Sunteți pe pagina 1din 11

Activitatea economic- este o component fundamental a aciunii umane, in cadrul creia, prin

alocarea i folosirea resurselor economice, au loc procesele de producie, de circulaie, de distribuie i


consum de bunuri i servicii, in vederea satisfacerii trebuinelor.Structura activitatii economice cuprinde
urmatoarele componente fundamentale: producia, cerculaia, distribuia, consum.
Alegerea alternativ- Facind o alegere in favoarea unei variante oarecare,individual,
renunta la alte variantepe care le considera mai putin acceptabile sacrificindu-le.
Bunurile- reprezint diferite obiecte i servicii utilizate pentru satisfacerea nevoilor
umane. Bunurile economice apar n rezultat al activitii economice. Orice entitate,
rezultat al aciunii umane, destinat s satisfac o nevoie economic dat.
Consum- folosire a unor bunuri rezultate din producie pentru satisfacerea nevoilor
produciei i ale oamenilor.
Costul de oportunitate (alternative) sau costuri anselor sacrificate se numesc
pierderile legate de alegere.
Legea raritii volumul, structura i calitatea resurselor economice i bunurilor se
modific mai lent dec!t volumul, structura i intensitatea nevoilor umane.
Macroeconomie analizeaz realizarea procesului de reproducie social l nivel de
economia naional, utiliz!nd motodele de reglementare a economiei de ctre stat prin
politicele macroeconomice.
Megaeconomia- cea mai t!nr parte a teoriei economice. Studiaz problemele economiei
mondiale "diviziunea internaional a muncii,comerul internaional i sistemul valutar,
migraia capitalului i a forei de munc).
Mezoeconomia- ocup o poziie intermediar !ntre micro- i macroeconomie i studiaz
procesele economicela nivelul unei ramuri sau la #otarul de nai multe ramuri.
Microeconomia- studiaz comportamentul unui agent economic care apare !n procesul
realizrii activitii lui economice cu scopul de a evidenia principalele legiti i principii
ale acestui comportament pentru a le aplica !n !ntreaga comunitate omogen de ageni
economici.
Nevoi umane - reprezint un sistem de nevoi interne ale individului care cer s fie prin
consum de bunuri i servicii.
!B refllect valoarea monetar de pia a tuturor bunurilor i serviciilor destinate
consumului final realizate cu a$utorul factorilor de producie din interiorul unei ri. !ntr-o
anumit perioad de timp "un an).
!N- valoarea monetar a bunurilor i serviciilor finale produse timp de un an , rmase
dup !nlocuirea capitalului fi% uzat.
roducie interaciunea omului cu natura cu scopul de a acomoda bunurile luate de la ea
pentru satisfacerea nevoilor indivizilor.
"epartiie este categorie economic specific care ne detremin cota de paticipare a
fiecrui agent economic , proprietar al resurselor economice !n procesul de producere a
bunurilor i serviciilor cu propriul su resurs.
"esurse economice- const din totalitatea premiselor, elementelor utilizate pentru
producerea bunurilor i satisfacerea nevoilor umane.
#c$im%- este o categorie economic specific care reflect modul de organizare a
circuitului marfar prin intermediul banilor.
&eorie economic-tiina care presupune cercetarea comportamentului uman !n procesul
de producie, repartiie, sc#imb i consum al bunurilor.
'NB reprezint veniturile primare obinute de rezidenii rii date din activitatea
economic i din proprietate at!t !n interiorul rii, c!t i !n e%teriorul ei pe parcursul unui
an.
'NN- diferena a dintre &'( i valoarea amortizrii capitalului fi%.
'enitul personal disponi%il- se obine !n cazul c!nd din venitul personal al mena$elor se
scad impozitele pe vinit "directe) i alte ta%e nonfiscale ac#itete statului.
NB constituie suma valorii adugate brute create de ctre agen ii economici auto#toni
at!t pe teritoriul rii de origine, c!t i peste #otarele ei.
'enit disponi%il- reflect veniturile mena$elor care pot fi utilizate pentru procurarea de
bunuri i servicii necesare satisfacerii nevoilor, funcionrii societii i pentru
economisire.
'enit national- e%prim mrimea total a veniturilor obinute de proprietarii factorilor de
producie !n calitatea lor de participani la producerea bunurilor economice i a serviciilor.
)l e%prim at!t veniturile din munc "salarii i retribuii), c!t i cele din proprietate
"dob!nzi, divirende, rente, c#irii etc.).
'enit personal- reprez veniturile mena$elor ob inute din activitate, proprietate i pla i de
transfer pe parcursul unui an.
'(- se ob ine dac din &* al mena$elor se scad impozitele pe venit directe i alte ta%e
nonfiscale ac#itate statului.
#NC- principalul s+stem de eviden i analiz macroeconomic utilizat !n statistica
international, al crui obiec este de a oferi o prezentare cantitativ agregat i complet a
realit ii economice !ntr-un moment dat.
(e)latorul !B-ului "calculate dup indicele aasc$e)- acest indice al pre urilor reflect
dinamica nivelului pre urilor !n perioada curent comparative cu perioada de referin .
