Sunteți pe pagina 1din 20

Secia Penal - Jurispruden - Selecii 2012

Casare cu trimitere spre rejudecarea apelului dispus dup intrarea


n vigoare a Legii nr. 2022010. !nstana competent
n conformitate cu dispoziiile art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010
!ot"r#rile pronunate $n cauzele penale $nainte de intrarea $n %igoare a acestei
legi r"m#n supuse c"ilor de atac moti%elor &i termenelor pre%"zute de legea
su' care a $nceput procesul iar potri%it alin. (2) al aceluia&i articol procesele $n
curs de (udecat" la data sc!im'"rii competenei instanelor legal $n%estite %or
continua s" fie (udecate de acele instane dispoziiile referitoare la competena
instanelor din )odul de procedur" penal" cu modific"rile &i complet"rile aduse
prin Legea nr. 202/2010 aplic#ndu*se numai cauzelor cu care instanele au
fost sesizate dup" intrarea $n %igoare a acesteia.
n raport cu dispoziiile art. XXIV alin. (1) &i (2) din Legea nr. 202/2010
$n cauzele pri%ind infraciunea de e%aziune fiscal" pre%"zut" $n art. + din Legea
nr. 2,1/200- $n cazul $n care curtea de apel ca instan" de recurs a dispus
dup" intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 casarea deciziei pronunate de
tri'unal ca instan" de apel cu trimitere spre re(udecarea apelului * sentina
(udec"toriei fiind pronunat" $nainte de intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 *
competena de (udecat" a apelului $i aparine tri'unalului.
.rt. XXIV alin. (/) din Legea nr. 202/2010 * potri%it c"ruia $n caz de
casare cu trimitere spre re(udecare dispoziiile acestei legi pri%itoare la
competen" sunt aplica'ile * este incident numai dac" instana de recurs a
dispus dup" intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 at#t casarea !ot"r#rii
pronunate de prima instan" c#t &i casarea deciziei pronunate $n apel cu
trimitere spre re(udecare la prima instan". I.).).0. 1ecia penal" $nc!eierea
nr. 10, din 2, ianuarie 2012
Casare cu trimitere spre rejudecarea apelului dispus dup intrarea n
vigoare a Legii nr. 2022010. !nstana competent. Ci de atac
2re%ederile art. XXIV alin. (/) din Legea nr. 202/2010 * potri%it c"rora $n
caz de casare cu trimitere spre re(udecare dispoziiile acestei legi pri%itoare la
competen" sunt aplica'ile * sunt incidente numai $n ipoteza $n care instana de
recurs dispune dup" intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 at#t casarea
!ot"r#rii pronunate de prima instan" c#t &i casarea deciziei pronunate $n
apel cu trimitere spre re(udecare la prima instan".
n cazul $n care curtea de apel ca instan" de recurs dispune dup"
intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 casarea deciziei pronunate de tri'unal ca
instan" de apel cu trimitere spre re(udecarea apelului * sentina (udec"toriei fiind
pronunat" $nainte de intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 * competena de
(udecat" a apelului $i aparine tri'unalului iar decizia pronunat" de tri'unal este
supus" c"ii de atac a recursului fiind incidente pre%ederile art. XXIV alin. (1) din
Legea nr. 202/2010 $n temeiul c"rora !ot"r#rile pronunate $n cauzele penale
$nainte de intrarea $n %igoare a acestei legi r"m#n supuse c"ilor de atac
moti%elor &i termenelor pre%"zute de legea su' care a $nceput procesul. I.).).0.
1ecia penal" $nc!eierea nr. 134 din 1 fe'ruarie 2012
"evi#uire. $otr%re pronunat n prim instan de judectorie. Ci
de atac. !nstana competent. &rt. '0( C. proc. pen.
5up" intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 pre%ederile art. ,03 ). proc.
pen. * potri%it c"rora sentinele instanei de re%izuire sunt supuse acelora&i c"i de
atac ca &i !ot"r#rile la care se refer" re%izuirea iar deciziile date $n apel sunt
supuse recursului * se raporteaz" la noile dispoziii pri%ind c"ile de atac cuprinse
$n )odul de procedur" penal" astfel cum au fost modificate prin Legea nr.
202/2010.
n consecin" sentinele pronunate $n prim" instan" de (udec"torii prin
care se soluioneaz" cereri de re%izuire sunt supuse numai recursului care se
(udec" de c"tre curile de apel conform art. 24
1
pct. / ). proc. pen. c!iar dac"
sentinele la care se refer" re%izuirea pronunate $n prim" instan" de (udec"torii
erau supuse anterior intr"rii $n %igoare a Legii nr. 202/2010 at#t c"ii de atac a
apelului c#t &i c"ii de atac a recursului. I.).).0. 1ecia penal" $nc!eierea nr.
12/ din 2- ianuarie 2012
Cerere de preluare a judecii. Procedur. Instana competent. Ci
de atac
2rocedura de preluare a (udec"ii implic" $n conformitate cu dispoziiile
art. 124 alin. (-) &i (6) din Legea nr. /02/200, repu'licat" o prim" etap" pri%ind
admisi'ilitatea cererii de preluare a (udec"ii &i o a doua etap" pri%ind (udecata.
2otri%it art. 124 alin. (-) din Legea nr. /02/200, repu'licat" curtea de apel este
instana competent" s" dispun" prin $nc!eiere moti%at" cu pri%ire la
admisi'ilitatea cererii de preluare a (udec"ii $nc!eiere supus" c"ii de atac a
recursului $n termen de - zile de la pronunare.
)onform art. 124 alin. (6) din Legea nr. /02/200, repu'licat" $n cazul $n
care cererea de preluare a (udec"ii a fost considerat" admisi'il" (udecata
continu" potri%it dispoziiilor )odului de procedur" penal". 2rin urmare dup"
pronunarea $nc!eierii prin care curtea de apel a sta'ilit admisi'ilitatea cererii de
preluare a (udec"ii (udecata continu" potri%it dispoziiilor )odului de procedur"
penal" pri%ind competena material" $n cazul infraciunii de fals material $n
$nscrisuri oficiale pre%"zut" $n art. 244 alin. (1) ). pen. competena de (udecat"
aparin#nd conform art. 2- ). proc. pen. (udec"toriei. 1entina pronunat" de
2
(udec"torie este supus" conform art. /4-
1
alin. (1) lit. a) ). proc. pen. c"ii de
atac a recursului la curtea de apel cale de atac care poate fi e7ercitat" $n
termenul de 10 zile pre%"zut $n art. /4-
/
). proc. pen. I.).).0. 1ecia penal"
$nc!eierea nr. 12, din 2- ianuarie 2012
Cerere privind sesi#area Curii de Justiie a )niunii *uropene pentru
pronunarea unei +otr%ri preliminare. !nadmisi,ilitate
n conformitate cu dispoziiile art. 263 paragraf 1 lit. (a) &i (') din 8ratatul
pri%ind funcionarea 9niunii :uropene )urtea de 0ustiie a 9niunii :uropene este
competent" s" se pronune cu titlu preliminar cu pri%ire la; (a) interpretarea
tratatelor &i (') %aliditatea &i interpretarea actelor adoptate de instituiile organele
oficiile sau ageniile 9niunii. 2rin urmare cererea pri%ind sesizarea )urii de
0ustiie a 9niunii :uropene pentru pronunarea unei !ot"r#ri preliminare
referitoare la interpretarea unui act al )onsiliului :uropei cum este )on%enia
penal" pri%ind corupia adoptat" la 1tras'ourg la 23 ianuarie 1+++ iar nu a unui
tratat al 9niunii :uropene sau act al instituiilor organelor oficiilor sau ageniilor
9niunii :uropene este inadmisi'il".
<espingerea cererii pri%ind sesizarea )urii de 0ustiie a 9niunii :uropene
pentru pronunarea unei !ot"r#ri preliminare se dispune prin $nc!eiere definiti%".
