Sunteți pe pagina 1din 13

GRILE DREPT ECONOMIC

1. E corecta definitia: Ramura de drept reprezinta ansamblul distinct de norme juridice


legate organic intre ele, care reglementeaza relatii sociale ce au acelasi specific, folosind
aceeasi metoda sau acelasi complex de metode.
a) Da
b) u
c) !artial
". #nstitutia juridical reprezinta:
a) $omponenta a dreptului
b) %otalitatea normelor juridice care reglementeaza o anumita categorie &grupa unitara)
de relatii sociale, generand o categorie aparte de raporturi juridice
c) 'orme si mijloace prin care statul influenteaza continutul si specificul relatiilor
sociale
(. Dreptul e:
a) 'enomen juridic
b) %otalitatea normelor juridice existente in societate intr)un anumit moment istoric
c) 'enomen complex
*. $onstitutia actual a intrat in +igoare la data:
a) #esirii din +igoare a $onstitutiei anterioare
b) ,a data aprobabrii ei prin referendum
c) ,a data de - decembrie 1..1
/. $onflictele de legi in spatiu sunt solutionate prin:
a) $onstitutie
b) ,egea nr. 10/ din septembrie 1.." referitoare la rap. de drept international pri+at
c) $odul $i+il
1. Raspunderea ci+ila constituie forma a raspunderii:
a) 2orale
b) !olitice
c) 3uridical
4. ,egea se aplica asupra persoanelor in urmatoarele modalitati:
a) Diferit
b) Egal
c) $onform $onstitutiei
-. Raspunderea delictuala sic ea constractuala sunt forme ale raspunderii juridice:
a) !enala
b) $i+ila
c) $ontra+entionala
.. Dreptul obiecti+ inseamna
a) 'undamentul dreptului subiecti+
b) %otalitatea normelor juridice generale si obligatorii susceptibile de a fi impuse prin
forta de constrangere a statului
c) Element fundamental al sistemului juridic
10. #ntre dreptul obiecti+ si dreptul subiecti+ exista:
a) ,egatura 555555.
b) $ontradictie
c) ,egatura generata de faptul ca nu poate exista unul fara celalt
11. Dreptul subiecti+ reprezinta:
a) 'acultatea sau atributul recunoscut persoanelor prin55555...
b) 2asura 5555 titularului dreptului
c) 'acultatea subiectului raportului juridic de a actiona intr)un anumit fel, de acel al
celorlalte subiecte, o conduit corespunzatoare, iar la ne+oie de a recurge la sprijinul
5555.. de stat pentru obtinerea dreptului sau
1". #n raport de sistemul juridic, dreptul constituie element:
a) #ndependent fata de sistemul juridic
b) 6tructural al sistemului juridic
c) 'undamental al raportului juridic
1(. otiunea de iz+or de drept semnifica:
a) #z+or
b) #z+or formal &juridic)
c) orma de drept
1*. $are dintre actele normati+e &legi) din 55.. dreptul omului are +aloare juridical
suprema:
a) 7rdonanta si 8otararea 9u+ernului
b) ,egea organic
c) $onstitutia
1/. ,egea organic reglementeaza:
a) 7rganizarea partidelor politice
b) Regimul juridic general al proprietatii si mostenirii
c) 7rganizarea si desfasurarea referendumului
11. $are din urmatoarele categorii de iz+oare de drept au aparut mai intai:
a) :ctul normati+e
b) $ontractual normati+e
c) $utuma &obiceiul) juridical
14. 7rganizarea punerii in aplicare a legilor este reglementata prin:
a) Decretul presedintelui tarii
b) ;otararea 9u+ernului
c) 7rdonanta 9u+ernului
1-. Re+izuirea legii fundamentale romane are loc prin:
a) ,egea organica
b) ,egea ordinal
c) ,egea constitutional
1.. $ontractul normati+e ca iz+or de drept are sfera de aplicare:
a) 2ai larga
b) 2ai restransa
c) Egala cu a altor iz+oare
"0. #n dreptul intern, contractual normati+e se aplica in domeniul:
a) Dreptului penal
b) Dreptului muncii
c) Dreptului55555..
