Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONAR CU SUBIECTELE

PENTRU EXAMEN LA MNC 2


1. Pregtiri la bordul navei pentru ambarcarea pilotului.
2. Prevederile Conveniei SOLAS referitoare la scara de pilot.
3. anevra navei pentru ambarcarea pilotului.
!. anevra de apropiere a pilotinei pentru debarcarea pilotului.
". anevra de plecare a pilotinei.
#. Pilota$ asistat de staii radar de la coast.
%. anevra navei &n sc'eme de separare a traficului.
(. anevra navei &n )one cu ad*ncimi mici. +fectul de s,uat.
-. .avigaia &n )one cu ad*ncimi neuniforme.
1/. anevra navei &n )one &nguste. 0enomenul de suctiune.
11. Particularitile manevrei navei la fluviu.
12. anevra navei la fluviu cu curentul din prova.
13. anevra navei la fluviu cu curentul din pupa.
1!. Caracteristicile manevrei navei la fluviu1 vite)a curentului &n sec iunea transversal1
contracurentul.
1". Semnalmente oferite de malurile fluviului.
1#. Semnalmente oferite de aspectul apei de la suprafaa.
1%. Cracteristicile ancorrii navelor la fluviu.
1(. Alegerea locului de ancorare la fluviu.
1-. anevra de ancorare la fluviu cu o singur ancor cu prova &n curent. Plecarea de la
ancor.
2/. anevra de ancorare la fluviu cu o singur ancor cu pupa &n curent. Plecarea de la
ancor.
21. anevra de ancorare la fluviu &n barb cu prova &n curent 2i v*nt. Plecarea de la
ancor.
22. anevra de ancorare la fluviu &n barb cu curentul 2i v*ntul din travers. Plecarea de la
ancor.
23. anevra de ancorare la fluviu prin afurcare. Plecarea de la ancor.
2!. anevra de ancorare la fluviu cu lanuri inegale 3&n tandem4 &n ca) de avarie la ma2ini.
Plecarea de la ancor.
2". anevra de ancorare la fluviu prin ambosare. Plecarea de la ancor.
2#. 5escurcarea lanului ancorei prin boarea unei par*me 3ancora este &ncurcat cu lanul
propriu4.
2%. 5escurcarea lanului ancorei prin boarea unei par*me 3ancora este &ncurcat cu un
lan strin4.
2(. 0actorii e6terni i interni care influenea) acostarea navei la fluviu.
2-. Acostarea la fluviu cu bordul la c'eu 3ponton4 fr ancorare1 c*nd nava vine din aval.
3/. anevra navei de acostare la fluviu cu prova &n curent prin ancorare.
31. Acostarea la fluviu la un mal neamena$at.
32. +fectuarea rondoului la fluviu 7 nav ce navig &n aval.
33. +fectuarea rondoului la fluviu 7 nav ce navig &n amonte.
3!. +fectuarea rondoului la fluviu 7 nav ce navig cu vant din travers.
3". +fectuarea rondoului pe ancor la fluviu.
3#. 0actori ce influen ea) comportarea navei pe vreme rea.
3%. Pregtirea navei pentru naviva ia pe vreme rea.
3(. Alegerea alurii de navigaie pe vreme rea. 8educerea ruliului i tanga$ului. 5rumul de
cap
3-. 9ntoarcerile &n v*nt pe vreme rea.
!/. 9ntoarcerile sub v*nt pe vreme rea.
!1. anevra navei &n ciclon &n semicercul periculos.
!2. anevra navei &n ciclon &n semicercul manevrabil.
43. 5eterminarea po)i iei navei &n ciclon &n emisfera nordic .
!!. 5eterminarea po)i iei navei &n ciclon &n emisfera sudic.
!". 5eterminarea relevmentului la centrul ciclonului.
!#. anevra navei &n )one cu g'euri.
!%. O:. asuri imediate.
!(. O:. Principii 2i activiti obligatorii.
!-. O:. anevra navei prin giraie simpl.
"/. O:. anevra navei pentru &ntoarcerea de 23/;.
"1. O:. anevra navei pentru &ntoarcerea de 2%/
/
.
"2. O:. anevra navei pentru &ntoarcerea de 3#/;.
"3. O:. Manevra navei n balast, cu vnt i valuri din prova.
"!. O:. Manevra cu vnt i valuri din travers.
55. O:. anevra navei prin dubla &ntoarcere de 1(/ .
"#. O:. anevra navei prin Curba lui :<=A>O?.
"%. O:. anevra navei prin Curba lui @ALLAASO..
"(. O:. anevra navei prin Curba lui SCBA8.O@.
"-. anevra navei pentru transbordarea combustibilului &n mar2. Procedeul la remorc.
#/. anevra navei pentru transbordarea combustibilului &n mar2. Procedeul remorc'er.
#1. anevra navei pentru transbordarea combustibilului &n mar2. Procedeul la travers.
#2. anevra navei cu incendiu la bord.
#3. anevra navei av*nd avarie la instalaia de guvernare.
#!. anevra navei av*nd avarie la instalaia de propulsie.
#". anevra navei cu avarii la corp. anevra de e2uare voluntar a navei avariate.
##. anevra navei pentru de)e2uare.