I.).).0. 1ecia penal" $nc!eierea din /0 ianuarie 2012
-nc+eiere prin care judectoria a dispus suspendarea judecii n ca#
de e.trdare activ. "ecurs. !nstana competent
n conformitate cu art. 24
1
pct. / ). proc. pen. curtea de apel este instana
competent" s" (udece recursul $mpotri%a $nc!eierii prin care (udec"toria a dispus
suspendarea (udec"ii $n caz de e7tr"dare acti%" $n temeiul art. /0/
1
). proc.
pen. $ntruc#t recursul $mpotri%a $nc!eierii prin care (udec"toria dispune
suspendarea (udec"ii $n caz de e7tr"dare acti%" nu este dat printr*o dispoziie
legal" $n competena tri'unalului. I.).).0. 1ecia penal" $nc!eierea nr. 24+ din
21 fe'ruarie 2012
Sentin prin care judectoria dispune internarea medical n temeiul
art. '/1 alin. 01
2
1 C. proc. pen. "ecurs. !nstana competent
1entina prin care (udec"toria dispune luarea m"surii de siguran" a
intern"rii medicale pre%"zut" $n art. 11, ). pen. $n temeiul art. ,/1 alin. (1
2
) ).
proc. pen. $nlocuind m"sura de siguran" a o'lig"rii la tratament medical
pre%"zut" $n art. 11/ ). pen. se $ncadreaz" $n categoria !ot"r#rilor penale
pronunate de (udec"torii $n materia e7ecut"rii !ot"r#rilor penale &i $n consecin"
competena de soluionare a c"ii de atac a recursului $i re%ine tri'unalului
conform art. 23 pct. / ). proc. pen. I.).).0. 1ecia penal" $nc!eierea nr. /++
din 1+ martie 2012
Competen teritorial. 2irecia de !nvestigare a !n3raciunilor de
3
Criminalitate 4rgani#at 5i 6erorism. 7irou teritorial
n cazul $n care urm"rirea penal" se efectueaz" de un 'irou teritorial al
5ireciei de In%estigare a Infraciunilor de )riminalitate =rganizat" &i 8erorism *
structur" specializat" care funcioneaz" $n cadrul 2arc!etului de pe l#ng" nalta
)urte de )asaie &i 0ustiie potri%it art. 1 alin. (1) din Legea nr. -04/200, * sunt
incidente dispoziiile art. /0 alin. (/) ). proc. pen. &i $n consecin" procurorul
prin rec!izitoriu sta'ile&te c"reia dintre instanele pre%"zute $n art. /0 alin. (1) lit.
a) * d) din acela&i cod $i re%ine competena de a (udeca in#nd seama ca $n
raport cu $mpre(ur"rile cauzei s" fie asigurat" 'una desf"&urare a procesului
penal. I.).).0. 1ecia penal" $nc!eierea nr. -/3 din + aprilie 2012

4rgane de cercetare ale poliiei judiciare. !nstana competent
Infraciunile s"%#r&ite de c"tre polii&tii cu gradul profesional de inspector
de poliie * $ntre momentul desemn"rii ca organe de cercetare ale poliiei
(udiciare prin ordin al ministrului administraiei &i internelor cu a%izul procurorului
general al 2arc!etului de pe l#ng" nalta )urte de )asaie &i 0ustiie potri%it art. 2
alin. (/) din Legea nr. /6,/200, pri%ind organizarea &i funcionarea poliiei
(udiciare &i momentul eli'er"rii din aceast" calitate prin ordin al ministrului
administraiei &i internelor cu a%izul procurorului general al 2arc!etului de pe
l#ng" nalta )urte de )asaie &i 0ustiie * se (udec" $n prim" instan" de curile de
apel conform art. 24
1
pct. 1 lit. d) ). proc. pen. raportat la art. 23 alin. (/) lit. ') din
Legea nr. 214/2002. )alitatea de organ de cercetare al poliiei (udiciare nu
$nceteaz" prin mutarea poliistului $ntr*o alt" structur" cum este 2oliia de
>rontier" <om#n" $n cadrul c"reia poliistul are atri'uii de constatare a
infraciunilor. I.).).0. 1ecia penal" $nc!eierea nr. --2 din 11 aprilie 2012
Sentin prin care judectoria respinge cererea privind luarea msurii
de siguran a internrii medicale. !n3raciune pentru care punerea n
mi5care a aciunii penale se 3ace la pl%ngerea preala,il a persoanei
vtmate. "ecurs. !nstana competent
2otri%it dispoziiilor art. 23 pct. / ). proc. pen. tri'unalul (udec" recursurile
$mpotri%a sentinelor pronunate de (udec"torii pri%ind infraciunile pentru care
punerea $n mi&care a aciunii penale se face la pl#ngerea preala'il" a persoanei
%"t"mate. n raport cu dispoziiile art. 23 pct. / ). proc. pen. tri'unalul constituie
instana competent" s" (udece recursul $mpotri%a sentinei prin care (udec"toria
respinge cererea pri%ind luarea m"surii de siguran" a intern"rii medicale $n
leg"tur" cu o infraciune pentru care punerea $n mi&care a aciunii penale se face
la pl#ngerea preala'il" a persoanei %"t"mate infraciune cu pri%ire la care s*a
dispus o soluie de scoatere de su' urm"rire penal". I.).).0. 1ecia penal"
$nc!eierea nr. 1024 din 14 iulie 2012
4
Sentin pronunat de judectorie n materia e.ecutrii +otr%rilor
penale. "evi#uire. "ecurs. !nstana competent
n conformitate cu dispoziiile art. 23 pct. / ). proc. pen. tri'unalul (udec"
recursurile $mpotri%a sentinelor pronunate de (udec"torii $n materia e7ecut"rii
!ot"r#rilor penale. n temeiul dispoziiilor art. 23 pct. / ). proc. pen. tri'unalul
constituie instana competent" s" (udece recursul $mpotri%a sentinei pronunate
de (udec"torie $n calea e7traordinar" de atac a re%izuirii e7ercitat" contra unei
sentine prin care aceast" instan" a respins o cerere de re%izuire care se refer"
la o !ot"r#re prin care (udec"toria a soluionat contestaia $mpotri%a $nc!eierii
(udec"torului delegat pentru e7ecutarea pedepselor pri%ati%e de li'ertate
pre%"zut" $n art. 3, din Legea nr. 23-/2006. I.).).0. 1ecia penal" $nc!eierea
nr. 126+ din 21 septem'rie 2012
Judecata n ca#ul recunoa5terii vinoviei. "ecurs. &rt. 8! din 4. ). 9.
nr. 1212011
n acord cu 5ecizia )urii )onstituionale nr. 1,30 din 4 noiem'rie 2011
potri%it art. XI din =. 9. ?. nr. 121/2011 $n cauzele aflate $n curs de (udecat" $n
care cercetarea (udec"toreasc" $ncepuse anterior intr"rii $n %igoare a Legii nr.
202/2010 dispoziiile art. /20
1
). proc. pen. se aplic" $n mod corespunz"tor la
primul termen de (udecat" cu procedura complet" imediat urm"tor intr"rii $n
%igoare a =. 9. ?. nr. 121/2011.
n raport cu pre%ederile art. XI din =. 9. ?. nr. 121/2011 cererea pri%ind
aplicarea dispoziiilor art. /20
1
). proc. pen. formulat" $n faa instanei de recurs *
la primul termen de (udecat" $n recurs cu procedura complet" imediat urm"tor
intr"rii $n %igoare a =. 9. ?. nr. 121/2011 * este admisi'il". I.).).0. 1ecia
penal" decizia nr. 32 din 13 ianuarie 2012
:on ,is in idem. &utoritate de lucru judecat
n conformitate cu (urisprudena )urii de 0ustiie a 9niunii :uropene
reflectat" $n )auza )*,+1/03 8urans@A principiul non 'is in idem nu este aplica'il
unei decizii prin care dup" e7aminarea pe fond a cauzei cu care este sesizat un
organ al unui stat contractant dispune $ncetarea urm"ririi penale $ntr*un stadiu
preala'il punerii $n mi&care a aciunii penale $mpotri%a unei persoane '"nuite c"
ar fi comis o infraciune $n cazul $n care aceast" decizie de $ncetare potri%it
dreptului naional al acestui stat nu stinge definiti% aciunea penal" &i nu
constituie astfel un impediment $n calea unei noi urm"riri penale pentru acelea&i
fapte $n acest stat.
n consecin" instana rom#n" nu poate dispune $ncetarea procesului
penal pentru e7istena autorit"ii de lucru (udecat $n aplicarea principiului non 'is
in idem dac" procedura penal" intentat" $mpotri%a inculpatului $ntr*un stat
mem'ru al 9niunii :uropene nu a fost $nc!is" definiti% potri%it dreptului naional
al acestui stat ci numai pro%izoriu. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 162 din 2/
ianuarie 2012
5
;andat european de arestare. Consimm%ntul persoanei solicitate la
predare. Predare temporar
n cazul $n care persoana solicitat" consimte la predare !ot"r#rea prin
care instana respinge cererea de predare temporar" a acesteia poate fi atacat"
cu recurs $ntruc#t interpretarea sistematic" &i raional" a dispoziiilor art. 104 alin.
