Sunteți pe pagina 1din 13

Analiza economico-financiara

AMENAJARE MUZEUL TRADITIILOR BUCOVINENE Oras Gura HumoruluiImplementarea planului de investitii va sustine dezvoltarea infrastructurii culturale
traditionale a orasului Gura Humorului si va conribui la atingerea obiectivelor Europeene,
intarind relatia dintre Romania si Statele Donatoare.
Realizarea proiectului de modernizare a Muzeului Traditiilor Bucovinei Gura
Humorului, s-a dezvoltat de la premise ca odata dezvoltat patrimonial cultural al zone, numarul
de vizitatori va creste, ceea ce se va concretiza atat in beneficii financiare, cat mai ales in
beneficii social-economice care contribuie la dezvoltarea zonei.
Se estimeaza o crestere a numarului de vizitatori, cu aproximativ 30% fata de numarul
actual de vizitatori. Tabelul 1 prezinta distribuitia umarului de bilete estimate a fi vandute pe
tipuri de vizitatori.
Previzionare numar vizitatori
Perioada
Total numar
vizitatori din care:
Pret intreg Pret redus Gratuit
Gratuit - noaptea
muzeelor
Numar de vizitatori actuali 9250 3300 2500 2750 700
Previzionare numar vizitatori dupa terminarea investitiei 12000 4800 4000 2000 1200
Pret/bilet (actual)

5 2 0 0
Total venituri din taxe de intrare 42000 lei 24000 lei 8000 lei 0 lei 0 lei
Taxa de filmare/ fotografiere 10 10 10 10 10
Total venituri din taxa de filmare.fotografiere 120000 lei 48000 lei 40000 lei 20000 lei 12000 lei
Dupa finalizarea investitiei se estimeaza o crestere a pretului de vanzare al biletelor cu
10%, crestere antrenata de dezvoltarea muzeului si de cresterea cererii ca urmare a cresterii
numarului de vizitatori.
Dupa previzionarea cererii, in continuare sunt estimate costurile necesare de realizarea a
investitiei. Costurile au fost defalcate pe principalele tipuri de lucrri de construcie i pe
elemente de cost. Costurile de investitie au fost furnizate de catre inginerii proiectului.
Modernizarea muzeului va fi finalizat in 18 luni, iar dupa aceasta peioada va fi dat in
functiune un nou corp al muzeului, care va lega cele doua corpuri existente. Modernizarea
muzeului va fi finalizata fara a provoca nci o intrerupere a programului de vizitare si serviciilor
oferite de muzeu. Orizontul de timp considerat pentru analiza sustenabilitatii financiare a
proiectului este de pana la 5 ani, dupa finalizarea investitiei. Avand in vedere componentele de
investitie, valoarea reziduala dincolo de perioada de evaluare a fost estimata pe baza formulei de
amortizare economic i contabil standard.
Costurile estimate totale pentru modernizare sunt prezentate in tabelul 2. i includ si
costuri suplimentare pentru modernizarea celor dou corpuri ale muzeului existente.
Valoarea de inventar a constructiei
Corp 1 350,000.00 lei
Corp 2 350,000.00 lei
Total 700,000.00 lei

Valoare investitie Luna 1
Luna
2 Luna 3 Luna 4
Luna
5
Luna
6 Luna 7 Luna 8 Luna 9
Luna
10
Luna
11
Luna
12
Luna
13
Luna
14
Luna
15
Luna
16
Luna
17
Luna
18
Valoare
totala (
fara TVA) TVA
Valoare
totala (
inclusiv TVA)
Valoarea totala a
investitiei:

- lei

17,80
4.88
lei

35,609.
71 lei

5,934.9
4 lei

5,93
4.94
lei

5,93
4.94
lei

197,2
45.00
lei

197,2
45.00
lei

476,6
63.75
lei

502,5
93.81
lei

234,3
51.81
lei

407,8
14.97
lei

309,4
59.57
lei

309,4
59.57
lei

309,4
59.57
lei

309,4
59.57
lei

395,7
44.08
lei

7,24
0.25
lei

3,006,416.
46 lei

721,5
39.95
lei

3,727,956.41
lei
Cheltuieli privind
pregatirea
contractului de
finantare

- lei

17,80
4.88
lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

14,358.77
lei

3,446.
10 lei

17,804.88 lei
Cheltuieli privind
achizita publica -
proiect tehnic

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Proiectare si
asistenta tehnica

