Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ISTORIE,RELA II
INTERNA IONALE, TIIN E POLITICE I TIIN ELE
COMUNICRII
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA I
PERFEC IONAREA PERSONALULUI DIDACTIC
STUDENT:BRUCHENTAL-POP SERGIU
SPECIALIZAREA ISTORIE PROMO IA 2011-2014
ORADEA 6 IUNIE 2014