Sunteți pe pagina 1din 6

Buletin informativ numarul 3/2017

- Intocirea stiatiilor financiare pentru anul 2016 -

1. Intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2016 - modificari ale reglementarilor


contabile de care trebuie sa tinem cont
In primele primele luni ale anului 2017 Ministerul finantelor a emis Ordinul nr. 166/2017
privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului
Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, in
vigoare de la 31.01.2017;

Principalele noutati legislative pe care le adduce ordinal sunt legate de:


 Reevaluarea imobilizarilor - in notele explicative trebuie prezentate urmatoarele
informatii:
a) daca a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii;
b) pentru fiecare categorie de imobilizari corporale reevaluata, valoarea contabila
care ar fi fost recunoscuta daca activele ar fi fost inregistrate la cost istoric;
c) surplusul din reevaluare, indicand modificarea aferenta perioadei.

Pana la aceste modificari, in notele explicative se prezentau, pentru fiecare element din
bilant de natura imobilizarilor corporale reevaluate:
a) valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate si suma ajustarilor cumulate de
valoare; sau
b) valoarea la data bilantului a diferentei dintre valoarea rezultata din reevaluare si cea
reprezentand costul istoric si, atunci cand este cazul, valoarea cumulata a ajustarilor
suplimentare de valoare.

Nota: Incepand cu 01 ianuarie 2016, impozitul pe cladiri nu se mai stabileste pe baza valorii
reevaluate inregistrata in contabilitate potrivit reglementarilor contabile, astfel ca entitatile
pot decide ca in cazul imobilizarilor corporale sa treaca de la metoda reevaluarii la metoda
costului.

 Politici contabile - Entitatile care au decis in anul 2016 trecerea de la metoda


reevaluarii la metoda costului, in cazul imobilizarilor corporale, trebuie sa mentioneze
in notele explicative natura modificarii politicii contabile, precum si motivele pentru
care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai relevante, pentru
ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat,
efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a
rezultatelor activitatii entitatii.
o In cazul in care se trece de la metoda reevaluarii la metoda costului, entitatile
trebuie sa urmareasca ca aplicarea acestei optiuni sa nu conduca la subevaluarea
activelor, fata de valoarea care ar fi fost recunoscuta in bilant daca acele
imobilizari corporale nu ar fi fost reevaluate. Astfel, cu ocazia inventarierii
evaluarea imobilizarilor corporale se va face la valoarea de inventar, potrivit
legii. Corectarea valorii imobilizarilor corporale se efectueaza, in functie de
tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare,
in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau
suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o
depreciere reversibila a acestora.
o Entitatile care raman la metoda reevaluarii vor efectua in continuare reevaluarea
imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, cu suficienta
regularitate, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea
justa, cu reflectarea rezultatelor acestor reevaluari in situatiile financiare
intocmite pentru acel exercitiu financiar.
 Conturi contabile noi – conturile contabile utilizate la inregistrarea contractelor de
fiducie. In cazul contractelor de fiducie, constituitorul trebuie sa prezinte in notele
explicative, pentru fiecare contract de fiducie, informatii referitoare la:
o obiectul si durata contractului;
o identitatea beneficiarului;
o identitatea fiduciarului;
o principalele prevederi ale contractului;
o natura activelor si datoriilor transferate in fiducie;
o veniturile sau cheltuielile perioadei de raportare, transmise de fiduciar si
rezultate din administrarea fiduciei, in cazul in care constituitorul are calitatea
de beneficiar al fiduciei;
o veniturile sau cheltuielile rezultate din lichidarea fiduciei, in cazul in care
constituitorul are si calitatea de beneficiar al fiduciei.
Beneficiarul trebuie sa prezinte in notele explicative informatii referitoare la:
o obiectul si durata contractului;
o identitatea constituitorului, in cazul in care constituitorul nu are si calitatea de
beneficiar al fiduciei;
o identitatea fiduciarului;
o natura activelor si a datoriilor primite la lichidarea fiduciei, in cazul in care
beneficiarul nu are si calitatea de constituitor al fiduciei."
 In ceea ce priveste obligatia de auditare a situatiilor financiare, conditiile au ramas
aceleasi, prin OMFP 166/2017 fiind eliminat echivalentul in euro al limitelor valorice.
Astfel, situatiile financiare anuale ale entitatilor mijlocii si mari, precum si ale
societatilor/companiilor nationale, societatilor cu capital integral sau majoritar de stat si
regiilor autonome sunt suspuse auditului.
Sunt, de asemenea, auditate situatiile financiare ale entitatilor care, la data bilantului,
depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele 3 criterii:
a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Obligatia de auditare pentru aceste entitati se aplica atunci cand acestea depasesc
limitele respective in doua exercitii financiare consecutive. De asemenea, entitatile
respective sunt scutite de la obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale daca
limitele a doua dintre cele trei criterii mentionate nu sunt depasite in doua exercitii
financiare consecutive.
2. Contributii
3. Impozit specific
4. Depunerea situatiilor financiare

Atentie! Noutati de ultima ora privind modificarea anului fiscal!


