Sunteți pe pagina 1din 3

ANUL III ADMINISTRAIE PUBLIC ZI SEM.

I
ZIUA MODUL
ORA Grupa 1 Grupa 2
2 08
00
-10
00
2 10
00
-12
00
3
12
00
-14
00
4 14
00
-16
00
Politici publice europene
Lect. dr. Schin- D 13
Fiscalitate. Metode i tehnici fiscale
Lect. dr.Schin- D 13
5 16
00
-18
00 POLITICI PUBLICE EUROPENE-CURS Lect.dr. G. Schin- AE 105
L
U
N
I
6 18
00
-20
00
Finane publice
Lect.dr. Antohi V. AE 201
1 08
00
-10
00
2 10
00
-12
00
tiina administraiei
Asist.dr. C. Ptracu AE 105
3 12
00
-14
00
4 14
00
-16
00
5 16
00
-18
00
M
A
R

I
6 18
00
-20
00 Analiz i diagnostic financiar
Lect.dr. Antohi V- A 109
ANUL III ADMINISTRAIE PUBLIC ZI SEM. I
1 08
00
-10
00
2 10
00
-12
00 tiina administraiei
Asist.dr. C. Ptracu AE 105
3 12
00
-14
00 FISCALITATE. METODE I TEHNICI FISCALE- CURS
Prof. dr. Tudor Florin AE 104
4 14
00
-16
00 Dreptul i administrarea afacerilor
Lect.dr. Popescu G. AE 201
5 16
00
-18
00 DREPTUL I ADMINISTRAREA AFACERILOR-CURS
Lect.dr.Popescu G. AE 207
M
I
E
R
C
U
R
I
6 18
00
-20
00
Politici publice europene
Lect.dr. G. Schin- AE 205
Fiscalitate.
Metode i tehnici fiscale
Lect. dr.Schin AE 205
ZIUA MODUL
ORA Grupa 1 Grupa 2
1 08
00
-10
00
2 10
00
-12
00
3 12
00
-14
00
4 14
00
-16
00
5 16
00
-18
00 FINANE PUBLICE-CURS
Lect.dr. Antohi V.- AE 105
J
O
I
6 18
00
-20
00 ANALIZ I DIAGNOSTIC FINANCIAR-CURS
Lect.dr. Antohi V- AN 113
ANUL III ADMINISTRAIE PUBLIC ZI SEM. I
1 08
00
-10
00
2 10
00
-12
00
3 12
00
-14
00
4 14
00
-16
00
TIINA ADMINISTRAIEI-CURS- Lect.dr. Mihilescu AN 113
5 16
00
-18
00
Dr. si administrarea facerilor -
Lect.dr. Popescu G. AE 201
Analiz i diagnostic financiar Lect.dr. Antohi V-
AE 207
V
I
N
E
R
I
6 18
00
-20
00
Finane publice -
Lect.dr. Antohi V AE 207