Sunteți pe pagina 1din 26

Borderou de piese scrise i desenate

A. Piese scrise
I. Prevederi comune..........................................................................................................................
a. Date generala i localizarea obiectivului.........................................................................................
b. Caracterizarea zonei de amplasare................................................................................................
c. Scopul investiiei i elemente de coordonare..................................................................................
d. Precizri..........................................................................................................................................
e. Consideraii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile.....................................................
II. Prevederi specifice.......................................................................................................................
a. Caracterizarea zonei de amplasare i a zcmntului de agregate minerale................................
b. Prezentarea procesului tehnologic de extracie i transport...........................................................
c. Utiliti i surse de alimentare.........................................................................................................
d. Capacitatea de producie................................................................................................................
e. Studiu tehnic zonal privind ncadrarea in art!! alin " #egea apelor...............................................
$. Studii hidrogeologice privind in$luena asupra resurselor de ap subteran...................................
g. %lemente privind procesul tehnologic de exploatare.......................................................................
h. &idicri topogra$ice.........................................................................................................................
anexa '( Determinarea volumelor de balast i a volumelor programate pt exploatare.......................
Planul de prevenire i aprare mpotriva inundaiilor.........................................................................
III: Anexe copii xerox:
'. Certi$icat de nregistrare )&C $irma SC S*+, C)S+*- S&#
". ,viz de gospodrire a apelor nr ./0'!./1."//2
!. ,utorizaia de gospodrire a apelor nr '"0'..'/."//2
3. ,ccept de utilizare a drumurilor locale 4 Primria 5landiana
6. Certi$icat de atestare SC C#,&*SS,- S&# nr 3367,bde0"//8
B. Piese desenate = 9 plane
'. Plan de localizare
". 9ia perimetrului de exploatare
!. Plan de situaie pe amplasament
3:6. Seciuni transversale ':';.....2:2<
8. Seciune longitudinal
Sc = '( 6/.///
Sc = '( "6 ///
Sc = '( '///
Sc = '( 6//
Sc = '( 6//
9*#, 9*-,#>
Prezenta documentaie s:a ntocmit con$orm )rdinului 88' 0"../8."//8 al ++7, publicat n +)
nr 8.60!'./2."//8.
S:a editat n trei exemplare complete predate bene$iciarului.
!:'/
!
3
8
.
'/
'':"'
''
'"
'3
'3
'6
'6
'8
'2
'.
"/:"!
"2
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
I. PREVEDERI !"#$E
a. Date %enerale si locali&area o'iectivului
(. )ocali&area o'iectivului
* Denumire( %xploatarea puncti$orm a agregatelor minerale din albia minor a rului
+ure : balastiera 5#,-D*,-, :"?
* Ba&inul +idro%rafic( +ure?
* ursul de ap,( rul +ure; la malul drept; n zona con$luenei cu @alea 5landiana.
* od cadastral( *@ :'. ///.//.//.//.//
* )ocalitatea( sat 5landiana; com 5landiana?
: -ude.ul( ,lba ?
* oordonator +idroedilitar de &on,( ,.-. ,P%#% &)+A-%; Direcia ,pelor +ure :
S.7.,. ,lba?
& Accesul: n zona amplasamentului; accesul se realizeaz pe un drum local cu
lungimea de cca ";6 Bm racordat la D- 2 la cca 8// m distan $a de borna Bm 6!.
/. 0itularul i 'eneficiarul investi.iei( S.C. S*+, C)S+*- S&#?
: sediul social( sat Crtria; com Slitea; str. Principal nr 3"C; Dud. ,lba?
: numEr de nregistrare n &C( F /'03280/3./6."//3 ?
: reprezentant( administrator Sima Drago Cosmin? tel( /2". 116//8?
* Profilul activit,.ii 'eneficiarului( ,ctivitatea principal 4 G 36!/ : Hnchirierea
utilaDelor de construcii i demolare; cu personalul de deservire a$erent I con$orm
certi$icatului de nregistrare seria 5 nr /61!/!8.
Hn actul constitutiv; SC S*+, C)S+*- S&# are stabilit ca obiect de activitate
secundar i G %xtracia pietriului i nisipului :'3"' J cod nou /.'"KI.
1. Proiectant: S.C. Clarissan S.&.#. CluD; str. Dorobanilor nr. '!':'!6; pct de lucru
Deva( P:a @ictoriei nr " J*PLK cam. !/"; tel. /23/ '!3 1."; reprezentant adm. Cornel
D*M,.
SC Clarissan S&# este unitate certi$icat pentru ntocmirea Documentaiilor tehnice
de obinere a avizelor0autorizaiilor de gospodrire a apelor; cu certi$icat nr 336 7a
bde0"3./"."//8.
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
'. aracteri&area &onei de amplasare
(. Date +idrolo%ice de 'a&2:
)biectul investitiei $iind exploatarea de agregate nu se pune problema determinarii
debitelor si a nivelurilor de apa pentru dimensionarea lucrarilor.
Caracteristicile principale ale rului +ure pe tronsonul propus sunt(
- lungimea total = 500 m
- limea rului ntre maluri: 110- 200 m;
- panta: i = 0,09 % - 0,10%.
- adncimea medie a apei: = 2,00 m.
: deitul mediu multianual = '"/ m
!
0s : '86 m
!
0s.