(2) raportat la art. 103 alin. (1) din Legea nr. /02/200, * $n temeiul c"rora $n cazul
$n care persoana solicitat" consimte la predare !ot"r#rea este definiti%" *
conduce la concluzia c" numai !ot"r#rea de admitere a cererii de e7ecutare a
mandatului european de arestare inclusi% de predare temporar" este definiti%"
iar nu &i !ot"r#rea de respingere a cererii. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 200
din 2, ianuarie 2012
;andat european de arestare. Consimm%ntul persoanei solicitate la
predare. Predare temporar
n cazul $n care persoana solicitat" consimte la predare !ot"r#rea prin
care instana respinge cererea de predare temporar" a acesteia poate fi atacat"
cu recurs $ntruc#t interpretarea sistematic" &i raional" a dispoziiilor art. 104 alin.
(2) raportat la art. 103 alin. (1) din Legea nr. /02/200, * $n temeiul c"rora $n cazul
$n care persoana solicitat" consimte la predare !ot"r#rea este definiti%" *
conduce la concluzia c" numai !ot"r#rea de admitere a cererii de e7ecutare a
mandatului european de arestare inclusi% de predare temporar" este definiti%"
iar nu &i !ot"r#rea de respingere a cererii. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 200
din 2, ianuarie 2012
Judecata n ca#ul recunoa5terii vinoviei. !n3raciune care se
pedepse5te cu deteniune pe via. 6entativ la in3raciunea de omor
deose,it de grav
2otri%it art. /20
1
alin. (3) ). proc. pen. dispoziiile alin. (1) * (6) nu se aplic" $n
cazul $n care aciunea penal" %izeaz" o infraciune care se pedepse&te cu
deteniune pe %ia". n consecin" procedura (udec"ii $n cazul recunoa&terii
%ino%"iei nu este aplica'il" dac" aciunea penal" pri%e&te tentati%a la infraciunea
de omor deose'it de gra% deoarece potri%it art. 136 ). pen. infraciunea de omor
deose'it de gra% se pedepse&te cu deteniune pe %ia" iar utilizarea $n lege a
sintagmei Bo infraciune care se pedepse&te cu deteniune pe %ia"C presupune
neluarea $n considerare a cauzelor de reducere a pedepsei cum este tentati%a.
I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 2-0 din 23 ianuarie 2012
4mor cali3icat. Coautorat
2ersoana care a imo'ilizat %ictima infraciunii de omor calificat s"%#r&it"
$n pu'lic prin aplicarea mai multor lo%ituri de cuit ani!il#ndu*i orice posi'ilitate de
ap"rare &i ripost" are calitatea de coautor la s"%#r&irea infraciunii de omor
calificat pre%"zut" $n art. 13, &i art. 13- alin. (1) lit. i) ). pen. aciunea de
imo'ilizare a %ictimei a%#nd caracter determinant esenial $n aciunea con(ugat"
de ucidere a %ictimei. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. /00 din 1 fe'ruarie
2012
6
Ca#ul de contestaie n anulare prev#ut n art. /<= lit. a1 C. proc. pen.
2eci#ie prin care se soluionea# recursul mpotriva nc+eierilor privind
msurile preventive
)ontestaia $n anulare formulat" $n 'aza dispoziiilor art. /46 lit. a) ). proc.
pen. $mpotri%a deciziei prin care s*a soluionat recursul contra $nc!eierii de
admitere a cererii inculpailor de $nlocuire a m"surii arest"rii pre%enti%e cu m"sura
o'lig"rii de a nu p"r"si ara este ne$ntemeiat" dac" la dosar e7ist" at#t citaiile
pentru termenul la care s*a (udecat recursul c#t &i do%ada trimiterii acestora prin
fa7 &i de&i la dosar nu e7ist" procesele*%er'ale de primire a citaiilor a%ocatul
ales al inculpailor a $n%ederat instanei c" inculpaii au cuno&tin" de termenul
fi7at pentru (udecarea recursului &i solicit" (udecarea recursului $n lipsa acestora
dispoziiile art. /4-
11
alin. (/) ). proc. pen. permi#nd instanei soluionarea
recursului $mpotri%a $nc!eierilor pri%ind m"surile pre%enti%e $n lipsa inculpailor
aflai $n stare de deinere. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. ,44 din 21
fe'ruarie 2012
&ctul se.ual cu un minor. &rt. 1>< alin. 0'1 C. pen. Pornogra3ia
in3antil prin sisteme in3ormatice. "ecunoa5terea preteniilor civile
1. >orma agra%at" a infraciunii de act se7ual cu un minor pre%"zut" $n art.
1+4 alin. (,) ). pen. const#nd $n actul se7ual cu un minor s"%#r&it $n scopul
producerii de materiale pornografice prin sisteme informatice nu este a'sor'it" $n
infraciunea de pornografie infantil" prin sisteme informatice pre%"zut" $n art. -1
alin. (1) din Legea nr. 161/200/ * definit" ca producerea $n %ederea r"sp#ndirii
oferirea sau punerea la dispoziie r"sp#ndirea sau transmiterea procurarea
pentru sine sau pentru altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme
informatice * $ntruc#t pe de o parte forma agra%at" a infraciunii de act se7ual cu
un minor pre%"zut" $n art. 1+4 alin. (,) ). pen. presupune numai e7istena
scopului producerii materialelor pornografice indiferent dac" acest scop a fost
sau nu realizat iar pe de alt" parte infraciunea de pornografie infantil" prin
sisteme informatice pre%"zut" $n art. -1 alin. (1) din Legea nr. 161/200/ nu
presupune $n mod necesar $ntreinerea unui act se7ual cu un minor.
2. n conformitate cu dispoziiile art. 16
1
alin. (2) &i (/) ). proc. pen.
inculpatul cu acordul p"rii responsa'ile ci%ilmente poate recunoa&te $n tot sau
$n parte preteniile p"rii ci%ile iar $n cazul recunoa&terii preteniilor ci%ile instana
o'lig" la desp"gu'iri $n m"sura recunoa&terii. 2rin urmare dac" inculpatul a
recunoscut $n totalitate preteniile p"rii ci%ile $n cauz" nee7ist#nd parte
responsa'il" ci%ilmente instana nu are competena de a cenzura su' aspectul
cuantumului preteniile p"rii ci%ile. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. ,++ din
21 fe'ruarie 2012
Judecata n ca#ul recunoa5terii vinoviei. !n3raciune care se
pedepse5te cu deteniune pe via. 6entativ
7
)onform art. /20
1
alin. (3) ). proc. pen. dispoziiile alin. (1) * (6) nu se
aplic" $n cazul $n care aciunea penal" %izeaz" o infraciune care se pedepse&te
cu deteniune pe %ia". 2rin urmare procedura (udec"ii $n cazul recunoa&terii
%ino%"iei nu este aplica'il" dac" aciunea penal" pri%e&te tentati%a la
infraciunea de omor deose'it de gra% $ntruc#t potri%it art. 136 ). pen.
infraciunea de omor deose'it de gra% se pedepse&te cu deteniune pe %ia".
I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. -2/ din 22 fe'ruarie 2012
Ca#urile n care punerea n mi5care sau e.ercitarea aciunii penale
este mpiedicat. Lipsa pl%ngerii preala,ile
n cazul infraciunii de a'uz $n ser%iciu contra intereselor persoanelor
s"%#r&it" de un funcionar pre%"zut" $n art. 2,6 ). pen. raportat la art. 2-4 ).
pen. lipsa pl#ngerii preala'ile conduce la $ncetarea procesului penal $n temeiul
art. 11 pct. 2 lit. ') raportat la art. 10 alin. (1) lit. f) ). proc. pen.
