Sunteți pe pagina 1din 4

Orientari strategice privind dezvoltarea

serviciilor in RomaniaOrientari strategice privind dezvoltarea serviciilor in Romania
Experienta acumulata de Romania in anii de tranzitie furnizeaza suficiente argumente cu
privire la rolul serviciilor in dezvoltarea economica a tarii noastre, si
anume: expansiunea activitatilor de servicii poate contribui la redresarea dezechilibrelor
economice fundamentale si, respectiv, la reducerea fluctuatiilor economice severe care
afecteaza economia pe parcursul procesului de ajustare.
Economia Romaniei, dupa o lunga perioada de regres a inceput sa semnaleze, dupa anul
2000, o oarecare inviorare, in conditiile revigorarii procesului investitional si a exportului.
Totusi, se mentin inca o serie de dezechilibre macroeconomice reflectate in marirea
deficitului bugetar si a balantei de plati externe. Ca urmare a progreselor lente in directia
formarii unor structuri economice moderne, Romania se confrunta si in prezent cu o serie
de dificultati in satisfacerea cererii pentru o gama larga de servicii de inalta calitate,
reclamate de procesul reconstructiei si consolidarii pietei. Aceasta situatie afecteaza in
mod negativ functionarea pietei, care este strans legata de disponibilitatea de servicii
moderne si performante, corespunzatoare standardelor occidentale. Totodata, trebuie sa
mentionam ca sectorul industrial si agricol sunt private de diversitatea input- urilor de
servicii, atat de necesare in procesul de adaptare la exigentele pietei externe. Gradul redus
de realizare a investitiilor straine directe in economie se datoreaza si lipsei unor facilitati
infrastructurale si de servicii moderne, indispensabile desfasurarii activitatilor de afaceri si
racordarii la retelele de operare de anvergura globala.
In urma analizei de ansamblu a sectorului de servicii, se poate mentiona ca datorita starii
de subdezvoltare relativa a acestui sector in Romania, reconsiderarea
locului serviciilor in strategia dezvoltarii economice a tarii noastre, se impune cu
stringenta. Prin urmare, demersurile promovate in sfera serviciilor trebuie sa se
Comert
Comert
Finante banci
Merceologie

PROIECT Comert exterior Studiu de caz la
firma SC.SERSTILL.SA
INSTITUTIILE CU ATRIBUTII IN
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA
STUDIU DE CAZ. PROMOVAREA
SERVICIILOR LA CN POSTA
ROMANA
CUNOASTEREA CLIENTULUI
Originile Comertului Electronic
Etalarea marfurilor in vitrine
COMERCIANTII SI FONDUL DE
COMERT
TEHNICI DE NEGOCIERE - TEST
GRILA
Definirea ariei de atractie a unui punct de
vanzare
Comert international - test grila
fundamenteze pe intelegerea rolului strategic al fluxurilor de servicii in cadrul procesului
relansarii si dezvoltarii economice durabile a Romaniei, al modernizarii economiei si al
integrarii acesteia in structurile economice europene si mondiale.
Se impune ca Romania sa isi valorifice principalele atuuri de care dispune - si care se
refera la: nivelul educational ridicat, care constituie o oportunitate
importanta pentru dezvoltarea serviciilor intensive in cunoastere (servicii informatice,
cercetare, sanatate); costul redus al fortei de munca , care reprezinta un
element de atractie pentru investitorii straini, atat in domeniul serviciilor, cat si in celelalte
sectoare economice; potentialul de resurse naturale, insuficient exploatat
la ora actuala si care poate reprezenta o importanta sursa a cresterii economice (in special,
turismul, industria agroalimentara, agricultura, silvicultura) - si totodata, sa
isi solutioneze problemele cu care se confrunta inca - in special, infrastructura (de
transport, telecomunicatii, utilitati publice) insuficient dezvoltata, care influenteaza negativ
atragerea de investitii straine directe in Romania; restructurarea lenta a intreprinderilor de
stat, ponderea mare a activitatilor cu valoare adaugata scazuta, care genereaza o
competitivitate scazuta a produselor romanesti pe piata interna si internationala; slaba
dezvoltare a sistemelor de management al mediului (apa potabila, apa reziduala, deseuri
etc.).
Cele mai importante oportunitati pentru dezvoltarea viitoare a Romaniei se refera la:
aderarea la Uniunea Europeana, care va contribui la propulsarea dezvoltarii economice,
potentialul uman foarte valoros pentru dezvoltarea serviciilor cu valoare adaugata
ridicata (informatica, telecomunicatii s.a.), in timp ce amenintarile cele mai mari sunt
legate de: migratia fortei de munca superior calificata peste granita, socurile pietei muncii
privind restructurarea intreprinderilor
de stat, alti competitori din Europa Centrala si de Est capabili sa-si mareasca avantajul
competitiv.
Reconsiderarea serviciilor in strategia dezvoltarii viitoare a Romaniei - si, implicit,
amplificarea pozitiei si rolului serviciilor in cadrul economiei nationale - presupune doua
directii de actiune, si anume:
1. adancirea relatiilor de interconexiune si integrare dintre sectorul serviciilor si restul
economiei in general, si dintre servicii si industrie in special,printr-o politica activa de
dezvoltare a capacitatilor nationale generatoare de servicii (fundamentata in principal pe
dezvoltarea serviciilor de productie, a celor din
domeniul IT s.a.); totodata, printr-o integrare mai ampla a functiilor de servicii in
sectoarele productiei materiale (agricultura, industrie, constructii), aceste sectoare

vor reusi sa aduca un plus de valoare produselor lor, devenind mai competitive si cu o
capacitate mai mare de satisfacere a exigentelor consumatorilor;
2. extinderea sferei tranzactiilor internationale cu servicii, prin sporirea competitivitatii
serviciilor romanesti pe pietele internationale, pentru a putea beneficia in mod real de
integrarea sa in reteaua globala de servicii; printr-o amplificare a participarii Romaniei la
tranzactiile internationale cu servicii si, in particular, printr-o sporire adecvata a incasarilor
din turismul international deficitul balantei de plati externe ar putea fi redus si, de
asemenea ar putea fi atrase resursele financiare necesare dezvoltarii infrastructurii,
modernizarii tehnologiilor, precum si ameliorarii nivelului de trai al populatiei.
Prin urmare, domeniile tertiarului care trebuie incluse prioritar in obiectivele si
strategiile de dezvoltare viitoare sunt cele al caror potential a fost insuficient valorificat
pana in prezent. In acest sens, amintim ca resursele naturale si antropice valoroase de care
dispunem, resursele umane de o calitate superioara si costurile salariale reduse, toate
acestea reprezinta de fapt un fundament solid pentru dezvoltarea de servicii competitive pe
plan national si international.
Concret, domeniile de importanta vitala pentru relansarea sectorului tertiar in tara noastra si pentru dezvoltarea
intregii economii nationale sunt:
serviciile bazate pe cunoastere (industria de software);
transporturile;
serviciile pentru populatie (de consum);
serviciile pentru productie;
serviciile care contribuie la dezvoltarea resurselor umane;
serviciile de protectie a mediului;
serviciile de administratie publica.
Toate considerentele mentionate cu privire la aceste domenii ale serviciilor de importanta vitala, ne permit sa facem
aprecierea ca, strategia dezvoltarii durabile
a sectorului tertiar in tara noastra este, de fapt, sinonima cu transformarea economiei romanesti intr-o economie a
serviciilor - care defineste astazi, fara exceptie, toate tarile dezvoltate.Copyright 2014 - Toate drepturile rezerv

S-ar putea să vă placă și