Sunteți pe pagina 1din 6

Referat

Materia:Contabilitate
Elev:
Clasa:

Introducere

Prima carte de contabilitate,in partida dubla, a fost publicata in anul 1494 de


catre LUCA PACIOLO(PACIOLI). Acesta defineste contabilitatea ca un ansamblu de
principii si reguli privind inregistrarea in partida dubla a averii unui comerciant, precum si
toate afacerile acestuia in ordinea in care s-au produs.
In anul 1673, in Franta, apare o lege ce obliga comerciantii sa aiba registre
comerciale(adica se instaureaza legislatia cu privire la registrele de comert, astfel
contabilitatea putea fi considerata ca proba in justitie).
In sec. XIX intreprinderile incep sa isi masoare periodic patrimoniul si
rezultatele si, de asemenea, incep sa isi calculeze costurile in vederea stabilirii preturilor. In
aceasta situatie se ajunge la delimitarea contabilitatii in :
- contabilitate de gestiune- care are drept scop principal determinerea
costurilor
- contabilitate generala – care are in vedere determinarea patrimoniului si a
rezultatelor intreprinderii.
In perioada contemporana in evolutia contabilitatii se constata un proces de
armonizare si de reglementare a acesteia, in vederea definirii unui limbal comun de
comunicare. La nivel international se incearca o armonizare a contabilitatii prin
standardele internationale de contabilitate emise de IASM(Consiliul standardelor
internationale de contabilitate).
In Romania, prima lucrare de contabilitate in limba romana a fost publicata in 1837, la
brasov.. Ea se numeste « Pravila comertiala » a lui Emanoil Ion Nechifor si reprezinta o
traducere din limba geermana, care cuprinde elemente de comert, contabilitate si drept.
De-a lungul timpului o contributie importanta in evolutia contabilitatii au avut-
o :Alexandru Sorescu, Spiridon Iacobescu, Ion I. Evian, C.G. Demetrescu.

Sistemul actual de contabilitate din tara noastra este organizat in doua circuite :
a) CONTABILITATE FINANCIARA – este normalizata si are la baza norme
utilitare pentru toate societatile . Obiectivul principal al acesteia este acela de a furniza
informatii utile atat pentru necesitatile proprii ale intreprinderii(management), cat si pentru
utilizatorii externi.
b) CONTABILITATE INTERNA DE GESTIUNE - are cas cop evidentierea
analitica a proceselor interne ale unei societati. Aceasta furnizeaza , in principal, informatii
utilizate de managementul intreprinderii . Spre deosebire de contabilitatea financiara care este
normalizata(se desfasoara pe baza acelorasi reguli pentru toti agentii economici),
contabilitatea interna de gestiune este organizata in functie de specificul fiecarei societati si de
necesiatile informationale ale acesteia .

INTREPRINDEREA- domeniul de
organizare si aplicare a
contabilitatii
A)INTREPRINDEREA-concept si tipologie

INTREPRINDEREA este o unitate economice ce produce sau cumpara,


pentru ca, prin vanzarea a ceea ce a produs sau a cumparat, sa obtina un castig.
Intreprinderile pot fii clasificate in functie de mai multe criterii :
1. In functie de sectorul in care isi desfasoara activitatea :
- intreprinderi care apartin sectorului primar(agricultura, silvicultura, industria
extractiva);
- intreprinderi care apartin sectorului secundar(din domeniul industriilor,
constructiilor). Acestea se bazeaza in general pe prelucrarea si transformarea
produselor din sectorul primar;
- intreprinderi ce isi desfasoara activitatea in sectorul tertiar(din domeniul
serviciilor:banci, asigurari, transporturi, turism, comert).daaa
2. In functie de marime
- mari
- mijlocii
- mici
3. In functie de identitatea persoanelor care investesc in activitatile intreprinderii:
a) intreprinderi publice(investitor este statul)
b) intreprinderi private(investitorii sunt persoane particulare)
c) intreprinderi mixte(investitori sunt statul si persoane private)
4. In functie de forma juridica de organizare :
a) Regii autonome-R.A.(RATB)
b) Societati comerciale(in comandita simpla, in comandita pe actiuni, pe actiuni,
cu raspundere limitata, in nume colectiv

ACTIVUL
ACTIVUL reprezinta o resursa controlata de intreprindere, care provine
din evenimente trecute si care genereaza beneficii economice viitoare( beneficiile economice
se refera la capacitaea de a genera lichiditati, fluxuri de trezorerie pentru intreprindere).
Activele se impart in :
a) active imobilizate
b) active circulante
c) cheltuieli in avans