/. Date +idro%eolo%ice si +idroc+imice
,mplasamentul se ncadreaz n culoarului +ureului care $ace legtura intre 5azinul
Cransilvaniei i Cmpia de vest. 9ormaiunile caracteristice din imediata vecintate a
amplasamentului sunt depozitele neogene ale terasei Doase ale +ureului reprezentate
n general printr:o stiv de depozite detritice i argilo:marnoase holocene dispuse
discordant peste $ormaiuni mai vechi i de acumulrile aluvionare recente de nisipuri
i pietriuri. 9ormaiunile terasei cantoneaz unele nivele $reatice locale situate la
adncimi mici Jsub '/ mK captate n $ntni pentru nevoi gospodreti.
Caracteristicile acumularilor de nisip si pietris din albia minor sunt determinate direct
de caracteristicile hidrodinamice ale riului +ure; de marimea si tipul elementelor
transportate; de caracteristicile mor$ologice ale albiei; etc.
Chimismul apei este in$luenat de deversrile de ape uzate provenite din localitile
situate n amonte $a de amplasament.
Debitele maxime se produc n prima Dumtate a anului cu $recven mai mare n lunile
aprilie; mai; iunie i mai rar toamna; n noiembrie.
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
1. Anali&a din punct de vedere al %ospod2ririi apelor a influen.ei lucr2rilor
proiectate asupra re%imului apelor de suprafata sau su'terane i a o'iectivelor
existente i pro%ramate a se executa 3n &on2
Prin executarea lucrrilor de extragere a agregatelor minerale se va degaDa albia
minor de materialul aluvionar acumulat; realizndu:se recalibrarea albiei rului +ure
i o seciune maDorat; corelat cu parametrii optimi de scurgere a apei.
Cotodat se va micora presiunea apei asupra malurilor; nlimea de udare i
aciunea eroziv exercitat de ap asupra malului stng i a terenurilor riverane
adiacente; mani$estat mai ales n perioadele de ape mari.
+enionm $aptul c la malul stng; n zona depozitului de agregate minerale; pe o
lungime de cca "6/ m se identi$ic o eroziune activ care avanseaz n adncime.
9reaticul local nu va suporta nici o in$luen deoarece lucrrile programate se
des$oar n albia minor a rului +ure.
#ucrrile nu a$ecteaz schema directoare i de management a bazinului hidrogra$ic.
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
c. 4copul investi.iei i elemente de coordonare
(. Elemente privind profilul i capacitatea investi.iei
& Pro'ilul in(esti)iei: extragerea mecanizat a agregatelor minerale; corelat cu
aducerea albiei la parametrii optimi de scurgere a apei i maDorarea seciunii de
scurgere; $apt care va conduce la scderea presiunii apei asupra malurilor i la
reducerea eroziunilor laterale active n aceast zon. ,gregatele minerale extrase se
vor valori$ica prin livrare loco la tei care au ca obiect de activitate construciile.
& Capacitatea in(esti)iei: bene$iciarul programeaz exploatarea unei cantiti de 1.
/// mc agregate minerale0an contractual.
/. $ecesitatea investi.iei i impactul ei ma5or asupra mediului i comunit2.ii din
&on2
Din punct de vedere al gospodririi apelor investiia se Dusti$ic prin $aptul c lucrrile
programate vor decolmata i stabiliza albia rului +ure concomitent cu aducerea la
parametrii optimi de curgere a apei i reducerea e$ectelor eroziunilor laterale
mani$estate la malul stng.
*mpactul activitii asupra mediului va avea un e$ect negativ nesemni$icativ la nivelul
$actorului de mediu ,%& prin noxele degaDate de $uncionarea utilaDelor i e$ecte
bene$ice asupra $actorilor de mediu ,P, i S)# Jprin asigurarea scurgerii libere a
debitelor i micorarea eroziunii asupra malului stng; implicit asupra terenurilor
adiacente i a solului vegetalK.
#a nivelul $actorului social : economic; proiectul are o in$luen local pozitiv destul
de important; concretizat prin(
: Utilizarea resurselor naturale locale?
: Creterea o$ertei de agregate sortate pe piaa materialelor de construcii?
: &educerea riscului de inundaie n zon i de degradare a terenurilor riverane prin
reducerea eroziunilor laterale datorit mririi seciunii de scurgere a albiei rului
+ure?
: Contribuii la bugetul local i naional?
: Posibilitatea alocrii unor $onduri destinate proteciei mediului.
1. Preci&2ri referitoare la alte documente i avi&e emise anterior: *nvestiia a $ost
reglementat din punct de vedere al gospodririi apelor cu ,vizul nr. ./0'!./1."//2 i
,utorizaia de gospodrire a apelor nr. '"0'..'/."//2 cu perioada de valabilitate pn
la data de 6.'/."//..
: ,lte acte ( Permis de exploatare nr '!1/0/6.'/."//2 cu valabilitate pn la data de
6.'/."//..
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
6. 7ncadrarea lucr2rilor 3n sc+ema de amena5are i mana%ement a 'a&inului
+idro%rafic8 corelarea func.ional2 cu lucr2rile existente sau pro%ramate
#ucrrile de exploatare 0 decolmatare nu vor a$ecta schema cadru de amenaDare a
bazinului hidrogra$ic sau axul cadastral al rului.
Pe tronsonul propus nu sunt lucrri hidrotehnice care ar putea $i corelate $uncional
sau in$luenate de extragerea agregatelor minerale.