"1. $utuma &obiceiul juridic) se aplica in domeniul:
a) Dreptului pri+at &drept ci+il si commercial)
b) Dreptului muncii
c) Dreptului penal
"". %ermenul de lege &act normati+) in sensul sau strict desemneaza:
a) :ctul emis de 9u+ern
b) :ctul normati+ cu forta juridical superioara, adoptat de organul supreme al puterii
c) :ctul elaborate de oricare dintre autoritatile publice cu atributii de normati+are sau
legiferare
"(. orma juridca este:
a) :bstracta
b) #mpersonal
c) $oncreta
"*. 6unt norme de interpretare a normelor:
a) ,ogica
b) 9ramaticala
c) oficiala
"/. ormele interacti+e se clasifica in:
a) orme onerati+e
b) orme in alb
c) orme pro8ibiti+e
"1. Dupa sfera de aplicare, clasificam normele juridice in:
a) orme de exceptie
b) orme generale
c) orme special
"4. $aracterul general al normelor juridice ne indica faptul ca acestea:
a) 6e aplica la un numar limitat de cazuri
b) Reglementeaza5555555.
c) 6e adreseaza tuturor persoanelor
"-. ormele juridice prezinta caracter:
a) 9eneral
b) #mpersonal
c) 7bligatoriu
".. Raportul juridic prezinta caracterul:
a) $oncret
b) 6ocial
c) <olational
(0. $apacitatea de fol. a persoanei fizice incepe la:
a) 2ajorat
b) 1* ani
c) astere
(1. $ontinutul capacitatii de folosinta a omului este alcatuit din:
a) Drepturi
b) 7bligatii
c) Drepturi si obligatii recunoscute de lege
(". #ncetarea capacitatii de folosinta a subiectului are loc la:
a) 7 data pre+azuta in lege
b) 2oartea omului
c) ,a majorat
((. $apacitatea de exercitiu a persoanei fizice reprezinta:
a) :ptitudinea de 5555555. drepturi si obligatii
b) !uterea cunoscuta prin lege persoanei
c) :ptitudinea &facultatea) persoanei de a exercita drepturi si obligatii, inc8eind personal
si 55555. acte juridice
(*. !ersoana fizica inc8eie personal si singura acte juridice la:
a) 1* ani
b) 2ajorat
c) astere
(/. $apacitatea de exercitiu restrans apartine:
a) :lienatului sau debilului mintal
b) 2inorului de 11 ani
c) 2inorului de 1*)1- ani
(1. #ncapabili total &general) sunt:
a) !ersoanele de 11 ani
b) 2inorii sub 1* ani
c) :lienatii si debilii mintali
(4. #n raport cu +arsta biologica si de starea de sanatate psi8ica oamenii sunt dupa caz:
a) #ncapabili de a participa la +iata juridica personal si singuri
b) $apabili de a inc8eia acte juridice
c) $u capacitate de exercitiu restrans
(-. $apacitatea juridica a subiectului obiecti+ de drept &persoana juridica) este alcatuita din:
a) $apacitate de folosinta
b) !rerogati+a recunoscuta de lege subiectelor de drept
c) $apacitatea de exercitiu
(.. !rincipii specialitati afecteaza:
a) $apacitatea de folosinta a subiectelor colecti+e de drept
b) !ers. fizice
c) %oate subiectele de drept
*0. 7biectul raportului juridic reprezinta:
a) $onduita &prestatia) subiectelor de drept
b) =unul cu pri+ire la care se inc8eie un raport juridic
c) 7bligatie la o anumita prestatie
*1. $ontinutul raportului juridic este alcatuit din:
a) 7bligatii
b) Drepturi
c) Dreptul 5555. si obligatii
*". #z+oarele raportului juridic sunt:
a) 'aptele juridice
b) :ctele juridice
c) $ontractele
*(. $ontractul reprezinta:
a) $el mai important iz+or al raportului juridic
b) :cordul de +ointa a " sau mai multe persoane in scopul de a naste, modifica sau
stinge un raport juridic
c) $ategorie, specie a actului juridic ci+il
**. <ino+atia in dreptul penal prezinta forma:
a) #ntentiei
b) $ulpa
c) eglijenta si imprudenta
*/. Raspunderea juridica se diferentiaza de alte forme ale raspunderii sociale prin:
a) 9ra+itatea ei
b) 'undament
c) 7rganele statului care apreciaza sanctiunea pentru situatia raspunderii juridice
&concrete)
*1. 'unctiile raspunderii juridice sunt:
a) 6ociale
b) !re+enti+e
c) 6anctionatorie
*4. 6unt principii ale raspunderii juridice:
a) !rincipiul legislatiei
b) !rincipiul libertatii si egalitatii