- lei

- lei

35,609.
71 lei

- lei

- lei

- lei

1,305.
31 lei

1,305.
31 lei

1,305.
31 lei

1,305.
31 lei

1,305.
31 lei

1,305.
31 lei

1,305.
31 lei

1,305.
31 lei

1,305.
31 lei

1,305.
31 lei

1,305.
31 lei

1,30
5.31
lei

41,349.54
lei

9,923.
89 lei

51,273.43 lei
Consultanta si
management de
implementare

- lei

- lei

- lei

5,934.9
4 lei

5,93
4.94
lei

5,93
4.94
lei

5,934.
94 lei

5,934.
94 lei

5,934.
94 lei

5,934.
94 lei

5,934.
94 lei

5,934.
94 lei

5,934.
94 lei

5,934.
94 lei

5,934.
94 lei

5,934.
94 lei

5,934.
94 lei

5,93
4.94
lei

71,793.67
lei

17,23
0.48
lei

89,024.15 lei
Constructii-
arhitectura

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

268,2
42.00
lei

383,5
86.06
lei

115,3
44.06
lei

98,35
5.40
lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

698,006.06
lei

167,5
21.46
lei

865,527.52
lei
Constructii-rezistenta

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

190,0
04.75
lei

190,0
04.75
lei

201,1
81.50
lei

- lei

- lei

190,4
51.82
lei

190,4
51.82
lei

190,4
51.82
lei

190,4
51.82
lei

190,4
51.82
lei

152,0
03.80
lei

- lei

1,359,237.
02 lei

326,2
16.88
lei

1,685,453.90
lei
Instalatii electrice,
termice, sanitare

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

111,7
67.50
lei

111,7
67.50
lei

111,7
67.50
lei

111,7
67.50
lei

111,7
67.50
lei

111,7
67.50
lei

111,7
67.50
lei

111,7
67.50
lei

- lei

721,080.65
lei

173,0
59.35
lei

894,140.00
lei
Amenajari lucrari
exterioare

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

124,7
32.53
lei

- lei

100,590.75
lei

24,14
1.78
lei

124,732.53
lei
Dotari

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Cheltuieli diverse

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Cheltuieli de evaluare
si monitorizare a
proiectului

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Cheltuieli privind
auditarea proiectului

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Valoare reziduala a investitiei 3,417,293.38 lei

Finantarea proiectului se realizeaa exclusiv din fonduri europene nerambursabile. Pentru finalizarea investiei primaria va apela
la un imprumut de trezorerie si va solicita un avans de 30% din fondurile nerambursabile pe care le poate primi de la Uniunea
Europeana. Imprumutul va fi solicitat pe perioada de implementare a proiectului, 16-18 luni, costul va fi reprezentat de dobanda de
5%. Rambursarea se va face linear, in anuitati constant, incepand cu luna urmatoare primirii imprumutului. Tabelul 3 prezinta sursele
de finantare ale investitiei:

Resurse de finantare: 3,727,956.41 lei
1. Finantare nerabursabila solicitata 3,727,956.41 lei
2. Cofinanare Solicitant i Partneri - lei
2.1 Contribuie n numerar - lei
2.2 Contribuie n natur - lei
3. Prefinantare rambursabila ( imprumut) - 60% din valoarea investitiei
2,236,773.85 lei

Diferenta de 10% dintre costul investitiei si sursele de finantare obtinute inainte de finalizarea proiectului va fi sustinuta de
activitatea curenta a muzeului, din veniturile obtinute din serviciile oferite.
Fluxurile financiare de intrare sunt constituite veniturile obtinutie din vanzarea de bilete, taxe de fotografiere/ filmare, venituri
din organizarea de serbari si spectacole scolare, activitati culturale, dar si de subventiile primate pentru sectorul cultural si fondurile de
finantare a investitiei. Taxele de acces sunt calculate prin luarea n consideraie a costurilor marginale de ntreinere. Pretul mediu al
unui bilet de acces este de 3.5 lei pe vizitator, diferenta de pret a biletelor fiind atribuita reducerilor acordate studentilor si copiilor si
gratuitatii oferite copiilor persoanelor cu handicap si diferitelor evenimente organizate la nivel national, in timpul anului, cand accesul
in unitatile cult este gratuit. Pretul intreg al unui bilet este de 5 lei, iar redus este 2 lei. Pentru perioada de operare, dupa finalizarea
investitiei se estimeaza o crestere a pretului biletelor cu 10% pe an, corelata cu o crestere anuala a numarului de vizitatori cu 1%.
Costurile de operare cuprind toate datele cu privire la plile prevzute pentru achiziionarea de bunuri i servicii care nu sunt
costuri de natura investiiilor. Costurile considerate in analiza financiara a proiectului se refera la:
- costuri cu bunuri si servicii necesare in activitatea de operare;
- costuri cu personalul;
- costuri sociale;
- costuri cu intretinerea, utilitati;
- alte cheltuieli administratieve.
Previzionarea costurilor de operare si a veniturilor, exclusive cele din vanzarea de bilete si taxe de fotografiere/filmare, s-a
bazat pe Bugetul institutiilor publice si a activitatilor finanatate integral sau partial din venituri proprii. Asadar, conform bugetelor
stabilite la nivelul institutiei, se estimeaza o tendinta crescatoare a subventiilor primate si a veniturilor obtinute, iar in ceea ce priveste
cheltuielile, acestea urmares evolutia veniturilor, cu exceptia cheltuielilor cu personalul, pentru care nu se estimeaza crestere, dar care
vor creste o data cu finalizarea investitiei, cand se vor angaja alti 14 salariati. Cheltuielile privind noii salariati sunt prezentate in
tabelul de mai jos:

Functia Nr.
Angajati
Salariu brut/ang. Contributii sociale ang. Impozit Salarii nete Contributii sociale unitate Total cheltuieli cu
personalul
Data
angajarii
Centru de documentare,
informare, comunicare 3 4,422.00 lei 707.52 lei 594.32 lei 3,120.16 lei 1,238.16 lei 5,660.16 lei An I
Bibliotecari
1 1,966.00 lei 314.56 lei 264.23 lei 1,387.21 lei 550.48 lei 2,516.48 lei An I
Bibliotecari
1 1,228.00 lei 196.48 lei 165.04 lei 866.48 lei 343.84 lei 1,571.84 lei An I
Bibliotecari
1 1,228.00 lei 196.48 lei 165.04 lei 866.48 lei 343.84 lei 1,571.84 lei An I
Muzeografie si administrarea
patrimoniului 1 1,895.00 lei 303.20 lei 254.69 lei 1,337.11 lei 530.60 lei 2,425.60 lei An I
Muzeograf
1 1,895.00 lei 303.20 lei 254.69 lei 1,337.11 lei 530.60 lei 2,425.60 lei An I
Conservare si restaurare
2 2,582.00 lei 413.12 lei 347.02 lei 1,821.86 lei 722.96 lei 3,304.96 lei An I
Conservator
1 1,291.00 lei 206.56 lei 173.51 lei 910.93 lei 361.48 lei 1,652.48 lei An I
Restaurator
1 1,291.00 lei 206.56 lei 173.51 lei 910.93 lei 361.48 lei 1,652.48 lei An I
Centru pentru cultura, arta si
traditii 5 5,929.00 lei 948.64 lei 796.86 lei 4,183.50 lei 1,660.12 lei 7,589.12 lei An I
Referent de specialitate
1 1,141.00 lei 182.56 lei 153.35 lei 805.09 lei 319.48 lei 1,460.48 lei An I
Referent de specialitate
1 1,253.00 lei 200.48 lei 168.40 lei 884.12 lei 350.84 lei 1,603.84 lei An I
Referent de specialitate
1 1,253.00 lei 200.48 lei 168.40 lei 884.12 lei 350.84 lei 1,603.84 lei An I
Referent de specialitate
1 1,141.00 lei 182.56 lei 153.35 lei 805.09 lei 319.48 lei 1,460.48 lei An I
Referent de specialitate
1 1,141.00 lei 182.56 lei 153.35 lei 805.09 lei 319.48 lei 1,460.48 lei An I
Administrativ
3 2,550.00 lei 408.00 lei 342.72 lei 1,799.28 lei 714.00 lei 3,264.00 lei An I
Ingrijitor
1 850.00 lei 136.00 lei 114.24 lei 599.76 lei 238.00 lei 1,088.00 lei An I
Ingrijitor
1 850.00 lei 136.00 lei 114.24 lei 599.76 lei 238.00 lei 1,088.00 lei An I
Ingrijitor
1 850.00 lei 136.00 lei 114.24 lei 599.76 lei 238.00 lei 1,088.00 lei An I
Total 14 17,378.00 lei 2,780.48 lei 2,335.60 lei 12,261.92 lei 4,865.84 lei 22,243.84 lei An I
In ceea ce priveste cheltuielile de operare, cu bunuri si revicii, si utilitati s-a estimate o cresterea a cestora de aproximativ 10 %
de la un an la altul, conform estimarilor bugetate.
Trebuie remarcat faptul c, dei veniturile anuale vor depi costurile de funcionare dupa implementarea proiectului, acesta
nu se calific drept generator de venituri, deoarece valoarea curent (actualizat) a cheltuielilor de funcionare n perioada de
referin este mai mare dect n valoarea actualizat a veniturilor proiectului.
Indicatorii de performanta financiara sunt:
Valoarea financiara neta a invetitiei (VFNA-C) (1,749,068.16 lei)
Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (RIRF-C) -5.30%
Valoarea financiara neta a capitalului (VFNA-K) (438,186.29 lei)
Rata interna de rentabilitate financiara a capitalului (RIRF-K) 2.96%
Din analiza finanaciara rata interna de rentabilitate a investitiei, in lipsa co-finantarii UE, inregistreaza o valoare negative, ceea ce
demonstreaza incapacitatea veniturilor din activitatea curenta de a sustine investitia. De asemenea, valoarea actualizata neta a investitiei,
inregistreaza valoare negative, ceea ce inseamna ca pentru realizarea proiectului primaria Orasului Gura Humorului are nevoie de sprijin financiar
din partea UE. Fiind o investitie publica prin care nu se urmareste obtinerea de profituri ci cresterea potentialului turistic al zonei si obtinerea
indirecta a unor venituri mai mare, veniturile obtinute din activitatea culturala curenta nu pot acoperi integral costurile acestei invetitii. In ceea ce
priveste rentabilitatea capitalului investit, de asemenea, se demonstreazqa ca proiectul nu este unul generator de profituri, inregistrand o
rentabilitate financiara a capitalului scazuta si o valoare actualizata a fluxurilor de capital negative, intentia acestui proiect fiind aceea de a genera
beneficii social-culturale pentru societatea respectiva

Tabelul 4 prezinta rata interna de rentabilitate finanaciara a investiei:
ELEMENTE TOTAL An I An II An III An IV An V