,eflatorul *-(.*-( nominal/*-( real.
!ndicele pre urilor de consum (!C* ( se calculeaz dup formula indicelui
Laspe+res*- arat modificarea nivelului pre urilor bunurilor de consum pentru o
determinate determinate.
!ndicele ,is$er- reprez media geometric a indicelui pre urilor 0aspe+res i *aasc#e.
Cererea agregat- reprezint cererea total de bunuri i servicii finale dintr-o economie,
pe o perioada determinat de timp i la un nivel mediu general al preurilor acestora.
1,.23-3435n
,actorii non-pre n cazul cererii -modificarea bunstrii consumatorilor,varia ia
dob!nzii i a cotelor fiscale, oscila ia cursului valutar, , reformele politice, modificarea
te#nologiilor, modificarea ofertei agregate i a vitezei de circula ie a monedei,
modificarea con$ucturii pe pie ele e%terne.
-)erta agregat- reprezint totalitatea bunurilor i serviciilor finale oferite !ntr-o
economie de ctre toi agenii ecnomici "auto#toni i strini), !ntr-o perioada dat de timp,
la un nivel mediu general al preurilor.
Cur%a o)ertei agregate- eviden iaz rela ia direct propor ional a evolu iei produsului
na ional total !n func ie de nivelul general al pre urilor.
Modelul .e+nesist al A#- descrie economia pe 6S i se bazeaz pe urmtoarele condi ii:
ocuparea incomplet a resurselor, infle%ibilitatea pre urilor i salariului nominal mrimile
reale fle%ibile "volumul produc iei), stimularea cererii agregate de ctre stat. 2urba- linie
orizontal.
7odelul clasic al 1S- caracteristic termenului lung i se bazeaz pe urmtoarele condi ii:
ocuparea deplin i utilizarea complet a resurselor, volumul produc iei real la nivelul
*-(-ului poten ial, e%isten a concuren ei perfecte perfecte pe toate pie ele, egalitatea 1,
i 1S, a investi iilor i economiilor , fle%ibilitatea pre urilor i salariilor.
/c$ili%ru macroeconomic- semnific egalitatea cererii agregate i a ofertei agregate,
adic acea situaie !n cadrul pieei c!nd inteniile tuturor cumprtorilor i ale tuturor
v!nztorilor, !n raport cu nivelul general al preurilor i volumului de producie real,
coincid. 8n e%presie grafic, ec#ilibrul macroeconomic este reprezentat prin punctul de
intersecie a curbelor 1, i 1S.
oc - modificarea brusc a 1S sau 1, pe 6S.
ocul cererii - poate fi cauzat de e%pansiunea c#eltuielilor publice sau reducerea
impozitelor pe venit, a gradului de fiscalitate care poate ma$ora semnificativ c#eltuielile de
consum sau investi ii.
ocul ofertei- scimbare brusc a condi iilor de cost sau productivitate , care induce
deplasarea ma$or a curbei ofertei agr.
Consumul- reprezint o parte din venit c#elzuit pentru procurarea bumurilor i
serviciilor, satisface necesitilor mena$elor sau a necesitilor societii.
2onsumul popula iei- include consumul autonom i consumul indus, derivat din venitul
disponibil curent. Func ia consumului- 2.2a32 9:;d
/conomiile- reprezint surplusul de venit peste c#eltuielile de consum, sau acea parte a
veniturilor, care nu a fost c#eltuit pentru consumul curent i este destinat pentru
viitoarea utilizare.
!nvestiiile- reprezint totalitatea c#eltuielilor orientate spre ac#iziionarea bunurilor !n
vederea sporirii avuiei soscietii, obinerea ulterioar a unui flu% de lic#iditate "flu%
monetar, dob!nda). Func ia- -.-a3- 93;
!0- inclina ia marginal spre investi ii- -9.-/Y
!nvestiii nete- destinate creterii volumului capitalului fi% i stocurilor materiale,
finanate din venitul economisit.
!nvestiiile %rute- reprezint valoarea total a investiiilor efectuate !n economia
naional, -b.-r3-n, "unde -r-invetiiile de renovare, -n-investiiile nete).
-nvesti9iile autonome- c#eltuielile p/u ac#izi9ia bunurilor de capitalcare nu depind de
nivelul venitului
1nclinaie medie spre consumul - determin partea venitului destinat consumului i se
calculeaz ca raportul din consumul i venitul disponibil:
c 2 C3'
1nclinaia marginal spre consum -reflect modificarea consumului ca urmarea
modificrii venitului i se calculeaz !n felul urmtor:
c0 2 4C34'
1nclinaia medie spre economii, denumit i rata medie a economiilor "e) e%prim
raportul dintre economiile nete i venit:
1nclinaia marginal spre economii denumit rata marginal a economiilor "e9) e%prim
raportul dintre variaia economiilor "<)) i variaia venitului "<&),
,uncia consumului- apare sub forma: 525a6C078d sau C2Ca6C0(8-&*
=nde: >a-consumul autonom, 29-!nclinaia marginal spre consum, ;d-venit disponibil,
6-impozitele.