5ac" $ntre momentul $nceperii urm"ririi penale pentru infraciunea
pre%"zut" $n art. 2,6 ). pen. raportat la art. 2-4 ). pen. &i momentul trimiterii $n
(udecat" a intrat $n %igoare Legea nr. -4/2004 prin care a fost introdus" condiia
pri%ind pl#ngerea preala'il" pentru punerea $n mi&care a aciunii penale $n cazul
a'uzului $n ser%iciu contra intereselor persoanelor s"%#r&it" de un funcionar
procurorul are o'ligaia de a c!ema partea %"t"mat" &i de a o $ntre'a dac"
$nelege s" fac" pl#ngere conform art. 246 ). proc. pen. $n caz contrar $n lipsa
pl#ngerii preala'ile soluia care se impune fiind $ncetarea procesului penal
conform art. 11 pct. 2 lit. ') raportat la art. 10 alin. (1) lit. f) ). proc. pen.I.).).0.
1ecia penal" decizia nr. 61, din 23 fe'ruarie 2012
"ejudecare n ca# de e.trdare sau predare n ,a#a unui mandat
european de arestare. !nadmisi,ilitate

2rocedura re(udec"rii $n caz de e7tr"dare sau predare $n 'aza unui mandat
european de arestare reglementat" $n art. -22
1
). proc. pen. are ca scop
asigurarea dreptului la ap"rare al persoanei (udecate &i condamnate $n lips". n
consecin" cererea de re(udecare formulat" de c"tre persoana (udecat" &i
condamnat" $n lips" care a a%ut cuno&tin" de e7istena procedurilor penale
$mpotri%a sa a a%ut posi'ilitatea de a*&i e7ercita dreptul la ap"rare &i a fost
reprezentat" de un ap"r"tor $n tot cursul procesului penal $ns" nu s*a prezentat
$n faa instanelor (udec"tore&ti este inadmisi'il". I.).).0. 1ecia penal" decizia
nr. 62, din 2+ fe'ruarie 2012
Judecata n ca#ul recunoa5terii vinoviei. Circumstana atenuant
prev#ut n art. (' alin. 011 lit. c1 C. pen. Comportarea sincer n cursul
procesului
n cazul aplic"rii dispoziiilor art. /20
1
). proc. pen. comportarea sincer" $n
8
cursul procesului const#nd $n recunoa&terea s"%#r&irii faptelor reinute $n actul de
sesizare a instanei nu poate fi %alorificat" ca circumstan" atenuant" (udiciar"
pre%"zut" $n art. 3, alin. (1) lit. c) teza a II*a ). pen. $ntruc#t recunoa&terii
s"%#r&irii faptelor nu i se poate acorda o du'l" %alen" (uridic". 5ispoziiile art. 3,
alin. (1) lit. c) ). pen. pot fi aplicate concomitent cu dispoziiile art. /20
1
). proc.
pen. numai atunci c#nd se constat" e7istena unei alte atitudini a inculpatului
dup" s"%#r&irea infraciunii dec#t comportarea sincer" $n cursul procesului dintre
cele pre%"zute $n art. 3, alin. (1) lit. c) ). pen. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr.
3-, din 1- martie 2012
"ecurs. Ca#urile de casare prev#ute n art. /<?
>
alin. 011 pct. 12 te#a !
5i 1< C. proc. pen. 2istincie

)azul de casare pre%"zut $n art. /4-
+
alin. (1) pct. 12 teza I ). proc. pen. *
Bnu sunt $ntrunite elementele constituti%e ale unei infraciuniC * este incident dac"
instana a pronunat o !ot"r#re de condamnare rein#nd o situaie de fapt
corect" $ns" $n mod gre&it a apreciat c" fapta constituie o anumit" infraciune
de&i $n realitate lipse&te unul din elementele constituti%e ale acesteia soluia fiind
contrar" legii. 1ituaia de fapt %erificarea concordanei dintre cele reinute $n
!ot"r#rea de condamnare &i pro'ele administrate poate fi cenzurat" numai prin
prisma cazului de casare pre%"zut $n art. /4-
+
alin. (1) pct. 14 ). proc. pen.
referitor la eroarea gra%" de fapt a%#nd drept consecin" pronunarea unei
!ot"r#ri gre&ite de ac!itare sau de condamnare. I.).).0. 1ecia penal" decizia
nr. 41- din 20 martie 2012
4mor deose,it de grav. Lipsire de li,ertate n mod ilegal
1. >apta inculpatului de a demara $n %itez" &i de a conduce cu %itez" $n
timp ce %ictima s*a prins cu m#na de st#lpul autoturismului de la unul dintre
geamurile din fa" $n e7terior pentru a $mpiedica deplasarea autoturismului
determin#nd c"derea &i decesul %ictimei $n scopul de a ascunde s"%#r&irea
infraciunii de t#l!"rie comis" asupra unei alte persoane constituie infraciunea
de omor deose'it de gra% fiind incidente dispoziiile art. 136 alin. (1) lit. d) ).
pen.
2. >apta inculpailor de a urca partea %"t"mat" cu fora $ntr*un autoturism
&i de a 'loca portierele o'lig#nd*o s" se deplaseze cu autoturismul &i lipsind*o de
li'ertatea fizic" de a se deplasa &i aciona $n conformitate cu propria %oin"
$ntrune&te elementele constituti%e ale infraciunii de lipsire de li'ertate $n mod
ilegal pre%"zut" $n art. 14+ alin. (2) ). pen. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr.
4/+ din 21 martie 2012
Concurs de in3raciuni. !n3raciune continuat. 2einerea de
ec+ipamente n vederea 3alsi3icrii instrumentelor de plat electronic
9
5ac" infractorul a luat !ot"r#rea generic" de a comite infraciuni de
deinere de ec!ipamente $n %ederea falsific"rii instrumentelor de plat" electronic"
ori de c#te ori i se %a i%i ocazia f"r" a a%ea reprezentarea concret" a acestora
nu e7ist" elementul su'iecti% unificator al aciunilor care prezint" coninutul
infraciunii pre%"zute $n art. 2- din Legea nr. /6-/2002 cerin" esenial" pentru a
fi incidente dispoziiile art. ,1 alin. (2) ). pen. referitoare la infraciunea
continuat" ci un concurs omogen de infraciuni. I.).).0. 1ecia penal" decizia
nr. 4-0 din 21 martie 2012
"evi#uirea n ca#ul deci#iilor Curii Constituionale. !nstana
competent
)ererea de re%izuire $mpotri%a !ot"r#rilor definiti%e pronunate $n cauzele
$n care )urtea )onstituional" a admis o e7cepie de neconstituionalitate se
introduce conform dispoziiilor art. ,04
2
alin. (/) ). proc. pen. la instana care a
pronunat !ot"r#rea r"mas" definiti%" a c"rei re%izuire se cere. n temeiul acestor
dispoziii coro'orate cu dispoziiile art. ,04
2
alin. (6) ). proc. pen. * potri%it c"rora
!ot"r#rea instanei de re%izuire este supus" acelora&i c"i de atac ca &i !ot"r#rea
supus" re%izuirii * instana competent" s" soluioneze cererea de re%izuire $n
cazul deciziilor )urii )onstituionale este instana care a (udecat cauza $n prim"
instan". I.).).0. 1ecia penal" sentina nr. +/- din 20 iunie 2012
Sentin pronunat de tri,unalul militar nainte de intrarea n vigoare
a Legii nr. 2022010. Ci de atac. !nstana competent
2otri%it dispoziiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 !ot"r#rile
pronunate $n cauzele penale $nainte de intrarea $n %igoare a acestei legi r"m#n
supuse c"ilor de atac moti%elor &i termenelor pre%"zute de legea su' care a
$nceput procesul. n temeiul dispoziiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010
sentinele pronunate de tri'unalul militar $nainte de intrarea $n %igoare a Legii nr.
