Sunteți pe pagina 1din 7

CAIET 4.

1 CONSTRUCTII DIN OTEL


Prezentul capitol contine conditiile tenice de calitate pe care tre!uie "a la
indeplinea"ca con"tructiile din otel "udate #olo"ite in do$eniul con"tructiilor ci%ile&
indu"triale "i a'ricole "i $odul de %eri#icare al ace"tor conditii.
Conditiile i$pu"e in prezentul capitol "unt "ta!ilite pentru toti para$ertri
care pot in#luenta calitatea pe parcur"ul realizarii con"tructiilor& cu e(ceptia
para$etrilor de conceptie "i calcul din STAS 1)1)*+),-*.
Pre%ederile prezentului capitol nu "e aplica con"tructiilor e(ploatate la
te$peraturi "u! ,4) 'rade C& con"tructiilor care intra intra in alcatuirea utila.elor&
in"talatii indu"triale& podurilor& con"tructiilor din do$eniul nuclear "i idrotenic.
Con"tructiile din otel "udate tre!uie "a indeplinea"ca in a#ara conditiilor
/"peci#ice0 de calitate din prezentul capitol "i conditiile tenice 'enerale de calitate
pre%azute in STAS -1-+),--.
10 2ETODE DE 3ERI4ICARE A CALITATII I25INARII
PIESELOR SI ELE2ENTELOR
IMBINARI SUDATE
Controlul pe faze
Controlul e(ecutiei con"tructiilor "udate din otel #ace parte inte'ranta din
proce"ul de productie "i "e or'anizeaza pe #aze.
Indi#erent de 'radul unitatii de e(ecutie "au daca proce"ul e"te uzinare "au
$onta.& de"#a"urarea controlului tre!uie "a contina cel putin ur$atoaele #aze6
a0 %eri#icarea calitatii $aterialelor la "coaterea din depozite "i inainte de receptia
pe #aza #inala& prin con#runtarea datelor in"cri"e de producator in certi#icatele
de calitate cu conditiile de calitate i$pu"e de docu$entatie7
!0 %eri#icarea inaintea #iecarei #aze de e(ecutie a la$inatelor& pie"elor&
ele$entelor "i con"tructiei in "copul con"tatarii "i re$edierii unor e%entuale
de'radari do!andite in ti$pul depozitarii& $anipularii "i tran"portului& cu$
"unt6 de'radarile prin coroziune& de#or$arile& deteriorarile prin lo%ire&87
c0 %eri#icarea $ar'inilor li!ere "i a ro"turilor ce "e "udeaza& dupa de!itarea "i
prelucrarea pie"elor& in ceea ce pri%e"te realizarea cla"elor de calitate i$pu"e7
d0 %eri#icarea i$!inarilor "udate pe #iecare #aza de realizare a lor& in ceea ce
pri%e"te indeplinirea conditiilor i$pu"e de cla"ele de calitate cerute prin
docu$entatie7
e0 %eri#icarea #or$ei "i di$en"iunile ele$entelor 'eo$etrice ale ele$entelor
"udate7
1
#0 %eri#icarea prin prea"a$!lare a con"tructiilor "udate i$!inate cu "uru!uri de
inalta rezi"tenta "au precizie7
'0 %eri#icarea co$portarii "u! incarcari a unor ele$ente "udate.
Ele$entele "udate "au pie"ele care "e an"a$!ealeaza prin "udare la $onta.
%or #i %eri#icate inainte de ridicarea la pozitia #inala& prin $a"urarea di"tantelor
intre i$!inari "i co$pararea a!aterilor con"tatate cu %alorile ad$i"e in STAS
-1+),--& ta!elul 1.
Ele$entele care "e i$!ina prin cu"aturi de $onta. din cla"ele de calitate
C18C9 %or #i %eri#icate& inainte de ridicarea la pozitia #inala prin pre$ontare la
"ol& cu care ocazie "e %or e#ectua toate operatiile de a.u"tare nece"are pentru ca
a!aterile de #or$a "i di$en"iuni ale capetelor ce "e i$!ina "a "e incadreze in
%alori ad$i"e in STAS -1-+),--& ta!elul 1.
Se e(cepteaza con"tructiile "udate de di$en"iuni $ari care "e a"a$!leaza
prin "udare directa in pozitia #inala "i con"tructiile "patiale.