,uncia economiilor- S.->a3S9:;d
Multiplicatprul investiional- e%prim raportul care se formeaz !ntre modificarea
veniturilor i modificarea investiiilor, formula coeficietului multiplicatorului fiind:
mi2Y/I ; mi2939-mpc
Acceleratorul- reprezint o mrime care demonstreaz sporul investiiilor !n urma
creterii cu o unitate a venitului : a2! :8 ? !2a78 .
Crucea .e+nesist- reprezint interpretarea grafic a modelului @venituri-c#eltuieliA, !n
care ec#ilibrul macroeconomic este determinat de punctul interseciei curbei c#eltuielilor
agregate planificate "cererii agregate) cu bisectoarea- linia venitului agregat "oferta
agregat).
(ecala;ul in)la ionist - apare atunci c!nd venitul na ional realizat este mai mare
dec!tvenitul na ional poten ial.
(ecala;ul recesionist- reprez mrimea !n care c#eltuielile agregate curente sunt
inferioarec#eltuielilor agregate ce corespund nivelului neinfla ionist al *-(-ului i
ocuprii depline.
&rend reprezint dinamica *-(-lui potenial , creat !n cadrul ocuprii depline a
resurselor.
Amplitudinea )luctua iiloe ciclice- distan a dintre punctele ma%ime i minime
erioada ciclului- intervalul de timp dintre B stri identice ale con$ucturii economice.
(ecala;ele temporare- intervale de timp necesare p/u recunoa terea modificrilor care
survin !n con$uctura economic i imolementareapoliticii.
,luctuaie economic- ansamblul micrilor de cretere i descretere a activitii
economice, msurate prin variaia urmtoarelor indicatori: gradul de ocupare a forei de
munc, nflaie, oma$ul.
,luctuaiile sezoniere-se deruleaz, de regul, pe parcursul unui an, caur mar e a
influenei unor factori naturali sau sociali i sunt !n general e%plicabile i previzibile. "!n
agricultur,
construcii,turism).2iclul economic sezonier se e%plic prin influena factorilor naturali, psi#olo
-gici i prin preferinele consumatorilor, care au evoluii specifice pe parcursul unui an,
reproducCndu-se cu o anumit regularitate de la un an la altul.
Ciclul economic- fluctuaiile periodice ale nivelului activitii de afaceri e%primate !n
*-(-ul real.
,aze ale acrivit ii de a)aceri - criza, depresiunea, !nviorarea, av!ntul
!ndicatorii prociclici- reflect adecvat fluctua iile activit ii de afaceri: !n faza de av!nt
cresc, iar !n faza de declin-scad.
!ndicatorii contraciclici- !n faza de av!nt scad, iar !n faza de declin- cresc
!ndicatorii aciclici- sunt iner i, indiferen i fa de fazele ciclului.
"ecesiune economic- faza de descendena a ciclului economic.
"elansare economic- reprezint una dintre fazele ciclului economic
-. "ecesiunea , cu ur urmtoarele faze mtoarele faze:
D E. 2riz "declinul): scderea activitii economice, !nrut irea tuturor parametrilor
dezvoltrii economice
D B. ,epresiune "stagnare) : varful negativ al evoluiei economice, diminuarea con$ucturii
!n economie
D --.)<pansiunea, cu B faze:
D E . -nviorare: reluarea lent a activit activitii econ.
D B. 1vant: creterea puternic i a activit a activitii pan la atingerea varfului pozitiv
"boom ).-faza de finalizare a ciclului.
=>?@?ABCDE>BF >GBHBE F GHIJKLMNH MOIPQHMRS T UVNWMUX .
YZMUX RL [UI\ ]IUST^HMRS _IRLRGO ST^SH`GS GRG`H\O`RWHG_UH, \OGGUTUH
MO_U]^HMRH R MHTUL\UaMUG`J Rb ]UcOQHMRS T IOLP\MNH GIU_R. dIRWRMP
e_UMU\RWHG_Rb _IRLRGUT WOG`U PG\O`IRTOf` T MOIPQHMRR IOTMUTHGRS
\HaZP R MO R .
Ciclurile lungi -)voluia pe termen lung a vieii economice, a strii
ieficienei utilizrii factorilor de producie demonstreaz c acesta sedesfoar sub forma
unor unde lungi cu o durat de gh-ih ani. 8n acestinterval de timp !n economie este
dominant un anumit mod te#nic deproducie 2iclurile economice se desting dup
@provenienA, frecvena, periodicitate, amplitudine. Se cunosc urmtoarele tipuri de
cicluri economice: Cicluri lungi (IJ-KJ de ani*L ciclul Mondratiev cicluri decenale
(pn la 9J ani*L ciclul Nuglar cicluri scurte (O-I ani*L ciclul Mitc$in
=n ciclu jkondratieff jinclude i cicluri jluglar luglarA, iar, acesta include m cicluri
jkitc#in kitc#inA.
olitici anticiclice- este direcionat spre stabilizarea dezvoltrii economice: !n faza de
criz, este realizat politica e%pansionist de stimulare a activitii de afaceri, iar !n faza
de av!nt, dimpotriv, politica restricionist- limitarea activitii de afaceri.
olitica e<pansionist- de stimulare a activit ii de afaceri !n faza de criz, iar an faza de
av!nt dimpotriva.
olitica restric ionist - limitarea activit ii de afaceri.