9. Incadrarea 3n clasa i cate%oria de importan.2
Con$orm SC,S 3"2!: .!; lucrrile se ncadreaz ast$el(
: dup durata de exploatare( provizorii JsemipermanenteK?
: dup rolul $uncional( secundare
: categoria 3:a Jsupra$aa N "/ ha; importan localK?
: clasa de importan @: construcii de importan secundar a cror avariere nu are
urmri pentru alte obiective social 4economice.
Con$orm SC,S 3/8.0":.2; lucrrile din clasa a @:a de importan se dimensioneaz
pentru condiii normale de exploatare cu probabilitatea anual de depire a debitelor
maxime de '/ O.
:. Influen.a lucr2rilor proiectate asupra o'iectivelor existente 3n &on2
Hn zona amplasamentului nu sunt obiective civile; industriale; lucrri de art etc care
ar putea s $ie a$ectate sau in$luenate de executarea lucrrilor.
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
d. Preci&2ri
(. "asurile te+nico*constructive pentru prevenirea evacuarii directe sau
indirecte in resursele de apa a su'stantelor din familiile si %rupele de su'stante
periculoase din )ista I si din )ista II ;<= :9(>/??9
Din activitatea de extragere a agregatelor minerale nu rezult substane periculoase
de$inite n L7 86'0"//6 lista * i **; ast$el c; nu se impun msuri tehnico:constructive
pentru prevenirea evacurii directe sau indirecte a acestora sau pentru monitorizare.
,pa rului nu are o utilizare care s impun anumite standarde de calitate.
,limentarea utilaDelor de extracie i transport se va realiza n a$ara albiei minore? se
interzice deversarea n ap a carburanilor; uleiurilor sau a deeurilor de orice natur.
/.Aparatura si instalatiile de masurare a de'itelor si volumelor de apa captate8
prelevate si evacuate.
-u sunt necesare deoarece n activitatea de extragere a agregatelor minerale nu se
va prelua ap tehnologic i nu se vor evacua ape uzate.
1. Aparatura si instalatiile de monitori&are a calitatii apei la evacuare in emisar :
-u sunt necesare deoarece nu se vor evacua ape uzate n emisar.
6. ontrolul poluarii industriale8 %estiunea deseurilor.
Posibilitatea polurii apei cu uleiuri sau carburani se va elimina prin alimentarea
utilaDelor n exteriorul albiei minore i prin ntreinerea corespunztoare a acestora.
Deeurile de tip menaDer rezultate din activitate se vor colecta n pubel metalic i
se vor transporta periodic cu miDloace auto la groapa de gunoi autorizat. Se interzice
deversarea sau aruncarea n ap a oricror deeuri.
Controlul alimentrii i ntreinerii utilaDelor precum i colectarea corespunztoare a
deeurilor este n responsabilitatea e$ului punctului de lucru.

Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
9. 4istemul informational8 sistem de pro%no&a +idrometeorolo%ica8 sistem de
averti&are si alarmare a populatiei in ca& de incidente sau accidente la
constructiile +idrote+nice.
*n$ormarea privind elementele hidrogra$ice i coordonarea tehnic de specialitate a
aciunilor preventive i operative pentru aprare mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase i accidente la construciile hidrotehnice este asigurat de ctre A. N. Apele Romne
!irecia Apelor "ure prin #.$.A. Al%a.
Dup caz; accidentele locale sau avariile n corpul lucrrilor de exploatare se vor
anuna tele$onic de ctre e$ul punctului de lucru care va dispune i msurile necesare
pentru rezolvarea acestora.
:. )ucrari pentru refacerea axului cadastral de referinta afectat prin o'iectivul
propus. -u sunt necesare deoarece lucrrile nu vor a$ecta axul cadastral de re$erin.
@. )ucrari pentru refacerea amplasamentului in &ona afectata de executia
investitiei.
#a $inalizarea lucrrilor de exploatare; se va recti$ica taluzul rezultat n urma realizrii
excavaiilor la inclinare de ' ( ';6 i se va racorda n amonte i aval cu malul natural.
e. onsideratii privind ale%erea celor mai 'une te+nici disponi'ile
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%

"etoda de exploatare aplicat const n excavarea agregatelor minerale n $ii
longitudinale extrase n ordine dinspre $irul apei spre malul stng; cu naintare din aval
nspre amonte; $olosindu:se o draglin cu capacitatea cupei de ';"6 mc i un
excavator echipat cu cupa invers.
,daptat la condiiile de amplasament existente; metoda de exploatare aplicat
corespunde celor mai bune tehnici disponibile din acest domeniu deoarece(
: din aceast tehnologie; practic nu rezult deeuri deseuri industriale?
: nu se utilizeaz substane periculoase?
: materia prim Jagregatele mineraleK se valori$ic integral?
: metoda este cunoscut i aplicat curent n acest domeniu la scar industrial?
: utilaDele $olosite sunt corespunztoare realizrii lucrrilor la un nivel calitativ ridicat?
: nu sunt necesare instalaii speciale pentru des$urarea lucrrilor
: tehnologia de exploatare $iind bine cunoscut se poate aplica imediat dup ce
lucrrile sunt avizate0autorizate.