Verificarea aspectului
3eri#icarea %izuala a a"pectului e"te o operatie de control o!li'ator: pe
toate #azele proce"ului de #a!ricatie& de la "coaterea la$inatelor din depo"it pana
la re$edierile pre$er'atoare receptiei #inale "e "e e(ecuta& de re'ula in
ur$atoarele conditii6
, in procent de 1));& pe toate #etele %izi!ile "i pe toata lun'i$ea7
, inainte de #azele de e(ecutie care pot $a"ca de#ectele de "upra#ata& cu$ ar #i
%op"irea7
, dupa curatirea la$inatelor "i a pie"elor de e%entuale i$puritati7 cu$ ar #i
noroiul7
, dupa curatirea cu"aturilor de z'ura.
Controlul cu radiatii penetrante
Controlul cu radiatii penetrante e"te o!li'atoriu& "i "e practica& de re'ula in
#aza #inala& pe i$!inari "udate inainte de %op"ire& nu$ai pe con"tructiile "udate
acceptate la controalele anterioare.
Se controleaza cu radiatii penetrante nu$ai i$!inarile "udate cap la cap& in
conditiile pre%azute in STAS 11)1,-<.
I$!inarile de colt nu "e controleaza cu radiatii penetrante.
Interpretarea #il$elor radio'ra#ice "i incadrarea in cla"e de calitate "unt
pre$i"e nu$ai per"onalului autorizat.
I$!inarile "udate care nu indepline"c conditiile de calitate ale cla"elor
pre"cri"e "e re$ediaza "e "e recontroleaza radio'ra#ic.
=
Controlul cu lichide penetrante si controlul cu pulberi magnetice
Controlul cu licide penetrante "i controlul cu pul!eri $a'netice "unt
operatii de control co$ple$entare a altor $etode "i au "copul punerii in e%identa a
de#ectelor de "upra#ata "au din "tricta %ecinatate& in adanci$e.
Controlul cu licide penetrante "e practica con#or$ STAS 1)=14,-<.
Controlul cu pul!eri $a'netice "e practica con#or$ STAS *<9>,-*.
Marcare, depozitare, manipulare, transport, protectie contra coroziunii
Pentru $arcarea con"tructiilor "udate& depozitarea& $anipularea "i
tran"portul lor tre!uie re"pectate pre"criptiile din STAS -1-+),--& cap. 1.
Nu e"te ad$i"a do!andirea unor de'radari prin coroziune "au cauze
$ecanice datorate unor conditii necore"punzatoare de depozitare& $anipulare "au
tran"port.
Acoperirile protectoare contra coroziunii ale con"tructiei "udate "e pre"criu
prin docu$entatie& in conditiile din STAS 1)-1=+1,*9.
IMBINARI CU SURUBURI
Controlul vizual
Prin e(a$inarea %izuala "e %eri#ica daca "uru!urile au "ai!ele& piulitele "i
contrapiulitele / "au e%entual alte pie"e care au "copul de a i$piedica de"uru!area
piulitelor 0& pre%azute in proiect& daca capetele "uru!urilor "au piulitelor "e "pri.ina cu
toata "upra#ata pe pie"ele "tran"e "au pe "ai!e "e daca partea #iletata a "uru!ului
depa"e"te piulitele in a#ara cu <81) $$.
Controlul tre!uie e#ectuat la toate "uru!urile i$!inarilor.
Suru!urile care prezinta de#ecte %or #i inlocuite.
Controlul di$en"ional prin care "e %eri#ica6
, core"pondenta cu proiectul de e(ecutie a pozitionarii "uru!urilor #ata de a(ele
i$!inarii& a di"tantei intre "uru!uri "i a pozitionarii i$!inarii #ata de a(ele
ele$entului7
, 'ro"i$ea totala a "ai!elor "a nu depa"ea"ca -); din dia$etrul "uru!ului
re"pecti%& iar capul "uru!ului "a depa"ea"ca piulita cu doua pa"uri de #ilet7
, daca e(i"ta "uru!uri o!lice& nu "e ad$it "uru!uri a caror o!licitate depa"e"te
4; din 'ro"i$ea pacetului de pie"e "tran"e7 nu$arul de "uru!uri cu o!licitate
9
"u! li$ita ad$i"a nu tre!uie "a depa"ea"ca 1<; din nu$arul total de "uru!uri
al i$!inarii re"pecti%e.
Controlul "e #ace la toate "uru!urile i$!inarii. 2a"urarea "e #ace cu
"u!lerul "au ri'la 'radata& i$ $$.