Poma; reprezint un fenomen social-economic, care se manifest c!nd o parte din
populaie economic activ nu este ocupat !n procesul social de producie. noma$ul "Q*
reprezint e%cedentul cererii de munc fa de oferta de munc.
Condi ia de ec$ili%ru al pie ei muncii- este un astfel de pre al muncii "o/*e), la care se
atinge ocuparea deplin a for ei de munc: 0e.,
0.
S
0.
Modelul .e+nesist al pie ei muncii presupune c oma$ul poart u caracter involuntar
i este condi ionat de nivelul cererii agregate p/u produc ie, inferior *-(- poten ial.
"ata oma;ului- se determin prin raportul numrului omerilor la popula ia economic
activ disponibil e%primat !np- =.u/0:Ehhp. Sau u.=/)3=:Ehhp
Legea lui -.un- cre terea oma$ului real cu Ep supra ratei naturale a oma$ului, duce la
reducerea *-(-ului poten ial !n medie cu B,qp. ;-;:/;:.-("u-u:).
"ata natural a oma;ului semnific ocuparea deplin, care corespunde situa iei de
ec#ilibru macroeconomic i *-(-ului poten ial, stabilizeaz infla ia.
Costurile soma;ului oma$ul ca dezec#ilibru macroeconomic este considerat un factor
negativ, care provoac consecine socia-economice negative i costuri semnificative,
inclusiv costuri economice, costuri financiare i costuri sociale.
olitici antisoma;- politicile promovate de ctre stat !n domeniul ocuprii forei de munc
i diminurii oma$ului. *olitici active presupun strategii de formare profesional, sisteme
de perfecionare i reciclare a cadrelor. *olitici pasive prevd alocaiile de oma$ cu
a$utoarele pentru cei sraci.
olitici active- sus inerea dezvoltrii businessului mic i mi$lociu, formarea unui sistem
public de pregtire i reciclare a cadrelor.
olitici pasive- acordarea !ndemniza iilor de oma$ i a$utoarelor pturilor vulnerabile
Poma; deg$izat presupune c activitatea desfurat este doar aparent cu o activatate
productiv foarte redus i salarizare mic.
Poma; )rictional este legat de cutarea unui loc de munc mai bun, cu condiii de
munc mai bune.
Poma; structural (te$nologic* - apare !n urma modificrilor structurale !n economia
naional i se e%prim prin neconcordana !ntre oferta i cererea de for de munc !n
unele ramuri, firme, profesii.
Poma; ciclic apare !n faza de criz a ciclului economic, c!nd ocuparea se reduce brusc !n
urma scderii cererii agregate. 1pare !n perioada de recesiune.
Poma; te$nologic- provocat de uzura te#nic i moral a te#nicii.
Poma; natural totalitatea oma$ului fricional i structural: =nat.=fric3=str
Poma; voluntar este acel tip de omaj care descrie situaia n care oameni api
de munc nu doresc s lucreze, in majoritatea covritoare a situaiilor, deoarece
dein suficiente resurse materiale.
Poma; involuntar(forat)- descrie situaia n care oameni api de munc doresc
s se angajeze, dar nu gasesc locuri de munc disponibile.
Poma; sezonier !ntreruperea activitii din cauza condiiilor naturale. De obicei care
crete n lunile cnd munca sezonier nu e solicitat (de exemplu n gastronomie,
sau personalul de deservire a turitilor).
Poma; partial - rOG`RWMOS VHLIOVU`RsO - e`U _UcZO `IPZStRHGS TNMPaZHMN IOVU`O`J
WOG`J IOVUWHcU TIH\HMR TTRZP U`GP`G`TRS IOVU`N MO ]U^MNX IOVUWRX ZHMJ.
!ndicele preturilor de consum- caracteri+eaz modificarea nivelului preurilor bunurilor
de consum pentru o perioad determinat. Se calculeaz pe baza @coului de consumA i
cuprinde un set de bunuri i servicii necesare pentru sarisfacerea nevoilor primare ale
individului pe percursul unui an. Formula indicelui de tip Laspeyres:
unde:
= bunurile necesare subzistenei populaiei;
i = nivelul preurilor n perioada curent i n cea de baz;
!n)latie - reprezint un dezec#ilibru macroeconomic,aprut la un moment dar !ntre masa
monetar e%cidentar !n circulaie i cantitatea de mrfuri i servicii mai mic,
dezec#ilibru reflectat prin creterea durabil i generalizat a preurilor i scderea puterii
de cumprare a banilor.
A%ordarea monetarist- sus ine c infla ia este un fenomen pur monetar provocat de
cre terea e%cesiv a masei monetare, care dep e te oferta de bunuri.