: emisiile rezultate de pe amplasament; reprezentate de gaze de eapament se vor
ncadra n limite admisibile deoarece activitatea va avea o amploare redus; sursele
sunt puncti$orme i cu $uncionare intermitent. Dei nu va avea un impact semni$icativ
asupra mediului i nu vor prezenta riscul unui impact; emisiile de gaze de eapament
se vor reduce prin ntreinerea corespunztoare a motoarelor care echipeaz utilaDele
de extracie i transport.
: posibilitatea apariiei unor accidente cu consecine grave pentru mediu este $oarte
redus
II. PREVEDERI 4PEIAIE
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
a. aracteri&area &onei de amplasare i a &2c2m3ntului de a%re%ate minerale
Din punct de vedere geogra$ic; amplasamentul se nscrie n culoarul +ureului; n
zona con$luenei cu @alea 5landiana; iar din punct de vedere administrativ este situat
pe teritoriul satului 5landiana; com. 5landiana; Dud. ,lba.
& Relie'ul: rul +ure prezint sinuoziti largi; maluri uneori degradate; continuate
spre sud i nord cu terenuri agricole cu pante uor nclinate care $ac progresiv trecerea
la zonele deluroase adiacente. Hnspre nord; trecerea la $ormele deluroase se $ace n
apropierea amplasamentului; remarcndu:se Dealul 7organu cu nlimea de 6/';8 m
i @$. 9rasinului cu nlimea de 31!;/ m. Hnspre sud; lunca +ureului are o extensie
mare; mbinndu 4 se cu lunca @ii Ciorii i a rului Cugir care nainteaz pn la
limita nord:estic a bazinului Laeg.
& Reteaua *i#ro+ra'ic,
&eeaua hidrogra$icE este tributar rului +ure care prezint un bazin asimetric;
a$luenii de dreapta $iind mai scuri ; iar cei dinspre sud mult mai lungi.
Hn zona sectorului de albie solicitat este con$luena cu prul 5landiana Ja$luent de
dreaptaK iar n aval; +ureul are ca a$lueni de stnga prul @alea Ciorii i rul Cugir.
& Accesul & n zona amplasamentului se realizeaz pe un drum local cu lungimea de
cca ";6 Bm care se racordeaz la D- 2 n apropiere de borna Bm 6!.
Caracteri-area -acamintului
: Pcmntul este cantonat n albia minor a rului +ure sub $orma unei insule
alungite care; n perioadele cu ape mici are un aspect de peninsula.
: ,gregatele minerale sunt $ormate predominant din pietri i nisip sort /:2/ mm; au o
granulaie medie i conin elemente angulare i subangulare de andezite; am$ibolite;
isturi cristaline de di$erite tipuri; etc care provin din rocile $ormaiunilor traversate de
rul +ure i de a$luenii si.
caracteristici #imensionale:
L.NIM/
M
LA0IM
/
M
S.PRA1
A02
MP
R3SIM/ M/4I/ NI5/L
.6IL PINA LA LIMI6A
/7PL3A6ARII
8M&
53L.M AR/A6/
MIN/RAL/ 8MC&
cca !20 m 90 & !" 2! 000 !,9: ;8 000
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
'. Pre&entarea procesului te+nolo%ic de extrac.ie i transport
,cumularea aluvionar prezint condiii tehnice $avorabile extragerii mecanizate prin
lucrri convenionale aplicate n balastierele amplasate n albiile minore ale rurilor
interioare.
Procesul te+nolo%ic const n excavarea agregatelor minerale n $ii longitudinale
extrase n ordine dinspre $irul apei spre malul sting; cu naintare din aval nspre
amonte; $olosindu:se ca utilaDe o draglin cu capacitatea cupei de ';"6 mc i un
excavator cu cupa invers.
+aterialul excavat se va ncrca direct n miDloacele auto $iind transportat la punctele
de lucru ale bene$iciarilor.
Pierderile de exploatare sunt de cca 6 O din cantitatea excavat; $iind reprezentate
de pierderi de material din cupa utilaDului; de materialul antrenat de ap n timpul
excavrii; etc. Pierderile sunt stabilite prin similitudine cu alte obiective a$late n condiii
tehnice asemntoare.
Accesul la lucr,rile de exploatare * se realizeaz pe dou rampe tehnologice
provizorii amenaDate la malul stng; situate una aproximativ la miDlocul perimetrului de
exploatare iar cealalt n amontele acestuia.
,ccesele tehnologice au un caracter provizoriu i se utilizeaz numai n perioada
apelor mici i medii.
Circulaia utilaDelor pe drumul agricol local care $ace legtura cu D-2 se realizeaz cu
acordul administraiei locale JConsiliul #ocal 5landianaK.
Perimetrul de exploatare: este delimitat prin urmtoarele puncte de coordonate
SC%&%) 2/(
nr pct Coordonate SC%&%) 2/
B C
' 312 8./ !28 8!/
" 312 8./ !28 2//
! 312 8// !28 28/
3 312 3// !28 .8/
6 312 !// !28 .//
8 312 "8/ !28 2"/
2 312 6// !28 23/
Perimetrul de exploatare este situat n albia minor a rului +ure; n zona
con$luenei cu prul 5landiana i are urmtoarele caracteristici dimensionale(
: #ungime= 33/ m? #ime = 82:'"8m? Supra$aa = !6 /// mp? @olum total de
agregate minerale = 1. /// mc
9orma; dimensiunile si coordonatele punctelor de delimitare ale perimetrului de
exploatare sunt con$orme cu situatia existent in septembrie "//1.
