma urmei, scrierea &tiin#i)ic nu este
un lucru u&or.
+ste osibil ca, de cte ori reciti#i te,tul
articolului s %si#i cte ceva de modi)icat Fnu
nearat de *mbunt#itG. 3rebuie s &ti#i s v
&i ori#i.
9u ce a#i revi(uit articolul, da#i-l
coautorilor s *l citeasc &i s )ac eventuale
sc.imbri. 5iecare dintre ei trebuie s *l cunoas-
c &i s *i arobe )orma )inal. Hentru a c&ti%a
tim, )olosi#i o&ta electronic entru comuni-
carea cu coautorii. 9ac unul dintre ei conside-
r c trebuie modi)icate un numr mare de ara-
%ra)e dintr-o sec#iune, ar trebui s rescrie el
*ntre%a sec#iune. +ste mai simlu a&a, dect s
transmit autorului ce ar trebui s scrie.
!itirea articolului de ctre al#ii
!.iar &i du citirea articolului de ctre
coautori ot rmne neobservate asecte necla-
re. 9a#i articolul s )ie citit de ctre ct mai
mul#i cunoscu#i ai dumneavoastr, c.iar dac nu
au e,erien# *n acela&i domeniu. 5iecare v
oate )ace su%estii utile.
!nd considera#i c a#i terminat artico-
lul, trimite#i o coie entru a )i citit &i de ctre
o alt resoan care lucrea( *n acela&i domeniu
cu dumneavoastr &i este oten#ial cometitor.
Cn ca(ul *n care a#i citat una dintre lucrrile sale,
ru%a#i-o s veri)ice dac a#i descris cu acurate#e
lucrarea sa. 9e obicei v va rsunde rintr-o
critic util. Lua#i-o *n considerare. FIricum,
este osibil ca ersoana resectiv s v )ie re-
)erent *n urma trimiterii articolului sre ublica
- re *ntr-o revist &i v oate )i de )olos s *i cu-
noa&te#i unctul de vedere dinainte. Hute#i )ace
ast)el modi)icrile din tim.G
6
'ten#ieQ 5iecare cititor oate citi artico-
lul dumneavoastr entru rima dat o sin%ur
dat. 5olosi#i-i cu %ri8Q
6
+lemente de stil &i %ramatic
Hroo(i#iile scurte sunt cel mai simlu
de scris &i de citit. Nu v *ncrca#i e,rimarea
cu cuvinte inutile. +,resii recum Adeosebit
deB, Ae,traordinarB, A)oarteB etc. nu vor da o
%reutate mai mare a)irma#iilor )cute *n articol.
5olosi#i diate(a activ a verbelor *n locul diate-
(ei asive de cte ori ute#i. +vita#i ne%a#iile
duble. Nu uita#i c e,rimarea din articolele
&ti- in#i)ice trebuie s )ie *n rimul rnd clar.
9enumirile %enului, seciei,
subseciei &i variet#ii or%anismelor se scriu cu
litere cursi- ve FitaliceG sau se sublinia(.
!ate%oriile siste- matice suerioare Fre%nul,
*ncren%tura, clasa, ordinul &i )amiliaG se scriu
cu litere obi&nuite
7
.
5olosi#i numai abrevieri standard *n ar-
ticole &i evita#i abrevierile *n titlu &i
re(umat. !u e,ce#ia unit#ilor de msur
standard, toate abrevierile trebuie recedate de
termenul *ntre% la rima aari#ie *n te,t.
$rmrirea recomandrilor simle re-
(entate *n acest re)erat oate *mbunt#i
sub- stan#ial calitatea articolelor
dumneavoastr. Munca dumneavoastr va )i
mai bine erceut, iar rsunsul e care *l
ve#i rimi de la ceilal#i v va a8uta s v
*mbunt#i#i activitatea de cer- cetare.
Kiblio%ra)ie
1. 'nderson ;. - Lo1 to Prite a Haer in Scienti)ic
"ournal St0le and 5ormat - Kates !olle%e, Le1iston,
Maine, $S' F. tt /R Ra b acu s .bate s .eduR S % a n d e r s o R
biolo%0RresourcesR1ritin%RL3Ptoc..tmlG
2. Kam)ield Marine Sciences !entre - ;uidelines
)or Pritin% Scienti)ic Haers F. tt/RR 1 1 1 .b m s .b c .caR
librar0R;uidelinesJ20)orJ201ritin%J20Scienti)ic
J20aers.d)G
M. 9a0 R.'. O Lo1 to Prite and Hublis. a Scienti-
)ic Haer O <t. +d., !ambrid%e $niversit0 Hress,
1??>
=. 9odd ".S. - 3.e '!S St0le ;uide/ ' Manual )or
'ut.ors and +ditors, 2nd +d., I,)ord $niversit0
Hress, F. tt/RR 1 1 1 .o u .c o m R usRs a m l ec .a t e r sR
0>=12M=620REvie1TusaG
<. 4nternational !ommittee o) Medical "ournal +di-
tors O $ni)orm re6uirements )or manuscrits submit-
ted to biomedical 8ournals O " 'm Med 'ssoc, 1??MU
26?/22>2-22>6
6. "ones S.H. - Lo1 to 1rite a %reat researc. aer -
Microso)t Researc., !ambrid%e
F. tt /RR r e s e a r c . .
microso)t.comR$sersRsimon8RaersR%ivin%-a-
tal2R1ritin%-a-aer-slides.d)G
7. Matt.1es ".R., Ko1en ".M., Matt.e1s R.P. O
Success)ul Scienti)ic Pritin%/ a ste-b0-ste %uide
)or t.e biolo%ical and medical sciences O !ambrid%e
$niversit0 Hress, 1??6
>. I,)ord $niversit0 Hress - 9i%ital 'rt Re6uire-
ments )or Submission F. tt/RR 1 1 1 . us. o u . c o mR
usRcororateRaut.orresourcesRaut.orart%uideline-
s.d)G