Perioada de
implementare Perioada de operare
Venituri din taxe de intrare
36,460.42
lei
40,800.00
lei
45,328.80
lei
50,360.30
lei
55,950.29
lei
62,160.77
lei
Venituri din taxa de filmare
25,437.50
lei
29,333.33
lei
29,626.67
lei
29,922.93
lei
30,222.16
lei
30,524.38
lei
Venituri din activitati colaterale
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Venituri din activitati comerciale
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Venituri din serbari si spectacole scolare,
manifestari culturale, artistice si sportive
24,132.00
lei
16,200.00
lei
16,560.00
lei
16,800.00
lei
17,250.00
lei
17,550.00
lei
Valoarea reziduala
3,417,293.38
lei
TOTAL VENITURI
86,029.92
lei
86,333.33
lei
91,515.47
lei
97,083.23
lei
103,422.45
lei
3,527,528.53
lei
FLUX INTRARI
86,029.92
lei
86,333.33
lei
91,515.47
lei
97,083.23
lei
103,422.45
lei
3,527,528.53
lei
Cheltuieli privind pregatirea contractului de
finantare
17,804.88
lei
Cheltuieli privind achizita publica - proiect -
tehnic lei
Proiectare si asistenta tehnica
51,273.43
lei
Consultanta si management de implementare
89,024.15
lei
Constructii-arhitectura
865,527.52
lei
Constructii-rezistenta
1,685,453.90
lei
Instalatii electrice, termice, sanitare
894,140.00
lei
Amenajari lucrari exterioare
124,732.53
lei
Dotari
-
lei
Cheltuieli diverse
-
lei
Cheltuieli de evaluare si monitorizare a
proiectului
-
lei
Cheltuieli privind auditarea proiectului
-
lei
COSTURI DE INVESTITIE
3,727,956.41
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei

Bunuri si servicii
40,141.00
lei
27,247.00
lei
29,055.21
lei
30,328.39
lei
31,457.90
lei
32,696.40
lei
Utilitati (incalzire, iluminat si forta motrica)
70,056.00
lei
52,043.50
lei
50,708.79
lei
52,930.81
lei
54,902.10
lei
57,063.60
lei
Utilitati (apa, canal si salubritate)
9,300.00
lei
6,600.00
lei
7,038.00
lei
7,346.40
lei
7,620.00
lei
7,920.00
lei
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Materiale si prestari de servicii pentru
functionare
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Alte bunuri si servicii pentru intretnere si
functionare
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Carti, publicatii si materiale documentare
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Pregatire profesionala
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Cheltuieli cu salarii personal
99,195.00
lei
83,508.00
lei
83,508.00
lei
83,508.00
lei
83,508.00
lei
83,508.00
lei
Cheltuieli cu tichete de masa
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Cheltuieli privind asigurarile sociale de stat
22,140.00
lei
18,374.62
lei
18,374.62
lei
18,374.62
lei
18,374.62
lei
18,374.62
lei
Cheltuieli privind asigurarile de somaj
525.00
lei
436.89
lei
436.89
lei
436.89
lei
436.89
lei
436.89
lei
Cheltuieli privind asigurarile sociale de sanatate
5,445.00
lei
4,533.66
lei
4,533.66
lei
4,533.66
lei
4,533.66
lei
4,533.66
lei
Alte cheltuieli cu asigurari sociale 1,695.00 1,321.16 1,321.16 1,321.16 1,321.16 1,321.16
lei lei lei lei lei lei
TOTAL COSTURI DE OPERARE
248,497.00
lei
194,064.83
lei
194,976.33
lei
198,779.93
lei
202,154.33
lei
205,854.33
lei
FLUX IESIRI
3,976,453.41
lei
194,064.83
lei
194,976.33
lei
198,779.93
lei
202,154.33
lei
205,854.33
lei


FLUX DE NUMERAR NET
- 3,890,423.49
lei
- 107,731.49
lei
- 103,460.86
lei
- 101,696.70
lei
- 98,731.88
lei
3,321,674.20
lei
FLUX DE NUMERAR NET CUMULAT
- 3,890,423.49
lei
- 3,998,154.99
lei
- 4,101,615.85
lei
- 4,203,312.55
lei
- 4,302,044.42
lei
- 980,370.22
lei
Rata de actualizare 7%
Rata de rentabilitate a investiiei - RRF(C) -5%
Valoarea financiar net actualizat a investiiei - VFNA(C) lei (1,749,068.16)
Tabelul 5 prezinta rata interna de rentabilitate finanaciara a capitalului investit (exclusiv sustinerea europeana nerambursabila):

ELEMENTE TOTAL An I An II An III An IV An V
Perioada de implementare Perioada de operare
Venituri din taxe de intrare
36,460.42
lei
40,800.00
lei
45,328.80
lei
50,360.30
lei
55,950.29
lei
62,160.77
lei
Venituri din taxa de filmare
25,437.50
lei
29,333.33
lei
29,626.67
lei
29,922.93
lei
30,222.16
lei
30,524.38
lei
Venituri din activitati colaterale
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Venituri din activitati comerciale
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Venituri din serbari si spectacole scolare,
manifestari culturale, artistice si sportive
24,132.00
lei
16,200.00
lei
16,560.00
lei
16,800.00
lei
17,250.00
lei
17,550.00
lei
Valoarea reziduala
3,417,293.38
lei
TOTAL VENITURI
86,029.92
lei
86,333.33
lei
91,515.47
lei
97,083.23
lei
103,422.45
lei
3,527,528.53
lei
FLUX INTRARI
86,029.92
lei
86,333.33
lei
91,515.47
lei
97,083.23
lei
103,422.45
lei
3,527,528.53
lei