A%ordarea .e+nesist- infla ia reprez un dezec#ilibru macroeconomic structural i
durabil dintre cererea i oferta agregat. 1, u1S
uterea de cumprare a monedei- e%prim volumul de mrfuri i servicii care pot fi
ac#izi ionate cu aceast unitate monetar.
Riperin)latie este o form e%cesiv a inflaiei fiind caracterizat printr-o rat a inflaiei
de trei cifre "Bhh-mhhp), sau mai mult de qhp lunar.
!n)latie prin costuri apare atunci c!nd se reduce oferta agregat din cauza creterii
costurilor deb producie: creterea salaruilui !n ritm superior creterii productivitii
muncii, preurilor la materia prim i resurse energetice, a c#eltuielilor de transport, c!t a
pensiunii fiscale.
!n)latie prin cerere apare ca urmare a creterii cererii agregate, !ntr-o anumit perioada
de timp, !ntr-un ritm mai mare dec!t oferta agregat.
!n)la ia mi<t - reprez rezultatul ac iunii combinate a infla iei prin cerere i a infla iei
prin oferta, ca urmare a interac iunii lor apare spirala infla ionist."sau spirala salariu-
pre ).
"ata in)latiei este indicatorul ce msoar scderea puterii de cumprare a monedei i se
afl !n raport invers proporional cu indicele preurilor: .-*2
E
--*2
h
/-*2
h
:Ehhp
sau .*
"t3E)
-*
"t)
/ *
"t)
:Ehhp? unde -rata inflaiei, *-nivelul general al preurilor, t i
t3E-perioada de timp
(e)laie procesul invers inflaiei, care se caracterizeaz prin scderea durabil a
nivelului general al preurilor.
(ezin)la ie - semnific reducerea ratei de cre tere a nivelului general al pre urilor.
Cre tere economic nein)la ionist - situa ie !n care rata de cre tere economic
dep e te rata infla iei.
#tag)laie- semnific acea stare a econimiei unei ri, care se caracterizeaz prin inflaie
rapid "galopant), !nsoit de stagnare economic.
#lump)la ie - se caracterizeaz prin scdere a *-(-ului real, oma$ crenoc i #iperinfla ie.
!n)latie galopanta- se caracterizeaz printr-o rat a inflaiei de dou cifre, respectiv o
cretere a preurilor care depete Ehp.
!n)latie tiritoare (lent*- caracterizat prin creterea generalizat a preurilor cu m-gp
anual.
!mpozit reprezint prelevri "pli) obligatorii !ncasate de ctre stat de la persoanele
fizice i $uridice !n mrimea i termenul stabilite de legislaie.
/vaziune )iscala este sustragerea prin orice mi$loace de la impunerea sau de la plata
impozitelor , ta%elor , contributiilor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor
locale , bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale de catre
persoanele fizice si persoanele $uridice romCne sau straine
!mpozit direct reprezinta acea categorie de venituri mobilizate la dispozitia bugetului
statului, ac#itate direct de catre contribuabili. -n categoria impozitelor directe se include
impozitul pe salarii, impozitul pe profit, impozitul pe dividende, alte incasari directe.
!mpozit indirect venituri fiscale care sunt mobilizate la bugetul de stat? acestea sunt
incasate de la contribuabil in mod indirect prin intermediul unor agenti carora le revine
aceasta obligatie in temeiul unei reglementari legale. -n categoria impozitelor indirecte se
includ accizele, ta%ele vamale, ta%a pe valoarea adaugata, alte incasari din impozite
indirecte.
olitica )iscala- relev aciunile statului !n vederea reglementrii activitii economice !n
baza sistemului de inpunere i ac#eltuielilor publice.
olitica %ugetar )iscal "neove+nesi ti)- presupune B instrumente- E)reducerea
c#eltuielilor publice, sau
B)cre terea presiunii fiscale.
olitica monetar-"monetari ti)-vizeaz controlul masei monetare aflate !n circula ie.
Acceleratorul- reprezint o mrime care demonstreaz sporul investiiilor !n urma
creterii cu o unitate a venitului : a2! :8 ? !2a78 . *rincipiul acceleratorului
e%prim efectul creterii venitului asupra investiiilor.
Agregatele monetare-desemneaz o parte constitutiv a masei monetare (MoL M9L MOL
MSLLL () -7E include bani !n circulaie i suma depozitelor la vedere a bncilor
comerciale "7E.7h3...). 7B-include agregatul 7E i suma depozitelor la termen a
bncilor comerciale precum i instrumentele pieei monetare.
A#- totalitatea bunurilor i serviciilor finale oferite !ntr-o economie de ctre toi agenii
ecnomici "auto#toni i strini), !ntr-o perioada dat de timp, la un nivel mediu general al
preurilor.
Balana comercial- termenul se refer la balana comerului wvizibilw, care este comerul
cu bunuri din contul de mrfuri !ntr-o perioad dat de timp. ,ac e%portul de bunuri
depete importul, se spune c balana comercial este favorabil sau pozitiv, !n timp ce
un e%ces al importului fa de e%port !nseamn o balan comercial wnefavorabilw sau
negativ.
