Sunteți pe pagina 1din 10

1

DOCUMENTAIA PENTRU OFERTANI


PENTRU ACHIZIIA Material e promoional e de promovare a proi ectului CENTRUL DE FORMARE
PROFESIONALA A ADULTILOR PIATRA-NEAMT - o oportunitate reala pentru integrarea activa a somerilor
pe piata muncii -
Achizitor
10
:
S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. PIATRA-
NEAMT
Titlul proiectului POSDRU :
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR PIATRA-
NEAMT - o oportunitate reala pentru integrarea activa a somerilor pe piata
muncii -
Nr. contractului de
finanare:
POSDRU/99/5.1/G/75.740
Calitatea achizitorului n cadrul
proiectului
Beneficiar

1. INFORMAII GENERALE 1.1.
Achizitor:
Denumire: S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.
Adres: str. B-dul Decebal nr. 32 cod potal: 610076, Localitate: Piatra-Neamt Tara:Romania
Persoan de contact: Tudos Bianca
Grama Laura-Cornelia
Telefon: 0233/211.020 int 118 sau 133
E-mail: bianca@ctce.ro; lauras@ctce.ro; Fax: 0233/206.575
Adres de Internet: www.ctce.ro
1.2. a) Termen limit de depunere a ofertelor (data i ora): 17.01.2012, ora 12.00
b) Adresa unde se primesc ofertele:
Str. B-dul Decebal nr. 32 cod potal: 610076, Localitate:Pi atra-Neamt ara: Romania
Orice ofert primit dup termenul limit de depunere a ofertelor stabilit n documentaia pentru ofertani sau la
o alt adres dect cea indicat mai sus nu va fi evaluat de achizitor, acestea fiind pstrate la sediul
achizitorului, nedeschise.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIIE 2.1.
Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziie:
Titlu: furnizarea de materiale promoionale de promovare a proiectului
2.1.2. Descriere produselor/serviciilor/lucrrilor ce vor fi achiziionate
Set 2 piese instrumente de scris personalizate -15 buc cod CPV 30192122-2
Pixuri cu corp metallic personalizate -50 buc cod CPV 30192121-5
Mape portfolio personalizate -20 buc cod CPV 30199500-5
Set pix+breloc+portcard personalizat -100 buc cod CPV 39263100-4Nr. 1.665/10.01.2012
Aprobat,
Director general,
Ing. Ion Vrnceanu
2

Agende personalizate POSDRU 50 buc cod CPV 22819000-4

10
Poate fi Beneficiarul contractului de finanare prin POSDRU sau Partenerul acestuia
2.1.3. Denumire contract i locatia lucrrii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrri (b) Produse (c) Serviciu
Execuie
Proiectare i execuie
Realizare prin orice mijloace
corespunztoare cerinelor
specificate de achizitor
Cumprare
Leasing nchiriere

Cumprare n rate
Categoria serviciului
11
:
2A
2B
Principala locaie a lucrrii :

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Principalul loc de livrare:
Piatra-Neamt, sediul beneficiarului
B-dul Decebal nr. 32
----------------------------------

----------------------------------

Principalul loc de prestare:

------------------------------------------------

------------------------------------------------

2.1.4. Durata contractului de achiziie
Pana la finalizarea proiectului (1 februarie 2012) .
3. INFORMAII DETALIATE l COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE
Cel mai bun pre
Conform Anexelor 2A i 2B din O.U.G. nr.34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare

3

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a ofertei
Limba romn
De asemenea, orice coresponden i documente legate de procedura de
atribuire transmise ntre ofertant i beneficiar trebuie s fie n limba romn.
Documentele emise n alt limb vor fi nsoite de traducerea autorizat n
limba romn.
4.2. Moneda n care este exprimat
preul contractului
lei
4.3. Perioada minim de
valabilitate a ofertei
60 de zile de la data deschiderii ofertelor
Orice ofert valabil pentru o perioada mai mic dect aceasta va fi respins
de ctre comisia de evaluare, ca fiind inadmisibil.
4 . 4 . Mo d u l d e prezentare a
ofertei (tehnic i financiar)