Bunuri si servicii
40,141.00
lei
27,247.00
lei
29,055.21
lei
30,328.39
lei
31,457.90
lei
32,696.40
lei
Utilitati (incalzire, iluminat si forta motrica)
70,056.00
lei
52,043.50
lei
50,708.79
lei
52,930.81
lei
54,902.10
lei
57,063.60
lei
Utilitati (apa, canal si salubritate)
9,300.00
lei
6,600.00
lei
7,038.00
lei
7,346.40
lei
7,620.00
lei
7,920.00
lei
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Materiale si prestari de servicii pentru
functionare
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Alte bunuri si servicii pentru intretnere si
functionare
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Carti, publicatii si materiale documentare
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Pregatire profesionala
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Cheltuieli cu salarii personal
99,195.00
lei
83,508.00
lei
83,508.00
lei
83,508.00
lei
83,508.00
lei
83,508.00
lei
Cheltuieli cu tichete de masa
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Cheltuieli privind asigurarile sociale de stat
22,140.00
lei
18,374.62
lei
18,374.62
lei
18,374.62
lei
18,374.62
lei
18,374.62
lei
Cheltuieli privind asigurarile de somaj
525.00
lei
436.89
lei
436.89
lei
436.89
lei
436.89
lei
436.89
lei
Cheltuieli privind asigurarile sociale de sanatate
5,445.00
lei
4,533.66
lei
4,533.66
lei
4,533.66
lei
4,533.66
lei
4,533.66
lei
Alte cheltuieli cu asigurari sociale
1,695.00
lei
1,321.16
lei
1,321.16
lei
1,321.16
lei
1,321.16
lei
1,321.16
lei
TOTAL COSTURI DE OPERARE
248,497.00
lei
194,064.83
lei
194,976.33
lei
198,779.93
lei
202,154.33
lei
205,854.33
lei
Dobanda
88,538.96
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
Rambursarea imprumutului
2,236,773.85
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
-
lei
FLUX IESIRI
2,573,809.81
lei
194,064.83
lei
194,976.33
lei
198,779.93
lei
202,154.33
lei
205,854.33
lei

FLUX DE NUMERAR NET
- 2,487,779.89
lei
- 107,731.49
lei
- 103,460.86
lei
- 101,696.70
lei
- 98,731.88
lei
3,321,674.20
lei
FLUX DE NUMERAR NET CUMULAT
- 2,487,779.89
lei
- 2,595,511.39
lei
- 2,698,972.25
lei
- 2,800,668.95
lei
- 2,899,400.82
lei
422,273.38
lei
Rata de actualizare 7%

Rata de rentabilitate a investiiei - RRF(C) 3%

Valoarea financiar net actualizat a investiiei - VFNA(C) lei (438,186.29)
Tabelul 6 face referire la fluxurile de numerar generate de investitie si de activitatea muzeului in perioada de implementare si de operare
dupa finalizarea investitiei:


ELEMENTE Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Luna 13 Luna 14 Luna 15 Luna 16 Luna 17 Luna 18 TOTAL An I An II An III An IV An V
Perioada de implementare Perioada de operare
SUBVENTIE UE

1,118,386.92 lei

2,609,569.49 lei

3,727,956.41 lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Contributia publica locala

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Contributia publica regionala

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Contributia publica nationala

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Contributia publica nationala totala

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

1,118,386.92 lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

2,609,569.49 lei

3,727,956.41 lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Imprumut pentru finantare

2,236,773.85 lei

2,236,773.85 lei
Subventii pentru institutiile publice

36,250.00 lei

- lei

- lei

- lei

- lei

36,250.00 lei

- lei

- lei

38,270.00 lei

- lei

- lei

42,097.00 lei

- lei

- lei

45,924.00 lei

- lei

- lei

57,405.00 lei

256,196.00 lei

156,610.00 lei

160,050.00 lei

162,400.00 lei

166,750.00 lei

169,650.00 lei
RESURSE FINANCIARE

36,250.00 lei

2,236,773.85 lei

- lei

- lei

- lei

1,154,636.92 lei

- lei

- lei

38,270.00 lei

- lei

- lei

42,097.00 lei

- lei

- lei

45,924.00 lei

- lei

- lei

2,666,974.49 lei

6,220,926.26 lei

156,610.00 lei

160,050.00 lei

162,400.00 lei

166,750.00 lei

169,650.00 lei
Venituri din taxe de intrare

1,791.67 lei

1,791.67 lei

1,791.67 lei

1,791.67 lei

1,791.67 lei

1,791.67 lei

1,970.83 lei

1,970.83 lei

1,970.83 lei

1,970.83 lei

2,329.17 lei

2,329.17 lei

2,329.17 lei

2,329.17 lei

2,329.17 lei

2,239.58 lei

1,970.83 lei

1,970.83 lei

36,460.42 lei

40,800.00 lei

45,328.80 lei

50,360.30 lei

55,950.29 lei

62,160.77 lei
Venituri din taxa de filmare

770.83 lei

770.83 lei

770.83 lei

770.83 lei

770.83 lei

770.83 lei

770.83 lei

770.83 lei

1,927.08 lei

1,927.08 lei

1,927.08 lei

1,927.08 lei

1,927.08 lei

1,927.08 lei

1,927.08 lei

1,927.08 lei

1,927.08 lei

1,927.08 lei

25,437.50 lei

29,333.33 lei

29,626.67 lei

29,922.93 lei

30,222.16 lei

30,524.38 lei
Venituri din activitati colaterale

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Venituri din activitati comerciale