A!aterile li$ita la pozitionarea "uru!urilor "i a di"tantei dintre ele "unt6
, la $a(i$u$ 9); din totalul "uru!urilor unei i$!inari )&< $$7
, la $a(i$u$ 1<; din totalul "uru!urilor unei i$!inari )&< $$81&) $$7
, in total& a!ateri la cel $ult 9<; din nu$arul total al "uru!urilor din ele$ent.
Controlul prin strangere cu chei obisnuite
Controlul prin "tran'ere cu cei o!i"nuite "e %a e#ectua la <; din nu$arul
"uru!urilor #iecarei i$!inari "i cel putin la unul "in'ur din #iecare i$!inare. Controlul
"e %a e#ectua penru %eri#icarea "tran'erii corecte a piulitelor prin rotirea lor in "en"ul
de "tran'ere. Daca la cel putin unul din "uru!urile controlate "e con"tata "tran'erea
ne"u#icienta& "e %or controla toate "uru!urile i$!inarii "i "e %or e#ectua "ran'erile
corecte. Nu "e ad$it "uru!uri cu piulita "udata la ti.e.
=0 3ERI4ICAREA CALITATII LA PRI2IREA PE SANTIER
La pri$irea pe "antier a ele$entelor din otel li%rate de uzina& "au a
$aterialelor $etalice pentru $ontare& pri$ite direct de la unitati producatoare "e %a
e#ectua receptia de catre !ene#iciar.
In cadrul receptiei pe "antier a "u!an"a$!lelor ele$entelor din otel li%rate
din uzine& %eri#icarea calitatii ace"tora con"tata din6
a0 %eri#icarea e(i"tentei "i e(a$inarea atat a continutului docu$entatiei de
ate"tare a calitatii ele$entelor din otel& care tre!uie "a #ie tran"$i"a de uzina la
"antier odata cu li%rarea "u!an"a$!lelor cat "i a core"pondentei calitatii
otelului& a pie"elor "i a cla"ei de calitate a "udurilor cap la cap& cu pre%ederile
proiectului de e(ecutie "i ale pre"criptiilor tenice7
!0 docu$entatia de ate"tare a calitatii tre!uie "a cuprinda certi#icate de calitate a
tuturor ele$entelor din otel li%rate& la care tre!uie ane(ate con#ir$area "cri"a a
uzinei !azata pe certi#icate ale #urnizorilor "ai& "au pe incercari proprii& ca toate
$aterialele utilizate core"pund proiectului "i pre"criptiilor tenice.
4
Materiale de asamblare
In cadrul receptiei la pri$irea pe "antier a $aterialelor $etalice / nituri&
"uru!uri& piulite& "ai!e& electrozi& #ondanti& "ar$e pentru "udare& etc. 0 pentru
$ontarea ele$entelor $etalice& %eri#icarea calitatii ace"tora %a con"ta din6
a0 %eri#icarea e(i"tentei "i e(a$inarea continutului docu$entelor de ate"tare a
calitatii $aterialelor "i a core"pondentei cu pre%ederile proiectului "i ale
pre"criptiilor tenice7
!0 %eri#icarea prin incercari directe a calitatii $aterialelor in con#or$itate cu
pre%ederile pre"criptiilor tenice core"punzatoare.
In cazul cand lip"e"c certi#icatele de calitate e$i"e de unitatea producatoare&
cand certi#icatele nu contin toate ele$entele cerute prin co$anda "au prin conditiile
proiectului de e(ecutie precu$ "i cand e(i"ta du!iu a"upra e(actitatii datelor din
certi#icate& "e %or #ace "au co$anda de unitatea de $ontare incercarile nece"are
deter$inarii calitatii $aterialelor re"pecti%e.
2aterialele care nu core"pun la %eri#icarea calitatii %or #i re"pin"e la
receptie.
90 3ERI4ICAREA CALITATII LUCRARILOR LA 2ONTARE
2ontarea ele$entelor oricarei con"tructii din otel %a putea incepe nu$ai
dupa e#ectuarea ur$atoarelor %eri#icari care "e ate"te6
a0 intoc$irea de catre intreprinderea care e#ectueaza lucrarile de $ontare& a
docu$entelor pentru tenolo'ia de $ontare7
!0 e(ecutarea inte'rala "i de !una calitate de catre uzina a co$pletarilor "au
re$edierii de#icientelor de calitate& in con#or$itate cu a%izul "cri" al
proiectantului "i pre%ederile pre"criptiilor tenice.