202/2010 sunt supuse apelului la tri'unalul militar teritorial iar deciziile instanelor
de apel sunt supuse recursului la )urtea Dilitar" de .pel.
n consecin" $n cazul $n care tri'unalul militar teritorial a admis apelul
declarat $mpotri%a sentinei pronunate de tri'unalul militar $nainte de intrarea $n
%igoare a Legii nr. 202/2010 &i a dispus re(udecarea cauzei de c"tre tri'unalul
militar iar )urtea Dilitar" de .pel a casat decizia pronunat" de tri'unalul militar
teritorial &i a dispus (udecarea apelului de c"tre aceast" instan" tri'unalul militar
teritorial este instana competent" s" soluioneze apelul. I.).).0. 1ecia penal"
$nc!eierea nr. +63 din 26 iunie 2012
Pornogra3ie in3antil. &rt. 1< din Legea nr. =(<2001. Pornogra3ie
in3antil prin sisteme in3ormatice. &rt. ?1 din Legea nr. 1=1200/
Infraciunea de pornografie infantil" prin sisteme informatice pre%"zut" $n
art. -1 din Legea nr. 161/200/ se difereniaz" de infraciunea de pornografie
10
infantil" pre%"zut" $n art. 14 din Legea nr. 634/2001 su' urm"toarele aspecte;
infraciunea de pornografie infantil" prin sisteme informatice pre%"zut" $n art. -1
din Legea nr. 161/200/ se poate realiza prin simpla procurare sau deinere f"r"
drept de materiale pornografice cu minori $n timp ce $n cazul infraciunii de
pornografie infantil" pre%"zut" $n art. 14 din Legea nr. 634/2001 este incriminat"
numai deinerea unor astfel de materiale $n %ederea r"sp#ndiriiE infraciunea
pre%"zut" $n art. -1 din Legea nr. 161/200/ se s"%#r&e&te e7clusi% prin sisteme
informaticeE noiunea de materiale pornografice cu minori definit" $n art. /- alin.
(1) lit. i) din Legea nr. 161/200/ este mai e7tins" dec#t ipotezele la care se refer"
art. 14 din Legea nr. 634/2001.
n consecin" fapta de a procura &i deine f"r" drept materiale
pornografice cu minori $ntr*un sistem informatic materiale %izionate $mpreun" cu
alte persoane prin intermediul aceluia&i sistem informatic se $ncadreaz" numai $n
pre%ederile art. -1 din Legea nr. 161/200/ (norma special") iar nu &i $n
pre%ederile art. 14 din Legea nr. 634/2001 (norma general"). I.).).0. 1ecia
penal" decizia nr. +3, din 2 aprilie 2012
Continuarea procesului penal. Prescripia rspunderii penale
2otri%it art. 1/ ). proc pen. $n caz de amnistie prescripie sau retragere a
pl#ngerii preala'ile precum &i $n cazul e7istenei unei cauze de nepedepsire
numai $n%inuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal. n
consecin" $n cazul $n care constat" c" a inter%enit prescripia r"spunderii
penale $n lipsa cererii inculpatului de continuare a procesului penal instana
dispune $ncetarea procesului penal f"r" a efectua cercetarea (udec"toreasc" &i
f"r" a constata c" nu este incident niciunul dintre cazurile pre%"zute $n art. 10
alin. (1) lit. a) * e) ). proc. pen. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. +42 din 2 aprilie
2012
6rans3erarea persoanelor condamnate. ;otiv de re3u# opional al
trans3errii
1esizarea procurorului &i cererea de transferare a persoanei condamnate
de instanele rom#ne poate fi respins" c!iar dac" sunt $ndeplinite condiiile
transfer"rii pre%"zute $n art. 1,/ din Legea nr. /02/200, repu'licat" $n cazul $n
care persoana condamnat" nu a ac!itat integral desp"gu'irile ci%ile pre%"zute $n
!ot"r#rea de condamnare ci acestea au fost ac!itate numai parial de c"tre
asigur"tor &i nici nu a garantat plata integral" a desp"gu'irilor * moti% de refuz
opional al transfer"rii persoanei condamnate pre%"zut $n art. 1-/ lit. d) din
Legea nr. /02/200, repu'licat". I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 10,0 din -
aprilie 2012
Judecata n ca#ul recunoa5terii vinoviei. "ecurs. !nadmisi,ilitate
11
n cazul $n care curtea de apel a admis cererea pri%ind (udecata potri%it
procedurii simplificate pre%"zute $n art. /20
1
). proc. pen. formulat" de unii dintre
inculpai a dis(uns cauza fa" de ceilali inculpai &i prin sentin" a dispus
condamnarea inculpailor a c"ror cerere pri%ind (udecata potri%it procedurii
simplificate a fost admis" recursul declarat $mpotri%a sentinei de c"tre inculpaii
cu pri%ire la care s*a dispus dis(ungerea cauzei este inadmisi'il $ntruc#t sentina
nu le este opoza'il". )ontrolul (udiciar al $nc!eierilor anterioare dis(ungerii cauzei
care au caracterul de $nc!eieri premerg"toare at#t $n procedura simplificat" $n
cadrul c"reia curtea de apel a pronunat sentina de condamnare c#t &i $n cauza
dis(uns" poate fi iniiat de c"tre inculpaii cu pri%ire la care s*a dispus dis(ungerea
cauzei $n condiiile art. /4-
1
alin. (2) ). proc. pen. prin e7ercitarea recursului
$mpotri%a sentinei ce se %a pronuna $n cauza dis(uns" $n care sunt (udecai.
I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 1034 din + aprilie 2012

4mor cali3icat. Premeditare. Provocare. Judecata n ca#ul
recunoa5terii vinoviei
1. 2remeditarea presupune scurgerea unui inter%al de timp din momentul
!ot"r#rii infracionale &i p#n" la momentul efecti% al transpunerii ei $n practic"
inter%al de timp $n care autorul reflecteaz" asupra modalit"ii de comitere a faptei
&i preg"te&te s"%#r&irea acesteia. n cazul $n care autorul dup" momentul
!ot"r#rii de a comite infraciunea de omor a preg"tit s"%#r&irea faptei prin
procurarea unui cuit &i $nsoirea %ictimei $ntr*un loc retras unde a aplicat acesteia
mai multe lo%ituri care au condus la decesul %ictimei sunt incidente dispoziiile
art. 13- alin. (1) lit. a) ). pen. referitoare la omorul calificat s"%#r&it cu
premeditare.
2. .gresiunea comis" de %ictim" asupra infractorului cu apro7imati% 6 ani
$nainte de s"%#r&irea infraciunii nu atrage aplicarea dispoziiile art. 3/ lit. ') ).
pen. pri%ind circumstana atenuant" a pro%oc"rii $ntruc#t e7istena unei
puternice tul'ur"ri sau emoii su' imperiul c"reia autorul s"%#r&e&te infraciunii $n
sensul art. 3/ lit. ') ). pen. e7clude scurgerea unui inter%al de timp de o
asemenea durat" $ntre momentul pro%oc"rii &i momentul comiterii infraciunii.
/. n lumina considerentelor 5eciziilor )urii )onstituionale nr. 1,30 din 4
noiem'rie 2011 &i nr. 1,4/ din 4 noiem'rie 2011 $n conformitate cu art. XI din =.
9. ?. nr. 121/2011 dispoziiile art. /20
1
). proc. pen. se aplic" la primul termen
de (udecat" cu procedura complet" imediat urm"tor intr"rii $n %igoare a =. 9. ?.
nr. 121/2011 numai $n cauzele aflate $n curs de (udecat" $n care cercetarea
(udec"toreasc" $ncepuse anterior intr"rii $n %igoare a Legii nr. 202/2010 cauzele
$n care cercetarea (udec"toreasc" a $nceput dup" intrarea $n %igoare a Legii nr.
202/2010 ne$ncadr#ndu*se $n situaia tranzitorie reglementat" $n art. XI din =. 9.
?. nr. 121/2011. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 10+0 din 10 aprilie 2012
"evi#uirea n ca#ul deci#iilor Curii Constituionale. !nstana
competent
12

2otri%it art. ,04
2
alin. (/) ). proc. pen. cererea de re%izuire $mpotri%a
!ot"r#rilor definiti%e pronunate $n cauzele $n care )urtea )onstituional" a admis
o e7cepie de neconstituionalitate se introduce la instana care a pronunat
!ot"r#rea r"mas" definiti%" a c"rei re%izuire se cere. n consecin" instana
competent" s" soluioneze cererea de re%izuire $n cazul deciziilor )urii
)onstituionale este instana care a (udecat cauza $n prim" instan" pronun#nd
!ot"r#rea r"mas" definiti%" a c"rei re%izuire se cere indiferent dac" aceasta a
fost desfiinat" sau casat" $n c"ile de atac ordinare. I.).).0. 1ecia penal"
$nc!eierea nr. 1106 din 4 august 2012
Competen material. 2irecia de !nvestigare a !n3raciunilor de
Criminalitate 4rgani#at 5i 6erorism

)onform art. 12 alin. (1) lit. a) &i !) din Legea nr. -04/200, sunt de
competena 5ireciei de In%estigare a Infraciunilor de )riminalitate =rganizat" &i
8erorism urm"toarele infraciuni din )odul penal &i din legi speciale indiferent de
calitatea persoanei cu e7cepia celor date $n competena 5ireciei Faionale
.nticorupie; a) infraciunile pre%"zute $n art. 3 &i art. 4 din Legea nr. /+/200/
pri%ind pre%enirea &i com'aterea criminalit"ii organizate cu e7cepia cazurilor $n
care infraciunea gra%" este una dintre cele definite la art. 2 lit. ') pct. 1- &i 20 din
Legea nr. /+/200/ &i !) infraciunile pre%"zute $n Legea nr. /6-/2002 pri%ind
comerul electronic repu'licat" dac" sunt s"%#r&ite de persoane care aparin
unor grupuri infracionale organizate sau unor asociaii sau grup"ri constituite $n
scopul s"%#r&irii de infraciuni.