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Venituri din serbari si spectacole scolare,
manifestari culturale, artistice si sportive

1,250.00 lei

1,250.00 lei

1,250.00 lei

1,250.00 lei

1,250.00 lei

1,250.00 lei

1,320.00 lei

1,320.00 lei

1,584.00 lei

1,584.00 lei

1,584.00 lei

1,320.00 lei

1,320.00 lei

1,320.00 lei

1,320.00 lei

1,320.00 lei

1,320.00 lei

1,320.00 lei

24,132.00 lei

16,200.00 lei

16,560.00 lei

16,800.00 lei

17,250.00 lei

17,550.00 lei
TOTAL VENITURI

3,812.50 lei

3,812.50 lei

3,812.50 lei

3,812.50 lei

3,812.50 lei

3,812.50 lei

4,061.67 lei

4,061.67 lei

5,481.92 lei

5,481.92 lei

5,840.25 lei

5,576.25 lei

5,576.25 lei

5,576.25 lei

5,576.25 lei

5,486.67 lei

5,217.92 lei

5,217.92 lei

86,029.92 lei

86,333.33 lei

91,515.47 lei

97,083.23 lei

103,422.45 lei

110,235.16 lei
FLUX INTRARI

40,062.50 lei

2,240,586.35 lei

3,812.50 lei

3,812.50 lei

3,812.50 lei

1,158,449.42 lei

4,061.67 lei

4,061.67 lei

43,751.92 lei

5,481.92 lei

5,840.25 lei

47,673.25 lei

5,576.25 lei

5,576.25 lei

51,500.25 lei

5,486.67 lei

5,217.92 lei

2,672,192.40 lei

6,306,956.17 lei

242,943.33 lei

251,565.47 lei

259,483.23 lei

270,172.45 lei

279,885.16 lei

Cheltuieli privind pregatirea contractului
de finantare

- lei

17,804.88 lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

17,804.88 lei
Cheltuieli privind achizita publica - proiect
tehnic

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Proiectare si asistenta tehnica

- lei

- lei

35,609.71 lei

- lei

- lei

- lei

1,305.31 lei

1,305.31 lei

1,305.31 lei

1,305.31 lei

1,305.31 lei

1,305.31 lei

1,305.31 lei

1,305.31 lei

1,305.31 lei

1,305.31 lei

1,305.31 lei

1,305.31 lei

51,273.43 lei
Consultanta si management de
implementare

- lei

- lei

- lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

89,024.15 lei
Constructii-arhitectura

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

268,242.00 lei

383,586.06 lei

115,344.06 lei

98,355.40 lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

865,527.52 lei
Constructii-rezistenta

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

190,004.75 lei

190,004.75 lei

201,181.50 lei

- lei

- lei

190,451.82 lei

190,451.82 lei

190,451.82 lei

190,451.82 lei

190,451.82 lei

152,003.80 lei

- lei

1,685,453.90 lei
Instalatii electrice, termice, sanitare

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

111,767.50 lei

111,767.50 lei

111,767.50 lei

111,767.50 lei

111,767.50 lei

111,767.50 lei

111,767.50 lei

111,767.50 lei

- lei

894,140.00 lei
Amenajari lucrari exterioare

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

124,732.53 lei

- lei

124,732.53 lei
Dotari

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Cheltuieli diverse

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Cheltuieli de evaluare si monitorizare a
proiectului

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Cheltuieli privind auditarea proiectului

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
COSTURI DE INVESTITIE

- lei

17,804.88 lei

35,609.71 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

5,934.94 lei

197,245.00 lei

197,245.00 lei

476,663.75 lei

502,593.81 lei

234,351.81 lei

407,814.97 lei

309,459.57 lei

309,459.57 lei

309,459.57 lei

309,459.57 lei

395,744.08 lei

7,240.25 lei

3,727,956.41 lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

Bunuri si servicii

2,064.17 lei

2,064.17 lei

2,064.17 lei

2,064.17 lei

2,064.17 lei

2,064.17 lei

2,313.00 lei

2,313.00 lei

2,313.00 lei

2,313.00 lei

2,313.00 lei

2,313.00 lei

2,313.00 lei

2,313.00 lei

2,313.00 lei

2,313.00 lei

2,313.00 lei

2,313.00 lei

40,141.00 lei

27,247.00 lei

29,055.21 lei

30,328.39 lei

31,457.90 lei

32,696.40 lei
Utilitati (incalzire, iluminat si forta
motrica)