In perioada e(ecutarii lucrarilor de $ontare "e %or e#ectua %eri#icari
re#eritoare la6
, indeplinirea tuturor pre%ederilor proiectului pentru tenolo'ia de $ontare a
ele$entelor din otel7
, realizare de !una calitate / in con#or$itate cu pe%ederile proiectului de
e(ecutie ale pre"criptiilor tenice 0& a lucrarilor de $ontare& precu$ "i
pozitionarea corecta a ele$entelor din otel. 3eri#icarea di$en"ionala "i
calitati%a "e #ace prin incercari directe& in $od per$anent pe parcur"ul
#azelor de $ontare. A!aterile li$ita ad$i"e la lucrarile de $ontare "unt
cuprin"e in STAS -1-+),--.
, receptia lucrarilor "au partilor de con"tructie care de%in a"cun"e / cordoane
de "udura care nu $ai "unt acce"i!ile la "#ar"itul #azei de lucrari&
prelucrarea $ar'inilor pie"elor care "e i$!ina prin "udura la $ontare&
e(ecutarea di#eritelor "traturi ale protectiei anticoozi%e& %eri#icarea calitatii
curatirii ele$entelor care "e i$!ina pin "uru!uri preten"ionate& etc 0.
<
Rezultatele %eri#icarilor cu pri%ire la calitatea lucrarilor e(ecutate prin
ace"te operatii "e con"e$neaza in proce"e %er!ale de lucrari a"cun"e "i
conditioneaza inceperea operatiilor ur$atoare7
, %eri#icarea prin incercai nedi"tructi%e a calitatii "udurilor cap la cap
realizate la $ontare& a caror %eri#icare e"te indicate in proiectul de e(ecutie7
, %eri#icarea "tran'erii "uru!urilor de inalta rezi"tenta precu$ "i realizarea
cituirii& 'runduirii "i %op"irii i$!inarilor controlate / con#or$ pre%ederilor
in"tructiunilor C 199,*= 0.
In cazul con"tatarii unor de#iciente de calitate "au depa"irii a!aterilor ad$i"
la lucrarile de $ontare& ace"tea %or #i con"e$nate in $od detaliat in proce"ele
%er!ale de con"tatare& in"otite de rele%ee nece"are u"oarei identi#icari a locurilor
unde au #o"t con"tatate. Re$edierile "au con"olidarile "e e(ecuta cu re"pectarea
"tricta a pre%ederilor Nor$ati%ului C <1,*<.
1
LISTA PRESCRIPTIILOR TEHNICE DE BAZA
Orice $odi#icari ulterioare in cuprin"ul pre"ciptiilor din li"ta de $ai .o" ca
"i orice noi pre"criptii aparute dupa editarea celei de #ata& "unt o!li'atorii ciar
daca nu concorda cu pre%ederile din te(tul alaturat.
10 STAS -1-+),-- Con"tructii ci%ile& indu"triale "i a'ricole. Con"tructii
din otel . Conditii tenice 'enerale de calitate.
=0 STAS <-9)+=,-< Starea "upra#etelor. Pre"crierea ru'ozitatii "i a
ondulatiei "upra#etei.
90 STAS 11)1,-< De#ecto"copie cu radiatii penetrante. Controlul
i$!inarilor "udate prin topire.
40 STAS *=>>,-* Cla"i#icarea "i "i$!olizarea de#ectelor i$!inarilor
"udate prin topire pe !aza radio'ra#iilor.
<0 STAS >1)1,-- I$!inari "udate. A!ateri li$ita la di$en"iuni #ara
indicatii de toleranta.
10 STAS 1)<14+1,*1 Taierea cu o(:'en a $etalelor. Cla"e de calitate ale
taierilor.
-0 I =-,*= In"tructiuni tenice pri%ind "ta!ilirea "i %eri#icarea cla"ei de
calitate a i$!inarilor "udate la conducte tenolo'ice.
*0 CR 4,*1 Pre"criptii tenice pentru e(a$inarea cu ultra"unete a
i$!inarilor "udate cap la cap prin topire& realizate cu $aterial de adio".
>0 CR =),*) Pre"criptii tenice pentru e(a$inarea cu radiatii penetrante a
i$!inarilor "udate cap la cap ale in"talatiilor $ecanice "u! pre"iune "i de
ridicat.
1)0 CR 1<),*4 Nor$ati% pri%ind calitatea i$!inailor "udate
-