Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrarea 3

Cubarea arborelui n picioare


Pentru arborele luat n considerare s se stabileasc:
3.1.Volumul pe picior dup urmtoarele metode:
3.1.1.Metoda tabelelor de cubaj cu dou intrri
3.1.2.Dup ecuaia de regresie dublu logaritmic
3.1.3.Dup metoda punctului director
3.1.4.Dup metoda coeicientului de orm artiicial
3.1.! Metoda coeicientului de orm natural
"#1
a$.%n uncie de indicele de orm natural &
"#!
b$.%n uncie de indicele de orm natural &
"#3
3.1.'.Procedeul e(pediti) Dan*ig.
3.1.+.Procedeul e(pediti) ,iurgiu
3.1.-.Metoda analitic
3.2.Volumul cojii
3.3.Volumul crcilor
3.4.Volumul rdcini .i al cioatei
3.5.Volumul total al arborelui
3.6./iomasa
3.7.0antitatea de carbon stocata in us
3.8.01i steri se pot obine din arborele respecti)
3.9.01t c2erestea se poate obine din arborele dat
3.1.Volumul pe picior dup urmtoarele metode:
3.1.1.Metoda tabelelor de cubaj cu dou intrri.
3ceast metod se ba*ea* pe )olumul arborelui pe picior alat n tabelele de
cubaj din 4/iometria arborilor .i arboretelor 5.6e ia )olumul din tabelele de cubaj
n uncie de diametrul de ba* al arborelui dat .i se calculea* )olumul arborelui
prin metoda interpolrii.
V71.32!m
3
3.1.2.Dup ecuaia de regresie dublu logaritmic.
lg )7b
"
8b
1
lgd8b
2
lg
2
d8b
3
lg28b
4
lg
2
2
d9diametrul de ba* al arborelui
29nlimea arborelui
)9)olumul arborelui
b
"
# b
1
# b
2
# b
3
# b
4
# 9 indici pentru specia brad b
"
7 94#4'414 b
1
7 2.1:4+:
b
2
7 9"#124:- b
3
71."4'4! b
4
79"."1'-
Prin ecuaia dublu logaritmic se stabilesc relaiile dintre )olumul arborelui .i
nlimea .i diametrul de ba*. 3ceste relaii sunt stabilite pe specie.
)71.3:"m
3
3#1.3.Dup metoda punctului director
4Punctul director5 9 este un punct ales n partea superioar a coroanei acolo unde
diametrul este egal cu jumtate din diametrul seciunii de ba*.
d 9 diametrul de ba*
2 9 nlimea total
2
1
9 nlimea de la cioat p1n la 4punctul director5
m9nlimea pieptului
Volumul prii din us care este situat deasupra seciunii de ba* se calculea* dup
ormula paraboloidului# iar cel al prii inerioare dup ormula ;uber compus pentru
tronsoane de 2m. Volumul usului re*ult ca suma celor dou )olume .i se )a calcula dup
ormula:
V72<3g=2
1
8m<2$ cu g 7

4
2
d )71.233m
3
3.1.4.Dup metoda coeicientului de orm artiicial.
V 7 g>>2
g9supraaa de ba*
29nlimea arborelui
7"#4"! =ormula lui 6c2iel$
)9)olumul arborelui
Metoda se ba*ea* pe olosirea diametrului de ba* msurat n teren# a nlimii
arborelui msurat cu 2ipsometrul .i a unor coeicieni de orm calculai sau e(tra.i din
tabele.
)71.2""m
3
3.1.! Metoda coeicientului de orm natural
"#1
V7g
"#1
>2>
"#1

)9)olumul arborelui
29nlimea arborelui

"#1
9 coeicientului de orm natural
)7".!""m
3
3.1.'.Procedeul e(pediti) Dan*ig.
V7d
2
<1""" 89:?
)9)olumul arborelui
d9diametrul de ba* al arborelui
Procedeul e(pediti) Dan*ig se ba*ea* pe msurarea diametrului de ba* .i
aprecierea nlimii cu oc2iul liber. %nlimea de reerin n ca*ul acestui procedeu este de
2!m# iar pentru iecare metru care nu ajunge sau dep.e.te nlimea de 2!m se scade sau se
adun 3? pentru iecare metru# din )aloarea calculat anterior.
)71.33:m
3
3.1.+.Procedeul e(pediti) ,iurgiu
V7"#3'd
2
>2
)9)olumul arborelui
d9diametrul de ba* al arborelui
29nlimea arborelui
"#3'9coeicient de reducere
)71.3":m
3
3.1.-.Metoda analitic.
Procedeul analitic const n determinarea cu mai mult preci*ie a )olumului primei
pri a usului# .i cu o preci*ie inerioar a )olumului prii de sus. Prima parte a arborelui o
)om cuba prin metoda ;uber compus lu1nd .apte tronsoane de lungime doi metri:
)
1
7