3,602.50 lei

3,602.50 lei

3,602.50 lei

3,602.50 lei

3,602.50 lei

3,602.50 lei

4,036.75 lei

4,036.75 lei

4,036.75 lei

4,036.75 lei

4,036.75 lei

4,036.75 lei

4,036.75 lei

4,036.75 lei

4,036.75 lei

4,036.75 lei

4,036.75 lei

4,036.75 lei

70,056.00 lei

52,043.50 lei

50,708.79 lei

52,930.81 lei

54,902.10 lei

57,063.60 lei
Utilitati (apa, canal si salubritate)

500.00 lei

500.00 lei

500.00 lei

500.00 lei

500.00 lei

500.00 lei

525.00 lei

525.00 lei

525.00 lei

525.00 lei

525.00 lei

525.00 lei

525.00 lei

525.00 lei

525.00 lei

525.00 lei

525.00 lei

525.00 lei

9,300.00 lei

6,600.00 lei

7,038.00 lei

7,346.40 lei

7,620.00 lei

7,920.00 lei
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Materiale si prestari de servicii pentru
functionare

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Alte bunuri si servicii pentru intretnere si
functionare

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Carti, publicatii si materiale documentare

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Pregatire profesionala

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Cheltuieli cu salarii personal

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

5,510.83 lei

99,195.00 lei

83,508.00 lei

83,508.00 lei

83,508.00 lei

83,508.00 lei

83,508.00 lei
Cheltuieli cu tichete de masa

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
Cheltuieli privind asigurarile sociale de
stat

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

1,230.00 lei

22,140.00 lei

18,374.62 lei

18,374.62 lei

18,374.62 lei

18,374.62 lei

18,374.62 lei
Cheltuieli privind asigurarile de somaj

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

29.17 lei

525.00 lei

436.89 lei

436.89 lei

436.89 lei

436.89 lei

436.89 lei
Cheltuieli privind asigurarile sociale de
sanatate

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

302.50 lei

5,445.00 lei

4,533.66 lei

4,533.66 lei

4,533.66 lei

4,533.66 lei

4,533.66 lei
Alte cheltuieli cu asigurari sociale

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

94.17 lei

1,695.00 lei

1,321.16 lei

1,321.16 lei

1,321.16 lei

1,321.16 lei

1,321.16 lei
TOTAL COSTURI DE OPERARE

13,333.33 lei

13,333.33 lei

13,333.33 lei

13,333.33 lei

13,333.33 lei

13,333.33 lei

14,041.42 lei

14,041.42 lei

14,041.42 lei

14,041.42 lei

14,041.42 lei

14,041.42 lei

14,041.42 lei

14,041.42 lei

14,041.42 lei

14,041.42 lei

14,041.42 lei

14,041.42 lei

248,497.00 lei

194,064.83 lei

194,976.33 lei

198,779.93 lei

202,154.33 lei

205,854.33 lei
Dobanda

9,319.89 lei

9,319.89 lei

8,737.40 lei

8,154.90 lei

7,572.41 lei

6,989.92 lei

6,407.43 lei

5,824.93 lei

5,242.44 lei

4,659.95 lei

4,077.45 lei

3,494.96 lei

2,912.47 lei

2,329.97 lei

1,747.48 lei

1,164.99 lei

582.49 lei

88,538.96 lei
Rambursarea imprumutului

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

139,798.37 lei

2,236,773.85 lei
Impozitare

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei

- lei
FLUX IESIRI

13,333.33 lei

40,458.10 lei

198,061.30 lei

167,804.04 lei

167,221.55 lei

166,639.05 lei

358,074.70 lei

357,492.21 lei

636,328.47 lei

661,676.03 lei

392,851.54 lei

565,732.21 lei

466,794.32 lei

466,211.82 lei

465,629.33 lei

465,046.84 lei

550,748.85 lei

161,662.53 lei

6,301,766.22 lei

194,064.83 lei

194,976.33 lei

198,779.93 lei

202,154.33 lei

205,854.33 lei


FLUX DE NUMERAR NET

26,729.17 lei

2,200,128.25 lei
-
194,248.80 lei
-
163,991.54 lei
-
163,409.05 lei

991,810.37 lei
-
354,013.04 lei
-
353,430.54 lei
-
592,576.55 lei
-
656,194.12 lei
-
387,011.29 lei
-
518,058.96 lei
-
461,218.07 lei
-
460,635.57 lei
-
414,129.08 lei
-
459,560.17 lei
-
545,530.94 lei

2,510,529.87 lei

5,189.95 lei

48,878.51 lei

56,589.14 lei

60,703.30 lei

68,018.12 lei

74,030.83 lei
FLUX DE NUMERAR NET CUMULAT

26,729.17 lei

2,226,857.41 lei

2,032,608.62 lei

1,868,617.08 lei

1,705,208.03 lei

2,697,018.40 lei

2,343,005.36 lei

1,989,574.82 lei

1,396,998.27 lei

740,804.15 lei

353,792.86 lei
-
164,266.10 lei
-
625,484.17 lei
-
1,086,119.74 lei
-
1,500,248.82 lei
-
1,959,808.99 lei
-
2,505,339.92 lei