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
9ia perimetrului de exploatare Jplana "K va nsoi Documentaia tehnic pentru
obinerea permisului de exploatare i se va inainta pentru avizare la ,-&+.
9ia perimetrului de exploatare avizat de ,-&+ va nsoi Documentaia tehnic
pentru obinerea ,utorizaiei de gospodrire a apelor.
Pilieri de si%uran.2:
: se va respecta zona de protecie a malului stng cu limea = "/ m. Hn zona de
protecie nu se admit nici un $el de lucrri; excavaii; depozite de agregate sau de alte
materiale.
: exploatarea agregatelor nu va depi limita perimetrului de exploatare avizat?
: n adncime nu se va depi nivelul talvegului actual?
: adncimea maxim de exploatare va $i cuprins ntre !;"/m i 6;/m.
: se va pstra un pilier de siguran pentru talveg cu grosimea minim de /;6/ m.
Se (a acor#a o #eosebit< aten)ie respect<rii a#=ncimii ma>ime #e e>ploatare
care se (a urm<ri prin m<sur<tori topo+ra'ice perio#ice reali-ate #e pe reperi
'ic?i@
)ucr2ri de re%ulari&are a al'iei ce se impun ca urmare a exploat2rii 'alastului:
: #a $inalizarea lucrrilor de exploatare; se va recti$ica taluzul rezultat n urma realizrii
excavaiilor la o inclinare de ' (';6 i se va racorda n amonte i aval cu malul natural;
se vor deza$ecta accesele tehnologice provizorii i se vor executa lucrrile necesare
de degaDare a albiei de $ascine i anrocamente.
: Hn cazul n care se constat c aciunea de erodare a unui mal se accentueaz;
bene$iciarul va executa diguri de diriDare a apei JepiuriK i consolidri vegetative sub
directa ndrumare a reprezentanilor S7, ,lba ?
: n cazul pierderii stabilitii albiei n urma executrii lucrrilor de exploatare;
bene$iciarul va construi lucrrile de stabilizare necesare ?
c. #tilit2.i i surse de alimentare
Hn incinta obiectivului nu se utilizeaz energie electric sau aer comprimat? agregatele
$iind livrate loco n stare brut nu este necesar alimentarea cu ap industrial.
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
d. apacitatea de produc.ie
Producia programat pentru perioada unui an contractual este urmtoarea(
* 0otal = 9D ???mc8 din care:
: trim * contractual = !/ /// mc?
: trim ** contractual !6 /// mc.
: trim *** contractual = "6 /// mc?
: trim *@ contractual = . /// mc?
Deoarece condiiile n care se a$l amplasamentul impun extragerea cu prioritate a
insulei din avalul perimetrului n vederea micorrii eroziunilor laterale care se produc
la malul stng i datorit $aptului c utilizarea accesului tehnologic din amonte implic
meninerea pentru o perioad a insulei din amonte; lucrrile de exploatare vor demara
n zona insulei din aval; con$orm plan de situaie; plansa nr !.
Hn dotarea balastierei vor $i urmtoarele utilaDe terasiere i de transport(
: draglina = ' buc? excavator = ' buc
: autobasculante = 3 buc
lasa i cate%oria de importan.2:
: clasa de importan @: construcii de importan secundar a cror avariere nu are
urmri pentru alte obiective social 4economice.
Con$orm SC,S 3/8.0":.2; lucrrile din clasa a @:a de importan se dimensioneaz
pentru condiii normale de exploatare cu probabilitatea anual de depire a debitelor
maxime de '/ O.

Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
e. 4tudiul te+nic &onal privind 3ncadrarea lucr2rilor 3n art. 11 alin./ din )e%ea
Apelor nr (?@>(99: cu modific2rile i complet2rile ulterioare
9ormaiunile caracteristice din imediata vecintate a amplasamentului sunt
depozitele neogene ale terasei Doase a rului +ure reprezentate n general printr:o
stiv de depozite detritice i argilo:marnoase holocene dispuse discordant peste
$ormaiuni mai vechi i de acumulrile aluvionare recente de nisipuri i pietriuri.
Datorit evoluiei temporale i a constituiei geologo : structurale a zonei; cursul
+ureului prezint sinuoziti succesive i maluri degradate.
Depozite sedimentare ale terasei +ureului care $ormeaz ambele maluri i
terenurile adiacente sunt roci cu rezisten i stabilitate sczut; predispuse la
dezagregare sub aciunea eroziv a apei.
Pe cursul rului +ure se remarc $recvent erodarea zonelor convexe i depunerea
de material detritic n zonele de concavitate.
Pe tronsonul propus se remarc accentuarea activitii erozive i acumulative a apei;
avnd ca urmare att degradarea vizibil a malului stng ct i acumularea de material
aluvial.
,cumulrile $ormate pn n prezent pe tronsonul de albie studiat au tendin de
evoluare dimensional; $apt care va conduce la diminuarea capacitii albiei de
preluare a debitelor i la accentuarea $enomenelor erozionale care au nceput s se
mani$este activ n ultimul timp.
De asemenea; la con$luena dintre rul +ure i prul 5landiana se observ
colmatarea albiei cu depuneri aluviale destul de groase i degradarea malurilor ca
urmare a existenei acestor acumulri i a tendintei colectorului n ast$el de cazuri de
mpingere a albiei spre malul opus.
