Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI" DIN IAI

FACULTATEA DE CONSTRUCII SI INSTALAII


Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 1, municipiul lai cod 700050
Tel: 0232278683, Tel/Fax: 0232233368, E-mail:decanat@ce.tuiasi.ro
Departamentul Ingineria Instalaiilor
Tel: 0232278680/1257, E-mail: secretariat dinstal@ce.tuiasi.ro

APROBAT
Director Departament
Prof. univ. dr. ing. Ignat Jan
T E MA - CADRU
pentru elaborarea Proiectului de diplom

Intre studentul ................................................................, care a solicitat nscrierea pentru
coordonarea elaborarii Proiectului de diplom i ............................................................, n calitate de
coordonator, s-au stabilit urmatoarele:

1) Tema proiectului tehnic, specialitatea instalaii de nclzire, stabilit de comun acord, este:
................................................................................................................................................................
i a fost atribuit prin ordinul nr. ......../..
2) Termenul de predare a proiectului este: 01.07.2014
3) Elementele iniiale ale temei sunt : Plan de amplasament, planuri caracteristice, structura si
caracteristicile elementelor de nchidere, sursa de cldur, tipul instalaiilor de inclzire.
4) Coninutul notei explicative (enumerarea problemelor ce vor fi abordate-piese scrise):
- Partea I - Memoriu tehnic - justificativ - descrierea funcional constructiv a cldirii i
fundamentarea soluiilor adoptate, in conformitate cu reglementrile tehnice in vigoare.
- Partea a II - Caiet de sarcini, care cuprinde :
a- breviar i note de calcul;
b- caiete de sarcini pentru : - execuia lucrrilor;
- punerea in funcie ;
c- program de verificare a executrii lucrrilor de instalaii;
- Partea a III-a: - Documentaie economic;
- Antemasuratoare;
5) Denumirea materialului grafic - piese desenate - aferente proiectului (piese desenate - minim 7
plane):
- planuri caracteristice a instalaiei;
- detaliu centrala termica;
- detalii de execuie.
6) Verificarea compatibilitii structurii cldirii cu soluiile tehnice de implementare a
instalaiilor i consultaii pentru elaborarea documentaiei economice se solicit la titularii
disciplinelor de specialitate, respectiv:
Prof. dr. ing. Alexandru Secu i Prof. dr ing. erbanoiu Ioan
7) Tema a fost primit pe data de 21.10.2013
8) Verificarea stadiului elaborrii proiectului se va efectua sptmnal de ctre indrumtor, iar
proiectul de diplom se va preda cu minim dou sptmni nainte de susinere, pentru a fi verificat de
comisia preliminar constituit la nivelul Departamentului de Ingineria Instalaiilor.
COORDONATOR, STUDENT,

......................................................... .............................................................