n cuprinsul dispoziiilor art. 12 alin. (1) lit. !) din Legea nr. -04/200, prin
utilizarea sintagmelor Bgrupuri infracionale organizateC ori Basociaii sau grup"ri
constituite $n scopul s"%#r&irii de infraciuniC legiuitorul a atri'uit $n competena
5ireciei de In%estigare a Infraciunilor de )riminalitate =rganizat" &i 8erorism
toate formele pluralit"ii constituite de infractori inclusi% infraciunea pre%"zut" $n
art. /2/ ). pen. 2rin urmare $n temeiul art. 12 alin. (1) lit. !) din Legea nr.
-04/200, sunt de competena 5ireciei de In%estigare a Infraciunilor de
)riminalitate =rganizat" &i 8erorism infraciunile pre%"zute $n Legea nr. /6-/2002
pri%ind comerul electronic repu'licat" dac" sunt s"%#r&ite de persoane care
aparin unor asociaii sau grup"ri constituite $n scopul s"%#r&irii de infraciuni $n
sensul art. /2/ ). pen. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 11+6 din 13 aprilie
2012
6ra3ic de droguri. 4peraiuni privind circulaia drogurilor
>apta de a ridica un colet conin#nd droguri de la o societate de curierat
rapid $n scopul de a fi predat unei alte persoane cunosc#nd at#t coninutul
13
coletului c#t &i acti%itatea infracional" a persoanei c"reia urma a*i fi predat
coletul constituie o operaiune pri%ind circulaia drogurilor $n sensul dispoziiilor
art. 2 din Legea nr. 1,//2000 &i se $ncadreaz" $n aceste dispoziii. I.).).0.
1ecia penal" decizia nr. 12/1 din 1+ aprilie 2012
4mor cali3icat. 4mor sv%r5it n pu,lic
=morul comis $n scara unui 'loc pre%"zut" cu interfon constituie omor
calificat s"%#r&it $n pu'lic fiind incidente dispoziiile art. 13- alin. (1) lit. i) ). pen.
$ntruc#t e7istena interfonului nu sc!im'" caracterul sc"rii 'locului de loc care
prin natura sau destinaia lui este totdeauna accesi'il pu'licului $n sensul art. 1-2
lit. a) ). pen. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 1,,1 din 3 mai 2012
Sentin pronunat de judectorie dup intrarea n vigoare a Legii nr.
2022010. !n3raciuni de eva#iune 3iscal prev#ute n art. > din Legea nr.
2'1200?. Ci de atac. !nstana competent
1. 1entinele pri%ind infraciunile de e%aziune fiscal" pre%"zute $n art. + din
Legea nr. 2,1/200- sunt supuse apelului &i recursului at#t $nainte de intrarea $n
%igoare a Legii nr. 202/2010 c#t &i dup" intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010.
2rin urmare nici $nainte de intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 nici dup"
intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 sentinele pri%ind infraciunile de e%aziune
fiscal" pre%"zute $n art. + din Legea nr. 2,1/200- nu sunt supuse unei singure c"i
de atac (recursul) ci at#t apelului c#t &i recursului.
Feoper#nd prin Legea nr. 202/2010 nicio modificare referitoare la num"rul
c"ilor de atac $n cazul sentinelor pri%ind infraciunile de e%aziune fiscal"
pre%"zute $n art. + din Legea nr. 2,1/200- norma tranzitorie referitoare la
num"rul c"ilor de atac cuprins" $n art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 nu
este incident" $n cazul acestei categorii de sentine. 1ingura norm" tranzitorie
referitoare la num"rul c"ilor de atac G art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 G
pri%e&te categoriile de sentine pentru care legea nou" a eliminat o cale de atac
(apelul) iar nu &i sentinele pentru care posi'ilitatea atac"rii at#t cu apel c#t &i cu
recurs a r"mas nemodificat". n consecin" dispoziiile art. XXIV alin. (1) din
Legea nr. 202/2010 nu sunt incidente $n cazul sentinelor pri%ind infraciunile de
e%aziune fiscal" pre%"zute $n art. + din Legea nr. 2,1/200-.
2. 5in interpretarea dispoziiilor art. XXIV alin. (2) &i (/) din Legea nr.
202/2010 rezult" c" sentinele pri%ind infraciunile de e%aziune fiscal" pre%"zute
$n art. + din Legea nr. 2,1/200- pronunate de (udec"torii dup" intrarea $n
%igoare a Legii nr. 202/2010 sunt supuse apelului la tri'unal &i recursului la
curtea de apel $ntruc#t referirea la Bprocesele $n curs de (udecat"C utilizat" $n art.
XXIV alin. (2) pri%e&te nu numai (udecata $n prim" instan" ci &i (udecata $n apel
&i $n recurs. .rt. XXIV alin. (/) pre%ede c" $n caz de desfiinare sau casare cu
14
trimitere spre re(udecare (la prima instan") sunt aplica'ile noile dispoziii pri%ind
competena de unde rezult" c" $n lipsa dispoziiei de desfiinare sau casare cu
trimitere spre re(udecare (la prima instan") sunt aplica'ile %ec!ile dispoziii
pri%ind competena de (udecat" $n apel &i $n recurs. I.).).0. 1ecia penal"
decizia nr. 1,-1 din 4 mai 2012
Contopirea pedepselor. $otr%re de3initiv pronunat de o instan
rom%n. $otr%re de3initiv pronunat de o instan strin. !nstana
competent
n conformitate cu 5ecizia nr. /, din 1, decem'rie 200+ a 1eciilor 9nite
ale naltei )uri de )asaie &i 0ustiie precum &i $n temeiul art. ,,+ alin. (2) ).
proc. pen. cererea de contopire a pedepselor aplicate printr*o !ot"r#re definiti%"
pronunat" de o instan" rom#n" &i printr*o !ot"r#re definiti%" pronunat" de o
instan" str"in" formulat" de persoana condamnat" aflat" $n stare de deinere
se (udec" de tri'unalul $n a c"rui circumscripie se afl" locul de deinere dac"
ultima !ot"r#re definiti%" a fost pronunat" de instana str"in" pentru infraciuni
care potri%it legii rom#ne se (udec" $n prim" instan" de tri'unal c!iar dac"
!ot"r#rea definiti%" pronunat" de instana str"in" a fost recunoscut" de )urtea
de .pel Hucure&ti $n procedura transfer"rii persoanei condamnate. I.).).0.
1ecia penal" decizia nr. 1-2+ din 11 mai 2012
;suri asigurtorii. Salarii 5i alte venituri periodice reali#ate din
munc
2otri%it dispoziiilor art. ,0+ alin. (1) ). proc. ci%. salariile &i alte %enituri
periodice realizate din munc" pensiile acordate $n cadrul asigur"rilor sociale
precum &i alte sume ce se pl"tesc periodic de'itorului &i sunt destinate asigur"rii
mi(loacelor de e7isten" ale acestuia pot fi urm"rite; a) p#n" la 1/2 din %enitul
lunar net pentru sumele datorate cu titlu de o'ligaie de $ntreinere sau de
alocaie pentru copii &i ') p#n" la 1// din %enitul lunar net pentru orice alte datorii.
5ispoziiile in%ocate pri%esc e7clusi% urm"rirea silit" a 'unurilor mo'ile pe calea
popririi care presupune indisponi'ilizarea sumelor datorate ce %or fi pl"tite
de'itorului $n %iitor iar nu &i sumele de 'ani realizate anterior care se afl" de(a $n
patrimoniul de'itorului la momentul instituirii sec!estrului asigur"tor.
n consecin" salariile &i alte %enituri periodice realizate din munc" aflate
$n conturile inculpatului realizate anterior instituirii sec!estrului asigur"tor pot fi
indisponi'ilitate $n totalitate prin instituirea sec!estrului dispoziiile art. ,0+ alin.
