Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL PEDAGOGIC MATEI BASARAB, SLOBOZIA

CLASA A XI-A D
An colar 2008 - 2009
Profesor Moraru Adriana
PLANIFICARE ANUAL LA
C.D.. Femeies !i "emi#i# $# %i&e'(&)'*
+,-./ -. 0e 1'e
N'.
'&.
U#i&(&e( 0e
i#2(&('e
N'. 0e
1'e
D(&( O3ie&i2e 0e
'e"e'i#&(
A&i2i&(&e( 0e
i#2(&('e
Mi4%1(e M10(%i&(&i
0e e2(%)('e
O3s.
1 Democraie
definiii
2 S1/2 1.1. - dialog
- oser!are
- anali"#
- sin$e"#
-c%es$ionare
oral#
2 &gali$a$ea
condiie de a"#
a democraiei
1 S' 1.1. - lec$ur#
- dialog
- e()licaia
- fie de
lec$ur#
- ci$a$e
cri$ice
- oser!area
i a)recierea
!eral#
-
c%es$ionarea
oral#
' &gali$a$ea de gen 1 S* 1.2. - dialog -dicionar - no$are
curen$#
* Di%o$omia se(/
gen Simone de
+eau!oir
2 S,/- 1.2.
2.1.
- e()licaia
- lec$ura
- rains$orming
- )rolema$i"are
- e(eriiul )e
gru)e i
indi!idual
- fie de
lec$ur#
- se$uri de
e(erciii
-
c%es$ionarae
oral#
- no$are
curen$#
- $es$
forma$i!
, .oluri de gen 2 S//8 1.2. - e()licaia
- lec$ura - fie de
- oser!area
i a)recierea
- )o!es$irea
- e(erciiul )e
gru)e
lucru
indi!idual
!eral#
- c%es$ionare
e(amina$oare
- S$ereo$i)uri de
gen
2 S9/10 1.2. - e(erciiul
- con!ersaia
- )rolema$i"are
- sc%eme
- grafice
- $es$
suma$i!
/ S$ereo$i)uri de
gen
2 S11/12 1.2.
2.1.
- lec$ura
- e()licaia
- )rolema$i"are
- e(erciiul
- comen$ariul
li$erar
- lec$ura
- fie de
lucru
indi!idual
- fie de
lec$ur#
- oser!area
i a)recierea
!eral#
- concurs
8 0eminin re)ere 2 S1'/1* 2.1. - dialog
- oser!are
- anali"#
- sin$e"#
- fie - $es$
suma$i!
9 1maginea femeii
2n/ )rin is$orie
2 S1,/S1- 2.1. - lec$ur#
- dialog
- e()licaia
- fie de
lec$ur#
- ci$a$e
cri$ice
- oser!area
i a)recierea
!eral#
-
c%es$ionarea
oral#
10 1maginea femeii
2n/ )rin filosofie
2 S1//S18 2.1.
11 1maginea femeii
2n / )rin li$era$ur#
2 S19/20 2.1. - e()licaia
- lec$ura
- rains$orming
- )rolema$i"are
- e(eriiul )e
gru)e i
indi!idual
- fie de
lec$ur#
- se$uri de
e(erciii
- ci$a$e
cri$ice
-
c%es$ionarae
oral#
- no$are
curen$#
- $es$
forma$i!
12 Ana Moara cu
noroc3 1oan
Sla!ici
1 S21 '.1.
'.2.
- e()licaia
- lec$ura
- )o!es$irea
- e(erciiul )e
gru)e
- o)era
li$erar#
- fie de
lucru
indi!idual
- oser!area
i a)recierea
!eral#
- c%es$ionare
e(amina$oare
1' 4i$oria 5i)an 1 S22 '.1. - e(erciiul - sc%eme - $es$
Baltagul3 M.
Sado!eanu
'.2. - con!ersaia
- )rolema$i"are
suma$i!
1* 6oe O
scrisoare
pierdut3 1.5.
7aragiale
1 S2' '.1.
'.2.
*.1.
- lec$ura
- e()licaia
- )rolema$i"are
- e(erciiul
- comen$ariul
li$erar
- lec$ura
- fie de
lucru
indi!idual
- fie de
lec$ur#
- oser!area
i a)recierea
!eral#
- concurs
1, 8$ilia Enigma
Otiliei3 9.
7#linescu
2 S2*/2, '.1.
'.2.
- dialog
- oser!are
- anali"#
- sin$e"#
- o)era
li$erar#
- $es$
suma$i!
1- Doamna :
Patul lui Procust3
7. Pe$rescu
1 S2- '.1.
'.2.
*.1.
- lec$ur#
- dialog
- e()licaia
- o)era
li$erar#
- fie de
lec$ur#
- ci$a$e
cri$ice
- oser!area
i a)recierea
!eral#
-
c%es$ionarea
oral#
1/ An$igona
Antigona3
Sofocle
2 S2//28 '.1.
'.2.
*.1.
-lec$ur# - o)era
li$ear#
- no$area
curen$#
18 Doamna +o!ar;
Doamna
Bovary, 9.
0lauer$
2 S29/'0 '.1.
'.2.
*.1.
- e()licaia
- lec$ura
- rains$orming
- )rolema$i"are
- e(eriiul )e
gru)e i
indi!idual
- o)era
li$erar#
- fie de
lec$ur#
- se$uri de
e(erciii
-
c%es$ionarae
oral#
- no$are
curen$#
- $es$
forma$i!
19 Scrii$ura
feminin#
<.P.+engescu
Concert din
muzic de Bach
2 S'1/'2 '.2.
*.1.
- lec$ura - o)era
li$ear#
20 &!aluare final# ' S''/S', - e(erciiul )e
gru)e - fie de
- oser!area
i a)recierea
lucru
indi!idual
!eral#
- c%es$ionare
e(amina$oare