Sunteți pe pagina 1din 1

Intrebari:

1. Ce presupune managementul strategic din perspectiva leadership-ului:


a) O interactiune intre organizatie si mediul acesteia
b) Procesul de luare a deciziilor strategice in organizatie
c) Cine ia deciziile strategice si care este profilul acestei persoane (sau grup)
d) Analiza mediului pentru identificarea constrangerilor sau oportunitatilor

2. Dintre elementele de mai jos care influenteaza aplicarea demersului strategic in institutiile
publice unul face exceptie. Care?
a) Misiunile si scopurile organizatiei publice sunt deseori definite in reglementari legale
b) Perioadele de timp incluse in documentele strategice sunt de multe ori prereduse
c) Greutatea stabilirii unor rezultate masurabile in sectorul public
d) Intensificarea concurentei

3. Ce vizeaza obiectivele?
a) Dezvoltarea economica si cresterea prosperitatii cetateanului
b) Cresterea atractivitatii economice a orasului
c) Dezvoltarea infrastructurii
d) Actiuni de marketing

4. O analiza detaliata a planificarii strategice furnizeaza urmatoarele componente cu o exceptie.
Care?
a) Misiuni si scopuri generale formulate de managerii situati la nivelurile inferioare
b) Analiza mediului
c) Evaluarea structurii interne si a resurselor
d) Implementarea si controlul planurilor strategice
e) Evaluarea rezultatelor si evolutiilor

5. Unul dintre obiectivele de mai jos nu caracterizeaza functia publica. Care?
a) Stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune si formare a functionarilor publici
b) Reforma sistemului de salarizare in sensul omogenizarii si tratarii echitabil a tuturor
categoriilor de functionari publici
c) Ameliorarea imaginii administratiei publice prin cresterea transparentei actului
administrativ si luarea unor masuri anticoruptie
d) Transformarea prefectilor in inalti functionari publici, care sa asigure aplicarea politicilor
guvernului la nivel local.