Va informam ca ANAF modifica modelul si continutul formularului 014 "Notificare privind
modificarea anului fiscal", precum si instructiunile de completare a acestuia.
Potrivit Codul fiscal (art. 16 alin. 1) anul fiscal este anul calendaristic. Totodata, conform art. 16
alin. (5) din acelasi act normativ, contribuabilii care au optat pentru un exercitiu financiar diferit
de anul calendaristic, pot opta ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor


acte normative din domeniul financiar-fiscal, la art. 16 din Codul fiscal, dupa alineatul (5), a fost
introdus un nou alineat, alin. (5^1), potrivit caruia, contribuabilii care si-au modificat exercitiul
financiar, pot opta ca anul fiscal modificat sa redevina an fiscal calendaristic sau pot sa modifice
perioada anului fiscal modificat.
Conform prevederilor legale in vigoare, contribuabilii comunica organelor fiscale competente
modificarea perioadei anului fiscal astfel:

a) contribuabilii pentru care anul fiscal modificat redevine anul fiscal calendaristic, pana la data
de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi inchis anul fiscal modificat;

b) contribuabilii care modifica perioada anului fiscal modificat, in termen de 15 zile de la data
inceperii noului an fiscal modificat.

Dividendele si avantajele ridicarii lor in 2016. Ce se modifica din 2017?


Anul 2016 a fost si este inca unul foarte avantajos in ce priveste plata dividendelor pentru
asociatii societatilor cu profit. Anul acesta se aplica pentru dividende un impozit de numai 5%,
fata de impozitul anterior de 16%.
Conform prevederilor actuale, actionarii din companiile cu profit din anii trecuti pot ridica
dividende dupa ce se achita impozitul pe venit sau pe profit. Cota de 5% se retine daca
asociatul obtine si alte venituri pentru care plateste CASS, iar aceasta exceptie se aplica numai in
anul 2016. Aceasta exceptie nu mai este valabila si din 2017, astfel ca se va plati o cota de 10,5%
(5% impozit dividende si CASS de 5,5%) indiferent daca asociatii companiilor cu profit obtin si
alte venituri pentru care platesc deja contributia de asigurari sociale de sanatate.
Practic, CASS pentru venituri din dividende se va datora incepand cu 1 ianuarie 2017,
exceptia de mai sus fiind valabila numai pentru anul 2016.
Cota de 5% se aplica in 2016 numai pentru situatiile in care asociatul obtine deja si alte venituri
pentru care achita CASS.
In luna septembrie a acestui an, Anca Dragu, ministrul de finante, a anuntat ca nu se vor face alte
modificari, accentuand importanta unei predictibilitati fiscale in Romania:
"Pe dividende avem, de asemenea, din impozit, venituri de 1,1 miliarde de lei la opt luni, fața de
1,3 miliarde de lei anul trecut. Deci, avem o diferenta de numai 200 de milioane de lei, in
condițiile in care cota a scazut de la 16% la 5%. si la companii de stat avem niste cifre destul de
bune, respectiv 2,2 miliarde de lei fata de 2,5 miliarde de lei anul trecut, din impozitul pe
dividende.
Deci, pot spune ca am inceput cu acest nou Cod fiscal si cu promisiunea ca oferim stabilitate si
predictibilitate fiscala. Codul Fiscal nu se modifica. Aceasta este o componenta importanta a
filosofiei economice pe care o imbrațisez, respectiv predictibilitatea fiscala care duce la
increderea intr-o economie. Degeaba reduci taxe si impozite, daca nu oferi si incredere in mediul
de afaceri, incredere ca situația economica va continua sa fie buna, ca masurile au continuitate.
Predictibilitatea a fost elementul pe care l-am spus constant si cred ca a fost auzit de toata lumea.
"
In paralel, potrivit lui Ciprian Birsan, senior broker la Tradeville, interogat de Zf.ro, companiile
ar putea plati dividende din profit la fel de mari pentru 2016 ca si in 2015:
„Colegii mei au inceput sa faca niste rapoarte vizavi de potentialul de dividend de la finalul
anului, iar rezultatele sunt, in linii mari, aceleasi cu ceea ce s-a intamplat in exercitiul financiar
din 2015“.
 In ce priveste companiile mari precum Transgaz si Transelectrica, precum si actiunile SIF,
acesta a declarat, pentru aceeasi sursa:

„Actiunile SIF-urilor au trecut in plan secund, dar in continuare sunt companii cu potential la
BVB“, mai spune Birsan, brokeri cu 12 ani experienta. Reprezentantul Tradeviile considera ca
exista potential de crestere pe mult companii, iar majoritatatea dintre acestea sunt subevaluate.
Pe langa dividendele acordate, exista si potentialul de crestere a pretului. (...)