Oferta tehnic
Prin propunerea tehnic depus, operatorul economic are obligaia de a face
dovada conformitii produselor care urmeaz a fi furnizate cu cerinele
prevzute n Documentaie. Propunerea tehnica se va introduce ntr-un plic
nscripionat "Propunere tehnic".
Propunerea tehnica trebuie sa includa:
- un comentariu, articol cu articol, al specificaiilor tehnice coninute n anexa la
Documentaie, prin care s se demonstreze corespondena produselor
prezentate n propunerea tehnic, cu specificaiile respective;
- certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent.

Oferta financiar
Propunerea financiara se intocmete conform Formularului de Propunere
financiar (Formular 2) si Anexei (Centralizator preturi Formular 3), se
introduc ntr-un plic distinct pe care se va scrie "Propunere financiar".
In vederea completarii acestor formulare, ofertantul trebuie sa in cont de
faptul c n tariful ofertat trebuie s includ toate costurile aferente furnizrii
produselor, costurile aferente deplasriilor, alte costuri ce pot fi impuse
ofertantului, precum si profitul acestuia.
Preul ofertat se va exprima in LEI. Pretul ofertat va fi pretul total pentru
produsele. Pretul ofertat nu va include TVA.
Nu sunt acceptate oferte alternative.

Plata se va face n termen de 30 de zile de la livrare, pe baza procesului-
verbal de recepie i a facturii emise de ctre furnizor.
Al te documente solicitate ofertantilor:
- Declaratie privind nencadrarea n situaiile prevzute de art. 181 din OUG
34/2006 (Formular 4)
- Declaratie privind eligibilitatea (Formular 5)
- Certificat de nregistrare n Registrul Comerului (copie simpl)
Acestea se introduc ntr-un plic separat intitulat Documente de calificare ,
distinct de Oferta tehnic i Oferta financiar

Plicurile coninnd Documente de calificare , Oferta tehnic i Oferta
financiar se depun ntr-un plic netransparent i nchis corespunztor pe
adresa beneficiarului: S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL
ELECTRONIC S.A. Pi atra-Neam, B-dul Decebal nr. 32. Acestea vor fi
insotite de imputernicire scris din partea ofertantului (Formular 1)
pentru persoanele desemnate sa participe la sedina de deschidere a
ofertelor.
Ofertantul care nu prezinta toate Documentele de cal ificare, la data
deschiderii ofertelor, va fi descalificat si nu se va permite deschiderea plicului
continand Oferta tehnic i Oferta financiar.
Plicul exterior va fi marcat cu inscripia: A NU SE DESCHIDE INAINTEA
DATEI DE 17.01.2012 ora 12.00.


4

4.5. Posibilitatea retragerii sau
modificrii ofertei

Ofertantul are dreptul de a-i retrage oferta, prin solicitare scris adresat
beneficiarului pn la data i ora deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica coninutul ofertei, pn la data i ora stabilit pentru
depunerea ofertelor, adresnd pentru aceasta beneficiarului o cerere de
retragere a ofertei n vederea modificrii. Beneficiarul nu este rspunztor n
legtur cu imposibilitatea ofertantului de a depune noua ofert, modificat,
pn la data i ora limit, stabilit n documentaia de atribuire. n cazul n care
ofertantul dorete s opereze modificri n oferta deja depus, acesta are
obligaia de a asigura primirea i nregistrarea modificrilor respective de ctre
beneficiar pn la data limit pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi
considerate parte a ofertei, modificrile trebuie prezentate n conformitate cu
prevederile pct. 4.4) de mai sus, cu amendamentul c pe plicul exterior se va
marca, n mod obligatoriu, i inscripia "MODIFICRI".
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n sarcina operatorului
economic.
Oferta depus la o alt adres dect cea stabilit sau oferta depus dup data
i ora limit precizate mai sus este considerat ntrziat i se arhiveaz
nedeschis la dosarul de achiziie.
Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i modifica oferta dup
expirarea datei limit pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii
acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie.
4.6. Informaii
Referitoare la termenele pentru
livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/
execuia lucrrilor
Livrarea materialelor se asigur n maximum 30 zile de la semnarea contractului
de furnizare.