(1) ). proc. ci%. nefiind aplica'ile. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 13,1 din 2,
mai 2012
Sentin pronunat de judectorie nainte de intrarea n vigoare a
Legii nr. 2022010. Ci de atac. !nstana competent
15
2otri%it art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 * singura norm"
tranzitorie referitoare la c"ile de atac * !ot"r#rile pronunate $n cauzele penale
$nainte de intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 r"m#n supuse c"ilor de atac
pre%"zute de legea su' care a $nceput procesul. n consecin" sentinele
pronunate de (udec"torii $nainte de intrarea $n %igoare a Legii nr. 202/2010 pot fi
atacate at#t cu apel c#t &i cu recurs iar calea de atac a apelului intr" $n
competena funcional" a tri'unalului conform normelor procedurale $n %igoare la
data pronun"rii sentinelor de c"tre (udec"torii. I.).).0. 1ecia penal" decizia
nr. 1+62 din 3 iunie 2012
-n5elciune. !ntenie. Criterii de evaluare
n cazul infraciunii de $n&el"ciune pre%"zut" $n art. 21- alin. (/) &i (,) ).
pen. cercetarea (udec"toreasc" presupune administrarea de pro'e nemi(locit $n
condiii de pu'licitate &i contradictorialitate cu pri%ire la e7istena inteniei
const#nd de e7emplu $n audierea p"rilor ci%ile sau a reprezentanilor acestora
cu pri%ire e7istena unor $nelegeri referitoare la modalitatea de plat" sau
cunoa&terea la data $nc!eierii contractelor a faptului c" inculpatul nu poate pl"ti
sumele datorate ori audierea inculpatului cu pri%ire la cunoa&terea de c"tre
acesta a lipsei disponi'ilului la momentul emiterii cecurilor &i la condiiile $n care
le*a emis.
n cadrul criteriilor pentru e%aluarea inteniei $n cazul infraciunii de
$n&el"ciune pre%"zut" $n art. 21- alin. (/) &i (,) ). pen. se $nscriu conduita
persoanei acuzate $n leg"tur" cu alte contracte sau cecuri anterior datei faptelor
din actul de sesizare m"surile luate pentru respectarea clauzelor contractuale
sau pentru efectuarea pl"ii coerena m"surilor cu scopul urm"rit atitudinea fa"
de respectarea normelor care gu%erneaz" domeniul $n spe" rula(ul m"rfurilor
sau al $ncas"rilor precum &i caracterul diferit sau consec%ent al conduitei
persoanei acuzate fa" de faptele din cauza dedus" (udec"ii al"turi de
elementele determinante pentru $nc!eierea contractului cunoa&terea de c"tre
p"rile contractante a modului $n care se %a desf"&ura contractul a momentului &i
a modului $n care se %a face plata e7istena unor $mpre(ur"ri impre%izi'ile
emiterea de cecuri dup" interdicia 'ancar". I.).).0. 1ecia penal" decizia nr.
20,0 din 12 iunie 2012
"estituirea pentru re3acerea urmririi penale. :erespectarea
dispo#iiilor privitoare la sesi#area instane
n cazul $n care instana de apel constat" c" identitatea inculpatului trimis
$n (udecat" prin rec!izitoriu ca act de sesizare a instanei nu este sta'ilit" cu
certitudine $n 'aza documentelor oficiale dispune restituirea cauzei la procuror
pentru refacerea urm"ririi penale $n temeiul art. /40 raportat la art. //2 alin. (2)
). proc. pen. $ntruc#t nu au fost respectate dispoziiile pri%itoare la sesizarea
instanei.
16
Identitatea inculpatului nu constituie o c!estiune preala'il" $n sensul art.
,, ). proc. pen. care intr" $n competena instanei penale ci o meniune
o'ligatorie pe care tre'uie s" o cuprind" rec!izitoriul conform art. 26/ ). proc.
pen. lipsa elementelor de identificare a persoanei trimise $n (udecat"
reprezent#nd o $nc"lcare a dispoziiilor relati%e la sesizarea instanei. I.).).0.
1ecia penal" decizia nr. 2102 din 1, iunie 2012
6ra3ic de minori. *lemente constitutive
<ecrutarea transportarea &i g"zduirea unei persoane minore prin
ameninare %iolen" &i $n&el"ciune de c"tre dou" sau mai multe persoane
$mpreun" $n scopul e7ploat"rii persoanei minore %ictima fiind o'ligat" s"
cer&easc" s" spele par'rize ale autoturismelor aflate $n trafic &i s" s"%#r&easc"
infraciuni de furt din magazine $ntrune&te elementele constituti%e ale infraciunii
de trafic de minori pre%"zut" $n art. 1/ alin. (1) (2) &i (/) raportat la art. 12 alin. (1)
&i (2) lit. a) din Legea nr. 634/2001 fiind $ndeplinite &i condiiile art. 2 pct. 2 lit. e)
din Legea nr. 634/2001 pri%ind efectuarea unor acti%it"i prin care se $ncalc"
drepturi &i li'ert"i fundamentale ale omului. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr.
22,4 din 26 iunie 2012
@avori#area in3ractorului. Condiii
)onform art. 26, alin. (1) ). pen. infraciunea de fa%orizare a infractorului
presupune ca situaie premis" o infraciune comis" anterior iar ca element
material al laturii o'iecti%e un a(utor dat unui infractor * o persoan" care a
s"%#r&it o infraciune * $n scopul de a $ngreuna sau z"d"rnici urm"rirea penal"
(udecata sau e7ecutarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau
produsul infraciunii comise. n consecin" a(utorul dat unei persoane a c"rei
fapt" nu constituie conform legii infraciune $ntruc#t $i lipse&te una dintre
tr"s"turile eseniale pre%"zute $n art. 13 alin. (1) ). pen. nu $ntrune&te condiiile
fa%oriz"rii infractorului sta'ilite $n art. 26, alin. (1) ). pen. I.).).0. 1ecia penal"
decizia nr. 2/,- din 2 iulie 2012
Preluarea urmririi penale. Competen
n conformitate cu dispoziiile art. 124 alin. (2) teza I din Legea nr.
/02/200, repu'licat" cererea de preluare a urm"ririi penale adresat" de un stat
str"in se soluioneaz" de parc!etul de pe l#ng" curtea de apel $n circumscripia
c"reia domiciliaz" sau a fost identificat" persoana urm"rit". n consecin" $n
cazul $n care curtea de apel a fost sesizat" cu o cerere de preluare a urm"ririi
penale aceasta dispune trimiterea cererii spre soluionare parc!etului de pe
l#ng" curtea de apel $n circumscripia c"reia domiciliaz" sau a fost identificat"
persoana urm"rit". I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 2,0, din 11 iulie 2012
17
"spunderea penal a persoanei juridice. ;suri preventive
1. n conformitate cu dispoziiile art. ,3+
-
alin. (1) ). proc. pen. m"surile
pre%enti%e pot fi dispuse fa" de persoana (uridic" dac" sunt $ndeplinite condiiile
pri%ind; I) e7istena unor moti%e temeinice care (ustific" presupunerea rezona'il"
c" persoana (uridic" a s"%#r&it o fapt" pre%"zut" de legea penal" &i II)
necesitatea m"surii pre%enti%e pentru asigurarea 'unei desf"&ur"ri a procesului
penal.
:7istena unor moti%e temeinice care (ustific" presupunerea rezona'il" c"
persoana (uridic" a s"%#r&it o fapt" pre%"zut" de legea penal" se raporteaz" la
fapta pentru care persoana (uridic" este acuzat" &i $ncadrarea (uridic" a acesteia
precum &i la $ntrunirea condiiilor pre%"zute $n art. 1+
1
alin. (1) ). pen. pentru
tragerea la r"spundere penal" a persoanei (uridice care sta'ile&te c" persoanele
(uridice r"spund penal pentru infraciunile s"%#r&ite $n realizarea o'iectului de
acti%itate sau $n interesul ori $n numele persoanei (uridice. n consecin" m"surile
pre%enti%e nu pot fi dispuse fa" de persoana (uridic" dac" la momentul
procesual la care se analizeaz" propunerea procurorului pri%ind luarea m"surilor
pre%enti%e rezult" c" nu sunt $ndeplinite condiiile pentru tragerea la r"spundere
penal" a persoanei (uridice pre%"zute $n art. 1+
1
alin. (1) ). pen. referitoare la
s"%#r&irea infraciunii $n realizarea o'iectului de acti%itate sau $n interesul ori $n
numele persoanei (uridice.