4
l=d
1
2
8d
2
2
8d
3
2
8d
4
2
8d
!
2
8d
'
2
8d
+
2
$8)
rest

@nde: )
1
9 )olumul primei pri a usului
l9lungimea tronsonului 72m
d
1

d
+
9diametrele tronsoanelor respecti)e
)
rest
9 )olumul rmas
)7".:"!m
3
Aabel centrali*ator al datelor obinute la cubarea arborelui n picioare.
Aabel !.1.
Br
crt.
Denumirea
procedeului
Volumul
obinut
Dierene=8<9$
m
3
?
1. Metoda tabelelor de cubaj cu dou intrri 1.989 -0.020 -1.00
2. Dup ecuaia de regresie dublu logaritmic 2.092 0.083 4.12
3. Dup metoda punctului director 2.057 0.048 2.37
4. Dup metoda coeicientului de orm artiicial 2.075 0.066 3.29
!.
Metoda coeicientului de orm natural
"#1
1.438 -0.571 -28.41
'. Procedeul e(pediti) Dan*ig 2.190 0.181 9.00
+. Procedeul e(pediti) ,iurgiu 2.066 0.057 2.82
-. Metoda analitic 1.472 -0.537 -26.74
:. Procedeul planimetrarii 2.009 0.000 0.00
3.2.Volumul cojii
Volumul procentual al cojii depinde de un numr mare de caracteristici actoriale# cele
mai importante iind condiiile staionale .i pro)eniena arborelui.
Pentru alarea lui au ost stabilite dierite procente pentru iecare specie calcul1ndu9se
n uncie de )olumul usului arborelui.
Cn ca*ul nostru pentru arborele de brad la un diametru de ba* de 4'.1 cm procentul
)olumului cojii este de :?
V
cojii
7 :? V
usului
V
cojii
7 "#1-"-1m
3
3.3.Volumul crcilor
Volumul crcilor se determin n procente din )olumul usului# procente care au ost
calculate .i tabelate pentru principalele specii din ara noastr. Din 4/iometria arborilor .i a
arboretelor din Dom1nia5 prin interpolare se )a calcula )olumul crcilor corespun*tor
diametrului de ba* al arborelui nostru.
V
crcilor
7 4.'?V
usului
V
crcilor
7"#":2414 m
3
3.4.Volumul rdcinii .i al cioatei
Pentru brad# n condiiile rii noastre acesta repre*int apro(imati) 2"? din )olumul
calculat al usului.
V
rd 8 cioat
7 2"?V
usului
V
rd 8 cioat
7 "#4"1-m
3
3.!.Volumul total al arborelui
3pro(imea* )olumul total al arborilor prin nsumarea )olumelor tuturor prilor
componente ale acestuia.
V
total
7 V
us cu coaj
8V
crcilor
8 V
rd 8 cioat
V
tot
7 2#'-4m
3
3.'./iomasa
Pentru calculul substanei uscate a usului se utili*ea* densitatea aparent
con)enional =E$. Fa brad# 1 m
3
lemn )erde )a da dup uscare o cantitate de biomas de
apro(imati) 33! &g E 7 33! &g<m
3
.
/iomasa 7 V
suprateran
>E
/iomasa 7 +'4.!4&g
3.+.0antitatea de carbon stocata in us
Pentru brad cantitatea de carbon este apro(imati) !"? din biomas
0arbon73-2.2+
3.-.01i steri se pot obine din arborele respecti)
6e )a considera ntreg usul arborelui pe care l a)em ca lemn de oc.
n
s
7 V
usului
(
c
8 V
crci
(
a

n
s
9 numrul de steri posibil de obinut

c
9 actorul de cubaj # media la r.inoase pentru lemnul de us iind 7 "#+

a
9 actorul de a.e*are 7 "#'2
n
s
7 1.4' steri
3.:.01t c2erestea se poate obine din arborele dat
6e )a calcula pentru bu.teanul decojit re*ultat din us# a)1nd diametrul la captul
subire mai mare de 1' cm# )olumul total prin metoda ;ubert compus =tronsoane de 1 m
lungime$ care se corectea* cu randamentul de debitare.
V
c2erestea
7 V
usului r coaj
( G
V
c2erestea
7 1#+ m
3