4.7. Modaliti de
contestare a deciziei
achizitorului de
at r i bui r e a
contractului de
achi ziie i de
sol u i onar e a
contestaiei
- Contestaiile se depun la sediul beneficiarului in 24 de ore de la
comunicarea rezultatului procedurii si vor fi soluionate de comisia de
evaluare a ofertelor numita prin decizie. Contractul se incheie cu
ofertantul declarat ctigtor in 48 de ore de la comunicarea rezultatului
procedurii daca nu sunt inregistrate contestatii.
Comunicarea rezultatului procedurii se face in ziua intocmirii procesului-
verbal de deschidere a ofertelor.
- Jurisdicia special prevzut de art. OUG nr. 34/2006 - competena de
soluionare a contestaiilor revine Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor
4.8. Clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv
condiiile de actualizare/
modificare a preului
contractului de achiziie
Preul contractului nu se actualizeaz
Plata se va face n termen de maximum 30 de zile de la livrarea materialelor, pe
baza procesului verbal de recepie i a facturii emise de ctre furnizor.


5

5. Descrierea obiectului contractului (specificaiile tehnice)
Materialele promoionale destinate promovrii proiectului trebuie s respecte regulile din Manualul de
Identitate Vizual care poate fi accesat pe
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf
Set 2 pi ese instrumente de scris personalizate 15 buc Instrumente de scris metalice acoperite cu accesorii
cromate. Stilou cu penita din otel inoxidabil si vrf din iridium. Roller cu rezerva metalica, de mare capacitate,
culoarea neagra. Personalizare cu textul Fondul Social European - Investete n OAMENI!
Pixuri cu corp metalic personalizate 50 buc personalizate cu textul Fondul Social European - Investete
n OAMENI!
o singura culoare - argintie;
forma rotunda;
cantitate: 50 de exemplare
Mape portfolio personalizate 20 buc inscriptionate pe fata cu textul: Fondul Social European - Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investete n OAMENI! Confectionate din
imitatie de piele neagra. Prevazute cu blocnotes A4 si cu buzunare interioare pentru documente.
Set pix + breloc + portcard personal izate -100 buc. Set elegant din imitatie de piele si metal format din pix cu
pasta de scris albastra, breloc pentru mai multe chei si port carti vizita toate ambalate in cutie de cadou.
Personalizarea se va face prin gravura laser. Personalizare cu textul Fondul Social European - Investete
n OAMENI!
Agende personalizate POSDRU 50 buc o singura culoare albastru. Personalizare cu textul Fondul Social
European - Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investete n
OAMENI!

Intocmit,
Consilier juridi c,
Grama Laura-Cornelia


Avizat,
Manager de proiect,
Ec. Silvia Rusu


----------------------------
12
A se vedea documentul CE "Instrument de lucru pentru utilizarea fondurilor structurale i de coeziune -
Asigurarea accesibilitii i nediscriminarea persoanelor cu disabiliti". (fiier disponibil n format electronic, n limba
englez, la adresa www.fseromania.ro. seciunea Materiale informative].6FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________MPUTERNICIRE


Subscrisa .................................................................., cu sediul n ......................................... nregistrat n
Registrul Comerului sub nr. .........................., CUI ................................., atribut fiscal ....., reprezentant legal prin
................................................................................, n calitate de ............................................., mputernicim prin
prezenta pe .............................................................. ..........................................................................................., cu
domiciliul n ....................................... ..........................................................................................., act de identitate
..... seria ....... nr. ........................................, eliberat de .................................... la data de ................................,
CNP .........................................., avnd funcia de ........................................................., s ne reprezinte n
vederea ofertrii n cadrul procedurii de achiziie organizat de S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A.
Piatra-Neam, n calitate de achizitor, n scopul atribuirii contractului de ........................................... (se
nominalizeaz titlul conform documentaiei).
n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii:
1. s semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la
procedur;
2. s participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe
parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii;
3. s rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii
procedurii;
4. s depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.
Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu
privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.

mputernicirea este nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite.


