Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL NAIONAL AGRICOL ,,CAROL I

Str. Streharei, nr. 150; Slatina, jud. Olt; Tel./Fax: +4024943152


htt!:// """#na#ar$l1.r$, e%&ail #na#ar$l'(ah$$.#$&
Avizat,
Director Adjunct
Prof. dr. Ing. Anton Petra
Aprobat,
Responsabil catedr
Prof. Magala Nicoleta
PLAN DE MSURI
n vederea !bunt"irii rezultatelor #colare dup aplicarea testelor ini"iale
$lasa a I%&a
Nr.
crt
.
Activitatea planificat Strategia de realizare Modaliti de eval!are "er#en Re$pon$a%il
'. Participarea activ a elevilor la
toate orele de curs.
& Discu"ii cu elevii clasei
& Discu"ii cu prin"i
Per!anent Me!brii
catedrei
(. Pro!ovarea lucrului n ec)ip
pentru sti!ularea creativit"ii, a
socializrii elevilor si a unei
g*ndiri independente+
& dezbatere
& concurs interactiv

& Discu"ii libere
& Autoevaluare
Per!anent Me!brii
catedrei
,. -tilizarea unor !etode interactive
. centrate pe elev+
& atragerea prin lec"ii de calitate
& dezbateri cu grupul
/
& Discu"ii libere
& Apreciere verbal
& Autoevaluare
& 0valuare colegial
Per!anent Me!brii
catedrei

1. 0laborarea unor fi#e de lucru, care
ur!resc rezolvarea unor sarcini
de la general la particular #i de la
no"iuni !ai si!ple, la cele !ai
co!ple2e+
& lucru diferen"iat cu elevii
& discu"ii interactive
& Apreciere oral
& autoevaluare
& referate
Per!anent Me!brii
catedrei
3. 0valuarea continu #i periodic a
tuturor elevilor prin fi#e de
evaluare care ur!resc toate
categoriile de ite!i4 subiectivi,
obiectivi #i se!iobiectivi+
& dezbatere
& concurs interactiv
/
& eviden"iere frontal
& aprobarea, dezaprobarea
grupului
Per!anent Me!brii
catedrei
ntoc!it n cadrul catedrei de li!bi !oderne,
Prof. Mgal Nicoleta
Prof. Mitru Dana
Prof. Matei 0lena
Prof. Antonie 5i!ona