2. :7istena m"surilor asigur"torii luate anterior nu $mpiedic" dispunerea
m"surilor pre%enti%e fa" de persoana (uridic" a%#nd $n %edere scopul diferit la
celor dou" categorii de m"suri precum &i coninutul diferit al acestora m"surile
pre%enti%e put#nd consta conform art. ,3+
-
alin. (1) ). proc. pen. $n; a)
suspendarea procedurii de dizol%are sau lic!idare a persoanei (uridiceE ')
suspendarea fuziunii a di%iz"rii sau a reducerii capitalului social al persoanei
(uridiceE c) interzicerea unor operaiuni patrimoniale specifice suscepti'ile de a
antrena diminuarea semnificati%" a acti%ului patrimonial sau insol%ena persoanei
(uridiceE d) interzicerea de a $nc!eia anumite acte (uridice sta'ilite de organul
(udiciarE e) interzicerea de a desf"&ura acti%it"i de natura celor $n e7erciiu sau cu
ocazia c"rora a fost comis" infraciunea. I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 2--0
din 1/ august 2012
;suri asigurtorii. 7un comun
n conformitate cu dispoziiile art. 16/ alin. (2) ). proc. pen. m"surile
asigur"torii $n %ederea repar"rii pagu'ei se pot lua asupra 'unurilor $n%inuitului
sau inculpatului &i ale persoanei responsa'ile ci%ilmente p#n" la concurena
%alorii pro'a'ile a pagu'ei. n raport cu dispoziiile art. 16/ alin. (2) ). proc. pen.
$n %ederea repar"rii pagu'ei m"sura asigur"torie a sec!estrului poate fi dispus"
asupra 'unurilor comune ale inculpatului &i ale soiei acestuia p#n" la concurena
%alorii pro'a'ile a pagu'ei 'unurile aflate $n proprietatea code%"lma&" a soilor
nefiind e7ceptate prin lege de la luarea m"surilor asigur"torii. I.).).0. 1ecia
18
penal" decizia nr. 2616 din 2+ august 2012
&pel declarat de procuror cu privire la latura civil. &dmisi,ilitate

2rin decizia )urii )onstituionale nr. 1+0 din 26 fe'ruarie 2004 pu'licat"
$n D. =f. nr. 21/ din 20 martie 2004 dispoziiile art. /62 alin. (1) lit. a) teza a II*a
). proc. pen. * potri%it c"rora Bapelul procurorului $n ce pri%e&te latura ci%il" este
inadmisi'il $n lipsa apelului formulat de partea ci%il" cu e7cepia cazurilor $n care
aciunea ci%il" se e7ercit" din oficiuC * au fost declarate constituionale. n
consecin" apelul declarat numai de procuror cu pri%ire la latura ci%il" este
admisi'il inclusi% $n cazul $n care moti%ele de apel referitoare la latura ci%il" au
fost formulate oral $n ziua (udec"ii potri%it dispoziiilor art. /3, ). proc. pen.
I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 23-- din 11 septem'rie 2012
;suri de siguran. *.pul#area

n conformitate cu dispoziiile articolului 23 alineatul (2) din 5irecti%a
200,//4/): din 2+ aprilie 200, pri%ind dreptul la li'er" circulaie &i &edere pe
teritoriul statelor mem're pentru cet"enii 9niunii &i mem'rii familiilor acestora
m"surile de restr#ngere a li'ert"ii de circulaie &i de &edere a cet"enilor 9niunii
luate din moti%e de ordine pu'lic" sau siguran" pu'lic" respect" principiul
proporionalit"ii &i se $ntemeiaz" e7clusi% pe conduita persoanei $n cauz"E
condamn"rile penale anterioare nu pot (ustifica $n sine luarea unor asemenea
m"suri iar conduita persoanei $n cauz" tre'uie s" constituie o ameninare real"
prezent" &i suficient de gra%" la adresa unui interes fundamental al societ"ii
neput#nd fi acceptate moti%"ri care nu sunt direct legate de caz sau care sunt
legate de consideraii de pre%enie general".
2otri%it (urisprudenei )urii de 0ustiie a 9niunii :uropene reflectat" $n
special $n cauza )*/,4/+6 )alfa m"sura e7pulz"rii poate fi luat" $mpotri%a unui
resortisant comunitar numai $n cazul $n care $n afara faptului c" a comis o
infraciune comportamentul s"u personal a creat o ameninare real" &i suficient
de gra%" care afecteaz" unul dintre interesele fundamentale ale societ"ii.
n raport cu dispoziiile 5irecti%ei 200,//4/): &i cu (urisprudena )urii de
0ustiie a 9niunii :uropene m"sura de siguran" a e7pulz"rii pre%"zut" $n art.
113 ). pen. $mpotri%a unui resortisant comunitar este luat" $n mod nelegal dac"
decurge e7clusi% din condamnarea sa la o pedeaps" de doi ani $nc!isoare f"r" a
fi luat $n considerare comportamentul personal al acestuia * infractor primar care
anterior a%ea un loc de munc" * sau pericolul pe care $l reprezint" pentru cerinele
de ordine pu'lic". I.).).0. 1ecia penal" decizia nr. 236, din 11 septem'rie
19
2012
*va#iune 3iscal. &scunderea ,unului ori a sursei impo#a,ile sau
ta.a,ile n scopul sustragerii de la ndeplinirea o,ligaiilor 3iscale
n conformitate cu dispoziiile art. + alin. (1) lit. a) din Legea nr. 2,1/200-
constituie infraciunea de e%aziune fiscal" ascunderea 'unului ori a sursei
impoza'ile sau ta7a'ile $n scopul sustragerii de la $ndeplinirea o'ligaiilor fiscale.
Infraciunea de e%aziune fiscal" pre%"zut" $n art. + alin. (1) lit. a) din Legea nr.
2,1/200- presupune su' aspectul laturii o'iecti%e o aciune de ascundere a
'unului care se poate realiza prin $ntocmirea sau deinerea de documente false
pri%ind pro%eniena proprietatea sau circulaia 'unului iar su' aspectul laturii
su'iecti%e intenia direct" calificat" prin scop * sustragerea de la $ndeplinirea
o'ligaiilor fiscale.
>apta de a sustrage 'unuri supuse accizelor $n scopul de a le $nsu&i &i de
a le %inde contra unor sume de 'ani $ntrune&te numai elementele constituti%e ale
infraciunii de furt iar nu &i elementele constituti%e ale infraciunii de e%aziune
fiscal" pre%"zut" $n art. + alin. (1) lit. a) din Legea nr. 2,1/200- $ntruc#t
infractorul nu a realizat o aciune de ascundere a 'unului &i nu a s"%#r&it fapta $n
scopul sustragerii de la $ndeplinirea o'ligaiilor fiscale. I.).).0. 1ecia penal"
decizia nr. 244- din 1+ septem'rie 2012
Judecata n ca#ul recunoa5terii vinoviei. &c+itare. &rt. 10 alin. 011 lit.
d1 C. proc. pen.
.plicarea procedurii simplificate a (udec"ii $n cazul recunoa&terii %ino%"iei
reglementat" $n art. /20
1
). proc. pen. e7clude pronunarea unei soluii de
ac!itare $n temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) ). proc.
pen. $ntruc#t $n conformitate cu dispoziiile art. /20
1
alin. (,) ). proc. pen.
instana de (udecat" soluioneaz" latura penal" atunci c#nd din pro'ele
administrate $n cursul urm"ririi penale rezult" c" fapta e7ist" constituie
infraciune &i a fost s"%#r&it" de inculpat iar potri%it alin. (4) al aceluia&i articol
instana respinge cererea atunci c#nd constat" c" pro'ele administrate $n cursul
urm"ririi penale nu sunt suficiente pentru a sta'ili c" fapta e7ist" constituie
infraciune &i a fost s"%#r&it" de inculpat $n acest caz instana continu#nd
(udecarea cauzei potri%it procedurii de drept comun. I.).).0. 1ecia penal"
decizia nr. /116 din / octom'rie 2012
20