Data completrii, Operator economic,
................................................ ................................................
Reprezentant legal,
................................................
L.S.7

FORMULAR 2

PROPUNERE FINANCIAR
OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________

Ctre: S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. PIATRA-NEAM
B-dul Decebal nr. 32
Tel.: 0233/211.020; 0233/218.110, fax: 0233/206.575


Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ............. (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus
menionat, sa furnizam/sa inchiriem/sa furnizam n sistem leasing cu opiune de cumprare/sa furnizam n
sistem leasing fr opiune de cumprare (se elimina opiunile neaplicabile) ................. (denumirea produselor),
pentru suma de ............. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei), platibila dup recepia produselor,
n rate lunare sau trimestriale (se elimina opiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adugat n
valoare de ........... (suma n litere i n cifre.)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, sa furnizam produsele n graficul
de timp anexat.
3. Ne angajm sa meninem aceasta oferta valabil pentru o durata de ........ zile, (durata n litere i cifre),
respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi
acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la ncheierea i semnarea contractului de achiziie publica aceasta oferta, mpreun cu comunicarea
transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract
angajant ntre noi.
5. Precizam ca:
_ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de oferta separat, marcat n
mod clar "alternativa";
_ nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza opiunea corespunztoare.)
6. Am neles i consimtim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, sa constituim
garania de buna execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
7. Intelegem ca nu suntei obligai sa acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.

Data .../.../...
.................., (semnatura), n calitate de ............. legal autorizat sa semnez oferta pentru i n numele ............
(denumirea/numele operatorului economic)
8

FORMULAR 3


OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)


CENTRALIZATOR DE PREURI

Nr.
crt.
Denumire (produs, serviciu,
lucrare)
Cant.

Pret unitar,
(fara TVA)
Pret total,
(fara TVA)


lei

lei
euro euro


lei

lei
euro euro


lei

lei
euro euro


lei

lei
euro euro
TOTAL LOT NR. ______

lei

lei
euro euro

NOTA: Se completeaza pentru fiecare produs in parte.

Data _____/_____/_____

____________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
9
FORMULAR 4

OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________


DECLARAIE
PRIVIND NENCADRAREA N SITUAIILE PREVZUTE LA ART. 181 DIN OUG NR. 34/2006


Subsemnatul ............................................................................., reprezentant mputernicit al
................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adres operatorului
economic), n calitate de ofertant la procedura organizata de
pentru achiziia de
, declar pe proprie rspundere c:
a) nu ne aflm n stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar sau
activitile comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu
suntem ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
b) nu facem obiectul procedurilor legale prevzute la lit. a);
c) au fost ndeplinite obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n
Romnia sau n ara n care societatea este stabilit, pn la data deschiderii ofertelor;
d) ne-am ndeplinit n mod corespunztor obligaiile contractuale asumate n ultimii 2 ani;
e) nu am fost condamnai, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru
o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
achizitorul are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de
care dispunem.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Data completarii ...................... Operator economic,
....................................
(semnatura autorizata)


10

FORMULAR 5
Operator economic
..........................
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul.., reprezentant mputernicit al
.................................................. (denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe
propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura i sub sanciunile aplicate faptei de fals n
acte publice, ca nu ma aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiva a unei instane
judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, frauda i/sau
spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completrii ............. Operator economic,

................................
(semnatura autorizata)