c) !rincipiul non >uis in idem &judecata de mai multe ori pentru aceasi fapta)
*-. $onditiile raspunderii juridice constau in:
a) $apacitatea legala a autorului faptei ilicite
b) !rejudiciul adus +ictimei prin sa+arsirea faptei
c) Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu
*.. 'ormele raspunderii ci+ile sunt:
a) Raspunderea fata de intreaga societate
b) Raspunderea fata de un anumit organ al statului
c) Raspunderea fata de o anumita persoana
/0. $aracteristica contractelor reale consta in :
a) %raditiunea bunului &predarea lui efecti+a de catre una din parti, celeilalte parti)
b) 'orma autentica
c) $onsimtamantul partilor
/1. 7biectul contractului de mandat il formeaza:
a) =unurile mobile
b) =unurile imobile
c) :ctele juridice facute in numele mandantelui de catre mandatar
/". $ontractul de arenda este:
a) $ontractul de locatiune a terenurilor agricole
b) <arianta contractului de inc8iriere
c) $ontract numit
/(. %ranzactia este un contract ci+il:
a) Reglementat expres in $odul $i+il
b) $reat de practica judiciara
c) $ontract nenumit
/*. $aracterele juridice ale contractului de societate ci+ila are in +edere scopuri:
a) :re scop lucrati+
b) !rezinta caracter comutati+
c) Este contract cu executare succesi+a
//. Domeniul de actiune al contractului de societate ci+ila are in +edere scopuri:
a) $omerciale
b) ecomerciale
c) Diferite, con+enite de parti
/1. $ontractele aleatorii sunt acte juridice ci+ile in care:
a) #ntinderea prestatiilor uneia sau ambelor parti depinde de un e+eniment incert
b) !restatia este cunoscuta de parti din momentul acordului de +ointa
c) !restatia este determinata de parti ulterior inc8eierii actului
/4. $onform pre+ederilor $odului $i+il, bunurile pot fi:
a) #mobile
b) 2obile
c) 'ungibile si nefungibile
/-. Dreptul de proprietate publica este un drept:
a) De creanta
b) 'undamental
c) :bsolut
/.. %itularii dreptului de proprietate publica sunt:
a) 6tatul
b) $etatenii
c) ?nitatile administrati+ teritoriale
10. =unurile proprietate publica pot fi:
a) #nc8iriate
b) #nstrainate prin acte juridice
c) $oncesionate
11. Dreptul de proprietate este definit in urmatorul act normati+:
a) $odul $i+il
b) $odul $omercial
c) ,egea fondului funciar
1". ?zucapiunea sau prescriptia ac8iziti+a constituie:
a) 2od de dobandire a proprietatii
b) :tribut al dreptului de proprietate
c) 2od de stingere a oblicatiei ci+ile
1(. :ctiunea de re+endicare este un mod:
a) De aparare a dreptului de proprietate
b) De transmitere a dreptului de proprietate
c) De dobandire a dreptului de proprietate
1*. Dreptul de proprietate pri+ata apartine:
a) !ersoanelor fizice
b) !ersoanelor juridice
c) 6tatului
1/. #n cadrul actiunii re+endicare, reclamantul trebuie sa faca do+ada cu pri+ire la
urmatoarele aspecte:
a) Este proprietarul bunului re+endicat
b) =unul re+endicat se afla in posesia paratului
c) : dobandit bunul solicitat prin uzucapiune
11. Dreptul de proprietate este aparat si prin urmatoarele mijloace:
a) 2ijloace de drept obligational
b) :ctiuni ci+ile iz+orate din neexecutarea contractelor
c) :ctiunea in re+endicare
14. ,imitele si restrictiile prin+ind exercitarea dreptului de proprietate sunt dispuse prin:
a) $onstitutie
b) $odul ci+il
c) ,egea nr 1/@1..0
1-. =unurile care fac parte din domeniul public apartin:
a) Exclusi+ statului
b) ?nitatilor administrati+ teritoriale
c) #nstitutiilor publice
RASPUNSURI
1): 1-)$ (/)$ /"):,=,$
")= 1.)= (1)=,$ /():
():,=,$ "0)= (4):,=,$ /*)=,$
*)=,$ "1): (-):,$ //)=
/)= "")= (.): /1):
1)$ "():,= *0):,= /4):,=
4)=,$ "*):,= *1)$ /-)=,$
-)= "/):,$ *"):,=,$ /.):,$
.):,=,$ "1):,=,$ *():,=,$ 10):,$
10):,$ "4)$ **):,=,$ 11):
11)=,$ "-):,=,$ */):,=,$ 1"):
1")=,$ ".):,=,$ *1)=,$ 1():
1():,= (0)$ *4):,$ 1*):,=,$
1*)$ (1)$ *-):,=,$ 1/):,=
1/):,=,$ (")= *.):,=,$ 11):,=,$
11)$ (()$ /0): 14):,=
14)= (*)= /1)$ 1-)=