Balana de plai e<terne- constituie un document statistic care evideniaz stare relaiilor
economice e%teerne ale arii pe o anumit perioad de timp, de obicei, un an. )a reflect !n
preuri reale ale pieei, !ncasrile i plile realizate de o ar, provenite din relaiile sale
economice, financiare, monetare cu alte ri. )cua ia: 5n.-"--S), 5n- e%prim contul
curent, iar "i-S)-contul mi crii capitalului.
Baza monetar- banii care se afl la dispoziia (ncii 2entrale dispun de o lic#iditate
!nalt i apar !n calitate de baz monetar"x). 2omponentele ei sunt: banii !n numerar
aflai !n circulaie "7h) i rezervele obligatorii ale (ncilor 2omerciale !n (anca
2entral"y).
Bugetul de #tat- reprezint principalul plan financiar al rii, care !ncadreaz totalitatea
resurselor financiare ale statului, precum i a relaiilor economice de acumulare i
repartiie ale acestora pe parcursul anului. (ugetul de stat este compus din B pri:
venituri"!ncasrile colectate pentru satisfacerea nevoilor colective) i c#eltuieli "totalitatea
alocaiilor pentru e%ercitarea funciilor statului).
Bugetul u%lic Na ional - include bugetul de stat, bugetul =16, bugetul asigurrilor
sociale de stat, bugetul asig, oblig, de sisten a medical, fondurile e%trabugetare.
Capitalizare- &olumul total i structura 21*-610=0=- pe aciuni al unei companii.
6oate companiile trebuie s aib proprietari ce dein 12z-='- O(-n'=-6) sau de alte
categorii. O companie cu aciuni de o singur categorie se spune c are o capitalizare
direct. 7ulte companii au diferite tipuri de emisiune de capital i, de aceea, se spune c
dispun de o capitalizare difereniat sau structurat.
Cererea agregat- reprezint cererea total de bunuri i servicii finale dintr-o economie,
pe o perioada determinat de timp i la un nivel mediu general al preurilor acestora.
Cererea de moned- este reprezentat de diferi i agen i economici ai sectorului
nonbancar: mena$e firme, structuri publice. Func ia- 0d.f";
3
, i
-
)
Ciclicitatea activitii economice- prezint micarea ei continu dup un anumit
algoritm, reproducerea !ntr-o anumit continuitate a strilor concrete ale economiei. 2iclul
economic reprezint fluctuaiile periodice ale nivelului activitii de afaceri, e%primate
prin *-(-ul real.
Ciclul economic lung- )voluia pe termen lung a vieii economice, a strii i
eficienei utilizrii factorilor de producie demonstreaz c acesta sedesfoar sub forma
unor unde lungi
cu o durat de gh-ih ani. 8n acestinterval de timp !n economie este dominant un anumit
mod te#nic de producie. 2icluri lungi (IJ-KJ de ani*-ciclul Mondratiev.
Comerul internaional- 2omerul de bunuri i servicii dintre naiuni. ,iferena esenial
!ntre comerul intern i comerul internaional "sau e%terior) const !n faptul c acesta din
urm implic utilizarea de valute diferite i este supus unor reglementri suplimentare,
cum sunt 61y-F)0), 2O6)0) i 2O'6yO0=0 &10=61y.
Consum autonom- componenta a functiei consumului independenta de nivelul venitului,
semnificatia acesteia fiind legata de imposibilitatea amanarii consumului, c#iar si in
situatia in care nivelul venitului va fi zero.
Contul curent- 8n economie este una dintre componentele principale ale balan[ei pl[ilor, cealalt
fiind balan[a capitalului. )ste suma dintre balan[a comercial "e%porturi minus importuri de bunuri i
servicii), veniturile din produc[ie i pl[ile de transfer "precum a$utorul e%tern).
CreTtere economic nein)laionist- apare atunci c!nd preurile cresc mai !ncet dec!t *-(
real pentru perioada dat de timp.
Cre terea economic- reprez e%pansiunea produc iei sau a *-(-ului real.
Cur%a lui La))er- demonstreaz dependen a neliniar dintre intrrile fiscale la bugetul de
stat i dinamica ratelor de impozitare , ilustreaz necesitatea optimizrii presiunii fiscale.
(atoria pu%lic- suma !mprumuturilor contractate de stat cu scopul finan rii deficitelor
bugetare din perioadele anterioare.
(e)icit-%ugetar - reprezinta acea parte a c#eltuielilor bugetare care nu poate fi acoperita
de veniturile bugetare.
B.(e)latie-reprezinta ansamblul de masuri economice si financiare stabilite in scopul
lic#idarii sau atenuarii unei stari inflationiste,in cadrul economiei unei tari.-n stabilirea
unor astfel de masuri economice se cere sa se porneasca dela cauzele care au condus la
inflatie.
m.(ezec$ili%ru macroeconomic spre deosebire de ec#ilibru, are un c#aracter permanent
si reprezinta o incalcare a egalitatii intre cerere si oferta, fie la nivelul unui produs,al unor
component agregate ,fie la nivelul cererii si ofertei globale.
g.(ezvoltare dura%ila - 2onceptul de dezvoltare durabil desemneaz totalitatea formelor
i metodelor de dezvoltare socio-economic, al cror fundament !l reprezint !n primul
rCnd asigurarea unui ec#ilibru !ntre aceste sisteme socio-economice i elementele
capitalului natural.
q.(iviziunea mondiala a muncii este un proces istoric,obiectiv, specializare a statelor
lumii in productia si comercializarea pe piata mondiala a unor bunuri economice,atestind
locul si rolul fiecarui stat in circuitul economic mondial.