,vnd n vedere condiiile de amplasament care vor permite acumularea n
continuare a aluviunilor; constituia petrogra$ic a zonei care permite leDer eroziuni
laterale accentuate urmate de dgradarea malurilor i a terenurilor riverane; rezult
necesitatea decolmatrii albiei de materialul acumulat; n scopul asigurrii scurgerii
libere a debitelor; concomitent cu reducerea $enomenelor erozive cu impact asupra
malurilor i a terenurilor riverane.
f. 4tudii +idro%eolo%ice pentru preci&2ri privind influen.a asupra resurselor de
ap2 su'teran2
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
-u sunt necesare deoarece lucrrile se des$oar strict n albia minor a rului
+ure; $r nicio legtur cu $reaticul local.
%. Elemente privind procesul te+nolo%ic de exploatare
(. apacitatea de produc.ie pentru un an contractual: C)C,# = 1. /// mc?
/. Perimetre de exploatare pe etape8 adEncimi de extrac.ie
%xploatarea se va des$ura n limitele perimetrului de exploatare; delimitat con$orm
planului de situaie i $iei perimetrului anexate; dup etapizarea speci$icat la
punctul Qd : capacitatea de producieQ.
,dncimea maxim de exploatare va $i cuprins ntre !;6/ m i 6;/m $r a se
depi nivelul talvegului; $a de care se va menine un pilier de protecie cu grosimea
minim de /;6/m.
Se va acorda o deosebit atenie respectrii adncimii maxime de exploatare care
se va urmri prin msurtori topogra$ice periodice realizate de pe reperi $ici.
: -u se va exploata sub $orm de gropi sau intrnduri transversale?
: -u se vor $orma praguri n pro$il transversal sau longitudinal?
: -u se vor executa lucrri de barare a albiei sau orice alte lucrri transversale pe
cursul de ap.
1. !'iectivele care constituie unitatea de exploatare: unitatea de exploatare este
$ormat din acumulrile aluvionare cantonate n limitele perimetrului de exploatare; n
albia minor a rului +ure.
6. 0e+nolo%ia de extrac.ie8 transport8 &one de depo&itare :
: Se va aplica metoda de exploatare cu $sii longitudinale; cu naintare din aval nspre
amonte; extrase n ordine; dinspre $irul apei spre malul stng; $olosindu:se ca utilaD
conducEtor o draglina cu capacitatea cupei de ';"6 m i un excavator echipat cu cupa
invers.
: +aterialului excavat se va ncrca direct n autobasculante $iind transportat la
punctele de lucru ale bene$iciarilor.
: -u se vor $orma depozite intermediare n albia minor a rului sau n zona de
protecie a malurilor.
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
9. ondi.ii de cur%ere a apelor ca efect al lucr2rilor i de refacere a terenului:
%xecutarea lucrrilor de exploatare a agregatelor minerale conduce la degaDarea
albiei minore de materialul aluvionar acumulat la malul drept i la corectarea seciunii
de scurgere a debitelor; avnd ca e$ect normalizarea condiiilor hidrodinamice.
Concomitent se reduce aciunea eroziv exercitat de ap asupra malurilor; n
special asupra malului stng.
#a $inalizarea lucrrilor de exploatare; se va re$ace linia malurilor prin recti$icarea
taluzului rezultat n urma realizrii excavaiilor la o nclinare de ' (';6 i racordarea
acestuia n amonte i n aval cu malul drept.
Se vor deza$ecta accesele tehnologice provizorii i se vor executa lucrrile necesare
de degaDare a albiei de $ascine i anrocamente.
:. Alimentarea cu apa si lucrarile pentru decantarea si recircularea apelor de
spalare
,gregatele extrase nu se prelucreaz n cadrul obiectivului ast$el c; nu sunt preluate
debite de apE? din procesul tehnologic de exploatare nu rezultE ape uzate care sE $ie
deversate n colector.
-u este necesar alimentarea cu ap menaDer deoarece activitatea nu impune
aceasta. ,limentarea cu ap potabil se va realiza individual i prin asigurarea de
ctre bene$iciar a consumului de ap mbuteliat.
@. anali&area i evacuarea apelor pluviale: Hn zona acceselor tehnologice se vor
spa anuri pentru diriDarea apei pluviale a$lat n exces spre rul +ure.
D. Accesul la lucr,rile de exploatare: * se realizeaz pe dou rampe tehnologice
provizorii amenaDate la malul stng; situate una aproximativ la miDlocul perimetrului de
exploatare iar cealalt n amontele acestuia.
,ccesele tehnologice au un caracter provizoriu i se utilizeaz numai n perioada
apelor mici i medii.
Circulaia utilaDelor pe drumul agricol local care $ace legtura cu D-2 se realizeaz cu
acordul administraiei locale JConsiliul #ocal 5landianaK.
,ccesele tehnologice au un caracter provizoriu i se utilizeaz numai n perioada
apelor mici i medii.
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
Circulaia utilaDelor pe drumul agricol local care $ace legtura cu D-2 se realizeaz
cu acordul administraiei locale JConsiliul #ocal 5landianaK.