5,189.95 lei

5,189.95 lei

54,068.46 lei

110,657.60 lei

171,360.90 lei

239,379.02 lei

313,409.85 lei

Conform rezultatelor obtinute din analiza financiara a proiectului putem afirma ca proiectul este sustenabil, dat fiind faptul ca acesta nu
implica riscul de a ramane dara bani in viitor, fluxurile de numerar cumulate din perioada de implemenatare si de operare fiind pozitive. Acest
lucru demonstreaza ca institutia poate sustine acest proiect, prin contractarea unui imprumut ca finantare prealabila, ulterior urmand sa restituie
acest imprumut cu ajutorul fondurilor UE dupa finalizarea proiectului. In perioada de operare, cresterile de incasari si de venituri, generate de
implemenatrea proiectului pot asigura cheltuielile curente ale institutiei, surplusul monetar intentionandu-se a fi reinvestit in cadrul muzeului.
Dinamica fluxurilor de intrare a fost previzionata n raport cu fluxurile de ieire, legate de:
- costurile de investiii,
- costurile de operare,
- rambursarea mprumuturilor i dobnzile pltite,
- alte plati
Este important de mentionat ca, desi proiectul beneficiaz de co-finanarea UE, acesta nu risc s fie n lips de numerar, imprumutul
contractat de primarie, asgurand sustenabilitatea acestuia pana la primirea finanatarii UE.
Pentru a demonstra sustenabilitatea proiectului de investitii, am luat in calcul Valoarea actualizata neta a fluurilor de numerar generate,
rata de rentabilitate financiara si perioada de recuperare, plecand de la urmatoarele ipoteze:
- Rata de actualizare a fluxurilor de numerar este 7 %, cu 2% mai multe decta rata de dobanda (5%) a imprumutului contractat;
- S-au luat in calcul primii 5 ani de operare ca si excedent net annual.
Valoarea actualizata a excedentului de numerar net este de 237 872.5 lei, mai mare decat 0, ceea ce inseamna ca proiectul va genera
suficient flu de numerar pentru a genera execedent pentru activitatea curenta.

In ceea ce priveste impactul economic al proiectului s-a avut in vedere raportul cost- beneficiu generat de implementarea acestuia.
Valoarea aportului cost/ beneficiu este 0.94<1, ceea ce demonstreaza ca toate costurile generate de activitatea curenta a institutiei sunt mai mici
decat beneficiile curente obtinute. In analiza economica a proiectului s-a evaluat contributia proiectului la bunastarea regiunii sau a tarii, prin
valorificarea beneficiilor sociale si includerea acestora din punct de vedere financiar in evaluarea proiectului. Elementele de cost si de venituri au
fost ajustate cu factorul standard de conversie al sectorului, tinandu-se cont de faptul ca preturile de piata sunt mai mari decat in sectorul public, iar
pentru elementele de costuri de operare s-a tinut cont de nivelul costurilor din sectorul privat. In ceea ce priveste conversia valorii cladirii, factorul
de conversie tine cont de impactul tuturor factorilor de conversie al elementelor compenente. Nu au fost aplicate corectii fiscal deoarece acestea nu
au fost incluse in analiza financiara.


Factor de
corectie Implementare An I An II An III An IV An V
Corectie fiscala*
Cresterea numarului de vizitatori 9625 13750 16500 18150 19965 21961.5
Beneficii externe 9625 13750 16500 18150 19965 21961.5
Taxe de vizitare 2.1

76,566.88 lei

85,680.00 lei

95,190.48 lei

105,756.62 lei

117,495.61 lei

130,537.62 lei
Taxa de fotografiere 2.1

53,418.75 lei

61,600.00 lei

62,216.00 lei

62,838.16 lei

63,466.54 lei

64,101.21 lei
Manifestari culturale 2

48,264.00 lei

32,400.00 lei

33,120.00 lei

33,600.00 lei

34,500.00 lei

35,100.00 lei
Subventii 2

512,392.00 lei

313,220.00 lei

320,100.00 lei

324,800.00 lei

333,500.00 lei

339,300.00 lei
Venituri totale de operare 700266.625 506650 527126.48 545144.7833 568927.1501 591000.328
Costuri externe 0 0 0 0 0 0
Forta de munca 0.5

64,500.00 lei

54,087.16 lei

54,087.16 lei

54,087.16 lei

54,087.16 lei

54,087.16 lei
Alte costuri de operare 0.8

147,197.60 lei

111,982.13 lei

112,711.33 lei

115,754.21 lei

118,453.73 lei

121,413.73 lei
Costuri de operare totale 211697.6 166069.2952 166798.4952 169841.3752 172540.8952 175500.8952
Costuri de investitie totale 0.5 1863978.205 0 0 0 0 0


2,075,675.81 lei

166,069.30 lei

166,798.50 lei

169,841.38 lei

172,540.90 lei

175,500.90 lei
Flux de numerar net
-
1,375,409.18 lei

340,580.70 lei

360,327.98 lei

375,303.41 lei

396,386.25 lei

415,499.43 lei
Rata de actualizare 7%
Rata de rentabilitate a investiiei - RRF(C) 11%
Valoarea financiar net actualizat a
investiiei - VFNA(C) $151,982.12
Raportul C/B 0.94

S-ar putea să vă placă și