/c$ili%rul %ugetar-cazul c!nd c#eltuielile bugetare "4) sunt egale cu veniturile bugetare
"6). 2!nd 6u4 se formeaz e<cedent %ugetar. -ar cind 6{4- de)icit %ugetar.
/conomia desc$is- este reprezentat de o economie na ional, a crei dezvoltare se
determin prin tendin ele care ac ioneaz !n economia mondial, iar volumul circuitului
e%tern atinge nivelul capabil s influen eze stimulativ dezvoltarea economic a rii.
/)ectul -liver &anzi- presupune am!narea con tient a termenelor de ac#itare a
impozitelor pe fundalul infla iei !n cre tere. ,eprecierea banilor permite contribuabilului
s ob in un beneficiu pe seama !nt!rzierii ac#itrii impozitelor , dar !n consecin , acesrt
fenomen duce la instabilitatea bugetului de stat i a sistemului financiar !n ansamblu.
/<portul net- repr. )%cedentul e%porturilor !n raport cu importurile.
)c#ilibru macroeconomic- acea stare spre care se tinde economia na ional !n ansamblul
ei. 2ondi ia general- identitatea dintre cerea i oferta agregat.
/ ecurile pie ei- e%isten a e%ternalit ilor pie ei, monopolizarea pie ei, instabilitatea
economic "pericolul crizei, infla iei, oma$ului).
,inan ele pu%lice - ansamblul rela iilor economice, care se stabilesc !n societate cu
privire la formarea i utilizarea 7( al statului.
Ulo%alizare- este un proces de aprofundare a interdependentelor dintre economiile
nationale, de integrare globala a acestora, pe baza liberalizarii flu%urilor international de
marfuri,de capitaluri, de forta de munca, de noi te#nologii.
Riperin)latie este forma de inflatie caracterizata prin rate inalte si crescatoare. 6endinta
va fi ca oamenii sa-si piarda increderea in moneda si sa revina la sc#imbul direct de
produse. )ste insotita de dezordine sociala crescanda.
!mpozitele- prelevri obligatorii !ncasate de ctre stat de la pers. Fizice i $uridice !n
mrimea i termenele stabilite de legisla ie.
!nstrumentele politicii )iscale- ac#izi iile guvernamentale de bunuri i servicii "4),
impozitele i ta%ele "6), transferurile "6r)
!nvestiiile de nlocuire- care au ca sursa amortizarea si servesc pentru inlocuirea
elementelor de capital fi% uzate care sunt scoase din functiune si inlocuite cu altele noi.
1nclinaia marginal spre economii- denumit rata marginal a economiilor "e9) e%prim
raportul dintre variaia economiilor "<)) i variaia venitului "<&),
1ndemnizaia de Toma;- O compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a
pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si
militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca.
!n;ec iile n )lu<ul circular c#eltuielile suplimentare la c#eltuielile de consum ale
mena$elor- investi iile, ac#izi iile publice, e%porturi.
!nvesti iile %rute - includ investi iile nete !n capitalul fi%, !n construc ia spa iului locativ
i ac#izi ia stocurilor de capital circulant, precum i decontrile de amortizare.
Modelul !#-LM- descrie ec#ilibrul macroeconomic simultan pe pia a bunurilor i pia a
monetar. 2onst din B curbe care reflect ec#ilibrul celor B pie e. 2ondi ia de ec#ilibru
pe pia a bunurilor const !n egalitatea investi iilor i economiilor, iar pe pia a monetar-
egalitatea cererii de moneda "0) i ofertei de moned "7).
)c#ilibrul pe ambele pie e se men ine datorit fle%ibilit ii ratei dob!nzii.
Moneda )iduciar- este o moned a crei valoare se bazeaz pe !ncrederea publicului !n
valoarea sa, c#iar i atunci cCnd materia care este suportul acestei monede "moned
metalic, bancnot, moned electronic sau altele) are o valoare "ca i materie) cunoscut ca
fiind cu mult mai sczut decCt valoarea nominal "facial) care i-a fost atribuit.
Multiplicator monetar- e%prim cCt de mult crete cantitatea de bani, atunci cCnd banca
central d un impuls politico-monetar. 7ultiplicatorul banilor este cu atCt mai sczut cu
cCt ratele rezervei minime i rezervei de lic#idit i sunt mai mari.
Multiplicatorul- !n economie multiplicatorul desemneaz un factor care indic !n ce
msur un impuls economic originar "variabila independent) influeneaz o mrime
e%plicativ "variabila dependent). ,ac ratele de modificare ale varabilelor dependente
corespund ratelor de modificare ale variabilelor independente, atunci multiplicatorul are
valoarea E.
