Sunteți pe pagina 1din 3

1.Def.investitiilor(Definirea conceptului de investitii): repr.chelt.de capital. Scopul realiz.lor e obt.

unor
bunuri durabile prin care, in viitor, se vor obt.venituri purtatoare de profit. Pentru a avea o imagine
complet asupra noiunii de investiie, este necesar s o studiem sub cele trei forme prin care se manifest
n practica societilor comerciale. Interpretarea contabil, care reduce investiia la noiunea de
imobilizri, n sensul contabil al termenului: totalitatea bunurilor mobile i imobile, corporale sau
necorporale, achiziionate sau create n societate, care rmn neschimbate ca form fizic o perioad
lung de timp. Bunurile n cauz sunt nregistrate n clasa a doua de conturi de imobilizri. Interpretarea
economic, care lrgete forma de manifestare a investiiilor: totalitatea consumurilor de resurse fcute n
prezent cu sperana obinerii n viitor a unor efecte superioare cheltuielilor actuale. Interpretarea
financiar, consider investiiile totalitatea cheltuielilor de resurse care genereaz venituri sau economii
pe o perioad mare de timp n viitor i a cror amortizare se face n mai muli ani. Toate aceste
interpretri date noiunii de investiii au n vedere investiiile de capital. 2.Continutul notiunii de invest.
sunt chelt.certe, se efect.in present si de cele m.multe ori sunt ireversibile; -ven.si beneficiile care se
realiz.dupa finalizarea investitiilor, resp.in viitor sunt incerte si supuse riscurilor; -efortul investitional are
character complex antrenand res: material, financiare, umane; -proces.investitional e riscant pe durata
realizarii investitiei si pe durata functionarii acesteia; -decizia realiz.investitiei pp.o analiza a med.int. si
extern. 4.Etapele process.investitional: I.Aparitia necesitatii unei noi inv. II.Fundamentarea necesitatii
noii inv. III.Adopt.deciziei de a investi IV.Proiectarea. Elab.documentatiei tehnico-econ. V.Deschiderea
finantarii lucrarilor de investitii. VI.Realiz.lucrarilor de inv. VII.Atingerea param.proiectati
VIII.Functionarea noului obiectiv in regim normal IX.Scoaterea din functiune a obiectivului. 10.Etapele
process.managerial de investitii I.Planif.invest.in termini de: nevoi, resurse, atitudine fata de risc.
II.Cercet.pietei pt.a se analiza sansele de castig si riscurile III.Fundam.deciziilor de investitii
IV.Realiz.investitiei prin sist.de tranzactii V.Controlul managerial al realizarii investitiilor VI.Evaluarea
performantelor prin masurarea eficientei economice a investitiei sau a randamentului sau.
5.Dimensiunea investitiilor. A)dimens.contabila=e cea m.restrictiva. Reduce investitia la notiunea de
imobilizare in sens contabil al cuvantului. B)dimens.economica=e m.larga decat dimens.contabila.
Accentul cade pe materialitatea efortului investitional sip e eficienta actiunii. C)dimensiunea
financiara=e cea m.larga dimensiune. Acceptiunea financiara inglobeaza in notiunea de investitii toate
elementele de imobilizari sau chelt., in plus are in vedere si nevoia de fond de rulment pt.exploatare.
6.Elem.definitorii ale conceptului de inv.8.Caracteristicile inv.: -continutul concret material al efortului
investitional, ce considera investitia ca o struct.individualizata de res.diferite ca natura si volum ce sunt
angrenate in realiz.unui proiect; -factorul timp: orice pr.de investii are o per.de viata proprie; -notiunea
de eficienta: intreprinzatorul accepta schimbarea unuor disponibil.prezente de res.pt.o serie de efecte
viitoare(incasari); - notiunea de risc: decurgedin insasi esalonarea pe per.viitoare a efectelor asteptate.
7.Dezinvestitia: Cand in economie suma investitiilor brute e m.mica decat invest.de inlocuireare loc o
reducere a capitalului tehnic real, adica o dezinvestitie. Activit.: vz.unei parti din activele intr.;
dezafectarea unei parti din activele intr.; evacuarea utilajelor si a deseurilor periculoase. Factori care
infl.dezinv: supraproductia unor prod.care nu mai intalnesc cerere pe piata; gradul insufficient de
utilizare a capacitatilor; declinul industriei in general; dificultati de aprobvizionare; calificare insufic.a
fortei de munca; conjuncture; concurenta ridicata; subcapitalizarea organizatiei. Factori care se opun
dezinvest: pierderea prestigiului, pierderea cotei de piata, pierderea unor fz., erori managerial,
diminuarea CA. 9.Factori care infl.cresterea sau descresterea niv.invest. ritmul progresului tehnic, -
stocul bunurilor de capital in economie,-chelt.sau intretinerea si functionarea bunurilor de capital,-
anticiparile cu privire la evol.vz.si profiturilor si a niv.taxelor din economie. 11.Procesul decisional in
investitii. Deciziile de investire, dezinvestire sau de finantare pe t.l.definesc axele pp.ale planificarii
financiare si corespund opiniei potrivit careia, functia financiara a intr.comporta 3 misiuni fundamentale:
care sunt activele de achizitionat si, in consecinta, capitalurile de angajat? Care sunt activele ce trebuie
dezangajate si care-s oport.de realocare a res.eliberate? care-s mijl.sau modurile de finantare posibile a
nevoilor de fonduri ale intr? 12.Importanta deciziei de investitii in mng. Invest. Constituie pe t.l. suportul
cresterii si supravietuirii organizatiei. Invest.consuma o parte substantiala a res.materiale, fin.si umane
ale organiz. Decizia de investitii implica implica res.organiz.pt.o per.de timp medie sau lunga si uneori de
o maniera ireversibila. Decizia de investitie e influentata de luarea in consideratie a mediului fin.al
organiz. Complexitatea deciziei de investitii depinde de amploarea fluxurilor informationale necesare si
posibil de obtinut. 13.Proces.mng.al dezinvestitiei. Dezinvestitia repr.procesul de stopare imediata a
efectelor negative din viitor din folosirea unor active sau dintr-o activitate care se impune a fi eliminate.