De exemplu, Transgaz si Transelectrica, se comporta apoape ca o obligatiune. Dau un dividend


de 7-9% anualizat, iar aprecierea de cotatie mai este de cateva procente. Anualizat 10% nu ar
trebui sa fie o problema de performanta pentru aceste portofolii“.
In ce priveste neridicarea integrala a dividendelor pana la finalul anului in curs, retineti ca
ridicarea dividendelor se poate face in limita disponibilului in perioada limitei de prescriere a
datoriilor, daca au avut loc alocarea dividendelor si plata impozitului. De retinut, de asemenea,
ca orice masuri de eliminare completa a unor taxe sau impozite incepand cu 2017 intra tot la
categoria lipsei de predictibilitate fiscala. Astfel de masuri se aplica in mod corect numai dupa
studii care demonstreaza ca exista buget care poate echilibra si sustine astfel de schimbari. In
mod contrar, orice eliminare subita de taxa sau de impozit risca sa destabilizeze piata si sa
influenteze negativ afacerile, crescand riscul ca taxe mai mari sa fie aplicate pe viitor.
MFP: Procedura 2017 corectare erori din situatiile financiare anuale
In Monitorul Oficial nr. 243 din 7 aprilie 2017 a fost publicat OMFP 543/2017 privind
modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 450/2016 pentru
aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile
contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial.
Retineti ca la determinarea categoriei in care se regaseste o entitate raportoare conform
reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, adoptate prin OMFP 1802/2014, se
analizeaza indicatorii aferenti acestei entitati pentru doi ani consecutivi, cutuma de altfel
aplicabila in ultimele decenii.
Conform OMFP 123/2016 privind aprobarea procedurii de depunere a situatiilor financiare
aferente exercitiului 2015, analiza acestor indicatori se va efectua exclusiv asupra datelor
financiare de la finele exercitiului trecut, iar in plus, plafoanele valorice sunt modificate. Noile
prevederi completeaza si nu exclud reglementarile din actul normativ anterior.
O analiza detaliata pe aceasta tema poate fi citita aici: OMFP 543/2017: Modificari aduse
Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile
contabile - O ANALIZA detaliata intocmita de expertul contabil IRINA DUMITRESCU
Erorile constatate ce pot fi corectate conform prezentei proceduri, astfel:
a) denumirea entitatii raportoare;
b) activitatea CAEN (denumire clasa CAEN si/sau cod CAEN);
c) forma de proprietate;
d) numarul de salariati si alti indicatori raportati prin formularul „Date informative”.
Constituie, de asemenea, obiectul corectarii si situatiile determinate de urmatoarele tipuri de
erori:
a) transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale in loc de
declaratie de inactivitate, precum si transmiterea electronica a declaratiei de inactivitate in loc de
situatii financiare anuale/raportari contabile anuale;
b) transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabil anuale folosind un
format de raportare cuprins in programul de asistenta, diferit de cel corespunzator tipului de
entitate sau netransmiterea electronica a tuturor documentelor prevazute de lege (raportul
administratorilor, declaratia pe proprie raspundere, raportul auditorului statutar etc.).

Corectarea erorilor se realizeaza astfel:


- se depune numai la registratura autoritatii fiscale un nou set al situatiilor financiare corectate;
- setul se depune atat in format hartie, semnat de persoanele competente, respectiv in format
electronic, utilizandu-se softul agreeat de autoritati pentru intocmirea situatiilor financiare
anuale.
In ce priveste tipurile de exercitii care se pot corecta situatiile financiare, retineti ca se pot
corecta si situatiile financiare aferente anului 2014, avand ca termen data de 29 aprilie 2016.
Cu mentiunea ca pentru anul 2015 nu se aduce nicio precizare, se considera ca ar putea fi
corectate doar situatiile financiare aferente anilor 2014 si ulterioare.
Sursa: AJFP Maramures

 eliminare supraacciza la carburanti;


 eliminarea impozitului pe constructii;
 abrogarea Registrului Operatorilor Intracomunitari
 suspendarea declaratiilor 392A si 392B
 abrogare declaratie 088

5.

S-ar putea să vă placă și