Nivelul natural al Toma;ului- totalitatea oma$ului fricional i structural:
=nat.=fric3=str. Funcionarea normala a pietei muncii are loc atunci cand e%ista un
soma$ natural a carui rata corespunde folosirii integrale"depline) a fortei de munca.
-)erta de moneda- este controlat de sectorul bancar , reprezentat de masa monetar !n
circula ie "7s).
ia a monetar - o varietate a pie ei financiare, un mecanism social, care asigur
circula ia activelor financiare cu lic#iditate !nalt. 8n cadrul acestei pie e sunt efectuate
tranza% ii de moned, !n func ie de pre ul banilor.
*ia a valutar o institu ie obligatorie a economiei de pia , care deserve te opera iunile
de convertire i opera iunile de creditare-depozitare e%primate !n moned strin.
olitica %ugetar-)iscal- relev ac iunile statului !n vederea reglementrii activit ii
economice !n baza sistemului de impunere i a c#eltuielilor publice.
olitica comercial e<tern- reprez. totalitatea instrumentelor de prote$are a economiei
na ionale !mpotriva concuren ei strine.
olitica )iscal discre ionar - presupune reglementarea con tient de ctre stat a
nivelului de impunere i a c#eltuielilor publice cu scopul influen ei asupra modificrii
nivelului real al produc iei, al ocuprii, al infla iei i strii balan ei de pl i.
olitica )iscal nediscre ionar- este o politic posiv , deoarece nu implic ac iuni de
decizii speciale ale statului. )a presupune ac inea stabilizatorilor automa i.
olitica monetar creditar- un ansamblu de ac iuni e%ercitate de stat asupra masei
monetare !n circula ie !n scopul asigurrii stabilit ii pre urilor, ocuprii depline a
popula iei i ma$orrii volumului real al produc iei.
olitica monetar rigid- este orientat spre stabilitatea masei monetare la un anumit
nivel.
olitica monetar-creditar )le<i%il- este realizat cu scupul asigurrii stabilit ii ratei
dob!nzii i depinde de stadiul ciclului de afaceri. Se bazeaz pe efectul de
transmisiemecanisc de sc#imbri !n economie!n urma modificrilor!n politica monetaar
creditar.
re ul %anilor se determin prin pre ul utilizrii mi$loacelor !mprumutate rata
do%nzii .
yata dob!nzii se destinge rata dob!nzii nominal "i) i real "r). ,ependen a dintre ele se
caracterizeaz prin ecua ia lui Fis#er: i.r3|
e
, unde |
e--
ritmul

infla iei anticipate.
"etagerile- din flu%ul circular repr mi$loacele c#eltuite !n alte scopuri dec!t c#eltuielile de
consum- impozite,economiile, importuri.
#pirala in)lationista- situatie creata de cresterea nivelului general al preturilor si a
cresterea cererii globale mai mult decit a ofertei. -n consecinta consumatorii inregistreaza
o crestere a veniturilor, iar producatorii mareste preturile adincind tot mai mult efectele
dezastruase a unei asemenea situatii.
#ta%ilizatori automati- orice mecanism economic care reduce dimensiunea modificrii
outputului ca rezultat al modificrii cererii autonome, adica are rolul de a reduce nivelul
fluctuaiilor.)%emplu de stabilizator automat poate servi: un sistem de impozitare
proportional, a$utorul de oma$.
#tag)latie- o forma a crizei economice. )ste o situatie ce rezulta dintr-o recesiune ce se
reflecta intr-o stagnare a activitatii economice si a unui proces inflationist. -n consecinta
poate urma lipsa de crestere economica semnificativa.
&a<e vamale- o plata obligatorie, perceputa de stat la intoducerea sau la scoaterea
marfurilor de pe teritoriul vamal.
&eoria pre)erintei pentru lic$iditate- teorie elaborata de catre ke+nes care sustine ca cu
cit dorinta oamenilor de a detine numerar este mai mare , cu atit va fi mai mare rata
dobinzii. ,aca cererea pentru lic#iditate ar fi limitata la necesitatea de aplati salariile, o
scdere a activitii afacerilor, prin reducerea salariilor, ar micora rata dobCnzii, i astfel
s-ar crea o situaie favorabil investiiilor.
Qniunea /uropeana- o uniune economic i politic, dezvoltat !n Europa, ce este compus
din B} state, format cu scopul asigurrii pcii, stabilitii i prosperitii cetenilor
acestora, !n cadrul unui proces continuu de integrare bazat pe scopuri economice, politice
i sociale comune.
'enit disponi%il- reflect veniturile mena$elor care pot fi utilizate pentru procurarea de
bunuri i servicii necesare satisfacerii nevoilor, funcionrii societii i pentru
economisire.
'enit national- e%prim mrimea total a veniturilor obinute de proprietarii factorilor de
producie !n calitatea lor de participani la producerea bunurilor economice i a serviciilor.
)l e%prim at!t veniturile din munc "salarii i retribuii), c!t i cele din proprietate
"dob!nzi, divirende, rente, c#irii etc.).