Parametrii financiari ai dezinvestitiei: valoarea recuperabila, durata de viata restanta, fluxul de venituri
pierdute, rata de actualizare, valoarea reziduala viitoare pierduta. 14.Politica de investitii pp: -masurarea
res.angajate, -mas.performantelor aditionale, -diversificarea res.necesare si a rezultatelor obtinute, -
furnizarea fundamentului obiectiv pt.luarea deciziilor, -deter,.efortului privind rambursarile monetare si
eficienta sau utilitatea investitiilor. 15.Surse de finantare interne si externe: Sursele interne exprima
capacity.organiz.de a produce res.de investitii din activitatea proprie. Se realiz.urmand 2 cai:-din profitul
reinvestit, din cresterile de capital. Pp.surse externe de finantare provin din: investitii directe,
imprumut.bancare, creditul obligator, creditul commercial, obligatiuni, leasingul, finantari
nerambursabile, alocatii de la bugetul de stat pt.investitii. 16.Costul finantarii proiectelor. Finantarea in
orice forma se realiz.are un cost sau prt. Pretul capitalului direct investit e didivendul, iar pretul
cap.imprumutat e dobanda. Rata nominal a dobanzii pt.un credit e compusa din: rata reala a dobanzii,
prima de risc pt.inflatie, gradul de lichiditate, riscul instrumentului financiar. Factorii pp.care infl.costul
banilor sunt: oportunitatile de productie/servicii, per.de timp preferate pt consum, riscul, inflatia.
17.Conceptul de efic.economica a investitiei. Efic.econ.reprez.o stare a activ.econ.det.de un anumit
consum de res.pt.obt.unui bun economic, intr-un timp dat. Forma gen.a indicatorilor efic.econ:
A.Ind.directi: efecte/efort>1 B)Ind.indirecti: efort/efect> 1. La niv.microecon.efic.econ.se apreciaza prin
rentabilitatea firmei. La niv.macro.prin productivitatea muncii nationale. 18.Fact.timp in calcule de
eficienta actuaizarea,fact.de actualizare. F
an
=1/(1+a)
n
<1; F
an
-=(1+a)
n
; a-rata de actualizare. Tehnica de
actualize.pt.preg.proectelor de investitii poate fi folosita prin utilize.urm.factori: a)factorii de fructificare
sau de compunere pt.un interval: (1+e)
n
; b)factorul de fructificare sau compunere pe an: a(1+a)
n
-1;
c)fact.fondului de reducere: a/(1+a)
n
-1; d)factorul de actualizare sau de discontare: 1/(1+a)
n
; e)fact.de
discontare cumulate: (1+a)
n
-1/a(1+a)
n
; f)fact.de recuperare a capitalului: a(1+a)
n
/(1+a)
n
-1. 19.Incertit.si
riscul in investitii. Riscul se poate define ca fiind un viitor incert care imbunat.sau inrautateste o
pozitie. S remarca 3 aspecte in aceasta def: riscul e probabilistic, e simetric, implica schimbare.
Clasif.riscurilor. In fct.de dimensiunea mediului: indepartat, apropiat, intern. Pp.riscuri care infl.riscul
investitional: economic si fin., tehnologic, organizational, de piata, de mediu. Riscurile concrete care
infl.proces.investitional: riscul creditului, riscul fluxului de numerar, riscul ratei dob., riscul cursului de
schimb valutar, riscul financiar, levierul operational. 21.Analiza de senzitivitate=stabilirea gradului de
senzitivitate a proiectului de investiii la modif.ce apar in activit.de utiliz.a obiectivului de invest.pe
parcursul duratei de viata sau de utilizare. Metoda pp.calculul indicatorului NPV(valoare prezenta neta)
in diferite ipoteze si reprezentarea sa grafica. 20. Indicatori pe baza carora se fundamenteaza decizia de
a investi. -angajamentul de capital: exprima costurile totale initiale de investitii pt.construirea
capacitatilor de productie proiectate si a costurilor ulterioare punerii in functiune, pt.exploatarea
acestora, exclusive amortizarea, exprimate in valoare actual, la un moment dat de referinta, de regula
mom.inceperii lucrarilor de investitii; -analiza venituri-costuri: repr.conceptia fundamental a evaluarii
economice si financiara a proiectelor de investitii; -valoarea neta actualizata(VNA): constituie un
indicator fundamental pt.evaluarea economica ssi fin.a unui proiect de investitii, caracterizand in
valoare absoluta aportul de avantaj economic al unui proiect dat de investitii, castigul, rasplata
investitorului pt.capitalul investit in proiectul respctiv; -rata interna de rentabilitate: acea rata a dobanzii
compuse care atunci cand se fol.ca rata de actualizare pt.calculul valorii actuale a costurilor de investitii
si deci val.actuala totala sa fie nula. 8.Stud eficientei se face pe 4 paliere : 1- Comparatia in spatiu si
timp intre nivelul efectelor 2-Comparatia in spatiu si timp-intre nivelul resurselor 3- Comparatia in timp
efort/efect si efect/efort 4-Comparatia intre niveluri de eficienta