Activele imobilizate sunt bunuri sau valori destinate a fi utilizate pe


o perioada mai lunga de timp(>1 an). Imobilizarile se clasifica in : imobilizari necorporale,
corporale si financiare.
1. Imobilizarile necorporale reprezinta active identificabile, nemonetare si care nu
au un support material. Acestea sunt detinute de societate pentru a fi utilizate in procesul de
productie , la realizarea de bunuri si prestari de servicii., pentru a fi inchiriate tertilor sau in
scopuri administrative. In categoria imobilizarilor necorporale se includ :
- cheltuieli de constituire( cheltuieli de inregistrare la Registrul de Comert ; cheltuieli
efectuate cu redactarea actului constitutiv ; cheltuielile cu publicitatea efectuata pentru
emiterea de actiuni si obligatiuni) ; cheltuielile de constituire se amortizeaza prin includerea la
cheltuieli(ce afecteaza rezultatul) intr-o perioada de maxim 5 ani.
- cheltuieli de dezvoltare- sunt cheltuielile efectuate cu derularea unor proiecte de cercetare
care se vor concretiza cu certitudine in produse si tehnologii noi.
- concesiuni, brevete, licente, marci si alte valori similare
▪ concesiunea- dreptul de folosinta al unui drept al statului
▪ brevet- dreptul de autor pentru un proiect, produs sau lucrere executata
▪ licenta- dreptul de a folosi un brevet
▪ drepturi si valori similare – programme informative etc.
- fondul comercial- diferenta dintre costul de achizitie a unei S.C. si valoarea neta a activului
societatii
- avansurile si imobilizarile necorporale in curs de executie- imobilizari necorporale care nu
au fost terminate pana la sfarsitul perioadei de analizare contabila
2. Imobilizarile corporale sunt bunuri economice cu caracter material. Sunt active
care:
▪ sunt detinute de intreprindere pentru a fi utilizate in cadrul procesului de productie, la
producerea de bunuri sau prestari de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau in scopuri
administrative.
▪ sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an
▪ au valori mari.
Imobilizarile corporale cuprind : terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace
de transport, animale si plantatii, mobilierul, aparatura birotica , imobilizari corporale in curs
de executie , avansuri acordate furnizorilor pentru achizitionatea de imobilizari corporale .
Imobilizarile corporale se amortizeazape durata lor de viata utila(cu exceptia terenurilor).

3. Imobilizarile financiare reprezinta imobilizari financiare folosite pe termen lung,


prezentandu-se sub forma de participare la capital si credite pe termen lung.

Cuprind :
▪ titluri de participare(drepturi sub forma de actiuni, parti sociale detinute de actionari sau
asociati).
▪ creante imobilizate(imprumuturi acordate pe termen lung in urama carora se percep dobanzi
sau garantii depuse la alte persoane fizice sau juridice.
▪ alte titluri imobilizate.
Activele circulante reprezinta acele bunuri sau valori care se utilizeaza pe o
perioada scurta de timp in activitatea intreprinderii si care perticipa la un singur circuit
economic modificandu-si permanent forma. Astfel, in faza de aprovizionare,
disponibilitatile(banii) sunt folosite pentru achizitionarea de bunuri si materii prime. La randul
lor materiile prime sunt utilizate in procesul de productie in urma caruia rezulta stocuri de
produse finite. In faza de desfacere produsele finite sunt vandute fie cu incasare
imediata(acestea se transforma in bani), fie cu incasare ulterioara (acestea se transforma in
creante , care la randul lor in momentul incasarii se vor transforma in bani).
In functie de destinatia conomica si de forma pe care o imbraca, activele circulante se
clasifica in : stocuri, creante, investitii financiare pe termen scurt , casa si conturile la banci.

Stocurile cuprind :
- materii prime
- materiale consumabile
- productia in curs de executie
- produsele : semifabricate, finite, reziduale
- stocurile aflate la terti
- marfurile4
- ambalaje
- animale si pasari
- avansuri acordate furnizorilor pentru achizitionari de bunuri de natura stocurilor

Creantele reprezinta valori avansate de catre intreprindere tertilor si pentru care


urmeaza sa primeasca un echivalent valoric. In functie de natura lor , creantele se clasifica in :
- creante comerciale – obtinute din vanzare de bunuri servicii, lucrari si care
reprezinta obiectul de activitate al intreprinderii, obtinute din vanzare de bunuri
servicii, lucrari si care nu reprezinta obiectul de activitate al intreprinderii sau din
lipsurile din gestiune .
- creante salariale
- creante sociale
- creante fiscale
- creante diverse

Investitiile financiare pe termen scurt sunt valorile financiare pe care intreprinderea


sau persoana fizica le administreaza astfen incat sa obtina un castig pe termen scurt..
Cuprind :
- rascumapararea actiunilor proprii in vederea revanzarii lor la un pret mai mare
- depozitele bancare pe termen scutr(<1an)
- actiuni si obligatiuni cumparate cu scopul de a fi detinute pe o perioada scurta de
timp si in vederea obtinerii unui profit imediat

Casa si conturile la banci sunt valori economice cu caracter banesc. Cuprind :


- conturile la banci
- casa
- acreditivele(sume de bani aflate intr-un cont la banca deschis cuscopul de a efectua
plati afta de anumiti furnizori)
- avansurile de trezorerie(sume de bani puse la dispozitia unor persoane in vederea
efectuarii unor plati pentru intreprindere).
Cheltuielile in avans reprezinta plati sau datorii efectuate in exercitiul
curent, dar care urmeaza sa fie luate in calcul la determinarea rezultatului din exercitiul
urmator. Acestea se pot referi atat la imobilizari, cat si la activele circulante, precum si la alte
cheltuieli in avans.

Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate