Sunteți pe pagina 1din 4

LABORATOR S.A.E.

DEPANAREA MASINILOR ELECTRICE


Dispozitive utilizate:
Simulator avarie
Aparat de veril!are a izolatiei
Motor triazat !u rotor !olivie de veverita "#.$%&'l %&(
Cir!uitul propus pe)tru studiu se re*re*aseste i) i*ura +:
,i*ura +: Cir!uitul de masurare
Reziste)-ele i)asurarilor ".o.i)a /0 .o.i)a 10 .o.i)a &( di) motorul !u i)du!tie
triazat tre.uie sa ie e*ale pe)tru a *e)era u) !amp i)vartitor simetri! i) stator. Totusi0 !2iar
si i) situatia i) !are reziste)tele su)t ide)ti!e0 pot aparea dee!te i) izolatii "i)tre i)asurari0
i)tre i)asurari si !ar!asa(. /) dee!t al izolatiei di)tre i)asurari poate produ!e u)
s!urt!ir!uit. /) dee!t al izolatiei di)tre i)asurari si !ar!asa poate repreze)ta u) peri!ol la
ati)*erea !ar!asei di) !auza diere)tei de pote)tial !e apare i)tre !adrul !ar!asei si
impama)tare.1alorile masurate pe)ru reziste)tele i)asurarilor tre.uie sa ie de apro3imativ
45# 6 "#.+ %&(0 +## 6 "#.$ %&(0 4# 6 "+ %&(. Reziste)tele izolatiilor tre.uie sa ie de !el
puti) + %6 '1. A!easta presupu)e lipsa dee!telor de izolatie da!a resiste)tele di)tre
i)asurari su)t de !el puti) 7## %6 si reziste)ta di)tre i)asurari si impama)tarea !adrului
!ar!asei este de !el puti) 4$# %6.
MASURARI
Masurarea rezistentelor dintre infasurari :
Masuratoare Reziste)ta
/l81l
/l8&l
1l8&l
/4814
/48&4
148&4
Masurarea rezistentelor dintre infasurari si carcasa:
Masuratoare Reziste)ta
/l89ND
/l89ND
1l89ND
/489ND
/489ND
1489ND
Actionarea comutatorului de avarie 2 :
Masurarea reziste)tei i)asurari u)ui motor !u i)du!tie triazat !u rotor tip !olivie de
veverita.
Masurarea reziste)tei izolatiei u)ui motor !u i)du!tie triazat !u rotor tip !olivie de veverita
Ide)tii!area dee!tiu)ilor i)asurarii'izolatiei
Masuratoare Reziste)ta
/l8/4
1+814
&+8&4
Masuratoare Reziste)ta
/l81+
/l8&+
1l8&+
/4814
/48&4
148&4
Masuratoare Reziste)ta
/l89ND
/l89ND
1l89ND
/489ND
/489ND
1489ND
Actionarea comutatorului de avarie 5:
Masurarea reziste)tei i)asurari u)ui motor !u i)du!tie triazat !u rotor tip !olivie de
veverita.
Masurarea reziste)tei izolatiei u)ui motor !u i)du!tie triazat !u rotor tip !olivie de veverita
Ide)tii!area dee!tiu)ilor i)asurarii'izolatiei
Masuratoare Reziste)ta
/l8/4
1+814
&+8&4
Masuratoare Reziste)ta
/l81+
/l8&+
1l8&+
/4814
/48&4
148&4
Masuratoare Reziste)ta
/l89ND
/l89ND
1l89ND
/489ND
/489ND
1489ND