+. Ridic2ri topo%rafice
Hn zona amplasamentului s:au e$ectuat la iniiativa bene$iciarului n luna august "//2
ridicri topogra$ice n sistem SC%&%) 2/; Sc = '( ' /// care au $ost reactualizate n
luna septembrie "//. $iind $olosite ca baz de proiectare a lucrrilor.
Hn teren se vor $ixa con$orm planului de situaie i se vor borna reperele $ixe care
delimiteaz sectorul de albie n aval i n amonte pentru $iecare perimetru n partede
pe care se vor executa msurtorile topogra$ice necesare pentru urmrirea evoluiei
albiei rului. Pentru urmrirea n timp a evoluiei albiei se vor $ace msurtori
topogra$ice periodice; n special la '6 zile dup viiturile importante.
Poziionarea i bornarea reperele $ixe care delimiteaz perimetrul de exploatare se va
executa cu topogra$ atestat n prezena reprezentanilor ,- ,pele &omne i ,-&+.
0itularul activit2.ii Proiectant de specialitate:
4 4I"A !4"I$ 4R) 0artaria 4 )ARI44A$ 4R) lu5
adm. Sima Drago Cosmin ...................... adm. ing. Cornel D*M,:::::::::::::::::
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
Borderou de calcul (: Determinarea volumului de a%re%ate minerale
Pentru determinarea volumului de agregate minerale s:a aplicat metoda seciunilor
verticale ntocmite transversal pe albia rului +ure pe baza msurtorilor topogra$ice
reactualizate n luna septembrie "//..
Pe sectiunile de calcul s:au masurat supra$etele delimitate pn la nivelul talvegului i
pn la limita perimetrului de exploatare.
Distanele dintre sectiuni s:au msurat pe planul de situaie; n calcul $olosindu:se
distana medie dintre trei msurtori.
Prin insumarea volumelor rezultate s:a determinat volumul total de nisip i pietri
cantonat n perimetrul de exploatare.
Hn calcul nu s:au luat volumele de balast cantonate n zonele de protecie ale malurilor.
0a'el de terasamente : Determinarea volumului de a%re%ate minerale
nr arii supraf. de calc mp distanta V!)#"
sectiune aria supr ( aria supr / aria medie mp m mc
':'R ":"R / ""/ ''/ !6S ! .6/
":"R !:!R ""/ "./ "6/ ''6 ". 26/
!:!R 3:3R "./ "3/ "8/ '/. ". /./
3:3R 6:6R "3/ "!/ "!6 2/ '8 36/
6:6R 8:8R "!/ "6/ "3/ 6/ '" ///
8:8R 2:2R "6/ / ""6 3/S 1 ///
0otal 9D (1?8
rotun5it = 9D ??? mc
S distane de e$ilare ntre seciuni
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
P)A$#) DE PREVE$IRE FI APGRARE 7"P!0RIVA I$#$DAHII)!R FI A
AE$!"E$E)!R "E0E!R!)!=IE PERI#)!A4E

Comandamentul de aprare mpotriva inundaiilor si a $enomenelor meteorologice se
constituie con$orm prevederilor L.7.&. nr. 8!.0'111 privind aprobarea
T&egulamentului de aprare mpotriva inundaiilor; $enomenelor meteorologice
periculoase i a accidentelor la construcii hidrotehniceU i a T-ormativului cadru de
dotare cu materiale i miDloace de aprare operativ mpotriva inundaiilor i a
gheurilorU. Dup constituire; comandamentul i va des$ura activitatea pe o perioad
de un an i va $i subordonat Comisiei de ,prare Comunal.
,gentul economic are obligaia ca n caz de calamitate s ia urmtoarele msuri(
: s organizeze comandamentul de aprare i $ormaia de intervenie dotat cu
materiale i miDloace corespunztoare?
: s elaboreze Planul operativ de aprare a obiectivului propriu?
: s aplice msuri preventiv : operative i de re$acere n vederea reducerii e$ectelor
negative ale inudaiilor; $enomenelor meteorologice periculoase i a accidentelor la
construciile hidrotehnice.
)biectivele care trebuie aprate n caz de $enomene meteorologice deosebite sunt(
punctul de extracie JbalastieraK; utilaDele; terenurile riverane nvecinate.
Comandamentul local de aprare se compune din(
: conductorul obiectivului : e$ al comandamentului?
: alte persoane din cadrul obiectivului desemnata prin decizia conductorului acestuia.
,nexele '; " i ! $ac parte integrant din planul de aprare.
0itularul activit2.ii Proiectant de specialitate:
4 4I"A !4"I$ 4R) 0artaria 4 )ARI44A$ 4R) lu5
adm. Sima Drago Cosmin ...................... adm. ing. Cornel D*M,:::::::::::::::::
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
Anexa (
a. omponene.a comandamentului local de ap2rare
$ume i
prenume
Aunc.ia 3n cadrul
unit2.ii
Aunc.ia 3n cadrul
comisiei
Adresa i telefon
serviciu
Clvc -icolae Se$ punct de lucru presedinte 5alastiera
5landiana
/2". 116 //8
Deserveni
utilaDeS
,ngaDatii unitatii membri 5alastiera
5landiana
S se vor nominaliza la inceperea activitii
'. 4toc minim de materiale de ap2rare i mi5loace fixe
$r crt Denumire materiale> mi5loace de
ap2rare
#" necesar existent deficit
AP. A: "A0ERIA)E DE APGRARE
' Snopi de $ascine =!/ cm; # = !
