Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

NR./.
PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. UNICONF S.A. cu sediul n Zalau, B-dul Mihai Viteazu, nr.77, nregistrata la Registrul
Coer!ului cu nr. "#1/#71/1$$%, C&' R ()(*$$7, re+rezentat, +rin -dinistrator unic .irector
general /adurean /o+ Vasile, in calitate de Coodant
si
1.0. SC _________ SRL, cu sediul n 1ud. 2,la1, nregistrat, la Reg. Co. 2u3 nr. 444444, cod
unic de nregistrare 44444444, re+rezentat, +rin -dinistrator 4444444444, in caliate de
Coodatar
-u con5enit s, ncheie ur,torul contract de coodat, cu res+ectarea ur,toarelor clauze6
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1.Coodantul d, coodatarului s+re 7olosin!, te+orara si gratuit, uratoarele utila1e
de +roductie6 4444444444444444444444444444444444444444444444
2co+ul incheierii acestui contract este testarea de catre coodatar a utila1elor de +roductie
entionate ai sus, in 5ederea incheierii unei cola3orari 5iitoare intre cele doua +arti.
/redarea 3unurilor ce 7ac o3iectul +rezentului contract se 5a 7ace n 3aza unui +roces-5er3al
de +redare +riire care 5a 7i ncheiat de +artile contractante la data +redarii 3unurilor. 'n acest
+roces 5er3al care 5a 7ace +arte integranta din +rezentul contract, se 5a +reciza si adresa unde 5or 7i
relocate 3unurile inchiriate.
OBLIGAIILE PRILOR
Art.2. 83liga!iile coodatarului
a9 s, 7oloseasc, 3unul con7or destina!iei sale:
39 sa +reia;si sa restituie9 3unurile din locatia in care se a7la in +rezent, res+ecti5 sediul
coodantului, +e 3aza unui +roces 5er3al de +redare-+riire
c9 sa se ingri1easca de 3unul i+ruutat intocai ca +ro+rietarul acestuia:
d9 sa e7ectueze la ti+ si in 3une conditii, +e cheltuiala sa lucrarile de intretinere si re+aratiile
necesare ca urare o 7olosirii 3unurilor
e9 sa su+orte, de la data +reluarii 3unului, cheltuielile necesare 7olosintei acestora, nea5and dre+tul
sa ceara restituirea acestora de la coodant:
79 sa su+orte riscul deteriorarii sau +ieirii 3unurilor, 7iind o3ligat sa achite contra5aloarea 3unurilor
sau a aducerii lor in stare de 7olosinta cores+unzatoare.
g9 s, restituie 3unurile i+ruutate la i+linirea terenului sti+ulat in +rezentul contract sau la
rezilierea acestuia +otri5it art.* din contract.
Art.3. 83liga!iile coodantului
a9 s, +redea s+re 7olosin!, coodatarului 3unurile ai sus en!ionate:
DURATA CONTRACTULUI
Art.4. Contractul se incheie +e durata de o luna, cu +osi3ilitatea +relungirii acestuia, si +roduce
e7ecte de la data senarii lui, res+ecti5 de la data de 4444444444444444.
RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.5. /entru neres+ectarea totala sau +artiala sau +entru e<ecutarea de7ectuasa a 5reuneia din
clauzele contractuale, +artea in cul+a se o3liga sa +lateasca celelaltei +arti daune interese.
INCETAREA CONTRACTULUI
Art.6. /rezentul contract de coodat inceteaza in uratoarele situatii 6
-+rin restituirea 3unurilor de catre coodatar inaintea terenului +re5azut in contract:
-+rin reziliere in cazul neres+ectarii o3ligatiilor de catre coodatar: in aceasta situatie,
coodantul 5a +utea recu+era 3unurile sale de la coodatar iediat, si 7ara nici o alta 7oralitate.
-+rin acordul de 5ointa al +artilor.
CLAUZE FINALE
Art.. =itigiile de orice 7el ce decurg din derularea +rezentului contract 5or 7i solutionate +e cale
aia3ila intre +arti, iar in cazul in care nu se a1unge la o intelegere, 5or 7i su+use instantelor
1udecatoresti de dre+t coun.
Art.!. 8rice odi7icare a +rezentului contract se 7ace nuai in scris +rin acte aditionale cu acordul
a3elor +arti .
-cest contract s-a incheiat si senat azi 44444444444444 in doua e<e+lare cite unul
+entru 7iecare +arte.

COMODANT COMODATAR
SC UNICONF SA SC _____________________ SRL
A"#$%$&tr't(r )%$* + "$r,*t(r -,%. A"#$%$&tr't(r
Dr. ,*. P'")r,'% P(. /'&$0,
2