43 m
buc '6 '6 /
" Pari din lemn rotund = .:'"
cm;# = ' 4 !m
buc !/ !/ /
! Srm neagr = " 43mm Bg '/ '/ /
3 Cuie de lungimi di$erite Bg 6 6 /
6 Saci de 6/ x ./ cm pt. pmnt
Jcnep; iut; polietilenK;
buc '/ '/ /
8 s$oar pt. legat saci m "6 "6 /
AP. B. ARB#RA$HI FI )#BREAIA$HI
2 +otorin; benzin; lubre$iani; ulei hidraulic 4 se asigur pentru
$uncionarea utilaDelor pentru minim 3. ore
AP . "I-)!AE DE I$0ERVE$HIE
. 9elinare de vnt Jlanterne mariK buc ! ! /
1 Casmale J lopeiK cu coad buc " " /
'/ Crnacop J sapK cu coad buc " " /
'' 9urci; rngi buc " " /
'" 5idoane i canistre buc ! ! /
AP. D "I-)!AE DE A)#)8 "G4#RARE8 0RA$4"I4IE8
AVER0IIARE
'! Cele$oane mobile buc " ! /
AP E. "I-)!AE AIBE DIVER4E
'3 UtilaDe terasiere Jbuldozer;
excavator; draglinK
buc " " /
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
Anexa /
a. Eviden.a o'iectivelor afecta'ile
$r
crt
!'iective
afecta'ile
urs
de
ap2
4ursa inunda.iilor $r telefon pt
anun.are
De unde se
primete
averti&area
' UtilaDele +ure &evrsare ru
+ure n caz de
precipitaii masive
" Cerenuri
riverane; pod
tehnologic
+ure &evrsare ru
+ure n caz de
precipitaii masive
/2". 116 //8 S7, ,lba
'. Responsa'ilit2.i
$r
crt
"2suri ine r2spunde
' &etragerea utilaDelor i a personalului din zona
periclitat
Ve$ punct de extracie
Deserventii utilaDelor
" *nterzicerea accesului utilaDelor; a miDloacelor de
transport i a personalului n zona de exploatare
pe toat durata viiturilor
Ve$ punct de extracie
Deserventii utilaDelor
! Supravegherea permanent a nivelurilor pe cursul
de ap i luarea tuturor msurilor necesare pentru
aprare mpotriva inundaiilor
Ve$ punct de extracie
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
Anexa 1
4<E"A A)#B#)#I I$A!R"AHI!$A) FI !PERA0IV DEIII!$A) PE$0R#
APGRAREA 7"P!0RIVA I$#$DAHII)!R8 =<EH#RI)!R FI AIDE$0E)!R )A
!$40R#HII)E <IDR!0E<$IE8 A$ /??D*/??9
P#$0 DE EB0RAHIE A=RE=A0E "I$ERA)E B)A$DIA$A / 8 -#D. A)BA
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
D*&%CM*, ,P%#)& +U&%V
D*SP%C%&,C 5,P*-,#
tel0$ax /"860 "8' !/!
S +eteo ,lba
/"6. .!3 3"2
P&%9%CCU&, FUD. ,#5,:C)+*S*, FUD%M%,-> D%
,P>&,&% H+P)C&*@, D%P,SC&%#)&
Seciunea *( *nundaii; 9enomene meteo Vi ,ccidente la
Construcii Lidrotehnice
Cel principal( /"6. .'8 //2
S7, ,#5,
S%CM*U-%, P%-C&U
*-U-D,M** /"6. .!! !68
C)+*S*, #)C,#> D% ,P>&,&% H+P)C&*@,
D%P,SC&%#)& : 5#,-D*,-,
S%C&%C,&*,C C%L-*C
SC S*+, C)S+*- S&#
/2". 116 //8
9ormaia de intervenie
/2". 116 //8
)5*%CC*@% ,9%CC,5*#%(
UC*#,F%; C%&%-U&* &*@%&,-%.
D&U+ ,CC%S; P)D
C%L-)#)7*C
S%C&%C,&*,C C%L-*C CF,*D tel( /"6. .'8 //2!8
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
AI)A AI$A)G
D ! # " E $ 0 A H I E 0 E < $ I J
PE$0R# AVII DE =!4P!DJRIRE A APE)!R
investi.ia: EBP)!A0AREA P#$0IA!R"A A A=RE=A0E)!R "I$ERA)E
BA)A40IERA B)A$DIA$A*/
amplasament: rEul "ures8 sat Blandiana8 5ud. Al'a
BE$EAIIAR: 4.. 4I"A !4"I$ 4R) 0artaria
PR!IE0A$0: 4 )ARI44A$ 4R) )#-
Kc.n. 669=A'de>/??:L
AAIA: D.0.*avi&are
4im'ol: )4 ; 9.?D> 9? AP
DA0A: 4EP0E"BRIE /??D
Prezenta documentaie s:a ntocmit con$orm )rdinului 88' 0"../8."//8 al ++7,
publicat n +) nr 8.60!'./2."//8.
S:a editat n trei exemplare complete predate bene$iciarului.
Conine( Piese scrise si material gra$ic con$. 5orderou; pag "
S:a editat n trei exemplare complete predate bene$iciarului.
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%
Proiectant: SC C L A R I S S A N SRL Cluj, septembrie 2008, atestat MMA nr !!"Ab#e$200%